AZ ÚJ TUDATOSSÁG KÖNYVEI A-AK PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Szerk: Nász János   
2011. május 18. szerda, 16:50

AZ ÚJ TUDATOSSÁG KÖNYVEI

 

LELKI ISMERETEK FÉNYMUNKÁSOKNAK

 

Annotált lexikon 11+1 kötetben

Magyar nyelvű, magasabb tudatosságú intelligenciák közvetítéseinek feldolgozása

40 közvetítő csaknem 400 közvetítése

LEZÁRVA 2006/2007 JEGYZET GYANÁNT

1. KÖTET SZÓCIKKEI: A-AK

ADAM – ADAM KADMON – ADÁS – AFRIKA – AGARTHA – AGY – AGYALAPI MIRIGY – AGYFÉLTEKÉK – AHÁ NYELVE – AIDS – AKARAT – AKASHA

 

KÖZREADJA: WWW.FOLDICSILLAGOK.HU

 

A

A*QUA*LA   A*WA*LA

az Óceánok Elohimja és az ÉRZELMEK GYÓGYÍTÓJA

(Solara: Csillagszülöttek)


ABORTUSZ

Emberek kerülnek szembe az emberekkel

Ennek a kérdésfelvetése megosztó, manipulativ eredetű

Jelenleg a megalázás eszköze

A nőknek nem kell áldott állapotba kerülniük, ha nem akarnak

Az Akarattal kell kinyilvánítaniuk

Hogy fel vannak-e készülve a gyermekáldásra, vagy nem

Nem kell semmilyen hatalomnak az engedélye ehhez

P:8


ABORTUSZ

Nincs ítélkezés

De egy energia lenyomatot hagy maga mögött

A megszakított élet szinte azonnal visszatér

Ha nincs fogamzás, akkor az azonos család csoport valamelyik közeli tagjához születik a lélek az érintettek előzetes hozzájárulásával történik

K.10:13K


ABOS-MAJÁK- DÉL-AMERIKA-2006-tól-

Ez a zóna erős része volt a világnak évszázadokkal ezelőtt

Létezett itt egy visszaélési energia: az Inkák és a Maják kultúrájában is

Létezett egy ABOS nevezetű letűnt civilizáció, amelyben szintén ez az energia megtalálható volt

Ezt az energiát vette át a Katolikus Egyház

Dél-Amerika nagyon forró, robbanékony országgá fog válni ezért, mert az ez az energiavírus ezt támogatja most az elkövetkező időkben

T:8:2K


A B R A H A M entitás

1985 novemberében jelent meg a Hicks házaspárnak, Esther közvetít, Jarry lejegyez.

Az 1 kötet 1988. jan.31.-én került rögzítésre.

Magyarul: Jarry and Esther Hicks: Új életet kezdhetsz 1-2. Köt. (M) Print K. 1995-1996.

F: B. Raáb Anna

www.sun-angel.com/abraham/

www.abraham-hicks.com

 

ÁBRAHÁM- i.e. 1800

elindult a Világosságnak Új földet keresni

erről szól, Ábrahám és Hammurabi találkozása Úr városában

Hammurabi törvénykönyve Ábrahámtól származik

Oroszlán

ÁBRAHÁM KORA-IDŐ

Ábrahám korában az Idő:

Az akkori 100 év, mai 60 évnek felelet meg

K.2:11

 

ÁBRAHÁM- BRAHMA-ZARATHUSTRA

Nagyon régen egy Istent ismertek keleten Brahmát

Brahmát Káldeában is ismerték

Ábrahám

Téra fia is Brahmát imádta, és így őt A Brahmának, azaz Ábrahámnak hívtak

Így lett Ábrahám a héberek fajának ősatyja

Brahma tanításait a papság megváltoztatta, de a sötét korokban is maradtak azonban mesterek

Zarathustra

Perzsiában is tisztelték Brahmát

De a papok ott is romlottá tették a vallást

Ezért is érkezett Zarathustra néven testet öltött Szellem

Zarathustra és követői a mágus papok, égi jelekből olvasták ki, hogy Máriának születik

Ők voltak azok a papok (3 királyok), akik a Béke Hercegének üdvözlésére siettek

A Perzsiából jött mágus papok voltak a 3 Királyok

(Víz:)

 

 

ÁDÁM ÉS ÉVA

A legidősebb lélek és női duál-párjának inkarnációja

F: A

ÁDÁM ÉS ÉVA-37.914 ÉVVEL EZELŐTT ÉRKEZETT

(m: máshonnan érkeztek és magbiológusok voltak)

U: 3:74


ÁDÁM ÉS ÉVA METAFORÁJA

16.000 ÉVVEL EZELŐTT- ELKÜLÖNÜLÉS- A NŐI POLARITÁS HÁTTÉRBE SZORÍTÁSA

Ádám és Éva metaforája a Minden jelenvalótól való elkülönülésnek, hogy saját útjukat keresve, találják meg az örök Fény kertjét

Akkor nyer értelmet, az élet, ha szembesül az Árnyékával

Éva: az Intuitív erő

Ádám: a logikus elemző én

A létezésünk archetípusai, az Istenség meghosszabbítása

Az Intuíció helyesen irányította addig a logikát

Az Édenből való távozást úgy értelmezték később, hogy ne bízzunk meg az intuícióban, magunktól ne ismerjük meg az igazságot (a Nők száműzése)

Ezt manipulálja a túlfűtött férfiúi energiájú papság

Szabotálták az Istennőt, az emóciót, az intuíciót

Az Atlantiszi beavatkozástól kezdve, a nőket megfosztották hatalmuktól, az annunaki harcosok, lázadást szítottak és azóta is kezükbe van a hatalom, 16.000 éve

Éva és Ádám története: Éva tanítja meg Ádámot arra, hogy a Szabad Akarat az igazi létezéshez vezérlő út

PC:164, 171


ADAM KADMON

Az Adam energia az Ark Rendjén keresztül lett kijelölve és létrehozva. Ez az egyik kezdeti mintája volt az isteniség és a biológia együttes Földre jövetelének. Ez egy hosszú ösvény volt a Földre jövetel előtt - amit ti bizonyos szempontból hívhatnátok - a galaktikus utazás egy típusának.

Az Adam Kadmon energia, mely elhozott titeket erre a pontra, már nem szolgál többé titeket. Mondhatnátok, hogy ez a tömegtudatosság jellemzőinek egyike.

Ez egy energiasablon volt, melyet közületek oly sokan rögzítettek. Beletekinthettek a Hét Pecsét energiájába és tisztán láthatjátok azt. Mi most itt is tisztán látjuk, és nehéz szavakkal leírni. Belétek szövődött. Ez az a valami, mely ott van a biológiai DNS-ben.

Itt az ideje, hogy az az energia elmenjen. Egy Új Energia fog feltűnni. Nem akarunk most nevet adni neki. Az emberek szeretik ezeket a neveket. Mi azt akartuk, hogy ennek nyitott legyen a szerkezete ennél a pontnál. Ám tiszteljétek az Adam Kadmon energiát. Most.

(T:5:1K )


A D A M A, azaz TELOSI ADAMA

a Shasta-hegy belsejében 5. dimenzióban létező lemuriai entitáscsoport főpapja.

Jelentése: Föld

Telosi Adama: Lemuria, fővárosának Telos-nak a főpapja

Több közvetítése magyarul a magyar Shaumbra honlapon.
-Telosi házasságok - Adama mesél erről

-Mit jelent megemelni a tudatosság szintjét

Megj: A Shasta-hegyről még: Solara: Csillagszülöttek

Kryon 10.

Forrás: www.shaumbra.uw.hu

www.foldimennyorszag.hu

 

 

ÁDÁMI RÉSZECSKÉK, ADAMANTIN

A Teremtés Fénye, azaz az Ádámi Részecskék, elérhetőek minden egyes lélek számára, akiket valaha is megteremtettek. Ugyanakkor léteznek bizonyos szabályok a “Fény Megváltás” folyamatának alkalmazása kapcsán: minden egyes léleknek fel kell készítenie az edényét azáltal, hogy felemeli vibrációs mintáját egy bizonyos harmonikus frekvencia szintre annak érdekében, hogy befogadhassa az Isteni Fény ezen részecskéit, és nem szabad elfelejtenetek, hogy miután magatokba fogadtátok a Fény részecskéket, szerető szándékotok által kell aktiválnotok azokat.

A szeretet az erő forrása, a szeretet a generátora ezeknek a Mindenség Forrásából származó értékes részecskéknek.

(RH:0706)

 

 

A D A M A S- A D A M U S,

másnéven Saint-Germain grófja, a 7. sugár hercege hívja illetve  nevezi meg magát. Neve az Adam névből származik. Korábbi létkörök energiáinak képviselője: Sámuel (bibliai), Assisi Szent Ferenc, Francis Bacon, Samuel Clemens, Mark Twain, Shakespeare neveken közismert.

Forrás: www.shaumbra.uw.hu : Tóbiás közvetítései: Megtestesítés: 7.shoud;valamint 8. shoud előzetes a főlapon. Adamus Professzor/Adamas/Saint Germain/Zadkiel Ark

Lásd még u.o: Hírlevél: 2003. 12. 14. :-Az Emberiség a NESARA bejelentése utáni csodálatos jövőről. /Szerk: Madár István/


A D A M U S, (a Professzor): dimenzióváltás előtti közvetítések.”Ti vagytok a Teremtők”

Tulajdonképpen, Saint Germain Adamas nevének egyik változata.

-Játék a valóságban. Ford: Halász Andrea (Shaumbra honlapon)

eredeti:  www.youaregodalso.com

valamint: Tóbiás közvetítései:2005.7,8,9 és 2006-os sorozat, és a nyárközép-konferenciák  shoudjai, ahol Saint Germain a fizikai megjelenéseiről is beszámol. (Shaumbra honlapon)

Egyben a Shaumbrák beavató mesterei is.


ADAMAS-ST GERMAIN

Valódi identitása az Ádám és Éva, a férfi-nő, lényegi energiája a Földön. Saját maga vette fel ezt a nevet, némelykor az Adamas Professzor nevet is használja.

T:6:7

 


ADAMIS

Volt anyagi megtestesülése

Dr. Frank Alper közvetíti

Földi tanulása alatt maga is közvetített

Legnagyobb megbecsülésnek örvend a világegyetemben

Öreg földi lélek

Ez az utolsó inkarnációja

Feladata az eljövendő korról szóló információk terjesztése

Több megtestesülése is segítette a civilizációs emelkedést

A végső időkig támogatja a bolygót

Hatalmas kozmikus humora van


K:2:4

 

ADÁS ÉS ELFOGADÁS

Az Elfogadás női típusú energia

Egy női típusú angyal egyensúlya megbomlik, ha túl sok mindent elfogad

Ugyanúgy érvényes a férfiakra, ha túl sokat adnak, és nem fordítanak több figyelmet magukra, ezért fáradékonyak annyira

Virtue

 

ADÁS SZERETET KÉNYSZERE

Az Adás kényszerének nem tudunk ellenállni

ADNI= GYARAPODNI, és ezzel a Szeretet törvényét teljesítettük

Az Adás, működésbe hozza a bőséget

Adjatok és akkor adnak majd nektek is

 

 

ADÁS – SZERETET – JÉZUSTÓL

Amit adunk, azt adja nekünk az Isten
Aki nem szereti az élet minden formáját, az nem remélheti, hogy elnyeri az Úr áldását

(Víz: 74)

 

 

ADD (figyelemhiányos zavar):

Karmikus reakció

Álld meg, és tiszteld

 

ADD-FIGYELEMZAVAR- CSILLAGGYERMEKEK

Legtöbbjük mások energetikai egyensúlytalanságát veszik magukra

Ezt magukban segítik kiegyensúlyozni

Ezzel szolgálják a többi embert

NAGYON SOKAT SZERETNÉNEK TELJESÍTENI RÖVID IDŐ ALATT

T:4:3K

 

 

ADÓK

Egy hitrendszer, amit a kormányok küldtek ki, mert azt hiszik, hogy energiát kell elvenni tőlünk, hogy fenn tudják tartani saját énjüket

T:2:12

 

 

 

ADOMA-500.000 évvel ezelőtt

Kontinens Mu előtt.

A Csendes Óceán északi részén, Amikor elsüllyedt, akkor keletkezett Mu, a Csendes Óceán déli részén: Ma: Hawaii és Húsvét-szigetek

Innen ered ADAM neve is: aki a vörös Földről jött

(Innen ered az Adomázik kifejezés, és az Ádám is.)

Oroszlán

 


AFRIKA

Itt egy befejező végállomás jellegfű energia van, nagyon alacsony szintű, amely saját magát falja fel és pusztítja

Ennek fel kell szabadulnia

(T:3:3)


AFRIKA-2005.- FÖLD MEGTISZTÍTÁSA

A Föld megtisztítása Afrikában kezdődik 2005-ben

Az Itthon tisztító energiái kerülnek a Föld többi részébe is

Érdekes, hogy az Illuminátusok is ide tették a székhelyüket Afrikába és a többi karitatív tevékenysége, váltotta fel addigi tevékenységüket

KT-HL(19):05.09.28

 


AFRIKA ŐSLAKOSAI

Afrika őslakosainak egy része, egy nagyon hosszú és érdekes történettel rendelkező spirituális családból származik

Afrika nagyon sok negativítást vesz át a világ más részeitől, ez a saját választásuk volt, így segítenek megtartani egy egyensúlyt. Érezzünk velük együtt, ki fognak jönni belőle

(T:8:3)

 

AFRIKAIAK

Ők nem képeznek egy spirituális csoportot, hogy így fejezzem ki magam. Mi több, ők az emberi tudatnak egy részlegét képezik. A fajok fejlődésével és a földrajzi területek megjelenésével, létrejött egy kiterjedt csoport a világ Afrikának nevezett részében, mely engedélyezte azt, hogy magára vegye az emberiség harcait, problémáit és általában a sötétségét. Ők ezt, saját hordozandó keresztjükként vették át. Van itt egy hely, ahol hajlamosak inkarnálódni azok, akiknek nehéz életeik voltak, akik olyan dolgokat tettek, melyeket szégyellnek, mivel érzik, hogy a vibráció színt sokkal megfelelőbb a számukra.

Nagyon lényeges, hogy az afrikaiak, a világ zónájaként, fajként, ne fogadják el többé a harcot és a nyomort az emberiség nevében, sem saját maguk nevében! A világnak nincs szüksége egy olyan helyre, ahová kidobhatja problémáit, mivel semmilyen hasznára nincsen ez. Azoknak sincs ez hasznára, akik kidobják, sem azoknak, akik elfogadják a problémákat. Egy energia átalakulás zajlik a világban, mely lehetővé teszi azt, hogy ezek a dolgok megtörténjenek, addig amíg engedélyezik ezeket a dolgokat megtörténni, csupán addig, amíg az afrikaiak és az afrikai származású amerikaiak nem fogják többé elfogadni az emberiség többségének harcait és nehézségeit. Valakinek be kell fejeznie ezt a ciklust. Valakinek ki kell mondania: "Nem akarjuk többé tolerálni, ezt a dolgot!"

(T:88K)

 


AGGODALOM- STANDARD TECHNOLÓGIA

Az aggodalom, a dráma egyik formája és így mondhatod azt, hogy nyomorúságos és gyűlölöd őt, és nem te hoztad be ezt; rendben van, te hoztad be! Az aggodalom dramatizálja a végbemenő eseményeket, nem csak a testedben, hanem a mentálban, valamint életed kreativ részében is. Ez, nagyon sok energiát, azonban drámai energiát fog hozni, mely energiára természetesen nincsen szükséged.
Néhány dolgot meg kell jegyeznünk itt. Először is, dolgozz a Standard Technológiával! Ez lehetővé teszi testednek saját helyrehozását. Nem valami dinamikus, rendkívüli ez. Nincsenek itt kürtök, sem trombiták. A Standard Technológia nagyon, nagyon unalmas. Csupán engedélyezd tested természetes funkcióinak, hogy azt tegyék ami a dolguk. Dolgozz a lélegzéssel! Nagyon fontos. Bármilyen különösnek is tűnhet, ne próbálj meg eredményeket elérni, mivel ezzel csak egy részrehajló, polarizált állapotba viszel energiát. Bármennyire is szeretnéd a gyógyulását, minél jobban megpróbálod meggyógyítani tested, annál nehezebb fog lenni. Az elfogadásról van szó. Arról van szó, hogy ne aggódj. Mi a legrosszabb dolog, ami történhet veled. A legnagyobb rossz?

Ezáltal a megújult tudat által, tested most képes meggyógyulni mivel... meg akar gyógyulni. Arra van beprogramozva, hogy egészséges legyen, hogy önmagát meggyógyítsa és helyrehozza. Ezek mélyen a DNS-ben gyökereznek és a DNS részeiben, melyek most megjelennek ebben a valóságban.

(T:812K)


AGGÓDÁS

Amikor nem bízunk Isteniségünkben

Ez lecsökkenti a kiáradó energiák vibrációs rezgését

És nem a legmagasabb teremtéseinket fogja indítani

T:2:9

 

AGGÓDÁS

az aggódás nem más, mint saját energiátok igen eredménytelen felhasználása. Az aggódás önmagában nem visz titeket sehova, sőt általa csak állandóan körbeforogtok saját mosógépetekben, anélkül, hogy valaha is tisztára mosnátok magatokat. Az aggodalom rengeteg energiátokat felemészti.

(T:8:10)

 


AGHARTA, AGARTHA HÁLÓZAT

 

AG(H)ARTHA HÁLÓZAT

“Úgy gondolj Kisebb Shamballára, mint Egyesült Nemzetekre, hogy több mint 100 földalatti város formálja az Agharta Hálózatot. Shamballa valóban a belső föld kormányának székhelye. Amíg Kisebb Shamballa egy belső kontinensen van, az ő szatelit kolóniája kisebb bekerített ökoszisztémákban helyezkedik el a Föld kérge alatt, vagy diszkréten a hegyeken belül. Minden város az Agharta Hálózatban fizikai és a Fény városa is egyben, mely a felszíni misztériumiskolák tradíciója és olyan létezőket tisztel, mint Jézus/Sananda, Buddha, Ízisz és Ozirisz... minden Felemelkedett Mester, akiket mi a felszínen ismerünk és szeretünk, akik a régóta fennálló örökségük spirituális tanítói.

A Fővárosok

POSID: Az első Atlantiszi előőrs, Brazília vidékén a Mato Grosso síkság alatt helyezkedik el. A lakossága 1.3 millió.

SHONSHE: Az Uighur kultúra menedéke, a Lemuriaiaknak egy ága, akik ezt a formát választották saját kolóniájuk számára 50.000 évvel ezelőtt. A bejáratot egy Himalájai Lámakolostor őrzi. A lakossága: 3/4 millió.

RAMA: A felszíni Rama város maradványa, Indiában, Jaipur közelében található. A lakosság klasszikus Hindu vonásokkal rendelkezik. Lakosok száma: 1 millió.

SHINGWA: Az Uighurok északi vándorlásának maradványa. Mongólia és Kína határán helyezkedik el. Lakossága: 3/4 millió

TELOS: Az első Lemuriai előőrs letelepedési helye a Shasta-hegy (Kalifornia) alatt. Van egy hozzá tartozó másodlagos kisvárosa a kaliforniai Lassen-hegy alatt. Telos lefordítva azt jelenti, hogy "Kommunikáció a Szellemmel". Lakossága: 1.5 millió.

Ennek a kupolával fedett városának a méretei: Telos 1.5 mérföld (kb. 2,4 km) szélesen, 2 mérföld (kb. 3,2 km) mélyen és 5 szinten terül el” (részleteiben lásd:Telos cimszónál)

www.foldimennyorszag.hu


AGHARTA – BELSŐ FÖLD – FÖLD VÁLTOZÁSAI

A felszíni változások úgyszintén hatással vannak a Földanya belső birodalmaira is. Még a bolygótok központi Napja, vagy a kristálymag is felmelegszik. Az energiának ez a növekedése előkészületben van a teljes tudatosságba való lépéshez. Ezek a Föld kristálymagjában bekövetkező változások tükröződnek vissza azokban az ökológiai változásokban, melyek a Belső Föld számos részén történnek, és ezeket jelenleg Agartha Kormányzó Tanácsa és népe vezényli. Ők úgy döntöttek, hogy növelik rituáléikat, és tudósok speciális csapatait küldik ki azzal a céllal, hogy megfelelő megoldásokat indítványozzanak. Az eredmény egy különleges program, hogy megvédjék ezeket a helyszíneket úgy, hogy ahol szükséges, Agartha spirituális vezetői és tudósai által, egy sokkal méltányosabb környezetet biztosítsanak. Azokat a teremtményeket, melyek kockáztatva vannak a felszíni világ változásai miatt, átköltöztetik az Agartha barlangvárosaihoz közeli különleges élőhelyekre. Arra számítanak, hogy ez enyhíti a jelenlegi válságot, míg az új felszíni világ istenien el nem rendeződik.

(GF:090704)


AGARHTA HÁLÓZAT

“Agartha hálózat a Föld belsejében, több mint 144 Fény-Várost tartalmaz. Mindezek a városok Agartha törvénykezése alatt állnak, akiknek tettei sokkal közvetlenebbek a felemelkedett civilizációkkal. Ebbe a mi városunk, Telos is beletartozik, mivel mi is része vagyunk ennek a hatalmas hálózatnak”

Adama:3


AGHARTA HÁLÓZAT

Agharta Hálózatba.  Mint említettem korábban, Agharta számos földalatti város konföderációja. Az a tényállás, hogy több, mint 120 van belőlük. Néhány közülük a nagyon korai időkben épült, mint például Kisebb Shamballa is, melyet Hyborneából származó lények népesítettek be. Ezek 3,6 m magasak.

 

AZ EMBERI LÉNYEK EZEN A BOLYGÓN, AHOGYAN MÁS BOLYGÓKON IS EBBEN A NAPRENDSZERBEN, EREDETILEG 3,6 M KÖRÜLI MAGASSÁGÚAK VOLTAK. Amikor elvesztettük a palástot és elkezdett egyre több sugárzás érkezni a napból a bolygóra, amihez nem voltunk hozzászokva, így az változásokat eredményezett testünkben. Már Atlantisz és Lemúria elsüllyedésének időpontjától, az emberek magassága 3,6 m-ről 2,1 m-re csökkent. Így az Atlantisziak és a Lemúriaiak 2,1 m körüliek voltak, és még mindig azok. És amint láthatod, még mindig történt további magasságcsökkenés ezen a bolygón. Így az emberek legelső alkalommal csökkentek 1,8 m-nél kisebbekre. Egy teljes lábbal lettünk rövidebbek mindössze 10.000 év alatt. Mindazonáltal, ez a tendencia elkezdi visszafordítani önmagát, és ahogyan spiritualitásunk egyre nagyobbá válik, lassan visszatérünk eredeti magasságunkhoz ezen a bolygón.

 

Az Agharta Hálózatba csak azoknak a városoknak van engedélyezve a beilleszkedésük, melyek fényelveken alapulnak, melyek csak szeretetalapúak, csak azok, amelyek sértetlenek, és csak azok, melyeknek agresszió-nélküli alapjaik vannak. Az Agharta Hálózaton belül, Telos mellett, ami a főváros, van még 4 másik város, ami például Lemúriai technológiákon és Lemúriai elképzeléseken alapul. Egyikük neve Rama, mely India alatt van (Arama az eredeti neve Indiának). Az Arama kultúra olyan emberekből állt, akik szinte tiszta Lemúriaiak voltak, még mielőtt az úgynevezett Aryan faj belépett volna Indiába. A másik két város egy köteléket tart fenn Telos-szal, de nagyon független Ulger városok. Az egyik neve Shonshi, ami Tibet alatt, nem túl messze Tibet fővárosától található. Ezt a felszíntől a Tibeti lámák védelmezik. Ez egy Ulger város. Az Ulgerek olyan emberek csoportja, akik 40 - 50 ezer évvel ezelőtt hagyták el Lemúriát, és Ázsia, India és Közép Európa több részén helyezkedtek el. A másik Ulger város Shingla. Shingla a Góbiban, vagy mondhatnám a Góbi Sivatag alatt van. Ez is egy Ulger város.

(SHARULA )

 

AGGODALOM

Az Ittlét elutasításának része

Az Új egyensúly (a magasabb és alacsonyabb közötti új egyensúly) kialakulásával járó stressz

SCH:06.07.2

 

 

AGY

 

AGY HATÁSFOKA

A TUDÁSUNKKAL ELLENBEN AZ AGY 100%-KAL DOLGOZIK

80%-a interdimenzionális utasításokat ad a 12 szintű DNS rétegnek

AZ AGY TELJESSÉGÉBEN AKTÍVAN MŰKÖDIK

K:04.09.


AGY-KORLÁTOK- EMBER

Az Embert nem tudja felülmúlni senki sem, ha agyának minden része tökéletesen működne

Ezek és csakráinkat saját magunk zártuk le, és akkor nyílnak, ha elérünk bizonyos fejlődési szinteket

(Pécsi: 36)

 

AGY-VALLÁS

Mindenki agyának működése különbözőnek lett megalkotva

Ezért annyi más fajta, vallás létezik

Más megközelítési utak

Isten csak egy van

Ami egyikünknek nem tetsző, vagy unalmas, az a másikunknak lehet izgalmas K.10:13K

 

 

 

AGY-SZERETET

Az agy elektromos áramot bocsát ki

A Szeretet nem egyéb, mint az érzelmek által kibocsátott rezgések hulláma

Ahhoz, hogy meghajtásra használjuk, még több üzemanyagra van szükségünk

(Mária)

 


AGYALAPI MIRIGY

 

AGYALAPI MIRIGY -KORONA CSAKRA

a Korona csakra megnyilvánításával a Fény üdvözlésére,

Ezáltal az agyalapi mirigy több fényt vesz fel

Amelynek következménye, hogy. Kiegyensúlyozódik a Hormonális Rendszer

KT-HL:19:05.01.25.

AGYALAPI MIRIGY-FELEMELKEDÉS CSAKRA- 7.CSAKRA

Itt van eltárolva

1,minden, amit valaha megtapasztaltunk

2, minden bölcsesség, amire szert tettünk

3, származásunk

4, isteni küldetésünk

5, jövőnk

6, a választási lehetőségünk korlátlan potenciája, bősége

(RH:07:03)


AGYALAPI MIRIGY

HOMLOKLEBBENY- SPIRITUÁLIS LÁTÁS- 6.-7. PECSÉT

A Homloklebenyben van egy agyi terület, ahol az idegpályák keresztezik egymást,

az agyalapi mirigy segítségével (amely még passzivitásban van) aktiválódva, egy itt lévő agyi központban

Ez az agyi terület is az álmát alussza

A Mesteri civilizációnknak a dimenziók olvadnak majd itt össze

Ez felfogja magasabb rezgéstartományok rezgéseit

LÁTNI FOGUNK OLYAT, AMIT MÁSOK NEM

Látni fogjunk: magasabb dimenziók entitásait, mennyei fényként, amelyet ez idáig felemelkedett mesterek láttak

A központ megnyílása a fejlődés velejárója

(R: 2: 122)


AGYALAPI MIRIGY-7. PECSÉT-KIVIRÁGZOTT LÓTUSZ

Az Agyalapi Mirigy, a két agyfélteke között, egy LÓTUSZRA emlékeztető szerv

AZ AKARAT ÉLTETI

Olyan hormont bocsát ki a véráramba, amely elektromos áramot termelő agyi területeket aktivál. Az elektromos áram hatására, új agypályák alakulnak ki, és beindítja a TEREMTÉS SPIRÁLJÁT, MAGNETIZMUSSAL FELTÖLTŐDIÉS KIGYÚLIK A FÉNY

Az Agyalapi mirigy rövidesen megnagyobbodik és az agy egyre aktívabban, működik

Az Agyalapi mirigy a két agypálya között van

A belső elválasztású mirigye olyan hormont termel, amely más régiókat aktivál

Egy jó ideje, genetikai programozás által zárva van

Amikor megnyílik ez igen-igen fájdalmas folyamat (ma már nem annyira!)

Igen erős fejfájás követi. Áldásként vegyük azt.

(R: 2: 73, 2: 122)


AGYALAPI MIRIGY

GYÓGYÍTÁS- BELSŐ ELVÁLASZTÁSÚ MIRIGYEK

MELLÉKVESÉK-PAJZSMIRIGYEK-TOBOZMIRIGY-AGYALAPI MIRIGY

1, Pajzsmirigy: Akaratlagos irányítása, a szervezet savháztartását korlátlanul a befolyása alatt tartja, védetté tesz a baktériumok ellen, ha megfelelő gondolattal serkentik

2, Mellékpajzsmirigy: a kalcium, mész anyagcseréjét szabályozza. Annyira serkenthető, hogy elegendő kalciumot kerít a szervezetbe, hogy új fogsor is képződhet. A pajzsmirigyre történő koncentrálás, fokozottan működésbe hozza. Vizualizáljuk a pajzsmirigy tökéletes működését

3, a Pajzsmirigyet, az Agyalapi mirigy, azt, pedig a Tobozmirigy irányítja

4, Tobozmirigy: elsődleges központja az összes belső elválasztású mirigy vezérlésének: EZ A MESTER. A fizikai testben: AZ ÉN VAGYOK

5, MELLÉKVESÉK: a Vérnyomással kapcsolatos szabályzó

Baird: 5:264


AGYALAPI MIRIGY-KOZMIKUS NAPFÉNY- FÉNY

 

1, a Napból származó napfény

2, a Szíriuszról és más csillagokból álló csillagfényesség

3, a Nagy Központi Nap láthatatlan sugaraiból származó fény

amelyek aktiválják a tobozmirigyet és az agyalapi mirigyet, és ezek beállítják a változásokat,

megteremtik azokat a valóságokat, melyeket láthatunk és érzékelhetünk

a Fény új frekvenciáját képes lesz a test beengedni, és ez határozza meg a fizikai fejlődés új evolúcióját, hogy: A LÉLEK TÖBBET LÁT

(SCH:06:08)


AGYFÉLTEKÉK

 

AGYFÉLTEKÉK

Bal: ez volt a domináns. Irányított. A realitásokkal foglalkozik. Ami kritizál, ami megvet, ami bűnösnek lát másokat

Jobb: a kreatív fél. Eszköze az Imagináció. Művészi, vizuális. Ami összekapcsol az angyali birodalmakkal.

Kettő között egyensúlynak kell lenni, azt kell megteremteni.

(SCH:05.03.20)


AGYFÉLTEKÉK

Az agyféltekék működésével lehet csak megérteni az Isteni Logikát.

A racionális (bal)rész, amely megnyílik a 3. Dimenzióra, és annak kellene megérteni az Istentudatot, de az veti el.

Az oktatási rendszereinkben (nevelés), szét lettek választva az agyféltekék

AN:939


AGYFÉLTEKÉK – FÁTYOL

Több lesz a depresszió ezen a bolygón, mint eddig valaha és sokan egyre inkább fordulnak majd a belső kreatív energiához, mintsem a külsőhöz. Az energia elfojtása a legnagyobb probléma ezen a bolygón. Isten vagytok és és az Ő részéről bárminek visszautasítása, problémákat fog teremteni fizikai és pszichikai testjeitekben. Mindig is azt teremtettek, ám most az emberek sokkal érzékenyebbek lesznek, mint eddig. Csak ti vagytok képesek változást létrehozni. Kedveseink, tekintsétek ezt egy telefonbeszélgetésnek, - az akció irányában, - mivel itt hozhatjátok létre az első változást. Segítsetek az embereknek kifele költöztetni a kreatív energiát és nem befele. Azért vagytok itt, hogy ragyogjatok. Csupán tőletek függ, hogy ezt szomszédotokkal művelitek vagy több ezer embert tanítotok. Nem fogjuk megmondani nektek, merre haladjatok, ám azt elmondhatjuk, hogy van egy kulcsotok és a Fénynek egy tanítványa vagytok. Ti vagytok, akik segíthetnek a többieknek abban, hogy felemeljék fényképezőgépüket és megtalálják a legjobb fényszöget. A Fény Új Családja vagytok és a legjobban reménykedtetek abban, hogy az emberiség eljut majd a mostani pontra. Felhívunk, a cselekvésre. Nem léteznek többé majd, bezárt Fénymunkások.

LW:0611


AGYFÉLTEKÉK KIEGYENSÚLYOZÓDÁSA

AZ AGY ÁRAMKÖREINEK VÁLTOZÁSAI

Agyatok egyik része (a jobb agyfélteke), egyszerűen összekapcsol az Otthonnal titeket.

Ez, szellemetek alapköve a fizikai testben. Ez a rész őrzi kapcsolatotokat az egész teremtéssel, inspirációval és channelinggel. Az Otthon mindezen elemei direkt átmennek az agynak ezen részén. Azonban létezik az agynak még egy része, amely teljesen el volt szigetelve a másik résztől, néhány előre és hátra mozgó energetikai kötés kivételével.

Ezeket szinapszisnak utaknak nevezik.

Az agy azon része, amit bal agyféltekének neveztek, csupán egyetlen dolgot tesz: méri/jelöli az időt. Azt az illúziót kelti bennetek, hogy egy dualitás térben léteztek, az idő egy terében. Az idő illúziót kelti számotokra, egy kezdettel és véggel rendelkező fizikai edény belsejében. E miatt, sokan közületek azt hiszik, hogy ők a fizikai testük. Azt hiszitek, hogy akkor, amikor ezek meghalnak, minden véget ér. Azonban, az energia soha nem hal meg: az energia csupán átalakul egyik formából a másikba. Maga az elektromosság, amit használtok és a hőmérséklet, amit éreztek, amikor kimentek, az egyik energiaforma átalakulását jelenti, egyik formából a másikba. Tanuljátok meg megcsinálni ezt a dolgot: alakítsatok át. Agyatok újra - kódolódik majd, megközelítőleg kettő-öt évet felölelő időszakban, az egész emberiséggel egyszerre.

Ez a pillanat kihívást jelent az emberi faj számára, azonban az újra-kódolás igazi hatásai csupán 20 egynéhány év múlva fognak érződni.

(LW:0709)

 

AGYFÉLTEKÉK EGYESÜLÉSE

Mindkét agyfélteke, egyként fog egyesülni

Ez az emberiség újra-kapcsolódása, ami ma kezdődik. A két agyféltekét szét kellett választani, hogy megteremtődjön a dualitás mező illúziója, ami most egyesülni készül. A kis szinaptikus ösvények helyett, melyek a két agyfélteke között közlekednek, miközben emberi lényekként fejlődtök, a két fél, eggyé fog válni. Az illúzió és a fátyol, tulajdonképpen, a két agyféltekétek között létezik, mivel a bal agyfélteke jelzi az időt. Azt az illúziót kelti bennetek, hogy a dualitás világában éltek, lineáris időben, jelezvén számotokra a követendő utat. Ez egy játékot kínál a szellemnek, emberi lényként. Jobb agyféltekétek, a mindenható agy, ám nincs semmiféle idő érzéke. A doboz fogalmával sem rendelkezik, melybe beleférnek a dolgok. Ez, az agy másik része. Ők ketten, kezdenek megerősödni, ezzel az egyesüléssel. Nem olyan egyszerű a két fél között lévő új és javított út; ötvözet jön létre a két agyfélteke között, amint az emberi rész a szellem magasabb vibrációja irányába fejlődik, mivel az emberi nem fejlődik. A szellem az, ami fejlődik, provokálva az emberi, biológiai burkot a változásra, hogy alkalmazkodjon. Ez történik most, nagy előrejelzésekben, a fátyol felénk eső részén.

Isten a végtelen és jobb agyféltekétekben létezik, mivel ti Isten vagytok és a bal agyfélteke az a részetek, mely emberinek vallja magát, ez az a rész, amely minden külsőt mérlegel és kiszámít, dobozkákba rendezve ezeket, hogy átadja gyermekeiteknek, akik majd átadják gyermekeiknek és így tovább. Olyan jó munkát végeztetek, hogy valóban azt hiszitek, hogy emberek vagytok.  E dolog annyira szórakoztató a fátyolnak felénk eső részén. Mindenkinek azt tanítjátok, hogy emberek vagytok, amikor tulajdonképpen szellemek vagytok, akik egy játékot játszanak. Elfelejtettétek a fátyolt. Ez, saját kreatív képességeitek testamentuma. Nagyon jól jártatok el, kedveseink.

Tudnotok kell, hogy sokat fognak majd beszélni az emberiség újra-kapcsolódásáról, azonban a ti újra-kapcsolódásotok már elkezdődött és globális okokból történik meg ez és sokkal többet fogtok megérteni ebből a folyamatból, amint képességeitekről meg fogtok győződni. A két félteke, kezd egyesülni egymással. Elmondjuk nektek, hogy minden alkalommal, amikor ezek a képességek megmutatkoztak a Föld bolygón, mindig megjelent a félelem. Csupán öleljétek át és érezzétek, hogy a félelem csupán egy árnyék.

LW:0610

 

 

AGYFÉLTEKÉINK ÚJRAKÓDOLÁSA- 2009-2012-2027

Agyatok egyik része (a jobb agyfélteke), egyszerűen összekapcsol az Otthonnal titeket.

Ez, szellemetek alapköve a fizikai testben. Ez a rész őrzi kapcsolatotokat az egész teremtéssel, inspirációval és channelinggel. Az Otthon mindezen elemei direkt átmennek az agynak ezen részén. Azonban létezik az agynak még egy része, amely teljesen el volt szigetelve a másik résztől, néhány előre és hátra mozgó energetikai kötés kivételével.

Ezeket szinapszisnak utaknak nevezik.

Az agy azon része, amit bal agyféltekének neveztek, csupán egyetlen dolgot tesz: méri/jelöli az időt. Azt az illúziót kelti bennetek, hogy egy dualitás térben léteztek, az idő egy terében. Az idő illúziót kelti számotokra, egy kezdettel és véggel rendelkező fizikai edény belsejében. E miatt, sokan közületek azt hiszik, hogy ők a fizikai testük. Azt hiszitek, hogy akkor, amikor ezek meghalnak, minden véget ér. Azonban, az energia soha nem hal meg: az energia csupán átalakul egyik formából a másikba. Maga az elektromosság, amit használtok és a hőmérséklet, amit éreztek, amikor kimentek, az egyik energiaforma átalakulását jelenti, egyik formából a másikba. Tanuljátok meg megcsinálni ezt a dolgot: alakítsatok át. Agyatok újra - kódolódik majd, megközelítőleg kettő-öt évet felölelő időszakban, az egész emberiséggel egyszerre.

Ez a pillanat kihívást jelent az emberi faj számára, azonban az újra-kódolás igazi hatásai csupán 20 egynéhány év múlva fognak érződni.

(LW:0709)

 

 

AGYHULLÁMOK FREKVENCIÁI-  DIMENZIÓS AGYÁLLAPOTOK

Béta:

ébrenléti tudat, 3 D-s  létezés

Alfa:

könnyű meditáció : kreatív cselekvés, imádkozás

Théta:

mély meditáció

Gamma:

alvás, hipnózis mély szakasza

3 Dimenziós Agyállapot: béta állapot

5. Dimenziós Agyállapot: Béta/Alfa/Théta közötti mozgás

6.-9. Dimenziós Agyállapot a Deltától a Gamma szintig: álomállapotban a tudat ébrenléti állapotba kerül

(SCH:05.02.12)


AGYKONTROLL

Ha csak a pozitív gondolatokra fókuszálunk: AZ MÁR ELEVE ÍTÉLKEZÉS

Ha egy Gondolatot megítélünk, csak egy darabig működik

EZ AZ ELME LIMITÁLTSÁGA

A HIPNOTIKUS HITRENDSZEREK IS ÍGY MŰKÖDNEK

A POZITÍV GONDOLKODÁSNAK IS MEG VANNAK A MAGA KORLÁTAI

AZ EMBEREK LEKORLÁTOZZÁK MAGUKAT AZ ELMÉJÜKBEN

(SK1:111)


AGYKONTROLL-ATLANTISZ

Alt bukása előtt pár inkarnációval (kb. i.e. 10.000 és 12.000 között, az ELME programozása következett

Azért volt az elme programozására szükség, hogy megközelítőleg mindenkinek azonos elmekapacitása legyen, Ez növelte az elme adattároló képességét

Növelte a 3. D-s érzékelést: főleg a hallást és a látást:

Nem engedte meg másoknak a nagyon gyors haladást

Atlantisz ekkor még az életet kutatta, de a szellem és a vallás nem volt része ennek a tudatosságnak

A kutatás célja az volt, hogy felfedezzék: MI A FORRÁS, MI OKOZZA AZ ÉLETET, A LÉTEZÉST, és ezt az elmében keresték, az elme kontrollálása terén

Sokszor brutális műtétekkel, nem megfelelő eljárásokkal falakat húztak az elme köré elmekontrollal és implantátumok beültetésével, hipnotizálható lett a legtöbb Ember, majd ez a tudatosság, már mindenkire vonatkozott, korlátozott lett az Elme, ez az azonos haladási gyorsaságot szolgálta volna, ezt használták ki Atlantisz uralkodói, de egyben Atlantisz bujását is jelentette, és ez az Atlantiszi örökség kísér ma is bennünk, még ma is erős befolyással bírnak

Az elme kontrollálásával, elveszettük teremtő képességünket, az emberek követők lettek, nem lettek már felfedezők, A Gnosztot, a kreatív áramlást, képességünket visszaszorították, és a mai hatalmak félnek, hogy visszahozzuk ezt a képességet

(T:06NYK)


AGYAGEMBER TEREMTÉSE

A Mesterek bemutatják, miképp lehet a Föld porából egy lényt létrehozni, persze ez egy lélek nélküli lény, amelyik felveszi gazdájának tulajdonságát

(Baird:2:192)


 

AGYAGEMBEREK-ENERGIASUGARUNK TUDATOSULÁSA

Állataink, kedvenceink, tárgyaink, autóink: felveszik sugárzásainkat

Hasonlítanak ránk, felveszik identitásunkat

Székünk felveszi életünk esszenciáját

EGY AGYAGDARABBÓL EGY LÉNYT ALKOTHATUNK, úgy néz ki, mint egy ember, beletehetjük energiánkat, és életre kelthetjük őket, be-kilélegzéssel erőfeszítés nélkül, egy nap, elkezd mozogni, elkezd lélegezni, leülni

(T:6:11)

(lásd: Teremtésmítoszok, Gólem )


AGYAGKATONÁK

Felállításuk célja az volt, ha eljön az idő: életet leheljenek beléjük, életre keltsék őket, azóta is a feltámadásukat várják

 

AGYPÁLYÁK KERESZTEZŐDÉSE-KRISZTUS LAKHELYE

A Fül mögött, a központi Agy állományában, kereszteződik az összes agypálya

Óriási teljesítményű transzformátor

Felerősíti az impulzusokat, különleges képességeket aktivál

És az Agyalapi mirigy hormonhatására: Új dimenziókba nyerhetünk bepillantást

ITT LEHET LÁTNI A JÖVŐT, ITT LAKIK KRISZTUS

(R:74)


AH

Fénylélek


AH ÉS OH ENERGIÁK

Az AH és OH energiák, azaz a Fény és Sötétség duális helyzetének, a két energiapólus működése és új megértésének megvitatása

A mostani, a legnehezebb Létidő vállalása

A saját Sötét oldal, poklainak megértése és felszabadítása

Az AH+OH egyesülésének kérdése

Az 1962-es elmozdulások eredményeképp jött létre a megbeszélés

(lásd: Allatone Konferencia)

 

T:6:1

 

 

AHÁ NYELVE

 

 

AHÁ NYELVE

A feltett kérdésre belülről érkezik a válasz

Az elnevezés, azért AHÁ (ez a rácsodálkozás indulata), mert nem akartak intellektualizált kifejezést adni, Nem az elmével működik

Ez az energia vibráció nyelve, energetikai nyelv

T:3:4

(m: az AHÁ nyelve Kryonnál 3. vagy 3-as nyelven található)


AHÁ NYELVE

Az Új tudás és ismeretszerzés mindenütt jelen lévő energiája

A felébredő Istenségünk

A hét érzékelésünkön keresztül lép be a világunkba

(hallás, vizuális érzékelés, szaglás, ízlelés, érintés, érzelmek, elme érzékelése)

Mindegyiknek saját intelligenciája van

az ahá energiái nem raktárra dolgoznak

T:3:5


AHÁ NYELVE

Az Isteni nyelv, Isteni vibráció, Isteni érzékelés

Az elme intellektus, összes tapasztalat és megértés, az ezek mögött álló érzékelés: mind a részét képviseli

Egy teljesen új perspektíva, szemlélet

Nemcsak a spirituális életben, hanem a hétköznapiban is lehet használni (autóvezetés, kérdéses táplálékbevitel)

Nem azonnal működik

Az összes érzékszerven keresztül működik

Használjuk az intuíciót a megértéshez

Használatát magunknak kell megtanulni, ebben fogunk másokat segíteni is

A megértés lehet, hogy a dal, egy szó, mondat

Az általunk sugárzott fény megváltoztatja majd a környezetünket

T:3:5K

 

AHÁ NYELVE

Új útja az érzékelésnek és megértésnek

Új módja az energia összeszedésének lényünkben, és a leghatásosabb felhasználásnak

Érzékelés és észlelés isteni szinten

T:3:7


AHÁ NYELVE

Istenségünk nyílik ki benne

Nincs szükség szavakkal való kommunikációra

Más szinten történik majd a kommunikáció

Megnyílik az érzékenységünk

Sokkal jobban látunk, érzünk, hallunk, ízlelünk

Jobban érzékeljük az embereket

Jobban tudunk a Gaiaval is együttműködni  T:4:3K


AHÁ NYELVE

A CSODÁK NYELVE

Más szintekkel és Isteniségünkkel való kommunikációt segíti

Egy teljesen új energetikai nyelv

Hasonlít az angyalok egymás közötti nyelvéhez, amely úgy hangzana: SZALIBUSZ

Csak tudni és érzékelni fogjuk az igazságot, amikor megjelenik

A válaszok is az Isteni központból érkeznek

A sejtek ezt a saját nyelvet használják kommunikációjukban, de ez most már egy új szinten létezik, mert ebbe már beletartozik az Isteniségünk is, az Isteni Tudatosság Nyelve

T


AHÁ NYELVE- 5 ISTENI ÉRZÉKELÉSE

1, Ébredés (Én vagyok) – Fej

2, Képzelet (Teremtés) – Bal kéz

3, Együttérzés (Egység és Közösség) Jobb láb

4, Fókusz (Erő) : Képzelet + Együttérzés, amely megteremti a valóságot- Bal láb

5, Kifejezés: energiák felhasználása, hogy megszülethessen a teremtés

T:3:6

(m: lásd még: Pentagram)


AHÁ NYELV HASZNÁLATA-ELENGEDÉS

Megkérdezzük Istenségünk szintjeit:

Mi az, ami Elengedésre vár

Megvárjuk a választ, de az nem azonnal jön

Az azonnali (rögtön) válasz, hang nem a legnagyobb igazság helyéről jön

Beletelik egy kis időbe, mire használni tudjuk

Nem közvetlen válasz lesz, és nem fogjuk hallani

Ezt egy kis idő után meg fogjuk érteni

Ez az AHÁ Élmény

T:3:4K


AHÁ NYELVE-ELME

Az Ahá nyelve egy új megértés

Meg fog érinteni bennünk az ihlet

Engedjük meg a dualitásnak, hogy távozzon

Ha megengedjük magunknak: nagyon sok spirituális tudásunk van

Az AGY: amely blokkolja a spirituális folyamatokat

ELME: egy csodálatos dolog, de nem Ő a csúcs

Az elmét le kell kötni

A megértések bennünk vannak

Az inspirációk arra várnak, hogy előre jöhessenek, akkor majd előjönnek az ideák

Ezek az ideák a tudásba lesznek csomagolva

A Feltalálók: az elméjüket minimálisan használták

Az Elme csak később a kivitelezés szakaszában kell

A folyamat lényege, hogy egy darabig ne gondolkozzunk

T:3:8K


AHÁ NYELVE-ISTENSÉGÜNK (BELSŐ GYERMEK)-

Istenségünk megszületőben van, olyan, mint egy megszületendő gyermek

A Belső Gyermek

Istenségünk saját magunkban való megszületése a Beteljesítés, az Utazás Beteljesítése

A VELE VALÓ EGYESÜLÉS, KOMMUNIKÁCIÓ EGY MÁS NYELVEN ZAJLIK

Új nyelv, amely nem az elmén működik

Nem szavakkal beszél, a füllel nem hallható, ez az AHA nyelve

Ezt lehet használni a közvetítéseknél, csatornázásoknál

Meg fogjuk érteni, hogy hogyan használjuk az Ahá nyelvének lefordítását emberi nyelvre

T:3:4K

 

AHURA-MAZDA

3500 évvel ezelőtt, azaz ie. 1500-1200 között élt a nagy "Tanító Isten": AHURA-MAZDA, az Ő tanításait követi Zarathusztra. Intelmei az elemek, különös tekintettel a tűz és a víz tisztaságát és szentségét emeli ki.

Jézus-szútrák

(M: AH: a Világos aspektus vibrációja)

 


AIDS-BETEGSÉGEK

a megbocsátás hiánya váltotta ki, generációk sora hozta el,

a düh és a megbocsátás hiányának lenyomata

KT-HL(19):05.09.28

 

AIDS-BETEGSÉGEK

Laboratóriumi körülmények között állították elő, egy Föld alatti kutatóintézetben

Eredetileg egy születésszabályozási kísérlet volt, a népességnövekedést szerették volna evvel befolyásolni, de elvesztették a vírus feletti irányítást

PC:28

 

AIDS-BETEGSÉGEK

A rasszizmustól, az elnyomatástól, a traumától való szenvedés, amely beíródik a genetikai kódokba, és a sejtszintű lenyomat az energiaminta részévé válik.

Az AIDS: a melegek közössége, Afrika közösségének: a megbocsátás hiányának lenyomata, olyan helyre szivárog, ahol hiányzik a megbocsátás

(KT:05.03)

 

 

AJÁNDÉK

Minden, amit eddig magunknak adtunk, az ajándék volt

Minden, ami eddig az életünkben történt az ajándék volt

NEM VAGYUNK ÁLDOZATOK, még ha annak is hiszik sokan magukat

A nem áldozat álláspont, leveszi a régi beállítottságot a dolgokról

Minden Szeretetből fakadó ajándék

T:7:10, 7:10K

 

 

AKARAT és a GONDOLAT

ISTEN KÉT ASPEKTUSA:

A teremtő (férfi erő) és az intuíció (női erő)

F: A

 

 

AKARATOK-ISTENI AKARAT- SZABAD AKARAT-


AKARATOK:

1, EGYETLEN AKARAT- KITERJESZKEDNI VÁGYÓ AKARAT

2, DUÁLIS VAGY SZABAD AKARAT (amikor átjöttünk a Tűz Függönyén)

3, ISTENI AKARAT

A SZABAD AKARAT:

A Szellem által ránk testált ajándék volt

Az Ürességben teremtettünk vele, csillagokat, új energiákat

Egy hihetetlenül új játékszer volt

De nagyon sok szomorúságot okozott, mélységeket és magasságokat, csatározásokat más entitásokkal

Az idők eonjai óta hordozzuk magunkban ezt az ajándékot

Szolgált bennünk, amikor ide inkarnálódtunk

Ezt tette lehetővé a világos és a sötét közötti választásainkat, hogy megtapasztaljuk a Dualitást

A Szabad akarat már régi mintájúnak számít, fel fogja váltani az Isteni Akarat

 

ISTENI AKARAT

A megértésünk szintjére emel

Az Isteni Akaratba lépve hihetetlenül felgyorsulnak a dolgok

Ez a saját akaratunk, de olyan isteni alapon nyugszik, amely meghaladja a Dualitást, meghaladja az emberi dinamizmusokat

Direkt módon kapcsolódik a Szellemhez/ Minden Létezőhöz

Megérteti velünk: hogy MI VAGYUNK A SZELLEM MAGA

Ez biztosítja a Válaszokat, Megoldásokat, Tapasztalatokat

EZ AZ ÚJ ENERGIA FORRÁSA IS

Ez fog segíteni a létkörök befejeződésében, amelyben az összes tapasztalat ott van,

amióta átjöttünk a Tűz Függönyén

A SZABAD AKARAT ÉS ISTENI AKARAT NEM FOG EGYSZERRE MŰKÖDNI

Az egyiknek mennie kell

T:2:10


AKASHA

Csak a Földi emberként megtestesült létállapotok könyvtára

Ha valami nem olvasható ki belőle, akkor:

Vagy az adott időben nem a Földön tevékenykedtünk,

Vagy a Földön nem az úgynevezett anyagi formában, hanem más energiában tartózkodtunk

Ezek nem tudjuk olvasni, csak a hiányuk érhető tetten

 

AKASHA

Újraírása: a Konvergenciák mérésénél lehetséges, ha spirituális minőségi változást érünk el

Lásd: 1964, 1987, 2003

 

AKASHA KRÓNIKA

Kozmikus emlékezet. A világ minden történésének lenyomata, emlékezete.

 

 

AKASHA KRÓNIKA - DNS 8 RÉTEGE

A BOLYGÓ EMBERI EGYENSÚLYA, SPIRITUÁLIS SZÁMBAVÉTELE

AZ AKASHA KRÓNIKA

Tartalmazza:

Hányszor voltunk a Földön

Ki voltál a bolygón

Ez az Emberi Lény személyes kristály Akashája

Energiával látta el a saját szerződést és karmikus jellemzőket

Az összes eddigi élet tapasztalatának raktára, amely az intedimenzionalitásra válaszol, és felül lehet írni

ÚJ SZERZŐDÉS VAN: Jelentsük ki összes Énjeinknek, tudassuk velük, és ezek felülírják az összes eddigi szerződéseinket, és eljuttatnak a 8. rétegbe

(K:11:15)

 

 

 

AKASHIKUS FELJEGYZÉSEK:

Minden lélek azon életeiről szóló feljegyzések, melyet Fizikai Teremtésben töltöttek. A feljegyzések nagy részletességgel dokumentálnak minden eseményt, melyek az összes életidő mindenegyes pillanataiban történtek.
(FM-Kif)

 

AKI VAGYOK

“Hagyjatok fel azzal, hogy megtagadjátok önmagatokat.

Legyetek azok, akik vagytok.”

Tóbiás:6

 


AKCIÓCSAPAT

Különleges Galaktikus Föderációs csapatok, akik arra lettek kiképezve, hogy meghatározott feladatokat olyan gyorsan és olyan hatékonyan oldjanak meg, amennyire csak lehetséges.

(FM-Kif)


AKUPUNKTURA

Egy energiatudomány

A testen belülről történő energiamozgatásról szól

Az egyensúly rendszerét követi, a gyógyítók nem gyógyítanak, hanem kiegyensúlyoznak

(K:11:16)

Módosítás dátuma: 2011. augusztus 09. kedd, 08:33
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 61 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!