IDŐVONAL I.E. 9800.- I.E. 4000. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. június 01. szerda, 11:19

 

IDŐVONAL I.E. 9800.- I.E. 4000.


ATLANTISZ VÉGSŐ ELSÜLLYEDÉSE

A FÖLDI MENNYBOLT (Teremburája) EGY RÉSZE ELPUSZTUL

A FÖLD MAI FORGÁSTENGELYÉNEK KIALAKULÁSA

AZ ÍRÁS KIALAKULÁSA

ATLANTISZ UTÁN-KÁRPÁT MEDENCE

A NAP 4. KORSZAKA

A HELYI SPIRITUÁLIS HIERARCHIA TERVE AZ EMBERISÉG VÉGSŐ SPIRITUÁLIS FELÉBREDÉSÉRE.

ANYAHITA ÉS ARMOGUR

A MIHÁLY ÉS MÁRIA HÁLÓ

EGYIPTOM 4 KORSZAKA

INDUS MENTI KULTÚRA

AVEBURY, CARNAC

SUMÉROK LEMURIA ÖRÖKÖSEI

ANNUNAKIK NAGY PUSZTÍTÓ TÜZET VETETTEK BE

KULTÚRÁKAT AZ ISTENNŐ KULTUSZOK URALTÁK

AZ EMBERISÉG VALÓSÁGÁRA ÉBREDÉSÉNEK KEZDETE

RÁMA ÉRKEZÉSE

DOGONOK ŐSEI ÉS A SZÍRIUSZBELIEK TALÁLKOZÓJA

A 24 HUN TÖRZSSZÖVETSÉG MEGTELEPEDÉSE A JÁSZ-SÍKSÁGON

2. VÍZÖZÖN

A FELEMELKEDETT MESTEREK ELKEZDTÉK VISSZAADNI AZ ELVESZETTNEK HITT TUDÁSUNKAT

közreadja: www.foldicsillagok.hu

 

I.E. 9800-9350 KÖZÖTT:  EGYIPTOM - OSIRIS

450 ÉVIG URALKODIK

 

 

I.E. 9564. ATLANTISZ VÉGSŐ ELSÜLLYEDÉSE

 

 

I.E. 9564 – ATLANTISZ, EGYIPTOM-2. ATLANTISZ

Végül Kr.e. 9 564-ben Poseidonis is elsüllyedt.

A Yucatán Félszigeten egykor élő Mayák által kb. 3 500 éve készített és Le Plongeon által  lefordított Troano Kézirat a következőképpen számol be Poseidonis elsüllyedéséről.

„Kan 6. évében, Zac hónapjának 11. Muluc-ján szörnyű földrengések kezdődtek, melyek egészen a 13. Chuen-ig folytatódtak. A sárdombok országa, Mu földje odalett. Miután kétszer magasba emelkedett, egyetlen éjszaka alatt hirtelen eltűnt, miközben medencéjét folyamatosan vulkanikus erők rengették. E koncentrált erők hatására a felszín több alkalommal és különböző területeken magasba emelkedett majd lesüllyedt. Végül a föld megadta magát, és darabokra szakadva semmivé foszlott tíz ország. Nem voltak képesek már ellenállni a rázkódások erejének, és 8060 évvel e könyv írását megelőzően elsüllyedtek 64 000 000 lakójukkal együtt.”

Egyiptomot újabb szökőár sújtotta, mikor Kr.e. 9 564-ben Poseidonis is a hullámokba veszett. Ez a víz alá merülés is csak átmeneti volt, ám Egyiptom Isteni Dinasztiáinak a végét jelentette, mert a Beavatottak Közössége ekkor más vidékre tette át székhelyét.

Poseidonis népessége vegyes volt, két királyság és egy kis köztársaság osztozott a sziget területén, amelynek északi részén egy Beavatott király uralkodott. Az egykori örökösödésen alapuló uralkodó-kiválasztást a sziget déli részén is felváltotta az emberek általi választás. A kizárólagos fajú dinasztiák napja leáldozott ugyan, de királyok ereikben Tolték vérrel azért időről időre még mindig hatalomra kerültek mind az északi, mind a déli részen, ámbár a déli királyság folyamatosan

(POWELL: Bolygóláncok 35., 37)

 

ÚJ ATLANTISZ – ÉGEI TENGER-KÉT ATLANTISZ LÉTEZETT

Két Atlantisz is létezett – egy régi és egy új. Földrajzi értelemben is és időben is távol voltak egymástól. Az, amelyiket mostanában keresik, jóval fiatalabb annál, mint gondolnátok. Mivel az új atlantiszi civilizáció sokban hasonlított az egyiptomi kultúrára és egyidőben léteztek. Az előbbi a nyugat-európai ember fejlődésének köszönhető, a másik pedig a közel-keleti ember létezésének.

“Kryon, hol van akkor a legújabb Atlantisz?” Hadd adjak egy kis segítséget: itt van a közelben. A “csizma” másik oldalánál keressétek. Ez minden, amit elárulok. [Ne felejtsd, hogy ennek az üzenetnek az átadása a Földközi-tengeren történt, tehát a hivatkozás a hajó akkori helyétől számítandó. A “csizma” másik oldala (Dél-Olaszország másik oldala), ahonnan a hajó indult, Görögország és Kréta területére helyezi Atlantiszt. “Kryon, hol van a régi Atlantisz?” A válasz: a Csendes-óceán területén volt, távol az újabbik Atlantisztól. Jóval idősebb is volt. Lemúria egyik gyarmata volt, ahol nem sokáig maradt meg a lemúriai tudatosság. A hely a rabszolgaság és a dekadencia mintájává vált. A technológiát rossz célra használták fel.

(K:07HA)

 

I.E. 9500. -9400 – A FÖLDI MENNYBOLT EGY RÉSZE ELPUSZTUL – VÍZÖZÖN

Atlantisz pusztulása előtt még két mennybolt védelmezte a Földet., amely valójában egy kristályos vízpajzs volt, és két szintből állt. Az alsó szint: 4,5-5,5 km magasan volt, a felső: 10,5-11,5 km-en. Megfagyott kikristályosodott víz-jégrétegből állt. Kristályt tiszta üvegbura szerű, amely védelmezte a bolygót.  A mennyboltok a Földön lévő kristálytemplomokkal voltak összekapcsolódva. A kristálytemplomok elpusztítása során nyíltak meg a védőernyők. A mennyboltok még 9500-ban a helyükön voltak.

9400-ban Atlantisz elpusztításakor az első mennybolt fele megnyílt és elpusztult. 9400-ban a Líbiai/Egyiptomi Birodalom helyreállította.

Lásd még I.e.: 4000 A Mennyboltok elpusztulása.

12 ezer évvel ezelőtt Atlantisz és Ráma között iszonyatos háború tört ki, melyről a Ramajana és a Mahabharata is tudósít.

A háború eredményeképpen lerombolódott a Földet addig védőernyőként szolgáló kettős mennybolt egy része és ez hatalmas vízözönt hozott magával.

Lásd: I.E. 9500.- 9400 között, ÉS I.E. 4000

(GF:090602)

 

ATLANTISZ PUSZTULÁSÁNAK OKA

Az volt az alapvető oka, hogy az Annunakik és követik, valamint azok leszármazottai, diszharmonikussá változtatták a Föld hangfrekvenciáját, hogy ne legyen harmonikus kapcsolódás az emberiséggel

Ez a bolygó egyensúlyának felborulását jelentette

A főpapság 3 tagja élte túl, akik a Himalájába menekültek

Ők voltak, akik megőrizték a lélek zenéjére vonatkozó érzelmeket a Föld számára

PC:

 

 

ATLANTISZ BUKÁSA - EGY TÉVES ENERGIA IRÁNYÍTÁS

Nagyon sok ellenállás fog létezni amint együtt Atlantisz idejével vissza fog térni a nagyon mély szintű sejt memória is. Ezért, engedjétek meg nekünk, hogy beszéljünk nektek egy pillanatig Atlantiszról és elpusztulásának pontos okairól.

Mivel ott létezett egy téves energia  irányítás, mely Atlantisz hirtelen elpusztulásához vezető változást okozta. Az emberi természet része önmagatok és mások kategorizálása. E hajlam a kategorizálásra, természetes módon elvezet ahhoz, hogy az egyik kategória magasabb szinten helyezkedik el, mint a másik. Mi azt mondjuk, hogy semmi sem áll ennél távolabb az igazságtól, mivel mindannyian nagyon fontos szerepeket játszunk a Játékasztalon. Ha ti inkább a józan ítélőképesség szokását választottátok volna az ítélkezés helyett, minden elkerülhető lett volna. Az elkövetkező időkben sok mindent el kell még mondanunk saját történelmetek ezen aspektusáról, azonban most, engedjétek meg nekünk, hogy megmutassunk nektek néhány egyszerű utat arra, ahogyan ez mindennapi életetekben tükröződik.

Az atlantok hangsúlyos magatartása az volt, hogy Mu embereinél magasabb rendűnek tekintették magukat, mivel Mu elsüllyedt. A lemúriaiaknak Atlantiszba kellett vándorolniuk, hogy megmeneküljenek… Az ötödik dimenzió megteremtődött Atlantisz partjain. Az 555 szám, elkezdte küldetését. Ez volt az időszak, amikor választásotok szerint elkezdtétek látni a hiányokat és korlátokat. Mivel nagy létszámú menekült jött Atlantiszba, ez megerőltette a rendszert, mivel technológiája képtelen volt ily nagy lélekszámot eltartani.  Bár rendelkeztetek az újrafiatalítás technológiájával, arra gondoltatok, hogy nincs elegendő tartalékotok és ahelyett, hogy arra koncentráltatok volna, amit birtokoltok, ti az észlelés síkját áthelyeztétek egy olyan helyre, mely szerint: „nincs elegendő tehát olyan rendszert kell kifejlesztenünk, mely szerint azokról gondoskodjunk, akikről tudunk.” Ekkor fejlődött ki az osztály rendszer, Atlantisz idejében.  Létezett itt a rabszolgaságnak egy szubtilis kifejeződése, mely a ti nagyon fejlett Szabad Akarat Bolygótokra jött. Az energia ezen téves irányítása sokszor visszatért, hogy meglátogasson titeket a Játék folyamán. Itt veszett el egy szempillantás alatt, a Mu időszak alatt felhalmozott összes tanítás a Felhatalmazásról. Ti úgy éreztétek, hogy el kell döntenetek, ki használhatja a technológiát és ki nem. Mi azt mondjuk, hogy mindenki számára elegendő lett volna az, ha átvettétek volna annak a ténynek a tudatosítását, hogy mindenannyian fontos szerepet játszotok. Ez helyett, ti azt választottátok, hogy egyeseket másoknál fontosabbnak lássatok.  Itt történt az energia téves irányítása, mely Atlantisz bukását elindította. Ebben az időben léptetek be ti az ötödik dimenzióba. Az energia téves irányításának behozatala az ötödik dimenzióba könyörtelen hatásokhoz vezet.

Érzitek a sejt memória szintjén bevésődött félelmet, amint Atlantisz napjai visszatérnek. Érzitek a félelmet, és elég bátrak vagytok másként választani, mint akkor. Tudatosítsátok, hogy van választásotok. Vállaljátok a felelősséget a teljes összképért és átmentek majd az 555 – be. Lássátok, hogy mindenki fontos szerepet játszik, mert az emberi evolúció létrája nem fog előre haladni addig amíg, minden lépcsőfokot be nem jártak. Az egyik legpusztítóbb útja ennek a téves energia  irányításnak, mely kivonja a Játékból a Fénymunkásokat az, amit az Őrző „spirituális versengésnek” nevezett. Nézőpontunk szemléltetéseként elmondjuk, hogy azok közül, akik mindezt olvassák, sokan azt hiszik, hogy sokkal fejlettebbek azok akik az 555 számokat látják, mint azok akik a 11:11-et látják. Biológiai állapototoknak másféle jelzésekre lesz szüksége a különböző pillanatokban, ezért e jelzések közül sokat látni fogtok a különböző pillanatokban. Ők nem valamiféle fontossági sorrendben következnek, ezért arra kérünk titeket, ne próbáljátok alkalmazni az emberi jellemzőket a fátyol felénk eső oldalán.  Arra kérünk titeket, értsétek meg, hogy az egyik dolog másik fölé helyezésének szükséglete, az összes dolgot elrontja.

(LW:2000.10)


ATLANTISZI KISÉRLETEK

Lemuria/Atlantisz volt a Lyraik földi kolóniája, és ez védelmet nyújtott nekik, az Annunaki támadásokkal szemben, mert a bolygó minden forrással és bőséggel ellátta őket. A Földön, annak játékterében, a Lyraiak folytatták genetikai kísérleteiket, és létrehozták a természetes emberi/humán genetikai fajt, amelynek alapjául a Lyrai DNS szolgált, hogy ez később lehetővé tegye, különböző fajták kereszteződési lehetőségét.

Atlantisz ezért (az isteni oldalról nem támogatott, a különböző fajták kereszteződési kísérlet miatt) vált egy ősi alapvető problémává. A tudatlanság erejével/hatalmával való visszaélés, a Lyrai természeti/genetikai kutatások, túlléptek a határaikon. És a történelmünkben, újra meg újra megtörténnek ezek a dolgok, (karmikus mintákban) az emberi családban. Ez a Lyrai történet, mindennek a gyökere a felemelkedésünk történetében.

 

A Királyok Templomának Atlantiszi papjainak kezében nyugszik minden vezérelv, minden döntési lehetőség, és náluk vannak lefektetve azok, minden tudás birtokában vannak. És ez a bölcsesség, tudás nem hozzáférhető az engedélyünk nélkül. Nagyon sok Atlantiszi ember eltávolodott a spirituális és az igazság útjáról, önzővé, öncélúvá váltak, már nem volt kifizetődő nekik a Nap Temploma által megszerezhető tudás. A templomok elpusztítása olyan időket hoztak, hogy a Templomok alvókká válták, ahol gyakran csak éppen kis darabjai voltak hozzáférhetőek Atlantisz bölcsességének, és az éjszakai égbolt teljes igazságának.

 

A templomok lerombolói még erőteljesebbé váltak, és kapcsolatba léptek az Annunakikkal, akik ezeknek az atlantiszi embereknek „semmi igazságra nem ösztönző” technológiai tudást adtak át. Így aztán az Annunaki képessé vált destabilizálni a bolygót azzal a technológiai tudásával, amelyeket a föld alatti rejtekhelyein tartottak, a velük együttműködő, templomok lerombolóival.

 

Természetesen ezek a templomok arra törekedtek, hogy visszaszerezzék az egyensúlyt, ami elveszett Atlantiszban. Ahogy a templomokat lerombolók, az Annunakik által használt pusztulást hozó technológiát saját hatalmuk megszerzésére használták, úgy veszett el a Földön az eredettől származó  Egység Tudása, és mellőzve lettek az Univerzális alaptörvények., egy kisebbség keze által a sötét testvériség akaratából. Meg kell, hogy értsétek szándékaikat, azt hogy az Annunaki kiszolgálónak legfontosabb cselekedete a káosz romboló erőinek elszabadítása volt, és elhatározásaikat a rombolásban, még nem fejezték be, erőteljessé növelték hatalmi szerepüket, mohó étvágyukkal és kapzsiságukkal, és így tettek szert  tanításaik által, és befolyást a 4. dimenziós természetükkel.

 

És természetes volt ekkor, hogy az Isteni Akarat és Gondoskodás által Tizenkét „Isten” érkezett meg együtt ide, megismervén a pusztulása felé sodródó Föld sorsát. Mielőtt elhagyták Atlantiszt az „istenek” megtanították a beavatottakat a világ nagy titkaira, beszéltek a Nagy Változásról, arról a változásról, amikor is az igazság visszatér és beteljesedik az isteni szándék. A változásnak számos eleme van és egymáshoz kapcsolódó momentuma és ez sok ezer éven keresztül érkezett meg az Isteni Akarat és Gondoskodás által. Hogy a változás csodája bekövetkezhessen, nagyon gondos munkára volt szükség, a magok elvetésig, majd öntözésen keresztül a palánták óvatos ápolásáig, hogy az isteni aratás bekövetkezhessen. Ezért indult ide a tanításaival a Tizenkét „Isten”. Nagyon sok éven keresztül egyszerre voltak jelen a Nap szolgálatában álló felemelkedett vezetők, akik az emberiséget segítették, és az Annunaki szolgák a rombolók. A 12 Isten, Mi vagyunk ezek az Istenek a ti legendáitokban.

(Toth)


ATLANTISZ- BUKÁSÁNAK OKA ÉS UTOLSÓ NAPJAI

A tudatok, atlantiszi bölcsességek hullámai a Vénuszra kerültek, míg a Földre marsi hullámok érkeztek, és ezek sokkal anyagelvűbbek voltak

Atlantisziak a tudáskutatásaik során egyre kiegyensúlyozatlanabbakká, büszkévé, gőgösebbekké váltak

Tudásukkal, varázslataikkal tiltott kapukat, nekünk még meg nem nyíló dimenziókat nyitottak fel

Ekkor a Ciklus ura, hívta a 7 urat, az elemek urait és ismét egyensúlyba hozták a Földet, egy szökőárral, földrengéssel, szélviharokkal, csak egy sziget maradt meg (Posszeidonisz ?), hogy tartsák a Fényt a következő nemzedékeknek

Doreal: 68, 73


ATLANTISZ 3 BUKÁSA

850.000-ATLANTISZ UTOLSÓ NAGY SZIGETÉNEK ELSÜLLYEDÉSE

RUTA SZIGETÉNEK ELSÜLLYEDÉSE

ATLANTISZ 1. BUKÁSA

270.000 ÉVVEL EZELŐTT

Atlantisz megmaradt kisebb szigetének DATYA-nak az elsüllyedése

ATLANTISZ 2. BUKÁSA

75.000- I.E. 9564 ATLANTISZ 3. BUKÁSA

Poseidonis elsüllyedésének kezdete, majd a végső elsüllyedés

Ezután már csak pár kis szigetcsúcs maradt fenn

Bolygóláncok

 

ATLANTISZ-AZURA TAMU

Az emberi entitás történetének egyik legkegyetlenebb lénye

Ő okolható Atlantisz pusztulása miatt

A legerősebb úr, legnagyobb vezető volt, aki háborúba sodorta a civilizációját

Ezzel erős környezeti károkat okozott a Földnek

A Föld-Hold tengelyen a Föld forgásának kibillenése

Azura a bőre kék színére utal, innen a kék vér- királyi vér elnevezés is

Véres elnyomó diktatúrát vezetett be és 550 évet élt

Szeretett volna halhatatlan lenni

A II. világháború idején szeretett volna inkarnálódnia, de nem sikerült neki

A Földön az elnyomást, terrort és háborúkat javarészt neki és követőinek energiáinak köszönhetjük

T:04.05.14


ATLANTISZ -FÖLD 2 HOLDJA

Atlantisz és Mu idejében a Földnek 2 holdja volt

Mindkettőt szakrális helyként tisztelték

A nagyobbik volt a 2. Hold

A Föld korai korszakában a bolygó egyensúlyba tartása miatt volt mindkettőre szükség

Az egyik mindig látható volt

A 2. Hold azonban eltért a pályájától és módosította a Föld pályáját is

Változások következtek be a Föld időjárásában

A 2. Holdat kristályenergiákkal szerettek volna visszatéríteni a pályájára

A kísérlet nem sikerült

A 2. Hold felrobbant és a Föld tengelye megváltozott

Ez volt Atlantisz bukásának utolsó csapása

Ez az Atlantiszi félelmeink mag-alapja

LW:05:11


ATLANTISZ- FÖLDHÁLÓK

Atlantisz nem volt képes a Felemelkedés közben a Föld hálóját megtartani

A Föld hálója megrepedt, óriási változásokat okozva, de most már (2007)  a háló teljesen kész

SCH:07:02

 

ATLANTISZ - GENETIKAI MÓDOSÍTÁS

Vasahuri lázadó papnő, egy rabszolgafajt kísérletezett ki genetikailag. Ő az Alfa

Centauriról származott. Atlantisz lerombolása után az elittel elmenekült a Béta

Centauri csillagrendszerbe. Akik maradtak ők lettek az Annunakik és a főhadiszállásuk

a Nibirun volt.

(GF:090803)

 

12..000  ÉVVEL EZELŐTT -

A NAGY ÁRVÍZ
ATLANTISZ LEROMBOLÁSÁT A FÖLD MÁSODIK HOLDJÁN (NAGAS)
KERESZTÜL ÉLHETTE MEG

A Föld 2. holdja rombolta le Atlantiszt, hatalmas szökőárat zúdítva a Földre.

Az elit elmenekült, és magára hagyta a rabszolgákat., akik genetikai módosítása nem lett

befejezve. Majd az elit új ruhában visszatért. Ok lettek az úgynevezett istenek.

Ezek a rabszolgák a mi őseink. Akik most visszafelé tartanak a teljességük megtapasztalására.

Bár sokáig primitív technológiaimentes állapotban éltek.

Atlantisz végzete az volt, hogy az úgynevezett istenek, azaz az elit is folyamatosan háborúzott egymással, és a Föld kristályburkait (1 l,25km magasan), amit jégkristályokból állt, és víztemplomok (két 7,6 m-es kristály látta el energiával a víztemplomokat) tartottak fenn megsemmisültek.

KARMA

Atlantisz papjai végül megfosztotta teljes tudatosságuktól az itt élő elitet és börtönőröket, amit, ma karmának mondunk. (Emléktörlés), amelynek a jelenlegi átalakulás vet majd véget.

(GF:090803)

 

I.E. 10.000 – HATALMAS GLOBÁLIS FÖLDRENGÉS

Ez előtt az emberiség tisztelettel volt a természetre, mint misztikus technológiaként próbálta értelmezni azt.

(BM:261)


I.E. 10.000

TELOS átirányította a Shasta hegyen belül lévő lávacsatornákat, hogy a Lemuriaiak a Föld alá tudjanak menni az alagutakon keresztül, hogy ott lakjanak, mert az Atlantiszi és Lemuriai háborúk feldúlták a felszínt.

(GF:09103062)


12.000 ÉVVEL EZELŐTT – BELSŐ FÖLD

Kérdés Metatronhoz: Az amerikai őslakosok körében a Paiute törzsből származó történetek ismertek, de az 1940 évekből egy orvos jelentése is létezik a térség földalatti városairól. Tudnál erről beszélni?

Metatron Arkangyal: Már beszéltünk előzőleg a Belső Földben létező civilizációkról és telepekről, beszéltünk a hatalmas földalatti alagút és barlang hálózatról is, amely behálózza a bolygótokat. Ezeket eredetileg a Szíriusziak és Plejadiak (Fiastyúkbeliek) alkották, de a fejlett Atlantisziak is nagyban használták. Több ilyen üreg a lakóhelyük az általatok LeMuriaiaknak ismert népességnek, a Shaszta Hegy, a Grand Tetons, Arkanzasz és Grimes Point kiterjedt térsége, a Mohave Sivatag és a Halál Völgy alatt, az Amerikai Egyesült Államok területén.

Ezek a területek léteznek, ez nem folklór, inkább a dimenzionális átfedések ténye az egyesített mezőben. Valójában, amikor véletlenül, váratlanul felfedeztek egy-egy ilyen, az alagút hálózathoz vezető barlangot és a néhai civilizációk nyomaira és bázisaira bukkantak, akkor ezek azonnal használaton kívül lettek helyezve, le lettek pecsételve és ezáltal a felfedezés kétségbe lett vonva. A Grimes Pointi barlangok valóban az Atlantiszi alagút rendszer bejárata, de elsősorban egy hatalmas Átjáró (Portal) bukkant fel Grimes Point alatt a jelen időben.

Sajátságosan egyedi frekvenciáinak következtében, ez egy bejárati pont a Belső Föld bázisaihoz, melyeket elsősorban a Plejadiak használnak. Habár ez fantasztikusan és hihetetlenül hangzik sokak számára, ez az igazság. Eredetileg ti a Plejadokról és a Szíriuszról származtok, mégis, a rengeteg bizonyíték ellenére, ezt javarészt mint tévhitet, elutasítja az emberiség. Valójában ti Galaktikus eredetűek vagytok, és a multidimenzionalitásban együtt léteztek ezekkel a fajokkal, melyek létezését tagadjátok.

Ti a paiute legendákról beszéltek, a törzsi őslakók többsége azonban felismerte és "Csillag Nemzetnek" nevezte őket. Nyelveik közül sok tartalmazza a Plejadiak megnevezéseit. A Lakota, a Hava Supai és a Navajo, mind utal a Plejadokra és a Szíriuszra. A Hava Supai legendák nyurga, kékesszürke "hangya emberekre" hivatkoznak, akik magukkal vitték őket a földalatti menedék városokba az Atlantiszi első és második özönvíz idejére. Valójában ezek a LeMuriaiak és a Szíriusziak voltak. Geológusaitok értelmezése szerint ezek a területek víz alatt voltak 12,000 évvel ezelőtt.

(GRIMES)

 

 

I.E. 9500.

I.E. 9500

A FÖLD MAI FORGÁSTENGELYÉNEK KIALAKULÁSA

GEOLÓGIAI KATASZTRÓFA

A NAGY KATAKLIZMA- IKOZAÉDERRÉ VÁLT A FÖLD TEKTONIKUS

SZERKEZETE – A FÖLD SZAKRÁLIS GEOMETRIAI FORMÁVÁ ALAKULT

BEINDUL A FÖLD PRECESSZIÓS MOZGÁSA

A FÖLD FORGÁSTENGELYE MEGDŐLT A NAPHOZ VISZONYÍTVA

A REGIONÁLIS ALVILÁG HATODIK ÉJSZAKÁJÁNAK FELEZŐPONTJA ELŐTT TÖRTÉNT

Az evolúciónak a katasztrófa ellenére, még jobban fel kellett gyorsulnia.

Nagymértékben átalakította az emberiség gondolatait és érzelmeit.

Óriási kataklizma rázta meg a Földet és globális traumát okozott, amelyre elménk és testünk is emlékezik.
A Föld majdnem elpusztult. A Vela nevű üstökös szétrobbant maradványi csapódtak be, amely a Szíriusz és Regulus között a Plejádok irányából érkezett be a Földre. A becsapódás után káoszidőszaka érkezett a Földre. A Föld tektonikus lemezei eltolódtak.

ÉS 20 SÍKLAP ÁLTAL ALKOTOTT TESTTÉ, IKOZAÉDERRÉ ALAKÍTOTTA ÁT A BOLYGÓT, A KOZMIKOS KATASZTRÓFA KILÖKÖTT BENNÜNKET AZ ÉDENKERTBŐL.

A Kataklizma elpusztítja a tengerparti civilizációkat. A tengerszint több száz méter magasabbá változott, csak az úgynevezett magasabban fekvő szent barlangok maradtak fenn.

4 TESTTEL RENDELKEZÜNK (FIZIKAI, EMOCIONÁLIS, MENTÁLIS, LELKI) testekkel rendelkez7ő lények vagyunk, az I.e. 9500-ban lejátszódó kataklizma az érzelmi/emocionális testünkre volt legnagyobb hatással. E testünk megtelt feldolgozatlan félelmekkel és traumákkal. A trauma előtt a Föld forgástengelye függőlegesen állt amint a Nap körül keringett. Ekkor viszont olyan lökést kapott, hogy 23,5 fokot ferdült. , és billegő IKOZAÉDERRÉ VÁLTOZOTT ÁT.

A PRECESSZIÓS MOZGÁS EKKOR INDULT BE.

Új kapcsolat alakult ki a Galaxissal. Erről írnak, tudósítanak a Védák is /RIG-VÉDA, amely 12.000 évvel ezelőttről származik, és a 360 napos évvel számol, mint a maják. A Védákban a maja=illúziót jelent.

(BHC2:49,84-89,90, 96,107,136,138,)


I.E. 9500 – 6000 KÖZÖTT

AZ EMBERISÉG MEGMARADT RÉSZÉNEK TÚLÉLÉSI PROGRAMJA

(BHC2:90)


I.E. 9500., ÉS I.SZ. 1998.

A FÖLD TÖMEGE A PÓLUSOK FELÉ TOLÓDOTT A GLECCSEREK HATÁSA MIATT.(1998)

1998-ban Az Egyenlítőn felerősödött a sarkakban csökkent a gravitációs mező.

A FÖLD FORGÁSA ENYHÉN LELASSULT ÉS TITOKZATOS DUDOR ALAKULT KI AZ EGYENLÍTŐN, AMELYRE 11500 ÉVE(I.E.9500) NEM VOLT PÉLDA.
Ezt az eseményt a plejádiak, már 1995-ben jelezték

(BHC2:129)

A Föld forgástengelyének változásának hatására, új jelenségekkel, az évszakokkal kellett találkoznunk.

(BHC2:139)

 

 

 

I.E. 9500

AZ ASZTEROIDA-ÖV KIALAKULÁSA A MARS ÉS A JUPITER KÖZÖTT

A Naprendszer egy bolygójának a megsemmisülése (MALDEK/MARDUK)

(m: vannak vélemények, hogy a Marduk már régebben megsemmisült, és olyan is, hogy ez idő tájt a Nibiru beli fémszatellitet tették hatástalanná a Fényerők)

 

I:E: 9.500-ban egy kataklizmát éltünk meg, amely az évezredek szörnyűsége követett, túlélési igyekezettel.

A bekövetkezett kataklizma óta a Föld forgástengelye 23* ferdült, mert ez előtt függőleges volt.

(BHC:19, 355)


I.E. 9500 ÉVE – GEOLÓGIAI KATASZTRÓFA

Oka, az archetípusos folyamat blokkolása volt, az istenbe vetett bizalom elvesztése. A Valóság felhasadása.
Amikor az Isten program kezdte átvenni a hatalmat a Földön, az elit rávette az embereket, hogy öljék meg egymást.

(BHC:98)


I.E. 9500.- HATALMAS KATASZTRÓFA A FÖLDÖN

Hatalmas katasztrófa vetett véget a paleolit korszaknak.

A katasztrófa túlélőit, kollektív trauma érte.

A paleolit és neolitkori emberek rendkívül értették a hanghullám használatát, és valószínű ez okozta a vesztüket. Barlangjaik templomok voltak, ahol a hangokkal szertartásokat végeztek.

A katasztrófa következtében többszáz métert emelkedett a tengerszint.

(BHC:176)


I.E. 9500.-BAN történt katasztrófa óta az Orion most a legmagasabb ponton jár.

(BHC:190)


I.E. 9500. -9400 – A FÖLDI MENNYBOLT EGY RÉSZE ELPUSZTUL – VÍZÖZÖN

Atlantisz pusztulása előtt még két mennybolt védelmezte a Földet., amely valójában egy kristályos vízpajzs volt, és két szintből állt. Az alsó szint: 4,5-5,5 km magasan volt, a felső: 10,5-11,5 km-en. Megfagyott kikristályosodott víz-jégrétegből állt. Kristályt tiszta üvegbura szerű, amely védelmezte a bolygót.  A mennyboltok a Földön lévő kristálytemplomokkal voltak összekapcsolódva. A kristálytemplomok elpusztítása során nyíltak meg a védőernyők. A mennyboltok még 9500-ban a helyükön voltak.

9400-ban Atlantisz elpusztításakor az első mennybolt fele megnyílt és elpusztult. 9400-ban a Libiai/Egyiptomi Birodalom helyreállította.

Lásd még I.e.: 4000 A Mennyboltok elpusztulása.

(GF:090602)


I.E. 9500 KÖRÜL - 11.150 ÉVVEL EZELŐTT – AZ ÍRÁS KIALAKULÁSA

A mai földi nyelvek a Lyrai, majd Plejádi nyelvekből alakultak ki, később a földi tamilon, majd az ősi suméron keresztül.

Az írás itt a Földön alakul ki, és ezt később visszavitték a Plejádokra. A földi ábécé így nagyon hasonló azzal.

(plejádi enciklopédia)


I.E. 9500-TÓL A MANITOU természetét valló népek új fejezete kezdődik, Észak Amerikában.

A megalitkori kőtudománnyal lehetett ráhangolódni a Napra, mert a szoláris hullámok vibrációk keltetettek a kövekben, és e ráhangolódás révén kapcsolódás jött létre a 8. Dimenzióban.

(BHC:344)

I.E. 9400 – A RIG VÉDA KELETKEZÉSE ÉS A PRECESSZIÓS MOZGÁS LEÍRÁSA

A Védikus Mahajuga közvetlenül a kataklizma után kezdődött, amikor a precessziós mozgás a forgástengely ferdülése miatt beindult.

Sridharta Indiai tudós szerint, ez 12.000 isteni évvel ezelőtt történt, a Rig Véda alapján.

Az isteni évet 12.000, 360 napos/ tengelyelferdülés előtti évnek tartotta, ami megfelel a maja tun-nak. A Rig Véda, egy rendkívül intelligens nép alkotása. A Védák és a maják is évmilliókkal számoltak, de a védikus csillagászok a precessziót kulturális ciklusok felemelkedése és bukásaként elemezték..

A 26.000 éves precessziós ciklusok ismétlődnek, a maj ciklusok időgyorsulással a végpontjuk felé következnek.

(BHC2:139)


I.E. 9350.-9000 KÖZÖTT: EGYIPTOM - SETH

350 ÉVIG URALKODIK

 

I.E. 9000 KÖRÜL

11.000 ÉVVEL EZELŐTT – DIMENZIÓVÁLTÁSKOR - ATLANTISZ

A mágneses mező kísérlete során számos atlantiszi visszakerült az alapszintre és kb. 6000 évig, I.E. 4000-3000 közöttig ebben az úgynevezett „primitív” állapotba maradt, amikor a felemelkedett mesterek megkezdték visszaadni az elveszett tudást.

(Frissel2:60)


I.E. 9000 KÖRÜL

11.000-13.000 ÉVVEL EZELŐTT, AZAZ 9-11 EZER ÉVVEL, fordult utoljára  teljes 180-as mágneses póluscsere.(Braden: Kollektív beavatás)

Atlantisz és a Vízözön között volt KRYON 3. KORREKCIÓJA A MÁGNESES HÁLÓN!

ÖZÖNVÍZ ELŐTT-ÉGBOLT

Özönvíz előtt védelmező mennybolt volt az égen

Ezért tudott Matuzsálem is 900 évig élni

De a mennyezet szétszakadásával a védelmező, védőpajzs is elveszett (Atlantiszi trauma)

Egyedül a belső Föld maradt meg édeni állapotban

(Agartha)

 

 

ATLANTISZ FELEMELKEDÉSÉNEK 5. TERVE/METATRON

A 4 sikertelen kísérlet után, amikor az emberek diszharmóniába süllyedtek.
Ez a mostani kísérlet, egy ellenőrzött kísérlet, amelyet Metatron és Kumeka felügyel.
A kísérlet lényege: hogy minden segítség nélkül, arra készteti az embereket, hogy együttműködjenek. Azt kell elérnia az emberiségnek, hogy együtt teremtsenek közösségeket erre a célra. Az Intergalaktikus Tanács ügyel a terv részleteire.

(DC: 240)

 

 

TÖBB, MINT 10.000 ÉVEI.E. 8000 ELŐTT

Kezdték el építeni a Belső Földön Telos városát

(A Földalatti Városok Titkai, 2.. rész - SHARULA DUX )

 

I.E. 9000

A férfi dominancia túlságosan is belekényszerítette a nőket a férfias látásmódba. A férfi dominancia védelmére létrehoztak egy mentális korlátozást.

(DM:165)


I.E. 9000 KAUAI SZIGETE LETT, AZ ELMÚLT 13.000 ÉV SORÁN  ÖSSZEGYŰLT  FÖLD EMLÉKEINEK TÁROLÓ HELYE

(DM:185)


I.E. 9000-8700 KÖZÖTT: EGYIPTOM - HORUS (8970)

300 ÉVIG URALKODIK

 

ATLANTISZ UTÁN ÉS 1950-TŐL

A Helyi Spirituális Hierarchia terve az emberiség végső spirituális felébredésére.

Fizikai Angyallá válás ismét. Teljes tudatosságú Fénylénnyé válás.

A Földanya Felemelkedése.
Ezt a fejlődési folyamat bámulatos sebességi folyamatba kapcsolták 1950-es éveket követően

(GF:090803)


ATLANTISZ UTÁN-KÁRPÁT MEDENCE

Mert értitek magát a földet, a levegőben lévő energiát. Azokat, akik már éltek itt korábban. Az atlantisziakat, akik erre a területre vándoroltak Atlantisz bukását követően, és hatalmas energiákat hoztak ide magukkal. Ez egy szépséges, idillikus helyet teremtett. És ti itt éltetek. Vissza lettetek ide hívva életről életre. Ezért vagytok most is itt. Értsétek meg, hogy ennek egy nagyon különleges oka van. És most, az országodban lévő energiák – a földé, az embereké – készen állnak egy óriási változásra. Tudjátok, a változás sokszor konfliktussal és drámával jár, aminek az az oka, hogy az emberek nem értik, hogy mi történik. De ti igen!

(Tóbiás 2009. július 13-án átadott különleges üzenete a magyarokhoz

Geoffrey Hoppe tolmácsolásában)

 

 

VÍZÖZÖN UTÁN...és Vízözön után nemzette: ÁRPASCHAD-ot,  az A- Brahma vonalból, aki az egyik ősatyja lett az emberi nemzetségnek

 

I.E.:8800-2450 GALAKTIKUS ÉJSZAKA, A DUALITÁS MEGTAPASZTALÁSA

I.E. 8700. A NAGY BIBLIAI ÖZÖNVÍZ

A 2. ÖZÖNVÍZ

A NAP 4. KORSZAKA

8800.-2450. KÖZÖTT

TARTÓZKODUNK A GALAKTIKUS ÉJSZAKÁBAN, ÉS AZÓTA A DUALITÁS JÁTÉKÁBAN ÉLÜNK. Nem sokkal később 2450 körül a szíriuszi csillagmagok, a Nagy Piramison keresztül elkezdik aktiválni a fény kódjait, az Orionon keresztül, és elkezdődik az emberiség újrafelvirágozása.

Ezek a csillagmagok elhozták a szíriuszi sejtmemóriát a föld rekordjaiba, és 1987-ben a Harmonikus Konvergencia idején, aktiválódtak a Föld tellurikus (ásványi-kőzet) rétegében (2 Dimenziójában), a világszerte megtartott meditáció alatt.

(BHC: The Pleiadian Agenda)

 

10 800 ÉVVEL EZELŐTT-A VÍZÖZÖN
(Oroszlán-Rák és Vízöntő-Bak közötti világtengelyen kulminált
tavaszpont
) – után a Rák-korszakkal indult az „utolsó hold ideje”, ott vannak a még belátható „gyökerek”. Ebben a korszakban zajlott az ősi minta alapján való újjáépítés, a hagyományra való homályos emlékezés szerinti rekonstrukció. Az emlékezés jellege hasonló, mint a magzatvizet éppen elhagyó gyermek emlékezése. Mert az emberiség éppen annyit mentett át a vízözönön „a harmadik hold idejéből”, mint amennyit az ember átment előző életéből. Tudja, hogy mit kellene tennie, és mégsem tudja, legalábbis úgy él, mintha nem tudná. A 2160 évig tartó Rák-korszakot az Ikrek-korszak, követte.

Ekkor távoztak az istenek a földről. Az ember látta ezt, és a korszak embere még félig isten és félig ember. De a kettő csak mennyiségileg és nem minőségileg több az egynél.

A Bika-korszakban épültek Bábel tornyai. A „masszív-kultúra” égig érő sziklatemplomaiban az istenekkel társalgó papok hozták az ember számára a földi jólétet. De nem csak azt, hanem az isteni rendező elvet, hogy az emberiség egyáltalán fennmaradhasson. Ezt a Kos-korszak követte, az árják kora, a héroszok és hősök kora, akik tudták – mint Buddha vagy Zaratusztra –, hogy az istenné válás képessége az ember birtokában van. Ha legyőzi a magában lévő rosszat, ha legyőzi magában az emberit, akkor az ember istenné válhat, és ennek megfelelően az emberiség és emberi társadalom pedig a „mennyei természet tükörképévé”.

(Mireisz László - Vízöntő-Kor-Kép)


I.E. 8700 KÖRÜL tehető a NAGY ÖZÖNVÍZKÉNT NEVEZETT ESEMÉNY, amelyen a Biblia is alapszik. Ekkorra tehető Atlantisz végleges elsüllyedése, amely nagyobb megrázkódtatás volt a Földnek, mint Lemuria elvesztése

(Adama)

(Megj.: Többször volt úgynevezett Özönvíz a Föld történetében.Más források: Kr.e.: 9564-re teszik.)


10.000 ÉVE-VÍZÖZÖN

Egy aszteroida becsapódás kb. 10.000 éve Új kezdetet hozott egy Vízözönnel

(K:7:9)

10.000 évvel ezelőtti aszteroida becsapódás eredménye a legutóbbi Vízözön

A Föld jégsapkái megolvadtak, legnagyobb területei víz alá kerültek, mindent előröl, újra kellett kezdenie az emberiségnek. A tízezer évvel ezelőtt létező hatalmas civilizációk nyomaira, nemsokára az emberiség rá fog bukkanni a mai USA területén, Arkansas államban.

(Kryon 7:9)


NOÉ FÉLE VÍZÖZÖN
ezt a verziót és a bárka történetét a héber papság találta ki a babiloni fogság idején, bár az igaz, hogy Noé élt és akkor áradások is voltak, de csak a saját faluja és környéke pusztult el

(ÚR:3:78)


MUA- EGY ÚJ FŐCIKLUS KEZDETE

MUA (kiejtése Moo-ah) egy ősi tahiti szó, amelynek a jelentése A Legelején és Akármi Más Előtt. Ebbe a szóba vannak kódolva az ősi Lemúria vagy Lamu emlékei.

Van még egy mélyebb értelme a MUÁ-nak, amely nagyon helyénvaló ezekben, a mostani időkben. A MUA jelzi egy fő új ciklus kezdetét. Az új MUÁNK első szakasza 2009-ben fog bekövetkezni az Egy Igaz Szerelem Új Mátrixának a megszületésével.

Az előző MUÁK magukban foglalták a Nap és a Hold Születését, az Idő Kezdetét és minden egyes új világ megteremtését, úgymint az a világ, amely a Nagy Vízözön után született, vagy azok a világok, amelyekről a Hopi Indián teremtés történetek beszélnek. A MUA, amely 2009-ben kezdődik 2011-2012 végén fog befejeződni, amikor a Maya és az Inka Naptárak átfordulnak a kezdeti pozíciójukba.

(SCH:0901)


I.E. 8700-7130 MÁSODIK EGYIPTOMI ISTENI DINASZTIA

12 Isteni vezető uralkodik: 1570 év időtartam alatt

(a közlés hiányos)

8. TOTH

Egykor Hermész, majd Atlantiszi király

9. MAAT


I.E. 8670-3800

BÉKE A FÖLDÖN A MÁSODIK PIRAMIS HÁBORÚ UTÁN

 

I.E. 8600.

10600 évvel ezelőtt a BÉKE HERCEGE eljött az ígéret földjére

(Cayce: 251)

(M: Jézus első előinkarnációja lehetett, Jézust a legtöbb forrás, a Béke Hercegének nevezi)

(m: Krisztus Mihály, azaz Mihály arkangyal nevezi így önmagát: Teljességében: Mihály-Melchizedek-Krisztus 3-ság energiáinak egyesülése)


I.E. 8500 – JERIKO MEGALAPÍTÁSA


I.E. 8505 – ANYAHITA ÉS ARMOGUR

Anyahita és Armogur űri páros másodszori megérkezése a Szíriusz egyik bolygójáról.

Egy mágneses hegynek ütköztek űrhajójukkal és itt kényszerültek maradni. Anyahitát a magyarok nagyasszonyuknak tarják. A magyarság több népet kivető magja űri származású és megtartotta sajátos ősvallását.

 

I.E. 8.400

A Grimes Pointban talált emberi maradványok, amit ti "Szellem Barlangi Ember"-nek neveztek, egy rejtély antropológusaitok számára. Jelenlegi technológiátokkal a lelet korát i.e. 8400-ra határozták meg. Mégis, a legnagyobb misztérium az, hogy a maradványok nem az őslakos fajhoz tartoznak, inkább apró ember lehetett, kaukázusi jellemzőkkel.

 

Kérdés Metatronhoz: Ezek szerint Grimes Point egy bejárat a Belső Földbe?

Metatron Arkangyal: Valójában egy a sok közül. Közvetlen kapcsolatban van Agharta városával A Shaszta Hegy alatt, valamint a hatalmas föld alatti barlang rendszerrel California, Nevada, Arizona, Arkanzasz és Wyoming alatt.

 

Kérdés Metatronhoz: A feljegyzések szerint a barlangot Dr. F. Bruce Russell fedezte fel, ez egy valós esemény volt? Valóban megtörtént? Ö 9 láb (274.32 cm) magas, vörös hajú, geometriai jelekkel ellátott emberek múmiáinak a megtalálásáról beszélt.

Metatron Arkangyal: A barlangot megtalálták és létezik. Sok felfedezés történik az általatok úgynevezett óriásokról bolygó szerte. Amelyeket Nevadában és Californiában találtak, az Atlantiszi arany bőrű, gyakran szőke vagy vöröses hajú, magas fajhoz tartozik. Az Atlantiszi arany faj jellegzetes magassága 9-12 láb volt (274.32 - 365.76 cm). Az Atlantiszi Ayriáknak viszont kaukázusi jellegeik voltak, magasságuk 5-6 láb (152.4 - 182.88 cm) volt, ilyenek voltak a vörös Og faj tagjai is, akik az amerikai őslakókként váltak ismertté; a majáknak, (Mezo-Amerikai indiánok és nem a galaktikus mayakról beszél - a fordító) az iroquois = irokézeknek és még sok másoknak is Atlantiszi gyökereik vannak.

(GRIMES)

 

I.E. 8326. – 3114. A MAJA 26.000 ÉVES CIKLUSBAN :a víz elem a rendezőelv

A maja nagyciklus szerint a mai világkorszak ekkor kezdődött.

A Benne lévő kisciklusok mind egy-egy elemi rendhez igazodtak .

23.613.-18487: között az emberiséget az isteni hatalom jaguár képében (éter?) törölte el.

I.E. 18487. – 13362. a levegő elem

I.E. 13362. – 8326. a tűz elem

I.E. 8326. – 3114. a víz elem

I.E. 3114. – I.SZ. 2012. a föld elem a rendezőelv

(SZJ:M:12)


I.e. 8140.-3114. KÖZÖTT-A NAP 4. KORSZAKA

Ekkor kezdődött a maja hagyományban a Nap 4. Korszaka

NEGYEDIK NAP: (Tzontilak) : 5026 évvel ezelőtt. Az emberek tűz és véreső miatt pusztultak el.

I.E. 8000 ÉVVEL EZELŐTT

A Jégkorszak vége, amely hatalmas olvadást okozott.

(GF:080920)


I.E. 8000

10.000 ÉVVEL EZELŐTT a vízszint magassága beállt nagyjából arra a szintre, amit ma is láttok. A legmagasabb lemúriai hegy csúcsánál találhatók a Hawaii-szigetek.

(K:07HA)


I.E. 8000- I.E. 6000-TUDATOSSÁG

Ezt követően, kb: tízezer évvel ezelőttig a spirál egy nagyon kiszámítható módon növekedett. Sebessége megjósolható ütemben növekedett, majd hirtelen úgy tűnt, megint ugrott egyet. Nem nagyot, nem akkorát, amit kvantumugrásnak nevezhetnénk, de mégis egy irányváltás volt megfigyelhető. És itt a spirál újra megnyílt, és visszatért minimum arra a szintre, ahol az atlantiszi időszak alatt volt, ugyanakkor a sebessége oly mértékben felgyorsult ez alkalommal, ami az atlantiszi időszak alatt soha nem volt tapasztalható. Az emberi tudatosságról beszélünk.

Különös tekintettel az elmúlt tízezer évtől kezdődően a nyolcezer évvel ezelőttig tartó időszakban, az emberi tudatosság spirálja folyamatosan tágult és sebessége is egyre nőtt, viszonylag állandó ütemben.

(T:8:10)


I.E. 8000.

10.000 ÉVVEL EZELŐTT-ARKANSAS-USA

Nagyon régi kultúrák léteztek, több mint 10.000 évvel ezelőtt, például a mai Amerika területén,

(K:7:9)


I:E: 8.000

10.000 Évvel ezelőtt, az Emberek a Természetet egy életet adó anyának tekintették, együtt dolgoztak a természeti lelkekkel

A tündérek és az angyalok az emberi élet természetes részét képezték

A halál jelentéktelen eseménynek számított

(WE:2:18)


I.E. 8000 ÉVE, 10.000 ÉVE NINCSENEK ÚJ GONDOLATOK

Jelenleg a világ egyik legnagyobb problémája az, hogy korszakok óta nincsenek új válaszok. Van új technológia. Vannak új fejlesztések a gyógyászatban. De már több tízezer éve nincsenek új gondolatok ezen a Föld bolygón.

 

Voltak új gondolatok egy bizonyos ideig Atlantiszban, majd tovatűntek. Visszatért az emberiségnek ebben a jelenlegi korszakában, de azon a ponton nem volt más, mint egy valamelyest báli ruhába öltöztetett régi gondolat, ami valójában régi volt. Ezen a Föld bolygón hosszú korszakok óta nem volt jelen új gondolat, egészen mostanáig. És ez az új gondolat a „te” gondolat. Valószínűleg kissé bele fogtok fáradni, amíg ezt belétek fogjuk sulykolni. Addig fogjuk ismételgetni, amíg meg nem értitek, hogy ez rólatok szól. És ennek nagyon is itt van az ideje!

(T:92)


I.E. 7-8.000 ÉVVEL EZELŐTT

Ekkor úgy tekintettünk az evolúcióra, hogy az nem időhöz, hanem embertípushoz kötődött

Pl. Egyiptom története: amely nem a csillagászathoz és kereskedelemhez kötődik, és időben is sokkal korábbi különböző érdekek okoznak problémát

Összekeverik a dolgokat és az információkat Egyiptom valós történelméről

(Pécsi:29)


I.E. 7500 – NIBIRU A FÖLDKÖZELBE ÉR

 

I.E. 7500-I.E. 5000

Bevándorlók voltak Európa első földművelői

GENETIKAI VIZSGÁLAT EURÓPA NÉPEIRŐL

Német és brit kutatók őskori DNS-vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutottak, hogy bevándorlók voltak Európa első földművelői, akik 7500 évvel ezelőtt érkeztek a kontinens keleti és középső részére; a kutatás a Kárpát-medencét jelöli meg a korai közép-európai földművelők szülőföldjeként.

Kelet-közép európából jöttek/Mezopotámia

Tejivók népe: Herodotosz

I.E. 5000 körül a mai Kárpát medencéből indul a kirajzás Európába

 

A Mainzi Egyetem és a University College London (UCL) kutatói vizsgálataikról a Science című tekintélyes tudományos folyóirat legutóbbi számában számolnak be.

 

KB. 7500-7000 KÖZÖTT

ATLANTISZ UTÁN – A MIHÁLY ÉS MÁRIA HÁLÓ

 

A Mihály és Mária hálót, több ezer évvel ezelőtt fektettük le földi időtök szerint.

Mária Anya volt az, aki a negativitást (mágneses), avagy a nőies áramlatot képviselte az elektromágnesességen belül, míg én Mihály, a férfias, sugárzó elektromos áramlatot képviselem, így láttunk hozzá a Föld leysorozatának újjáépítéséhez, hogy újra kiegyensúlyozódjon, harmonikus legyen, az Arany éteri háló rezgéséhez, szintjéhez

Ronna Herman :A MIHÁLY ÉS MÁRIA HÁLÓ

http://lightworkers.org/content/48339/the-michael-mary-connection

ÉS espavo.hu. Mihály és Mária rokonságunk. yan108 blogja


I.E. 7400

Az Anunnakik folyamatosan tudással látták el az embereket. Új bányákat építettek, Peruban és Bolíviában.

Egyiptomban Ők és az emberek hibrid leszármazottai kezdtek el uralkodni.


I.E. 7100.-3450 III. EGYIPTOMI KORSZAK

I.E. 7100.-3450  - 3. ISTENI EGYIPTOMI DINASZTIA

30 FÉLISTENI VEZETŐ URALKODIK 3650 ÉV ALATT

 

I.E.7000-TŐL -9000 ÉVE - EGY ISTENI IHLETÉSŰ EVOLÚCIÓ ZAJLIK A FÖLDÖN

Egy Isteni ihletésű evolúció zajlik a Földön.

Eredetünk kiindulópontja egy nagyon távoli földön kívüli környezetben történt meg.

A Teljes tudatosságba kerülésünk a cetfélék és a Mennyország Isteni jóváhagyásával történt meg, amit 9000 éve a Földfelszíni korlátozó tudatosságba bukásunk követte.

Ez az Atlantisz nyomdokait követő sötét hatalmak célja, hogy teljes ellenőrzésüket kiterjesszék a bolygóra és minden életformára.

A Sötétség ezen erő, kiváló időutazók voltak, és meg akarták változtatni a Föld fő erővonalait, hogy a régi Atlantiszi technológiát tudják alkalmazni, azaz Atlantisz katasztrófáját meg tudják akadályozni. Ezt az eljárásukat azonban megakadályozták.

(GF:071023)


I.E. 7000 KÖRÜL – ATAISZ ELSÜLLYEDÉSE.

A magyar közösségek és a hunok egykori hazájukat elhagyva az ázsiai partokra érkeztek meg.

 

I.E. 7000. – GORAKNATH

Goraknath az egyik olyan lélek, aki legnagyobb hatással volt az emberiség spirituális fejlődésére.

A Világegyetem Ura, úgy döntött, hogy emberi testet ölt, amikor az emberiség hanyatlani kezdett a Földön. Egy halott kidobott csecsemő testét választotta, ő lett Gorak=szemét, Nath=Úr.

Goraknath a Káli-jógi, azaz a gonosz, az idő, a halál megsemmisítője, és a Káli Juga végéig tartja fenn az emberi testét.

(Orr:104)


I.E. 7000 – 5000

Az Egyiptomi sivatag szinte a semmiből kivirágzik, az időjárás csapadékosabbá válik

 

I.E. 7000.-5000. – EGYIPTOM:ALKÍMIA

Az egyiptomiak, hét-nyolc-kilencezer évvel ezelőtt tényleg visszahozták az alkímia művészetét. De az nem az alacsonyabb fémek arannyá változtatásáról szólt. Az arany fontos részét képezte az alkimizációs folyamatnak, és még ma is az, de lényegében nem maga az arany az, ami az alkímiát végzi, illetve nem azon kellene igyekeznetek, hogy mindössze arannyá változtassátok a dolgokat. Ez egy általános félreértelmezés. Az arany csodálatos módon kiegyensúlyozza az energiákat az alkímiai folyamatok alatt. Láthatjátok az összes alkímiáról szóló irodalmat, és az úgynevezett városi legendákat, amik arra indítják az embert, hogy azt higgye, hogy ez az egész az ólom arannyá változtatásáról szól. Pedig egyáltalán nem erről van szó. Az arany lényegi részét képezte az alkímiai folyamatnak, mivel segít stabilizálni az időnként igen egyenetlen energiákat, amik ott szálldosnak az alkímia folyamata alatt.

 

Mi volt az alkímia? Nos, ez meglehetősen egyszerű. A lényege az, hogy fogod az alapvető emberi energiákat és tudatot, és a transzmutációjuk céljából alkimizálod őket, illetve lehetővé teszed számukra, hogy behozzák a magasabb frekvenciájú energiákat. A magasabb frekvenciájú energiák mindenhonnan körbevesznek benneteket. A magasabb frekvenciájú energiák kint vannak az univerzumban, a kozmoszban. Ott vannak mindenhol, mégis roppant nehéz felismerni vagy manifesztálni azokat a Földön. A Föld elképesztő sűrűséggel bír, jókora gravitációval, ugyanakkor pedig egyfajta energetikai sűrűséggel is rendelkezik.

Tehát az egyiptomiak - akik visszatértek a Föld felszíne alól, és akik az atlantisziak voltak - az alkímiával dolgoztak. Ami pedig nem más volt, minthogy azonnal átalakítsák az úgynevezett alacsonyabb rezgésű emberi energiákat magasabb rezgésű szellemi energiákká, vagy legalábbis létrehozzanak egy köztes zónát, ami lehetővé tesz ezeknek a magasabb frekvenciájú energiáknak egy portált vagy átjárót a Földre jövetelük céljából.

Korlátozott sikereket értek el ebben a tekintetben. Maguk a piramisok voltak az edények vagy a templomok, amik elősegítették ezt az alkimizációs folyamatot, és ez egészen jól is működött. Volt egy-két rendkívüli dolog, amiket a piramisok belsejében végeztek el. De sajnálatos módon ezt a magasabb rezgésű energiát nehéz volt fenntartani, ha egyszer kijöttél a piramisból, ha visszatértél a hétköznapi élet kerékvágásába. Ugyanakkor az alkímiával végzett eredeti munka kifejezetten az alacsonyabb frekvenciájú energiák magasabb frekvenciájú energiákká történő transzmutációja volt.

 

(a teljes felvétel a kérdés válaszokkal megtalálható a Shaumbra Shoppe-ban -https://www.shaumbrashoppe.com/p-2662-spirit-quest-radio-with-geoff-linda-adamus-august-12-2010.aspx )

(Fordította: Telegdi Ildikó - Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. )


I:E: 6500-IG

Lemuria és Atlantisz elsüllyedése után, heves földrengések sorozata rázta meg a Földet. Földönkívüliek fosztogattak és hajtották uralmuk alá a megmaradt emberiség egy részét, akik javarészt vadállatok és barlanglakók szintjére süllyedtek. A megmaradt emberek másik része a Föld alatti életet választották, ahol már a Föld történetének más korszakából is léteztek civilizációk, több mint 100.000 éve

(Telos)


I.E. 6620- EGYIPTOM 4 KORSZAKA

EGYIPT-OM: EGYÉPÍTŐM, ÉGI ÉPÍTŐ

Szfinx: Oroszlántól-az Emberig/Vízöntőig tartó korszak/ciklus szimbóluma

I.E. 6620-4620: Ikrek világhónap: A Homogén világ: ANNU ATUM RÁ

I:E: 4620-2300: Bika világhónap: a, Isten létrehozza az anyagot

B, Toth : a Természet, állatok megteremtése

I:E: 2300-150 Kos világhónap: ÁMON RÁ : az Isten tulajdonságára, ARC-ára teremtett ember

I.e. 150- 1987/2000 Halak világhónap

 

I.E. 6000-7000. KÖZÖTT - INDUS MENTI KULTÚRA

Egy a Mohenjo Daro-t megelőző fejlett civilizáció, kultúra, az Indus mentén.

(GF:080920)


I.E. 6000 , 8.000 ÉVVEL EZELŐTT

Majdnem 2.000 évvel az Atlantiszi és a Lemúriai katasztrófa után, a bolygó még mindig rázkódott. Két hatalmas földtömeget veszített el 200 éven belül, plusz a bolygó még mindig szemtanúja volt azon termonukleáris fegyverek hatásainak, melyeket az Atlantiszi-Lemúriai háborúk során használtak. Plusz attól a ténytől, hogy oly sok törmelék került a légkörbe, még szinte 300 éven keresztül Atlantisz pusztulását követően nem vált a napfény elég fényessé. Ez azt okozta, hogy sok-sok életforma, növényfajták haltak ki. Azok a növények, melyek az Atlantiszi időkben általánosak voltak, általánosak voltak a Lemúriai időkben is, de már nem léteztek, mert egyszerűen nem tudták túlélni a hosszú szűrt napfényes állapotot. Néhányan túlélték, igen, számos állat és növény.

Az emberek életkörülményei azokon a helyeken, melyek túlélték mindezt... Egyiptom, Peru, Roma (Indiaként ismert), számos helyen az emberek olyan rémültekké váltak az állandó földtevékenységek miatt, hogy a civilizációk, és még az utolsó erődítmények is elkezdtek nagyon gyorsan megromlani. Az a kérdés hallatszik újra és újra, hogy "Ha Atlantisz és Lemúria létezett, akkor hogyhogy nem került több bizonyíték a felszínre róla?" Miért van ez. A városok többsége törmelékké rázkódott. Azok, amelyek nem rázódtak törmelékekké, azokat a földrengések, vagy a szökőár hullámok semmisítették meg. Még azok is, akik túlélték a szökőár hullámokat, vagy a földrengéseket... féktelen éhséggel... féktelen betegséggel küzdöttek.

A civilizáció néhány térségében túlélték, mint a jövőben Egyiptomnak elnevezett és más hasonlók. Ők fenntartották civilizációjukat sértetlenül, de még ők is elkezdték elveszíteni civilizációjuk legmagasabb elemeit. Sok-sok gépezet hagyta abba a munkát a szűrt napfény következtében.

Néhány épület úgy lett megépítve, hogy ellenálljon ennek. A nagy piramis ellenállt a földrengéseknek, de azt szent geometriával építették

(A Földalatti Városok Titkai, 1. rész - SHARULA DUX )

 

I.E. 6000 –TŐL

8 évezreddel ezelőtt a korábbi sötétség hűbérurai egy sor domináns gondolatformát állítottak fel. Ezek korlátozó hiedelmek voltak, melyeket naponta belevéstek gyermekeink elméjébe.

GF:080304


I.E. 6000 – 3. ÁRVÍZ

Atlantisz bukása után 5000 évvel, a megmaradt és lesüllyedt emberiséget, az Anunnaki befolyásolásának következményeként, hatalmas özönvíz áradás érte, és ezt saját céljaikra használták fel az elnyomók

 

I.E. 6000 – AVEBURY, CARNAC

Avebury ekkor jött létre és a nyugati világ valamiféle tudásközpontja volt.

(BHC)

Carnac: Gar-Mag A megalit kor geológiai gyógyító központja, egyeteme volt. Számos akusztikai adottsággal rendelkezett. A hanghullámok tanát tanították. Ekkor a Föld mágneses mezeje sokkal erősebb volt. Az itt élők a mágnesességet átalakító fejlett gyógyító technikával rendelkeztek. Ezek az energiák a napfordulókon és napéjegyenlőségeken jelentősen megnőttek.

CARNAC

Megalit kori egyetem volt, ahol a papi elit a hanghullámok erejére és a Föld tektonikus mozgására oktatták a tanítványokat.

(BHC: 112,183)

CARNAC

13 sorban rendezett 555 tagból álló menhircsoport: időfraktálmintázat

 

I.E. 6000-SUMÉROK

A Sumérok voltak az utolsó Andita fajta nép, bár ekkor már a népek jelentősen elkeveredtek Mezopotámiában

(ÚR:3:78)


SUMÉROK – LEMURIA ÖRÖKÖSEI

A lemúriaiak látták, mi történik. Ahogy már említettük, kb. 15.000 évvel ezelőtt, a jég olvadásnak indult, és az a lassú folyamat eltartott még 5.000 évig. Mondhatnám, hogy elég idejük volt, hogy felkészüljenek, és így is tettek. Először tengerjáró nemzetté váltak és hajókat kezdtek építeni. Lassacskán, a legtöbben elhagyták a völgyet, ahol laktak, amelyet a víz kezdett elönteni, ahogy a vízszint a Földön egyre csak emelkedett. Mondhatnánk, hogy a hajókon keresztül a többi szárazföld partjait benépesítették. Keresd őket Új-Zélandon, a Húsvét-szigeteken – itt nem sok maradt belőlük, és a nagy szárazföldön, Észak –és Dél-Amerikában. Itt a nyugati parton voltak fellelhetők, Alaszkánál és a másik kontinenshez vezető átjárónál. Ott voltak. Sokan közülük a Shasta-hegynél telepedtek le, és emberi formában éltek itt, amíg be nem költöztek a hegybe interdimenzionális lényekként.

 

Néhányan közülük új társadalmakat hoztak létre azokkal az emberekkel, akik korábban távoztak és teljesen elfelejtették leszármazási águkat. Ezek egyike voltak a SUMÉROK, a Közel-Kelet területén. Ebből fejlődött ki később az egyiptomi kultúra. Nagyon különös, hogy a történelem számotokra itt kezdődik!

K07HA


I.E. 6000. KÖRÜL-8000 ÉVVEL EZELŐTT-

FÉNY FELEMELKEDETT TESTVÉRISÉGÉVEL- EGYIPTOM NAGY PIRAMIS

„Már több mint nyolcezer éve mi (Belső Föld lényei) tartjuk fenn és tápláljuk értetek ezt a lángot, szövetségben a Fény Felemelkedett Testvériségével, akik Egyiptom Nagy Piramisában vannak”

(Adama:3)

I.E. 6000.-5000. KÖZÖTT-ANNUNAKIK NAGY PUSZTÍTÓ TÜZET VETETTEK BE

Mert az akkori civilizációinkat a fény erői ellátták bizonyos eszközökkel és tudással, hogy hűek maradjanak Lemuria emlékéhez.

(GF:20100824)


I.E. 6000.KÖRÜL

A megalit kultúrák bizonyítottan fejlett akusztikai ismeretekkel rendelkeztek. Kaptár alakú kőátjárók, a mai Francia-és Spanyolország nyugati partjainál. Az építmények szerkezete, növelte a felnőtt férfihang tartományát. A kántálás magas frekvenciájú állóhullámokat hoztak létre, és kiküldhetők lettek a kapukon keresztül.

(BHC:179)

(m:  a 10 DIMENZIÓS TEJÚT GALAXISBÓL: a 9d-s teremtéselmélet szerint a Teremtésközpontból (9), a Teremtő elméjében (8) megszülető fénygondolathullám (7), hangfrekvencián/ige (6), az egységbe rendeződésben, a szívkapukon (5), az archetípusokon keresztül (4), testesül meg az anyagi valóságba(3), ahol lehorgonyozódik a tellurikus/kő/ásványi birodalmakba (2), majd ez a szeretetenergia eljut minden élő, örök lényegi, LEGEGYSZERŰBB  központjába(1) és erre reagálva, a szeretinformáció, ugyanazon az úton visszaáramlik a többlet teremtések hozzáadásával.

(BHC)


6000. – 3000. KÖZÖTTI KULTÚRÁKAT AZ ISTENNŐ KULTUSZOK URALTÁK

I.E. 5850 ÉV/7850 éve – REGIONÁLIS ALVILÁG 7. NAPPALA –

13. MENNYORSZÁG TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

102.000 ÉVES – REGIONÁLIS ALVILÁG

Az emberiség igen fejlett kreativitásának időszaka.

Kialakulnak a Klánok, és egymással keresnek kommunikációs kapcsolatot.

Minden egyes klán saját művészeti formákkal és hiedelemrendszerrel rendelkezett.

Idilli, lassú világ, édenkertszerű berendezkedéssel, egységtudattal.

Új evolúciós hullámot, Istennő korszakok uralták. Mintegy 3000 éven keresztül.

A Természet és az ember megvilágosodott társteremtők voltak. Ezért van ma szükség: TERMÉSZETGYÓGYÁSZATRA, hogy az utolsó 20 szoros gyorsulást kezelni tudjuk.(7. nappal) kb: 13X7850 éves részek)

(BHC2:108)

 

I.E. 5600. – HATALMAS ÖZÖNVÍZ ÁRASZTOTTA EL A FÖLDET

A Fekete –tenger kiöntött, és hatással volt az emberi kultúrára.  Korai fejlett társadalmakat hozott létre.

(BHC2:91)


I.E. 5500 – KÁRPÁT MEDENCE
Őskori DNS vizsgálatok alapján, brit és német tudósok arra következtettek, hogy I.e. 5500 körüli bevándorlók voltak Európa első földművesei (atlantiszi vízözön után), akik a Kárpát medencét jelölték meg a korai közép-európai földművelők szülőföldjeként, akik a Közép-keletről érkeztek ide...

(www.mult-kor.hu:2009.09.04)


I.E. 5300

KI-EN- GIR/HU-EN-GÁR = A FÉNYESSÉG URAINAK FÖLDJE

A SUMÉROK FÖLDJE


TÖBB MINT 4000 ÉVE – SUMÉROK

Az asztrológia tudománya ekkora nyúlik vissza. Kapcsolat a Földi élet az égi birodalmak között. Mezopotámiában a Tigris és az Eufrátesz közöt területen, a mai Irak déli részén, egy MAGASAN FEJLETT CIVILIZÁCIÓ JELENT MEG, S MÁGIKUS MÓDON GYAKORLATILAG EGYETLEN ÉJSZAKA ALATT MANIFESZTÁLÓDOTT.

(BM3:44)

I.E. 5200-5000. FELMELEGEDÉS- ÖZÖNVÍZ SZERŰ ÁRADÁSOK

2. ATLANTISZ  VÉGLEGES ELSÜLLYEDÉSE


I.E. 5038.

Ataisz elsüllyedése

 

I.E: 5000.AZ EMBERISÉG VALÓSÁGÁRA ÉBREDÉSÉNEK KEZDETE

 

I.E. 5.000 – AZ EMBERISÉG VALÓSÁGÁRA ÉBREDÉSÉNEK KEZDETE

7 évezred óta Jelenlegi Valóságunk előmenetelének létrejötte. Az Anunnaki álcázás ellenére az emberiség haloványan elkezdett emlékezni dicsőséges múltjára. A Legendák és mítoszok/mesék, mind tartalmazzák ezeket. Ezek az alapok arra, hogy emlékezzünk arra, hogy kik vagyunk, hogy elérkezzen a hosszú Galaktikus Karanténunk Vége.

(GF:071204)

I:E: 5000.-BEN, 6 ezer évvel Atlantisz elsüllyedése után kezdtek el újra a civilizációk a fényben élni, Tibetben, Kínában, Indiában, a Fény kígyója területén.

(DM: 41-42)


I.E. 5000. –RAMA ÉS MÁRIA(MARA)

Hozzávetőlegesen i.e. 5000-ig fogunk visszamenni ezért, a ti időtök szerint mért történelmetekbe, mikor Rama Avatar megjelent a Földön.

 

Őt a kristály létezők elődjének tekinthetitek, aki emberi formával és földi erővel rendelkezett, aki korának egyik jelentős Teremtője volt, erényeivel, adottságaival, képességeivel.

Leszármazásotok alapján Ti is sokan rendelkeztek ugyanezzel a képségekkel, a hihetetlen erős angyali esszenciával, a lelketeken keresztül, a DNS-etek belül.

 

Mindazonáltal Rama megkapta tőlünk azt a képességet, hogy esszenciánk addigi legnagyobb beáramlását el tudja viselni, amit a Földön addig valaha, valaki is megkapott, azért hogy a jövőtök egyik új alapkövét le tudja fektetni. Minden Avatárt, a Teremtővel való kapcsolódásában annak szeretetének teljes fényköre végigkíséri az útján.

 

Rama történetével a Teremtő arra tanított bennetek, hogy az Ember, igaz Isteni Énjének, a személyes és közvetlen összekapcsolódását meg tudja valósítani, hogy megtörténhessen az Ember felszabadulása, vagy annak megoldását keresse leszületési ciklusain keresztül.

Azt tanította Rama az Embereknek, hogy a karma világának forgásából, az erényes élet és az erkölcs szerinti megélhetés, az egyetemes rajongással, meditációval, az önfegyelem útján a boldog élethez vezet.

 

Ramát, Krishna követte, majd Gautama Siddhartha, azaz Buddha a Megvilágosodott.

És mindezeken az Avtárokon keresztül, akik fontos szerepet játszottak életeitekben, megérkeztünk Mária Arkangyalhoz(!), aki az Istennői energia birtokosaként, vagy a teremtő nőies aspektusaként érkezett meg hozzátok.

 

Mária, Ráma felesége volt, annak életében, illetve Mária fénytestéből származó esszenciákat hozott magával. Krishna életében a Mária esszencia, egy gyermekkori játszótárs, egy lelki barát képében volt jelent, aki nem volt kapható testi vágyakra. És amint azt tudjátok, Mária volt Jézus anyja és vezetője. Szeretett Jézusotok volt akkor az Isten legújabb testi megnyilvánulása, megtestesülése a Teremtő egy csodálatosan ragyogó oldalának utolsó isteni leereszkedése, emberi alakban. Jézus, Uriellel egyetemben ezután lehorgonyozta, az erény, a rajongás, az isteni szempont 6. sugarába: a megbocsátás, a könyörület, a kedvesség, a lelki táplálék, az istenbe vetett hit minőségeit.

 

Szeretett Mária Anya, az 5. sugár női arkangyalaként, Raphael arkangyallal: az odaadás, az önzetlenség, a felajánlás, a gyógyítás minőségeit vetítették elő a világnak, azt, akit Krisztusi/Kristály Létezőnek, Jézusnak hívtok. Ezen kívül Máriát felkérték egy még magasztosabb feladatra, arra hogy szolgálja a Teremtő és az Emberiség összekapcsolódásának folyamatát. Le kellett horgonyozni ide, az Istennői erényeket, hogy a Föld tudjon azokkal rendelkezni, és az majd azt a lehetőséget hozta meg számotokra, hogy elkezdődhessen a Teremtő férfias és nőies minőségének kiegyensúlyozódása.

Ronna Herman :A MIHÁLY ÉS MÁRIA HÁLÓ

http://lightworkers.org/content/48339/the-michael-mary-connection


I.E. 5000-RE

Az ádámi leszármazottaknak három legtisztább fajtája maradt:

Sumeriában, Észak-Európában, Észak-Kelet Görögországban

(U:3)


I.E. 5.000-I.SZ. 500.

A gyógyítók és sámánok lenyűgöző dimenzionális tudással rendelkeztek.

BHC:325.


I.E. 5000

Bevándorlók voltak Európa első földművelői

GENETIKAI VIZSGÁLAT EURÓPA NÉPEIRŐL

Német és brit kutatók őskori DNS-vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutottak, hogy bevándorlók voltak Európa első földművelői, akik 7500 évvel ezelőtt érkeztek a kontinens keleti és középső részére; a kutatás a Kárpát-medencét jelöli meg a korai közép-európai földművelők szülőföldjeként.

Kelet-közép európából jöttek/Mezopotámia

Tejivók népe: Herodotosz

I.E. 5000 körül a mai Kárpát medencéből indul a kirajzás Európába

 

A Mainzi Egyetem és a University College London (UCL) kutatói vizsgálataikról a Science című tekintélyes tudományos folyóirat legutóbbi számában számolnak be

 

5000 ÉVVEL EZELŐTT – DOGONOK ŐSEI ÉS A SZÍRIUSZBELIEK TALÁLKOZÓJA

DOGONOK – A SZÍRIUSZ 3-AS CSILLAGRENDSZERÉRŐL.

SZIRIUSZ A : látható

SZÍRIUSZ B: fehér törpe, sűrű és nehéz, szinte láthatatlan

SZÍRUSZ C: a kicsi: A NŐK CSILLAGA, a Nők kicsinye, kisded, Napja 20szor kisebb a napunknál.

A Dogonok Szíriusz alapú vallásrendszert tartották maguknak.

Őseik bárkán ereszkedtek le és vízszellemek voltak, halszerű/kétéltű lények

14 bolygóval rendelkező csillagból, ahol számos földszerű planéta létezik

(Csill-Össz:38)

A Dogonok Ősei kb. 5000 évvel ezelőtt találkoztak a Szíriusziakkal.

 

A Három csillag későbbi egyiptomi neve:

A: Sothis

B: Satais

C: Anu

 

 

I.E. 4500 KÖRÜL

Az Annunakik ezoterikus és vallási mozgalmakat hoztak  emberi és létre állat-áldozásokkal.

Ez egy energiatámadás volt. Az agresszivitás az Annunakiktól ered.

AZ EMBER NEM AGRESSZÍVNAK VOLT LÉTREHOZVA.

Az agresszivitás: a bizonytalanság, meg nem értés és a gyűlölet kifejezője.

 

I.E. 4500 –ANNUNAKIK

500.000 ÉVVEL EZELŐTT ÉRKEZTEK A FÖLDRE AZ ANNUNAKIK.

Hajókkal érkeztek ide és megtelepedtek.

Céljuk az ásványvilág kitermelése volt.

Inuakikat hoztak, egy fajt hogy dolgozzanak nekik, de genetikailag módosítani kellett őket, a Föld genetikai állománya és a mai ember ezekből jött létre.

300.000 ÉVE történt meg az első genetikai módosítás, majd 40.000 évvel később az annunakik rátették erre a saját genetikai anyagukat. 3 rész: annunaki, inuaki és a primitiv ember vegyítése történt meg.

I.E. 4500

Úgy döntöttek, hogy visszavonulnak egy lázadás miatt, de a háttérben ők irányítanak, egy replitoid faj. Titkos társaságok és vallásokon keresztül, kormányok, cégek, bankrendszerek, hadsereg, rendőrség, oktatás, média hatnak.

Uralják az anyagot, befolyásolják az emberi elmét, az időjárást, az energiát, a vallásokat, a pénzt, egyes spirituális mozgalmakat, a tudományt.

Attól félnek, hogy felébred az emberiség, és akkor legyőzik és elűzik őket. Nincs hova menniük. A bolygójukat tönkretették, más bolygók elérhetetlenek számukra. Mentálisan és kémiai vegyszerekkel ellenőriznek. Élelem, ital, orvosság, víz, minden programozva van. Konzerváló stimuláló szereik megtámadják az immunrendszert, ugyanúgy az antibiotikumok is.

(INU)

 

I.E: 4000 ELŐTT

A kis özönvíz előtt a Föld lakossága 64 millió lélek volt, azután ez lecsökkent 2 millió lélekre.

(GF)

 

 

I.E. 4000 – MEZOPOTÁMIA

Egy magasan fejlett civilizáció jelent meg mágikus módon, gyakorlatilag egyetlen éjszaka alatt materializálódott.

(BM:FÖ:44)


I.E. 4240-KÖRÜL a Tavaszi Napéjegyenlőség, a precessziós mozgás szerint a Bika csillagképbe került. Ez volt az egyiptomi naptárrendszer és a zodiákus akkori kezdőpontja, kb. 2200 évig.

 

I.E. 4200 – EGYIPTOM

Már kezdte használni az asztrológiát, az emberi tudatosságának képére. Előre látták a jövő bizonyos aspektusait.

(DM:29)

 

I:E: 4043.ARVISURA

Ezóta róják az Arvisurát eleink.

 

I.E. 4020-1625

A 24 Hun Törzsszövetség megtelepedése a Jász-síkságon

 

 

I.E. 4004. OKTÓBER 23. REGGEL 9 ÓRA

A mai kereszténység az ember eredetét, ettől az időponttól, Ádám megjelenésétől, vezeti vissza.

(m: az Urantia Könyv pontosabban adja meg az adatot. Ádám és Éva két csillagmag-biológus volt, és az első fizikai test prototípusának viselője, amit a lélek már el tudott viselni. Nem ferdítés, hanem tudatos elhomályosítása volt érkezésüknek ideje)

 

I.E. 4000-BEN már voltak olyan fejlett civilizációk, amelyek az óceánokon keresztül hajóztak, és más népekkel teremtettek kapcsolatokat.

(BHC2:89)


I. E. 4000 – WANUSKEWIN

Az első nemzetek népe

Kri,ogella sziú indiánok őseinek földje.

Wanuskewin, azt jelenti: A Lelki Béke Keresése

Nagy Szent helyek egyike Kanadában, vannak vélemények arról hogy már 8000 évvel ezelőtt különböző szertartásokat tartottak ezen a tájon a Föld Gyermekei

 

I.E. 4000 KÖRÜL MEGÉPÜLNEK A FÖLD PIRAMISAI

A Föld új tudatosság hálójának építése következő szakaszában, a Felemelkedett Mesterek segítségével, elkezdődik a Föld különböző pontjain piramisok, energia erőpontok építése, amely a II. Világháborúig tartott.

(Drunvalo)


I.E. 4000. – A MENNYBOLTOK ELPUSZTULÁSA – BIBLIAI ÖZÖNVÍZ

I.E. 4000 ÓTA - A TÖRTÉNELEM ÁTÍRÁSA

A történelmet teljesen átírták.

A MÚLTBÉLI ESEMÉNYEKET BSZÁNDÉKOSAN MEGVÁLTOZTATTÁK, ÉS KITÖRÖLTÉK A FELJEJEGYZÉSEKET

(BM:262)


I.E. 4000 – A NOÉ FÉLE VÍZÖZÖN – A TIGRIS ÉS EUFRÁTESZ KIÖNTÉSE

Amelyet összeszőttek a Bibliai Árvíz történetével.

(BHC2:91)


NOÉ:

Egy ősi líbiai/egyiptomi civilizációból származott, és a lemuriai típusú társadalmat akarta újjáépíteni, de nem értettek vele egyet, így kísérlete kudarcba fulladt.


I.E. 4000. – A MENNYBOLTOK ELPUSZTULÁSA – BIBLIAI ÖZÖNVÍZ

A Rámai Birodalom és a Líbiai/Egyiptomi Birodalom háborújában mindkét mennybolt megnyílt és elpusztult. Hatalmas mennyiségű víz áramlott az égből a Földre, 40 napon keresztül, amely tönkretette a Rámai, Sumér, Egyiptomi Birodalmakat.

Lásd még: I.e. 9500-9400

(GF:090602)


I.E. 4000-BEN – GLOBÁLIS TŰZ ÁLTALI BEFOLYÁSOLTSÁGUNK

Azaz 6000 évvel ezelőtt, az Anunnaki következő igába hajtási kísérlete, az emberekkel szemben, egy globális tűz általi pusztítással végződött. A kísérlet célja az volt, hogy, elfelejtsük előző képességünket, hitünket és eredetünket. Tűz és Víz általi megpróbáltatások, mind az Anunnaki terve volt. Az Embereket irányítható, alávetett lényekké tették.

(GF:071016)


I.E. 4000. – MÁSODIK VIZÖZÖN

(I.E. 11.000 ÉVVEL EZELŐTTŐL – I.E. 4000-IG)

A SÖTÉTSÉG TELJESEN ÁTVETTE A HATALMAT A FÖLDET

Atlantisz elsüllyedése után a Sötétség és annak kegyeltjei átvette a teljes hatalmat és irányítást a Földön.

I.e. 11.400-I.e. 4000 között 4 Aranykoron mentünk keresztül, és a sötétség hűbéruraikkal mindegyiket összetörte, globális áradásokkal, az égből és a földből jövő, érkező tüzekkel és a második özönvízzel (i.e. 4000 körül, amikor a Föld kristályburkai megsemmisültek), így próbálták kitörölni, megsemmisíteni Atlantisz, Lemúria minden emlékezetét.

(GF:090728)


I:E. 4000 KÖRÜL- A BIBLIAI VIZÖZÖN UTÁN

Atlantisz bukását követően a Libiai/Egyiptomi Birodalom, az indiai központú Ráma Birodalom és a Sumer Birodalom olyan esztelen viszályt szított, amely a Mennybolt elpusztításához vezetett és ez a Nagy Vízözönt okozta, amely megváltoztatta a bolygó történelmét, fizikai környezetét és a saját emberi élettartam hosszát. Az emberiség létszáma kicsire zsugorodott össze.

A Vízözön után a megmaradó elit uralkodók a renegát/lázadó plejádiaktól és más földönkívüliektől kértek segítséget. A Vízözön idején az Atlantiszi elit a Beta Centauri, Hadar Csillag bolygórendszerére menekült, akik miatt e földi dráma kialakult.

A Vízözön után Lecsökkent az emberiség pszichikus képessége a mennybolt elpusztulása után.
Az atmoszféra nagymennyiségű sugárzást engedett át.
az élethossz ezer évről, néhány évtizedre csökkent, a magasság: 250-300 cm-ről, 150-180 cm-re, a korlátozott tudatosság ideje következett be.

A VÍZÖZÖN UTÁN: a renegát plejádiak terve szerint a Föld területén 4 helyen új civilizációs kolóniákat alakítottak.

1, Közel-Kelet: Sumeria

renegát plejádi eredetű, hierarchisztikus kultúra, a plejádiak ezen képviselői, mint felügyelő istenek voltak.

2, Mexikó középső völgyében: elő Olmék birodalom

Mexikó ezen vidéke eredetileg Lemuriai alapítású: Mu királyné és Mayan herceg a királyné öccsének jelenlétével, majd a plejádi renegát és Kentauridák hierarchiájának a kezébe jut.

3, Indus folyó felső deltája: korábban Rámai Birodalom és Közép Kína északi része, a mai Xian

4, Nílus mentén: korábban: Líbiai/Egyiptomi Birodalom

Egyiptom a Vízözön után 100 évvel plejádi renegát újratelepítésen ment végbe. Plejádiak lázadó csoportjai és Centauridák, a Nagy Piramis felépítésével Lemuria örökségét akarták eltüntetni.

Istenség alakokat használtak és titokban tartották a technológiát és a történelmet.

(GF:2010.07.12)


I.E. 4000 KÖRÜL

A világ teremtése a zsidó-keresztény naptárak alapján, amelyet a világ jelentős része is elfogad. Ha a teremtés pusztán ekkor kezdődött volna el, az emberiség nem lenne több az egónál, mely véres pátriárkaként fejezi ki magát.

(BHC2:55,71)


I.E.4000 KÖRÜL- 6000 ÉVVEL EZELŐTT EGYIPTOM

6.000. évvel ezelőtt. A genetikailag magasabb rendű emberiség létrehozását célzó utolsó kísérlet

Egyiptom 3. kísérlet volt a Fény Földre hozatalának ebben az időkörben, Lemuria után

1, Tak Kultúra

2, Atlantisz

3, Egyiptom

Az Egyiptomba betelepített Nefiták, magasabb rezgéssel bíró entitások, akkori Fényküldöttek célja az volt, hogy mindenkinek elhozzák a Fény üzenetét

Egyiptom matematikai, csillagászati tudását a Nagy Piramis jelenlétébe helyezte el

(ÉNOK: 42)


I.E.4000 KÖRÜL

6.000. évvel ezelőtt jelentek meg az Árjáknak nevezett intelligens faj Indiában, akik tulajdonképpen Lemuriai törzsek voltak. (Drunvalo)

 

I.E. 4000.

A HALHATATLANSÁG UTOLSÓ NAGYSZERŰ PERIÓDUSA

Ekkor az emberek 500-1000 évet éltek, Ádám 930 éves korában halt meg.

(Orr:104)


I:E: 4000. – SUMÉROK

Ismerték már a napéjegyenlőség precesszióját és rendelkeztek kozmikus tudással.

(DM:26)


I.E. 4000.-3000 KÖZÖTT –

A FELEMELKEDETT MESTEREK ELKEZDTÉK VISSZAADNI AZ ELVESZETTNEK HITT TUDÁSUNKAT

11.000 ÉVVEL EZELŐTT – DIMENZIÓVÁLTÁSKOR - ATLANTISZ

A mágneses mező kísérlete során számos atlantiszi visszakerült az alapszintre és kb. 6000 évig, I.E. 4000-3000 közöttig ebben az úgynevezett „primitív” állapotba maradt, amikor a felemelkedett mesterek megkezdték visszaadni az elveszett tudást.

(Frissel2:60)

I.E. 4000-3000 KÖZÖTT MESTERI BEFOLYÁS A FÖLDÖN/KIRAEL

KIRAEL: Mesterien befolyásoltam Jézus és Buddha mesterrel, és Lady Yuan Yin-nel. Azt a mesteri irányítást, melynek most részese vagyok, arra tervezték, hogy kivigye e Föld síkját a harmadik dimenzióból a negyedikbe. Az elmúlt öt, vagy hatezer év során, sokan csatlakoztak hozzám ebben a mesteri irányításban, tudván, hogy közeleg ez a Változás a Tudatosságban. Mindegyik távozott egy kivételével, aki névtelen marad. Ez a szerelem fényének a mesteri irányítása. Utazásotok a negyedik, majd utána az ötödik dimenzióba el fog vinni titeket ebbe a bizonyos térbe, mert addigra már elmozdultok a félelemből a szerelembe, és a szerelemből a fénybe.

 

Az én mesteri befolyásolásom a Nagy Változás okán létezik az emberek világával is, attól az embertől, aki tervezi, hogy megöl valakit, a legfelemelkedettebb lényig, akire valaha is utalhattok. Az én utam az, hogy meggyőzzem azt az embert, aki valakit meg akar gyilkolni, hogy ezt ne tegye meg, és találja meg útját egy lépéssel túl, hogy megnyíljon a Teremtő Isten, a Teremtő Ereje felé. Hétmilliárdotok ezen a bolygón, mind egy mesteri befolyásolás vagytok, mert kivonva színeteket, DNS-eteket, atomjaitokat, kvarkjaitokat, stb., egyformák vagytok. A jelenlegi emberi mesteri befolyásolást azért alkották meg, hogy átvigyenek titeket e harmadik dimenziós folyamatból (elmozdulva a félelemből a szerelembe / szeretetbe) a negyedik dimenzióba (ahol elmozdultok majd a szerelemből a fénybe), majd az ötödik dimenzióba (ami rendben van), utána a hatodik dimenzióba (ami mesteri), és így tovább.

 

Én egy mesteri irányítás szakértő vagyok. A mesteri befolyásolás „bolondok” azt hiszik, hogy alkalmazhatjátok a Mesteri irányítást arra, hogy mindenkit átvigyetek a negyedik fénybe, még akkor is, ha rúgkapálnak. Nos, ez nem így működik. A mesteri irányítás nem egy kényszerítő erő. Ez egy szerető erő, és csupán azok fognak eljutni a negyedik fénybe, akik el akarnak jutni oda. Azok, akik nem akarnak belépni, nem fognak.

 

Mesteri befolyásolás a tudatos élet végett

2010 © Fred Sterling

Contact: Lightways Publishing

3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com

A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/

Módosítás dátuma: 2011. június 01. szerda, 14:50
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 64 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!