IDŐVONAL I.SZ-TÓL -1000. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. május 05. csütörtök, 11:39

IDŐVONAL I.SZ-TÓL -1000.

IDŐSZÁMÍTÁSUNK UTÁN-A LINEÁRIS IDŐ KEZDETE

 

2000 ÉVVEL EZELŐTT

Létrejött egy megállapodás több ezer évvel ezelőtt Tien Templomaiban, szépségben, derűben, a családban. 2000 évvel ezelőtt Próféciák szóltak arról, hogy ez a csoport újra együtt lesz a Földön egyszerre, egy időben, és az angyali birodalmak nyújtanak majd nekik vezettetést, támogatást és szeretetet. Ez a csoport újra összeáll az emberiség és az egész teremtés legelképesztőbb, legmonumentálisabb változásának idején. Amikor elkezdtünk együtt dolgozni, amikor Gábriel Arkangyal harsona hívása a szó szoros értelmében kiáradt az univerzumba, a dimenziókba, és összehívott egy emberekből álló csoportot, hogy itt legyenek a Földön a változás és az átalakulás ezen időszakában, az Új Energia idején, hogy túlhaladják a régi energiák megrekedését vagy lelassulását - tehát amikor ez a hívás kiment, ti válaszoltatok. Eljöttetek a Földre,..

(T:10:11)


2000 ÉVVEL EZELŐTT  - KEZDTÜK EL SZÁMOLNI AZ IDŐT

De az Idő azelőtt is létezett.

Az Idő nem naptárfüggő.

Előre játszódik.

Más tapasztalási síkok, idősíkok is vannak, de erre rezonálunk.

Lineárisan érzékeljük, hogy sok tapasztalatot adjon.

Fizikai érzékszervekkel így fogadjuk el valóságosnak.
A mi síkunkon kívül számtalan sík is létezik még.

MINDEN IDŐSÍK EGYSZERRE LÉTEZIK.

De vannak olyanok, akiknek elébb jár az idő

Vannak olyanok, akiknél ugyanaz az idő.

Vannak, akiket a múltunknak nevezzük.

EGYMÁS MELLETT LÉTEZNEK.

Választhatod: melyik idősíkon inkarnálódhatsz, ugyanabba, hogy jobban elmélyüljél, vagy a másikba, ha ugyanabba, akkor az egymásra következőbe.

Létrejön egy olyan csapat, aki egy körös időkeret mellett dönt, akiket előző életünkből ismerünk, és azok, akiket ki nem állhatunk.

Idősík, Színhely, részletek, családi bibliográfia kiválasztása az életfilmből, szerepválasztás, a szerep nehézségi fokának választása. A felsőbbrendű énünk tanáccsal lát el bennünk, választásunkban.

Minden Személyiség: EGYEDi, egyenértékű eltérései vannak.

Nem pontosan ugyanazt fogjuk megélni, mint az alapfilmen láttuk.
Akasha krónikája a hologramfilmek összességéből.

Ősfilm/Földi Archívum

Egy-egy szerepet nagyon sokan is eljátszhatják, de nem egyszerre, ha foglalt a szerep, akkor várni kell rá.

Meg kell várni, mikor szabad a szerep.

A szerepre fel kell készülni: adottságokkal és az adott kor történelmi ismereteivel.

Saját Hatalmunkkal felelősséget vállalunk saját életünkért, akár tudsz róla, akár nem.

Az Anyag elhagyásával meglátjuk: végtelenül sok idősík van.

Idő, Hely, Személy szerep választása.

Nem biztos, hogy mindegyik szerep ugyanezt a sikert éri el, ugyanannyi időt él.
a hologram szerepe szerint: Nagyon Különbözően Játsszuk el, és lehet, hogy más idősíkon lettünk híresek abban a szerepben, ezen nem, más történelmek íródnak, más a kimenetelük., Idődimenziótól különbözőek.

Az Alaptörténet ugyanaz, a kimenetel: Nem.

Belőlünk is Több Van.

Az idősíkok rezgések frekvenciájával vannak elkülönítve.

Érzékszerveinkre szűrők vannak feltéve, más síkokat nem érzékeljük.

Ki Vagyunk Kapcsolva más valóságokból.

(SZJ: Kuthumi.Konfuciusz)


I. SZ. 0. –EMBERI TUDATOSSÁG

Majd kétezer évvel ezelőtt újabb változás történt. A sebesség még gyorsabb lett, annyira, hogy emberi perspektívátokból nézve azt mondhatnátok, hogy annyira gyorsan haladt, hogy szinte nem is voltatok képesek látni a spirál sebességét. És ekkor ez a spirál megnyílt, ugyanakkor a spirál körei között meglévő távolság nem volt többé állandó.

Kétezer évvel ezelőtt a spirálon belül található individuális körök között lévő tér úgy változott meg, hogy a spirál távolabbi, külső részein lévő körök között nagyobb tér keletkezett, mint a spirál belső terében elhelyezkedő körök között. És a sebesség megint csak erősödött.

(T:8:10)


I.SZ. ÉS 2007. SZEPTEMBER – A TUDATOSSÁGUNK VÁLTOZÁSA

Tóbiás tulajdonképpen a Bíbor Tanács egy csoportjával dolgozik együtt, akik időnként megmérik a Földön lévő emberi tudatosságot. Nagyon érdekes megjegyezni, hogy az emberi tudat folyamatosan magas szinten áll. A mi oldalunkon erre a mérésre egy viszonyítási pontot használunk 2000 éve, ami egy hatalmas változás időszaka volt – és ezt a mértékegységet egyszerűen „egynek” nevezzük. Egyes számnak. Ez az, amikor a modern időkben elkezdtük a méréseket.

Ahogy azt ti is el tudjátok képzelni, 2000 évvel ezelőtt a tudatosság meglehetősen alacsony volt. Ha most bele tudnátok nézni az akkori emberek szívébe és elméjébe, hát igen csak durva gondolatokat találnátok ott. Meglehetősen dimenziót nélkülözőek voltak, hogy úgy mondjam. Nagyon nehezükre esett bármit is felfogniuk a lábuk alatt lévő talajon és az általuk megevett ételen kívül. Tehát ez volt az „1”. A legutolsó mérés alkalmával, ami körülbelül hét hónappal ezelőtt történt, a mérés eredménye magasabb volt, mint 2000. És ez – hogy is fogalmazzak – elképesztő ugrás, egy tudati kvantumugrás a Földön, összehasonlítva a 2000 évvel ezelőtti mérések eredményével. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a tudatosság azóta a kétezerszeresére nőtt.

Ez a változás, ez a világszerte a tudatban hirtelen bekövetkezett változás nagyon sokféle dologhoz vezet. A mai korábbi megbeszélésünkre hivatkozva az történik, hogy a dolgok elkezdenek a felszínre bukkanni. Legyen szó akár szó szerint a barlangok mélyére, az óceán fenekére vagy a föld mélyébe elrejtett dolgokról. Továbbá a hazugságok is a felszínre kerülnek – a régi hazugságok – amiket, nos, nem fogom megnevezni azt az egyházat, amelyik ezeket terjesztette…Ezek a dolgok most mind a felszínre kerülnek, sőt még a jelenkori üzleti, politikai életben és a pszichológiában is, mindezeken a területeken. Most mindezek a dolgok a felszínre kerülnek, mivel a tudat ilyen magas szinten áll.

(T-SG:97)


2000,1500,500 ÉVVEL EZELŐTT SZÁMOS TANÍTÓ ÉRKEZETT A FÖLDRE, akiknek az volt a feladatuk, hogy a kristály mag tudatosságáról, ébredéséről adjanak hírt.

Ez a Belső Gyermek, a krisztusi mag, gyermek ébresztése.


I.SZ. -  2000 ÉVVEL EZELŐTT

Egy új korszak vette kezdetét, és ez csak egyre fejlődik

MI SEGÍTETTÜK EZT ELHOZNI A FÖLDRE

EZ AZ ISTENI MAG BEHOZATALA VOLT, AMELY A KVANTUMUGRÁSHOZ VEZETETT

(SG-T)


2000 ÉVVEL EZELŐTT-RUHÁZKODÁS

nem viseltek szoros ruhát a testükön az emberek

a nyakkendő most elszorítja az energiákat

Afféle köpönyeget viseltek, amelyek lehetővé tették az energia szabad áramlását az egész testben

T:3:5


2000 ÉVVEL EZELŐTT-SÁTÁN ÉS LUCIFER

ekkor a Shaumbra megértette belül: a Fény és a Sötétség problémáját

Nincsenek démonok, ha nem úgy akarjuk

Sátán és Lucifer nem létezik a másik oldalon, nincs ott energia

Az emberi tudatosság teremtette meg őket, hogy szolgálja őket

INNEN VAN A SÖTÉTSÉG ÉS FÉNY FELFOGÁSÁNAK PROBLÉMÁJA

(T:6:1)


2000 ÉVVEL EZELŐTT- TAVASZPONT

a Tavaszpont kezdete a Halak csillagképbe került.


2000 ÉVVEL EZELŐTT-TÓBIÁS- MIHÁLY ARKANGYAL CSAPATA

Jézus születése után pár évvel csatlakozott TOBIAS-TOBIT a fátyol túloldalán,

Mihály Arkangyal csapatához

Azóta nem tért vissza fizikai formába

Mihály kérte fel, hogy szüksége van a munkájához azon az oldalon

Egy olyan csapat tagja lett (mint pl. Kryon), amely a Föld legnépszerűbb és Legdicsőségesebb Angyalainak asszisztált kétezer év során

(T:2:12)


2000 ÉVVEL EZELŐTT – YESHUA

A szellem túl fog élni, mert nincs halál. Yeshua ezt átadta a kereszten. Nincs halál. Nem azért halt meg, hogy vezekeljen a bűneitekért. Nem értetek és a bűneitekért halt meg. Micsoda baj. Önző dolog azt gondolni, hogy Yeshua értetek hal majd meg. Yeshua eljutott egy olyan pontra, ahol- Ő egy csoport tudatát képviselte, tehát esete kicsit más- de Yeshua eljutott arra a pontra, ahol azt mondta: „Én megyek halászni. Én hozom létre a metszéspontot. Nem érdekel, hogy élek-e vagy halok. Elfáradtam abban, hogy a saját börtönömben vagyok emberként. Fáraszt az, hogy nem vagyok önmagammal. Fáraszt az, hogy ez a kettő mindig külön van. Szeretnék újra egyesülni magammal.” Bumm! És keresztezték egymást....

Egybeolvadtak. A Menny és a Föld, találkoztak. Az isteni hullám alakzat és az emberi hullámalakzat végül találkozott.

Tehát, meghalt vajon Yeshua a kereszten? Nem, feléledt a kereszten. A fizikai test nem jelentett már semmit. Tudta ezt a „metszés” pillanatában. Egyébként ezt a szimbólumot több száz évvel később felhasználták a hipnózis egy fajtájához, a szenvedést erősítve: „ A bűneitekért halt meg.” Én nem hiszem. Én nem hiszem. Senki nem halhat meg a ti bűneitekért. Ám eredetileg ez ezt a metszéspontot jelentette- a kereszt, a találkozás, egyesülés- és csak később használták a szenvedés a fájdalom a bűntudat és a kontroll jelentéstartalmaival.

Tehát kedves barátaim, Yeshua felébredt a kereszten, és abban a pillanatban elengedte a fizikai testét, egyébként 2000 évvel ezelőtt ezt az utat kellett választanotok. Most már nem kell, hogy így tegyetek. Elengedte a fizikai testet, és eztán vált igazán élővé. Majd vidáman folytatta útját Mária Magdolnával, lettek közös gyermekeik, akkor is, ha nem rendelkezett fizikai testtel, Szépséges gyermekeik lettek. Igen, szeretkezhettek akkor is, ha épp nem rendelkeztek fizikai testtel. Nagyon igaz. Olykor az ilyen szeretkezésnél nincs is jobb!

(Sg:0108)


I:SZ. 1-1066.

A Kelta és Angolszász országokba, az egyház programjának köszönhetően, kiiktatásra került az emberiség és a Belső Föld kapcsolata, azért hogy jobban irányítani tudják az embereket.

(BHC:325)


5.-67.

SAUL – PÁL APOSTOL

Hadd tegyem ennek a közvetítésnek az energiáját egy sokkal közönségesebb keretbe egy pillanatra, hogy jobban meg tudjátok érteni. Képzeljétek el egy embert egy cellában. Ez körülbelül 30-35 évvel később van, mint a mesterének a halála, és ő Saul néven ismert. De ő valójában nem Saul, mert saját magát Pálnak nevezte át. Mert a felismerés, amit akkor kapott, amikor Istent látta a mesterén keresztül, megváltoztatta a spirituális szövedékét. Megértette az Emberi felhatalmazottságot, és írt a barátainak Éfezus-ba és Korinthus-ba, míg a börtönben volt. Írt és elmondta nekik a saját örömét. Elmondta nekik, milyen csodálatos volt, mert az információ, amit a mesterétől kapott, akivel soha nem is találkozott, mélyreható volt. Ez az ember Pál Apostol, és azok a betűk, amiket írt, Szentírássá váltak ebben a kultúrában, és ez a Szentírás most úgy ismert, mint Isten szava. Most hadd kérdezzem meg, ki Isten, amikor a Korinthusbeliekhez vagy az Efézusbelieknek írt leveleket olvassátok? Isten szava, vagy pedig Pál szavai, aki éppen a barátainak írogat. A válasz – ez Pál Apostol, egy szeretetenergia befolyása alatt, amit nem lehet letagadni. Ez ilyen módon működik, és a folyamatot csatornázásnak hívják. Ez a módja, ahogy mindig is történt.

(K:090117)


17 vagy 18-ban

a 7 BÖLCS ÉS JÉZUS  1. TALÁLKOZÓJA PERSZEPOLISZBAN

Jézus 24 éves korában találkozott, az akkori világ 7 legbölcsebb mágus-embereivel ,7 napig csendben meditáltak együtt közösen, majd EGYESÍTETTÉK A FÉNY TUDÁSÁT

A TALÁLKOZÓN A KÖVETKEZŐ MESTEREK VETTEK RÉSZT:

A, AZ EGYKORI 3 Királyok: HOR, LUN, MER perzsa-parthus mesterek

B, a 3 északi bölcs: KASPAR, ZARA, MELZONE

Kaspar volt akkor a Mágusok Birodalmának legnagyobb bölcse

(Víz: 38.)


20. vagy 22.

JÉZUS ÉS A VILÁG 7 BÖLCSÉNEK 2. TALÁLKOZÓJA ALEXANDRIÁBAN

A világ bölcsei minden kor kezdetén összejöttek, Ekkor Alexandria volt a világ gondolkodásának központja, Az Ember fia több fényre vágyott

A 7 bölcs 7 napig szótlanul, mozdulatlan meditált, majd Jézus belépett hozzájuk,

Ezt követően kinyitották az Élet Könyvét, és lerakták az Új kor 7 alapelvét

A 7 Bölcs:

Philo: Alexandriát és a hébereket képviselte

Meng-ce: Kínát

Vidjapati: Indiát

Kaspar: Perzsiát

Ashbina: Asszíria

Apolló: Hellász

Matheno: Egyiptom

Meng-Ce volt a legidősebb közöttük és ő elnökölt:

Az eljövendő korszak a HIT KORSZAKA lesz, A korszak végén az emberek már szem nélkül is képesek lesznek látni, És képesek lesznek hallani, a nem-hangokat, Az Ember meg fogja ismerni a Lélek-Istent, Ezért kell kialakítani a LÉLEK GNÓZISÁNAK 7 ALAPPILLÉRÉT

EZEK LESZNEK AZ EMBERI HITVILÁG KIINDULÓPONTJAI

A 7 Bölcs egy-egy alappillért ír le:

1, MENG-CE: Minden, AMI VAN, Minden, Ami Él az a Gondolat, AZ ISTENI GONDOLAT, A GONDOLAT ISTEN

2, VIDJAPATI: Az Örökkévaló gondolat 2 részből áll: Értelemből és Erőből

Amikor e Kettő lélegzet vesz, megszületik a GYERMEK, AKINEK A SZERETET A NEVE, így jön létre a Hármasság: az Atya- Anya- Gyermek hármassága. Ezek Egyek Istennel. A 3 részből álló Isten lélegzik és létrejön a 7 Szellem. Ezek az alkotó Tudatosságaink, ezek a Kisebb Istenek: ŐK TEREMTETTÉK MEG AZ EMBERI FAJT

3, KASPAR: Az Ember, Isten egyik gondolata, a 7 alakját öltötte magára, arra törekszik, hogy a teremtés 7 síkján megjelenjen. Földi testet teremtett magának. Földreszállása, harmóniahiányt teremtett. Így lett a Gonosz is, az Ember teremtménye

4, ASHBINA: Az Emberben kifejlődik az Örök Élet Magva, de az Isteni Síkon a fény, még túl erős, ezért kellet a földi síkra hozni, azokat. Itt a sötétségből, az egyre fényesebbé haladásban fejlődnek ki a magvak, mígnem tökéletes lesz a gyümölcsük

5, APOLLÓ: a Lelket 4 fehér ló húzza a tökéletes fénybe: Akarat, Hit, Segítőkészség és a Szeretet: Az Ember Hatalma az: hogy Mindent megtehet, a Hit Hatalma: a mindent megtehet felismerése, az Ember csak úgy haladhat a Fénybe, ha másoknak is segít, és ezt önzetlenül teszi

6, MATHENO: az egyetemes Szeretet: a Bölcsesség és az Isteni Szándék gyermeke, akit Isten küldött a Földre, testbe bujtatva, hogy az Ember megismerhesse az Egyetlen Szeretetet, más néven: KRISZTUST. 7 csatát kell megnyernünk, hogy Krisztus Hatalmába vehesse a lelkünk. (Jézus Egyiptomban, Heliopoliszban ugyanezen a 7 beavatáson esett keresztül, a Szent Testvériség Templomában: (i.sz. 18-20 körül: Őszinteség, Igazság, Hit, Emberszeretet, Bátorság, Istenszeretet, Örökkévalóság próbái, majd ezután avatták: Krisztussá a bölcsek)

7, PHILO: A Tökéletes Emberré Válás, A Természet Akarata, A lélek visszatér a Szentlélekbe, az Ember egyesül Istennel, Véget ér a Teremtés drámája

A 7 Bölcs elismeri Jézus küldetését, melyre a Föld és Mennyek valamennyi bölcse alkalmasnak tart arra, hogy vezesse az Emberiséget a Fény felé való haladáshoz

(Víz:59)


40.- 434. 5. NAPPAL – (BIMBÓZÁS) – NEMZETI ALVILÁG/ALSÓVILÁG

40-60 – NEMZETI ALVILÁG 9. MENNYORSZÁG

Római Birodalom terjeszkedése

56.

Babaji legismertebb manifesztációja: Goranakht volt, és ekkor kapta meg általa., Bhartriji a halhatatlanság tudományát. Goranakht alakjában több halhatatlant képezett ki, mint bármikor.

Bhartriji, ekkor volt egész India császára, de lemondott és szadhu-ként élt tovább. Azóta, 2000 éve tart fenn magának elvonulásában egy lakhelyet.

(Frissel2:140)


58.-73. MÁRK


60/61 – BOUDICA lázadása a rómaiak ellen

Buddug= győzedelmes welsh nyelven

Buda-ica az icénusok, iszénusok(sic!!! Esszénusok) kelta törzs királynője, prófétanője volt, a druidák támogatták


70.- 90. MÁTÉ


80. – 100. LUKÁCS


I:SZ: 80. KÖRÜLIG TANÍTOTT MÉG JÉZUS

Jézus a feltámadása után (30 v. 33. Körül) tanított még Jézus.

"Több, mint 50 évig azon nap után, amikor kereszten voltam, tanítottam tanítványaimat, éltem velük és sokakkal azok közül, akik mélységesen szeretnek"

Jézus, Judeán kívül visszavonultan élt és tanított

(Baird:2:5)

Jézus még tanítványaival a keresztre feszítést követő ötven évet, ugyanabban a testben a tanítványaival töltötte

(Baird: 6:389)


90. -110. JÁNOS


100-700. MOCSIKÁK

50.000 mocsika indián élt és gazdálkodott az Andokban. Kultúrájuk a majákhoz hasonlóan 700 körül hanyatlott le a Napfoltminimum idején, amely terméketlenséggel sújtotta őket, és a térséget. Napkirályukat Sipán urának hívták.

(COT2:14)


100-200 KÖZÖTT-BIBLIA

A Biblia fordításaiban sok hiba van, ahogy sok hamis prófécia

A fordítók nem értették az írásjeleket, illetve szimbólumokat

A Biblia tönkretétele: i.sz. első és második századára tehető

Főleg: Edzrás, Dániel, Nehemiás könyvei ellen irányultak ezek az elferdítések

(Baird:3: 416)


150 KÖRÜL

A BIBLIA MEGCSONKÍTÁSA, Jézus halála után, az eredeti tanítások üzenetértékei megkoptak

(Amorah)


200-600 KÖZÖTT ALKOTTÁK MEG A NASCA VONALAKAT, amelyek többszáz ábrát tartalmaznak.


200-900 KÖZÖTT ÉLŐ MAJÁK AZ IDŐ MEGSZÁLLOTTJAI

KLASSZIKUS MAJA KORSZAK

A Maják az idő megszállottjaként foglalkoztak az időszámítással és az idő jelentésével. Az emberiség történelmében a legkifinomultabb matematikai számítási rendszerét használták. A maja civilizáció az olmékból alakult ki mintegy 3000 évvel i.sz előtti kultúrából, i.sz 3113-ig vezethető vissza. A maják azt kutatták, hogy az idő hogyan befolyásolja a történelmet és a világot, és ezt rögzítették az úgynevezett kalendáriumukba. Rájöttek arra, hogy a civilizáció fejlődésének történelmi ciklusai vannak.

(BHC2:27)


215/216- ban született MANI entitás, fényküldött, aki magát Jézus tiszta apostolának tartotta.

Állandó kapcsolatban volt éteri vezetőjével: ATA-OM- mal, akit Fénytársának nevezett. Azt tanította, hogy az ember szívében van elrejtve a Világosság fénycsíra alakjában, önkéntes rabságban, az anyagban. Élő evangéliumának lényege, hogy megérik az idő arra, amikor a fénycsíra, azaz az Isteni Én rész felszabadul és egyesül a fizikai énnel. 4 éves korától, ezzel a magasabb szellemi vezetéssel élt.

(Mani: Gyöngy énekek)


303. körül-SZENT-GYÖRGY

Ekkor élt Szent György, Márk volt az előző reinkarnációjában

Vörös kereszt a szimbóluma

(Oroszlán)


325.

Nagy Konstatin római császár az anyjával, Helénával közösen ELTÁVOLÍTATTA AZ ÚJ TESTAMENTUMBÓL A LÉLEKVÁNDORLÁSRÓL SZÓLÓ RÉSZEKET

(Weiss, Bryan: Életek, Mesterek)


A Kr. u. 325 -ben tartott Első Niceai Zsinaton, minden véleményt kizártak, mely nem felelt meg az állami egyház hitvallásainak és a Római Birodalom civil jogainak megsértésének

(m: a Biblia információinak újabb átszerkesztése)


272-337

KONSTANTIN IDEJÉBEN

Konstantin idejében férfiak ezreiből álló nagy hadseregek csaptak össze, fosztogattak és meghaltak. A számokat eltúlozták, a legvadabb álmaitokat is meghaladóan barátom. A csata az erő és a hatalom között történt, és mivel az erő megmaradt a Föld síkján, és a férfi energia hirdette ki az erőt. Ezután a történelem nagy részét férfiak írták, mely a mai napig áll. A hatalom az Istennő energiában lakozott, és ez volt a helyzet az erejével is.

(Ó Istennőm … Visszatért!: Kirael mester Kahu Fred Sterling közvetítésével

A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/ )

332. –EGYÉNRE SZÓLÓ ASZTROLÓGIA

NAGY SÁNDOR ELFOGLALJA EGYIPTOMOT. Az egyénre szóló asztrológia ekkor jelenik meg.

( DM:29)


371.

EKKOR HAGYTA EL FIZIKAI TESTÉT HILARION MESTER

Ebben az életében nagy misztikus volt, 20 évet töltött a sivatagban, majd több ezer embert gyógyított meg. Az 5. sugár, a zöld fénysugár csohánjaként lett ismert.


410k.-453 között uralkodott ATILLA, fényküldött Istenkirály

Mani örökségét viszi tovább

AT-Lla: ATYA-LILA: 7. Tudatosságot elért uralkodó

ATLI, ETELE: Atlantiszi örökségünk étele, itala, ETZEL, azaz Acél, A Cél, Arc Él

ATYA ÍJA, azaz a Nyilas, Atya-lah, AH: a fehér aspektus, azaz Fehér Atya

(m: vagy 500 évvel korábban az idővonal eltérése miatt: Lásd Dávid Király uralkodási idejének meghamisítása, valamint az idő nem úgy működött ezekben az időkben, mint manapság: lásd még Idővonal szócikk)


440-814. KÖZÖTT POLARITÁSVÁLTÁS

435-830.  9. BAKTUN

5. ÉJSZAKA (PUSZTÍTÁS) – NEMZETI ALVILÁG/ALSÓVILÁG

POLARITÁSVÁLTÁS

AZ AZTÉK IDŐVONAL 5. KORSZAKA – A NÉVTELEN NAP KORSZAK

Klasszikus maja kori települések: Copan, Palenque, Tikal, Quiringua.

Ekkor kezdik megérteni a maják az idővel kapcsolatos kérdéseiket.

AZ IDŐ ISTENI JELEGÉNEK FELFEDEZÉSE. Elmesélik történeteiket és jövendöléseiket.

(BHC2:33)


435-455 – NEMZETI ALVILÁG – 10. MENNYORSZÁG

Hunok nyugatra érkezése


440 –BEN A NAP MÁGNESES MEZEJE MEGFORDULT

(BHC2: 48)


440-814. KÖZÖTT POLARITÁSVÁLTÁS

A polaritás-váltás legutoljára Kr.u. 44o és 814 között következett be, vagyis pont a maják hanyatlásának és kihalásának idején. Ebben az időszakban a Földet több káros sugárzás éri, megnő a genetikai mutációk száma. Most már érthető, miért volt számukra ez az időszak annyira fontos.

A Föld és a Nap poláris és egyenlítői területeinek semleges mágneses eltorzulása = 1 nagy maja ciklus = a precessziós ciklussal = 25 627 év : 5 = 5 125,4 év.

5 125 év = 3113, augusztus 10 + 2012. december 22.

Tudományosan bizonyított tény, hogy a Föld mágneses tere a Nap semleges lemezeinek hatása alatt áll, vele összhangban változik. Az is, hogy a Föld forgástengelye a Nap körüli pályáján a pálya síkjával 23,5 fokos szöget zár be, amely a Nap és a Hold gravitációs hatása következtében lassan elmozdul. A pólusok a csillagokhoz képest körpályát írnak le. Egy teljes körpálya egyenlő egy precessziós ciklussal, ami 25 627 év.

A maják több rendszer korrelációján keresztül, napra pontosan kiszámították az ötödik, vagyis a nagy maja ciklus végét, amikor a pólus eltolódik, esetleg a Föld elhajlik tengelyén, vagy valami más történik?

Erre vonatkozóan több elmélet született.

Terence és Dennis Mckena a "The Invisible Landscape" című könyvükben, a sámánizmus és a hallucinogén szerek tanulmányozása kapcsán, arról a végeredményről számolnak be, hogy az emberiség 2012-ben hat napon át részese lesz "a feltámadásnak a fényben".


440-810 KÖZÖTT INDULT EL. AZ AZTÉK IDŐVONAL 5. KORSZAKA – A NÉVTELEN NAP KORSZAK

5, NAP: NÉVTELEN NAP: a mostani időszak, feltehetően 2012-ig tart., és a korszak 440-810 között indult el.


500 KÖRÜL

A SÖTÉT KOR,

AMIKOR AZ EGYHÁZ A TELJES VILÁGURALOMRA TÖR

MÁSIK IDŐVONAL KERESZTEZTE VALÓSÁGUNKAT

500 KÖRÜL

1500 éve kezd már egyre erőteljesebben az ARANY ATLANTISZ korának energiája (tudása), egyre nagyobb mértékben beáramlani a Földre. Ez az energia, Atlantisz bukását követően távozott a bolygóról.

(Diana Cooper: www.dianacooper.com)


500-AS ÉVEK ELEJE – MÁSIK IDŐVONAL KERESZTEZTE VALÓSÁGUNKAT

ARTUR/ARTUS KIRÁLY TÖRTÉNETE


500. KÖRÜL

A római egyház: Cézár, majd a császárok és a korai egyház víziója, vette rá az embereket, hogy féljenek és elidegenedjenek a világtól.

Az alkímia eszközeit használta a zsidó-keresztény egyház, hogy az embereket birkanyájjá változtassák, és ez 2000 éve így megy.

Azokat, akik szembeszegültek velük, mint például a katharokat, templomosokat legyilkoltatták, megsemmisítették.

Ez idő tájt az egész bolygón, az egyház, az ősi energiapontokra, vagy szakrális helyekre építette fel a templomait, amelyek a magasabb dimenziók bevonását szolgáló tellurikus (2 D-s) pillérek voltak.

Így kezdődött el az emberi lelkek borzasztó eltorzítása.

(BHC:61)


500-1600. A SÖTÉT KOR

AMIKOR AZ EGYHÁZ A TELJES VILÁGURALOMRA TÖR

(BHC:316)


500. KÖRÜL

Csak a beavatottak és sámánok ismerték fel, hogy ha harmóniában élnek az emberek a tellurikus birodalommal, akkor felhasználhatják azoknak erejét, kristályokkal gyógyíthatnak. Az egyházak megszakították ezt az összeköttetést, hogy féljen az emberiség a belső földtől. (pokol, gonosz, sárkányok, dínók romboló és félelmetes képét vetíttek ki. Mindezt az emberiség rabigába hajtásáért tették. Ez a terv két szörnyűséges világháborúba torkollott. Megszüntették az emberek szabad akaratát, és a 2. D.-ós elementálok világának kiaknázásával: bányászat, földi eróziók okzása, megszüntették a kapcsolódást.

(BHC)


500-TÓL KEZDVE NYUGATI KULTURÁLIS HAMISÍTÁS

A Nyugati kultúra és oktatás tele van hamis adatokkal és hazug elképzelésekkel.

(BHC2: 162)


500 K. – A FÖLD MÁGNESESSÉGE 50%-KAL ERŐSEBB VOLT

Nyilvánvaló, hogy a Nap mágneses mezejében történő változások hatása megnyilvánult itt is.  A Föld egy óriás mágnes – különböző szintekkel – és tengelyforgása mágneses mezőt hoz létre. A forgási sebesség gyorsulásával arányosan, a mágneses mező egyre erősebb és sűrűbb. 2000 évvel ezelőtt ez a mágneses mező elérte intenzitásának csúcsát a jelen ciklusban, és ettől kezdve állandóan gyengül, mert a bolygó egyre lassabban és lassabban forog, állítja Braden. A mágneses mező most 50% gyengébb mint 1,500 évvel ezelőtt volt, és ezen gyengülés sebessége drasztikusan emelkedik. Azonban nincs ok pánikra, mert mind ez a természetes ciklusok része, akár csak az évszakok hosszabb és mérhetetlenül erősebb változatai.

Gregg Braden az Awakening To Zero Point (Ráébredés a Zérus Pontra)

WWW.FLUIDEMERALD.COM


500-550 - I. SIPAN-VIRACOCHA


500-700

A NAZCAI KULTÚRA FÉNYKORA

(COT2:131)


553.

A MÁSODIK KONSTANTINÁPOLYI ZSINAT eretnekségnek nyilvánította a lélekvándorlás elvét. A Biblia eredetijében megvoltak még az utalások, a korai egyház még elfogadta ezeket.

(Weiss, Bryan: Életek, Mesterek)


553.

Justicianus a reinkarnáció elvét kiveteti az akkori Bibliából

570-632.JÚN.8. között élt MOHAMED próféta, aki az Iszlám (Elengedés) hitrendszer prófétája.

Fényküldötti útja: Hammurapi- Mózes- Mohamed lélek utazása volt. (Tóbiás)

Mohamed:/MAHA-MÉD, MAG-AN-AD: Istenanya magjának tápláléka

(M: Mohamed próféta, a mózesi üzenetek elferdítése, és félreértelmezése miatt jelent meg ismét)

(Oroszlán szerint:) Hammurabi- Egyiptomi József- Dávid Király- Mózes a reinkarnációs sorrend.

Dávid Király évszázadokkal élt Mózes előtt, a 81. Zsoltárban megcserélték az igeidőket, ezért más a mai történeti vélekedés.

KÖZÉPKOR- KERESZTÉNYSÉG

A Kereszténység megteremtette a sötét középkort, márpedig a sötét időkben megvetik a Fényt

Ma egyes régi uralkodókat szentnek tiszteltek, de ők azok, akik hatalmas bűnöket követtek el minden egyes lélek ellen, mert hátráltattak a hazafelé vezető úton

(R: 110)


KÖZÉPKOR-TUDATKONTROLL

Az egyik legrombolóbb periódusa volt az Emberiségnek

A tudás, a szabadság, a szeretet elnyomása

Bekerült a bolygó testébe és sokáig nem oldódott fel

(PC:139.)


600-AS ÉVEK – A HUNOKRÓL TIBETIEK

*Érdekes olvasmány: tibeti láma népének a magyarokkal (a hunok révén) való

rokonságáról

A Ganden kolostorban sokat foglalkozott a tibeti nép eredetének és korai történelmének a kutatásával, különösen a Yarlung dinasztia 5. és 9. század közötti időszaka érdekelte. Amikor megtudta, hogy Kőrösi Csoma Sándor valójában a magyar nép eredetét szerette volna kutatni a tibeti kolostorok könyvtárában, Kőrösi Csoma Sándor iránti tiszteletből őt is kezdte érdekelni a magyarok eredetének a problémája, és több kolostorban is utánanézett, hogy könyvtáraikban találhatók-e a magyarokkal kapcsolatos írások.*

Amikor a kínaiak 1950-ben elfoglalták Tibetet, a Ganden kolostorba kerültem, és mivel történelemkutatással foglalkoztam, Ganden Tirpa, a kolostor főlámája megbízott a könyvtár legrégibb iratainak a rendbetételével és nyilvántartásával. Nagy örömömre a legrégibb selyemtekercsekre írt feljegyzések között a 6. és 7. századból találtam olyan szövegeket, amelyek leírják a tibetiek hadjáratait Közép-Ázsiában, a Góbi sivatagon túli területeken, a mai Kelet-Turkesztánban, a Tarim medencében. A feljegyzések több környékbeli népet megemlítettek, a türköket, az ujgurokat, a tasgurokat , a kongárokat, a kasgárokat és a hungárokat.*

*A feljegyzések szerint a hungárok a hunok fejedelmi törzsének a leszármazottai, és ők "gungároknak"; a "Nap fiainak" nevezik magukat. Hun nyelven a gun szó napot jelent, tehát a gungár népnév jelentése naptörzs.

Feltételezhető, hogy maga a hun népnév a nap jelentésű gun szóból alakult ki. A gungár és a hungár népnevek tehát felcserélhetők, mert ugyanazt a népet jelölték.*

*Továbbkutatva a 7. századbeli feljegyzések között olyan szövegeket is találtam, amelyek nemcsak a hungár népnevet, de a hungárok szokásait, áldozati szertartásait és a szent madarukat is megemlítik.*

*- Melyik volt a szent madaruk, és mit írnak róla? – kérdeztem felvillanyozva.

- A szöveg nagyon nehéz volt, mert ótibetiül írták, és sok helyen már nem is volt olvasható. A szent madárról a szöveg csak annyit említ meg, hogy a hungárok vadásztak is vele, tehát valószínűleg a sólyom vagy a sas lehetett.

A kérdés csak az volt, hogy a tekercsek hungár népneve a magyarokat jelölte-e?*

*Tudtam, hogy Európában a magyarokat ezer év óta már hungároknak és az országukat Hungáriának nevezték. Kapcsolatban lehet-e a 6-7. századi tibeti feljegyzések hungár népneve az európaiak által használt hungár elnevezéssel?

*Személyesen meg vagyok győződve, hogy a kapcsolat világos: a tibeti tekercsek hungár népneve a magyarok egy részét jelölte, akik pár századdal később nyugatabbra költöztek.

*- Az onogur törzs valóban tíz törzset, pontosabban tíz népet jelentett törökül, a hungár pedig a hun népet, vagy gungár formában való írása a napnépet jelentette. Egy kisgyermek is észreveheti, hogy a magyarok hungár népneve tökéletesen megegyezik a tibeti írások hungár alakjával, és a gungár hangváltozata is sokkal közelebb van hozzá, mint az onogur népnév.*

*A két-három napra tervezett kolostori tartózkodásom végül hetekig eltartott, mert Tsering lámával való izgalmas beszélgetéseim szinte a kolostorhoz szögeztek. A láma szintén a tanítómesteremmé vált.*

*- Ha jól értettem, az ősi bőn vallás a hegyet kilencemeletes szentélynek tekinti. Honnan származik a kilenc emelet jelképes számának a meghatározása?- kérdeztem kíváncsian.

- A hegy kilencemeletes szimbóluma az ősi hun táltoshitű vallás Világfájának kilencágas szintjeinek jelképes világához kapcsolódik.

- Hogyan kerültek a szent heggyel kapcsolatba a hunok? - néztem kérdően Tsering lámára.

- Egyszerűen azért, mert az őstörténetünk a hunokkal kezdődik.

- Meddig tudtok visszamenni az őstörténetetekben?

- Az őstörténetünkről nagy vita van a kutatók között. Magam is sokat kutattam népünk eredetét, én az akadémikus világban egy középutat képviselek.*

*- Ez azt jelenti, hogy az őseitek a hunok voltak?

- Ez természetesen azt jelentheti, de tudnod kell, hogy a Hun birodalom

ebben az időben több különböző népet fogott össze. Lovaskultúrájuk és a

táltoshitű vallásuk volt a legfontosabb összekötő kapocs közöttük. Különbözőnyelveket és nyelvjárásokat beszéltek, de lassanként kialakult közöttük egy közös kommunikációs nyelv, amelyből kifejlődtek később a török és a mongol nyelvek. A hunok fajilag sem voltak egységesek. A keleti águk tiszta mongoloid volt, a nyugati águk pedig a mongoloid és a kaukazoid népek keveredéséből tevődött össze. A hunok keleti ágának a leszármazottai a mongolok, a mandzsuk és mi tibetiek, a nyugati ágának viszont a török népek és ti, magyarok vagytok a képviselői.*

(Cey-Bert Róbert Gyula : A sólyomember visszatér című könyvére

/Püski, 2006/. Ebben szó esik egy tibeti lámával folytatott beszélgetésről.)


627- KÖRÜL A NAP MÁGNESES MEZEJE A 3000 ÉVES MÉLYPONTJÁRA SÜLLYEDT.

A Nap mágneses mezeje megfordult és áttör a magnetoszférán belép az atmoszférába. Mutációkat és nagyobb csecsemőhalandóságot okozott. Ugyanakkor napfoltminimum következett be, terméketlenséget, mini jégkorszakot és szárazságot okozott, amely hamarosan véget vetett a maja civilizációnak. (627-750 között)

(?:48, 219)


600 ÉVES ÉVEK VÉGE- TELEKTONON PRÓFÉCIÁK

Pacal Votan egy ősi maya király, aki i.sz. 631-től 683-ig inkarnálódott a Földön. Ő alapította Palenque-t, a maya várost Mexikóban. Pacal sírboltja, Palenque-ben, a Felajánlások Templomában található. Pacal nagyon magas szinten felszabadult lény és földi élete során a mayák virágkorukat élték. Pacal hátrahagyott egy próféciát, amit mint Telektonon-t ismerünk.
631-683 – PACAL VOTAN – MAJA PRÓFÉCIÁK

Pacal Votan egy ősi maya király, aki i.sz. 631-től 683-ig inkarnálódott a Földön. Ő alapította Palenque-t, a maya várost Mexikóban. Pacal sírboltja> Palenque-ben, a Felajánlások Templomában található. Pacal nagyon magas szinten felszabult lény és földi élete során a mayák virágkorukat élték. Pacal hátrahagyott egy próféciát, amit mint Telektonon-t ismerünk.

A késői 1980-as években, José Argüelles tejesen megértette a Telektonon proféciát. Csodálatos módon egy ősi maya szöveget kapott egy embertől Kubában, amit kezdetben nem gondolt nagyon fontosnak. Miután lefordította, felismerte, hogy ez Pacal Votan Telektonon próféciája. A Telektonon 1987-től 2013-ig tartó periódusról szól. A Dreamspell Calendar a prófécia megértésének eredményeként került kifejlesztésre. Ez az emberiség számára magában foglalja a maya energia ciklusokon és a 13 Holdon alapuló naptárt. José Pacaltól további információkat kapott telepatikus úton és intuícióként. José és felesége, Lloydine életüket a Telektonon prófécia tudománya elterjesztésének szentelték.

(Dreamspell Calendar)

(V.Ö: PACAL: gyomorcsakra, az isteni önuralom, saját hatalom energiaközpontja)

PAKAL/PACAL/Qutzecoatl NAPKIRÁLY – PALENQUE

Feliratok Temploma. Kódolt maja naptárt találták meg a sírjában, amely tartalmazza a 144, 7200, 360, 260, 20-as kódokat, amely kiadja a 1.366650 napos napfoltciklust. 20 ilyen ciklus során a Nap mágneses pólusváltása következik be.

Pacal homlokán megjelent a 144.000-es kód és ez  fény-rezgészintet jelent

(COT2:28)


703-743 PACAL – MAJA FÉNYKIRÁLY

I.E. 1323. – TUTENHAMON FÁRAÓ

Későbbi inkarnációja a maja Pacal fénykirály.

(m: Több időpontot is társítanak hozzá)


I.E. 600 – 800 MAJÁK ARANYKORSZAKA

A maják hite szerint saját korukat három korábbi kor előzte meg, s ezeket a korokat nagy katasztrófák választják el egymástól, amelyekben majdnem minden élet elpusztult. A híres azték naptárkő közepén Tonatiuh, a kinyújtott nyelvű napisten látható, körülötte pedig az elmúlt korok istenei. Cotterell felismerte, hogy Pakal maja király sírjának fedőlapja is hasonló jelentőségű: a szarkofágfedél ábrái feljegyezték a világtörténelem fő eseményeit, melyek a maja mitológiával kapcsolatosak, és bizonyos értelemben szent teremtéskönyvüket, a Popol Vuhot illusztrálják. Az emberiség születéséről szóló tündérmese mögött valószínűleg egy mélyebb értelem rejtőzik, egy katasztrófatörténet mitológiába csomagolva. De hogyan függ össze mindez a maja kultúra hirtelen bekövetkezett hanyatlásával?

Ez a titokzatos nép, amelynek magas fokú civilizációra utaló emlékei Közép-Amerika őserdeinek mélyén rejtőzködnek, több mint kétszáz éve foglalkoztatja a tudósokat, a felfedezőket és az írókat. A szemlélőket csodálattal tölti el piramisaik, templomaik és palotáik tökéletessége, ma pedig már a kőbe vésett feliratokat is kezdik megfejteni. A maják a korai kezdetektől a hozzávetőlegesen isz. 600-800 között volt aranykoron keresztül a posztklasszikus kor végéig - amely még néhány évszázadon keresztül tartott - számtalan világraszóló remekművet hoztak létre. Azután éppoly rejtélyesen, ahogyan felbukkantak, el is tűntek a történelem színpadáról. Valamilyen esemény következtében civilizációjuk összeomlott, városaik elnéptelenedtek. Az általuk lakott terület nagy részét újra visszahódította az őserdő, mígnem a romokon előbb a toltékok, majd az aztékok emeltek újabb városokat, megőrizve elődeik tudásának egy részét, így a mitológiát és a csillagászati ismereteket is.

Valószínűsítette, hogy a maják "szuperszáma" azonos a Nap mágneses terének elmozdulási vagy megfordulási periódusával, ugyanakkor összefüggést talált a naptevékenységi ciklusok és az emberi termékenység között is.

Lehetséges volna, hogy a maják, akik bámulatba ejtő civilizációs eredményeik ellenére kőkorszakinak tűnő körülmények között éltek, ilyen pontos tudással rendelkeztek volna a napfoltokról? Valóban voltak emlékeik a mítoszaikban feljegyzett hatalmas tragédiákról, amelyek majdnem elsöpörték az emberiséget (vízön, jégkorszak stb.)? És valóban képesek voltak arra asztrológia, numerológia, álmok vagy bármi által, hogy jóslatokat készítsenek a jövőről? E kötet szerzői időt, fáradságot, költségeket nem kímélve járták végig Közép-Amerika régészeti lelőhelyeit, szembesítették egymással a maják előtt és után élt népek hitvilágát, s a transzatlanti hagyományok és Atlantisz bizonyítékainak nyomon követésével új összefüggéseket tártak fel az emberiség egykori közös tudásáról is. Ha ez némileg választ ad is a múltra, de mi a helyzet a jövővel?

Cotterellt a maják pusztulásával kapcsolatban elsősorban az érdekelte, hogy ők látható módon előre jelezték a Nap mágneses terének megfordulását, ismerték annak a termékenységre gyakorolt negatív hatását. A termékenységrítusokkal kapcsolatos megszállottságuk és az, hogy személyes véráldozattal szolgálták a Napot és a Földet, magyarázható mind a születési arány csökkenésével, mind a tragikus csapadékhiánnyal. A szoláris ciklusokat tovább követve a ma időszakig feltűnik, hogy hasonló klimatikus változásoknak vagyunk már tanúi, és az egész bolygó felszínén megfigyelhető az elsivatagosodás. A szerzők utalnak Immanuel Velikovsky történész fejtegetéseire, aki szerint a Földet elpusztíthatja tűz, víz, szél és vulkanikus eső is. Ez mind hasonlít ahhoz a képhez, amely a maja mitológia négy korszakának véget vetett. Az ő napfolttevékenység-kutatásai és a maja jövendölés az ötödik korszak végéről a Föld mágneses térfordulásával köthető össze. Ez és az ehhez társuló kataklizmák szerinte isz. 2012 táján fognak bekövetkezni. A szerzők is hasonló következtetésre jutnak: A maják időszámítása szerint a legutóbbi korszak kezdete Vénusz születése volt, Ketzalkoatl csillagáé, ie. 3114. augusztus 12-én. A korszak legutolsó napja 2012. december 22., amikor kozmikus kapcsolat jön létre a Vénusz, a Nap, a Fiastyúk és az Orion között, mivel csak a Vénusz "született" az előző dátum idején, most pedig majd szimbolikusan "meghal". Ha a jóslatok igaznak bizonyulnak, ez lesz a valaha ismert legnagyobb katasztrófa az emberiség történetében. Edgar Cayce, a századunk első felében élt látnok, erre az időre teszi az elsüllyedt kontinens, Atlantisz felemelkedésének lehetőségét, de más jelentős változásokat is jósolt.

Cotterell napfoltelmélete magyarázatot kínál az okokra: a Nap mágneses mezejének változása váltja ki a Föld mágneses terének megfordulását, és az ezzel járó kataklizmákat. Szoláris-genetikai elmélete (amely úgy látszik, valaminek az újrafelfedezése), ha a legcsekélyebb mértékben is helytálló, akkor bolygónk minden lakója számára sorsdöntően fontos.

B. É.


MAJÁK 7 JELE – AZ ÚJ VILÁG MEGJELENÉSÉRE

Ez a Jövendölés anyagi kezdete, a Jövendölés oka és maga a Jövendölés ennek a következményét írja le.

A földi, megszokott életünk is bomlani kezd. Már láttuk, hogy a földünknek az elképzelt tengelye kilengett 5 fokkal, de még hiányzik 85 fokos kilengés, hiszen, a mayák azt írták, hogy a nap északon kel fel és délen fog nyugodni azaz a mai északi mágneses sarok fogja a napkeltét mutatni és a déli mágneses sarok a nyugatot. Igen, tehát a következő 7 év nem lesz könnyű az emberiség számára és pontosan ezért a FELHÍVÁS az ősi papi rend felállítására, arra, hogy mutassa meg a népeknek mindezeket és főleg azt, ha mindezt nem is lehetne megállítani, meg nem történté tenni egy bizonyos részét IGEN, egy közös tudattal egyesülve, az emberiség építő (pozitív) erényét használva!

Igazi lelki vezetőkre lesz szüksége az emberiségnek, akik csak jó, tiszta érzésre és az igazi szeretetre tanítanak és akkor, amikor 2012-ben átlépünk a VILÁGEGYETEMES (KOZMIKUS) HAJNALBA nem lesz a földön többé gyűlölet, becsapás, hamisság, bűn! Meg kell tanulnunk, hogy az a másik ember az egy másik ÉN, hozzám tartozik, a részemnek a része!

A MÁSODIK JÖVENDÖLÉS az átmenet idejét írja le, azt aminek meg kell történni a világegyetem (kozmikus) erőinek változása miatt! Változások a Földanya és az Emberiség anyagi és lelki világában. Elsőként az embereknek el kell ismerni a HUNAPKU/HUNKAPU/HONKAPU nagy erejét, az isteni mivoltát úgy, mint egy élőlényt! Meg kell tanulni, hogy ez az életet adó erő, ez maga a szeretet és azt, hogy minden élőlény az Ő erejéből táplálkozik és, hogy hozzátartozása széttörhetetlen, hiszen minden élőlény egymáshoz van kapcsolva pontosan az ő éltető ereje által!

Megváltozik a földünk külseje, szigetek, partok tűnnek, el míg a tűzhányók (vulkánikus) ereje újabb területeket alkot és mindezek újabb, ismeretlen betegségeket hoznak magukkal.

Szükséges lesz a változás az emberek viselkedésében, és ehhez a Földünk siet a segítségünkre, hiszen a rezgése, belső lüktetése meggyorsul és ezt az ütemet, kell nekünk is átvenni, és ezzel kell gondolkodásunkat, érzelmeinket átalakítani. Maga a Nap anyagi alakja, vonzereje (magnetikus ereje) is változáson esik át és ez is elősegíti a természeti csapásokat, a testi és lelki fájdalmakat, de egyben az összetartásra, egymás megbecsülésére fogja serkenti a népeket.

A korszak végén minden ember elér a Tükör Szalonjába és saját maga lesz a bírája azon cselekedeteinek, amelyeket egész életén át elkövetett; a jókat és a rosszakat maga fogja kettéválasztani és keresi azt a fejlődési fokozatot, mely az életének a célja volt, vagy lett volna. Ekkor fogja megérteni, hogy a Világmindenségnek fejlődni kell a teljesség eléréséhez és azt, hogy ennek mi is részei vagyunk!

Ez a jövendölés megérteti velünk, hogy mindezt el kell fogadnunk, és változtatni kell a jelenlegi életünkön, továbblépni a fejlődés útján és ezzel tudjuk csak semlegesíteni a földi csapásokat. Csak ezzel tudja a fájdalmait enyhíteni minden ember.

A HARMADIK JÖVENDÖLÉS azokat a gyors anyagi változásokat említi meg, mely a megszokott, eddigi földi életünket át fogja változtatni.

A elképzelt földi tengely kilengése fogja okozni a sarkokon található jegek olvadását, a tenger szintjének az emelkedését! A föld földtani (geológiai) működése földrengéseket, szökőárakat okoz. A földön az éghajlati változások rekkenő hőséget jósolnak. Ennek az oka a nap működésének a meggyorsulása, rezgéseinek a hatására a sugárzása erősödik és mindehhez az emberek által termelt levegő szennyezettsége is hozzájárul, mely a csapadékhullás hiányát fogja okozni. Ha nincs eső, nincs aratás, nincs élelem!

A magas hőmérséklet mindig egy erős széljárást okoz, és növekedni fognak a szélvészek is, a föld kiszáradása tüzeket okoz és mindez a földön élők gazdasági életét, zavarja meg, betegségeket, éhséget és közjóléti megmozdulásokat fog kiváltani.

A NEGYEDIK JÖVENDÖLÉS beszél arról, hogy a mayák a jövendöléseiket csillagászati számításaik alapján készítették el. Ezt többek között a VENUSZ időszaka után. Ennek a keringése, időszakjának az útja 584 nap volt és ez a szám segítette a Napunk korszakának a számításához. A Vénusz, a magyar mesék Tündér Szép Ilonája szabad szemmel látható az égbolton mivel a Nap és a Föld között látható!

A Drezdai Kódexben leírják, hogy minden 117 korszak után a Vénusz ugyanazon a helyen található az égbolton és pontosan ekkor a Napunk működése változásokon megy át, megjelennek a napfoltok, kitörések, és szelek.

Ránk hagyták örökségül, hogy minden 1 872 000 kin azaz 5125 év után Napunk ezen változásai sokkal erősebben észlelhetők és így nagyobb hatással vannak a földi életre is.

Ilyenkor történnek a nagy természeti csapások. Ez a Kódex ugyanígy leírja azt is, 1, 366 560 évnek van egy 20 éves számolási különbsége ezzel a számmal, mely a kereszt templomában Palenquen megtalálható és éppen ezért nevezték az utolsó 20 évet 2012 december 22 előtt, mint "az idő mely nem idő"!

Tehát valójában az utolsó 20 (1992-től) év az az idő, amikor ezek a változások elkezdődnek, ettől az időtől kezdve kezd nagyobb mennyiségben csökkeni a villamos-delejes (elektromagnetikus) erő hatása a földön.

AZ ÖTÖDIK JÖVENDÖLÉS az emberek félelmeiről beszél, azokról, melyek idő-változást okoznak testében, lelkében, vagy a fejlődésében. Minden olyan ismert rendszer, mely az emberiség félelmére építetett sok-sok időn, keresztül átváltozik, megsemmisülhet az egyik percről a másikra. Az Anyaföld és a hátán hordott népek helyzete egy, egyforma, összehangolt fejlődésen esik át. Mindez szükséges lesz ahhoz, hogy a fejlődés egészen más, új alapokon alakuljon ki és mutassa meg az utat a TEREMTÉS megértéséhez.

A villamos-delejes (elektromagnetikai) erők változása igen nagy hatással lesz minden műszaki megoldásra, korszerű műszerre, melyek működése nemcsak összetettebb, hibásabb lehet, hanem egyszerűen megjavíthatatlan állapotba is kerülhet, különösen a műholdak, melyekre a földi és a földön kívüli vonzerők és napkitörések egyenes hatással vannak, az ibolyántúli sugárzás miatt a műholdak körpályáját gyorsabbá teszi. A műholdak hiánya képzeletünkre bízza a földi zavar megjelenését a közlésfolyamatok minden területén és ezzel a világ gazdaságának gyenge oszlopai összedőlnek, mely maga után von minden más világi csapást, az éhséget és ezzel a népek testi és lelki élete is válságba kerül, de ezzel egy időben kell megjelennie annak a szellemi útnak, melyen az emberiségnek el kell indulnia és melynek végén egy újabb, tisztább, fejlettebb erőny (energia), élet vár minden népre, akkor amikor átlép a VILÁGEGYETEMES (KOZMIKUS) HAJNALBA.

A HATODIK JÖVENDÖLÉS megemlíti annak a hullócsillagnak (meteor) a megjelenését, melynek a jöveteléről már annyi, de annyi hamis mesének tűnő dolog kering a világ minden részén! Az pld. hogy a földöntúliak ezzel fogják megmenteni a föld lakóinak egy részét.

Ellenben a hullócsillagok csak becsapódni tudnak a Földbe, hiszen senki sem irányítja, és ez veszélyeztetheti az egész emberiség létét.

Sok vallás is beszél erről a hullócsillagokról. A Bibliánk is például, de a mayák ismerete szerint anyagi és fizikai eszközökkel el lehetne téríteni a pályájáról és nem engedni meg azt, hogy elérje a Földet. Ezek a hullócsillagok (meteorok) mindig megtalálhatók voltak a naprendszerünkben, sőt többször már be is csapódtak.

Ismerjük a 65 millió évvel ezelőtt földünkbe csapódott meteor történetét, ott pontosan ahol a mayák éltek, s élnek ma is, a mexicoi Yucatan félszigeten CHIC-CHULUB falujánál az Atlanti óceánnál, Progreszo kikötője mellett és a becsapódás tere 180 km átmérőjű és ez alakította ki GOLF ÖBÖLT. Az hullócsillag becsapódása által haltak ki az ősi óriáshüllők.

Isaac Newton volt az, aki már műszeres (technológiai) tudományai alapján megállapította azt, hogy egy vonzerő (magnetikus erő) az, ami mozgatja a bolygókat a nap körül, jóval későbbi időkben, mint a mayák---- és ezután Edmond Halley nem is olyan régen, Newton számításai után meg tudta határozni az üstökösök keringését is és ezzel azt, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy újra láthatók legyenek a földünk közelében.

A tudós maya csillagászok tudták azt, ha az égbolton megjelenik valamilyen addig nem ismert, nem látott tárgy az lehet igen zavaró (negatív) hatással a földön élők részére és e veszély alapján nevezték zavaró (negatív) istennek. Innen ered e nép papjai által táplált sok miszticizmusa. Számtani, csillagászati tudása adta a jövőnek az ismereteit az anyagi jelenségek által.

AZ UTOLSÓ, A HETEDIK JÖVENDÖLÉS.

Leírja azt a hatalmas pillanatot amikor 2012. december 22-én a földünk elhagyja a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) ÉJJELT és belép a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) HAJNALBA és ennek a valóságos anyagi megnyilvánulását. Ezt egy csodálatos fénysugár megjelenése fogja az emberiség tudtára adni, ez ami összhangba hozza földünk minden élőlényét és akkor már megengedi az emberiség kényszerű átalakítását. Új elmét, új alkalmat, új közlésrendszert vesz át ettől a meleg, vakító fénytől, mely a lelkébe szeretetet és békét fog sugározni!

Ez maga már a HUNAPKU új ereje, és ez az ereje lesz az, mely az örökletes egységek láncait (génláncokat) működésbe hozza két újabb örökletes egységgel (génlánccal) és az emberek testét egy nagyobb rezgésre állítja és ezzel születik meg az új EMBER, A VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) EMBER a szónak a legszorosabb értelmében egy új anyagi műveltséggel (Civilizációval) egy újabb 25920 éves NAPUTTAL!

Nem lesz szüksége a emberiségnek többé törvényekre, nem lesz hazugság, bűn és büntetés. A világot egyetlen államrendszer (politikai központ) irányítja és ezzel nem lesz többé háború, harc, nem lesz gazdagság és szegénység!

Az új rezgés segíti az emberiséget a félelmek ellen és ezzel nem lesz többé betegség a földön.

Természetesen a hit, a vallás is fejlődésen fog átesni az egyisten hivés fogalmában és a Szentháromság egy szent négyességgé fog válni, ahol a negyedik elem éppen maga a Világegyetemi (Galactikai) Alkotó Ember ember lesz!

Visszaáll az ősi magiár maya káldeusi papok által tanított VILÁGEGYETEMI VALLÁS az ősi papirendek tanítási rendszerével, azoknak a tanítóknak a tudásával, akik ismerték a 65.-ös örökletes egységi (génlánci) rendszert, avagy ezzel talán rendelkeztek is?


600-800 és 1773

Palenque felépítése. A spanyolok csak 1773-ban fedezték fel.


683. PACAL HALÁLA


700.

NAPFOLTMINIMUM: NAGY KULTURÁK HANYATLÁSA: MAJA, MOCSIKA

A NAP-MÁGNESES MEZŐ FORDULÁSA

700. NAPFOLTMINIMUM - MOCSIKÁK

50.000 mocsika indián élt és gazdálkodott az Andokban. Kultúrájuk a majákhoz hasonlóan 700 körül hanyatlott le a Napfoltminimum idején, amely terméketlenséggel sújtotta őket, és a térséget. Napkirályukat Sipán urának hívták.

(COT2:14)


750-BEN MEGFORDULT A NAP MÁGNESES MEZEJE ÉS TERMÉKETLENSÉGET HOZOTT MAGÁVAL

A Nap mágneses mezeje, minden 18139. évben kijelöli a következő termékenységi ciklust és vélhetően póluscserét is eredményez. Ez lehetett oka a maják civilizációjának hanyatlásának is.

(Cot:32)


750-BEN A DÉL- ÉS KÖZÉP AMERIKAI INDIÁN CIVILIZÁCIÓK HANYATLÁSNAK INDULTAK

(COT:48)


829. – 1223 6. NAPPAL (VIRÁGZÁS) – NEMZETI ALVILÁG/ALSÓVILÁG


829-849 – NEMZETI ALVILÁG 11. MENNYORSZÁG

Vikingek


830 A MAJÁK VÁRATLAN ELTŰNÉSE

I.E. 1200 KÖRÜL ÉRKEZTEK MEG

Feltehetően a Plejádok, Maya csillagának térségéből


843. - A KLASSZIKUS MAJA KORSZAK VÉGE

A Csökkenő tudatosság és a szabad akarat ciklusának kezdőpontja.

A klasszikus maja korszak vége

(CAY:70-71)


800-1300 KÖRÜL EGY FELMELEGEDÉSI IDŐSZAKA VOLT A FÖLDNEK

Olyan meleg volt, hogy a vikingek letelepedhettek Grönlandon.

ezt később 200-300 évvel egy kisebb jegesedési korszak követte


900-AS ÉVEKBEN

A Mayák a mai Mexikó Yucatan félszigetére települtek le és a Smaragdtáblákat az egyik Nap Isten templom oltára alá helyezték el

(Doreal:11)


939 JÚLIUS 19 - 5'

Teljes  Napfogyatkozások a Kárpát- Medencében

(Kerion , 2010. 07. 09.)

http://www.leleklanc.eoldal.hu


947. KETZEKOATL/PACAL VISSZATÉRÉSE

947. -QUETZALCOATL VISSZATÉRÉSE

A mai számítások szerint ekkor tért vissza 2. Életébe, és számos ciklust megjósolt, 52 éves ciklusokban.

(CAY:70)


947. – KECEKOATL

A történelmi Kecekoatl Xochicalcoban született és a Tollan királyság feletturalkodott. Egy rövid aranykort teremtett. Majd miután legyőzték, megfogadta, hogy visszatér.
A keresztény naptár szerinti nagypénteken: i.sz. 1519-ben várták, de helyette Cortes érkezett. Kecekoatl a Tollas kígyónak vissza kell kerülnie a Földre, csúszva-repülve, hogy újjáalakítsa a Szent Rendet, hogy megerősítse a Harmonikus Egyetértést még mielőtt a Nagy Ciklus a végéhez nem ér.

(DP:248,365)


987.

A Maya népcsoport 2. Plejádi beavatása. CUCULCAN-TOLLASKÍGYÓ érkezése.

Civilizációs ismereteket kaptak


992-1492 – A 8. PACHAKUTI IDŐSZAKA – INKA PRÓFÉCIÁK

A POMPA ÉS DICSŐSÉG KORSZAKA, amelynek barbár hódítás vetett véget.


992. - A PACHAKUTI 8. KORSZAKÁNAK KEZDETE

Hatalmas bölcsek születnek le a Földre.

Viracocha utat enged a Fénynek, hogy bevilágítson mindent, ami sötétben él, hogy készen álljunk a Fény befogadására.


900-AS ÉVEK VÉGÉN

A maják eltűnése, és Felemelkedése magasabb dimenzióba


1000 ELŐTT-ILLUMINÁTUSOK MANIPULÁLJÁK A FÁTYLAT

Több, mint 1000 éve manipulálják az Illuminátusok, más energiákkal a Földet körülvevő Fátylat, így az sok torzítást tartalmazott. Az Illuminátusok, 4. Dimenziós lények, akik szerint a Fénytörésben élők (3 Dimenzióba ereszkedettek), nem egyesülhetnek újra a fénnyel, mert beszennyezhetnek mindent.

(Sri:101)


1000 ÉVE- A NAP 14. HÁZA

Keletkezett egy új égitest a Naprendszerben a Nap 14. HÁZA, a 13. Egy gázóriás, amit még nem vettünk figyelembe az Asztrológiában.

(R:1:12)


1000.-BEN érkezet a Földre, földi síkra, ZVENTA SZVENTANA a Vénusz bolygó úrnője, aki a Világanyának segít, mivel az emberi lelkek nagy lépést tettek előre, és az anyagi készletek hatalmas felhasználásába kezdtek.

(BD2:237)


1000-1987. KÖZÖTT

IKOZAÉDER PLANETÁRIS FÉNYHÁLÓ

Amióta bolygónk megszületett, a Föld körüli háló az 5 platonikus test egyikének szakrális geometriai mátrixából áll. Platón úgy vélte, hogy a Föld alapstruktúrája az egyszerű geometriai formákból a komplexebbekké való fejlődésen megy keresztül. Az öt minta, melyeket Platón a kristálymátrix építőelemeiként feltételezett, a komplexitás sorrendjében a következők: a tetraéder (4 lapú), a hexaéder (6 lapú), az oktaéder (8 lapú), a dodekaéder (12 lapú) és az ikozaéder (20 lapú). Platón egy másik elméletében azt vetítette előre, hogy a Föld ikozaéder hálóvá fog fejlődni.

Akadémikusok, köztük Dr. Ivan Sanderson, Dr. Hagens és Dr. Becker a 70-es években ezt az ikozaéder formát létrehozták egy térképen úgy, hogy azon feltüntették – pontok formájában – a nagyobb elektromágneses mezőket. A pontok háromszög alakzatot formáló ötszögeket adtak ki… azaz egy ikozaédert. Az ikozaéder – geometriai alakzatként – valóban létezett az elmúlt 1000 év planetáris fényhálójaként, a Harmonikus Konvergencia előtti időkig bezárólag.

(James Tyberonn - A Felemelkedés Rácshálójának aktiválása. www.shaumbra.wire.hu)


1000. KÖRÜL-BIBLIA- JÉZUS

Át kellett volna szerkeszteni a Bibliát, az új tapasztalatok, felismerések tükrében

Jézus azt szerette volna, ha Elengedjük őt a Bibliából

Eredeti történetében azért ment ki a sivatagba, távol a tömegtől, mert a tömeg az egyik csoda után, egy másik csodát akart, Így viszont csak egy tömeg hatalmától megfosztott lény lett

Jézus nem fogadta el, hogy van egy bálványozott Isten

Rájött arra, hogy a Sötétség lényege az: Minden, amit elutasítunk, azaz az Isteniségünk

A Shaumbra segítette manifesztálni, fizikai testbe Jézust

Mi segítettük megteremteni ezt a Jézusnak nevezett entitást

JÉZUS A BIBLIÁBÓL CSAK EGY ASPEKTUSA YOSHUANAK

A Biblia egy régi könyvvé vált, mert 2000 évvel ezelőtt lett megtervezve

ÚGY VOLT MEGTERVEZVE, HOGY 1000 ÉVIG MARAD FENN A BIBLIA

ELFELEJTETTÉK MEGÍRNI AZ ÚJ KÖNYVEKET

A Biblia jóslatai, prognózisai, nem, vagy nem egészen úgy fognak megtörténni !!!

(T:6:1)


1000 ÉVE-A SÖTÉT KORSZAKBA LÉPÉS

1000 évvel ezelőtt még több dimenzió létezett egymás mellett a bolygón a frekvenciakorlát ellenére

1000 éve volt az a pont, amikor a káosz és sötétség teljes mértékben eluralkodott a bolygón, és elkezdte uralni az Emberek életét, a különböző térbeli kiterjedések eltűntek

A felemelkedésben (2007-2012 között visszatérnek ez elhagyott dimenziók

A Fénymunkások segítették újra behozni őket, és megnyilvánítani a dimenziók egyesülését

(PL:13)


1000 ÉVVEL EZELŐTT

FÖLDCIKLUS-1004 ÉVES CIKLUS- 2012

Gaia nagy rendszere számos energetikai szakaszt tartalmaz, melyek egyenként több mint 1000 évet ölelnek fel. Ezek egyike a végéhez közeledik és a következő 2012-ben fog megnyílni. Az ókoriak, Nap és Hold obszervatóriumaikban tudták ezt, mégsem helyezték ezt helyesen a jelenbe. De, meglesz. Ha a mayák energetikai fázisaiban kutattok, a Gaia ezen oszcillációit fogjátok felfedezni. Ez egy évezredes vibrációs átalakulás, mely által megállapítja a következő évek potenciáljainak szakaszait és mindazt ami valaha létezett a bolygón. Mondottam már nektek – 2012 egy nagyon hosszú... több mint 1000 éves szakasznak a vége. Ez jelenti az átlépést abba a ciklusba, amit a mayák, az aztékok és a toltékok EGY ÚJ NAP - nak neveztek. Ez lesz az ígéretek és a reménységek ideje, amikor a Gaia teljesen különböző módon kezd el vibrálni és válaszolni fog a bolygón lévő embereknek.

hogy ti annyira szerettétek ezt a bolygót, hogy úgy döntöttetek, előre haladtok a 2012-es év tranzit energiájába, hogy egy fejlett Gaián éljetek. Mi ünnepeljük a 11:11 pillanatát, mivel a tiszta megvilágosodást jelenti.

(K:060819)


1000.

A MAGDALÉNA HÁLÓ,

A KRISZTUSI NŐ ENERGIÁINAK KIKAPCSOLÁSA

I.U. 1000 KÖRÜL-A MAGDALÉNA HÁLÓ KIKAPCSOLÁSA

Majd, ezer évvel ezelőtt e konfliktusnak nehéz vége szakadt, amikor a kiegyensúlyozatlan férfienergia „győzelmet aratott” a női energia fölött. Az Isteni Forrás energiájának női frekvenciáit sugárzó Női Hálót egyszerűen „kikapcsolták”. Ezt a Női Hálót mi Magdaléna Hálónak nevezzük, tisztelegve a Női Krisztus Tudatosság előtt, melynek hordozója a Magdalai Mária volt.

Azonban, miután e hálót kikapcsolták, az nehézséggel, sötétséggel, a félelem, az aggodalom, a depresszió energiáival telítődött, melyek azokból a terrrorkampányokból és üldözésekből eredtek, melyeket az életükben az Istennő energiáinak igazságát megélő emberek ellen folytattak. Többé nem az öröm és kreativitás energiáival vibrált, mely pedig eredeti célja volt.

És így ez a változás beleírta magát a DNS-etekbe is. Megtanultátok az erőteljes, ál kontrolláló férfienergia torzulásával azonosulni, és félni és lenézni a gyenge és sérülékeny női energiát. És így az „áldozat-tudatosság” részévé vált az Akik Vagytok történetének, azonban ez egy illúzió volt, melynek eredete a torzulás, mely nem tartalmaz igazságot, hiszen ti valójában valamennyien hatalommal bíró és fénnyel telt lények vagytok.

Azonban, legdrágábbak, ezen idők alatt is a Fénynek és Szépségnek sok bátor lelke lépett be ebbe a sűrű és labilis mátrixba azzal a szándékkal, hogy megtartsák Annak Aki Vagytok fényét és igazságát, és hogy visszavezessék az emberiséget a multidimenzionális mátrix magasabb tudatosságába. A fény magasabb mezőire való visszatérésnek azonban a szabad akarat választásán kell alapulnia, éppúgy, ahogy annak elhagyása is választás kérdése volt.

(SCH:0710)


1000 ÉVE- A KRISZTUSI NŐ ENERGIÁINAK ELTÜNTETÉSE

Szeretnénk többet is mondani Mária Magdaléna európai tanításairól. Mária Magdaléna azzal a szándékkal jött nyugatra, hogy a krisztusi tanításokat terjessze. És itt most krisztusi tanítások alatt nem csak Yeshua tanításait értjük, hanem azt a szent szerepet is, amit Magdaléna töltött be szent vagy krisztusi társként, női részként. Ő maga is Krisztus, vagy krisztusi volt, és ez volt az az igazság, melyet követői felismertek, és amelyet elpusztítottak azok, akik az uralmat a férfi Krisztus, a férfi Istenatya ideájának propagálása révén kívánták megszerezni, eltüntetve a Forrás krisztusi női és anyai aspektusát. Ezáltal a krisztusi energia fele igazságának eltávolítására került sor, így azok a krisztusi tanítások, amelyeket a római egyház közvetített, csupán féligazságok, melyeket a férfi-hatalom és -kontroll biztosítása irányított.

Tehát ez a valódi históriája annak, amit ti itt a nyugaton, a férfi krisztusi energia követőitől egyetlen történetként kaptatok. Ez kiegyensúlyozatlan. Ezt a történtet egy, a Magdalai Mária által hordozott női krisztusi energia teljes igazságának tudásával rendelkezők elleni koncentrált terrorkampány tette véglegessé. Így, majd ezer éve, mindenkit, aki saját igazságát követte, vagy aki kapcsolatba került a női krisztusi, istennői elvvel, kivégeztek, kiirtottak. Mígnem végül csak egy hímdomináns, kiegyensúlyozatlan verzió maradt meg Yeshua és Mariam - vagyis a Jézusnak és Magdalai Máriának nevezett személyek - krisztusi tanításainak eredeti ajándékából.

A női krisztusi energiát aktiváló Szolgálat Ösvénye sokáig elveszett és elfelejtett volt, csak a Grál legendákban élt tovább,

CF-MARK:2008Grál


1000. KÖRÜL-EURÓPA MEGISMERKEDIK A NULLÁVAL

A művelt nyugat még a nulla fogalmát sem ismerte. Spanyolországon keresztül a muzulmánok ismertették meg a nyugattal.

(BHC2:30)


1000 – MESA VERDE – ANASAZIK

Az Anasazi „Ősök” hatalmas kővárost építettek, de már 1100-ben elhagyatott volt. Gyakorlott csillagászok voltak és hittek a világok létezésében.

Az Anasazik mondták: A Föld nem tartozik az Emberhez, az Ember tartozik a Földhöz, és ők a koponyák földjéhez tartoznak.

(KRIKOP:269)


1000-ES ÉVEK ELEJÉN FARAGTÁK KI AZ AMIS ametisztkoponyát, amely földi eredetű és rendkívüli erősségű. Két földönkívüli eredetű kristálykoponya van, az Arkturuszi-Plejádi: a Max és a Sha Na Ra, és Max a főforrás.

(Metatron:2010.dec.)

Módosítás dátuma: 2011. június 04. szombat, 21:11
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 23 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!