IDŐVONAL 2010. 2. MÁRCIUS-ÁPRILIS PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. május 06. péntek, 14:19

IDŐVONAL 2010. MÁRCIUS-ÁPRILIS

EGY ÚJ CSAKRA KERÜLT BEVEZETÉSRE

FÉNYJELENSÉG KÖZÉP-EURÓPÁBAN/KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

4:4 SMARAGD SUGÁR ÜNNEP/AZ ILLUMINÁTUS MATRIX LEBONTÁSA

A KOZMIKUS BEINDITÁS KRISTÁLY FÁZISÁNAK KÖZVETLEN NYITÁSA ÉS AKTIVÁLÁSA

IZLANDI VULKÁNKITÖRÉS

MEXIKÓI ÖBÖL KÁROSODÁSÁNAK HATÁSTALANÍTÁSA


Márciusi portál. A választáson van a fő hangsúly, a bátran választáson. A választás elengedi a régi nem működő kapcsolatainkat, megrögződéseinket, amelyek már nem szolgálnak bennünk, elengedi a korlátozó mintákat, segít kinyitni magunkat, ami elmegy azt fénnyel töltse be. Semmi akadályoztató nem maradhat bennünk, mert a magasabb frekvencia nem tűri el majd.

 

2010.  MÁRCIUS

A SPIRITUÁLIS FORRADALOM KÖZEPÉN ÁLLUNK / R. HERMAN/ M. ARK

Az idő lényegbe vágó, mert most már nyilvánvaló, hogy a tömegek félelme és haragja, a természet erőinek a hatványozott ereje, és a Föld változása/tisztulása gyorsul, és intenzitásában növekszik napról-napra. Azt mondtuk utóbbi üzenetünkben, (2010 márciusi üzenet, RH) hogy a spirituális forradalom kellős közepén vagytok, azonban, a Föld és a harmadik-/negyedik dimenziós illúziós valóság tömegei úgyszintén a forradalom kellős közepén vannak.  Intenzív polarizáció megy végbe a különböző pártok között, nem csak egyes elszigetelt helyein a világnak, hanem minden országban, mindegyik faj, kultúra, vallás és politikai csoportosulás részese ennek.  Elmondtuk azt is, hogy a szakadék a Fény és az árnyékföld között szélesedik, és ez nagyon is nyilvánvaló a magasabb és a földi nézőpontból egyaránt. Mi tisztán látjuk, az Élő Fényben fürdő területeket, köszönve nektek, a Fény hű őreinek.  De látjuk a negativitás örvénylő forgószelét is, és a növekvő káoszt az országok, a tartományok, a városok, a falvak, a szomszédságok  sokaságában, de még a családok között is világszerte.

Ha a világméretű hír média szónoklatának a fogságába estetek, mást nem tehettek, csak legyetek tudatában, hogy a hír média őrült mennyiségű negativitást okád a légbe és azok tudatába, akik fogékonyak a szenzációhajhász, torzított üzenetekre és az elkülönülésre....

Az újraegyesítés hívása megkezdődik sokatok számára, amikor is Lelketek kifinomult Dala eléri Isteni Énetek különböző tagjait. Amint kifinomítjátok vibrációs mintáitokat és Energia Szignatúrátok eléri a harmónia egy bizonyos szintjét, Lelketek Dala elkezd visszhangozni a negyedik dimenzión keresztül az ötödik, néhányatok számára esetleg még a hatodik dimenzióba is, és nagyon fokozatosan Felsőbb Énetek Lélek Töredékeinek aura mezőibe.

(RH:201004)


2010. MÁRCIUS 3. – FÉNYJELENSÉG KÖZÉP-EURÓPÁBAN/KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

2010. Március 3. (3:3:3)

A  Feltételnélküli Szeretet Világtanítója, IstenAsszony Fényének megérkezése

Láthattuk a betlehemi csillaghoz hasonlóan a Kárpáti Hazába érkezését.

A tudomány képtelen meghatározni mi is történt.

Bolygóegyüttállással a Vízöntőben horgonyozódott le (PRECESSZIÓS CIKLUS!!!) Rákóczi/RAgoczky földjén, nem messze Kassától: Merkúr, Jupiter, Nap, Neptunusz Vénusz alkották a bolygóláncot.

A megismerésvágy, az isteni bölcsesség, a teremtői áradás, az istenasszony álma az emberiség felemelkedéséről és a feltétel nélküli szeretet boldogasszonyi aspektusai kerültek az ember-angyali átalakulás ibolya lángjába.

Bevezette a chilei földrengés, Új Lemuria/Lemayar megmozdult, a part menti cunami rengeteg régi megrögzült energiát mosott el, és a leendő Új Mayarország felett lebontotta a fátylat.

A 3:3-as energia nem más mint a két szenthármasság (Férfi és női széttöredezett) kristálygyémánt kapcsolódásának (merkaba) meggyógyítása:

Aktiválásra kerülnek az új fénytest gyémántalakzatai:

Merkaba-ból. A Merkaba már nem szolgál bennünket, új fényruháink készen vannak, csak fel kell öltöznünk saját szándékunkkal.

Az új fénytest kristályprogramozásának periódusai (Tyberonn-Metatron)

MERKIVA 12 pontos (2010. március 20-án), majd MERKAVA a 12 pontos, dodekaéder (2010. 10.10), majd a 20 pontos MERKANA icosaéder (2011.11.11), majd a 24 pontos MERKARA a krisztusi Avatártest, 2012.

2010. MÁRCIUS 15 – ÚJHOLD – A KOZMIKUS BEINDITÁS FINOM NYITÁSA

2010. MÁRCIUS 18 – PALENQUE – PLEJÁDI ÜZENET

Teljesen egyértelművé lett számunkra, ebben az összekapcsolódásban, hogy MI EGY CSALÁD VAGYUNK VELÜK, PLEJÁDI TESTVÉREINKKEL.

Tudom, hogy akik itt vagytok ebben a körben és olvassátok most, sokan közületek átérzik már mindezt, és nem látok egyetlenegy olyat se közülünk, aki nem lett volna képes kapcsolódni szíve fényszálával ezen a helyen az egekből érkező Plejádi Csillagok Bölcseinek szíveivel.

A Csillagok Bölcsei hálájuk érzését küldi most mindannyiunknak, hogy volt annyi bátorságunk ebben az időben itt jelen lenni. Ez a valóság nagyon sűrű, és lineáris időben létezik, és ide köt bennünk a gravitáció is.

Valójában azért jöttünk ide, hogy gyönyörű energiáinkat lehorgonyozzuk a Földre. Elődeink közül nagyon sokan ezért idejekorán elmentek, mert számukra túl veszélyesnek tűnt itt maradni. És akkor olyan történések következtek be, álomban merültünk, akik itt maradtak, mindannyian, mert túl megrázó lett volna mindannyiunk számára ébernek maradni. De mindig volt egy-egy kis ébresztő jel, amelyfelrázott bennünket, és minden egyes ébresztésből egyre többen kezdtek el emlékezni újra meg újra, amikor megéreztétek, hogy valójában nem ez az eredeti szülőhelyünk, máshonnan érkeztünk, nem ide tartozunk igazából, és ezt egyre többen elkezdtük keresni.

Ez az ébredő érzés hozta meg sokunk számára azt, hogy az emberiség természete nem az elkülönülés, nem kívülálló útkeresők, hanem az együttérzés tartja össze őket.

Így most a mi ébresztőóránk folyamatosan szólal meg ezen a biztonságos helyen. Amíg aludtunk saját védelmünkre, addig a bölcsesség és a tudás biztos helyre el lett mentve. És a mostani biztonságunkban elérkezett az, az idő, a világ készen áll arra, hogy ezt a tudást és bölcsességet kívánságunk szerint használhassuk. A kollektív tudatosság már felébredt, annyira, hogy felemelje az emberiséget az új valóságába. Elég felébredt ember van már a Földön, arra hogy létrehozzanak egy megállíthatatlan fénycunamit, és ez a cunami elindult és úton van.

A Csillagok bölcsei azt mondják most: Ti vagytok a legbátrabbak, akik minden támogatás nélkül itt maradtatok. Fogalmunk sem volt arról, hogy mekkora kihívást jelent a 3. dimenziós valóságban élni nap, mint nap, és ennek ellenére itt maradtunk.

A csillag Bölcsei emlékeztetni akarnak arra bennünket, hogy nem lehet megítélni senkit sem, azért mert eddig aludt a Földön, ez nem jó vagy rossz dolog kérdése. Majdnem, teljes amnéziában kellett lennünk azért, hogy képesek legyünk elviselni a lineáris időt, és majd képesek legyünk lépésről lépésre megnyilvánítani az elképzeléseinket, s nem úgy azonnali teremtésként, ahogy azt a szférikus múltban tettük. Minél többen ébredtünk meg, és minél többen olvadunk energiáinkkal a Föld szent helyeibe, annál inkább elkezdtünk emlékezni az otthonunkra, és arra, amiért itt vagyunk, segíteni fogjuk felébreszteni a Földet és rajta lévő minden életet.

Amit most teszünk itt együtt, az olyan, mint egy zarándoklat, az, hatással van minden emberre, mert, össze vagyunk kapcsolódva minden emberrel. Ez mindig is így volt, de most már tudatában vagyunk ennek nagyon is, és ezzel a figyelemfelkeltéssel az egység még érezhetőbbé válik. Ezért is van, az hogy a Csillagok Bölcsei és a Plejádiak hálával vannak irántunk, és szemmel tartanak bennünket, mert valami hamarosan megébred, beindul bennünk. És akkor azt is tudni fogják, hogy elérkezett az idő az ő visszatérésüknek. a Földre. A Felébredt energia fogja biztonságosan lehetővé tenni a teljes visszatérésüket. Nem fognak addig visszatérni, amíg, míg nem hatalmazzuk fel magunkat arra, hogy amikor visszatérnek ne az isteneket, lássuk meg bennük. Nem azért térnek vissza, hogy tanárainkként nézzünk fel rájuk, hanem barátainkként kívánnak eljönni.

A mi munkánk most annyi, hogy öntudatosakká váljunk arra, hogy felismerjük, azt hogy készek és egészek, teljesek vagyunk a mostani létezésünkbe, minden külsőség, minden befolyás nélkül. Ha átérezzük mindezt, akkor élő Mesterekké válunk.

Amikor megérkeznek majd csillag családjaink, akkor együtt fogunk sétálni velük, nem mögöttük fogunk kullogni, vagy hajbókolni nekik, vagy csókolgatni a lábnyomukat, vagy összecsődülni, hogy megérkeztek a szentek, mert a szentek mi vagyunk magunk mindannyian. Ők a mi őseink. Semmi különbség nincs közöttünk, csupán az a tény, hogy nekünk volt elhivatottságunk a Földön maradni.

A csillagok Bölcsei és a Plejádok védőszárnyaik alatt tartanak bennünk és addig fognak segíteni, amíg újra megérik a rendíthetetlen, csodálatos önbizalmunk magunk iránt, ami nem az egoból jön, mert az, az Én-Önbizalma. A kettő között nagy különbség van. Az Én-Önbizalma annyira erőteljes, hogy 100%-ig hallgat a szívünkre és megbízik benne, és nem számít neki az, hogy a külvilág milyennek is tartja, vagy ítéli meg.

Csalhatatlanul megbízhatunk benne. És akkor meg fogjuk tudni azt, hogy kik is vagyunk mi valójában, amikor az égiek megjelennek újra, hogy együtt legyünk ismét. Sokunk együtt tölthetik velük az idejüket, együtt dolgozhatunk velük, vagy együtt élvezzük majd az együttlétet, és nem lesznek akkora kívánságaink, mert tudni fogunk és teljesek leszünk és mindenünk meg lesz amire szükségünk van.. ÉS EZ MÁR MOST ITT VAN. NEKÜNK CSAK EMLÉKEZNI KELL ARRA, HOGY KIK VAGYUNK!!! Ez ennyire egyszerű.

Nekünk már csak annyi a feladatunk a csillag családunk segítségében tartva, hogy bátran kiálljunk magunkért, és ez nem egy kemény munka kérdése. Alkossunk valamit, írjunk zenéket, annyi a művész és gyógyító van közöttünk. Az én feladatom az, hogy olvassak a szent helyek energiájából, hogy abban tudjuk segíteni másoknak, hogy ugyanerre képesek legyenek.. Mindannyian tegyük a dolgunkat, mert mindannyian egy darabja vagyunk a kirakósnak, ami összehoz bennünket, mert így kaphatjuk meg a teljes képet a valóságról.

Már eljutottunk oda, hogy hatalmas erőnkkel elindíthattuk a felébredés cunamiját ezen a bolygón, és ez elvezet bennünket az ígéret földjére. Mert én is jól tudom, már mindannyian ide szeretnénk érni. Mi mindannyian a gyorsulás csodabogarai vagyunk, különben nem itt lenne a helyünk. Senki nem jött volna erre az istenháta mögötti helyekre, a Földre, anélkül hogy a belső hangja nem kalauzolta volna el valahová.. Annyi bizonyos, hogy sokan már így vannak ezzel most. Ahogy a Csillagok Bölcsei a segítségükben tartanak, úgy választhatod ezt a segítséget arra, ha bizonytalannak vagy erőtlennek érzed magadat, vagy vannak gyenge pontjaid, amelyek kiváltották mindezeket. És én már most elnézést kérek tőletek: ha nem tetszik bárkinek is ez a hang, azoknak mondom: ha nem hát, nem. Ha nem vagy erre még készen, nem úgy érzed, akkor azoknak mondom: Ha nem állsz még készen rá, nem tudsz szembenézni ezekkel, akkor még ne indulj, mert Te vagy az, aki irányítod a felemelkedési folyamatodat. A Csillagok Bölcsei feltétel nélkül segíteni fognak abban, hogy visszanyerd önbizalmadat, és meglehet még az is hogy ők fognak felemelni téged.

UI: A Csillagok Bölcsei egy frekvenciaszabályzóval fogják segíteni a felemelkedési folyamatot, együtt dolgozva veled, ha gyorsabban kívánnád, csak bátran hívd fel őket, ha lassabban, akkor ugyanúgy kérd meg őket. Amennyiben szükséged van a tiszta teredre, akkor kapcsolódj le róluk. Rendben van így?. Minden tőled függ! Ez az eljárás nem a jó és a rossz kérdése. Úgy tegyetek, ahogy nektek megfelelő jobban és lássátok majd, hogy segít bennetek az utazásotok során a következő néhány napban.

A PLEJÁDOK ÉS  A CSILLAGOK BÖLCSEINEK SZERETET SZOLGÁLATA

üzenete 2010. március 18. Palenque Királyi palota udvara

Aluna Joy Yaxk'in átadásában

Palenque szent maja helyéről, 2010. március 18.-án

http://lightworkers.org/channeling/104622/receiving-assistance-star-elders-and-pleiadians-march-18-2010-message-received-pal

2010. MÁRCIUS 20. - AZ ÚJ FÉNYTEST KRISTÁLYPROGRAMOZÁSÁNAK PERIÓDUSAI

Az új fénytest kristályprogramozásának periódusai (Tyberonn-Metatron)

MERKIVA 12 pontos (2010. március 20-án), majd MERKAVA a 12 pontos, dodekaéder (2010. 10.10), majd a 20 pontos MERKANA icosaéder (2011.11.11), majd a 24 pontos MERKARA a krisztusi Avatártest, 2012.

2010. MÁRCIUS 20. – FÉNYTESTI ELTOLÓDÁS MERKABÁTÓL MERKAVA FELÉ

A 144-es rács a Kozmikus Pulzálás spirálján a Galaktikus Hálóban nagyobb és kibővített geometria formattálása történt meg.

Ez a Kozmikus Beindítás 2. szakaszát kiterjeszti az emberi aura formájába, hogy képes legyen fogadni a magból és az univerzum spiráljából érkező energiát, eltolódva a Mer-Ka-ba-ból, a Mer-Ki-Va felé, nagyobb képességgel a keresőknek, hogy az Isteni Ember elbírja a magasabb frekvenciákat a Kozmikus pulzálásból a 144-es hálón keresztül

(Metatron)

2010. MÁRCIUS 20.- OKTÓBER 10. (101010) – METATRON ARKANGYALTÓL

Tyberronon keresztül

Március 20/21.: A 3-as évben megfüröszti az 5-ös változás kódjait és a 8-asban időtleníti.

Saint Germain:   A Napéjegyenlöségek, a Napfordulók a Fogyatkozások és a 10-10-10 Tripla Dátum Átjáró lesz specifikus 2010 – ben.  A hold aszpektusok, a Telihold és az Újhold,  a növekvö és a fogyó lunáris ciklusok hasznositásának megértése pedig minden évben ott van.  A március 20-i Napéjegyenlöség, a 10-10-10 és a Telihold Holdfogyatkozás a december 21-i Napfordulókor lesz a három legeröteljesebb.  A Tel jes Napfogyatkozás július 11-én és a Napéjegyenlöség szeptember 22-én szintén eröteljes csillag kapuk lesznek.  Decemberben 12-12 egyesitve 12-21-vel szintén rendkivül eröteljes lesz.

***

Üdvözlet Kedveseim, Metatron vagyok, a Fény Ura!  Ma a Kozmikus Trigger azaz Beinditás második szakaszáról fogunk beszélni nektek.  Ennek az ideje már valóban közel van, és két dátumon fog megtörténni a lineáris idötök 2010-es évében.  A kezdö nagy hullám 2010 március 20-án, a Napéjegyenlöségkor indul, az utóbbi nagy hullám pedig a 10-10-10 tripla dátum frekvenciális átáró aktiválásakor.

Minden felgyorsul, az idö felgyorsulása is fokozódik a felemelkedés közeledtével.  Tehát, ahogy az idö átformálja önmagát, az átformálja az emberiség tapasztalását is, a természet látható és láthatatlan eröit, és önmaga a Föld arculatát is.  Ez persze, a Kozmikus Trigger azaz Beinditás második szakasza, és ennek eljött az ideje.  2010 március 20-án a Napéjegyenlöség napján történik majd, és két elsödleges folyamatot ölel fel: (1) A régóta alvó, kódolt Kristály energiák felszabaditását az Új Égbolt 2-ik elliptikus formációiban; (2) A MerKaBah elözö változatának átmenetét az egyesitett zérus-pont kristály átváltásába.  Mindkét pontot ismertetjük majd ebben az elemzésben.

A megmaradt Napéjegyenlöségek, melyek még elöttünk vannak a Felemelkedés visszaszámolásában, már nincsenek behatárolva sem a lineáris idö, sem a jelenlegi tér-idö paradigmáitokbeli dimenzionális belépési korlátozásokkal.  És amint mondtuk, bolygótok sok része már az 5.ik dimenzióban van, a Felemelkedést megelözö 3 év Napéjegyenlöségei alatt pedig, a magasabb dimenzionalitásba való átjáró, sokkal szélesebbre nyilik. És felhivjuk a figyelmeteket arra, hogy a Kozmikus Beinditás Kristály ébredése által lehetövé tett kivételes átjáró a 12.ik dimenzióból, 2010 március 20-án fog megnyilvánulni.  Természetesen ez szigorúan kötelezö elöfeltétele az Új Földnek.

A 2010 Tavaszi Napéjegyenlöség 12.ik dimenziós nyitása lesz, a legtermékenyebb egységbe foglalása a 12.ik dimenziós energiának ami megtörtént a Földön Atlantisz Aranykora óta, vagy 35,000 évvel ezelött a jelenlegi lineáris-idö paradigmátokkal mérve. Az energia kristály nyitása  nem lesz olyan egyszerü mint a Beinditás elektromágneses szakasza, mégis, a nagyarányú  forgandóságával eredményezett energia felerösitése tömérdek és messzemenö lesz.

Habár, a Kristály Energia eredendöen elérhetö számotokra az 5.ik dimenzióban, a Kvantum Kristály Mezö teljes spektruma, teljes egészében csakis a 12.ik dimenzióban létezik.  Ennek megfelelöen, a földi ásvány birodalom kristály aszpektusának tudatossága, dinamikusan a 12.ik dimenzión keresztül, a “Kristály Platina Sugár” által alakult ki. A 12.ik dimenzió a földi dimenzionalitás legmagasabb rezonanciája, ugyanakkor az elsö dimenziója a kristály birodalmaknak, és a legmagasabb Kozmikus Sugár, a Platina Sugár dimenziója is. A Platina Sugár kristály jelleggel müködik, és hordoz magában mind a 12 Kozmikus Sugár elemeiböl.

Mint olyan, a 2010 Kozmikus Beinditás Kristály Platina Sugara március 20-án a Napéjegyenlöség napján, robusztus, lüktetö spirálokban fog alázuhogni a Föld Sikjára.  A 144-Rácson keresztül, ezek majd egy érzékelhetöbb frekvenciává transzdukálódnak, annak érdekében, hogy ez a nagyon süritett energia, együttmüködöen beintegrálódjék a planetáris rezonanciába.  Az eredmény, az óriási felfelé váltás lesz, ami párosan testesiti meg és viszi át a Kozmikus Kódokat az eljövendö tökéletességbe.

Kedveseink, a Kristály kor az már bizonyosság.  Közeleg, és nöttön nö a tehetetlenségi nyomaték (inertia).  A dualitás elkülönülése egy eröteljes és értékes tapasztalás volt az emberiség számára a Lineáris Föld Egyetemén.  A dualitás eredményes tanitó volt, de a lineáris tanmenet sokatok számára lezárul.  Itt az ideje, hogy megkapjátok a polaritásbeli okleveleteket, és elkezdjétek tudományos továbbképzö munkátokat a Kristály Omniverzum zérus mezejének a magasabb birodalmaiban.

Az Új Égbolt Kialakitása

Mielött a Föld a dualitás bolygójává vált volna, egy nem duális égbolt vette körül.  Két elliptikus sáv ivelte körül a Földet.  Az egyik elektromos természetü volt, a másik mágneses, a kettö együttesen egy oszcilláló kristály pajzsot képezve körbe fogták a Földet. A kristály szféra lüktetése hangot bocsátott ki az OM frekvenciáján.  Ezt már elözöleg megosztottuk veletek, a Kozmikus Beinditás elsö két elemzésében.

A nem duális égbolt feloldódott amikor a Föld a dualitás bolygójává alakult át, a MOLDAR konfliktusa után. Az elektromágnesség széttört a földben poláris elektro-mágnességgé.  A kristályos részeket a Föld Ásványi Birodalma kapta, meg persze az éteri szemcsék úgynevezett Ádámi Eszenciája vagyis az Akasha.

A Tárolt Kódolt Kristály Energia területei

A 2010 aktiválások során, a régóta szunnyadó kódolt kristály energiák a Kozmikus beinditás részeként aktiválódnak 25 elsödleges területen bolygószerte.

Ezek a területek a Következök:

1. Minas Gerais - Brazilia,     2. Bahia – Brazilia,     3. Arkanzasz – USA,     4. Muzo – Columbia,     5. Bolivia,     6. Herkimer – New York,     7. Himalája – Tibet/Nepál,     8. Santa Fe/New Mexico – USA,     9. Tsavo – Tanzánia,     10. Torres del Paine – Chile,     11. Dauphine – Franciaország,     12. Új Dél Wales – Ausztrália,     13. Cairngorm Hegyek/Skócia – Nagybritánia,     14. Galicia – Spanyolország,     15. British Columbia – Canada,     16. Urál Hegység,     17. Mongólia,     18. Quartz Reef – Új Zéland,     19. Schweizi Alpok,     20. Namibia,     21. Japán,     22. Huaxi – Kina,     23. Thunder Bay – Canada,     24. Nyugat Karolina Szigetek-Blue Ridge Moutains,     25. Tábla Hegyek – Dél Afrika

Mesterek, ez mindenképpen meg fog történni.  Azok közületek, akik a jóindulatú Atlantisziakhoz, az “Egy Törvényéhez” tartoztak, csak ti értik ezt igazán jól, hiszen olyan hosszú ideje várjátok már, hogy ez megtörténjék.  Ez a szent befejezés számotokra.  TI, a Kozmikus Tanács & Galaktikus Föderáció Sziriuszi, Pleiadi és Arkturuszi tagjaival karöltve, óriási lépéseket tettek meg annak bitositására, hogy a Kristály Energia soha többé ne kerülhessen a “Belial Fiai” kezébe, a Náci-nemesi csoporthoz, kiknek kapzsisága, kegyetlensége és hatalomvágya a kristályokkal való visszaéléshez vezetett, ami Atlantisz szomorú örökségét eredményezte. Látjátok, a 8-8-8 és a 9-9-9 meg a megmaradt tripla dátumokon felébresztett Atlantiszi Mester Kristályok fizikailag még két-három évszázadig nem lesznek hozzáférhetöek.  Az egy szempillantás a Kozmikus idöben, mégis egy fontos dimenzionális zár pajzsa fogja védelmezni öket, amig a bolygó teljesen a megvilágosodottság állapotába nem lesz.

Itt mondjuk el, hogy 2012-ben a megvilágosodott Föld fog megszületni, de az igazi béke és a globális megvilágosodottság eléréséhez a bolygótokon, még vagy két évszázad kell.  Mégis, ami most történik, az a lendület, ami lehetövé teszi, hogy ez megtörténjék.

A leirt folyamat magyarázatának a befejezéseként, elmondjuk, hogy a kódolt kristály energiák, amelyek 2010 március 20-án szabadulnak fel, a felébredt, földalatti Mester Kristályok által lesznek behangolva, amint a 144-Kristály Rács magába vonzza öket, hogy a továbbiakban beolvadjanak az Új Égboltba.  Mig 2009-ben a Kozmikus Beinditás Elektro-Mágneses Szakasza 21 nap alatt fejezödött be, a Kristály felszabadulás szinte azonnal megtörténik, szó szerint egy órán belül a Napéjegyenlöség tetözését meghaladva. A hatása érzékelhetö lesz, úgyszintén a Kristály energia fénymennyisége, az elözö szakasz elektro-mágneses felszabadulásához hasonlitva 2009-ben.

2010 Kozmikus Beinditásának egyik legfontosabb eredménye a Kristály MerKaBah összeállása. Felhivjuk a figyelmeteket arra, hogy a MerKaBah, amely a magasabb dimenziókba Csillag Tetraéder Jármüként szolgált az elmúlt 12,000 éves ciklusban, most kiterjedtebb minöségre cserélödik fel.  Valójában, a Kristály MerKaBah majd MerKiVah folyamatosan terjedö módjába fejlödik át.  A Kristály MerKaBah felmerülése várakozóban volt, de a nemrégiben történt 9-9-9 Kristály Aktiválás bevezetett a Föld Kristály Energia Átalakulásának a kezdö szakaszába, sokan ráébredtek szent egységetek potenciáljaira.  A Kozmikus Beinditás II Szakasza a kristály átalakulás újabb fontos elemeit késziti elö majd.

Az emberi elme a dualitásban arra lett tervezve, hogy segitsen begyüjteni és feldolgozni az információt, valamint megkülömböztetni az igazságot, de a bölcsesség, ami a magasabb Kristály Birodalmakba visz benneteket, az a duális MerKaBah hatókörén kivül tartózkodik.  Ennélfogva, az új Kristály MerKaBah és MerKiVah létesitménye szükséges, hogy kiterjedjen a Felemelkedés Kristály Energiáiba.  Valójában, a Felemelkedés által elérhetövé vált dimenziók magasabb birodalmai az Egységes Isteni Tudatosságban rejlenek, és a belépés integrált Kristály Fényt igényel, és ez nem jöhetett be az elkülönülés kettös-forgású poláris MerKaBah elözö rendszerében.

Ennek megfelelöen, a Kristályos MerKaBah majd a MerKiVah-ba való átmenet következik.  A Kristályos MerKaBah csakis, a Kozmikus Beinditás 2010 márciusi Napéjegyenlöség alkalmával történö 2.ik szakaszával válik teljesen elérhetövé.  A kristályos MerKaBah fejlödésével jön létre a MerKiVah.  A Kristályos MerKiVah 10-10-10 válik elérhetövé.  A MerKiVah felül emelkedik a 8 ágú csillagtetraéderen, és a csillagositott dodekaéder 12 ágú csillagában formálódik.  Természetesen a MerKiVikus forgási mechanika, geometria, forgási-vektor és a frekvencia arányok nagyban külömböznek az új prototipusban.

Tömör geometriai formák két szintje található a 12 ágú MerKiVah felett.  Mindegyik Metatroni alakzat a szakrális geometria kontextusában, tehát mindegyik a kiterjedt dimenzionális elérhetöség fejlödési haladását kapcsolja egymásba.  A MerKaBah-ba való szükségszerü átmenet teljes folyamatát a “Metatroni Kulcsok” adják meg, és mi a közeljövöben annak szentelünk majd egy elemzést, a téma és a folyamat összes részletével.  Ezt még a 2010 Kozmikus Beinditás elött átadjuk nektek.

A 2012 december 21-ét megelözö három évben a legfontosabbak ezek közül a Napéjegyenlöségek, a Napfordulók, a Tripla Dátumok és a teljes nap és hold fogyatkozások lesznek.  2010, 2011 és 2012 mindenütt jelenlevö Napéjegyenlőségei beillesztett hologramikus átjárókkal bírnak amelyek mindenütt jelenvalók és időtlenek.

2010, 2011 és 2012-ben a tripla dátumok és az ehhez kapcsolódó asztronómiai események exponenciálisan erőteljesebbek lesznek mint az előző években.  Mindegyik energiával töltött, hogy hasznosítsa a ritka megnyílásokat és elősegítse a rendkívüli kódolt energiák befogadását és lehozatalát, melyek a Mikro és a Makro Felemelkedéshez szükségesek.

Ezeket az átjárókat fel kell ismerni és hasznositani.  Mi arra buzditunk benneteket, hogy látogassatok el az erö központokba, az örvény-átjáró komplexusokba illetve a szent helyekre ezen frekvencia átjárók alkalmával.  Gyüljetek össze a közös szertartásokon, csoportos ünnepléseken és úgy kapjátok is, és külditek is, az Átalakitó Kristály Fény hullámait a Multiverzumon keresztül, és az nagyobb és sokkal messzebbre ható mint azt el tudjátok képzelni.  Ez a közös egység, a MEGVILÁGOSODOTT-EGYSÉG, amely átalakitja a Földet és azon túl is.  Ez mindég is igy volt.

És ez igy van.

Forditotta:   Sári Izabella


2010. MÁRCIUS 20.

A külső belső integrálás és összehangolódás úgy tűnik: 2011. március 20-ára történik meg.

L.C. Gorgo- Plejádi Nagytanács

2010. MÁRCIUS 20 – TAVASZI NAPÉJEGYENLŐSÉG – A KOZMIKUS BEINDITÁS KRISTÁLY FÁZISÁNAK KÖZVETLEN NYITÁSA ÉS AKTIVÁLÁSA

2010. 03.21. – CHILEI BEJELENTÉS

Michelle Bachelet leköszönő chilei elnök ma bejelentette, hogy felvették a kapcsolatot a Galaktikus Föderációval, a Föld segítése céljából. Hozzátette, hogy már régen kapcsolatban álltak különböző föderációs testvéri bolygókkal, de a földi globális elit minden eszközzel elnyomott minden ilyen jellegű információt.

Most már képes az emberi tudatosság ezzel az információval mit kezdeni, először is mert belső igazságuk szerint ítélnek, másodszor le tudják küzdeni magukban azt a hatalmas haragot, mely az elit által eltitkolt, fejlődésünkben megakadályozó, új technológiák,

eltitkolása miatt visszavetette lehetőségeinket egy boldog, harmonikus életre. A globális elit kiszolgálóit elviszik egy karanténba, ahol lehetőségük lesz megváltoztatni gondolkodásukat, vagy........tudjátok mit legyen velük, aminek lennie kell.

Nyilvánosságra hozták, hogy fotonenergiával képesek vagyunk kiváltani a kőolajat mint energiaforrást. Egy egészen kicsi készülékkel minden háztartás ingyenesen elláthatja magát energiával. Galaktikus testvéreink elhozták továbbá a föld, víz, levegő megtisztítására alkalmas technológiákat, melyek gyorsan rendbe hozzák Földanyácskánkat.

Új technológiák lesznek az élelmiszer-ellátásban, Többé nem kell éheznie senkinek.

Az oktatás teljesen megújul. Nem lesz kötelező munka. Mindenki azt csinálja, ami a szenvedélye.


2010. TAVASZA – EGY ÚJ CSAKRA KERÜLT BEVEZETÉSRE

ÚJRAKAPCSOLÓDÁS ÉS ÚJRAHANGOLÓDÁS AZ ÖRÖM ÉS SZERETET ÚJ KÖZPONTJÁBA, A FÉNYTESTÜNKBE AZ ÚJ FÖLD ENERGIÁJÁVAL

Az utolsó 2 hónapban nagyon felgyorsultak a Földi változások.

Azt a rémhírt terjesztették el a Földön, hogy a Mihály energia elhagyta a Földet és magára hagyta az emberiséget, de ez nem igaz, soha nem hagy el bennünket.

A mennyország tovább is támogat bennünket minden lehetséges eszközzel és szeretetével, mert Mi vagyunk a fény mesterei.

A változások legerősebben most a fizikai testen érezhetőek: influenza és hörghurut, tüdőgyulladás szerű megbetegedések tömegesen.

Ennek az, az oka hogy új csakra kerül bevezetésre: az EGYÜTTÉRZÉS CSAKRA, A Thymus a csecsemőmirigy vezérlésével a szív és a torokcsakra között. Ez egy kiigazítás, hogy jobban tudjuk felvenni a kozmikus fényből megérkező új energiákat, amelyek az Új Földről érkeznek. (Az Új Föld lelki bolygó rezgései lesznek belerezonálva, megfeleltetve az anyagi bolygónak, és a majdani kettő összeolvadása hozza el a Mennyországot a Földön, vagyis egy magasabb tudataikra emelkedését a bolygónak és minden életformának ami rajta van)*

Hatalmas mennyiségű szeretet információ érkezik, és a régi csakrák már nem képesek ezek teljes mértékű felvételére.

Nem más ez mint egy Kommunikációs tárbővítés, amelyben a Szeretet és Bölcsesség motiválja az információt. A földöntúli vibrációk, szavak, képek, hangok, intuíciók mind egy új információs központba kerülnek.
Az új energiákat feltöltenek minden anyagban rezgő testet, kreatívak, segítenek döntéseinkben, és ráhangolnak az új rezonanciára.

AZ ÚJ EGYENSÚLYKÖZPONT ÉS A FÉNY TEST (a bolygó és minden életformáké) HOZZÁEGYEZTETÉSE A FIZIKAI TESTHEZ

A fénytesttel való összeegyeztetés és újrakapcsolódás 2009. májusában kezdődött el a Föld elementális birodalmában.

Azután 2009. novemberében, újrakapcsolódhattunk a Kozmikus Szív energiához, amely segítségével aktiválódott a Szent Rózsa Rács, a Földön és fénytesteinkbe. (az örök békesség rezonanciája). Ennek eredménye lehetővé teszi a multidimenzionális energiák behívását és létrehozott egy új energiaközpontot a Szív éd a Torokcsakra közötta Kapcsolódási csakrát, amely az 5. dimenziós tudatosságban a szívvel való kommunikációt, teremtésünket segíti elő, így a Feltétel nélküli szeretet, együttérzés, egységérzés új energiaközpontja lesz, amely Teremtésközponttal, az Isteni Szeret és Akarat sugarait kapcsolja össze a fizikai testtel.

Ez a Központ fog segíteni bennünket az Új Földre való felébredésünkben.

Az Öröm és Eksztázis isteni érzését, mindegyik testünkbe belerezgi.

Ezek után már kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb átalakító energiák fognak érkezni.

Szükségét fogjuk érezni, hogy szívünk szerint éljünk, döntsünk, és azt meg is nyilvánítsuk, kikommunikáljuk.

Amit érzünk, amire vágyunk, amit szeretnék, azt képekbe, szavakba kell rendezni, összefoglalni, és átrezegtetni.

Azt fogjuk érezni, hogy egyre intenzívebben, egyre nagyobb hullámban érkeznek majd a szeretet, az extázis a boldogság hullámai, amely ma Teremtés Akaratának és szeretetének megnyilvánulásával van egyhangban, harmonikusak ezekkel a frekvenciákkal.

(MARK/CF:2010.MÁJUS)


2010. MÁRCIUS 22 – SZATURNUSZ OPPOZICIÓ – KÖTELESSÉG, KÖTELEZETTSÉG – EGYESÜLŐ ENERGIA


2010. MÁRCIUS 30 – TELIHOLD – A SÁRGA SUGÁR ENERGIÁJA


 

2010. ÁPRILIS A FÖLD VÁLTOZÁSA ÉS TISZTULÁSA GYORSUL

Ronna Herman/Mihály Ark

Az idő lényegbe vágó, mert most már nyilvánvaló, hogy a tömegek félelme és haragja, a természet erőinek a hatványozott ereje, és a Föld változása/tisztulása gyorsul, és intenzitásában növekszik napról-napra. Azt mondtuk utóbbi üzenetünkben, (2010 márciusi üzenet, RH) hogy a spirituális forradalom kellős közepén vagytok, azonban, a Föld és a harmadik-/negyedik dimenziós illúziós valóság tömegei úgyszintén a forradalom kellős közepén vannak.  Intenzív polarizáció megy végbe a különböző pártok között, nem csak egyes elszigetelt helyein a világnak, hanem minden országban, mindegyik faj, kultúra, vallás és politikai csoportosulás részese ennek.  Elmondtuk azt is, hogy a szakadék a Fény és az árnyékföld között szélesedik, és ez nagyon is nyilvánvaló a magasabb és a földi nézőpontból egyaránt. Mi tisztán látjuk, az Élő Fényben fürdő területeket, köszönve nektek, a Fény hű őreinek.  De látjuk a negativitás örvénylő forgószelét is, és a növekvő káoszt az országok, a tartományok, a városok, a falvak, a szomszédságok  sokaságában, de még a családok között is világszerte.

Ha a világméretű hír média szónoklatának a fogságába estetek, mást nem tehettek, csak legyetek tudatában, hogy a hír média őrült mennyiségű negativitást okád a légbe és azok tudatába, akik fogékonyak a szenzációhajhász, torzított üzenetekre és az elkülönülésre.

A nélkülözéstől való félelem, az uralkodókra, a vezetőkre és a kormányokra irányuló harag és a felháborodás érzése  a személyes felelőség vállalás nélküli jogosultságért a javak és szolgáltatásokra, ezek a világ minden területén és az emberi tudatosságban is végbemenő változásoktól való, átható félelem jellegzetes tünetei.

Itt az ideje megtenni a felemelkedési folyamat következő lépését, és sokan az Ösvényen haladó felemelkedők közül már jártassá válnak és belemerültek a folyamatba.  Most már nem kérdéses, hogy akik bármilyen módon is előre haladtak a spirituális tudatosságban, ébredő/evolúciós folyamatukat felgyorsítják mint még soha a világ történelmében azelőtt, annak érdekében, hogy mint az Univerzális Törvény és a Kozmikus Igazság átadói és tolmácsolói működhessenek.

(JÖVŐTÖK FÉNYÉBE LÉPVE: Mihály Arkangyal 2010 áprilisi üzenete

Ronna Herman csatornázásában)

(FLUIDEMERALD.COM, fenyegyseg.netii.net)


2010. ÁPRILIS - 2011.JANUÁR ÁRADÁSOK/ÁLLATPUSZTULÁSI HULLÁMOK

Mexikói öböl eseménye, támadás a Földanya ellen. Sok vállalat és kormány összejátszása a világuralomért, hogy tönkretegye az átalakulási folyamatot, amit Gaiai lassan kezdett el, mint egy fél évszázada. Ennek a stratégiának a fő célja a Golf áramlat tönkretétele és az Észak Atlanti Hőáramlat összekuszálása. Ez az északi féltekén egy nagyon hideg teleket, hűvösebb tavaszokat, nyarakat és őszeket, jelentő mintákat hozott létre, és olyan hatással volt a déli áramlatokra, hogy megváltoztatta a gázáramlatokat.

Ez hatással van a monszunokra, nagy áradásokat okozva a déli féltekén. A sötét összeesküvés célja megszakítani a Nagy Szállító Áramlást, de ez csak ideiglenesen sikerülhet neki. A Galaktikus Föderáció ott az ahol szükséges be fog avatkozni az isteni Terv szerint. A Földanya ennek a visszaállítás dolgozik most.
Az Isteni Terv vér nélküli forradalom szükségességét irányozza elő.

Példátlan jelenségek sorozata készül megjelenni az életünkben, megváltoztatni mindent.
Egyre jelentősebbek lesznek a változások a Naprendszerben, a Napban és a globális társadalmakban.

(a tömeges állatpusztulások is ennek az áramlatváltozásoknak köszönhető elsősorban)

(GF:2011.jan.13.)


2010. ÁPRILIS 4.- KUTHUMI/ELOFF

4:4 SMARAGD SUGÁR ÜNNEP

2010 április 4-én egy különleges napra invitállak benneteket .Kuthumi-Agrippa bejelentette,hogy ez igen különleges nap lesz megünneplése Egy különleges energiának ami a földön lehorgonyzásra kerül. Mégpedig Kuthumi és St. Germain a Smaragd sugarat aktiválják, ami magas szinten megnyitja a sötét erők "fellegvárát, amin már dolgoznak az elmúlt hét évben.

Ennek eredményeképpen megsemmisítésre kerül a fellegváruk, az Illuminátus Matrix.

http://espavo.hu/kozosseg/hirdetes/6676. MARGA

Felfokoztuk azokat az energiákat, melyeket Egyiptomban fogunk aktiválni a következő 32 napban. Ezek az energiák tartalmazzák az új isteni és fizikai bőség smaragd vibrációit. Április 4-én, más szavakkal a negyedik negyedikéjén (4:4) arra kérünk mindannyiótokat, hogy kapcsolódjatok össze a szíveteken, a lelketeken és a szellemeteken keresztül azokkal, akik testükben Egyiptomban lesznek és nem számít, hogy milyen nappali vagy éjszakai időpontban teszitek ezt, mert az energiákat teljes erejükben tartjuk arra a 24 órára.

Amikor előhívjuk az isteni és fizikai bőség mindenható új Smaragd Lángját, mindenki, aki fizikailag jelen lesz Egyiptom földjén, megkapja ezt az aktiválást mind a hét fő csakrájába. Ezek a frekvenciák a világ minden dimenziójához szólnak. Azok közületek, akik fizikailag nem utaznak el Egyiptom országába, ti őrzői lesztek azoknak, akik ezt az inkarnációjukat megelőzően beleegyeztek, hogy ők lesznek az a mechanizmus, amelyik bevonzza majd ezt az energiát. Ki fogjuk terjeszteni ezeket az energiákat Oroszországra is, aminek alkalmából egy hatalmas Arany Láng fog horgonyt ereszteni a hetedik hó hetedikéjén (7:7). És amikor kiterjesztjük az energiákat Törökországra is, akkor egy hihetetlenül szép Platina és Igazgyöngy Láng horgonyozódik le 2010 tizedik hó tizedikéjén (10:10).

Ezt a három lángot, ezeket az új lángokat a Minden Létező mindenható Elohimja hozta létre. St Germain maga adta hozzá ehhez a végső érintéseket, azokat az energiákat, melyek ezeket az átható vibrációkat őrzik, és át fogja nyújtani azoknak, akik arra lettek kijelölve, hogy hordozzák ezeket. A Smaragd Láng a fény, a szeretet és a kreativitás apró hálózatai millióinak a millióit testesíti meg.

Miközben a mindenható és erőteljes Mester Alkimisták jelenlétében álltok, azt kérjük tőletek, hogy nyissátok meg a szíveteket, az elméteket, a lelketeket és a szellemeteket és fogadjátok a szolgálatra hívó hangot, fogadjátok be a társas viszony alapelveinek fényét és terjesszétek ki az energiátokat és a hajlandóságotokat, ha nektek is ez a szándékotok, és egyesítsétek egyetlen hatalmas testté, amely megtestesíti ezeket a hihetetlenül erős új energiákat!

Április 4-én lehasítunk egy szintet a sötét erők erődítményéből, amire már hét éve készülődünk. Ti valamennyien részei vagytok ennek, előkészültetek rá és egy különleges közvetítést fogunk levezényelni azon a napon. Biztosítani fogjuk, hogy ez előre rögzítve legyen, hogy mindannyian ráhangolódhassatok arra a napra, és részei lehessetek az átadott dolgoknak még ezt a dátumot megelőzően.

(KT:2010.0222)

2010. ÁPRILIS 4.

4:4 A SMARAGD SUGÁR ÜNNEPE – KUTHUMI-AGRIPPA – AZ ILLUMINÁTUS MATRIX LEBONTÁSA

Drága Fénymunkások, rohamosan közeledünk ahhoz az időponthoz, amikor minden energiának egyesülnie kell a szeretet egyetlen dinamikus erejévé, az Atya/Anya Isten fénye forrásának közepéből vonva ki azt.

Kivétel nélkül valamennyien magatokban hordozzátok az isteniség és az igazság szent jellegzetességeit. Ezeknek a jellemzőknek kell most egyesülnie ahhoz, hogy létrehozzák azt a kollektív jellegzetességet, ami le fogja taszítani trónjáról az Illuminátusok Mátrixát és lehetővé teszi a számunkra, hogy teljesen lehorgonyozzuk a Szeretet és Igazság Smaragd Sugarát.

Mármost az Illuminátusok Mátrixa olyan energiákból és programokból áll, melyeket azok hoztak létre szándékosan, akik hatalmon vannak, és akik úgy döntöttek, hogy nem engedik megnyilvánulni az igazságot, mivel attól tartanak, hogy ez megfosztaná őket a hatalomtól, azaz attól a támasz nélkül maradnának, amire oly nagy szükségük van.

Az igazság a hatalom esetében az, hogy ez nem olyasmi, amit birtokolni lehet, mert ez természetétől fogva bennetek van és ezt ti kifejezitek, ennél fogva a meghatalmasodott lélek dinamikái megérintik mások szívét is, akik engedik ugyanezt a meghatalmasító folyamatot kibontakozni magukban. A hatalmat birtokolni annyi, mint mások fényét eltulajdonítani, ami nem áll összhangban a meghatalmasodás magasabb birodalmaival.

Fontos megértenetek, hogy azok, akiket Illuminátusoknak nevezünk olyanok, akiket a világ hét fő bűne vezérel [1.kevélység, 2.fösvénység, 3.bujaság, 4.irigység, 5.torkosság, 6.harag, 7.a jóra való restség - {a ford.}]. Ezek a bűnök megfosztják erejétől a közösséget és elerőtlenítik az egyént, akit ezek a minőségek hajtanak. Bár ez még nem szembeötlő a számukra, de az idő új fény világához érkezett el, ami fel fogja tárni ezeket a sötét aspektusokat, ami miatt el fognak bukni.

Ennek a bukásnak fontos bekövetkeznie, mert ezzel minden egyes lélek visszanyerheti az őt megillető pozíciót. Bár ez be fog következni, mármint a bukás, de azért még sokan lesznek olyanok, akik nem fogják élvezni annak a lehetőségnek az előnyeit, hogy magukhoz ölelhetik saját hatalmukat, ezért a felelősség a tiétek, azaz a felébredetteké, hogy sokkal inkább meghatalmasítsátok önmagatokat, mint eddig bármikor ahhoz, hogy elérhető közelségbe kerüljetek a fény által biztosított képességekhez és ezzel a jövőtökbe juttassátok az igazság ősi jellegzetességeit, ami által az Ígéret Földje manifesztálódhat.

Az Ígéret Földje az a világ, ahol a más beállítottságú, más lelkületű és más szellemiségű emberek szeretetben egyesült társaságaként fogjátok érzékelni magatokat, akik újból értelmezik az igazság paradigmáit és létrehozzák azokat az ösvényeket, amin haladva mások is meglelik a maguk igazságát. Ne aggódjatok azok felől, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, mivel ez az ő isteni tervük, ez az utazásuk része, amiben megértik, hogy mit jelent a sötétségben élni! A sötét világ az a világ, ahol a hét bűn az úr, ahol nélkülözik a szeretetet, ahol hiányzik a megértés, más szavakkal ez a tudatlanság világa.

Még mindig van egy lenyomatotok, amit annak a hét bolygónak a Szelleme ural, melyek rajtatok keresztül csatornázódnak. Ez a lenyomat határozza meg a végzeteteket és minden egyes inkarnációtok karmáját, amibe beleszülettek, viszont amitől ez a mostani inkarnáció más, az az, hogy megvan a lehetőségetek, hogy felülemelkedjetek a sors kerekének állandó fordulatain.

A bolygótok jelenleg éppen mérhetetlen változásokkal néz szembe. Vannak olyan országok a világotokban, melyek lényeges változásokon esnek át, ezek közül némelyik erőszakos lesz, de akik a fény birodalmainak a védelme alatt állnak, azok biztonságos sávokba kerülnek, ezért aztán ne aggódjatok magatok miatt, viszont tudatosnak és szemfülesnek kell lennetek ezekben a lebomlasztó időkben, mivel az Illuminátusok Mátrixának lebomlása azért kell, hogy bekövetkezzen, hogy a Főnix kiemelkedhessen a régi világ hamvaiból és a Szellem erejének tüzét új szinten ismertesse meg azok szívével, akik most éberednek fel.

Azok, akik még rá fognak ébredni nagyobb akaratuk dinamikáira, meg fognak találni benneteket, viszont amikor a bukás bekövetkezik, akkor ezek a változások előidézik egy új idővonal hajnalát, egy új módszert, ami révén a lélek felhatalmazza magát arra, hogy megszabaduljon az alsó egó legtöbb szabályától, hogy helyükbe a felső egó szabályainak többségét állítsa.

A Smaragd Sugár, amit most fogunk áthozni, képviseli a becsületesség, a hűség, a szeretet és a bölcsesség igazi esszenciáját. Ebbe a Smaragd Sugárba bele van foglalva a fény egy felséges tömör arany kockája. Ennek a kockának a közepén található egy platina csillag tetraéder. A platina csillag tetraéderből kibocsátott energiák aktiválják az arany kockából kilépő erős vibrációkat, melyek a Smaragd Sugáron keresztül létrehozzák az új Világ új Megvilágosodott Mátrixát, a fény és az igaz szeretet, bölcsesség és a belső bátorság új rendjét.

Valamennyiőtökben ott lesz ez a Smaragd Sugár, arany kocka és csillag tetraéder, ami a szív csakrátokban aktiválódik. Ez a következő tizenkét hónapban következik be és minden hónap elteltével mélyebb szinten integráljátok ennek az új fény, szeretet és bölcsesség forrásnak az átható erejét, amit úgy kerestetek életidőkön át. Minden, amit eddig a pontig átéltetek, felkészített benneteket erre a dinamikus újjáébredésre és egy új életforma kialakítására, amiben nagyobb énetek járműve biztonságosan kialakulhat, fejlődhet és megerősödhet.

ennek a platina sugárnak a képviselőiként tanítani fogjátok tudni azt, amire ti lettetek kijelölve, hogy tanítsátok ahhoz, hogy még jobban meghatalmasodjon az emberiség. Ezek az energiák kiterjesztik a sugaraikat a Föld minden szeglete felé, ahol valamennyien stratégiai helyet foglaltok el a saját földrajzi területeteken ahhoz, hogy biztosítsátok ezeket a fényeket.

St Germain legutóbb összegyűjtött ötvenöt lángja finom ametiszt és zafír szálakat hoz létre, amit ti is integrálni fogtok az idő előre haladtával. Ezek a szálak szent szövedéket alkotnak a csakráitok között és egy új terv mágneses hálójaként egyesülnek, ami a Megvilágosodottak Mátrixává válik. A platina csillag tetraéder beindítja az Illuminátusok Mátrixának összeomlását, de azt tudnotok kell, hogy miközben ti az energia ezen hathatós erején belül tartózkodtok, ti tartjátok is fenn azokat a rácsokat, melyek őrzik azokat, akik készek az új világ magasabb minőségeinek biztonsági övezeteiben meghúzódni.

Az energiátok tovább fog növekedni egy egészen magas sebességig, ezért olyan fontos követnetek az ösztöneiteket és az intuíciótokat és engednetek igazi énetek szeretetét átragyogni. Ez most egyben a Illuminátusok Mátrixa ledöntésének az ideje önmagatokon belül is, ami azt jelenti, hogy azok a részeitek, melyek hamis hiedelem rendszerekhez kötődnek, melyeket a régi világ szakadatlan drámáihoz való kötődés hozott létre, most kezdenek ledőlni. Minden egyes olyan energia, ami lekapcsolódik az Illuminátusok Mátrixáról, az megtisztul a platina vibrációktól és újból hozzákapcsolódik, de most már a Megvilágosodottak Mátrixához, ahol ti fogtok új szerephez jutni, sorsotok egy új részéhez, a fény új világának fény vezetőiként. Ti fogjátok megalkotni ezt a rácsot, ami a Föld spirituális történetében valaha feljegyzett legerőteljesebb sugarakat fogja kibocsátani, messze hatalmasabbat, mint amit Atlantisz valaha képes volt kibocsátani.

Atlantisz bukása belekódolódott a Föld rácsaiba, ekkor jutott először szerephez az Illuminátusok Mátrixa, ezért vissza kell térnünk Atlantisz bukásához és ez a bukás valamilyen módon meg fogja ismételni önmagát, persze nem a teljes összeomlás egészét illetően, mivel elegendő Fénymunkás ébredt rá az új világra ahhoz, hogy képes legyen szilárdan talpon maradni a saját fényében, hatalmában és megőrizni ezeket az erőteljes rezgéseket.

Kivétel nélkül mindenkitől azt kérem, hogy amint végeztem ezzel a közvetítéssel, akkor huszonnégy órával azt követően, hogy meghallgattátok a szavaimat, szakítsatok időt arra, hogy a természet egy szegletébe vonultok, ahol a természet csendjében maradhattok és összehangolódhattok velem, idézzétek meg a jelenlétemet és a szoláris arkangyalok jelenlétét! Szólítsátok St Germaint és a Smaragd Sugár Magas Ligáját!

Ettől a naptól kezdve minden hónapban ezen a napon egy új szintet integráltok.

Minden alkalommal van egy csoport, amelyik különböző földrajzi helyszínekre utazik el, hogy lehorgonyozza, legyökereztesse a platina csillag tetraédert a kiválasztott földrajzi helyszínen és azzá az aktiválandó energiává váljék, amely szent hely fölött maga az arany kocka aktiválódik, környezetében pedig az új Smaragd Sugár. Ezután fognak lehorgonyozódni az integritás, a hűség és az általunk is emlegetett igaz szeretet minőségei.

Ezek az energiák lesznek azok, amelyek át fogják járni a Földanya testének ereit, hogy új energiával itassák át a személyét, életre keltsék a megtört, elerőtlenedett, meghamisított testrészeit, melyeket kihasznált az Illuminátusok Mátrixának tudatossága, ezért amikor a Földanya teste tisztul, akkor a Föld bizonyos részeit megrázkódni látjátok, gazdasági visszaesést fogtok érzékelni sok vonatkozásában és azokban az országaiban, melyeknek most kell ráébrednie fény-teli oldalukra, viszont először meg kell mutatkoznia a sötét oldalnak ahhoz, hogy a fény lecserélhesse a sérült részeket.

Újból mondom, hogy ne féljetek a bekövetkező folyamattól, valamennyien biztonságban lesztek, mindannyian védelem alatt álltok! Csakis azok, akik úgy döntenek, hogy nem figyelnek erre, akik azt választják, hogy nem követik ezt az ösvényt és akik ösvénye ehelyett az, hogy a bukás részei legyenek, azok fognak elbukni, ti viszont csak annak lesztek tanúi, hogy a fizikai jármű átesik az elbukás folyamatán, a lélek eltávolodik, mielőtt bármilyen baj vagy trauma érné a lelkük esszenciáját. Ez borzalmasnak, rémítőnek és gyászosnak tűnhet, de a valóság az, drága szeretteim, hogy figyelmeztetést kaptatok az elkövetkező időkre, ez pedig a kezdete a nagy hanyatlásnak, mivel ezen a nagy hanyatláson keresztül egy nagyszerű új kezdet érkezik és ami ezzel érkezik, az a legnagyszerűbb újjászületés a Föld spirituális történetében.

Ti vagytok a szálak a Felemelkedettek új Mátrixában, ti vagytok annak a fénynek rostjai, annak az energiának a szikrái, ami a Smaragd Lánggal érkezik be és amikor egyesültök, együttműködtök és összeolvadtok azokkal, akik hasonlóak gondolkodásukban, szívükben és szellemükben és számotokban megsokszorozódtok, akkor látni fogjátok a szeretet erejét rajtatok keresztül hatni, átjárni bármilyen sötétséget, ami megpróbálja visszaszerezni eredeti helyét a világban. A hanyatlás kezdetét vette és azért vagyunk itt valamennyiőtökkel, hogy ünnepélyes ígéretet tegyünk nektek, hogy minden rendben lesz, hogy eljött ez az idő, mert ideje volt már.

A Földanya nem minden területe fog átesni ezeken a mély változásokon, sok hely lesz veszélytelen. Ez is része a Földanya bolygója rácsai újrarendeződésének, ezért ha arra kérnek benneteket vagy arra éreztek késztetést, hogy költözzetek egy teljesen más földrajzi helyre, akkor az azért van, mert újjászövitek a szent rácsokat, átalakítjátok azokat a szövedékeket, melyek megalkotják a fény új világának új alapját, ezért ünnepeljük most ezt a mesés időszakot valamennyiőtökkel, köszönjük mindannyiótoknak, hogy összejöttetek ezen a ponton és meghallgatjátok a szavainkat és a következő tíz év minden április 4-éjén megünnepeljük a Megvilágosodottak Mátrixa erősödését és a következő két év minden hónapjának negyedikéjén a Földanya teste energiáinak erősödését. Minden olyan helyszín, amit felkeresnek azok, akik őrzik ezeket az energiákat, az felerősíti a fényt és azok szándékát, akik nagy számban gyűlnek össze, hogy beindítsák a bukást követő nagy felemelkedést.

Sok terület dőlt már romba, az Illuminátusok sötét Mátrixának sok erődítménye szétporladt már, láthattátok, hogy ez hogyan zajlik, ezért hajtogatjuk, hogy ne féljetek az elkövetkezőktől, de tudjátok, hogy minek vagytok tanúi, hogy jobban tudatára ébredjetek annak, ahogy a sötétség sokkal látványosabban bukik alá, hogy úgy mondjam, illetve ahogy ez láthatóvá válik, napvilágra kerül és a szeretet erőteljes sugarai így fogják halálra szeretni az Illuminátusok Mátrixát, ha szabad magamat így kifejeznem.

Ezzel az Atya/Anya Isten mindenható erejének esszenciáján át kiterjesztjük ezt a hatalmas fényt mindannyiótokhoz, megáldunk benneteket ezekkel a sugarakkal, növeljük a belső bátorságotokat, a belső erőtöket és rávezetünk titeket arra, hogy igazán megismerjétek magatokat, kiterjesszétek az öntudatotokat, az ön-szereteteteket és az önelfogadásotokat egy egészen új szinten, ami által ezek az energiák újból felizzanak, újjáéledhetnek, erővel telhetnek el ahhoz, hogy újjáépítsék egy új világ isteni rendjét, amit a magasabb egó vezérel, minden szellemének magasabb minőségei a létezésben, hogy többé ne uralkodhassanak a sötétség tudatlan világai.

Tudnotok kell, hogy azok a kihívások, melyekkel szembesültök, olyanok lesznek, melyek beledermesztik az Illuminátusok Mátrixába azokat, akik fenyegetőnek tartják a létezés új módozatait, mert amikor ti hatalmatokba léptek, az kérdőre fog vonni minden sötét aspektust azokban, akik nem érték még el azt a szintet az önelfogadásban, az ön-szeretetben és az öntudatban, amit ti elértetek.

Osszátok meg ezt az üzenetet másokkal is, terjesszétek a fényt, működjetek együtt, egyesüljetek és váljatok a szent szeretet és bölcsesség erős hullámává, mutassátok meg azoknak, akik a sötétben ragadtak, hogy van kiút a szabadság felé, viszont az nem a feladatotok, hogy ezt erőltessétek, csak annyi a feladatotok, hogy megmutassátok nekik az ajtót, bemutassatok egy módszert és ekkor fogtok a példátokkal vezetni és ezzel biztosítotok nekik lehetőséget a választáshoz, mert így járja útját egy valódi Mester, amikor a Hitelesek Ösvényét járja, a szabadságba vezető utat.

(KT:20100404)

www.espavo.hu


2010. ÁPRILIS 4/5 UTÁN

A húsvéti ünnepeket követően ötvenöt energia kulcsot aktiválunk. Ezek a kulcsok átjárót képeznek az energia százezernyi olyan kapujához, melyek a Kozmikus Törvény szent szálait testesítik meg. A legelső Kozmikus Törvény, ami az emberiség egészének rendelkezésére áll, az evolúció Kozmikus Törvénye. Ez a törvény egyetlen igazságot tartalmaz, ez pedig az, hogy ha valóban fejlődni akartok, akkor szeretnetek kell, meg kell értenetek, hogy szeretet vagytok és csakis a szeretet energiáján át lehetséges még több szeretet létrehozása és megtapasztalása.

Ötvenöt fizikai lényt, megtestesült embert kérünk fel ezeknek a kulcsoknak az őrzésére. Tudjátok, hogy kik vagytok ezek, mivel beleegyeztetek ebbe a tervbe ezt az inkarnációt megelőzően, ez a ti sorsotok és amikor összejövünk veletek még egyszer a szent sivatagokban, akkor meg fogjátok látni, ahogy az Univerzum Kozmikus Törvényének átjárói kitárják karjukat felétek és kiterjesztik hatalmas ajándékaikat hozzátok és rajtatok keresztül.

Amikor mind az ötvenöt ajtó feltárult, és amikor elfoglaljátok helyeteket az átjárók őreiként, azzal feltárjátok az ajtót minden Fénymunkás előtt, hogy átléphessenek rajta, hogy beteljesíthessék sorsukat, hogy ők is beléphessenek azoknak az energiáknak a fényébe, melyek rájuk várnak, azokba az energiákba, melyek a jelenlegi világ paradigmáján túl fekszenek, melyek hívják őket, melyek a lelküknél fogva vonzzák őket, hogy lépjenek előre. Elegen vagytok, akik válaszoltak erre a mély belső késztetésre, hogy lehetővé tegyétek a számunkra, hogy továbblépjünk és aktiváljuk az ötvenöt kulcsot.

Ez az ötvenöt kulcs a nyitja annak az energiának, ami bevonzza a fényt a bolygó legsötétebb földrajzi helyeire. Ezek a sötét helyek, amiről beszélünk, olyan helyek, ahol komoly sérülések fémesedtek ki a Földanya testének DNS-ében és egy ezek közül a helyek közül, melyekre fókuszálunk, Oroszország.

Oroszország mély traumát őriz és emiatt a neki megfelelő ellentettjét is – szeretetet, azaz a legsötétebb helyek a bolygótokon megtestesítik azt a lehetőséget, hogy őrizzék a lehetséges legfelségesebb fényt és szeretetet. Felkészítettük Oroszországot ennek a fénynek az érkezésére, kiterjesztettük ennek energiáját Törökországra is, aminek már sokan a részei lettetek.

Mind az ötvenöt kulcs, amiről beszéltem (melyeket a húsvéti ünnepeket követően földelünk le) egy törvényhez kapcsolódik, ezért összesen a Kozmosz ötvenöt törvényét adjuk át nektek. Ezek a törvények a Levegő Kapuk, a Víz Kapuk és a Föld Kapuk energiáit testesítik meg, amikor teremtésük valamennyi lépésén átmegyünk, mivel amikor egy kulcs aktiválódik, akkor a törvény, amit jelképez, megnyitja az eredeti törvény esszenciájának száznegyvennégy-ezer kiterjedését és ti mindannyian az illető törvény ezen eredeti esszenciája kiterjedésének a szálai vagytok.

(KT:091212)


2010. ÁPRILIS 8.

ALFA

Drága Emberek!!!
A jövő emberisége a Földön, nemsokára az Egyesülés vallásának új szertartásaival kezd ünnepelni, és ez a Szeretet Vallása lesz, a Szeretetben Egyesülés

http://alphaspaceshipenglish.blogspot.com/


2010. ÁPRILIS 14 – ÚJHOLD


2010. ÁPRILIS 14-15 – IZLANDI VULKÁNKITÖRÉS

Nagy mennyiségű sziliciumoxidot és homokot tartalmazó füstfelhő, égtérzárlat, kristályosodunk

2010. IZLANDI VULKÁNKITÖRÉS – HATHOROK/ TOM KENYON

Tavaly (2009.) októberben megjósoltuk, hogy Káosz Csomópontba fogtok belépni és emiatt egyre jobban nõni fog a zűrzavar és, hogy a kormányaitoknak és intézményeiteknek komoly gondot fog okozni egy ilyen szintű káosz legyőzése. És valóban ez történik kezdve az egész Földön tapasztalható szélsõséges és abnormális idõjárási eseményektõl, a földrengések gyakoriságának feltűnõ emelkedésén át, a mostani izlandi vulkánkitörésekig. A Káosz Csomópont ilyen megnyilvánulásai sajátos és kiszámíthatatlan módon fognak kiterjedni és összefonódni.

A bolygótok a felemelkedési folyamat újabb szakaszába lép be. Ezeket több jellemzõ mutatja, melyeket részben érzékeltek és részben nem. Két ilyen jellemzõ okozza a földrengéseket és a vulkáni tevékenységeket is.
Földrengést, vagy vulkánkitörést megelõzõen nagy mennyiségű finomenergia áramlik a földtani esemény közelében. A finom energia áramlása a tektonikus változás elõtt történik. Ahogy tudományotok helyesen állapította meg, a tektonikus mozgás a kiváltója, vagy generátora a földrengési eseményeknek. A finomenergia áramlása a meridiánokon ( Ley vonalakon ) a földrengések környékén már órákkal, napokkal, vagy akár hetekkel a földrengés vagy vulkánkitörés elõtt megtörténik. Ezek a fizikai esemény hírnökei.

Megértjük és tisztán látjuk a földrengések és a vulkáni tevékenységek szörnyű hatását a három dimenziós valóságotokra, de szeretnénk, ha tudnátok, hogy ugyanezek az események energetikai kapuk, evolúciós átjárók, amelyeken beléphettek.
Ezek nem csak a fizikai Föld tájképét érintő változások hírnökei, hanem a az emberi és a bolygó tudatszint változásának elõjelei is.

Ezekben az idõkben változtatja meg a Föld maga is a bolygó tudatosságát és ,úgymond meglovagolhatod a farvizét. Mivel a bolygó megváltoztatja a tudatosságát, mély tudatossági állapotokba léphetsz ezekben a pillanatokban. Azt tanácsoljuk, hogy engedd el a világot és add át magad a befelé fordulás tapasztalatának. Lesz, aki hatalmas gyógyító erõvel bíró és tápláló belsõ valóságok világába léphet. Mások „filmszakadást” fognak tapasztalni, és fogalmuk sem lesz, hogy mi történt.

Comment: Tom Kenyontól

Röviddel a mostani izlandi vulkánkitörések kezdete után a Hathorok elmondták, hogy ebbõl valami sokkal nagyobb fog kialakulni. És valóban, ahogy ezt írom, több kitörés volt és a legutolsó leállította Európa légiközlekedését a kilövellt vulkáni hamuval, amitõl a sugárhajtású repülõgépek hajtómûvei súlyosan károsodhatnak, vagy tönkre mehetnek.
Világos, legalábbis számomra, hogy a Hathorok ezt már 2009 októberében megjósolták.( Lásd: A Káosz Csomópont és a Dimenzionális Hangolás c. Hathor üzenet a Föld számára (2009. október 8.)
A Hathorok szerint a mostani és az eljövendõ szeizmikus és vulkáni események a felemelkedési folyamat felgyorsulását fogják elindítani.
Nem pontosan értettem, mit értenek ezalatt. Számomra úgy tûnik, hogy a Hathorok a szeizmikus és a vulkanikus történéseket nem csak nyilvánvaló fizikai eseményekként látják, hanem az emberi és a bolygó tudatára gyakorolt finomabb és kevésbé látható hatásaként is ( Tudat alatt az embereknek és magának a Földnek a tudatosságát értve )


(HAT:2010.ÁPRILIS)


2010. ÁPRILIS 15. – HATALMAS FÉNYGOLYÓ MEGJELENÉSE AMERIKÁBAN

Gigantikus tűzgömb Amerika felett tegnap /csütörtök/ hajnalban! Nézzétek meg a felvételt! Döbbenetes!

http://edition.cnn.com/2010/TECH/04/15/midwest.fireball/index.html?hpt=T...

http://espavo.hu/kozosseg/blogbejegyzes/6839


2010. ÁPRILIS 20. MEXIKÓI ÖBÖL OLAJKATASZTRÓFA

2010. április 20-a valószínűleg fekete napként vonul be a Mexikói-öböl partja mentén élők és a BP naptárába, ugyanis ekkor robbant fel és gyulladt ki – eddig ismeretlen okból – a Deepwater Horizon nevű mélytengeri fúróplatform. Az Exxon Valdez tankhajó bő húsz évvel ezelőtti alaszkai szerencsétlensége óta a legnagyobb, akár még azt is meghaladó olajszennyezés.

***

MEXIKÓI ÖBÖL- GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ

A katasztrófát a sötét létezők (világkormány, Annunaki hibridek) és kegyeltjeik fel akarták használni egy teljeses világvége forgatókönyv készítésére, de a Mennyország felhatalmazta a Galaktikus Föderációt, hogy vessen véget ennek a tevékenységnek.

Napirenden van egy új pénzügyi-gazdasági valóság és az öbölben készülő katasztrófa visszafordítása.

A Földanya mondja: hogy a jelenlegi Föld-változások léptéke fel fog gyorsulni, és még hatalmasabbak lesznek, mint az öbölbeli események, és ezek az események ösztönzőleg hatnak arra, hogy megtegyünk mindent, hogy a SÖTÉTSÉGET ELTÁVOLÍTSUK A HATALOMBÓL. TÖBBÉ NEM LEHETSÉGES HOGY A KORMÁNY KEREKÉNÉL MARADJANAK. (Titkos világkormány, és egyes hivatalos kormányok, kormánytagjai)

EZ A VALÓSÁG MÁR ÍGY NEM TUDJA FENNTARTANI ÖNMAGÁT. AZ ÚJ VALÓSÁG ARRÓL SZÓL, HOGY ÖSSZEKAPCSOLÓDUNK ISTENSÉGÜNKKEL.

(GF:2010.0602)

MEXIKÓI ÖBÖL – MÁTÉTÓL

Mexikói olajszennyezés a földi sötét erők tálalásában, az, hogy késleltessék a hatalomból való kivonulásukat, vagy ezt az eseményt galaktikus csapásnak minősítsék, vagy a súlyos környezeti károkért a büntető isten a felelős.

Nem történt más, mint egy mechanikai meghibásodás, az olajkitermelések okozta szeizmikus mozgás miatt. A baleset igazi gyökere a Föld kapzsi kizsákmányolása. (már más források is említik, hogy a kőolaj és más fossziliák, a Földanya katalikus rétegei, olyan kenőanyagok, mint az emberi szervezetben, ami a csontok együttmozgásának súrlódásában segítnek, így a föld rétegeinek, lemezeinek mozgásában) Ahelyett hogy a szabad ill. ingyenenergia átadását, bevezetését engedték volna, hatalmas profit megszerzése a cél, bármi áron. Nem érdekli őket a környezeti hatások, és az sem hogy a Földanya egy érző lény, és az olaj, és a folyadékok, olyanok, mint az embernek a vére. Az emberek, okozta kárt, az embereknek kell semlegesítenie.

Sokan számon kérik a galaktikus testvérektől, hogy jöjjenek el megmenteni a Földet, de erre az a válasz, hogy elérkezik nemsokára a találkozás pillanata, de most még úgy látszik, hogy ez nem biztonságos pillanat ránk nézve, hogy a tömeges landolással segítsenek az olajszennyeződés megszüntetésében. De sokat, másmódon segítenek ebben. Például az áramlatok terelgetésében, hogy a nagy mérvű szennyeződés ne érje el a partokat. Az olajfolt megléte egy változtatási helyzetet fog behozni, azt hogy az emberek rádöbbenjenek arra, hogy másféle energiahordozókat keressenek, vagy használjanak majd, mert egy ilyen katasztrófa veszélyezteti a természeti világot.

(Máté:2010.május)

MEXIKÓI ÖBÖL-ADAMUS/SAINT GERMAIN

Ahogy ezt már a múlt hónapban is említettem, az olaj a fúrótorony felrobbanása következtében bekerül a Golf áramlatba, ami rövid távú környezeti problémákat okozhat, de ami ezt igazából okozza az a tudatosság. Tudatosság – nagy szó. Ezt az a tudatosság okozza, hogy fejezzék be ezeket a talaj fúrásokat, mert nem ez a válasz a jövőre nézve. Az energia mindenhonnan körbevesz bennünket egy semleges állapotban tartózkodva jelenleg, ami elegendő energia a világ leghatalmasabb városainak az áramellátására - és itt van ebben a teremben is, ott van a vízben, a levegőben, a testetekben – de nem kerül hasznosításra. Azt gondolják, hogy ez nem létezik, pedig igen.

(SG/SHAUMBRA: 2010.JÚN)

2010. MEXIKÓI ÖBÖL KÁROSODÁSÁNAK HATÁSTALANÍTÁSA – LAZARUS

Nos, rajta tartjuk a szemünket a gazfickóitokon, akik megpróbálják elküldeni a nukleáris robbanófejeiket ide vagy oda, és elpárologtattunk vagy egy tucatot – a robbanófejeket, nem a gazfickókat! Aztán ott vannak a kisebb célok a „black ops”, [fekete hadműveletek: titkos hadművelet, általában olyan tevékenységeket takar, amelyek nagyon tiltottak, az általános katonai gyakorlaton kívül esnek, vagy akár jogellenesek. Forrás: Wikipedia] ahogy ti nevezitek őket, amelyeket megállítottunk, vagy komolyan csökkentettük a szándékolt eredményeket. Néhányunk laboratóriumokban előállított betegségek vírusait hatástalanította, így az agyonpublikált járványok soha nem történtek meg, és együttesen a lehető legalacsonyabbra csökkentettük a toxinok szintjét a chamtrails-ekben [kémiai összeesküvés-elmélet, amely szerint az égen látható, kondenzcsíknak látszó repülőgép „nyomok” nagy része valójában egy titkos célból a levegőbe permetezett vegyszer] a radioaktivitást a fegyverekben és más káros szennyező anyagokat. Ó, igen, szintén benne van a kezünk a Mexikói öböl haláltól való megmentésében a fúrótorony felrobbanása után.

http://www.galacticchannelings.com/magyar/matthew23-04-11.html

Matthew Ward � April 23, 2011


2010. ÁPRILIS 21-22 – LYRID METEROR ZÁPOR  A LYRA (LANT) CSILLAGKÉPBÖL KISUGÁROZVA, A THATCHER ÜSTÜKÖSBÖL KIBOCSÁJTVA


2010. ÁPRILIS 25.

AZ ISTENI RENDELKEZÉS MÁR NEM TŰRI SOKÁIG

Üdvözlet az Alfa Csillaganyahajóról!!!

(Kris-Won/Sohin Parancsnok)

Büszkék vagyunk rátok, arra hogy olyan sokféleképpen segítitek azt a világot, amelyben éltek. Az, ahogy eddig éltetek, az nem a természetes valóságotok volt, hanem inkább egy ideiglenes engedély annak megtapasztalására, hogy napról-napra jobbá váljon az élet mindenki számára. Ahogy haladtok az időben, egyre többen vagytok olyanok, akiknek merszük van szembeszállni a multik hatalmas erejével és társaságaival, mert azok lerombolják és szennyezik a környezetet, és tiltott vegyületeket használnak fel, a minél nagyobb haszon elérésére. Egyre több esetet ismertettek meg és tártok fel a közvélemény előtt, ezekről az életekre ártalmas vállalatokról, akik kémiai és vegyi gázok melléktermékeikkel mérgeket árasztanak ki a folyókba, óceánokba és a légkörbe, amelyek egykor tiszták voltak az emberiség örömére

AZ ISTENI RENDELKEZÉS MÁR NEM TŰRI SOKÁIG AZT,

HOGY NÉHÁNY CSOPORT, POLITIKUS, AZ EMBERISÉG NAGYOBBRÉSZÉN URALKODJON, ÉS MEGGAZDAGODJON

AZ ADÓFIZETŐK PÉNZÉN, AMELY EGYÉRTELMŰEN RABLÁS ÉS VISSZAÉLÉS A VÁLASZTÓPOLGÁROK BIZALMÁVAL.

ELJÖTT AZ AZ IDŐ, AMIKOR AZ EMBERISÉG EGÉSZÉNEK A KEZÉBE VISSZASZÁLL A (GAZDASÁGI, IPARI, KERESKEDELMI, POLITIKAI) TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSA.

(www.fenyegyseg.netii.net)


2010. ÁPRILIS 27. PLEJÁDI NAPFORDULÓ

2010. ÁPRILIS 28 – TELIHOLD – A BOROSTYÁN SUGÁR ENERGIÁJA

Módosítás dátuma: 2011. május 13. péntek, 15:41
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 13 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!