IDŐVONAL 1500-1800 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. május 05. csütörtök, 13:53

IDŐVONAL 1500-1800


1500-ig a VEGA MESTEREI

Megvalósítottak minden kitűzött célt, ami a Földdel kapcsolatos. Új energiák érkeztek a Föld hálózatába.

A Vega: az Együtt-Érzés beáramlását hozza, megkönnyíti a lelki tudatosságunkat.

1500-TÓL

Csökkent a Vega (Lyra/Lant) mestereinek hatása a Föld energetikai rendszerének befolyásolásában. Ezt a szerepet más csoportok vették át. Addig főleg természeti energiákon keresztül: fák, kristályok, kövek, főleg: gránit energiával segítettek.

(Feurst:152, Feurst:163)

1500.  PAOLO VERONESE, VELENCEI PÁL – A HARMADIK  AZAZ RÓZSASZÍN SUGÁR CSOHÁNJA

Isteni Szeretet, együttérzés imádat, hála, kreativitás és szépség

Pál azt tanítja, hogy az isteni szeretet a szeretet cselekvése, amely a mozgásba hoz mindent a világmindenségben

Életében, mint a híres tizenhatodik századi olasz reneszánsz festő Paulo Veronese, ő teremti újjá felénk, élénkíti meg a színeket.  Az általa festett  bibliai alakokkal és a szentekkel az emberek tudták azonosítani magukat, és megértik hogy az  istenségi lakóhellyel rendelkező emberiség, alapvetően nem más mint az Unió elérése saját Felsőbbrendű Énjével..

Szorosan együttműködik a művészeti, zenei, építészeti és mérnöki alkotások létrehozásában, a  szépség, szimmetria és tervezésében.

- 1500 KÖRÜL HIRTELEN CSÖKKENI KEZDETT A FÖLD MÁGNESES MEZEJE

500 ÉVVEL EZELŐTTŐL (1500 KÖRÜL) Az utóbbi öt évszázadban, az emberi tudatosság olyan mélyponton volt, hogy a Szellem elhatározta az Élet megsemmisítését a Földön, és  a polaritás megváltoztatását, az évezred végén.

Az utolsó 50 évben történt pozitív változások mindent felülírtak.

(Kryon:2:11)

1500. A FÖLD MÁGNESES MEZEJÉNEK GYENGÜLÉSI FOLYAMATA

Először fordult elő, hogy a költöző madarak eltévedtek. Megváltozott a mágnesesség iránya.

(DM:34)

1500 KÖRÜL - HIRTELEN CSÖKKENI KEZDETT A FÖLD MÁGNESES MEZEJE

A Föld mágneses mezeje kezdett elhasználódni, 2000 évvel ezelőtt.

1500 KÖRÜL, hirtelen csökkeni kezdett

1950 után pedig hirtelen felgyorsult a csökkenése

(Frissel2:66)

1500-AS ÉVEK

Ha megnézitek az életet a Földön ezelőtt ötszáz évvel, megfigyelhetitek, hogy akkor sokkal nehézkesebb és sokkal lassúbb volt a tudat.
Olyan volt, mint egy nagyon nehéz takaró az emberiségen. Csak néhány felvillanás létezett. Csupán néhány fényes pont volt - néhány és nagy távolságokban. Most, ezek mindenhol léteznek. Minden nagyon, nagyon gyorsan változik, és arra készteti az embereket, hogy megnézzék problémáikat és azokat a batyukat, melyeket hordoznak.

(T-KT:8:11K)

1500-AS ÉVEK

más változásokat és váltásokat is megtapasztaltunk. A korai 1500-as években. Az 1800-as évek vége felé, az ipari forradalom idején. A legtöbben jelen voltatok ezekben az időkben is.

(KVT)

1500 KÖRÜL A MAJA PRÓFÉCIÁK ELREJTÉSE – HUNBATZ MEN – ATLANTIHA – ITZA –MAJA PRÓFÉCIÁK

Hunbatz Men, maja pap, sámán és Időőrző. Elmondja az 500 évvel ezelőtt a családjára rábízott titkos maja próféciákat.

H. M. tagja annak a családnak, akikre titkos ősi bölcsességeket információkat kaptak, hogy addig őrizzék meg, amíg nem érkezik el a nyilvánosságukra hozatal ideje.

A maják ősei: ITZÁK, Atlantiszról/Atlantihá-ról jöttek, és ők adták át a tudást, a kristály koponyákat, tanították az univerzum működését.

- Úgy tartják, hogy a kristály koponyák a piramisok szerves részei.

- Arra tanítottak, hogy fizikai testünkben, valamennyien spirituális lények vagyunk.

- A fizikai valóságunk, egyátalán nem válik el a szellemi lét dimenzióitól.

- A kristálykoponyák, hozzáférési pontot, biztosítanak ezekhez a dimenziókhoz.

- Hogy minden, mindennel összefügg, újra kell élesztenünk kapcsolatainkat egymással és a Földanyával.

- Az Itzák olvasnak az időből, és azt: a Napunk fel fog emelkedni.

- Azt, hogy az új tudásunk, majd a kozmikus tudáson alapul, mely áthatja a kultúrákat, művészetet, tudományt, vallást.

- A   maják ismét visszaszerzik teljes tudásukat.

- Guatemalában megtartják (már megtartották!!!) az első maja összejövetelt és átadják az ott lévőknek a teljes próféciákat.

- A földükre behozott más kultúra nem jelent jót számukra, mert nem tisztelik a szelet, a felhőt, a folyókat, de az emberek az embereket se tisztelik.

- AZ EGYMÁS TISZTELETE AZ ŐSI KULTÚRÁK LÉNYEGE.

- A maják újra egyesülnek, mert ők megértik a kozmikus tudást, : A MINDEN LÉTEZŐ TISZTELETÉT

- Az ősök az Itzák visszatérnek hamarosan és velük a kozmikus tudás is.

- A maja-itzák még több szertartást fognak végezni, hogy az emberek megnyíljanak és megértsék a maják tudását.

- a kristálykoponyák az emberiség segitségére lesznek, ezek is részei a próféciának

- a koponyákra szükségük van az embereknek, és amikor szükségünk lesz rájuk fel fognak bukkanni, majd az eredeti helyükre kerülnek vissza

- a maják ekkor összegyűjtik a koponyákat, mert szükségük van arra, hogy a piramisaik tetejére kerüljenek.

- a maja papok ezután dolgozni fognak a kristálykoponyákkal, mert ez az egyetlen módja, hogy a pozitív energia felszabaduljon a szent központokból.

- a szent központokból a felszabaduló energia a többi szent központba kerül, majd elárasztja az egész világot.

A próféciákban az áll, hogy ez hamarosan meg fog történni

- ez a jövendölés be fog teljesedni, mert ez a majáké, az itzáké, mégha bármilyen országban is élnek.

- a koponyákkal kezdődik meg a Nagy Változás, a Tudás Nagy Változása, a Fény Korszakának Kezdete.

- ekkor mindenkire szükség lesz, imádkozni fognak a Hunab Ku-hoz, a teremtés ősi istenéhez, aki az univerzum közepében él.

- a maják Itzamnától kapták ezt a tudást, hosszú évekkel ezelőtt, azt hogy mennyire szükséges megérteni a kristálykoponyákat.

- a kristálykoponyák, a Maják Szent Kapcsolata Istennel, a Hunab Ku-val.

- eljön az idő, hogy nemsokára a kristálykoponyák a szent központokban fogják terjeszteni a tudást az emberiség számára, amikor felvirrad bennük a fény.

- a maják tudják, hogy egy részük az éghez tartozik, egy részük a kozmoszhoz tartozik, amely kívül esik ezen a dimenzión.

- a legtöbb családunk az égben lakik, a család: MISHALE: fivéreink és nővéreink ezen a Földön túl.

- régebben a maják kommunikáltak más fajokkal.

-Minden változás a Földanyán azért is van, hogy odafent is változást hozzon, mert ezek kapcsolódnak egymással.

A maják tisztelettel vannak minden élet iránt, minden megnyilvánulása iránt.

- nem számít ki honnan származik, mindannyian egy család vagyunk.

- a naptárakat is őseik hagyták rájuk, emely segítette megérteni az univerzum kozmikus beosztását.

- a Nap, a csillagok és a bolygók, mind tanítanak valamire.

- a Nap 4 mozgása, a két napéjegyenlőség és a két napforduló mind-mind tanít.

- a A Hold 4 n4gyede, a 4 arca mind mutat valamit.

- a modern naptárak nem megfelelőek a kozmikus tanításra.

- a maja naptár, kozmikus naptár, a Hunab Ku őrszelleme, és kozmikus energiamezőkkel áll kapcsolatban.

- a változás ciklusa a Földanyán belül kb. 26.000 év (precessziós mozgás)

- A FÖLDANYA FONTOS VÁLTOZÁS ELŐTT ÁLL.

- az emberi közömbösség és elfordulás a természettől felgyorsítja ezt a természetes folyamatot.

- a maják ezért elmondják, a próféciákat, hogy az emberek felébredjenek.

- a maják segíteni fognak a kristálykoponyáknak, hogy az emberek tisztelettel értsék meg a Földanya normális változásait.

A MAJA NAPTÁR A KOZMIKUS TUDÁS SZERINT AZT MONDJA: A JELEN FOLYÓ VILÁG VÉGET FOG ÉRNI: 2012. DECEMBER 21.-ÉN

(KRIKOP:319)

A MAJA 4 VILÁG

A négy világkorszak

"Úgy mesélik, hogy már négyszer teremtettek embert, és most az ötödik

világkorszakban újra teremtették a földet és az eget. Négyféle ember, négy

világkorszak és négy Nap következett egymás után.

Régi írások szerint a "Hét Szél" napján Kecalkuatl teremtette az embert a

hamuból.

Az első világkorszak a "Négy Víz" napján kezdődött. Ez volt a "Vízi Nap"

korszaka. Ebben az időben mindent elárasztott és elsodort a víz, és az

emberek szitakötőlárvákká és halakká változtak.

A második világkorszak a "Négy Jaguár" napján kezdődött. Ez volt a "Jaguár

Nap" korszaka. Ebben az időben leszakadt az ég, a Nap nem folytatta égi

útját, és már délben leszállt az éj. Az éj sötétjében pedig felfalták az

embereket a jaguárok. Ebben az időben óriások éltek a földön, a régiek sokat

beszélnek vakmerőségükről...

A harmadik világkorszak a "Négy Eső" napján kezdődött. Ez volt az "Eső Nap"

korszaka. Ebben az időben történt, hogy tűzeső záporozott a földre, úgyhogy

az emberek mind hamuvá égtek. A tudósítások arról is szólnak még, hogy nagy

kövek homok verte el az erdőket és a földeket, vulkáni hamu, forgó-pergő

tűzbombák lövődtek az ég felé, fortyogó és hólyagos lávafolyamok

tajtékzottak, vörösen izzó sziklák emelkedtek ki.

A "Négy Szél" napján kezdődött a negyedik világkorszak. A "Szél Nap"

korszaka volt ez. Zúgó szélviharok söpörtek el mindent, az emberek majmokká

változtak, az isten szétkergette őket az erdőkbe, ma is ott élnek,

majmokként.

A "Négy Mozgás" napján kezdődött az ötödik, a mostani világkorszak. A

"Guruló Mozgás Napjának" korszaka ez, mert a Nap hatalmas golyóként gurul

végig égi útján. És amint a régiek mondják, ebben a korszakban nagy

földrengések rázzák meg a földet, és kínzó éhhalál pusztítja el az

embereket...

1500.- TÓL NAGY MENNYISÉGŰ  FEMIN ENERGIA EGYENSÚLYTALANSÁG

A "Galamb Visszatérésének" az a szerepe, hogy magasabb dimenzionális feminin energiát hozzon a területre, ahol az elmúlt 500 évben egyensúlytalanság volt.

Az Elvarázsolt Szikla lényegében egy szatellitje az Isteni Női Smaragd Energiának, és a 2009 téli napforduló által serkentve aktiválódik majd.

(Metatron:09010)

1500-1600 ÓTA- FÉRFI ENERGIA SZABVÁNY

Mindannyian szenvedünk a nyugati férfi szabvány energiájától

Amilyen mértékben nőtt a nyugat hatalma, olyanmód erősödött meg a Fénymunkásoknak, az ettől elkülönülő hatalma.

Ám ennek a férfias szabványnak a működése, a végéhez közeledik

(KDB:04.10.13.)

1503. 12.14NOSTRADAMUS

Michel de Nostradamus születése, kinek próféciái helyénvalók voltak, de az Emberiség egy részének hatására, a 20. század második felére vonatkozók nem teljesültek be

1518-1526VÉNUSZ ÁTVONULÁS A NAP ELŐTT

Cortez megszállja Mexikót, Mohács

1518 (1526)- VÉNUSZ TRANZIT

Visszaviszlek titeket az időben, több mint 400 évvel ezelőttre, az első alkalomhoz, amikor az emberek igazán megfigyelték a Vénusz együttállást. Az első alkalom az 1500-as években volt, amikor egy Magellán nevű fiatalember felfedezte, hogy e Föld síkja teljesen gömb alakú, és hogy valóban körül tudjátok utazni a világot, és nem estek le.

Mégis, van két dolog, amit lehet, hogy nem tudtok. Először, Magellán valójában a Magdaléna család leszármazottja volt. Másodszor, a leghangsúlyosabb tanácsadója a lélek valóságában maga Mária Magdaléna volt. Ő volt az, aki alapvetően körbevezette őt a Föld körül.

Most, kezdjétek megérteni azt, amikor azt mondom, hogy amikor Magellán útnak indult a Föld körül, az a bizonyos év [1518] volt a kezdete annak, amit ti „túlmesterkedésnek” [over-mastermind – háttérből mesteri irányításnak] hívtok.
[1] Mivel hajói és legénysége megkerülte a világot, hátrahagyták nyomukat, és a túlmesterkedés létrejött. Nem negatív szándékkal hozták létre; mégis létrejött, barátaim, és minden forrás, ami táplálhatta, elkezdett beáramolni ebbe a túlmesterkedésbe. Most, tudván, hogy Magellán honnan származott, és hol halt meg, elkezdhetitek megérteni, hogy innen áradt ki a túlmesterkedés hatalmának java. Mégis mindezen át, volt ez a nagyszerű tér-idő teremtés, hogy a legtökéletesebb tudatosságban „barázdákat húzzon”.

Beszéljünk Magellánról, csupán egy percre, mert ő valóban nagyon fontos téma. Igen, ő a Magdaléna család leszármazottja volt, és igen, ő Máriához fordult tanácsadójaként, mert – nézzünk ezzel szembe – ő volt a családja. Bárhogyan is, amit megpróbálok nektek lefesteni, az, hogy addig a pontig, lények szigetei léteztek a bolygón mindenhol, azonban semmilyen módon, alakban, vagy formában nem kapcsolódtak össze egymással. Nem kommunikáltak.

Voltak szigetei az őslakos amerikaiaknak Amerikában, kínaiak Ázsiában és voltak japánok Japánban, és így tovább, azonban akkor nem voltak japánok, vagy kínaiak. Ők csupán akkor váltak japánokká, vagy kínaiakká, amikor mi neveket találtunk ki számukra.


Mégis, a lényeg az, hogy amikor Magellán körbejárta a Földet, amikor az Istennő Fény elküldte őt a Földbolygó körül, ő kapcsolatba került az emberekkel. Bárhová ment, kapcsolatba lépett az emberekkel. És ez a kör a szó szoros értelmében megteremtette a túlmesterkedést. Legyetek nagyon tisztában azzal, hogy ez nem rossz dolognak teremtetett; csupán azért hozták létre, mert ez egy csatlakozó erő volt.


Most, például az őslakos amerikaiak nem gondoltak semmi olyanra, mint Magellán, vagy Európa. Ők a föld fényének megéléséről gondolkodtak. Tehát energiáikat önmagukon belülre összpontosították; nagyon Teremtő-orientáltak voltak. Csakúgy, mint a japánok nagyon korai szakaszukban, a világ másik oldalán, közvetlenül csupán a Teremtőhöz beszéltek. Nem voltak papjaik, vagy lelkészeik, és senki, aki közéjük állt volna.


Magellán megkerülte a Földet, és összekapcsolta a gondolat energiáit, mely elindított egy éteri szövetet a világ körül, ahol végül az emberek egy csoportjának a gondolatai elkezdtek hatást gyakorolni a másik csoport gondolataira. Értsétek meg, hogy Magellán a leigázás és harc világából érkezett, míg ellenben az őslakos amerikaiak napokat töltöttek el egy pillangó szemlélésével, vagy heteket egy nagy hegy csúcsának megtekintésével, és azon való elmélkedésen, hogyan lehetséges, hogy a teteje fehér.


Amíg a túlmesterkedés igazán tért hódított volna, míg a félelmeken alapuló gondolatokkal megtelt volna, ez igazán senkire nem volt hatással. Mégis, ha követni tudnátok, miről beszélek, ez az a kitartás volt, mely által azok, akik hatalommal bírtak, és akik több hatalmat akartak, elkezdtek segédkezni abban, hogy a félelem és az irányítás gondolatai átszőjék az összekapcsoló erőt.
Értsétek meg, hogy Mária Magdaléna volt az egyik alapítója az egyháznak, a fiatal Simon Péternek köszönhetően (ami ugye egy egészen más történet), és hogy a Magdaléna család volt az, aki az első egyházat vagyonnal látta el. Most, vigyük ezt bele az európai összefüggésbe [kontextusba], és elkezdhetitek meglátni, hogy a túlmesterkedés magja, mely egy viszonylag pozitív szándékkal indult, egy nap hol válhatott sötét túlmesterkedéssé [ügyesen háttérből irányítássá]. Egy időszakasz alatt történt az, hogy mindenki kapzsivá vált, és mindenki nélkülözővé vált, míg egy nap volt egy szekta, melyet Illuminátusnak neveztek, és azóta létezik a félelem túlmesterkedése és az irányítás iránti vágy a Földetek síkján.

Azonban hangsúlyosan szeretném tisztázni, hogy Magellán nem valami rosszat teremtett meg. Az összekapcsoló erő egyszerűen megengedte az őslakos amerikaiaknak, a japánoknak, a kínaiaknak [például], hogy betáplálják energiáikat ebbe a növekedő gondolat szövetbe. Az őslakos amerikai törzsek először elkezdtek egymással harcolni. Gyönyörű sinto szentélyeket és más dolgokat építettek, nem a tisztelet okán, hanem hogy jobbak legyenek a másiknál, és eltévedtek.

Azonban ez véget ér, barátaim, véget ér.


(The Venus Transit of June 2004
Master Guide Kirael, through the mediumship of Kahu Fred Sterling
2004 © Fred Sterling
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/ )

1500-AS ÉVEK

UTOLSÓ BAKTUN

Az utolsó 400 év a Nagy Feledés Korszaka, megszűnik az embernek a természethez fűződő kapcsolata és megszűnik az egészhez való egység érzése.

13 katun= 1 baktun

GB: 127.

1519. ÁPRILIS 21. – 1987. AUGUSZTUS 16-17.

A MAJA „KILENC POKOL” CIKLUS1519.- 1987. BELEJEB BOLUM TIKU – KILENC SÖTÉTSÉG CIKLUSA

468 ÉVES PERIÓDUS

9X52 ÉVES ALAPPERIÓDUS

1519. AUGUSZTUS 17.- 1987. AUGUSZTUS 16.

A vének jó előre tudták, hogy ha ez a ciklus bekövetkezik, akkor a szent könyveiket el kell rejteniük.

(APO:41)

1519. ÁPRILIS 21. NAGYPÉNTEKEKECEKOATL

A történelmi Kecekoatl Xochicalcoban született és a Tollan királyság felett uralkodott. Egy rövid aranykort teremtett. Majd miután legyőzték, megfogadta, hogy visszatér.
A keresztény naptár szerinti nagypénteken: i.sz. 1519-ben várták, de helyette Cortes érkezett. Kecekoatl a Tollas kígyónak vissza kell kerülnie a Földre, csúszva-repülve, hogy újjáalakítsa a Szent Rendet, hogy megerősítse a Harmonikus Egyet értést még mielőtt a Nagy Ciklus a végéhez nem ér. Cortez megjelenik Vera Cruzban.

(DP:216, 248,365)

1519-BEN- CORTEZ a teljes azték könyvtárat megsemmisíteti, amely tartalmaz Szent Spirituális szövegeket, az emberiség valódi, isteni eredetéről

(Oroszlán)

1519. ÁPRILIS 21. – MAJA NAPTÁR/CORTES ÉRKEZÉSE

Például az időőrzők szerint, azt tanítják, hogy vannak a naptárakban igen fontosnak nevezett napok. Az egyik ilyen a Vörös Ember évében a Ce Acatal, ahogy a maják mondják. Ez volt az a nap, amikor a maják azt jósolták, hogy egy igen nevezetes ősük visszatér, akár egy pillangó, és amely nap, a nyugati naptárakban: 1519. Április 21.-e Húsvét vasárnapjára esett, és ekkor érkezett meg Hernando Cortez spanyol flottájával, keletről a mai Vera Cruz területére. Amikor a népek látták a hajókat közelíteni, várták, hogy mi fog történni, és olybá tűntet a vitorlák, mintha pillangók érkeznének. Így indult egy új korszak, amelyet előre jeleztek a naptárak. Ez volt a 9 Pokol ciklus kezdete az 52 éves ciklusban. (9x52 év), amelyben a földet és szabadságot elvették a természeti népektől, és betegség, és elnyomás dominált alatta. Cortez érkezésével kezdődött majd 1987. Augusztus 16.-áig tartott, a Harmonikus Konvergencia/Egyirányba mozdulás kezdetéig. Milliók indultak el a szent helyekre ezen a napon, ünnepelni, imádkozni, hogy zökkenőmentesen induljon be az új ciklus, átmenet kora (1987-2012), hogy az emberiség könnyedén alakulhasson át egy új korszakba, a Nap Ötödik korszakába.

(A VILÁG NEM ÉR VÉGET 2012-BEN

Carlos Barrios is author of The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012 )

1519-1987. A TOTÁLIS AMNÉZIA KORSZAKA A FÖLDÖN

1987-BEN AZ EMBERISÉGNEK SIKERÜLT EGY KOLLEKTÍV „KVANTUMUGRÁSSAL” MEGVÁLTOZTATNI SORSÁT, ÉS JÖVŐJÉT.

A GALAKTIKUS PRÓFÉCÁK TELJESEDÉSÉNEK KEZDETE A FIZIKAI SÍKON

1532. AZ INKA BIRODALOM VÉGE.

Pizarro meggyilkoltatja Atahualpát. (AtyaHunApát)

1535-1558. között jelentek meg NOSTRADAMUS látnoki versei

1540 ÁPRILIS 7 - 30"

Teljes  Napfogyatkozások a Kárpát- Medencében

(Kerion , 2010. 07. 09.)

http://www.leleklanc.eoldal.hu

1546.TRIDENTI ZSINAT

Az i.sz. 90-95-ben a jabpei szinódus által elfogadott ószövetségi iratokat ismerte el szentnek.

Így Tóbiás Könyve kikerült a Bibliából.

(TK1:13)

1561. JAN.22.-1626.ÁPR.9. KÖZÖTT

Testesült meg földi valójában az a lélek, Francis Bacon néven, akit ma Saint Germain-nek hívunk.

1582. OKTÓBER 4. CSÜTÖRTÖKGERGELY PÁPA NAPTÁRÁTALAKÍTÁSA

Gergely Páa 13-szor változtatta meg a Julianus féle naptárat. 1582.-ben e napon lépett életbe a Gergely naptár, amelyet február 24-én fogadott el XIII. Gergely pápa.

Egy 12 eltérő napokból álló önkényes rendszer, amelynek semmi köze sincs a természeti ciklusokhoz, de ahhoz inkább, hogy elfogadjuk a káoszt és a zűrzavart valamennyi intézményünkben és hétköznapjainkban. A nápolyi Alvysius Lilius doktor javaslatára készült, mezőgazdasági megfontolásra.

Gergely a káoszra és az Apokalipszisre van megalkotva. Október 4. csütörtök után, október 15. péntek következett, a köztes napok kimaradtak a történelemből.

(DP:240)

1600 KÖRÜL-HOPI INDIÁNOK TÉRKÉPEI

A dokumentumok a legmagasabb spirituális formából származnak

Már kb. 400 éve hozzáférhetők

Akkor még a Világegyetem nem tudta, hogy az Emberiség, hogy fogja kiállni a próbát

Pontos információk voltak a közvetítés időpontjában

A Föld ciklusának lezáródását tartalmazták

Mi voltunk azok, akik megváltoztattuk ennek a jóslatnak a bekövetkeztét

Az ott lévő erőpontok, portálok pontos leírásúak

Ha lehet, ne telepedjünk le, ne lakjunk a közelükbe

Az energiaforrás, az új energia már a mi birtokunkban van

A jövő a Világegyetemben mindig lehetőség, sohasem lerendezett

(Kryon.1:4)

(lásd még: I.e 100.i.sz.1000)

HOPIK

Az Ember azért létezik, hogy visszatükrözze a világ szépségét.

A nyugati világ problémája az, hogy elhatárolja magát a Természettől

(KRIKOP:316)

A Hopiktól:

„A Kék Csillag visszatérése,  (úgy is ismert, mint: NAN GA SOHU KATSINA, Suméroknál: NIN.GIR.SU KAT.SI.NA, pedig nem éppen szomszédok, pl. a Plejádok neve a Hopiknál: CHOOCHOOKAM (ejtsd: Csucsukem), a Suméroknál: SHU.SHU.KHEM: azaz LÉLEKCSILLAG) az Új Nap és az Új Életút ébresztőórája: AZ ÚJ VILÁG ELJÖVETELÉNEK JELZŐPONTJA. (2007.Október 23/24?). Ez az az idő, amikor: MINDEN VÁLTOZÁS ELKEZDŐDIK. Égi Láng és Tűz kezd el feltölteni bennünk, és megerősíti minden vágyunk és kívánságunk beteljesedését. De konfliktusokat is hozhat életünkbe, ha nem vagyunk hajlandók emlékezni az eredeti, ősi tanításokra, és vissza fog téríteni bennünket: A BÉKESSÉGEL TELT ÉLET ÚTJÁRA.”

„Nem messze az Ikrek mögött, el fog jönni a: MEGTISZTÍTÓ (Láng, vagy Csillag, vagy Fény), a VÖRÖS KATCHINA (a magra utal), amely elhozza a MEGTISZTULÁS NAPJÁT (Felemeltetésünk Napját). Ezen a napon, a Földön élő, minden élettel rendelkezőt, a TEREMTŐ ÉLŐ FÉNYE: ÖRÖKRE MEGVÁLTOZTAT. Az Ég üzenete és iránymutatása lesz a jövőnek, a Megtisztulás elérkezése. Ez alapján, engedélyt kapunk, hogy emlékezzünk az ősi utakra (tanításokra).”

„Ez az Üzenet, ÉLŐ KŐBE LESZ VÉSVE, SZENT MAGVAGON (csillagmagvakon) KERESZTÜL ÉRKEZIK, ÉS A VÍZEKBEN IS MEGJELENIK. (Lehetnek olyan gabonakörökben is, amelyek még, jég alatt, fagyott állapotban vannak.).

A MEGTISZTÍTÓBÓL, egyre tovább árad majd a Vörös Fény (a szeretet elektromagnetikus energiahulláma). Minden tetteink eredménye másként (gyorsabb manifesztálódásként) fog megváltozni. Minden élettel létezőnek fel lett ajánlva ez a kedvező alkalom, hogy változtasson a legnagyobbtól a legkisebb dolgain.”

A HOPI PRÓFÉCIÁK 9. JELE,  A JELENLEGI VILÁG BETELJESEDÉSÉRE ÉS AZ ÚJ VILÁG, AZ 5. VILÁG ELJÖVETELÉRE

A Hopik 9. jele (a 9, a beteljesedés, beteljesítés, befejeződés száma) az 5. Világ (a Földi Mennyország) kezdetéről szól, amikor is a Kék Csillag, A Tisztító Csillag visszatér az égbolton. Ross Bishop tisztánlátó, az égi üzeneteken keresztül párhuzamot von a 2007. október végi 17/P Holmes üstökös frenetikus visszatérése és a Hopi próféciák közé.

Ez az égi esemény egyébként asztronómiailag is alátámasztható:

A csillagászok úgy beszélnek róla, hogy: EZ MINDEN IDŐK LEGNAGYOBB, ISMERT ÜSTÖKÖSKITÖRÉSE, amely 2007. október 23/24-én (az időzónáktól függően) kezdődött és 2008. májusig tart (előreláthatóan). Látható a Perseus csillagkép, delta csillaga alatt.

A tudósok drámai kitörésről beszélnek, arról, hogy a Holmes két nap alatt (!!!), fényességét egymilliószorosára növelte és teljesen átformálta a Perseus csillagkép látványát, és soha nem tapasztalt intenzitással mutatta meg magát.

(asztronómia források, magyarul: www.observatory.hu , valamint: www.csillagaszat.hu)

A HOPI PRÓFÉCIA 9 JELE – A KÉK CSILLAG VISSZATÉRÉSE

„A Fehér ember harcba száll, mások földjének megszerzéséért. Füst és Tűzoszlopok emelkednek fel a földről, és sivataggá változik minden. Akik a Hopik földjén (szent helyeken) tartózkodnak, biztonságba érezhetik magukat. Azután minden újjá fog épülni.

Ezt követően, nemsokára visszatér az ELVESZETTNEK HITT TESTVÉR: PAHANA (suméroknál: az Őselőd, a mennyek visszatérő: PA.HA.NA), és elhozza az 5. Világ Hajnalát. A Bölcsesség magvait hordozza szívében, és ezeket belénk palántálja. Senki és semmi sem akadályozhatja meg az 5. Világ eljövetelét. A 4. Világ hamarosan véget ér, és kezdetét veszi az új 5. Világ. Ez az, amit az Öreg Bölcsek mindenhol tudnak és mondanak.

1.  Jel: A FEGYVEREK MEGJELENÉSE

„Elmondjuk a fehér bőrű embereknek: PAHANA (az elveszettnek hitt testvér, isteni részünk?) VISSZATÉRÉSÉT.

Fehér ember, ez a Föld nem a Te tulajdonod, nem lehet azé, aki mennydörgéssel (puska ) megöli ellenfeleit.”

2. Jel: A HINTÓ (FEDETT SZEKÉR)

„Amikor a Földünkön hangoskodó, letakart, forgó szerkezetek gördülnek át.”

3. Jel: SZARVASMARHÁK MEGJELENÉSE A HOPI FÖLDÖN

„Furcsa barmok érkeznek, hatalmas számban, olyanok, mint a bölények, de sokkal, nagyobb szarvvakkal, és széttapossák földjeinket.”

4. Jel: VASÚTVONALAK ÉPÜLNEK A SZENT FÖLDÖN KERESZTÜL

„Földünket vaskígyók keresztezik majd.”

5. Jel: TELEFON- ÉS VILLANYVEZETÉKEK MEGJELENÉSE

„Földünket, át-, meg átszelik hatalmas égi pókhálók.”

6. Jel: BETON- ÉS ASZFALTUTAK

„Földünket kőfolyók öntik el, melyek tükrözni fogják a Napot.”

7. Jel: OLAJKUTAK KITÖRÉSE

„Hallani fogjátok, amint a tenger, fekete színben tér vissza, és emiatt rengeteg élőlény pusztul el.”

8. Jel: HIPPIK MEGJELENÉSE (INDIGÓK KORAI NEMZEDÉKE)

„Sok fiatalt fogtok látni, akik hosszú hajat viselnek, akár a mi embereink. Idejönnek (tanulni) és megszeretik a mi törzsi (családi) rendszerünket. Arról tanulnak majd tőlünk, hogy hogyan érhetik el bölcsességük útját.”

9.. Jel: AZ UTOLSÓ JEL: A KÉK CSILLAG VISSZATÉRÉSE

„Majd meghalljátok a Föld feletti, mennyei lakóhelyeteket, ahogy az, nagy robajjal leszáll.

ÚGY JELENIK MEG SZÁMOTOKRA, MIT EGY KÉK CSILLAG! (2007. október 23/24?)

Nagyon gyorsan eljön, eljön ez az idő, számotokra is, és a Hopi emberek szertartásai, gyűlései, akkor mind megszűnnek.”

(N.J.)

lásd még: 2007. október 23/24

1600-AS ÉVEK

Az 1600-as évektől, Földi emberi csoportok alakulnak folyamatosan, hogy megóvják a bolygót a kapzsisággal és hidegvérrel megtervezett összeesküvésektől, mely az emberiséget nyomorba és rabszolgaságba döntené az Anunnakik kegyencei által.

(GF:2007.11.13)

1600. KÖRÜL- HELIOCENTRIKUS VILÁGKÉP

Az 1600-as évek geocentrikus megközelítését felváltja a heliocentrikus világkép, és majd a 2011/2012 es években a galaktocentrikus világkép kerül a köztudatba.

(BHC2:29-30)

1600.A NEMZETI ALVILÁG 6. ÉJSZAKÁJÁN

Küldték máglyára Giordano Brunót.

(BHC2:119)

1600-AS ÉVEKA BOLYGÓ ELÉRT EGY VÁLTOZTATÁSI PONTRA

hogy az Univerzum él, élő és eleven, és vannak tudatos lényei, és azok a mítoszi lényekből, valós lényekké váljanak. Majd a következő lépés az 1960-as években következik be.

(GF:081118)

1600-AS ÉVEKTŐL AZ EMBERI TUDATOSSÁG HATALMAS VÁLTOZÁSON MEGY KERESZTÜL.

Az utóbbi 400 évben az emberi elme nagyot változott.

(BHC2.119)

1600-AS ÉVEK

DESCARTES

René Descartes, latinosított nevén Renatus Cartesius (1596. március 31. La Haye (ma Descartes), Touraine, Franciaország – 1650. február 11.)

A dualitásról:

Minden valóságot ketté lehet osztani, két különböző dologra.

1. Gondolkodó dolog: ami tudatos, intelligens, nem időben, térben helyezkedik el, nem rendelkezik anyagisággal és halhatatlan.

2. És egy kiterjed dologra.

Ami időt és helyet igényel és anyagi jellegű.

1600-1700 között

MERLINI IDŐSZAK MAGYARORSZÁGON

1905-1920 – MAGYARORSZÁG A MERLINI ENERGIÁK ELNYOMÁSA

„ Magyarországon most nagyon erősen küzdenek egymással az energiák, ez benne van a levegőben,a földben, az emberekben.

Ez abból ered, hogy Magyarországon nagyon régóta – az elmúlt 3-400 évben - igen különleges varázslatos energiák vannak jelen.

Beszéltünk már erről korábban is, hogy a Merlin energiák eredetileg ezekről a területekről – Magyarország, Románia és a környező térség- áradtak ki. Itt született meg a Merlin Energia, mert ez a vidék valóban varázslatos, mágikus. …

Ám az elmúlt időszakban – az elmúlt 75-100 évben ezt az energiát elnyomták… és most láthatjátok, hogy ez az energia ismét meg akar nyilvánulni, ki akar szabadulni…”

(2009 júl.13-án rögzített Geoffrey Hoppe és Linda Benyo.

Tobias Üzenete- Geoff közvetítésével:

1600-1700-AS ÉVEK-MAGYARORSZÁG

Kifejezetten a ti földeteken, Magyarországon most óriási energia küzdelem folyik. Ez ott van mindenütt: a levegőben, magában a földben, és az emberekben. Ennek az az oka, hogy Magyarország nagyon hosszú időn át – különösen az elmúlt 300-400 évben (Rákóczi és kora!!!) – a nagyon kivételes, különleges és varázslatos energiák helyszíne volt. Beszéltünk már erről korábban is. A Merlin energiák eredetileg Magyarországról, és az őt körülölelő területekről származnak, Romániából (Erdély!!!) – és az ezt átfogó területről. A Merlin energia először ott született meg, mert igazi varázs, mágia él abban a földben, a föld felszíne alatt található kristályos szerkezetekben. A levegőben. Ez ott van mindenütt.

Ez a mágikus, varázslatos energia segítette a művészet, a kreativitás, a költészet, az írás és a színház megszületését pontosan azon a földön, ahol jelenleg éltek. Ez az energia, ami ott van magában a földben, a kristályos struktúrákban, Magyarországra vonzotta az embereket a világ minden részéről, mert érezték, hogy ezek az energiák segítenek a saját kreativitásuk megihletésében.

Aki egyszer magyar volt, az mindig is magyar lesz! - Itt sokkal inkább igaz ez, mint bárhol máshol a Földön. Megfigyelhető ez az óriási vonzalom Magyarország iránt. És valamennyire az ezt körülvevő területekre is. De kifejezetten Magyarország iránt. Ha volt ott egy életed, akkor általában azt választod, hogy visszatérsz oda. És ez már több száz éve így megy. Vannak közöttetek olyanok, akik már öt, hat, hét életet is leéltetek itt, és egymás után újra meg újra ide, Magyarországra jöttetek vissza.

(Tóbiás 2009. július 13-án átadott különleges üzenete a magyarokhoz

Geoffrey Hoppe tolmácsolásában)

1611. - KEPLER MŰVÉNEK MEGJELENÉSE:

a VILÁG KOZMOLÓGIÁJA, MÁR A MAGAS SZINTŰ MATEMATIKÁT KÖVETTE.

(BHC2:119)

1617- 2011. OKT.28.

(GYÜMÖLCSÉRÉS) – NEMZETI ALVILÁG/ALSÓVILÁG7 NAPPALA

a NYUGATNAK MEG KELL VÁLNIA KELETI BEFOLYÁSÁTÓL

A 12 fok körüli országok egyre kiegyensúlyozottabbak lesznek.

BHC

1617 – 1637 NEMZETI ALVILÁG – 13. MENNYORSZÁG

30 éves háború, Svédország vezető szerepe

1625-TŐL

A 6. SUGÁR TÁVOZÁSA A FÖLDRŐL

1631-1639 – VÉNUSZ TRANZITOT KÖVETŐEN

a Napkitörések 70 évig szüneteltek és 1640-1710 között kisebb jégkorszak következett be, és mintegy 200 évig, 1960-ig a zéró felé tartott.

(greatdreams.com)

1631 (1639) - VÉNUSZ TRANZIT

Ha elmentek a következő csodaszép Vénusz energiához, mely egy vonalba állította magát e föld szépségével, ez akkor volt, amikor a kommunikáció nagyszerű alkalmazása egy vadonatúj epizódba kezdett. Azt mondják, hogy a nagy postai levél rendszer megkezdte működését egy helyen, melyet Svédországnak hívnak [1631] és más helyeken Európa fényén belül.

(The Venus Transit of June 2004
Master Guide Kirael, through the mediumship of Kahu Fred Sterling
2004 © Fred Sterling
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/ )

1640. ELŐTTAZ IPARI FORRADALOM ELŐTT

A Hatalmi struktúra fő gyökerei még az Ipari forradalom előtt lettek elültetve.

Akkor hatalmas mennyiségű gazdagságot és hatalmat osztottak újra a sötétség királyi kegyeltjeitől a sokkal változatosabb Illuminátusok számára, akik megváltoztatták a pénzügyi és kormányzati világot. Létrehoztak egy társaságot és annak finanszírozási szövetségét, a részvényes bankszövetséget. Ez lett a gyarmati rendszer aranykorszakának új modellje

Gf:08011

1648-BAN A 30 ÉVES HÁBORÚT LEZÁRÓ VESZTFÁLIAI BÉKESZERZŐDÉS.
Megalakulnak a modern nemzetállamok.

EURÓPA FELÉBREDÉSE A SÖTÉT KORSZAKBÓL.

Heliocentrikus világkép, csillagászat, végtelen űr.

(BHC2:119)

1675-TŐL

A 7. SUGÁR FÖLDRE ÉRKEZÉSE

Az isteni tudatosság 12 sugara közül 7 sugár érkezik meg a fizikai síkra

HÉT SUGÁR- 1-7 SUGÁR

1, AZ AKARAT KÉK SUGARA

vezeti: Szanat Kumara

akarat törvényei, uralkodók, gyermekek

2, SZERETET ÉS BÖLCSESSÉG ARANYSÁRGA SUGARA

vezeti: Szananda Kumara

testvériség, misztérium iskolák, a bölcsesség intézményei, főiskolák, egyetemek

3, AZ ERŐ  RUBINTVÖRÖS SUGARA

kreatív tevékenységek, gazdasági és pénzügyi szakemberek

4, AZ EGYENSÚLY NARANCS-FEHÉR SUGARA

művészek, spirituális út

fehér: az összes többi is benne van

narancs: kundalini

5, A GYÓGYÍTÁS ZÖLD SUGARA

gyógyítók

6, A MAGASABB TUDÁS INDIGÓ SUGARA

papok, szerzetesek

7, AZ ÁTLÉNYEGÜLÉS LILA VAGY IBOLYAKÉK SUGARA

alkímia, a magasabb dimenziókba való eltolódás kapuja

az IBOLYA sugár emelkedőben van a Földön

Vezeti: SAINT GERMAIN - MAGYAR MESTER/RÁKóczy MESTER

1676.

II. RÁKÓCZI FERENC (1676-1735)

Mellesleg talán ideje lenne II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) spirituális jelentőségét is felülvizsgálni. Míg mi csak történelmi jelentőségét ismerjük, a Teozófiai Társaság hagyományai szerint[1] egyik alapítójukat, H.S. Olcott ezredest egy egyiptomi, egy indiai és egy magyar mester avatta be (szellemi úton). Előző életeiben Rákóczi már számos kiválóság testében élt. Egy másik teozófus nagymester, C.W. Leadbeater is kapcsolatban állt ezzel a mesterrel és Rákóczi Mesternek nevezi. Szerintük rodostói halálát és temetését is csak megrendezték. E ponton alakja összemosódik feltételezett fiával, Saint-Germainnel. A történelemben nem túl ritka, hogy valaki a megjátszott temetés után más néven él és dolgozik tovább. Mikes Kelementől tudjuk, hogy amikor "holttestét" a házból kivitték, a török őrök csodálkozva jegyezték meg, hogy "Ez nem a ti uratok". Van, aki amellett száll síkra, hogy a fejedelem maga volt Saint-Germain. Való igaz, hogy a francia forradalom előtti zűrzavaros időkben Európának nagy szüksége volt hathatós szellemi erőkre (sajnos a csőcselék lázadását így sem sikerült elkerülni). Az is igaz, hogy az említett hercegen kívül sehol sincs említés a fiatal Saint-Germainről, viszont ez ellen szól bizonyos von Gergy (Gregory?) hercegnő állítása, miszerint ő 1710-ben találkozott vele Velencében és ekkor 45-50 évesnek nézett ki, hiszen ekkor Rákóczi még itthon élt, a szabadságharc kellős közepén – ha csak nem játszott már akkor kettős szerepet.

Rákóczi fejedelem életének okkult oldalát a külföld jelenleg jobban ismeri, mint mi magunk. Sokan úgy vélik, 1701-es szökése a bécsújhelyi börtönből sokkal inkább köszönhető különleges pszichikai képességeinek, mint a történelemből ismert Lehmann kapitány segítségének. Erősen érdeklődött az alkímia iránt (talán művelte is), és minden valószínűség szerint kapcsolatban állt az akkori Európa titkos társaságaival – ne feledjük, a XVII-XVIII. század a mágia és miszticizmus reneszánsza volt a középkor szigora után! Aligha lehet véletlen, hogy Rákóczi sárospataki várának „sub rosa” terméből indult ki a magyar jakobinusok szervezkedése, és a fejedelemnek is köze lehetett a magyarországi szabadkőműves és rózsakeresztes mozgalmak XVIII. századi megjelenéséhez. A történetírás ennek a feltárásával is adósunk még.

Mikes Kelemen (1690-1761) levelei szerint Saint-Germain egy ízben meg is látogatta Rodostóban a fejedelmet. Eszerint nem lehetett azonos vele. Olyan vélemény is napvilágot látott, hogy a gróf Rákóczinak a XIV. Lajos testvére özvegyétől született gyermeke lett volna. Figyelemre méltó tény lehet az is, hogy Rákóczi végrendeletében a szívét egy franciaországi kolostorba vitette (ahonnan a kolostor lebontásakor a becses ereklye eltűnt). Lehet, hogy sohasem fogjuk megtudni a teljes igazságot – bizonyára, mert ők is így akarták.

Úgy számítják, hogy a legendás gróf 1710-ben, vagy ’11-ben született, amennyiben Rákóczi Györggyel azonos, míg, ha Lipót György lenne, úgy 1696. május 28-án született. Sajnos ennek is ellentmond a fentebb említett von Gergy hercegnő állítása. Bizonytalan a halála éve is. Bár az Eckenförde-i egyház anyakönyvében 1784-es halálozás van bejegyezve (február 24. dátummal), feltételezik, hogy nem őt temették el e név alatt, mert ezután még több helyen is feltűnt. Az egyik utolsó említés 1822-ből származik, amikor felszállni látták egy Indiába induló hajóra, de az 1880-as években még látta egy rózsakeresztes barátja, akitől azzal búcsúzott, hogy elhagyja Európát, hogy a Himalája hegyei között pihenjen. Feltételezik, hogy a Dalai Láma tanácsadója is volt. Nagy Frigyes porosz uralkodó szerint olyan ember, „aki soha nem hal meg és mindent tud”.

Későbbi kutatói és tisztelői alakját azonosították magával II. Rákóczi Ferenccel (bár ennek Mikes fent említett levele ellentmond), sir Francis Baconnal (1561-1626), lord Bulwer-Lytton brit misztikus íróval (1803-1873), de még Christian Rosenkreutz-cal, (1373-1484), a rózsakeresztes testvériség megalapítójával is. Sokan hisznek benne, hogy nem is halt meg, és máig is él. Mindez a kortársak állításával egybevágóan egy olyan emberre utal, akinek hatalmában áll(ott) életét az átlagos emberi élettertamon jóval túlra meghosszabbítani. Nem csoda, hogy a meterialista történetítás csaló szélhámost, sarlatánt, legfeljebb ügyes nemzetközi kémet lát a titokzatos gróf alakjában.

Legújabb fejleményként a jelenleg magyarországon élő Wegrosta bajor hercegi-grófi család Saint-Germain leszármazottjának vallja magát – ezek szerint német főrend lett volna. Mivel a gróf családalapításáról nem tudunk, anyai, illetve oldalági rokonságról lehet szó.

(Kövesi Péter„A férfi, aki sohasem hal meg, és mindent tud” Saint-Germain gróf és a La Trés Sainte Trinisophie”(www.globalnet.hu))

1680-AS ÉVEKTŐL MEGJELENNEK AZ ELSŐ EGYSZERŰ GABONAKÖRÖK

1700-AS ÉVEKTŐL

Az utóbbi pár száz év során, azok a nyugati nemzetek birtokolták a hatalom nagy részét, akiknek piros, fehér és kék szinű zászlóik vannak.

(KDB:070331)

SAINT GERMAIN

SAINT GERMAIN- REINKARNÁCIÓS LÁNC

Atlantiszi gyógyító, és tanító főpap. Samuel próféta, Platon, Merlin, Roger majd Francis Bacon, Kolumbusz Kristóf, Szent Albán(Albain), Jézus apja: Szent József, Rákóczi, Leonardo da Vinci.

1600-1700- AS ÉVEK- ST. GERMAIN ÉS FELEMELKEDETT MESTEREK

St. Germain és más Felemelkedett mesterek által kibocsátott kiáltványok, amelyek a Föld és az emberiség felemelkedését szolgálják.

(GF:090113)

1700-AS ÉVEK SAINT GERMAIN – 2008.

Évszázadokkal ezelőtt Saint Germain kezdeményezett egy műveletet, hogy arra csábítsa Európa megkoronázott vezetőit, hogy adják át pénzeiket. S. G. arra használta ezt, hogy beindítsa a világ gazdaságának átruházását. Ezt évekkel ezelőtt, 2008-hoz viszonyítva, befejezte. Az idő most, 2008-ban elérkezett, hogy a gazdaságot átvegyék S. G. követői és a Fénymunkások. El lett rendelve, hogy a mennyország tervének végrehajtását a földi szövetségesek is kövessék. EZ A NAGY GAZDASÁGI ERŐ, VÉGET VET A HÁBORÚKNAK ÉS A SZEGÉNYSÉGNEK.

(GF:081202)

1710-BEN SZÜLETETT

SAINT GERMAIN felemelkedett mester

Vélik őt , más néven R. Mester, Ragoczy, Rákóczy Mester, avagy Magyar Mester, és ebbéli formájában 1822-ig vélték látni.

Az Isteni Tudatosság 7. Sugarának őrzője-közvetítője.

(Kuthumi (KT060522) szerint nem egy entitás a kettő, 2009 környékén Ragóczy/Ragoczky lesz a 7. sugár chohanja, míg St: Germain magasabb helyet foglal el a hierarchiában)

1710.-TŐLNAGYON ERŐS NAPTEVÉKENYSÉG FESZÜLTSÉG CSÚCSOK

Spanyol örökösödési háború, Franciaország - Hugenották, Nagy svéd háború, Rákóczi - szabadságharc

1760-ban 7 éves periódusokkal folytatódik: kínai terjeszkedés, angol függetlenségi háború, Franciaország: Bastille ostroma

(Mor:39)

SAINT GERMAIN

Magasabb szellemi szintű entitás

Az egész világot szolgálja

Sokféle politikai környezetben dolgozik

De nem korlátozza magát egyetlen egy helyre sem

SAINT GERMAIN

Prophet, Mark- Prophet Elisabeth Claire: Saint Germain: Az alkímiáról. Az önátalakítás tudománya. Bp. 2005. Édesvíz K.

„AKI SOHA NEM HAL MEG, DE MINDENT TUD”

SAINT GERMAIN

Nem különösen magas, de udvarias, méltóságteljes, arisztokratikus finomságú, gyöngédséggel és humorral van tele

Rendszerint egy Kelet-Európában lévő kastélyában tartózkodik (valamelyik Rákóczy birtokon?), amely sok századokon keresztül az ő családjáé volt

SAINT GERMAIN

Közvetlenül Gabriel Arkangyal rendjével dolgozik együtt

Olyan angyal, aki emberi formával mesteri módon kapcsolatba tud lépni

ZEBAELNEK NEVEZIK AZ ANGYALI BIRODALMAKBAN

T:4:7

Alkimista

Az energia küldés és átminősítés mestere

Atlantisz idején egy tanítvány volt, majd a Bohemian Shaumbra csoporttal együtt dolgozott

A transzmutációt segítette megtanítani a tevékenységekben, művészetekkel, zenével, ételekkel

Több életet is együtt töltött Tóbiással

T:04.05.14-16

SAINT GERMAIN

Igazi szakértője az emberi alkímiának

K:4:9

SAINT GERMAIN-BÍBOR KÖR RENDJE

Felel a szervezés, vezetés és megnyilvánítás energiáiért

Segít lehorgonyozni és megszilárdítani az energiákat

Az energiák formáló művésze

Ő avatta be a Bíbor Kört a Földön, s létrehozta a Bíbor Kör Rendjét

A beavatás az elfogadásról szól: Ez a Standard, az elfogadás mintája, amit magunkba építünk

T:8:1

SAINT GERMAIN-BÍBOR KÖR RENDJE

St. Germain hozta be a Földre

EZ A CSÚCSPONTJA VOLT A FÖLDÖN TÖLTÖTT TÖBB SZÁZ ÉS EZER EMBERNEK, hogy tanítóként, Istenként megértsünk bizonyos dolgokat

Együtt dolgozzunk tanítóként, az angyali családunk tagjaival

T:8:1K

SAINT GERMAIN ENERGIÁJA

AZ ALKÍMIA ÉS A TRANSZMUTÁCIÓ ENERGIÁJA

T:2:12

SAINT GERMAIN

„ Saint Germain, valóban élt és a francia, Saint Germain, nevű tartomány grófságának címét viselte, innen származik Saint Germain gróf kifejezés. Kék vére volt és 1690 és 1710 - között született, nem tudni pontosan mikor - őseit illetően viták folynak. Egyesek szerint, Marie de Neubourg fia, aki II. Károly Spanyol király özvegye volt, apja pedig: Adanero grófja.

Mások (főképp a teozófusok) szerint, apja Rákóczi herceg volt, Erdély grófja. Vannak néhányan olyanok is, akik magának, Rákóczi grófnak hiszik. Egyesek, portugál zsidónak hiszik.... Az eredetét illető viták ellenére, mindannyian egyetértenek abban, hogy  Saint Germain bejáratos volt Európa magas társadalmának és a királyi családok köreibe.

Nagyon tehetséges volt: virtuóz módon hegedült, médium volt, sok idegen nyelvet tökéletesen beszélt és nagyszerűen festett.
Tanulmányozta és tanította az okkult tudományokat és az alkímiát, számos titkos társaságot alapított, beleértve a szabadkőművességet is. Sikerült neki a rezet arannyá átváltoztatnia és megtisztította a gyémántot a szennyeződésektől és ő maga képes volt térfogatukat megnövelni. Olyan elixíreket adott barátainak, mely elsimította ráncaikat és megfiatalította őket.

Valószínű, hogy mindezek igaz tények, mivel az élete folyamán róla szóló feljegyzések többsége, őt magát, ereje teljében lévő érett férfiként mutatják be. Azt is feljegyezték még róla, hogy annak ellenére, hogy sokszor részt vett vacsorákon barátaival, nyilvános helyen, soha nem evett. Több embernek azt mesélte, hogy az egyetlen étel amit valaha megevett egy zabkása főzelék volt, amit otthon magának készített el.

Feljegyezték róla, hogy tökéletes egészségi állapotnak örült, ennek ellenére soha nem jegyezte fel senki egészségének okát/forrását. Festményeiben, mindig élénk színű drágaköveket festett és mindig kristályokat hordott magánál, amiket a környezetében lévőknek ajándékozott. Saint Germain, magában hordta születésének körülményeit és adatait, valamint az életében zajló eseményeket és a maga korában, titokzatos és elbűvölő embernek tekintették.

Időnként utalt elmúlt életeire, azt mondva pl., hogy Rómában élt, Néró császár idejében. Azt is kijelentette, hogy 100 év múlva, vissza fog térni Franciaországba. Charles de Hesse Kassel herceg, aki együtt űzte az alkímiát Saint Germain-nal, kijelentette, hogy Saint Germain, az ő kastélyában halt meg 1784, február 27-én. Más, szintén hiteles források szerint,  Saint Germain-t pár évvel később látták. Például, szabadkőműves hivatalos jelentések szerint, Saint-Germain a francia szabadkőműves társaság képviselője volt, 1785-ben.

Saint Germain aktívan részt vett Franciaország politikájában és XVI. Lajos király közeli barátja volt, különböző küldetésekben képviselve őt. Feltételezések szerint, nagymértékben Saint Germain felelős, Nagy Katalin királynő trónra lépéséért. Jótékony médiumi képességekkel bíró látnokként, Saint Germain magán üléseket tartott koronás főknek valamint azoknak aki, erős társadalmi befolyással bírtak. Például, ő volt az aki feltárta Mária Antoanettnek a francia forradalomról szóló próféciáit, még ennek kitörése előtt 15 évvel. Néha, Saint Germain különös és excentrikus viselkedése bajt hozott rá, mivel néhány alkalommal be is börtönözték őt.

Egyesek szerint, Saint Germain elérte a halhatatlanság állapotát és megjátszotta saját halálát, nehogy felhívja magára a figyelmet. Annie Besant teozófus, kijelentette, hogy 1896-ban találkozott vele. Guy Ballard, álnevén: Godre Ray King, leírta találkozását Saint Germain-al, a '30-as években Mount Shasta-ban, Kaliforniában. Nemrég, Elizabeth Clare Prophet irt és beszélt Saint Germain-ról és kihangsúlyozta annak tényét, hogy közölte vele azt, hogy ez a bíbor láng kapu, az alacsony vibrációk átalakítására szolgál.

A  New Age körökben azt állítják, hogy ő elmúlt életeiben többek között, József, Jézus apja volt, valamint Merlin, Shakespeare és Kolumbusz Kristóf. Őt, a Hetedik Sugár lordjának tekintik, mely a színek vibrációjában, a bíbor szín magas vibrációjának hordozója.  Más szavakkal, ő az emberi faj és a Nagy Fehér Testvériség emelkedő mozgalmának kiemelkedő alakja.  Saint Germain, egy szerető és jóindulatú felemelkedett mester, aki segíteni kíván a Fénymunkásoknak vagyis azoknak, akik a világ megtisztulásában segédkeznek. Útmutatást, pszichikai védelmet és bátorságot ad nekünk; a tér megtisztítását, kitartást, élet motivációt, csodálatos megnyilvánulásokat nyújt nekünk. Az, hogy Mihály Arkangyalhoz hasonló segítséget kínál nekünk nem véletlen, mivel ők ketten együtt dolgoznak”

(FELEMELKEDETT MESTEREK)

SAINT GERMAIN LA TRÉS SAINTE TRINISOPHIE

Egyetlen, rövid, mindössze 98 oldalas, kézírásban és kézzel rajzolt illusztrációkkal díszített műve, a „La Trés Sainte Trinisophie” (1784-es keltezéssel) a spiritualizmus legritkább dokumentumai közé tartozik. Mint minden okkult könyv, ez sem laikusok által élvezhető olvasmány. A szkeptikus értelmetlen, misztikus zagyvaléknak, legjobb esetben is unalmas fantazmagóriának nevezné – de éppen ez is a célja, hogy ne értse meg az, aki nem beavatottja a titkos tudásnak. A „háromszoros szentség” arra utal, hogy a szövegnek három szinten is van jelentése (ahogyan Hermes Trismegistos is mondja magáról, hogy a Mindenség három szintjének bölcsessége van a birtokában). Ez lehet a testi (fizikai) – lelki – szellemi szintű értelmezés, de okkult értelmezés szerint három ősi tudományra, az alkímiára, a kabbalára és a hermetikára (hermetikus asztrológiára) utal, minthogy a rózsakeresztes testvériségek is ezek szimbólumrend-szerét használták. A szöveg közötti és az illusztrációkon megjelenő káldeai, görög, héber, arab és ismeret-len eredetű hieroglifa-szerű írások megfejtése mindmáig várat magára.

Maga a mű kétségtelenül egy beavatási történet, akár pár századdal korábban Valentin Andreae „Rózsakereszt Keresztély Alkímiai Mennyegzője”. Tizenkét fejezetre tagozódik, így azonnal adja azt a megközelítést, hogy a tizenkét zodiákusjegy szimbolikus közegében, illetve az ezeknek megfelelő spirituális alkímia (belső út) műveleteinek jegyében történik. Szimbolikája mindazonáltal olyan bonyolult, hogy éveket venne igénybe teljes megfejtése, ugyanis – ahogyan ez az ilyen műveknél szokásos – minden szónak és a legjelentéktelenebbnek látszó fordulatnak is értelme lehet, és ezek megértéséhez olyan szinten kellene érteni az akkori beavatottak tudását, sőt a kor képi és nyelvi kifejezésmódját, ami ma alig elképzelhető. Teljes elemzésre így a jelen tanulmány keretében nem vállalkozhatunk, de talán ennek hiányában sem értelmetlen végigmenni a Trinizófia történetén.

Első rész – a Kos jegye

Az író látszólag az inkvizíció földalatti börtönéből ír barátjának, ecseteli szomorú sorsát, amelyet azzal érdemelt ki, hogy visszaélt a hatalommal és fecsegett. Ettől óvja barátját, majd hálát ad, mert az Örök Igazságosság egy ragyogó szellemet küldött hozzá, aki közölte, meg fog szabadulni börtönéből.

Ez a börtön nem más, mint a fizikai világ, ahol az állati ösztönök uralkodnak. Az ember, mint a tékozló fiú, elvesztegette, amit a Teremtőtől kapott, azért került ide. Ám megvan a megszabadulás lehetősége, csak ki kell várni az idejét. Az alkímia szerint az anyag megismerése és átalakítása (transzmutáció) egyben a szellemet is kiszabadítja a fizikai világ börtönéből. De ez még a szenvedés és várakozás ideje.

Második rész – Bika

A beavatási szertartás története itt kezdődik. A szerző, mint neofita a Vezúvon áll (Tűz elem), egy vas oltárra (Mars) helyezi a szentelt ágat (élet?), felveszi a fehér leplet (tisztaság), a lámpást (tudás, tanítás, szellemiség) és elindul lefelé a Föld mélyébe (lemerülés a sötétbe, a Föld elem próbája). Hosszú út után egy terembe jut, ahol négy ajtó a négy égtájat jelképezi. A középen álló oltárnál egy nőalak (Ízisz) megadja neki az első beavatást (megérinti egy pálcával), majd az oltár fölötti csillag (Ízisz-Vénusz jelképe) megmutatja az útját: a nyugati, fehér ajtó felé kell indulnia. Alkimista szimbolika szerint a fehér ajtó út az adeptusságba, a Bölcsek Köve elkészítéséhez, a nyugati irány pedig az alvilágba vezető út az óegyiptomi szimbolikában (és másutt is).

Harmadik rész – Ikrek

Hősünk nagy szélben elérkezik egy márvány lépcsőhöz, ahonnan dühöngő vízáradatba kell vetnie magát (Víz elem próbája). A tó két világot választ el és át kell jutnia a túlsó oldalra. Már-már megfullad, amikor segítségért fohászkodik. Erre egy díszes hajó érkezik, és felajánlja, hogy felveszi. A jelölt felismeri, hogy ez a gazdagság csábítása és menedéke, ezért visszautasítja, mire a hajó elsüllyed. Ő viszont erőre kap és eléri a túlsó partot. Megállta a próbát. Ott két oroszlán (tűz, erő), egy vörös és egy fekete (rubedo és nigredo az alkímiában) őrzi a felettük lebegő arany koronát (a Kether szintje) – ám mindez egy pillanat alatt eltűnik. Megmutatták tehát az elérendő, de még távoli célt.

Negyedik rész – Rák

Egy tűztó jelenik meg, égő kénnel és kátránnyal (pokol-vízió), amelyen át kell kelnie (a Tűz elem próbája). Miután sértetlenül megtette, pompás csarnokban áll, negyven lángoló oszlop közepette. Előtte kígyó alakú zöld-arany oltár, a kígyó fején kehely, mellette kard, amellyel le kell sújtania a kígyóra. Ami-kor megteszi, mindez eltűnik és őt a levegőbe ragadják. Körülötte fenyegető fantomok, kígyók, hydrák jelennek meg, ám amikor megpillantják kezében a kardot, semmivé válnak, és hősünk tovább emelkedik.

Mindez az asztrális világban játszódik, annak tüzében. A sárkányszerű kígyó az asztrálfényt jelenti (Eliphas Lévi), de jelenti a vágyat, a bibliai Kísértőt, Mózes rézkígyóját, vagy a kundalini tüzét is. Az illusztráció szerint a világot körülfogó Uroborosztra is gondolhatunk. A kehely az Örökkévalóság, a Szent Grál.  A karddal (akarat, cselekvés, gyorsaság, gondolat, levegő elem stb.) le kell győzni a kígyótüzet. Miután ez megtörtént, felemelkedhet az alvilágból, eltűnnek az asztrálvilág démonai.

Ötödik rész – Oroszlán

A beavatandó kiemelkedett a mélyből és most a magasságba, a levegőbe vitetik. A téren át száguld, fentről sivatagot és háromszögletű tömeget lát (piramis!), majd vezető szelleme elengedi, zuhan, de mielőtt összezúzná magát a földön, elkapja, majd újra felviszi és újra elengedi. Ez a zuhanás a Levegő elem próbája, ahogyan az indián törzseknél ma is történik. Azt veszi észre, hogy a fehér lepel helyett arany csillagokkal ékes kék ruhát visel. Újabb fokozatba érkezett. A levegőben való száguldás az intellektus csapongása felfelé és lefelé, és ennek veszélye az, amit le kell győznie. A csillagos ruha az újjászületett, földi szintet meghaladó, emelkedett „sziderikus” intellektust jelképezi. Ekkor egy oltárt pillant meg, önmaga által táplált lánggal égve (Nap, magasabb öntudat), mellette égő fáklyát (Fény), és a lángban főnixmadarat (újjászületés). Ez a három szimbólum jelképe mindannak, ami jó és hatalmas, nélkülük sem-mit se lehet tenni –mondja.

Hatodik rész – Szűz

A jelölt utazásának ez a része jóval több szimbolikus elemet tartalmaz, mint az előzőek. Kiderül, hogy az előző fokozatban hibát vétett, de mert az Úrnak terve van vele, szellemi vezetőitől adományokat kap. Már túl van a földi elemek beavatásain. Egy felhőkön nyugvó négyszintes palotát lát (a négy elemre épülő magasabb ideák tökéletes világa), ahol egy öregember fogadja, hasonló ruhában, napkoronggal a nyakában, tiarával a fején és perzsául szól hozzá (utalás Zarathustra tűzvallására – és az alkímiára, hiszen az is a tűzzel dolgozik!). Ő a Beavató, a Rend hierophantja (főpapja). Elmondja, hogy meg kellett volna ragadnia a főnixet, és akkor maga lehetett volna az oltár, a fáklya és a főnix. Elmondja, hogy most a magasztos tudományok palotájában van. A 360 oszlopos csarnok maga az Univerzum. Itt új, beavatási nevet kap: Bölcs Férfi (adeptus). Kilenc mestertől (a legfelsőbb, Kether szintről kiáradó további kilenc szefíra) kilenc jelképes tárgyat kap, amelyek a Földet, Holdat, Merkúrt, Vénuszt, Napot, Marsot, Jupitert, Szaturnuszt és az állócsillagok övezetét jelképezik (a három külső bolygó felfedezése előtt vagyunk!). Ezt a kilenc szintet kell uralnia, erényeiket megvalósítania. Végezetül ihat az Élet Vizéből.

Hetedik rész – Mérleg

Nagyon fontos részhez értünk, itt az adeptus tizenhat napot tölt. Egy medencéhez ér, a megtisztulás helyéhez. Először három napot tölt el a vízben, amelyet úgy magába szív, hogy alig tud megtörölközni, miközben a víz elszennyeződött. Másodszorra vörös, maró folyadék van a medencében, ebben csak pár percet tölt, de utána hét napot pihen, majd újra megmosakszik a kristálytiszta vízben, lemosva a sav maradványait.

Ez az alkímiai „Purificatio” leírása, amely a transzmutációra váró anyagot minden tisztátalanságától megszabadítja, ugyanakkor rituális fürdő, bemerítkezéses keresztelés is.

Nyolcadik rész – Skorpió

Egy következő helyiségben az adeptus sóval dörzsöli be magát, majd elhagyja a termet és egy komor tavon kel át, amelynek mozdulatlan vize sűrű, mint a cement. Ez tizenhárom napig tart.

A só az alkímia első alapeleme, a testi szintet jelképezi, illetve a „filozofikus” só az életből lepárolt tapasztalati bölcsesség. A só egyben tisztít és konzervál is, sőt Jézus is az élet sójának nevezi tanítványait. A sűrű, mocsárszerű tó a Skorpió vizes, nehezen leküzdhető közege, mélylélektani értelezésben harc a tudattalan lehúzó erőivel.

Kilencedik rész – Nyilas

Ezen a fokozaton a beavatott a Halállal szembesül. Durva falú, fekete épületben van. A zodiákus szimbóluma, a ló a trójai faló képében jelenik meg, de gyomrából nem élő, hanem halott ember bukik elő, egy másik kép pedig feloszló hullát ábrázol. Kilenc napot tölt itt, majd venni akar a sarokban fekvő, parányoktól nyüzsgő földből, de azt az utasítást kapja, hogy még tizenhárom évig várni kell erre. Öltözéke itt feketévé vált. Egy újabb tavon gázol át tizennyolc napi munkával, amelynek vize egyre tisztább lesz, és mire átér, ruhája gyönyörű zöldeskékké válik.

Első közelítésben valami tévedésre gondolunk, hiszen a Nyilas ura a Jupiter, itt pedig minden a Szaturnuszra, az elmúlás urára utal – amíg meg nem értjük, hogy ahhoz, hogy a Jupiter tiszta szellemiségét elérjük, az anyagnak meg kell halnia. A rothadó föld az alkímia egyik ismert alapanyaga volt, de a jelzés szerint ezzel még nem dolgozhat. A halál közegében eltöltött idő után, a tisztuló tó azt jelenti, hogy most már valóban a tiszta szellemiség felé közeledik, majd ruhájának új színe jelzi, hogy megérkezett a Jupiter közegébe.

Tizedik rész – Bak

A parton fényes alabástrom palota áll, amelynek egyetlen, hatalmas csarnoka van. Közepén egy férfialak áll, amint éppen kiemelkedik kőkoporsójából és lándzsáját a koporsó fedelébe döfi. Felette arany korona lebeg, amelyet a levegőbe emelkedő alak meg akar ragadni. E csarnokban a beavatott hosszú kontemplációt végez.

Az illusztráción a koporsóból felemelkedő, arany szegélyű ruhás férfi, feje felett fénykoronával maga a Nap, amint a Bak jegyébe feltámad a téli napfordulón. Ez az ember megszabadulása is a fizikai lét koporsójából. A Bak a visszavonulás, befelé fordulás ideje, itt hősünknek sincs ettől eltérő feladata. A koporsó, és az abból kiemelkedő alak emellett utal pl. a rózsakeresztesek azon hagyományára, amely szerint Christian Rosenkreuz mester teste 120 évig fekszik romlatlanul a sírban, majd új életre kel.

Tizenegyedik rész – Vízöntő

A beavatott egy síkságon van és azt a parancsot kapja, hogy az előtte feltűnő különös madarat fogja meg és rögzítse le. Kilenc napig kergeti, míg betereli egy vasból készült toronyba, ahol a madár erejét veszti, így szárnyainál a padlóhoz tudja szögezni. A madár szeme erre különösen csillogni kezd. A terem közepén egy férfi áll, kezében bottal, amelyre két kígyó tekeredik és egy nála nagyobb és erősebb másikkal küzd, aki vértet és vörös tollakkal díszített vas sisakot visel. A páncélos férfi nehéz vaslánccal megbilincseli a hasztalan küzdő másikat.

A madár a lélek, amelyet rögzíteni kell, hogy az ész (intellektus) és a csapongó lelkiség egyesülni tudjon. A torony az a zárt (vas) közeg (alkímiai edény), ahol ez létrejöhet. Amikor az anyag a retortában csillogni kezd (a madár szeme), azt jelzi, hogy közel a transzmutáció.

A spirituális intellektus jelképe Mercurius, a szárnyas süvegű ifjú, kezében a caduceus bottal (amely a gyógyítás, és Asclepius jelképe is). A vörös tollas, marsi jellegű férfi itt az ösztönvilágot jelenti, amely még utoljára megpróbálja a szellemi embert lekötözni, visszatartani. Ám ez képtelenség, mivel a higany (mercurius) képes elillanni a vas edényből.

Tizenkettedik rész – Halak

A beavatott az utolsó csarnokba ér. Ez egy hatalmas kristálygömb, amelynek alsó része egy vörös homokkal töltött medencén nyugszik. (ez egy kristály retorta – használtak ilyet – temperáló homokfürdőben). Sáfrányszínű köd keletkezik, amely felemeli, ott lebeg harminchat napig. Amikor leereszkedik, kezdetben zöld ruhája előbb vörössé változik (rubedo), majd feketévé (nigredo – az anyag transzmutációjának fázisai). Ezután egy még nagyobb csarnokban egy koronás, királyi harcos, és egy meztelen, mellén napkorongot viselő nő várja. Itt észreveszi, hogy visszatért abba a csarnokba, ahol az oltárt, fáklyát és főnixet látta – de itt egyetlen alakba vannak kapcsolódva. Mellettük arany nap szikrázik. Kardjával rásújt a Napra, mire az porrá válik. Ezután amikor megérinti a porszemeket, mindegyikből egy-egy újabb Nap lesz. Ekkor szózatot hall: „A munka tökéletes!” Ekkor a világosság kapui kitárulnak és a felhő, amely a halandók szemét elfedi, szertefoszlik.

A királyi alak maga a beavatott, teljes szellemi erejében. Mellette Izisz, a Természet női ereje leplezetlen meztelenségében – vagy lélektani értelmezésben a beavatott női része (animája). Elérte a teljes egység állapotát, a Nagy Mű bevégeztetett. Megvilágosodott és elnyerte a teremtés képességét, amihez ér, arannyá tudja változtatni.

***

Így írja le az európai kultúra egyik legnagyobb beavatott mestere a tökéletességhez vezető utat.  Ahogy a régiek mondanák: hogy az ostobák álmélkodjanak, az okosak elmélkedjenek rajta. Nem kétséges, hogy végigment az út stációin. És bárhol is pihen most a teste (ha valóban meghalt), megvilágosodott szelleme most is itt van. Talán éppen Ön mellett áll, amikor ezeket a sorokat olvassa…

(Kövesi Péter„A férfi, aki sohasem hal meg, és mindent tud” Saint-Germain gróf és a La Trés Sainte Trinisophie”(www.globalnet.hu))

SAINT GERMAIN-BUDAPEST 2008.

Ha a béke egyensúlya nincs meg, akkor szinte lehetetlen, hogy annak az országnak a tudatossága fejlődjön. Látjuk hogy Európa újra egyesül, ahol a régi tradíciókat ugyanúgy tiszteletben tartják, megbecsülés övezi őket. A valuta és a nyelv, és végül a politika nagy része is összehozásra kerül majd. Ez különösen érdekes számomra a múltbéli munkáim miatt, amit csoportokkal végzetem, mint a rózsák, ebből lett később a rózsakeresztes rend, de ez utána megváltozott. Az a munka, amit az illuminátusokkal végeztem akkor, akik megvilágosodottak voltak, és segítettek szétszedni az egyház energiáit, akik kontrollálni akarták az egész világot. Egy tudósokból, fizikusokból álló csoport volt ez, akik a legfantasztikusabb gondolkodók voltak Európa földjén és összeálltak, hogy szembenézzenek azzal, amit az egyház állított az emberek számára. A szabadkőművesek munkájában is részt vettem, ez a csoport azon volt, hogy kiegyensúlyozza az egyháznak végzett munkát, felszabadítsa azokat, akik az egyház rabszolgái voltak, azt a szabadságot adva számukra, hogy volt egy más mód is, nem csak az egyház egyetlen módja. Vannak, akik azt mondják, hogy problémáim vannak az egyházzal, és erre igent mondok. Igaz. A probléma egyszerű, ott voltam veletek, amikor eljöttetek erre a Földre 2000 évvel ezelőtt behozni a krisztusi energiákat ide, hogy elültessük ezeket a magokat. Ezek a magok tiszták voltak, a krisztusi létezés magjait tartalmazták a földön élő összes ember számára, és a leghatalmasabb szeretettel lettek elültetve. Segítettetek egy külső birodalomból behozni ebbe a valóságba, hogy jövőbeli potenciállá válhassanak az összes ember számra, hogy mindenki az „én vagyok” jelenlétté válhasson. Több száz évig tiszta is maradt, utána jött egy csoport, akiket később egyházaknak hívtatok. Ezeknek az embereknek a csoportja szándékosan le akarta állítani a tiszta és valódi munkát, ezeket a krisztusi hírvivőket. Titeket akartak megállítani. Ha volt egyáltalán spirituális szándékuk, nagyon pici, leginkább le akarták nyomni az energiátokat, és kontrollálni az embereket és földeket. Ahogy ezt sokan elképzelhetitek, érezhetitek ezt a történetet, ez egy maradék csoport volt Atlantiszból. Nagyon az volt a szándékuk, hogy kontrollálják a Földet, és tették mindazt, amit katolikus egyházak néven ismertek, és a mai napig kontrollálják. A lehihetetlenebb hatalmat és bőséget építettek ki, és az egyház által megosztották Európa nagyszerű földjét. Van problémám, mert nagyon elegem van az egyházból, mert egyáltalán nem az, aminek szándékunkban állt, hogy legyen. Ott is változóban, távozóban vannak ezek a dolgok, az új spiritualitás felemelkedőben van. Rajtatatok keresztül áramlik be. Nem arról van szó, hogy a katedrálisokban pénz gyűjtsetek. A nyitottságról és a szabadságról szól, és ez tőleletek fog jönni.

1700-AS ÉVEKBEN – SAINT GERMAIN –WORLD TRUST

inspirációjából megalakul a World Trust. Ennek a törsztnek a világ bőségének magját kell szolgálnia, amit a világ Fénymunkásainak kell szétosztani, és megosztani mindenkivel.

(GF:2010.10.12.)

1700-AS ÉVEK – SZABADKŐMÜVESSÉG

A titkok elkezdődtek – Az ősi tudás megőrzése

El akarlak vinni benneteket egy helyre, metaforikusan. Ez egy valódi hely és a történelemben valóban megtörtént.
Hadd vigyelek el titeket egy nem túl régi időbe, kevesebb, mint 300 évre. Elviszlek titeket egy terembe, mely idős emberekkel van tele, mind vezetők, mind szakemberek. Néhányan kormánytisztviselők voltak, néhányan jogi vezetők, még egy templomi elöljáró is volt köztük. Titokban találkoztak, körben ülve, egy fontos találkozón, melyet nem fogunk név vagy helyszín, vagy város alapján azonosítani, de megtörtént. A találkozó egy megállapodás volt, hogy különböző módokon folytatni kell a titkokat, társadalmi szervezeteket használva fedőszervként. Ez volt az az időszak, amikor az intuitív spirituális gondolatokat gonosznak kezdték tartani, ahol az alapvető Emberi természetet úgy tanították, hogy az a sötétségből származik, és ahol a Szellem ajándékait úgy tekintették, mint az ördög munkáját. Valamit tenniük kellett, hogy megőrizzék Isten egyszerű igazságait, melyek korszakok óta az emberiséggel voltak, de amelyeket most fenyegettek. A „modern vallás” születése történt és elkezdték tanítani, hogy az emberiség szennyezetten született, nem pedig meghatalmazottan, és hogy a próféták kezében volt mindennek a kulcsa, így tehát követni és imádni kell őket még a halálban is. A spiritualitást egy olyan csomagba definiálták újra, mely töredezett és személytelen volt. Az emberek elkezdtek 3D-s szabályokat írni, hogy „hogyan kövessünk és imádjunk” és az emberek az erőt mindezekből merítették. Az emberiség elkezdett egy spirituális sötétségbe csúszni, amit mitológiával, szenvedéssel, halállal, háborúkkal és gyűlölettel töltöttek meg, mindezt Isten nevében.

Az első dolog, amit ezek az idős emberek tettek, hogy kihúzták az, amit úgy éreztek, hogy az „energia öltözéke” volt – a kristályokat. Ezeket a köveket [kristályokat] belehelyezték az általuk alkotott körbe, egy nagyon érdekes mintázat alapján. Ez a mintázat ma dupla tetrahedron néven ismert, és számukra egy szent forma volt. A kristályok a velük szemben levő padlóra kerültek és az emberek elkezdtek énekelni. Szöveg nélküli dallamokat énekeltek, mert elismert volt, hogy az Emberi hang megteremti a szentség egy energiáját. Istent úgy látták, mint „bennük levőt”, és megtöltötték a termet hangokkal, hogy megtisztítsák, amit tenni kívántak. Sok gyertyát gyújtottak, nem azért, mert a gyertyák bármennyire is még szentebbé tették volna, hanem mert nem volt elektromosságuk. [Kryon humor] Ez különös, mert ezt a jellemzőt még mindig magatokkal hordozzátok, mint ennek az időnek a magemlékezete, amikor is az igazságot el kellett rejteni.


Ennek a teremnek a döntései teremtették meg a titkos szervezetek magjait, melyek évtizedekre, évszázadokra elterjedtek a bolygón. Néhány ilyen szervezet virágzott és félreértették őket, mások átalakultak és átváltoztak más szervezetekbe, amikor a tagság mohóvá vált. Néhányan a titkokat a hatalomért akarták használni. Néhányan magukat a „Megvilágosodottaknak” nevezték. De nem voltak azok. És mások megtartották a titkokat saját maguknak, nagyon keveset mondva, és folytatták a kapott dolgok tisztítását.


Egy ilyen szervezet a mai társadalmatokban is megvan – az a szervezet, amit Szabadkőműveseknek hívtok. Ha át tudnák adni nektek azokat a titkokat, melyeket ma is őriznek, ezek az emberek elmondanák nektek azt a maginformációt, hogy mindegyikükben ott van egy próféta, amit Istennek hívnak, és hogy a bolygón minden bölcsesség, gyógyítás és energia forrása belülről jön.
Micsoda koncepció! Ez az, amit ma tanulmányoztok, és New Age-nek hívtok. Ez az, amit ebben az épületben tanítanak. Ez egy teljes kör lett, ugye?

(K:090711)

1717-BEN

MEGALAKUL A MODERN SZABADKŐMÜVESSÉG ELSŐ NAGYPÁHOLYA

Londonban.

1440-ben Sir William St. Clair rendelte el a Rosslyn kápolna felújítását. Egyes vélemények szerint itt van a Föld spirituális szívcsakrája. A skót szabadkőművesség kiemelkedő emlékhelye.

1700-AS ÉVEKBEN

A FÖLDÖN FELBORUL AZ EGYENSÚLY A 2. D.-S ÉS A 3. D-S BIRODALMAK KÖZÖTT (ásványi/tellurikus világ és az emberek közötti viszony). A hatalmas férfias mezők létrehozzák a globális bányászatot.

(BHC:66)

1725-BEN SZÜLETETT MEG SHARULA DUX/HERCEGNŐ

A Telosi hercegnő, jelenleg Santa Fe-ben, Új Mexikóban él. Telos egy lemuriai, egységtudattal rendelkező kolónia a Shasta hegy alatt.

(GF:2009)

1750-ES ÉVEKTŐL

Ebben az életetekben learathatjátok munkátok jutalmát a tudatosság mezején. Mindazonáltal a világotok elérkezett egy olyan ponthoz, ahol már tovább nem elkerülhető a hatalmas összeomlás, mely az elmúlt 250 éven keresztül felhalmozódott. A társadalmi és gazdasági rendszereitek, valamint a környezetetek egy törésponthoz érkezett.

(GF)

1755

PLANETÁRIS KORSZAK BEKÖSZÖNTE – GAZDASÁG, KOMMUNIKÁCIÓS FORRADALOM

(www.2012.com.au)

1755-2011.

A FÖLD TUDOMÁNYOS FIZIKAI TÖRTÉNETÉNEK GYÓGYULÁSA

(BHC2:92)

1755-2011.

PLANETÁRIS ALVILÁG/ALSÓVILÁG 256 ÉVES CIKLUSA INDUL

A maja naptár 7. párhuzamos ciklusa, amely 13 katun, azaz 256 éves evolúciós ciklust tárja fel. (13X19,7. év)

A ciklus utolsó katunja: 1987.augusztus 16/17-re esik, azaz a Harmonikus Konvergencia indító dátumára.

Az iparosodás kora, ennek a hatására alakult ki az emberiség planetáris tudata.
Az emberi tudatosság nagymértékben felgyorsul, és felgyorsítja az időt.

A merev ellenőrzési formák felborulnak.

Ekkor már a Nemzeti alvilág/5125 éves ciklus, amely i.e.3115-ben kezdődött utolsó nappala, azaz 13. mennyországa, azaz az utolsó baktunja, már 150 éve elkezdődött (1617-ben) : a demokrácia, személyes jogok és szabadság kérdése. Az emberek elhagyják a  hierarchikus kasztrendszert és fogaskerekekké válnak egy másfajta gépezetben.

Technológiai gyorsulás

Mindenki hozzáférhet a kommunikációs hálózathoz

Az Emberi kreativitás új szintjei, elvezet a 2011-re a kvantumtechnológia gyakorlati megjelenéséhez.

Kimászunk a nemzeti alvilág lassabb idejéből. A nemzeti alvilág 7. napja is.

A távközlés fejlődése.: távíró, rádió, Tv, Internet, majd Kvantumtecnológia. (124)

A globális tudat evolúciója beindul.

Materializmus mellett, a demokrácia, köztársaságok, elektrotechnológia.

Az iparosodás beindul és felgyorsítja az időt.
A modern kommunikáció alapjai megjelennek. (72)

PLANETÁRIS ALVILÁG 13 MENNYORSZÁGA:

1755. JÚLIUS 24. – 2011.10.28. 13x19,4 ÉV

1755. JÚLIUS 24. – 1775. – PLANETÁRIS ALVILÁG 1. NAPPAL – A VETÉS

A távíró elmélete:1753,1767

Az USA ezen a napon határozza meg önmagát.

(BHC2:169)

1775. – 1794. –  PLANETÁRIS ALVILÁG 1 . ÉJSZAKA – ÚJ HULLÁM BELSŐ ASSZIMILÁCIÓJA

1776. – MÁSODIK KONTINENTÁLIS KONGRESSZUS

alkalmával a Függetlenségi Nyilatkozatot törvénybe iktatják.

(BHC2:168)

1794. – 1814. –  PLANETÁRIS ALVILÁG 2. NAPPAL – CSÍRÁZÁS

Optikai távíró:1794

MEGVIRRAD A DEMOKRÁCIA NAPJA

1801.- 1809 Jefferson az USA elnöke, napóleoni háborúk, francia felkelés a burzsoázia ellen.

USA-Nagy- Brittania háborúja: 1812-1814

(BHC2:176.

1814. – 1834. - PLANETÁRIS ALVILÁG 2 . ÉJSZAKA – AZ ÚJ HULLÁMMAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS

Európai romantikus hullám.

Vágyakozás a misztikus múlt, az édeni állapot után.

Álmok és félelmek kerülnek felszínre.

(BHC2:177)

1834. – 1854. –  PLANETÁRIS ALVILÁG 3. NAPPAL –SARJADZÁS

Elektromos távíró:1835,1843

1848/1849: Forradalmak Európában

AZ ÁLLAMOK HÁBORÚJA Amerikában

USA: Ínséges évek, nem tudja kifizetni külföldi adósságait, befektetési pánik.

A Keleti államok pénzügyi, globalizációs törekvései, globális gazdasági vezető szerep.
(BHC2:180)

1854. -  1873. –  PLANETÁRIS ALVILÁG 3 . ÉJSZAKA – AZ ÚJ HULLÁM ASSZIMILÁCIÓJA

1873. – 1893. –  PLANETÁRIS ALVILÁG 4. NAPPAL – BURJÁNZÁS

Telefon: Bell:1876

Első telefonállomások:1878

1893. – 1913. - PLANETÁRIS ALVILÁG 4 . ÉJSZAKA – AZ ÚJ HULLÁM KITERJEDÉSE

1913. – 1932. –  PLANETÁRIS ALVILÁG 5. NAPPAL – BIMBÓZÁS

Rádió, első rendes adás:1910,1913

I. Világháború

1932 -  1952. –  PLANETÁRIS ALVILÁG 5. ÉJSZAKA - PUSZTÍTÁS

Első TV adás:1936

1952. – 1972. –  PLANETÁRIS ALVILÁG 6. NAPPAL – VIRÁGZÁS

Első színes TV adás:1954

A cobai kő megfejtése

1972. – 1992.  - PLANETÁRIS ALVILÁG 6 . ÉJSZAKA – AZ ÚJ PROTOTÍPUS FINOMHANGOLÁSA

1992. -  2011. 10.28.–  PLANETÁRIS ALVILÁG 7. NAPPAL – GYÜMÖLCSÉRÉS

Számítógépes Hálózatok

1990-es évek. A TV, a hírközlés az elit irányítása alá kerülnek, de az információáramlás megállíthatatlan, az emberek egyre inkább telepatikussá válnak.

(BHC2:59,124)

1755.- 1775. PLANETÁRIS ALVILÁG ELSŐ NAPPALA/KATUNJA

A Planetáris alvilág első katunja, felgyorsulási időszak, amely Amerika politikai megformálását hozta létre.

A korai ipar hirtelen átváltoztatja az agrár falusi világot.

Városok, gyárak jönnek létre, nőnek ki a semmiből.

Függetlenedési törekvések: Amerikai gyarmatok.

Az USA ezen a napon határozza meg önmagát.

(BHC2: 165, 168, 169)

1755-2011.

AZ EMBERISÉG KEZD AZ ANYAGI KÉNYELEM RABJÁVÁ VÁLNI

AZ ANYAGI FÜGGŐSÉG ERŐSÖDÉSE

(BHC2:192)

1761. – NAPFOLTMINIMUMOK AMELYEK JÁRVÁNYOKAT HOZTAK A FÖLDRE

(COT:210)

1761 (1769) - VÉNUSZ TRANZIT

Ha gyorsan előrehaladtok az időben, amikor a Vénusz együttállás létrejött, ráleltek arra, amikor a tudomány igazán uralkodóvá vált a Földön. A tudományt annyira rabul ejtette az, amit tudott, hogy elkezdte megmérni a Naptól való távolságot, és az összes különböző mágneses erő energiáját, és a tudósokat kommunikációra indította a világ körül [1761].

(The Venus Transit of June 2004
Master Guide Kirael, through the mediumship of Kahu Fred Sterling
2004 © Fred Sterling
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/ )

1700-AS ÉVEK – SZABADSÁGMOZGALMAI

2011. A FÖLD VÁLTOZÁSAI

SAINT GERMAIN

Lényegében egy szerfelett gyönyörűséges módon a Föld – a fizikai Föld – éppen most szabadul fel. Gaia egy szellem, akárcsak bármelyikőtök, egy Lélekkel bíró Létező – egy hatalmas Lélekkel bíró Létező – aki felelősséget vállalt a fizikai Földért. De még az ő ideje is lejár. Elvégezte, amiért idejött és amit el akart végezni – azt, hogy élő bolygóvá, élő térré varázsolja ezt a Földet. És ezt megtette. Gaia most elengedi az ő vizét,  a levegőjét – de nem olyan értelemben engedi el. (néhányan nevetnek) Átadja a vizet, a levegőt, a fákat, a halakat és az állatokat. Vagyis még Gaia is szabadságot akar. Namost, mi történik olyankor, amikor a Földön élő emberek, vagy azok az emberek, akik a földbe lettek eltemetve, vagy akik még most is a Földön élnek, hirtelenjében elkezdik ezt megérezni a levegőben?

A szabadság egy eddig példa nélküli módon seper most végig az egész világon. És mi ezen elkezdtünk dolgozni – igazából mindig is ezen dolgoztunk – de volt egy hatalmas elnyomása a szabadságnak az 1700-as években egész Európában. Ó, és ez nehéz volt, amin jómagam is, és sokan közületek is dolgoztatok – hogyan szabadítsuk meg Európát a királyoktól, a királyságtól, a nemességtől, a grófoktól, a lovagoktól és mindazoktól, akik kontrollálták és manipulálták az energiákat.És mi megpróbáltuk felszabadítani Európát nem csak ettől, de egy rakás politikai szemellenzőtől is, a régi energiáktól, és a régi konfliktusoktól.

És a dolgok bizony nem valami jól alakultak akkoriban, és mi – a mi alatt azokat a Rendeket értem, akikkel akkoriban dolgoztam én is, és ti is sokan – szóval mi létrehoztuk ezt a helyet, amit most Amerikának hívnak….amit az Új Atlantisznak neveztek, a szabad Atlantisznak, a szabad országnak –és Ausztráliát is – szabad országok gyanánt.

És ahogy a hívás kiment, sokan eljöttetek ide, hogy megtapasztaljatok egy olyan újfajta szabadságot, amit ez a Föld már nagyon régóta nem látott. És ez egy szintig működött. Most a szabadságnak egy követekző szintjére lépünk, és ez a szó szoros értelmében keresztül seper az egész világon. És az emberek érzik a szabadságot, a belülről jövő szabadság iránti vágyukat, mivel az alapvető szükségleteik legtöbbjével rendelkeznek.

SG:2011:7

1762.-78. - PLÚTÓ A BAKBAN

Rákóczi szabadságharc

1770.

A PLUTÓ ELKEZDI AZ ELSŐ 238 ÉVES KERINGÉSI KÖRÉT

T:95

1767. - NAPFOLTMINIMUMOK AMELYEK JÁRVÁNYOKAT HOZTAK A FÖLDRE

(COT:210)

1775-TŐL

AZ 5. SUGÁR MEGJELENÉSE A FÖLDÖN

A GYÓGYÍTÁS ZÖLD SUGARA

1775. – 1794. –  PLANETÁRIS ALVILÁG 1 . ÉJSZAKA – ÚJ HULLÁM BELSŐ ASSZIMILÁCIÓJA

1776. – MÁSODIK KONTINENTÁLIS KONGRESSZUS

alkalmával a Függetlenségi Nyilatkozatot törvénybe iktatják.

(BHC2:168)

1776.

ÚJ ATLANTISZ MEGTEREMTÉSÉNEK KISÉRLETE

AMERIKAI FÜGGETLENSÉG

1776. JÚLIUS 4.

AMERIKAI FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT

Közel kettő és egyharmad évszázaddal ezelőtt, egy rendkívül fontos dokumentumot, Amerika Függetlenségi Nyilatkozatát prezentálták világotok számára. Ez a dokumentum megelőzte saját idejét. Kevesen tudták az alapítók közül, hogy ez a darab pergamen mire is utalt igazán. Ez volt szabadságotok és Isten-adta egyéni szuverenitásotok első nagy bejelentése. Ezzel egy lépést tettetek arra, hogy valóságotokat a valóságok egy teljesen új garnitúrájára készítsétek elő.

GF:070703

AMERIKA MEGALAPÍTÁSASAINT GERMAIN

Amerika, mint fogalom, gróf Saint Germain és az isteni gondviselés nagyszerű ajándéka által lett megteremtve. Ez teszi különleges pozícióba lévő nemzetté. Amerika a Fénynek és egy baljós oldallal együtt született meg, ez utóbbin a sötétség keményen dolgozott.

(GF:090224)

USA FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚ- FÜGGETLENSÉGI NYILATKOZAT – SAINT GERMAIN

Sok más dolognak is az elvetett magva. Az új tipusú kormányzás prototípusává vált, amely KÉPES LEHET MEGTEREMTENI EGY GALAKTIKUS TÁRSADALOM ALAPJAIT. Saint Germain személyesen felügyelte a Függetlenségi Nyilatkozat létrehozását és személyes kapcsolatban volt Jefferson elnökkel, és ezt a nyilatkozatot csak kismértékben Abraham Lincoln (ma: OBAMA!!!) módosította. A Sötétség azonban hamar reagált erre és átvette az igazgatást létrehozva a Distric of Columbia nevezetű titkos szervezetet, vállaltot, valamint megalakította a Federal Reserve Bankot.

Ennek az ármánynak most van vége.

A technológia, amit az emberiség elnyomására használtak, az lett az emberiség megmentője.

(GF:090728)

ÚJ VILÁGREND KISÉRLETE

Az Új Világrend jelenlegi székhelye Wahingtonban van, amelyet 200 éve a szabadkőművesek építettek fel, olyan helyként alakították, ahol egy teljesen új világrend születhet meg.

Olyan jelképeket, szakrális geometriai formákat, piramisokat alkalmaztak, amelyek eredetileg: az élet, a szabadság, a boldogság keresését szolgálták volna.

A Bush féle elődjeik, és rokonságuk rezsimjei, átépítették az eredeti geometrikus formákat, és ezzel eltorzították az eredeti szándékot.

(BHC:112)

USA

Ez a ti Egyesült Államotok olyan dokumentumokkal rendelkezik, melyek majdnem 200 évesek, amiket olyan emberek csatornáztak, akik tisztességgel rendelkeztek, olyan emberek, akik változást akartak a bolygón. Időnként ránéztek erre, és rájuk néztek, és azon tűnődtök, hogy mit mondanának ma? Nos, nem kell tűnődnötök, mert ők itt vannak. Vagy ilyen, vagy olyan módon, Emberi testben vagy sem, az ősapák tudatossága veletek van. Mit mondanának? Itt vannak veletek mindenben, amit tesztek. Ez nem megdöbbentő illetve nem meglepetés, mert ők is látják, amit mi látunk. És amit ők látnak, hogy egy váltásban vagytok, egy hatalmas váltásban minden területen.

Ami ezek után történik, hogy ez terjed. Ez a tisztességesség nyilvánvalóan át fog terjedni Európára, és még Kínára is. A magokat ott ültetitek el, ami erre lett teremtve – az Egyesült Államok. Ez az, ahol megtehetitek ezeket a dolgokat és senki sem fog emiatt a földbe döngölni. Ez része volt magának annak a csatornázott dokumentumnak a potenciáljának, ami 200 évvel ezelőtt keletkezett, mely megadta nektek ezt a lehetőséget. Kételkedtek, hogy ezek csatornázva voltak? Menjetek, olvassátok el őket a régi elnökeitek memorandumainak falaiba vésve. Ápoljátok ezt. Ezelőtt sosem beszéltem ily módon. A rendszer, amit létrehoztatok, egy jó rendszer, mert lehetővé teszik az Emberi Lény személyes választását, büntetés nélkül. Ha közületek elegen választjátok a jó dolgot, akkor a világ többi része ezt megnézi és ők is megváltoznak.

(K081130)

USA MEGALAKÍTÁSA- ÚJ ATLANTISZ TERVE

Ez egyébként, ahogy ezzel valószínűleg ti is tisztában vagytok – nem szeretem ugyan ezt a megfogalmazást, de ez a Nagy Fehér Testvériség vágyának a beteljesülése. Ez egy régi Atlantiszi klubunk. Semmi köze sincs a fehérhez, és egyáltalán nem is volt olyan nagy. (nevetés) Jó volt, de nem volt nagy. De ez volt a vágy, hogy Amerika legyen az új reménység földje, amit mi már több száz évvel ezelőtt tudtunk – mert képtelenek voltunk kimozdítani az Európai beragadt energiákat, nem tudtuk elérni az országok közötti együttérzést vagy elfogadást, hiszen még most is túl sok embernek akad problémája a hatalommal, a kapzsisággal és a vallással – és az Egyesült Államok lett Új Atlantiszként vagy Új Reménységként tervezve.

(SG:1004)

1789.

Maximális, vagy ahhoz közeli Napkitörések (Ernst Opik)

TOVÁBBÁ:1830, 1848, 1874, 1905, 1917, 1937, 1956, 1968, 1979, 1989-1990, 200

1700-AS ÉVEK VÉGE- MÁRIA ÜZENETE

Több mint 200 éve elküldte a Föld lakóihoz, Mária üzenetét, de akkor a katolikus egyház közbelépett, és elzárta azokat az emberek elől.

(Kirkwood: Mária üzenetei)

MÁRIA JÖVENDÖLÉSEIEGYHÁZ

„Ismeri jövendöléseimet, mégis visszatartja ezeket az információkat.”

(Mária)

MÁRIA TANÍTÁSAIVÁLTOZÁSOK AZ ÚJ KORBAN

A Jövendő Idők az Új Földről- Új Korról szólnak

Bináris Naprendszer

Új táplálkozási forma a napsugarakból

Kifinomult hallás, eddig nem hallható hangok

Eddig nem látható fényesség látása

Elmével hallás és elmével beszélni

A lelki képességek jobb használata

Intuíció megnövekedése

Érzések és gondolatok megnyilvánulnak mások számára

Nem lesznek titkok többé

A szeretet és részvét (együttérzés) vezeti az embert

A Megbocsátás még több szeretetet szül

Mentális öngyógyítás képessége

Fejlettebb mentális képességű gyermekek

Mindenki fejlődése az embertársaitól függ

Minden ember fontos lesz

Mindenkinek helye lesz a társadalomban

Nem lesz annyi ember a Földön, mint most

Az új korszak elején az emberek száma lecsökken

Fejlettebb képünk lesz a természetről és a bolygóról

Az ember semmilyen rombolásnak nem lesz híve

Az idősebbeket a fiatalok az energiájuk miatt fogják tisztelni

A művészetek megújulnak

A mai életformákat betemeti a Föld

Megváltoznak az emberek szükségletei

Új kémiai-fizikai elemeket fogunk felfedezni

Az emberek képesek lesznek kommunikálni a Szellemi világgal (régebbi rokonokkal is)

Az Ember meg fogja érteni, hogy mi a feladata a Földön

Jézus és Buddha újra tanítani fog

A gyermekeket hatalmas tanítók tanítják majd

Az ember majd harmóniában él magával és a bolygóval

A jövő embere fizikai kinézete megváltozik

Magasabb és erősebb lesz

Minden egyes generációval változni fog

Új arculata lesz a Földnek

Új növényi fajok jelennek meg, míg mások eltűnnek

A bokrok fákká változnak majd át

A növények egyre jobban támogatják a tapasztalást

Ehető virágok jelennek meg

Új folyók alakulnak, a régiek másfelé folynak

Az Új emberi faj közelebb lesz Istenhez

EZ A MEGJÖVENDÖLT EZERÉVES BÉKE

Az állatok is tanítják majd az embereket, hogy milyen növényeket használjanak a gyógyításhoz

Az ember pedig a Szellemről tanítja majd az állatokat

A ragadozó állatok növényevőkké válnak

A bolygón a húsevés lassan elmarad

A test megújítható lesz, mentális segítséggel

A gyógyítás új technológiáit megkapjuk

Álmunkban a test regenerálódni fog

A régi elveszettnek hitt technológiák felébresztése meg fog történni

A kövek felemelése elmével

A kozmosz gyógyító erejének felhasználása

Egyre inkább mentálissá válik a világ

A mai vallásokat hamisnak fogjuk találni

A vallási különbség okozta a Föld nagy háborúit

Megváltozik majd a DNS összetétele

A változások 1800-as évek közepétől megkezdődtek

Az emberi faj lelki természete kelt életre

Ez a hatodik érzek, az intuíció

(Mária)

MÁRIA  -  A VALLÁSRÓL

„Egyetlen vallás, vagy kultúra sem felsőbbrendű a másiknál. Mindegyiknek megvan a maga egyedisége és szépsége…Sok ember előtt fogok megjelenni a világ különböző pontjain. Engem nem lehet korlátok közé szorítani, mert engem maga Isten, a Teremtő küldött.”                          (Mária)

MÁRIA- VALLÁS

A reform pápa, a felemelkedés előtti utolsó egyházfő, majd fellép a hagyományok ellen

Jelentős változásokat hoz: AMELYEK, SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE ALAPOZÓDNAK

VISSZAHOZZA A NŐI ENERGIÁT AZ EGYHÁZBA

MÉG A PAPOKNÁL IS NAGYOBB POZÍCIÓBA KERÜLNEK A NŐK

MEGVÁLTOZTATJA A TELJES SZERETET DOKTRINÁJÁT

(K:10:5)

1700-AS ÉVEK

Elkezdődött a tengerek vízszintjének emelkedés.

18. század: 2 cm

19. század 6 cm

20. század 20 cm

1778. - NAPFOLTMINIMUMOK AMELYEK JÁRVÁNYOKAT HOZTAK A FÖLDRE

(COT:210)

1787. - NAPFOLTMINIMUMOK AMELYEK JÁRVÁNYOKAT HOZTAK A FÖLDRE

(COT:210)

1794. – 1814. –  PLANETÁRIS ALVILÁG 2. NAPPAL – CSÍRÁZÁS

MEGVIRRAD A DEMOKRÁCIA NAPJA

1801.- 1809 Jefferson az USA elnöke, napóleoni háborúk, francia felkelés a burzsoázia ellen.

USA-Nagy- Brittania háborúja: 1812-1814

(BHC2:176.)

1900-TÓL - ERŐS NAPTEVÉKENYSÉG

amely az 1. Világháborúhoz, és az 1929-es gazdasági világválsághoz vezet.

(Mort:39)

1900-TÓL FOLYAMATOS KAPCSOLATFELVÉTEL

Amikor világszerte be lesz jelentve akkor megtudjátok, hogy az elmúlt száz év alatt az Űrlények minden országgal felvették a kapcsolatot és ilyen kapcsolatfelvételre elég gyakorisággal került sor a közelmúltban. Mindannyian egyetértenek majd azzal, hogy békés szándékkal közeledtünk hozzátok és leszögeztük azt, hogy a végidőkre fel kell készülni, és hogy nem fogunk sokkal tovább várni.

SaLuSa, February 2, 2011

http://www.galacticchannelings.com/magyar/index.html

1900 és 1945  UTÁN

A legfontosabb változások történtek, amelyek mozgásba hozták a fejlődést, bár ezek csaknem 100 éve kezdődtek, és hatvan évvel ezelőtt (a világháború után) gyorsultak fel, és ezek az eltolódások jelentős hatással lesznek a következő 100-200 évre tekintve.

(LW:201004)

1900-AS ÉVEK-

A VALÓDI MEGVILÁGOSODÁSI FOLYAMAT

AZ IBOLYA LÁNG FELLOBBANÁSA

1900 KÖRÜL KEZDŐDÖTT

1900-AS ÉVEKBEN, A XX. SZÁZADBAN A FÖLD A VILÁGANYA KORSZAKÁBA LÉP

ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉRKEZNEK

A valódi megvilágosodási folyamat 1900 körül kezdődött, előtte nem nagyon volt ilyen. További 87 évre volt szükség ahhoz, hogy a Föld rezgésszintje addig emelkedjen, hogy döntést tudjatok hozni a rezgésszinttel és a jövővel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy minden próféta megjósolta a világvégét a millénium idejére, ti mégis meg tudtátok változtatni a rezgésszintet, hogy mindezt el tudjátok kerülni. Tévedés azt gondolni, hogy Isten terve volt véget vetni a világnak. A próba idején, évezredek alatt ti irányítottátok ide a rezgésszintet. Az emberek saját maguk alakítják a jövőjüket. Ti teremtitek meg a saját jóslataitokat. Valójában a tudatszint irányítja ezt – egy más jövőt teremtettetek, mint amit a próféták előre láttak. Ezért kevés 1987 előtti prófécia érvényes továbbra is. Már egy teljesen más vágányon haladtok.

“Kryon, akkor ez azt jelenti, hogy a lelkem nem volt jelen 1900 előtt?” A válasz erre elég bonyolult. Néhány részed itt volt, de a teljes lemúriai energia nem. Individuumként szemléled magad – akinek egy lelke, egy neve, egy arca van. De a valóság ettől eltérő. Te több fajta energia egyesülése vagy, amit szinte lehetetlen elmagyarázni. Ahányszor a Földre inkarnálódsz, úgy gondolj erre, hogy az a bizonyos leves készülőben van, amikor te megérkezel a Földre. Ott van a Felsőbb Én, amelynek lényegi energiája minden egyes alkalommal ugyanaz. De hogy mi található körülötte, az már más kérdés, itt sokfajta variáció lehetséges. De most, néhányan közületek az eredeti lemúriai energiával vannak körülvéve, 50.000 év óta először. A DNS megfelelő részei aktiválódnak.

(K:07HA)

1900-AS ÉVEKIBOLYA LÁNG/SAINT GERMAIN

A HUSZADIK SZÁZAD fordulóján az Isteni Rendelkezés Kinyilatkoztatott, és a Hetedik Sugár Csohánja, Saint Germain, engedélyt kapott, hogy lehozza a Hetedik Sugár/Ibolya Láng misztérium tanításait. Ez idő előtt az Ibolya Láng tudása, és Isteni alkímikus tulajdonságai, akár csak a magas szintű tanítások, amelyeket mi hozunk le a tömegeknek, a Felemelkedett Mestereknek és azok választott tanítványainak a számára voltak fenntartva.

Toborozva lettek a Chelas megnevezésű fejlett Lelkek, és az ÉN VAGYOK tanítások át lettek adva az erre alkalmas tanítóknak. Invokációk/Rendeletek lettek tanítva a tanulóknak, akik erre érdeklődést mutattak, és néhány évig a hívek száma növekedett; azonban, nem tudták fenntartani az impulzust, és a Rendeletek iránti érdeklődés fokozatosan halványodott, míg teljesen eltűnt mindenki tudatosságából, kivéve néhány hithű hívőt.

Amit "Rendeletnek” hívtak a múltban, azt most "megerősítéseknek” nevezitek, az eredmények viszont sokkal drámaiabbak, mivel nektek jóval több magas szintű tanítás lett átadva a Szent Bölcsességből. Amikor megvan a képességetek, hogy vonzerőt gyakoroljatok, vagyis magatokhoz vonzzátok a Teremtő Tudatosság Ádámi Részecskéit, melynek az Ibolya Láng is egyik alkotó eleme, akkor a megnyilvánulás Fény elemeinek a teljes spektruma a rendelkezésetekre áll. Amikor egy erőteljes gondolatformát hoztok létre a megerősítés és légzés útján, kisugározzátok ezt a gondolatot a formák világába, akkor magatokhoz vonzzátok a szükséges elemeket a gondolatforma megnyilvánítására, annak anyagi kifejeződésében.

Azon kívül, az Ibolya Láng fel fogja gyorsítani bármelyik disszonáns gondolatminta alkotó elemeinek vibrációs frekvenciáit, hogy azok felszabadulhassanak és megtisztulhassanak a Szent Láng által. A bizalom, az állhatatosság, és a megbocsátás önmagatoknak és másoknak, fontos részei a felgyorsított átalakulási folyamatnak. Szeretteink, hatalmas szolgálatot fogtok tenni azáltal, hogyha szokássá teszitek, hogy tudatosan látjátok ezt az áldott energiát fellángolni körülöttetek a lábaitok alól, és aztán kisugározzátok egy örökké szélesedő körben, ahogy csatlakoztok más elkötelezett Lelkekhez, hogy segítsétek az emberiség tudatosságát ismét felemelni a Szeretet/Fény frekvenciáiba. Amint előléptek és sugározzátok a Teremtő Isteni Lényegét, azáltal segítetek terjeszteni ezt a csodás transzformáló Fényt, amely elősegíti a Föld és az emberiség gyógyulását.

(AZ IBOLYA LÁNG ÖREI: Mihály Arkangyal üzenete. Ronna Herman csatornázásában)

1900.-AS ÉVEKÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉRKEZNEK

Például amikor az emberek felfedezték a mai számítógépek szívét alkotó félvezetőket, ez tulajdonképpen olyan mag volt, amit szándékosan ültettek el sok évvel korábban, a korai 1900-as években. Amikor Hitler végül elhagyta a bolygót, ez új lehetőségek jele volt és sok lélek született a földre Atlantisz idejéből. Amikor ezek a gyerekek felnőttek, elértek egy ébredési pontot, akkor a hatvanas és hetvenes években az emberiség kollektív rezgésszintje szó szerint ugrott. E miatt a rezgésszint váltás miatt a félvezetőkkel ekkor tudtak mit kezdeni, gyorsan fejlődtek és használták őket számítógépekben és számítógépes egységekben, amelyeket most napi szinten használunk továbbításkor.

(LW:0903)

1900-AS ÉVEK ELEJE-FIZIKA

A fizikában fantasztikus fordulat következik be.

Megjelenik a Kvantummechanika.

A Gazdasági Elit, amennyire csak lehet, meg próbálja megakadályozni, késleltetni a vibrációs frekvenciákkal kapcsolatos megértést.

(BHC:99)

1900-AS ÉVEK ELEJE, a 20 század elején az emberiség a ciklusváltás előtt olyan lehetőséget kért magasabb dimenzióktól, hogy magától tudjon felébredni.

(Amorah)

1900-AS ÉVEK ELEJE-SAINT GERMAIN- LILA LÁNG VISSZATÉRÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE

Az évezred elején, Saint Germain mester, kéréssel fordult az Istenséghez, és a Fény Galaktikus Föderációjához, kérte: hogy a Szabadság Lángját, még egyszer a Földre bocsássák.

Az Istenség különböző tanácsai a Naprendszerünk Galaktikus Föderációja és a planetáris tanácsok megfontolás után megadták az engedélyt. A Szabadság és az Átalakulás Lila lángjának visszatérését, amely segíti az emberiség szabad választásának evolúcióját. Ez a Láng Atlantisz óta el volt távolítva, amely korlátokat és inkarnációs nehéz tapasztalatokat hozott. A Bölcsesség és a vele járó tudás volt eltávolítva. Az Atlantiszi visszaélés miatt volt erre szükség, és ez volt Atlantisz elsüllyedésének végső oka

GF

1900 –AS ÉVEKTŐL - NAGY FEHÉR TESTVÉRISÉG

Adták a az okkult bölcsességüket a Nagy Fehér Testvériség tagjai, amely nevében a Fehér szó a kristály tisztát, az isteni fényt jelenti. Nemcsak férfiak, hanem nők is szolgálnak a rendben, amely a Melchizedek Rend része, és amelynek számos mestere van, nem-fizikai, szellemi formában az egész univerzumban, ők a különböző fényvárosokban tevékenykednek.

(RH:09.06)

1900-AS ÉVEK ELEJÉN - A 3. TEMPLOM

A tudatosság magasabb szintre lépett, a Föld érezte az új irányok felé megnyíló továbbjutás lehetőségét, ám az elmozdulás nem következett be, helyette éhség és háború, anyagi rombolás és halál következett be, Ez volt a 2. Templom ledöntése

A 3 Templom: a Tudatosság metaforája

3 kísérlet a Fény behozására Lemuria óta

1. templom: Lemuria és Atlantisz

2. templom: 1900-as évek eleje

3. templom: 1987 utána 2-ből a 3-ba mozdulás: az elmozdulás ideje, amikor felépül az új tudatosság 2x12 év alatt (2012-ig)

(K.7:7)

1901-2000. – A NAP MÁGNESES TERE NÖVEKSZIK

A Nap mágneses tere 1901 óta 230%-al nőtt

1904-BENEGY LEMURIAI TELEPÜLÉS FELFEDEZÉSE

J. C. Brown geológus, ekkor fedezett fel egy barlangban, az amerikai Arany-tó vidékén egy lemuriai települést, melyet Apró Falunak nevezett el. A geológus, 1934-ben a teljes feltárás előtt rejtélyes módon eltűnt

1905.

Maximális, vagy ahhoz közeli Napkitörések

(Ernst Opik)

1906. ÁPRILIS 18.

Nagy San Franciscoi földrengés egy 11-es napon

3000 áldozattal

1907-BEN Kína egy távoli pontján egy évszázadok óta elfeledett barlangban, ókorból származó kínai nyelvű írt tekercseket találtak. Ezek Jézus élettörténetét és tanításait tartalmazzák, kicsit másként, mint ahogy azokat a Bibliából ismerjük. Jézust egyértelműen Megváltónak tekintik.

(Jézus-szútrák)

1908-BAN a szibériai Tunguzka folyó körzetében egy kb. 80 méter átmérőjű kisbolygó kb. 8000 méter magasban felrobbant, és 30 kilométeres körzetben letarolt mindent. Ami érdekes, nem maradt kráter utána. A jelenségnek több magyarázata volt. Az egyik a földi civilizáció lebontásának első eseménye, a másik rengeteg spirituális energia érkezett a Föld megmentése érdekében.

1909.

A GOLGOTAI MISZTÉRIUMNAK az asztrál síkon való megismétlődése. A Krisztus-impulzus felvétele által mindenki megtapasztalhatja Krisztus 2. Eljövetelét.

(Váradi Tibor)

(m: A Golgotai misztérium lényege, hogy Jézus kereszthalála által jelentős nagyságú karmát vett le az emberiségről.

m: több közvetítés is sejteti, hogy Krisztus 2. Eljövetele, mindenkinek magában fog megtörténni, kristályi énjével való egyesülésekor. )

 

1910-1935

Lényegében rengeteg filozófus származott Magyarországról. Csodálatos szakrális ceremóniákat végeztek ott. Spirituális és vallásos szertartásokat. De az történt, hogy az utóbbi, úgy 75-100 évben,(Trianon!!!) ez az energia elnyomásra, elfojtásra került. Voltak olyanok, akik megpróbálták ezt ellopni, megpróbálták ezt elfojtani, és ezt a rendkívüli kreatív energia áramlást megpróbálták – hadd fogalmazzak így - nem kreatív és időnként baljós dolgokra felhasználni.

Voltak olyanok, akik ezt a ti földetekről származó rendkívül magas, kreatív és mágikus energiát szexuális kizsákmányolásra, hatalmi célokra és irányításra használták. Tudjátok, ha egy szépséges energiát bármikor is szántszándékkal eltorzítanak, elferdítenek vagy elnyomnak, annak nagy része elrejtőzik, fedezékbe vonul, és még mélyebbre temetődik. Ez lezárja az áramlást, mert a valódi mágia vagy varázslat és a valódi kreatív energia – ami lényegében egy és ugyanaz – nem tudja elviselni azt, ha kihasználják vagy ha visszaélnek vele. Magába zárul, és kevésbé lesz elérhető.

(Tóbiás 2009. július 13-án átadott különleges üzenete a magyarokhoz

Geoffrey Hoppe tolmácsolásában)

 

1911-BEN

Alakult meg a Keleti Csillagrend a Világtanító eljövetelének előkészítése céljából.

Összegyűjtötték a világon a különböző vallású/ nézetű embereket, akik felajánlották segítségüket ebben a folyamatban

1911. - KRISNAMURTI
A teozófusok a Keleti csillagrend vezetőjének választották, mint 2000 évente megszülető isteni megszemélyesülést., amelyet K. 1929-ben feloszlatott.

1911.-1919. KÖZÖTT közvetített ARDOR entitás, közlője Johanne Agerskov (Malling- Hansen dán hölgy, Ardor entitás Lucifer egyfajta energiáit képző lény)

1912- ON TEMPLOMA

1912-ben fedezték fel

Örök időkig tartónak építették

A benne található obeliszk a Végtelen Atyát jelzi, aki örökké együtt él az emberekkel

József és Asenath itt készítették elő a Szót, az Igét, a fényességet, hogy megnyilvánuljon az emberek között

(Oroszlán)

1913. – 1932. –  PLANETÁRIS ALVILÁG 5. NAPPAL – BIMBÓZÁS

1913, 1943, 1983, 1993, 2013 –AUGUSZTUS 12.

MINDEN 20. ÉV AUGUSZTUS 12.-ÉN a bolygó bioritmusa ekkor teszi lehetővé az interdimenzionális kísérletek feltételeit.

Ezek a kísérletek az atlantiszi kudarcok megjavítását szándékozták, de tovább rontották a helyzetet.

Drunvalo szerint 2012. december 12.-én lehet a kijavítást megtenni, még a 2013. augusztus 12. kísérlet előtt.

(Frissel2)

1914.-1918.ELSŐ VILÁGHÁBORÚ, AMELY A 2. GALAKTIKUS HÁBORÚRÓL SZÓL

1914. AUGUSZTUS 21.

TELJES HOLDFOGYATKOZÁS A REGULUSRA /ALFA LEONIS ESIK

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSE

ELSŐ VILÁGHÁBORÚ

A Sötétség és a Fény csatája, amelyben a sötétség szembe fordította egymással a nemzeteket, családokat.

(GF:0890224)

1914-1945- A KÉT VILÁGHÁBORÚ

NEM RÓLUNK SZÓL, HANEM A 2. Galaktikus Háborúról

(CS-L)

1917.

Maximális, vagy ahhoz közeli Napkitörések

(Ernst Opik)

1917. MÁJUS 13.-ÁN

ez egy 9:9-es nap volt

a portugáliai FATIMÁBAN JELENT MEG MÁRIA, 3 KISGYERMEK ELŐTT

a Béke Királynéja, a Rózsafüzérek Királynője, ez volt a Fatimai Napcsoda

„megláttak egy Asszonyt, aki ragyogóbb volt a Napnál”

(Most már tudjuk az utolsó üzenet lényegét, az emberiség választását: az Armageddon helyett a Felemelkedés volt a válasz.)

1917. május 13

A 10 Fatimai titok az, ami megválthatja az emberiséget a pusztulástól!

1. Titok az volt, hogy Oroszország meg fog térni. A Szovjet hatalom meg fog bukni. A pápát merénylet fogja érni.

2. Titok: A Szovjetek meg fogják szállni az Európai államokat. A sátán kezébe kerül az egyház. A mai Oroszország el fog bukni! A nagyhatalmak átveszik az országok felett a hatalmat.

3. Titok: Amerika meg fogja támadni az olajban gazdag országokat. A sátán emberei fognak uralkodni minden felett! A pénz lesz az Istenük a gazdag embereknek! A szegények nehezen fognak megélni a gazdagok miatt.

4. Titok: Szűzanya kérése: A Fatimai látnokok által adott titkok nyilvánosságra hozatala Lucia nővér által.

5. Titok: Nagyon nehéz helyzetbe kerülnek a pápák, papok, ha nem közvetítik az üzeneteket az emberiség számára!

6. Titok: A világvégét közvetítette, amelynek meg kellett volna történnie 2000. évben! Nem történt meg, mert másként állapodott meg az emberiség. A Föld nem fog elpusztulni, ÁT FOG ALAKULNI, amelyet azok a gyermekeim fognak tanítani Velünk közösen, akik vállalták az átalakulásaikat.

7. Titok: Tartalmazza azokat az adatokat, amelyek a Vatikánban vannak elrejtve, azóta, mióta a IV. pápa kivette a Szentírásból a reinkarnáció tényét! Azt, hogy az emberi élet körforgások által tud eljutni az Atyai házba. A pápák, papok nem hozták nyilvánosságra, ezért az emberiséget félrevezetik!

8. Titok: II. János Pál pápának lett volna a feladata nyilvánosságra hozni. Nem tette meg, tehát nem teljesítette a vállalt feladatát, ezért karmája tovább életben marad és visszaszületett Indiába.

9. Titok: A világvégét jelezte, de mivel ez nem történt meg, a Földi anyátok karmája is lejár 2012-ben, így a Földi anyátoknak is újra kell születnie, vagyis egy időre meg fog semmisülni.

10. Titok: Az újabb testeiteket meg kell teremtenetek a Mennyei Atyátokkal közösen úgy, ahogy azt az újabb Hangom tanításaiban tanítom! Nem maradhat egy gyermekem sem életben a régi testében! A régi testetek nem tud már megélni itt a mostani életetekben, ezért kell újabb testeket teremteni részetekre, ha nem akartok a tűz martalékai lenni!

Ez lett volna a 10 titok, amit több látnokomnak közvetített Égi Édesanyátok, de nem azt közvetítették nektek, mint amiről az üzenetek szóltak.
Szeretett gyermekeim, Mennyei Atyátok, Égi Édesanyátok kér szeretettel, fogadjátok el az Égi kegyelmi ajándékainkat, amelyeket nyújtunk nektek, hogy tovább élhessetek 1000 évig.

1917. OKTÓBER 13. - FATIMAI NAPJELENSÉGEK

40.000 ember látta, "Táncolt a Nap az égbolton"

1917. OKTÓBER 13. FATIMAI – NAPTÁNC

Több mint 70.000 ember jelenlétében 12 percig bolyongott egy fényes tárgy az égen….sokan összetévesztették a Nappal. Azon a napon esős idő volt addig, de a Naptánc hatására a talaj felszáradt, a tócsák elpárologtak, és az egybegyűltek ruházata megszáradt… (Javier Sierra: A tiltott út)

1918-1919: SPANYOLNÁTHA (H1N1) . 40 MILLIÓ ÁLDOZAT

INFLUENZAJÁRVÁNYOK

1918-1919: Spanyolnátha (H1N1) . 40 millió áldozat

1957-1958: Ázsiai influenza (H2N2): 1,5 millió halott

1968-1969: Hong Kong-i: (H3N2): 1 millió

2009-2010: „Mexikói” „sertésinfluenza”

1919.AMERIKAI ÉS BRIT TITKOST TÁRSASÁGOK

A Kerekasztal megalakulása után szövetségre lépnek, és majd a Világkormány fő részét képezik.

(Frissel2:54)

1919-1949. DJWAL KHUL TANÍTÁSAI AZ EMBERISÉGNEK

Alice A. Bailey 30 éven át (1919–1949) dolgozott telepatikusan a 45‑én Djwhal Khul titkáraként (mindketten Kuthumi tanítványai). Djwhal Khul azt a megbízást kapta a planetáris hierarchiától, hogy bemutassa az ezoterikai tanítást, amely vezetni fogja a közeljövőben az emberiséget. E diktálásnak az eredményét 18 kötetben adták ki Alice A. Bailey neve alatt. A legjelentősebbek közülük A Treatise on Cosmic Fire (Értekezés a kozmikus tűzről), 1925, és az ötkötetes A Treatise on the Seven Rays (Értekezés a hét sugárról), 1936–1960.

15D.K. tanítása alapvető korunk számára. Természetesen lehetetlen itt még összefoglalni is a hatalmas terjedelme miatt. Azonban néhány főbb pontját megemlítjük. D.K. sok szempontból helyesbíti a három nagy teozófus általi előadást. Az nem volt kifejezetten hibás, csak a gyökeres átalakulás miatt, amit a planetáris élet most tapasztal, a planetáris hierarchia előre változtatott a munkamódszerein és a képzési módszerén, és ezért most ezeket másképpen kell tálalni.

16Az ezoterika D.K. általi előadásának főbb pontjai: a naprendszerben történő evolúció mindenekelőtt egy akarat-megnyilvánulás („minden energia”) és az ember egy akarat- és energia-jelenség benne; a hét típus az alapja egy új pszichológiának; az ember passzív kauzális tudatosságának (a „léleknek”) az aktiválása alapvető mind a „fehér mágiában” mind a jövő képzési rendszereiben; az Augoeidesz jelentősége az emberi evolúció számára; az emberiség valamint a planetáris hierarchia és kormány közötti kapcsolat; a tanítványság és a beavatások; a planetáris hierarchia újra megjelenése a fizikaiban a világtanító vezetésével; a „világszolgálók új csoportja”, kauzális és mentális ének, akik egyre tudatosabban dolgoznak az emberi evolúcióra szánt hierarchiai terv szerint.

17D.K. rámutat arra, hogy az egyén nem azért kapta az ismeretet, hogy egy kellemes fölényérzettel örüljön neki. Mint minden ezoterikai ismeret magával hozza a felelősséget is.

18D.K. határozottan nyilvánvalóvá teszi, hogy ő tanítványoknak, mentális vagy magasabb stádiumban lévő egyéneknek ír, akik belátták, hogy szükséges egy tevékeny élet. Az írásait nem azoknak a passzív emócionalistáknak szánta, akik az okkult és „ezoterikai” társaságok javarészét alkotják. Az írásait nem lehet megérteni megfelelő előkészítés nélkül.

(Section Twelve of The Explanation by Lars Adelskogh. Copyright © 2004 by Lars Adelskogh.)

1919. MÁJUS 19.

Teljes napfogyatkozás, amely hatásával  energetikailag kiforgatta a földi politikai és társadalmi struktúrákat. Ennek lezárása 1999. aug. 11/19.

(19 19 19)

1920-1921.

AZ ELSŐ TITKOS TÁRSASÁGOK, SZERVEZETEKKÉ VÁLNAK

AMERIKÁBAN ÉS ANGLIÁBAN

London: RIIA: Nemzeti Ügyek Királyi Intézete (1920)

Amerika: CFR: Külügyi Kapcsolatok Tanácsa (1921) : ez utóbbi tagja szinte minden amerikai elnök, kivéve: J.F. Kennedyt, 1921-óta.

(Frissel2:54)

1920-AS ÉVEK - AZ ÚJ VALÓSÁGUNK FELFEDEZÉSÉNEK ELPALÁSTOLÁSA

Számos hazug és titokzatos történet a fennálló rendszerek által.

(GF:081118)

1920-AS ÉVEKAMERIKA

Ezekben az években már Amerika a sötétség összeesküvésének szolgálójává vált.

(GF:090224)

1920-AS ÉS 1880-AS ÉVEKBEN – GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ FÖLDI KAPCSOLATFELVÉTELI KÍSÉRLETEI

Ezekben az időkben a GF, már próbálta tájékoztatni a földi kormányokat jótékony jelenlétükről. Ez a két kísérlet kudarcba fulladt. Ennek hatására az Annunakik, fejlett katonai technológiával látták el a Földi kormányokat.

(GF:2010.08.24)

1922. Babaji ekkor hagyta el előző testét.

(Orr:90)

1924-1945. URANTIA

Ez idő között adták át az Urantia (Andromedáról származó) tudását.

A Könyv szerzője, csatornája nem ismert.

A 12-ek tanácsa szerint számos ego-torzitást tartalmaz, de sok hasznos információ rejlik benne.

1925.GRAND CANYON

Egyiptomi szerű múmiákat és templomot találtak a Grand Canyon területén: IZISZ TEMPLOMÁNAK NEVEZTÉK EL

1994-ig tudták elhallgatni a történteket.

(Drunvalo2:92)

1925 KÖRÜL- TOTH SMARAGDTÁBLÁI

Ekkor kerültek vissza kalandos körülmények között Toth Smaragdtáblái az egyiptomi Nagy Piramisba

(Doreal: 11)

TABULA SMARAGDINA – HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ

Nyugat-Európában a Tabula Smaragdina elõször valószínûleg pszeudo-Arisztotelész Secretum Secretorum c. munkájában jelent meg – ez a Kitab Sirr al-Asar (királyoknak írt tanácsok könyve, 800 körül) fordítása volt. Késõbb korábbi arab kéziratok is elõkerültek, ezek keletkezését 650 körülre teszik. Egyes elképzelések szerint a szöveg Szíriából, mások szerint akár Kínából is származhat. Bonyolítja a szerzõség megállapítását az, hogy szerzõnk sokak szerint Thot egyiptomi istennel, a bölcsesség istenével azonos.

Ugyancsak a hagyomány szerint Nagy Sándor idejében találták meg Hermész Triszmegisztosz sírját, múmiájának kezében a Tabula Smaragdinával, amelyben a bölcsek kövének titka olvasható jelképes megfogalmazásban. Késõbb a sír, a Tábla (valamennyi egyiptomi alkémista könyvvel egyetemben) megsemmisült – legalábbis a hagyomány szerint.

Bizonyosnak látszik, hogy a Tabula Smaragdina a legrégebbi fennmaradt alkémiai szövegek egyike. Számos fordítás létezik: ezek némelyike a fordítók szerint egyenesen káldeus, fõníciai vagy kínai eredetibõl készült. A középkorban sok kézirat tünteti fel szerzõként Hermész Triszmegisztosz (a háromszor legnagyobb) nevét, de tudjuk, a középkori szerzõk – gyakran alig leplezetten – korábbi, vitathatatlannak tûnõ orákulumok neve mögé rejtõztek, hogy munkájukat értékesebbnek, hitelesebbnek tüntethessék fel.

Tabula Smaragdina

1. Verum, sine mendatio, certum et verissimum — való, hazugság nélkül, biztos és igaz.

2. Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius — ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának mûveletét végrehajtsd.

3. Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione — ahogy minden dolog az egybôl származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egybôl keletkezett.

4. Pater eius est Sol, mater eius Luna, portavit illud ventus in ventre suo, nutrix eius terra est — atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.

5. Pater omnis thelesmi totius mundi est hic — ô a théleszma, az egész világ nemzôje.

6. Vis eius integra est, si versa fuerit in terram — ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.

7. Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio — válaszd el a Tüzet a Földtôl, a könnyût a nehéztôl, tudással, szenvedéllyel.

8. Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuritas — a földrôl az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felsô és az alsó erôket magába szívja. Az uralmat az egész világ fölött így nyered el. E perctôl fogva elôled minden sötétség kitér.

9. Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis. Quia vincit omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit — minden erôben ez az erô ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja.

10. Sic mundus creatus est — a világot így teremtették.

11. Hinc adaptationes erunt mirabiles, quarum modus est hic — ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja.

12. Itaque vocatus sum Hermes Trismegistos, habens tres partes philosophiae totius mundi — ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém.

13. Completum est quod dixi de operatio solis — amit a Nap mûveleteirôl mondtam, befejeztem.

Hamvas Béla

(http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/olvaso/histchem/alkem/tabula.html)

Az alábbiakban középkori és kortárs kommentárokból közlünk szemelvényeket.

1. sor: Való, hazugság nélkül, biztos és igaz.

A legigazabb Nap nemzõje a Mesterség volt. [Hermész] azt mondja, ezért a legigazabb a legfölsõ fokon, mert az így teremtett Nap minden tulajdonságában, gyógyító vagy más erejében, felülmúlja a természetes Napot.

2. sor: Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának mûveletét végrehajtsd.

Hermész szerint a lenti dolgok ereje a csillagokból és a mennyei konstellációkból származik, és ezek az erõk a lenti dolgokra az Alaur-nak nevezett körbõl sugárzanak le: ez a konstellációk elsõ köre. Ez az alászállás nemes, ha az erõket befogadó anyagok hasonlatosak a fentiekhez fényükben és áttetszõségükben, és nemtelen, ha az anyagok zavartak és utálatosak. Azt mondják, ez az oka annak, hogy a drágakövek minden másnál inkább rendelkeznek csodálatos erõkkel. A hét fém formáját az alsó szféra hét bolygójától kapta.

A Kõ a bölcsek köve segítségével két részre osztható: a jobbik részre, amely felszáll, és a rosszabbikra, amely lent marad, tisztán és fixálva. Erejükben azonban összhangban állanak, mert a rosszabbik rész a föld (ez dajka és élesztõ), a jobbik pedig a spiritus, amely fürgévé teszi és felemeli az egész Követ. Így a szétválasztás megtörténik, megünnepelik a mennyegzõt, és sok csudás dolog történik.

Ez az Aktív és a Passzív kölcsönös függõségére utal. Az esszenciális forma nem jelenhet meg a passzív matéria nélkül. A spirituális erõ az emberi befogadókészségen múlik. A Fent és a Lent ugyanegy dolgot jelent, és kiegészítik egymást.

A teremtés különféle szintjein egymásnak megfelelõ síkok vannak, ezért biztonsággal vonhatunk párhuzamot a mikrokozmosz és a makrokozmosz, az ásványi és az emberi világ, a növények és az állatok birodalma között.

Hasonlít arra az elképzelésre, hogy a Jang szélsõséges formája Jint hoz létre, és fordítva.

3. sor: Ahogy minden dolog az egybôl származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egybôl keletkezett.

Kövünk, amelyet Isten teremtett, zavaros tömegbõl lett és született, magában foglalta valamennyi elemet – ezért született kövünk ilyen egyedülálló csoda révén.

Nem igaz, hogy minden dolog az Egyetlenbõl keletkezett, az Egy jóságából, és az sem, hogy bármi, ami az Eggyel kapcsolatos, nem lehet különféle – de az Egy rugalmasságából és egyszerûségébõl táplálkozva gyümölcsözik. Mi születik az Egybõl? A háromság? Jegyezzük meg jól: az Egy keveretlen, a Kettõ vegyített, és a Három visszavezethetõ az Egy egyszerûségére. Nekem, Trithemiusnak, nincs három elmém, hanem egyetlen összefüggõ: ez talál örömöt a háromságban, és így születik a csudálatos utód.

A feltétlen Egy osztatlan, láthatatlan fényét megtöri a Lélek prizmája. Ahogy a Lélek elmélkedik az Egyrõl a teljes megértés nélkül, úgy mutatja a sokarcú Mindent, mint ahogy a lencse bocsájtja át a fényt, amely sugarak pászmájaként esik rá.

Egy az Isten, minden teremtett dolog ugyanabból, a differenciálatlan õsanyagból származik.

4. sor: Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.

Mint ahogy az állatok magukhoz hasonló utódot hoznak létre, a Nap mesterségesen létrehoz újabb Napokat a Kõ sokszorozó ereje révén. Ebben a mesterséges nemzésben szükséges, hogy a Nap megfelelõ befogadóra leljen, magával összehangzóra, spermája és tinktúrája számára – és ez a bölcsek Holdja.

A Nap és a Hold valószínûleg a Szellem és az Anyag neve, nem az aranyé és az ezüsté.

A Nap a Szellem, a Hold a Lélek.

Ha a Holdat a vízzel azonosítjuk – szokásosan, nedvessége miatt – a Napot pedig a tûzzel, akkor a prima materia tûzbõl keletkezett, vízben született, szelek hozták az égbõl, és a föld táplálta.

Hermész ez alatt az anyag könnyûvé tételét érti, a lég tulajdonságaihoz való felemelését. És azért mondja, hogy a szél hordozza az anyagot a hasában, mert amikor az anyag lombikba kerül – ez olyan edény, amelyben a rózsavíz készül –, akkor a párolgás révén szubtilissé válik, és felemelkedik a levegõ tulajdonságaihoz. Desztillálódik, és a lombik szájából vizes vagy olajos folyadék lép ki, amely az elemek minden erejével rendelkezik. A fémekben ez a nedvesség nem válik el a szárazságtól, hanem mintegy fel van oldva benne, és ebben a feloldott állapotában úgy mozog, mintha a Föld nyelte volna le, és annak hasában mozogna. Ezért mondja Hermész azt, hogy a fém anyja a Föld, az viseli a hasában.

Világos, hogy a szél az levegõ, a levegõ az élet, és az élet az szellem... ezért terhes a szél a teljes Kõvel...

A szél magját saját nõi hasában hordja...

Ez alatt Hermész azt érti, hogy Õt, akinek apja a Nap, és anyja a Hold, a szélnek és a párának ki kell hordania, mielõtt megszülethetne, mint ahogy a repülõ madarat hordja a szél. A szél párájából, amely nem más, mint mozgó levegõ, víz keletkezik összesûrûsödés révén, és ebbõl a vízbõl, földdel keveredve, lesznek az ásványok és a fémek. A szél által hordozott szubsztancia kémiai szempontból Kén, amelyet a Higany hordoz. Lull szerint a Kõ a tûz, amellyel a levegõ viselõs. Orvosi értelemben ez a meg nem született, de hamarosan megszületõ gyermek. Hogy világosabban beszéljünk: minden Higany párából áll, azaz vízbõl, amelyet a Föld magával emel a híg levegõbe, és földbõl, amelyet a levegõ visszakényszerít vizes földdé vagy földes vízzé. Ahogy a bennfoglalt elemek vizes állapotúvá redukálódnak, vagy az illékony elemeket követik felfelé, mint a közönséges higanyban, vagy lent maradnak a szilárd elemekkel, mint a bölcsek Higanyában és valamennyi szilárd fémben. Ezért a Higany maga a szél, amely befogadja a Ként, mint éretlen gyümölcsöt az anyák méhébõl, vagy az elégett anya testének hamvaiból, és olyan helyre viszi, ahol beérhet.

A Föld a dajkája: mert az élelem a táplálékot elfogyasztó szubsztanciájává válik, és hozzá hasonul. Ez a harmónia uralkodik az egész természetben, mert a hasonló örömét találja a hasonlóban. Ugyanez történik a Nagy Mû során, mintha gyermek növekedne anyja méhében. Ezért a bölcsek gyermekéhez apa, anya és dajka szükségeltetik – kettõs magból kel életre, és úgy növekszik, mint az embrió. Mint ahogy a nõknek mérsékletesen kell táplálkozniuk, hogy el ne vetéljenek, a bölcsek mûvéhez mérséklettel kell hozzáfognunk. A két magot egyesíteni kell. A bölcsek szerint az egyik keletrõl, a másik nyugatról jön, úgy egyesülnek – mi mást jelentene ez, mint a retortában való egyesülést, mérsékelt hõ és táplálás mellett? Furcsának tûnhet, miért a Föld a bölcsek gyermekének dajkája, amikor a föld nevû elem legfõbb tulajdonsága a pusztaság és a szárazság. A válasz: nem a föld, mint elem, hanem az egész Föld szerepel itt. Nem azért õ az égi dajka, mert elválasztja, lemossa és benedvesíti a magzatot, hanem azért, mert kiválasztja, megszilárdítja és beszínezi azt. A Földben csudálatos nedv van, amely megváltoztatja azt, ki azzal táplálkozik – úgy gondolták, hogy Romulus a farkas tejétõl vált harciassá.

A szél, amely testében hordozza a spirituális magot, az élet lélegzete... és a Kénesõ, is amely az arany magját viseli folyékony állapotban. A Föld a Test mint belsõ realitás.

5. sor: Ô a théleszma, az egész világ nemzôje.

A thélészma szóból származik a talizmán szavunk. A talizmán õstípusa szerinti megfelelés révén mûködik, és összesûríti - egy szubtilis síkon - a szellemi állapotot. Ez magyarázza a hasonlóságot a talizmán (a láthatatlan befolyás hordozója) és az alkémiai elixír (a fémek átalakulásának élesztõje) között.

7. sor: Válaszd el a Tüzet a Földtôl, a könnyût a nehéztôl, tudással, szenvedéllyel.

A Kõ akkor teljes és tökéletes, ha Földdé válik, azaz ha a Kõ lelke maga válik Földdé, úgy fixálódik, hogy a Kõ teljes anyaga eggyé válik a dajkájával, és az egész Kõ élesztõvé alakul.

Az illékony így válik fixálttá.

Ha az õsanyagot használni akarjuk, elõször kezelhetõvé kell fixálnunk.

Elválasztjuk, azaz feloldjuk, mivel az oldás a részek szétválasztását jelenti.

Az elválasztás a léleknek a testtõl való elválasztását jelenti.

Mivel az illékony princípium a tûz (néha a levegõ), eltávolítása stabilitást hoz. De az is lehet, bár kevésbé valószínû, hogy a föld a szennyezõ, és a tisztított tûz (a szubtilis) az, amire szükség van.

8. sor: A földrôl az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felsô és az alsó erôket magába szívja. Az uralmat az egész világ fölött így nyered el. E perctôl fogva elôled minden sötétség kitér.

Az alkémiai mûveletek tanítása során Hermész azt mondja a Kõrõl, hogy az felemelkedik a mennyekbe, amikor pörkölés és kalcinálás révén szert tesz a tûz tulajdonságaira, mert az alkimista kalcinálás alatt azt a folyamatot érti, amelynek során az anyag égetéssel és pörköléssel porrá válik. És az anyag újra leszáll a mennybõl a földre, amikor a Föld tulajdonságait veszi fel, ilyenkor feléled és táplálkozik az, amit a kalcinálás korábban megölt.

...most a Kõ megsokasításával foglalkozik. Bár kövünket az elsõ mûveletben négy részre osztottuk, ez valójában két lényegi részt tartalmaz csak. A felszállót, a fixálatlant és a földet, vagyis az élesztõt. A fixálatlan részbõl sokra van szükség, és át kell adnunk ezt a kõnek, melyet alaposan megtisztítottunk minden szennyezõtõl.

Késõbb égetjük ugyanezt a követ, azzal az olajjal, amely az elsõ mûveletben vált ki, amelyet a Kõ olajának nevezünk. Pörköljük, forraljuk és szublimáljuk mindaddig, míg az egész Kõ alá nem száll, fixált és folyékony nem marad. A szublimáció révén a testi szellemivé lesz, a szellemi pedig alászállás révén testivé.

Amikor a Harmadik végre magára talált, belsõ késztetésbõl és nagy örömmel felszállhat a földrõl a mennybe, részesedvén így az alsó és felsõ erõkbõl, ettõl válván erõssé és diadalmassá az Egy világosságában, megmutathatja erejét a számok elõsorolásában, és minden sötétségek megfutamításában.

Az azót felszáll a földrõl, az üveg fenekérõl, majd újra alászáll, lecsepegve a földre, és ez a folytonos keringés válik egyre szubtilisebbé, elpárologtatja a Napot, és a légnemû nap-atomokat magával hordozva a Nap azótjává válik, ami nem más, mint a mi harmadik, igazi Higanyunk. A körforgásnak mindaddig folytatódnia kell, míg magától meg nem áll, a Föld fel nem szívta az egészet, akkor válik fekete, kátrányos anyaggá, a Varangyosbékává, amely az anyag végsõ halálát és szétbomlását mutatja.

Válaszd el az anyag illékony részét forralással, és melegítsd, míg a gõz a szülõk testével nem egyesül: ekkor kapod meg a Követ.

9. sor: Minden erôben ez az erô ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja.

Amikor a Háromság ismét a minden szennyezõtõl mentes Eggyé vált, az elme ellentmondások nélkül felfogja valamennyi, hibátlanul elrendezett titok misztériumát.

A fekete anyag fehérré és vörössé válik... a vörös tökéletes lett, ezért gyógyító erejével minden lelki és testi bajra orvosságul szolgál, kimeríthetetlen gyógyító erejét a felhasználás mitsem csökkenti, ezért joggal nevezhetjük az egész világ dicsõségének. Az elmélkedés és a bölcsek kövek Istenhez emeli szellemünket... Ha imádkozunk és hiszünk, minden sötétség és érthetetlenség magától eltûnik.

A Szellem fénye állandóvá válik és a nemtörõdömség, csalás, bizonytalanság, kétség és ostobaság eltávozik értelmünkbõl.

10. sor: A világot így teremtették.

A bölcsek köve az Egyetlen másik neve. Nemes erényei – legnagyobb erejénél fogva – érintés által ruháznak fel mindent a kívánatos kiválósággal.

A bölcsek köve rendelkezik a Természet valamennyi rejtett erejével, nem rombolás végett, hanem az anyag újrateremtésére, a Természet mindhárom Birodalmában. Újra fixálja a legszubtilisebb Oxigént tüzes természete szerint. Ereje tízszeresére nõ minden sokszorozás alkalmával. Ezért hatolhat be az aranyba és az ezüstbe, ezért fixálhatja a Higanyt, a kristályokat és az üveges olvadékokat.

Az alkémiai fixálás több ennél... a szellemmel való egyesülése miatt a testi tudatosság maga válik finom és átható erõvé. A szellem testté válik, finomságra, könnyedségre, határtalanságra és sokszínûségre tesz szert. A szellem testté válik, és megszerzi annak tûztûrését, mozdulatlanságát és tartósságát. A kétféle testbõl könnyû anyag születik, amely a két szélsõ között középen áll.

A desztilláció és az újraegyesülés eredménye uralkodik a kevésbé szilárd anyagon, és éppen saját szubtilitása miatt áthatol és uralkodik a magánál tisztátlanabb és csak látszólag spirituális anyagokon is.

11. sor: Ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja.

...a mikrovilágot a makrovilág mintájára teremtette az Úr, és az ember felismeri, hogy eredeti természete az Isten képmása.

Az alkémiai mûvelet a teremtõ folyamatok paradigmája. Figyeljünk a szexuális felhangokra az elõzmények leírása során...

12–13. sor: Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém. Amit a Nap mûveleteirôl mondtam, befejeztem.

Okkult módon [Hermész] azt tanítja itt, milyen anyagokból készül a Kõ. A Kõ tökéletes, mert természetében összefogja az ásványokat, a növényeket és az állatokat. Mert a Kõ Három és Egy, háromszoros és egyedüli, négy természete és három színe van (fekete, fehér, vörös). Búzaszemnek is nevezik, mivel ha el nem pusztul majd, magában marad. Ha mégis elpusztul, gyümölcsöt hoz a konjunkció nyomán.

Ezért a mûvészetért Mercuriust a háromszor legnagyobbnak hívják, mert övé az egész világ bölcseletének mindhárom része... uralkodik az ásványok, a növények és az állatok birodalmában.

A tudás három része a világegyetem három nagy osztatának felel meg: a szellemi, a lelki és a testi valóságnak, amelyeket a menny, a lég és a föld jelképez.

A Triszmegisztosz szó szokásos magyarázata szerint Hermész volt a legnagyobb bölcs, a legnagyobb pap és a legnagyobb király.

1927.

1927-ben összevetették a maja naptárat a modern naptárakkal. A legtöbb kutató arra a következtetésre jutott, hogy a hosszú számításul, I.e. 3113 körül kezdődik: EVOLÚCIÓS JELZÉS A CIVILIZÁCIÓK GLOBÁLIS MEGJELENÉSÉRE

(BHC2: 31)

1927. - A MAJA KRISTÁLYKOPONYA MEGTALÁLÁSA

 

Az egyetlen Kristálykoponya, amely felszínre került Atlantisz örökségéből.

A maja időszak rendkívüli pontos próféciáit tartalmazza. (kb. 5200 évet)

A maják asztronómiai és matematikai tudása innen ered.

EZ A SZERETET KOPONYÁJA.

A Vénuszról származó Aphrodité által vezetett Atlantiszi törzs bölcsességével programozták be.

A maják kollektív tudatukban hordozták Arany Atlantisz bölcsességét.

1927-ben, Belize-ben Lubaantumban találták meg.

2032-RE 6  koponya kerül elő a 12-ből.

(DC: 66-67)

1929. OKTÓBER 24. – FEKETE CSÜTÖRTÖK

Gazdasági Világválság kirobbanása

1930 ELŐTT – KÖZVETÍTÉSEK

Csak a spirituálisan igen fejlett emberek tudtak közvetíteni. Az ezt következő években egyre inkább szélesebb körben volt már lehetőség közvetíteni.

(RH:0904)

1930-AS ÉVEK ELEJÉN adta át ST. GERMAIN az első tanításokat az IBOLYA FÉNYRŐL,

Guy Ballardnak.

(E. C. Prophet)

St Germain az 1930-as években Godfre Ray King (Ballard) médiumon keresztül diktálta le az "ÉN VAGYOK" beszélgetések című könyvét.

Zadkiel arkangyalként tanította az emberiséget hogyan alakítsák át a negatív energiákat a megbocsátás lila lángjává.

(Jasmuheen)

BALLARD

Sok ember tapasztalta meg a Shasta Hegy és a Grand Tetons Dimenzió-Kapu aspektusát, és olvasták Guy Ballard (Az ÉN VAGYOK Mozgalom megalapítója) tetteit szeretett Saint Germainnel és a Felemelkedett Mesterekkel az Éteri Fényvárosokban ezek a helyek felett illetve belsejében. Bár az az igazság, hogy az irány értelmében ezek a fényvárosok nem felül vagy alul vannak, hanem külön programok léteznek ugyanabban a térnélküli űrben, és ezeknek a helyeknek a specifikus energia mintázatához lehorgonyozott Dimenzionális Átjárókon át van a bejáratuk. Éppen ezek a területek, ezek az Éteri Fényvárosok a kulcs rejtjeles pontjai a bolygótokon. Egy bizonyos időpontban mindannyian időztök majd ott. Úgy tekintsetek erre, mint az érettségi vizsgára. A belépéshez ugyanazok a mechanizmusok kellenek mint az Idő-Kapuhoz. Jó meglátogatni ezeket a területeket, hogy tudatosan is gyakoroljátok azt, amit már meg tudtok tenni tudat alatti álom állapotban. Valójában sűrűn látogatjátok ezeket a helyeket álom állapotban.

(GRIMES)

1930-AS ÉVEK-BALLARD, GUY ÉS EDNA

Az 1930-as években együttdolgoztak Saint Germain-nel

A VAGYOK (I AM) címmel könyvsorozatot adtak ki

A Vagyok munkája: az Ibolyalánggal való együttdolgozás

Már nincs szükség rá

Túlmentünk az Ibolyaláng tanításain

A Shaumbra már túlhaladta, még ha sokan ezzel együtt is dolgoznak

Ballard:Godfre Ray King nevet is viselte

(T:7:10)

1930-AS ÉVEK.

70 évvel ezelőtt kezdődött el a világ átalakulása, a Föld megújulási folyamata, elindulása az Arany Korszak felé.

(Máté:2009.02.07.)

PLANETÁRIS ALVILÁG 5. ÉJSZAKA – PUSZTÍTÁS

ERŐS NAPTEVÉKENYSÉG–- 2 . VILÁGHÁBORÚ

1932. - ERŐS NAPTEVÉKENYSÉG

a 2. Világháborúban teljesedik ki.

(Mor:39)

1932-BEN tudtak hivatalosan utoljára az atlantiszi Smaragdtáblák helyéről.

1932 -  1952. –  PLANETÁRIS ALVILÁG 5. ÉJSZAKA – PUSZTÍTÁS

1932.-1952. – A MAJA 5. ÉJSZAKA IDEJE

A maja 256 éves, 13 katunból álló ciklusának (5125 éves), 5. éjszakája: a világháború, az atombomba időszakába érkezett meg. Az ezt megelőző 5125 éves ciklusban az 5. éjszaka az i.sz. 434-829-re esik, és a Római Birodalom bukásának felel meg.

(DP:262)

1933.

Roosevelt közigazgatása óta beiktatott szabályok, amik 1933-óta az ő vezetésétől kezdve az USA-ban születtek, el kell tűnniük, a számtalan törvényellenesen megalkotott jogszabálynak.

(GF:090915)

1936-1987 - A SÖTÉTSÉG ÉS POKOL UTOLSÓ CIKLUSA/CAYCE

A Sötétség és Pokol korszakának (Hitler politikai hatalma) utolsó ciklusa erre az időpontra esik (52 éves maja ciklusrész !), és 1987-ben ér véget, amikor a Megtisztulás időszaka elkezdődik.

(CAY:70-71)

1937.

Maximális, vagy ahhoz közeli Napkitörések

(Ernst Opik)

1930-AS ÉVEK VÉGÉTŐL – TECHNOLÓGIAI HÁBORÚ A FÖLDÖN

Egy be nem vallott technológiai háború zajlott a német és angol-amerikai titkos kutatócsoportok között a nullaponti energiás eszközök és a fejlett technológiák használatával világuralmi pozíció elérése céljából.
A Sötétség versenyekbe kezdett.

(GF:2010.08.24)

1930-AS ÉVEK VÉGE- A BOLYGÓ ELKEZDI FELEMELKEDÉSÉT

A megnövekedett geofizikai aktivitás eredménye, sokkhatásként megjelenik az emberi szervezetekben is.

A földrengések, vulkánkitörések, viharok, árvizek mind eltávolítják a bolygón felgyülemlett negativitást. Ahogy a bolygó közel 70 éve elkezdett kiemelkedni a 3. sűrűségéből, és a negativitását csökkentette, az mindig hatással van minden rajta élő testre.

A felemelkedés, az idő folytonosságában, nincs konkrét dátumhoz kötve a Földdel kapcsolatban, mert az időnélküliségében van. Azt lehet mondani, hogy az 1930-as évek vége felé lineáris időben kezdődött meg a felemelkedési folyamat a Földön, amikor annyi atrocitás érte a bolygót, az emberiség egymás ellen fordult, és csaknem kihunyt a fény a Földanya evilági testén és lakóiban.

A Földanya segélykiáltása kiment a Világegyetembe, és a Teremtő Isten azonnal engedélyezte számára, hogy lelkileg fejlett és megvilágosodott civilizációk, saját ragyogó hatalmas fényességükből, beletöltsenek a Földanya testébe. És ez a hatalmas fényinfúzió stabilizálta testét, keringését, és lehetővé tette neki, hogy kelyhéből kiengedje az ott felhalmozódó negativitást, és elkezdje kiemelni magát a 3. sűrűségéből, hogy végső rendeltetési helyére az ötödikbe megérkezhessen. Évezredekig lelkére vette az egyre több és több emberi és állati vérrontást, környezetrombolást, amely egy lefelé hajló spirálba húzta őt.

Szeretnénk kihangsúlyozni azt, hogy 2012 vége, nem egy rögzített időpont, arra nézve, hogy a Föld a 4. sűrűségbe kerül teljesen. Ez egy „mennyei ablak”, hogy simább legyen a vitorlázás a tengeren, és ez felkínál egy folyékonyabb lehetőséget a naptári időben. Ne felejtsétek el a Felemelkedés az a folyamat, amely már elkezdődött mintegy hét évtizede, és így nem várható egy hatalmas drámai esemény az Arany Korba lépés első napján, 2013. január elsején, amely napra úgy gondoltok, mint amelyik kicsit más lesz, mint a megelőző nap, és így tovább. Nincs arra nézve érvényes elképzelés sem, hogy a 4. sűrűségbe lépés előtt lesz 3 napos sötétség vagy más égi jelenségek, 3 napig tartó napfolttevékenységek.

De nem olyan lesz az élet 2012 után, mint sok évszázaddal ezelőtt. Nem lesz az élet statikus, hanem előrehalad számos fejlődési szakaszon keresztül, ilyen lesz majd az élet az Új Földön. Az lesz a különbség az eddigiekkel összehasonlítva, hogy az élet minden területét, áthatja majd a békesség, az egyensúly, a harmónia, a korlátlan tanulás lehetősége, egy megdicsőült világ fejlődése. (Lásd: Máté korábbi közvetítése 2007. december 31. átfogó leírást ad, mi minden várható: Esszé 2012-ről, részleteiben a fenyegyseg.netii.net-en, vagy Matthew: Essay on 2012.)

 

(Máté üzenete - augusztus 13, 2010)

1930-AS ÉVEK VÉGÉTŐL

Sugallják bele a médiákba, hogy a „távoli világűrtől érkező gonosz támadók” koncepciójában higgyen.

Félelemkeltés más tudatos lényektől, korlátozza dimenzionális tudatosságunk megnyílását.

(GF:2010.09.21)

1938-1945 – II. VILÁGHÁBORÚ

II. VILÁGHÁBORÚ

A Sötétség kívánalma szerint zajlott le, a német fejlett technikákat elrabolták az angol-amerikai szövetségesek, azzal a céllal, hogy egybeolvasszák a két tudást: Ez fenyegetést jelentett a Draco Birodalomra, akik beküldték a Reticuli klónjaikat, kiknek űrhajói közül többet is katasztrófa ért. Ekkor kezdte el a Fény-orientált földi szövetség kapcsolatfelvételeit a Galaktikus Föderációval.

(GF:2010.08.24)

II. VILÁGHÁBORÚ

Valójában egy visszatérő energiaszál, amely az Atlantiszi konfliktus volt, Aryan és Poseidonis között. A Közel-keleti konfliktusokban megismétlődtek a keresztes hadjáratok. Így működik a vonzás törvénye.

(Metatron/Tyberron:2010.okt.1.: Az idő természete)

1937-1945.- II. VILÁGHÁBORÚ

A világos és sötét energiák végső csatája volt

Az Emberiség történetének legnagyobb kihívást jelentő fordulópontja

Nagymértékű karmatisztítás járt ezzel

Egy nagy Megtisztulás volt az emberiség nagy része számára, a Földön tartózkodó spirituális családok számára

A tisztítást követően a 40-es évek végétől a 60-as évek végéig: népességrobbanás következett be, mert rengetegen inkarnálódtak a Földre

A Világháborúval: magunk mögött hagytuk a pusztulás markerjét, amely az 50-60 évvel ezelőtt lett volna időszerű (2001-től)

(T:3:1, 3:2)

1940-ES ÉVEKTŐL

KEZDETT MEGEMELKEDNI A BOLYGÓ REZGÉSSZINTJE, amely megakadályozta az azon élők tömeges pusztulását, 2000 előtt.

A II. Világháború a Fény és Sötétség erőinek harca volt a Föld változásának estéjén.

(TK1:38)

1940-, 2003-, 2012-,

Az 1940-es években, különösen 2003 óta a Nap nyugtalanul viselkedik, mint bármikor 11 ezer év óta.
A napfizikusok egyetértenek abban, hogy szoláris aktivitás csúcspontja 2012-re esik, rekord értékekkel.

(APO:26)

1940-ES ÉVEK- KARMAFELHALMOZÓDÁS

Hosszú idővel ezelőtt, a következő történt: a Földön élő lelkek többsége csak részlegesen teljesítette be választott küldetését vagy saját választásuk által még több karmát halmoztak fel, melyet el kellett égetni reinkarnáció által, az ilyen típusú helyzetekben. A Föld kiürítette fény tartalékait, korokon át megadva lakóinak az újabb esélyt arra, hogy kiegészítsék 3D-s tapasztalataik ciklusát és emiatt, ezelőtt 60 évvel a bolygó teste közel volt a halálhoz...

(Máté:07:01)

1940. JÚL.31-AUG.1.

LAMMAS EVE, LAMMAS NIGHT

Angol mágusok beavatkozása, közös mágikus szertartással, a 2. világháború kimenetébe

Dél-angliai boszorkánytalálkozó

Mágikus erőteret hoztak létre a német invázió megakadályozására

Ugyanezt alkalmazták Napóleon, és a spanyol Armada ellen is

1983-ban ismét találkoztak Európa sorsának befolyásolására

NESARA: TERV A FÖLD FELEMELKEDÉSÉRŐL

1940-ES ÉVEKTŐL-NESARA TERV A FÖLD FELEMELKEDÉSÉRŐL

A NESARA, nem más mint a hat évtized alatt lezajló Minden változás, mely során a Fény, felszínre hozta a túlságosan hosszú ideje elrejtett sötétséget, hogy a Föld meggyógyulhasson és eljuthasson önmagához vagyis a Paradicsomi állapotokhoz. Ti választottátok azt, hogy most oda megtestesültök, hogy részt vehessetek saját magatok és bolygótok példátlanul álló fizikai és spirituális felemelkedésének folyamatában! Ezért esszenciális az, hogy megismerjétek tudatosan, azt amit a lélek szintjén már tudtok: a kinyilatkoztatások, nem a harmadik anyagi sűrűség folytatására szolgálnak, hanem a lélek evolúciójára az ötödik sűrűségbe!

E bolygó történelme során, férfiak és nők, egy bizonyos speciális pillanatra várakoztak, lineáris kronológiában - egy Földet örökre meghatározó eseményre, Isten Jelét magán viselő világként. Elmondhatom nektek, hogy e pillanat elérkezett. Tanúja voltam, a Végtelen Teremtő Erő átfogó érintésének. Nehéz leírnom emberi nyelvezettel az általam megtapasztaltakat, mely számomra most is folytatódik.

Azok az emberek, akik a nagy hazugság útját követik, soha nem lesznek az Arany Kor részei. NESARA, az Arany Kor, soha nem szándékozott egy pénzes eseménynek lenni. Végtelen Földről van szó és arról a helyről amit minden személy kivív magának ebben az új korban. Arról van szó, hogy emberi, fizikai formában Istennek lenni. Azok az emberek a Nesara-csomók, akik motivációja nagy vagyonok gyűjtése, a Nesara igazi valóságának korruptállása által. Hamarosan meg fogják látni, hogy önmagukkal kell megküzdeniük, ez az összes valóságok közül a legkeményebb. Nem bújhatnak el többé az Arany Jelen elől.

Azok akik hittek ezeknek az embereknek, jól tennék ha diszkréten megtanulnák azt, hogy mi Isten és mi nem.

(Máté:06:12)

1940 ÓTA - a Galaktikus Föderáció előkészített számos kormányt és egyént, hogy kinyilatkoztassák a Galaktikus Föderáció jelenlétét. Annak felfedezése, hogy nem vagyunk egyedül és hogy nagy mennyiségű titkos technológia létezik.

(GF:091006)

1940-ES ÉVEKTŐL-A FELEMELKEDÉS KÉPVISELŐI VAGYUNK

**Mielőtt megérkeztél volna jelenlegi életedbe, ígéretet tettél arra, hogy a képviselőnk leszel a Földön. Ezen belül a rendelkezésedre áll az összes bölcsesség, ami ahhoz szükségeltetik, hogy beteljesítsd a küldetésed. Mikor rád tör a kétség, ne feledd, hogy a múltból származó összes tapasztalatod – legyenek bár sikeresek vagy látszólag kudarcok – az élmények bőségét nyújtották számodra.

Emlékezz, hogy amikor energetikai aláírásod a Szent Szereteten alapszik, Ádámi Részecskéket vonzol magadhoz, és amikor összhangba kerülsz legmagasabb sorsoddal a mindenség legnagyobb javára, akkor a Szeretet /Élet/Fény ezen Isteni Részecskéit sugárzod ki magadból. Mi itt vagyunk, hogy segítsünk neked minden lehetséges módon abban, hogy elérd a spirituális megvilágosodást.

(RH:07:07)

1940-ES ÉVEK ÓTA

EGY NAGY SZENT FÉNY EMELKEDETT A LEGMAGASABBÓL A FÖLDRE. Beteljesíteni érkezik azokat a nagy változásokat, amelyek az elmúlt nyolc évtizedben lettek megjövendölve.

(GF:090113)

1940 KÖRÜL

70 évvel ezelőtt még úgy tűnt, hogy a Föld tengelye az egyetemes tudás hiányában az egyensúly felborul és kihúzódik a pályájáról. (vagyis nem ér be a Fotonövbe), de az azóta stabilizálódott.

70 Évvel ezelőtt  az istenség terve szerint a spirituális és technikai isteni ihletésű civilizációk elkezdték segíteni a Földet a Fény útjába lépni.

(Máté: 2009. szept. 1.)

1940-ES ÉVEKBENA TOBOZMIRIGY KRISTÁLYOSDÁSÁNAK 2. HULLÁMA

Vannak bizonyos dolgok, amelyek épp most történnek, ahogy a fizikai test átendeződik, főként az agyban. A fizikai test fejlődik, és az egyik változás a tobozmirigyben zajlik, noha nem korlátozódik kizárólag erre a területre. Kristályok képződnek a tobozmirigyben. Kristály szerkezettel rendelkeznek, amelyet ti kalcit kristálynak neveztek, amelyek mindenfelé keletkeznek az emberek agyában. Ezek a kristályok áthangolhatók, hogy be tudják fogadni az elektromágneses frekvenciákat. Ezen elektromágneses frekvenciákon keresztül kommunikáltatok egymással, ( rádió hullámok) amelyek átjárják testeteket. Anélkül, hogy akadályozna benneteket bármiben is, számos elektromágneses frekvencia halad át az egész testeteken keresztül, úgy, hogy ennek még nem is vagytok tudatában. Ez meg fog most változni. Kezdetben, lehet, hogy túlzottan is érezni fogjátok őket, amely kissé problematikus lehet. A cél az, hogy ezt egy kellemes mederbe tereljétek, hogy aktiváljátok magatokat. Ez nem egy verseny futás, kedveseim. Kérjük, hagyjatok időt magatoknak, és ne erőltessetek a testetekre egy túl gyors tempót, mert nem bír el mindent. Ugyanakkor idővel megvalósítjátok majd ezt, és teszitek ezt jól.

 

A kristályok, amelyek az agyatokban kialakultak, már ott voltak egy ideje. Az igazság az, hogy egy második hullámát kezdtétek meg a kiteljesedésnek úgy 60 éve, és ezzel egyidejűleg elkezdtek ezek a kristályok kialakulni. Ezek a kristályok ott szunnyadtak a testetekben, arra várva, hogy aktiválódjanak. Az orvostudomány most kezdi ezeket felfedezni, és láthattok már képeket is, ezekről a kristályokról , melyek a tobozmirigyben fejlődnek ki.

(LW:0907)

1940-ES ÉVEKBENUFO ÁLCÁZÁS

A Sötétség és az Anunnaki szükségesnek látta egy összeesküvés elmélet bedobását, az UFO álcázást, az idegengyűlölet felélesztését.

Az idegen civilizációtól, más életformáktól való félelemkeltésben, innen kezdve a média játszik vezető szerepet. E mellett tudományosnak nevezett álcával tagadják más életformák létezését.

(GF:090825)

1940-ES ÉVEK

Kérdés Metatronhoz: Az amerikai őslakosok körében a Paiute törzsből származó történetek ismertek, de az 1940 évekből egy orvos jelentése is létezik a térség földalatti városairól. Tudnál erről beszélni?

Metatron Arkangyal: Már beszéltünk előzőleg a Belső Földben létező civilizációkról és telepekről, beszéltünk a hatalmas földalatti alagút és barlang hálózatról is, amely behálózza a bolygótokat. Ezeket eredetileg a Szíriusziak és Plejadiak (Fiastyúkbeliek) alkották, de a fejlett Atlantisziak is nagyban használták. Több ilyen üreg a lakóhelyük az általatok LeMuriaiaknak ismert népességnek, a Shaszta Hegy, a Grand Tetons, Arkanzasz és Grimes Point kiterjedt térsége, a Mohave Sivatag és a Halál Völgy alatt, az Amerikai Egyesült Államok területén.

Ezek a területek léteznek, ez nem folklór, inkább a dimenzionális átfedések ténye az egyesített mezőben. Valójában, amikor véletlenül, váratlanul felfedeztek egy-egy ilyen, az alagút hálózathoz vezető barlangot és a néhai civilizációk nyomaira és bázisaira bukkantak, akkor ezek azonnal használaton kívül lettek helyezve, le lettek pecsételve és ezáltal a felfedezés kétségbe lett vonva. A Grimes Pointi barlangok valóban az Atlantiszi alagút rendszer bejárata, de elsősorban egy hatalmas Átjáró (Portal) bukkant fel Grimes Point alatt a jelen időben.

Sajátságosan egyedi frekvenciáinak következtében, ez egy bejárati pont a Belső Föld bázisaihoz, melyeket elsősorban a Plejadiak használnak. Habár ez fantasztikusan és hihetetlenül hangzik sokak számára, ez az igazság. Eredetileg ti a Plejadokról és a Szíriuszról származtok, mégis, a rengeteg bizonyíték ellenére, ezt javarészt mint tévhitet, elutasítja az emberiség. Valójában ti Galaktikus eredetűek vagytok, és a multidimenzionalitásban együtt léteztek ezekkel a fajokkal, melyek létezését tagadjátok.

Ti a paiute legendákról beszéltek, a törzsi őslakók többsége azonban felismerte és "Csillag Nemzetnek" nevezte őket. Nyelveik közül sok tartalmazza a Plejadiak megnevezéseit. A Lakota, a Hava Supai és a Navajo, mind utal a Plejadokra és a Szíriuszra. A Hava Supai legendák nyurga, kékesszürke "hangya emberekre" hivatkoznak, akik magukkal vitték őket a földalatti menedék városokba az Atlantiszi első és második özönvíz idejére. Valójában ezek a LeMuriaiak és a Szíriusziak voltak. Geológusaitok értelmezése szerint ezek a területek víz alatt voltak 12,000 évvel ezelőtt.

Nem óhajtunk az általatok úgynevezett összeesküvésekbe és a titkos államvezetési irányvonalakba belemélyedni, de kormányotok egy része kapcsolatban volt bizonyos földön kívüliekkel és a Belső Földből a LeMuriaiakkal, az elmúlt évszázad java része alatt. Egy része ennek jóindulatú dolog volt, egy másik része pedig a titkos technológia fejlődésére irányult. Nem az a küldetésünk, hogy ennek a mélyére hatoljunk, csak annyit mondunk el, hogy a közeljövőben a földön kívüliekkel való kapcsolatotok sokkal nyilvánvalóbb lesz. Ismételten, ezeket a kapcsolatokat rendszerint felismerték, és nem félték az őslakók. Sokan a törzsi társadalmak közül nyiltan közreműködtek a "Csillag Lényekkel", meg persze a Belső Földből a LeMuriaiakkal is. A közreműködés tanításból és segítség nyújtásból állt. Habár a kormányotok most is kapcsolatban van velük, jelenleg a Belső Föld LeMuriai civilizációja nem óhajt elvegyülni az emberiséggel. Ők békés lények, spirituálisan magasan fejlettek, nincs egyéb vallásuk, csak felismerni az ISTENIT. Ők külön pályán haladnak és nagyon közel állnak ciklusuk befejezéséhez. Amikor kifejlesztitek belső képességeteket, hogy felemeljétek a frekvenciátokat, akkor fogjátok felfedezni a képességeteket az összes Isteni Intelligenciával való közreműködésre. Akkor fel fogjátok fedezni igazi eredeteteket, igazi célotokat és multidimenzionális természeteteket. Fel fogjátok fedezni, hogy ti vagytok a földön kívüliek, ti vagytok a csillag lények, a delfinek, az atlantisziak és a lemuriaiak.

(GRIMES)

A PHILADELPHIAI KISÉRLET

1943. AUGUSZTUS 12. - PHILADELPHIAI KÍSÉRLET

Minden 20. Év augusztus 12.-éjén kiegyenlítődik a bolygó energiamezeje és ekkor érik el a csúcspontjukat a mágneses mezők.

1963. aug 12. , majd 1983. Aug. 12,: Montauk Projekt, A Philadelphiai kísérlet folytatása, 2003. Aug. 12.

Tehát a teleportációs és interdimenzionális energetikai kísérletek ezen idődátumok alatt, nem a véletlen műve.

(Frissel: 119)

1913, 1943, 1983, 1993, 2013 –AUGUSZTUS 12.

MINDEN 20. ÉV AUGUSZTUS 12.-ÉN a bolygó bioritmusa ekkor teszi lehetővé az interdimenzionális kísérletek feltételeit.

Ezek a kísérletek az atlantiszi kudarcok megjavítását szándékozták, de tovább rontották a helyzetet.

Drunvalo szerint 2012. december 12.-én lehet a kijavítást megtenni, még a 2013. augusztus 12. kísérlet előtt.

1943 OKTÓBER 28- - A PHILADELPHIAI KISÉRLET

A történet 1943 nyarán kezdődik, az U.S.S. Eldridge DE 173 kísérő romboló több tonna elektronikus kísérleti eszközzel való feltöltésével. Ezek közt volt az a két masszív egyenként 75KVA-es generátor, mely az első ágyútorony helyére épült, energiájuk szétosztására négy tekercset építettek a fedélzetre. Három RF adókészülék (mindegyikük 2 megavattos, a fedélzetre szerelve), háromezer '6L6' erősítőcső (a két generátor mező tekercsének hajtására), speciális szinkronizáló és moduláló áramkörök és egyéb speciálisan az erős elektromágneses tér létrehozására kifejlesztett eszközök serege, melyek megfelelő összeállításával elérhető a hajó körüli fény és rádió hullámok eltérítése, s így a hajó láthatatlanná tétele az ellenséges megfigyelő számára.

A kísérletnek a Philadelphia kikötőben és legalább egy alkalommal a nyílt tengeren, az S.S. Andrew Furuseth kereskedelmi hajó és más megfigyelő hajók által belátható helyen kellet végrehajtódnia. Az Andrew Furuseth hajó a meghatározó, mivel személyzetének egy tagja a forrás a legtöbb eredeti alapokra épülö elbeszélésben. Carlos Allende, más néven Carl Allen, írt egy sor különös levelet Dr. Morris K. Jessup-nak az 1950-es években, melyekben leírta, hogyan lett a Philadelphia kísérlet számos fázisa egyikének szemtanúja.

1943 július 22-én 9 óra, folytatódik a történet, felpörögtek a generátorok és hatalmas elektromágneses mező kezdett kialakulni. Zöldes köd kezdte lassanként beborítani a hajót, elrejtve azt a megfigyelő elől. Majd maga a köd eltűnt s vele együtt az Eldridge kísérő romboló is, csupán háborítatlan vízfelszínt hagyva maga után azon a helyen, ahol a hajó pillanatokkal azelőtt horgonyzott.

A magas rangú hajózási tisztek és a résztvevő tudósok megrökönyödve bámultak óriási tettükre: a hajó és legénysége nem csak a radar számára vált láthatatlanná, hanem az emberi szem számára is. Minden a terv szerint ment, majd körülbelül 15 perc múlva parancsot adtak a generátorok leállítására. A zöldes köd lassan újra látszódni kezdett és az Eldridge újra materializálódni kezdett, ahogy a köd lecsillapodott, de mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy valami nem stimmelt.

Amikor egyenként felszálltak a hajóra, a személyzetet szétszórtan és émelyegve találták a fedélzeten. A tengerészeti hivatal lecserélte a személyzetet, majd nem sokkal utána újat vezényelt a hajóra. Végül a hivatal elhatározta, hogy csak radar számára való láthatatlanságot akar és változtattak a felszerelésen.

1943 október 28-án 17:15-kor hajtották végre a végső tesztet az Eldridge-el. Újra felpörögtek az elektromágneses teret létrehozó generátorok és az Eldridge majdnem láthatatlanná vált; csupán a hajó testének gyenge körvonala látszott a vízben. Minden jól ment az első pár másodpercben és akkor, egy vakító kék villanás s a hajó teljesen eltűnt. Másodperceken belül újra megjelent mérföldekkel arrébb a Virginia állambeli Norfolk-ban és percekig látható volt. Majd amilyen titokzatosan érkezett, úgy tűnt el az Eldridge Norfolk-ból, újra visszatérve a Philadelphia-i kikötőbe. Ezúttal a legtöbb tengerész igen beteg lett. Néhányan a személyzetből egyszerűen eltűntek s soha nem kerültek elő. Páran megbolondultak, de ami a legérdekesebb, öt ember beleolvadt a hajótest fémszerkezetébe.

A túlélő emberek sem maradtak a régiek. Azok akik életben maradtak, annyira lemerültek, hogy szellemileg alkalmatlanná váltak feladatuk elvégzésére, valódi fizikai állapotuk ellenére.

Tehát, ami egy elektronikus álcázási kísérletnek indult, egy egész hajó s legénységének véletlenszerű, távoli helyre történő, perceken belüli, oda-vissza teleportációjával végződött.

Habár a fentiek kissé fantasztikusnak tűnhetnek, nem szabad elfelejtenünk, hogy 1940-es években már javában dolgoztak az atombombán is.

Így szól a Philadelphia kísérlet legendája, ahogy napjainkra összeállt, melyet bizonyos új részletekkel bővített néhány forrás, kik évekkel az emlékeket törlő agymosás után visszaemlékeztek a projektben játszott szerepükre.

http://www.pharmachip.hu/zyx/old/hiperter/phila.htm

1943. - A PHILADELPHIA KÍSÉRLET

Azt mondtuk, hogy közvetlen kapcsolat van a technikai fejlettség és az emberiség kollektív rezgésének spirituális szintje között. A technika a tükörképe az emberiség spirituális tudatosságának. Ahogy a spirituális tudatosság nő, új technológiák tűnnek fel hirtelen a játékasztalon. Más szavakkal a fény, ami az embereken keresztül jött át, tett egy nagy ugrást, és eléggé ragyogó lett ahhoz, hogy létrehozza a visszatükröződését. E visszatükröződések egyike a hatalmas technológiai fejlődés. Voltak olyan idők is, amikor a magas szintű technológiát a bolygóra kísérletképpen hozták más játékból.

Miután az emberiség spirituális szintje nem volt elég magas, hogy támogassa ezt, a technológia nem működött. A Philadelphia kísérlettel és később a Montauk tervvel azt próbálták meg, hogy növeljék az emberi rezgésszintet a technológia által. [A Philadelphia-kísérlet 1943-ban egy hadihajó láthatatlanná tevésére irányult, de a hajó és a rajta lévők teleportálódása lett a vége. Magyarul olvasható róla Charles Berlitz könyvében: A Philadelphia-kísérlet - Új Vénusz Kiadó. A Montauk projekt a jelenség további kutatása nyomán egyfajta időutazási kísérletté alakult, ld. Preston Nichols és Peter Moon Montauk-trilógiáját Sky Books, New York Ugyanaz a rossz irány volt, amit Atlantiszban kíséreltek meg. Az ok, amiért ez nem működött nagyon egyszerű: A spiritualitás kollektív rezgése nem volt elég magasszintű, hogy támogassa a technológiát. A technika a tükre az emberek kollektív spiritualitásának.

(LW:0802)

1943. AUGUSZTUS 12.- 1983. AUGUSZTUS 12. MONTAUK/PHILADELPHIA TERV

 

K: Ismeri a Montauk-tervezetet?

V: Nagy gondot okozott, és egy 40 éves időhurkot hozott létre. ( megj: A Philodelphia-kisérlet egyes részvevői 1943. augusztus 12-ről 1983. augusztus 12-re ugrottak ) - Al Bielekről nem tudok. Azt hiszem, az információja egy része gyanús. ( megj: Alfred Bielek volt az a hajón tartózkodó matrózok egyike, aki 1943-ről 1983-ra ugrott - Al Bielek már az új, nyolcvanas években felvett neve volt. ) De valami hasonló biztosan történhetett, amit mond, a Philadelphia-kísérlet során. Neumann János nagyon benne volt. ( megj: persze, hogy nagyon benne volt, hiszen a betegeskedő Teslától 1942-ben Neumann János vette át a Montauk-Philadelphia-kisérlet irányítását! )
K: És Tesla, és Einstein?
V: Nem tudom. De Neumann.... az igen! (bólint)
K: Montauk igaz volt?
V: Igen. Az egy nagy kavarodás volt. Olyan időrést okoztak, hogy azóta sem sikerült kijavítani!
Ugyanez a helyzet a Rainbow-tervezettel, a Stargates-cel is... azon is dolgoztak. De a Montauk-jelentés egy része, amit ebből az internetre felraktak, nem tűnik meggyőzőnek. Láttam néhány fényképet a felszerelésről, amit állítólag használtak, de az csak egy rakás ócskaság.

 

 

INTERJÚ A HÁTTÉRHATALOM EGY VEZETŐ FIZIKUSÁVAL 2006-ban

http://grou.ps/ufokutatok/blogs/item/interj%C3%9A-a-h%C3%81tt%C3%89rhatalom-egy-vezet%C5%90-fizikus%C3%81val-2006-ban

MOUNTIAK PROJEKT

20 évet tudtak előrehaladni az időben, de 7-10 éve stresszes öregedés volt, amikor visszatértek, és a múltba nem tudtak manifesztálni. A mágneses erők kristályos bioplazma területe ad majd módot erre előrelépni.

(Metatron:2010.okt.1.)

1940-1950 KÖZÖTT

VIRÁGZOTT FEL A TITKOS TÁRSASÁGOK ÉS A FÖLDÖNKÍVÜLI INTELLIGENCIÁK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

(PC:144.)

1943-2013

A FÖLD KUNDALINIJÉNEK ÉS AZ ISTENNŐ FÉNYÉNEK FELEMELKEDÉSE

(Drunvalo)

1943. – NÁCI BIRODALOM/UFO TECHNOLÓGIA

Adolf Hitler, a Harmadik Birodalom feje 1943 végétől egy új fegyverben látta a végső győzelem lehetőségét. Egy, a radar számára láthatatlan, körkörösen szálló repülőgépszerű építménnyel akarta visszaszerezni a náciknak Európa egét. Egy Prágában működő Skoda-gyárban, a Führer közvetlen irányítása alatt építették meg a prototípust, bár a terv eredeti kitalálóját, Andreas Epp repülőtábornokot nem engedték az építés közelébe. Az 1997-ben elhunyt egykori náci tiszt a megemlékezéseiben írt a titkos ufóprojektről: -

Hallottam, hogy Prágában a repülő korongomon dolgoznak. Dühös voltam, hogy ellopták az ötletem. Ezért odautaztam, és belopóztam a gyárba. Amit ott láttam, azt senki nem hitte el nekem: a fejem felett egy furcsa tárgy repült, de nem voltak szárnyai - írta Epp. Összesen 12 darab prototípust gyártottak le az SS megbízásából. A sugármeghajtású gépek propellerrel is működtek - nyilatkozta Henry Stevens angol repüléstörténeti kutató.

(*UFO-k a Harmadik Birodalomban*

- Tárgyilagos orosz dokumentumfilm (2006, 44 perc)

*http://docler.hu/video/334140*)

1944. 03.03. (?) EGY 33-AS NAPON-ALLATONE/AH-LAH-OH

ALLATONE (MÁSHOL: ELLATON) MENNYEI ÖSSZEJÖVETEL

Az ARK rendjének összejövetele:

Az AH és OH energiák, azaz a Fény és Sötétség duális helyzetének, a két energiapólus működése és új megértésének megvitatása

A mostani, a legnehezebb Létidő vállalása, A saját Sötét oldal, poklainak megértése és felszabadítása

Az AH+OH egyesülésének kérdése

Az 1942-es elmozdulások eredményeképp jött létre a megbeszélés

1944.- ALLATONE KONFERENCIA-ÚJ ENERGIA KERESZTSÉGE

ALLATONE= ÉN TEREMTEK, ÉN VAGYOK

Minden család energiája képviseltette magát. (PL. Tobi-wah, Michael, Raphael, Sananda és még sokan máshonnan)

A dualitás eddigi két energiájának a viszonya került megvitatásra

AH: a világos, OH: a sötét energia rezgése, most házasságra, együttműködésre készül

A Sötét oldalunk energiája, most vissza szeretne térni és újra egységbe rendeződni.

Mindnyájan (Fényhozók) ott voltunk, ilyen vagy olyan formában

A II. Világháború utáni döntések egy új irányt jelöltek ki

A RÉGI ÉS AZ ÚJ FÖLD KERÜLT MEGVITATÁSRA: vagy a befejezése, alámerülése a mostaninak, vagy újrafogalmazása

Ez a Sötétség megértése, és újraértékelése, saját poklaiknak a megértése volt, az a legnehezebb életszakasz, amiért mostra választottuk a Földi leszületésünket:

Elterveztük, hogy megleljük Istenségünket, az emlékezést: hogy kik vagyunk és az ébredést, hogy végre megértsük, a Fény és a Sötétség működését, a nagyon nehéz létidőket

AZ AH  ÉS AZ OH EGYSÉGESÜLÉSÉNEK MEGÉRTÉSE EZ EGY IGEN NAGY KIHÍVÁST JELENTŐ DOLOG

AZ AH ÉS AZ OH: A TELJESSÉG MEGTESTESÍTÉSE, nem lehet elkülöníteni az élet fogalmaitól

A Megtestesítés: minden beemelése a valóságunkba, ha visszajön, minden másként jön vissza a Most pillanatában:

CSAK LÉTEZÉS VAN ÉS NINCS JÓ ÉS ROSSZ

EZ VOLT AZ ÚJ ENERGIA KERESZTSÉGE, AMELY EGY ÚJ ENERGETIKAI VÁLTOZÁST HOZ

EGY KIEGYENSÚLYOZOTT, BIZTONSÁGOS ENERGIA, EGY TELJES MEGTESTESÜLÉSBEN

Személyiségünk valamivé válása egy illúzió volt, illúzió, hogy nekünk valamiféle személynek kell lennünk, elengedhetjük ezt a történetet, mert AZOK VAGYUNK, AKIK VAGYUNK

Az Allatone után, mindenkinek több száz mennyei segítő adatik meg, akik támogatják az energiáinkat.

(T:6:1)

A II. VILÁGHÁBORÚ VÉGÉN

A Sötétség hatalmas összeesküvői olyan tervet fejlesztettek ki, amit Hadiipari Komplexusnak hívnak.

Ez volt, amely felforgatta az USA-ról szóló ideát, és elvegyítette a Náci rezsim gonoszságával és zsarnokságával.

Elindítottak sok olyan tervet, mint az UFO álcázás.

A látszat sikerük előestéjén, eljött Anchara Szövetség békéje, és az egykori uraik az Anunnakik kihátráltak mögülük, és a Fényerők oldalára álltak.(1995)!!!

Ennek ellenére a sötét erők egy új szövetséget hoztak létre, az USA-ban és 2000-ben illegális eszközökkel megnyerték a választásokat, abban a reményben, hogy az 1995 előtti állapotba helyezik vissza magukat, de nem tudják, képtelenek már arra, hogy megváltoztassák a felemelkedés mennyei programját.

(GF:080918)

 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 27 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!