IDŐVONAL 2010. JÚLIUS KÖZEPE-VÉGE PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. május 06. péntek, 14:48

IDŐVONAL 2010. JÚLIUS KÖZEPE-VÉGE

A CSILLAG HULLÁMMOZGÁS HETEDIK NAPJÁNAK KEZDETE

KOZMIKUS KONVERGENCIA

AZ EARL HURRIKÁN HATÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE

2010. 10:10 - AZ ÚJ FÉNYTEST KRISTÁLYPROGRAMOZÁSÁNAK PERIÓDUSAI

TÖRÖKORSZÁG - PLATINA ÉS IGAZGYÖNGY LÁNG HORGONYOZÓDIK LE

GALAKTIKUS ALVILÁG 7. NAPPAL

EGY ÚJ EMBERISÉG FORMÁLÓDIK


 


2010. JÚLIUS 17.-NOVEMBER 3.

2010. JÚLIUS. 17 (A VILÁGMINDENSÉG KÖZELEDÉS)** ÉS A CSILLAG HULLÁMMOZGÁS HETEDIK NAPJÁNAK KEZDETE (2010. NOVEMBER. 3.) KÖZÖTT

2010 JÚLIUS 17-NOVEMBER 2/3

A GAZDASÁG FORRADALMI ÁTALAKULÁSA - Carl Johan Calleman

Tehát, a gyanúm szerint, a hatodik éjszaka első fele során a gazdaság egyre esősebben le fog lassulni, mivel az USA népességének fogyasztása már nem lesz képes a világ ipari gépezetét tovább hajtani.  Az USA világhatalma le fog csökkenni a dollár esésének eredményeképpen. Viszont, a világ egyetlen része sem feltételezheti, hogy mentes marad ennek a hanyatlásnak közvetett hatásaitól.  Ebben a leszállásban egyszer csak jön egy pont, ahol számos ember ráébred, hogy többé már nem lehet feltámasztani a régi növekvő gazdaságot és többé már nem lehet visszatérni a „szokásos üzlethez”. Ezen a ponton igen elszánt társadalmi-gazdasági megoldásokat kell feltárni, hogy a népek túléljenek, akár a szószerinti fizikai értelemben is, mivel nyilvánvalóvá válik, hogy a múlt gazdasági kapcsolatainak és a gazdasági láncainak természete okozta a gondokat.  Feltehetjük a kérdést, például, hogy mi fog történni, ha a gazdaságilag fontos országok népességének jelentős része nem lesz képes fizetni a jelzálog kölcsönét? Ezeknek az embereknek majd tömegesen el kell hagyniuk a házaikat, úgyhogy a bankok tulajdonában lévő számtalan ház üresen fog állni, miközben az emberek az utcán vannak? Ez egy olyan helyzet, ami már megtörtént Detroit néhány külvárosában, ahol korábban autókat gyártottak.  Tehát ez a forgatókönyv nem feltevés, hanem bizonyos határok között, korlátozott léptékben már meg is történt.

Nagy valószínűséggel az fog történni, hogy fizetési haladékot fognak követelni az adósságokra, hogy az embereknek többé már ne kelljen fizetni, hogy a házaikban maradhassanak.  Lehet, hogy a nagyobb léptékben ezt megelőzi, hogy bizonyos nemzetek szükségesnek fogják látni, hogy nyomást gyakoroljanak az államadósságok elengedése érdekében, hogy fennmaradjon a világ egyensúlyi állapota.  Amennyiben az adósságok ilyen halasztása intézményessé válik, ez valószínűleg megszünteti a pénz és a múlt láncainak hatalmát, amely ma még fennáll.  Ez hatékonyan meg fogja teremteni az utakat a fenntartható gazdaság felé, amelyben az kap hangsúlyt, hogy az emberek szükségeltét a jelen pillanatban kell teljesíteni (visszatérve a múlt láncainak elvágásához).  Ez természetesen sehogy sem lesz forradalom nélkül, és mint ilyen, valószínűleg világméretű lesz, mivel a világ gazdaságai jelenleg igen mélyen egymásba vannak gabalyodva.  Valószínűleg az USA-ból fog elterjedni a világ legnagyobb része felé.  A világ társadalmi-gazdasági rendszerének ez a hatalmas átalakulása valószínűleg 2010. július. 17 (a Világmindenség Közeledés)** és a Csillag Hullámmozgás Hetedik Napjának kezdete (2010. november. 3.) között fog bekövetkezni.  Természetesen, ez sok olyan egyéb uralmi rendszer feloszlatását fogja szolgálni, melyeket a világ legfőképpen a Nemzeti-, de a Bolygói Hullámmozgásból is örökölt.  A hatóerők tekintetében ez az időszak, 2010. július. 17. – november 3, az elő-Egyetemes Alsó Világ és a Csillag Hullámmozgás átfedése során teremtődik meg.*** Amit ez a forradalmi időszak legvalószínűbben elér, az a hozzá kapcsolódó kormányzati és nemzeti fennhatóságok csökkenése (nem valamely adott kormány fennhatóságáé, hanem a kormányzati fennhatóságé, mint olyané, amit az emberiség a Nemzeti Hullámmozgásoktól és annak apajogú tudat-keretétől örökölt.  Mondani sem kell, hogy egyesek majd megpróbálnak előnyöket kovácsolni egy ilyen helyzetből).  Komolyan fel fog merülni a kérdés, hogy mire kellenek a kormányok és az országhatárok, „mikor egy lélek sem tehet semmit egy másikért.” Az én látomásom, hogy a Világmindenség Közeledés és a Csillag Hullámmozgás hetedik napja között eltelt időszakban ekképpen az emberi művelődés teljes körű nagyjavítása fog bekövetkezni..  Ekkor lesz az egyéni ösvények megválasztásának ideje is.

Miért fog ez a 2010. július. 17. – és 2010. november. 2. közti időszak ilyen forradalmi átalakulásokat hozni? Nos, van két korábbi időszak, amely említésre méltó párhuzamosságot mutat ezzel a most eljövendő szakasszal.  Az egyik i.sz. 1498—1617, a reneszánsz, amely széles értelemben a hűbérúri /feudális/ rendszer bukását jelentette, mely a Vatikánt tekintette a világhatalom végső forrásának, valamint az újkor kezdetét hozta.  a második az 1986-1992 időszak, amely a demokratikus forradalmak hullámát hozta (beleértve a Berlini Fal leomlását) és olyan világot eredményezett, melynek féltekéi többé nem voltak elkülönülve.

Azt is észrevehetjük, hogy a két kapcsolódó forradalmi időszak a szellemiség új kifejezésébe torkollott, az első esetben a reformáció, a második esetben az Egybehangzó Összerendeződés****, mely, valamiképpen a napjaink sokfelől összeválogatott New Age mozgalmának kiindulási pontjává vált.  Ez azt is jelezheti, hogy ugyanebben az időben, a Világmindenség Közeledést követően, egy új szellemi ébredés fog bekövetkezni.  Mivel a Világmindenség közeledés lesz az egység tudat első fuvallata, ez azt vonja maga után, hogy az emberek isteni késztetést kapnak, hogy osztozzanak az egész teremtés egységében és felismerjék azt. Hiszem, hogy ez egy szavakon túli szellemiség lesz, amely az istenség közvetlen megtapasztalásán alapszik.  Vagyis, míg a reformáció olyan felébredés volt, mely az írott szót hangsúlyozta, a New Age mozgalom ezoterikus eszmékből eredt, melyeket néha csatornáztak vagy elbeszéltek, hiszem, hogy az előttünk álló szellemi felébredés nem olyasmi lesz, amit szavakban meg lehet fogalmazni, hanem az egyszerű tudáson fog alapulni.

Úgy érzem nyitott kérdés, hogy ez a 2010. július 17. és november. 3. közti átváltoztató forradalom békés lesz-e, de az 1986-1992 közti időszakkal való párhuzamossága azt jelzi, hogy ez legalábbis lehetséges.  Mindazonáltal, az világos, hogy az emberek meg fognak oszlani aszerint, hogy együtt akarnak-e áramlani a bejövő hatóerőkkel, melyek az új világ felé vezetnek, vagy ellenállnak és a múlt rendszerek fenntartására vagy azok visszaállítására törekszenek.  Tehát nem csoda, hogy hatalmas erők próbálják a Maya Naptárt úgy beállítani, hogy azt mondja, hogy 2012. december. 12-én történni fog valami.  (Ennek jellegzetes példája a 2012 c. hollywoodi mozi, ami egy katasztrófa film, de a legtöbb New Age guru előkészítette a talajt ezen alaptalan félelmek számára, mert csak ezt az egy időpontot hangsúlyozták, és elhallgatták, hogy a Maya Naptár a fejlődés kilenc szintjét tartalmazza.) Hogy az emberek miként fognak viszonyulni ehhez a változáshoz, az attól is függ, hogy az emberek mennyire értik a Maya Naptárt és a világmindenség tervet, e pillanatban csak egy elenyésző kisebbség van tudatában a naptár igazi formájának, vagyis a kilenc világmindenség hatóerő megnyilvánulásának.  A nagy többség, valójában sohasem ismeri fel a tudatosan az előttünk álló dolgokra figyelmeztető jeleket.  Viszont, amennyiben megértik, hogy a magas szintű változások egy isteni tervből erednek, ez azt jelentheti, hogy bekövetkezhet egy szellemi felébredés.  Amennyiben ez megtörténik, nem fognak arra hajlani, hogy a körülöttük zajló változásokat csak jelentőség nélküli zavaros eseményeknek tekintsék, ahogy az uralkodó sajtó biztosan be fogja állítani azt.

A valóságban elsöprő jelentőségű bizonyítékaink vannak, hogy a Maya Naptár, a tudatváltások sorrendjét írja le, amit még magasabb gyakorisággal fogunk megtapasztalni 2010. július. 17. után, és még kifejezettebben a tényleges Egyetemes Hullámmozgás 2011. március. 8-i kezdete után.  Csak 2011. október. 28-án fejeződnek be a váltások, és az egység tudatosság állandósul, ami egy ezredéves béke alapját fogja szolgáltatni.  Ez a rezgésszám növekedés, történetesen, azt is megmagyarázza, hogy milyen hatalmas nagyjavításon mennek keresztül az összes uralkodási rendszerek és milyen rövid időszak alatt. Az én ajánlásom, az erkölcsös életen és igazmondáson túl, hogy tanuljunk meg élni a kilencedik szint áramlásával  (http://bit.ly/WWjiG). Maradj a folyó közepén és összpontosíts az új világ megtestesülésére.

Carl Johan Calleman


2010. JÚLIUS 17.-18.

KOZMIKUS KONVERGENCIA.

A Harmonikus Konvergencia párhuzama a Galaktikus AlsóVilágban, egy lépés megint 2012 felé...

(Calleman: The Final Mayan Calendar: Lightworkers.org. 2009.nov.20)

Lelki Szemeim Előtt a Tudatos Közelítés
2010. július. 17-18

Szerző:

Carl Johan Calleman

A Tudatos Közelítés – 2010. július. 17-18 – előkészítési munkálatai már megkezdődtek. Még sokak támogatására és tevékeny hozzájárulására van szükség, de a hólabda már elindult. Nagyon valószínű, hogy ez egy olyan esemény lesz, ami egész művelődésünkre hatást fog gyakorolni azáltal, hogy elültetni a szándékot, hogy nagy léptékben megteremtődjön az egységtudatosság a Maya naptár kilencedik hullámában. Ezennel egy olyan cikkben szeretném közreadni a saját eszméimet a Tudatos Közelítésről és arról, hogy mit fogunk vele megvalósítani, amely nem túl sok eljárásbeli részletet tartalmaz.

Az Egybehangzó Közelítés, 1987 óta, vagy akár attól korábban is, az emberek, és nemcsak a kiválasztott misztikusok, egyre növekvő számban, közvetlenül megtapasztalták a mindennel való egység állapotát és a saját életük rendeltetését. Habár néha ezek a tapasztalások megvilágosodást vagy igen áldott állapotot jelentettek, mégsem jutottak odáig, hogy nagyban megváltoztassák a világunk működését. E tény nyilván nem okoz számunkra meglepetést, de valójában semmi okunk rá, hogy ezt változhatatlannak tekintsük. Az ilyen tapasztalások, melyek gyakran szellemi gyakorlás révén jönnek létre, esélyt jelentettek mind az uralkodó anyagelvű világnézet számára, mind pedig azoknak, akik az istenit valamiféle tőlünk elkülönült dolognak tekintik. Így hát az emberek, növekvő számban, közvetlenül megtapasztalták, hogy valamiféle náluk magasabb rendű „hatóerők” dolgoznak, hogy útmutatást adjanak nekik. A köznapi beszédben úgy mondjuk, hogy bizonyos dolgoknak „meg kellett történni” más dolgoknak pedig „nem kellett megtörténni”. Az útmutató hatóerők ilyen közvetlen megtapasztalása egy viszonylag új rejtett áramlás a művelődésünkben. A dolog még erősödik is, mivel a naptári hatóerők váltásainak gyakorisága növekszik, ahogy közeledünk a Maya Naptárak végéhez. Olyan, mintha ezzel a gyakoriság-növekedéssel a világmindenség terv arra noszogatna bennünket, hogy ébredjünk fel, és vegyük tudomásul, hogy oka van az ittlétünknek, és a világmindenségnek terve van. Ez a folyamatos ébredés egy meglehetősen széleskörű megérzést hozott létre, hogy a Maya Naptár vége „tudatváltást” fog hozni.

Az efféle tapasztalásokat természetesen ezerféle módon értelmezik, néha isteni beavatkozásként vagy csillagfejtéssel, ez a személytől függ. Akárhogy is, ezek mindig azt sugallják, hogy a világmindenségnek magasabb rendeltetése van. Ennek a meghatározó irányításnak a felfogása lehet a legkisebb közös nevező azok számára, akik azt választják, hogy részt vesznek a Tudatos Közelítésben. A Maya Naptárak széleskörű távlataiból kiindulva, én, személy szerint, eljutottam annak megértéséhez, hogy mik az „előirányzott” történések és mik a „nem előirányzott” történések, mégpedig egyszerűen azért, mert a tudományos bizonyítékok hatalmas tárháza igazolja, hogy a naptár által leírt hatóerők vitték előre a fejlődést minden tekintetben az idők kezdete óta.

A vezettetés egyéni megtapasztalásainak növekedésével párhuzamosan számos olyan kezdeményezés született, amelyek bizonyos napokon elmélkedéseket vagy egyéb földkerekség-méretű szellemi eseményeket szerveztek, melyek gyakran összpontosítottak valamely értékes indítékra, mint pl. a békére. Mégis úgy érzem, észre kell vennünk, hogy ezen egyéni vagy közösségi egység-tapasztalások ellenére, akik ezeket megélik, igencsak különállóak maradnak. Így hát az egységtudatosság megnyilvánításának szándéka ez idáig nem eresztett mély gyökereket a világunkban. Felfogásunk szerint, ha valaki elmélkedik, azt elvonulásban cselekszi, a saját útjának részeként. Egy földet gyógyító szemlélődést alapvetően egy-két napos, nem elkötelező eseménynek tekintünk, mely után a dolgok visszatérnek a „szokásos mederbe”. A társadalom széles köre, és annak sajtója ezt a jelenséget kiszorítja a végekre, annak ellenére, hogy az emberek nagy számban vesznek részt benne. Érzésem szerint viszont a Tudatos közelítés olyan egyedülálló esemény lesz, legyen, ami sokkal több, mint egy újabb világméretű szemlélődés. Az a célja, hogy tartósan lehorgonyozza az egységtudatosság megnyilvánításának szándékát.

Az egyének és csoportok jelenlegi szétszórtsága a kockázatos pont. Hiszem, hogy a Tudatos Közelítés e tekintetben reményt és jövőképet fog elénk tárni. Az egységtudatosságra irányuló szándék még nem horgonyzódott le a valóságos együttműködés szintjén, mert az egyes események még nem gyűjtötték össze a kritikus tömeget. Szerintem viszont sokkal fontosabb tényező, hogy az egyéni megtapasztalásokat és eseményeket nem mindig tekintették az egyértelműen egységtudatosságra törekvő világmindenség időterv lépésének. Az időbeli összefüggés kihagyása, valószínűleg, sokkal messzemenőbb következményekkel jár, mint ahogy a legtöbb ember gondolná. Nemcsak azoknak a szerepét érinti, akik már felébredtek, hanem az előre mutató társadalmi-gazdasági változásokra összpontosító fű alatti mozgalmak széles körét is. Amennyiben ezek a mozgalmak nem képesek meglátni, hogy a törekvéseik egy világmindenség időterv részét képezik, ők is szétszórtak maradnak, és az eredményeik legtöbbször időlegesek lesznek, vagy beleolvadnak a már létező kettős gondolkodású társadalomba.

Az egységtudatosság tapasztalatok elszórtsága és a kinyilvánítására irányuló közös szándék meglétének hiánya tehát messze vezet, jóval messzebbre, mint azt a legtöbb ember hajlandó elhinni. Nagyon sok szervezetre és munkatervre van hatással, melyek egészségesek a bolygónk számára, mivel ezek és a társadalmi mozgalmak, amelybe torkollnak, az időbeli összefüggés nélkül működnek. Tehát minden olyan mozgalomnak, amely az egységtudatosság világát akarja megvalósítani, előnyére válik, ha részt vesz a Tudatos Közelítésben, pont azért, mert az időkeretet szolgáltat. Ez vonzza az olyan erők érdeklődését is, amelyek el akarják nyomni a Maya Naptárral kapcsolatos tudnivalókat, mivel azok késztetést és bátorítást adnak azoknak, akik új irányba akarják terelni a fejlődésünket.

A tömegtájékoztatás nagyhatalmai, beleértve Hollywoodot, de nemcsak ők, nagy felhajtást csapnak egy eltorzított Maya Naptár szemlélet körül, mondván, hogy az csak egy dátum a jövőben, amikor valami hirtelen megrendítő esemény bekövetkezésére lehet számítani. Szinte teljesen mindegy, hogy ez a változás jó irányú vagy rossz irányú lesz, mivel ez a fajta szemlélet tökéletesen ellentétben van a Maya Naptárral. A tömegtájékoztatás üzenete a következő: „Ne vállalj társteremtői felelősséget a jövő létrehozásában! Kivárunk, és majd meglátjuk!” Semmi sem állhatna távolabb a Mayák nézetétől, és az igazságtól, mint egy adott dátumra vonatkozó kényszerképzet, amikor valami csak úgy a nyakunkba hullik az égből. A Maya Naptár folyamatokat ír le, olyan folyamatokat, amelyek az idő kezdete óta folynak, és lépésről lépésre emelik az emberiséget egyre magasabb tudati szintre. Ennek részeként az emberiség most egy új folyamat, a kilencedik hullám, kezdete felé tart, melynek célja, hogy elvigyen bennünket egy olyan egységtudatosságba, amelyben még sohasem voltunk. Tehát nemigen valószínű, hogy a múlt megoldásai alkalmasak lesznek, vagyis arra szól a hívás, hogy kifejlesszünk egy új szintű teremtőkészséget.

A Maya Naptárakkal kapcsolatban létrehozott közfelfogás tehát képességeink rombolójává vált, ahelyett, hogy a jó irányú társadalmi és szellemi változások irányítására szolgáló eszköz lenne. Ennek legfőbb oka, hogy általában nem ismeretes, hogy nemcsak egy van, hanem valójában kilenc naptár közeledik a végkifejlethez. Mindegyik leír egy fejlődési hullámmozgást és ezek közül a kilencediknek a célja, hogy létrehozza azt az egység tudatot, amely az emberiség reményét jelenti, mert ez lesz a kiindulási pont az új világ születéséhez. Igen ám, de, ha nincs meg a közös szándék, hogy támogassuk ezt a kilencedik hullámot, akkor mekkora esélyünk van, hogy megvalósuljon? Még azt is megkérdezhetjük, hogy ebbéli szándékunk kinyilvánítása nélkül, ki panaszkodhat, ha nem valósul meg? A létrehozáshoz kellő időben rá kell hangolódnunk erre a naptárra, máskülönben elveszítjük a képességünket, hogy befolyásoljuk az események menetét. A Tudatos Közeledés tehát arra szolgál, hogy előre felkészüljünk a hatóerők érkezésére, és így rá tudjunk hangolódni azokra. Az 1987-es Egybehangzó Közelítés egy viszonylag ösztönös esemény volt, úgy vélem, hogy ettől eltérően, a 2010-es Tudatos Közelítésben, az idő jelenlegi nagy sebességének következtében, a közös szándék egyesítésére van szükség. Ahogy közeledünk a kilenc hullám együttes megjelenéséhez, az egymásra torlódó hullámok igen bonyolult hullámmozgást fognak létrehozni, amit igen nehéz lesz meglovagolni a közös szándék nélkül.

Az én látomásom szerint a Tudatos Közelítés olyan esemény lesz, amely hozzásegíti az embereket, hogy kiszabaduljanak a jelenlegi korlátok közül és a szétszórtságból, és elősegíti, hogy társteremtőként hozzuk létre a jövőnket, különösen most, hogy számos hagyományos társadalmi szerkezet szétesőben van. A közeledő egységtudatosság új fényében számos ellentmondásos dolog új megvilágításba kerül. Az emberek növekvő számban vesztik el a bizodalmukat a templomokban (Írország és US), mecsetekben (Irán), a bankárokban és a politikusokban (mindenfelé), ezért a világ korábbi működésében sok fordulat jöhet létre. Akkor majd különösen fontossá válik, hogy létrehozzuk az egységtudatosság kinyilvánításának szándékát, mint az új megoldások alapját. Ugyanakkor egyáltalán nem gondolom, hogy a Tudatos Közelítés azoknak szól, akik azon versengenek, hogy kimutassák a jelenlegi világ és az uralkodó rendszer fonákságait, és azokat bírálgassák. Éppen ellenkezőleg – azoké, akik inkább építő szándékot akarnak teremteni, ezt széles körben megalapozni és kinyilvánítani a világban.

Az egységtudat kinyilvánításának szándéka tehát nemcsak a saját egyéni fejlődésünk vezetésére szolgál, hanem arról a széleskörű lehetőségről is szól, amely egész művelődésünknek vezérfonalat adhat. Az emberek kritikus tömegében jelen lévő ilyen közös szándék önálló életre kelhet, és a munkatervek széles körének irányt mutathat. A dolog létrejöttéhez viszont döntő jelentőségű, hogy a szándék igazi legyen, ne csak abból a vágyból eredjen, hogy önmagunk, barátaink, a tanítók vagy guruk előtt tetszelegjünk. Csak a független személyek között megosztott igaz szándék játszhat építő szerepet a jövőnk társ-teremtésében. A Tudatos Közelítés, tehát azt jelenti, hogy az emberek tudatában vannak a szándékuknak.

Az egységtudat nem jelent elvtelen alkalmazkodást, azt sem, hogy minden ember egy kaptafára készül, ugyanúgy gondolkodik, ugyanúgy néz ki. Az egységtudat olyan világot hoz létre, amely éppen, hogy ellentéte az elvtelenségnek. Mivel az egységtudat célja, hogy túllépjünk az alacsonyabb hullámok által létrehozott ítélkező kettősségen, és a vele járó, uralkodásra hajlamos, gondolkodáson, ezért a nézőpontok és az életmódok sokkal több változatára ad lehetőséget, mint a korábbiak. Tehát a Tudatos Közelítés azt jelenti, hogy összejönnek, közelednek a különböző életúton járó, különböző háttérrel és nézőponttal rendelkező emberek, hogy kifejezzék és megtapasztalják a jövőre vonatkozó közös szándékukat.

A két kezdőnap, 2010. július. 17-18. lehet a felébredés egyéni megtapasztalásának napja, de lehet az új elkötelezettség közös kifejezésének napja is, hogy fellépünk a Maya Naptár legmagasabb szintjére, és társteremtői leszünk egy valóban békés alapokon nyugvó világnak. Mindazonáltal nem hiszem, hogy a fellépés könnyű lesz, és senki sem tudja pontosan, hogy milyen hosszú ideig tarthat az új tudaton alapuló új világ megszilárdulása. De azt is tudom, hogy csak a világmindenség tervvel összehangolt közös szándék adhat jogos reményt a jövőre. A Tudatos Közeledésnek tehát az is célja, hogy vissza helyezze a Maya Naptárt az őt megillető helyre, melyen mutatja a közös utat az egységtudaton alapuló világ számára. A nagy erejű, hirtelen változások idején még fontosabb, hogy legyen erős szándékunk, amihez kapcsolódni tudunk, ahogy közeledünk a kilenc naptár beteljesülése felé. Hiszem, hogy csak az egész művelődésünk szintjén létező szándék szolgálhat útmutatásnak számunkra olyan időben, amikor a régi társadalmi szerkezetek nagy valószínűséggel fel fognak bomlani. A Hopi jövendőmondás, például, azt sürgeti, hogy szedjük össze magunkat és legyünk jók egymáshoz. Figyelmeztetnek, hogy a magányos farkas ideje lejárt. Csak akkor tudunk túlélni, ha együttműködünk a közös célok elérése érdekében. Ez nyilvánvaló minden hívő keresztény számára is.

Sok ember felfogja, hogy az eljövendő időben meg kell újítani a közösségi művelődésünket, és, ha más nem is, a természeti csapások sorozata már rádöbbentette az embereket, hogy valószínűleg mára zsákutcába jutottunk. Sokan javasolnak mélyreható változtatásokat a társadalmi és gazdasági rendszerben, hogy kilábaljunk a zsákutcából, és az emberiség túléljen egy jobb világ számára. Ez rámutat, hogy a Tudatos Közelítés egy igen széleskörű hálózatépítő esemény is. Hogyha a Tudatos Közelítés össze tudja gyűjteni azokat az embereket, akik ebbe az új irányba törekednek, és ők megtapasztalják, hogy a világmindenség terv támogatja őket, akkor elmondhatjuk, hogy ezen esemény látomása teljesült. Az is beletartozik a látomásomba, hogy az egységtudat megvalósításának közös szándéka alapján milliók fogják megtapasztalni a saját látomásukat. A kilencedik hullámra való felkészülés számos építő törekvés megalapozását teszi lehetővé egy tudatos folyamatban. Amikor milliók vannak azon az állásponton, hogy bolygónknak magasabb rendeltetése van, minthogy csakúgy véget érjen egy sor elemi csapás után, akkor, hiszem, hogy az odaadás megmozdul. Amikor milliók mutatják meg egymásnak, hogy ők is úgy látják, hogy az életnek magasabb rendű célja van, és az a szándékuk, hogy ezt együttesen kinyilvánítsák, akkor jelentős lépést tettünk a világmindenség terv beteljesítésére.

Carl Johan Calleman, 5 Jaguár. Web oldal:

www.calleman.com

Stockholm, 2010. március. 27, 5 Ahau


2010. Július 19-21-23. SZÍRIUSZI NAPFORDULÓ


2010. JÚLIUS 22-29 – DÉLI DELTA AQUARID/VÍZÖNTŐ METEOR ZÁPOR, ÉS 28-29 CAPRICORNID/BAK  METEOR ZÁPOR , A KISUGÁRZÓ PONT A VIZÖNTÖ, HALLEY ÜSTÜKÖSBÖL KIBOCSÁJTVA


2010. Július 25-27. OROSZLÁNKAPU/REGULUS


2010. JÚLIUS 26 TELIHOLD – 5 BOLYGÓ FELSORAKOZÁS

Augusztus elején nagy kardinális kereszt

Csillagképre vetítve:

CN 9: NAP

LE 4: MERKÚR

LE: 23: VÉNUSZ

VI 3: MARS

VI 6: SZATURNUSZ

CSILLAGJEGYBEN

Nap otthon, saját jegy az Oroszlánban

Merkúr otthon saját jegy a Szűzben

Vénusz esésben a Szűzben

Mars a Mérlegben, szemben saját jegyével

Szaturnusz a Mérlegben, tetőponton

(uccha-nicha bhanga jóga: a teljes energiájukat adó planéták, kiegyenlítik az esésben száműzetésben lévőket, és mala-jóga: energialáncolat a fél zodiákuson)


2010. AUGUSZUS 4-7.

A Föld befejezte, átmenti átalakulását, melyet, Nagy Kereszt összehangolás (2010. aug. 4-7) kezdett el.

2011.  AZ ÚJ FÖLD ENERGIÁI – CELIA FENN/MIHÁLY ARK


2010. AUGUSZTUS 8.-IG

Az egó elvárásaihoz általában, ha ugyan nem mindig, társul valamiféle kétség; nem igazán vagytok meggyőződve róla, hogy a szükségleteitek kielégítettnek. Ez a túlélés tudatosságának eredménye, amibe az emberiség eónokkal ezelőtt lépett be. Mostantól 2010. augusztus 8-ig meg fogjátok tudni, hogy hol kezdődtök ti, és hol kezdődik az egó, hol kezdődik az autentikus én, hol végződnek mindezek az aspektusok – ez lesz az egyik leglenyűgözőbb ajándékotok, mert a szemlélődő érzékelés egy teljesen új dimenziójába helyez benneteket. Ekkor kezditek majd megérteni a kvantum tudomány különböző szintjeit. Óriási lépéseket kell tennetek az úton, hogy képesek legyetek megérteni a világok különböző szintjeit, amikben éltek, amikben résztvesztek, és ez majd számos szinten segít nektek a megkülönböztetés különböző fajtáival, amikre szükségetek lesz.

(KT)


2010.AUGUSZTUS 10 – ÚJHOLD


2010. AUGUSZTUS 12-13 – Perseid Meteor Zápor, nagyon eröteljes, kisugárzó pontja a Prseus csillagkép, északkeleten


2010. AUGUSZTUS 15.

AZ URÁNUSZ VISSZAFORDUL A HALAKBA ÉS ÚJRAGYORSÍTJA AZ IDŐT

Uránusz május 27-auguastus 15ig lesz a Kosba, majd visszatér a Halakba a Konvergencia ünnepére, (Lásd az www.Calleman.com ) és újra felgyorsítja az időt.


2010. AUGUSZTUS 20 – A Neptunusz Oppozicióban – Képzelet – Kreativ Szárnyalás


2010. AUGUSZTUS 24 – Telihold – A Vörös Sugár Energiája


2010. SZEPTEMBERI PORTÁL: már 2011-re készít elő: látható lesz, kik fogják elhagyni a bolygót. (akik befejezték a munkájukat és ezt kívánják, vagy akik nem kívánnak részt venni a bolygó emelkedésében, az együttműködésében, ők sem lesznek megítélve)


2010. SZEPTEMBER ELEJE – AZ EARL HURRIKÁN HATÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE – LAZARUS

Gyanították, hogy zavarjuk abbéli erőfeszítéseiket, hogy súlyos pusztulást és halált okozzanak, de nem voltak biztosak benne, amíg néhány hónappal ezelőtt csökkentettük egy hurrikán szélerejét és észak felé fordítottuk a vihart az Egyesült Államok keleti partjai mentén. Ezután a tudósaik és mérnökeik egyesítettek különböző rendszereket, így az energiaellátásotok és a kommunikációs szolgáltatások bolygószinten megszakadtak volna, ha a hajóinkról megpróbáltuk volna bármely felszerelésüket hatástalanítani. Ez bonyolult művelet, és csak a helyszínen végezhető el a súlyos hatások elkerüléséért. Amint az Illuminátusoknak vége, a HAARP funkciói és Tesla technológiái jó célra lesznek használva a pusztítás helyett.

Ha Földanyának meg lenne engedve, hogy minden negativitást önmaga kezeljen és elengedjen, olyan területeken tenné meg, ahol ez a legkisebb károkat eredményezné, és nem lenne szüksége a segítségünkre. Azok az őrült emberi tevékenységek, amelyeket sűrűn lakott területekre irányítanak, ahol jól jön a segítségünk. Hadd mondjak egy példát Earl (gróf) nevű hurrikánról. Földanya egy nyílt tengeri területen negativitást semlegesített, ahol ez semmilyen kárt nem okozott volna, de az őrült tudósok beleavatkoztak – felerősítették a szelet egy hatalmas viharrá, és a szárazföld felé irányították. Ez az, amikor mindannyian közbeléptünk – lecsendesítettük a szél erejét annyira, hogy észak felé tudtuk fordítani a vihart, és megakadályoztuk, hogy elérje a szárazföldet. Ez volt az egyik legdrámaibb közbelépésünk, és ez eléggé bepöccentette a tagokat, akik biztosra vették, hogy egy hatalmas katasztrófát idéztek elő.

Matthew Ward  April 23, 2011

http://www.galacticchannelings.com/magyar/matthew23-04-11.html


2010. SZEPTEMBER 8 – Újhold


2010. SZEPTEMBER 17. 7.00 –  SZEPTEMBER 18. 19.00 ÓRA NAPLEMENTÉIG

10 MILLIÁRD DOBÜTÉS

Ha 30.000 ember dobol egyszerre mind a 24 időzónában 1 órát akkor 10 milliárd dobütés szólal meg a Földön egyszerre.

2010. szeptember 17.  7.00 –  szeptember 18. 19.00 óra naplementéig a Föld egészét érintő globális szeretet megmozdulás, új valóságba lépésünket ünneplés


2010. SZEPTEMBER 18-19. BUDAPEST, ŐSZENTSÉGE A XIV. DALAI LÁMA LÁTOGATÁSA


2010. SZEPTEMBER 23 – Telihold – Öszi Napéjegyenlöség – Az Ibolya Sugár Energiája


2010. SZEPTEMBER 21-22 – Jupiter Oppozició – Akarat Manifesztáció – Uránusz Oppozició – Mély elmélkedés, kontempláció

A 2010. Szeptemberi Napéjegyenlőségtöl 10-10-10-ig nagyfokú nap aktivitás lesz, a Jupiter és a Szaturnusz felsorakozásával.  Ez annak a valószínűségét jelenti, hogy napszél meg geomágneses viharok söpörnek végig a bolygón.

Én Saint Germain itt vagyok emberi fivéreimmel és nővéreimmel, azzal az őszinte vággyal, hogy megértést hozzak a világba, amely elfelejtette szerepét.  2010 asztrológiai hatása valójában segíteni fog emlékezni, hogy miért vagytok itt, jóllehet egyszerre csak egy szívet. Mi felhivjuk lelketeket, hogy emlékezzen, és bizzon a legfelsöbb jóban.  Mi szeretö együttérzéssel kérünk és meghivunk mindannyiatokat, hogy lépjetek túl a drámai illúziókon és legyetek saját Isteni Örökségetekben, és tegyétek ezt lábaitokat szilárdan leföldelve a szeretett Földre.  Talán paradoxként hangzik, de ez a Mesterré válás útja.  A szivem szivéböl remélem, hogy segitségetekre voltam.  Kérlek benneteket “hivjátok be az Ibolya Lángot” és ébredjetek rá a lehetöségére és szépségére a Felemelkedés záróvizsgájának.  Ez az a pont az örökkévalóságban amire vágytunk és megteremtettük!  Meg fog történni.  És most átadom a pódiumot szeretett Metatron Nagyúr energiájának és hódolattal meghajolok.

Szeptember 29- november 1. Mihály kapu teljes kinyitása

Tömeges eltávozások a bolygóról.

Várhatóan szeptember végéig megtörténnek az Obama bejelentések:

-Földön kívül is vannak intelligens és érző lények

- A Föld rendkívüli szerepe az ok-okozati karmikus fizikai világegyetem felemelkedésében

- Az első hivatalos kapcsolatfelvételről, és protokollról

- a pénzügyi világ gyökeres átalakításáról

- az összes földi háború azonnali befejezéséről

- egy világméretű spirituális konferencia megtartásáról

-egy új valóságunkba lépésünk lehetőségéről

FIRST CONTACT PROTOKOLL-  AZ ELSŐ KAPCSOLATFELVÉTELI HIVATALOS CSOPORT

LYRAIAK [Shama'an] javítják a környezeti károkat, a legjobb diplomaták, az

első emberi csillag nemzetek közvetítői humán lények  között az emberi

csillag nemzetek és a nem-ember érző lények között is közvetítenek

CENTAURBELIEK [Zamaya] az adminisztrátorok, nagyon szervezett, nagyon

intenzív, hatékony vezetők, analitikus/elemző jellegű munka elvégzéséhez értők

PLEJÁDOK [Shala'am] kölcsönhatásba lépnek a környezettel; környezetgyógyítók galaktikus történészek, a környezeti tudósok, az általuk kifejlesztett időutazás miatt a történelmi kíváncsisággal megáldottak, az idővonalak kutatói

SZIRIUSZIAK [Selamat Ja!] Környezetjavítók, a spirituális gyógyítók, szolgáltatás-orientáltak,a feltárók, öröm és játékközpontúak, spirituális játékok tervezői

HERKULESBELIEK [Selama'at Jara!] Nagy pszichológusok, szakértők Fluid Group

Dynamics/ Folyékony csoporterő Dinamika szakértői , problémamegoldó

képességük, célorientáltság

ANDROMEDÁNOK [Acharaya] legjobb tudományos újítók, fejlett replikátorok

(materializálókészülékek) és a tér vízi jármű meghajtási rendszerek;

legkülönbözőbb kultúra; ismert az egész galaxisban,  rituális énekek

http://www.paoweb.com/updates.htm

Shalam, Selemat, Salom, Salem: lásd: Sólyom az isteni, krisztusi gyermek Heru, Hor, Horus, Hár, Háros, Hár-Ős

2012 ELŐTT GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ MEGJELENÉSE

Ez azt jelenti, hogy egy mesterséges és teremtett egyének flottája vagyunk, az Isteniség szolgálatában. Itt a különbség az, hogy a Lényünk forrását és az együttes szándékunkat a Lélek hajtja. Ez az erő, mikor a Teremtő Fényének egy – a tiétekhez hasonló – világra való juttatására összpontosít, igencsak megállíthatatlannak bizonyul azoknak a szerkezeteknek, mikre a sötét erők oly büszkék. Azaz mikor a Mennyország úgy rendelkezik, mi egy isteni első kapcsolatot fogunk létesíteni a világotokkal.

Ez a késlekedés a sötét erők végső csínyének lejátszása miatt lett engedélyezve. Ez a pillanat nem lesz hosszú. Mialatt a flottánk a kapcsolatnak megfelelő pozícióba áll, személyzetünk jelentős része segít a földi szövetségeseinknek végezni a sötét erőkkel a kellő sietségben. Ezalatt továbbá egy olyan teljes és végleges listát állítunk össze a sötét erők cselekedeteiről, ami alapján a földi szövetségeseink felelősségre fogják vonni őket a megfelelő időben. A Mennyország arról tájékoztatott minket, hogy a leszállások be vannak tervezve, mégpedig a közeljövőben. Fontos, hogy a sötét erőket ledöntsük eme isteni dátum előtt. Tudjuk, hogy a sötét erők bástyáját képző különböző szervezetek még mindig képesek késleltetni, de nem megállítani az elkerülhetetlent.2010 10 10

2010. OKTÓBER 10 – A 10-10-10 FREKVENCIÁLIS CSILLAGKAPUN – Kristály Háló Aktiválás – Mester Kristály Ébredés – Hét Meteor Zápor: Delta Aurigid, Dracoid, Delta Geminid, Orionid, Leo Minorid, Déli Taurid, Északi Taurid. A szülö üstökös a Giacobini-Zinne

101010 ben Hathor a Jupiter és Szaturnusz asszisztálásával magához öleli a bolygót és mindent ami az életet a szent lélegzetet képviseli. Az emberi drámák és illúziók kiégnek ebben az ölelésben, miközben hatalmas napszélvihar teríti be a Földet, és blokkolja a romboló szándékú energetikai rendszereket.

2010. 10:10 - AZ ÚJ FÉNYTEST KRISTÁLYPROGRAMOZÁSÁNAK PERIÓDUSAI

Az új fénytest kristályprogramozásának periódusai (Tyberonn-Metatron)

MERKIVA 12 pontos (2010. március 20-án), majd MERKAVA a 12 pontos, dodekaéder (2010. 10.10), majd a 20 pontos MERKANA icosaéder (2011.11.11), majd a 24 pontos MERKARA a krisztusi Avatártest, 2012.

2010. 10.10. A FELEMELKEDÉS RÁCSHÁLÓJÁNAK ÚJABB FÁZISA

A Felemelkedés Rácshálója (más néven Fény-Háló) egy újonnan létrejött energiaháló, amely körülveszi Földünket, visszatükrözi és felerősíti tudatosságunk jelenlegi felemelkedettségi szintjét. Ez egy kristály ”fény” mátrix, amely 1992-ben került lehorgonyzásra, 5 évvel a Harmonikus Konvergenciát követően. Bár már a helyén van és működik, teljes aktiváltságát 12 fázisban fogja elérni, teljes vibrációs rezgését pedig a 12-12-12-ben, tehát 2012. december 12-én. Az elkövetkező 12 évben egyedülálló módon előforduló tripla dátumok (01-01-01-től 12-12-12-ig) mindegyike numerikus fénykódokat fog hozni, amelyek megnyitják és aktiválják a fényháló 12 fő felületét.

(Metatron-Tyberron)

2010. 10:10 –TÖRÖKORSZÁG - PLATINA ÉS IGAZGYÖNGY LÁNG HORGONYOZÓDIK LE

Április 4-én, más szavakkal a negyedik negyedikéjén (4:4) arra kérünk mindannyiótokat, hogy kapcsolódjatok össze a szíveteken, a lelketeken és a szellemeteken keresztül azokkal, akik testükben Egyiptomban lesznek és nem számít, hogy milyen nappali vagy éjszakai időpontban teszitek ezt, mert az energiákat teljes erejükben tartjuk arra a 24 órára.

Amikor előhívjuk az isteni és fizikai bőség mindenható új Smaragd Lángját, mindenki, aki fizikailag jelen lesz Egyiptom földjén, megkapja ezt az aktiválást mind a hét fő csakrájába. Ezek a frekvenciák a világ minden dimenziójához szólnak. Azok közületek, akik fizikailag nem utaznak el Egyiptom országába, ti őrzői lesztek azoknak, akik ezt az inkarnációjukat megelőzően beleegyeztek, hogy ők lesznek az a mechanizmus, amelyik bevonzza majd ezt az energiát. Ki fogjuk terjeszteni ezeket az energiákat Oroszországra is, aminek alkalmából egy hatalmas Arany Láng fog horgonyt ereszteni a hetedik hó hetedikéjén (7:7). És amikor kiterjesztjük az energiákat Törökországra is, akkor egy hihetetlenül szép Platina és Igazgyöngy Láng horgonyozódik le 2010 tizedik hó tizedikéjén (10:10).

Ezt a három lángot, ezeket az új lángokat a Minden Létező mindenható Elohimja hozta létre. St Germain maga adta hozzá ehhez a végső érintéseket, azokat az energiákat, melyek ezeket az átható vibrációkat őrzik, és át fogja nyújtani azoknak, akik arra lettek kijelölve, hogy hordozzák ezeket. A Smaragd Láng a fény, a szeretet és a kreativitás apró hálózatai millióinak a millióit testesíti meg.

Miközben a mindenható és erőteljes Mester Alkimisták jelenlétében álltok, azt kérjük tőletek, hogy nyissátok meg a szíveteket, az elméteket, a lelketeket és a szellemeteket és fogadjátok a szolgálatra hívó hangot, fogadjátok be a társas viszony alapelveinek fényét és terjesszétek ki az energiátokat és a hajlandóságotokat, ha nektek is ez a szándékotok, és egyesítsétek egyetlen hatalmas testté, amely megtestesíti ezeket a hihetetlenül erős új energiákat!

(KT:2010.0222)

2010.10.10.-a 144-ES KRISTÁLYHÁLÓ FELTÖLTÉSE

Tri-Dátum Portálok – A Kristály Háló feltüzelése

Aktiválási százalékban

TDP's - Firing the Crystalline Grid

Calendar Timing Triple Date Portal % Grid Activation

* 1 Jan 2001 Triple One (1-1-1) 8.34%

* 2 Feb 2002 Triple Two (2-2-2) 16.70%

* 3 Mar 2003 Triple Three (3-3-3) 25%

* 4 Apr 2004 (4-4-4) 33.34%

* 5 May 2005 (5-5-5) 41.70%

* 6 Jun 2006 (6-6-6) 50%

* 7 Jul 2007 (7-7-7) 58.34%

* 8 Aug 2008 (8-8-8) 66.70%

* 9 Sep 2009 (9-9-9) 75%

* 10 Oct 2010 (10-10-10) 83.40%

* 11Nov 2011 (11-11-11) 91.70%

* 12 Dec 2012 (12-12-12) 100%

2012 13 December - 20 December Reboot/ Úraindítás

* 12-21-12 *  2012. December 21. Total Activation Grid Maximus/ Teljes Aktivitás kezdete

(Metatron)


2010.10.10. UTÁN

2010 novemberétől, a 101010 után hihetetlenül felgyorsultak az energiák, az idő húszszoros felgyorsulása tömeges ébredés hozott be ebben az évben. Főleg a két fogyatkozás szendvicsben.

Szívünk (női rész) és elménk (férfi rész) egyensúlyba próbálja követni mindezt az időeltolódást.

L.C. Gorgo- Plejádi Nagytanács


2010. OKTÓBER 21-23 – Orionid Meteor Zápor, szülö üstökös Halley


2010. OKTÓBER 23 – Telihold – A Smaragd Sugár és az Ibolya Sugár dupla egyesült Energiája


2010. OKTÓBER 22./23 – 2013. JÚLIUS 25.

A VÁLTOZÁS UTOLSÓ SZAKASZA/MAJA 7+6=13-AS CIKLUS


2010 októberében elindult a Változás utolsó szakasza
. Egyre erőteljesebben érezhetőek a bolygónkra érkező energiák, talán most a legnagyobb a szakadék az anyagi és a Szellemi világ nézetei között. Mindegyikünk életébe beérkezik a Hívás, hogy kapcsolódjunk Szellemünkhöz, és megéljük a fizikai világban Lényünk Valódi Esszenciáját.
A Maja naptár a feltételezések ellenére 2013. július 25-ére teszi az Átalakulás befejeződését
, mely nem egyik napról a másikra, hanem folyamatosan, ciklikusan írja át világunk rendszerét.
Ez az utolsó 1008 nap, melyben már benne vagyunk, és talán ez nevezhető az utolsó lehetőségnek, hogy mindenki elinduljon önmaga felé, és kiterjessze önmagát és tudatosságát.

A Változás lényege, hogy a megszokott anyagi világ kitágul, belép mindennapjainkba a spiritualitás, a Szellem egyre nagyobb teret kap, és mindenki számára elérhetővé válik az Erő, mellyel saját életünk és világunk teremtőivé válhatunk.

A maják ciklusokban gondolkodnak. Számukra az események nem élesen elkülöníthetőek, hanem összeolvadnak, az egyik energia finoman halványodva adja át helyét az újnak, így meghagyva az időt mindenkinek, hogy leváljon róla, és felkészüljön az új érkezésére. Egyszerre több időben gondolkodnak, így teljesen érthető, hogy ezt az utolsó 1008 napot hogyan lehet két egymást követő kisebb, és egy harmadik átfogó ciklusra felosztani. Ezt a három szakaszt Dr. José Argüelles vázolta fel, a maja prófécia egyik kutatója és megfejtője.

Az első ciklus
a Hajnal Ura eljövetelének ideje. Ez az időszak 2010. október 22-től 2012. december 20-ig tart, és 7 egyenlő szakaszt foglal magába. Célja, hogy bolygónk tudatossága emelkedjen, és támogatást kapjunk a bioszféra-nooszféra átmenetre, most, hogy az emberi civilizáció irányíthatatlanná válik. (A bioszféra bolygónk és légkörének azon része, melyet jelenleg az élet áthat, míg a nooszféra magába fogja foglalni a Föld körül lévő tudati réteget is.) Ez alatt az időszak alatt a materialista, anyagi világ uralma exponenciálisan csökken egészen a ciklus végéig.
Ennek a 791 napnak lényegi mondanivalóját, és a feladatokat, a bejárandó utat leginkább a hozzárendelt színek alapján lehet értelmezni.A 7-ES ciklus felépítése:

1. A Hajnal Eljövetelének Ura * hideg kék
2010. OKTÓBER 22. - 2011. FEBRUÁR 11.

2. A Hajnal Elindításának Ura * zöld
2011. FEBRUÁR 12. - 2011. JÚNIUS 04.


3. A Hajnal Feltöltésének Ura * sárga
2011. JÚNIUS 5. - 2011. SZEPTEMBER 25.

4. A Hajnal Spektralizálásának Ura * narancs
2011. SZEPTEMBER 26. - 2012. JANUÁR 16.

5. A Hajnal Kozmikus Felragyogásának Ura * vörös
2012. JANUÁR 17. - 2012. MÁJUS 8.


6. A Hajnal Én-átalakulásának Ura * lila
2012. MÁJUS 9. - 2012. AUGUSZTUS 29.


7. A Hajnal Én-transzcendenciájának Ura * ibolya
2012. AUGUSZTUS 30. - 2012. DECEMBER 20.

A 6-OS CIKLUS FELÉPÍTÉSE

2012. DECEMBER 22. – 2013. JÚNIUS 25.
De a maja naptár nem ér véget ezzel a nappal. (2012.12.21.) Ez egy esemény, mely sok lehetőséget hordoz magában, és életre kelt egy új időszakot, mely stabilizálódásához természetesen időre van szükség. Ettől a naptól 2013. július 25-ig összesen 216 nap van, mely szám szimbolizálja a tökéletes kocka rezgését. Ez az időszak egy szünet a galaktikus pulzációban, vagyis várhatóan megáll a galaktikus rendszer lüktetése. Ez azért történik, mert átalakul a Galaxis Spirálrendszere, megszűnnek a régi spirálok, és újak alakulnak helyettük. A pulzálás újraindul, amikor felépül az új Galaxis. Földünk jelenleg a Tejútrendszerben az Orion-övön található. Várhatóan ez az öv is megszűnik, és a bolygó egy új struktúra része lesz. Ez az átalakulás fog 2012. december 22-től 2013. július 25-ig tartani, mert ennek végén indul el az új 104.000 tun idejű hullám.
Ez a 216 nap felosztható 6 tökéletesen egyforma, 36 napos ciklusra. Ez az időszak alakítja ki a Föld Kockáját, mely segítségével áthaladhatunk majd az új hullámba. Ez a második ciklus, melyet José Argüelles leírt.
A ciklus szakaszai:
1. 2012. december 22. - 2013. január 26. Kocka alsó része
2. 2013. január 27. - 2013. március 3. jobb oldala
3. 2013. március 4. - 2013. április 8. bal oldala
4. 2013. április 9. - 2013. május 14. hátsó oldala
5. 2013. május 15. - 2013. június 19. szemközti oldala
6. 2013. június 20. - 2013. július 25. felső oldala

(Az Átalakulás Végső Ciklusai * az utolsó 932 nap/ Domokos Erzsébet

Forrás:
José Argüelles: Galactic Spiral Density Wave and 2012: The Final Cycles of Transformation
http://lawoftime.org/timeshipearth/articlesbyvv/spiral-density-wave.html
)

A Hajnal Eljövetelének Ura * hideg kék
2010. OKTÓBER 22. - 2011. FEBRUÁR 11.
A kék szín a befelé fordulást, elcsendesedést, passzivitást szimbolizálja. Ebben az időszakban feladatunk, hogy magunkba mélyedjünk, felkutassuk és megtaláljuk belső hangunkat, erőnket; kapcsolatot teremtsünk Valódi Önmagunkkal és Lelkünkkel. Fontos a belső stabilitás, Valódi Esszenciánk megtalálása, mert csak önmagunkkal karöltve tehetjük meg a ránk váró lépéseket, és fejlődhetünk a bolygóval és az Univerzummal együtt.

1. "Vonzd be az Erőt"
2010. OKTÓBER 22. - 2011. MÁRCIUS 14.
Ezalatt a 144 nap alatt meg kell találnunk önmagunkban és Felettes Lényünkben az Erőt. Meg kell tanulnunk behívni azt életünkbe, hogy feltöltse új energiákkal, és behozza az új lehetőségeket.


(
Az Átalakulás Végső Ciklusai * az utolsó 932 nap/ Domokos Erzsébet

Forrás:
José Argüelles: Galactic Spiral Density Wave and 2012: The Final Cycles of Transformation
http://lawoftime.org/timeshipearth/articlesbyvv/spiral-density-wave.html
)


2010. OKTÓBER 29. 10 MILLIÓSZOROS NAP – DHARMACSAKRA NAP


2010. NOVEMBER 3. – 2011. OKTÓBER 28.

GALAKTIKUS ALVILÁG 7. NAPPAL – GYÜMÖLCSÉRÉS

(BHC2)

7. nappal – 13. mennyország: 2010. november 3 – 2011. október 28.

Téma: Gyümölcsérés

-                                                                                              egyensúly Kelet és Nyugat között;

-                                                                                              nincs dominancia, kontroll;

-                                                                                              univerzális egyensúly;

-                                                                                              dualitástól mentes kozmikus tudatosság!

-                                                                                              Irányítója: a dualitás istene


2010. NOVEMBER 6. – ÚJHOLD


2010. NOVEMBERI PORTÁL: főleg a 11:11-ben, a béke és a káosz. Ki ezt, ki azt fogja még megtapasztalni.


2010. NOVEMBER 11. 11:11 KUTHUMI/ELOFF

Ünnepi alkalom ez most, különösen a mai kulcsdátum aktiválás miatt, ugyanis az ön-uralás átjárói új szinten nyílnak meg. Ez a szint olyan energia rendszereket és fény sugarakat testesít meg, melyek egy szent nyelven kommunikálnak a testetek csakráival, ez a nyelv összehangolja a testetek csakráit a galaktikus központ mélyebb belső magjával, megnyilvánítja előttetek a szabadságba vezető személyes ösvényetek új dimenzióját és lehetőséget biztosít arra, hogy mélyebben integráljátok a bölcsességet, a megértést és az öntudatosságot.

Az utóbbi időben igen sok minden tárult fel az emberiség előtt. Ez a feltárulás érthetővé teszi az illúzió rendszereit, és megmutatja mindannyiótoknak, hogy mitől vált a Pénz Mátrixának lebontása annyira fontossá és miért annyira életbevágóan fontos még most is. Ez része annak az utazásnak, ami felébreszti az illúzió sok dimenzióját a világ kormányaiban, ezért mennél jobban ráébredtek az élet igazságaira, annál több szabadságot tapasztaltok meg. Ez átterjed az emberiség többi részére is, több lehetőséget biztosít annak valódi megértésére, hogy mit is jelent a megszabadulás és nekivágni egy új utazásnak.

A felemelkedés nem egy távoli célkitűzés, minden gyógyulás, amit átéltek, minden legyőzött nehézségetek és az ön-uralás minden aspektusa egy-egy mini felemelkedés önmagában. Jelenleg a Kozmosz közössége valamennyiőtökhöz kiterjeszti a szívét arra emlékeztetve, hogy eljött az előrelépés ideje, hogy felismerjétek, hogy elérkezett az ideje annak, hogy találkozzatok önmagatok egy sokkal fejlettebb és kiterjedtebb változatával. Ez támogat benneteket abban, hogy újból összehangolódjatok énetek széttöredezett aspektusaival, melyek elvesztek a külső világban vagy a homályzónában, ha így jobban tetszik, a traumák, a fájdalom, a szenvedés és a sokk következtében, azok kezétől, akik a világ elerőtlenítő kontroll rendszerét adagolják nektek.

Ez a Krisztus Tudatosság nem egy személyes lényhez tartozik, ez erőteljes, meghatalmasodott lelkek együttese, összehangolódva a Krisztus Tudatossággal. A Krisztus energia a magasabb intelligencia kollektív megtestesülése és a magasabb bölcsesség kiterjeszti energiáját azokhoz a lelkekhez, akik továbbra is az ön-uralás, az ön-meghatalmasítás és a szabadság mellett döntenek, hogy szabadon megélhessék az új élet ígéretét, a hitelesség szabadságát, hogy szembe fordulhassanak azokkal a hatóságokkal, melyek megfosztottak titeket, embereket a szabadságotoktól oly sok szinten és oly sok módon.

Sok éve beszélünk arról, hogy a fizikai világotok meg fog változni és hogy a gazdaságotok, az oktatás, az egészségügyi és sok más rendszer a fizikai világotokban át fog alakulni.

(Mária Magdolna: 2011:11:11)


2010. NOVEMBER 17-18 – Leonid/Oroszlán Meteor Zápor, kisdugárzó pontja az Oroszlán csillagkép, szülö üstökös a Tempel-Tuttie


2010. NOVEMBER 21 – Telihold – Az Indigó Sugár Energiája


2010. DECEMBERI PORTÁL: a végső elszámolás. 2011 erősségét ez határozza majd meg, és 5. és 7. dimenziós mintáit ez a kollektív rezgés alakítja ki.

Mindenesetre 2010. A kapcsolatok, kapcsolódás éve is lesz. A nyitott és egyenrangú kapcsolódásoké. Évmilliókon keresztül az emberiség egy dimenzióra rezgett, és ebben áll a változások jelentősége, az egyfelé haladás, a spirituális egyesülés, a nyitottság és megnyilvánulás.


2010. DECEMBER 5 – ÚJHOLD


2010. DECEMBER 12 – A 12-12 Dupla Csillagkapu,


2010. DECEMBER 13-14 Geminid Meteor Zápor , kisugárzó pont az Ikrek csillagkép, a szülö üstökös a Phaethon


2010.12.12. – KUTHUMI/ELOFF

A 12:12 ünnepe sok lélek univerzális ünnepnapja, sok fény lény gyűlik össze, hogy megünnepelje az elmúlt esztendőt. Ezt az évet, amit már magatok mögött tudhattok, most integráljátok magatokba és minden olyan aspektusotok, amelyik átesett ezen a gyógyuláson, most felétek fordul, hogy felismerhessétek azt a fényt, ami közben beköszöntött.

És sok minden köszönt még be az előttünk álló tíz évben, ez az az időszak, ami alatt tüzetesen meg kell vizsgálnotok a lelketek és a szellemetek természetének magasabb vonatkozásait annak érdekében, hogy megérthessétek, hogy azzal, hogy az én mélységeibe teljesen behatoltok, attól remélhettek valódi öntudatosságot. Azért mondom ezt, mivel nem vagytok tudatában annak, hogy mi lehetséges és mire váltok képessé, ha egyszer bejárjátok ezeket a mélységeket. Az utóbbi öt évben arra képeztük ki a Fénymunkásokat, hogy öltsék magukra a fölényes ismeretek köpönyegét, ez a köpönyeg egy olyan öltözék, ami nem hogy elfátyoloz titeket, hanem védelmez, amit azért borítotok magatokra, hogy úgy ismerhessétek fel az élet folyamatát, mint egy utazás kibontakozását.

(KT:12:12 Az Univerzális Napforduló Ünnepe)


2010. DECEMBER 12:12, ÉS 12:21 erőteljes portáljai beteljesítik a 3-ság szent évét, és átkísérik a naprendszert a 11-es Új kezdetek energiájába.

Az év során Uriel elmondása szerint, 6 új csillagportál nyílik egy-egy mindegyik kontinensen.

A portálok megnyílásához a Föld vibrációja már elégséges.

Itt az ideje hogy eldöntsük, milyen úton haladunk tovább, milyen legyen a Felemelkedés útja. A felemelkedés elkerülhetetlen azoknak, akik azt választották, de hogy milyen legyen abban a választás szabadsága egyéni szinten fönn áll.

6 forrás kristályenergiákkal teljesen bugyog fel a Föld hat kontinensén, és szabályosan energiarengéseket, áradásokat hoz létre. Intenzitása és érzete, csak tőlünk függ majd. Szükség van rájuk, hogy az illúzió légvárakat, homokvárainkat elmossa. Európában, mind Nyugati részén, mind Keleti részében (Erdély) egy-egy portál fog nyílni, a helye nincs még meghatározva. Ezeken a területeken nagy mennyiségű karmikus energiák, sötét titkok kerültek lerögzítésre, és ha kell ezek innen ki lesznek tépve, mert ezeknek fényre kell jönniük, folyamatosan 2010-2012 között.
A portálok új egyensúlyt hoznak, de geológiai változásokat is potenciáljukban: földrengések, heves esőzések, szélviharok, áradások, hirtelen hőmérsékletváltozásokat. Mindegyiknek oka és célja van. A nagy katasztrófák elkerülhetők, ha az emberiség együttműködik a természettel és saját magával. Az emberek egymás iránti toleranciája, az együttérzés, egymás elfogadása ebben a legnagyobb kímélő erő.

A különböző fénycsoportok rezgés szinten megerősítik egymást mégha más tapasztalati úton vannak is.

A maya matrixa galaktikus ciklusa (Calleman) novemberben a gyümölcsérésbe fordul.

A kormányok, fennálló hierarchikus rendszerek az isteni kegyelem jóvoltából felkészülhetnek, égi/mennyei családjaink fogadására.

A sötétség itt marad kegyeltjeinek a hatalomból való eltávolítására. A gondoskodó, tápláló, és segítő struktúrák, ideiglenes átmeneti kormányok megalakítására. Mindenesetre. Szeptember és november látszik a megszólításuk időpontjainak.

Új gazdasági kormányzás ideái készen vannak, a korlátlan bőség, és a teljes teremtő hatalmunk visszaállítására. Ezt csak egy-egy dolog nehezítheti, vagy késleltetheti, a megosztottság, kishitűségi, a nem-teremtés, a passzivitásba menekülés, az együttérzés hiánya, a folytonos ítélkezés, az irigység, a rosszakarat, a hatalommal való visszaélés, mások korlátozása. Azoknak fájdalmas és kaotikus évük lesz, mert ez is teremtés és visszaszáll a teremtőjére hatványosan.

2010. DECEMBER 21 – Mega Erejü Napforduló – Telihold – Teljes Holdfogyatkozás – A Platina Sugár Energiája

2010. 12/21 és 2012. 12/21 között gyakorolhatjuk a saját gondolattal való teremtéseinket.

Gillian MacBeth-Louthan - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


2010. DECEMBER 21. – 2011. JANUÁR 4. – HOLD-ÉS NAPFOGYATKOZÁS/METATRON

" Szorítsátok meg a biztonsági öveiteket Mesterek! A Téli Napfordulón, 2010 december 21-én, a Telihold Teljes Holdfogyatkozása lesz. Ez a szélsőségesen kétélű áradás vezet be 2011 energiáiba, ízelítő gyanánt, hogy milyen is lesz az előttünk álló év!  Ez a magas frekvenciájú energiák erőteljes löketét teremti meg, amely elárassza a bolygót és a 2011 január 4-én történő

Részleges Napfogyatkozáshoz vezet.  Ezek rendkívül erőteljes és jótékony energiák!  December 21-én a Téli Napforduló a meditáció és a döntések napja lehet, vagyis ezen a napon egybeköthetjük energiáinkat az előttünk álló év alakítására és füröszthetjük a Bolygót az erőteljes OMM-Hullám makulátlanságában!"

Archangel Metatron


2010. DECEMBER VÉGE – MINI STAR WARS ZAJLIK A FÉNY ÉS SÖTÉT ERŐK KÖZÖTT

Valószínűleg, ez az ismeretanyag, melyet most nyújtok át, egy kicsit úgy hangzik, mint a "Csillagok háborúja", azonban biztosíthatlak titeket, hogy ez az, ami ezekben a napokban történik, és olyan valóságos, mint a gazdasági válság, melyet jelenleg elszenvedtek.

Minden bizonnyal a világ gazdasági válsága valóságosabbnak fog tűnni számotokra, hiszen ezt saját bőrötökön szenveditek el, mialatt a javulások, melyekről értesítünk titeket a Felemelkedéssel kapcsolatosan jelenleg, csupán a hiten alapul, melyet esetleg belénk vethettek, a jelenlétünkkel, közös csatánkkal (a miénk, tiétek, egy közös harcvonalat, frontot megformálva) a sötét lelkek ellen, akik leigáztak, szolgaságba döntöttek titeket.

A Szíriusziak és a Hattyú civilizáció - akik rendszeresen egyetértésben dolgoznak egy közös törekvésben, hogy helyreállítsák a fényt, a békét és a harmóniát minden galaxisban - kik előharcosaik voltak egy cselekedetnek, mely erős csapást fog mérni a titkos kormányra, egy pár hathatós egyénnel, mely bizonytalanná teszi [destabilizálja] őket, és a zavarodottság érzetét idézi elő bennük, hiszen nem képzelték, hogy ilyen gyorsasággal és ilyen képességekkel cselekedünk.

http://dimenzio-uzenetek.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1164337

Alfa űrhajó 2010. december 29.


2010. VÉGÉRE-2.304.000 TELJESEN AKTÍV ALKIMISTA FÉNYMUNKÁS

.A tudatosság e körei áthatják egymást, mert a célunk 2010 végére 2.304.000 teljesen aktív Alkimista. Ti vagytok a kulcs-összetevő ennek megvalósításában. Az Arany Korba való belépés megköveteli az Alkímia Tudatosságot, és ez az ajándék az, amit megkapsz, amikor a Zéró Pontnál összevegyülsz az Ikerpároddal.

(KT:12:12)


2010. VÉGÉIG

Megtörténik a Shasta-hegy éterikus környezetében, hogy a Lemuria Fény kristályváros alászáll, ahol a Szövetség Temploma is áll, számos fizikai kifejezésében és sokan képesek leszünk meglátni és belépni oda, akik spirituális fejlődésük kapcsán össze kívánják illeszteni velük a vibrációjukat

(Ahnamar: Shasta-hegy, a Szövetség Templomának építője)


2010 VÉGÉIG – KRITIKUS TÖMEG ELÉRÉSE, AKIK MAGUKBAN HORDOZZÁK AZ 5. DIMENZIÓS SZINTJÜKET

2011-ig lesz elég ember, akik elérik az 5. dimenziós szintjüket.

Sokan mennek el a bolygóról most a fiatalok és az öregek közül is, hogy a 3. DNS nyitott szálas csecsnőként térjenek vissza és 2030 körül EGY HATALMAS TUDATOSSÁGI UGRÁSBAN VEGYENEK RÉSZT.

(M: feltételezhetően amikor az Új Föld lelki bolygója és a régi, de átalakult Föld egyesülni fog)

(NibiruanCouncil:2009.jún)


2010-2011.-TIBET

Tibet meg fogja ismerni a felszabadulást 2010-2011 körül, és remélhetőleg még hamarabb is.

Nemsokára lesz sok pusztulás Kínában és a vezetőség is bajban lesz, és nem lesznek érdekeltek többé Tibet uralásában. Akkor Tibet végül szabaddá válik, és képes lesz rá, hogy megossza tudásának és bölcsességének értékeit a világgal.

(Adama:2006)


2010-2011

Űrbéli testvéreink Tömeges landolása és a Belső Föld lakóival való intenzív kapcsolat

Adama:2006/1


2010-2011-2012

Nem győzöm eléggé hangsúlyozni ezeknek az időknek a fontosságát és amikor az a híd felépül, ami mentén átcsúszunk a 2010-es évből a 2011-esbe, Kuthumi–Agrippa, tízezer szoláris szoláris arkangyallal és az eredeti Ősi Kozmikus Törvények Isteneivel és Istennőivel az oldalán aktiválni fogja az Ötödik, a Hatodik, a Hetedik és Nyolcadik Felemelkedési Hullámot. Ezek az átjárók újból Egyiptomban rögzülnek le, továbbá Izraelben és Jordániában és arra kértük ezt a csatornát, hogy biztosítsa, hogy egy csoport összejöjjön, újból egyesüljön lelkek és szellemek családjaként, hogy testi csatornaként szolgáljanak ennek a hídnak a létrejöttében.

Az a négy Felemelkedési Kapu, ami Felemelkedési Hullámként jelenik meg, a folyékony szeretet legnagyobb áramlásaként jön létre, amihez valaha szerencsétek volt. Ez lesz az a leginkább intenzív év, ami az emberiség kollektív testét kitisztítja, ezáltal az átjáróban a Tizenkettedik Világhoz, amivé a 2012-es év válik, a lehető legnagyobb számú lélek lesz abban a helyzetben, hogy kihasználja ezt az energiát és manifesztálja az álom megvalósításának új ciklusát, a szellem mozgásának megértését, hogy valamennyien megbecsülhessétek a sorsotokat. A változásnak ezek a rendszerei válnak a folyékony teremtéssé, a kreatív társ-teremtés hatalmává, ekkor emelkedik fel a szív elméje és a határvonal az én és mások között felsejlik. Ez a meghatározás lehetővé teszi, hogy megértsétek a duális dimenziókat, felfedezzétek békétek palotáját és megtapasztaljátok a mindenható isteni házasságot, amikor minden lélek sorsa az igazság dinamikájának a megértéshez vezet és ahogy a múlt és jelen komfort zónáinak illúziói megfosztották a lelkeket szabadságuktól.

Arra kaptam meghívást, hogy lépjek elő és biztosítsalak mindannyiótokat arról, hogy az az üzenet, amit Mária Magdolna adott át, a lehető legnagyobb jelentőséggel bír. A szolgálat birodalmaiba kaptatok meghívást, olyan utazásra, amihez valamennyien hozzájárultatok, hogy részt vesztek rajta, egy olyan kalandra, amit a léleknek meg kell tapasztalnia ahhoz, hogy a Fény Haderőinek felszabadulása gyümölcsöző legyen.

Ti tagjai vagytok a Fény Haderőinek, férfi és női harcosok, akik megváltoztatják az élet rácsait, ami által mindenki, aki úgy dönt, hogy felvállalja hatalmát, az ezt bátran megteheti. Nem túl gyakori, hogy ilyen formában nyújtunk át energiát, amikor is azt kérjük valamennyiőtöktől, hogy nézzetek magatokba és ismerjétek el, hogy amit létrehoztatok, amit az életeteknek neveztek, annak az volt a célja, hogy elhozzon eddig a pontig az időben, ahol most azt a kérést kapjátok, hogy lépjetek egy olyan szerepbe, amiről talán most úgy gondoljátok, hogy nem igazán szolgál benneteket, de a jövőben még ez így lehet.

Én, Kuthumi–Agrippa, a Szoláris Arkangyalok királya azért jöttem, hogy átnyújtsam nektek azt a lehetőséget, hogy fényetekbe lépjetek, hogy képviseljétek a szeretetet és bemerészkedjetek abba a világba, ahová más lelkek nem merészkednek, egyszerűen a múlt félelmei miatt, ami megbénítja a mozgásukat.

Arra kaptok felkérést, hogy lépjetek be olyan helyekre, ahol hiányzik a szeretet és horgonyozzátok le ott a fényt! Szembesülni fogtok a saját félelmetek sötétségével és le fogjátok azt győzni, uralni fogjátok az ént és közénk fogtok állni és velünk együtt képesek lesztek rámutatni azon részeitekre, amelyek a legmagasabb célokat szolgálják. Abban a pillanatban aztán fel fogjátok ismerni, hogy énetek minden aspektusa, amire rávilágítotok, minden tapasztalat, amiben részetek volt, minden nehézség, amivel szembesültetek és a szenvedés legapróbb morzsája is, amit elviseltetek, az mind benneteket szolgált.

(KT:091212)


2010-2012

A szeretet egy tiszta energia, amely a lélekből jön. Ha mi a szeretet vibrációját adjuk a Földnek, ez tiszta energiává alakul át és a Föld többlet energiaként fogja megkapni, és ez hozzájárul ahhoz, hogy a változások hamarabb és nagyobb csapások nélkül menjenek végbe.


2010 VÉGÉRE SOK GYERMEK TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSA HIRTELEN MEGVÁLTOZIK.


2010-2012- 2013.- Lightworker/Group

Itt jön egy egy változás!
Várj…
Talán ha az előtted lévő változásokról mesélünk neked, s hogy mire figyelj miközben jössz, örömmel fogsz számítani rájuk, szenvedély, és meglehetősen izgalommal a megszokott félelem helyett. Tehát az, amit ma el szeretnénk mondani neked, rálátást ad a változások közül néhányra, amit ti mind a következő három év folyamán meg fogtok nevezni.
A
következő három-négy év ráadásul hatalmas változásokat fog hozni, minden személynek ennek a bolygónak és a 2012-es bűvös dátum után, melytől te annyira sokat vársz.
Integrálni ezek közül az új energiák közül mindegyiket, neked óriási mennyiségű változással és átdolgozással fog járni.
Amiről legnagyobb részben beszélünk ma, a mágneses energiának is benne kell lennie , mert közvetlen befolyása van az érzelmi világodra.
Amikor a bolygó mágnesessége szilárd, az érzelmeid is szilárdak maradhatnak.
Ha Neked átlagos érzelmi energiád van testalkatodhoz illően.
Ahogy az a mező elkezd változni, és naponta ingadozik, a saját érzelmi stabilitásod úgy tűnik, hogy kibillen valamilyen irányba
, és nehézségeid lehetnek, hogy megtaláld a központodat és az alapodat. Ez különösen 2012-ben nagyon láthatóvá fog válni.

Azt akarjuk tőled, hogy legyél óvatos a nap változásakor.
Legyél körültekintő, annak ellenére, hogy azt gondolod, hogy ez csodálatos, amikor napon vagy, sugarainak a testeden, különböző hatásai lesznek mint eddig megelőzően.
Ez 2012-re vonatkozik mikor ezek a napkitörések kezdődnek, de valószínűleg még azelőtt elkezdődnek, ebben az évben is elkezdődhetnek.
Azok a lelkek, akik azért jöttek, hogy kijavítsák a Földi folyamatokat és a következő szintjére emeljék, arra amire neki szüksége van, és amik 2012-ben fognak zajlani. Különösen az alatt az idő alatt kontroláld a napon való tartózkodásodat.
A túlexponálás hatása, hogy az érzelmeidet kevésbé tudod irányítani, amik egyre erőteljesebbek lesznek. A lépés gyorsul. Minden elkezd nagyon gyorsan emelkedni.

(Group:201005)


2010-2012 KÖZÖTT

BETELJESEDIK AZ ARANYKORBA VEZETŐ HÍD FELÉPÍTÉSE

2012. december 21.-ig az emberiség lelkének teljes tudatának rezgése át kell, hogy haladjon a hídon, megérkezve az 5. Dimenzióba.

(SG-HL17)


2010-2012 KÖZÖTT-ELÉRJÜK A KRITIKUS MÉRTÉKET,

meglepő dolgok történnek majd, és mi Fénymunkások vagyunk ennek a folyamatnak az előfutárai

(K:4:5)


2010.-2012. KÖZÖTT-ÚJ ENERGIASZABVÁNY

A FÉNY EMBEREKNEK SZÓL.

AZ UNIVERZUM ÚJ MEGÉRTÉSÉT HOZZA, MELYNEK MINDENKI RÉSZESE LESZ

A SZERETET, ÖRÖM, SZABADSÁG MEGÉRTÉSÉNEK KORA LESZ

Új létezési állapot, melyben megszűnnek a nemzeteket elválasztó határok, és a különféle nemzetek egyesülnek

A Földet manipuláló hatalommal bírók végét jelenti, mert ők eddig mások energiájával táplálkoztak: ÚJ ENERGIASZABVÁNY ÉRKEZIK: 2010-2012 KÖZÖTT.

(K:05.09.07)


2010-2012.

DELFIN ENERGIA/DELFIN MATRIX

2012. felé a Delfin energia átalakító ereje fog segíteni, a Delfin Mátrixot és az Új Föld Új központját hangolja össze.
Ahogy a szeretet felé mozgunk, begyógyítja a régi sebeket, a kollektív pszichét, a félelmeket a megsemmisüléstől semlegesíti.

ISTENI FÉNY BONTAKOZIK KI AHOGY A FÖLD MEGNYÍTJA ÖNMAGÁT. A 2012-RŐL SZÓLŐ KATASZTRÓFATERMÉKEK, FILMEK ÉS KÖNYVEK ÉS PRÓFÉCIÁK IS E GYÓGYÍTÁS ALÁ ESNEK. A SZÖRNYŰ JÓSLATOK NEM FOGNAK BEKÖVETKEZNI.

AZ ÚJ FÖLDRE VALÓ ÁTMENÉS KÖNNYEDÉN DE SZÁNDÉKUNK SZERINT TÖRTÉNIK, NAGYOBB KATASZTRÓFA ÉS SZENVEDÉS NÉLKÜL.

CSAK A MÚLTAT KELL ELENGEDNI ÉS ÖRÖMMEL JELENLÉTBEN LENNI, NEM KELL TÖBB

(MARK/CF:2010MÁJUS)


2010-2012-2015

A 2010-es évtől kezdve 2015-ig valamennyien tanúi lesztek az emberiség szívét, elméjét, testét és szellemét ért legnagyobb változásoknak. Amikor 2012 hajnala felvirrad, leg-kiváltképpen amikor megnyílik a megjósolt úgynevezett világvége kapuja, akkor fel fogtok ébredni és meglátjátok, hogy a világ még mindig létezik, ráébredtek, hogy minden úgy van, ahogy azt előző nap hagytátok, viszont ez a pont fogja jelölni az energia, a fény, a szeretet dimenzió átjáróinak a megnyílását és egy olyan lehetőséget, ami soha azelőtt nem volt lehetséges az emberiség számára, hogy így egyben csaphasson le rá, ahogy ezt követően. Ez jelöli a növekedés és a megvilágosodás egy ciklusának a végét és jelzi az emberiség legnagyobb átalakulásának a kezdetét a mindenkori létezésben.

Jelen pillanatban hozzávetőleg hét milliárd lélek tartózkodik a bolygón, ezért teljes mértékben kihasználjuk a mutatkozó lehetőséget arra, hogy egyesítsük az Anya/Atya Isten mindenható erejét azokkal a lelkekkel, akik a hús végzetének utazását választották. Amikor a lelkek elsajátíthatják a Kozmosz törvényeit és alkalmazhatják azokat az anyagi világban, a húsba zárt testben, akkor rá fogtok jönni, meg fogjátok látni és át fogjátok élni, hogy mennyire fontos most felébredni és meg fogjátok tapasztalni korábban soha nem látott mértékben a mozgásban lévő fény és szeretet hatalmát.

Lehetetlen a bolygón egyidejűleg az összes lélek teljes megvilágosodása, ilyen szintű fény abszolúte mindent eltörölne. Ez egy másik oka annak, amiért mindannyiótoknak lépésről lépésre kell haladnia saját személyes utazásán. Néhányotok úgy döntött, hogy aláereszkedik a dolgok legmélyére, hogy gyors iramban vág neki a fény, az igazság és a megvilágosodás hatalmas tengerének. Viszont az emlékeitek miatt egyszerűen csak lelkekként, csupán lelki szinten lettetek erre felkészítve és azon tény amiatt, hogy a Kozmikus Törvény ismerete és igazsága mélyen bennetek található.

Ezek a Kozmikus Törvények beleszövődnek egy felséges kristály rácsba, ami a megvilágosodás szövedékét képezi és ami biztosítani fogja, hogy annyi lélek szabaduljon meg, amennyi csak lehetséges. A lelkek, akik így megszabadulnak, olyan lelkek, akik készek magukhoz ragadni utazásuk következő szintjét, minden olyan lélek, akiben megvan a legcsekélyebb, leheletnyi vágyakozás arra, hogy megismerje önmagát, meg fogja találni az ajtót és a kulcsot, ami ezt az ajtót nyitja, ezért mindössze annyi a kívánalmunk ezzel a csatornával szemben, hogy a neki átadott tervezeteink és a szakrális lélek kaland utazások formáját öltött projektek testesítsék meg a Kozmikus Törvényeket!

Most pedig valamennyien megkapjátok a lehetőséget, hogy megértsétek annak hatalmát, akik vagytok, az isteni lenyomatot, amiből létrejöttetek. Minden alkalommal, amikor megértitek a Kozmikus Törvény energiáit és ahogy az életnek ezek a mennyei tényei integrálódnak, az segíthet túllépnetek a félelmen, a reménytelenségen és kilátástalanságon, hogy felismerhessétek magatokban az isteni esszencia szikráját.

A félelem a spirituális fejlődés legnagyobb akadálya, ami a hiányon, a korlátozáson alapszik, ez egy visszaszorító hiedelem rendszer. Sokan állítják, hogy a tudatlanság áldás, amit persze csak akkor tekinthetnénk áldásnak, ha egyetlen árva kérdés sem merülne fel bennetek az életről és ha abszolúte semmiféle vágyakozás nem lenne bennetek a fejlődésre vagy magatok jobb megértésére. A tudatlanság valójában az elkeseredett félelem, a tudás pedig hatalom, de nem csupán a Kozmikus Törvény tudása, hanem az énnek az ismerete is. Ha tudjátok, hogy mi motivál benneteket, ha ismeritek alapvetéseteket, az erősíti azt a képességeteket, hogy jobban előrelássátok személyes viselkedéseteket, amikor ismerős helyzetekbe kerültök.

2010-től 2012-ig terjed az az időszak, amikor a legtöbbet tanultok a Kozmikus Törvényről. Arra fogunk összpontosítani, hogy felfedjük előttetek ezeknek a törvényeknek az igazságait, hogy túlléphessetek régi félreinformált világotok paradigmáin. Az egyik legfontosabb lépés magatok jobb megértésében annak felismerése, ahogy az ősapák bűne rátok szállt (ezt nevezzük az ősi tisztogatásnak).

A genetikai felépítésetekben tárolt lenyomatok gyógyításával nemcsak hogy szabadon engeditek az ősök szellemét, de saját szellemeteket is szabadon engeditek és megszabadítjátok az összes jövendő generációt attól a szenvedéstől, amit ti éltetek át. Ti fejezitek be teljes leszármazási ágatok ciklusát.

Ez az egyik oka, amiért előhívjuk a szülőket, a nagyszülőket, a gyermekek nevelőit és védelmezőit és arra kérünk benneteket, hogy vigyétek el ezeket a gyermekeket világszerte a szent pontokra, hogy ők is részesei lehessenek ezeknek az erőteljes energia integrálásoknak. Biztosítsátok nekik ugyanazokat a lehetőségeket, melyeket ti is megkaptatok, hogy növekedhessenek és megvilágosodhassanak! A modern világ gyermekei nagyon nyitottak, rendkívül intelligensek és igazán következetesek, de azért azt soha ne feledjétek, hogy ők is hordozzák ősapáik bűneit, azoknak a lenyomatait, akik előttük járták az utat!

Engedélyt kaptunk rá, hogy felszabadítsuk az ő lelküket is, hogy felgyorsítsuk a fiatalok utazását, hogy ők is hatalmukba léphessenek már egy sokkal fiatalabb korban.

A mi célunk, szerepünk és mennyei küldetésünk az, hogy segítsük mindannyiótokat a planetáris gyógyítás és a Fénymunkások kollektív csapataként ebbéli célotok elérésében. Amikor egy lélek újból kapcsolódik kollektív lelkéhez, olyankor a Földanya kollektív lelkének minden széttört darabja is összekapcsolódik és egy új fény testet hoz létre. Ez a test egy mintává válik, amiből az emberiség erőt meríthet ahhoz, hogy erősen újból kapcsolódhasson az emberiség kollektív szellemének magasabb énjéhez, ezért még egyszer mi, a Hármas Istennők elismételjük, hogy ez egy felhívás minden Fénymunkás felé, aki ezt hallja, mindenki felé, aki kész és hajlandó szolgálni a fény hatalmas testének újból összekapcsolódó szöveteként.

Minden újból összekapcsolódott lélek aspektus tovább szélesíti a folyékony szeretet dimenzióit, tovább erősítve alapvető változások lehetőségét az emberiség kollektív testében, elméjében és szellemében és a tudatosság minden királyságában. A szembesülés az én sérült és törött aspektusaival gyakran újjáéleszti a lelket és új fényt és életet lélegez az én olyan részeibe, melyek lekapcsolódtak, melyeket megtagadtak és figyelmen kívül hagytak és ilyenkor, drága szeretteim, teljesen aktiválni tudjuk a feltámadás rácsait, melyek aztán alakot ölthetnek.

(KT:091212)


2010.-2013. – EGY ÚJ EMBERISÉG FORMÁLÓDIK- GROUP

Ebben a 3 évben ez az első átalakító hullám, ami a következő években az emberiség egyik új formáját hozza magával.
Ez egy evolúciós folyamat, amelyen minden ember keresztülmegy. Át kell mennünk ezeken a változásokon, hogy saját szellemünkből minél többet legyünk képesek hordozni fizikai testünkben.

EZ A HATÁS RENDKÍVÜL ÉREZHETŐ LESZ. 11:11:11 ÉS 12:12:12 SORÁN.

Egy új meghatalmasodott környezet, amelyben még soha nem volt lehetőség létezni.

EZ egy végső tisztulás, amint az első hullám beérkezik.

Térdig gázolunk majd a sötétségen, de rendíthetetlenül állunk majd, mind a Fény Jelzőtüzei.

(LW:2010.10.10)


2010.-2020. - HATALMAS VÁLTOZÁSOK A BOLYGÓN - KUTHUMI/ELOFF

És sok minden köszönt még be az előttünk álló tíz évben, ez az az időszak, ami alatt tüzetesen meg kell vizsgálnotok a lelketek és a szellemetek természetének magasabb vonatkozásait annak érdekében, hogy megérthessétek, hogy azzal, hogy az én mélységeibe teljesen behatoltok, attól remélhettek valódi öntudatosságot. Azért mondom ezt, mivel nem vagytok tudatában annak, hogy mi lehetséges és mire váltok képessé, ha egyszer bejárjátok ezeket a mélységeket. Az utóbbi öt évben (2005-2010) arra képeztük ki a Fénymunkásokat, hogy öltsék magukra a fölényes ismeretek köpönyegét, ez a köpönyeg egy olyan öltözék, ami nem hogy elfátyoloz titeket, hanem védelmez, amit azért borítotok magatokra, hogy úgy ismerhessétek fel az élet folyamatát, mint egy utazás kibontakozását.

A következő tíz évben sok változásnak lehettek tanúi a bolygótokon, mivel elérkezett a nagy felébredés ideje, a belső mélység felkavarodása arra szólít benneteket, hogy emelkedjetek fölül azon, ami akadályozott és megbénított a múltban. Most van az, amikor az áldozati tudatosságnak teljesen el kell tűnnie, hogy a győztes tudatosság elfoglalhassa a helyét. Itt most újból hozzá kell tennem, hogy végtelen mennyiségű információ jutott el hozzátok rajtunk keresztül, hogy segítsen kiemelkednetek a hétköznapokból és átalakítani a szenvedéseteket és a fájdalmatokat, a bánatotokat és a cinizmusotokat egy másfajta elképzeléssé, az élet egy másféle felfogásává.

A kvantum fizika azt tanítja, hogy a kísérletet végző hatással van a kísérlet kimenetelére. Nevezzük ezt a kísérletet az életeteknek, amit most szemléljetek egy másik nézőpontból, ami arra biztosít lehetőséget, hogy olyan dolgokat csináljatok, melyekről azt hittétek a múltban, hogy képtelenek vagytok rá, most arra kérünk titeket, hogy gyökeresen új alapokat fektessetek le, ez ugyanis most egy fordulópont az igazság mintáinak újjáépítéséhez, ami az ősi időkben arra vezette az emberiséget, hogy tiszteljék az igazságot és a hitelesség ösvényét. Ez háttérbe szorult az idők folyamán, amikor is az Illuminátusok Mátrixának képviselői rányomták bélyegüket a világra. Ti vagytok azok, akik ezen változtatnak. Már korábban is említettem, hogy nem várhattok tovább azokra, akik azért jönnek majd a világra, hogy megváltoztassák, hiszen ekkor éppen önmagatok felébredésére vártok – mert ti vagytok azok. Megismétlem TI vagytok azok, akik azért vannak a Földön, hogy mássá tegyék.

(KT:12:12 Az Univerzális Napforduló Ünnepe)

Módosítás dátuma: 2011. május 13. péntek, 16:03
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 14 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!