IDŐVONAL 1990.-1992. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. május 19. csütörtök, 08:17

IDŐVONAL 1990.-1992.

1990.

A FÖLD PULTZUSA, SZÍVVERÉSE VÁLTOZIK

A GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ VISSZATÉR A FÖLDI JÁTÉKBA

BEINDUL A 3. INDIGÓHULLÁM

1991.

A FELEMELKEDÉS ELSŐ TERVE

TELJES NAPFOGYATKOZÁS

MELKIZEDEK RENDJÉNEK FELÉBREDÉSE

ÚJ ENERGIA ÉRKEZIK A FÖLDRE

AZ IBOLYA LÁNG BEHATOLT A FÖLD AURA MEZEJÉBE ÉS ÁTVÁLTOZTATTA A NEGATIV FREKVENCIA MINTÁK NAGY RÉSZÉT

1992.

ÚJ ASZTROLÓGIAI MINTÁK

ÚJABB MEGVILÁGOSODÁSI HULLÁM

OZIRISZ VISSZATÉRÉSE AZ ALVILÁGBÓL

11:11 CSILLAGKAPU FELTÁRUL

AZ IGAZI SZERETET LEHORGONYZÁSA. A 11:11 CSILLAGKAPU AKTIVÁLÁSA.

MEGVÁLTOZTATHATÓVÁ VÁLT A BIOLÓGIAI ÉS MÁGNESES LENYOMAT

A LEGMEGDÖBBENTŐBB ENERGIA AZ EMBER ÉS A TÖRTÉNETÉBEN

A 7 PECSÉT FELTÖRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

MÁSODIK BELEGYEZÉSÜNK ÉS ENGEDÉLYÜNK

 


1990- TŐL VÁLTOZÓBAN VAN A FÖLD PULZUSA, REZONANCIÁJA

A 7,5 Hzes érték 13,5 Hz-re átlagosan módosul

2003- tól felerősödik az un. Schuman rezonancia

2004- ban 7,5 – 80 Hz körül ingázik

(Tóbiás 5:11)


1990. ÓTA számos vulkán és földrengés kitörés hiúsult meg,

az emberiség pozitív tudatossága és szíriuszi segítségének volt a következménye

(Amorah)


AZ 1990-ES ÉVEKBEN

Sok új szigorúan titkos találmányt hoztak létre, amit soha eddig nem engedélyeztek.

Ezek a frekvencia alapszabályozás egy részét tudják ellensúlyozni. A víz és a levegő minőségét, meg tudják változtatni, le tudják zárni és szigetelni az otthonunk nagy részét.

(Plejádok:8)

(M. főleg a tömegkommunikáció területén, de az éterből is különféle tudatszűkítő, a tömegtudatra ható energia-hullámokkal manipulálják ma is az emberiséget. Az egyéni tudatra azonban ezeknek alig van hatásuk.)


1990. ELEJE ÓTA – GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ

Ekkor érkezett a Galaktikus Föderáció a Földi valóságunkba, hogy segítse az emberiség felemelkedését.

(GF:080812)


1990-ES ÉVEK ELEJE – A GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ VISSZATÉR A FÖLDI JÁTÉKBA

A Mennyországtól kapott menetrend szerint, és meggyőződött az első kapcsolatfelvétel fontosságáról, mivel az Annunakik terve az emberiség teljes leigázása volt.

(GF:2010.08.24)

 

1990-ES ÉVEK- FÉRFI SZEREPEK ELENGEDÉSE

A SÉRÜLT FÉRFI SZEREPÉNEK ELENGEDÉSE, hogy kiszabaduljanak az energiáik az Elnyomó, Üldöző szerepből

(SCH:05.02.27)

 

1990-ES ÉVEK-FÖLD OXIGÉNTARTALMA

Több száz éve még 31% volt a levegő oxigéntartalma

A 90-es évekre 18%-ra csökkent a prána ereje, a Föld életereje

(Hat: 7)

 

1990-ES ÉVEK-SZELLEMISÉG MOZGALMAK A FÖLDÖN

Szellemiség mozgalmak hatására az egész Földön, mindenütt a Föld felébredése tapasztalható

A Fénnyel dolgozók a Föld szinte minden területén felébredtek

A materializmustól távolodási szellemiségi mozgalmak indulnak el

Új test és szellemgyógyászati, szellemtanítási eljárások indulnak be

Előkészület a lélekkel való egyesülésre

(PL:16)

 

 

1990-ES ÉVEK"NÉVTELEN ÉVTIZED"

Események nagy sokasága kezdődött el a Földön.

A bürokrácia már nem tudja követni ezeket az eseményeket. A Valóság igen intenzív gyors változása tapasztalható.

Az Emberi Lények elkezdenek emlékezni arra, hogy valójában kik is Ők.

(Plejádok üzenete:108.)


1990-ES ÉVEK

A jelenlegi helyzet azt követeli tőlünk, hogy vegyük az eredeti rendelkezéseket és elegyítsük őket olyan új rendeletekkel, melyeket az elmúlt évtized folyamán Lord Surea által bocsátottak ki a Mennyországnak. Ezek isteni törvényességet adnak számunkra, hogy kivitelezzük a jelenlegi első kapcsolatfelvételi küldetést. Az, hogy miképpen oldjuk meg a jelenlegi zsákutcákat világotokban, hasonlóképpen van vezérelve a Mennyország nekünk adott legutóbbi frissítései által. Ez az, amiért el tudjuk mondani, hogy az első kapcsolatfelvétel közel van és elkerülhetetlen. Ez alapján, alkalmaztuk az Agharta által részünkre bocsátott személyzetet, hogy magjául szolgáljon egy jól-felszerelt első-kapcsolatfelvételi csapatnak.

(GF: 0807)


1990-TŐL, már számos olyan volt földi lélek, akik elhagyták a bolygót, egy 3 D-s tudatosságú, párhuzamos dimenzióban lévő, föld-típusú bolygókra inkarnálódtak, mert még nem álltak készen arra tanulási útjaikon, hogy a felemelkedést válasszák.

A Felemelkedési Folyamatban, automatikusan nem fog mindenki felemelkedni, mert bizonyos tanulási, beavatási folyamatokon át kell esni ezért, tehát szándékozni és tenni is kell ezért.

(El Morya-Adama)

 


A 90-ES ÉVEKBEN érkezett HARMADIK INDIGÓ HULLÁM volt az, akik, előkészítették a terepet a Kristálygyermekek számára.

(Starchild:Indigó-Kristály tapasztalat)


1990-ES ÉVEKBEN-INTERNET

az Annunakiak leszármazottai: a HATALMI ELIT TAGJAI, a túlélés reményében, foggal-körömmel ragaszkodnak a hatalmuk megtartásához, bár érzik, hogy az idejük lejárt

alacsonyabb  spirituális rezgésszintük miatt, nem képesek felfogni az Új választási lehetőségeket,

a régi jóslatokra alapozva, várják az idők végét 2012-re

addig is EGY ÚJ TECHNO-HÁLÓT AZ INTERNETET PRÓBÁLJÁK ALKALMAZNI,

a hatalmi szervek, az emberiség kontrolljának

A Földet irányító vállalatok, csoportok: közömbös irányítható birkáknak tartják az Emberiséget, fogyasztó és gondolkodás nélküli tömegnek, hogy ne fogadja el magát, ne ébredjen rá igazi önvalójára

(PC:)


1990-ES ÉVEK ELSŐ FELE

volt a Fénymunkások igazi nagy felébredése

T:3:1


1990-ES ÉVEK

KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK A GLOBÁLIS ELIT IRÁNYÍTÁSA ALÁ KERÜLNEK

1990-es évek. A TV, a hírközlés az elit irányítása alá kerülnek, de az információáramlás megállíthatatlan, az emberek egyre inkább telepatikussá válnak.

(BHC2:124)


1990.ÁPRILIS 30. A FÖLD NAPJA (Earth Day): Milliók nyilvánították ki a Földanya iránti szeretetüket.

A negyedik kvantumugrás a 11:11 kapu aktiválásához.

(Solara:11:11)


1990. AUGUSZTUS UTOLSÓ HETE
a FELEMELKEDETT MESTEREK úgy vélték, hogy a bolygó eléri a kritikus tömeget, amely a Felemelkedéshez szükséges.

(Frissel.3:29)


1990-ES ÉVEK KÖZEPE – 8000 FELEMELKEDETT MESTER

Ez idő tájára, csaknem 8000 felemelkedett mesternek sikerült a koronacsakrájával kapcsolatban a testelhagyást elérni, amely elvezette az emberiséget új csodálatos lehetőségének határára.

(DM:136)


1990-ES ÉVEK KÖZEPÉTŐL-FÖLD VÁLTOZÁSAI

A Föld, élő szervezet, és arra készül, hogy visszaszerezze egységét és egyensúlyát

Minél nagyobb ellenállás alakul ki a változásokkal szemben, annál nagyobb globális változásokat fog alkalmazni.

Minden az Emberiségen múlik, mekkora lesz a változtatás dinamikája

A bolygó a magasabb frekvenciára való törekvés érdekében tisztítást fog végrehajtani

Az anyagiasságot reprezentáló intézmények összeomlása várható

A hullámszerű felébredés kísérőjelensége problémákat fog okozni olyan helyeken, ha a fény olyan helyekre kerül, ahol nem tudnak mit kezdeni vele

Ezek az elektromos áramlatok, idegrendszeri megbetegedéseket és memóriazavarokat okoznak, számos Ember megsérülhet, többdimenziós lényének felfedezésétől

Az Idegrendszer lesz a Kulcs, az Ősi szem megtalálásához (hogy tudjuk, kik vagyunk?)

Az Idegrendszer lépteti be az elektromos áramot a testbe és alakítja át magasabb energiává és indítja el a teste

(PL:15,16)


1990-2002-FÖLD MÁGNESESSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA

Mindig dinamikus mozgásban van

Mindig is egy körmozgást végez

De 1990-2002 között soha nem tapasztalt méretű volt ez a mozgás

Ez a bolygó energiájának általános emelkedését eredményezte

A mágneses háló elmozdult a hálócsoport segítségével, majd stabilizálódott az új tudatosságnak megfelelően

(K:10:6)

 

 

1990-AS ÉVEK ELEJÉIG

Titkos űrprogramok és időmódosító programok futottak még a Földön. A Földi kormányok

segítséget kaptak ekkor még a sötétség erőitől.

(GF:090803)


1990-ES ÉVEK

A GALAKTIKUS HIERARCHIA TUDATOSSÁGEMELŐ PROGRAMJÁNAK
HATÁSÁRA SZÉTESIK SZOVJETUNIÓ ÉS KELET-EURÓPA IS KISZABADUL A
SÖTÉTSÉG FOGSÁGÁBÓL

(GF:090803)


1990-AS ÉVEK ELEJE – SZOVJETUNIÓ SZÉTHULLÁSA ÉS JAPÁN

Szovjetunió széthullása a galaktikus energiák beáramlásának volt köszönhető, mert elveszítették fejlődési lehetőségüket. A folyamat visszaállítás az ország életbevágóan fontosságú a galaktikus erők számára.

Japán technológiai fejlődését és versenyképességét segítették ezek az energiák.

 

1990-1996 UTÁN

Az újonnan érkezettek má képesek voltak bizonyos paranormális képességeket kifejleszteni, és az veszélyt jelentett az Annunakik számára, akik így már nem álcázhatták magukat, így vegyszerekkel, ételek megmérgezésével és gyógyszerekbe tették be a gondolatainkat, érzelmeinket stimuláló szereket, majd erősebb gépezeteket használtak, amely interferenciát csinál az emberek és a mátrix mközött. 7 ilyen obeliszk van, amelyek alatt kristályokba programozott tudatossádcsökkentő hullámokat hoznak létre. Mobiltelefonok és energiabombák, oltások, gamma sugarakkal való visszaélés. (a legtöbbjük már nem hatásos!!!)

(Inu)

 

 

1991.

A FELEMELKEDÉS ELSŐ TERVE

TELJES NAPFOGYATKOZÁS

MELKIZEDEK RENDJÉNEK FELÉBREDÉSE

ÚJ ENERGIA ÉRKEZIK A FÖLDRE


1991.NAGY ELMOZDULÁS

Megteremtettünk egy tudatos elmozdulást a régi energiáktól

A bolygó, pedig elkezdett együttműködni velünk

(K:04.09.)


1991-BEN EGY ÚJ FREKVENCIÁT FEDEZTEK FEL, AMELY A MI GALAXISUNK SPIRÁLJÁBÓL, A TEJÚT KÖZÉPPONTJÁBÓL OSZCILLÁL.

Gregg Braden az Awakening To Zero Point (Ráébredés a Zérus Pontra)

WWW.FLUIDEMERALD.COM


1991. JANUÁR 10.-19. A FELEMELKEDÉS ELSŐ TERVE

Ez volt az eredeti terv, a kritikus tömeg elérése a felemelkedéshez. De az 1991. január 5.-én kirobbant öbölháború, felülírta.
Eddig az volt a terv, hogy az emberiség egy kisebb része tud csak felemelkedni, mintegy 500 millió ember, egy fénygömb formájában hagyják el a Földet egyszerre.
Az Együttérzés, a béke, harmónia kollektív energiája olyan erősségű volt, hogy úgy látszik, hogy a bolygón élő beavatottak képesek lesznek másokat is felemelni.

(Frissel2:176-177)

1991. 01. 10.-19 KÖZÖTT

A Földi energiák kerültek előtérbe a Felemelkedés folyamatában.

Különös időszak, egyfajta időív nyilt meg az Egyiptomi Nagy Piramisban, és annak használatának megismerésével, módunk lesz egy hiperdimenzionális valóság elérésére.
Erre az időszakra (
01.15) esett Irak megtámadása, de a földi emberek még nem jöttek össze annyian, egységtudatosságba, hogy a felemelkedési kísérlet elkezdődjön, így a mesterek távol maradtak.

(Frissel3:29)


1991. FEBRUÁR 21.-TŐL

A Montauk projekt részeként az Öbölháború(k)ban az agykontroll technológia alkalmazásával, az iraki katonák tömegesen megadták magukat.

(Frissel2:65)


1991. MÁRCIUS ÓTA

A NAP LEGINTENZÍVEBB HÓNAPJA,

2005 ősze a Nap és a Föld egész történelmének egyik legviharosabb 3 hónapja.

A NAP EGYRE NAGYOBB ERŐRE KAP.

(APO)


1991. MÁJUS 4.-IG – TOTH

Toth eddig maradt a földön saját testében. Addig maradt és segítette az emberiséget, amíg elértünk egy magasabb szintre.

52.000 ÉVVEL EZELŐTT – TOTH

Ekkor tanulta meg Toth, hogyan kell életben maradni a halál helyett, azaz Felemelkedett.

Háromszor magasztosulás:

16.000 évig Atlantisz királya volt: Chiquetet Arlich Vomalites néven.

Egyiptomban Toth lett a neve

(Kb. I.E. 3100-ban) Görögországban Hermész volt

1991 május 4.-ig maradt a Földön ugyanabban a testben.

Orr: Tothról, létezik egy Thot néven ismert személy, Atlantisz rezgése, egy olyan mester, aki az újjászületést megismertette velünk, és materializálta azt. Drunvalo, aki Thotot személyesen is ismeri elmondta, hogy 52.000 éven keresztül, napi 2 órát tölt el az újjászületés légzésének gyakorlatával.

(Frissel2:106,134)(Frissel:49)

1991. MÁJUS 4.

Toth megkéri Drunvalót távozása előtt, hogy tartsa meg a Három Fázis Tanfolyamát, amely inkább a Földanya és az ő 13.000 éves mesterek mezejének aktiválására, felemelkedésére szolgál.

(Frissel3:31)1991. JÚNIUS 11. TELJES NAPFOGYATKOZÁS

A maya próféciák szerint ezen a napon a”csillagok mesterei” jelennek meg a Földön.

A forrás szerint ez meg is történt Mexikóban.

(Dannelley: Az örvényen túl.)

1991 JÚLIUS 11-E ÉS 1992 JANUÁR 11-E KÖZÖTT TÖRTÉNT

AZ IBOLYA LÁNG BEHATOLT A FÖLD AURA MEZEJÉBE ÉS ÁTVÁLTOZTATTA A NEGATIV FREKVENCIA MINTÁK NAGY RÉSZÉT

Az 1991 és 1992 a Föld és az emberiség csodálatos átalakulási évei voltakAz Ibolya Láng behatolt a Föld aura mezejébe és átváltoztatta a negativ frekvencia minták nagy részét, úgy, hogy Gaia elegendö Teremtö Fényt tudott beintegrálni, hogy a közép-negyedik-dimenziós frekvencia szinten kezdjen vibrálni, ami lehetövé teszi számára, hogy fokozatosan a megfelelö pályára álljon a végsö, ötödik dimenzióba való felemelkedés elökészületeiben.

Sok tolmácsolása volt már, hogy mit is jelentett a 11:11 átjáró, az az esemény, amely 1991 július 11-e és 1992 január 11-e között történt. A 11:11 számok úgy is tolmácsolhatóak, hogy egy fajta folyosót képviselnek, és ez lenne a helyes feltételezés.  A XX-ik század elsö felében a Fény hártya, amely a vesztegzárat vagyis a pálya határt képezte, teljes egészében szertefoszlott, és a jó része az asztrál sik negativ energia kiáramlásának át lett alakitva, át lett minösitve. Ismételten az emberiségnek megadatott a Kozmikus információhoz való hozzáférés, és a Felsöbb Birodalmak Lényeivel való közremüködés és közösség lehetösége.

Amint egyre több és több áldott Lélek gyógyult meg és alakitotta át saját negativ vibrációs mintáit, az Energetikai Szignatúráik elkezdtek rezonálni a negyedik dimenzió magasabb al-szintjeinek harmónikus frekvenciáival, és azt követöen, életük elkezdett drámaian megváltozni.  Milliók léptek le a karma kerekéröl és léptek be a kegyelem állapotába, és kezdték komolyan keresni és követni a Megvilágosodás ösvényét.  Ez volt az az idö is, amikor sokan akik beleegyeztek, hogy a Spirituális Hiererchia hirnökei lesznek, fel lettek szólitva, hogy teljesitsék Isteni földi küldetésüket. Ez idö tájt, pontosabban 1992 január 11-én volt, hogy elöször léptem kapocsolatba szeretett hirnökömmel, akit ebben a létidöben Ronna Hermanként ismertek. Állandó társak vagyunk attól kezdve, és ö rendithetetlenül szentelte életét a spirituális küldetésének.  Ö is, mint megannyi más elkötelezett Lélek világszerte, ösztönzöje és fénylö példája az emberiségnek.

Amióta a 11:11 átjáró megnyilt, minden évben egy speciális 11:11 kapu nyilik meg ergy rövid idöre, hogy a Felemelkedett Mesterek meg a Fény Lények kapcsolatba léphessenek mindazokkal akik elérték a harmónikus frekvencia minták megfelelö szintjét, hogy elkezdhessenek kommunikálni vezetöikkel, tanitóikkal meg angyali barátaikkal és lehetöleg a Fény hirnökeivé váljanak. Tudjuk, hogy ez megtörtént sokkal közületek, akik olvassák üzeneteinket, és szeretnénk könnyiteni nektek,  meg segiteni megértenetek, hogy mi történik és mire kérünk benneteket.  Ez egy csodálatos ajándék szeretteink, és nincs mitöl félnetek, mert ti most vissza kéritek ”Lényetek természetes állapotának” egy részét.

RH:0912


1991. AUGUSZTUS-NOVEMBER

Az Emberi tudatosság változásának köszönhetően ELMARADT A SHASTA-HEGY VULKÁNKITÖRÉSE (a hegy belsejében egy magasabb dimenzióban Lemuriai felemelkedett népcsoport tartózkodik jelenleg is, ez egyben Kalifornia egyik szakrális hegye is. A tervezett lebontó energia viharok és villámvibrációk formájában távozott.

(Amorah)

 

1991.NOVEMBER 11. A MELKIZEDEK-RENDJÉNEK FELÉBREDÉSE:

az ősi bölcsességek, titkok feltárásának kezdete, megosztása az emberangyalokkal.

(Solara 11:11)


1991. DECEMBER – 1992. FEBRUÁR között.

Európa fölötti ózonréteg 10-20%-a eltűnt.

(Frissel:29)

 

1991. KARÁCSONYÁN KEZDŐDÖTT MEG AZ ÚJ ENERGIA FÖLDRE ÁRAMLÁSA

(Kryon:1:3)


1991-2001. KÖZÖTT

AKTÍVÁLTÓDOTT VOLNA AZ IZRAELI PROBLÉMÁK MIATT, A  3. VILÁGHÁBORÚS TERV.

A NATO  és a Varsói Szerződés országai egymás ellen fordultak volna

Ennek ellenére az 1987-es döntéseink után a Szovjetunió bukása megváltoztatta a Föld történelmét

(K:06.03.31.Ensz)

1991.-2001. KÖZÖTTI VÁLTOZÁSOK

A teljes civilizációs pusztulás helyett, csak a létezők 1%-a távozik a Földről. Ez kb. 50 millió ember. Nem lesz globális pusztulás.

Azok távoznak, akiknek semmi reményük a fejlődésre, a nagyobb spirituálisvilágosság elérésére

Ez a folyamat 1991 év végétől veszi kezdetét

Háborúk, éhínség, új betegségek pl. Afrikában az AIDS, rendkívüli természeti jelenségek, tömeges távozások, és még meg nem jósolt tömeges eltávozások

(Kryon1:4)


1991. UTÁN

1991 UTÁN MÁR CSAK A SZOLGÁLÓ ENTITÁSOK VEHETNEK RÉSZT A KÖZVETÍTÉSEKBEN. Azért is, mert Ők már nem vesznek részt a  közös tanulási folyamatban.

Így ők lesznek az új közvetítők is.

 

ETTŐL KEZDVE CSAK A VILÁGEGYETEM HOZZÁJÁRULÁSÁVAL LEHET KÖZVETÍTENI.

Csak a szolgáló entitások vehetnek részt a közvetítésekben

A Közvetítéseknél a Szeretet a Kulcs

A szolgáló entitások 8-9X többen vannak jelen, mint a jelenlevő emberek

(K:2:3, 2:11)

 

 

1992.

ÚJ ASZTROLÓGIAI MINTÁK

ÚJABB MEGVILÁGOSODÁSI HULLÁM

OZIRISZ VISSZATÉRÉSE AZ ALVILÁGBÓL

11:11 CSILLAGKAPU FELTÁRUL

 

1992.-1995.

A GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ ÉS AZ ANNUNAKI ANCHARA SZÖVETSÉG TALÁLKOZÓJA ÉS TÁRGYALÁSSOROZATA

 

A G.F. informálta az Annunakikat, hogy közel van a kapcsolatfelvétel napja, és a Mennyország szándékát, hogy e szent Földet felszabadítja. A megbeszélés-sorozat 1995-ben ér véget és békeszerződéssel zárul. Az Annunaki visszavonul, a Naprendszer sarkában lévő támaszpontjára, s magára hagyja korábbi kegyeltjeit.

(GF:2010.00626)

 


1992. -  2011. 10.28. PLANETÁRIS ALVILÁG 7. NAPPAL - GYÜMÖLCSÉRÉS-MAJA IDŐCIKLUSBAN

Számítógépes Hálózatok kialakítása.

 

 

1992.-ÚJABB (1987 ÓTA) MEGVILÁGOSODÁSI HULLÁM

1987-et követően, egy másik megvilágosodási hullám érte el a Földet. A Colombo (Galamb) csillagkép Galamb/Béke csillaga a Kristály Öntudatosság/Krisztusi Tudatosság fényét árasztotta el a Földre, amely elkezdte felébreszteni az emberiségben az alvó prófétát. Ez az Ajtó kinyílt és már nem csukódik be többé. Ettől az időtől kezdve milliók ébredtek fel, belül. Istenségüket ébresztették fel, a teremtői tudásukat, amely eddig is reprezentálta őket

(Gillan MacBeth-Louthan: A.Q:103)

 

 

1992.

A VÁLTOZÁS ÉVE

(Kryon:1:2)


1992.-AZ ELSŐ EVANGÉLIKUS PÜSPÖKNŐ

Maria Jespen németországi beiktatása. Nem sokkal előtte szentelte az első nőt pappá az anglikán egyház is


1992.

Ronna Hermanhoz megérkezik Mihály Arkangyal és elkezdi átadni a szerető és tanítói üzeneteit.


1992.

V I V A M U S ( VYWAMUS , WYVAMUS) entitás, azaz Barbara Burns, először angolul  jelent meg, 1992-ben. Kommunikáció felsőbb intelligenciákkal

 

1992-BEN

OZIRISZ VISSZATÉRT AZ ALVILÁGBÓL, a születőben lévő Új Földre (nem a régi Földre)

(SBP)

 

1992. – 2012. A FELEMELKEDÉS RÁCSHÁLÓJA

 

A Felemelkedés Rácshálója (más néven Fény-Háló) egy újonnan létrejött energiaháló, amely körülveszi Földünket, visszatükrözi és felerősíti tudatosságunk jelenlegi felemelkedettségi szintjét. Ez egy kristály ”fény” mátrix, amely 1992-ben került lehorgonyzásra, 5 évvel a Harmonikus Konvergenciát követően. Bár már a helyén van és működik, teljes aktiváltságát 12 fázisban fogja elérni, teljes vibrációs rezgését pedig a 12-12-12-ben, tehát 2012. december 12-én. Az elkövetkező 12 évben egyedülálló módon előforduló tripla dátumok (01-01-01-től 12-12-12-ig) mindegyike numerikus fénykódokat fog hozni, amelyek megnyitják és aktiválják a fényháló 12 fő felületét.

A rácshálót úgy vizualizáld, mint egy geodetikus gömböt, amely ötszögekből és háromszögekből áll, és amelynek úgy csillognak az oldalai, mint a briliánsnak. Ez egy új test kristálymagja, egy dupla penta-dodekaéder. E rácsháló a Fölbolygó merkabája, és elérkezett az ideje, hogy létrejöjjön. E dupla penta-dodekaédernek 144 lapja van. A 144-es szám a krisztusi felemelkedés száma. (Mindegyik dodekaéder 12 ötágú csillagból (pentagramból) áll, amelyeknek összesen 60 lapjuk van. Add hozzá (a hatvanhoz – a fordítók megjegyzése) a 12 ötszöget, és 72-t kapsz, ami megduplázva 144!).

 

Földünket nem egy, hanem három hálósablon veszi körül, hatva az emberi életre.

A három háló különálló, mégis sokszínű kapcsolatban áll egymással. Különállóan működnek: az egyik bolygószintű mágneses mezőként, a másik tellúr elektromágneses mezőként, a harmadik fénytudatosság mezőként. Az egyik megváltozása vagy módosítása arányosan befolyásolja a másik kettőt.

 

A Felemelkedés Rácshálója két tengelypontban van lehorgonyozva a Földre. Óriási energiavezetékek indulnak ki az északi pontból és a déli ponton lépnek be. Ezek az energiavezetékek közvetlen kapcsolatban állnak a Föld összes szent helyével, amelyek ezrével fordulnak elő.

 

A hálók a Föld és a Szellem paramétereit tükrözik, és bizonyos mértékben szabályozzák is. A Gravitációs és az Elektromágneses Háló számos alkalommal lett már korrigálva azóta, hogy 200 ezer évvel ezelőtt az emberiség létrejött a bolygón. A fénytudatosság hálója az emberiség tudatosságának növekedésével együtt bontakozik ki.

 

Az 1987-es Harmonikus Konvergencia teszt volt a Föld vibrációs szintjének a felmérésére. A Földön a „fény” messze magasabb szintet ért el, mint korábban bármikor. Első alkalommal a „nagy bukás” (Atlantisz bukása – a fordítók megjegyzése) óta, a bolygó több „fényt”, mint „sötétséget” hordozott. Ennek következtében a három háló „felfrissítésre” szorult.

A Mágneses Háló korrekciója vékonyított a fátylon, eltávolítva az emberiséget a dualitástól.

 

A Tellúr Háló korrigálása lehetővé tette, hogy a szent helyek magasabb rezgésszintet érjenek el.

A Fény, vagy másképp a Felemelkedés Rácshálója új, magasabb szintű geometriai mintát vett fel, amely egy sokkal kifinomultabb fénykód beállítására volt képes, mint a korábbi ikozaéder.

 

 

A planetáris hálók terve nem újkeletű dolog. Platón is foglalkozott velük, ugyanúgy, mint az ókori egyiptomiak, a mayák és a hopi indiánok. Ebben az értelemben e hálók jelentik azt a sablont, ’programot’, amely lehetővé teszi az összes életnek, hogy magas fejlettségű fényből álló testben működhessen.

 

Ha úgy nézzük, a Felemelkedés Rácshálója „ablak 2012-re”, és jelentős mértékben szükséges a felemelkedésünkhöz.

(James Tyberonn - A Felemelkedés Rácshálójának aktiválása. www.shaumbra.wire.hu)

 

 

1992.01.01. AZ ÚJ ASZTROLÓGIAI MINTÁK KEZDETE

Az Új korszak szülöttei,

1, ÚJ LENYOMAT MINTÁVAL SZÜLETNEK, hogy alkalmazkodni tudjanak az új helyzethez. Az aurájukban: vörös és vörösesbarna színek, az alapkisugárzásban pedig a sötétkék árnyalatai.

2, AZ ASZTROLÓGIAI TÁBLÁZATOKBAN MUTATKOZÓ KISBOLYGÓK (Merkúr, Mars, Vénusz és más kisbolygók) retrográd mozgása és más negatívumok nem vonatkoztathatók rájuk.

3, AZ INDIGÓ GYERMEKEK a személyiséget általában befolyásoló bizonyos asztrológiai jellegzetességeket megsemmisítő lenyomatokkal születnek

4, a rendszerben (asztrológia) dolgozóknak információ: hogy 1992- TŐL KEZDVE MINDEN PLANETÁRIS ESEMÉNY 2-3 FOKKAL KELETRE MÓDOSUL (JOBBRA).

(Kryon: 1:2 ,1:4)

(m: 2004 KÖRÜL A Föld mágneses hálójában csaknem 5*-os változás történt)

 

 

1992. JANUÁR 11.

ÚJ ASZTROLÓGIAI MINTÁK

AZ IGAZI SZERETET LEHORGONYZÁSA. A 11:11 CSILLAGKAPU AKTIVÁLÁSA.

MEGVÁLTOZTATHATÓVÁ VÁLT A BIOLÓGIAI ÉS MÁGNESES LENYOMAT

A LEGMEGDÖBBENTŐBB ENERGIA AZ EMBER ÉS A TÖRTÉNETÉBEN

A PECSÉTEK FELTÖRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

MÁSODIK BELEGYEZÉSÜNK ÉS ENGEDÉLYÜNK


1992 JANUÁR 11.(19920111= 11:11)

A 11:11 energiájának megnyilvánulása: 1992 január 11.(19920111=11:11) indítódátummal a már nyitott dimenziókapun az alakuló új MADÁRCSILLAGnak kell majd átmenni. A Madárcsillag nem más, mint egy csillagátfedés, hogy haza juthassunk, az Új csillagmátrix a 7 csillag köteléke (3+4 dimenzió együttesen), (Plejádok+Syrius átformálódása, feltételezések szerint).

A 11:11 kapu a 7. Oktáv, az Egység kezdőpontja.

Megj: (A 11 sokszorozódása, mindig új mesterszámokra utal, pl. Krisztus: 33)

Az átvonulás vége: 2011.12.31=32, de a következő nap a képzeletbeli a 33, a Krisztusi Tudatosság végleges eljövetele, az 5. Dimenzió kezdete.

A 11:11 más néven a HARMONIKUS KONVERGENCIA (1987. AUG. 16-TÓL) a régi energiák egyensúlyba hozása, ezután a HARMONIKUS KONKORDANCIA (2003. NOV. 8.) következik,

a harmonikus összhang, amikor saját isteni részünkkel kerülünk majd egyensúlyba.

A 2. Fontos lépés 1987 után.

Lásd még: Lightworker 2003. Nov.15 illetve Kryon7:9,10:10; Hírlevél: 2003.11.05

 

1992. JANUÁR 11. AZ IGAZI SZERETET LEHORGONYZÁSA. A 11:11 CSILLAGKAPU aktiválása. A 11.11 kapu megnyitása: 1992.01.11. 11óra,11 perc helyi idő szerint, (2011.12.31.) a Mindenség Szolgálatának rezgésszáma szerint:1+11+21=33 a 2 Főtengelyen: Egyiptom-Giza Nagy piramisok, Új Zéland.

32 országból 500 fényküldött, de föld-szerte 144000 csillaglény közreműködésével, az idő folytonosságának megváltoztatásával, több száz helyszínen, köztük Magyarországon is.

(Solara 11:11)


1992. JANUÁR 11.

Az OGATTA csillagmező lehorgonyzása, amely a Madárcsillag csőrén helyezkedik el, ez segíti az EGYESÜLT JELENLÉTÜNK hazajuttatását.

(Solara: Csillagszülöttek)

 


1992. JANUÁR 11.

A LEGMEGDÖBBENTŐBB ENERGIA AZ EMBER ÉS A TÖRTÉNETÉBEN.

Feltárul egy kapu, belépsz egy olyan helyre, ami eddig 7 pecséttel volt lezárva.

Ez a szellemi felemelkedés ajtaja.

(Kryon: VI:3)

11:11csillagkapu

Engedélyt adtatok az éppen elfogadott teher megkettőzésére.

(Kryon:1:3)

"A sejtjeinkbe kódolt, előre beprogramozott indítómechanizmus, amely már azelőtt jelen volt, hogy alászálltunk az anyagba, s amelynek aktiválódása azt jelzi, közeleg, a beteljesedés ideje."

(Solara:11:11)


1992.01.11.

A PECSÉTEK FELTÖRÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

Az emberiség minden tagja és biológiai rendszere egy magnetikus kódot kapott a Világegyetemtől, mely a Föld mágneses hálójának erővonalába továbbítódott

MEGVÁLTOZTATHATÓVÁ VÁLT A BIOLÓGIAI ÉS MÁGNESES LENYOMAT

A Pecsétek feltörésének lehetőségét hozta.

EZ INDÍTJA MAJD EL A 12:12 FOLYAMATOT

(K:3:3)

A HÉT PECSÉT FELTÖRÉSE

A régi energiák vonalának a vége

4 éves terminus 2007 késő nyaráig (2007.09.18)

7 pecsét,7 csakra, Jelenések Könyve

A lepecsételt titkok a régi energia főbb meghatározói voltak, azaz az, hogy abba az energiakörben, mi az energiák működésének elvei.

A Feltörésük, magasabb rezgés elérésével lehetséges, és ezek megismerésével lehetővé válik az új energiakörbe való belépés, az új energiába való átmenet.

A pecsétek kinyitása folyamatos tevékenységet igényel, hiszen nem egyszerre, és nem egyszeri nyitásra reagálnak, de a sorrend a fontos.

A változás majd spirálisan körös egyre bővülő koncetikusságban nagyobbodik.

Minél többször nyitódnak, annál nagyobb a kör, annál több benne az új energia eleme.

Nagy a visszacsúszás veszélye, főleg az 5. Csakránál.

A pecséteket mindenki csak saját magának, magáért tudja megnyitni, ezzel megváltoznak az én-rezgései és semleges potenciájú energia küldésére kerülhet sor, azokat aztán bárki felhasználhatja.

Régi paradigmák, dinamikák, mintázatok kerülnek megváltoztatásra. A rózsa gyümölcse magába foglalja a 7 pecsét kinyitását.

(Bővebben lásd: T:4:12, azaz 2003. Július 19.-i közvetítése az Idővonalban, Tóbiás részletesen megadja a pecsétek meghatározását, és felnyitási lehetőségüket)


1992.01.11.

ENGEDÉLYEZŐ SZAVAZÁS

Az 1987-es rezgésszint megmérését követően a felemelkedés felé mutató energiáknak köszönhetően, egy eseménysorozat lett megteremtve, hogy be tudjuk teljesíteni a nagy Tervet.

(K:5:2)


1992.01.11.

MÁSODIK BELEGYEZÉSÜNK ÉS ENGEDÉLYÜNK

(az első volt 1987-ben : A Harmonikus Konvergencia)

A Felemelkedés első hullámának fogadni tudta az Emberiség és a Földanya.

Ez újabb részletesebb tervet indított el, amely már tartalmazott konkrét időkapukat, ahonnan újabb fénykódok jutnak el világunkba.

Másodszor is megkérdezték a Fény küldöttjeit, vállalják-e ezt az utazást.

(Átlényegülések:1:28)1992. JANUÁR 11.- 2011. NOVEMBER. 11. – A 11  11:11  KAPUK /SOLARATÓL

 

A 11:11 jelentése: két eltérő evoluciós spirál közötti híd

 

Egyik a Megosztottságba vezet, a másik az EGYSÉGBE van lehorgonyozva.

11 kapuja, frekvenciasávja van, ezeken kell áthaladnunk megérkezésünkig.

Mindegyik frekvenciasáv egy tudatossági szintet képvisel, van egy harmonikus rezgése.

Az Idővonalban: 1992. január 11. és 2011. november 11. között történik

Ekkor az evolúció két spirálja szétválik

Döntésünktől függ, hogy a Megosztottságban, vagy az Egységben akarjuk lehorgonyozni magunkat

Az evolúció 2 spirálja: 2011. december 31.-én megint szétválik.

A 11-es szám: Belépési pontot jelez: Új dolgok belépési pontja: az Új és Váratlan Hírnöke.

A 11:11: a sejtekbe kódolt, előre beprogramozott indítómechanizmus, a Beteljesedés utáni Felemelkedést jelenti, még az anyagba szállásunk előtt terveztük be.

A 11:11 mesterszám, az Új Ismeretlent jelenti.

A 11:11 egy rendkívüli esemény a tudatosság új szektorából.

A 11:11 KAPU

1. Kapu: 1992.01. 11-12.

A SZÍV MEGGYÓGYÍTÁSA-AZ EGYETLEN SZÍV- AZ ÚJ ÉRZELMI TEST LÉTREHOZÁSA.

Több százezer ember vett részt a kapu megnyitásán, világszerte. Két Főtengelyen volt aktiválva: Alfa pontja: Új Zéland-Queenstown, Omega pontja: Egyiptom

2. Kapu: 1993. június 5.: Főtengely: Ecuador: Pululahua vulkán krátere

MINDEN POLARITÁS EGYSÉGBE VALÓ ÖSSZEOLVADÁSA

3. Kapu: 1997. máj. 17, augusztus 17, október 12. Három lehorgonyzása volt.

A, május 17. Szlovénia-Bled:  EGYETLEN LÉNNYÉ VALÓ TÁGULÁS

B, AUGUSZTUS 17. Montana-Euréka: A FELSŐBB VALÓSÁG BELÉPÉSI PONTJA A JELEN PILLANATÁBAN

C, 1997. OKTÓBER 12. Ausztrália-Glasshouse hegység: FELSŐBB SZERETET lehorgonyzása

4. Kapu: 1999. augusztus 11. Francia Polinézia: Tahiti: Tetiarore Atoll:

AZ EVOLÚCIÓS LABIRINTUS ÁTRENDEZÉSE

5. Kapu: 2002. október 19. Hawaii-Kaou, Wood Valley:

SZEMÉLYES SZABADSÁG ÉS FELEMELKEDÉS

6. Kapu: 2004. május 29. Írország-Dingle félsziget:

EGYETLEN FÖLD EGYETLEN LÉNY

7, Kapu: 2004. október 30-31. Főtengely: Udaipur-Rajasthan-India:

MEGLÁTNI AZ ÉSZREVÉTLENT

8. Kapu: 2007. február 11. (11:11)-A 11:11 8. KAPUJÁNAK MEGNYITÁSA

Főtengely: Mallorca, Spanyolország – Első nyitás: Lótusz Szív, a Lótuszvilág, a Lótusz Szeretet

Az első kapu 1992-ben történt megnyitása óta ez a legjelentősebb és legerősebb Kapunyitás a 11:11-ben. A 8-as Kapu annyira óriási és annyira létfontosságú, hogy 2 nyitás lesz, az egyik 2007. febr. 11-én, a másik 2008 végén. Ezért az elkövetkező 2 évben a Lótusz Szív, a Lótuszvilág, a Lótusz Szeretet és az Igaz Szereteten alapuló Párkapcsolatok kapnak hangsúlyt az életünkben.

A 1111 megosztás nélkül: elérhető a Kvad energiája

(Dél-Amerikára volt tervezve, 2006. második felére, de átcsúszik 2007. év elejére)

8. Kapu:2 nyitás: A 8-ik Kapu Nyitást 2009.Június 5-én reggel 9:30 órakor

kezdjük és délután 4 óra körül fejezzük be Bolíviai idő szerint A 8-ik Kapu Fő Tengelye (Master Cylinder)  Peruban és Bolíviában a misztikus Titicaca tónál lesz

A 8-ik Kapu Második Nyitásának monumentális a hatásköre és messzire nyúló
következményei lesznek.  Az Egy Igaz Szeretet teljesen Új Ősmintázatának

(Mátrix) a születését jelöli

9. Kapu:

10. Kapu:

11. Kapu: 2011. november 11-én

SBP


11:11 MEGJELENÉSE.

Nos, megértetted az egyik nagy igazságot. A 11:11 megjelenése mindig egy nagy ébresztési jel és az Isteni Intervenció cselekedete. A 11:11 hatása most is tart, biztosan nem ért még véget az 1992-es aktiválása óta. Mások, mint a Harmonikus Konvergencia 1987-ben és a közelmúlti Konkordancia valóban szignifikáns kozmikus események voltak…

(Allen Stacker)

 

1992. -11:11-AZ EMBERISÉG ENGEDÉLYE A FELÉBREDÉSRE

1992-ben a 11:11 volt az Emberiség engedélye a Felébredésre, és ez az a szám amely elkezdte ezt aktiválni. Ez a szám kísér bennünket energetikáján a SZOLÁRIS FÉNY ÚJ OKTÁVJÁBA. Ezeket a kapukat követve, egyre többet tudhatunk meg belső önvalónkról. Ez a kapu, vagy Híd, a magasabb képességünkhöz vezet, amint kapcsolódunk isteni memóriánkhoz.  AZ EGY AZ EGYBEN AZ EGYSÉGBEN : mélyen megnyitja a bennünk lévő Lélek Központot, és ez az energia, aktívan  velünk marad egészen 2012-ig

(Gillan MacBeth Louthan - Plejádi Council: Awakening – Healing:105)

 

 

1992 ÓTA-FÉNYTANÍTÓK TANÍTÁSAI

Nagyon érdekes, ahogy az új rendszereket szemlélitek, mert úgy találjátok majd, hogy a legtöbbjük csak az utóbbi 15 évben áll a rendelkezésetekre. Nagy figyelemmel kísérjük ezeket. Magas energia-szintű tanítók azok, akik megkapták őket. Kutassatok utánuk. Miattatok vannak itt, és tanításaikban éppen azt a dolgot vázolják fel: a kozmikus intelligenciát.


Segíteni nektek, megtalálni isteni mivoltotokat, valahol belül - ez a mi üzenetünk. Felébreszteni a lelketek igazi lényegét, segíteni, hogy meglássátok, hogy örökkévalóak vagytok – ez a mi üzenetünk. Mennyien fogjátok elhagyni ezt a termet boldogan, csak azért mert itt lehettetek? Vagy hányan fogjátok majd azt mondani, „Szeretnék valamit megváltoztatni az életemben. Fáradt vagyok már attól, hogy mindenért aggódjak.”

(K:061014)

 

1992. JANUÁR 17.

AZ IGAZI SZERELEM MINTÁZATÁNAK LEHORGONYZÁSA A FÖLDÖN

Egyiptom: Philae sziget, Izisz Temploma

(SBP)

 

 

1992.03.03

KRYON ELSŐ ÉLŐ KÖZVETÍTÉSE. A 3:3:3 (9) KAPU IDEJÉBEN.

A 9 vibrációja a befejezettséget, az események lezárását jelenti, és a jelen időt is kifejezi.

A mágneses háló vibrációja is 9, és ugyanannyi közvetítője van Kryonnak.

(Kryon: 1:3)


1992. JÚNIUS 21./NAPFORDULÓ –INKA PRÓFÉCIÁK

A FÖLDI BÉKE ÉS A FÉNY KORSZAKÁNAK ELKEZDŐDÉSE

A 10. PACHAK(C)UTI IDŐSZAKA

Elkezdődött az Új Korszak a Fény korszaka.

A Földanya (PanchaMama) energiáinak aktiválása ezen a napon történt meg a Titicaca (Titoktava) tó erővonalában.

Viracocha (a Napisten, Napatya) ismét megérintette a Nap gyermekeit, az Inkákat. INKÁK = NAP GYERMEKEI) IN-TI: napsugár, Napistengyerek és KHA-NA: FÉNY (lásd még: KÁ, Csí, Kánaán).

A Nap Bölcsei elhatározták, hogy eljött az idő a visszatérésre.

Ezen a napon, a Nap Gyermekei összegyűltek, hogy megünnepeljék, az új korszak kezdetét.

Ez a 10. Pachakuti időszaka, a 10. Átváltozásé, amely kb. 500 éves terminus. A Pachakutik (Az Átalakítók), egy emelkedő és egy ereszkedő tudatosságú, egymást váltó, nappali és éjszakai részből állnak. Egy sötét, egy világos, melyek tükrözik a dualitást. A 10 Pachakuti, tehát 5 Intinek, (Napnap), azaz 5X1000 évnek felel meg. Tehát I.e. 3000 körül indul az időszámítás. A páros Pachakutik a női elvnek, míg a páratlanok a férfi elvnek felelnek meg.

Új tudatosságú gyermekek születnek, jönnek le az égből, akik példát mutatnak majd a régi embereknek.

Ezt az Új ciklust az Anya (NŐI) energiája jellemzi: a mindenkiért való gondoskodás, a feltétel nélküli szeretet érzése. Az egyensúly, kiegyensúlyozódás, harmónia, elfogadás érzéseinek univerzális értékei. Eljön a Földi Béke, A Fény Korszaka. (Lásd még. 1992:11:11, az Idővonalban)

(F: James Aévaló Merejildo – Malku : Inka beavatás, avagy a Puma ébredése. Viztérítő K. 2007.)

 

1992. JÚLIUS 26. -A 13. SUGÁR ÉS A NAP TUDAT NAPJA.

A maya próféciák szerint a bolygónk a nagyobb fénytestbe való beavatás idejébe lép.

(Dannelley: Az örvényen túl.)


1992. JÚLIUS 26.

Az USA- ban megrendezett Harmonikus Megközelítés szertartás megvédte Kaliforniát a több látó által is jósolt totális pusztító földrengéstől.

 

1992. – USA – VÁLASZTÁSOK

G. Bush és B. Clinton jelöltek, ellenfelek? Mindegyike, ugyanazoknak a titkos társaságoknak voltak a tagjai: Háromoldalú Bizottság, Külügyi Kapcsolatok/Külkapcsolatok Tanácsa

(Frissel2:55)

 

 

1992. NOVEMBER

A VILÁG VEZETŐ TUDÓSAINAK MORÁLIS FELHÍVÁSA A VILÁG ÖKOLÓGIAI HELYZETE KAPCSÁN

(DP:84)

 

 

1992. UTÁN

nagyobb gyógyító erővel rendelkezünk

kivetítéseink megvalósulhatnak

(Kryon:1:2)

 

1992. – 2012. AZ UTOLSÓ 20 ÉV, AMELY IDŐ A NEM-IDŐ

A Drezdai Kódexben leírják, hogy minden 117 korszak után a Vénusz ugyanazon a helyen található az égbolton és pontosan ekkor a Napunk működése változásokon megy át, megjelennek a napfoltok, kitörések, és szelek.

Ránk hagyták örökségül, hogy minden 1 872 000 kin azaz 5125 év után Napunk ezen változásai sokkal erősebben észlelhetők és így nagyobb hatással vannak a földi életre is.

Ilyenkor történnek a nagy természeti csapások. Ez a Kódex ugyanígy leírja azt is, 1, 366 560 évnek van egy 20 éves számolási különbsége ezzel a számmal, mely a kereszt templomában Palenquen megtalálható és éppen ezért nevezték az utolsó 20 évet 2012 december 22 előtt, mint "az idő mely nem idő"!

Tehát valójában az utolsó 20 (1992-től) év az az idő, amikor ezek a változások elkezdődnek, ettől az időtől kezdve kezd nagyobb mennyiségben, csökkeni a villamos-delejes (elektromagnetikus) erő hatása a földön.

1992-2012.12.21.

A Drezdai Kódex alapján: 366.560 évnek van egy 20 éves számlálási különbsége:AMI NEM IDŐ és ez 1992-2012 közé esik.

Ez az utolsó 20 lineáris év

1992-2012. – UTOLSÓ KATUN

Maják a Föld Megújulásának Időszakának nevezik.

A Föld és Tejút Együttállásának (2012. utolsó szakasza)

GB.139

1987 és 1992 11:11

VIZUÁLIS AKTIVÁLÁSI KÓD AZ ÉBREDŐ CSILLAGMAGOK SZÁMÁRA

A Harmonikus Konvergencia (1987) UTÁN, 1992-BEN DERÜLT KI, HOGY TÖBBEZER EMBER KÉPES AKTIVÁLNI CSILLAGMAGVAIT A 11:11 CSILLAGKÓDJA LÁTTÁN.

EZ EGY KOZMIKUS ÁTJÁRÓT NYIT MEG A FELÉBREDÉSRE

Ilyenek még: 13:13, 14:14, 15:15

Háborús időkre: 21:12, 22:22, 23:23, 24:24

Más helyzetekre: 12:12, 12:21, 12:34

A Harmonikus Konvergencia és Konkordancia olyan egyesítő átjárókat hoz létre, amelyek középpontjában a Kozmikus Tudat és az ez által megváltoztatott emberi tudatosság áll.

 

1992.VÉGE – A SZÜRKÉK VÉGRE ELMENTEK A FÖLDRŐL

Egy perui nő, különleges képességével felemelte Toth hajóját, és a szürkék betegségére gondolt, olyanra, amilyen csak a Földön létezik. A szürkék között ez a betegség járványszerűvé vált, és ez arra ösztönözte őket, hogy 1992 végére elhagyják a Földet

(Frissel:54)


1990-AS ÉVEK A SZÜRKÉK FÖLDI JELENLÉTÉNEK MEGTILTÁSA

A  Szürkék, humanoid származásuk és kb. 30 milliónyian vannak, ők a birodalmak fosztogatói, és őmiattuk már nem kell aggódnunk, mert a szíriusziak a fejükre koppintottak. A Marson humanoid kultúra volt, de a hüllő civilizáció leigázta őket, majd tönkretették a bolygót.

1993-RA – SZÜRKÉKNEK BE KELLETT FEJEZNI GENETIKAI KÍSÉRLETEIKET A FÖLDÖN.

A zéta Reiculi rendszerből származó szürkéknek be kellett fejezni genetikai kísérleteiket a Földön

Kb. 85.000 félvér lényt hoztak létre, akik csak akkor térhetnek majd vissza a Földre, amikor az átmegy a teljes tudatosságába.

(GF)

Módosítás dátuma: 2011. május 20. péntek, 08:58
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 26 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!