IDŐVONAL 2007. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER/KVANTUMUGRÁS PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. június 07. kedd, 13:59

IDŐVONAL 2007. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER/KVANTUMUGRÁS


2007. 08.08 – 08.12 KAPUK

A FÖLD MEGKEZDI ÚJ SPIRITUÁLIS CIKLUSÁT

A NEGYEDIK HULLÁM – TÖMEGES FELÉBREDÉS

BOLYGÓSZINTŰ ÚJESZTENDŐ

ÚJ KOZMIKUS NAP TÁRSTEREMTÉSE

A VALÓSÁG ÚJ ÉSZLELÉSE

A  21. MEGVILÁGOSODÁSI ÉVES KONGRESSZUS

VÉNUSZ VISSZASUGÁROZZA AZ ÚJ FÖLD ENERGIÁIT A GALAKTIKUS KÖZPONTBAN LÉVŐ NAGY KÖZPONTI NAPBA

A FÖLD ÉS A SZELLEM TELJES HARMÓNIÁT ÉS KIEGYENSÚLYOZOTTSÁGOT FOG MEGTAPASZTALNI,

A BÉKE TÚLSÚLYBA KERÜL

2007. SZEPTEMBER

A FÖLDI TUDATOSSÁGI SZINT MEGMÉRÉSE

KRISZTUS BÉKE TOJÁSÁNAK LEHORGONYZÁSA

2007.09.09.-09.18.-09.27.

KVANTUMUGRÁS-AZ ÚJ ENERGIÁRA VÁLTÁS IDEJE

FELEMELKEDÉS, INTERDIMENZIONÁLISSÁ VÁLÁS,

TÚLLÉPÜNK A TÖMEGTUDAT KORLÁTJAIN

AZ EMBERISÉG KÉSZEN ÁLL, HOGY TÚLLÉPJEN A LINEÁRIS ÚTRÓL

AZ ALKOTÓERŐKNEK (AZ ENERGIÁK POLARITÁSAINAK) TÖBBÉ

MÁR NEM KELL ELLENSÉGESNEK LENNI

INDIGÓ PERIÓDUS BETELJESEDÉSE, KÉK CSILLAG ÉS SZIVÁRVÁNY GYERMEKEK

EZ AZ IDŐSZAK LESZ A VÉGSŐ MEGTISZTULÁS ÉS LEZÁRÁSA ANNAK A CIKLUSNAK, AMELY 1999-BEN VETTE KEZDETÉT

ANDROGÜN RÁCSOK LEHORGONYZÁSA

2007.09.18

ENERGIA KVANTUMUGRÁS-AZ ÚJ ENERGIÁRA VÁLTÁS IDEJE

MI MÁR MEGCSINÁLTUK MINDEZTAZ ÁTALAKULÁST AZ ÚJ ENERGIÁRA MEGÉRKEZTÜNK, FELEMELKEDTÜNK

BEFOGADTUK TELJES TEREMTŐI MIVOLTUNKAT

MEGTETTÜK A TELJES KÖRT

AZÉRT TŰNIK MÉG BEFEJEZETLENNEK, MERT:

MERT MEG IS AKARJUK TAPASZTALNI

KERESZTÜL MEGYÜNK A TAPASZTALÁSON

TEREMTŐI VÁGYAINK ALAPJÁN

ÉLVEZHETJÜK A TAPASZTALÁST

NINCS SEMMI AMI ELPUSZTÍTHATNÁ

NINCS SEMMI AMI ELVENNE BELŐLE

AZ ODAJUTÁS TAPASZTALATA VAN MÉG VISSZA

A 144.000 PRÓFÉCIÁJA BETELJESEDIK

A HELYI UNIVERZUM SŰRŰSÉGE ELÉRTE A MAXIMUMOT ÉS ELKEZDETT ÚJRA FINOMODNI AZ EGYSÉGBE

Közreadja:www.foldicsillagok.hu

 

Közreadja:www.foldicsillagok.hu


2007. AUGUSZTUS

Az elmúlt 18 hónapban, és különösen az elmúlt 3 hónapban brutális energiák játszottak szerepet. Ezeknek az energiáknak a brutalitása nem megnyomorítani szándékozott benneteket bármilyen módon, hanem csak a szükséges erővel érkeztek, hogy megmutassák nektek, hogy mi vált elavulttá, és mi nem szolgálja már az általatok választott sors útját. Mivel minden új sors-ösvényt atomikus és molekuláris szinten horgonyoztak le DNS-ed minden egyes rezgésében, ezért sejtszinten hoztad be ezt az új dinamikát teljes esszenciád szent őslenyomatába. És ez vonzza hozzád, amit mi mostanában isteni komplementerednek nevezünk, éned azon aspektusát, ami tükrözi belső teljességed. A figyelem egyik fő területe most a kapcsolatok. Ez azért kulcsfontosságú terület, mert itt kerül horgonyzásra az egyensúly. Tehát minden kapcsolat az életedben, természetétől függetlenül, ami az életedben jelenlévő egyensúlytalanság visszatükröződése vagy kivetülése, megvilágításba kerül vagy eltávolításra, ha arra van szükség. És sok esetben, valójában, a legtöbb esetben ez is történt. A kapcsolatok nem korlátozódnak a romantikus kapcsolatokra, így volt ez minden területen. Ahogy az egyensúly belép a teremtés rendszerébe, energetikailag mindannyian egy-egy energia újrateremtést tapasztaltok meg. Az energia újrateremtése alapozza meg az új mágneses rácsot, amit arra fogtok használni, hogy magatokhoz vonzzátok új élettapasztalataitokat, amelyek már el vannak vetve az Új Földben. Jövőbeli éned már kapcsolatba lépett veled.

(KT:11:11)


2007. 08.08 – 08.12 KAPUK

A FÖLD MEGKEZDI ÚJ SPIRITUÁLIS CIKLUSÁT

A NEGYEDIK HULLÁM – TÖMEGES FELÉBREDÉS

BOLYGÓSZINTŰ ÚJESZTENDŐ

ÚJ KOZMIKUS NAP TÁRSTEREMTÉSE

A VALÓSÁG ÚJ ÉSZLELÉSE

 

2007.08.08.- OROSZLÁN KAPU  ENERGIA-CSÚCSPONTJA


2007.08.08.-2007.09.11- OROSZLÁN KAPU

PLEJÁDI FÉNYTANÁCS

AZ OROSZLÁN KAPU ÉS A  8:12 DŐKAPU

Augusztus 8-án egy rendkívüli kedvező idő nyílik, átjutni egy másik csillagkapun a Felgyorsult Ébredés Kapuján, a 8:8-as Oroszlán kapun, amely belül, sejtszintű emlékezést hoz minden létezőnek.

A sejtszintű emlékezés, kristálykódokat tárol, tetrahedron (3 oldalú piramis : tetraéder: szerk) formájában, melyeket a DNS mindenegyes csavarulatának codonja (bázishármasok, avagy univerzális, genetikai  kódok) tartalmaz, melyek ott vannak a test minden sejtjében, ugyanúgy az Univerzum minden sejtjében is.

 

Régi időktől fogva az „EMLÉKFELJEGYZÉSEK” mélyen rejtve voltak a Föld testében és rétegeiben, ahogy lent úgy fent is a szent helyeken. Az Anya Mátrix ezen belső élet kódjait, így a az Egyiptomi Nagy Piramis, a Szfinxkszel, a Csillag Őrrel együtt óvta meg. A Szent Geometria kódjainak ismeretén keresztül volt lehetőség a belépésre.

Az Idők kezdetétől fogva, időről-időre hordoztuk magunkba ezt a sejtszintű tudatosságunkat, a szent helyekről, melyek közvetlenül kapcsolódtak a Naprendszerünkhöz.

Csak az anyagi rezgésünk finomabbra váltásának törekvésével kaphatjuk meg ezeket a szakrális energiákat, a Földi utunk emlékezésein keresztül, a szíven keresztül. Minden spirituális eszköz, meditáció, és akár az OM vibrálása, nem hoz sikert önmagában, terméketlen, kivéve, ha a szívünkön keresztül kapcsolatban vagyunk önmagunkkal.

 

Az Univerzum tudata óta, természetünkben kitartók vagyunk, olyan elkötelezettséggel, hogy kozmikus vágyaink akár a nyilak jelzik utjainkat, melyekből számos csillag sarjad ki.

A csillagkaput az emberiség mérhetetlen szeretete, mindenfajta erőkifejtés nélkül, automatikusan hozhatja működésbe.

 

A KAPUT ALKOTÓ ÉGI OBJEKTUMOK

A következő csillagok (szteláris objektumok), amelyek elvezetnek bennünket az emelkedő folyosókon a 8:8-as OROSZLÁN KAPUN.

 

ALHENA (Gamma-Gemini, Ikrek csillagkép, A Fényességes, Fiastyúk Pásztor, Achilleusz ina, Pollux lába, Magor sarkantyúja : a szerk.)

 

ROSETTA NEBULA (Rosetta Csillagköd, Lyra/Lant csillagkép, NGC 2237, 2244 Béta- Monoceros: a szerk)

 

OH471 KVAZÁR ( Auriga- Szekeres csillagkép)

ALHENA: egy útjelző, arra ösztönöz bennünket, hogy a magasabb énünk szellemi igazságát szándékozzuk. Fordulópontot jelez, hogy kiteljesítsük és kinyilvánítsuk azt, hogy hagyjuk el korlátjainkat. Az Alhena energetikailag egy különleges geometriai biztosítékot teremt, amely beállítja a csillagmagok kommunikációs összekapcsolódását. Ez a csillag, átalakulásunkat követeli meg tőlünk. Megkér minket, hogy testesítsük meg saját igazságunk szerinti galaktikus fény átkódolásunkat. Ezt jelentsük ki a felébredés kinyilatkoztatásként, a belső szunnyadó kódoknak.

 

ROSETTE NEBULA/CSILLAGKÖD egy erőteljesen lüktető mágneses mező, amellyel kiterjedhetünk ismeretlen dimenziók éterikus sebességével. Ez egy adóállomás energiájaként terjed ki minden vastartalmú és mágneses szubsztanciába a Földön. A csillagködből az emberiség befoghatja ennek az energiának a kisugárzását, amely molekuláris keringéssel befolyásolja bennünk a vér áramlását. A Csillagköd házai, hatalmas raktárai a galaktikus információknak, amelyek a véren keresztül tükröződve, rendelkezésére állnak az emberiségnek. Erőteljes változásokat képez, melyeket majd sokan felhasználhatnak, és megengedi a megnyilatkozásaink szerint szétáradni, megkönnyítve bennünk a negatív események hatásait és lehetőségeit.

 

 

A QOH471 KVAZÁR: A Lélek küldetését és céljait vetíti ki a lehető legkülönbözőbb meglátásokba és mágikus utazásainkba. Mozgósítja és ösztönzi, darabokban lévő részeinket, a morfogenetikus mezőbe egyesülni. Ez által, hatalmasra növekedhetünk, és meglepetésszerű fordulatokat tapasztalhatunk a történéseinkben. A Kvazár, a Tudatosság Körének, a távoli galaktikus házak multi-speciális kiáradásainak jelzése.

 

Ezek a csillagcsoportosulások, összekapcsolnak, és dimenziókon keresztül szivárognak keresztül, ellátva bennünk rendkívüli lehetőségekkel, de nemcsak a sejtjeink darabkáinak tudatosságával.

 

AUGUSZTUS  8. Egy Természetes Kapu. Semmi rémisztő, taszító, félelmet keltő nincsen benne. Csak a Fény alvó kódjainak egy természetes letöltődése az angyali partokról. Olyan helyre emel bennünket, ahol láthatjuk az eljövendő fényesség pompáját. Augusztus 8.-án fejezzük ki és erősítsük meg szándékainkat, szilárd elhatározással. Ekkor ki fog áradni az ősi Nílus és megtermékenyíti lelked az ÚJ (IDŐK) Táplálékával, amely a fejlődésünkhöz szükséges. Ekkor megláthatjuk, az addig a fátyol mögött rejtőző ÚJ-at, ahogy az valójában létezik, minden űrben, időben és testben. Óz Földje végül a mi saját valóságunkká, válik.

Az Idő felgyorsul augusztusban, és az Idő Mátrixa felemel ismeretlen területekre.

 

2007. Augusztusát, ahogy régen nevezték: a Philadelphiai kísérlet. (1943. aug. 12. : egy hadihajó teleportálása Amerikában a Tesla-technológia alapján: szerk.) Ez az időpont, az Idő transzformációjával, most újjászületést eredményezhet sokak számára. AZ IDŐ EL FOG MOZDULNI. Az Idő össze fog kapcsolni bennünk a meglévő ismereteket és az új ismereteket, és amint ebben a változásban az IDŐ MEGÁLL, begyógyíthatjuk a múltból fakadó sebeinket. Az Időkapu: 2007. Augusztus 12.-én, nyitódik. Minden, ami addig rejtve volt bennünk, az új tudás beáradásával megvilágosítja a szunnyadó kromoszóma magok codonjait. A Múlt és a Jövő, mint kétségbeesett szeretők, kéz a kézben lesznek a Mostban. Most újraélhetik, lehetőségként az újjászülető emlékezést.

 

Ha úgy tetszik, gyűljetek össze ezen az ösvényen, és töltekezzetek fel. Olyan gyümölcsökhöz férhettek, erről a fáról, amelyek talán még 20 évig sem esnek le a Földre.

Az energiák hullámzásával jól eltölthető idő: 2007. Augusztus 8.-tól - Szeptember 11.-ig van hatással mindenkire.

Forrás: Gillan MacBeth-Louthan : Star Gates Open Summer of 2007.

(www.awakening-healing.com)

 

 

2007. AUGUSZTUS 11-16.- A  21. MEGVILÁGOSODÁSI ÉVES KONGRESSZUS

Amint nap mint nap tovább fogtok haladni, egyre jobban fel fogtok emelkedni az Ötödik dimenzió frekvenciáiba, így teremtve meg a Fény Utat, mely kivezeti azokat a visszamaradott lelkeket az őket megvakító sötétségből, akik a Felemelkedést választották. Ezután arra fognak kérni titeket, hogy társuljatok más Fénymunkásokhoz akár fizikailag, akár tudatotok egyesítésével, az Isteni Terv végső szakaszához. Ezt a speciális tervet, egyetlen más Világ - Rendszerben sem alkalmazták. A Fény lények megkértek minket arra, hogy gyűjtsük össze a Fénymunkásokat az egész világból a Gyógyító Láng Portáljába, a Korlátlan Transzmutáció Erejével és az Átlényegítő Isteni Szeretet Lángjával. Ez a Fény Portál Arizonában, Tucsonban van, az Amerikai Egyesült Államokban.

 

A Fénymunkások összegyűjtésének módozata,

a  21. Megvilágosodási Éves Kongresszus alkalmával fog megtörténni.

Ez az esemény a Harmonikus Konvergencia 20. évfordulóján fog lezajlani,

2007 augusztus 11-16 között, Tucson magaslatain, a szépséges  Loews Ventana Canyon, üdülőhelyen.

Mennyei tapasztalatban lesz része minden résztvevőnek. E szent hét során, az egész világ Fénymunkásai fognak válaszolni Szívük Hívására és eljönnek Tucsonba, hogy altrusita módon szolgáljanak azoknak a lelkeknek helyettesítőiként, akik kétségbeesetten törekednek arra, hogy időben átalakítsák kitekert emberi teremtéseiket, hogy átmehessenek az ötödik dimenzióba.

Nagyon lényeges, hogy minél több Fénymunkás gyűljön össze a Gyógyító Láng Portáljánál, Tucsonban, a Korlátlan Transzmutáció Erejével és az Átlényegítő Isteni Szeretet Lángjával, az Isteni Tervnek e szakaszához. Hallgassatok szívetekre és lássátok a meghívást arra, hogy a Fény szolgálatában cselekedjetek.


Ha megkapod a Szív Hívását és eljössz Tucsonba, kérd a Fény Lények segítségét minden szükségletedhez, hogy részt vehess ebben. Amikor életed annak szenteled, hogy Isten Eszköze legyél az Emberiség nevében, a Mennyek Kapui kinyílnak és válaszolnak szívből jövő elhivatottságodnak. Azok közületek, akik össze fognak gyűlni Tucsonban, a Fény Erő Mezején, naponta soha nem tapasztalt módon, felkészítőt fognak kapni ÉN VAGYOK jelenlétetektől. Attól a pillanattól, amikor elhatároztátok, hogy Tucsonba jöttök, földi testeitek meg fognak tisztulni és meg fogják emelni az energiát, vibrációt és a tudatot. Addig a pillanatig, amíg elérkeztek Tucsonba, készen fogtok állni arra, hogy a Fény Mindenható Pentadimenzionális Átalakítója legyetek.

Isteni fényetek maximális pillanata be fog lépni a Tucsonban lévő Portálon keresztül és akkor egy olyan szent teret fogtok teremteni az erős gyógyításhoz, amilyet soha nem élt még át eddig az emberiség.


Isten Fénye fog áramlani a Megvilágosodás Világ Kongresszusán összegyűlt Fénymunkások Szívének Kollektív Lángja által. E Fény egy atomgyorsítót fog képezni és magnetizálni fogják a Fény ezen Erőterében azokat a lelkeket, akiket elborított a saját életükben és a Földön történő tisztulás. E Gyógyulás magába foglal minden harcoló lelket - a Fénymunkástól, a neofitáig, akinek nem sikerült elég magasra emelkednie ahhoz, hogy érezze az Ötödik dimenzió rendkívüli energiáit. Magába foglal minden személyt, aki megszenvedi a tisztulási folyamatot, melyen átmegy a Föld. Ez a csodálatos Gyógyulás fel fogja gyorsítani minden lélek fizikai, éterikus, mentális és emocionális testét, akinek nem sikerült integrálódnia saját Soláris Fény Testébe. Ez meg fogja könnyíteni az utat az ÉN VAGYOK jelenlétének integrálásához, ugyanakkor az Isteni Kegyelemnek egy áldásos aktusa, mely felülmúlja megértésünket.

(MT- MENNY TÁRSASÁGA)

 

2007. AUGUSZTUS 12.- A FÖLD ÁTÁLLÍTJA HOLD-KÓDJAIT

Majd, augusztus 12-én, újholdkor, a Föld átállítja Hold-kódjait, így a lunáris és a szoláris istennői minőséget tökéletes egyensúlyba hozza a Gyémánt Krisztusi férfienergiákkal, melyek kiegyensúlyozására 2007 áprilisában és májusában került sor.

(SCH:0708)

 

 

2007. AUGUSZTUS 12. – 8:12-ES IDŐKAPU

2007. Augusztusát, ahogy régen nevezték: a Philadelphiai kísérlet. (1943. aug. 12. : egy hadihajó teleportálása Amerikában a Tesla-technológia alapján: szerk.) Ez az időpont, az Idő transzformációjával, most újjászületést eredményezhet sokak számára. AZ IDŐ EL FOG MOZDULNI. Az Idő össze fog kapcsolni bennünk a meglévő ismereteket és az új ismereteket, és amint ebben a változásban az IDŐ MEGÁLL, begyógyíthatjuk a múltból fakadó sebeinket. Az Időkapu: 2007. Augusztus 12.-én, nyitódik. Minden, ami addig rejtve volt bennünk, az új tudás beáradásával megvilágosítja a szunnyadó kromoszóma magok codonjait. A Múlt és a Jövő, mint kétségbeesett szeretők, kéz a kézben lesznek a Mostban. Most újraélhetik, lehetőségként az újjászülető emlékezést.

 

Ha úgy tetszik, gyűljetek össze ezen az ösvényen, és töltekezzetek fel. Olyan gyümölcsökhöz férhettek, erről a fáról, amelyek talán még 20 évig sem esnek le a Földre.

Az energiák hullámzásával jól eltölthető idő: 2007. Augusztus 8.-tól - Szeptember 11.-ig van hatással mindenkire.

Forrás: Gillan MacBeth-Louthan : Star Gates Open Summer of 2007.

www.awakening-healing.com

 

 

2007. AUGUSZTUS 13-14. – SZATURNUSZ-VÉNUSZ EGYÜTTÁLLÁSA

A SZERELEM ÉS A SZÉPSÉG ÉS AZ ÉLET ÉS HALÁL ÚJ TUDATOSSÁGGAL VALÓ MEGTAPASZTALÁSA

A TÖKÉLETES EGÉSZSÉG ÉS HOSSZÚ ÉLET EREDETI LENYOMATA AKTIVÁLÓDIK

Ezt követően, augusztus 13-án és 14-én a Vénusz és a Szaturnusz pontosan együtt fog állni az Oroszlán 27. fokán. Vénusz a szépség, szerelem és erotikus energia istennő-bolygója, Szaturnusz pedig az érettség „atya”-energiáját képviseli, hozzá kötődik az idő és a halál minősége. E pillanatban a Vénusz és a Szaturnusz új fejezetet nyitnak a kapcsolatukban, miközben az emberiség új tudatossággal tapasztalja meg a szerelem és szépség, valamint az élet és halál természetét.

Ahogy a végtelenség kódok aktiválódnak, és a tökéletes egészség eredeti lenyomata belép a sejtekbe, az emberiség előrelép, és a fizikai létezéssel újfajta kapcsolatot alakít ki, melyben a tökéletes egészség és a hosszú élet normális és elfogadott lesz. Drágáim, ez nem egy éjszaka alatt fog bekövetkezni, de most vetitek el a magjait egy minden embert érintő újfajta tudatosságnak, amikor saját tudatosságotokban és testetek minden sejtjének intelligenciájában aktiváljátok ezt a tudatosságot.

(SCH:0708) 

2007. AUGUSZTUS 15.

VÉNUSZ VISSZASUGÁROZZA AZ ÚJ FÖLD ENERGIÁIT A GALAKTIKUS KÖZPONTBAN LÉVŐ NAGY KÖZPONTI NAPBA

 

Ezek után, augusztus 15-én a Vénusz az Oroszlán 26. fokán állva felsorakozik majd a Nyilas 26. fokán található Galaktikus Központ, valamint a Plútó mögé. Ez egy lázas és átalakító kapcsolat, melyben a Vénusz visszasugározza az Új Föld energiáit a Galaktikus Központban lévő Nagy Központi Napba, hogy a földi emberiségnek a végtelenség-kódokra és a fizikai átalakulásra irányuló elfogadása és választása a Nagy Központi Napban a galaktikus fénykódok őrzői által vezetett Nagy Akasha Krónikában és a DNS adatbankban feljegyzésre kerüljön.

Ezen a ponton, legdrágábbak, átalakulásaitokat megörökítik, és az emberiség megteszi a Nagy Felemelkedés felé a lépést. Ez egy elkerülhetetlen történés lesz, semmi nem lesz képes feltartóztatni vagy meggátolni azt a folyamatot, melyben a Föld a Fény dimenzióiba lép, és - ahogy az időben haladtok 2012 felé - az Új Föld nagy gyorsasággal megnyilvánul.

SCH:0708

2007. AUGUSZTUS 15. – A CSOPORTTÓL

AZ EMBERISÉG ÚJRADRÓTOZÁSA MEGKEZDŐDÖTT

KEZDÜNK HOZZÁSZOKNI A NULLPONT ENERGIÁBAN ÉLÉSHEZ

MAGUNK ELMOZDULÁSA AZ IDŐVONALRÓL

EGY IDŐN TÚL ÉRZÉKELT ELTOLÓDÁS

MI VAGYUNK A KIVÁLASZTOTTAK, AKIK FELVEZETITEK AZ ÚJ KORSZAKOT

 

Az emberi faj gyorsabb tempóban fejlődik, mint az bármely lény valaha is gondolta.

A MAI NAPON ELŐREHALADÁSOTOK FOLYAMATÁBAN ÚJABB HATALMAS UGRÁS ÉRKEZIK EL. Sokan már kezdik is asszimilálni a magasabb rezgésű energiákat, és újra jól érzik magukat a testükben. Igen, sokan most azt gondoljátok, hogy jónéhányan még mindig küzdenek. Kérjük legyetek tudatában, hogy nincs semmilyen verseny, amit meg kéne nyernetek, és az idő pont tökéletes, minden egyes pillanatban. Hogy jobban megértsétek, mi is áll most előttetek, szeretnénk most röviden összefoglalni a közelmúltban kezdődött evolúciós eltolódásokat, amikkel jelenleg az emberiség küzd.

Az emberiség újradrótozása megkezdődött, és agyatok két féltekéje újradrótozódik, hogy minden korábbinál vékonyabb fátylat tehessen számotokra lehetővé. Ez egy fizikai változás, amit nem fognak teljesen „felfedezni” még sok-sok évig. Röviden, feljavítják biológiai buborékaitokat, hogy azok megtarthassanak egy fejlett emberi formát. Mivel az újradrótozás fizikai szinten zajlik, ezért más fizikai szintekre is hatással van.

 

Mindezek az események hatalmas stresszt okoznak közületek azoknak, akik úgy döntöttek, hogy megteszik az első lépéseket és mutatják az utat másoknak. Ti vagytok az Ember Angyal új fajtája, akik tettrekészen állnak. Előző szavaink voltak a harsona hívó szavai: "És most lépjen be az Ember Angyal!".

 

ÖNMAGATOK ELMOZDÍTÁSA AZ IDŐVONALRÓL

 

Eddig a dualitás mezejében éltétek meg emberi tapasztalatotokat, ami a játszma szükséges része volt. A harmadik dimenzióban szükségetek volt a dualitásra a kontraszt miatt, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy szükségetek volt idővonalra hogy jelképezzétek a végességet. Tudjátok, valójában semmi sem véges. Ez egyszerűen egy szükséges illúzió volt, ami megkönnyítette a harmadik dimenziós életeteket.

Az egész emberiség most szilárdan a Hármasságban helyezkedik el, ahol a fényt és sötétséget egyensúlyba hozza a felsőbb énetekkel való erősebb kapcsolatotok.

Többé nincs szükségetek az illúzióra, amit „idő”nek neveztek.

A lelketek nem ismeri az időt. Habár rendelkezik az idő illúziójában játszott emberi játszma tapasztalataival, valójában időtlen. Nézzétek a dolgokat a mostban, és az idő illúziója eltűnik.

Ez egy időn túl érzékelt eltolódás lesz

Nagyon nehéz egy idő-alapú valóságban felnőtt lénynek eltolódnia egy végtelen-alapú valóságba. Egész gondolkodási folyamatotok nagy része idő-alapú, gondolataitok túlnyomó többsége, pedig a múlton vagy a jövőn alapszik. Persze az egyetlen valóság a jelen, vagy most.

 

Most, ha ránéztek az emberi testre, két agyféltekét láttok. A jobb agyfélteke végtelen, a balt pedig úgy tervezték, hogy biztosítsa számotokra az idő illúzióját, vagy a véges létezését.

 

A bal agyféltekének egyetlen nagyon fontos feladata van, ami nem más, mint hogy mindent, amit megtapasztaltok, elhelyezze az időben. A bal agyfélteke megjegyzi az időt,

 

a jobb agyféltekében pedig ott a kapcsolatotok az Otthonnal. Ez végtelen és az emberi biológia kreatív oldalát képviseli.

 

Az egész újradrótozás, amin az emberiség egésze keresztülmegy, azért van, hogy új kapcsolatokat hozzon létre a két agyfélteke között. Ez szükséges ahhoz, hogy a fizikai test alkalmazkodhasson olyan módon, hogy használni tudjátok magasabb rezgésű lényekként, akikké nagyon gyorsan váltok.

Végülis az fog történni, hogy újraképezitek azt, amit agyatok bal feleként ismertek, hogy létrehozzatok egy nullpontos egyensúlyt. Ez aktiválások során keresztül történik majd biológiátok részeiben, amik mind a végtelen, mind a véges világokban léteznek. Az aktiválások és az egész újradrótozás segít majd sokkal erősebb kapcsolatot létrehozni az agy két fele között.

 

Megtanulni a mostban élni, az idő illúziójának szükséglete nélkül, ez áll most az egész emberiség előtt.

Fejlődésetek egyik legnagyobb eseménye az lesz, hogy megnyitjátok az ajtót az idő és tér más dimenziói számára. Megtanuljátok hogy legyetek multidimenzionális lények, multidimenzionalitásotok pedig újfajta kapcsolatot aktivál az időhöz és térhez

Nullpont - Épp kezdtek hozzászokni a nullpont energiában éléshez.

 

Mikor az örvény eléri az energiaegyensúlyt, nullpont energia van az örvény közepén. Abban a szent pillanatban, az örvény portállá alakul. Ez része minden természetes evolúciós ciklusnak. A nullpont energia az összes energia tökéletes egyensúlya, és a kezdetektől használják a Földön. Még mialatt ezekkel a szavakkal szólunk hozzátok, azalatt is sokan azt gondolják, hogy van negatív energia és van pozitív energia, amik semlegesítik egymást, így hozva létre a nullpont energiát. Ez nem így van.

A nullpont energia mindennek az igazi természete. Emlékezzetek rá, hogy az energia végtelen, így számos dimenzióban létezik. A nullpont energia egy érhető energia, ami az univerzális energia természetes nyugalmi állapotának felel meg, bármilyen formát öltsön is az univerzális energia adott pillanatban.

 

Épp kezdtek hozzászokni a nullpont energiában éléshez. Először olyan érzés, mintha visszatartanának, ez egy másik oka annak, hogy néhányan úgy érzitek megrekedtetek. Az előrehaladás hiányát megrekedésként értelmezitek, mikor valójában lehet, hogy egy nullpontos energiaszintet értetek el. Tulajdonképpen ez a legerőteljesebb pont, amit egy személy elérhet; a meditációnak és számos spirituális gyakorlatnak az a célja, hogy pillanatokra elérjétek a nullpontos energia állapotát. Közelebb álltok hozzá, mint gondolnátok.

 

Ti vagytok azok, akiknek a legnagyobb esélyük volt, hogy változtassanak az emberiség irányán. Ti vagytok a kiválasztottak, akik felvezetitek az új korszakot. Talán úgy gondoljátok, hogy keveset tudtok nyújtani ebben a hatalmas változásban. Mi mégis kivétel nélkül mindegyikőtöknek azt mondjuk, hogy nincs olyan lény a Földön, akinek ne lenne valamilyen különleges, egyedi adottsága, egyben ajándéka az emberiség egésze számára. Arra kérünk most benneteket, hogy foglaljátok el a helyeteket. A szenvedélyetek irányába tett apró lépések segítenek nektek a mostban maradni, amíg el nem kezdtek emlékezni a nullpont energia kezelésére.

 

LW:0708

 

2007. AUGUSZTUS 17.

CSILLAGMAGOK ELÜLTETÉSE, AZ ANTARES 7. DIMENZIÓS, GENETIKUSAN EMLÉKEZŐ TERÉBŐL

A sztelláris, vagy csillagmagok, a tobozmirigyhez hangolódnak, ami képes a mennyei hangrezgéseket gondolathullámokká konvertálni, hogy azokból értelmezhető jelek születhessenek

A Csillagmagok, fényobjektumok, szellemi transzformációt segítik.

CS-L:9


2007. AUGUSZTUS 28.

 

A FÖLD ÉS A SZELLEM TELJES HARMÓNIÁT ÉS KIEGYENSÚLYOZOTTSÁGOT FOG MEGTAPASZTALNI,

A BÉKE TÚLSÚLYBA KERÜL.

 

Augusztus végén, 28-án egy teljes holdfogyatkozásra kerül sor, ekkor a Nap a Szűzben lesz, és a telihold a Halakba esik. Ebben az időben a Föld és a Szellem teljes harmóniát és kiegyensúlyozottságot fog megtapasztalni, és a béke túlsúlyba kerül. Ez a ti választásotok, legkedvesebbek, és jól választottatok! Ünnepeljétek, hogy átlépitek a határvonalat, mivel beléptek az Újba, és ez a Fény nagy kalandja lesz!

SCH:0708


2007. SZEPTEMBER – GF

Az elmúlt néhány év során, ez az agyafúrt, ön-kiszolgáló gonosztevők csoportja vezette világotokat a bajkeverés és rendbontás azon bizonytalan ösvényére, melyet úgy terveztek meg, hogy az csak a barátaiknak, a családjaiknak és az együttműködő üzlettársaiknak kedvezzen. Most az idő végül elérkezik ezen kihívó egyénektől való megszabadulásra, és világotok egy jobb helyre való költöztetésére. Ez a vágy vezérelte Földi szövetségeseinket és minket is, és elégedettek vagyunk, hogy kijelenthetjük, hogy az a planetáris sebesség-váltás amit mindannyian akarunk, végre már majdnem itt van!

hogy képesek legyetek hozzáférni a még mindig javarészt szunnyadó pszichés képességeitekhez. Ugyanakkor, be kívánjuk mutatni egy csomó technológiánkat nektek. Azt tervezzük, megtanítjuk nektek, hogy miképpen működik ez az új technológia, és ezzel egyidejűleg azt is, hogy miképpen tudjátok megnyitni tudatosságotokat a hatalmas új lehetőségek felé.

 

Élvezettel várjuk ezeket a megbízatásokat. Flottaszemélyzetünk teljesen megmutatja magát mindegyikőtök számára. Együttműködésben a mi társadalmi és történelmi pszichológusainkkal, csak azokat választottuk ki a flottánkból, aki különleges adottságot, vagy elegendő háttértudást mutattak az oktató tréningünk programjaihoz.

Minél többeteket egyenesbe akarunk hozni, mielőtt eléritek annak végső stádiumát, amit mi "metamorfózisnak" hívunk. Ez a stádium a Belső Föld kristályvárosaiban fog megtörténni, melyet speciálisan nektek építettek meg az Agarthaiak. Néhányatok a mi flottánkkal fog jönni, ahol vissza tudtok térni a teljes tudatosságba, mielőtt visszapörögtök abba a világba, ami az otthonotok, hogy újra beilleszkedjetek otthonotokat adó világotok galaktikus társadalmába.

 

2007 SZEPTEMBER

Saját magatok megszületésének folyamata zajlik éppen, és bizonyos módon nagyon sebezhetővé váltok. A maszkulin és feminin újraegyesített energiáit szülitek meg saját magatok számára. Azt szülitek meg, amire azt mondhatnátok, hogy a következő létidőtök, de ez nem olyan, mint az eddig megszokott létidők, nem egy olyan létidő, mikor fizikai testet öltötök. Önmagatok következő grandiózus aspektusát szülitek meg, saját tudatotok következő verzióját. Pillanatnyilag a várandósság állapotában vagytok, de hamarosan bekövetkezik a születés, és ahogy a legtöbben ezt már sejtitek, a születés következő fázisa 2007. szeptemberében következik be.

A születés folyamata alatt ti vagytok saját magatok apja és anyja. Ezalatt az időszak alatt óriási kreatív energiákat hoztok be minden részetekből, amik beáramlanak majd énetek új megszületésekor. Ez valami olyan, amit azok az erők, akik azt választják, hogy a dualitásban maradnak, hogy a maszkulin és feminin energiákat egymástól elszeparálva tartják, egyáltalán nem akarnak látni, mert amit ti valójában tesztek az nem más, mint hogy újraegyesítitek saját maszkulin és feminin energiáitokat, és megszülitek új éneteket, amelyik se maszkulin, se feminin sem lesz.

(T84SG)


2007. SZEPTEMBER

2007 EGY MAXIMÁLIS SUGÁRZÁSI PERIÓDUS

EGYIK CSÚCSPONTJA: SZEPTEMBER

9:9, 9:11, 9:18, 9:27, 9: 29


2007. SZEPTEMBER

EGY ENERGETIKAI KÖR LETT BEÁLLÍTVA NÉHÁNY ÉVVEL EZELŐTT

Folytatni fogja a körforgást és a kibontakozást. Rengeteg változáson megyünk keresztül

(T.6:3KT)


2007. SZEPTEMBER- GÁBRIEL ARKANGYAL

Ebben a hónapban arról lesz szó, hogyan engedjetek mindent elmúlni. A változás egy pozitív dolog lesz, ha valóban magatokhoz ölelitek ezt a fogalmat. Ideje megtisztítani magatokat mindentől, ami nincs többé már hasznotokra. Ha önként megteszitek ezt, sokkal kellemesebb fog lenni az eredmény. Ez segít nektek a következő hónapokban, sokkal világosabb döntéseket hoznotok. Sokkal könnyebben megvalósul majd, ha megtanultok semlegesnek lenni. A legerősebb megnyilvánulási mód: a SEMLEGESSÉG. A semlegesség terében látszólag, a mindennemű kapcsolatok elveszítése létezik.

Az a téveszme, amit a változásról alakítottatok ki magatoknak, annak a ténynek köszönhető, hogy tudatosan, a halállal asszociáltátok azt. A halál az, ami megijeszt titeket akkor, amikor arra gondoltok, hogy félreteszitek azt a kontrollt, amit hitvallásaitok és sebzett érzelmeitek korlátai között gyakoroltok.

Arra nem jöttetek még rá, hogy a valóságnak a megközelítése nem engedélyezte számotokra a választás szabadságát. Egy FELADÁST igénylő időben, az alsóbbrendű akaratot sokféle kihívás éri. Ez, az alsó három csakrában lokalizált, vágy akarata. Tehát, ebben az időszakban felszabadítjátok az emocionális test ragaszkodásait -legyen szó akár emberekről, helyzetekről vagy csupán fogalmakról. Ez azt jelenti, hogy be kell mennetek, és kapcsolatba kell lépnetek azokkal az érzelmekkel, melyeknek ellenálltatok és kikerültétek azokat. Szeptemberben, nagyon sok érzelmi támadás fog érni titeket.

Amilyen mértékben hozzászokik a test ezekhez az energiákhoz, térre van szüksége, amit régi emocionális energiáitok megtisztításával fog megkapni.  Gyakorlatilag, arra kérnek titeket, hogy bensőtökben készítsetek helyet saját autentikus ÉN-eteknek. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nagyon gyors ritmusban fogtok áthaladni valóságotok átalakulásának időszakán.  Ugyanakkor fontos, hogy mindenik szakaszon átmenjetek, nem pedig az eredményekre várakozzatok. Egyszerűen, szokjatok hozzá ahhoz, hogy önmagatokkal vagytok, nagyon világosan lássátok magatokat olyannak, amilyenek, vagytok!

Ha mindent megkaphatnátok, amire vágytok, és amire valóban szükségetek van, mi lenne a legfontosabb dolog számotokra az életben? Csak egyetlen dolog. Egyetlen irány. Ez segíthet nektek megállapítani az elsőbbségeket, a számotokra hasznos dolgokat illetően, vagyis amelyek megérdemlik azt, hogy időt és energiát fektessetek beléjük és melyek nem érdemlik meg ezt. E tisztázódások közben, az éterikus test még jobban felébred majd, melynek ténye forgó energia ciklusokat fog teremteni. Ez azért zajlik, hogy minden felgyülemlett és régi dolog felszabaduljon, ugyanakkor nagyobb érzékenységre nyitja meg érzékeiteket és összekapcsol titeket egy magasabb akarattal és vezetéssel. Úgy van összeállítva, hogy segítsen nektek egyre tudatosabbá válni

Tehát, amint szeptember hónapban előrehaladtok, számítanotok kell arra, hogy alkalmatok adódik lemondásokkal való találkozásokra…

Amint egyre tapasztaltabbá lesztek a jelen pillanatában, és az Én Vagyok megélésében, rátértek egy új tapasztalatra, mely teljesen más, mint amit eddig megtapasztaltatok. Ez, multidimenzionális tudatot és összekapcsolódást fog teremteni. A lélek ezen űr-méhe megkeményíti majd mindazt, amit észleltek és megtapasztaltok. Ne aggódjatok! Ezt nem egyedül csináljátok! A felsőbb hierarchiák segítségével rendelkeztek.

 

Ez végül segít majd nektek kapcsolatba lépnetek az élet mágiájával, mely most valóban hozzáférhető. A feladás mindenképpen a legprovokatívabb tapasztalat az egó és a személyiség számára. Ők azáltal tartották fenn az ellenőrzést, hogy újra és újra ugyanazokat a modelleket ismételték meg az életben.

Ez a hónap felkészít titeket arra, hogy egyre kristálytisztábbá váljatok, hogy az autentikus igazság, bensőtökben előtörhessen…

Ugyanakkor megtapasztalhattok bőrviszketéseket, melyek a forgó energia ciklusok következményei. Az angyali part nagyon aktív fog lenni ebben a lemondásban, mivel a növényi királyságot táplálja. Lehet, hogy több lesz a szeizmikus aktivitás, az árvíz és az extrém hőmérsékleti értékek. Testetek megtapasztalhat extrém hőmérsékletet, valamint különböző fájdalmakat, melyek a szívben, nyakban és a koponyaalapban fognak megnyilvánulni. A csecsemőmirigy is egyre aktívabbá fog válni. Dolgoznotok kell a megtisztuláson légzéssel, nyújtó mozgásokkal és hangokkal. Máskülönben ezek a jelenlétbe jövő új energiák igazi betegség tüneteket válthatnak ki.

Ugyanakkor létezhetnek fáradság és kimerülési tünetek, mivel testetek saját energia tartalékait használja az asszimiláláshoz. Számos csődbe jutó szervezetet fogtok látni. Ez félelem és veszteség érzését kelti a körülöttetek lévő emberekben. Ugyanakkor számos álmotok lehet, amint az energiák felszínre kerülnek és felszabadulnak. Tehát, használjátok ki ezt az időt, kedveseim, a tanulásra, a mozdulatlanságban és némaságban való maradásra, hogy szeretettel válaszolhassatok annak, aki VAN! Az üresség érzete, a hónap előrehaladásával növekedni fog.

(Ron Baker)


2007. SZEPTEMBER

A FÖLDI TUDATOSSÁGI SZINT  MEGMÉRÉSE

I.SZ. ÉS 2007. SZEPTEMBER – A TUDATOSSÁGUNK VÁLTOZÁSA

Tóbiás tulajdonképpen a Bíbor Tanács egy csoportjával dolgozik együtt, akik időnként megmérik a Földön lévő emberi tudatosságot. Nagyon érdekes megjegyezni, hogy az emberi tudat folyamatosan magas szinten áll. A mi oldalunkon erre a mérésre egy viszonyítási pontot használunk 2000 éve, ami egy hatalmas változás időszaka volt – és ezt a mértékegységet egyszerűen „egynek” nevezzük. Egyes számnak. Ez az, amikor a modern időkben elkezdtük a méréseket.

Ahogy azt ti is el tudjátok képzelni, 2000 évvel ezelőtt a tudatosság meglehetősen alacsony volt. Ha most bele tudnátok nézni az akkori emberek szívébe és elméjébe, hát igen csak durva gondolatokat találnátok ott. Meglehetősen dimenziót nélkülözőek voltak, hogy úgy mondjam. Nagyon nehezükre esett bármit is felfogniuk a lábuk alatt lévő talajon és az általuk megevett ételen kívül. Tehát ez volt az „1”. A legutolsó mérés alkalmával, ami körülbelül hét hónappal ezelőtt történt, a mérés eredménye magasabb volt, mint 2000. És ez – hogy is fogalmazzak – elképesztő ugrás, egy tudati kvantumugrás a Földön, összehasonlítva a 2000 évvel ezelőtti mérések eredményével. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a tudatosság azóta a kétezerszeresére nőtt.

Ez a változás, ez a világszerte a tudatban hirtelen bekövetkezett változás nagyon sokféle dologhoz vezet. A mai korábbi megbeszélésünkre hivatkozva az történik, hogy a dolgok elkezdenek a felszínre bukkanni. Legyen szó akár szó szerint a barlangok mélyére, az óceán fenekére vagy a föld mélyébe elrejtett dolgokról. Továbbá a hazugságok is a felszínre kerülnek – a régi hazugságok – amiket, nos, nem fogom megnevezni azt az egyházat, amelyik ezeket terjesztette…(Adamus hadarva, szinte a levegőt is visszafojtva elharapva kimondja: „katolikus” – a közönség nagy nevetésére)

Ezek a dolgok most mind a felszínre kerülnek, sőt még a jelenkori üzleti, politikai életben és a pszichológiában is, mindezeken a területeken. Most mindezek a dolgok a felszínre kerülnek, mivel a tudat ilyen magas szinten áll.

T:97


2007 SZEPTEMBER-2008. MÁRCIUS- A FÖLD ÉS AZ EMBERISÉG TUDATOSSÁGI SZINTJÉNEK MEGMÉRÉSE

Az elmúlt hónapban megmérésre került a Földön a tudatosság. Ez rendszeres időközönként elvégzésre kerül, és a Kryon nevezetű csoport vezetésével történik. A legtöbb entitás, akit jelenleg csatornáznak az emberek, szintén részt vett ebben a folyamatban. Nehéz lenne elmagyarázni, hogy ez a mérés pontosan hogyan is zajlik, de ez egy beleérzés, vagy ahogy ezt Saint-Germain mondaná, egy mély alámerülés az emberiség tudatosságába. És ahogy mindegyik entitás mélyen alámerül, és lehetővé teszi, hogy megállapítása begyűjtésre kerüljön tudati szinten, az létrehoz egyfajta mérést.

 

És ez a mérés a mi oldalunkon nem számokban történik, és elektronikus eszközöket sem használunk. Ez egy spektrum terjedelmen belül történik. Ez egyfajta fény tartomány, de nem az általatok ismert fény tartományán belül. És ezen a tartományon belül ez segít számunkra megérteni, hogy hol áll jelenleg az emberiség tudatossága, hogy mi itt a másik oldalon megértsük, hogy mire van szükség a tudat szolgálatához.

 

A tudatosság mérés azért történik, hogy a megfelelő energiák behozatalra kerülhessenek a tudatosság támogatása céljából, vagy ahogy ez a történelem során időnként előfordult, ne kerüljenek behozatalra. Vannak olyan angyali létezők, akik segítenek behozni az energiát, terelik azt, behozzák azt a régi és a nagyon is új portálokon keresztül a Földre, hogy azok reagáljanak az emberek szükségleteire és vágyaira. Ez a tudatossági mérés viszonylag rendszeres alapokon elvégzésre kerül. Ezt angyali rendek követik nyomon igen szorosan a másik oldalon, majd ezt követően az energia a megfelelő módon behozatalra kerül.

 

A földi tudatosság megmérésének hatása van az angyali birodalmakra is, és a nem fizikai birodalmak tudatosság és energia megmozdulásaira is. Tehát ez igen csak jelentős dolog. Olyan ez, mint nálatok a Földön a gazdasági jelentések. A rendelkezésetekre állnak mindezek a különféle mérések, hogy segítsenek nektek megérteni a dolgok állását. Mi is ezt tesszük a másik oldalon.

 

Adunk most egy nagyon tömör történelmi áttekintést: A tudatosság mérésére egy viszonyítási pontot használunk Jeshua ideje óta, de ennek nem Jeshua, hanem az időmérés az oka. Jeshua idejében, körülbelül 2000 évvel ezelőtt megközelítőleg 200 millió ember élt a Földön. És az akkoriban létrehozott tudati viszonyítási pont az egy volt – az egyes (1) szám. Itt most emberi fogalmakat használok. Ezt megelőzően az 1 törtrésze volt. Például i.e. 600-ban a tudati mérés megközelítőleg 0,81 volt.

Az „1” szám jelentősége mindössze annak tudatos szinten való megértése, hogy létezik hármasság, az énnek vannak különböző aspektusai – először is az emberi aspektus én tudata, másodszor az ember isteni természete, harmadszor pedig a minden dolgokban benne rejlő isteni természet.

 

És körülbelül 2008 évvel ezelőtt, az emberiség tudata egy olyan szintre jutott, hogy létezik az ember, hogy létezik a minden dolgok szelleme, és hogy van egy isteni rész, bár akkoriban úgy gondolták, hogy az én isteni része eltávolításra került az emberitől. Ez segített létrehozni az 1 viszonyítási pontot.

 

Ami érdekes az az, hogy mi folyamatosan végeztük ezeket a tudatosság méréseket ezalatt a 2008 év alatt, és közvetlen összefüggésre bukkantunk a tudatosság mérése és az általatok naptári évnek nevezett időszakok között. Vagyis az 1000. évben a tudatosság mérés eredménye is megközelítőleg 1000 volt. 2007-ben az emberiség tudatosság mérésének az eredménye nagyjából 2007 volt. Ez jelentőségteljes, mivel rendelkeznie kell egyfajta fejlődéssel vagy mintával. Voltak olyan időszakok, amikor ez egy kicsit alacsonyabbra vagy éppen magasabbra kúszott, de általánosságban véve mindig követte a naptári éveket, és ez egyáltalán nem a véletlen műve.

 

A tudatosság telítettségi pontja cca.: 2000-ben volt – amikor a mérés eredménye kb.: 2000 volt. 2007-ben az emberiség a szó szoros értelmében elért egy extrém pontot, ami megteremtette egy kvantumugrást, ami egy új potenciált jelent. És természetesen erről ti is tudtok, hiszen ez volt a mi Kvantumugrás eseményünk.

 

Az idők során általában a népesség gyorsabban növekedett, mint a tudatosság. Most, 2008-ban a nemrégiben végzett mérés során az eredmény 2008 volt. Ugyanakkor, a népesség sokkal gyorsabban növekedett, mint a tudatosság. 2000 évvel ezelőtt megközelítőleg 200 millió ember lakta a Földet. Jelenleg megközelítőleg 6, 5 milliárd ember él a Földön.

 

Ez egy érdekes dinamikát hoz létre a tudatosságon belül, ezért most fontos behozni a potenciált, behozni a tudat kiterjesztését, hogy az találkozzon a Földön élő magasabb népességgel. Azt akarjuk ezzel mondani, hogy ahelyett, hogy a Föld tudatosság mérése 2008 lenne, gyorsabb növekedésre van szükség, mivel a népesség száma nagyobb ütemben gyarapszik.

 

A Föld, ahogy azt ti most ismeritek – a fizikai Föld, valamint az elektromágnesesség, a mágnesesség, a Föld portáljai és az összes többi hozzárendelt struktúra, ami segíti megteremteni a Földet – körülbelül 10 milliárd embert képes fenntartani a Föld jelenlegi rendszerei mellett. Most 6, 5 milliárdan vagytok. Ezt a 10 milliárdos népességet körülbelül 2033-ra éritek el, a jelenlegi növekedési arányok és potenciálok alapján. Tehát ez – kiszámolhatjátok ti is – ez 25 évet jelent. Ez a huszonöt év olyan, amit szinte mindannyian látni fogtok ebben az életetekben.

 

Ahhoz, hogy a Föld továbbra is fenn tudja magát tartani úgy, hogy most a felelősség Gaiaról finoman áthelyeződik az emberekre, a tudatosságnak nagyobb tempókban szükséges a továbbiakban terjeszkednie. Új technológia behozatalára van szükség a megnövekedett népesség ellátására, vagy, ahogy a dolgok hajlamosak maguktól megoldást találni, úgy a népesség száma nem mehet túl egy bizonyos határon. Vagy, ahogy ezt ti is el tudjátok képzelni, megnyílik a betegségek, nagy természeti pusztulások és mindezeknek a dolgoknak a potenciálja, ami majd vissza fogja szorítani a népességet egy ésszerűbb szintre. Nem akarok itt most drámai lenni, semmi féle riasztót nem indítok be. Mindössze azt próbálom elmondani, hogy a Földön jelenleg a tudatosságnak… nagyobb iramban kell növekednie.

 

 

Általánosságban véve az emberek erre készen állnak. Nagyon is készen állnak. Amikor most megmértük a tudatosságot, a potenciálokat is megmértük. Ez nincs közvetlenül összhangban a jelenlegi valóság helyzetével, de mi potenciálokat nézünk, és több potenciális adottság veszi körbe most a Földet – és pont ez jelenti a problémát. Nem csak a fizikai Földet veszik körül, hanem a Föld tudatát is. De nem kerülnek behozatalra. Vissza vannak tartva.

 

Az emberek jelenleg általánosságban véve új válaszok után kutatnak. Valami újat keresnek önmagukon belül, de nem tudják, merre keressék a válaszokat. Le vannak blokkolva, frusztráltak, és ami mindennél fontosabb, kétségbe vonják magukat. Ezért aztán visszafogják magukat, és amikor ez történik, akkor az megakadályozza, hogy a technológiai, orvosi, gyógyászati, gyógyítási és élelmezési új potenciálok bejöhessenek a Földre. Ez megakadályozza, hogy a dolgok valósággá váljanak. Ez pedig lényegében visszatartja a tudatosság terjedését, mint ahogy ez most is történik, és ez bizony némi kihívás elé állíthatja a Földet az elkövetkezendő évek során. Ne feledjétek a Föld mostanság – a jelenlegi technológiát, üzemanyag felhasználást és magát a tudatosságát alapul véve, tehát mindezen tényezők figyelembe vételével – körülbelül 10 milliárd embert bír ellátni.

 

Most annak van itt az ideje, hogy megnyíljanak ezek a potenciálok, amelyek már léteznek, és már ott köröznek. Ahhoz hasonló ez, mint amikor megérkezik egy hatalmas ellátmány csomag, de elzárva tartod azt a raktárban, ládákba pakolva, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az egyáltalán ott van. Jelenleg óriási potenciálok vannak az új energiára, és nem valami összeesküvés az, ami ezt nem engedi eljutni az emberekhez. Nem az olaj cégek teszik ezt. Az olaj cégek nagyon is szeretnének új energiához jutni, mert abban a pillanatban kitanulnák, hogyan tudnak ebből profitra szert tenni. Nem félnek tőle. Sőt üdvözölnék, de be vannak ragadva, mivel a tudatosság is bizonyos módon be van ragadva.

 

Úgyis megfogalmazhatnánk, hogy mindezek az ellátmányok ott ücsörögnek a raktárban. Le lettek szállítva a Föld általános valóság potenciáljába, de nem kerültek hasznosításra.

Amikor a múlt hónapban megmértük a Shaumbra tudatosságot, ez a tudatosság meghaladta azt, amit ti 3000-nek kalkulálnátok. A Shaumbra sokkal magasabb tudatossággal rendelkezik, mint az átlag ember, mert ők felfogják, hogy van az emberi én…tudatában vannak az emberi énjüknek, és annak, hogy az nagyon kezdetleges. Shaumbra, ti tudatában vagytok a dolgokban rejlő magasabb, nagyobb erőnek. Felfogod, hogy létezik Isten, hogy létezik szeretet, áramlás és egyesült tudat. Hogy létezik valami az emberi állapoton túlmenően.

 

Azt is tudjátok, hogy létezik az isteni. Hogy van egy isteni részed, és ami ennél is fontosabb, azt is felfogod, hogy ez te magad vagy. Ez nem valami arany angyal, akivel majd a halálod után találkozol. Ez nem egy jó messzire eldugott részed, akit csak nagy nehézségek árán vagy képes megtalálni. Felismered, hogy ez egy olyan részed, aki veled akar és veled is tud lenni ebben a valóságban itt és most. Ez önmagában, plusz mindazok a többi fenséges és nagyszerű dolgok, amiket megértettetek, jóval 3000 felé emeli a tudatosságotokat.

T:98


2007. 09. 01.

AZ ÚJ KEZDETEK NAPJA

(Ronna Price-Kuthumi)


2007.SZEPTEMBER 6.

Szeptember 6-ával kezdődően a teremtés magasabb dimenzióiból való rezgés érkezik. Kiegyensúlyoz, összhangba hoz, és olyan energiákat ébreszt fel, amelyek szunnyadó állapotban vannak a teremtés hajnal óta.

 

(HL:24:Üzenet a Felemelkedett Mesterektől. Dr. Meg Blackburn Losey, Ph.D

Online Üzenet a Felemelkedett Mesterektől. 2007. augusztus 2.)

 

2007. 09.09.

EGYIPTOM – NAGY PIRAMIS  - KUTHUMI MESTER ÁLTAL

KRISZTUS BÉKE TOJÁSÁNAK LEHORGONYZÁSA

Egyiptom egyike azon ősi szívcsakráknak, amelyek visszatükrözik a Mennyei Kozmikus Anya Szeretetét és Isteniségét. Ez az [a hely] ahol lehorgonyoztuk Krisztus Béke Tojását 2007. szeptember 9-én. Egyike ez a legmagasabb oltároknak, mondhatni a Hála [oltárainak egyike] és ez az, amiért most ebbe a térbe hoztunk benneteket. A Királyok Kamrájában lévő energiának hozzáférése van sok fénykapuhoz, és ahogy az Iker Kapcsolódás hangja kiterjed, és frekvenciájában megnöveli egyedi hangodat. Az Iker Lelked Iker Hangját, az Isteni Kiegészítőd, az Isteni Ellentetted [hangját, mely] elkezd megerősödni. Ez a hang elkezdi feltölteni az atomjaidat, a molekuláidat, a DNS-edet, és a tested sejtjeit. Add át magad ennek az egyedi hangnak, ami elkezdi aktiválni a 12:12 átjáró kapuját.

(KT:12:12)

 

 

2007.09.06- 09.20

KVANTUMUGRÁS ÜNNEPÉLY- KUTHUMI MESTERREL- MICHELLE ELOFFON KERESZTÜL

Egyiptom, Izrael, Jordánia: spirituális körutazás

Bővebben: www.thelightweaver.co.za

 

 

 

2007.09.09.-09.18.-09.27.

KVANTUMUGRÁS-AZ ÚJ ENERGIÁRA VÁLTÁS IDEJE

FELEMELKEDÉS, INTERDIMENZIONÁLISSÁ VÁLÁS,

TÚLLÉPÜNK A TÖMEGTUDAT KORLÁTJAIN

AZ EMBERISÉG KÉSZEN ÁLL, HOGY TÚLLÉPJEN A LINEÁRIS ÚTRÓL

 

AZ ALKOTÓERŐKNEK (AZ ENERGIÁK POLARITÁSAINAK) TÖBBÉ

MÁR NEM KELL ELLENSÉGESNEK LENNI

 

 

2007.09.09.- INDIGÓ TUDATOSSÁG AKTIVÁLÁSA

INDIGÓ TUDATOSSÁGÚAK EGYÉNI TERVEI

Ezen a napon minden indigó harcos megkapja konkrét egyéni tervét a Felemelkedés beteljesítésének folyamatában

Egyéni szintű vállalt feladatok, melyek 2007.09.18.-án indulnak


2007.09.09.-INDIGÓ TUDATOSSÁG AKTIVÁLÁSA

Közeledik egy dátum: 2007. szeptember 9.: egy választóvonal. A Szellem által adott dátumok a változás középpontját jelzik. A változás egy lehetőségét jelentik, nem egy konkrét eseményt,

 

2007. SZEPTEMBER 9-E AZ A DÁTUM, AMIKOR AZ INDIGÓ GYEREKEK HOZZÁKEZDENEK „FELADATUKHOZ”.

 

Várnunk kellett addig, amíg elegen lesznek, most pedig már sokan vannak… többségben vannak az Indigók.  Néhányuk már fiatal felnőtt. Megtalálhatjátok őket távoli helyeken is.

2007. SZEPTEMBER 9-ÉN MINDANNYIAN ELKEZDIK „FELADATUKAT”.

EZ A „FELADAT” AZ ÚJ TUDATOSSÁGBA VALÓ UNIVERZÁLIS ENERGIAKÖZVETÍTÉS.

 

Nem olyan esemény ez, amely „egyszer csak” megtörténik… Ez egy fokozatos folyamat, melynek során változást vesztek majd észre a dolgokhoz való hozzáállásukban…

a hatás a tudatosság emelkedése, és ezzel már megvan a közös céljuk. Elkezdik ösztönösen érezni a „feladatukat”. Mint minden dologban, itt is mindegyikük rendelkezik a szabad választás lehetőségével, így azt tehetik, amit kívánnak, de látni fogod a Föld fiataljainak lassú és kollektív mozgalmát, hogy olyan szokatlan dolgokat tesznek, melyek teljesen ellenkeznek azzal, amit jelenleg logikusnak, vagy bölcsnek tartasz.

Izrael, Palesztina, Jordánia, Szíria, Kuvait, Irak, Irán: ezek azok a helyek, ahol az Indigók a legnagyobb változást érik majd el. Ez a dátum lesz az, amikor megkezdik a feladatukat, és nem ekkor látjátok a hatást.Ami korábban nem állt készen, mostanra már elkészült.

Mindez egy új világnézetet tükröz - egy váltást. És az Indigók, nos néhányan közülük már tudnak erről, intuitív módon. Néhányan már alkalmazzák ezt az új gondolkodásmódot… és ez magyarázza azt, hogy zavarban vannak veletek kapcsolatban, akiknek mindig közel kell maradnotok a forrásokhoz

(K:06.01.22)

 

2007.09.09.-INDIGÓ PERIÓDUS BETELJESEDÉSE, KÉK CSILLAG ÉS SZIVÁRVÁNY GYERMEKEK

2007 másik felvillanyozó eseménye lesz az, hogy a bolygón életet formáló tényezőként jelentkeznek a felnőtt indigó-kristály gyermekek, az indigók első hullámából. Azok, akik először a hetvenes évek első felében inkarnálódtak, most jutnak keresztül életükben másodszor a Jupiter bolygó visszatérésén, s így hatalmat nyernek arra, hogy lélekcsoportként dolgozva, mint vezetők, segítsék az Új Föld létrejöttét.

Ebben az időszakban fontos továbbá, hogy megérkezik a Kék Csillag Kristálygyermekek egyre növekvő hulláma. A következő évben a Jupiter és a Nyilas hatására ezek a lelkek a Galaktikus Mesterek energiájának birtokába jutnak.
Ezek a drága lelkek a Szivárvány Kristály gyermekekkel fognak dolgozni, hogy fenntartsák az energiát az Új Föld számára, miközben ti és az indigó felnőttek belekezdtek annak megteremtésébe.
(lásd: bővebben: 2007 összefoglaló: Celia Fenn-Mihály Ark)

 

2007.09.09 – 09.18. –09.27-KILENCES IDŐCIKLUSOK- ÚJ UNIVERZÁLIS CIKLUS

1998-2007, 2008-2012-2016 KILENCES IDŐCIKLUSOK

Azonban elmondható, hogy a tudatos fejlődés mostani spiráljai a kilencéves spirálokon alapulnak.

2007.09.09-09.18.-09.27. : 9:9:9

De, mielőtt a Kilencesről beszélnénk, hadd mondjuk el, hogy az isteni vagy kozmikus törvény a bőség, a virágzás és a szeretet törvénye

Bármely változás, mely az emberiséget a kozmikus pulzáláson keresztül megtapasztalható kozmikus törvények felé vezeti, magától értetődő természetességgel fog több bőséget, virágzást és szeretetet létrehozni, nem pedig az ellenkezőjét.


Ekképpen a Kilences kreatív ritmusa a galaxisban, mint a lehetőségek kreatív spirálja jelenik meg. Számrendszeretek is a kilences elvén alapul, amikor például egy hónap napjait számoljátok, észreveszitek, hogy abban is körülbelül megjelennek a kilences ciklusok. Minden ciklus lehetőséget ad a számotokra, hogy belépjetek a tapasztalásnak és a megértésnek egy magasabb szintjére.

 

Azonban elmondható, hogy a tudatos fejlődés mostani spiráljai a kilencéves spirálokon alapulnak.

Az a ciklus, amely 1998-ban (9) kezdődött, 2007-ben (9) ér véget.

Egy újciklus kezdődik 2008-ban (1) és ér véget majd 2016-ban (9).

Ebben a ciklusban a kulcs-év 2012 lesz.

Így láthatjátok, hogy a kozmikus időben a spirálokon és ciklusokon belül is spirálok és ciklusok ismétlődnek.

Mostanában tapasztaljátok meg a tavaszpont precessziójának 26.000 éves hatalmas ciklusa beteljesedését is.

Továbbá a maja és egyiptomi naptárakban szereplő ciklusokét is. Ezekben a ciklusokban minden az Isteni Akarat szerint áramlik. Amikor az emberek tudatosan lesznek képesek ezekhez a ciklusokhoz igazodni, több könnyedséget és harmóniát fognak érezni.

(SCH:07:06VK2)


2007. 09.09- 09.18.- 09.27.

Kilences rezgéslánc, amely lezárja a régi energiák világát, beteljesíti összes feladatainkat, szerződéseinket

 

 

2007.09.09.-09.27.-A 9:9:9 HARMÓNIÁJA

EZ AZ IDŐSZAK LESZ A VÉGSŐ MEGTISZTULÁS ÉS LEZÁRÁSA ANNAK A CIKLUSNAK, AMELY 1999-BEN VETTE KEZDETÉT

(m: a Felemelkedés 24 (12:12) ill. 25 éves terminusának az utolsó negyede kezdődött el és 2007-2012 között az úgynevezett Kvantumugrás folyamatával teljesedik be, a Föld és az Emberiség magasabb tudatszintre kerülésével)

2007. SZEPTEMBER 9 – 999- ANDROGÜN RÁCSOK LEHORGONYZÁSA

A MAI NAPON SZERETETT ISTENI KIEGÉSZÍTŐM, JESHUA ARRA KÉR HOGY MONDJAM EL, HOGY NINCS TÖBBÉ OLYAN DOLOG HOGY KARMIKUS SZERZŐDÉS MÁR EGYETLEN GYERMEK SZÁMÁRA SEM. Nem kell hogy visszaélést tapasztaljon vagy elszenvedjen, a felelősség egyedül a felnőtteké, hogy ők eldöntsék, mit is kezdenek a hatalmukkal. Most érkezett el Krisztus földi visszatérésének az ideje. A 9.9.9 megünneplésével Krisztus visszatért a bolygóra. Krisztus valamennyiőtöket átölel a fény összes dimenziójában és a mi köötelességünk átnyújtani ezt a fényt mindenkinek.

Most aktiváljuk a fény 12 rendszerét, a magasabb tudás 10 kristályát, és a tevékenység 12 magját, amelyek a csakrákban helyezkednek el, és azt a 12 magot, amelyeket a várandósság állapotában tartunk, annak jelképeként, hogy miként integráljátok az új fényt, az ősi bölcsességet, és hogy megértettétek azt a tudást és azon szándékokat, amelyek a jövőtöket fogják létrehozni.

A mai nap, fordulópont a Planetáris-tudatosságban.

Ez a fordulópont, az emberek milliárdjainak adja meg a lehetőséget, hogy választhassanak a félelem ösztönzői és a szeretet indítékai között, és sok, ezen lehetőségek közül folyamatosan kínálja magát az átkelés nagyon fontos időszakában.

 

Említettem már azt, hogy ez a ti szabadságmenetetek.

Itt a ti időtök, hogy a szabadságot válasszátok és arra, hogy felismerjétek az egyetlen dolgot, amely a szabadság között, és köztetek áll, a régi dolgokhoz való ragaszkodást.

A mai aktiválás felfedi előttetek, hogy mihez kapcsolódtok, hogy minek vagytok a rabjai, hogy mibe keveredtetek bele. Melyek azok a dolgok, amelyek gátolják, hogy a szabadság útjára lépjetek.

És a mai napon szeretett isteni kiegészítőm Jeshua arra kér, hogy mondjam el nincs többé olyan dolog, hogy karmikus szerződés, már egyetlen gyermek számára sem. Nem kell hogy visszaélést tapasztaljon vagy elszenvedjen a felelősség egyedül a felnőtteké, hogy ők eldöntsék mit is kezdenek a hatalmukkal. Most érkezett el Krisztus földi visszatérésének ideje, a 9.9.9 megünneplésével a Krisztus visszatért a bolygóra.

 

A Krisztus valamennyinket átölel a fény összes dimenziójában és a mi kötelességünk átnyújtani ezt a fényt mindenkinek. Mindazoknak, akik hajlandók meglátni azt és azoknak akik nem hajlandók meglátni, de mégis lehetőséget kell nekik adni erre, hogy érvényesülhessen a szabad akarat. A visszaélések minden egyes szerződése teljesen érvénytelen, töröltetett, és mostantól nem létezik. Ez felgyorsítja a felébredés isteni folyamatát a bolygó számára és a gyermekek most igazi hatalmukba, emelkednek. Ezek a megszentelt lények a szülőket eddig soha nem látott mértékben állítják kihívások elé. Különösen azokat a szülőket, akik úgy döntenek, hogy továbbra is a felejtés mély szendergésében maradnak.

 

Sok gyermek érkezik a világra, aki egy szülővel vagy szülő nélkül nő fel. Mesterek hulláma érkezik, akik inkább árván nőnek fel, minthogy újra álomba essenek. Az amit ezek a gyermekek formájában most belépő mesterek tesznek azt kéri tőletek, a tudatos lényektől, hogy biztosítsatok eszközöket, amelyeken keresztül megérkezhetnek és fejlődhetnek. Szóval cselekvésre szólítanak benneteket! És itt az ideje, hogy tiszteljétek a kapott sugalmazást.

A fény tükrözi a fényt. Szóval, amikor a mai napon szemben áll egymással az iker láng a szoláris energia és a lunáris energia formájában, akkor a szívük megérinti egymást és új láng születik. Ez az aranykor lángja. Ez a fáklya minden lélekért lobog, aki a szabadságba vezető utat választotta. Ez a fény nektek ragyog. A bennetek élő fény visszavetül, visszatükröződik rátok. A DNS-etekből kiszabaduló energia átjárja, áthatja a testetek molekuláit és atomjait és változást idéz elő az atomok közötti térben. Amint az atomok közötti mezőkben bekövetkezik ez a változás, az atomok  átkapcsolnak egy másfajta vibrációra és ez a vibráció a magasabb rendű tudatosság magasabb rezgéseit fogja kibocsátani.

Ami a testetek másodpercenkénti rezgés számát a Föld bolygón nagyon régóta nem látott mértékig megemeli.

A mai napig a teljes emberi népesség csupán egy század százaléka töltött valaha is egy  életet saját isteni kiegészítőjével. Ha már volt szerencsétek az énetek ezen aspektusához, akkor igazolhatjátok ennek a magatokhoz vonzott ajándéknak a lenyűgöző voltát. Ismerjétek be, hogy mi  mindent meg nem tennétek azért, hogy egymást testileg vonzzátok. Ennek az aspektusotoknak a tagadása viszont valószínűleg a legostobább dolog amit ember egyáltalán elkövethet. Ez egyben a legnagyobb sértés is a férfi Isten vagy Istennő felé, mivel ők úgy rendeztek minden isteni pillanatot, hogy mindketten újra együtt  lehessenek.

 

Az isteni kiegészítők testi találkozása rendkívül sajátos és becsülendő, egyetemes univerzális szerződés. Egyesülésük pedig éppannyira elkerülhetetlen mint amennyire létfontosságú. Igazság szerint ez eleve elrendelt és semmi sem tarthatja őket elkülönülten. A kettőjük közötti szeretet ereje a földön található legerősebbek egyike. Amikor két ilyen egyed együtt járja az élet ösvényét, és együtt szolgálnak, tanítanak és társ teremtenek, az a leghatékonyabb munka amit egyáltalán emberi formában  el lehet érni.

A mai nap jelenti az Én kezdetét.

Jogotok van ahhoz, hogy minden egyes anyagi és fizikai szüségletetek teljesüljön.

Ahhoz, hogy mesterekké váljatok, uralnotok kell anyagi világot!

Az anyag, nem uralhat titeket!

Az anyag mesterei vagytok, és mostanában ez számít!

Mert ha folytatjátok erőtök átadását, valamiféle hiány, vagy szegénységszerűségnek, akkor mit fogtok mutatni a világnak?

Azt fogjátok mutatni, hogy a harmadik dimenziónak hatalma van fölöttetek.

Ti vagytok a hatalom! Ami meghatározza

A Világ felszabadítása a Magasságos Istennő szabaddá tétele nem egy nő, vagy egy férfi önálló utazása. Nem egyéni feladat a Fény átnyújtása a többieknek. Mindegyikőtök része, az EGY-nek. Mindegyikőtök a Nagy EGY! Együtt alkottok egy hatalmas és Isteni-tudatosságot, és az nem az egyének számára lett kitalálva. Ez az energia nem egy elitista csoporté, ez olyan fajta tudatosság, ami elválaszt benneteket az emberiségre váró nagyobb tervtől. Nem mindenki kész ezt elfogadni. Ami aztán olyan érzetet teremtett, hogy van egy olyan energia, amelyik csak néhány kiválasztotté.

Arra kérlek Benneteket, hogy változtassátok meg ilyenfajta gondolatmintáitokat, és öleljétek magatokhoz azt a tényt, hogy készen álltok erre.

 

Ti vagytok a Csillag-magok.

Azok, akik ezt a vibrációt hordozzák. Ti nyújtjátok át az embereknek, bárhol is vagytok.

Amikor az androgün tudatosság 4. rácsa eléri a Föld Anya testének szintjét, akkor új ciklus kezdődik. Olyan ciklus ez, amelyik megnyitja a folyékony szeretet 6. univerzumának kapuit, egy annyira isteni világ kapuit, amilyet az emberi szív eddig elképzelni

Ti mind azt választottátok, hogy a szabadságba léptek.

Mindegyikőtök a Fény jelzőtüze, a Fény világítótornya azok számára, akik követik majd a lábnyomotokat, ahogyan ti is azt választottátok, hogy követitek az előttetek járó Nagy Mesterek lábnyomát. Mindegyikőtöknek van egy-egy olyan Isteni Terve, amelyik teljesen aktív. Olyan terv ez, amelyet tiszteltek, olyan, amely arra szólít fel, hogy válaszoljatok a minden dologban jelenlévő Isteni Nőiesség Isteni Fényének új szintjeiről kiindulva.

Ez, az általunk említett szeretet nem korlátozódik a romantikus szerelemre, vagy a gyermekekkel, vagy a közeli hozzátartozókkal szemben érzett szeretetre. Arról a szeretetről beszélek, amelyik tiszta, amelyik feltétel nélküli, és amelynek jelenlététől elhamvad a sötétség. A létezés, minden egyes illúziójának fátyla, egy milliomod másodperc alatt eltűnik. Örömmel mondhatom, hogy ti már valamennyien a legjobb úton haladtok afelé, hogy kapcsolódjatok ennek a szeretetnek az erejéhez.

Most éljük annak idejét, amikor az Egyensúly, a maga tiszta lényegében megmutatkozva visszatér a Földre.

(KT-AND)


2007 SZEPTEMBER 16-17 ÉN

„Ide kívánkozik egy nem mindennapi élmény a navajokkal kapcsolatban.

Navajo területen, Taosban New Mexicoban történt, 2007 szeptember 16-17 én a quantum ugrás megünneplése alkalmával. A világ 38 országából 800 shaumbra gyűlt akkor ott össze az eseményre. 16-án este 6 óra körül tizenegynéhány shaumbra a várostól északra, a navajok szent területén lévő termálvizű barlanghoz látogatott. Ida (Bogota, Columbia) Shaumbra szavaival: "Egyszer csak megtelt a barlang levegője elektromossággal és vibráló fénypontok nyüzsgése töltötte ki a teret. Hihetetlenül felemelő érzés volt! A navajok megérkeztek" Eszter (Zürich, Schweiz) shaumbra élménye: " 16-án este 6 óra körül érkeztem a Don Fernando Hotelba. Nagyon fáradt voltam és ruhástól elnyúltam az ágyon és nyomban el is aludtam. Hatalmas fény vett körül és az a fény furcsa repülő alkalmatosságokból áradt. Rengeteg fénylény szállt ki belőlük és az maga volt a csoda! Gyönyörű fényben lebegtem."

A navajok akár csak a galaktikus mayak, mielőtt fénnyé váltak és elhagyták a Föld síkját megígérték, hogy amikor eljön az ideje, akkor visszajönnek segíteni az emberiségnek. És az idő elérkezett!

2007 Szeptember 17-én volt a megnyitó ünnepség, ahol azték táncosok is felléptek. A teremben csodálatosan tömör magas vibrációjú volt az energia, és amikor az azték táncosok felsorakoztak hirtelen emelkedetté vált minden, pulzáló fénypontok jelentek meg a táncosok körül és mindenütt, mindenki szíve csordulásig telt szeretettel, pillanatok alatt a 800 shaumbra összefonódva, egymást átölelve álltunk ott, szívünk egyszerre dobbant, a levegő a szeretet rózsaszín fényében vibrált, a navajok megérkeztek és tiszteletüket tették a Shaumbra összejövetelen.”

( Sári Izabella: http://espavo.hu/node/5591)


2007.09. - 18. - 27.

A VÁLTOZÁS ÓRIÁSI ÜNNEPSÉGÉNEK EGY VIBRÁCIÓS NAPJA

A 9-ES VIBRÁCIÓ, VALAMINEK A VÉGÉT, BEFEJEZÉSÉT JELENTI. Ez történik minden 9. évben.

2007. 09. 18. 27. OLYAN NAP, AMIT A FÖLDÜNK MEG FOG ÜNNEPELNI

A VÁLTOZÁS ÓRIÁSI ÜNNEPSÉGÉNEK EGY VIBRÁCIÓS NAPJA/ SZABVÁNYA 2012 FELÉ

(K:07NYK)

 

2007.09. - 18. - 27. – A TISZTA SZERETET HULLÁMA

999: A TISZTA SZERETET HULLÁMA

9: A FELÉBREDÉS IDEJE

99: A FELEMELKEDÉS LÉTIDEJE

999: A FELEMELKEDÉS LÉTIDEJÉNEK FELÉBRESZTÉSE

SZTELLÁRIS FELEMELKEDÉS A MOSTBA

(Ronna Price - Kuthumi-Pallas Athena: 999)


2007.09. - 18. - 27.

Az első jelentős pillanat a 9-9-9 harmonikus, vagyis a szeptember 9-i energiák lesznek, melyek visszhangja 18-án és 27-én is érezhető lesz, a teliholdat követően. Ezen időpontok tudatossá tesznek benneteket az 1998-ban kezdődött Átmeneti Ciklus beteljesedésére, illetve végére, valamint az első Új Föld ciklus kezdetére.

EZ MOST A VÁLASZTÁS ÉS NÖVEKEDÉS IDEJE

(SCH:07:09)

 

2007. 09. 09. -18. - 27. KVANTUMUGRÁS

A Maják szerint a 4. Világ befejeződött, 1987. augusztus 16.-án, a Harmonikus Konvergencia Napjával. Ettől a ponttól kezdve a Föld lényeges változásokon keresztül megy át, amely 2012. decemberi napfordulóig tart majd. Ekkor az Idő Újjászületik, és elkezdődik a Világ 5. korszaka, amikor is az Emberiség harmóniában él majd önmagával és az Anyafölddel, és Egyesül és Eggyé válik életében a Fénnyel.

A Kvantumugrás (2007.09. 09. – 18. – 27.), többeknek, és akik ezt választották, személyes szinteken, erre az eseményre, nagy változásra, segített bennünket felkészülni.

Az emberi evolúció eseményeiben, már érezhetőek a természet változásai, és a Maja előrejelzések ebben, mint mértékjelzők mutatkoznak meg.

(Forrás: Smith, Andrew: 2012 and Beyond: A New Golden Age?

www: awakening-healing.com)

 

 

2007. SZEPTEMBER 11. – RÉSZLEGES NAPFOGYATKOZÁS

A következő erőpont a szeptember 11-i újholdkor, és az ekkor bekövetkező részleges napfogyatkozáskor lesz. Ebben az időpontban a régi ciklust lezáró és az újat megkezdő napkódok integrálódnak a bolygószintű kollektív tudatosságba, és az emberiség készen fog állni az Új Föld ciklusba történő belépésre.

(SCH:07:09)


2007. SZEPTEMBER 13. – MÁRIA MAGDALÉNA- KUTHUMI

A FÖLD PLANETÁRIS HÁLÓJÁNAK AKTIVÁLÁSA

(KT-MICHELLE ELOFF)

 

2007. SZEPTEMBER 13-21 KÖZÖTT (Tetőpontja: szeptember 18)

HATALMAS ÚJRAHARMONIZÁLÓ, ÁRTALAKÍTÓ ENERGIAHULLÁMOK ÉRKEZNEK A FÖLDRE

Melynek hullámai egy új vibrációt keltenek

A világunkat átalakító és megváltoztató, magas tudati szárnyalás

KOZMIKUS AKADÁLY NÉLKÜLI TSUNAMI ÁRAD KI AZ ENERGIÁKBÓL

Jelentős természeti eseményeket, szélviharokat, áradásokat hozva

(Felemelkedett Mesterek: 2007. : Meg Blackburn Losey)

 

2007. SZEPTEMBER 14.- HASADÁS A TEREMTÉS SZÖVETÉN

Szeptember 14-én egy nagyszabású mennyei esemény történik.

A ti időtök szerint szeptemberben lesz egy másik főbb átalakulás. Más jellegű lesz, mint azok, amelyekről már beszéltünk veletek. Szeptember 14-én reggel 6 óra 2 perckor az USA keleti partvidékének, azaz a 75-ik délkör zónaideje szerint hasadás keletkezik a teremtés szövetén. Ezzel egyidejűleg, e hasadás begyógyítására anti-anyag tölti meg a keletkezett hasadékot, amely vákuumhatást idéz elő.

Ahogy a vákuumhatás beáll, be kell indulnia bizonyos kiegyensúlyozó folyamatoknak a föld belsejében. Ez nagy erősségű földrengés formájában nyilvánulhat meg a természetben, és az időjárásra is befolyással lesz.

A testetekben is érezni fogjátok ezt az átalakulást, még akkor is, ha csak kis mértékben vagytok éberek, mivel ahogyan megnyílik a hasadék, majd megtelik antianyaggal, megkönnyebbültök, és kozmikus energia tölt el benneteket.

 

A vákuumhatás során fényenergiával telítődtök. Megtisztultok, átmos benneteket, és felkészít azokra az energiákra, amelyek még csak ezután következnek.

Az ezután következő energia a végtelenség szimbolikus nyelvét hordozza. Egyszerre tanár és diák, anya és gyermek, béke és békétlenség, szeretet és szeretetlenség, vágy és beteljesedés. Az az energia, amely a fény nyelvével érkezik, mindnyájatokban olyan tudatösvényeket nyit meg, amelyekről nem is álmodtatok. Ösvényeket, amelyek, ha akarjátok, elvezetnek Magasabb Lényetekhez létezésetek okán. Ezek az ösvények teli lesznek azokkal az útmutatásokkal, amelyeket a szimbólumok tartalmaznak. Az útmutatások egyek lesznek veletek, és ti egyek lesztek az útmutatásokkal.

Milyen üzenetet hordoznak a szimbólumok? Bennük rejlik minden, ami valaha történt, ami valaha történhet. Végtelen lehetőségek állnak rendelkezésetekre, hogy megváltoztathassátok az életeteket, sőt a világot, amelyben éltek. Végtelen mennyiségű információt, amelyek elvezetnek Fényesebb Lényetek és az Egyben rejlő biztonság felé.

Egészen eddig a többségetek elkülönült lénynek látta magát a teljességtől. Ez tévedés, tudjátok? Az elkülönültség csak látszat, amely ellentétben áll az időtlen igazsággal.

Ahogy magadba fogadod a hasadék megnyílásakor a yin és yang erőket, a fényt, újabb nagy energiahullám mossa át helyi valóságotokat, amely az isteni mintázat kódjait hozza magával.

Ezek a kódok nem írhatóak le a ti világotok nyelvével. Leginkább egy térképre hasonlítanak, amely saját istenségetek állapotaihoz vezetnek.

 

Ahogy naprendszeretek bolygói folytatják útjukat az eredeti kezdetponthoz, a galaktikus centrumhoz, a fény felerősödik bennetek. Ekkor már a föld is elkezd átalakulni. Erre Igazi Lényetek is reagál, és vagy hagyjátok magatokat sodorni az árral, vagy belehajíttattok a káoszba, mivel az örvény szélei erőszakos természetűek, és hatalmas energiák mozdulnak meg ebben a több dimenziót átfogó drámai változásban, amelyhez még nem volt fogható. Ahogy a hasadék a teremtés szövetében megtelik anti-anyaggal, ti pedig ezzel egyidejűleg megteltek fénnyel, a dimenziókat elválasztó határok egymásba folynak, átmenetileg összegabalyodnak, és az idő, ahogyan eddig ismertétek, finoman szólva zavaróvá válik. Legalábbis a kozmikus mosthoz képest. A létsíkok felnyílhatnak, akár az átmeneti összekeveredés szintjéig is.

 

Végtelen Lénnyé válásotok lehetősége együtt érkezik a teremtés szövetén megjelenő hasadással.

 

Ahogyan teremtesz, úgy élsz. Ahogyan élsz, úgy veszed magadhoz mindazt, ami szent, mindazt, amit választasz.

A kulcs a választásban van. Ösztönösen választasz, a pillanat csábításának engedve, vagy múltbéli tapasztalatok által vezetve, vagy tudatosan döntesz saját utadat és a legfőbb jót tekintve mind a magad, mind mások számára? Döntésed mindenki mást befolyásol, mivel te is az Egy része vagy, te is mindenki más vagy. Mivel te vagy az isteni forrás, amelyből minden dolog származik, istenséged felhatalmaz, hogy a Teremtő légy, akit egész életedben kerestél.

A választási lehetőségek pedig végtelenek, akárcsak te. Mondd ki a nevedet az egész teremtés előtt, és élj azzal a jogoddal, hogy eggyé válsz mindazzal, ami van, a valóság Teremtőjévé válsz. Ezt szeretetteljes alázattal, szenvedéllyel és szívedben békével tedd!

Anthahalai. - Megíratott.

(HL:24:Üzenet a Felemelkedett Mesterektől. Dr. Meg Blackburn Losey, Ph.D

Online Üzenet a Felemelkedett Mesterektől. 2007. augusztus 2.)

 

 

2007.09.14.-FÉNY NYELVÉNEK ENERGIÁJA

Nagy Felemelkedést hozó, kozmikus energia hullám érkezik a Teremtés központjából.

Anti-anyaggal töltődik fel a Föld, és egy vákuum állapotot hoz létre. Bensőkben egyensúlyba kell lennünk, és ezt manifesztálni a bolygónak. A vákuum hullám fel fog tölteni bennünket fény energiával és nagy tisztulásokat hoz létre. A FÉNY NYELVÉNEK ENERGIÁJA, amely felnyitja az addig nem járható ösvényeket, és amely eljut minden létezőhöz. Egyesíthetjük női és férfi oldalunkat. Legyünk békességben és lovagoljuk meg az áramlatot. Az energiák feltöltődnek és Transzdimenziós változásokat hoznak.

(F: Mesterek üzenetei: 2007.07.03. www. Awakening-healing.com)

 

 

2007. SZEPTEMBER 18.-IG-FÖLD VÁLTOZÁSAI

Földrengések, vulkánkitörések, forgószelek, áradások

A hatalmas, elzárt energiák elengedésének módja a Föld aktivitásán keresztül

Hogy hogyan és milyen mértékben történnek meg, az kizárólag az emberiségtől függ

Ez a tendencia 2007. Szeptember 18-áig folytatódik

Nem kell drámákba esni ezekkel a változásokkal

(T:6:1K)

 

2007.09.18

ENERGIA KVANTUMUGRÁS-AZ ÚJ ENERGIÁRA VÁLTÁS IDEJE

 

MI MÁR MEGCSINÁLTUK MINDEZTAZ ÁTALAKULÁST AZ ÚJ ENERGIÁRA MEGÉRKEZTÜNK, FELEMELKEDTÜNK

BEFOGADTUK TELJES TEREMTŐI MIVOLTUNKAT

MEGTETTÜK A TELJES KÖRT

Azért tűnik még befejezetlennek, mert:

MERT MEG IS AKARJUK TAPASZTALNI

KERESZTÜL MEGYÜNK A TAPASZTALÁSON

TEREMTŐI VÁGYAINK ALAPJÁN

ÉLVEZHETJÜK A TAPASZTALÁST

NINCS SEMMI AMI ELPUSZTÍTHATNÁ

NINCS SEMMI AMI ELVENNE BELŐLE

AZ ODAJUTÁS TAPASZTALATA VAN MÉG VISSZA

A 144.000 PRÓFÉCIÁJA BETELJESEDIK

2 útja van ennek a tapasztalásnak:

1, Nehezebb Út: a Mártírok Útja, A Szenvedés Útja, Kereszt a nyakunkon

2, Könnyebb Út: A Szinkronicitás Útja, Félelemnélküliség, A Bőség Útja, Sugárzó Tanítói Létünk

A Shaumbra 2003-as közvetítés: Új energia szerint, annyira felgyorsult az idő, hogy programváltozás lesz a dimenzióváltás ideje (kvantumugrás) kapcsán, ami akkor látható:2007.09.18, azaz

3 9-es=27=9 idején kezdődik, de a körülményektől függően az akkor úgy látszik

egy nagyobb váltás fog történni az emberi tudatosság minőségében

a dolgok felgyorsulnak és megváltoznak körülöttünk

lesznek olyanok, akik nem bírják a magasabb vibrációt, és sokan eltávoznak körülöttünk

(Tóbiás:4:11)


2007. SZEPTEMBER 18.

A HELYI UNIVERZUM SŰRŰSÉGE ELÉRTE A MAXIMUMOT ÉS ELKEZDETT ÚJRA FINOMODNI AZ EGYSÉGBE

2007- DIMENZIÓVÁLTÁS

Néhányan a dimenzióváltást 2012-re jósolják. A Szentírásnak  az értelmezésében úgy értelmezhető, hogy ez a dátum 2006-ban lenne. Mi most úgy látjuk, hogy ez 2007 késő nyarán lesz. De ez egy mozgó időpont. Ez az elkülönülés egy mozgópontja. Tehát ne várjatok semmiféle különlegeset. Ez nem a világvége. Ez az Új Energiák kezdete. Ez egy teljesen Új időszak kezdete. Ez egy Új tudatosság kezdete a Földön. Néhány ember egy nagyon nehéz időszakot tudhat majd magáénak ezzel. Néhányan lázadni fognak ellene. Sokan el fogják hagyni a bolygót. De , ti, Shaumbrák, a munka miatt, amit végeztetek, és a mi összejöveteleink miatt meg fogjátok érteni, hogy ez csak egy teljességgel Új Energia, melybe most léptek. Újra emlékeztetünk még egyszer benneteket, kérünk, ne vegyetek részt drámákban és mindezen összeesküvés - elméletekben. Ez egyszerűen az isteni tudatosság fejlődése.

(T:5:1K )


2007.09.18.- DIMENZIÓVÁLTÁS

"-Ne billenjetek ki az egyensúlyból azoktól a dolgoktól, melyeket az újságokban olvastok, vagy a televízióból hallhattok. Ez mind része ennek a folyamatnak-amikor az időben előre haladunk és az arany kapuk megnyílnak, mostantól számítva kb. négy év múlva (2003-tól számítva).

 

Ez az Új Energia megvalósulása, az ember és a Szellem egyesülésének létrejötte... a tudatosságban bekövetkező kvantumugrás ezen idejében, mely az egész emberiségre fog hatni.

Amint azt már említettük korábban, ez nem az, ami azon a napon történik. Ez annak a történésnek a lehetősége, mely az után a nap után jöhet létre.

 

A dolgok elmozdulnak egy rezgési energiából, ahol az energiák leválnak egymásról, hogy létrehozzanak egy vibrációt, mely megteremti a ti valóságotokat. Ez meg fog változni... lassanként... apránként. Nem egy éjszaka alatt fog megváltozni.

 

Az Új Energia dinamikusan be fog épülni a valóságotokba. Ez egy olyan energia, mely jelenleg létezik a részecskéid között lévő üres térben...ott van egy semleges állapotban. A tudósok nem látják. Tudják, hogy valami van ott. Ám nem láthatják, mert a Régi Energiájú szemeikkel nézik.

Ezután az arany ajtó nyitva áll, és amint beléptek erre a teljesen Új területre, tudni fogjátok, hogy az ott van. Dolgozni fogtok vele egy tudatos szinten. Néhányan közületek már ott vagytok azon a szinten, ami már több, mint kísérleti szint. Elég hamar ,a tudósok látni kezdik ezt az energiát és akkor elkezdik megérteni, hogyan használhatják azt, talán azt nem, hogyan működik, de azt igen, hogy hogyan használják.

Ahogy már mondottuk azelőtt, ahelyett, hogy az energetikai erők egymással szemben hozzanak létre rezgést, és ennek következtében a valóságot, az a semleges energia lesz aktivizálva, kiterjeszt és összehúz mindent ugyanakkor. Az fogja megteremteni az Új valóságot.

 

Nehéz megmondani, mennyire gyorsan fog ez bekövetkezni 2007.szeptember 18-a után.

De csodálatos változásokat hoz a technológiákban és az orvostudományban és a gyógyászatokban. Hozzá fogtok férni az összes új képességhez a másokkal folytatott munka során.

Meg fogja változtatni azt a módot is, ahogyan most használjátok az energiát itt a Földön. Jelenleg az energia fosszilis fűtőanyagokon alapszik-elégetitek, hogy mozgási energiát kapjatok, hogy áramot termeljetek, hogy minden olyan dolgot működtetni tudjatok, melynek használatához energia kell. Ez is meg fog változni. Igaz, egy kis időt igénybe fog venni. Meg fogjátok látni még a ti életetekben. Látni fogjátok, hogy a változások megkezdődnek

(T:5:3K)


2007. SZEPTEMBER 18.

A KÖVETKEZŐ SZINTRE FOGUNK MENNI

KISZÁLLUNK A MÚLT ÉLETEK KARMIKUS KÖREIBŐL

AZT VÁLASZTHATJUK, HOGY ITT LEGYÜNK ÉS BEHOZZUK AZ ÚJ ENERGIÁT

TANÍTUNK ÉS EGYSZERŰEN ÉLVEZZÜK AZ ÉLETET

A TISZTÁLÁTÁS SEGÍTENI FOG MEGLÁTNI A DOLGOKAT

EGY ÁLDOTT ESEMÉNY LESZ

AZ EMBERI TUDATOSSÁG KVANTUMUGRÁSA

NEM A FÖLD VÉGE, HANEM ANNAK A TUDATOSSÁGNAK, AMIT EDDIG ISMERTÜNK

EZÉRT TŰNNEK, AZ AZELŐTTI DOLGOK ANNYIRA KAOTIKUSNAK

EZÉRT SEGÍTENEK A MI KÉRÉSÜNKRE AZ ANGYALOK, ANGYALI BIRODALMAK, AZ ELENGEDÉS ÉS MEGENGEDÉS IDŐSZAKÁN

AZ ANGYALOK VELÜNK DOLGOZNAK 2007. ÉV VÉGÉIG, ÉS HA ÚGY DÖNTÜNK, HOGY A KÖVETKEZŐ SZINTRE LÉPÜNK, VELÜNK IS MARADNAK (T:6:12)

 

 

 

2007.09.18.-AZ ELKÜLÖNÜLÉS PONTJA

Áthaladunk a tudatosság egyik szintjéről a másikra

(T:7:6K)


2007. SZEPTEMBER-ENERGIA KVANTUMUGRÁS

Ahol az energia a spirál egy olyan pontját éri el, a kiterjedés egy olyan pontját,

AHOL MEGVÁLTOZTATJA ÖNMAGA TERMÉSZETÉT

KÖZVETLENÜL AZ EMBERI TUDATOT VÁLTOZTATJA MEG

A Shaumbrák (Fénymunkások családja) még kevesen vannak a Földön, de elegendően, akik a magasabb szintű utat járják, és ők lesznek az Új Energia tanítói

(T-SG:6:9)


2007.09.18.- FELEMELKEDÉS-KVANTUMUGRÁS

Interdimenzionálissá válás.

Nem egy esemény, hanem egy emberi folyamat eredménye

Nem csak az egyén, az emberiség, hanem benne a bolygó is a mennybe (magasabb tudatosságba) emelkedik, Vibrációs frekvencia változása.

 

A TUDATOSSÁG VÁLTOZÁSA.

MÁR MEGTÖRTÉNT A MOSTBAN, AMINT AZ IDŐN KÍVÜL NÉZZÜK,

DE A MI IDŐKERETÜNKBEN MÉG EGY DARABIG FOLYTATÓDNI FOG.

A fátyol félrebillen és onnantól minden láthatóvá válik.

Az Utazás ez után is folytatódik az Istenfőbe való visszatérésig.

(Menny Házigazdái)

2007.- KVAD ENERGIÁJA- KVANTUMUGRÁS

2 A NÉGYZETEN= 4 ENERGIÁJÁBAN 2002 után a Kvad energiájába készülünk, hogy a dualitás energiájából átlépjünk a kvad négyzet energiájába.

Az Isten ember és az Isten Asszony 4. Korszakába váltás, mint Isten, aki emberi formát öltött magára

A Kvad állandó mozgásban lévő energia, mint egy hinta, amelyik már nem lesz képes visszafelé mozogni és katapultszerűen a Földet egy kvantumugrásra fogja késztetni2012-ben, de ennek időpontja korábbra tehető (azóta tudjuk, hogy 2007. Szeptemberétől-2012-ig tartó folyamat lesz)

A világ egy régi egyensúly vége felé tart és egy új egyensúlyba fogunk lépni

A Dualitástól való távolodás nem csak a Fölre, de az Omniverzumra is vonatkozik

A Kvad energiája újrarendezi a DNS-t, és az Élő Könyvtár részévé válunk

T:3:1, 3:6, 3:7

KVAD ENERGIÁJA

A TISZTA FÉNY ELFOGADÁSA, AMELY NÉGYZETESEN FELGYORSÍTJA A TEREMTŐ ELV EGÉSZÉT

Akár jót, akár rosszat áramoltatunk, az négyzetesen-négyszeresen tér majd vissza

Baird: 3:306


2007.09.18. - A KVANTUMUGRÁS

Nem sok minden fog történni ezen a napon, de azután minden drasztikusan meg fog változni.

(T.5:11)


2007.09.18. - A KVANTUMUGRÁS ITT VAN

A kvantumugrás itt van. Az emberek továbbra is sok, sok kihíváson fognak átmenni felé vezető útjukon és általa. Csupán, mert mi kitűztük 2007.szeptember 18.-át, ez nem jelenti azt, hogy minden ember azonnal békét fog kötni egymással. Még létezni fog, az átalakulás időszaka. Annyit szeretnénk mondani, hogy ez az időpont után, mindennek a potenciálja meg fog változni, - a gyors változások megvalósításának képessége, a könnyű változások, a feltalálás és teremtés képessége, - mindez meg fog változni az egész emberiség számára. Ti, magatokhoz ölelhetitek ezt az energiát, nem kell várakoznotok. Azonban, mi azokról a dolgokról beszélünk, amikor a dolgok elérik...amikor a tudat felgyorsul addig a pontig, amikor olyan gyorsan fog fejlődni, hogy át fog térni a régi utakról, egy új típusú rendszerre, mely egyáltalán nem vonatkozik az utakra. Tehát ne legyenek túlságosan nagy elvárásaitok a szeptember 19. változásokkal kapcsolatosan, hanem számítsatok arra, hogy bárminek a potenciálja meg fog változni ezután.

T:8:5K


KVANTUMUGRÁS

 1. 1. Túllépünk a Tömegtudat korlátjain
 2. Az Idő linearitása és a Tér dimenzionalitása megváltozik.  Szimultán idő, szimultán tér alakul. Minden felgyorsul.
 3. A véges energia helyett egy új típusú érkezik, és ez csak itt lesz megtapasztalható az egész Univerzumban. Multidimenzionális energiák. Expanzív energiák: táguló, mindenfelé terjedő, mindenirányban mozgó, miközben multidimenzionális marad. Be-Ki-Le-Fel, míg a régi
 4. előre-hátra-hátra-előre.
 5. A tudomány hatalmas ugrásszerű fejlődése. Gyógyítás, új energiahordozók
 6. A Föld változásai: időjárás, földrengések, kisebb katasztrófák
 7. A Tudatosságváltás 2000 évvel ezelőtti alapozásának megértése: nincs harc a sötét és a világosság között, nincs jó és rossz
 8. Intenzív álmok. Gyakori hajnali ébredés.
 9. Új táplálkozási szokások, ételek, új foglalkozási módok.
 10. Újfajta érzékelés. Az eddigi 7 emberi érzékelést kiegészíti az 5 isteni.
 11. Erőteljesebb intuíció.
 12. A szükséges dolgok bevonzása az életbe.
 13. A testből való be és kilépés képessége, úgy, hogy a fizikai test védett marad.
 14. Mindkét energia egy időben jelen lesz. Integráció: mind expanzív, mind vibrációs szinten
 15. Eleinte zavarosnak tűnik az Új energia, zavarok keletkeznek bennünk

16. A gyógyítás átértékelődik

 1. A technológiai váltási ciklusok 20-24 év körüliek, lecsökkennek 7 hónapos időszakra

(technológiai és Tudat ciklusok ideje módosul, felgyorsul)

18. a régi lineáris életmód és gondolkodás lezáródik

 1. tiszta potenciál teremtődik azoknak, akik készen állnak erre mind a személyes, mind a globális életben
 2. ez a dátum nem egy asztrológiailag megfogható esemény lesz, a többség számára észrevehetetlenül fog lezajlani
 3. lesznek  drámák azok részéről, akik ezt nem akarják elfogadni, ellenállnak a változásoknak.

Az Apokalipszis Tömegtudat manipulálása

 1. de végül is az emberiség egésze átmegy ebbe az új tudatosságba

23. a Valóságon túl fogunk látni

 1. a Gyógyulás gyors lesz, eltűnnek a betegségek, vagy jelentéktelenek lesznek
 2. Halál: biztonságosan ki és be tudunk majd lépni a fizikai testből, úgy hogy az bántatlanul marad
 3. A válaszok belülről érkeznek, és nem politikai-vallási értelembe vett felülről irányultsággal
 4. Az Embereknek az Új energiás tanítókra van szükségük, minél nagyobb számban, hogy megértsük ezeket
 5. A tudósok, feltalálók, politikusok már az új tudatskálával dolgozhatnak. Új találmányok, mint a fény felhasználása a víznek energiává alakításában
 6. Az Új Energiát senki sem tudja saját önző, vagy hatalmi céljára felhasználni, mert akkor nem működik
 7. Az Új energia beilleszkedése, személyes, vagy bolygó szinten 4-5 generációt vesz igénybe, de a felgyorsulás miatt 1 generáció kb. 20-25 évnek számolható
 8. A maradiak az átmenet részében tartják az energiát, míg Mi azt mozgatjuk, ezért ők is becsülendők
 9. Minden megoldás, így a gyógyulás is gyorsabban következik be, de előfeltétele a régi technikák, gyógyítási utak elhagyása, a régi lineáris útra való koncentrálás elveszi az energia potenciálját
 10. Az Új Energia használata segíti a megfiatalodást, egyszerűen megengedjük magunknak, hogy meggyógyuljunk, nem fog erőt kérni a gyógyulás, szent módon történik, mint egykor Atlantisz Tien templomában
 11. Egyszerűen engedjük meg az Új energiaáramlást felénk, minden erő nélkül, már most is működik
 12. Az Új energia egyensúlyra törekszik, bennünk is, csak engedjük meg
 13. A Gyógyításban bizonyos, biztonságos helyet kell létrehoznunk, ahol a beteg jól érzi magát, Lélegeztessük be az új energiát, a beteget, Relaxáltassuk, feledkezzen meg a gondjairól, lazítsa el magát. A testhőmérsékletű víz nagyon relaxáló, tartsuk ebbe a relaxáló állapotban, engedjük meg, hogy lehetővé tegye a gyógyulást, ne erővel: kézzel, imával, ráolvasással, energiaküldéssel, de lehet relaxációs zene, minden energia képes meggyógyítani magát, egyetlen akadálya a Kételkedés
 14. A Foton öv és lélek sötét éjszakái (3 nap) a tudatosságváltás idején egy kollektív vélekedés volt, nem lesz semmi áthaladás és sötét nappalok történés sem
 15. Az Új potenciál már létezik, az Emberiség saját döntése, hogy behozza-e saját valóságába
 16. Kvantum profitja az: hogy Könyveket írunk, átadjuk a Tudást, új üzleteket nyitunk, lerakjuk az új nevelési alapokat, magunk mögött hagyva a félelmeinket
 17. Az Új energia nem létezik addig, amíg nem aktiváljuk a potenciáját
 18. Már nem a 2 energiája, hanem a 22=4 energiáján alapul (négyzetes, quad, vagy exponenciális)

42. Ez az 1000 éves béke, amit megjövendöltek a próféták

 1. A Víz a legnagyobb erőforrás a társadalom táplálásában, a Föld már nem hajlandó elviselni a régi energiaellátást. A Vízről való tapasztalataink egyelőre duális megközelítésűek, meg fog változni ez a szemlélet.
 2. Bizonyos állatfajok exodusa (főleg madárfajok) eltávozása. A madarak elvesztik tájékozódási képességüket. Megváltoznak az elektromágneses vonalak. Nagyszámokban várhatóak ezek a történések.)

(Tóbiás:05.12.12.)


2007-BEN- KVANTUM ÁTFORDULÁS ENERGIÁJÁBAN

A KVANTUM ÁTFORDULÁS ENERGIÁJÁBAN BETELJESÜLT ÉS ÖRÖMTELIEK LESZÜNK. Megváltoztatja a pillanatot, amelyben élünk.  Bőséget és Egészséget hoz

A Kvantumugrás energiájában már nem kell aggódnunk

Meg kell engedni, hogy minden eljusson a megfelelő helyre (T:6:6)


2007.09.18.- KVANTUMUGRÁS

Vegyük gyorsan szemügyre a Kvantumugrást! Vessünk egy gyors pillantást arra, hogy mi is folyik jelenleg a Földön most, ahogy egyre jobban közeledünk a szeptember 18-ikához. Ahogy ezzel mindannyian tisztában vagytok…és ezt most megosztjuk tudósainkkal is – néhányan sürgős jegyzetelésbe kezdtek – „Szeptember 18. mi lesz akkor?” (nevetés) Nos, hát semmi – és mégis minden. Így működik az Új Energia. Semmi és minden, egyidőben.

 

Ha képesek lennétek arra, hogy megmérjétek az emberi tudatosságot azalatt a több millió éves időszak alatt, amióta angyalok testesültek meg a Földön, azt látnátok, hogy egy…ó, utálok ilyen háromdimenziós fogalmakat használni - szóval egy diagramszerűséget láthatnátok. Diagramként fogunk rá hivatkozni, ugyanakkor spirálokból is áll, vagyis egy spirális, azaz körben forgó mozgást végez. Egyfajta sebességgel is bír, és ennek a grafikonnak az egyik szélén, mondjuk a ti kifejezésetekkel élve ennek a grafikonnak a bal oldali végén egy nagyon kicsi, szoros, szűk spirál található. Azért ekkora, mert a kezdetekkor az emberi tudatosság nagyon apró volt.

És azt is meg kell, hogy értsétek, hogy ez a grafikon multidimenzionális. A megértés kedvéért úgy fogunk róla beszélni itt, mintha egy háromdimenziós diagram lenne. De értsétek meg, hogy közvetlenül a grafikon háromdimenziós verziója mögött ott található ennek egy hatalmas másolata. Ez az, amit mi önmagatok angyali részének lelkeként vagy spirituális tudataként nevezünk, amelyik nem testesült meg, vagyis nem tudatos ebben a dimenzióban. Ez mindig egy réteget képez az emberi tudatosság értelmezését szolgáló háromdimenziós grafikon mögött.

Tehát a Megtestesülések Kezdetekor egy nagyon kicsi és szoros spirált láthatunk, ami a tudatosságot képviseli – az emberi tudatosságot. Namost, miközben eltelik néhány millió év, az láthatjuk, hogy a spirál nagyon lassú és kiszámítható mértékben ugyan, de tágulni kezd.

Majd elérjük azt az időszakot, amit Atlantisznak nevezünk, és itt bekövetkezik egy ugrás. Az atlantiszi időszak közepéhez közeledve azt láthatjuk, hogy már nem követi tovább ugyanazt a lineáris ösvényt, mint korábban. A spirál sebessége felgyorsul. Hirtelen gyorsabb ütemben kezd növekedni – ugrik egyet – és ez az atlantiszi időszak. Ha megnézzük az emberi tudatosságot ábrázoló grafikont az atlantiszi időszak végén, egyszerre csak azt látjuk, hogy a spirálnak mintha csökkenne a mérete, de a sebessége megmarad. A spirál kisebb lesz, ugyanakkor a sebessége megmarad. Ez Atlantisz végnapjait reprezentálja, amikor is úgy tűnik, mintha a tudatosság visszahajlott volna önmagába, bezáródott volna, de valójában nem ez történt. A sebesség még mindig ott volt. A felgyorsulás aránya egy olyan mintát hozott létre, ami lehetővé tette a további áramlást, vagyis nem omlott össze.

Ezt követően, kb: tízezer évvel ezelőttig a spirál egy nagyon kiszámítható módon növekedett. Sebessége megjósolható ütemben növekedett, majd hirtelen úgy tűnt, megint ugrott egyet. Nem nagyot, nem akkorát, amit kvantumugrásnak nevezhetnénk, de mégis egy irányváltás volt megfigyelhető. És itt a spirál újra megnyílt, és visszatért minimum arra a szintre, ahol az atlantiszi időszak alatt volt, ugyanakkor a sebessége oly mértékben felgyorsult ez alkalommal, ami az atlantiszi időszak alatt soha nem volt tapasztalható. Az emberi tudatosságról beszélünk.

Különös tekintettel az elmúlt tízezer évtől kezdődően a nyolcezer évvel ezelőttig tartó időszakban, az emberi tudatosság spirálja folyamatosan tágult és sebessége is egyre nőtt, viszonylag állandó ütemben.

Majd kétezer évvel ezelőtt újabb változás történt. A sebesség még gyorsabb lett, annyira, hogy emberi perspektívátokból nézve azt mondhatnátok, hogy annyira gyorsan haladt, hogy szinte nem is voltatok képesek látni a spirál sebességét. És ekkor ez a spirál megnyílt, ugyanakkor a spirál körei között meglévő távolság nem volt többé állandó.

Tudjátok ez a spirál a múltban mindig egy nagyon is minta szerinti és kiszámítható térrel bírt a spirál körei között. Olyan ez, mint egy hatalmas forgó spirális kerék.

Kétezer évvel ezelőtt a spirálon belül található individuális körök között lévő tér úgy változott meg, hogy a spirál távolabbi, külső részein lévő körök között nagyobb tér keletkezett, mint a spirál belső terében elhelyezkedő körök között. És a sebesség megint csak erősödött.

És most akkor megérkeztünk a közelmúltba, hívjuk ezt az elmúlt hét év időszakának.

A sebesség újra egyre csak gyorsul és gyorsul. A spirál egyre hatalmasabbra nő. Ez az emberi tudatosság. Ebben a mérésben benne foglaltatik az emberi tevékenység: az agy ereje; az, amit ti spirituális tudatosságnak vagy felismerésnek hívtok; az ember önmagával való kapcsolata; valamint az ember másokkal, a külvilággal való kapcsolata. Ezek mind részét képezik az emberi tudatosság hányadosának.

 

És most itt vagyunk, alig öt hónapra a következő nagy váltástól. De ez az emberi tudatosságot megjelenítő spirál nem csak, hogy tovább tágul, nem csak, hogy egyre nagyobb különbség figyelhető meg a spirálon belül elhelyezkedő pontok között, nem csak, hogy egyre gyorsul a sebessége, hanem megváltozik annak teljes természete, és a sebesség többé nem tekinthető tényezőnek.

Tudjátok a sebesség lineáris, háromdimenziós. A sebesség többé már nem tényező az Új Energiában. És most itt nem csak az autótok sebességéről beszélek, vagy arról, hogy milyen gyorsan tudtok dolgozni egy adott napon. A kiterjedés képességéről beszélek – és nem csak ezen a meglehetősen kiszámítható spirális módon – ahogy ez a háromdimenziós valóságotokban zajlik – hanem most, tulajdonképpen azt is mondhatjátok, hogy ez egy robbanás. Egy kitörés. 2007. szeptember 18 – ától - és mi ezt mérjük, nagyon alapos megfigyeléseket végzünk ennek kapcsán - ettől a dátumtól kezdődően a sebesség és a spirál nem számít többé. Lekerülnek a diagramról.

És akkor, bizonyos értelemben… ha képesek lennétek az előbb említettek szerint megvizsgálni ezt a diagramot, akkor úgy látszik, minden eltűnik, most, hogy a spirál nem létezik többé, és minden megáll. És jut eszembe mi is történt akkor, amikor a mayák hosszú idővel ezelőtt megnézték az emberi tudat fejlődését? Azt látták, hogy az eltűnt. Jóslatuk, természetesen 2012-re vonatkozott. Közel jártak, de nem voltak elég pontosak. Bizonyos dolgok megtörténtek. Ez nem a végzetnek tudható be, ez mindössze minta, és a minták ki vannak téve némi változásnak. 2007. szeptember 18-a már nincs rajta a grafikonon.

a fejlesztések 2007. szeptember 18-a után fognak megjelenni – nem feltétlenül szeptember 19-én, hanem az elkövetkezendő pár évben. Ezek gyors technológiai fejlesztések; gyors egészségügyi változások; gyors energia változások; gyors spirituális változások. Igen, ezek mind szorosan kapcsolódnak egymáshoz, mind összefüggnek egymással. És ezek mind elkezdenek megjelenni szeptember 18-a után

Ami most van a Földön, ami miatt oly sok mindent éreztek és tapasztaltok az nem más, mint a mozgásban lévő energia. Az energia, mozgásban van jelenleg. Nem a régi mozgásban, nem csak a sebesség és a kiterjedés értelmében, hanem ezeken túlmenően is. Olyan területekre mozog, ahol ember eddig még soha nem járt, miközben emberi formát hordott. Az energia: mozgásban van az egész világon, és ti néha még azt hiszitek, hogy a világ megőrült – vagy ha nem is a világ őrült meg, akkor minden bizonnyal ti magatok őrültetek meg. Értsétek meg, hogy ez nem más, mint mozgásban lévő energia. Mindenre hatással van. Még azokra az emberekre is, akiknek elképzelésük sincs ezekről a dolgokról, semmi megértéssel nem rendelkeznek felőlük. Ez nagyon nehéz nekik bizonyos értelemben, hiszen halvány fogalmuk sincs arról, hogy mi folyik. Nem tudják mitől bolydult fel minden, miért tűnik minden olyan sokrétegűnek manapság.

Az emberek nagyon hozzászoktak ahhoz, hogy egy bizonyos dimenzionális réteg alapján nézzék a dolgokat. Ez nagyon kényelmes számukra. Ettől híznak és ezzel boldogok. Természetesen egész idő alatt panaszkodnak és kiabálnak, hogy ki akarnak kerülni ebből, de amikor az energia mozgásba lendül úgy, mint most, és ahogy eddig még soha, akkor az rendkívül kellemetlen számukra. És mi történik ennek eredményeképpen?

Amikor egy ember nem érti meg multidimenzionális értelemben a mozgásban lévő energiát, akkor megőrül. Iskolai lövöldözések, repülőgép eltérítések, terrorista aktivitások, öngyilkosságok, depresszió, és ehhez hasonló dolgok következnek be. Gyűlölet, erőszak és még ennél is szörnyűbb dolgok, valószínűleg ezek közül valamelyik, ami egy nagyon kitekert és torz megértése a saját szexuális energiájuknak. Mert amikor az energia mozgásban van, akkor az elme a harcmező, és akkor szerintetek mi jön be? A szexuális energia vírus. Az kitekeredik, megfordul és táplál. Hát ez történik most a világban. Mozgásba lendült az energia.

A Megváltó nem fog eljönni. Ez egy régi és olcsó ígéret volt az egyház részéről abból a célból, hogy az embereket várakozásban, kontroll alatt tudja tartani. A Messiás nem tér vissza. Ha ezt a lehető legoptimistább módon akarjátok felfogni, akkor úgyis fogalmazhatnánk, hogy ti vagytok önmagatok megváltói. Ti vagytok saját Krisztus magotok. Ti vagytok az Új Energia. Ha a legoptimistább módon akartok erre az egészre tekinteni, úgy is fogalmazhatunk, hogy a Megváltó nem egy személy volt, hanem egy esemény.

A Messiás az emberiség tudatosságának kvantumugrása.

Ez a Messiás

A régi energiátok, a régi énetek bekerítette önmagát. Nem akar eltávozni. Itt akar maradni annak ellenére is, hogy itt van nekünk ez a nagyszerű dolog, amit Új Energiának hívunk. Ez az energia sok különböző szintjét jelenti, az energia minden szinten mozgásban van – és nem csak a Földön egyébiránt. Az energia jelenleg mozgásban van a mennyei birodalmakban is, és a közeli birodalmakban is. Néhányan jártok oda, különösen Álomsétáitok alatt. Tudjátok, hogy valami megváltozott ott kint. Az energia: mozgásba lendült.

T:8:10


2007.09.18.- TAOS, NEW-MEXICO

A SHAUMBRA KVANTUMUGRÁS ÜNNEPSÉGE

09.17-09.19. KÖZÖTT

TÓBIÁS-TO-BEE-WAH-ARK ÉS A BÍBOR KÖR RÉSZVÉTELÉVEL

TÓBIÁS – KUTHUMI – SAINT GERMAIN


2007.09.18. KVANTUMUGRÁS-TÓBIÁSTÓL

A világnak esetleg nincs tudomása arról, hogy ez 2007. szeptember 18-án következett be, és erről a helyről sugárzódott ki, amit Taosnak, Új Mexikónak hívunk. Talán nem értik, hogy a mag itt került elvetésre, és ugyanitt sarjadt ki, itt és most. Talán tíz év múlva, esetleg ötven vagy száz év múlva kezdenek el majd visszatekinteni, és azt mondják majd: - “Valami történt. A fizika megváltozott. A spiritualitás megváltozott és kiterjedt.” Hosszú, hosszú évek múltán így írnak majd erről: - “Történt valami valahol, 2007. szeptember 18-án.” De mi tudjuk Shaumbra. Mi pontosan tudjuk, hogy mi ez. A Kvantumugrás. Új tudatosság és új potenciálok.
(KVT)

 

2007.09.18.

A Föld és az emberiség természetes fejlődésen megy keresztül éppen most, jelenleg. Az energiaminták annyira gyorsak, hogy ez szó szerint egy kvantumugrást okozott 2007. szeptemberében. A kvantumugrás azt jelenti, hogy vannak elegendő elérhető lehetőségek, potenciálok a számotokra, az országotok, a Föld számára, olyanok, amelyek korábban soha nem voltak elérhetőek. A bölcs ember, a bölcs ország, a bölcs emberiség az, amelyik megérti, hogy ezek az új potenciálok ide is elérhetnek, és ezek minden új pillanatban teljesen mások, mint a régiek, és teljesen új pillanatokat hoznak az életekbe. Mindenhol változás van, mindent megváltoztat, és minden sokkal jobb lesz. Ez az élet minőségének javulását hozza a Földön. A változás most Magyarországon is elkezdődik, az egész országban változások lesznek, és felgyorsulnak a dolgok. Lesznek olyan idők, amikor ez káosznak fog tűnni, mert nem a régi fajta rend és minták szerint fognak működni a dolgok. Ez azért van, mert az energia felgyülemlett, le van nyomva, és most ez mind felszínre kerül. Ne hagyjátok, hogy a változások megijesszenek benneteket, ne engedjétek magatokra venni, ne engedjétek, hogy kidobjon az egyensúlyotokból, hiszen ez a változás elhozza az országnak az új státuszt az összes európai ország között. A közeledő változásokat a világ összes többi országa észre fogja venni.

Az országotokban a változások újra megnyitják majd a természetes kreatív energiáit ennek az országnak. Ha képesek lennétek látni Magyarország energiáját úgy, ahogy mi, látnátok, hogy hihetetlen, hatalmas lélekenergiával rendelkezik, hatalmas érzéssel és együttérzéssel. A kreativitás, a művészetek, a zene, az irodalom, és mindezek a dolgok, aminek bármi köze van kreativitáshoz ezen együttérzés eredményei és ezekben fog megnyilvánulni. Ez nagy és új potenciálként nyílik meg a Magyarország lakói számára, akik ezt magukhoz ölelik és az ország vissza fog térni, reneszánsz földje lesz Európának.

(TBP09)

 

 

ÚJ ENERGIA – TUDATOSSÁGRA ÉBREDÉS

A tudatosság tudatra ébredést jelent. Nem pusztán az elme tudatra ébredését, hanem minden egyes részedét. Tudatára ébredni külső környezetednek, tudatára ébredni más embereknek, és végső lépésként pedig saját tiszta éned tudatára ébredni.

METATRON VÁLTOZÁSA – YO HAM: AZ EMBERISTEN

amióta csak elhagytuk az Ark Rendjét, Metatron főnök volt, ő volt ennek a tudatosság vonatnak a főmérnöke. Ő volt a ti hangotok a szellemben. Ti voltatok az. A saját Shoudotok volt az, ezen a lényen keresztül, akit Metatronnak neveztek, aki segített vezetni ezt a vonatot. Ő volt az, aki következetes és állhatatos volt, aki mindig ott volt, hiszen ő képvisel benneteket. Egy pár óra múlva megérkezünk a Kvantumugrás Állomásra. Metatron nem jön tovább. Metatron nem megy tovább, mert Metatron, aki a ti hangotok a szellemben, egy átalakuláson megy keresztül. Egy új mozdonyvezetőnk lesz, aki sokkal inkább ti vagytok, mint valaha. És ennek a mozdonyvezetőnek, akit régebben Metatronnak hívtak, most Yo-ham lesz a neve.
Yo-ham – te, Isten. Emberisten.
Yo-ham. Isten Vagy! Minden Létező Vagy! Te vagy a kezdet és a vég, és minden, ami közte van! potenciáljaitok jelentős mértékben megnövekednek.

Szeretünk potenciálokként tekintetni mindezekre a buborékokra és mindezekre az aspektusokra, amelyek a rendelkezésetekre állnak. Ezeket nem valaki más teremtette, hanem te magad. Ez a te jövőd. A következő pillanatod. Ezek nem olyan dolgok, amik gátolni, akadályozni fognak, vagy le fognak húzni titeket, vagy vissza fognak tartani benneteket. Ezek a potenciáljaitok. Ezen a Régi Energia vonaton korlátozott számú potenciállal rendelkeztetek, egy nagyon is véges és meghatározott mennyiséggel, amik behatárolták következő pillanataitok, napjaitok, és éveitek milyenségét. De az Új Energiában potenciáljaitok exponenciálisan és multidimenzionálisan, a lehető legcsodálatosabban megnövekednek…

Yo-ham. Te, Isten. Emlékezzetek, hogy kiterjedhettek a régi, dualista háromdimenziós potenciálok gömbjén túlra. Az új potenciáljaitok kapcsán még csak meg sem próbálkozunk semmiféle meghatározással. Annyira újak. Annyira becsesek. Még csak meg sem próbálunk emberi szavakat társítani hozzájuk – lineáris szavakat.

Hiszen, tudjátok az összes emberi poggyász szinte ugyanolyan (nevetés), és sok közülük nem a tiétek. És azzal, hogy magadhoz veszed mások bőröndjét, esetleg megtagadod tőlük saját tudatváltásuk megtapasztalását. És bízz bennem, te azt nem akarod. (nevetés) Van neked bőven elegendő. Csak a tiédet vidd magaddal, és abból is csak azt, aminek kapcsán azt választod, hogy azt magaddal kívánod vinni. csak azt vigyétek magatokkal, amit választotok. Nem kell magatokkal vinnetek a sérüléseiteket, a korlátaitokat. Ezek nem működnek valami jól ebben a dologban, amit mi Kvantumugrás Expressznek hívunk. Ne vigyetek magatokkal olyan dolgokat, amik nehezek, idejétmúltak és többé már nem szolgálnak titeket! Ne gondoljátok, hogy azokat is magatokkal kell vinnetek!
Mi az, amire valóban szükséged van? Nem sok. Igen, arra, amit megtanultál. A bölcsességedre, abszolút.

Vissza nem mehettek – nincs olyan vonat, amelyik visszafelé menne..

Nem tudjuk, mire szállunk fel! Fogalmunk sincs róla! (nevetés) A leghalványabb elképzelésünk sincs róla!

 

hogy megértsétek annak szépségét, amit önmagatok és az egész emberiség számára létrehoztatok; a kristály gyermekek számára, akik utánatok jönnek majd; az összes többi birodalomban lévő angyal számára, akik majd őket fogják követni; a Minden, Ami Volt energiája számára, ami követ benneteket és az Új Minden, Ami Vanná válik, Annak összes potenciáljával egyetemben.

Senki nem járt még ezen az úton. Ti vagytok azok, Shaumbra, akik kitapostátok az ösvényt mindazok számára, akik utánatok jönnek majd…
ahogy beérünk az Új Energiába, ahogy lehetővé teszitek, hogy ez a Kvantumugrás valósággá váljon az életetekben, magatokra fogjátok ölteni mások tanítóinak, vezetőinek és támogatóinak a szerepét. Ti lesztek az Új Energia Szabványai, az emberiség Szabványai

Semmi olyat nem kell magatokkal vinnetek, amit nem akartok bevinni az Új Energiába! De én Tóbiás, a kalauzotok ebben az utolsó szegmensben egy dologra azért figyelmeztetlek titeket. Ha valamit nem választotok, az nem fog jönni. Nem lesz veletek. Eltávozik az életetekből. Eltávozik tőletek. Tiszteljétek, becsüljétek, szeressétek és engedjétek azt el!

amit tudati Kvantumugrásnak neveznek, ahol is a tudatosság fejlődésének sebessége és aránya eléri azt a telítettségi pontot, hogy tovább már nem maradhat a régi ösvényen. Megváltozik. Felrobban. Többé nem lineáris.
Bár a világ nagy részén az emberek most éppen alszanak, és nincsenek tudatában ennek az eseménynek, a potenciálok számukra is elérhetőek, ha az választják. Sokan mások a világ más részein egy új napra ébrednek éppen. Ez a Kvantumugrás energia még nem teljesen érte el őket, de ez nagyon, de nagyon hamar bekövetkezik. Valami talán megállítja őket, valami történik az életükben, ami azt okozza, hogy egy pillanatra szünetet tartsanak, és eltűnődjenek azon, hogy vajon mi is volt az, amit éreztek. Ez az Új Energia, a Kvantumugrás.

Jelenlegi tudatosságukkal talán nem ismerik fel, hogy egy egészen új, meghatározás nélküli, megmagyarázhatatlan potenciál készlet áll a rendelkezésükre. A világ a megszokott, normál tempóban folyik tovább, de egy új összetevővel gazdagodik pillanatokon belül. Új Energia. Teljesen új tudatosság.

A világnak esetleg nincs tudomása arról, hogy ez 2007. szeptember 18-án következett be, és erről a helyről sugárzódott ki, amit Taosnak, Új Mexikónak hívunk.
Talán nem értik, hogy a mag itt került elvetésre, és ugyanitt sarjadt ki, itt és most. Talán tíz év múlva, esetleg ötven vagy száz év múlva kezdenek el majd visszatekinteni, és azt mondják majd: - “Valami történt. A fizika megváltozott. A spiritualitás megváltozott és kiterjedt.” Hosszú, hosszú évek múltán így írnak majd erről: - “Történt valami valahol, 2007. szeptember 18-án.” De mi tudjuk Shaumbra. Mi pontosan tudjuk, hogy mi ez. A Kvantumugrás. Új tudatosság és új potenciálok.
KVT

 

 

 

2007.09.18. – AZ ÚJ ENERGIA ITT VAN ÉS KORLÁTLANUL HOZZÁFÉRHETŐ ANNAK, AKI AZT IGÉNYLI

 

ÚJ ENERGIA-KUTHUMITÓL-KVANTUMUGRÁSBAN

Tartalmazza az összes potenciálját mindannak, akik vagytok, mindannak, akikké válhattok. Ezek gyógyulásotok, örömötök potenciáljai. Szenvedélyetek potenciáljai – azé, ami ebbe az életbe hívott benneteket, amitől egésznek és teljesnek érzitek magatokat

Nyílj meg, és lépj túl minden akadályon, ami eddig az utadban állt! Nyílj meg, és hagyd magad mögött a korlátokat, a megszorításokat, és engedd meg magadnak, hogy érezd az összes potenciált! És ne próbáld meghatározni azokat! Ne próbáld megragadni azokat! Ne próbáld kontrollálni a potenciálokat! Erre semmi szükség, hiszen ez mind a sajátod.
Nem egyik másik ember teremtette azt, nem is valamelyik angyali lény, nem is egy ismeretlen és távoli isten, hanem te.

az Új Energiában a potenciálok sokkal hatalmasabbak, mint amit az elme egyáltalán képes lenne elképzelni. A kellő időben majd az elmétek is megértéssel fog bírni az érkező dolgok kapcsán. Elmétek ki fog terjedni, és találkozni fog az Új Energia potenciáljaival. De jelenleg most annak van itt az ideje, hogy elfogadjátok ezeket a dolgokat, amiket mind ti teremtettetek meg saját magatok számára, és ezek nagyon is Új Energiásak, nagyon is túl vannak a megszokotton.


ezt a járművet, a Kvantumugrás Expresszt nem lehet meghatározni. Még csak azt sem tudjuk, hogy néz ki! Nem tudjuk, hogyan működik. Nem tudjuk merre tart, de mit számít mindez? Itt vagyunk! Együtt vagyunk!


Amikor valaki túllép a Régi Energiás téren és belép saját Új Energiás megnyilvánulásába, az a bizalomról szól. Arról, hogy engeded, hogy megbízz abban, hogy itt legyél ebben a pillanatban, ebben az Új Energiában. Az Új Energia különbözik a Régitől. Ott nincsenek jelen a Régi démonjai

Nincs meg benne a Régi dualitás

Létezik egy mező ott kint, ami a válaszok potenciáljaival van tele. És a válaszok meglehetősen egyszerűen eljönnek majd hozzátok. Jelenleg pont ebben a potenciálokkal teli mezőben vagyunk, ahol mindezek a különböző válaszok megtalálhatóak.


A Régi Energiában a kérdés már önmagában is korlátozott volt, ezért a válasz is korlátozva érkezett meg. Amikor korábban feltettél magadnak egy kérdést, az általánosságban szólva már önmagában tartalmazott némi bizalmatlanságot.

De most, amikor ebben az Új Energiában teszed fel a kérdésed, talán érzel valami mást is. Nyitottságot? Kiterjedést? És esetleg, ha azt vártad, hogy meghallod a választ, akkor nem hallottál semmit. Azon tűnődsz, hogy vajon helyesen tetted-e fel a kérdést? Namost, ezt engedjétek el, mivel kérdésed esszenciája már eleve benne van a kérdésben. Nem számít, hogyan foglalod azt szavakba!

Pedig ez nagyon is világos itt kint, ebben a potenciálok mezejében – ebben a hatalmas levesben, amiben minden benne van, mindössze választanotok kell belőle! Itt kint minden nagyon egyértelmű. Ti egy reakciót vártok. Valamiféle erőt, mozgást, szavakat, zenét, egy kis táncot vártok. Vártok valamit. De itt kint, az Új Energiás potenciálok mezejében minden csendes.

Ó, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek válaszok. Hanem azt jelenti, hogy a dolgok nagyon is világosak, egyértelműek itt kint, és ti nem vagytok hozzászokva ehhez a tisztasághoz. Ahhoz vagytok szokva, hogy a régi áramkörön keresztül kapjátok meg az információt – az agyatokon és a múltatokon keresztül. De itt kint, a potenciálok mezejében minden tiszta és világos

De most már az Új Energiában vagyunk. Itt kint minden oly tiszta, világos, ugyanakkor tele van válaszokkal, színültig van potenciálokkal, és pontosan azokkal a dolgokkal, amit kerestek.

Kihívásunk jelenleg abban áll itt a Shaumbrával kapcsolatosan, a mi kihívásunk abban rejlik, hogy vajon képesek vagytok-e érzékelni és befogadni ebből a mezőből a világos és könnyű potenciálokat? Egy részetek annyira hozzászokott már ahhoz, hogy az ellenállás által határozza meg a dolgokat, azon erő által, ami rátok nehezedik. Ez a Régi Energiás vibrációs fizika.

Itt kint, az Új Energiában nincs ellenállás, tehát nincs semmi, ami magához vonzana téged vagy a figyelmedet.

Emlékezz Tóbiás szavaira, Yo-ham-ra, az Én Vagyok-ra, és tedd lehetővé magadnak, hogy az ebben a potenciálok mezejében ott lévő saját válaszod most eljöjjön hozzád

szkanderozol éppen a saját fejeddel, akkor csak engedd azt el. Nincs erre többé semmi szükséged. Ez a Régihez tartozott. Létezik ez a dolog, amit nevezhettek, ahogy akartok – Isteni Intelligencia, Én Vagyok, Yo-ham- ez a válasz. Nem itt (és itt a fejére mutat), nem az agyban, hanem itt található a válasz. Ez a gnoszt, ez a megoldás. De mi most ezt az Új Energiában csináljuk.


Az Új Energia fizikája által, és sokkal inkább önmagatok valódi természete által a válasz megjön. A megoldás megérkezik. Itt van most önmagad belsejében, ebben a pillanatban, ebben a valóságban. És egy pár perc, óra, hét, vagy bármennyi időn belül válaszod kibontakozik az életedben. A tökéletes válasz, az Új Energiás válasz. Nem valaki más adja azt neked, hanem te adod saját magadnak. Ahogy elkezdtek ezzel dolgozni, ahogy folyamatosan beépítitek ezt az életetekbe a mentális küzdelem nélkül - teljesen le lesztek nyűgözve azon, milyen világos és mennyire könnyű is ez.

az Új Energia teljesen máshogy működik, mint a Régi. Színültig van meglepetésekkel. Nem lineáris. Nem csak felfelé és lefelé irányul. Minden irányban kiterjed egyszerre, egyidőben. Nyissátok hát meg magatokat! Nyissátok meg magatokat a megoldásokra, a válaszokra, - olyanokra is, amit esetleg az elmétek nem vár – amit esetleg ti nem vártok – és ez a teljes meglepetés erejével hathat rátok.

Az Új Energia teljesen másképp működik, mint a Régi. Nem lineáris, nem korlátozott, nem zavaros. Ti vagytok az első olyan emberi csoport, akikkel együtt dolgozunk ezen, és akik ezzel dolgoznak. Rajtatok áll, hogy ezt választjátok-e, hogy továbbra is együtt dolgoztok ezzel, és tovább fejlesztitek, és megosztjátok egymással könyveken, e-maileken keresztül, vagy az ehhez hasonló összejöveteleken – mindazt, hogy ti személyesen hogyan tapasztaljátok meg ennek az Új Energiának a működését az életetekben.

arról szól, hogy megosztod másokkal a tapasztalataidat, hogy ők is láthassák az Új Energia sokféleségét, az Új Energia valódi csodáját. Ezáltal mások láthatják, hogy számodra hogyan is működött az egy adott szituációban.

Ahogy erről már korábban is említést tettünk, a Régi Energia mintákban működik, nagyon is meghatározott és korlátozott minták szerint. Ha ma történik valami egy bizonyos módon, akkor az általában nagyon hasonlóképpen, vagy hasonló árnyalatban fog megtörténni holnap is. A minta mindig benne lesz. Megnézhetitek a számok mintáit; annak mintázatát, ahogy az atomok, a szubatomi részecskék és más részecskék egymáshoz illeszkednek, összhangba kerülnek egymással; vagy a gravitáció mintáit; illetve a mágnesesség mintáit. Tehát minden meglehetősen megjósolható, kiszámítható a Régi Energiában.

Az Új Energiában is lehet, hogy jelen lesznek ezek a minták, de már nem uralkodnak. Már nem azok a minták többé, amik megteremtik teremtéseidnek és választásaidnak a hatását és manifesztációját.

És ez mindössze csak annyit tesz, hogy engedjétek el az elvárásaitokat, hogy figyelemmel tudjátok kísérni, hogy a dolgok a szó szoros értelmében hogyan mászkálnak ki és be a valóságból.

Többé már nem kedvedre való egy bizonyos helyen beragadva lenni, többé már nincsenek ínyedre azok a dolgok, amik visszatartanak téged, ezért ki és bemozogsz a valóság zónáiban.
Az Új Energia, és mi ezt tudjuk, hihetetlenül ámulatba ejtő, teljesen más. Ti vagytok ennek az úttörői. Ne fogjátok vissza magatokat! Azért nevezzük ezt Kvantumugrás Expressznek, mert ez önmagad kifejezéséről szól
.

az Új Energia nagyon fogékony. Néhányan éreztétek, hogy a Régi Energia milyen lassú és lomha volt. Az Új Energia viszont nagyon fogékony, de igen csak szokatlan és nehéz módon…elnézést, másként.

Az Új Energia nagyon játékos, nagyon – amit ti úgy fogalmaznátok, hogy – boldog, nagyon fogékony. Játsszatok vele! Nézzétek meg, hogy működik! És amikor majd megtapasztaltátok, értsétek meg, hogy holnap vagy a jövő héten nem feltétlenül fog ugyanúgy működni. Mindig más, folyton nagyon dinamikus. Először ez zavarosnak tűnhet a Régi Energiás elme számára, de ahogy ezt már mondtuk, az elme fel fog zárkózni. Az elme is megtanul kiterjedni.

Tudjátok az elme egy érdekes programozással bír. Ezt úgy hívják: -„Nem!”… Az Új Energiában engedjétek el a „Nem-et”! Az Új Energiában nem ismert a nem. (nevetés) Nem létezik nem… nem az nem létezik, hogy nem létezik nem, hanem a nem nem létezik… Ez még csak…még csak nem is az „igen”-ről szól, ez csak … Ez csak van! Összekapcsolódhattok az egész világgal! Lehetsz gazdag. Lehetsz boldog. Lehetsz szenvedélyes. Lehetsz Új Energia!… a lényeg itt, a hiányzó összetevő itt ti vagytok. TE. Az egyén, aki önmagával együtt nézi majd a filmünket. Szomorúan mondom, hogy a legtöbb ember életéből nem más, mint önmaga hiányzik. Nem te, hanem saját maga! (nevetés) Saját maguk hiányoznak belőle. Ti itt vagytok. Ők hiányoznak a saját életükből.(még több nevetés) Nem te hiányzol neki, hanem ő saját magának… Az emberek annyira hajlamosak hiányozni a saját életükből! Részben azért, mert az életük fájdalmas. Részben azért, mert az életük zavaros. Részben azért, mert oly sok különböző aspektusba darabolták szét magukat, hogy távoli más dimenziókban tartózkodnak, és esszenciájuknak mindössze csak egy igen csekély része van most itt a Földön. „Maradj itt! Legyél itt! Ide fókuszálj! Itt élj, ebben a valóságban!”… Hogy mi hiányzik a legtöbb ember életéből, hát saját maga. Saját magukat hiányolják.

Átmentetek annak megtapasztalásán, hogy vissza lettetek hívva az életetekbe. Igen, sokáig ti is hiányoztatok. Távol voltatok, és elmúlt életekkel játszottatok. Messze jártatok, és egy olyan jövő miatt aggodalmaskodtatok, ami egyébként sem fog soha bekövetkezni.

 

Amikor visszajöttetek és jelen lettetek az életetekben, ebben a valóságban, a dolgok elkezdtek mozgásba lendülni. És most itt vagytok. Néhányan még mindig nehezteltek emiatt. Néhányan még át fogtok menni a sebek végső maradékának az elengedésén, de rájöttetek, milyen fontos is jelen lenni, milyen fontos a jelenlét. Ami hiányzik, az az ember a saját életéből.

Hogyan is tudhatnátok mi a szenvedélyetek, amikor nem vagytok jelen? Hogyan is ismerhetnék az emberek a szeretet örömét, ha nincsenek jelen a saját életükben? Hogyan is tapasztalhatnák meg az emberek az élet örömét – mert valóban létezik az élet öröme – ha éppen valahol máshol vannak, elutasításban és színlelésben?
Hadd kezdjenek el kiterjedni, nem csak kifelé, hanem befelé, fejjel lefelé, és mindenféle különböző irányba egyszerre, egy időben, és csak figyeljétek, hogy mi fog történni nagyon rövid időn belül!


A saját életetekben is használhatjátok ezt a kérdés feltevést. Engedjétek meg, hogy a potenciálok bejöjjenek, majd kezdjetek el játszani velük. És soha ne feledkezzetek meg arról, hogy jelen legyetek az életetekben! Legyetek önmagatok! Legyetek teljesen jelen, különösen ebben az Új Energiában!

(KVKT)


2007.09.18.- ÚJ ENERGIA – SAINT GERMAINTÓL

Itt vagyunk, ebben az Új Energiában, ebben az új tudatosságban – és ez még csupán a kezdet. Ez még csak a kezdet.
Azok az átalakulások, amelyeknek jelenleg még tudatában sem vagytok, már megtörténtek bennetek. Az egész világon zajlik az átalakulás. Talán a mai újságok szalagcímei nem erről tudósítanak, de nemsokára tudósítani fognak majd.

Valahol a más birodalmakban, nem a Földön, hanem a Földközeli nem fizikai birodalmakban, pontosan ebben a pillanatban valaki, akit sokan ismertek – sok valaki, akit sokan ismertek – akik eddig csapdába esve a közeli birodalmakban bolyongtak céltalanul, sötétséggel és bánattal telve, hirtelen meglátták az angyalokat, akik mindvégig ott voltak, hogy segítséget nyújtsanak és elvezessék őket a Virágok Hídjához. Egészen eddig nem voltak képesek meglátni az angyalokat. Valami megváltozott, ami lehetővé tette számukra, hogy elengedjék földi kötelékeiket, a karmájukat, a bánatukat, és tovább mehessenek a Virágok Hídjához. Azok közületek, akik ismertetek olyanokat, akik már elmentek, és tudtátok, hogy valahol kóborolnak, és úgy éreztétek, hogy nem tudtok rajtuk segíteni, most mind érezhetitek a jelenlétüket, ahogy kilépnek ebből. Megtörtént az elengedés. Elengedésre kerültek a régi ciklusok.
…ebben a pillanatban két ország vezetője
akik már régóta csatároznak egymással – nagyon, de nagyon hosszú ideje már – szomorúságot és sötétséget okozva nem csak saját országaiknak, hanem az egész világnak. És egyszerre, egyidőben, - mivel ezt a két vezetőt összekapcsolja egymással angyali családjuk - ez a két vezető most egyszerre, egyidőben felismeri, hogy a háború nem vezet sehova. Háborúval nem győzedelmeskedhetsz senki felett.

Valahol a világban egy tudós dolgozik éppen számítógépe előtt. Azzal próbálkozik, hogy megtalálja a válaszokat arra a dologra, amit energia válságnak hívtok a Földön – és ez a krízis az üzemanyag ellátást érinti, amiből igen kevés tartalékotok maradt. És ő ezzel tisztában van. Nem kezd vitába szállni emiatt a dolog miatt, amit üvegházhatásnak neveznek. Nem kell elcsodálkoznia a Föld számára rendelkezésre álló olajkészlet statisztikái kapcsán, amelyek a következő húsz vagy harminc évre készülnek. Tisztában van vele, hogy kifogyóban van a készlet… Hirtelen felismeri a víz potenciálját a Földön, az emberiség üzemanyag szükséglete tekintetében. Ebben a pillanatban elönti a felismerés.

Az Új Energia bejövetele…
Szerte az egész világon ebben a pillanatban apró kis tudat szikrák, mint kicsi angyalkák szállnak le azokhoz, akik ezeken a problémákon és feladatokon dolgoznak éppen. Beleszállnak a tudatukba egy potenciál buborékként, ami még akár egy pár nappal ezelőtt sem volt ott, de most megjelenik előttük. Az Új Energia magjai, az új tudatosság magjai elvetésre kerültek. A következő napokban, hetekben és években látni fogjátok ennek bizonyítékát.
Ahogy ezt Tóbiás mondta első este, a világon talán senki nem érti, mi is történt szeptember 18-án. Senki sem látta azt, amikor a legelső Régi Energiás vonat beérkezett az állomásra, majd ezt követően egy csoportnyi ember felszállt a Kvantumugrás Expresszre, pedig ez történt. Most szerte az egész világon változások vannak bekövetkezőben – és a változások összes potenciálja is változik. A kvantumugrás, az új tudatosság itt van.
tudni mindezeket az új tudat szikrákat, amelyek most ideszállnak a többi birodalomból, és erről a helyről pedig eljutnak mindazokhoz, akiknek problémájuk, kérdésük van. Azokhoz, akik próbálnak békét hozni erre a világra. Azokhoz, akik az energia krízis kérdéseire keresik a megoldást. Azokhoz, akik a test és az elme gyógyításán fáradoznak.

Azok az új tudat szikrák eljutnak mindazokhoz, akik hosszú éveken, vagy inkább hosszú életeken át apácák, papok vagy rabbik voltak, és Isten képzetével küzdöttek, valamint saját Istennel való kapcsolatukkal. Azokhoz, akik depressziósak voltak és eltorzultak, akikre hatással volt a szexuális energia vírus, ami annyira elburjánzott a vallási közösségekben. Az Új Energia tudat szikrái most feléjük áramolnak, körbeveszik és átölelik őket most, készen és elérhetően arra, hogy együtt dolgozzanak az életükben, amennyiben azt választják, hogy Istennel kapcsolatban új megértésre tesznek szert. Egy olyan Isten kapcsán, akinek nem kell fenntartani egy hatalmi forrást a Földön. Egy olyan Isten kapcsán, akit nem manipulálnak a földi férfiak és nők. Egy olyan Isten kapcsán, aki nem filozófia. Aki nem kontroll. És mindenek felett egy olyan Isten kapcsán, aki nem különül el, és nincs távol azoktól az emberektől, akik a Földet tapossák, hanem Aki maga az ember, aki a Földet tapossa.
az Új Energiás tudat szikrákat, amik eljutnak a terményekhez, a fákhoz és a növényekhez. Eddig a dévák, és a természeti elemek szolgálták ki őket, akik segítettek ezeknek az energiáknak az egyensúlyát a Földön fenntartani. És most a tündérek, a dévák, a természeti elemek lassan elengedésre kerülnek a Földről. Elengedhetik eddigi munkájukat, mert most van valami, amit új tudatosságnak neveznek, ami közvetlenül, közvetítők nélkül dolgozik együtt Gaiaval.

 

…ahogy az Új Energiás tudat szikrák beáramolnak az egész világra ebben a pillanatban, és a szó szoros értelmében meg fognak változtatni – egy bizonyos idő elteltével – olyan dolgokat, mint a Föld mágnesessége. A Föld gravitációs ereje is ráhangolódik az új tudatosságra.
Maga a gravitáció meg fog változni. Ez persze nem azt jelenti, hogy hirtelenjében a tárgyak elkezdenek majd lebegni, (nevetés) hanem azt, hogy egy új módon fogjátok magatokba integrálni a gravitációt és az elektromágnesességet a Földön.

Figyeljétek csak az újságok főcímeit, nézzétek a híreket! napi szinten bizonyítékot fogtok látni a Földet érintő közeledő változásokra vonatkozóan. Ne legyetek türelmetlenek! A változásnak meg van a maga megfelelő ideje. És a változások be fognak következni.

Ti, kivétel nélkül mindannyian élő példái voltatok mindazoknak a változásoknak, amin maga a Föld is át fog menni. A tudat váltásotokról és az idáig vezető út során adódó küzdelmeitekről beszélek. A Föld is nagyon hasonló dolgokon fog keresztülmenni, ami mindezidáig, saját természetéből adódóan nagyon nehezen ment, egészen mostanáig.

Lesznek olyan erők, csoportok, kormányok és cégek, akik ellen fognak állni a változásnak, mert ez azt jelentené számukra, hogy fel kellene hagyniuk a régi útjaikkal. Ez azt jelentené számukra, hogy fel kellene, hogy adják a hatalmukat és a pénzüket. A kényelmüket. Ezért lesznek, akik ellenállnak majd a változásnak.

El tudjátok képzelni ezeket az Új Energiás forrásokat…és rengeteg lesz belőlük. Ott lesz a víz. Lesz egyfajta, durván fogalmazva fényenergia, ami nem a Napból érkezik. Lesz egyfajta gravitációs energia is. Amikor ezek az Új Energiás források végül a kutatás és fejlesztés végeztével bekerülnek az emberi tudatosság hálózatába, az változásokat fog igényelni. A növények újramegmunkálásra kerülnek majd, az emberek másként fogják elvégezni a dolgokat, az elosztási rendszer is változni fog.

Mindenekfelett pedig meg fogja változtatni a hatalom és pénz egyensúlyát a Földön, hogy az sokkal egyenlőbben kerüljön megosztásra, és ne csak egy kevés helyen összpontosuljon. Ne lepődjetek meg újságolvasás közben, amikor a szalagcímek konfliktusokról számolnak majd be, amikor arról olvastok majd, hogy az egyik oldal nem akar engedni. De az Új Energiában ez nem fog nekik sikerülni. Ez egyszerűen nem lehetséges.

Az Új Energia jelenleg működik, mozog. Olyan tudatosság jellemzi, ami közvetlen kapcsolatban áll az „Én” tudattal Sokan lesznek, akik nem fogják tudni majd kezelni ezt az új tudatosságot, és azt választják majd, hogy elhagyják a Földet azonnal, átmennek a másik oldalra, és felfrissülve és megújulva térnek majd vissza azzal a megértéssel, hogy az emberiségre egy új korszak köszöntött rá.

Ó, és nem csak az emberiségre. A TÖBBI BIRODALOMRA IS ÚJ KORSZAK KÖSZÖNT. Tudjátok, ahogy a Föld halad, úgy halad az Ég is. Amikor a minap elértük a Kvantumugrást, az nem csak egy csoport Shaumbrát érintett Taosban, és a világ más pontjain, akik megünnepelték ezt az eseményt, ezt a történelmileg példa nélküli eseményt. Hanem MÁS BIRODALMAKBAN IS TÁNCRA PERDÜLTEK ÉS ÜNNEPELTEK AZ ANGYALOK, ÉS ÖRVENDEZTEK, MERT FELSZABADULTAK OLYAN ENERGIÁK ALÓL, AKIK BEBÖRTÖNÖZTÉK ŐKET, ÉS GÚZSBA KÖTÖTTÉK ŐKET HOSSZÚ IDŐN ÁT.

Történt egy váltás spirituális családotokban is – származási családotokban… Téged, aki eljöttél ide a Földre, hogy azon dolgozz, hogy keresztül vágj ezen az energia holtponton. És amikor keresztülvágtál ezen a folyosón, és megérkeztél a Kvantumugrás Új Energiájába, ezt ők érezték. Olyan volt ez, mintha helyreállítottad volna velük a kommunikációt, és tudták, hogy neked ez sikerült, ezért ők is örvendeztek.

VOLTAK FOGSÁGBA ESETT DIMENZIÓK, VOLTAK OLYAN DIMENZIÓK, AMELYEK ÖSSZEOMLOTTAK ÖNMAGUKBA, MINDAZOKKAL AZ ANGYALOKKAL EGYÜTT, AKIK OTT VOLTAK AZOKBAN A DIMENZIÓKBAN. ÉS EGY PÁR NAPPAL EZELŐTT, A KVANTUMUGRÁS PILLANATÁBAN, AZ ENERGIA ÚJRA MOZGÁSBA LENDÜLT. ÉS EBBEN A PILLANATBAN, VALAHOL A BIRODALMAKBAN, VANNAK ANGYALI LÉNYEK, AKIK ÚJRA SZABADDÁ VÁLTAK.
EZ PÉLDA NÉLKÜLI. EZ OLYAN MÉRVŰ, AMINEK JELENLEG NAGYON NEHÉZ A MÉLYÉRE HATOLNI. De elkezdődött. Ez nem egy kierőszakolt esemény. Ezek potenciálok, amelyek kiáradnak a világba. Olyan potenciálok, amelyek egészen eddig nem voltak elérhetőek, de most már rendelkezésre állnak. És jelenleg van elegendő ember a Földön, akik elég magas tudatossággal rendelkeznek ahhoz, hogy elfogadják ezeket a potenciálokat, elfogadják a változást, és az emberiség új korszakát, és így ez a változás most elkezdődött.

Tehát Shaumbra, ti vagytok a bátrak. Ti vagytok a vezetők. Ti vagytok azok, akik elköteleztétek magatokat – akár a legutolsó életetekben, akár tíz vagy száz élettel ezelőtt – elköteleztétek magatokat, miszerint: „Itt leszek a Kvantumugrás idején. Itt leszek, hogy segítsek az új tudatosság szikráit elhozni a Földre. Itt leszek a Földön, és a kerítés mögött fogok állni, nem keveredek bele a drámákba és a konfliktusokba, hanem inkább élvezem és ünneplem azokat a változásokat, amik az emberiségre virradnak!”

A változások itt vannak. Értsétek ezt meg! Nem kell többé reménykednetek bennük! Nem kell többé álmodoznotok róluk! Itt vannak.

De ez változást és stresszt fog okozni sok mindenki számára. Ne ragadjatok bele a drámákba! Ne ragadjatok bele az összeesküvésekbe! Ne ragadjatok bele a világvége forgatókönyvekbe, hiszen ti ennél ismertek jobbat is. Ez a kezdet. A többiek számára ti lesztek a tudatosság vezetői, történjen ez a könyveiteken keresztül, újonnan alapított cégetek által, az általatok nyitott tanácsadó és gyógyító központjaitok által, tehát a többiek rátok számítanak majd. Ebben az Új Energiában, amiben vagytok, ebben az új tudatosságban az „Én” lesz a legfontosabb. Kuthumi beszélt erről tegnap. Kezdetben volt az „Én” tudatosság, amit Tóbiás Első Körnek nevez, ez még otthon volt. Ez volt az „Én” tudatosság. Menet közben, különösen itt a Földi időtökben, létrejött a „Mi” tudatossága – a csoportoké, a családoké, az országoké, és a cégeké. Nézzetek csak körül! Minden csoportokba rendeződött – a vallások, az egyházak, a diák szövetségek. Minden arról szólt, hogy felfedezzük a „Mi”-t, - a közösséget, azt, hogy együtt – mert ezen keresztül juthattatok el végül a következő korszakba. Ebbe a korszakba, amibe éppen most léptetek be, ez pedig az „Én” korszaka. Ez Te vagy.
Kuthumi arról beszélt tegnap, hogy „Mi hiányzik?” Te. Mi hiányzik? Az ember a saját életéből. Mi hiányzott? A „Mi” tudatosságból Önmagad szent fontossága hiányzott.

Arra tanítottak titeket, hogy ne az Énre gondoljatok, hanem Mindenre. Ez az angyalok és az emberek tanulásának része volt. Azt tanították nektek, hogy nem helyénvaló szépen beszélni magadról, hogy nem helyénvaló elsőként önmagadra gondolni, hogy nem helyénvaló önmagadat előtérbe helyezni, az meg pláne nem helyénvaló, ha magadat állítod bárminek is a központjába.

De most… ISTEN GYERMEKEIBŐL ISTEN FELNŐTTJEIVÉ VÁLTOK.

És felnőtt Istenként megértitek az „Én” szent fontosságát. Az „Én” nélkül a dolgok nem változnak. Az „Én” hiányában nincsenek felfedezések és áttörések. Az „Én” nélkül nem rendelkezel a Régi és a most bejövő Új Energia összes forrásával, ami veled akar teremteni, ami segít neked legmagasabb szintű álmaid megvalósításában.

Eljött az „Én” korszaka, ami arról szól, hogy viselj gondot magadra, érezd magad, ismerd magad, helyezd magad középpontba. Mert amikor bárminek is a középpontjában vagy – beleértve az ürességet is – amikor ennek az új fizikának a középpontjában vagy, még akkor is, ha ez pusztán vákuumnak tűnik számodra, abban a pillanatban, ahogy odahelyezed magad, a teremtés végbemegy. Most az „Én” korszakában vagyunk, és itt az ideje, hogy magatok mögött hagyjátok azokat a réges-régi hipnotikus hiedelmeket, amelyek mind valami rajtad kívüli dologról szólnak.Helyezd magad saját valóságod középpontjába!

Ez Yo-ham energiája, az Én, Isten jelenléte, nem csak a pillanatban vagy a Mostban, hanem a valóságban, a térben, a tudatosságban.

 

Amikor az Én Vagyok Jelenléted lehetővé teszi Önmagának, hogy ebben a tudatos jelenlétben legyen, ebben a tudatos pillanatban legyen, akkor bármi megtörténhet. Ez történik olyankor, amit mások csodának neveznek, mert ilyenkor keletkeznek a csodák.

Én” energiában, amiben most vagyunk, eljött az ideje annak, hogy mindezt elengedjétek. Az a betegség nem a tiéd. Az a konfliktus a fejedben nem a tiéd. Az a szomorúság nem a tiéd. Az a depresszió nem a tiéd. A bőségnek a hiánya nem hozzád tartozik – te mégis ragaszkodsz hozzá. Kitartasz mellette, azt állítod, hogy a tiéd, hogy ez valamiféle büntetés, valamiféle egyensúlytalanság, valamiféle tökéletlenség – pedig ez nem így van! Magatokra öltöttétek az emberiség szenvedésének ruháját annak érdekében, hogy ezáltal megértésre és együttérzésre tegyetek szert. Hatalmas mester angyalokként vállaltátok fel ezeket a problémákat abból a célból, hogy teljes körű megismerésre tegyetek szert, és hogy segíteni tudjatok ebben az egész tudat evolúciós folyamatban. De ezek nem a tiétek.

Szeretetből és szolgálatból ti választottátok azt, hogy magatokra veszitek az emberiség problémáit abból a célból, hogy ezáltal segítsetek másokat a problémáik megoldásában. Ti választottátok ezt. Ti választottátok ezt szolgálatként, szenvedélyből, és akkor most mindezt vissza is vonhatjátok, érvényteleníthetitek…Nem szolgáljátok angyali családotokat azzal, hogy magatokra veszitek a problémáikat. Nem szolgáljátok Istent azzal, hogy továbbra is magatokra vállaljátok az emberiség problémáit. Elég volt már ebből! Most az Új Energia vezetőiként arra vagytok felkérve, hogy tiszták legyetek, és a könnyű utat járjátok! Engedjétek ezt el! Nem a tiétek Olyanok vagytok, mint akik lementetek a legsötétebb, legmélyebb pokoli energiába, csak hogy segítsetek másokat megmenteni és kiszabadítani – és meg kell hagyni, remek munkát végeztetek, nagyszerű munkát végeztetek! Mind csillagos ötöst érdemeltek ezért, hogy magatokra vettétek az emberiség búját-baját!

De nem emlékeztek? Ti már végeztetek. Ti már végeztetek! Nem kell továbbra is ehhez ragaszkodnotok! Tisztának kell lennetek! Vezetőkké kell lennetek!

Nem kell magatokkal cipelnetek egy rakás betegséget és egy rakás problémát ahhoz, hogy szolgáljátok a Minden Létezőt.


Az „Én” megváltoztatja a világot
A legnagyobb dolog, amit ebben az Új Energiában tehettek, az az „Én”. Helyezzétek magatokat, tiszta Isteni Éneteket a tudatosság jelenlétébe most! Ez az, ami megváltoztatja majd a világot!

Ez fog segíteni… Ez arról szól, hogy saját „Én”-edben légy itt és most.
Az „Én” teremti meg az új fizikát.
Az „Én” teremti meg a gyógyítás energiáját.
Az „Én” ösztönöz más embereket arra, hogy tovább folytassák utazásukat.
Az „Én” teszi lehetővé, hogy a változás és az átalakulás végbemehessen a Földön és az összes angyali birodalomban.

Amikor „Én”- né váltok, az mindent megváltoztat.

Amikor abbahagyod, hogy magadra vedd családod, vállalatod, országod és mindenki más terheit, és lehetővé teszed magadnak, hogy „Én” legyél – Yo-ham – abban a pillanatban ez lehetővé teszi majd, hogy az Új Energia kisugárzódjon az egész világra.

És teszi ezt úgy, hogy a változásnak nem kell majd olyan nehéznek lennie,

Az „Én” hozza a változást. „Én” Vagyok, Aki Vagyok.

Ez egy mélyreható pillanat minden egyes individuális „Te” számára.

Ez a Yo-ham pillanata – Isten Vagyok! Itt vagyok. Teljes és egész vagyok! Választhatok!
Valahol a világban éppen most az emberiség kollektív tudatába bejutottak ezek az új tudat szikrák, és egy nagyon elszaporodott és nagyon nehéz betegség iránya fordulatot vett, és néhány éven belül megszűnik létezni.

És Shaumbra, valahol, valahol éppen most, nem tudom, hogy hol, de valahol az Én Vagyok, Isten, Szellem és Minden Ami Volt eredeti energiája éppen most ünnepel.
(KVSG)

2007. SZEPTEMBER 18. A KVANTUMUGRÁS ESTÉJÉN METATRON ÁTALAKULT: YO-HAM – MÁ

Mai vendégünk YO-HAM – TE – Metatronnak a fizikaiba és személyesbe való transzformációja. Metatron, a ti hangotok a szellemben, eddig valamiképpen közvetített közted és a multidimenzionális birodalmak között, közted és az esszenciád között. Metatron volt a közvetítő a földi létállapot és az angyali létállapot között, ő segített oda-vissza áramoltatni az energiákat. Metatron volt mindannyiótok szóvivője, hiszen energiátok olyan szorosan kötődött a Földhöz, hogy nehéz lett volna tudatában lennetek annak, hogy milyen hatással voltatok magatokra és a Szellemetekre a többi birodalomban.

A Kvantumugrás estéjén, Metatron ezen energiája átalakult egy sokkal személyesebb, egyesültebb energiává, és felvette a Yo-ham nevet, azaz az új vibrációt. „Te Vagy. Te Vagy A Minden Létező. Az Vagy, Aki Vagy. Metatron átalakult valami sokkal személyesebbé… néhányan közületek még egy fémes vagy elektromos energiát, egy tudományos, azaz egy fajta fizikát is éreztetek Metatron neve kapcsán… ami Yo-ham-má alakult át. Azzá, aki te vagy most ebben a valóságban. Yo-ham, az esszenciád, ma minden eddiginél egyre inkább közelebb jön, hogy a részévé váljon a valóságodnak. Nem azért, hogy megszabadítson téged. Nem azért, hogy megmentsen, hanem azért, hogy csatlakozzon hozzád az életnek, a célnak és a megnyilvánulásnak eme dicsőséges felfedezésében, amit Föld bolygónak hívnak.

Hosszú eonnyi időkkel ezelőtt elhagytad már az angyali birodalmakat, eljöttél ide a Földre, és a többi birodalomban mindezidő alatt Metatron volt a képviselőd. De most, a tudat változásával, azáltal, hogy az életet és a saját szuverenitásodat választod, Yo-hamnak ez az energiája itt lehet. Nem valahol máshol, nem a távolban, nem az ismeretlenben.

T:95


2007.09.18.-KVANTUMUGRÁS UTÁN

"A 2007-es kvantumugrást, nem a történészek állapították meg. Nem is a próféták jövendölték meg.

E dátumot, az emberi tudat fejlődése határozta meg. Ez a dolog annyit jelent, hogy az emberiség készen áll arra, hogy túllépjen a lineáris úton. Készen áll arra, hogy az energia saját útját kövesse, előző tapasztalataira alapozva, mely hihetetlenül új irányt fog felvenni. Ez egy potenciál. Nem szükséges, hogy mindenki számára valósággá váljon. 2007. szeptember 18. nem jelenti azt, hogy egyszerre minden meg fog változni. Valószínűleg a hatalom nem fog távozni. A Föld egy zsákutcába jut, az élet azonban folytatódik. Azonban ami történni fog, egy teljesen új potenciál készletben áll, mely hozzáadódik a meglévő emberi tapasztalatok potenciáljaihoz, melyeket az emberiség megtapasztalhat majd. Sokkal nagyobb szabadságot fogtok élvezni. Sokkal nagyobb erőtök lesz. Sokkal hozzáértőbbek fogtok lenni, ha ezt választjátok. Így hát elmondhatjátok, hogy egy teljesen új ajándékcsomaggal fogtok rendelkezni, mely rátok vár, ha képesek lesztek beismerni, és ha be kívánjátok hozni életetekbe. Ti nem kívánjátok a megvilágosodás és az evolúció lassú útját követni. Bizonyos értelemben, személyes szempontból jövőtök rendkívül nyitott lesz. Jövőtök nyitott lesz, mert múltatok begyógyult. Mégis, eme időpont után, sokkal több potenciálotok lesz."

(T:7:5K)

KVANTUMUGRÁSBAN

Egyre több és több semleges és tiszta energia jön a Földre, mint bármikor, vonzódik ide, mert az Emberek hívják, Más birodalmakból is érkezik (csillagok, bolygók, üstökösök)

Segít energetizálni, kiterjedni bennünk

AZ ÚJ ENERGIA : A SZABADSÁG EGY ÚJ FELFOGÁSÁT ADJA. A megértés új értelmezését

Segít megfiatalítani a fizikai testet, Ha megengedjük magunknak, biztonságos helyen lehetünk

Más kapcsolatokat segít, más valóságokhoz, mélyebb érzékelést ad. Ezt sohasem birtokoltuk azelőtt:

MI LESZÜNK AZ ELSŐK, ÁTMOZOG RAJTUNK, ÉS MINKET SZOLGÁL MAJD

(T:6:5)

KVANTUMUGRÁSBAN-EZ AZ A LÉTIDŐ AMIRE LÉTIDŐK ÓTA VÁRTUNK

AZÉRT VAGYUNK A FÖLDÖN, MERT AZT VÁLASZTOTTUK, HOGY ITT LEGYÜNK A FEJLŐDÉS, ÉS NAGY VÁLTOZÁS IDŐSZAKÁBAN

AZT VÁLASZTOTTUK, HOGY A KVANTUMUGRÁS IDŐPONTJÁRA VISSZAJÖVÜNK

Mindnyájan most tanulunk meg gondolkodni egy Új Helyről, az Isteni Intelligenciáról

Az Energia mozgatást választottuk, hogy segítsük előmozdítani a, hogy a folyamat, könnyebb és lágyabb legyen

BEHOZTUK EZEKBE A SZERETET ELEMÉT,

AMIT MÉG AZ ANGYALOK SEM TUDNAK MEGTENNI

EZ A SZOLGÁLAT A LEGMAGASZTOSABB MÓDJA A FÖLDÖN

Spirituális és Isteni területre hatoltunk be, olyanokba, amelyekbe még a régi mesterek és a vallások se tudtak (T:6:6)

 

2007.09.18. UTÁN

a Kvantumugrás után a fundamentalista, terrorista csoportok meg fognak változni

a régi harcos, háborús és gyilkolási utaknak meg kell változni beleértve az elnyomó kormányokat is

(T:8:2K)


2007. 09. 18. UTÁN

Szeptember 18-án a Föld egy FIZIKAI ÉS TUDATOS VÁLTOZÁST TAPASZTAL MEG, A KVANTUMUGRÁST, ENERGIAVÁLTÁST

A 2-ből (a Duális energiából) a 4.-be vált az energia.

EZ EGY JELZŐPONT- NAP, AZ A FONTOS, HOGY MI TÖRTÉNIK UTÁNA:

Új technológiák, és felfedezések, óriási eredmények a gyógyításban, új üzemanyag források felfedezése, az emberek másképp gondolkodnak és éreznek majd.

(T-SLO:2004)

 

2007. 09. 18. UTÁN – FELEMELKEDÉSI FOLYAMATBAN

a Bolygó békességének és újraegyesülésének frekvenciáját már a Belső Földön és a távoli csillagokban is érzékelik.

AZ ÚJRAEGYESÜLÉSI FREKVENCIA MÁR ITT VAN, MÁR MEGTÖRTÉNT, CSAK FEL KELL ISMERNÜNK EZT A VIBRÁCIÓT

A Felemelkedés egy folyamat, 7 kapuja van, 7 beavatásnak kell megfelelni, 7 tesztszintje van, javarészt álomállapotban történnek a beavatások: „Az Isteni Akarat Osztályában”, El Morya vezetésével, aki valamikor Szent Péter tanítványaként testesült meg. Ő a kapuk őrzője.

(Telos)


2007.09.18.-ÓTA – UTOLSÓ FÖLDI TAPASZTALÁSAINK - MESTERMŰVÜNK

szeptember 18-a, azaz a Kvantumugrás óta. „Miért vagyok itt a Földön? Miért vagyok itt a Földön?” Két dologért. Két válasz van. Nagyon egyszerű, rendkívül könnyű.

 

Az első: Azért, mert hallottátok más emberek hívását, amikor azt mondták: -„Mutass nekünk új utat!” És ti önként vállalkoztatok arra, hogy ti lesztek az első csoport, akik átmentek ezen a folyamaton, hogy aztán továbbadjátok ezt a többieknek. Ez új, és ezt meg kell tapasztalni. Ahogy már korábban is mondtam, amikor kétségetek támad, vessétek bele magatokat a tapasztalásba! Vessétek bele magatokat a Földi élet nagyon is áldott megtapasztalásába! A Földi élet áldásaiba! Az összes energia itt lesz, hogy benneteket szolgáljon, hogy együtt dolgozzon veletek, hogy erősítsen benneteket, hiszen ti vagytok a Mesterek, ahogy ezt Adamus mondja. Ti vagytok a teremtők. Legyen ez könnyű!

Itt vagytok, valamilyen szintű választásotok következtében, hogy ti legyetek azok, akik megmutatjátok mindazoknak, akik a válaszokat keresik, hogy azok már most bennük vannak. De nektek is meg kell ezt tapasztalnotok; testben kell lennetek, demonstrálnotok kell ezt számukra, hogy a saját szemükkel láthassák, hogy ezek nem üres szavak csupán… hogy ez nem csak egy újabb vallás, egy újabb szekta vagy egy újabb könyv – hogy ez valós. A szemetekbe nézhetnek. Megérinthetnek titeket. Láthatják, hogy ti valóban önmagatok vagytok.

A másik oka annak, hogy jelenleg itt vagytok a Földön, közvetlenül a Kvantumugrást követően, ahelyett, hogy visszatértetek volna a mi oldalunkra: Nos, az az, hogy kiadtuk másoknak a szobátokat. (nevetés) Bocsánat! (Kuthumi kuncog) Még egy darabig itt kell maradnotok! Annak az oka, hogy itt vagytok most a Földön az, hogy most alkotjátok meg azt, amit mi a Mesterműveteknek szeretünk nevezni. A Mesterműveteknek!

Jelenleg Földi időtök végső tapasztalásaiban vagytok, amikor is megalkotjátok a saját Mesterműveteket. Nos ez olyasvalami, ami rendkívül becses lesz számotokra, mikor magatok mögött hagyjátok a Földi birodalmat. Ez nem feltétlenül egy fizikai tárgy lesz. Ez nem valami olyan lesz, amit beletehettek a zsebetekbe jelenleg itt a Földön. De most szőtök egy csodálatos kozmikus ékszer darabot – nevezzük ezt így – egy álomszép teremtést, egy mennyei festményt. Ez lesz a legértékesebb darabotok, amikor elhagyjátok ezt a helyet, amit Földnek hívnak.

 

A Harmadik Körben büszkén viselitek majd, és örökké emlékeztetni fog majd benneteket Földi tapasztalaitokra, és az élet örömeire. Emlékeztetni fog majd az emberi létben való létezés nehézségeire. Emlékeztetni fog benneteket a szeretetre és a veszteségekre. Emlékeztetni fog benneteket saját átalakulásotokra, arra, hogy angyali lényekből emberi lényekké váltatok, és most saját lényetekké.

KVANTUMUGRÁSKOR – VISSZANYERTÜK ÖNMAGUNKAT

ELVESZTETTÜK IDŐ ÉS TÉR ÉRZÉKÜNKET

Ahogy azt a legtöbben észrevettétek, elveszítettetek valamit a Kvantumugráskor. Egyfajta gondolkodásmódot. Egy hiedelmet. Önmagatok egy régi egyéniségével veszítettétek el a kapcsolatot. Lehet, hogy a szó szoros értelmében elvesztetek utazásotok közben. És sokan érzitek azt, hogy elvesztettetek valamit a Kvantumugrás óta – nem vagytok biztosak az időben, a térben vagy magatokban – mert most éppen elveszítetek dolgokat. Gyengéden… a legtöbb esetben. Kegyelemben… időnként.

 

2007. 09. UTÁN - ÚJ KAPCSOLATOT ALAKÍTANAK KI EGYMÁSSAL. A RÉGI FÖLD ÉS AZ ÚJ FÖLD – AZ ÚJ FÖLD STANDARD PÉLDA LESZ

Tehát, a Régi Föld és az Új Föld elváltak. Ám, a Régi Föld nagyon szomorúnak és magányosnak érezte magát, már nem érezte, hogy rendelkezik azzal a másik energiával, ami segített kiegyensúlyozódni és vezetést nyújtott számára.

És a Régi Föld elment és elkövetett néhány butaságot – túl későig maradt a városban, túl sokat bulizott, kétes társaságba keveredett, elkövetett pár gyilkosságot, néhány erőszakos tettet és a nap végén, a Régi Föld ezt mondta:

“Volt valami, amit szerettem az Új Földben: A könnyedséget. Az Új Föld, az öröm manifesztációja volt. Az Új Föld békében élt önmagával és itt Én, még magamat sem szeretem. Talán itt az ideje, hogy kibéküljünk.” Tehát, szeptember 18-án, a Régi Föld térden csúszva jött oda az Új Földhöz és ezt mondta neki: „Bocsánatodat kérem! „ ( ebben a pillanatban valami nagy zajjal a padlóra esik, erős nevetést váltva ki a hallgatóságból és Kuthumiból).

És az Új Föld ezt mondta: „Nincs mit megbocsátanom. „ És a Régi Föld azt mondta: „Gyere béküljünk ki!

És az Új Föld ezt mondta: „Nem úgy ahogyan te szeretnéd, mivel látod, a régi úton, te tőlem elvettél. A régi úton te kihasználtál engem, hogy elhanyagold magad. Tehát, Régi Föld, ha mi kibékülünk, önmagadba kell nézned. Meg kell tanulnod azért szeretni magad, aki vagy. Teljesnek és egésznek kell lenned, mivel én nem tudlak kiegészíteni téged. Én nem tudlak boldoggá tenni téged. Én nem oldhatom meg az összes problémádat, és nem válaszolhatok minden ostoba, buta, erőszakos és folyamatos kérdésedre. Ezt neked magadnak kell megtenned önmagadért. És ha ezt szeretnéd csinálni, akkor ismét randizhatunk. De, egyelőre házasságról még ne beszéljünk. ” (nevetés).

 

Tehát ez a Régi Föld és az Új Föld története. Ők, új kapcsolatot alakítanak ki egymással. És a mi perspektívánkból, láttuk azt, hogy a Régi Föld, nagyon de nagyon függővé vált az Új Földtől. Ugyanakkor, a Régi Föld megpróbálta rávenni arra az Új Földet, hogy olyanná váljon mint ő. Nehezére esett elfogadnia ezt a fajta egyensúlyt, az Új Földnek eme ragyogását és ellenőrzése alá akarta vonni az Új Földet. Ám az Új Föld ismerte önmagát és saját lényének teljességét és nem engedte, hogy ez megtörténjen. És most, ismét találkoznak egymással. Ismét jól érzik magukat. Hallgatólagos érdekeltségű dolgokról tárgyalnak. Az energiák egyesülnek. Ám az Új Föld, gondosan elmondja a Régi Földnek: „Neked kell megcsinálni.”

Így vagy úgy, az Új Föld fejlődni fog, vagy ahogy ti mondanátok: fel fog emelkedni. Az Új Föld lesz ez a fenséges vagy standard példa, nemcsak a Régi Földön maradó emberek számára, hanem minden partok angyalai számára is, akik felteszik a kérdést:

“Milyen, egy új úton visszatérni a szuverenitáshoz?

Egy nagyon lényeges ponton haladtatok át: szeptember 18.

Egyesek élete közületek szószerint egy hajszálon múlott, hogy eddig a pontig eljussatok. Minden szükségest megtettetek csupán azért, hogy eddig a pontig eljussatok. És átmentetek. Most következik a kérdés: „Mit csinálok? Miért vagyok itt a Földön? Miért menjek át mindezeken?”

Válaszunk… tulajdonképpen, nagyon gyors a halál. Visszatértek a mi oldalunkra, ahol nincs az a sok dráma és trauma, amit az emberek ezzel társítanak. Nagyon könnyű visszatérni ide.

De beszéltünk már arról, hogy „Miért vagytok itt?” Mert az emberek hívnak titeket. És mondottam, hogy nem voltak új válaszok, gondolatok, tudatok a Földön, nagyon, nagyon, nagyon hosszú időn keresztül. Tehát, ti meghallottátok ezt a hívást és beleegyeztetek abba, hogy itt legyetek. Talán… most gondoljatok erre. Ugyanakkor arról is beszéltünk, hogy ti most, azért vagytok itt, a Földön ahelyett, hogy a mi oldalunkon lennétek, hogy megteremtsétek saját Remekműveteket, amire mindig emlékezni fogtok, miután a földi síkokon túl emelkedtek. Most lehetséges lenne egy együttműködés ez a hívás és az új válaszok és gondolatok és Remekművetek megteremtése között a Földön? Ez csupán egy lehetőség.

(T:92K)


2007.09.18-12.12

144.000 PRÓFÉCIÁJA BETELJESEDIK A KVANTUMUGRÁSBAN

144.000 fénymunkás tudatossága lett lehorgonyozva, ŐK AZ ELSŐ „ÁTÉRŐK”

Ennyien mentek át: saját egyensúlyukba, hatalmukba

(2007.09.18.- 2007.12.12.-2008. JANUÁR-JÚNIUS)

ÚJ CIKLUSBA LÉPÉS

A MERENGÉS ÉS KIFEJEZÉS CIKLUSA - TÓBIÁSTÓL

Elérkeztünk egy ciklus végére – ahogy ti neveznétek – egy ciklus, mely a Kvantum Ugrásig tartott, a helyrehozás és bizonyos mély belső átalakulások ciklusaként. Most, a következő ciklusra készülünk fel – a földelés és egyes dolgok megvalósításának ciklusára életetekben, melyekről már beszéltünk. Az energiák felsorakoztak/felzárkóztak. Ezek bevonzódnak életetekbe, mivel ti, választottatok. Minden alkalommal, amikor egyféle változás történik, amikor megjelenik egy új ciklus vagy új evolúció, ezek az energia újraorientálódását vagy újra-felzárkózását igénylik. Íme, min mentek ti néhány hónapja keresztül!


2007. SZEPTEMBER 21.

Szeptember: EGY MINDENT ÁTFORMÁLÓ HÓNAP

2 fogyatkozással:

Szeptember 11. Részleges Napfogyatkozás

Szeptember 21. Napéjegyenlőség

Szeptember 21. Előremozgató energiák: készen kell állni az energiáihoz. Az Idő pehelykönnyűvé válik, tudván azt, hogy mindez isteni valóságos folyamat, és végre valójában élvezhetjük Nagyságunkat.

Szeptemberben eljön az, amire a legjobban várunk. A Fény energetikai dagálya a lehető leggyorsabban árad ki ránk

(Karen Bishop)


2007. SZEPTEMBER 23.

Szeptember 23-án a napéjegyenlőség egy olyan pillanatot hoz magával, amikor a bolygónak ki kell egyensúlyozódnia, miután a változás és átalakulás intenzív és felkavaró energiái elvégezték munkájukat.. Szeptemberben meg kell tartani a belső isteni férfiasság és nőiesség közötti egyensúlyt…

Amikor a telihold a Kosban lesz, a Vénusz pedig az Oroszlánban, EZ A PILLANAT A HATALMAS KREATÍV SZENVEDÉLY, ÉRZÉKENYSÉG ÉS HATALOM IDŐSZAKÁT HOZZA EL.

EZ A NŐIES NAPENERGIA ÚJ KREATÍV VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE ÚJ ROMANTIKUS KAPCSOLATOK FORMÁJÁBAN FOG MEGNYILATKOZNI, VAGY PEDIG MEGÚJÍTJA BIZONYOS PROJEKTJEITEKET ÉS KAPCSOLATAITOKAT. Egyúttal azoknak a régi terveknek és kapcsolatoknak a végét is jelezheti, amelyek nincsenek összhangban az Új Föld energiáival. A kreatív és a szexuális energiák olyannyira erőteljesek és intenzívek lesznek, hogy elhozhatják magukkal az „áttörés” pillanatait, a régi dolgokat megrázkódtatják, hogy az újak megformálódhassanak.

….A FÉRFIENERGIÁBAN VÉGBEMEGY EGY ELENGEDÉSI ÉS FELEMELKEDÉSI FOLYAMAT. A KONTROLL ÉS URALKODÁS RÉGI ENERGIÁI TELJESEN A SEMMIBE TŰNNEK, ÉS HELYÜKBE A PARTNERSÉG ÉS AZ EGYMÁSSAL VALÓ OSZTOZÁS ENERGIÁI LÉPNEK. Ez azt is jelenti, hogy bármely munka- vagy magánéleti kapcsolat, mely még mindig a kontroll és kölcsönös függőség elvein működik, a változás és felemelkedés intenzív nyomása alá kerül, hogy képes legyen az új energiáknak megfelelően megváltozni.

(SCH:07:09)

A KVANTUMUGRÁS -FÖLDRE ÉRKEZÉSÜNK OKA

Már régóta beszélünk nektek arról, hogyan esett meg az, hogy a Minden Létező kiterjedése, az Egy és a Sok tudatának a kiterjedése elakadt, megállt. Csak addig tudott kiterjedni, ameddig erre képes volt. Ezért is történt az, hogy ti, mint angyali létezők hozzájárultatok ahhoz, hogy eljöjjetek a Földre, beleegyezéseteket adtátok ahhoz, hogy keresztülmenjetek mindazon a rengeteg tapasztaláson, amit már megéltetek a nem fizikai birodalmakban. De ez alkalommal a fizikai valóságban, lelassítva, ahol is tudatosan a tudatában lehettek a választásaitoknak, majd ezt következően választásaitok eredményeinek.

Hosszú időt töltöttetek itt – néhányan közületek ezernégyszáz, ezerötszáz életet is – és most megtörténik. Az összes többi dimenzióban lévő energiák újra mozgásba kezdenek lendülni. Kiterjedőben vannak, de nem úgy, mint korábban. Az energia tudatosság egy bizonyos módon haladt még jóval a Föld létrehozását megelőzően. Most újra mozog, de teljesen más módon. Most egy új tudatossággal és saját magának egy új érzékelésével teszi ezt.

Ennek eredményeképpen a spirituális családok – az angyali családok, ahonnan származtok – ők is újra mozgásnak indultak. Felébredőben vannak. Újra képesek mozgatni és felszabadítani az energiáikat. Ezért mondtuk azt a korábbi összejöveteleink során, hogy a Föld az eredeti. Ő az első a fizikai bolygók közül, és a Földet követően sok más ehhez hasonló is megalkotásra kerül majd – talán nem ebben a számotokra megszokott dimenzióban, de mindaz, amit itt megtanultatok, segíti annak a sok más Földnek is a megteremtését, ahová a spirituális családjaitok el fognak menni, hogy önmagukat tanulmányozzák. Hogy szert tegyenek erre a nagyszerű ajándékra, ami a szellem adománya számukra, és ami nem más, mint az egyedülálló identitás – egy lélek, egy Isteni én.

De nekik már nem kell átmenniük mindazokon az intenzív élményeken, amin ti mentetek keresztül itt, ezen a Földön sok-sok életeitek során, mivel mostanra kitapostátok előttük az utat. Nekik nem kell ezerötszáz életet leélniük. Nekik nem kell megélniük az elveszettség érzését, amikor teljesen lekapcsolódnak önmaguk többi részéről, valamint a Szellemről annak érdekében, hogy valóban fejlődjenek, hiszen ti ezt már megtettétek az ő nevükben.

(T1004)


2007.09.27. UTÁN

MEG FOGJUK ÉRTENI, HOGY AZ ALKOTÓERŐKNEK

(AZ ENERGIÁK POLARITÁSAINAK)

TÖBBÉ MÁR NEM KELL ELLENSÉGESNEK LENNI

(T:05.12.12.)


2007.09.29.- A FÖLD FELMELEGEDÉSE-ELFOGY A KŐOLAJ

12 éves közvetítésük során, soha nem hallottam még, hogy a csoport, figyelmeztetést küldött volna nekünk. EZ MEGVÁLTOZOTT A 2007, SZEPTEMBER 29-ÉN KÜLDÖTT ÜZENETÜK ÉRKEZÉSEKOR. A FIGYELMEZTETÉS KEMÉNY VOLT AZ IDŐT ILLETŐEN, MELY SZÁMUNKRA NEM LESZ ELEGENDŐ AHHOZ, HOGY MEGVALÓSÍTHASSUK A FÖLDDEL VALÓ ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSUNKAT. Azt mondták nekünk, hogy a Föld Anya  gyorsabban vesz részt ebben, mintsem képes lenne uralni ezt a helyzetet. A szennyezés és a szennyeződést előidéző generátorok, melyeket az ipari forradalom óta építettünk biztos pályát jelentenek a Föld pusztulásához. Ennek ellenére, normális a Föld felmelegedése ebben az időszakban: arra kényszerült, hogy sokkal rövidebb idő alatt emelje meg vibrációját, mint ahogyan megtehetné ezt.

A Csoport azt üzeni nekünk: nagyon tragikus az, hogy 2000-ben átmentünk a Földi idők végezetén, csupán azért, a pusztulás felé sodorjuk azt! Nem igényel nagyobb áldozatokat azoknál a félelmeinknél, melyeken átmegyünk azonban, tudatosságot és a tudat felébredését igényli, a Földön naponta megtett lépéseinkben. Azt mondták nekünk, hogy csupán most fogunk rádöbbenni arra, hogy mennyire súlyos ez. Ezen üzenet után öt nappal, néztem Moszkvában, a hotel szobámban a CNN csatornán, amint beszámoltak arról, hogy a legutóbbi 12 hónap folyamán,(2006. szept-2007. szept. között) a sarkok jégrétegének vastagsága 25%-al csökkent.

Csak akkor tudjuk egy pillanat alatt megváltoztatni valóságunkat, ha tudatosítjuk a Földre tett hatásunkat, és ha megfelelő választásokat tudunk hozni. Egyetlen szívvel (a megfelelő időben), meg tudjuk változtatni ezt a pusztulást, azonban az arra szánt idő, hogy képzettekké és motiváltakká váljunk, elfogy. Közülünk mindenki képes megkülönböztetésre, azzal a feltétellel, hogy megpróbálja ezt a dolgot. A megfelelő idő Most van!

Teremtők vagytok! Ti teremtitek az utat, mielőtt még lábaitok megérintenék a Földet! Tudva ezt, engedjétek meg, hogy elmondjuk nektek, hogy az egész emberiség emeli vibrációját. Miközben vibrációtokat emelitek, megváltoztatjátok vibrációs kapcsolatotokat a Földdel.  Ezelőtt, amikor még Föld Anyátok kihűlt és megváltoztatta vibrációját, számotokra is szükséges volt sűrűsödnötök: megváltoztattátok vibrációtokat, hogy megfeleljetek neki. Most, fordítva történik. Az Emberiség fejlődik, miközben a Föld megemeli vibrációját. Egyetlen vibráció sem jobb vagy rosszabb és a Föld teljesen viseli ezt a vibrációs változást, bár kihívásokat jelent számára. Nézzétek a teljes ciklust. Kezdetben, a Föld  forró volt. Amint kihűlt és lecsökkentette vibrációját, ti is alkalmazkodtatok ehhez, fizikai testet öltve. Ezután, jött egy olyan időszak, amikor úgy tűnt, hogy semmilyen vibrációs mozgás nem létezik, lefele vagy felfele. Most ismét elkezdődött, nemde? A Föld felmelegedik. Tudjátok a Földről, hogy ő egy nagyon erős lény, akinek eddig még soha nem kellett mozgásba hoznia túlélési ösztöneit. Ez a magatartás, hamarosan megváltozhat. A Föld anyának óriási alkalmazkodási képességei vannak és akkor, amikor elér egy olyan szintet, amikor az alkalmazkodás már nem lesz lehetséges, felvehet egy új típusú sajátos védekezést, hogy túlélje és meggyógyuljon. Eddig, nem tette meg ezt, mivel ennek hatása nagyon erős lett volna saját ember gyermekei ellen. Most, ez az egyenlet megváltozik. Meg kell mondjuk nektek, kedveseim, hogy a Föld Anya nem beteg. Várandós és a szülésre készül! Ti, részei vagytok ennek az evolúciónak. Részei vagytok e csodának. Ez történik most és ezt a képet akarjuk ma nektek átadni, mivel ti hatással vagytok erre a folyamatra, sokkal jobban, mint elképzelnétek. Kezd szinkron létrejönni szívetek és elmétek között és e kapcsolat megvalósítása által, választásaitok sokkal fontosabbá fognak válni, mint eddig valaha.

Igen, nekünk meg kell tanítanunk nektek azt, hogyan éljetek harmóniában, a Földdel!

Már léteznek olyan előrehaladott technológiák, melyek segíthetnek nektek, ebben az irányban. Az idő programozása kritikussá válik, miközben az emberiség magához öleli és népszerűsíti a bolygóval való harmóniában élés eszméjét. Gyorsabban mozogtok annál, amivel lépést tudna veletek tartani a Föld Anya, főképp ebben a mostani érzékeny helyzetében… mindannyitokban létezik, a Föld Anya egy darabja! Ha rá hallgattok, vissza fogtok emlékezni arra, hogy nagyon lehetséges, hogy a zéró lépésig jutottatok a Földön. A Mesterek ismerték és alkalmazták ezt a dolgot. Ők, akárcsak ti, tudták, hogyan járjanak tudatosan a Földön.

LW:0710

 

Közreadja:www.foldicsillagok.hu

 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 74 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!