AZ EMBER (SPIRITUÁLIS ANTROPOLÓGIA) PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. május 26. csütörtök, 16:50

 

AZ EMBER


(SPIRITUÁLIS ANTROPOLÓGIA)

EMBER: ÉN-BEÉRŐ, ÉNBE ÉRŐ, ÉN-BŐR, ÉN-POR, ÉN-BÍRÓ, ÓM-BUROK

 

Vélekedések az őseinktől, a földönkívüliektől (4-7 dimenzió), és a földöntúliaktól/angyali világ: (7-12 dimenzió)

"Értsétek meg Ti Vagytok az Univerzumok legrenitensebb lényei, azok akik sohase adják fel az  isteni igazság utáni kutatást, szép kis bagázs mondhatom, de éppen ezért esett rátok a választás, és amit itt tesztek az hatással van minden világokra, megtettétek, már megtettétek, tudnátok lazulni egy kicsit, hogy büszkék legyetek rá, amit tettetek azt, hogy mindenki léphet egyet előre, és ezért rendkívül hálások vagyunk, na és várjatok csak a java még most következik, gyertek már ki végre ebből az áldozatiságból, a túlélési nyöszörgésből...na hogy viselkedik ennyi, de ennyi Isten? És éppen ezért nincs arra szó, hogy mennyire szeretünk bennetek, és mindig veletek vagyunk, körülöttetek és bennetek "Földicsillagok"


 

EMBER

A teremtés betetőzésében nélkülözhetetlen, ő maga a világ második teremtője, ő maga biztosítja az objektív feltételeket… ami által az ember elfoglalhatja nélkülözhetetlen helyét a lét hatalmas folyamatában"

(C. G. Jung)


EMBER

Nemcsak fizikailag fókuszált lények vagyunk

Meg van bennünk a Lényünk Teljességének sűrített tudása

(S: 672.)


EMBER

Mindnyájan egy-egy szellemi lény vagyunk, és egy tanulási folyamatban veszünk részt

Ennek célja: elérni a tökéletességet, számos életen keresztül

Van olyan is, hogy egyszerre két vagy több életet élünk

(Mária)


EMBER

Isteni teremtőerővel rendelkező Energialények vagyunk


EMBER: (TÓBIÁSTÓL)

Nagyszerű lények, akik elhagyták a családot

A Földön tanultak, az isteni tapasztalatszerzés helye

A CSILLAGOKAT IS MI TEREMTETTÜK

Új csillagok és rendszerek teremtői vagyunk

A rezgési aktivitás megemelkedik az Univerzumban

Megszaporodnak a napkitörések, a gamma sugarak is aktivizálódnak (ezek mind a mi tevékenységünk eredménye)

(T: 1: 11)

 

Különálló, független, önálló, mégis összekapcsolódó entitás

(T: 2: 11K)

EMBER

Elfelejtette a fejlettebb csillagősöktől való származását.

(EA)


EMBER

A SZABAD AKARAT MÁSODIK BOLYGÓJÁNAK ANGYALAI

Teste egy Multidimenzionális frekvencia adóvevőjévé válik, képes elérni és továbbítani a fény-energiáit az Új Földre

(SCH)


EMBER (KRYONTÓL)

Arra vállalkozott, hogy az Egész rezgését magasabb szintre emeli

Mi az élet iskoláját járó szellemek vagyunk, több entitás van mellénk rendelve (K: 1: 1)

TUDATVÁLTOZÁS ELŐTT VAGYUNK

A 4. az utolsó szint a megvilágosodás korszakának küszöbe előtt

Felelősséget vállalunk tetteinkért

(K: 1: 3)

Tanulási folyamatban van

Szolgálatot teljesít

Az új energia előfutára

Tudásszerzésünk útján érkezik az átalakulás

(K: 2: 2)

AZ UNIVERZUM RENDJÉBEN KÜLÖNLEGES HELYET ELFOGLALÓ LÉNYEK

A tanulás és folyamatos fejlődés útját járják

NEM LÉTEZIK HATALMASABB ENTITÁS A FÖLDÖN

Minden más lény, entitás azért van köröttünk, hogy segítsék munkánkat, nekünk szolgáljanak szeretetükkel

Isten egy darabja, Aki a tanulás véges ösvényét járva a Földön, Álruhában tartózkodik itt

(K: 2: 5)

A FÉNY HARCOSAINAK ÚTJÁRA LÉPTEK

AZ EMBER AZ, AKI NAGY VÁLTOZÁSOKAT IDÉZ ELŐ

AZ EMBER FORMÁLJA A VILÁGOT

MINTÁJA NÉLKÜLÖZHETETLEN A VILÁGEGYETEM SZÁMÁRA

 

A dualitás feltételeivel, tanulási folyamatban van

Az egyetemes terv szellemében, egy magasabb cél érdekében, kihívásokkal néz szemben

A kihívásokra adott válasz a munkánk lényege

Személyes és kollektív értelemben megemelik a Föld vibrációs szintjét

Mi magunk írjuk meg saját forgatókönyvünket

(K: 5: 3)

Örökéletű, Csak ideiglenes formában él a bolygón

Munkájának eredményeként a bolygó beteljesíti állapotát

Egy új jövő előtt áll az Ember, megváltoztatva karmikus lenyomatát

Eddig a dualitás korlátja akadályozta spirituális látását

Társteremtéssel egy új életet hoz létre

(K: 6: 11)

„Nincs semmi, ami értékesebb lenne itt a Földön, mint az Ember, aki elkezd ráébredni benső hatalmára Az Ember a Felsőbb Én, a belső Istenség, aki azonban gyenge biológiai lénynek álcázza magát a Földön.”

(K. 6: 29)

 

Tanulási folyamaton megy keresztül folyamatosan, aki spirituális felébredést él át, felismeri a kísérlet végén, hogy az Új Föld kezdetéhez ért, és elfoglalja helyét a jelenben

(K: 7: 6)

A bolygón egy élettartamra Emberi Lénybe rejtőző Angyal

A Világegyetem egyedülálló, örökkévaló teremtménye

 

A FÖLDHÖZ KAPCSOLÓDÓ EGYEDÜLÁLLÓ ENTITÁS

AMIN KERESZTÜL MEGYÜNK, AZ AZ ENERGIA VIZSGÁJA,

AMIT A VILÁGEGYETEM NEM TUD MEGTENNI

Mint Isten egy-egy darabja, vonzódunk a szeretethez

Vizsgáinkat önkéntes alapon vállaltuk

Energiafátyol óv meg minket attól, hogy saját énünk, elmúlt éneink, és a többi ember valóságába beleláthassunk

Sem fölöttünk, sem tetteink fölött nincs ítélkezés

(K: 10: 4, 10: 5)

A Földön minden Embernek illeszkednie kell a többihez

 

VALÓJÁBAN MINDENT EGYÜTT TESZÜNK.

AZ EMBER ÖRÖKKÉVALÓ, DE AZ UNIVERZUMBAN TALÁLHATÓ TÖBBI ÉLET NEM ILYEN

(K: 10: 7)

Isten arcára pillantva Önmagára ismer

A Felemelkedés egyik Kulcsa: állandó kapcsolódás a Szellemmel

(K: 04. 09.)

Egyedül egy fajta létezik, ellentétben más emlősökkel

Korábban létrejöttek párhuzamosan más emberfajok, de hirtelen eltűntek

Kozmikus beavatkozás volt, szándékosan lett így kialakítva

 

AZ EMBER NEM A FÖLDRŐL SZÁRMAZIK

Intergalaktikus DNS-e van

Az evolúciós elv az volt, hogy létrejöjjön egy hatékony biológiai lény

EGY TÚLÉLŐ ÉS EGY VÁLTOZTATNI TUDÓ

A TÚLÉLÉS VOLT AZ ENERGIA HATÉKONYSÁGÁNAK KULCSA,

MERT MÁSTÓL NEM VESZ FEL ENERGIÁT

De van egy Korlátozó pontja: a gerinc

Ez nem az itteni evolúció eredménye

Ezt a korlátozást (más emlősökre is alkalmazva) fedezték fel 1999-ben, és a NO-GO (nem megy tovább, ha megsérül) jelzővel látták el

 

EMBER (JÉZUSTÓL)

"Az Ember az igazság és a hamisság furcsa ötvözete.

Az Ember a testbe zárt lélek

Ezért e Kettősség"

(Víz: 22)


EMBER - (RAMTHÁTÓL)

AZ EMBER: Isten elméjének egy darabja

A legnagyobb teremtő erővel rendelkezik

Az isteni értelem és szabad akarata

Mi alkotjuk a testi létezés csodáit

MINDIG ISTENEK VOLTUNK ÉS AZOK IS MARADUNK

Halhatatlan visszatérő teremtők

Minden élet első és közvetlen teremtményei

Isten tudata az emberben ölt testet

A Földi valóságban álcázzuk magunkat

A Földi teremtésben az ember elfeledkezett isteni mi voltjáról és halhatatlanságáról

Belemerült az anyagba

ÚGY NÉZZÜNK A GYERMEKEKRE, HOGY

ISTEN MINDEN LÉNYT EGYSZERRE TEREMTETT

Minden ugyanabban az időpontban keletkezett, ő a valódi teremtőnk

ISTEN: Soha nem élt rajtunk kívül

Megszerethető értelem, alkotó lénnyé tesz bennünk

A gondolatok kifejezésének eszköze vagyunk

Aki megtapasztalja, megismeri az őt megalkotó Istent

APRÓ FÉNYPONTOK VAGYUNK, DE EBBE MINDEN ÖSSZEGYŰLIK

Tüzes, tiszta fénygömbök, energiacsomók vagyunk inkább, amelynek test adatott

Lélek és szellem, Fény és érzelmi entitás elegye

Felelőssége van minden tettéért, tapasztalatáért

Isten testetlen, és mi is azok vagyunk valódi állapotunkban

Mi alkottuk meg a csillagokat is

Mi alkottunk meg minden pillanatot, eseményt

Sorsunkat Mi tervezzük

Korlátokat állítunk magunknak és belecsomósodunk az életbe

Teremtő Istenek vagyunk, akik mostanra nyájemberré lettünk

Olyan társadalomban élünk, ahol előírják, hogyan gondolkozzunk

A félelem, harag, háború korlátoz bennünket

A vallási dogmák, halálfélelem, divat, szokások akadályai az élet ajándékainak

A létnek nincsenek korlátai

10 és fél millió éve jöttünk létre fizikai testben és elfelejtettük isteni mivoltunkat,

elfelejtettük a halhatatlanságot (7. Dimenzióban !!!)

A fizikai létezésünk nem más, mint játék és illúzió

NÉZZ A TÜKÖRBE ÉS MEGLÁTOD ISTENT


(R: 1: 8)

Mi állítottuk elő a gondolatból az Atyát

Megalkottuk a teremtett világot

Értelmünkkel hoztunk létre minden létezőt

Mi teremtettük az élet egészét

 

MI VAGYUNK A MINDENSÉG TEREMTŐI

FELSŐBBRENDŰ ISTENI HATALOMMAL RENDELKEZÜNK

Bennünk van minden teremtés képessége: de nem tudunk róla

Isten az önmaga szeretetét formává tovább gondolta

Ebből fogant meg az ember ideája

A kitágult Isten megnyilvánulása

Az első teremtett valósága lett az ember

Mi vagyunk a gyermekei (fiai), a kisebb Istenek

Közvetlenül tőle származunk

Az Atya kizárólagos másolatai vagyunk

A gondolatáram folyamatossága

A Jelen örökkévalóságai

Amivé tesszük magunkat, az Atya is azzá lesz

FÉNNYÉ TÁGULT ISTENSÉG

FÉNNYÉ VÁLT ÉRTELEM A LÉNYEGÜNK

(R: 1: 10)

 

Isten hasonlóságára teremtetett

Az Atya másai vagyunk

Folyamatos fejlődés, változás, teremtés, öröklét, gondolat, fény, elektron, forma

Önmagunkban ismerhetjük meg -AKI VAN: mindenkivel és mindennel azonos Vagyok

(R: 1: 12)

 

A legnagyobb tanítók magunk vagyunk

Saját magunk tudjuk, milyen tapasztalatra van szükségünk

Nincs nagyobb entitás, valóság nála

Mi adjuk a világnak az összes igazságot, a valóság megannyi  arcát

Szeressük magunkat, a magunkban lakozó Istent

A szelíd hangot, szeressünk magunkban, amit érzésnek mondunk

Mi vagyunk önmagunk megváltói, mesterei, istenei

Szakadjunk el a dogmáktól, hiedelmek kötelékétől, idegen igazságoktól

Jó ideig megtagadtuk Isteni mivoltunkat

A szabad vélemény joga helyett, törvényt alkottunk

EMBER

Az egyetlen Isten egységes tudatosságából: az elkülönültség

Embernek lenni, nem könnyű

Ez az egyik legnehezebb Játékasztal a Minden Létezőben

(LW: 05. 10)


EMBER

„EMBER EGY TESTHEZ KÖTÖTT CSILLAG

EMBER A TÉRBEN SZÜLETETT

A CSILLAGOK GYERMEKE

AZ EMBER EGY HEGYHEZ LÁNCOLT LÁNC”

(Hermes-Toth)


EMBER

Nem hús-vér lény

Fény és energiavibráció alkotja

Hologramhoz hasonló

KDB:06.09.03


EMBER

AZ EMBER MINDIG KIVÁLASZTOTT VOLT

Az Ember már az állatok megjelenése előtt itt volt a Földön

Nem az állattól emberig tartó evolúciós folyamat zajlott le

Baird 6: 410


EMBER

A VILÁGEGYETEM CSODÁJA

MINDENNEK RÉSZE, MERT A LÉT VALAMENNYI SÍKJÁN ÉLŐ LÉNY

Víz: 32


EMBER
A Kozmosz Tökéletességének Lángja

Doreal: 145


EMBER

Örömkereső Lény

Ábr: 1:43

 

EMBER

Semmiféle lényből nem lehet Isten vagy Déva, csak ha átmegy az emberi ciklusokon

Boldogok azok, akik isteni körülmények között, mint emberek születnek meg.

BL: 248


EMBER

Minden ember Isten Gyermeke

Az Ember nem más, mint Isten küldötte a Földön

Isten Egy az emberrel

Víz: 91

 

EMBER

A megszabadított Krisztussá vált Ember

Az Isteni Fiú

 

EMBER

A Földi Élő Könyvtár katalóguscédulája

Érzéseinken, szeretetünkön, szexualitásunkon aktiválódik az isteni tudás bölcsessége, a fizikai univerzum minden létezőjének eredeti mintáinak napfényre kerülése

 

EMBER

„Ne gondold, hogy az ember a Földön született, még akkor se, ha földi lény

Az Ember fényszülte szellem.”

Napja vagy a nagy fénynek

Doreal: 9St.

EMBER

Látszat ellenére, nem anyagi eredetű

Ő a Fény, amely az örökös forrásból származik

Az anyag is csak látszólagos anyag

Doreal: 120


EMBER

Leküldte az Embert

Egy halandó Lényt

Egy halhatatlan lényből

Toth:3:2 /Corpus Hermeticum

 

EMBER

AZZÁ LESZ, AMIVÉ GONDOLJA MAGÁT


EMBER

Transzformátor

Rendkívül bonyolult elektromágneses egységeket (gondolatokat, érzelmeket) fizikai tárggyá alakít át

A teremtése erejét: a gondolat, vagy érzés ereje, intenzitása határozza meg

SK:1:68

 

EMBER

A VILÁGEGYETEM LEGTÖKÉLETESEBBEN MEGALKOTOTT LÉNYE

Pécsi: 40

 

EMBER

„Az Emberiséget az Univerzumban mindenek felett álló nagyszerűségnek látjuk.”

K.11:7

 

EMBER- FÖLDANYÁTÓL

Egy időben sokat beszéltek és írtak a földről, de kevés pontossággal. Ahogy tovább folytatjátok eredeteteknek újra-felfedezését, az enyémet is felfedezitek újra. Én voltam ennek a bolygónak az érzelme a kezdetektől és azelőtt úgyszintén. Én úgymond itt voltam, de egy gondolatként a Teremtő határtalan elméjében. Amikor a tüzeket végül eloltották, és a megolvadt sziklák elkezdtek kihűlni, az elemek egy dinamikus kombinációja a felszínre került.

A Minden Ami Van egy aspektusa vagy és azért vagy itt, hogy Bújócskát játsz. Azért vagy itt, hogy felfedezd, hogy te vagy Minden Ami Van az Elválasztottság és Illúzió ruhájába rejtőzve. Te vagy Minden Ami Van egy álarcosbálban, sok más meghívottal együtt, akik szintén a Minden ami Van, csak egy kicsit másként felöltözve, mint te… ezért Minden Ami Van felosztotta saját magát Önmaga más aspektusaira bolygók, világok, dimenziók és még több minden formájában; mind Önmaga egyedülálló és különleges aspektusa… közben lehetővé téve nekik (nektek) hogy megtapasztalják saját magukat a Teljes egyéni aspektusaiként.

Hogy meddig fogsz Bújócskát játszani? Az attól függ, mivel néha az a szereped, hogy „Elbújj”, néha pedig az, hogy „Keress”. Minden alkalommal, amikor te vagy soron a keresésben, bekötöd a szemed, hogy ne lásd a nyilvánvalót és addig és olyan magasságig számolsz, ameddig azt nem gondolod, hogy az megfelelő. Aztán útnak indulsz mindenki mást megtalálni, aki elbújt, hogy kiszabadítsd őket a kötelező elbújásukból. Amikor mindegyiküket megtaláltad, befejezted a játékot és nyertél. A többiek megtalálásának folyamata végül oda vezet, hogy felfedezed önmagad. Amikor felfedezed, hogy ki is vagy valójában, az elválasztottság és az illúzió eltűnik; örömmel telsz meg és ünnepelsz csakúgy, mint a Minden Ami Van, melynek eredményeképpen feloldódik az a paradoxon, hogy „Hogyan válhat a tökéletes még tökéletesebbe?”. Úgy lesz, hogy lehetővé teszi az összes aspektusának, hogy olyan tökéletesként értse saját magát akár  a teljeshez van csatolva, akár nem. Minden gondolat, vágy és tett, amivel bírsz, az a Minden Ami Van-t tükrözi. Nem kevesebb a tökéletesnél, mert Minden Ami Van nem lehet kevésbé tökéletes, és te a Minden Ami Van egy aspektusa vagy, emlékszel?

FA:0210

 

EMBER

Az Ember nem látja a szeretetet

Ezért az Isten az Embert Hústestébe küldte le a világra.

Így már mindenki láthatja, mert fel kell emelni az Ember fiát, hogy kivezesse őt a Fénybe

Víz:75

 

EMBER

VALÓSÁGOK MEGTEREMTŐJE


EMBER

Jogában áll Isteni és egyedi képességének egyedi kifejezésére.

(LW:05.09)


EMBER -12-es energiarendszer- FÖLD

Ez az Áramlás, amelyre a Földet beállították

Az Ember valójában a 13-as energia (4! Magasabb oktávja) rendszerében él (lásd Hold), amely túlmutat minden logikán

(PL: 6)

 

EMBER PRINCIPIUMA – 13. - PLEJÁDOK

AZ ÉRZELMEK MEGÉLÉSE ÉS A SZERETET KÉPESSÉGÉNEK MEGNYILVÁNÍTÁSA

AZ EMBER VALÓJÁBAN A 13-AS ENERGIA RENDSZERÉBEN ÉL.

13: A SZÍVCSAKRA MAGASABB OKTÁVJA

PL:6

 

 

EMBER-1945 UTÁN

Legnagyobb az entitások között

Az élet és a teremtés iskoláját járja

Az elmúlt 50 évben felbecsülhetetlen munkát végzett Megváltoztatta a jövőjét        (K2: 1)

 

EMBER- AGY-KORLÁTOK

Az Embert nem tudja felülmúlni senki sem, ha agyának minden része tökéletesen működne

Ezek és csakráinkat saját magunk zártuk le, és akkor nyílnak, ha elérünk bizonyos fejlődési szinteket

Pécsi: 36

 

 

EMBER - ÁLDOZAT

Választásod szerint lehetsz: győztes vagy vesztes

De a bolygó és Isten nem azért szövetkezett az Emberrel, hogy áldozattá tegye

(K: 3: 1)

 

 

EMBER - ANGYAL

 

EMBER- ANGYAL

EGYÜTT DOLGOZNAK AZ ANGYALOK AZ EMBEREKKEL, AZ ISTENTUDAT ELÉRÉSÉBEN

Az Angyalok az Emberiségből veszik át az alaphangot, az EGYENSÚLY TÖRVÉNYÉT

we:2:44

 


EMBER  -  ANGYALLÁ VÁLÁSA

Saját életeink társ-teremtői vagyunk

Istenségünkkel integrálódva teremtünk, a Szellem Társaként

Ez az EMBER - ANGYALLÁ VÁLÁSA

(SCH: Átmenet)

 

EMBER-ANGYAL - KÖZÖS MUNKÁJA

ANGYALI PÁHOLYOK

Nagyon sok Angyal létezik a Fátyol másik oldalán

Ugyanazzal a specifikus energiákkal dolgozó angyalcsoportok (gyógyítás, orvostudomány, mérnökök, táplálkozás, mindennapi dolgaink, születési folyamatokat segítők, pénzügyi tranzakciók… stb))

Az Ember: a folyamatindító, energiamozgató

Az Angyali csoportok: egyensúlyban-tartó, támogató szeretet

A MUNKÁT AZ EMBERNEK KELL ELVÉGEZNI

A BÍBOR KÖR TAGJAI: MIND TANÍTÓK, de más páholyok tagjai is lehetnek

A Páholyok vezetői a legmagasabb energiát biztosítják

(T: 2: 10)

 

EMBER-ANGYALOK - KÖZÖS MUNKA

Előhozzák bennünk a már meglévő információt

Bennünk tükröződnek vissza utazásaink során

Mindig megköszönik munkánkat

Ebben a munkában MI visszük a prímet

Le vannak nyűgözve, hogy álljuk a dualitás nyomásait, és ennek ellenére is folytatjuk utunkat

(T: 3: 5K)


EMBER –ANGYALOK - KÖZÖS MUNKA

Nem tudják felemelni a kezüket helyetted

Csak TÁMOGATÓ SZERETETTEL VANNAK

Ez segít, hogy új energiát teremtsünk magunkban

De ez azelőtt nem volt lehetséges

Abban tudnak segíteni, hogy meghatározott energiát adnak át, hogy többet tudjunk teremteni

Ez az ENERGIASZÜLÉS folyamata

De nekünk kell kifejezni

Ha elkezdjük mozgatni az energiát, akkor be tud jönni

(T: 3: 6K)

 

EMBER ÉS ANGYAL – ISTENI SZUVERÉN LÉNYEK

Minden angyali lény, minden emberi lény ugyanakkor egy szuverén isteni lény is, születési jogából fakadóan. Ez nem valami olyan, amiért meg kell dolgozni. Ez nem egy kitüntetés, amit életek hosszú során át kell megszerezni. Ezzel indultatok.  Isteni szuverén énetekkel indultatok. Mindössze eltértetek tőle, ahogy ez mindannyiunkkal megesett. Úgyis mondhatnánk, hogy belevetettétek magatokat a tapasztalatok tengerébe – hogy milyen is az, amikor eltértek a szuverenitástól? Milyen is az, amikor eltértek attól, hogy egyedülállók legyetek, és nagyon, de nagyon megsokszorozzátok magatokat, nagyon széttöredezitek magatokat oly sokféle úton-módon?

De attól ez az isteni jogotok mindvégig megmaradt. Ezért van az, hogy visszatérjek az angyali történelemhez, hogy amikor egy lény átveszi a hatalmat a másik felett, előbb vagy utóbb szét kell, hogy váljanak egymástól. Az, akitől elvették a hatalmát, végül visszanyeri saját tudatát

Tehát az egyik angyali lény megpróbál lopni a másiktól. Ez végül nem működik. Nem tud működni. Az, amit ti fizikának hívtok, nem engedi ezt meg, ezért aztán a végén annak a lénynek, akit leigáztak, vissza kell térnie a saját tudatához. És azon a ponton tér vissza a saját tudatához, amikor abbahagyja a küzdelmet. Amikor feladja az ellenállást.

Namost, ez egy kissé ijesztő, még az angyalok számára is, de különösen az emberek számára, mert azt gondoljátok, hogy pont az összes ilyen külső energiának való ellenállásotok az, ami egészben tart titeket. Pedig pont ez az, ami gödörbe tesz titeket. Bizony ám.

A titkos kormány épületéből éppen most sugárzó rádióhullámok kapcsán fennálló ellenállásotok… zzzzz! (nevetés) A szüleitektől kapott leckékkel szembeni ellenállásotok, az irodában fennálló változásokkal szembeni ellenállásotok; sőt, még az Új Energiával szemben is tanúsított ellenállásotok – ezek azok a dolgok, amelyek gyakorlatilag nagyon is korlátok között tartanak benneteket, ami miatt nagyon aprónak érzitek magatokat, és ezek akadályoznak meg benneteket abban a képességetekben, hogy valóban kiterjedjetek.

(T:92)


EMBERI ANGYAL

 

Az EMBERANGYAL teremtéstörténetéről:

A létidőkre leszületés, ez egy vállalt feladat volt, a dualitás fátylán túl el kellett felejteni isteni hovatartozásunkat, hogy a szerepjátékok befolyásolás mentesen történhessenek meg.

AZ EMBERANGYAL ELŐBB LETT TEREMTVE, MINT A FÖLD.

Az élettörténetünk jóval korábbra nyúlik vissza az Univerzumban.

(T: 1: 1)

 

EMBERI ANGYAL

A Felsőbb és Magasabb Én összeolvadása

A Multidimenzionális Tudat

A Tudatosság érkezése a 3. D.-ból a magasabb Dimenziókba a Felemelkedési Folyamat révén

HATALMA ÉS TEREMTŐ ENERGIÁJA VAN

Nincs szüksége félelemre és áldozati drámákra

Boldog Valóságot teremt

Mennyország a Földön

(SCH: 2005. jan.)


EMBERI ANGYAL

Végtelen lény, véges fizikai formában

Megtehet olyan dolgokat, amelyre maga a Szellem is képtelen

A Szellem manifesztációja, fizikai formában     (LW: 03. 12)

EMBERI ANGYAL - ANGYALI EMBER-

A FÖLDÖN AZ ISTENINEK NEVEZETT ANGYALI EMBEREK KÖZÜL

TE VAGY AZ EGYIK

Sok évezredet vártunk, hogy részesei lehessünk ennek a csodálatos kísérletnek, ami itt zajlik

(K: 10: 13K)


EMBERI ANGYAL FELADATA

A reményvesztetteknek emlékeztető nyújtása a Fényből    (LW: 04. 10.)


EMBERANGYAL-FELEMELKEDÉS

Ti váltok ember-angyalokká. Ez a következő lépés az evolúciótokban. Találjatok módokat arra, hogy egymással megtegyétek ezt és olyan felhatalmazást fogtok találni, mely olymódon átfogja bolygótokat, mint eddig még soha. Beszéltünk az újraszerveződésről és annak módjáról, ahogyan fizikai struktúráitok újrarendeződnek, a Föld bolygó új energiáinak fenntartásáért. Az emberi állat fejlődik, hogy egyre többet befogadhasson az Otthon energiájából. E dolog sikeréhez, sok változásnak kell megtörténnie. Megkérünk titeket, gondoljátok át újból és találjátok meg azt a dolgot, ami a legfontosabbnak tűnik az életben. Ezt úgy tehetitek meg, ha előszöris saját bizalmatokat találjátok meg.

Megértjük, hogy ez nagyon megtévesztő, soknak közületek. Tudjuk, hogy

nehéz embernek lenni. Ha nagyon könnyű volna, mindenki ember akarna lenni, ugye?  Mivel embernek lenni nagyon nehéz feladat, csupán a legambíciósabb lelkek jöttek ide, a Földre, hogy hozzáadják áramlatukat és embernek tettessék magukat. Nagyszerűen boldogultok még akkor is, ha nem látjátok kik, vagytok, és mit kellene, tegyetek. A bizalom mindig ott van, csak hagynotok kell megjönni. Így emlékezhettek vissza arra, akik valójában vagytok. Ha engedélyezitek nekünk és azoknak az angyaloknak, akik e célból dolgoznak, felerősíthetjük e kis sikert számotokra. Segíthetünk nektek megtapasztalni e kis siker darabkát, hogy egyre több bizalmat és sikert építhessetek rá, miközben mi lendületet adunk nektek. Ezért vagyunk itt, ha engeditek nekünk, hogy segítsünk nektek. Angyalként, ez a mi legnagyobb célunk.

LW:07:06

 

EMBERI ANGYAL FÉNYE

Ahányszor leszületünk, annyiszor egy színjelleget szerzünk magunknak

Ez összegyűlik a már meglévő színekkel

Ezek a saját és bolygó történetekről mesélnek

(K: 3: 1)

 

EMBER - ÁTLAGEMBER

Az átlagember továbbra sincs tudatában a fizika világát átalakító lelki világnak

Nehéz függöny zárja le előle

(W. E.)


EMBER- CSILLAG

Az emberi lélek mindig előre mozdul, nem köti egyetlen csillag

Doreal: 144


EMBER - DIMENZIÓK

Sokdimenziós világban élünk, amely folyamatosan teremti önmagát

A DNS- nek 12 szála van, ebből kettő látható

Az anyag középpontjában 11 dimenzió (+ a 0!) van, négy látható, hét nem

(K: 7: 5)

 

EMBER - DNS

MINDEN EMBER UGYANABBÓL A DNS-TERVRAJZBÓL SZÁRMAZIK

De különböző evolúciós megjelenésű, a testi megjelenések változásaival

(Mikos)


EMBER  - EGYEDI SZÉPSÉGEK

Egyedi módon, mindannyian különös fénnyel bírunk, ugyanígy van az igazsággal is

MINDENKIBEN VAN EGY HELY, AHOL ISTEN MAGVAI REJTŐZNEK

Érezni kell, és nem definiálni az egyedi szépséget

(LW: 04. 12.)

 

EMBER-EGYEDI SZÉPSÉGEK

.Mindannyitokban létezik szépség. Mindannyitok egyedi szépséget hordoztok, amit ide hoztatok, hogy megmutassatok, amivel ragyogjatok. Most már valóban megmutathatjátok, mivel már nem csupán fehérnek és feketének látjátok a dolgokat. Tehát, a sötétségnek létezik egy fényes része. A fénynek létezik egy sötét része. Az egyik nem létezhet a másik nélkül. És most, hogy kiegyensúlyozhatjátok ezt a kettőt, és felsőbb perspektívából láthatjátok azt, már nem féltek a sötétségtől.

LW:07:07

 

EMBER- ELEKTROMÁGNESESSÉGE

Elektromágneses lények vagyunk, és mindaz, ami bennünk rejlik, mindenki más felé kisugárzunk

Mindenki mindenkire hatással van

Saját fejlődésünkkel hozzájárulunk a bolygó fejlődéséhez

Új utakat nyitunk meg más emberek számára

PL:12, 13

 

 

EMBER - ÉLET

A dualitásból fakad a kezdet és a vég képzelete

A lineáris idő illúziója az Emberiség számára lett megalkotva

ÖRÖKÉLETŰEK VAGYUNK MINDKÉT IRÁNYBA

A bennünk lévő spirituális életerő megsemmisíthetetlen

Mindig volt és Mindig lesz

Isteni Rész, az Egész Része

(K: 6: 1, 6: 6)

 

EMBER ELŐZMÉNYE - A TEREMTÉS FOKOZATAI

A FIÚ METAFORÁJA - A TRILÓGIA TEREMTŐDÉSE

A Király és a Királynő a férfi és a női isteni aspektuson viszonyult

Egymást a lehető legnagyobb szeretettel látták, és amint a közös teremtésükhöz értek, ez olyan csodálatos dolog volt, amit a Szellem még Ő maga sem ismert meg azelőtt

EZ VOLT A LEGELSŐ SZERELMI TÖRTÉNET

A KIRÁLYNŐ ÉLETET ADOTT FIÁNAK

EZ AZ ISTENI TRILÓGIA, AMIT A FÖLDÖN ASPEKTUSKÉNT HASZNÁLUNK UGYANÍGY

 

 

A FIÚ - ISTENI GYERMEK:

Metafora, A KETTŐ OLYAN TEREMTMÉNYE, AMELY GENERÁLISAN FÉRFIAS ENERGIÁKAT HORDOZ: kutat, utazik, felfedez: ÚTRA INDUL A KETTŐ ÉRDEKÉBEN

A Fiú az, aki utazóvá vált és még nem volt hús-vér Ember (éteri entitás)

A FIÚ ELHAGYJA A BIRODALMAT-, ELHAGYJA AZ ELSŐ CIKLUST- az Eredeti Teremtésen Túl

Ez része volt az Isteni tervnek, hogy elhagyja az ELSŐ CIKLUST, a Tűzfüggönyön keresztül, az Eredeti Teremtésen Túl KIMEGY AZ ŰRESSÉGBE, AHOL NINCS SEMMI (hogy azt beteremtse)

HATALMAS SZERETET REJLIK EBBEN AZ UTAZÁSBAN:

MI VAGYUNK EZ A FIÚ, AKI KILÉPETT A MINDEN LÉTEZŐ HATÁRÁN, A MINDEN LÉTEZŐ ÉRDEKÉBEN

Fiú energája:

Azért hívjuk Fiúnak, mert túlnyomórészt férfias energiát tartalmaz, hogy el tudja hagyni a királyságot

 

AZ EMBER IS FIÚ JELLEGŰ VOLT EZ IDÁIG,

MÉGHA AZ EMBERISÉG FELE NŐI TESTBEN IS ÉL

AZ ÚJ ENERGIÁBAN JOBBAN EL FOG TOLÓDNI AZ ENERGETIKÁNK

A NŐIESEBB JELLEG FELÉ

(T: 2: 11)


EMBER - ÉN VAGYOK

Az Ember: AZ ŐSEREDET FIA

Mi és az Atya/Anya egyek vagyunk

Az őstudat fia vagyunk: AMIVEL AZ ÉN VAGYOK RENDELKEZIK

Az Atya meg bennem, ahogy kifejezem és képviselem:
BELÜLRŐL HOZOM LÉTRE ISTENT

EMBER ENERGIÁI

A Mi energiáink teljesítik ki a Szellemet (K: 5: 2)

 

EMBER ENERGIATERE

Fényből és hangból áll (Urim ve Tummim)

Ragyogó, örvénylő tojás alakú mező, olyan, mint egy pislákoló csillagokból álló galaxis

Minden Atom: olyan, mint egy csillag

Szerveink olyanok, mint egy-egy csillagrendszer

Olyannak tűnünk, mint a csiszolt gyémánt ragyogása

(Hat: 3)

 

EMBER EREDETE

 

EMBER EREDETE - FÖLD

A Földön eddig számos különböző faj élt

AZ EMBERT ÚGY HOZTÁK IDE, NEM A FÖLD ŐSLAKOSA

(Pl: 6)


EMBER EREDETE – PLEJÁDOK – 100 000 ÉVVEL EZELŐTT

Részben az evoluciós folyamat eredménye

De több mint 100 000 évvel ezelőtt változtatásokra került sor

Azóta magunkon viseljük a Plejádok biológiájának különböző részeit

(K: 04. 09).


EMBER ERŐFORRÁSAI

Az érzelmek: szeretet és gyűlölet: ezek az életerő hajtóanyagai: energiát hoznak létre

Pécsi: 41


EMBER FELADATA

EMBER FELADATA

Egyik ember sem különbözik a másiktól

Mindannyian a tapasztalás, beavatás megpróbáltatásait és vizsgáit tesszük most le

 

 

AZ EMBERRE JELLEMZŐ, HOGY SOHA SEM ADTA FEL

A MEGVILÁGOSODÁS UTÁNI KUTATÁST

VÉGIGÉLTE A LÉLEK SÖTÉT ÉJSZAKÁIT,

HOGY ELÉRHESSE A FÖLD VILÁGOSSÁGÁT,

KÉSZEN ARRA, HOGY TELJESÍTSE ISTENI KÜLDETÉSÉT

(RH: 06: 04)

 

 

EMBER FELADATA:

Mi alkotjuk a saját körünket, küldetésünk különbözik a teremtés többi részétől

Választásunk: túlléptünk a Szellem körén, új dimenziót, kört teremtettünk

Ez bele fog illeni a Minden Létezőbe, ezért választottunk annyi létidőt a Földön

A Földön teljesen más valóságban élünk, mint amilyen a Teremtés többi része

(T: 2: 1)


EMBER FELADATA

Azért vagyunk a bolygón, hogy megemeljük a bolygó energiáit, rezgésszintjét,

mint Lemuriai bölcsek

(K: 5: 3)


EMBER FELADATA – FÖLD - FÉNY ÉS SÖTÉT KÜZDELME

Minden történés erről szól a Földön, ezért vagyunk itt

Ez nem a jó és a rossz harca

Mindig az egyik vagy másik javára dől el a küzdelem

Attól függ, mennyi fényt tudunk bevonzani a Földre

A FÖLD A FÉNY EGYENSÚLYÁRÓL SZÓL

A terv rejtve van előttünk

A régi jóslatok már nem használhatóak (az ember szolgasága, leigázása, megsemmisülése)

A JÓSLATOK MÁR MÁSIK VALÓSÁGBAN VANNAK

Átkapcsoltunk egy új valóságra

Az embernek joga van változtatni a valóságán

A mágneses háló átállításával, sokkal nagyobb a belelátásunk a saját dolgainkba

Ez egy új Föld, új emberek, új adományok

A mágnesesség megváltoztatásával engedélyt adtunk erre

(K: 10: 2)


EMBER FELELŐSSÉGE

MINDEN EMBER EGY EGYEDÜLÁLLÓ ENERGIAMINTA

MINDEN EMBER MINDENNEL KAPCSOLÓDIK

Az energia tömegmátrixával működünk együtt

Amikor megváltoztatjuk magunkat, másokat is megváltoztatunk

Ez a saját és bolygószintű fejlődésünk lényege

És egyben kijelöli az ember felelősségvállalását is           (J).

EMBER - FELEMELKEDÉS

Az Ember, Mindennel rendelkezik, ami a Felemelkedéshez szükséges

MAGSZINTEN MINDEN BENNE REJLIK

Annak a tudása is, hogy a Mag kifejlődjön

A Szeretet, Könyörület és az Értelem segítségével lehetséges

(Hat. 13)

 

EMBER- FÉNY

AZ EMBER FÉNYBŐL VAN

A FÉNY VAN AZ EMBERBŐL

Doreal:125


EMBER- FÉNYADÓ

Az Ember akármerre jár, magával viszi a benne lévő fényszálait

A bolygó köré font fényszálak száma egyre nő, míg egy Kozmikus Fénysugár vonja be a Földet

PL:15


EMBER - FÉNYGENERÁTOROK

Az Ember Fénygenerátor

Ha szilárdan a Fényben marad, soha senki nem tehet rosszat neki

(Máté: 06. 03. 18.)


EMBER-FÉNYLÉNYEK VAGYUNK

Felfedezitek, hogy a megnyilvánult szeretet kozmoszában élő fénylények vagytok. Ez a ti valódi identitásotok azokban a birodalmakban, melyeket ti mennyeknek neveztek, és ez valódi lényetek, midőn elhozzátok a mennyeket a Földre, hogy megteremtsétek az Új Földet, a megnyilvánult szeretet helyét.

SCH: 2007- a Végtelenségi Kódok


EMBER FIZIKAI LÉNYE:

LÉNYÜNK CSUPÁN 1 %-A LAKIK FIZIKAI MEGTESTESÜLÉSÜNKBEN

De kinyitott szívközpontunkból elérhetünk más magasabb dimenziókba

(Jk)


EMBER- FÖLD

EMBER - FÖLD

Szoros kapcsolatban állnak, egymásra kölcsönhatással vannak

EGYETLEN LÉTEZŐKÉNT FUNKCIONÁLNAK

A Föld rezgésszintjének emelésén keresztül az Emberiség is felemelkedik

A Föld a Szabad akarat és a be nem avatkozások Földje

Az Ember meghatározó élet-terv szerint él

Cselekedetei mindenkor a MOST pillanatában zajlik

Senki sem ítélkezhet felettünk

Az Isteni tudatosság parányi, de Isteni részét képviseli az Ember

(K: 3: 1)

 

EMBER - FÖLD

A legnagyobb dolog, amit a bolygóért tehetünk az, hogy a jövőbe vetett remény energiáját megőrizzük, és a sötét helyekre isteni fényt küldünk.

(K: 10)


EMBER-FÖLD

A Föld részei vagyunk

Mi indítottuk el a Föld megteremtődését

Mindnyájan Társteremtők vagyunk

ÁBR:1:163

 

EMBER-FÖLD ÁTALAKÍTÁSA

Kívülről nem tudják átalakítani a bolygót - belülről kell azt megváltoztatni. Az energiák csak alkotó kozmikus sugarakat hoznak, amelyek a testetekbe hatolnak, és ott, a testeteken belül indítják meg az ugrásszerű fejlődést. Amint megtanuljátok megfelelően használni érzéseiteket, és kontrollálni tudjátok saját frekvenciátokat, képesek lesztek arra, hogy továbbítsátok ezeket a sugarakat. Akkor már nem a félelem frekvenciáját tápláljátok majd ezen a létsíkon.

(PL:3)

 

 

EMBER - FÖLD - SZABAD AKARAT

Meghatározott életterv szerint érkezünk a Földre

A Föld a szabad akarat és a be-nem avatkozás bolygója

Nincs ítélet, hiszen a Szellem részét alkotjuk, Isteni tudatossággal rendelkezünk

Így minden Embert, akárhogy is él, vagy gondolkodik, a Világegyetem felől nagy megbecsülés övez

(K: 3: 1)


EMBER - FÖLD - SZABAD AKARAT

A Föld Egyedülálló a maga nemében

Nincs még egy ilyen bolygó a Fizikai Világegyetemben

Az itt zajló események energiája az új teremtési eseményekhez fog kapcsolódni

Az egyetlen szabad választással rendelkező bolygó, olyan életerő és életforma az Emberrel együtt, amely KÉPES SAJÁT TUDATOSSÁGA ÉS SZÁNDÉKA ÁLTAL FEJLESZTENI SAJÁT SPIRITUÁLIS JELLEMZŐIT

Más entitásoknak ehhez evolúciós folyamatra van szükségük, hogy ki tudják fejezni, s még így sem élhetnek a szabad akarat szándékával

 

SZABAD VÁLASZTÁSA CSAK AZ EMBERNEK VAN

(K: 5: 2)


EMBER - FÖLD SZOROS KAPCSOLATA

A Földön a tanulási folyamatában lévő ember Közösséget alkot a Földdel

Spirituális kötelék fűz minket egy máshoz, a Föld Élő Társunk

Táplálékkal és védelemmel lát el, Ő adja a csíra tudatosságot

A Megvilágosodás feltételeit tartalmazza, Megvéd a betegségektől

Egyensúlyba hozza és gyógyítja önmagát, Őrködik az alapvető biológiai működésünk felett

Korlátlan erő és energiaforrásokkal lát el, Az Életerőnk kiegyensúlyozásához segédkezik

A változásokhoz egy út kínálkozik: Megváltoztatni a bolygó vibrációit

(K: 1: 3)


EMBER- FÖLDI ANGYAL- SZERETET

Ez élet az egyensúly megteremtésére ad alkalmat számotokra, ahol is emlékeztek arra, hogy hatalmas és nagyszerű Fénylények vagytok

Bizony nem könnyű „Föld Angyalnak” lenni. Az angyali lények hajtóanyaga a Szeretet, és ti mindig is azt gondoltátok, hogy ha elegendő szeretet van bennetek, a többiek hasonlóképpen viszonozzák majd azt számotokra. Jelenleg azt tanuljátok, hogy felállítsátok a határaitokat és értékeljétek magatokat, hiszen önbecsülés nélkül nem tudjátok teljes mértékben elérni a Teremtő Isteni Szeretetét, ami pedig születési jogotok.

 

Mind örömmel jöttetek, mikor elhangzott a hívás, ahol is olyan önként jelentkezőket kerestek, akik részt kívánnak venni egy nagyszabású kísérletben egy olyan bolygón, amelynek spirituális neve GAIA, és amit ti Földként ismertek.

A Föld hosszú történelmén keresztül számtalan nagy civilizáció életében részt vettetek. Mindig is nagy élvezettel vetettétek bele magatokat az életbe, ahol is megtapasztaltátok az élet csúcspontjait és mélypontjait, ami által most képesek vagytok segíteni a tömegtudat felemelésében, a harmadik dimenzió mélységéiből visszajutni a magasabb dimenziók szépségébe és csodájába.

 

**Elégedetlenségetek oka abban keresendő, hogy vágyaitokat mindig magatokon kívül keresitek, ahelyett, hogy befele fordulnátok. Szeretnénk, ha annak is tudatában lennétek, hogy küldetésetek egy része az volt, hogy megtapasztaljátok fizikai edényeteket annak legdinamikusabb formájában; ezért bírtatok mindig is hatalmas szenvedéllyel és erős vágyakkal.

A Fény teljes spektruma, vagyis a Forrásból jövő elektromágneses sugárzás mindazt tartalmazza, ami végtelen univerzumok és világok megalkotásához szükséges. Az Élet a Teremtő Szeretetének a testet öltése. Szeretetetekkel vagytok képesek aktiválni az Ádámi Részecskéket

(RH:07:07)


EMBER-HÁRMASSÁG

A hármasságot alkotó Emberfia Szelleme:

A színtiszta intelligencia része

Érzékelésmentes

Vélemény és ítélkezés-mentes

Igazsága belső Krisztusában van

Nincsenek kételyei

Tiszta lélek belátásával észlel

Nem egy kívül-belül szabályozott test és elme

A Valódi én Szellemi Szolgálatát teheti

Baird:2:7


EMBER HATALMA

EMBER HATALMA

Nincs egy entitás sem, aki hatalmába keríthetné az embert, ha nem akarja

Senki sem lehet befolyással rá, senki sem használhatja ki

Birtokolhatjuk már saját Istenségünket

(T: 3: 9)EMBER HATALMA - FÖLDI ÉLET ÉRTELME

A SZABAD VÁLASZTÁS LÉTEZÉSÉBEN,

A VILÁGEGYETEMBEN EGYEDÜLI BIOLÓGIAI FORMÁBAN ÉLŐ LÉNY KÉPESSÉGE ÉS LEHETŐSÉGE,

AKI KÉPES REZGÉSSZINTJÉNEK FELEMELÉSÉRE

A VÁLASZTÁS SZÁNDÉKÁVAL.

EZ A NAGY TERV LÉNYEGE: AZ EMBER HATALMA,

A FÖLDI KÍSÉRLET: AKIK AZ ANGYALI-CSALÁD TAGJAIKÉNT VÁLLALTÁK

HOGY ERRE A BOLYGÓRA JÖJJENEK, HOSSZÚ ÉLETEK SORÁT ITT TÖLTSÉK,

KIHÍVÁSAIK, TAPASZTALATAIK ENERGIÁIT MEGOSZTVA A TEREMTÉSSEL,

MEGVÁLTOZTASSÁK MAGÁT AZ EGÉSZ VILÁGEGYETEMET

 


EMBER HATALMA

Az ember az Összes Naprendszert irányító intelligenciától származik, és ezzel együttműködésben, akár újra is tudná alkotni azt

Baird: 3: 340


EMBER-HOMO CHRISTOS

Az Emberiség tudatlanságának szakasza hamarosan lezárul

Nincs más irány, mint a tudatnak egyik szintjéről, egy magasabb szintjére lépni a kozmikus úton

Közeledik a jelen társadalmi, politikai, pénzügyi és vallási intézményeinek teljes kozmikus megdöntése, helyet adva egy új korszaknak

Az Emberiség továbblép, a korábbi nemzedékek dajkameséiből és eszményeiből, egy felébredt és Spirituális nemzedék felé

HOMO CHRISTOS, A KRISTÁLYFAJ ÚJ KORSZAKA MERÜL FEL AZ ÖRVÉNYBŐL

KÉZ A KÉZBEN ISTENNEL INDULNAK ÚJ ÚTRA SZÁZMILLIÓK

ŐK KI MERNEK ÁLLNI ÉS HIRDETIK MAJD: HOGY ŐK AZ ÖRÖKKÉVALÓ ISTEN, AZ ÖRÖKKÉVALÓ KRISZTUS RÉSZEI

AZ ISTEN ÉS AZ EMBER ÖRÖKÖS EGYSÉGE

Baird: 3:324-325EMBER-  HUMÁN ANGYAL

„Mindanyótokat elismerés illet azért, amik valójában vagytok:

az entitások, akik elég elszántak voltak ahhoz, hogy a nehezebb ösvényt válasszák,

akik a szabad akaratukból érkeztek a bolygóra, hogy alávessék magukat a tanulási folyamatnak…

a legnagyobb tisztelettel övezett entitásnak számítotok…”(K: 2: 11)

 

EMBER ÍGÉRETE A SZELLEM FELÉ

Az Otthon elhagyása utáni felfedezések ígéretei: megtapasztalni, hogy:

Milyen meglelni, elveszettnek hitt magunkat

Milyen alanyi-jogú teremtőnek lenni

Milyen létezni, lekapcsolódva a Szellemtől

Milyen a Minden Létező körén kívül élni

Milyen megérkezni a saját Birodalmunkba

Milyen megtapasztalni, amikor integrálhatjuk magunkban a krisztusi magot

Milyen elsőként megtapasztalni, az eddig még nem járt utat

T:3:4

 

 

EMBER INTERDIMENZIONALITÁSA

 

EMBER - INTERDIMENZIONÁLIS ANGYALCSOPORT

Mindegyikünk egy csoport

CSAK EGYES SZÁMÚ ÉNÜNKET ISMERJÜK

MINDANNYIAN EGY ANGYALCSOPORT VAGYUNK

(K: 10: 2)


EMBER INTERDIMENZIONALITÁSA

Minden ember sokdimenziós valóságban él

Egyszerre több helyen is lehet

(K: 10: 13K)

 

EMBER INTERDIMENZIONALITÁSA - DIMENZIÓVÁLTÁS

Megnyilvánul lényünk az összes dimenzióban

A Dimenzióváltás a lényünk nagyobb részéhez való hozzáférést jelenti

Mesterek és Társak vagyunk

A Társteremtésből fakad a Teremtésünk       (J.)


EMBER INTERDIMENZIONALITÁSA - FELETTES ÉN

Az Ember egynek látja magát, egyes számúnak tűnik

De EGY CSOPORT minden Ember

Van egy spirituális részünk: a Felettes Én

A FELETTES ÉN IS EGY CSOPORT

A fátyol mögött is vannak részeink         

(K: 10: 4)


EMBER - ISTEN

Isten: Teljesség és Mindenség

Ő A VÁLTOZATLAN

DE A TEREMTMÉNYEI VÁLTOZÓK

Isten lényege: MINDEN JÓSÁG ÖSSZESSÉGE. AZ ÖRÖK TEREMTŐ

TEREMTMÉNYEI A KOZMOSZBAN AZ EGYETEMES IGAZSÁG RÉSZEI

MINDEN TEREMTMÉNYE RÉSZE A TELJESSÉGNEK

(Mária)


EMBER - ISTEN

Isten hatalmának megnyilvánulása

Lényünkön keresztül erősödik meg Isten hatalma

Ember is az Isten része

Ő MAGA VAGY, AHOGY BENNED MUTATKOZIK

Ha megtagadod a magad értékét, akkor az Övét is megtagadod

A Minden Valóság Forrása, Minden Létező

(S: 674)


EMBER – ISTEN

AZ EMBEREK: ISTENI RÉSZEK,

CSALÁDTAGOK, MELYEK TÖBB MILLIÁRD KÖZÖSSÉGBŐL ÁLLNAK,

AKIK EGYTŐL-EGYIG, MIND NÉV SZERINT ISMERIK EGYMÁST,

DE ITT A FÖLDÖN NEM ISMERIK EZT FEL:

HOGY TE VAGY ISTEN EGY RÉSZE, AZ ISTENI LÉNY

A bolygó elhagyása után mind azzá alakulunk vissza

(K.  6: 6)


EMBER - ISTEN

Az emberek sokszor egy tárgyat akarnak Istenből formálni, egy bizonyos fizikai helyen

De Isten nem az emberi valóságban létezik

Az Emberek jelenítik meg Isten életét

(K: 10: 6)


EMBER – ISTEN

 

A FIÚ UGYANAZT MEGTEHETI, MINT AZ ATYJA

Ember Tervez

Isten Végez

Isten Tervez

Ember Végez

Mindkettő igaz

(Baird)


EMBER-ISTEN

"Így leszel te is a jövőben Isten, mert tudásod a majdani emberekét meghaladja"

Toth: 12 St


EMBER-ISTEN

MINT ISTENNEK, AZAZ NEKÜNK FOLYTATNUNK KELL A KITERJEDÉST

T:3:6


EMBER- ISTEN

Emberiség egy része Istennek

Isten bennünk él és gondoskodik rólunk

K.11:5


EMBER- ISTEN

egy nagyszerű és szépséges játékot játszotok, hogy láthassátok Istent. Azt mondjuk, hogy erről van szó minden egyszerűségében. E tény valósága az, hogy ti vagytok az egész Isten. Ti Istennek teljes részei vagytok, - nem csupán egy darabjai, mint pl. a kéz, láb vagy köröm.

Mindannyian magatokban hordozzátok Isten összes eszenciáját és képességeit. Mindannyian magatokban hordozzátok a Fényt, lényetek összes sejtjében. Azért jöttetek ide, hogy megtaláljátok ezt a Fényt és engedjétek ragyogni, hogy mások is láthassák azt. Ez a Játék, amit játszotok: Isten, aki önmagától elrejtőzött, önmagát keresve. A férfi/női energiák kiegyensúlyozása, a Játék legnagyobb darabjává válik.

LW:07:04


EMBER-ISTEN

megértitek, hogy kiválasztottak vagytok. Ti, azon részeink vagytok, akik azt választották, hogy e fátyolt helyezitek magatok elé, hogy láthassátok Istent. Olyan képességekkel rendelkeztek, melyekkel mi, az egekben lévők sem rendelkezünk.

Megérinthetitek egymást. Távolról is láthatjátok Istent. Láthattok dolgokat, játszhattok drámákat, örülhettek az életnek és könnyeitek is lehetnek. Kedveseink, ti az Istenség kifejeződései vagytok emberi formában és reméljük csodálatos emberi tapasztalatotok van.

LW:07:04


EMBER-ISTEN

Nem rövid időre vagytok itt, Emberi Lények, egy örökkévalóságig vagytok itt! És minden, ami ezen a bolygón van, az idők végezetéig körülöttetek fog forogni. Ez egy feltáratlan tény, kedveseim... teljesen feltáratlan. Megértésetekbe tiszta hitet kell bevinnetek addig, amíg  meg fogjátok teremteni a hitnek egy oly erős energia hullámát, hogy egy szép napon el fogtok csodálkozni azon, hogyan volt mindez lehetséges. Csupán annyit kell tennetek, hogy kinyissátok azt az ajtót és DNS-etek minden szintje, melyekről partnerem beszélt nektek, elkezd aktiválódni, pontosan a számotokra megfelelő sorrendben és frekvencián. Az utazás nem egyszerű, de a bejárati ajtó rendelkezésetekre áll.

K070310


EMBER – ISTEN

Amikor egy Emberi Lény követi saját igazságát, fel fogja fedezni Isten iránti szenvedélyét. Ez az út vezet a saját felfedezéshez, hogy megtalálja életében Istent. Ez igaz. Különböző, mert nagyon sok egyéni út létezik az emberek számára. Minden Emberi Lény egyedülálló, spirituális szempontból. Az egyik, a bőséghez kapcsolódó aspektusokon dolgozik, a másik az egészséggel kapcsolatos aspektusokon, egy másik az önértékeléssel kapcsolatos aspektusokon, míg egy másik a félelemmel harcol. Ezen utak közül sok, az Emberek Földön töltött elmúlt tapasztalatainak, különböző kifejeződéseinek eredményei, ez teremti meg születéskor a személyiség változatokat - az erőt és az érzékeny pontokat, mindenki fóbiáit és ajándékait.

(K:070707)


EMBER-ISTEN-ARKANGYALOK-144.000

Valamennyi ember, a Forrásból, az Egységből származtok.

A szellem kifejeződései vagytok egyedi, egyéni módon.

Ti vagytok ugyanakkor Isten. Az Egység részei vagytok. De, ti Istenként felajánlottátok, magatoknak az egyéni identitás ajándékát.

Ti az egység részei vagytok, azonban önmagatokban is egészek vagytok

Minden szerkezet vagy mátrix részei vagytok, összekapcsolódva minden más energiával. De már önmagatokat tekintve egészek és teljesek vagytok.

Ti, egyszerűen megszabadulhattok minden más kötöttségetektől, és mégis önmagatokban egészek és teljesek vagytok.

amikor behatoltatok a Föld partjaira, ebbe a valóságba, tulajdonképpen ,144 000 archetipális portál létezett, amit ti Arkangyaloknak neveztek.. Egyike a te spirituális családod. Ehhez kapcsolódtál életeiddel már akkor is amikor nem voltál itt fizikailag a Földön. Most te eljutottál arra a pontra amikor megszabadulsz eme meghatározó kötéstől, és kezded magadhoz ölelni a többi arkangyalok energiáit. Már nem kell magad a család tagjaként meghatároznod. Minden lehetsz. Ez az igazi jele annak, aki fejlődik: az a pillanat, amikor felszabadul családi kötelékeitől.

T:7:5K


EMBER – ISTEN - FELEMELKEDÉS

Istenség egy darabjával érkeztünk, az Istenség ajándékával

Szerződésünk szerint megélhetjük ezt és megoszthatjuk másokkal, mert kollektív szinten is egy olyan rezgést értünk el

ÚJ SZERZŐDÉSEINK EZÉRT AKTIVÁLÓDNAK, HA TUDOMÁST VESZÜNK RÓLA, HA NEM

(LW: 06. 09.)


EMBER - ISTENEMBER

EMBER - ISTENEMBER

Az ember különleges lény, isteni természettel és alkotóerővel bír

Atyaistenként ismernek bennünk a különböző entitások

Az Isteni Tudat örök és elidegeníthetetlen részei vagyunk

A különböző életformák az Univerzumokban rajtunk keresztül jöttek létre

Különbözünk más entitásoktól

SZABAD AKARATTAL, ÉRTELEMMEL RENDELKEZÜNK:

RAJTUNK E SOKFÉLESÉGBEN FEJEZI KI MAGÁT ISTEN

Valaha csak gondolatok voltunk

Az Isten folytatódik bennünk a Végtelenségig

Sok próbálkozás után teremtettük meg az anyagot

Egy újabb létsíkon a fizikai testünkkel tudtuk kifejezni, továbbszőve Isten gondolatait

Valaha alaktalan fények voltunk és az emberi testbe gondoltuk bele magunkat

EZ az Istenember: AZ ÉRTELMES LÉNYEK, AKIK Isten tudatát kifejezik létezésükkel

Életet leheltek a testbe

Fajfenntartási ösztönökkel továbbfinomították az anyagot

Az értelem más síkon is megterem, de a Földön történt meg először, hogy az ember, a gondolat és az anyag elegyével a fejlődés csúcspontjára jutott

Csak az Istenemberré válással érthetjük meg Istent

Isten országa folyamatosan tágul: gondolat – fény – elektron - anyag

Az alsóbb frekvenciákon is meg akarja tapasztalni magát a Teremtő

Csak emberi testben fejezhetjük ki Istent gondolati alakzatban

Az Istenember nemcsak gondolat, hanem: érzés, törekvő akarat, fény, elektron, hús és vér

SENKI SEM FEJEZHETI KI ISTEN ORSZÁGÁT,

AMÍG NEM VÁLIK EMBERRÉ

Az istenember az anyag birodalmában értheti meg az anyagba költözött istenséget

Akik leszálltak erre a létsíkra, érthetik meg a szeretet, öröm, teremtés bonyodalmait, hogy továbbfejleszthessék azokat

A vándorok, az örök leszületők értették meg az Örökkévalóságot, hogy folyvást újrateremtsék a lét egésze számára

Aki az Emberiséghez tartozik, Istennek járó kiváltságba részesül

Az angyalok színtiszta energiából állnak, de az ember jóval fejlettebb, mert testet öltött

Az ember jutott el Isten országának legvégső határáig

Csak az tapasztalhatja meg a mennyek országát, aki megtapasztalja az emberi létet

Felemelkedni csak az emelkedhet fel, aki előbb alászáll

A Teremtés egyetemes elve: a folyamatos fejlődés, kiteljesedés, tágulás

Az lesz maga eggyé az Atyával, aki maga megtapasztalja az anyagot is (hús, vér, szeretet, öröm, bánat)

A teremtő gondolat fejeződik ki az anyagban

Az emberiség által játszott összes játék: kaland, álom, illúzió

AZ IGAZI VALÓSÁG BENNÜNK REJLIK

A valóság: csak érzés és mozgékony szeretet, nem az ész világában kel életre

AZ ANYAG PARADICSOMA, azért jött létre, hogy érzelmek ébredjenek azok lelkében, akik részt vesznek a Teremtésben

AZ EMBER ISTENI TERMÉSZETE MEGENGEDI AZT, HOGY LÉTRE ÁLMODJA, AMIT ELGONDOLT, SZABADSÁGÁBAN ÁLL VÁLTOZTATNI

Az anyagi sík értelme: minden érzésbe oldott gondolat előbb- utóbb valósággá válik

Az emberi tapasztalatokkal ismerjük meg a bennünk lakó Istent

Az élet arra való, hogy magunkhoz öleljük, elmerüljünk benne

A tapasztalatok végösszege Isten

Csak Isten állíthat emlékművet az anyagba önnön dicsőségének

Amikor Isten emberré lesz, az élet akkor teljesedik ki, ez az Istenemberi mivoltunk

MINDEN EGYES ÉRZÉSÜNK ÉS GONDOLATUNK ÚJ ÉLETET TEREMT

Szabadságunkban áll életet adni és életre segíteni a jövendőt

Ennek az útnak az a célja, hogy megismerjük Istent a létezésében

A gondolat Fénnyé lett, a Fény elektronná, az elektron anyaggá

Ha a halhatatlan lélek belép az anyagba, elveszítheti magát, elmerül a túlélésért folytatott harcban

(R: 1: 9)


EMBERISTEN

Isten részeként, magunkat Istenként kijelenteni nem hiúság,

hanem a legmélyebb igazság

(Máté: 06. 03. 18.)

 

EMBERISTEN

Mint istennek, folytatni kell a kiterjedést, folytatni kell a kifejezést az új utakon

T:3:6

 

AZ EMBER: ISTEN AJÁNDÉKA

„Minden ember kivételes és egyedi ezen a világon – ez Isten ajándéka, minden ember számára”.

Senki sem szeretne egy másik ember másolata lenni.

(Mária)


EMBER – ISTENI EREDETE

A FORRÁS ENERGIA KITERJESZTÉSE VAGYUNK ÉS A FORRÁS ÖRÖKKÉVALÓ ÁRAMLÁSA

(Ábr:KM1: 79)


EMBER - ISTENI LÉNYEGE

Istennek azt az egyedi részét hordozzuk, ami senki másban sincs meg.

Teremtők vagyunk, Egyedi szépségek, egyek, mégis egyediek a természetünkben és szépségünkben

(LW: 05. 09.)


EMBER - ISTENI RÉSZ

Lehoztuk magunkkal az Élő Fény egy apró darabjait a Teremtés alsó dimenzióiba.

Lehetőségünk van egyre több kifinomult isteni esszencia visszaszerzésére

(RN: 06: 06)


EMBER – ISTEN - SZABAD AKARAT - JÖVŐ POTENCIÁJA

A Szellem ismeri saját jövőpotenciáját, de nem tudja, melyiket fogjuk választani

A jövő így ismert Isten előtt

Másrészt a személyes jövő nem ismert

Mert az a Szabad akarathoz tartozik

(K: 06. 03. 31)


EMBER- ISTEN TEREMTÉSE

Isten, az ember teremtménye. Isten, mentális. Isten, amint St. Germain mondotta - soha nem merészeltem volna kimondani ezt! – de Isten, semmi más, csak az akcióban lévő szexuális energia virusa!
Isten... Isten fogalma, viszonylag új. Nem létezett Lemúria, sem Atlantisz korában. Őt, az ember gyártotta, hogy megmagyarázhassa - a megmagyarázhatatlant.
Ezt téve, Isten fogalma átvette a férfiak és nők minden jellemzőjét és tulajdonságát. Így hát van nektek egy távolságtartó, nagy távolságban lévő Istenetek, egy haragos és ítélkező Isten; egy Isten, aki nem hallgatja meg imáitokat; egy Isten, aki inkább egy kontroll mechanizmus mintsem partner.


Amikor azt mondtam nektek, hogy az Új Energia Művészei vagytok, az egyik legfontosabb, ugyanakkor a legveszélyesebb és legprovokatívabb
dolog, mondhatnám, amit tesztek az, hogy be fogjátok mutatni a világnak az új Istent. Ez egy olyan Isten, aki nincs jelen a Bibliában. Egy olyan Isten, aki nem haragos. Egy olyan Isten, aki nem egy grandiózus, erős, mindentudó lény. Isten egyszerű. Isten tiszta. Istennek nincsenek tervei. Istent nem érdekli az, hogy ti a mennybe vagy a pokolba mentek, mivel ezek a dolgok a ti teremtéseitek, nem pedig az övé.


Elmondhatom nektek mi nem Isten, mivel, csak ti tapasztalhatjátok meg ezt az Isten fogalmat. Ha megpróbálnám szavakban megmagyarázni, belépnétek az elmétekbe és leblokkolódnátok ott. Saját elmétek kitekerné és eltorzítaná, Isten egyszerűségét. Arra foglak kérni titeket, hogy engedélyezzétek Isten energiájának - saját energiátoknak - megtapasztalását az életetekben; tapasztaljátok meg Öt saját élő művészeti galériátokban; engedjétek, hogy Isten energiája, elvárások nélkül eljöjjön!
Oly sok elvárás létezik Isten létével kapcsolatosan. Shaumbra, fel tudjátok szabadítani Istent? Fel tudtok szabadítani minden gondolatot, fogalmat, felfogást arról amit Isten létéről gondoltatok? Fel tudjátok teljesen szabadítani ezeket a dolgokat? Ez egy merész lépés!
Ezután majd, meg tudjátok-e tanítani másoknak is, Isten felszabadításának szépségét?


Ezek a szavak istenkáromlásnak, fenyegetésnek tűnhetnek azoknak, akik nagyon ragaszkodnak a Régi Energiás Isten fogalomhoz, annyira, hogy harcolhatnak vagy akár ölhetnek is érte. Talán ez a probléma jelenleg a földön és talán, csak talán, ez jelenti a tudat következő határát:
az Új Istent a Földön! Ami pedig a régi Istent illeti, eljött a pillanat arra, hogy elmenjen. Normális módon, több ezer, tízezer istenetek volt. Majd ezután, minden egy Istenre korlátozódott. Ő lett az az Isten, aki inkább emberre hasonlított, tulajdonságait illetően.

T-KT:8:11K


EMBER - ISTENI TERV

Az emberiség egy isteni terv szerint fejlődik

Mindegyikünknek külön szerepe van ebben

(Jk)


EMBER KIEGYENSÚLYOZÁSA - ÁLLATOK SZEREPE

Mindennek, ami a Földbolygón történik, meg van a maga oka és ideje. Ez a szent egyensúly nektek és az állatoknak a szent egység kifejeződésének helye. Mint tudod, dinoszauruszok sétáltak a Földön azokban az időkben, melyek alkalmasak voltak számukra. Mi és a bálnák régóta itt vagyunk ilyen, vagy más formában. Különösen a Delfineknek és Bálnáknak közvetlen kapcsolatuk van a DNS-el. Ami azt jelenti, hogy van sok emlék, elképzelés, tapasztalat, melyek a DNS-en belül vannak tárolva. Mindvégig fenntartottuk ezeket létezésünk által. Most, az energia kiterjedésével a Földön, az emberek képesek megnyitni magukat és megtartani azt saját DNS-ükben

Más állatok, mint az elefántok, az őzek, a macskák családja, a rinocérosz, egyfajta dinoszaurusz típusú energia. Megemlíthetnénk minden állatot, hogy tudjátok, egy céljuk van.

Ezek az állatok nagyon csodálatosak, és egy olyan energiát szolgálnak, mely megszűri a háztartás energiáit, ami szintén a szeretetet szolgálja, azt az energiát, melyre szükség van ahhoz, hogy az áramlás és az egyensúly meglegyen.

(DR: 2)

 

EMBER - KIVÁLASZTOTT LÉNY

MINDENKI KIVÁLASZTOTTKÉNT LÉPETT ERRE A BOLYGÓRA,

EZEKBEN AZ IDŐKBEN

Önként, saját elhatározásból

Megtervezett, előkészített megállapodás alapján

TELJES HATALOMMAL BÍRÓ ENTITÁSKÉNT

(K: 3: 1)


EMBER-KÖRNYEZETE

Az Ember személyiségét tükrözi a környezte,

az Információt, amelyet hordozunk, magunk körül is láthatatlan

(S1: 91)

EMBER KÜLDETÉSE

EMBER KÜLDETÉSE

"Azért vagytok itt… hogy felébresszétek Istent… Ez a ti küldetésetek. A fény országútján ezt hívják örökkévalóságnak."

(R: 2)


EMBER KÜLDETÉSE

"El se tudjátok képzelni, hogy micsoda pozitív változásokat idéztetek már eddig is elő azzal, hogy itt vagytok, hogy szíveteken viselitek a bolygó rezgéseinek megemelését és a saját belső békétek elérését, és ez az egész Világegyetemet is érinti."

(K: 4: 3)


EMBER KÜLDETÉSE

A FÉNY CSALÁD RÉSZEKÉNT

A Fény Örök és végtelen Létezőjeként

Materiális formában

Az, hogy felfedezze a materiális dimenziókat

És ezekben Teremtsünk, fejlődjünk, növekedjünk

(SCH: 05. júl. 3.)


EMBER (SPIRITUÁLIS) KÜLDETÉSE

AKI MEGVÁLTOZTATTA AZ EGÉSZ VILÁGEGYETEMET

A SAJÁT SZÁNDÉKA ÁLTAL,

SPIRITUÁLIS VÁLASZTÁST, VÁLTOZTATÁST TEREMTŐ,

ISTENI RÉSZEKKEL (CSALÁD) RENDELKEZŐ ENTITÁS

AKI A FÖLDÖN ÁLRUHÁBAN,

MAGÁTÓL IS ELREJTVE TEVÉKENYKEDIK,

EGY NAGYON FONTOS, AZ ÁLTALA TEREMTETT,

MAGAS SZINTŰ SZERETETFORMA ÁTHELYEZÉSÉVEL

AZ ÚJ ALAKULÓ VILÁGEGYETEMBE,

AMELY MÉG, A MINDEN AMI VAN-T IS MEGVÁLTOZTATTA,

AZ EMBER A NAGY KÖZPONTI NAPBÓL SZÁRMAZÓ CSALÁD TAGJA

(K: 5: 2)


EMBER KÜLDETÉSE - ANGYALI CSALÁDUNK - ARK RENDJE - 144 000

1. Az Angyali családunk választott, küldött bennünket,

2. hogy a Földre jöjjünk, és Ark rendjének energiáját képviseljük a 144000-ből

3. Lemondunk az isteni királyságról, hogy tanulva segíthessük angyali családunkat

(M. humorosan: ki lettünk ebrudalva az Ark rendjéből, hogy a megrekedt, megfagyott energiákat, az itt lévő tapasztalatokkal újra meg lehessen mozdítani)

(T: 8: 1)


EMBER KÜLDETÉSE - KARMA

MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTTÜNK A VILÁGEGYETEMMEL

Vállalása szerint minden ember számos alkalommal inkarnálódik a Földön

Megszületünk-meghalunk

Közben folyton energiát termelünk: EZ A KARMA

A karma következményei mind a múltban lejátszódó események

A Föld az iskola, az okulás, tanulás céljából érkeztünk ide

Megoldjuk a feladatokat, vagy új elsajátítandó leckékbe kezdünk

MINDNYÁJAN ENERGIÁT TERMELÜNK A VILÁGEGYETEM SZÁMÁRA

1. A Világegyetem sohasem ítélkezik felettünk

2. Isten parányi szerves részei vagyunk

3. A tanulás útját járjuk a Földön

4. Felelősséggel tartozunk magunkért

5. Felelősséggel tartozunk a karma rendszerének működéséért

Karmikus sajátosságaink a fantomok, tele vagyunk félelemmel

A fantomok-félelmek, fekete buborékok

Feloldásukkor bele láthatunk a Fénybe

 

A KARMA SEMLEGESÍTÉSEKOR:

A benne lévő energia felszabadul

Semlegesítésekor szabadsághoz jutunk

A negatív pozitívvá válik

A bolygó rezgésszintje megnő

(K: 2: 11)


EMBER LEGFONTOSABB AJÁNDÉKA

Az a képesség, hogy gondolatait, fizikai, anyagi formába vetítheti ki, a saját fizikai valóságát maga teremtheti meg: egyénileg és kollektíven

SK:1:28


EMBER – LÉLEK - TUDAT

TUDAT VAGYUNK, azonossággal rendelkező tudat

LELKI AZONOSSÁGUNK VAN

NEM MINDEN LÉNYNEK VAN LELKE

A LELKI LÉNY:

A TEREMTŐ ÁLLAPOTÁT,  A TEREMTŐVÉ VÁLÁS KULCSAIT ŐRZI

A tudatosságunk hosszú ideig korlátozott volt

Szándékosan, felfüggesztett tudatállapot

Mentális gondolkodás volt, ezzel kellett együtt dolgozni

Túl fogunk lépni ezeken a tapasztalatokon

Túl kell lépni a mentális gondolkodáson, mert ez a legnehezebb feladat: kijönni az elméből(T: 8: 3)

EMBER MIKROKOZMOSZÁNAK 3 PARADIGMÁJA - KUTHUMI

Ezt testesítjük meg a csoportok mikrokozmoszán belül

1. ISTENI ÉNÜNK FELFEDEZÉS, annak megértése, hogy van Isteni Énünk, a fizikai, érzelmi, mentális tényezőkön kívül, és ez a legmagasabb potenciál kifejezése

2. KOLLEKTÍV EGÉSZ - GLOBÁLIS ÁTLÉNYEGÜLÉS, kollektív csoporttá, csoporttudattá válás, annak tudása, hogy a Kollektív egész meg fog nyilvánulni

3. Az ARANYKOR FIZIKAI SÍKON MEG FOG NYILVÁNULNI az egész bolygón

(Jk)


EMBER- NŐ ÉS FÉRFI

A NŐ ÉS FÉRFI: ISTEN EGYSÉGE A 3. DIMENZIÓBAN

Amikor befejezzük ezt a dimenziót, elmondhassuk. Szerettünk ember lenni

 

EMBER- SEJT

Az Egészben, a Tudatban egy-egy sejt vagyunk, amely egyre nő

Doreal:154


EMBER - SPIRITUÁLIS VÁLTOZÁS

Régi emberi tudatosság energiája, a Földbe kerül, ahol átalakul a Változás energiájává, amikor az Ember spirituálisan megváltozik, és hozzájárul a bolygó megváltozásának folyamatához

(K: 5: 3)

 

EMBER SÚLYA - KÖVÉRSÉG

A túlsúly eltűnik a következő években

az új energiával való együttműködés olyanra állítja be, amilyennek azt jónak látjuk

(K. 6: 10)

 

EMBER - SZABAD LÉNY

„Csodálatos tudni, hogy senki sem másolat vagy robot, hanem mindenki egyedi, szabad lény, aki képes választani.”

(Mária)

EMBER - SZÁNDÉK

A Teremtő emberi lény, ha a szavait szándékká fordítja

A szándék megjeleníti a valóságot

Ezzel a hatalommal rendelkezik az Ember         (K: 7: 4)

EMBER SZÁRMAZÁSA

Rengeteg bolygóról telepítettek be más lényeket: pl. kínaiak, négerek, japánok

 

EMBER SZÁRMAZÁSA

Igazi eredete a csillagok közül való.

Isteni időbeosztáson haladnak előre, amely az átmeneten aktiválja az összes DNS/RNS szálát, azt is, amit a tudomány „hulladéknak” tekint.

Az aktiválás: a Változás célját teljesíti be, azt hogy a fizikai test integrálja a spirituális, mentális és emocionális énünket, TELJES TUDATOSSÁGÚ LÉNYKÉNT

(GF:071016)EMBER SZÁRMAZÁSA - HIÁNYZÓ LÁNCSZEM

A mai embertípus, egy másik bolygóról származó, hasonló biológiai felépítésű, magas tudású lényektől kapott segítséget

A JELENLEGI FÖLDI EMBER EREDETE NEM A FÖLDRŐL SZÁRMAZTATHATÓ,

MÁSHONNANI LÉNYEK OSZTOTTÁK MEG MAGJUKAT A FÖLDDEL

Ez a DNS reagálás egy univerziális ösztönzés volt, amely a megkülönböztető tudatot biztosította az állatoktól

Ez volt a fejlődésünk úgy nevezett: HIÁNYZÓ LÁNCSZEME                    (K: 2: 7)

 

EMBER - SZELLEM

Mindenki: Szellem (Lélek)

Úgy öltünk testet, hogy az égi törvényeknek megfelelően egyre tökéletesebb életet élhessünk embertestben (MF: 338)

 

EMBER - SZENT GRÁL

AZ EMBERISÉG LEGNAGYOBB TITKA ABBAN ÁLL, HOGY AZ IFJÚSÁG VIZÉNEK FORRÁSA ÉS A SZENT GRÁL MAGÁBAN AZ EMBERBEN VAN ELREJTVE

(K: 6: 11)

 

EMBER - TÁRSTEREMTÉS

Az Ember Isten különleges teremtménye

Társteremtéssel képesek vagyunk bármit megteremteni

Felelősök vagyunk saját életünkért

TÁRSTEREMTÉS: SPIRITUÁLIS REZONANCIA

Olyan energia, amely a harmonikusan csatlakozó energiáktól felerősödik

Az Intuíciókba kapcsolódik be

(K: 10: 4)

 

EMBER - TESTVÉREK

UGYANANNAK A TEREMTŐNEK A SZERETETÉBŐL SZÜLETTÜNK,

a végtelen teremtés részeként, a korlátlan változatosságnak megnyilvánulásaként

NEM VAGYUNK EGYEDÜL

NEM VAGYUNK KÍVÜLÁLLÓK    (Adamas)

EMBER TITKA ÉS NAGYSÁGA

Az ÉRZELMEK MEGÉLÉSÉNEK KÉPESSÉGE, A SZERETET KÉPESSÉGÉNEK MEGNYILVÁNÍTÁSA ELÁRASZTJA AZ EGÉSZ MINDENSÉGET

EBBEN REJLIK NAGYSÁGUNK LEHETŐSÉGE       

(PC: 134)


EMBER- TOTH 4. SMARAGTÁBLA

„Aztán lelkem a Kozmoszon át tovább szállt látva újat és régit,

megtudtam, hogy az ember kozmikus lény

A NAPOK NAPJA, A CSILLAGOK GYERMEKE

Nem ismered örökséged ?

Nem tudod, hogy igazi Fény vagy

A HATALMAS NAP NAPJA LESZEL,

Amikor a bölcsességed elnyered, tudata

Amikor a Fénnyel való egyességed beléd hatol

Doreal-Toth

 

 

EMBER  - TÖBBDIMENZIÓS EMBER

FELSŐBBRENDŰ ÉN, TERVEZŐ ÉN, VEZETŐ ÉN

A szellemi dimenziók embereként vagyunk itt

Nem teles egészünkben vagyunk itt

Vannak olyan részeink, amelyek nincsenek a 4. (3. !!!) dimenzióban

Egyes részeink között mágneses összeköttetés van

Minden embernek vannak olyan részei, amelyek a szellemi dimenziókba terjednek ki

Nem minden részünk van jelen a fizikai testben

Minden részünk, akár a múltból is, egyesülni akar velünk

Az új energiában a teljes egyesülés lehetséges

A múlt életek energiái is részei az Énnek

1. Felsőbbrendű Én

spirituális Énünk abban a testben létezik, amellyel szeretnénk kapcsolatot létesíteni

2. Vezető Én  – Angyalok

A fátyol túl oldalán van a vezetők társasága

Végtelenek és mégis egyek

A vezetők és az angyalok energiaformák, nem a 4. D. valóságdarabjai

Egyes részünk beletartozik a vezetők körébe

Mindig hozzánk tapadnak, bárhol is járunk

Ezek, akik most visszahúzódtak tőlünk, időlegesen

Mi hagytuk el magunkat

A vezetők energia - csoportokat alkotnak

A 3: 3 energiáit képviselik, katalizátorok, képesek valami mást létrehozni, a 2 energiáját alakítja át 3- má

Minden Ember kísérettel érkezik a Földre, nincs meghatározható számuk, mégis egyek

A hozott energia egy részét, az előző életünkben ismert emberek energiái képezik

Akik már elmentek, de velünk voltak, téren és időn kívül is velünk vannak

3. Tervező Én

Segítik a teremtésbe való közreműködésünket

Összetett tervezést igényel a teremtés, mert minden lény részt vesz benne

Olyan rendszerben történik a teremtés, ahol nincs idő, és minden egyszerre történik

A fátyol másik oldalán tervezik más lényekkel a szinkronicitást

A megoldásokat ugyanabban a pillanatban teremtjük meg, mint a kihívásokat

A kihívások 4 Dimenziósak

A mi változásunk hozza létre az energiát a szándék szerint, a tervezők erre biztosítják az esélyt

A megoldások sokdimenziósok

Az utolsó életben hátrahagyott családtagok között vagyunk

Egy ugyan azon időben, a múltban és a jövőben is megjelenhetünk, de ezt az ember, míg ember soha nem fogja megérteni

Tervezők segíthetik elérni, hogy segítsük a múltbéli családtagjainkat

(K: 7: 4)


EMBER-TÜNDÉR-DNS KÖNYVTÁR

TÜNDÉRI BELSŐ VEZETŐNK

Már nem vagy a régi energiában, és még nem vagy teljesen az új energiában sem. Haladsz, fejlődsz, és lassanként azzá változol, amit a saját DNS könyvtáradból választottál magadnak.
Egy félig ember, félig tündér hibriddé változol… ami az emberangyal egy másik formája.

A „régi energiában” azt mondhattuk volna, hogy szoros kapcsolatod van a tündérek birodalmaival, és hogy néhányan a vezetőid közül tündérek. Ahogy biztos tudod, amikor az emberek belépnek az átalakulás folyamatába, a vezetőik elhagyják őket, és egyedül maradnak. Hová távoznak a vezetők? Hát, belülre. Tebenned léteznek tovább. Érted, eggyé válsz a felsőbb éneddel, és megtestesíted isteni lényegedet, de még mindig emberi formában létezel. Ami benned el van temetve, az a lehetőségek egy elképesztő könyvtára, amit DNS-nek hívnak. A DNS-edben ott van a története az összes életednek, amit bármely létformában éltél itt a Földön. Ezért ott van benned a tündérek birodalma is, és ennek a lehetőségeit bármikor előhívhatod. Megteremtheted saját magadat egy tündéri-emberi lényként azáltal, hogy a DNS-ednek ezt a potenciálját aktiválod!
Hogy történhet meg mindez? Egyszerűen, a szándékod által. Lépj be belső könyvtáradba, hívd ezeket a benned élő lényeket, és ők veled együtt fognak dolgozni, hogy választott feladatodat – a bolygó kertjeinek nevelését – elvégezd. Így a vezetőiddé válnak… belső hangoddá… és te eggyé válasz velük… Félig tündér, félig ember hibriddé változol.

Egyszerűen, a szándékod által. Lépj be belső könyvtáradba, hívd ezeket a benned élő lényeket, és ők veled együtt fognak dolgozni, hogy választott feladatodat – a bolygó kertjeinek nevelését – elvégezd. Így a vezetőiddé válnak… belső hangoddá… és te eggyé válasz velük… Félig tündér, félig ember hibriddé változol.
Természetesen mindez azon is alapszik, hogy melyik DNS-minta gyakorol rád erősebb vonzó hatást, meg a felmenőidtől kapott örökségeden és a genetikai tulajdonságaidon is, mivel mindent igénybe vehetsz ehhez, amit csak választasz. Ez az új energiában a Szellemmel való együttműködésben történő „ön-teremtés” csodálatossága.
Ahogy ezzel a megszentelt energiával dolgozol, meglátod majd, hogy a tündér éneddel való kapcsolatod szorosabbá válása csodákat fog teremteni. Szó szerint: amerre mész, kinyílnak majd a virágok! Felfedezed, hogy a természet és a természet gondozója közötti kapcsolat csodája visszatér, látni fogod ezt magadban, látni fogod az életedben.”
SCH:07:02


EMBER- TÜNDÉREK

A Tündérek is érett lények

DE AZ EMBERI FORMA AZ IDEÁLIS FORMA, AMELYBEN ISTEN A FÖLDÖN MEGNYILVÁNULHAT

WE:2:36


EMBER-UNIVERZALITÁSA

Azt vállalta sorsával, hogy magába fogadja valamennyi csillagnemzetség (12+1) szellemi kódjait

UNIVERZÁLIS OLVASZTÓTÉGELY

ISTEN ÉS ISTENNŐ VALAMENNYI ÁLMA

LEGYÜNK AZ ÉLET MAGA ÉS ÉLJÜK MEG AZ ÁLMAINKAT

AZ ELSŐ EMBERPÁR: ADAM KADMON-SOPHIA: ÁHANN ÉS IOTA/ IO

 

AZ EMBER: UNIVERZÁLIS KEHELY, AZ ISTEN ÉS ISTENNŐ KÉPMÁSÁRA TEREMTETETT

Az Eredendő Emberi Lény 13 csakrával rendelkezik, és Ehhez kapcsolódik 13 fénytesti szint

Fel van ruházva a korlátlan szabadsággal és a választás szabadságának kiváltságával

 

AZ EMBERI NEMZETSÉG 33 BOLYGÓN ÉL

33 bolygót ajándékozott a Teremtés az Élet játékának, mint Életteret

Ebből 12-12 : csak férfi, vagy női jelleggel

9-ben pedig mindkét jelleg, közösen teremt: a két poláris minőség egységesen teremt

 

CS-L::454


EMBER ÚJ HATALMA - HARMONIKUS KONKORDANCIA - 2003

Magunkban hordozzuk mindazt az energiát, amit a mennyekben teremtettek

Működésbe hozzuk a teremtés új szintjét

 

A Harmonikus Konkordancia (2003) új tulajdonságokkal ruházott fel bennünk

Beléptünk a saját egyéni teremtés hatalmunkban

A lélek evolúciójának a következő fokát teremtjük

Újrateremtjük a Földet (LW: 04.  05)

 

EMBER - ÚJ KOR EMBERE

Egy más világban él

1. Egyensúlyt és békét teremt

Felismeri feladatát

A teljes megoldás birtokában van

2. Felelősséget vállal minden körülmény között

Saját maga teremt, és meg tudja oldani problémáit

3. A társteremtés folyamatával lát hozzá a megoldáshoz

(K: 5: 3)

 

EMBER – AZ UNIVERZUM GYERMEKE

TE AZ UNIVERZUM GYERMEKE VAGY, ÉPPÚGY MINT A FÁK ÉS A CSILLAGOK

ÉS JOGOD VAN ITT LENNI

ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY TUDSZ RÓLA, VAGY SEM, AZ UNIVERZUM KITÁRUL ELŐTTED ÚGY, AHOGY KELL

 

EMBER ÚTJA

Nem megyünk rossz irányba, SEMMIT SEM TETTÜNK ROSSZUL

Sokan kivételes életet élnek: ország és vallásvezetők, kutatók, felfedezők

Az átlagos életet élők között a legtöbbünk is híres múlttal rendelkeznek

A TANULÁS EGY ÚJ ÉS MÉLYEBB SZINTJÉT VÁLASZTOTTUK

Erre a létidőre az Új Tapasztalást

(T: 3: 10K)


EMBER ÚTJÁNAK IGAZSÁGA

Nincs helyes és helytelen

EGYSZERŰEN CSAK LÉT VAN

Nem vagyunk rossz helyen, csak VAGYUNK

Minden a MOST pillanatában történik

Mi EGY UTAZÁS RÉSZTVEVŐI vagyunk

AZ ÚJ TUDATOSSÁG UTAZÁSÁÉ

EZ EGY KITERJESZKEDŐ SZELLEMI UTAZÁS

AZ ALACSONYABB REZGÉSBEN LÉVŐK

Rendkívül mély döntéseket hoztak

Nem féltek leereszkedni a sötét mély bugyraiba

Nagyon merészen fedezik fel a fájdalom és szenvedés mélységeit

Olyan mélyen belemerültek ebbe az energiába, hogy teljesen el is vesznek ebbe

Elég egy mosoly feléjük, vagy megkérdezni, hogy bírják-e még ezt

(T: 3METK)


AZ EMBER VÁLASZTÁSA

Képesek leszünk elhagyni a Földet, de ha akarunk, itt maradhatunk

Fájdalom mentesen távozhatunk

AZ EMBER A LEGNAGYOBB TISZTELETNEK ÖRVENDŐ ENTITÁS

AZ UNIVERZUMBAN

(K: 1: 2)


 

EMBEREK

Mindannyinkban létezik egy Magasabb rendű Lény, aki rendelkezik a mesterlét magvaival

És rendelkezik a legerősebb gyógyító energiával a bolygón

K.11:3


EMBEREK CSILLAGNEMZETSÉGE

A legigazibb játékos a Tejút Galaxisban

Univerzális szereplő, minden színdarabban jelen van

Isten és Istennő küldöttei

A Teremtő 13 Csillagnemzetet álmodott meg

Az EMLÉK ÉS AZ EMLÉKEZET AZ EMBER LEGNAGYOBB KÉPESSÉGE

Az Ember tapasztal és a forráshoz viszi a tapasztalását

Szabadsága olyan, mint más senkinek se

33 emberi bolygó van a Tejút galaxisban

12-12-ön csak férfi, vagy női tapasztalásban, 9-ben mindkét pólus együtt tapasztal

CS-L:457


EMBERI ÉLET CÉLJA - KARMIKUS MOTOR

Az Élet-Halál ciklusok és az Ezek alatt teremtett energia segíti a Földet

Ez volt, de már nem érvényes

Az Új energia a Szerződések, újraírására ösztönöz

Az életfeladatok, a halál időpontja megváltoztatható

(K: 10: 13K)


EMBERI ÉLETÜNK

Értékes és megszentelt

Célja van a bolygón

Egy Isteni Tervbe illeszkedik be, hogy rátaláljunk Önmagunkban a szellemi magra, hatalmára és csodálatára

Az elviselhetetlen helyzetekben is bölcsességekre, csodákra találjunk

Az Isteni Család tagjaiként kiegyensúlyozhatóvá válik minden negatív érzés

AZ EMBER A CSALÁD TAGJA

ÉS Ő VAN A KÖZÉPPONTBAN A BOLYGÓN

(K: 5: 2)


EMBERI ENERGIAMEZŐ - ÚJ ENERGIÁBAN

 

A RÉGI ENERGIÁBAN 80CM-TŐL 1 MÉTERIG TERJEDT,

AZ ÚJ ENERGIÁBAN AKÁR 8 MÉTERIG IS ELÉRHET

EZ A TELJES EMBERI MERKABA MÉRETE

EONOKON KERESZTÜL 1 MÉTERBEN VOLT MEGSZABVA

AMIKOR AZ Emberi energia beilleszkedik a Merkaba energiájába: Interdimenzionálissá válunk

(K: 6: 10)


EMBERI ENTITÁS

Egyes entitás

Jellegzetes energiaszinttel rendelkezik

Saját rezonanciája van

Játszmájának lényege: odaadja, vagy elveszi másnak az energia-egyensúlyát: (politika, család, munkahely, adó, tanítvány, párkapcsolatok, hitrendszerek)

Az energia odaadás helyett a megosztás lesz majd a kulcsszó

T:8:2

 

EMBERI ENERGIASUGÁR-SZINT - 2005

1-10-es skálán, amelyben a legkisebb érték a legalacsonyabb emberi lét sugárszintjére utal,

a 10-es a legmagasabb lét, ahová akadálytalanul áramlik a Szellem Isteni energiája

2005-ben a legtöbb Ember szintje, az alacsony 3-5 közötti értéken mozgott, korlátjaik, hiedelemrendszerük miatt

A legtöbb Fénymunkás - Shaumbra szintje a 4-6-os közt ingadozott

Egyre nagyobb és nagyobb eredménnyel emelkedik, de még mindig az irányítás alatti élet az, ami visszahat

(T: 6: 11)


EMBERI ÉRINTÉS

Erőt ad át, Nem kell tartani a negatív energiától

A környezetünkben az alacsonyabb vibrációjú emberek megváltozhatnak

Korláttan hatalommal bíró erőforrás

A Pozitív Hatás és Erő képviselője leszünk

 

EMBERI FORMA

Az Emberi Forma lett a Megváltás formája

JU:19


EMBERI FORMA

Az emberi forma megmarad, mivel még sok idő fog eltelni, mindazonáltal az történik, hogy a rezgés olyan mértékben megemelkedik, hogy a sűrűség megváltozik, érted? Na most, az olyan mesterek, mint Yogananda, Babaji, Saint Germain - lények, akik teljesen aktiválták kristályszerkezetüket és kristálytestüket, teljeséggel szilikon-alapúak, ezért képesek olyan mértékben megnövelni a rezgésüket, hogy szó szerint dematerializálják a testüket, érted? Ezt teszi majd a szilikon az emberekkel, könnyebb, magasabb rezgés. Amit szintén szükséges észben tartanod, hogy nem csak az élelem van hatással a sűrűségre és a test fényhiányosságára, ami a sűrűséget okozza, hanem az ember elméjének és szívének állapota is, és mi mesterek ezért dolgozunk ilyen megfeszített tempóban emberiséggel, hogy ezt eltoljuk, érted? Mivel ahhoz, hogy teljesen szilikon-alapú lénnyé váljatok, és olyan magasra emelhessétek a rezgéseteket, hogy dematerializálhassátok a testeteket, a negativitás, a fájdalom, a félelem és a trauma sűrűsége nem lehet jelen.

Kuthumi: Kristályok és DNS - 2003. június 12.

 

EMBERI ISTEN

AZ ILLÚZIÓKTÓL MEGSZABADULT, EGYSÉG ÉS SZERETET

A MINDEN AMI VAN ISTENI RÉSZÉNEK HATALMAS TEREMTŐJE

(SCH: 05. júl./3)


EMBERI JÁTSZMA TÍPUSAI

Itt most bemutatom neked a népek seregletét, akik nagyban hasonlítanak rád, kivéve a különbözőségeikben. Hogy mennyire mások, az felfogás és személyes interpretáció kérdése. Talán saját magadból is megtalálsz egy keveset mindegyik kategóriában amiket felsoroltam, és talán te is megírod a saját kategóriádat. Csak párat soroltam fel bizonyságul, hogy éppen csak felcsigázzalak, és tágítsam a tudatosságod. A felszínen nehéz lehet felismerni ki kicsoda, de az istenségek, akik Istent játszanak, végül felfedik magukat egymás előtt. Ez idő alatt, semmilyen más különös okból nem mutatom neked ezt a színlapot, csak hogy okítsalak és szórakoztassalak téged.

TUDOMÁNYHAJLÍTÓK – RENEGÁTOK A TUDOMÁNYOS KÖZÖSSÉGEKBEN

A Tudományhajlítók azok, akik saját magukat renegátoknak nevezik a tudományos körökön belül. Elszórva megtalálhatók itt és ott, és a saját tudományukban alkalmazott kevésbé tudományos megközelítésükről határozhatók meg..

Kutatási módszerük sokkal inkább az absztrakt jövőn alapszik, mint a véges múlton….

Vágyuk, hogy szálanként levetkőztessék az univerzumot, hogy felfedjék annak komplex természetét, ami semmivel sem több, mint a szépség legegyszerűbb formája.

Ahogyan nevük is erre utal, a Tudományhajlítók úgy ferdítenek a szabályokon és a törvényeken, hogy abból kifolyólag valamilyen előrehaladást érjenek el. Legtöbbjüknek hozzáférésük van a magasabb szintű tudáshoz, ami túl van annál a magasabb szintű tudásnál, amit az intézmények nyújtanak…

Minden fronton, orvosi, társadalmi és tudományos téren megtalálhatók. Ezek a renegátok fogják átváltani az észleléseket és a berögződéseket, ha majd szükséges lesz, mivel egy nyitott társadalom keresése és elérése az egyetlen céljuk. Bár számuk országonként eltérő, jelenlegi számuk ezres nagyságrendre tehető. Legtöbbjük megfelelően van támogatva anyagilag, még azok is, akiknek a véleménye túl erőltetett, vagy az uralkodó áramlattal szemben halad. Őket a jómódúak, a hóbortosok és azok támogatják, akik szerint a jövőbe való befektetés a lehető legjobb nyereség. Olyan világkormányzatok és pénzintézetek támogatják őket, akik nem akarnak lemaradni, amint a világ megtisztítja magát szemetétől.

A Tudományhajlítókat kevésbé érdekli és kevés türelmük van a kevesek társadalmi erényeihez, sokkal inkább azzal foglalatoskodnak, hogy a helyi univerzum egy hatalmas szomszédságba fejlődő/szépülő projekté táguljon. A tudós olyasvalaki, aki sokkal elkötelezettebb a felfedezés folyamatára, mint a legtöbben. A tudósokat az univerzális törvény és nem a helyi törvény felfedezése, az abban való részvétel vagy partnerség érdekli.

A Tudományhajlítók nem függnek és nem számítanak az ódivatú társaik elfogadására vagy helyeslésére, ugyanis túlságosan lefoglalja őket az eljövendő generáció számára fenntartható jövő megtervezése. Az érdekük egyszerre önző és önzetlen, mivel sokuk szeretne egy későbbi időpontban is visszatérni a földre. Nem értékelik vagy ítélik meg munkásságukat, és ezt másoknak is ritkán engedik. Ameddig továbbra is értéket látnak munkájukban, azt feltételezik, hogy mások is így vannak vele.

Néhányan azért vannak itt, hogy ajtót nyissanak azoknak, akik át fognak lépni rajta.

A Tudományhajlítók azokat támogatják, akik szeretnek titeket, akinek olyan meglátásaik vannak, melyek áthatolnak időn, téren és dimenziókon. Továbbra is nyilvánosságra fogják hozni nyilvános fórumokon felfedezéseiket, mivel csak ott kelhetnek életre.

 

FÉLELEMMEL HÁZALÓK – AKIK MÉG MINDIG A RÉGIHEZ RAGASZKODNAK

A Félelemmel Házalók a régihez ragaszkodnak, mert félnek az újtól. Azt fogják neked mondani, hogy az új világ nem kecsegtet semmivel se jobbal, mint a régi, és nem látnak rá okot, hogy felváltsák egyiket a másikra.

Mint egy bátorságért kapott kitüntetés, a félelmük a biztonsági hálójuk, amit a biztonság egy formájaként tekintenek, és továbbra is ragaszkodnak hozzá. Ha netán mind elkezdenének odaveszni, abban hisznek, hogy a félelmük az, ami meg fogja védeni és szolgálni fogja őket.

A Félelemmel Házalók azért ragaszkodnak a régihez, mert nem találtak értéket az újban.

Azért teszik magukévá a régit, mert az is magáévá tette őket.

Félelmük az idő lassabb múlását táplálja, ami gyengédebb átmenetet biztosít ott, ahol mások radikális változáshoz ragaszkodnának….

A félelem egyfajta mechanizmus és útmutató rendszer. Ha ennek értelmezzük, akkor eszközként használható; hídként két vagy több dimenzió, világ és gondolat között.

BÖLCSELETTEL JÁRÓK – A BÖLCSESSÉG ÉLŐ PÉLDÁI

A Bölcselettel Járók a bölcsesség élő példái, akiket mások felülmúlni igyekeznek. Tanárok ők, de ne gondolj rájuk ekképp. Amikor őket kérdezik, kelletlenül és nagy alázattal osztják meg azt a sok beavatást, ami a teljességhez, békéhez és folyamatos önfelismeréshez vezette őket, miközben magukra reflektáltak. Nem úgy gondolnak magukra, mint tanárokra, mert sok olyan érzéssel és tapasztalással bírnak, melyek még felfedezetlenek. Egyszerűen élnek, és gyakran mosolyognak, mivel nincs okuk nem így tenni. Az energiájuk magnetikus és tetszetős, különösen azok számára, akik az élet bonyolultságára hagyatkoznak, hogy felfedjék a rejtett titkokat, és azokat a kulcsokat, melyek kiszabadítják majd őket saját kötelékük szorításából. Ezzel ellentétben, a Bölcselettel Járók a szabadságukat azáltal érték el, hogy rájöttek, hogy a börtöncellájuk nyitva van, és mindig is nyitva volt. A börtönök a magunk által kirótt határok, melyek zárját hitrendszereknek hívják.

A Bölcselettel Járók azzal tanítanak, hogy példát mutatnak életükkel másoknak. Néhányuk vezetőnek született, míg mások nem. Az élet minden területén és szegletében megtalálhatóak.

Ezeknek a lényeknek nagyon alacsony a stressztűrő képességük, mert azt annak a börtönnek látják, amiből  szabadságukat nyerték.

Ahogyan a harmadik dimenzió folytatódik, kevésbé lesz könnyű, és a Bölcselettel Járók élő példája, valamint az általuk hozott döntések sokkal tetszetősebbekké válnak. Az egyszerű hozzáállásról nem fogják azt gondolni, hogy egyben egyszerű gondolkodás is. A Bölcselettel Járók nagyszerűen alkalmazkodnak olyan helyzetekhez és körülményekhez, melyeket mások ijesztőnek találhatnak.

TŰZZEL JÁRÓK – KÜZDENI AZÉRT, AMI IGAZ

A Tűzzel Járók bátor lelkek. Külön-külön és együtt olyan próbákon és megpróbáltatásokon mennek keresztül, melyek gyakran meghatározzák a fő eseményeket. A munkájuk ritkán könnyű és sok nehézségbe ütköznek. Egyedülálló céljuk az, hogy felszínre hozzák azt, amit mások a szőnyeg alá akarnak seperni. A Tűzzel Járók másoknak és önmaguknak is segítenek növekedni abban, ami tűz általi megpróbáltatással jár. A Tűzzel Járó leggyakrabban ott található meg, ahol az emberek törvényei konfliktusban állnak az univerzum törvényeivel. A Tűzzel Járók pacifisták, de nem állnak azon törvények megszegése felett, melyekről azt gondolják, hogy  igazsággal ellentétesek. A Tűzzel Járók néha törvényt gyakorolnak és néha azzal szembe mennek. Megtalálhatók a politikai arénában, ha elég erősek ahhoz, hogy az el ne nyelje őket. Ők aktivisták, közgazdászok, környezetvédők, anyák, apák, fiú- és lánytestvérek. Ezek az egyének nem elégednek meg azzal, hogy abban hisznek ami igaz, hanem abban hisznek, hogy ki kell állniuk és harcolniuk kell ezért az igazságért, ha az eset úgy kívánja. Nem ismerik hogyan lehet meghátrálni a harcból, különösen egy jó harcból. Elsőként vádat indítanak, és csak később néznek vissza, hogy volt-e mögöttük támogatás.

Drámai érzékkel és egy kis helyi bátorsággal úgy emelkednek ki, mint a mai társadalmad hősei. A reform gyakran elég hangos dobolásként hangzik, és a reform hiánya szintúgy. Ezek az egyének szívósak, és akár az utolsó leheletükig folytatni fogják.

 

A Tűzzel Járók gyakran találják saját magukat kulturális konfliktusokba keveredve, ahol a politikai doktrína és a társadalmi igazságtalanság nem támogatja az egyént vagy a közösséget. Ugyanannyira törődnek a környezettel, ahogyan felebarátaik személyes nehézségeivel törődnek. Ezek az egyének ritkán tudják, hogy miképpen, hol, és mikor húzzák meg a vonalat a nehéz döntésekhez. A Tűzzel Járók az igazság zászlaját hordozzák, magasztosan ott van homlokukon, hogy mindenki lássa…

A FÖLD GONDNOKAI – IGAZÁN TÖRŐDNEK A FÖLDDEL

A Föld Gondnokai néha úgy tűnnek, hogy jobban törődnek a környezet és a világ állapotával, mely körülveszi őket, mint saját magukkal. Igazán törődnek a Földdel, és annak jövőjének (az én jövőm)  életképességével. Megkérdőjeleznek és kiértékelnek mindent amit megvesznek vagy ahova járnak, és nem támogatnak semmit, és nem látogatnak olyan helyeket, ami valamilyen módon nem járul hozzá a bolygó és/vagy annak lakóinak jólétéhez. Mélyen megfontolt és önelemző egyének ők, akik szem előtt tartják azokat az elmúlt életeket, melyeket a földnek szenteltek, és egyszerűen újra és újra visszatérnek, hogy ott folytassák, ahol abbahagyták

A földnek szentelt odaadásuk páratlan, de gyakran áldozzák fel kapcsolataikat és más szenvedélyes céljaikat azért a munkáért, amit szenvedélyüknek hisznek. A fizikai megjelenésük legtöbbször fiatalos és atlétikus, de az egészségük gyakorta törékeny, mert nem törődnek azzal, mivel természetesnek veszik. Amikor ezek az egyének engednek a törékeny állapotuknak, az leggyakrabban rák vagy más gyengítő betegség formájában jelentkezik.

 

Ha a Föld Gondnokai életük során segíteni akarnak a föld meggyógyításában, saját maguk gyógyítására is el kell kötelezniük magukat. Napi szabálynak kell lennie, hogy mindenben meglegyen az egyensúly, és ennek a szükségszerűségnek minden létezőre vonatkoznia kell

AZ XY BOLYGÓ ÉS Z NÉP – AZ UNIVERZUM ELSZABOTTJAI

XY bolygó Z Nép néha úgy tűnik, mint az univerzum elszabottjai. Úgy tűnik nem képesek itt, ott vagy amott megállni helyüket. Nehéz leírni ezeket az egyéneket, sokkal kevésbé katalogizálni vagy közhelyekkel leírni őket, ami végtelen elégedettséget biztosít a máskülönben megfáradt és unalmas létezésnek. Bármilyen felszínalatti hír és információ érdekli őket, különösen az a fajta, ami az egyének, a társadalmak, kormányok vagy nemzetek titkolt cselekedeteit írja le. Semmilyen téma nem túl összetett ezen egyéneknek, akiknek az agykapacitása nem férne a táblázatba, ha azt megfelelően mérik. Az XY Bolygó és Z Nép-nek nincs kimondott bolygója vagy bolygói, mert ezek a lények nem igényelnek kimondott otthont vagy örökséget. Ehelyett a helyi univerzumban utaznak más intelligens létformák, vagy érdekes technológiák után kutatva, amiről máshol a későbbiekben majd pletykálkodni lehet.

 

Bár úgy tűnik, hogy ezeknek a lényeknek nincs semmijük amit mások szolgálataiért cserébe felajánlhatnának, ez nem igaz. A rezgésük olyan omniverzális minőséget hordoz, mely segít a világotok dimenzionálásában. Nagy részük ellenáll a késő 20. és kora 21. századi agymosási kísérleteknek. Nevetségesnek és lehetségesnek tartják ezeket a technikákat, de nem nagyon tartják használhatónak azokat. Azon tűnődnek, hogy miért nyugodtok bele ebbe, mindemellett pedig anarchiát javasolnak alternatívaként, mert ha más okból nem is, de érdekes főcímmel szolgálhatna. Ezek az egyének könnyedén válnak stimulánsokká, különösen a kávé rabjaivá, habár ezeknek a drogoknak a viszonylagos hatása néha éppen ellentétes azzal, mint amit az ember elvár.

 

Nagy részben ezek a lények magányos egyének, bár el lehet mondani róluk, hogy egy sokkal nagyobb közösséghez tartoznak. Ahogyan testvéreik, nővéreik, unokatestvéreik és munkatársaik elkezdenek a konvenciókhoz nem ragaszkodó eszközökön keresztül megérkezni, a lakosság többsége megdöbbent csodálattal fog felnézni,  de ezek az egyének egyszerűen csak annyit fognak mondani: „Na ugye megmondtam neked.”

 

ALAKVÁLTÓK – DACOLVA A HAGYOMÁNYOSSÁGGAL

Az Alakváltók dacolnak minden hagyományossággal. Ahelyett, hogy megjavítanák ami elromlott, elpusztítják és újraalkotják azt. Nem látják okát, hogy ugyanabban a formában maradjanak fenn, vagy ugyanabban a formában éljenek nap mint nap vagy éveken át. Ha nem elégedettek az alakjukkal vagy a környezetükkel, megváltoztatják azt…

Egy energikus közösséghez tartoznak, ami kiemeli a transzcendenciát és vágyódik rá a személetmódok, hitrendszerek, kapcsolatok, karrierek váltása által. Nincs határa annak,  amit képesek elérni, ha egyszer belecsapnak adományuk forrásába.

 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az életüket nem ilyen tudatossággal kezdik. A kezdet gyakran szerény, és egyszerű a környezetük. Olyan körülmények közé születnek, hogy muszáj átalakulniuk, ha életben akarnak maradni. Működési zavarok, határoltság, félelem csak néhány a sok közül, mellyel az Alakváltóknak hamar szembesülniük kell, hogy csiszolják képességeiket.

Igazságot, egyensúlyt és egyenlőséget keresnek megszállottan minden dologban. Otthon vannak a változtatásban és a változó világban, bár valószínűleg azt mondanák nektek, hogy félnek a változástól és utálják azt..

Ezek a lények nem egyszerűen csak túlélők, ők teremtők egy termékeny világban. Művészek, írók, utazók, színészek, és teljes életet élő életművészek. Amit nem tudnak fizikailag megtapasztalni, azt a létezésbe képzelik, a valótlant valósággá változtatva egy pillanatra, vagy élethossziglan. Azért vannak itt, hogy segítsenek elképzelni és megteremteni egy új világot. Amint ez a világ kezd eltűnni, meg fogják ragadni az univerzum transzcendens tulajdonságait, és ismét új hajtásokat növesztenek.

AZ ERŐ PILLÉREI – STABILITÁSHOZÓK

Az Erő pillérei, amint azt a nevük is sejteti, személyes és planetáris erősítések, akik stabilitást hoznak egy instabil világba. Ők Gibraltár Sziklái az életedben.

Elfogultnak látszanak a harmadik dimenzióval szemben, mivel hihetetlenül sok időt töltöttek annak tanulmányozásával, és az ebben való résztvételben. Azt fogják mondani nektek, hogy ez a világ örökké fog tartani, hogy a legjobban hozzáillők fogják túlélni, de amikor arra kerül sor, hogy kilökjék a gyengéket és gyámoltalanokat, ők készek lesznek segíteni.

Ezek az egyének a régmúlt harcosai. Ők a gavallér lovagok és a Jeanne d’Arc-ok.

Egy pillér rendíthetetlen. Megbízható, hűséges, masszív és lojális. Ismersz ilyen embert? Valószínű, hogy igen, de ha mégsem, akkor keresd meg őket. Ott rejtőznek az élet minden részén, minden elképzelhető formában. Gyakran azok segítségére kelnek, akik félnek vagy ellenállnak.

FÉNYKÜLDÖTTEK – AZ IDŐVONALAK GYÓGYÍTÓI

A Fényküldöttek a jövőből valók; a Föld jövőjéből, és bármelyik ötödik dimenziós világ jövőjéből, melyet meg fogtok ismerni. Azért jöttek vissza a lineáris időben, hogy a Föld egy más kimenetelű rekonstrukciójában segítsenek. Azért vannak itt, hogy megóvják az emberiséget attól a sok katasztrófától, ami egyébként uralkodna. Hogy milyen katasztrófák? A Fényküldöttek már nem egyszer, hanem sokszor átélték ezeket korábban. Nem annyira katasztrófa szakértők, amennyire az idővonalak, a bolygók felemelkedésének, és más multidimenzionális tudatosságú származásúak gyógyítói. Mondhatnád, hogy ha a katasztrófa például egy földrengés lenne, ezek a lények tudnák, hogy  hol vannak a hibák, mit kell aládúcolni és mikor kell evakuálni. Ezek a lények tanárok és a bölcsességük példa nélküli ebben az időben.

Ezek a lények a legnemesebb értelemben vett oktatók, mivel gazdag, sokrétű és tág tapasztalattal rendelkeznek a tiétekhez képest. Jelenlegi földi életeikről, mely nagy valószínűséggel egyszerű és eseménytelen volt (lehet, hogy az ő jelenlegi földi rokonaikkal nem ez a helyzet), nincs semmi tanítani valójuk számotokra, és nektek is kevés tanulnivalótok van belőle.

TUDATOSSÁGKERESŐK – NAGYSZÁMÚ FELÉBREDŐK

A Tudatosságkeresők ma már mindenhol megtalálhatók. Ébresztőkor ébrednek fel, egy pillanattal sem korábban. Hasonlóan a mesebeli törpékhez, több témában és variációban érkeznek, melyek közül Morgó és Szundi túlságosan is mindennapi. A többi variációhoz tartozik Vidor, Tudor, Hapci, Morgó, Szende és Szundi. Több variáció ébred fel minden nap. Ezek a lények már nagyon régóta emberi testben voltak. A testet és az elmét még mindig a sűrűség uralja, mert a szív az, ami először öntudatra ébred…

Példátlan számú lélek ébred fel manapság, mivel sok más lehetőséget elszalasztottak az egyéni lélek jelentősége miatt. „Ébressz fel, ha vége van”, ez hétköznapi mondat azok körében, akik még mindig nagy nehezen állnak talpra.

IZGALMAT KERESŐK – ÉLVEZD AZ UTAT

Az Izgalmat Keresők azok, akik élvezik azt a fizikai és érzelmi hullámvasutat, amit mások utálnak. Egyikük vagy? Az Izgalmat Keresők itt vannak. Ámulattal dőlnek hátra, míg körülöttük a világ bukfencezik, és megpróbálja kijavítani magát. Nem aggasztja őket a nyugdíjuk nagysága vagy annak hiánya, és csak ásítanak, mikor a beszélgetés túlfűtött vagy fontoskodó. Azért vannak itt, hogy lássák mivé lesz ez az egész, várják azt a képzeletbeli pillanatot, amikor a hullámvasút sikoltva megáll. Ezek az egyének gyakran állítanak fel másokat, akik a diplomácia szélére kényszerülve érzik magukat, de ez csak arra szolgál, hogy még jobban megerősítsék ezeket az egyéneket. A tüzijáték kedvéért vannak itt, és az első sorokban szándékoznak helyet foglalni. Fontos szerepet játszanak a játék egy fontos részében, mely nem látszik nyilvánvalónak addig, amíg majdnem túl késő lesz.

Ők a félelem arcába nevetnek, míg mások csendben forrongnak a hihetetlen pimaszságuk láttán, de azt hiszik, hogy ők nevetnek utoljára. Mindeközben a jó humorukat kiterjesztik azokra, akik vevők erre, és fittyet hánynak azokra, akik meg nem.

SZELLEMJÁRÓK – A CSODÁK ELFOGADÁSA

A Szellemjárók légies lények, az egyik pillanatban még itt vannak és a következőben elillannak. Kik ők? Néhányan embernek álcázott angyalok, mások angyalnak álcázott emberek. Ezeknek a lényeknek úgy tűnik nincs, vagy nagyon csekély az önazonosságuk, de eléggé érdekli őket a tiéd. A megfelelő szavak, vagy feladat esetén, a semmiből tűnnek elő egy pillanatra, vagy egy egész napra. Amilyen gyorsan előbukkantak, olyan gyorsan el is illannak, és ritkán maradnak olyan sokáig, hogy köszönetet mondjanak nekik. Nem azért vannak itt, hogy csodákat vigyenek végbe, hanem azért, hogy elismerjék azokat. A csoda az a kreatív pillanat, amikor a csodát elismerik, és az fizikailag megvalósul. Sokan nem képesek elismerni a csodákat és sokan nem is tudják hol vannak, vagy hogyan keressék azokat.

A Szellemjárók olyan energiák, melyek ideiglenesen testben manifesztálódnak, hogy egy szükséget kielégítsenek, vagy egy célt szolgáljanak. Nem ebből a világból valók, legalábbis már nem, de több mint boldogok, hogy egy darabig résztvevők lehetnek. Maguk döntenek arról, hogy mi hozza őket ide, és hogy meddig fognak itt maradni. Egy pillanatig, egy napig, egy hónapig vagy egy évig, ez mind helyénvaló, ha adott a megfelelő motiváció.

FA:0301


EMBERI LELKEK-LÉLEK CSALÁDUNK

Amikor utatokat keresitek, ti magatok építitek fel azt.

Ez, az emberi tapasztalatnak egy nagy kozmikus tréfája. Minden személy, akivel valaha is kapcsolatba kerültetek és akivel energetikai cserébe léptetek, módosította életeteket azzal, hogy kapcsolatba került veletek. Minden alkalommal megváltoztok egy kicsit, amikor egy emberi lényt megérintetek és energiát cseréltek vele. Egy közösséghez (ha akarjátok szervezethez) tartoztok, mely nagyon diszkrét módon energiát és hátszelet ad nektek. Bizalmat kölcsönöz nektek. Ez a ti valódi lélek családotok. Ma, erről a családról akarunk beszélni nektek.

LW:0706

 

EMBERI LELKEK SZÁRMAZÁSA

(1910 - es évekbeli adat)

85%-a fiatalabb tapasztalatlanabb lélek

10%- a az 5 dimenzióból

5%- a a 6. dimenzióból jött tapasztalni

(F: A)

 

EMBERI LÉNY

(három energia az egyben: felnőtt, gyermek, Felsőbbrendű Én)

A teljes embert felépítő energia

A 3 energiája:

A cselekvés energiáját hordozza

Katalizátor, mely minden más lehetőségét hordozza

1.  FELNŐTT:

Emlékezés és Spirituális ébredés

Jellegzetessége: a fölébredés, megegyezés, felelősség, szent eskü

A Felnőtt gondoskodik a formáról (vödör metaforája), a szeretetről, ő a tartalom energiája számára, ami a Felsőbbrendű Én tevékenységének katalizátora.

A Felsőbbrendű énhez a gyermeken keresztül vezet majd az út.

Tartalom: a víz.

A szikra, kéz a Felsőbbrendű Én

Az ATYA,

Ami bennünk emlékszik az egymást követő életekre

Ez a Spirituálisan FELÉBREDT rész, A MEGEGYEZÉS energiája: Megegyezés= egyesség

Új szerződések a régi elhagyásával, mert életről életre érvénybe maradtak a szerződések.

Minden lehetséges

 

 

A FELELŐSSÉG VÁLLALÁSA:

Minden történésnek mi voltunk a tervezői. A volt szeretett személyek egyfajta energiái velünk maradtak és a mi részünkké váltak. Minden entitással kapcsolatban vagyunk.

A SZERETET: nem bizonyítható, csak átélni lehet

ESKÜ: új szerződés Istennel való egyesülésre, felébredt állapotban a felnőtt erre kötelezi magát.

2. GYERMEK:

Fiú/lány: A tartalom, a megváltozáshoz szükséges energia, az élet leghatalmasabb ereje itt lakik. A felnőttnek tekintélye van, a gyermeknek képzelőereje.

Jellegzetessége:

a, KÉPZELET: minden lehetséges

b, ÖRÖM: a gyermeki rész mindig mosolyog, pozitív a hozzáállása, a belső gyermek örömteli érzéseket fejleszt ki, amik Együttérzéssé változhatnak. A gyermek öröme és képzelete indítja el a gyógyulás szikráját

c, NYITOTTSÁG: nincs becsontosodott hitrendszere, a fantázia dolgozik benne

d, FÜGGŐSÉG: a felnőtt gondoskodik róla, elfogadja a felnőttet, a formát, a szeretetet

e, INTUÍCIÓ és BÖLCSESSÉG: örömteli érzések, amik együttérzésé válnak, a bölcsesség gyermeki energiából fakad

f, KORLÁTLAN: nincsenek kerítések, korlátok, hogy elképzelje a helyét, az idejét, az energiát, hogy meg tudja változtatni a valóságát

 

3 FELSŐBBRENDŰ ÉN: A Felnőtt gondoskodik a formáról (vödör metaforája), a szeretetről, ő a tartalom energiája számára, ami a Felsőbbrendű Én tevékenységének katalizátora.

A Felsőbbrendű énhez a gyermeken keresztül vezet majd az út.

Tartalom: a víz.

A szikra, kéz a Felsőbbrendű Én

Szentlélek, Anya, Szikra, Angyali Én

4 sajátossága.

A. KAPSZKODÁS, KÖTELÉK: kapaszkodás Istenhez, Szellemhez, akkor vagyunk szikrák, amikor nem vagyunk jelen a Földön

B. ÖNBECSÜLÉS: Isteni mivoltod megtalálása

C, BÉKE: (isteni béke): nem számít, milyen káosz, dráma van, benned legyen egyensúly

D. A CSODA: az élet kiteljesedése, az anyag fölötti tudatosság, gyógyulások (üzenet a sejtekhez, gondolat, szándék, megfiatalodás, aktivizálható DNS a törzs-sejtekkel, az együttérzés energiája, semmi sem gyógyíthatatlan, az immunrendszer helyett a csecsemőmirigy hatása érvényesül

(K: 7: 1)


EMBERI LÉNY

Minden személy egy Csoportot képvisel

Jelen energiánk egy részét képviseljük

 

A CSALÁD OLYAN MINT EGY ÓRIÁSI ISTEN

MI VAGYUNK MINDENKI

Bármit teszünk, az Egészet képviseli az Egyik

EGY EMBER A TELJES EGÉSZET KÉPVISELI

AZ EMBERISÉG: EGY LÉLEK

Az Emberi Lény az, aki képes átnézni saját helyzetén és megosztani a Fényt azokkal, akiknek erre szüksége van és ezt igénylik

(K: 05. 10. 27-29)

 

 

EMBERI LÉT VÉGCÉLJA

AZ EMBERI LÉT A VILÁGISKOLA BEFEJEZŐ OSZTÁLYA

Ha jól végezzük, kiléphetünk a megdicsőült Szellem életébe, a krisztusi életbe

(L.)

 

EMBERI LÉTEZÉSÜNK

Önmagunk felfedezéséről szól

T:8:8


EMBERI LÉTEZÉSÜNK

Az emberi létezés szépséges. Varázslatos dolog úgy érezni a dolgokat, ahogy arra soha, egyetlen angyal sem képes. Az a képességetek, hogy nagyon valóságosan és fizikai módon tudjátok átélni a dolgokat, úgy, ahogy erre egyetlen angyal sem képes. Egy élmény, ami olyan mély, annyira valódi, olyan szilárd, hogy pont ebben rejlik a szépsége. Hamisítatlan a szépsége. De amikor megpróbáljátok belekeverni ebbe a dologba az istenit, önmagatok esszenciáját, az igazságot, a ti igazságotokat, a tisztaságotokat és abszolút bizalmatokat – amikor ezt a kettőt megpróbáljátok összevegyíteni egymással, az konfliktust teremt, egy összeütközést, és ez az összeütközés az elmében zajlik le. Az elmében. Ez a csatamező.

T:8.10

 

EMBERI LOGIKA - LINEARITÁS

Látó tudósok rájöttek, hogy a lineáris állomások mentén haladó emberi logika bizonyos kutatási programokat tekintve nem állja meg a helyét

(K: 2: 99)

 

EMBERI MINTÁK - A FELEMELKEDÉS ELÉRÉSE

Az Ember bizonyos mintákkal rendelkezik generációk óta

Ezek a minták bizonyos memóriával rendelkeznek

Minták: a fizikai test sejtjei, molekulái, atomjai

Születés, élet, halál folyamán ezek átmennek

Ezeket a mintákat megváltoztathatjuk a tudatosságon keresztül, nem elmével, akarattal, hanem MEGENGEDÉSSEL

Ezzel kiterjeszthetjük az egészséget, meghosszabbíthatjuk az életet

A TUDATOSSÁG = AZ ISTENI LÉT MEGÉLÉSE MINDEN DOLOGBAN, AMI VAGYUNK

A tudatosság megváltoztatja az anyag viselkedését magunkban és körülöttünk

(T3: 11K)

 

 

EMBERI MIVOLTOD ELFOGADÁSA

ZSUZSANNA TÖRTÉNETE

Számos létidőt élt

Sok megpróbáltatás érte életeiben

Körbe járta karmájának teljes ciklusát

Elérkezett a végső ciklushoz, a mostani életéhez

A családjában anyja uralkodott mindenki felett,

Apja átadta hatalmát az alkoholnak

Ifjú éveiben félénk volt, kilógott a sorból

Első alkalommal elhagyta családját, abortusza következett

Majd házasságot kötött, gyermeke lett

Nagyon szerette a családját, de mindig hiány érzete volt

Kérte a Szellemet, hogy szabadítsa meg a kihívásoktól

Találkozott a Bíbor Kör anyagaival, elolvasta azokat

A megengedésről, minden dolog elfogadásáról, önmaga elfogadásáról

Az emberi mivolt elfogadása, előfeltétele az Isteni mivolt megismerésének

Életei során rengeteg tapasztalatot hozott magával

Megismerte milyen dolog élni, leválasztva a Szellemtől

Magával hozta a bűntudat, a fájdalom tapasztalatait

Házassága, abortusza, önbizalom- hiánya miatt érzett bűntudatot

Kereste Istent a templomokban, vallásokban, de ott is bűnösnek kiáltották ki

Most, hogy elengedte ezeket, tanítja az új energiát és gyógyít

Megtanult belülről kérdezni

Abbahagyta a görcsös kapaszkodást a régi hiteibe, és félelmeit elengedte

Életének nagy részét a félelmeinek szentelte (betegségek, számlák… stb.)

Elindult befelé, már ő teremti meg mindig a pillanatot, a MOST- ot

(T: 2: 2)

 

EMBERI SZÁNDÉK - SZÁNDÉK

SAJÁT TUDATOSSÁGUNK EREJE

(K: 10: 6)

 

EMBERI SZÍV

Az Embernek magának kell bizonyítani Önmagát

Engedjük meg, hogy a Szív döntsön

(K: 05. 10. 27-29)

 

EMBERI TAPASZTALATSZERZÉS

Itt a Földön, a 3. Dimenzióban olyan dolgok megismerése és megtapasztalása, amiket még senki sem tapasztalt meg azelőtt.           (T: 8: 3)

 

EMBERI TEST - AZ ELSŐ EMBER TEREMTÉSE

Az első emberek hosszas kísérlet után születtek

Először az ágyék nélküli férfira hasonlító lény

Szaporítószervét magában hordozta, önreprodukáló volt (klónozás)

Minden test egyforma volt

Az ügyetlen és idomtalan kezdetleges testek egyre tökéletesebbek lettek, hogy a beléjük költöző fénylények a veszélyek ellenére is tudjanak létezni

Minden érzelmünk sejtemlékezettel vésődött be, és továbbadódott a klónozással

Az egyhangú egyformasággal szemben, később megalkottuk a női testet

A genetikai készletünk a közösülés aktusával elkeveredett

Így jöttek létre az EGYEDI EMBERI PÉLDÁNYOK

EZ A FOLYAMAT 10 ÉS FÉLMILLIÓ ÉVIG TARTOTT, azóta tartózkodunk emberi testben

Az anyagi testet hordozó Fénylény: Örök

A test: az összesűrűsödött gondolat és a koncentrált élő lélegzet hordozója

Az emberré lett Isten, aki folytatja a gondolat végtelen terjesztését            (R: 1: 8)

 

 

 

EMBERI TAPASZTALÁSOK 4 TERÜLETE

1. Erőforrások

2. Egészség

3. Emberi kapcsolatok

4, Önbizalom

(T: 2: 7)

 

 

 

EMBERI TUDAT ENERGIATERE

Csak bizonyos mennyiségű (véges) energiát tartalmazhat az emberi része              (K: 10: 5)

 

 

EMBERI TUDATOSSÁG HÁNYADOSA

Ez az emberi tudatosság. Ebben a mérésben benne foglaltatik

 

az emberi tevékenység: az agy ereje; az, amit ti spirituális tudatosságnak vagy felismerésnek hívtok;

az ember önmagával való kapcsolata;

az ember másokkal, a külvilággal való kapcsolata.

 

Ezek mind részét képezik az emberi tudatosság hányadosának

T:8:10

 

 

EMBERI VÁLLALÁS: VALÓDI ÉN

 

 1. 1. A VALÓDI ÉN TÚL VAN A FÖLD KÜZDELMEIN, AZON KÍVÜL LÉTEZIK
 2. 2. A Földön csak ideiglenes formában létezünk
 3. 3. Az Univerzumért végzett kísérlet részesei vagyunk
 4. 4. Ebbe mi magunk, szabad akaratunkból mentünk bele
 5. 5. Olyan időkbe érkeztünk a Földre, amely a végítélet felé tartott
 6. 6. A szabad választásunk alapján születtünk bele ebbe az energiába
 7. 7. Mi teremtettük meg ezt a létidőt is
 8. 8. Mi kezdtük el a kísérleteket és a választásokat
 9. 9. Az álruhát öltött angyalok, ha elérnek egy elegendő energiát a bolygón, akkor a
 10. 10. bolygó energiája is meg fog változni
 11. 11. A két konvergencián egy-egy kérdést tettek fel nekünk, de nem ezen a helyen:
 12. 12. 1987: Harmonikus Konvergencia: Hozzájárul-e az ember ahhoz, hogy
 13. 13. megváltozzon az általa létrehozott energia
 14. 14. 2003: Harmonikus Konkordancia: Hozzájárul-e az ember ahhoz, hogy a DNS-e
 15. 15. megváltoztatásával a spirituális átalakuláshoz szükséges dolgok
 16. 16. megteremtődjenek
 17. 17. Valódi Lényünk, nem itt létezik, fizikai létünk csupán csekély részben testesíti
 18. 18. meg (1%-a)

(K: 03. 09. 27)


EMBERISÉG

Szent hidat alkot ég és Föld között:

EZ A SZIVÁRVÁNYHÍD

PL:10

 

AZ EMBERISÉG 4 KORSZAKA

1. LEMURIA/ MU/ MIEYHUN

2. ATLANTISZ/ ATLANTISZ 2.

3, VÍZÖZÖNTŐL - 1987-IG

4. 1987 - 2012-ig

Az 5. Világ, ahogy a maja próféciákban benne van: 2012 után egy 1000 éves béke időszakát jelöli ki

 

AZ EMBERISÉG KORSZAKAI

1, Lemuria (4.500.000- i.e. 10.000 körül)

ANYAFÖLD

2, Atlantisz (800.000- i.e.9.000 körül)

ELME ÉS TEST KUTATÁSÁNAK  KORA

3, Özönvíztől - Jézusig:

MESTEREK KORSZAKA

4, Jézustól a  Harmonikus Konvergenciáig: 1987. Augusztus 16-17-ig

KRISZTUSI KORSZAK

5, Harmonikus Konvergenciától a Kvantumugrásig: 1987-2012

AZ ÚJ ENERGIA KORSZAKA

A régi Földön az Emberiségnek már nem lesz több korszaka:

Választhatóvá válik:

A, az 5. Tudatossági szintre való átlényegülés a Földdel együtt, új leckék, új feladatok, a feltétlen szeretet, a saját teremtő erő megtapasztalásával

B, a régi energiában maradók egy része átkerül egy 3. Dimenziós bolygóra, hogy folytathassa tanulmányait

C, vagy fizikai halál megtapasztalása, és a tudatszintnek megfelelően reinkarnálódás az A vagy B pontnak megfelelően

(MÁSHOL 4 KORSZAKRÓL VAN SZÓ: A 3-4, VAGY 4-5 ÖSSZEVONHATÓ KORSZAK)

AZ „EMBERISÉG BUKÁSA”

Sok ezer évvel ezelőtt, szabad akaratotok révén választottátok azt, amit „zuhanásnak” neveztek, vagyis hogy elhagyjátok teremtésetek multidimenzionális mátrixát, és felfedezitek a 3. dimenzióként ismert sűrű struktúrák korlátait. Hiszen ti kalandkedvelő fénylények vagytok! Amikor megengedtétek a sűrű energiákba való beléhullást, elvesztettétek egyensúlyotokat, elhagytátok az ikerlángok kölcsönösen kiegészülő energiáit, teljességének tökéletességét a dualitás kiegyensúlyozatlan és ellentétes energiái kedvéért. Azonban egyetértettetek azzal, hogy a dualitást mint önmagatok, Akik Vagytok felfedezőútjaként tapasztaljátok meg ebben a sűrű energiában.

S így, amikor beléptetek a dualitás és konfliktus ezen energiáiból megteremtett sűrű közegbe, és azt a megnyilvánuló háborúk, betegségek, hiány „ördögeként” és sötétségeként tapasztaltátok meg. Ezek mind a kiegyensúlyozatlanságotok és dualitás-tudatosságotok teremtményei voltak.

Majd később, ahogy a konfliktusok kiéleződtek, a férfi és női energiák is szembekerültek egymással, és egymás fölötti uralomra és kontrollra törekedtek. Sok vallás és filozófia tükrözi ezt a konfliktust, s miközben elvesztették a Fény Útjára való koncentrálást, helyette e konfliktus kifejezőivé lettek, s ahogyan eltávolodtak az általuk megtartani kívánt Fény tükrözésétől, egyre sötétebb módokon nyilvánultak meg.

Majd, ezer évvel ezelőtt e konfliktusnak nehéz vége szakadt, amikor a kiegyensúlyozatlan férfienergia „győzelmet aratott” a női energia fölött. Az Isteni Forrás energiájának női frekvenciáit sugárzó Női Hálót egyszerűen „kikapcsolták”. Ezt a Női Hálót mi Magdaléna Hálónak nevezzük, tisztelegve a Női Krisztus Tudatosság előtt, melynek hordozója a Magdalai Mária volt.

Azonban, miután e hálót kikapcsolták, az nehézséggel, sötétséggel, a félelem, az aggodalom, a depresszió energiáival telítődött, melyek azokból a terrrorkampányokból és üldözésekből eredtek, melyeket az életükben az Istennő energiáinak igazságát megélő emberek ellen folytattak. Többé nem az öröm és kreativitás energiáival vibrált, mely, pedig eredeti célja volt.

És így ez a változás beleírta magát a DNS-etekbe is. Megtanultátok az erőteljes, álkontrolláló férfienergia torzulásával azonosulni, és félni és lenézni a gyenge és sérülékeny női energiát. És így az „áldozat-tudatosság” részévé vált az, Akik Vagytok történetének, azonban ez egy illúzió volt, melynek eredete a torzulás, mely nem tartalmaz igazságot, hiszen ti valójában valamennyien hatalommal bíró és fénnyel telt lények vagytok.

 

EMBERISÉG CÉLJA- FÉNY ÉS SÖTÉTSÉG

Egy természetűek

Ugyanabból a forrásból erednek

A Sötétség: rendezetlenség

A Fény: a rend

A rendezetlenség változásával, változtatásával lesz rend

EZ AZ EMBERISÉG/ GYERMEK CÉLJA

A SÖTÉTSÉG FÉNNYÉ ALAKÍTÁSA

Doreal: 164


EMBERISÉG - EGY

Mindenki Egyet Alkot

Egy szellemet, egy testet, az egész Emberiség egyet alkotja a Nagy Isten testét

Isten szeretete és fénye egy Tökéletes egésszé

 

AZ EMBERISÉG EGYSÉG

Istennel egyesülve ŐK A NAGY EGYSÉG

Baird: 2: 4


EMBERISÉG FELADATA

EGY NAGY GALAKTIKUS KÜLDETÉSBEN VAGYUNK

(Mikos-Ashtar:2003)


EMBERISÉG JÁTSZÓTERÉN

Isten, aki annyira szeret

Az Angyalok és Metatron is

Úgy érzi magát, mint egy kisgyerek

Az Emberiség Játszóterén

(T: 3: 7K)


EMBERISÉG JÖVŐJE

Jelenlegi formájában megszűnik

Magasabb rezgésszintű entitások veszik át a helyüket

Az emberi lény teljesen átalakul

(K: 4: 5)


EMBERISÉG-KÍSÉRLET- ELSŐ ALKOTÓ

Az emberiség egy kísérlet. Az emberiséget megtervezték, mint ahogy szinte minden mást is, ami a teremtés révén létezik. Az Első Alkotó már régóta kísérletezik a teremtéssel ebben a világban, hogy felfedezze, felemelje és kifejezhesse önmagát. Az Első Alkotó elhozta az élet esszenciájának energiáját - saját maga kiterjesztéseit - ebbe az univerzumba, és a kiterjesztéseket felruházta mindazzal az adománnyal, amije csak volt

Az Első Alkotó azt mondta önmaga kiterjesztéseinek: - Menjetek, alkossatok, és hozzatok vissza hozzám mindent. -Ugye, milyen egyszerű megbízás volt ? Más szavakkal kifejezve azt mondta: - Magamat adom nektek. Induljatok, és adjátok tovább magatokat szabadon, hogy minden, amit ebben a világegyetemben létrehoztok, megértse, hogy minden én magam vagyok.

Az Első Alkotó ezen kiterjesztései - akiket teremtő isteneknek fogunk nevezni - elindultak, és megkezdték kísérleteiket az Első Alkotó magukkal vitt energiáival

(PL:2)


AZ EMBERISÉG PRÓBÁJA

Az Emberi rezgésszint, a tudatosság megemeléséről szól

Erről szól a Naprendszer energiája is

K:11:12


EMBERISÉG TÉRBELI VISSZALÉPÉSE-FELEMELKEDÉS

Az emberiség érdekében fontossá vált, hogy egy hatalmas lépést lépjen vissza térben, de nem időben. Ez tette lehetővé, hogy a félelem szintjei, melyek még mindig átjárják az emberiséget, még finomabban kerüljenek felszínre, ahol azokat enyhíteni, csillapítani és végül eltávolítani lehet.

Amint az emberiség gyorsan közelít jövőbeli énje felé, a tapasztalások paradigmái és dimenziói fogják elkezdeni változtatni tudatosságotokat. Először a tapasztalások hasonlónak és párhuzamosnak fognak tűnni a jelenlegi megértésetekhez. Majd eljön egy olyan pont, ami egy fordulópont, ahol ismeretlen talaj fog üdvözölni titeket, és a távoli csillagok sokkal közelebbinek fognak tűnni, mint ahogyan manapság tűnnek.

Van egy pont, ahol a fény és a sötétség szeretően érintik egymást, gyöngéden megcirógatva azt a kiegészítő szépséget, amit mindkettő hordoz.

FA:200302


AZ EMBERISÉG ÚJJÁSZÜLETÉSE - 2001. 09. 11.

POTENCIÁL (LEHETŐSÉGEK)- BOLYGÓNK JÖVŐJE

A Fátyol másik oldalán minden potenciál előre látható

A Tapasztalatokat illetően Isten nem ismeri a bolygó jövőjét

Azt saját tetteinkkel írjuk

De a potenciál már létezik

(K: 05. 10. 27-29)


 

EMBERNEK LENNI

 

EMBERNEK LENNI

"Embernek lenni ajándék, mivel ez segít megérteni saját identitásotokat. Egyetlen létidejű identitások vagytok… saját növekedési folyamatotokat gyorsítjátok fel azzal az entitással szemben…. aki még sosem járt a Földön." (T: 4: 2)


EMBERNEK LENNI

Nem létezik nagyobb ajándéka annak az entitásnak az ajándékánál, aki elrejtve csodálatos voltát a Földre jön, és embernek nevezi magát. Hatalmas adomány a Világegyetem részére.” (K: 4: 3)


EMBERNEK LENNI

Sokfajta kultúra létezik, de csak egyfajta EMBER él a bolygón és szándékosan lett így kialakítva.

(K: 7: 7)


EMBERNEK LENNI

„Valójában lenni, az egyik legnehezebb a Minden Létezőben, mivel egyáltalán nem könnyű lecke arcotokra húzni a fátylat és elfeledtetni saját nagyszerűségeteket.

(LW:05.09)


EMBERNEK LENNI - A LÉTEZÉS VALÓDI CÉLJA

A Kapcsolat és Szeretet megosztása fizikai formában

Az Új Föld megteremtése

Szeretettel, Szenvedéllyel és Szépséggel

 

EMBERNEK LENNI - METATRON

„Micsoda öröm Embernek lenni. Miért is kellene bármire is fókuszálni" (T: 3: 7K)

EMBERRÉ LETT ANGYAL - UNIVERZUM NAGY KALANDJA

A FIZIKAI UNIVERZUM MEGTEREMTÉSÉNEK NAGY KALANDJA,

a Tűz Függönyének elhagyása után kezdődött

MI ANGYALOK ÉS ARKANGYALOK idejöttünk, anyagi formában

Lelassítottuk energiánkat, hogy nagyszerűbb megértéssel bírjunk, kiszabaduljunk és Integrálódjunk a Tűz Függönyébe

Mert amikor a Tűz Függönyén át szétszakadtunk millió-millió darabra,

A 3. DIMENZIÓS VILÁG LÁTSZOTT A LEGJOBBNAK, HOGY VISSZAHOZZUK ÉS INTEGRÁLJUK VISSZA EREDETI ÉNÜNKBE EZEKET A DARABOKAT

(T: 6: 12)


EMBERRÉ VÁLÁS - AZ UNIVERZUM TÖRTÉNETE

(JACK HERCEG TÖRTÉNETE III.)

1.

Egységben éltünk a Királyságban

Azon kívül nem volt semmi

Egy üresség, totális sötétség volt

Ebből az ürességből alakultak a fizikai Univerzumok

Fénytestet viseltünk és nem volt fizikai formánk

Elhatároztuk, hogy tapasztalatokat szerzünk

Átkeltünk a Tűz Függönyén

Először saját tükörképünket, inverzünket és másik fényentitásokat tapasztaltunk meg

Ezek a tapasztalatok energiákat teremtettek

Az energiák strukturálódtak

Megszilárdult az Univerzum, amely azelőtt teljesen üres volt

Tapasztalataink energiaszövedékeket, mintákat hozott létre

Ezekből lettek a csillagok, galaxisok, naprendszerek

A hasonló entitások ekkor kezdtek kötődni egymáshoz

Energia-csoportokká alakultak

Így utaztunk tovább, birtokba véve az Univerzum egy részét

A Csoportok később darabokra szakadtak (belső csaták, háborúk)

Az azelőtt fényből álló energiák furcsa jelenségei mutatkoztak

Megvastagodtak, lényük egyre nehezebb lett

Az Energiák lelassultak

A Gondolat Fénnyé lassult, majd Elektromossággá

Egyre jobban megszilárdultak

Az univerzumunk és az energiánk-vibrációnk lassult

Elfelejtettük, hogy kik vagyunk

Káoszban éltünk

Iszonyatos háborúk dúltak az Univerzumban

Egyre kisebb csoportban utaztunk, létrehozva csoportenergiákat

Rengeteg élményre, tapasztalatra tettünk szert

Szempillantás alatt az általunk teremtett univerzum átjárókon eljuthattunk bárhová

Kezdtünk egyre sűrűsödni

Már nem tudtunk keresztül hatolni a dolgokon

A háborúk, pedig folytatódtak

 

2. ELJÖTT AZ IDŐ, AMIKOR MINDEN MOZGÁS, A KONFLIKTUSOK, A FÉNY ÉS SÖTÉT HARCA A HOLTPONTHOZ ÉRT

AZ UNIVERZUM MEGÁLLT A NÖVEKEDÉSBEN

Ekkor egyeztünk bele, hogy a Földre jövünk, és Mindenki egyszerre átlépi a Fátylat

Magunkra vesszük a tömör emberi formát

A Lényünk formába száll, amit emberi testnek nevezünk

Élet és halál ciklusain megyünk keresztül (karma)

Spirituális amnéziában szenvedünk (nem tudjuk, hogy kik vagyunk)

Hogy végül eljussunk arra a felismerésre, tapasztalatra, hogy kik voltunk, mielőtt átléptünk a Tűz Függönyén:

Életek százain mentünk keresztül

Összes létünket beteljesítettük

Az volt az egyességünk, hogy meggyógyítjuk a Múltat, amikor keresztül megyünk a Tűz Függönyén

A Tűz Függönyén való átkelés után a Semmibe érkeztünk

A Semmiben Mi teremtettük meg az Univerzumokat, a Földi Létidőket

A gyógyulások és újra felfedezéseket választottuk

 

3, UTOLSÓ INKARNÁCIÓ

AZ UTAZÁS VÉGÉRE ÉRTÜNK

A ciklus befejezés előtt áll

Meggyógyítottuk az élet ciklusok százait

A Föld-Gaia a benne felhalmozott energiáit felszabadítja

Ez az utolsó gyógyulásunk

 

Összegzés:

Ez a történet a Tűz Függönyén át a Földre való érkezés előtti eseményekről szól

Az anyag és a tömeg kialakulásának ez a kezdete

A káosz ideje

A szabad utazás téren és időn át korszaka

Ezeket gyógyítjuk most

(T: 2: 7)

Módosítás dátuma: 2011. július 23. szombat, 08:14
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 43 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!