Idővonal I.E. 20.000. I.E. 10.000 IG PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. május 31. kedd, 14:44

 

 

Idővonal I.E. 20.000.  I.E. 10.000 IG

Atlantisz

ADAMITÁK

ARANY ATLANTISZ

MÁSODIK ATLANTISZI VÍZÖZÖN

AZ ELKÜLÖNÜLÉS ILLÚZIÓJA, AMELY ATLANTISZ BUKÁSÁHOZ VEZETETT

TOTH MEGJELENÉSE

KRISTÁLYKOPONYÁK

A NŐI POLARITÁS HÁTTÉRBE SZORÍTÁSA

A MARSI ATLANTISZIAK TRAGIKUS KÜLSŐ MERKANBA KÍSÉRLETE

A KRISZTUS- TUDAT, A KRISZTUS HÁLÓ LÉTREHOZÁSÁNAK FOLYAMATÁNAK ELINDITÓ TERVE

PÓLUSVÁLTÁS

NAGY FEHÉR TESTVÉRISÉG-NAGY FEHÉR FÉNY REND

LEMURIA ÖRÖKÖSEI: SUMÉROK

LEMURIA VÉGLEGES PUSZTULÁSA

ATLANTISZ FÉNYKORA

TOLTÉKOK

ANYAHITA ÉRKEZÉSE A SZÍRIUSZRÓL

A SÖTÉTSÉG TELJESEN ÁTVETTE A HATALMAT A FÖLDÖN

A FÖLD BOLYGÓ 5 TUDATI SZINTJE, A KRISZTUSTUDAT ELÉRÉSÉNEK TERVE

A FÉNY ÉS SÖTÉT ERŐINEK FÖLDI HARCA

ANNUNAKI BEAVATKOZÁS

A SZÍRIUSZIAK FELÉPÍTIK A NAGY PIRAMIST

A NAGY VÍZÖZÖN – ATLANTISZ ELSÜLLYEDÉSE

HATHOROK

 

 


I.E. 20.000 – I.E. 8.000 – AZ UTOLSÓ JÉGKORSZAK


20.000 ÉVE LÉTEZIK EGY ÉTERIKUS ÁTJÁRÓ ARKANSAS TERÜLETÉN, ahol magas frekvenciájú fény képes beáradni erre a területre. Ritka aranyos kristályos Electrum lelőhelyek vannak itt, amelyek Atlantisz Nagy Temploma alatt is voltak. Ugyanitt hiper-dimenzionális alagutak is vannak, melyek segítik az energia folyását is mintegy 3 évtizede. A Sziriuszi-Plejád Szövetség és az Ashtar Parancsnokság légiói tartják ellenőrzésük alatt. A portálok, kristályok és hiperdimenziós mátrixok újrarendeződése történik itt.

1987-2012 között lesznek ezek leszállítva.

(Metatron: Whats Up...)


I.E. 19.000-BEN AZ ADAMITÁK, azaz Ádám fiai már valódi nemzetet alkottak, 4 és félmilliós létszámmal az úgynevezett 2. KERTBEN

(ÚR:3:78)


I.E. 20.000-IG ARANY ATLANTISZ

Az Arany és Ezüst Ibolyaláng története.

 

Az Arany és Ezüst ibolya Láng, az egyik leghatékonyabb gyógyító és átalakító/transzformációs eszköz, amit az emberiség valaha is kapott. Isteni Ajándék, és Isteni Áldás, és alkalmanként az isteni evolúció (3, 7 vagy 12 sugaras koncepciótól függően) más-más sugarával finomodik ki, egészül ki, együttlángol.

 

Arany Atlantiszban az Ibolya Sugár egy spirituális erő volt az ottaniak kezében, amelyet bármikor használhattak. Különös képessége volt a Lángnak, mindent képes volt megtisztítani, átalakítani, különös képen az emberi kapcsolatokra volt jelentős hatással. Tehát, amikor nézeteltérésekre került sor, vagy vitára az emberek között, akkor meghívták, megidézték, invokálták az Ibolya Lángot, (belerakták és átégették a problémáikat, nézeteltéréseiket) és az feloszlatta minden negativitásukat. Amikor Atlantisz megváltozott és visszaélt az Ibolya Sugár adományával, akkor visszavonták tőlük ezt az adományt.

(ARANY ÉS EZÜST IBOLYA LÁNG)

 

I.E. 18487. – 13362.  A MAJA 26.000 ÉVES CIKLUSBAN : a levegő elem a rendezőelv

A maja nagyciklus szerint a mai világkorszak ekkor kezdődött.

A Benne lévő kisciklusok mind egy-egy elemi rendhez igazodtak .

23.613.-18487: között az emberiséget az isteni hatalom jaguár képében (éter?) törölte el.

I.E. 18487. – 13362. a levegő elem

I.E. 13362. – 8326. a tűz elem

I.E. 8326. – 3114. a víz elem

I.E. 3114. – I.SZ. 2012. a föld elem a rendezőelv

(SZJ:M:12)


I.E. 18.000 – I.E. 10.000

Magdalénai kultúra uralta Észak-Európa (máshol: Délkelet- Európát említ) délnyugati részét.

A regionális alvilág legfejlettebb civilizációja volt.

(BHC2:89-90,107)


I.E. 18.000-12.000 - ALTEA

Atlantisz térsége, A Fény Testvérisége ez időben ezt a területet használta a programozáshoz

Karib - szigetek, Yucatan - félsziget és Mexikó délkeleti területei

Ezeken a területeken jelentek meg főként a Fény Fiai, majd később: Közép- és Dél-Amerikába vándoroltak. (Nefiták)

(Énok:128.)


Alt bukása előtt pár inkarnációval (kb. i.e. 16.000 és 12.000 között, az ELME programozása következett

Azért volt az elme programozására szükség, hogy megközelítőleg mindenkinek azonos elmekapacitása legyen, Ez növelte az elme adattároló képességét

Növelte a 3. D-s érzékelést: főleg a hallást és a látást:

Nem engedte meg másoknak a nagyon gyors haladást

Atlantisz ekkor még az életet kutatta, de a szellem és a vallás nem volt része ennek a tudatosságnak

A kutatás célja az volt, hogy felfedezzék: MI A FORRÁS, MI OKOZZA AZ ÉLETET, A LÉTEZÉST, és ezt az elmében keresték, az elme kontrollálása terén

Sokszor brutális műtétekkel, nem megfelelő eljárásokkal falakat húztak az elme köré elmekontrollal és implantátumok beültetésével, hipnotizálható lett a legtöbb Ember, majd ez a tudatosság, már mindenkire vonatkozott, korlátozott lett az Elme, ez az azonos haladási gyorsaságot szolgálta volna, ezt használták ki Atlantisz uralkodói, de egyben Atlantisz bukását is jelentette, és ez az Atlantiszi örökség kísér ma is bennünk, még ma is erős befolyással bírnak

Az elme kontrollálásával, elvesztettük teremtő képességünket, az emberek követők lettek, nem lettek már felfedezők, A Gnosztot, a kreatív áramlást, képességünket visszaszorították, és a mai hatalmak félnek, hogy visszahozzuk ezt a képességet

(T:06NYK)


I.E. 18.000 KÖRÜL

20.000 évvel ezelőtt alapították meg a plejádi lények a NAGY FEHÉR TESTVÉRISÉGET. Olyan segítők, akik támogatják többi társukat a Föld körüli munkákban, valamint több öntudatra ébredt ember tanítói, koordinálói szerepét is magukra vállalták. Ők voltak azok, akik megvilágosodott embereket választottak nagy földi tanítóknak, mint pl. Jézus és Buddha.

 

I:E: 18.000 – HOOVA

Ekkor érkezett a Földre a Hoova/Jehova  nevezetű földönkívüli faj a mai Izrael területére, ahol találkoztak Ábrahámmal. Innen ered a mennyet az éggel összekötő bibliai létra története.

(Cs-Ö:146)

 


I.E. 17.500 – SÖTÉT ERŐK BEAVATKOZÁSA A FÖLD ÉLETÉBE

A felemelkedésünket „megakadályozni akarták olyan erők, melyek ellenérdekeltek bolygónk fentebb vázolt fejlődésében, de megakadályozni már nem tudják. Ezek a lények a Lant csillagképből érkeztek, először az Orion-övet szállták meg, majd kb. 20500 évvel ezelőtt megállíthatatlan behatolást intéztek a Föld ellen. A behatolás után a Lant-lények úgy határoztak, hogy vagy a Föld légterét átszövő asztrális síkon maradnak, vagy a "föld alatti sátáni birodalomban", hogy egyre erőteljesebb hatást tudjanak kifejteni az emberiség tudatalattijára. Vezetőjüknek, Lucifernek terve az volt, hogy Legfelsőbb Lényként magához ragadja a Föld irányítását. A Lant-lények által vezetett erőket a szíriuszi flotta fizikai síkon nem sokkal ezelőtt már kiszorította a Naprendszerből, asztrális és föld alatti síkon azonban még zajlanak a Földön az események (2006/3). Az Isteni Terv megvalósul, ahogy "meg van írva" Az Isteni Terv pedig az, hogy 2013-ra legalább 144000 ember eléri a Krisztus-tudat szintet, mivel ez az a minimális létszám, mellyel az emberiség túlélheti a dimenzióváltást”.

 

 

I.E. 17.500 – MÁSODIK ATLANTISZI VÍZÖZÖN

Atlantisz 5 szigetre oszlott.

3 nagy sziget: Poseida, Aryan, Og és 2 kisebb: Atalya és Eyre, és ezek valamikor kimondták a konföderációs szövetséget. A fő vezetőerő: Poseida és Aryan volt. Poseida volt a leghatásosabb vortex portál, ahol a hangtemplom A Gyógyítás Temploma és a Tudás Temploma állt. Poseida a geodéziai rácsok miatt került előnyös helyzetbe és hatalmas gyógyítóerővel rendelkezett.

Poseida fővárosa: Smaragd Városnak hívták. A gyógyítás itt folyt. Az atlantisziak rendelkeztek az arcturuszi gyógyító kristály technológiával és képesek voltak alagutakon utazni a mai: Arkansas, Tibet és Brazilia területeire. I.E. 17.500 előtt Poseidát egy smaragd kupola borította be, ez egy teljes kristály kupola volt. Míg Aryan fővárosát Meruviát vörös rubin palást védte.

Aryan volt a legnépesebb és befolyást gyakorolt és politikailag elllenőrizte a másik 3 szigetet. (Og, Atalya, Eyre)Aryan amikor átvette és ráerőltette hatalmát a többi szigetre az egység végleg felbomlik, ami egy hatalmas vízözönbe csúcsosodik ki.

 

I.E. 16.000

Aryan gyarmatosítja a mai mediterrán területeket: (Görög- és Törökországot)

Ekkor még megvolt Atlantisz 2 holdja. Az egyik egy mezőgazdasági hold volt, ezeket a holdakat amelyek kristályokból álltak és arkuruszi mesterek és tudósok kezelték az egy törvénye szerint.

 

I.E. 12.500-ban elkezdődik az atlantisziak kivándorlása, majd menekülése.

Egy atlantiszi kolónia telepszik le a mai Arkansasban és 12.000 éves dimenziópecsét kerül Atlantiszra.

(The Aweking Atlantean Crystal Arkansas: James Tyberonn-Metatronon keresztül)


17.000 ÉVVEL EZELŐTT – ÜSTÖKÖS

3 darabra szakította szét Atlantiszt,

13.000 évvel ezelőtt Külső merkaba hatására pólusváltás következett be, és kettéhasadt a 3 és 4. dimenzió közötti határ

 

I.E. 16.000- ATLANTISZ

Aryan gyarmatosítja a mai mediterrán területeket: (Görög- és Törökországot)

Ekkor még megvolt Atlantisz 2 holdja. Az egyik egy mezőgazdasági hold volt, ezeket a holdakat amelyek kristályokból álltak és arkturuszi mesterek és tudósok kezelték az egy törvénye szerint.

 

I.E. 12.500-ban elkezdődik az atlantisziak kivándorlása, majd menekülése.

Egy atlantiszi kolónia telepszik le a mai Arkansasban és 12.000 éves dimenziópecsét kerül Atlantiszra.

(The Aweking Atlantean Crystal Arkansas: James Tyberonn-Metatronon keresztül)

(Lásd:I.E. 17.500, 12500)

 

 

I.e.16.231.-12.221. KÖZÖTT

Ekkor kezdődött a NAP 2. KORSZAKA a maja hagyományban

MÁSODIK NAP: (Ehekatl):4010 évig tart. Vad gyümölcsön éltek az emberek, és a korszak végén a Szélisten pusztította el a Földet. Az emberek majmokká változtak, kivéve egy emberpárt.

 

I.E.16.000 - 18.000 ÉVVEL EZELŐTT-LEMURIAIAK

"A Lemuriaiak állítólag tökéletesen ismerték az atomenergiát, az elektronikát, a telepátiát és a látnoki képességeket már 18.000 évvel ezelőtt. Az ő technológiai tudásukhoz képest mi csak totyogó kisgyerekek vagyunk. Technológiájukat az elméjükkel irányítják. Ők tudták, hogyan lehet kristályokból sugárzott energia által csónakot hajtani. Voltak léghajóik, melyekkel Atlantis-ba és más helyekre repültek. Jelenleg rendelkeznek egy egész flotta űrhajóival, melyet "Ezüst Flottának" hívnak, és ezekkel jönnek-mennek a hegy belseje és a világűr között. Képességük segítségével űrhajóikat láthatatlanná és hangtalanná tudják tenni a helyi és nemzetközi katonai szervezetek számára."

(Telos)


I.E. 16.000-TÓL

AZ ELKÜLÖNÜLÉS ILLÚZIÓJA, AMELY ATLANTISZ BUKÁSÁHOZ VEZETETT

 

Szeretett gyémántgyermekek, hadd magyarázzam el nektek, hogyan kezdődött a mindenség szívétől való eltávolodás, és ebből megértitek a mostani gyógyító folyamatot. Lemúria idején az emberiség minden dologgal tökéletes harmóniában élt, Egy Szívként. Ám észlelhető volt, hogy a fény e gyermekei potenciállal rendelkeznek arra, hogy egyéni emberi tudatosságot fejlesszenek ki magukban, s arra is képesek, hogy visszatérjenek az Egység tudatosságába, és Egyként éljenek, ám egyedi tudattal. Így került sor a „nagy kísérlet” engedélyezésére, az isteni terv részeként. Megengedték az elkülönülés illúziójának létezését, hogy az egyedi tudatosság kifejlődhessen, s majd, a megfelelő időben a harmóniába való visszatérést is, hogy az emberiség képes legyen egyfelől a Szellem tudatos társteremtője lenni, másfelől egyúttal maga a Szellem is lenni. Az emberangyalok új faja kell, hogy tudatosan és erővel telten tudatában legyen individuális énjének, és emellett isteni énjének is.

S az elkülönülés illúziója így lett engedélyezve, azért, hogy ezek a képességek kifejlődhessenek. Szeretteim, kérlek, értsétek meg, hogy számotokra, mint közösség számára egy nagyon nehéz döntés volt megengedni magatoknak, hogy az Egy egységétől eltávolodjatok, hogy felfedezzétek a felejtés, sötétség és elkülönülés birodalmait, hogy majd egyszer visszatérhessetek Isten szívébe, tudva, hogy semmi, bármilyen sötét is legyen, semmi sem képes titeket elválasztani a mindenség szívének szeretetétől, hogy mindig megtaláljátok a hazavezető utat, bármi történjen is veletek utazásotok folyamán.

Szeretteim, ez a folyamat Atlantisz idején történt meg, amikor a rendelkezésetekre álló tudatossággal olyan messzire fejlődtetek, amennyire csak képesek voltatok, ugyanakkor mégis féltetek attól, hogy testbe inkarnálódjatok, hogy „csapdába essetek” az anyagi bolygón anélkül, hogy beléphessetek a fénybe, a fény által sorsotokra hagyva utazásotok során. S ezek a félelmek elkezdtek manifesztálódni a közösségetekben. A szeparáció engedélyezésével az emberiség szívei elveszítették saját tisztaságukat, sugárzásukat. Ez főleg azokon volt észrevehető, akik a bolygót a fény felé tartó utazása ösvényén tartására szolgáló isteni eszencia tárolására programozott hatalmas kristályok energiáját vigyázták. Ezen óriási kristályok lassanként elvesztették hatalmukat és sugárzásuk egyre tompább lett, s mikor már nem voltak többé elég erősek, hogy a Földet a megfelelő ösvényen tartsák, összetörtek. A Föld hálói is széttöredeztek, s maga a bolygó is széttört, ami káoszt, szenvedést és halált hozott magával.

S amint Atlantisz hatalmas civilizációja szétrobbant és lerombolódott, a még jelen lévő bölcsesség és fény „belefagyott” a bolygó Akasha feljegyzéseibe, mindaddig, amíg eljön egy olyan idő, amikor készen álltok, hogy ezt újra megkapjátok és magatokhoz öleljétek. S a megmaradtak számára a szeparáció traumát, bűntudatot, csapásokat és szenvedést, és a Szellemtől való elhagyatottság érzését eredményezte.

(SCH:0905)

 

I.E. 16.000 –  TOTH AZ ÍRÁS ISTENE, VITTE TOVÁBB A SZERETET VALLÁST, ATLANTISZBAN

Ozirisz után 4000 évvel, Toth az írás istene, vitte tovább a szeretet vallást, Atlantiszban.

(COT:119)

TOTH- ATLANTISZ : AZ EGYESÍTETT SZÍVDOBBANÁS HANGJA

Ez az ünnepi, szent időpont lehetőséget biztosít mindannyiótoknak arra, hogy felismerjétek, amint a fény isteni terve kibontakozik mindegyikőtök előtt. Ez a tervezet igen hosszú idővel ezelőtt lett megalkotva és mostanra érkezett el annak az ideje, hogy valamennyiőtöket szolgálatra hívjunk, hogy a fény hatalmas testeként egyesüljetek és energiátokat egyetlen felséges lüktető szívdobbanásban egyesítsétek.

 

Ez az egyesített szívdobbanás hangokat bocsát ki, melyek aktiválják azokat a kódokat, amelyeket Thoth és az atlantisziak kódoltak a Földanya testébe. Ezek rejtve voltak mindez idáig egy nagyon fontos ok miatt, ez az ok pedig az, hogyha ezek a kódok azt megelőzően aktiválódnak, hogy a Szíriusz Kristály Rácsai széttörtek volna, akkor az Armageddon néven elhíresült esemény következett volna be.

(KT:090621)

 

 

I.E. 15.000

17.000 ÉVVEL EZELŐTT – KRISTÁLYKOPONYÁK-MAJÁK

Tudni akarjátok az eredetét ennek a tárolóedénynek, melyet ti „kristálykoponyának” hívtok... Elmondom hát nektek, hogy sok-sok évezreddel ezelőtt alkották, egy magasabb intelligencia tagjai… Egy olyan civilizáció alkotta, mely megelőzte azokat, akiket ti „majáknak” hívtok. A mi civilizációnk szintje, ahogyan ti mondanátok, „akkoriban”, sok tekintetben fejlettebb volt, mint amilyen a tiétek most…

Ez a tárolóedény tartalmazza sokak elméjét és az egy elmét… Nem az általatok „fizikainak” nevezett eljárás útján készült. Jelenlegi formájába a gondolat hatalma öntötte...

A világ java része, amit mi teremtettük, a szellem erejével jött létre. A szellem teremti az anyagot. Ti is meg fogjátok mindezt érteni, és a kristálytechnológia a maga részletességében is rendelkezésére fog állni azoknak, akik megértették… hogy a kristály az élő anyag, és hogy a szellem az anyag szerves része…

Ez az edény azért kristályosodott ki, mert neked, a három dimenzió által behatároltan, szükséged van a látásra, a hallásra és a tapintásra… Formája megkönnyíti a számára, hogy az elméhez csatlakozzék, anélkül, amit ti személyiségnek hívtok… Ti azonban tisztelitek a személyiséget, a fejet, az agy keretét… így az edény ebben a formában őrzésre és oltalomra talált a korok során… Az edény földi életének hossza 17 000 esztendő volt… Generációról generációra örökítették, csiszolták homokkal és szőrrel… és sértetlen maradhatott.

Információt akarsz kapni a szellem többi tárolóedényével kapcsolatban… További edények fognak előkerülni… miután számosan vannak még… miután sem egyetlen ember, sem egyetlen szellem nem birtokolhatja az összes tudást… Az edények mindegyike tartalmazza az információt, hogy hol található meg a többi…

… Amikor valamennyi tárolóedény együtt lesz, bámulatos tudásnak lesztek birtokosává… A fény és a hang lesz a kulcs; amikor a megfelelő rezgést előállítjátok, megkapjátok az információt, melyre szükségetek van…

 

I.E. 15.000-BEN MÉG ISMERTE AZ EMBER AZ INTERDIMENZIONÁLIS UTAZÁST

Még természetes volt az emberi lény számár az interdimenzionális utazás. Erre a tudására akkor még emlékezett az ember.

 

 

I.E. 15.000-8000 KÖZÖTT- A TARIM VÖLGY

Volt az Anditák kultúrközpontja, akkor ez volt a legtermékenyebb régió

ÚR:3:79

 

I.E. 15.000 – 5038 KÖZÖTT – MIEYHUN/ATAISZ

Az anyagi teremtett birodalmak 4. állomása.
A Szíriusz 4. bolygójának ősi tanácsa hozta létre a 4 ősi civilizációt.

Lemuria, Mu, Mieyhun és Atlantisz

Valójában Mieyhun sokkal korábbi időktől létezik (KB.40.000 ÉVE), de ez a civilizációs fénykora

 

 

 

I.E.14.000-BEN, 16.000. ÉVVEL EZELŐTT- ELKÜLÖNÜLÉS-

A NŐI POLARITÁS HÁTTÉRBE SZORÍTÁSA- ÁDÁM ÉS ÉVA METAFORÁJA

Ádám és Éva metaforája a Minden Jelenvalótól való elkülönülésnek, hogy saját útjukat keresve, találják meg az örök Fény kertjét, Akkor nyer értelmet, az élet, ha szembesül az Árnyékával

ÉVA: az Intuitív erő

ÁDÁM: a logikus elemző én

A létezésünk archetípusai, az Istenség meghosszabbítása, Az Intuíció helyesen irányította addig a logikát

Az Édenből való távozást úgy értelmezték később, hogy ne bízzunk meg az intuícióban, magunktól ne ismerjük meg az igazságot (a Nők száműzése)

Ezt manipulálja a túlfűtött férfiúi energiájú papság

Szabotálták az Istennőt, az emóciót, az intuíciót

Az Atlantiszi beavatkozástól kezdve, a nőket megfosztották hatalmuktól, az annunaki harcosok, lázadást szítottak és azóta is kezükbe van a hatalom, 16.000 éve

Éva és Ádám története: Éva tanítja meg Ádámot arra, hogy a Szabad Akarat az igazi létezéshez vezérlő út

(PC:164, 171)

 


I.E. 14.000 – 3 ASZTEROIDA CSAPÓDOTT BE AZ ATLANTI-ÓCEÁNBA

3 nagyméretű aszteroida csapódott be az Atlanti-óceánba, a mai Georgia állam partjainál. Az Atlantiszi papság jól tudta, hogy közeleg a nagy birodalom idejének vége.

FIZIKAI ÉRTELEMBE EZ VOLT ATLANTISZ BUKÁSÁNAK OKA.

LÉTREJÖTT EGY ÚJ VILÁG, A FÖLD ANYA KUNDALINIJE MÁSHOVÁ KERÜLT (Tibet), hogy egyensúlyt vigyen oda.

(DM:33-34,37)

I.E. 14.000 – ÜSTÖKÖSBECSAPÓDÁS A FÖLDÖN

A Marsról a Földre érkezők kb. 50.000 évig éltek Atlantiszon, többnyire békességben együtt, de az I.E. 14.000-ben becsapódott üstökös után a békeségre többé nem volt lehetőségük.

 

Charleston, Dél-Karolina mai területének térségébe egy hatalmas üstökös csapódott be. A gondot a Marsról származó lények okozták, akik egy ideig békességben éltek az ottaniakkal, de az egységtől való eltérő gondolkodásuk, természeti katasztrófát hívott be.

(Frissel:3:108)


A MARSI ATLANTISZIAK TRAGIKUS KÜLSŐ MERKANBA KÍSÉRLETE

I.E. 14.000. ATLANTISZI MARSIAK

Egy csoport Atlantiszba telepített marsbéli megpróbálta átvenni a hatalmat a bolygó feletti irányítást egy külső Merkaba mező létrehozásával, de ezzel különböző dimenziószinteket szakítottak fel, és olyan szellemek kerültek ide, akik nem ide valók. A Felemelkedett Mesterek ezt csak részben tudták kijavítani: A megoldás, a már más bolygón is alkalmazott egységtudatosság egy magasabb szintje, a Krisztus-tudat hálójának létrehozása volt.

(Frissel2:175)


I.E. 14.000 – A MARSI ATLANTISZIAK TRAGIKUS KÜLSŐ MERKANBA KÍSÉRLETE

1983. AUGUSZTUS 12. – MONTAUK PROJEKT.

Eredetileg az Interdimenzionális időutazásról szólt.
Fő célja, a kísérlet része a külső Merkaba mezővel való összekapcsolódás és annak irányítása a Bermuda-háromszögben. A helyzet kontrolálásának kísérlete volt.

A külső Merkaba létezése a marsi Atlantisziak öröksége volt, mellyel tragikusan elbuktak, mintegy 16.000 évvel ezelőtt.

(Frissel2:64-65)

 

I.E. 14.000 – ATLANTISZ -:

A KRISZTUS- TUDAT, A KRISZTUS HÁLÓ LÉTREHOZÁSÁNAK FOLYAMATÁNAK ELINDITÓ TERVE

(lásd még: 1 millióévvel ezelőtt, és 65.000 évvel ezelőtt)

A marsiak, akik a bolygójukat tönkretették, előreküldték magukat az időben. Az ő utódjaik 16. 000 évvel ezelőtt meg akarták ismételni ezt a kísérletet. A kísérlett nem sikerült. Felszakították a dimenziókapukat és alacsonyabb dimenziókból való szellemi lények kerültek át Atlantiszba, akik az ott élők testében élősködtek

 

Ugyanakkor egy üstökös csapódott be a mai Dél- Karolainai Charleston területén és hatalmas pusztítást okozott Atlantiszban. Az itt élő marsbeliek újra elővették a Luciferi lázadás forgatókönyvét. Dimenziókat nyitottak meg és milliónyi, nem az ide illő telekinetikus lény lepte el a Földet. A helyzet egyre kritikusabb lett. A felemelkedett Mesterek és az Intergalaktikus Tanács úgy határozott, hogy: ELINDÍTJA A KRISZTUS- TUDAT, A KRISZTUS HÁLÓ LÉTREHOZÁSÁNAK FOLYAMATÁT,  a Földi civilizáció meggyógyítására.

(Frissel:47, 125)


I.E. 13.800 – 5.900 – REGIONÁLIS ALVILÁG 6. ÉJSZAKA – 12. MENNYORSZÁG

 

I.E. 13362. – 8326. A MAJA 26.000 ÉVES CIKLUSBAN: a tűz elem a rendezőelv

A maja nagyciklus szerint a mai világkorszak ekkor kezdődött.

A Benne lévő kisciklusok mind egy-egy elemi rendhez igazodtak .

23.613.-18487: között az emberiséget az isteni hatalom jaguár képében (éter?) törölte el.

I.E. 18487. – 13362. a levegő elem

I.E. 13362. – 8326. a tűz elem

I.E. 8326. – 3114. a víz elem

I.E. 3114. – I.SZ. 2012. a föld elem a rendezőelv

(SZJ:M:12)

 

I.E. 13.200 – TOTH ÉS FELEMELKEDETT MESTEREK EGY ÚJ HÁLÓT ÉPÍTENEK A FÖLD KÖRÜL

Toth és a Atlantiai Felemelkedett Mesterek tisztába voltak azzal, hogy Atlantisz el fog süllyedni, és Rá-val és Araarogottal engedélyt kaptak egy mesterséges háló létrehozására.

(Frissel3: 117)

 

I.E. 13.000 – MÁGNESES ÉS GRAVITÁCIÓS PÓLUSELMOZDULÁS A FÖLDÖN

Atlantisz végleg a tengerbe süllyedt, és az elektromágneses mező összeomlott.

(Frissel:3:108.)

A Föld mágneses mezeje az emberi érzelmekkel és a rövid távú memóriával áll összeköttetésben. Tudatosságunk az idegrendszerünk elektromágneses természetével (hálózat, háló) kapcsolódik. Ez a Földdel való elektromágneses kapcsolódás lényege.

(Frissel3:112)

 

 

 

I.E. 13.000-15.000 ÉVVEL EZELŐTT-TESTMAGASSÁG

15.000 éve a testmagasságunk még:3,2 m volt

A védőernyő lebomlása után, Atlantisz és Lemuria utolsó korszakában már csak:2,1 méterre csökkent


15.000 ÉVVEL EZELŐTT

már létezett a NAGY FEHÉR TESTVÉRISÉG-NAGY FEHÉR FÉNY REND

Különböző kultúrákból származó ezer ember vált egyszerre felemelkedetté

Ők alapították meg a rendet a Földön megvalósítható spirituális ébredés példájaként

Többen közülük Felemelkedett Mesterekké inkarnálódtak

(m: lásd feljebb: I.e. 18.000 körül)

(Amorah)


15.000-10.000 ÉVVEL EZELŐTT

LEMURIAI TÁRSADALOM KETTÉSZAKADÁSA

LEMURIA ELSÜLLYEDÉSE

5 EZER ÉVES JÉGKORSZAK - LEMURIA ÖRÖKÖSEI: SUMÉROK

15.000 évvel ezelőtt a jégtakaró olvadni kezdett, amivel a lemúriaiak tisztában voltak. Ez a folyamat lassú volt, és mindent megpróbáltak, hogy visszatartsák. Addigra meghódították a tengereket, sokan közülük hajókon éltek. Tisztában voltak vele, mire számíthatnak, ezért sajátították el a hajózással kapcsolatos új készségeket. És ebben az időben a lemúriai társadadalom kettészakadt. A folyamat gyorsabban zajlott le, mint gondolták, mert nem voltak tisztában a víztömegek átalakulásának hatásaival a kéregmozgásra [földrengések].

A vulkanikus medence, ahol laktak, megremegett és elmozdult, ezzel a víz beáramlott. A 15.000 évvel ezelőttől 10.000 évvel ezelőttig terjedő időszak alatt a Föld megváltozott víztömege megtöltötte a hegyvonulatok által határolt lemúriai medencét. Ez minden építményt elmosott, amit valaha felépítettek. A természet, ugye, így működik. Nézd csak meg az ezer év körüli romokat, hogy mi történt velük. Most képzeld el, mi történt a 15.000 éves romokkal az óceán mélyén, ahol az áramlatok morajlanak. Minden eltűnt. Néhány lemúriai a hegyekben maradt, egyre feljebb kapaszkodva, ahogy a vízszint emelkedett. Néhány lemúriai felkapaszkodott a hegyre, így ma találkozhattok a leszármazottaikkal. Polinéziaiaknak hívják őket, és mident tudnak az óceánokról.

10.000 évvel ezelőtt a vízszint magassága beállt nagyjából arra a szintre, amit ma is láttok. A legmagasabb lemúriai hegy csúcsánál találhatók a Hawaii-szigetek.

A lemúriaiak látták, mi történik. Ahogy már említettük, kb. 15.000 évvel ezelőtt, a jég olvadásnak indult, és az a lassú folyamat eltartott még 5.000 évig. Mondhatnám, hogy elég idejük volt, hogy felkészüljenek, és így is tettek. Először tengerjáró nemzetté váltak és hajókat kezdtek építeni. Lassacskán, a legtöbben elhagyták a völgyet, ahol laktak, amelyet a víz kezdett elönteni, ahogy a vízszint a Földön egyre csak emelkedett. Mondhatnánk, hogy a hajókon keresztül a többi szárazföld partjait benépesítették. Keresd őket Új-Zélandon, a Húsvét-szigeteken – itt nem sok maradt belőlük, és a nagy szárazföldön, Észak –és Dél-Amerikában. Itt a nyugati parton voltak fellelhetők, Alaszkánál és a másik kontinenshez vezető átjárónál. Ott voltak. Sokan közülük a Shasta-hegynél telepedtek le, és emberi formában éltek itt, amíg be nem költöztek a hegybe interdimenzionális lényekként.

Néhányan közülük új társadalmakat hoztak létre azokkal az emberekkel, akik korábban távoztak és teljesen elfelejtették leszármazási águkat. Ezek egyike voltak a sumérok, a Közel-Kelet területén. Ebből fejlődött ki később az egyiptomi kultúra. Nagyon különös, hogy a történelem számotokra itt kezdődik!

K:07HA

I.E. 15.000-TÓL – AZ ELKÜLÖNÜLÉS ILLÚZIÓJA, AMELY ATLANTISZ BUKÁSÁHOZ VEZETETT

 

Szeretett gyémántgyermekek, hadd magyarázzam el nektek, hogyan kezdődött a mindenség szívétől való eltávolodás, és ebből megértitek a mostani gyógyító folyamatot. Lemúria idején az emberiség minden dologgal tökéletes harmóniában élt, Egy Szívként. Ám észlelhető volt, hogy a fény e gyermekei potenciállal rendelkeznek arra, hogy egyéni emberi tudatosságot fejlesszenek ki magukban, s arra is képesek, hogy visszatérjenek az Egység tudatosságába, és Egyként éljenek, ám egyedi tudattal. Így került sor a „nagy kísérlet” engedélyezésére, az isteni terv részeként. Megengedték az elkülönülés illúziójának létezését, hogy az egyedi tudatosság kifejlődhessen, s majd, a megfelelő időben a harmóniába való visszatérést is, hogy az emberiség képes legyen egyfelől a Szellem tudatos társteremtője lenni, másfelől egyúttal maga a Szellem is lenni. Az emberangyalok új faja kell, hogy tudatosan és erővel telten tudatában legyen individuális énjének, és emellett isteni énjének is.

S az elkülönülés illúziója így lett engedélyezve, azért, hogy ezek a képességek kifejlődhessenek. Szeretteim, kérlek, értsétek meg, hogy számotokra, mint közösség számára egy nagyon nehéz döntés volt megengedni magatoknak, hogy az Egy egységétől eltávolodjatok, hogy felfedezzétek a felejtés, sötétség és elkülönülés birodalmait, hogy majd egyszer visszatérhessetek Isten szívébe, tudva, hogy semmi, bármilyen sötét is legyen, semmi sem képes titeket elválasztani a mindenség szívének szeretetétől, hogy mindig megtaláljátok a hazavezető utat, bármi történjen is veletek utazásotok folyamán.

Szeretteim, ez a folyamat Atlantisz idején történt meg, amikor a rendelkezésetekre álló tudatossággal olyan messzire fejlődtetek, amennyire csak képesek voltatok, ugyanakkor mégis féltetek attól, hogy testbe inkarnálódjatok, hogy „csapdába essetek” az anyagi bolygón anélkül, hogy beléphessetek a fénybe, a fény által sorsotokra hagyva utazásotok során. S ezek a félelmek elkezdtek manifesztálódni a közösségetekben. A szeparáció engedélyezésével az emberiség szívei elveszítették saját tisztaságukat, sugárzásukat. Ez főleg azokon volt észrevehető, akik a bolygót a fény felé tartó utazása ösvényén tartására szolgáló isteni eszencia tárolására programozott hatalmas kristályok energiáját vigyázták. Ezen óriási kristályok lassanként elvesztették hatalmukat és sugárzásuk egyre tompább lett, s mikor már nem voltak többé elég erősek, hogy a Földet a megfelelő ösvényen tartsák, összetörtek. A Föld hálói is széttöredeztek, s maga a bolygó is széttört, ami káoszt, szenvedést és halált hozott magával.

S amint Atlantisz hatalmas civilizációja szétrobbant és lerombolódott, a még jelen lévő bölcsesség és fény „belefagyott” a bolygó Akasha feljegyzéseibe, mindaddig, amíg eljön egy olyan idő, amikor készen álltok, hogy ezt újra megkapjátok és magatokhoz öleljétek. S a megmaradtak számára a szeparáció traumát, bűntudatot, csapásokat és szenvedést, és a Szellemtől való elhagyatottság érzését eredményezte.

(SCH:0905)

I:E 13.000 – ATLANTISZI SÖTÉT DUGÓ

15 évezreddel ezelőtt Atlantiszban a sötét Anchara Szövetség eljött, hogy kifejlessze az ő fekete mágiáját, egy dugót helyezett el rajtunk, kísérletezni kezdtek el velünk, és ennek az eredményét láthatjuk most.

(GF:20100511)


I.e. 13.000 ATLANTISZ ÉS A RÁMAI BIRODALOM

Egy időben léteztek

Rámát az indiai szubkontinensen alapították, meg és papkirályok vezették.

(I.E. 9500? )12 ezer évvel ezelőtt Atlantisz és Ráma között iszonyatos háború tört ki, melyről a Ramajana és a Mahabharata is tudósít.

A háború eredményeképpen lerombolódott a Földet addig védőernyőként szolgáló kettős mennybolt egy része és ez hatalmas vízözönt hozott magával.

Lásd: I.E. 9500.- 9400 között, ÉS I.E. 4000

(GF:090602)


I:E: 13.000- AZ ÁLOMIDŐ ELTÖRLÉSÉNEK KÍSÉRLETE

Éterikus, teljes tudatosságú lények voltak.
Ez volt az Álombéli idő, és több százezer évig tartott

EKKOR VOLT AZ ÚGYNEVEZETT ÉDEN ÉS EZT A VILÁGOT I.E. 13.000-BEN TÖRÖLTÉK EL, EGY OLYAN KÍSÉRLETTEL, AMIBE A LEMURIAIAK ÉS MÁS TESTVÉREIK BELEGYEZTEK.

(GF:091201)


13.000 ÉVE

13,000 évvel ezelőtt a 26,000 éves ciklus közepe volt, most pedig a vége van, az újabb nagy változások ideje. Nem állítható, hogy a Föld megszűnik forogni, csak az mondható el, hogy Braden ezt a lehetőséget sugallja.

A Bradennel hasonló gondolkodású emberek becslései szerint a Föld forgása leáll néhány napra, mielőtt az ellenkező irányban kezd el forogni a Föld. Ez jól követhető, amikor megfordul a villanyáram haladási iránya egy vasrúdon keresztül, a pólusok felcserélődnek. Amikor a bolygó ellenkező irányba kezd forogni, az áramlás iránya megfordul, ez azt jelenti, hogy a pólusoknak is fel kell cserélődniük. Amikor a bolygó egy időre megszűnne forogni, abban az időszakban a Föld egyik fele állandóan napsütésben lenne, míg a másik állandó sötétségben; és ez az amit az ősi népek állítottak, hogy ez több évezreddel ezelőtt megtörtént.

 

A peruiak a három napig tartó hosszú éjszakákról beszéltek, a bibliában, pedig említés esik a leghosszabb nappalról, amely 20 órát tartott. A hopi törzs feljegyezte, hogy a Nap kétszer felkelt ugyanazon a napon. Először nyugaton kelt fel és lenyugodott keleten, majd felkelt keleten és nyugaton nyugodott le. Ez a ciklus tart napjainkig.

 

Más ösi mesék is szólnak arról, hogy a nap valaha nyugaton kelt fel és keleten nyugodott le, ami szintén egy jele annak, hogy a Föld forgása megfordult az ellenkező irányba.

 

Gregg Braden az Awakening To Zero Point (Ráébredés a Zérus Pontra)

WWW.FLUIDEMERALD.COM


 

I.E. 12300-11900 KÖZÖTT PUSZTULT EL LEMURIA

 

 

I.E. 12300-11900 KÖZÖTT PUSZTULT EL LEMURIA

Hatalmas földrengés rázta meg Lemuriát, a megmaradt lakosság egy része a SHASTHA HEGY belsejébe menekült, míg mások a hawaii, tibeti, maja, inka kultúrák megalapítói, vezetői lettek,

Ekörül hagyta el Thot Atlantiszt, és az őt követőkkel Egyiptomba távozott, a Fény megőrzése céljából i.e. 12.000 körül érkeztek Egyiptom földjére, és ekkor már álltak a piramisok.

(Amorah)

(m: már 20.000 körül megkezdődött)

 

I.E. 12.500-ban elkezdődik az atlantisziak kivándorlása, majd menekülése.

Egy atlantiszi kolónia telepszik le a mai Arkansasban és 12.000 éves dimenziópecsét kerül Atlantiszra.

(The Aweking Atlantean Crystal Arkansas: James Tyberonn-Metatronon keresztül)

(Lásd:  I.E. 17.500, 16.000)

 

I.E. 12.500 ATLANTISZ EGYIK FÉNYKORA

ATLANTISZ PUSZTULÁSA I.E.10.400-TÓL 8.800-IG

 

(m. az értelmezési problémák a közvetítésekből nem egyértelműen jönnek, nem mindegy, hogy hogyan fordítják a dátum megközelítését: időszámításunk előtt, vagy annyi évvel ezelőtt, mindenesetre Atlantisz pusztulása I.e. 10.500 körül látszik valószínűnek és el is tarthatott még egy ideig, lásd lejjebb 8.700-8800 közöttig)

14.500 évvel ezelőtt jutott csúcsra egy másik elfelejtett civilizáció az Atlantiszon, amely 10.800

(8.800-ban) évvel ezelőtt pusztította el saját magát két ellentétes entitáscsoport (Nibiru-Lyra) háborújában, valószínű a Mer-ka-ba használatának elfeledett technológiája miatt. Nyomukat jelzi a Bermuda-háromszög, ahol a fent említett tér-erő szerkezet miatt átjárások vannak párhuzamos dimenzióba. A tengerben három egymás csúcsán álló piramis alakú Mer- ka- ba van, amelyek ellentétesen forognak, Közvetítések szerint az új dimenzióba lépésig nem tudjuk ezeket lokalizálni. A Hathorok szerint Atlantisz ie. 10.000-re már elpusztult, ezt támasztja alá Platon is, szerinte Atlantisz utolsó földarabkája az ie. 9.800 körül süllyedt el.

Atlantisz fővárosa Telos volt, több mint 200. 000 lakossal. A nagy összeomlás után, mintegy 20.000 lakos a mai California területén lévő Shasta hegy belsejébe menekült, hogy magas civilizációs kultúrájukat átörökítsék a következő nemzedékeknek.

Más vélemények az Atlantisz második holdjának a pályájára való visszatérítése közbeni sikertelen technológiára utal.

(Lightworker)

Atlantisz pusztulása 10.400 ÉVVEL EZELŐTT (8.800)következett be, mert népe két részre szakadt, és a Sötét Testvériség által hatalomra jutott csoport, Föld alatti robbantásokkal próbálták eltüntetni a Fény templomokat, de a rezgéshullámok végül is Atlantisz pusztulásához vezettek.

(Amorah)

ATLANTISZ BUKÁSA – TÉVES ENERGIAIRÁNYÍTÁS

Ebben az időben léptünk be az 5. Dimenzióba, mikor is a Lemuria menekültek Atlantiszra érkeztek. A tőlük való félelem és elnyomás egy téves energiairányítást eredményezett, amely Atlantisz bukásához vezettet.

(LW:555)

ATLANTISZ –  TUNGUSZKA 1905 -TESLA

Atlantiszban Tesla, egy Omeron nevű felemelkedett mester volt. A hyperdimenziós mágneses mezővel kísérletezett. Majd ezeket a kísérleteket Teslaként folytatta, aminek az eredményeként egy hipertér nyílt meg és felszakította a 3. dimenziót. Tesla ennek tudatában volt és lelkileg nagyon megviselte.

 

ATLANTISZ VÉGNAPJAI – TÓBIÁS/MUIR

Tóbiás Atlantisz végnapjaiban, Muir, azaz Nagy Létező volt, a bölcs tanító gyógyító főpap.

(T búcsúztatója)

 

ÖZÖNVÍZ – KÜLÖNÁLLÁS

A különállás vágya csak a pusztuláshoz vezet, az Özönvizet is ez okozta és a szárazföldek korábbi pusztulását.

(KRKOP:85)

ATLANTISZ BUKÁSA – ILLUMINÁTUS MATRIX

Atlantisz bukása belekódolódott a Föld rácsaiba, ekkor jutott először szerephez az Illuminátusok Mátrixa, ezért vissza kell térnünk Atlantisz bukásához és ez a bukás valamilyen módon meg fogja ismételni önmagát, persze nem a teljes összeomlás egészét illetően, mivel elegendő Fénymunkás ébredt rá az új világra ahhoz, hogy képes legyen szilárdan talpon maradni a saját fényében, hatalmában és megőrizni ezeket az erőteljes rezgéseket.

(KT:20100404)

SHAMBALA

ATLANTISZ ÖSSZEOMLÁSA UTÁN, a túlélők elhagyták a Yü birodalmat és a Himalájába mentek megalapítana Agartha/Shambalát. Ez köti össze a föld alatti és feletti embereket a Nagy Újraegyesülésig.

(GF)

 

 

ATLANTISZ ELSÜLLYEDÉSEKOR A BOLYGÓ DIMENZIÓSZINTJE

A negyedik magasabb felhangjából, ahol az emberi faj az Egységes tudatosságban létezett, lezuhant a 3. dimenzióba, oda ahol az öntudatos élet még testet tud ölteni. Az áldozati tudatosság, az nem vállalja a teremtői felelősséget.

(Frissel:3:21)

 


I.E. 12.221- I.E  8140 KÖZÖTT

Ekkor kezdődött a NAP 3. KORSZAKA a maja hagyományban

HARMADIK NAP: (Tlejkiaviljo) : 4081 évig tart. Gyümölcsevők voltak az emberpár leszármazói. A civilizációt a Tűzisten pusztította el.

 

I.E. 12.200 – SZUPERHULLÁM ÉRI EL A FÖLDET

A Galaxis Középpontjából, Szuperhullám éri el a Földet, amely aktiválja  a Vela szupernóvát, amelynek későbbi felrobbanása egyik okozója az I.E. 9500-as kataklizmának.

(BHC2:14?)


I.E. 12.000 – YELLOWSTONE

14 ezer évvel ezelőttre vezethető vissza. Poseidonis/Atlantisz, amikor elért egy magasabb fejlettséget. A Fény Nagymesterei voltak kormányon. Ezekhez tartozott egy gyémánt bánya, rendkívüli kövekkel, amelyeket felemelkedett Mesterek használtak rituáléra. Egyik ilyen a sárga kő: yellowstone

Poseinodis későbbi 500 évében megtörténik a hanyatlás, a nagy bölcsesség helytelen használata miatt.

A Felemelkedett Mesterek látták, hogy 12.000 évvel ezelőtt katasztrófa közeleg és lezárták a kristálybányákat.

(Metatron)


I.E. 12.000-11.000 KÖZÖTT:  EGYIPTOM - RA

1000 ÉVIG URALKODIK

 

I.E 12.000, 14.000 ÉVVEL EZELŐTT- TOLTÉKOK MÁSODIK VIRÁGZÁSA

Főként nyugati irányú hódításaiknak köszönhetően a Toltékok szétszóródtak és virágzó kultúrákat teremtettek a mai Dél- és Észak Amerika területein. A mintegy 14 000 évvel ezelőtti, az Inka uralkodók időszakában tündöklő Perui Birodalomra úgy tekinthetünk, mint az atlantiszi kontinens egykori Tolték birodalma aranykorának pontos, ám halovány mására.

(Bolygóláncok: 156)

 

I.E. 12.000-BEN -14.000 ÉVVEL EZELŐTT-TOLTÉK BIRODALOM

A 12 000 évvel Krisztus előtti Peru nagyon hasonlított a Tolték Birodalomra annak fénykorában, mi több, tudatos kísérlet volt arra, hogy bár kisebb méretekben, de újra felépítsék a Toltékok civilizációját. Ezért a perui társadalmi rend bizonyos jellemzőinek leírása egyben példaként szolgálhat az atlantiszi civilizációra általánosságban

(Bolygóláncok: 168.)


I.E. 12.000 KÖRÜL kezdődött el a Dns igazi manipulálása, amikor egy orioni csoport elkezdte megváltoztatni a Dns szerkezetét.
(A. Collier: Az Andromeda civilizáció)

 


ANYAHITA ÉRKEZÉSE A SZÍRIUSZRÓL

I.E. 12.000 ÉS 8508 ANYAHITA ÉRKEZÉSE ATAISZRA, SZIRIUSZRÓL (KÁLTES-RŐL: KÁ-TEST-RŐL, KÁL-DEUS-ról)

v.ö: Káli Istennő


I.E. 11.500- EGYIPTOM

Az Idő Kezdete - Sepiteph: az Egyiptomi ciklus

A SZIRIUSZ SZÜLETÉSE ÉS A FÖLDRE JÖTTE, a Nilus (NYILÁS, Nyilas vonalán) = Tejút

FŐNIX- SZÓTHISZ CIKLKUS: A Nap találkozása a Szíriusszal egyazon ponton, Harati-Szotisz templomában a Leo/ Oroszlán csillagképben: 2X 730 évente= 1460 (1461) évente a Főnix visszatér június 21.-én a nagy találkozóra

IZISZ: Nagykutya csillagkép - OZIRISZ: Orion - HORUSZ: Szíriusz

Az Egyiptomi naptár kezdőpontja

A Nagy Piramis alapja: 1461 kőből van kirakva

Az egyiptomiak ideje körbejárt

 

I.e. 11.400 – I. E. 4000.

A SÖTÉTSÉG TELJESEN ÁTVETTE A HATALMAT A FÖLDÖN

Atlantisz elsüllyedése után a sötétség és annak kegyeltjei átvették a teljes hatalmat és itányítást a Földön.

I.e. 11.400 – I.e. 4000 között 4 Aranykorszakon mentünk keresztül, és a sötétség hűbéruraikkal mindegyiket összetörte, globális áradásokkal, az égből és a földből  jövő, érkező tüzekkel, és a második özönvízzel (i.e. 4000 körül, amikor a Föld kristályburkai megsérültek), így próbálták kitörölni, megsemmisíteni Atlantisz és Lemuria minden emlékezetét.

(GF:0900728)

 

I.E: 11.200 KÖRÜL – HOLD LETÉRT A PÁLYÁJÁRÓL

A Hold letért a pályájáról.

A Tejúton felrobbant egy neutroncsillag és ez hatott rá.

(jb.:09.0125)

 

I.E.11.200 – AZ EGYSÉTUDAT HÁLÓ ÁTALAKÍTÁSA

Ekkor kezdődik meg az egységtudat háló átalakítása, pont a Bibliai Bukás, a tudatosság zuhanása óta. Azóta az élet, folyamatosan igyekszik kijavítani. 3 legenergetikusabb része: Egyiptom, Mexikó-Yucatan félsziget, Tibet

DM:(lásd még: 10.500)

 

 

I.E 11.000 - AMIKOR AZ EMBERISÉG BELÉPETT A VILÁGEGYETEMI ÉJJELBE

ILTÁR (ALADÁR) MEGJELENÉSE

Visszaáll az ősi magiár maya káldeusi papok által tanított VILÁGEGYETEMI VALLÁS az ősi papirendek tanítási rendszerével, azoknak a tanítóknak a tudásával, akik ismerték a 65.-ös örökletes egységi (génlánci) rendszert, avagy ezzel talán rendelkeztek is?

Itt Mexicóban az első FŐPAP, ILTAR ezelőtt 13000 éve jelent meg             (Atlantiszról és hogy átadják a tudást az ott élő népeknek) a hitregék szerint és ez az évszám pontosan megegyezne a mayák nagy 25920 éves korszakának a félidejével, pontosan azzal az idővel, amikor az emberiség belépett a világegyetemi éjjelbe és megjelöli a korszak azon felét, amikor az emberiségnek igen nagy szüksége volt azokra a tanítókra, akik átsegíthették ezen a nehezebb útrészen a földön élő emberiséget a Naprendszerünk körpályája VILÁGEGYETEMI ÉJJELÉN.

A sok kutatásunk után tudjuk, hogy minden papi rend ez időtől fogva egy tudomány hirdetője volt, a világegyetemi ismerettel és egy közös ismeretlen nyelvet használtak ennek az átadásához! És ez nyelv a világ minden nyelvi fejlődési fokában jelen volt.

A hosszú kutatóutamon találkoztam még igen sok más, az amerikai, látszólagosan tudatlan őshonos népek mai napig nem értett titkaival, melyek minden bizonnyal nem kevesebb értékűek, mint amit ma már megfejtettek, megfejtettem.

A cél, a munka megvan, csak idő és erény hiányzik, azaz a kevés idő, mely még megadatott a HUNAPKU azon kevés erényének, mely napról napra kevesebb erőt ad ki magából!

(angyalforrás)

ATLANTISZ UTÁN-ILTAR/ITZAMNA és az Atlan házából származók az Egyetlen hitének követői elhagyták Poseida Földjét és a mai Yucatan félsziget területére érkeztek. Az ottani emberek beavatásával Itzamna segítette megalapítani a Maja civilizációt.

Atlantisz bukása idején az atlantán tudást a kristálykoponyák belsejébe helyezték. A biztonság kedvéért több edénybe, kehelybe lett belehelyezve. A kristálykoponyákkal beszélgetni lehet a galaxis más részével, olyan, mint egy adó-vevő készülék. Van olyan vélemény, hogy nők készítették és a koponyák is női vibrációkat tartalmaznak, ezzel is növelik az intuitiv oldalunkat. A kristálykoponyák egykor részei voltak Atlantisz nagy kristályainak.


I.E. 11.000-10.300:  EGYIPTOM - SHU

700 ÉVIG URALKODIK

 

I.E. 11.000 .-1984. FEBRUÁR 4.

A FÖLD BOLYGÓ 5 TUDATI SZINTJE, A KRISZTUSTUDAT ELÉRÉSÉNEK TERVE

1 szint: Atlantisz vége: 42+2 kromoszóma, testmagasság: 1-1,5 méter

2. szint: Jelenlegi szint: 44+2 kromoszóma, testmagasság: 1,5-2 méter

3. szint: Krisztus tudatosság szintje: 46+2 kromoszóma, testmagasság:3-5 méter

4, 48+2 kromoszóma, testmagasság: 7,5-10,5 méter

5, 50+2 kromoszóma, testmagasság: 15-18 méter

Az 1,3,5 az egységtudat elérése.

2,4 szint diszharmonikus szintek.

A terv a Felemelkedés az első szintről, azonnal a 3. szintre.

A Krisztus tudat szintjére emelkedés:

Nincs többé álomvilág.

A múlt, jelen, jövő egyszerre zajlik.

Egységtudat.

Az érzések, gondolatok azonnal manifesztálódnak.

Így oldható meg az Atlantiszi probléma.

A Krisztus tudat hálója, ahol a Krisztus tudat létrejöhet, építése a Föld 83.000 szent helyét használták fel erre a Felemelkedett Mesterek.
Ez a Háló a Föld felszíne felett 70 kilométerre létezik, a 4. dimenzió felhangjában.

Alakja az ötszögön alapszik.
A dodeka- és ikozaéder kapcsolatában.
A Háló 1984-ben készült el, és a későbbi időkbe kezdték el aktiválni részeit.

(Frissel2:175-177)


13.000 ÉVEL EZELŐTT - METEORBECSAPÓDÁS

A meteorbecsapódások gyakoribbak voltak a közelmúltban, mint ahogy hiszik. Például 13.000 és 5.000 évvel ezelőtt is sor került erre,

K:07HA


I.E. 11.000 – A FÖLD TENGELYÉNEK ELMOZDULÁSA

A Föld tengelye a galaxis középpontjából távolodó irányba kezdett mozdulni, a Föld északi pólusa elköltözött a Hudson öböl területéről az Északi sarakra. A Föld felszínén egy teljes pólus eltolódás ment végbe. A Föld fizikai pólusa drámai eltolódáson ment keresztül.

A FÖLD MÁGNESES MEZEJE MEGVÁLTOZOTT.

(DM:33-34)


I.E. 11.000 -ATLANTISZI PROBLÉMA

Az erővel való visszaélés miatt több dimenziószintet zuhantunk

A prána így kikerülte a tobozmirigyet, ennek következményeként.

A tudatosság diszharmónia szintjére került.
Szeparáció és a polaritás megélése lett a következménye.

(Frissel:174)

ATLANTISZ – GENETIKAI MÓDOSÍTÁS

Vasahuri lázadó papnő, egy rabszolgafajt kísérletezett ki genetikailag. Ő az Alfa Centauriról származott. Atlantisz lerombolása után az elittel elmenekült a Béta Centauri csillagrendszerbe. Akik maradtak ők lettek az Annunakik és a főhadiszállásuk a Nibirun volt.

(GF:090803)


I.E. 11.000,13.000 ÉVE

13,000 évvel ezelőtt a 26,000 éves ciklus közepe volt, most pedig a vége van, az újabb nagy változások ideje. Nem állítható, hogy a Föld megszűnik forogni, csak az mondható el, hogy Braden ezt a lehetőséget sugallja.

A Bradennel hasonló gondolkodású emberek becslései szerint a Föld forgása leáll néhány napra, mielőtt az ellenkező irányban kezd el forogni a Föld. Ez jól követhető, amikor megfordul a villanyáram haladási iránya egy vasrúdon keresztül, a pólusok felcserélődnek. Amikor a bolygó ellenkező irányba kezd forogni, az áramlás iránya megfordul, ez azt jelenti, hogy a pólusoknak is fel kell cserélődniük. Amikor a bolygó egy időre megszűnne forogni, abban az időszakban a Föld egyik fele állandóan napsütésben lenne, míg a másik állandó sötétségben; és ez az amit az ősi népek állítottak, hogy ez több évezreddel ezelőtt megtörtént.

 

A peruiak a három napig tartó hosszú éjszakákról beszéltek, a bibliában, pedig említés esik a leghosszabb nappalról, amely 20 órát tartott. A hopi törzs feljegyezte, hogy a Nap kétszer felkelt ugyanazon a napon. Először nyugaton kelt fel és lenyugodott keleten, majd felkelt keleten és nyugaton nyugodott le. Ez a ciklus tart napjainkig.

 

Más ösi mesék is szólnak arról, hogy a nap valaha nyugaton kelt fel és keleten nyugodott le, ami szintén egy jele annak, hogy a Föld forgása megfordult az ellenkező irányba.

 

Gregg Braden az Awakening To Zero Point (Ráébredés a Zérus Pontra)

WWW.FLUIDEMERALD.COM


I.E. 11.000 ÓTA -

Reinkarnálódunk, úgy hogy születésünk után nincs emlékünk arról, hol és kik voltunk előző életünkben...

13 ezer évvel ezelőtt olyan légzési módhoz voltunk hozzászokva, ami által a prána keresztüljuthatott a tobozmirigyünkön.

(Frissel2: 135, 174)


I.E. 11.000 – KORLÁTOZOTT TUDATOSSÁGUNK

13. 000 évvel ezelőtt az őseinket kiválasztotta az atlantiszi elit, és korlátozott tudatosságba tartotta, és most eljött az idő, hogy átalakítsuk mindezt: szeretetté.

(GF:2010.09.29)


I.E. 11.000

13.000  ÉVVEL EZELŐTT A FÉNY ÉS SÖTÉT ERŐINEK FÖLDI HARCA

A szabad választás létrehozói

A, MIHÁLY ARKANGYAL: A Fény oldal: a Szeretet és Bölcsesség, angyali kreativitás, belső kapcsolat, szív és képzelet, jobb agyfélteke

B, Lucifer: a sötét oldal, a technika és az akaratosság, külső kapcsolat, intellektus, bal agyfélteke

EZ VOLT A DUALITÁS FOLYAMATA, EGYMÁSRA HATÁSUKBAN

A majdani közös cél: AZ EGYESÜLÉS: egy olyan fajta élet, amely feloldja a konfliktusokat, és ennek az eredményét senki sem látta előre:

AZ EGYESÜLÉS: A SZÍV INTELLIGENCIÁJA

Belső kapcsolat, Fénytestünkkel

Külső technológia alkalmazása dualitás nélkül,. És belső elkülönülés nélkül.

Gépek helyett intuitív erő.

(Frissel:129)


I.E. 11.000 – AZ ÁLDOZATI MENTALITÁS KIALAKULÁSA

Amely bal agyféltekés technológián alapul. Amihez a tudatosság első szintjéről a 2. szintre, az elkülönülés szintjére jutottunk. Bal agyféltekés, technológián alapul.

Most a 2. szintről ugrunk a 3. szintre.

I.E. 11.000 elajándékoztuk az erőnket, hogy a hatalmunk rajtunk kívül álló lett.

A TUDATOSSÁG 3 SZINTJE:

1, ÁLOMSZERŰ IDŐ- ÁLOMSZERŰ MEMÓRIA, testmagasság: 91-150 cm

az Egységtudatosság egy formája

2, SZEMÉLYES MEMÓRIA – LINEÁRIS IDŐ: TECHNIKAI SEGÍTSÉGRE SZORULUNK

3, VALÓSÁGOS IDŐ

Bármire gondolunk, azonnal megvalósul

(Frissel3:35)


I.E. 11.000 KÖRÜL – KEZDŐDÖTT EL AZ ÉLET-HALÁL KARMIKUS CIKLUSÁNAK JELENTŐS MEGVÁLTOZÁSA

(G.F.:2010.11.17)

 

 

I.E. 11.000, AZAZ 13.000 ÉVVEL EZELŐTT

Kezdődött a Sötétség utolsó titkos összeütközése a Föld lakói ellen

13.000 ÉVE TÁRTÓ FÖLDI TORZÍTOTT LÉTEZÉSÜNK A VÉGÉHEZ KÖZELEDIK, amely eredménye a korlátozott-tudatosságú emberiség létrehozását segítette.

GF:071225


I.E. 11.000 – TŐL, 13.000 ÉVE

I.E. 11.000

A FÖLDI HATALOM TITKOS CSOPORTOK IRÁNYÍTÁSA ALÁ KERÜL

(GF:090113)

TART A SÖTÉTSÉG ERŐINEK MEGOSZTÁSON ALAPULÓ HATALMA AMELY A VÉGE FELÉ KÖVETKEZIK

A világ körülöttetek szó szerint egy "tükörvilág", ahol minden fordítva van, és ahol a sötétség ravasz konstrukciói manipulálják az életetek minden aspektusát 13 millennium óta. Ennek a tükörvilágnak össze kell törnie azáltal, ami most történik. Úgyhogy fontos, hogy készüljetek fel egy szilárd szándékkal elmétekben azzal kapcsolatban, hogy milyen változásokat szeretnétek, hogy történjenek.

(GF0911)

 

I.E. 11.000.

Folyamatosan emlékeztetjük rá őket, hogy ez az utolsó nagy lökés, a sötétség közel 13 évezredét fogja eltávolítani, így már számítani lehetett arra, hogy mindez nem lesz túl könnyű.

 

MINTEGY 13 MILLENIUMMAL EZELŐTT, váratlanul egy olyan vad környezetbe merültetek alá, mely arra ösztönzött titeket, hogy új keretek közé helyezzétek életeteket túlélésetek érdekében. Így született meg a jelenlegi sivár és ijesztő mentalitásotok, mely úgy tűnik, itt a Földanyán való mindennapi túlélésetek követelményeihez illeszkedik. Ez a borzasztó túlélési mód itt uralkodott Atlantisz bukása óta. Azóta a Mennyország számos forgatókönyve volt lejátszva, és ezek indították el azt a nagy tudatosságváltást, melyen most haladtok keresztül. Ezen forgatókönyvek egyike a mi érkezésünk.(Galaktikus Föderáció) Mindazonáltal az a rengeteg változtatás, melyen ez a küldetés egy évtizeddel ezelőtti kezdete óta keresztülhaladt, az meghökkentő.

A Fényerők kampányának hatékonysága kiveti a nyeregből a sötétséget, ami tisztán látható, és számos csoport, valamint különböző egyének vannak már olyan bizonyos pozíciókban, hogy teljesen készen állnak rá, hogy mindennek befejezőt fújjanak. Ez egy gondosan elkészített törvényes folyamatban egyesül, mely gyökerestől tépi ki a sötétség karjait hatalmi struktúráikból, és így biztosítja hogy az ő 13 évezredes uralmuk valóban véget érjen.

Az elmúlt 13 ezredforduló alatt, a sötétség a nélkülözés, a gyűlölet, és a félelmek láncának eszközeit használta történelmetek befolyásolására, hogy az megfeleljen az ő zsarnoki világrendről szóló látomásának. De az isteni terv másképp határozott. Az emberiségnek ez az ága együtt fogja megmutatni, milyen a Szeretet, a függetlenség, és az isteni bőség, mely képes begyógyítani a gyarló múlt sebeit. Akárcsak ahogyan a jelenleg beidegződött idegengyűlöletetek is ki fog virulni a spirituális és űrcsaládjaitokkal való újraegyesülésetek boldogságában.
(GF)


13 EZER ÉVE-SÖTÉT TÖRTÉNELMÜNK KEZDETE

Ez az önmegadás mindent megváltoztat! Világotok végre megszabadul az elmúlt 13 évezred zsarnokságától. Ennek a hatalmas váltásnak az egyik aspektusa egy halom régóta-elnyomott technológiának a leleplezése, melyek utat nyitnak új erőforrásoktól kezdve a szennyezési krízisetek gyors visszafordítására. Szinte egy éjszaka alatt megszabadítják világotokat a kőolajkor nyomásától. A nemzetek közötti energiaegyezmények irányítják világotokat olyan bankrendszerek támogatásával, melyek csak bátorították kapzsiságukat. Ez a globális hálózat a globális politikai rendszerbe fordította hatalmát, és a 9/11 óta (2001.09.11!!!) nehézségek fakadtak a Földanya és az emberiségének teljesen felfokozott semmibevételéből eredően. Ezek az energia-kartelek, az ő petrokémiai társulásaik, valamint az energiavállalatok hatalmas túlzásai érték el, hogy menniük kell; eljött az idő, hogy meg kell fizetniük bűneikért. … Ez a bolygótok hatalmas átváltoztatásáért való mozgolódás Földi szövetségeseink részéről, valójában isteni eredetű.

Amit Földi szövetségeseink tesznek, az egy 13 évezredes sötét történelem végét hozza el, és valamilyen jelentős eseménnyel kell megjelölni ezt a sikeres alkalmat. Földi szövetségeseink teljesen egyetértenek javaslatunkkal, és egy show-val készülnek, mely a megfelelő időben válik publikussá.

(GF:070605, 070612)


I.E. 11.000

Mi olyan emberiségnek az utódai vagyunk, akik váratlanul zuhantak alá, mintegy 13.000 évvel ezelőtt, a teljes tudatlanságba, felkészületlenül, abba a világba, amely Atlantisz bukása után kezdődött.

(GF:071016)


I.E. 11.000 ÓTA – SÖTÉT ERŐK A FÖLDÖN

13 ezer év óta alkalmazzák az UFO álcázást, amely tagadja, hogy élet lenne a földön kívül is. Ezt egy technológiával teszik, amelyhez a Földön kívüli sötét erőktől jutottak hozzá.

Az Anunnakik látván a galaxis bölcsességét, pácban hagyták a sötétség földi erejét.

A Sötétség technológiája a félelemkeltés és a különböző új elektromos technológiák bevezetése.

GF:080129


A Mennyország közel 13 ezer éve jóváhagyta, sötét valóságunkat. Most e különleges rendelkezés ideje lejárt. A sötétség ideje leáldozott. A Fény visszaáramlik ebbe a birodalomba és megvilágít mindent

GF:080205


I.E. 11.000 – ANNUNAKI BEAVATKOZÁS

Kb. 25.000 évvel ezelőtt, Atlantisz alattomos tervei kezdtek gyümölcsözni, olyan korrupt kísérletekhez vezetve, amik létrehozták azt a környezetet, mely halálukhoz vezetett. Aztán 13.000 évvel ezelőtt, ebben a hanyatlási szituációban, azzal a céllal, hogy életben maradjatok, nagyban függőségi helyzetbe kerültetek az itt maradt földön kívüliekkel, akiket most Anunnaki-ként ismertek, ez az ő Sumér nevük. Az akkoriban még Sötét lények ezen csoportja harcokkal teli háborúk, gyűlölet, vallás, és szűkölködés világába taszított titeket, és mégis megtanultatok életben maradni a félelem és küzdelem ezen világában. Most elértétek azt a pontot, ahol mindez a sors megváltozik. Képessé váltatok előhívni az epigenetikátokban letárolt bölcsességet, mely mikor az felemelkedési folyamattal párosul, ezen galaxis Anchara korábbi sötét gyermekei által elfoglalt hatalmas régióinak egy felettébb csodálatos prototípusává változtat titeket.

GF: February 22, 2011


I.E. 11.000-TŐL - RÁMA ÉS SZITA TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE

Csaknem 13000 éve tart Ráma herceg és Szitá évi csodálatos kapcsolata, amely során, szinte eggyéváltak.

A Földön a mai napig is megmutatkoznak romlatlan fizikai testükben.

(Orr: 44, 104)

RÁMA:

Agarthából érkezett, és a lemuriai civilizációt akarta újjászervezni: lásd: Mahabharata, Ramajana.


I.E. 11.000 ELŐTT – PERU-BOLIVIA TITCACA TÓ

A  vízözön előtti világ megteremtése közben 4 fivér és 4 nővér itt emelkedett ki és alapította meg Tiwanaku ősi civilizációját.

A Vízözön után itt született meg Viracocha a Teremtő Isten az Inka Birodalom megalapítója.

(Solara: 2009)


I.E. 11.000-10.300: SHU

700 ÉVIG URALKODIK

 

13.000 ÉVVEL EZELŐTT

A Pleiadiak jobban értik evoluciótak, mert veletek élték az utolsó 2 Galaktikus éjszakát-az Oroszlán Foton Öv 13,000 évvel ezelött amikor készek voltatok átlényegíteni félelmeiteket “megmentésetekkel” leállítottuk a folyamatot-kataklizma, polusváltás, jégkorszak-és senki sem emelhet ki benneteket a 3D-böl, az meghiúsítja a Felemelkedést, és a 3D sürüsége besszipantja a segitöket is, igy maradtak itt a Pleiadiak is a Galaktikus éjszakára.

A Pleiadiak 5D eszközei a látásra az asztrológia és a dimenzionalitás.  Az Alcyone-i spirálban maga Alcyone a könyvtár és tartja az idö meséinek a feljegyzéseit, de a Szándékot is, és ti mindannyian résztvesztek a következö fejlödési szakasz szándékainak a lefektetésében.  Maya az IDÖ és az IDÖZITÉS Őre.  A Nap pedig  a frekvenciák Őre.

A Tejút Galaxis a Kozmikus Intelligencia 10 dimenziós rendszere, amely 9 dimenzióban fejezi ki önmagát.

Az elsö – a Föld központi kristály magja amely felállitja a kommunikáció Fényvonalait (anyag/antianyag forgássebességi arány-Metatron) a 9 dimenzión keresztül a Tejút Galaxis Központjával a Galaktikus Elmével. De bármit is tesztek azt Gaia perspektivájából kell néznetek, tehát leföldelve azaz a Föld elsö három dimenzionális kifejezödéséböl.  És itt az idö, hogy intelligenciátokat kiterjesszétek azáltal, hogy tudatosan érzékeltek mindent a 9 dimenzión keresztül, mert  ez szabaditja fel elméteket.

A második – a felszin alatt lévö tellúr kristály erö és az elementálok birodalma.

A harmadik – a lineáris tér/idöbeli létezés a Földön.

A negyedik – nem fizikai övezet, az érzelmi test „otthona”, az érzelmek, álmok és a dimenzionális kapcsolódások tere. A bolygók (asztrológia) manifesztálják a mintázatokat.

Az ötödik – a Pleiadiak, a (bolygó/csillag)pálya minták, a Naprendszer és a Pleiadi spirál ciklusai.

A hatodik – a Sziriuszi Csillag rendszer, teremti a geometrikus fényszerkezeteket amelyek a 3D fizikai formáiból a 4D érzelmek által alakitva az 5D kreativ mintából lesznek. Ezek a Föld fizikai mintáinak a morfogenetikus mezöi.

A hetedik – a Foton Öv az információ pályák – a kiváncsiságot ösztönzik *a ciklikus memóriát.

A nyolcadik – az Intelligencia szervezési rendszere, a Tejút Galxisban az a Galaktikus Föderáció.

A kilencedik – tiszta sötétség a Nagy Központi Lyuk/Hold – tiszta kreativitás, itt születnek a galaxisok.

A tizedik – maga az Univerzum, a Kozmikus Minden és tartalmazza mindazt amit a Földön érzékeltek, nem lehet megnevezni, körülirni vagy felfogni.

Nibiru az Annunakik otthona, a Sziriusz A külsö bolygója volt, most pedig naprendszeretek legkülsöbb bolygója, kb. félmillió évvel ezelött kényszerült a Nap körüli pályára. A Nibiru kapcsolja össze a Napotokat a Sziriuszi Csillag rendszerrel.   A Sziriuszi rendszer elsödleges szerepet játszott a Naprendszer történetében, akár csak a Nibiru.  Amellet, hogy a Nap a Pleiadok Nyolcadik csillaga, a Sziriusz A iker csillaga is. Mindkét rendszer a Sziriuszi és a Naprendszer is segitették a Nibiru fejlödését (kódolt legendák Káin és Ábel, Hórusz és Szet stb.) Amint látni fogjátok, hatalmas fejlödés van tervezve a Nibiru, a Sziriusz, a Nap, a Föld és a Pleiadok számára.

A geocentrikus asztrológia (a Földröl való szemlélete a naprendszernek és azon túl is) nélkül legtöbbetek számára nagyon nehéz, hogy mesterei legyetek az érzelmi testeiteknek, mert az teszi lehetövé, hogy lássátok, miként lett az élet drámája mesterségesen belekényszeritve a múlt, jelen és jövö idö minöségbe. Az érzelmi valóságot nézve felfedezhetitek a terveket, a drámákat, a lehetöségeket de a Szellem impulzusait is. Amikor mestereivé váltok önmagatok tükrözödéseinek, akkor ébredtek rá, hogy a másik világokba pontosan ezek az érzelmeken keresztül lehet belépni. Az érzelmek csodálatosak, mert azok, egy nem fizikai vibrációs mezö,  amely a 4Dimenziótól a 9Dimenzióig rezonál. S ha ezt értitek akkor a kreativitás és a fény táncának dinamikáját is.  Példának  „Itt egy remek dráma: ha közületek valaki szeretkezik a 3D-ben a 4D lényei érzik az energiátokat és beindithatják bennetek a kéj, a büntudat, a gyalázat, a szórakozás… érzését, az 5D entitásai izgalomba jönnek kundalini tüzetek által és kozmikus orgazmusuk van, a 6D entitásai kiterjesztik pulzálás mezötöket Galaxis szerte, 7D entitásai továbbviszik érzelmeiteket a galaktikus információ pályákon, 8D entitások újra rendezik a morfogenetikus mezöket a szexuális rengés hullámaitokkal, és a 9D entitások új biológiai formákat hozhatnak létre a Galaktikus Központ Fekete Lyuk sötétjében. Hát ez nem gyönyörü?”

 

Napotok az Alcyone által kisugárzott csillag fény spirál értelmében kapcsolódik a Pleiadokhoz. A Nap 3D fénnyel fürdeti a Föld felszinét, de a Föld ismeri a 4D fényt is a Hold és a bolygók finom visszatükrözésével a szoláris fénynek. A csillag fény az 5D fény és a Pleiadok csillagai  által jut el Naphoz . Az összes Pleiadi csillag kivéve Alcyone amely a Foton Övben van örökre, a 7D Övben utazik 2000 Földi évet, majd mindegyikük a rendszerböl különbözö Földi idöt tölt a Galaktikus Éjszakában. A pályák melyek külömbözö testeket hordoznak a Galaktikus Éjszakában azok 6D, és a 6D intelligencia amely átviszi a naprendszert a Galaktikus Éjszakán az a Sziriusz A.

Naprendszeretek tölt a legtöbb idöt, 11,000 évet a Galaktikus Éjszakában. Ez azt jelenti, hogy naprendszeretek különbözö tagjai nagyon sürüvé válnak az Éjszakában, és ez a karmának nevezett tapasztalást generálja – a 4D érzelmek kifejezödést keresnek melyek megteremtik a 3D tetteket. A 7D foton övben utazó testek kevésbé sürüvé válnak, jobbára multidimenzionálisak. Ennek eredményeként a befogadott fény megtisztitja érzelmi testeiket és felerösiti a fizikai test vibrációját. Amikor a tudatrosság állapotában vagytok, vannak érzelmeitek, de ezek az érzések  mint impulzusok a középpontotokban tartanak benneteket, és nem a karma kerekében.

A Galaktikus Éjszaka intelligenciája a Pleiadi spirálon kivüli sötétben mindegyik Pleiadi csillag horizontális korongjának a formáját tartja. Ezek a korongok 12 egységet tartalmaznak és hozza létre a sürüséget, ami aztán a történelmet és a legendákat teremti a nagy idö ciklusokban.

Maya és a Naprendszer egyszerre lépése a Foton Övbe lehetöséget ad a Pleiadiak és a Sziriusziak számára, hogy megoldást találjonak a Föld Nibirui dilemmájára. Az Annunakik túl messzire mentek a karma szoritásával a Földön…A Pleiadiak és a Sziriusziak is tisztában vannak vele, hogy Nibiru manipulálja a Föld Lakóit a 3D-ben…

 

PA:(Kozmikus Mulatság, 22 oldal, 2 bekezdés.)

 

 

I:E: 10.800 A SZÍRIUSZIAK FELÉPÍTIK A NAGY PIRAMIST

I.E. 10.800

A SZÍRIUSZI MACSKAFÉLE ENTITÁSOK FELÉPÍTIK A PIRAMIST ÉS A SZFINXET

Hogy geometrájával egy portált tartsanak nyitva addig, amíg a Naprendszer belép a Foton-övbe, majd I.E.. 2450-ben újrakalibrálják..

(BHC: The Pleiadian Agenda)

I.E. 10.000 KÖRÜL

A PIRAMISOK ÉPÍTÉSE

A legfontosabb az lesz, hogy minden kétséget kizáróan be tudjuk nektek bizonyítani minden információ igaz voltát, amit átadunk nektek és maga a módszer, amivel ezt elérjük megdöbbentőlég fog hatni rátok: visszaviszünk titeket a múltba. Szeretitek a rejtelmeket, de még inkább szeretni fogjátok a válaszokat amikkel megvilágítjuk azokat. Példának okáért vegyük a Nagy Piramisokat. Építési idejük és céljuk több spekulációra adott okot. Némely kutató sok mindenre fényt derített erre vonatkozólag, de legtöbbeteknek vajmi kevés fogalma van róla. Legyen annyi elég, hogy építésük több tízezer évre nyúlik vissza, és hogy Földönkívüliek építették őket. Kezdtek rájönni, hogy ezek a földönkívüliek egy egész hálózatot építettek fel ezekből az óriásokból. Róluk szóló ismereteitek nagyon korlátozottak és pontatlanok de ugyanez elmondható az utóbbi 12,000 évre. Ami érdekes azonban az az, hogy ti vagytok saját magatok ősei. Ez magyarázza azt az erős köteléket, amelyet némelyikőtök bizonyos civilizációk felé érez. Nyilvánvaló, hogy ez befolyásolja ízléseteket és mi az amit előnyben részesítetek. Bele fogtok borzongani, amikor megmutatjuk -elhozván nektek a múltat -, hogyan is épültek a Nagy Piramisok.

SaLuSa, January 21, 2011

http://www.galacticchannelings.com/magyar/index.html

I.E. 10.800

A Nibirubeliek elhagyják a Földet az Özönvíz előtt, és ez egybeesik Atlantisz pusztulásával

(CS-L:385)


I.E. 10.800

Egyébként a Foton övvel való találkozás valóban hozhat kataklizmákat, mint ahogy a legutóbbi Oroszlán világkorszakhoz kötődik Atlantisz pusztulása is, és az azt követő Özönvíz, i.e. 10 800 körül. Tehát a Foton övbe való belépés, nem mindig kellemes, csupán felemelő átélés, de mindenképpen egy hihetetlen mély transzformáció. Lehetőség az emlékezésre, egy kvantum ugrás megélésére, amikor is egy egész civilizáció felemelkedhet a létspirálján egy magasabb szintre.

I. E. 10.700


ATLANTISZI MENEKÜLTEK EGYIPTOMBA ÉRKEZÉSE

Magukkal hozzák a civilizációjuk feljegyzéseit, amiket I:E: 10.500-ban elhelyeznek a Feljegyzések Csarnokában (föld alatti építményben). Ezek tartalmazzák az Egy Isten népének az Ember Földre érkezésének kezdete óta írt feljegyzéseket.

A Csarnok bejárata a Szfinx jobb mellső mancsától indul, ez a bejárata és a Nílus és a Szfinx között helyezkedik el.

Magát a Szfinxet nemsokkal később hozták létre: I.E. 10.490-10.390 körül.

i.e: 10.500.-ban érkezett meg Oroszlán korszakába a Világ

 

Szfinx: Egyiptomi nyelven: ARQ ÚR – A RAGYOGÓ KEZDET ÉS VÉG

KORAI EGYIPTOM

 

Az égi lények mindn tudásukat hozzáférhetetlenné tették és elhelyezték egy biztos helyre.
Az Akasha Krónika: Mihály Ark holografikus adattára, hogy ott kódolásra, majd a felébredt emlékek formájában dekódolásra kerüljenek a megfelelő időkben.

(Mark-OP:82)

 

 

I.E. 10.500-9500-ATLANTISZ

A Földért folytatott csata időszaka, amely Atlantisz bukásához vezetett

(Icke:15)


 

10.500 TÖKÉLETES FÖLD-ÉGEGYEZŐSÉG, amikor a Tejút és az Orion övének 3 csillaga áthaladt a meridiánon és híven tükrözte vissza a Nílus és a 3 Piramis elhelyezkedését. (Hancock: A Szfinx üzenete)

 

I.E. 10.500 – PÓLUSVÁLTÁS

12.500 éve érkezett el a bolygó a Napéjegyenlőség precessziós idejére és készen állt a Pólusváltásra.

TOTH, ATLANTISZ UNDAL SZIGETÉRE SZÁLLT ÉS MAGÁVAL VITT 1600 FELEMELKEDETT MESTERT.

Majd Atlantisz alámerült, a Föld mágneses mezeje összeomlott. Toth a mesterekkel a Nagy Piramisba utazott. A Földön, akik megmaradtak azoknak törlődött a memóriájuk ás újra visszatértek a civilizálatlanságba.

(Frissel: 54)


I.E. 10.500

(lásd még: I.e. 14.000 és11.200

3 területet választottak arra, hogy létrehozzák a Krisztus tudat hálót:

Egyiptom-Piramis/Szfinx: férfias aspektus

Maja Birodalom-Napsziget: nőies aspektus

Himalája: semleges aspektus

 

I.E. 10.500 – TERMONUKLEÁRIS HÁBORÚ – TELOSI ADAMÁTÓL

Ekkor egy termonukleáris háború pusztította el a Föld felszínét. Adam, Telos főpapja, engedélyt kapott a Spirituális Hierarchiától, a Shasta/Kalifornia hegybe való evakuálásra. Lemuria emberei közül csak 25.000 főt sikerült megmenteni, a többiek mind elpusztultak.

(Adama-Földi Mennyország:08.1028)


I.E. 10.300 – 9800 EGYIPTOM - GEB

500 ÉVIG URALKODIK

 

VÍZÖZÖN

10940-8400  i.e. 10.500

NAGY ÖZÖNVÍZ

Atlantisz elsüllyedéséről szól

(Telos)

I:E: 10.000 ,azaz 12.000 ÉVVEL EZELŐTT VÍZÖZÖN

Volt az úgynevezett Bibliai-Vízözön, amely még a Gobi-Sivatagot is elárasztotta

De a Teremtés Könyve sokkal korábbi, mint aminek hisszük *(Lásd: 200.000 éve)

(BL:7)

VÍZÖZÖN

A világ egyensúlya felbomlott, hatalmas szökőár söpört végig a világon, mert az Ember kivonta magát az együttműködés tökéletes tervéből

Csaknem megsemmisítette az ez Emberiséget, pedig az emberek akkor sokkal többet értek el, mint most

(Baird: 2: 12)


12.000 EZER ÉVVEL EZELŐTT

A NAGY ÁRVÍZ

ATLANTISZ LEROMBOLÁSÁT A FÖLD MÁSODIK HOLDJÁN (NAGAS) KERESZTÜL ÉLHETTE MEG

A KARMA KELETKEZÉSTÖRTÉNETE

A Föld 2. holdja rombolta le Atlantiszt, hatalmas szökőárat zúdítva a Földre.

Az elit elmenekült, és magára hagyta a rabszolgákat., akik genetikai módosítása nem lett befejezve. Majd az elit új ruhában visszatért. Ők lettek az úgynevezett istenek.

Ezek a rabszolgák a mi őseink. Akik most visszafelé tartanak a teljességük megtapasztalására.

Bár sokáig primitiv technológiaimentes állapotban éltek.

Atlantisz végzete az volt, hogy az úgynevezett istenek, azaz az elit is folyamatosan háborúzott egymással, és a Föld kristályburkait (11,25km magasan), amit jégkristályokból állt, és víztemplomok (két 7,6 m-es kristály látta el energiával a víztemplomokat) tartottak fenn megsemmisültek.

KARMA

Atlantisz papjai végül megfosztotta teljes tudatosságuktól az itt élő elitet és börtönőröket, amit ma karmának mondunk. (Emléktörlés), amelynek a jelenlegi átalakulás vet majd véget.

(GF:090803)


ÖZÖNVÍZ – KÜLÖNÁLLÁS

A különállás vágya csak a pusztuláshoz vezet, az Özönvizet is ez okozta és a szárazföldek korábbi pusztulását.

(KRKOP:85)

 

 

I.E. 10-12.000 ÉVVEL EZELŐTT-

A HANGHULLÁMOK ALKALMAZÁSA A KORAI NEOLITIKUMBAN

Az akkori barlangok falán rendkívüli festmények vannak, készítőik minden bizonnyal rendkívüli érzékenységgel és intelligenciával rendelkeztek.

Ezek a barlangok különleges akusztikai tulajdonsággal rendelkeztek.

A legtöbb festmény a barlangok rezonanciapontjában voltak, ott, ahol a barlang hangot ad.

(BHC:176)


I.E. 11.000

A FÖLD KUNDALINIJÉNEK VÁLTOZÁSA 13.000 ÉVES CIKLUSA:

A Földön 13.000 évente bekövetkezik egy szent és titkos esemény.

A Föld Kundalinije ciklikusan egy-egy másik meghatározott pontra kerül, amely esemény az emberiség minden tagjának szívét összeköti a Földön. (12.920 évente)

Egy ellentétes pólus váltást hoz létre, amely a precessziós mozgáson alapszik

Új frekvenciát küld a Földnek, új energia képződik, amely hatással van mindenre

Kundalini ciklusok:

I.E. 102.000, I.E.. 89-90.000, I.E. 76.000, I.E. 62-63.000, I.E. 50.000, I.E. 37.000, I..E. 24.000, I.E. 11.000


I.E. 11.000 ÉVVEL EZELŐTTŐL – I.E. 4000-IG

A SÖTÉTSÉG TELJESEN ÁTVETTE A HATALMAT A FÖLDET

Atlantisz elsüllyedése után a Sötétség és annak kegyeltjei átvette a teljes hatalmat és irányítást a Földön.

I.e. 11.400-I.e. 4000 között 4 Aranykoron mentünk keresztül, és a sötétség hűbéruraikkal mindegyiket összetörte, globális áradásokkal, az égből és a földből jövő, érkező tüzekkel és a második özönvízzel (i.e. 4000 körül, amikor a Föld kristályburkai megsemmisültek), így próbálták kitörölni, megsemmisíteni Atlantisz, Lemúria minden emlékezetét.

(GF:090728)


 

(I.E. 10.000 KÖRÜL) 12.000 ÉVE

HÁBORÚ FOLYIK A SÖTÉTSÉG ÉS A FÉNY KÖZÖTT

Háború folyik a sötétség és a Fény között a hátatok mögött, hogy felszabaduljatok a tudat rabszolgaságából, amiben már 12 000 éve éltek. Nem vagytok szabadok a Földön. Elfeledtétek, hogy mi a szabadság. Az egyedüli, amit ismertek, a gyűlölet, erőszak, terror, cigaretta, drogok, adók, hamis kormányok a TV-nek, félelem, hitrendszerek és babonák. A Titkos Kormány teremti ezeket a dolgokat azért, hogy irányíthasson benneteket. Ők maguk teremtik a terrort, hogy így legálisan több hatalmat tudjanak adni a hadseregnek és a kontroll-technológiáiknak. A céljuk a negatív energia felerősítése. Akartok ilyen világban élni? Tudjuk, hogy sokan közületek nem hiszitek el ezt, így ismét …. Járjatok utána magatok! A bizonyíték ott van, de nektek kell erőfeszítést tenni, hogy megtaláljátok.

 

Próbáljátok törölni a mesterséges negatívitást a tudatotokból!  Összpontosítsatok a pozitív energiára. Ez az erőtök a gonosz ellen. Ők erőtlenek ezzel az energiával szemben. Ezért akarnak titeket kifordítani az erőtökből. Ne hagyjátok, hogy a sötét kormány manipuláljon titeket. Ők erre a televíziót, rádiót, újságokat, cigarettadrogokat, vallásokat, TV politikusokat, hadsereget, elektromágneses hullámokat és öncsinálta háborúkat használnak, azon célból, hogy titeket negatív módban tartsanak.

Mindenki, aki ezeken az információkon nevet, már manipulálva van, és több tanulnivalója van, mint másoknak.

(Aleja)


I.E.10.000 - .E. 12.000 ÉVVEL EZELŐTT – LEMURIA ELSÜLLYEDÉSE ELŐTT- 2012.

Már megjövendölték, hogy valamikor a távoli jövőben (2012 ? ), egy napon, összegyűlnek újra az Emberek, és a Föld Győzelme megvalósul. Beteljesedik a hihetetlen jóslat, a VÁRVA VÁRT ÚJRAEGYESÜLÉS FOLYAMATA

(újra egyesülünk űrbéli és a Belső Földbéli családtagjainkkal, és a spirituális családokkal)

(Telos)


I.E. 10.000A PLANETÁRIS HIERARCHIA VISSZAVONULÁSA

5Körülbelül 12000 évvel ezelőtt vonult vissza utoljára a planetáris hierarchia. Az emberiségnek választania kellett és viseli a következményeit annak, amit a szabadság törvénye szerint választott. Azóta az emberiségnek nagyjából „intéznie kell a saját dolgait”. A valóság- és az életismeret elveszett. Az emberiség élettudatlan és hataloméhes embereket tett meg vezetőiül. Az utolsó évezredek során felhalmozódott eredményei ennek mind ismertek számunkra.

 

Azonban mindig volt egy kicsi kisebbség, amely a kultúra és magasabb stádiumokban volt, olyan emberek, akik következetesen álltak a jónak az oldalán és akik nem veszítették el a jogukat az életismerethez és a fejlődésük támogatásához. Javukra a planetáris hierarchia titkos tudásiskolákat hozott létre mindenhol a bolygón. E hosszú, sötét kor alatt a hierarchia megtartotta a reményét annak, hogy visszatérhet egy nap.

 

 

10.000 KÖRÜL

12.000 ÉVVEL EZELŐTT

Lemuria halála legalább 1500 évvel Atlantisz elsüllyedését megelőzően történt

Akkor Atlantisz teljes elsüllyedése kb. 8500 körül következett be

Telos 12.000 éve létezik, Lemuria pusztulásakor költözött be a maradék lakosság kb. 30.000 fő, bár tudták, hogy be fog következni a katasztrófa, de korábbra várták

Telos városa a Shasta hegy belsejében Kaliforniában van és a 4. dimenzióban található

Lemuria kontinensének idején mindannyian egy család tagjai voltunk

(Adama)

 

Lemuria pusztulása azonban csak 3 D-s perspektívából látszik annak,

A fizikai síkon egy termo-nukleáris robbanás előzte meg, és 300 millió ember pusztult el

Az volt az Anyaföld elvesztése, és ezt a fájdalmat még ma is sok lélek hordozza magában

De Lemuria még mindig létezik egy 5 D-s frekvencián

A fátyol vékonyodásával, majd láthatjuk eredeti ragyogásában

Az robbanást 25.000-en élték túl és egy Föld alatti birodalomba a Shasta hegy belsejébe, költöztek

A Föld alatti birodalmakban már több százezer éve fejlett tudatosságú lények laknak, akik korábbi, hasonló csillagkarmikus konfliktusok miatt költöztek be az ottani terekbe

Lemuria és Atlantisz elsüllyedése után közel 2000 évig földrengések és szökőárak pusztítottak

300 évig a Napot eltakarták a törmelékfelhők, így rendkívüli hideg időjárást okoztak, a szökőárak csaknem 1500 km-en keresztül hatoltak be a kontinensekre és taroltak le mindent,

a robbanás ideje alatt Lemuria felemelkedet egy 4. dimenziós frekvenciára

(Adama)

 

12.000 ÉVVEL EZELŐTT - LEMURIA UTÁN - ÚJ LEMÚRIA

12.000 évvel ezelőtt Lemuria tragédiája, spirituális ködöt okozott az emberiség tudatosság legnagyobb részének. Túl sokan közülünk lezárták tudatosságukat a magasabb tudásra való emlékezés előtt.

A Belső Földön megteremtették az Új Lemuriát, a csodák és varázslatok paradicsomát az 5. Dimenzióban.

Nemsokára elérkezik az idő, amikor kiterjesztik az Új Lemuriát a Föld felszíni dimenziójára, és véget ér az elszigeteltség.

(Adama: Lemuria szívének megnyílása)


I:E: 10.000 ELŐTT érkeztek Lemuriából, Telosba a Shasta hegy alatt lévő földalatti városba Adama és népe, még mielőtt a termonukleáris háború lerombolta a Föld felszínét. Evolúciójukat a Föld alatt folytatták. Hatalmas föld alatti alagútrendszert építettek ki, amely összekötötte a Föld különböző pontjait.

25.000 lelket sikerült idemenekíteniük, de több millió ember odaveszett

 

 

I:E: 10.000 K.

12.000  ÉVVEL EZELŐTT- ATLANTISZ

Szigetkontinens és egyben a harmadik Földi galaktikus kolónia. Az Atlanti-óceán közepén volt található. Kissé nagyobb volt a jelenlegi Ausztrália kontinensénél. Az utolsó szakaszában számos förtelmes genetikai kísérletnek volt a helyszíne, ami a korlátozott tudatosságunk megszerzéséhez vezetett. Szerencsére elsüllyedt a saját téves számításai következtében mintegy 12.000 évvel ezelőtt.

(FM-Kif)

 

 

I:E. 10.000 - ATLANTISZ VÉGSŐ PUSZTULÁSA/CAYCE

A megmaradt szigeteket elnyeli a tenger.

CAY: 122


10.000– ATLANTISZ ÉS LEMURIA VÉGSŐ SÜLLYEDÉSE

A Lemúriai és az Atlantiszi szülőföldet is háborúk gyengítették, így megtudták, hogy körülbelül 15.000 év alatt mindkét kontinens készül teljesen elsüllyedni.

Mindazonáltal, mondhatnád, hogy "Nos mi az ami ezt tette... miért voltak feldúlva az emberek akkoriban azért, ami 15.000 évvel később, a jövőben készült megtörténni?" Azokban az időkben az emberek általában 20.000 - 30.000 éven át éltek. Megértették, hogy sokan azok közül, akik a pusztítást okozták, látni fogják a megsemmisülés végét is.

Amikor Lemúria, ami elsőként merült alá majdnem 200 évvel Atlantisz süllyedését megelőzően, kérvényt nyújtott be az Agharta Hálózathoz.  Az Agharta Hálózat földalatti városok hálózata, mely egy Kisebb Shamballa nevű város (ez különbözteti meg Nagyobb Shamballától, ami az éterikus Shamballa a Góbi Sivatag fölött) irányítása alatt van.

(A Földalatti Városok Titkai, 1. rész - SHARULA DUX )

 

I.E. 10.000- EDDIG MARADTAK A FÖLDÖN A PLEJÁDOK KB. 200.000 ÓTA

Kr.e. 10-ig. Eddig maradtak ugyanis a Fiastyúk-beliek közöttünk, próbálván segíteni az emberiség fejlődését, miközben számos kultúrát alakítottak ki, mint például Lemuria, a Maya, az Inka és Machu Picchu civilizáció. Továbbá igyekeztek az embereknek iránymutatást adni egy magasabb spirituális út elérése felé.

Kb. Kr.e. 10-ben az utolsó Pejádok-béli vezető, Plejas elhagyta a Földet, mert otthont nyújtó világukban sikerült végre megvalósítani a tartós békét. Emellett úgy érezték, itt az ideje, hogy a földi emberi faj is a saját útját járja. Mielőtt elhagyták volna a Földet, spirituális vezetőt hagytak hátra, akit később Jézus néven ismertünk meg. Rendkívül magas szintű szellemi lény volt, apja Gábriel a Plejádok rendszeréből való, míg anyja, Mária, Lant-béli leszármazott.

A Föld ezután a maga útját járta egészen napjainkig, a Fiastyúk-béliek közvetlen vezetése nélkül.

Azonban a közeli jövőben, amikor a Föld Tejútrendszerbeli pályája során egy különleges sugárzási övezetbe kerül, a Plejádok-beliek újra nagyobb számban visszatérnek a Földre és elhozzák a „fényt” a földlakosok számára.

(Látogató a Fiastyúkról - Billy Meier és Semjase)

lásd még: 227.000, és 6.25 milliárd évvel ezelőtt

 

 

 

10.000 A HATHOR-ok első látogatása a Földön. Hathor Otthon-Szíriusz-Maldek-Vénusz útját tették meg. A Fáraók előtti korkapcsolódás Egyiptom Hator istennő kultuszához.

(m: Maldek, vagy Marduk a későbbi elpusztult bolygó, a Mars és a Jupiter között)

(Hathorok)

 

I:E. 10.000 – HATHOROK

Hosszú időn keresztül segítették a Földön élő emberiséget. Amikor I.E. 10.000 körül ismét meglátogatták a Földet, akkor elbeszélésük szerint, Atlantisz már elpusztult.

(Drunvalo)

 

 

I.E.10.000- KHUUM

Az Abesszin hegy alatt délre és dél-nyugatra elterülő térség

Ra- nak, a teremtő Napistennek a földje volt.

Jézusnak itt nem volt előinkarnációja

i.e.10.000 körül vulkanikus kitörések pusztította el

A megmenekült  lakosok alapították meg a későbbi Egyiptomot

Ma lávaréteg fedi

(F: A)

 

10.000. KÖRÜL szenvedett kozmikus hajótörést a második tudatosságú Hebra bolygó 8 humanoid tagja a mai Krasznodar területén, akaratukon kívül megszegve a galaktikus törvényeket, a mai zsidók földi ősei: Robanan, Levia, Dyna.

(Az arany bolygó üzenete)


i.e. 10.000ATLANTISZ-NAPRENDSZER

Atlantisz már kr.e. 10.000-ben elpusztult.

A Jupiteren és Szaturnuszon tiszta energiából lévő lények voltak azok, akik ekkor tanulmányozták a Földet. Tündérenergiával rendelkeztek, nem volt fizikai testük

Marson és Vénuszon fizikai testben lévő kultúrák voltak, de mára már csak épületeik maradtak fenn, azok is főleg a Marson.

A Merkúron légies energiajellegű lények, az új csillagok születésénél voltak jelen: Fényt és Energiát szívtak magukba

Hold: vannak fizikai építmények nyomai. Régebben a Föld része volt

(Hat:1)


10.000 KÖRÜL

12.000 évvel ezelőtt ásták el a MU történet tartalmazó telonium táblákat a Föld több pontján.

Ekkor már elkezdődött a nagy pusztító földrengés-sorozat.

Ekkor született a Földközi-tenger.

Atlantisz és Herkules oszlopai is eltűntek a vízáradatban.

(Oroszlán)


I.E. 10.000

A mostani amerikai kontinens bennszülöttei, ekkor keltek át a Bering-szoroson és érkeztek meg az amerikai kontinensre.

(BHC2:150)


 

I.E. 10.000 UTÁN

az Emberi Lehetőségek új korszaka nyílt az Atlantiszi Vízözön tisztítása után, a korszakvég 2012

 

IE.10.000 KÖRÜL-12.000 ÉVVEL EZELŐTT

ÚJ PERIÓDUS INDUL AZ Emberiség történetében

A 12.000 ÉVES HATÁRHOZ ÉRÉS VOLT.

Egy határvonal, amely 2000.(05.05.)-ig tart, egy másik határon való átkelésig

(K.6:9)

 

I.E. 9800-9350 KÖZÖTT:  EGYIPTOM - OSIRIS

450 ÉVIG URALKODIK

Módosítás dátuma: 2011. május 31. kedd, 15:14
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 70 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!