IDŐVONAL 1800-1900 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. május 05. csütörtök, 14:01

IDŐVONAL 1800-1900

 

közreadja:www.foldicsillagok.hu

 

1800-TÓL – A MENNYORSZÁG ELŐKÉSZÍT A FELEMELKEDÉSRE

A Mennyország azzal töltötte ezt az időt, hogy előkészítse világunkat a tudatosságunkban történő nagy átalakulásra.

A MEGVILÁGOSODÁS KORA ÚJ GONDOLATÁT HOZTA, filozófia, az egyéni szuveranitásba való hitet, amely ELTÖRLI A KIRÁLYOK ISTENI HITÉT.

A Sötétség, adókkal, háborúkkal, üldöztetéssel viszonyul ehhez.

EBBEN A VILÁGBAN ÉRKEZETT SAINT GERMAIN ÉS A FELEMELKEDETT MESTEREK HOGY KIHIRDESSÉK A GAZDASÁG FELHALMOZÁSÁNAK ÚJ FORMÁJÁT.

(GF)


1800.-1922. -BABAJI

Babaji: Herkahan Baba néven volt ismert, majd 1924.-1958. között egyszerű jógiként élt a Földön.

(Frissel:150)


1800-AS ÉVEK-ERDÉLY-SAINT GERMAINTÓL

Saint Germain sokat tanított Erdélyben, az 1800-as években, és azt követően

FŐ ENERGETIKAI REZIDENCIÁJA, MA IS OTT VAN

EZ AZ EGYIL LEGNEHEZEBB ÉS ELNYOMOTTABB TERÜLET

DE ENNEK VAN A LEGNAGYOBB LEHETŐSÉGE, HOGY BELÉPJEN A MULTIDIMENZIONÁLIS BIRODALMAKBA

ERDÉLY: NAGYON ERŐTELJES ENERGIAPORTÁL, AMELY KÉSZ MEGNYÍLNI

(T-SG:6:8K)


1800-ÉVEK - KŐOLAJBÁNYÁSZAT

A modern emberiség a legfőbb igazságaként tisztelt tudományával, kevesebb, mint 200 év alatt, egy olyan világot hozott létre, amely a pusztulás szélére jutatta a civilizációját. Ekkor kezdik meg a kőolajbányászását is.

(BHC:66)


1800-AS ÉVEKBEN-ÚJ ATLANTISZ

Érkeztek az első felfedezők Amerikába, az Új Atlantiszba, új földeket felkutatni

(m: Új Atlantisz megteremtésére, több helyi s ki lett jelölve Amerikában, de ezekből mára 1-2 hely maradt)


1800-AS ÉVEK - EL MORYA MESTER

Ebben az időben még Indiai herceg volt


1804. - NAPFOLTMINIMUMOK AMELYEK JÁRVÁNYOKAT HOZTAK A FÖLDRE

(COT:210)


1811-BEN Olaf Jansen édesapjával utazást tett a Belső (Homorú) Földön, és erről elbeszélések is születtek.

(Agartha)


1814. – 1834. - PLANETÁRIS ALVILÁG 2 . ÉJSZAKA – AZ ÚJ HULLÁMMAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS

Európai romantikus hullám.

Vágyakozás a misztikus múlt, az édeni állapot után.

Álmok és félelmek kerülnek felszínre.

(BHC2:177)


1816 NOVEMBER 19 - 1'30"

Teljes  Napfogyatkozások a Kárpát- Medencében

(Kerion , 2010. 07. 09.)


http://www.leleklanc.eoldal.hu

1817-ben- TAVASZPONT

Ekkor éri el a második hal farkát (Omega Piscum)

Istentelen filozófiák, racionalizmus, intellektualizmus, önző szellemiség korszaka kezdődik


1821.

EGÉSZ ŐSTÖRTÉNETÜNKET 1821-BEN TALÁLTÁK KI. Kutatásaim során megtaláltam a bécsi kancelláriának azt a leiratát, amelyben fölkérik az osztrák történészeket, hogy a rebellis magyaroknak egy olyan őstörténetet írjanak, amelyre nem büszkék. És akkor kitalálták azt a bohócságot (ma már annak vesszük, ma már elmúlt az ideje), hogy őseink valahol az Ob folyó alsó folyása mentén, az Uráltól keletre együtt éltek a finnekkel. Hál` Istennek a finnek 2003-ban átírták tankönyveiket. Az új finn történelemtankönyvek így kezdődnek: "eddig az volt a nézet, hogy a magyarokkal rokonok vagyunk. Mára kiderült: barátság van, de genetika nincs." Ennyi. Őszinték. Akkor került sor a nagy genetikai vizsgálat végére.

(Kiszely István jeles magyarságkutató)


1830-TÓL KUHUMI MESTER ÉS A 2. SUGÁR MEGÉRKEZÉSE A FÖLDRE

HATALMAS NAPFOLTTEVÉKENYSÉGEK

KUTHUMI ÉS A 2. SUGÁR

Most a Magdolna Oszlopok és a négy Tűz kapu alkotta kör közepén le fogunk horgonyozni egy kettős végződésű citrin kristályt, ami a Bölcsesség és Szeretet erőteljes Arany Sugarát fogja jelképezni, ami szeretett mesterünk, Kuthumi hozott a Földre több száz éve. Ez előrelépést jelentett az energiában és most érte el a tetőfokát és most áradhat ki a világba. A citrin vibrációja nemcsak a napfonattal és a keresztcsonti csakrával köt össze, hanem az emberi test valamennyi főbb és mellék csakrájával és minden további energiatesttel, amelyik kapcsolódik a monádotokhoz.

(KT:090515)

1829.-KUTHUMI NÉVEN MEGTESTESÜL AZ ÚJ KOR VILÁGTANÍTÓJA

REINKARNÁCIÓS LÁNC: Királyok Templomának alapítója,Pythagoras, Assisi Szent Ferenc, Sah Dzsahan, Baltazár/Belisar, III. Tutmozisz fáraó,  Szent János

Földön töltött legutóbbi létidőmben Kuthumi lal Singh-ként voltam ismert. Ekkor is folytattam a szenvedélyemet. Tudjátok a szenvedélyek – amit tanulmányoztok, tanultok, ami dalra fakasztja a szíveteket, amire rákattan az agyatok – hajlamosak életről életre követni titeket. Tehát Kuthumiként visszatértem a Földre, és Indiában, Kashmirban jöttem a világra.

Kuthumi lal Singh-ként jöttem hát ide, és már egészen korai éveimben nekikezdtem tanulmányaimnak. Szüleim tudós emberek voltak. Különösen apám volt az, aki arra bátorított, hogy tanuljak és olvassak. De bizonyos értelemben semmi mást nem tett, minthogy arra bátorított, hogy azt az utat kövessem, amit már korábban választottam. Tanulmányaim Londonba vezettek. Egyébként 1829-ben születtem, majd tanulmányaim miatt Londonba mentem, ahol sok időt töltöttem tanulással Cambridge-ben, annyit, amennyit csak tudtam. Újra filozófusnak, tanulmányozónak és az igazság keresőjének tartottam magam.

T


KUTHUMI

Kuthumi mester már a Teozófiai Társulat megalapításában is döntő szerepet játszott El Morya mester társaságában. Helena Blavatsky – a Társulat egyik alapítója – még Koot Hoomi vagy K. H. Mester néven említi, és M. Mesterrel együtt ők a „Fátyoltalan Ízisz” (Isis Unveiled, 1877) és a „Titkos Tanítás” (Secret Doctrine, 1888) című műveinek fő forrásai, és ezutáni tevékenységének fő ihletői. (Forrás: Harper’s Encyclopedia of Mystical & Paranormal Experience – remélem korrekt!) [Magyarul is olvasható a „Titkos tanítás” a Magyar Teozófiai Társulat weblapján: www.teozofia.hu – bár nem igazán könnyű olvasmány.] Tehát a teozófiai tanításban már megjelent Kuthumi Mester, és – sok egyéb mellett – az a tanítás, hogy a Föld és az emberiség fejlődését segíti – vagy akár irányítja - az úgynevezett „Planetáris Hierarchia”, amelynek vezetője Sanat Kumara és a többi Kumarák – még hárman – a „Láng Urai”, akik a sokkal fejlettebb Vénuszról érkeztek a Földre, mintegy 17 millió éve, hogy segítsék a fejlődést. A teozófiai tanítás a két világháború között érte el a csúcspontját, sok szempontból belőle nőtt ki a Közép-Európában viszonylag jól ismert „antropozófia”, Rudolf Steiner (1861-1925) kiterjedt tanítása, és Alice Bailey ˙(1880-1949) munkássága is, ami alapvetően a „Tibeti mester” Djwhal Khul (vagy D.K.) mester tanításain alapszik. Az utóbbi már a hierachia részleteit is közreadja – eszerint Kuthumi, St. Germain és Jézus is úgynevezett ’chohan’-ok. (Ezt angolul „kohán”-nak mondják, a magyar teozófiai irodalomban – melynek szóhasználatát nagyrészt én is követem – a „csohán” formula terjedt el.) A chohanok mondhatni „miniszterek” a hierarchiában – az Alice Bailey 1925-ös Értekezés a Kozmikus Tűzről című könyvében közreadottak szerint (1238-39.oldal) Kuthumi a második, Jézus a hatodik sugár chohanja, és R. Mester (a magyar mester) a hetedik sugár chohanja. [A hét kozmikus sugár tanítása az ezotéria egyik legfontosabb tanítása – erről részleteiben a „Mennyei Akarat hét sugara” című három hétvégés kurzusaimon szoktam beszélni.] R. Mester és St. Germain sorsa többszörösen összefonódik – bizonyos források szerint St. Germain grófja Rákóczi fejedelem gyermeke, ezért ők a kettőt azonosnak tekintik, mások szerint elkülönül a két entitás, de mindkettő a hetedik sugáron dolgozik. Michelle 2006-os channellingje szerint, amelyik a hierarchia mostani állapotával, illetve az új mesterekkel foglalkozik, jelenleg R. mester a hetedik sugár chohanja, St. Germain pedig felette van a hierarchiában. [Mivel az Alice Bailey féle hierarchia ábra már fenn van az espavo.hu –n, a héten még felkerül ez a channelling is.]

St. Germain tanításait Mark L. Prophet (1918-1973) és felesége Elizabeth Claire Prophet (1939-) mélyítette el, tevékenységüket a „Summit Lighthouse” szervezetben fejtették (illetve Elizabeth máig is fejti) ki – bár St. Germainé már az 1700-as évek óta ismert név volt. Az „ibolya láng” [vagyis a hetedik sugár energiája] a belső alkímia, a transzmutáció eszköze, amint ezt a Summit Lighthouse könyvei – és mellette más irodalmak is – közkinccsé tettek.

Jézus mester tevékenységét a keresztény kultúrkörben úgy gondolom nem szükséges különösebben taglalni.

Mindhárman rendszeresen feltűntek, feltűnnek a Geoff Hoppe által közvetített Tóbiás-tanításokban is.

Mielőtt a „lényegre” térnék, még „sajnos” tennünk kell egy kis kitérőt. Annyi tehát mostanra világossá vált, hogy Kuthumi, Jézus és St. Germain a planetáris hierarchia illusztris tagjai, akiknek éppen az a szerepük, hogy segítsék a Föld, az emberiség, illetve személy szerint a törekvő tanítványok előrehaladását. Ők – és a hierarchia többsége – úgynevezett Felemelkedett Mesterek, akik – általában – számos inkarnációt töltöttek földi testben, míg végül elérték az ötödik beavatást és így Mesterré váltak. [Részletek például Leadbeater: A Mesterek és az Ösvény című könyvében a teozófia oldalon.]

A Föld korszakokon át le volt zárva a kozmikus tudás beáramlása elöl – D. K. mester még a múlt század derekán is azt tanította, hogy nehéz és felesleges a Szoláris Hierarchián túlra tekinteni. 1987, a Harmonikus Konvergencia után nyíltak meg kicsit jobban a kapuk, addig szinte kizárólag a Nap, illetve a Naprendszer hierarchiája szolgált a kozmikus befolyások befogadására, még a csillagok asztrológiai hatása is nagyrészt a Napon keresztül érvényesült. (Ahogy ’a csoport’ tanítja: a Nap a kapu, melyen keresztül beömlenek a galaktikus központ energiái.) A ’fotonöv’-be érkezésünk már hozott ebben némi változást a 2000-es évek elején, de igazából a tavalyi harmadik 9:9:9 kapu (2007. szeptember 27.) hozta el a változást, ami után lehetségessé vált kikerülni a planetáris, illetve szoláris hierarchia közvetlen irányítása alól. E kapu idején vált először lehetővé közvetlen szálon hozzákapcsolódni a galaktikus hierarchiához.

(www.espavo.hu -Szigeti Anti)

1830.

Maximális, vagy ahhoz közeli Napkitörések

(Ernst Opik)


1830. - NAPFOLTMINIMUMOK AMELYEK JÁRVÁNYOKAT HOZTAK A FÖLDRE

(COT:210)


1830.TÓL - ERŐS NAPTEVÉKENYSÉG

Európa: Szabadság és függetlenségi mozgalmak


1834. - NAPFOLTMINIMUMOK AMELYEK JÁRVÁNYOKAT HOZTAK A FÖLDRE

(COT:210)


1834. – 1854. –  MAJA IDŐVONAL : PLANETÁRIS ALVILÁG 3. NAPPAL –SARJADZÁS

AZ ÁLLAMOK HÁBORÚJA.

USA: Ínséges évek, nem tudja kifizetni külföldi adósságait, befektetési pánik.

A Keleti államok pénzügyi, globalizációs törekvései, globális gazdasági vezető szerep.
(BHC2:180)


1837. - NAPFOLTMINIMUMOK AMELYEK JÁRVÁNYOKAT HOZTAK A FÖLDRE

(COT:210)


1840-1850 – VULKÁN BOLYGÓ/NAPRENDSZER – TEOZÓFUSOK

2010. NYARA– GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ: - A NAPRENDSZER VÁLTOZÁSAI

A Föderáció szerint hatalmas változások kezdődtek el a Naprendszerben.
Mars vékony atmoszférája kezd vastagodni.

Vénusz: az élet jeleit mutatja, atmoszférájában változáson megy keresztül.

Merkúr vulkanikus aktivitás

Vulkán bolygó: egy meg nem nyilvánult bolygó: (amelyről a látók, teozófusok már 1840-50-ben így nevezték el ezt az elveszett világot. Formába kezd alakulni.

Aszteroida Öv változásai: Maldek/Marduk újra a jelenlétét mutatja. Az Öv átrendezi magát. Egy új bolygó helyreállítása történik a törmelékből, és ez lesz a legnagyobbika a vizívilágoknak: Vénusz, Mars, Föld, Maldek a Naprendszer eredeti 4 vizívilága ahová a Teremtés kifejezte magát a nagy változásokba: mennyei próféciák. És ez az ami a Lemuriai telepeseket 900.000 éve a Naprendszerbe, majd ezekre a bolygókra és végül a Földre vonzotta. Útban vagyunk az Újabb Aranykorszak felé.

(GF:2010.0706)


1840.-1841.

MIHÁLY ARKANGYAL küzdelme a Sárkánnyal földi (asztrál?) szférában

A duális lét egyik legnagyobb csatáját nyerte meg Mihály Ark. Ezzel a nyereséggel a világos aspektusa átbillent az emelkedő pontjára. A Magasabb Birodalmakban már lehetőség látszott arra, hogy a krisztusi mag kicsírázhat, és az Emberiség (Humán Angyal) elindulhat egy olyan fejlődési íven, amely még nem történt meg a Világegyetem létrejötte óta.

MIHÁLY ARKANGYAL HARCA A SÁTÁNNAL-BIBLIA

Ez egy megváltoztatott történet, Rólunk és Mihályról. szólt

Az ember elhagyta az Ark rendjét, a mennyországot

M. átadta az Igazság kardját és utunkra bocsátott bennünket.

Ez a Mi választásunk volt, Nem volt angyali bukás és kiűzetés

(ezt azért találták ki, hogy bűntudatot éreztessenek bennünk)

Tóbiás:3:10


1800-AS ÉVEK KÖZEPÉTŐL KEZDVE

Az emberi faj lelki természete kelt életre

Ez a „hatodik érzék”, az intuíció aktiválódását hozta

A változások 1800-as évek közepétől megkezdődtek

Mária


1842 JÚLIUS 8 - 2'42"

Teljes  Napfogyatkozások a Kárpát- Medencében

(Kerion , 2010. 07. 09.)

http://www.leleklanc.eoldal.hu


1848.

Maximális, vagy ahhoz közeli Napkitörések

(Ernst Opik)


1850-IDŐJÁRÁS

Azt hisszük, hogy az időjárásunk mindig ilyen volt. Azonban a mostani időjárás csak 1850 óta ilyen. 550 évbe telt, amíg az időjárás ugyanolyan lett, mint most. Igen, belemehetnék a részletekbe, és órákat tölthetnénk el ezzel a témával, de ennyi az összes rendelkezésre álló információnk, ami alapján előre láthatunk ezen az úton.

(Drunvalo)


1851-BEN

Madame Blavatsky találkozott Londonban a Hyde Parkban El Morya felemelkedett mesterrel, az első sugár csohánjával.


1854. - 1873. –  PLANETÁRIS ALVILÁG 3 . ÉJSZAKA – AZ ÚJ HULLÁM ASSZIMILÁCIÓJA


1857.-ÓTA

közvetítnek Jézus és az Ifjabb Lelkek. Ekkor vették fel a kapcsolatot a világ minden táján az emberiséggel, ekkor kezdte Jézus több Ifjabb lélekkel a médiumokon keresztüli üzenetek közvetítését.

(Ardor)


1858. FEBRUÁR 11.- JÚLIUS 16. – LOURDES – MÁRIA JELENÉSEK

a Massabielle-i barlangban, többször is megjelent Szűz Mária, Saubirous Bernadett előtt.

1858. FEBRUÁR 11. –MÁRCIUS VÉGE – LOURDES

Bernadetta Soubirous és Szűz Mária jelenések Lourdesben.

18 jelenés történt, csodálatos gyógyulásokkal.


1859.

Erős napkitörések voltak, amelyek jelentős hatással voltak a fennálló társadalmakra.


1859. – HATALMAS NAPKITÖRÉS

Joe Gurman, a NASA Goddard Űrközpont kutatója szerint „fennáll egy komoly jelenség esélye". A legutóbbi kitörés a legerősebb, X osztályba tartozott, a kilökött anyag pedig a Földre érve geomágneses viharokat okozhat, ami komoly következményekkel járhat. Az eddigi legsúlyosabb mágneses vihart 1859-ben regisztrálták, mely 30-szor erősebb volt a múlt heti (2011.FEB.14-15)kitörésnél. Egy hasonló mértékű kitörés most globális katasztrófát okozna, hiszen  a műholdas kommunikációs, helymeghatározó rendszerek, elektromos hálózatok, elektronikus eszközök mindennapi életünk részévé váltak - ezen rendszerek összeomlása világszerte káoszt okozna.


1860. - NAPFOLTMINIMUMOK AMELYEK JÁRVÁNYOKAT HOZTAK A FÖLDRE

(COT:210)


1870. - NAPFOLTMINIMUMOK AMELYEK JÁRVÁNYOKAT HOZTAK A FÖLDRE

(COT:210)


1871.

Maximális, vagy ahhoz közeli Napkitörések

(Ernst Opik)


1873. – 1893. –MAJA IDŐVONAL:  PLANETÁRIS ALVILÁG 4. NAPPAL – BURJÁNZÁS


1873-1893. PLANETÁRI KORSZAK FÉLIDEJE – 4. NAPPAL

Helena Blavatsky megalapítja a Teozófiai Társaságot, Mary Baker Eddy pedig a Keresztény Tudomány megalapítója.

Az amerikai spirituális mozgalom csúcspontja.
Az ipari fejlődésra adott válaszreakció, a szellemekkel való kommunikáció alkalmazása.

(BHC”:188.)


1875-BEN

EL MORYA, KUTHUMI, DZSAVAL KHUL, SZERAPHISZ BEJ ÉS SAINT GERMAIN MEGALAPÍTOTTA A TEOZÓFIA TÁRSASÁGOT

(BD2:216)


1874 ÉS 1882.

A VÉNUSZ 100 ÉVENKÉNT kétszer TRANZITÁL

Legutóbb: 1874 és 1882.

Majd 2004. jún. 8 és 2012. június 6.

1874 (1882) - VÉNUSZ TRANZIT

Ismét gyorsan előre haladhattok az időben, amikor a fiatal Alexander [Graham Bell] megpróbálta létrehozni azt a nagyszerű telefon berendezést, ami ismét kommunikációt hoz el világotokra egy egészen új szinten [1874].

(The Venus Transit of June 2004
Master Guide Kirael, through the mediumship of Kahu Fred Sterling
2004 © Fred Sterling
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/ )


1875-2000. –A VULKÁNI TEVÉKENYSÉG NÖVEKSZIK

A Föld légkörében ma is változások történnek, a felső rétegekben egy eddig nem létező új gáz jelent meg, a vulkáni tevékenység 1875 óta az ötszörösére nőtt


1876.-1884. A VÉNUSZ KAPU 8 ÉVEN KERESZTÜLI MEGNYÍLÁSA


1879.

MIHÁLY ARKANGYAL ARCHE (KORSZELLEM) SZINTRE LÉPETT.

A Jézus korában angyali szinten álló lény, Krisztus követévé lépett, és ezek után 1899-től közvetíti az emberiség felé a Krisztus-Impulzust.

Korábban: Indra, Vahumanó néven említették.

(Váradi T.: Lukács Evangéliuma)


1879-1955. EINSTEIN

Ulm, Württemberg, Németország, 1879. március 14. – Princeton, New Jersey, USA, 1955. április 18.)

KÉRDÉS: Mit foglalt elméletbe Albert Einstein a fotonenergiával kapcsolatosan, ami ma valósul meg?

KIRAEL: Ó, csupán mindent. Einstein kibővítette Max Planck elméletét.
Einstein életútja önmagát olyannyira erővel telítő volt, hogy majdnem megölte őt, olyan értelemben, hogy egy negyedik dimenziós lény volt, és nehézségei támadtak, hogy visszatartsa útját erre az életidőre. Einstein megértett mindent a fotonról, melyet ma tudtok, és abba halt bele, hogy nem volt képes erről az embereknek beszélni.

Az olyan energiák, mint Albert Einstein és Max Planck itt vannak
, hogy mozgásban tartsák az utat. Einstein sosem hagyta el e Föld síkját. Még mindig Európa és Amerika körül barangol. Amikor a tudósoknak van egy váratlan gondolata a fotonról, ez olyan energiáktól ered, mint Einstein és Planck. Sajnos tudósaitok azt mondják ezeknek a gondolatoknak, hogy távozzanak a fejükből, és a gondolatok elmennek; azonban, ha azt mondanák, hogy „mondj többet erről”, az energiák több gondolatot tennének be a fejükbe.


(A fotonenergia hathatós szerepe a Nagy Változás során
The Powerful Role of Photon Energy during the Great Shift
Master Guide Kirael, through the mediumship of Kahu Fred Sterling
2010. július © Fred Sterling
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/ )

KIRAEL: Albert Einstein lemuriai energiáját felemelték, és emelkedetten tartotta. Zseni volt, mert négy rezgő DNS szála volt, és lemuriai energiáján keresztül élt. Ha fénytevő vagy, rendelkezel azzal a tehetséggel [kapacitással], hogy zseni legyél, mert négy szálas DNS-ed van. Ha nem zseniként működsz, akkor nem emelted meg eléggé lemuriai energiád, hogy teljesen aktiválja ezt a négy szálat. A négy szálas DNS biztosítja számodra, hogy hatalommal imádkozz, és eljuss mély meditációba, ahol rálelsz az összes válaszodra a szerelemben.

Ismétlem: Meditációval aktiválhatod DNS-ed négy szálát. Élhetsz lemuriai energiáddal azáltal, hogy tetőfokára emeled fel, és fenntartod. Albert Einstein mindig úgy nézett, mintha kábult lett volna. Ez azért volt, mert egy „sétáló meditáció” volt. Naponta 24 órát meditált, minden nap. Egy időre kijött ebből, hogy beszéljen valakivel munkájáról, majd visszatért a meditációba. Így tartotta fenn a lemuriai energiát önmagában. Sosem volt sok barátja, mert nem értette, miért mérgesek mindig az emberek. Sosem volt dühös. Azért tettette, hogy mérges, hogy az emberek figyelmét felhívja. Majd rá fogtok erre végül jönni, mert Einstein képviselni fogja magát a negyedik dimenzióban.

(Lemuria kibontakozó, felemelkedő energiája: Van benned?

Kirael mester tanácsadó, Kahu Fred Sterling közvetítésével

The Energy of Lemuria Rising: Is it in you?

Master Guide Kirael, through the mediumship of Kahu Fred Sterling, www.kirael.com

http://univerzumitudatossag.blogspot.com/ )


1800-AS ÉVEK

más változásokat és váltásokat is megtapasztaltunk. A korai 1500-as években. Az 1800-as évek vége felé, az ipari forradalom idején. A legtöbben jelen voltatok ezekben az időkben is.

(KVT)


1880-AS ÉS 1920-AS ÉVEKBEN – GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ FÖLDI KAPCSOLATFELVÉTELI KÍSÉRLETEI

Ezekben az időkben a GF, már próbálta tájékoztatni a földi kormányokat jótékony jelenlétükről. Ez a két kísérlet kudarcba fulladt. Ennek hatására az Annunakik, fejlett katonai technológiával látták el a Földi kormányokat.

(GF:2010.08.24)


1882.KRAKATOA

A Vénusz tranzit ideje alatt a Krakatoa kitörése.

A tranzitok alatt mindig jelentős elektromágneses változások vannak.


1883. AUG. 27.

Krakatau szigetének pusztulása, katasztrófája

1887- FELEMELKEDETT MESTEREK ISKOLÁJA

1877-ben a Felemelkedett Mesterek serege egy iskolát alapított a Belső Síkon, hogy oktassák azokat, akik helytelenül herdálták el a gazdagságot: Elmondták nekik az Igazságot az Egyetemes Törvényről, amely minden gazdagságot irányít. Teljes szabadságot kaptak, hogy elfogadják-e vagy visszatartják a felajánlott bizonyítékot.

(GF-SG.2010.10.19)


1887. MÁRCIUS 21

Az Új Út víziója ekkor kezdett horgonyozódni le a Földre

Ekkor döntött úgy az Emberiség Kollektív Tudatossága, hogy szeretné megmenteni a bolygót, s azt a Fénybe emelni.
Egy bolygószintű dimenzióváltás , azaz a Felemelkedés sorsalternatívájának vállalása volt

(CS-L:774)


1800-AS ÉVEK VÉGE-KUTHUMI-BLAVATSKY

Elindultam hát, anélkül, hogy erről bárkit is értesítettem volna, és nekivágtam életem következő szakaszának. Ez a szakasz körülbelül negyven évig tartott, és nekiláttam körbeutazni Európát. Visszautaztam szülőföldemre Indiába, végül pedig Tibetben kötöttem ki, ahol életem hátralévő részét töltöttem. Többé már nem tanulással, hanem tapasztalataim, élményeim leírásával és megosztásával. Némi időt azokkal töltöttem együtt, akik megalapították a Teozófiai Társulatot. Sok időt töltöttem a legkedvesebbel, azzal, aki egyszerre volt képes érezni és gondolkodni. Inspiráció volt számomra – Madame Blavatsky – a nő, aki tele volt az élet iránti szenvedéllyel. Abban a pillanatban, amikor megismertem, rögtön tudtam mi az az érzés, ami belőlem hiányzott. Intelligens, elképesztően intelligens asszony volt. A legtisztább intelligenciával rendelkezett, ugyanakkor érezni is tudott. Érezte az energiát. Érezte a szenvedélyt. Sokkal inkább érezte a virágokban lüktető életet, mint én valaha is az élet egészét. Képes volt bárki energiáját érezni, és segítséget nyújtott önmaguk egyensúlyának helyreállításában. Nem feltétlenül volt ő gyógyító sokkal inkább érző volt.

Sok időt töltöttem ezzel az asszonnyal, hogy megtanuljam megnyitni magam még több élmény előtt. Hogy tapasztaljak, és ne gondolkozzak!

(T-KT:8:5)


A késöi 1800-as években amint a Halak Korszaka és a Hatodik Sugár befolyása megkezdte átadni helyét a Vizöntö Korának és a szabadság, a megtisztulás és az Átalakulás Ibolya Lángjának azaz a Hetedik Sugárnak, szeretett Arkangyalaink Zadkiel és Lady Amethyst vezetésével, Atya/Anya Istenünk hatalmas mennyiségben fogadta be a Fény Ádámi Részecskéinek a beáramlását a Legfelsöbb Teremtötöl.  Elérkezett az idö, hogy elkezdjétek nagyobb mennyiségben sugározni a Teremtés Szeretet/Élet Erejét az Univerzumba. A Föld és az emberiség fokozatosan lett kitéve a Teremtö Fény egyre magasabb és magasabb frekvenciáinak. Azonban, ahogy a finom fény behatolt a Földbe és az emberiség szivébe, a káosz eluralkodott a bolygón.  Éppen úgy, ahogy a világ és lakói azt jelenleg tapasztalják, világháborúk voltak, pusztitó világ járványok, soha nem hallott rémtettek, szélsöségesen romboló idöjárási minták és a világ pénzügyi válsága, ami óriási szenvedést okozott a tömegeknek.  És lázadás volt az ifjabb generációk soraiban, és ezer éveken át tiszteletben tartott hagyományok lettek módositva vagy teljesen kiiktatva.   Életet-megváltoztató események, feltalálmányok és a forradalmi gondolkodás drámaian megváltoztatta a világot, amint az új Teremtés Fénye behatolt


1893. – 1913. - MAJA IDŐVONAL PLANETÁRIS ALVILÁG 4 . ÉJSZAKA – AZ ÚJ HULLÁM KITERJEDÉSE


1893. - NAPFOLTMINIMUMOK AMELYEK JÁRVÁNYOKAT HOZTAK A FÖLDRE

(COT:210)


1894-TŐL -1935-IG jegyezte le THOMAS B. SPALDING az indiai tapasztalatait, találkozásait a Himalája Mestereivel

Spalding, 1894-ben érkezett Indiába

(Baird)


1898-BAN

EL MORYA KÁN, válik az I. Sugár, Az Erő és Akarat sugarának csohánjává

(BD2:216)


1899-BEN – 30 Millió faj élt a Földön, mára, alig több mint 15 millió maradt.

(Drunvalo2:227)

Módosítás dátuma: 2011. június 05. vasárnap, 06:19
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 20 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!