IDŐVONAL 2008. MÁRCIUS-JÚNIUS PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. június 16. csütörtök, 14:17

 

IDŐVONAL 2008. MÁRCIUS-JÚNIUS


A KVANTUMUGRÁS UTÁNI MÉRÉS

KOLLEKTÍV, TÁRSADALMI TUDAT LEBOMLÁSA

A HALÁL ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS 3 FÁZISA

A HÁROMSZOROS ISTENNŐ ISTENI ASPEKTUSAINAK EGYESÍTÉSE

CAMELOT LEHORGONYZÁSA ELSŐ ALKALOMMAL A FÖLDRE

A SZENT GRÁL KÓDJAINAK AKTIVÁLÁSA

AZ IBOLYALÁNG MEGHÍVÁSA

A FÖLD BOLYGÓ KRISTÁLY ÉBREDÉSE

TÓBIÁS-SAINT GERMAIN-KUTHUMI BUDAPESTENA TURÁNI ÁTOK ELENGEDÉSE

A FELEMELKEDETT SZERETET ARANYFÉNYE BELÉP A FÖLD HÁLÓIBA

 

 

Közreadja: www.foldicsillagok.hu

 

 

2008. MÁRCIUS – A KVANTUMUGRÁS UTÁNI MÉRÉS

2008. A KVANTUMUGRÁS UTÁNI MÉRÉS

És ez így van, drága Shaumbra, hogy a végére érünk ennek a Kvantumugrás Sorozatnak, ami szilárdan lehorgonyzásra került az Új Energiában. Ó, még több száz éven át tartó változás és átalakulás vár a Földre. A tiétek természetesen rövidebb lesz, de amikor első ízben kezdtünk el az Új Energiáról és az új tudatosságról beszélni sok-sok évvel ezelőtt, az egy elmélet volt. Tudtuk, hogy közeledik, ti is éreztétek ennek közeledtét, de azt egyikünk sem tudta, hogy mindez hogyan bontakozik majd ki, hogyan kezd majd belépni ebbe a Földi tudatosságba, illetve, hogy hogyan kezd majd kibontakozni, és együttműködni a Régi Energiával.

 

Nemrégiben azt mondtuk, hogy a Kvantumugrás után néhány hónappal egy mérést hajtottunk végre a Földön abból a célból, hogy lássuk, hogy is áll az emberi tudatosság, hogy álltok ti, hogy behozhassuk azokat az eszközöket, amelyek benneteket szolgálnak. Aminek a következtében behozhatjátok mindazokat az eszközöket, amelyek segítik az emberekkel való munkátokat. Ma már tudjuk, hogy az új tudatosság itt van, és ez nem pusztán egy elmélet, egyáltalán nem filozófia, hanem ez ténylegesen jelen van itt a Földön.

A végére értünk a Kvantumugrás Sorozatnak, és teljesen tudatában vagyunk annak, hogy olyan módokon terjesztettétek ki a tudatotokat, aminek jelenleg még nem is vagytok a tudatában. Behoztatok forrásokat és energiákat, valamint önmagatok aspektusait, továbbá a jövőbeli potenciális aspektusaitokat, és az istenségeteket. Egy óriási partit hoztok itt létre, Földi életetek megünneplését.

(T:910)

(2007 SZEPTEMBER)-2008. MÁRCIUS- A FÖLD ÉS AZ EMBERISÉG TUDATOSSÁGI SZINTJÉNEK MEGMÉRÉSE

Az elmúlt hónapban megmérésre került a Földön a tudatosság. Ez rendszeres időközönként elvégzésre kerül, és a Kryon nevezetű csoport vezetésével történik. A legtöbb entitás, akit jelenleg csatornáznak az emberek, szintén részt vett ebben a folyamatban. Nehéz lenne elmagyarázni, hogy ez a mérés pontosan hogyan is zajlik, de ez egy beleérzés, vagy ahogy ezt Saint-Germain mondaná, egy mély alámerülés az emberiség tudatosságába. És ahogy mindegyik entitás mélyen alámerül, és lehetővé teszi, hogy megállapítása begyűjtésre kerüljön tudati szinten, az létrehoz egyfajta mérést.

 

És ez a mérés a mi oldalunkon nem számokban történik, és elektronikus eszközöket sem használunk. Ez egy spektrum terjedelmen belül történik. Ez egyfajta fény tartomány, de nem az általatok ismert fény tartományán belül. És ezen a tartományon belül ez segít számunkra megérteni, hogy hol áll jelenleg az emberiség tudatossága, hogy mi itt a másik oldalon megértsük, hogy mire van szükség a tudat szolgálatához.

 

A tudatosság mérés azért történik, hogy a megfelelő energiák behozatalra kerülhessenek a tudatosság támogatása céljából, vagy ahogy ez a történelem során időnként előfordult, ne kerüljenek behozatalra. Vannak olyan angyali létezők, akik segítenek behozni az energiát, terelik azt, behozzák azt a régi és a nagyon is új portálokon keresztül a Földre, hogy azok reagáljanak az emberek szükségleteire és vágyaira. Ez a tudatossági mérés viszonylag rendszeres alapokon elvégzésre kerül. Ezt angyali rendek követik nyomon igen szorosan a másik oldalon, majd ezt követően az energia a megfelelő módon behozatalra kerül.

 

A földi tudatosság megmérésének hatása van az angyali birodalmakra is, és a nem fizikai birodalmak tudatosság és energia megmozdulásaira is. Tehát ez igen csak jelentős dolog. Olyan ez, mint nálatok a Földön a gazdasági jelentések. A rendelkezésetekre állnak mindezek a különféle mérések, hogy segítsenek nektek megérteni a dolgok állását. Mi is ezt tesszük a másik oldalon.

 

Adunk most egy nagyon tömör történelmi áttekintést: A tudatosság mérésére egy viszonyítási pontot használunk Jeshua ideje óta, de ennek nem Jeshua, hanem az időmérés az oka. Jeshua idejében, körülbelül 2000 évvel ezelőtt megközelítőleg 200 millió ember élt a Földön. És az akkoriban létrehozott tudati viszonyítási pont az egy volt – az egyes (1) szám. Itt most emberi fogalmakat használok. Ezt megelőzően az 1 törtrésze volt. Például i.e. 600-ban a tudati mérés megközelítőleg 0,81 volt.

 

Az „1” szám jelentősége mindössze annak tudatos szinten való megértése, hogy létezik hármasság, az énnek vannak különböző aspektusai – először is az emberi aspektus én tudata, másodszor az ember isteni természete, harmadszor pedig a minden dolgokban benne rejlő isteni természet.

 

És körülbelül 2008 évvel ezelőtt, az emberiség tudata egy olyan szintre jutott, hogy létezik az ember, hogy létezik a minden dolgok szelleme, és hogy van egy isteni rész, bár akkoriban úgy gondolták, hogy az én isteni része eltávolításra került az emberitől. Ez segített létrehozni az 1 viszonyítási pontot.

 

Ami érdekes az az, hogy mi folyamatosan végeztük ezeket a tudatosság méréseket ezalatt a 2008 év alatt, és közvetlen összefüggésre bukkantunk a tudatosság mérése és az általatok naptári évnek nevezett időszakok között. Vagyis az 1000. évben a tudatosság mérés eredménye is megközelítőleg 1000 volt. 2007-ben az emberiség tudatosság mérésének az eredménye nagyjából 2007 volt. Ez jelentőségteljes, mivel rendelkeznie kell egyfajta fejlődéssel vagy mintával. Voltak olyan időszakok, amikor ez egy kicsit alacsonyabbra vagy éppen magasabbra kúszott, de általánosságban véve mindig követte a naptári éveket, és ez egyáltalán nem a véletlen műve.

 

A tudatosság telítettségi pontja cca.: 2000-ben volt – amikor a mérés eredménye kb.: 2000 volt. 2007-ben az emberiség a szó szoros értelmében elért egy extrém pontot, ami megteremtette egy kvantumugrást, ami egy új potenciált jelent. És természetesen erről ti is tudtok, hiszen ez volt a mi Kvantumugrás eseményünk.

 

Az idők során általában a népesség gyorsabban növekedett, mint a tudatosság. Most, 2008-ban a nemrégiben végzett mérés során az eredmény 2008 volt. Ugyanakkor, a népesség sokkal gyorsabban növekedett, mint a tudatosság. 2000 évvel ezelőtt megközelítőleg 200 millió ember lakta a Földet. Jelenleg megközelítőleg 6, 5 milliárd ember él a Földön.

 

Ez egy érdekes dinamikát hoz létre a tudatosságon belül, ezért most fontos behozni a potenciált, behozni a tudat kiterjesztését, hogy az találkozzon a Földön élő magasabb népességgel. Azt akarjuk ezzel mondani, hogy ahelyett, hogy a Föld tudatosság mérése 2008 lenne, gyorsabb növekedésre van szükség, mivel a népesség száma nagyobb ütemben gyarapszik.

 

A Föld, ahogy azt ti most ismeritek – a fizikai Föld, valamint az elektromágnesesség, a mágnesesség, a Föld portáljai és az összes többi hozzárendelt struktúra, ami segíti megteremteni a Földet – körülbelül 10 milliárd embert képes fenntartani a Föld jelenlegi rendszerei mellett. Most 6, 5 milliárdan vagytok. Ezt a 10 milliárdos népességet körülbelül 2033-ra éritek el, a jelenlegi növekedési arányok és potenciálok alapján. Tehát ez – kiszámolhatjátok ti is – ez 25 évet jelent. Ez a huszonöt év olyan, amit szinte mindannyian látni fogtok ebben az életetekben.

 

Ahhoz, hogy a Föld továbbra is fenn tudja magát tartani úgy, hogy most a felelősség Gaiaról finoman áthelyeződik az emberekre, a tudatosságnak nagyobb tempókban szükséges a továbbiakban terjeszkednie. Új technológia behozatalára van szükség a megnövekedett népesség ellátására, vagy, ahogy a dolgok hajlamosak maguktól megoldást találni, úgy a népesség száma nem mehet túl egy bizonyos határon. Vagy, ahogy ezt ti is el tudjátok képzelni, megnyílik a betegségek, nagy természeti pusztulások és mindezeknek a dolgoknak a potenciálja, ami majd vissza fogja szorítani a népességet egy ésszerűbb szintre. Nem akarok itt most drámai lenni, semmi féle riasztót nem indítok be. Mindössze azt próbálom elmondani, hogy a Földön jelenleg a tudatosságnak… nagyobb iramban kell növekednie.

 

 

Általánosságban véve az emberek erre készen állnak. Nagyon is készen állnak. Amikor most megmértük a tudatosságot, a potenciálokat is megmértük. Ez nincs közvetlenül összhangban a jelenlegi valóság helyzetével, de mi potenciálokat nézünk, és több potenciális adottság veszi körbe most a Földet – és pont ez jelenti a problémát. Nem csak a fizikai Földet veszik körül, hanem a Föld tudatát is. De nem kerülnek behozatalra. Vissza vannak tartva.

 

Az emberek jelenleg általánosságban véve új válaszok után kutatnak. Valami újat keresnek önmagukon belül, de nem tudják, merre keressék a válaszokat. Le vannak blokkolva, frusztráltak, és ami mindennél fontosabb, kétségbe vonják magukat. Ezért aztán visszafogják magukat, és amikor ez történik, akkor az megakadályozza, hogy a technológiai, orvosi, gyógyászati, gyógyítási és élelmezési új potenciálok bejöhessenek a Földre. Ez megakadályozza, hogy a dolgok valósággá váljanak. Ez pedig lényegében visszatartja a tudatosság terjedését, mint ahogy ez most is történik, és ez bizony némi kihívás elé állíthatja a Földet az elkövetkezendő évek során. Ne feledjétek a Föld mostanság – a jelenlegi technológiát, üzemanyag felhasználást és magát a tudatosságát alapul véve, tehát mindezen tényezők figyelembe vételével – körülbelül 10 milliárd embert bír ellátni.

 

Most annak van itt az ideje, hogy megnyíljanak ezek a potenciálok, amelyek már léteznek, és már ott köröznek. Ahhoz hasonló ez, mint amikor megérkezik egy hatalmas ellátmány csomag, de elzárva tartod azt a raktárban, ládákba pakolva, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy az egyáltalán ott van. Jelenleg óriási potenciálok vannak az új energiára, és nem valami összeesküvés az, ami ezt nem engedi eljutni az emberekhez. Nem az olaj cégek teszik ezt. Az olaj cégek nagyon is szeretnének új energiához jutni, mert abban a pillanatban kitanulnák, hogyan tudnak ebből profitra szert tenni. Nem félnek tőle. Sőt üdvözölnék, de be vannak ragadva, mivel a tudatosság is bizonyos módon be van ragadva.

 

Úgyis megfogalmazhatnánk, hogy mindezek az ellátmányok ott ücsörögnek a raktárban. Le lettek szállítva a Föld általános valóság potenciáljába, de nem kerültek hasznosításra.

Amikor a múlt hónapban megmértük a Shaumbra tudatosságot, ez a tudatosság meghaladta azt, amit ti 3000-nek kalkulálnátok. A Shaumbra sokkal magasabb tudatossággal rendelkezik, mint az átlag ember, mert ők felfogják, hogy van az emberi én…tudatában vannak az emberi énjüknek, és annak, hogy az nagyon kezdetleges. Shaumbra, ti tudatában vagytok a dolgokban rejlő magasabb, nagyobb erőnek. Felfogod, hogy létezik Isten, hogy létezik szeretet, áramlás és egyesült tudat. Hogy létezik valami az emberi állapoton túlmenően.

 

Azt is tudjátok, hogy létezik az isteni. Hogy van egy isteni részed, és ami ennél is fontosabb, azt is felfogod, hogy ez te magad vagy. Ez nem valami arany angyal, akivel majd a halálod után találkozol. Ez nem egy jó messzire eldugott részed, akit csak nagy nehézségek árán vagy képes megtalálni. Felismered, hogy ez egy olyan részed, aki veled akar és veled is tud lenni ebben a valóságban itt és most. Ez önmagában, plusz mindazok a többi fenséges és nagyszerű dolgok, amiket megértettetek, jóval 3000 felé emeli a tudatosságotokat.

T:98

 

 

2008. MÁRCIUS

Most, ahogy 2008 márciusa elkezdődik, még mindig azoknak az új Isteni Férfiúi energiáknak az egyensúlyba hozásával vagytok elfoglalva, melyek a februári holdfogyatkozással érkeztek. Ebben a hónapban továbbra is érezni fogjátok az új energia intenzitását, és lehetőséget kaptok arra, hogy önmagatokon belül balanszírozzátok, illetve, hogy belső szent unióban egyesítsétek az Istennővel. Belső lényetek ikerláng energiái most egyesülnek, s ez még nagyobb hatalommal ruház fel benneteket, képességgel arra, hogy ezt a hatalmat a földi mennyország megteremtésére használjátok.

Szeretett fénymunkások, tudjátok meg, hogy az energia eme új ciklusában fénytestetekben és fizikai sejtrendszeretek DNS-ében olyan erőteljes kódok aktiválódnak, melyek lehetővé teszik számotokra, hogy belépjetek óriási belső hatalmatokba. Mostani kihívásotok abban áll, hogy ezt az erőt kiegyensúlyozva, szeretettel, valamint mások szükségleteinek tiszteletben tartásával használjátok fel. Ugyanis amint elkezdtek ezzel az új erővel dolgozni, szembetaláljátok magatokat mások hatalmával és teremtéseivel. Ezért elengedhetetlen, hogy átöleljétek a szívetekben ikerláng hatalmatokat, és hogy emlékezzetek: az ötödik dimenziós életáramlásban mindannyian kapcsolatban álltok.

Hamarosan elsajátítjátok önnön teremtő energiátok kiárasztását, s ahogy mások kreativitását a magatokéval egyenlőnek fogadjátok el, képesek lesztek arra, hogy együtt teremtsetek, hatalommal és örömmel.
Hiszen, legkedvesebb fénymunkások, a másokkal való, a tisztelet és szeretet alapján történő együttműködés az, ahogyan a Paradicsom Mátrixot elkezditek megteremteni. Emlékeztetünk bennetetek arra, hogy a Paradicsom Mátrix Föld bolygóra történő lehorgonyzására, illetve aktiválására három évvel ezelőtt, 2005. március 5-én került sor. Most, ahogy magatokhoz ölelitek ikerláng lényetek teljes spektrumát, és az ötödik dimenziós valóságban átkaroljátok Egységeteket, evvel felkészültök arra, hogy a Paradicsom Mátrixban a változás és bőség hatalmas csodáit megteremtsétek. Fizikai lényetek mostanra teljesen feltöltődött, és készen áll, hogy az ötödik dimenziós emberangyali életet élje, az Új Föld lenyomatán belül.
Így elmondható, hogy ebben a hónapban azon fogtok dolgozni, hogy az Isteni Férfias Lunáris vagy vízminőségű energiákat összhangba hozzátok a Napistennői energiákkal. A kozmikus tűz és a kozmikus víz bennetek rátalál az egyensúlyra és a harmóniára, és fellobbantja teremtői és alkotói képességeiteket

(SCH:0803)

 

2008. MÁRCIUS -SZEPTEMBER-

KOLLEKTÍV, TÁRSADALMI TUDAT LEBOMLÁSA

Sok mindent korlátoznak az észlelések, a társadalmat, az átölelés képességét, az élet teljes megtapasztalását, az erőt. Mindezek manipuláltak az észlelések, perspektívák, kivetítések, hozzáállások, és hiedelemrendszerek eredményeként. Az a kollektív öntőforma, ami társadalomként teremtődött, szét fog törni és mondhatni, csak romok maradnak mögötte a következő hat hónapon belül. A kollektív öntőforma nem olyasmi, amire éppen most szükséged van, mert ez a régi paradigma öntőformája, ami tovább már nem szolgálja az általad választott irányt. Amikor közületek mindenki elkezdi megérteni a saját énjének dimenzióit, és ezen az én kiterjesztett dimenzióit értem, amelyeket még nem igazán fedeztetek fel, [akkor] fogod megérteni, hogy az élet egyedül a Te észlelésed révén van korlátozva. A magad köré húzott határok azon alapszanak, amit helyesnek és helytelennek, jónak és rossznak észlelsz.

… emlékezni fogsz arra, aminek mestere voltál, emlékezni fogsz rá, hogy Te döntöttél úgy, hogy beleesel a harmadik dimenzióba. Ez nem a kegyelemből való kizuhanás volt, nem azért történt, mert bűnös vagy. A szeretetbe estél. Úgy döntöttél, hogy sok lelket felszabadítasz, mert annyira nagyon szereted őket.

A következő hat hónap úgy jelenik meg előtted, mint a harmadik dimenzió olyanfajta feltárulása, miszerint a harmadik dimenzió nagyon manipulatív, amelyet könnyen tudsz manipulálni. Benne van ebben az arénában, hogy elkezded felismerni, hogy mennyire hatalmas vagy, milyen erős a négy alsó tested, különösen akkor, amikor tudod, hogy mit teszel. A rendelkezésedre áll az összes információ ezen dimenzió manipulálásához, és hogy biztosítsd azt, hogy amire a legnagyobb szükséged van, az az életed részévé váljon.

(KT:08.02.29KV)

 

 

2008. MÁRCIUS - DIMENZIÓ SZAKADÁS - URIEL/JENNIFER HOFFMAN

Egy másik nagy esély a 2008-as évben, ami kb. márciusban fog elkezdődni az, amit vezetőim "dimenzió szakadásnak" neveznek. Elkezdjük tudatosítani azokat, akik az utóbbi években megtették kötelességüket, és azokat, akik nem végezték el. Akik elvégezték kötelességüket, egyszerre, sokkal könnyebbé válik az életük, a dolgok sokkal simábban fognak menni számukra és belépnek majd az azonnali materializálás helyzeteibe és össze fognak kapcsolódni, csodákat teremtő képességeikkel. Akik nem végezték el kötelességüket, elkezdenek hasonló problémákkal szembe kerülni, mint amilyeneket az utóbbi öt vagy tíz év során megéltek, a Fénymunkások, sokkal nehezebb szinteken.

Azok, akik elvégezték dolgukat, sokkal magasabb dimenziókban fogják megélni tapasztalataikat, - a többiek, mindannyian, belépnek a harmadik dimenzióba és a különbségek szemmel láthatóak lesznek.

 

2008. MÁRCIUS 3. ÉS MÁJUS 25. KÖZÖTT

A HALÁL ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS 3 FÁZISA

 

Valójában azt mondhatnánk, hogy 2008. MÁRCIUS 3. ÉS MÁJUS 25. KÖZÖTT A HALÁL ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS HÁROM FÁZISÁN MENTEK KERESZTÜL,

nem elfeledkezve a március és május közti húsvéti ünnepekről …

Márciustól május végéig (LÁSD A HALÁL ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS 3 FÁZISA) készüljetek ezekre a jelentős eltolódásokra, amik elvezetnek a júniushoz, mikor Jézus mester és Buddha nagyúr tölti majd veletek az idejét.

(KT:08111.)

 

2008. MÁRCIUS 3.

2008. március 3-án és 13-án az Egység Tudatosság istennői ölelnek át benneteket, nevezetesen Lady Guinevierre, Mária Magdolna és Jezebel istennők Márciusban beavatást kaptok tőlük a háromszoros Istennői birodalmaiban, megértitek a gyermekben, más szóval a leányban, a szűzben rejlő, az anyában rejlő, és azt az erőt, ami a vénasszonyban rejlik. Ez akkor is vonatkozik rád, ha férfi vagy. Hogy megtapasztalhassátok a teljes egyensúlyt az énben, meg kell értenetek a háromszoros istennőben rejlő, akárcsak azt, ami a háromszoros Istenben rejlik.

Márciusban megtapasztaljátok a Császárnő energiájában rejlő termékenységet. A Főpapnő esszenciájában rejlő, találékonyságot és bepillantást, és annak örömét, ami a szűz ártatlanságának spontaneitásában rejlik, miközben felfedezi a szabadságához vezető utat.

KT:08111.


2008.03.03.-

A HÁROMSZOROS ISTENNŐ ISTENI ASPEKTUSAINAK EGYESÍTÉSE: AZ

ISTENI LEÁNY ENERGIÁINAK LEHORGONYZÁSA

 

Mária Magdolna vagyok, és köszöntelek benneteket ezen a szent napon. Üdvözlet!

 

Abból az isteni célból gyűltünk ma össze, hogy egyesítsük a Háromszoros Istennő isteni aspektusait. Én, Mária Magdolna, a három Egység Istennőt képviselem ma, a mi hármunk nevében jöttem ma el és beszélek hozzátok.

Március harmadik napja rendkívül szentséges rezgést tartogat az Isteni Nőies Krisztus jelenlét számára. Ez a bizonyos energia megnöveli a Háromszoros Istennő belső igazságának megértésével és tudásával kapcsolatos introspektív érzéseket. Az introspektív érzés nagyon fontos éned és ennek a gyönyörű energiának az egyesítése folyamatában. Ez nem csupán a nőket érinti, ez az energia férfiakra is hatással van. Olyan energia ez, ami segít megérezned az erőt, ami a lányban, az anyában és a matrónában rejlik.

Én, Mária Magdolna, Lady Guinevierre és Jezabel istennő kíséretében létrehozok egy női Merkaba fényjárművet az energiameződben. Ez automatikusan elkezd olyan energiaszinteket aktiválni, amik az inkarnációt megelőzően kerültek a DNS-edben bekódolásra. Ez egy nagyon jellegzetes ismertető jegy.

A Szent Háromság három részből áll: a férfiasból, a nőiesből és a gyermekből. Mind a három alapvető fontosságú rész, nemcsak az öntudatosság, az önelfogadás és az ön-szeretet fejlesztése szempontjából, hanem abból a célból is, hogy a megismerés magasabb szintjeit fejleszthesd ki, ami nagyon fontos vonása megvilágosodásod személyes útjának, [és] ami igazából jelentős részét teszi ki a Belső Érzékeléshez való visszatérésednek.

Március 3-án lehorgonyozzátok a Leány erőteljes energiáit. A Leány az ártatlan, nőies Krisztus én, aki lehetőséget ad neked, hogy meghalld a hangját, a nőies Krisztus gyermek hangját, erőt és betekintést ad neked érzelmi éned jelenlegi szükségleteivel kapcsolatban. Ebben az időszakban támogatást nyersz, hogy felismerhesd mi az, aminek a mesteri szintű elsajátítására készen állsz. A gyermek az ártatlanságot testesíti meg. A gyermek, akire azok a merev hiedelemrendszerek még nincsenek olyan hatással, mint a felnőttre, amelyeket [aztán] belevetítenek a gyermek mentális, érzelmi és spirituális mátrixaiba, amelyek kapcsolódnak a harmadik dimenzió fizikai mátrixához.

A harmadik dimenzió nagyon fontos része az életnek, és az is marad még sok-sok cikluson át. A harmadik dimenzió nagyon egyedi lehetőséget biztosít számotokra a tanulásra és a mesterré válásra.

Március 3., a 3:3 kulcsaktiválás lehetőséget nyújt számodra, hogy felismerd milyen fontos a harmadik dimenzió a saját harmadik dimenziós valóságod, és így érzékelésed szempontjából.

(KT:080303)

2008. március 3-tól a felszakadozási [,széttöredezési] folyamat felgyorsult, ez azt jelenti, hogy az áttörési folyamat is felgyorsult, ezért több fény szűrődik át a réseken.

(KT:08:0313)


2008.03.04-

A SZERETETTEL KAPCSOLATOS KÉTELYEK ELTÖRLÉSE/KRYON: D. BROWN

 

 

2008. MÁRCIUS 12.

Március 12-én bekódoljuk a Föld Anya testébe a Felemelkedés huszonhét kulcsának megszentelt szimbólumát és az ötvennégy kundalini csakra ékköveit. Azt kérjük, hogy mindannyian hangolódjatok rá energetikailag, és hangolódjatok rá arra a kettőre [vagyis két emberre], aki majd fizikailag lehorgonyozza ezt az energiát. Az időponthoz közeledve még megerősítjük majd, hogy hol fektetjük le a rácsokat. Többé nem halogathatjuk ezt a folyamatot, többé nem késlekedhetünk, mert monumentális része ez a felemelkedés második hullámának, ezért szeretteim, lássátok meg a bennetek létező fényt, a makrokozmoszban rejlő potenciált, fényt és bőséget, és utazásotok a szabadságba legyen boldogságos.

(LÁSD:2008.JANUÁR19.)

(KT:080119)


2008.03.12-13. –

CAMELOT LEHORGONYZÁSA ELSŐ ALKALOMMAL A FÖLDRE

KUTHUMI MESTER ÁLTAL

Lélegezz mélyen, amint ez a Szent Szövedék behatol tested atomjainak energiarendszereibe. Ahogy keresztülszövődik minden egyes atomon, idegnyúlványok módjára kiterjed tested minden molekulájába. Amint tested sejtjei felhasználják ezt a Szent Szövedéket, készenállsz, hogy megtapasztald a Nagy Önátadást, és belevágj a szabadsághoz vezető egyedi utazásodba, a Belső Érzékelésedhez való visszatérésedbe. Az aktivált Szent Szövedék átöleli az ötvennégy Kundalini csakra ékköveit, energiája beleivódik az Arany Kígyóba, ami a gerinced tartja, és megtartja az energiát az ötvennégy Kundalini csakrádban. Ez felerősíti a Kundalini csakrák által kibocsátott erőteljes rezgéseket, és Krisztus 2008. évében, március 12-én és 13-án a Föld Anya megnyitja egész lényét, hogy befogadja ezt az erőteljes lenyomatot, ami az emberiség egyik legmeghatalmasítóbb, a Fény Fényt tükröz világába való átalakulásának kezdetét jelzi. Ezen a ponton Guinevierre és Lancelot egyesülnek, Yeshua és Magdolna, Ízisz és Ozírisz, Rómeó és Júlia, Trisztán és Izolda, az összes (romantikus szerelmi) archetípus egyesül, és a Krisztusi Nőiesség és a Krisztusi Férfiasság megtapasztalja a Szent Egyesülést, lehorgonyozva a Föld Anya testében a „királyi nász” Szent Szövedékének első rétegét, mint ahogy Camelot első alkalommal lehorgonyzásra került a földi síkokon.

(KT:080222)

2008.03.12. – 13.

 

A HÁROMSZOROS ISTENNŐ ISTENI ASPEKTUSAINAK EGYESÍTÉSE AZ

ISTENI ANYA ARCHETIPIÁLIS ENERGIÁINAK LEHORGONYZÁSA

Március 12-én elhozzuk az energiát, ami az Anya Igazságát horgonyozza le, ez beszűrődik majd az erőteljes március 13-i kulcs aktiválás időpontjába. Ekkor megtapasztaljátok a Császárnőt, a termékeny Leányt, aki megérett az Anyaság állapotára, aki maga is termékeny, de van már némi élettapasztalata. Ez az ő álmai dédelgetésének időszaka, az álmaié, a látomásaié és az életé, amit teremt. Meg kell ismételnem, [hogy] ez a férfiakra és a nőkre ugyanúgy vonatkozik.

Az Anya energiával való megbarátkozás épp oly fontos, mint a Leány energiával való megbarátkozás, a békekötés a Belső Gyermekkel, az intuíció hangjával, aki a belső érzékelésen és az ártatlanságon keresztül szól, hogy békét köthess az Anyával, aki a Szív és a Méh hangján keresztül szól. Hangjának két aspektusa, ami a méhen és a szíven keresztül jut táplálékhoz, valójában a termékeny Anya visszhangjai. Visszhangja ez a Hold Anya és Isteni Kozmikus Anya hangjainak is, és az összes szentséges női archetípus összes aspektusának hangjaié.

Az Anya energia nagyon erőteljes. Nem képviseli azt a bölcsességi szintet, mint a Matróna, de a Császárnő termékeny. Elképesztő mennyiségű erő és lehetőség áll rendelkezésére, ezért 12-e és 13-a között kapcsolatba lépsz ezzel az erőteljes energiával.

(KT:080303)


2008. MÁRCIUS 13.

2008. március 3-án és 13-án az Egység Tudatosság istennői ölelnek át benneteket, nevezetesen Lady Guinevierre, Mária Magdolna és Jezebel istennők Márciusban beavatást kaptok tőlük a háromszoros Istennői birodalmaiban, megértitek a gyermekben, más szóval a leányban, a szűzben rejlő, az anyában rejlő, és azt az erőt, ami a vénasszonyban rejlik. Ez akkor is vonatkozik rád, ha férfi vagy. Hogy megtapasztalhassátok a teljes egyensúlyt az énben, meg kell értenetek a háromszoros istennőben rejlő, akárcsak azt, ami a háromszoros Istenben rejlik.

Márciusban megtapasztaljátok a Császárnő energiájában rejlő termékenységet. A Főpapnő esszenciájában rejlő, találékonyságot és bepillantást, és annak örömét, ami a szűz ártatlanságának spontaneitásában rejlik, miközben felfedezi a szabadságához vezető utat.

(KT:08111.)

A Császárnővel, aki az Anya energiát képviseli és a Háromszoros Istennő központi aspektusa, rendkívül durván bánnak, talán ez a három aspektus közül a leginkább meggyalázott és legelnyomottabb. Az Anya Energia, a Császárnő, az élet termékeny kifejezése, a gondoskodó, kreatív aspektus. Mikor egy nő élete Uralkodónő fázisában van, akkor nagyon gyakran igen hatalmas pozíciót tölt be.

A Matróna fázisa olyan életszakasz, amikor a nő hasznosítja mindazt, amit az Anya aspektus létrehozott.  És itt vagytok ti most mindannyian, a március energiájának tekintetében, ezért a március 13-i aktiválás kulcsdátuma a Császárnő birodalmaiba visz benneteket, a Háromszoros Istennő Anya aspektusába. Az Anya sebei most felszínre kerülnek.

 

Néhányotok számára talán ez életetek legfájdalmasabb időszaka, és úgy tűnik, hogy minden darabokra hull, és igazából így is van. Ez a felbomlást, a birodalom szétmorzsolódását, úgymond, a Császárnő idézte elő, mert itt az ideje, hogy használjátok a rendelkezésre álló új energiát. Feltárul előttetek az új ösvény, ami valójában az eredeti ösvény, az, amit a szerelembe esésetek előtt választottatok. Mikor szerelembeesésről beszélek, akkor arról a szeretetről beszélek, amit mindannyian megtestesítetek, egy olyan hatalmas, óriási és mély szeretetről, ami felkészített arra benneteket, hogy belezuhanjatok ebbe az illúzió birodalomba, és arra, hogy megmentsétek az alvókat és megmutassátok nekik a kiutat.

A kihívások rövidéletűek lesznek, és biztosíthatlak benneteket, hogy bármilyen problémával is nézzetek most szembe, az nem az, aminek tűnik. A kihívás a régi paradigmás félelmeket veszi elő, amiket eddig a sejtemlékezet zárt magába, és amiket most felszínre kényszerítenek, így egy új fajta bizalom, hit és szerelembe emelkedés válthatja fel ezeket.

A Császárnő elhozza számotokra bőséges ajándékait, megmutatja nektek a bennetek létező termékeny oázist, biztosít benneteket arról, hogy létezik a támogatási rendszer, a szeretet, a segítség, az iránymutatás, amit kerestek, ott van körülöttetek. A Császárnő a Kozmikus Anyát jelképezi, a kreativitás dinamikus forrását, és ez a dinamikus forrás megoldást kínál számodra.

Március 13-án a Föld Anya megnyitja sejtszintű emlékezetének minden szintjét, hogy befogadja konkrétan a Császárnő frekvenciáit, és a Kozmikus Anya egyesíti 13 aspektusát a Föld Anyával, és minden erre hajlandó lélekkel a Földön. Ezek a hajlandóságot mutató lelkek ti vagytok, akik most halljátok ezeket a szavakat, vagy olvassátok. Amint beisszátok ezt a 13 aspektust, a DNS-etek rezgése megnövekszik, a teremtés kiterjesztett birodalmai pedig belülről kifelé tárulnak majd fel előttetek.

A Vonzás törvénye, az ok és okozat törvénye, az ahogy bent úgy kint törvénye és minden más kvantum tudomány alapján elkerülhetetlen, hogy ez az energia valóságod fizikai részévé váljon. Nem lehet másképp, mert ez az Anyag törvénye. Ahogy a régi anyag feloldódik, szertefoszlik, valami más fogja helyettesíteni, egy másféle anyag, ebben az esetben a szív anyaga, most pedig a szív anyaga az, ami igazán számít.

Ezek az anyagok változnak meg most mind, és ez növeli meg a szeretet eredeti rezgését. A Császárnő hatalma, az Anya könyörülete arra, hogy megfoganjanak, hogy gondoskodjanak, hogy életet adjanak, hogy tápláljanak, hogy teremtsenek, hogy manifesztáljanak, és aztán ismét csak megfoganjanak.

Tartsátok észben, hogy milyen hatalmas a Császárnő, más szóval a Háromszoros Istennő Anya aspektusának kollektív energiája. Ez férfiakra és nőkre egyaránt érvényes.

engedjétek, hogy a Császárnő egy aspektusotokká váljon és kikristályosodjon bennetek, és engedjétek, hogy manifesztálja a szeretet ajándékát az életetekben, hogy afölé emelkedhessetek, ahonnan lezuhantatok. És ez drága lelkek, a Paradicsom kapuja, a pont, ahol beléptek az Édenkertbe, és átölelitek földi mennyországotokat, vagy bármi mást, nevezzétek bárhogyan. A ti döntésetek.

a szeretetbe emelkedés megkezdődött, a zuhanásnak pedig vége van. Mindannyiótoknak könyörgök, hogy nyissátok meg a szíveteket, hogy megtudjátok, hogy az emelkedés sokkal simábban megy, mint a zuhanás valaha is zajlott.

Én, Kuthumi, a Szeretet és Bölcsesség aranysugarának chohanja, melletted állok, és emlékeztetlek arra, hogy a szeretet eredeti kódja visszatért, és feltárul előtted, hogy hol rejtőzik. Engedd meg, hogy azt a fonalat, azt az implantátumot eltávolítsák, és ahogy a dugót kihúzzák, úgy tárul ki szíved újabb szinten arra, hogy befogadja a folyékony szeretetet. Egy folyékony univerzum része vagy, a tudatosság folyékonnyá válik, és többé nem ejt csapdába a régi világ.

Mai utolsó emlékeztetőm a számotokra, hogy a zuhanásnak vége, az emelkedés megkezdődött. Folytassuk együtt a szeretetbe emelkedést!

(KT:08.03.13.)

 

 

2008. MÁRCIUS 12-13.

CAMELOT ENERGIÁINAK LEHORGONYZÁSA ELŐSZÖR A FÖLDI SÍKRA

Amint tested sejtjei felhasználják ezt a Szent Szövedéket, készen állsz, hogy megtapasztald a Nagy Önátadást, és belevágj a szabadsághoz vezető egyedi utazásodba, a Belső Érzékelésedhez való visszatérésedbe. Az aktivált Szent Szövedék átöleli az ötvennégy Kundalini csakra ékköveit, energiája beleivódik az Arany Kígyóba, ami a gerinced tartja, és megtartja az energiát az ötvennégy Kundalini csakrádban. Ez felerősíti a Kundalini csakrák által kibocsátott erőteljes rezgéseket, és Krisztus 2008. évében, március 12-én és 13-án a Föld Anya megnyitja egész lényét, hogy befogadja ezt az erőteljes lenyomatot, ami az emberiség egyik legmeghatalmasítóbb, a Fény Fényt tükröz világába való átalakulásának kezdetét jelzi. Ezen a ponton Guinevierre és Lancelot egyesülnek, Yeshua és Magdolna, Ízisz és Ozírisz, Rómeó és Júlia, Trisztán és Izolda, az összes (romantikus szerelmi) archetípus egyesül, és a Krisztusi Nőiesség és a Krisztusi Férfiasság megtapasztalja a Szent Egyesülést, lehorgonyozva a Föld Anya testében a „királyi nász” Szent Szövedékének első rétegét, mint ahogy Camelot első alkalommal lehorgonyzásra került a földi síkokon.

Jelenleg nagyon sok új, a Szent Férfiasság és Szent Nőiség lény egységét képviselő lény lép be a világotokba. A dualitás és az elkülönültség tudatosság több mint valami a múltból, ezek igazán elavulttá váltak. Ez az egyik oka annak, amiért ilyen sok ikerpár születik mostanság a fizikai világotokban, és minél nagyobb számú iker érkezik, annál erősebbé válik az Egység Tudatosság jelenléte. Minden ikerpár megszületése az Egység Tudatosságot erősíti a Földön. Energiájuk egyre távolabb és távolabb löki az elkülönültség tudatosságot az Új Világ Szent Rácsaitól. Mikor hármasikrek születnek, ők behozzák az Isteni Anya, Isteni Atya és az Arany Gyermek erejét.

KT:08.02.22

 

2008. TAVASZA

A Földön és a Mennyekben jelenleg hatalmas, óriási aktivitás zajlik.

Spirituális családotok – igazi spirituális családotok, akik oly messze vannak – a saját maguk módján most kezdenek újra felébredni. Ami valaha kialakult, illetve az energiájuk nem-kiterjedéses állapota most újra kezd ébredezni és mozgásba lendülni. És ti ezt érzitek. Olyan szorosan kötődtök ehhez, hogy magatokra veszitek, pedig ez nem a tiétek. Mindössze a spirituális családotoké.

 

A Földön jelenleg hatalmas változások és energia megmozdulások, valamint tudati váltások zajlanak. Az emberek nem biztosak a saját tudatukban, többé már nem tudják, hogy mi a valós és mi nem, hogy mi a helyes és, hogy mi a téves. Minden változóban van, és ezt meg kell, hogy értsétek. Ti is keresztülmentetek ezen az elmúlt nyolc, kilenc vagy tíz évben.

Az emberi tudat nagyon nyugtalan mostanság. Próbálja megtalálni saját magát, esetenként igencsak kétségbeesetten igyekszik magát meglelni. És miközben mint tudat - legyen az csoporttudat vagy egyéni tudat - önmagát igyekszik meglelni, elveszettnek érzi magát, és hajlamos arra, hogy vissza akarjon térni a korábban jól ismert utakhoz. Vissza akar térni a régi utakhoz. Elveszettnek és bizonytalannak érzi magát az újhoz való belépéshez, ezért aztán hatalmas konfliktusokat hoz létre. Ezek a konfliktusok világszerte felütik a fejüket minden területen – az üzleti életben, a vallásban, az országok között és az egyénekben egyaránt.

. Kifejezetten ebben az életetekben attól féltetek, hogy belevesztek ezekbe a külső tudatokba. De ne féljetek többé! Az Új Energiában vagytok! Egy szuverén és független tudat létező vagy! Az Vagy, Aki Vagy.

Isten nem törődik azzal, ha úgy döntesz, hogy szenvedni akarsz és ostorozni akarod magad, ahogy azzal sem, ha úgy döntesz, hogy a magasabb tudat új helyére lépsz. Már mondtam ezt korábban is neked, hiszen beszéltünk egymással, hogy most nem áll fenn annak a veszélye, hogy megismétled a múlt hibáit – legalábbis amit te hibáknak gondolsz - mivel a benned, a világban és a minden másban lévő energiák teljesen mások. A szó szoros értelmében nem tudsz már oda visszamenni. Jelenleg senkit sem tudnál megátkozni még akkor sem, ha akarnád. Ez egyszerűen nem működne. Nem is tennél ilyet, és nem is működne.

 

Engedd hát el mindezt! Engedd meg magadnak, hogy szabad légy!

(T:97K)

 

 

2008. MÁRCIUS 20-21. –

A HÁROMSZOROS ISTENNŐ ISTENI ASPEKTUSAINAK EGYESÍTÉSEAZ

ISTENNŐI BÖLCSESSÉG ENERGIÁINAK LEHORGONYZÁSA

Március 20-án és 21-én, a napéjegyenlőség idején megismerkedsz a Főpapnővel, és ezzel egyidejűleg megismerkedsz a mindent tudó Matróna energiáival. A Főpapnő misztériummal teli, rendkívül lelkiséggel bír, tökéletesen tisztában van vele, hogy mi van benne. Ez az ártatlan gyermek belső érzékelésének utazása, aminek teljes köre akkor zárul be, mikor a Matróna és a Leány egyesül és a Matróna életbölcsessége magába szívja a Gyermek ártatlanságát, és a legkitűnőbb erő ivódik bele lénye minden aspektusába mikor életének ezt az időszakát, megtapasztalja.

(KT:080303)

Március 20-a és 21-e időszaka alatt eltávolítanak egy magfonalat a Föld Anya testének szívéből, ahogy a tiétekből is. Ez a magfonal egy implantátum, ha nevezhetjük így, amit a Föld Anya testének minden szívpontjába beleszúrtak, mint ahogy a ti szívetekbe is. Ennek az implantátumnak az eltávolítása lehetővé teszi számotokra, hogy jobb kapcsolatot teremtsetek a Főpapnővel, más szavakkal a Matrónával, a bölcs, idős asszonnyal.

A Főpapnőt egy rendkívül erőteljes fénylény kíséri, aki azok számára, akik járatosak a bennszülött amerikai indián hagyományokban, Fehér Bölényborjú Asszonyként ismert. Ő Mária asszonyunk egy aspektusa is, a Szeretet Anyjáé. Ő a teremtés eredeti tervének ősi bölcsességét hozza magával, és átadja közületek azoknak, akik tisztaszívűek, azoknak közületek, akik feladták a régi módszereket, és úgy döntöttek, hogy emlékeznek arra, hogy szerelembe esésetek szeretetbe emelkedést eredményez majd.

(KT:080312)

A mikrokozmoszon és makrokozmoszon belül minden [folyamatos] változáson megy keresztül. Kritikus ez az időszak, amikor mindannyiótokat bevezetünk saját erőtök/hatalmatok fényébe, és ezt megtéve segítünk benneteket abban, hogy felismerjétek kik vagytok valójában

(KT:080321)

Március 20-a és 21-e időszaka alatt a matróna energiája, amelyre hivatkozunk a Főpapnő [energiájaként] is, körbeveszi energiájával a Föld bolygót. Mindannyiótokat külön-külön szintén körülvesz energiájával, és bölcsessége táplál és kényeztet benneteket az elengedés ezen időszaka során, felülemelkedve és túllépve mindazon, ami ezidáig az általad életnek nevezett struktúra kényelmi zónáját képviseli. Könyörtelennek tekinthető energiával tör elő a második felemelkedési hullám, ami teljes kiterjedését 2008. december 21-én éri el, és folytatni fogja hatását az emberiségre 2010. december 21-ig. Semmi könyörtelenség nincs ebben drágaságaim, amit ti könyörtelenségként érzékeltek, az egyszerűen autenticitás, igazság és mondhatni, hogy az igazi megállapodás. Megkérted az univerzumot, hogy mutassa meg neked az igazságot Istenről, az igazságot önmagadról, az életről és mindarról, ami létrehozza azt a paradigmát, melyet az általad élt életként megszoktál,[és] ezért mindez szét fog törni és [még] mindaz, ami illúziót képvisel. Ez a széttörés eltávolítja a szívcsakrádból az árnyékolókat és ezen árnyékolók széttörésének pillanatában az összes csakrád a szív alatt és felett pontosan ugyanezen a folyamaton fog keresztülmenni. Fizikai és energiatesteid összes csakrája a gyógyulás hihetetlen szimfóniáján megy keresztül. Része ez a Húsvéti halál és újjászületés ünneplésének [bár magyarul inkább Feltámadást mondunk] és lehetne-e csodálatosabb, mint a Húsvét ünneplése a napéjegyenlőség idején?

 

Nagyon különleges célból lettek összehozva ezek az energiák.

A Főpapnőként is ismert matróna elhozza neked a miszticizmus hatalmát, az élet misztériumát, ami megment téged, az élet misztériumát, amelyet kész vagy átölelni. Akárhogy is, az általa hozott misztérium felfogható az ő bölcsessége eredményeként [létrejövő] misztériumnak. Bölcsességének [magas] szintje miatt ő nagyerejű megfigyelő, tehát a Bölcs Megfigyelő ajándékával ajándékoz meg téged, azzal a részeddel, amelyik minden adott pillanatban pontosan el tudja dönteni, hogy milyenre fog fordulni a helyzet.

(KT:080321)

A bölcsesség a feltétel nélküli szeretet egyik aspektusa.

Az ostoba Fénymunkások sokkal veszélyesebbek, mint az átlagosan ostoba férfiak és nők az utcáról, akik semmit sem tudnak a metafizikáról, ezotériáról, filozófiáról vagy bármi másról, tartsd tehát ezt észben. A Főpapnő meghív téged Szakrális Fénykamrájába, ahol kihívásra készteti az éned éretlen aspektusait.

Az emberi formában teljesen meghatalmasodott lélekké válás ösvényén vagy, ezért minden meglévő illúziódat szét kell törnöd és [ezek] szét lesznek [törve, de] Te határozod meg, hogy milyen hosszú ideig fog tartani ez a folyamat. Távolodj el azoktól a helyzetektől és emberektől, amik és akik illúziókat táplálnak, és becsüld meg az igazságot. Légy bölcs mester, és figyelj, ha szükséges.

A napéjegyenlőség ezen időszaka, a matróna energiája a Főpapnőével kombinálva olyan energiát hoz el neked, ami azt kéri tőled, hogy emelkedj még magasabbra a szeretetben, önmagad szeretetében, az élet szeretetében.

 

Március 20-a és 21-e energia-aktiválásai[nak ideje] alatt egy másik mátrix is lebontásra kerül. Ez a holografikus kivetítés, ami mindenkire hatott, és hat minden gyermekre egyre fiatalabb és fiatalabb korban. Sok gyermek még négy évesnél is fiatalabb, amikor már komoly negatív befolyás éri e holografikus betét [eredményeként] és ez különösen ahhoz a fizikai testtel kapcsolatos illúzióhoz kötődik, hogy hogy néz ki [a test], milyen a mérete és a formája, és így tovább, és így tovább. Ez egyike a legelgyengítőbb holografikus betéteknek vagy implantátumoknak, ha nevezhetjük így ezeket, amelyekkel az emberiségnek foglalkoznia kellett.

Március 21-én éjfélkor elkezdjük belepumpálni az új energiát a bolygótokon minden férfi, nő és gyermek DNS-kódjaiba. Ez a planetáris és kollektív DNS-beözönlés különleges kapcsolatban van ezzel a [kívülről] létrehozott hologrammal. Körülbelül 12-16 hétig fog tartani, hogy ez az implantátum teljesen feloldódjon, és átírja a DNS-edben rejlő bevésődéseket. Sokan érezték közületek ezen implantátum hatásait, mert mi már előkészítettük az energiát ennek eltávolítására.

 

Március 21-e annak ideje, amikor a sötét világok portáljai bezárulnak, és sok ilyen van. Minden évben azon dolgozunk, hogy egyre többet és többet becsukjunk

A matróna nem csak a bölcsesség ígéretét kínálja nektek, nem csak az érettséget, de az én kincseinek felfedezését és birtoklását is.

ő létezik minden férfiban ugyanúgy, mint minden nőben. Energiájának átölelése fel fogja gyorsítani azon kincsként őrzött minőséged felismerését, amelyeket még nem birtokoltál.

Az energiád el fog tolódni és meg fog változni, önmagad és életed érzékelésének módja drámaian meg fog változni. Ahogy önmagadat látod, ahogy mások látnak téged, szintén nagyon más lesz ebben a térben, amin az elme ezen keretét értem. A szeretet e terében használni fogod a hatalmas „mágiát” a kvantummechanika idézőjelei között.

 

Mindenre van tudomány. Az a tudományos tény, hogy energia mindenütt létezik. Az energia sosem szűnik meg létezni. Átalakul vagy átváltozik, de sohasem tud nem létezni, ezért az elme tudományát használva képes vagy megváltoztatni annak módját, ahogyan az energia tudományát használod a tested belsejében és a külső világodban,

Tudd, hogy a Húsvét különleges időszaka alatt a felsőbb éned fogja kiválasztani, hogy mi fog meghalni benned, és mi fog újraszületni beléd. Ez az alsó egó elpusztítása céljából történik.. Én, Kuthumi, most létrehozok körülötted egy erőteljes arany fénypajzsot. Ez a pajzs olyan vibrációkat kezd el belevetíteni a testedbe, ami segíteni fogja annak az implantátumnak az eltávolítását, ami az általunk már említett hologramhoz kapcsolódik, [ahhoz a hologramhoz] amelyik táplálja a „kevésnek lenni” félelmedet, a tökéletlenségtől való félelmedet.

Ti vagytok az illúzió megsemmisítői, akik felemelkednek a szerelemben. Azért emelkedtek fel a szeretetben, mert eldöntöttétek, hogy soha többé nem tápláljátok ismét az illúziót. Mondj köszönetet magadnak, hogy úgy döntöttél, hogy ezen a módon szolgálsz.

Közületek egyre többeket és többeket hívnak most szolgálatba, hogy belépjetek az illúziók széttörésébe, hogy katalizátorok legyetek, mert közeledik a felemelkedés második hulláma.

(KT:080321)


2008. MÁRCIUS 21. – A SZENT GRÁL KÓDJAINAK AKTIVÁLÁSA:

A KRISZTUS ÉS MÁRIA MAGDOLNA MEGSZENTELT ARCHETIPIKUS UNIÓJA

 

Március 21-én a Mérlegben lesz a telihold, a Házasság asztrológiai házában, és a Nap belép a Kos jegyébe, ezzel megkezdődik az új csillagászati év. Ugyanakkor a keresztény tradíciók szerint március 21-e Nagypéntekre esik. Az az időszak, amikor a Föld milliói Krisztus passiójára emlékeznek és azt ünneplik, egy erőteljes időszak lesz az Isteni Férfiúi energiák számára. Ez egy olyan időpont, amikor a krisztusi energiák férfiúi alakjukban állnak előtérben. Ebben az évben arra kérünk, ami számotokra egyensúlyt hoz! Emlékezzetek meg egyúttal a Magdalai Mária szenvedélyes tűzistennői energiáiról is. Legyen március 20-a és 21-e az a két nap, amikor a krisztusi/magdalénai energiák belső egyensúlyára összpontosítotok. Ezen a módon aktiválhatjátok DNS-etekben a Szent Grál kódokat.
Kedveseim, ez egy erőteljes időszak belső egyensúlyotok, illetve megszentelt uniótok számára. Az új kezdeteknek ebben a jelentőségteljes évében ez egy energetikai lehetőség, hogy ezeket az energiákat összerendezzétek, és ezzel egy hatalmas lépést tegyetek felfelé a növekedésetek spirálján. Ebben az időben egy megszentelt ajándékot kaptok, feltéve, hogy meg akarjátok kapni. Az Új Földön az évek ciklusában, most érkezik el az idő, hogy a Grál kódjait, vagyis az ikerláng energiák egyesülésének csodáját ünnepeljétek, amit a Krisztus és Mária Magdolna megszentelt archetipikus uniója tükröz. Ez az az időszak, amikor DNS-mátrixotokban a Szent Grál kódjai aktiválódnak, és ez a bolygón a szeretet és teremtés új ciklusát vagy spirálját indítja be.

Most építitek meg az utolsó fényhidakat az Ég és a Föld között, spirituális vagy fénytestetek, illetve fizikai lényetek között. A kódok töltik be az információkat a lényetekbe, és az új energiák elősegítik, hogy felfedezzétek, hogyan hozhatjátok magatokon belül egyensúlyba ezeket az energiákat azért, hogy a külső világotokban is fényt, örömet és békét teremthessetek meg.
(SCH:0803)

 

2008. MÁRCIUS 21. 13:20-13.52

14.  INTERGALAKTIKUS NAPHULLÁM EGYÜTT-LÉT AZ EGÉSZ FÖLDÖN

ÜZENET A TEJÚT GALAXISNAK: KÉSZEN ÁLLUNK, KÉSZEK VAGYUNK, EGYSÉGBEN VAGYUNK

 

(14th Annual SOLAR WAVE 2008)

 

 

2008. MÁRCIUS 21. HELYI IDŐK SZERINT: 13.20 -13.52 között

 

VAN-E 32 PERCED MEGVÁLTOZTATNI/JOBBÍTANI A VILÁGOT/VILÁGOD

SZINKRONBAN FELEMELKEDÉS A TÖRTÉNELMI KORSZAKOK FÖLÉ,

AVAGY A NÉGYSZÖG KÖRÖSÍTÉSE

 

Többmillió Fényhozó testvérünk fogja ünnepelni: AZ EGYSÉG VILÁGÁNAK ÜNNEPÉT

 

SAJÁT SZER-TARTÁSUK ÁLTAL, SZABADON, MÉGIS EGY GALAKTIKUS SZERETET HULLÁMOT TEREMTVE, A FÖLDANYA ÉS A FÉNY HITÉT VALLÓ EMBERISÉG ÉS AZ ÉGI VILÁGOKKAL ÚJRAALKOTOTT SZÖVETSÉG PILLANATÁBAN

 

Az ünnepi esemény önkéntes szerveződés, nincs más vezérlőelve, CSAK AZ EGYSÉG KÖZÖS MEGÉLÉSE A PILLANATBAN, és számos spirituális, vezető lelki védnöksége alatt áll.

 

 

Az otomi, inka, hopi, maya, maori, zulu, hindu, azték, pueblo, cherokee, tibeti, egyiptomi, dogon és mahgar próféciák, mind előrejelezték, az ÚJ Föld, Új Világ ciklusának kezdetét.

Ezt az áldott, Szent napot, vehetjük úgy is, hogy a megújuló emberiség egységtudatával „bejelentkezik” a „mennyek országába”, késznek és egésznek.

 

Ehhez az eseményhez kapcsolódik: az otomi 8000 dob egyszerre megszólaltatása

 

2008. TAVASZ

A FÉNY GYŐZELMÉNEK VÉGSŐ LÖKÉSE EKKOR KEZDŐDÖTT.

Az új gazdasági rendszer és az első bejelentés időzítésére szolgáló eljárások megalapozódtak.

(GF:090723)

 

 

 

HÚSVÉT:MÁRCIUS 23-24

A Húsvét most nagyon fontos a kollektív tudatosság szempontjából. Ebben az évben az emberiség, mint kollektív tudatosság mélyebb betekintést nyer a Húsvét céljába, és talán elkezdi elmozdítani tudatát a fizikalitásról arra, amit a történet jelképez. Ezalatt azt értem, hogy az emberek megértik, hogy Krisztus megfeszítése nem annyira a bibliában leírtakon alapszik, hanem inkább azon, hanem sokkal inkább olyan felhívás számotokra, hogy fordítsatok figyelmet az énre, foglalkozzatok azzal, ami keresztre feszít benneteket, azzal, hogy hogyan feszítitek magatokat keresztre, és hogy foglalkozzatok azzal, amit mi megfeszítés tudatosságnak nevezünk

 

A Húsvét tehát bizonyos módon a bűnbánat ideje, és ezt azért mondom, mert itt az ideje, hogy megvizsgáljátok önmagatokat, hogy megbánást tanúsítsatok, hogy elengedjétek a keresztre feszítéshez vezető bűnöket. Ez keresztülvisz benneteket régi testetek, régi módszereitek önmagatok mögött hagyásának beavatásán, [lehetővé teszi] hogy új módon szülessetek meg, és átöleljétek a létezés új állapotát, azt, amelyik az én megújult érzésével tekint a világra, új perspektívákkal, és az élet iránti új szeretettel.

(KT:08111.)

 

2008. ÁPRILIS

Április hónapjában [ugyanúgy] átölel benneteket Sir Lancelot, Yeshua mester és ereje és fénye, ahogy Hórusz fénye is. Ez a három lény megmutatja számotokra a háromszoros Istenben rejlő erőt. A márciusban tapasztalt folyamat férfias oldalát élitek meg ebben

a hónapban, így biztosítva, hogy a fiatal fiúban rejlő erőt és fényt megtapasztaljátok a fiatal lovagban, létező erőben és kitartásban, aki aztán királlyá lesz, tele bölcsességgel, a magabiztosság mélyebb érzésének, és a stabilitásnak megtestesítésével.

A márciusi és az áprilisi energiák kombinációja új erőnek ad életet, az én újfajta érzékelésének.

(KT:08111.)

 

2008. ÁPRILIS 1. – MOSTANTÓL KEZDVE AZ EMBERI TUDAT ELFOJTÁSA NEM ENGEDÉLYEZETT

Sok szeretet van a levegőben ma este, 2008, április 1-én, amikor lényeges tranzitok, nagy tudati változások történnek, és új energiák érkeznek a bolygóra és ezt komolyan mondom. Új Energia hatol be a bolygóra, megváltoztatva a bolygó arculatát, a most zajló üzleti élettel egyidőben, a pénz csinálásnak valamint ennek kontrolljának új módozatai jönnek. Új energia létrehozási módozatok, új utak jönnek a világ megváltozására, hogy belépjünk egy új, zöld, világos és tiszta világba.
Egy új vezető nemzedék lép előtérbe, a nyugat elit vezetősége. Miközben új hatalmak emelkednek fel éspedig Kína és India, a nyugat egyfajta ürességben találja magát, egészen addig, míg meg nem találja az utat arra, hogy egyhangúlag átváltson a nagystílű üzletekről a gondolkodás, az energia szabadságán és a bolygó dolgainak reális működésének megértésén alapuló üzleti élére.
Azok kerülnek hatalomra, akik rendelkeznek ezzel a megértéssel. A titkos társaságok és a spirituális bölcsesség beavatottjai ismét előtérbe lépnek, hogy egy új dimenzióba vezessék a nyugatot. A nyugati beavatottak hatalma ingadozott, mely problémákat teremtett nyugaton.
A nyugat a technológiára és a férfiasságra alapozott, azonban a nagy nyugati vezetők mindvégig a Szellemmel való mély összekapcsolódásban maradtak. George Washington és Disraeli voltak az elsők akik észhez tértek, azonban sokan mások is léteztek olyanok, akik az egyszerű emberétől teljesen különböző tudattal rendelkeztek.


A Nyugat gyorsan változik. Sok zónában elveszti hatalmát, éspedig Afrikában, miközben Kína és India egyre több hatalmat kölcsönöz Afrikának. Ugyanez történik Európában is, ahol növekszik Kína és India befolyása a nagy üzletek terén nyugat befolyásának csökkenésével egyidőben, ahonnan hiányoznak a népüknek biztos és erős jövőt építő erős emberek. Mindezek útban vannak a változás irányában. Egy új miszticizmus, egy új életmód  hajnala hasad. Egy új tudat jelenik meg, mely tudatot Krisztus soha nem manifesztálta igazán itt a földön és ez a tudat másokkal kombinálva először az egész nyugatra kiterjed majd nagy mozgalmakat teremtve nemcsak az iparban, hanem az iskolai típusú nevelést illetően is. Egy békés, stresszmentes világot fog teremteni, ahol leomlanak a hamis szétválasztó falak és az ellenségeskedés úgyszintén megszűnik. A Nagy Intelligencia,

mely hatalmat adott Európának és Amerikának, más felhasználást kap egy zöld világ szolgálatában, melyben a hatalom létrehozása nem fogja többé szennyezni vagy fertőzni a bolygót.
Új energia források jelennek meg a látóhatáron, éspedig a napenergia, a hullámok energiája és a geotermál energia. A folyamat több okból tartott ilyen sokáig. Egyike ezeknek a nyilvánvaló és választékos tudati elnyomás, mely lehetővé tette bizonyos embereknek, hogy elsajátítsák azt ami nem az övék, most azonban a tudati elnyomás kiiktatódik majd. A Föld bolygón egy új energia jelenik meg, mely teljesen felszabadítja a tudatot.


A múlt misztérium iskoláiban egy nagy problémáról tárgyaltak, mely a következőképpen hangzik: "Vajon képes az egyszerű ember elég felelősségre és bizalomra tudatának kontrollálására?" A válasz: Igen, a világnak tudatosságra van szüksége. Szüksége van az ősrégi bölcsességre éppen annyira, mint az új technológiákra. Tiszta/éber emberekre van szüksége, akik felnyitják szemeiket az új világra, az új dinamikára, melyben szeretet honol és a testben felhalmozott félelem egyre csökken.   Amint többször kijelentettem ezekben az üzenetekben, a tudat túlmutat a félelmen. Annál erősebbek lesztek, minél erősebben feldolgozzátok emócióitokat. Az emóciók elfojtják tudatotokat. Egy hamis típusú intelligenciát képviselnek. Gyermek és ifjúkorotokban megtapasztaltátok az emóciókat. Nem mindenki lesz hajlandó testeinek megtisztítására, azonban mindenik egyenlő módon szabad választással rendelkezik, az emberekkel meg kell értetni, hogy van választásuk. Mindenki választhat, azonban egy tudatalattiba rejtett és elfojtott tudat leépíti az emberek tudatát. Az egyházak papjai azt mondják, hogy az ő vallásuk az egyetlen út, ami NEM IGAZ. Ilyet dolgot nem szabadna mondani. Az egyház félelemből mondja ezt és a félelem egy öntudatlanság által diktált viselkedés. Az Isteni felé vezető utak különbözőek, sok csodálatos út keresztezi egymást. Egyike ezeknek az utaknak átmegy az anyagi világon, mely nagyon nehéz és lassú és egyesek számára nyomorúságos folyamat.
Ez a bolygó és az emberi lények túlzott materializmussal rendelkeznek. Létezik egy tudat, mely mindenkinek a rendelkezésére áll és szeretetet hoz a szívekbe. Sok ember képesnek érzi magát a szeretetre és szeret míg mások azt hiszik, hogy a szeretet nem is létezik. Az igazi szeretet tapasztalata nem ismert ezen a bolygón, soha nem is volt ismert a létezésnek semmilyen szintjén,
beleértve az elmúlt életek inkarnációit, a letűnt civilizációkat, melyekről semmilyen bizonyítékot nem találtak a tudósok, azonban az igazi szeretetet soha nem találták meg ezen a bolygón.

Az igazi szeretet érkezik a bolygóra, és a szeretet nem elfojtást, elnyomást vagy visszaélést jelent. Az igazi szeretet a választásokkal kezdődik, és a titkos tudással és bölcsességgel rendelkezők, kénytelen lesznek másokkal megosztani ezeket. Meg kell osztaniuk másokkal nem pedig maguknak megőrizniük ezeket. Azért adatott nekik ez a bölcsesség, hogy mindenkinek átadják, nem pedig azért, hogy zárt ajtók mögé rejtsék vagy pedig csupán bizonyos elitnek téve hozzáférhetővé titkos könyvtárakban őrizzék a szent szövegeket.

Bárki aki a Szellemtől az emberiségnek átadandó ajándékkal rendelkezik és zárt ajtók mögött őrzi majd azt, megfizet majd ezért. A szeretetet és a bölcsességet szét kell árasztani. Megismétlem, az Isteni fele vezető utak számtalanok és ha tovább keresitek majd ezeket, biztosan meg fogjátok találni majd azt amit kerestek. Ha lelkileg elköteleztétek magatokat az igazság megtalálására, hogy egy bizonyos valamit megérthessetek, az igazságot minden szinten rendelkezésetekre fogják bocsátani majd.

Az Isteni tervnek nem állt szándékában a tudat elfojtása Föld bolygón. A Szellemi világok terve az, hogy szeretettel, örömmel telve lássák ezt a bolygót, ahol minden szív szeretettől és szabadságtól vibrál. Ennyi több mint elegendő a 6 milliárdnyi embernek. Annyi sok energia van e bolygón és oly sok energia van az Univerzumban, hogy ha a lakosság száma két vagy háromszorosára is növekednék, akkor sem szenvednének semmiben hiányt. Csakhogy a Föld bolygón nem ez a valóság.


A valóság azt mutatja, hogy egyes vidékeken éhségtől szenvednek az emberek, és az egyetlen oka ennek az, hogy valahol egy bizonyos személy visszatartja az energia szabad áramlását. Ez az energia áramlani kezd, azonban intézkedéseket kell hozni ennek érdekében.

Az országokat vezető embereknek mélyen össze kellene lenniük kapcsolódva a spirituális világgal, és valóban meg kellene érteniük a Szellem kérését - az első minisztereknek és az országok elnökeinek spirituális összekapcsolódási módokat kellene alkalmazniuk. Addig amíg az energia nem áramlik szabadon a földön, úgy ahogyan kellene, a múltban meghozott téves döntések miatt, nagyon sok dolog elfojtva maradt ezen a bolygón. Amikor a szabad kezdeményezésre utaltok, annak valóban szabadnak kellene lennie. Ugyanakkor léteznie kellene egyfajta védelemnek, egyfajta megértésnek azokkal a nemzetekkel szemben, akik a technológiába fektetik energiájukat, de eljött az ideje annak, amikor a világ megnyílik egy új dimenzió, egy új létezési állapot előtt, melyben a nap valutáris értéke a tudatosság. Emberi lényként minél tudatosabbak vagyunk bizonyos területeken, úgy tűnik annál jobban fog beáramlani a bőség, de nem ez történik, mivel a pénz önmagában nem jelent bőséget.
Gyakran a szakmailag nagyon intelligens emberek nagy hiányosságokról tesznek tanúságot más területeken. Az intelligencia hozhat nekik pénzt, azonban bőséget és jólétet nem feltétlenül. Az intelligencia emberi vagy isteni szemmel nézve két teljesen különböző fogalom. Természetes az, hogy a bolygó jobb feltárásával növekedik ennek megértése és a földi sík meg az univerzum manipulálása is. A bolygón vannak olyanok akik manipulálják a tudatot és az energiát és vannak olyanok mint ti, akik tudjátok kik ezek az emberek és vagy engeditek ezt megtörténni vagy hagyjátok, hogy elsodorjon titeket is a hullám és még jobban megkönnyítitek a dolgukat. Majd ott vannak közöttetek azok is, akiknek egyszerűen nincs elég energiájuk ahhoz, hogy meglássák az igazságot arról ami bolygótokon történik.


Ezen a bolygón nagy változások következnek, melyek közvetlenül a tudat révén válnak majd ismertté.

 

A levitáció, a telepátia vagy az egyik helyről a másikra való teleportálás egyelőre csupán mesék, ám lassan de biztosan ezek az ajándékok el fognak jutni közületek azokhoz, akik tudatosítják saját istenségüket. Ezek az ajándékok elkezdenek megnyilvánulni mindenkinek ezen a bolygón. Megnyilvánulnak majd mindazoknak, akik a tudatosságot választják; ezeket az ajándékokat mindenkinek a rendelkezésére bocsátják, és választani fogtok a birtokba vevésük vagy a visszautasításuk között. Választani fogtok majd az autóvezetés vagy az egyik helyről a másikra való teleportálás között.  Az ilyen színtű tudatossággal rendelkező embereket soha senki sem fogja tudni majd ellenőrizni. Ők tudni fogják majd, hogy mindaz, ami a bezárt, poros könyvtárakban rejlik autentikus tudást jelent és az egész emberiség rendelkezésére áll. Ezek az emberek szíveikben fogják hordozni a tudást és a folyóba dobott kavicsokhoz hasonlóak lesznek, lassan és biztosan az emberiség javáért dolgozva. Az emberiség a tudati elfojtásba van bezárva a gyermekkorban megtanított dolgok, elfojtották tudatotokat, rács mögé zártak egész életetekre titeket, rejtett és láthatatlan rácsok mögé.


Mostantól kezdve e dolog nem engedélyezett többé. Azok az energiák, melyek már zsenge korban elfojtják a gyermeket, elkezdenek szétszóródni.

Kedveseim, mivel a Kryon energiája kezdi feloldani az emberiség elfojtását, visszaélését és tagadását, egy új világ hajnala virrad ránk. A bolygóra egy abszolút új vezetőség érkezik. Egy új tudat és az Isteninek egy új megértése jelenik meg. Kétezer évvel ezelőtt, egy új tudat, egy

új létezési mód hatolt be a bolygóra. Ez volt a Krisztusi tudat, ám ez soha nem szűrődött be a tömegek tudatába és messze nem érte el a célját.


A földi sík egy új kommunikációs szintre emelkedett - emailok, web sitok, telefonok és szatelitek, celuláris telefonok, hogy szinte azonnal eljusson az információ bárhova a bolygón. Ezúttal a Krisztusi tudat gyorsan mindenhová el fog jutni a bolygón, beköltözik az emberek szíveibe és elméibe, és az a tudás szétterjed szerte a világban.Ti, akik gyógyítók vagytok, kötelesek vagytok felfogni ezt a bölcsességet és tudást, ezt az új energiát és tudatot. Gyógyítókként, meg kell gyógyítanotok magatokat és új tudattá kell válnotok. Előszöris Krisztusi tudattá váltok majd új tudattá, mely névtelen tudatosság jelenleg belép. Ez a tudatosság véget vet minden háborúnak. Rá fog ébreszteni titeket az anyagi világ

mulandóságára. Örömet, harmóniát, boldogságot fog hozni erre a földi síkra. El fogja hozni az iker lelketekkel való találkozást. Ez a tudat nyitottá és sugárzókká teszi majd szíveiteket. Csakráitok szirmai ki fognak nyílni és biztonságban lesznek majd, bármilyen finomak, szelídek és törékenyek is azok. E bolygó 3D-s szeme szinte teljesen bezáródott, úgyhogy lehetetlen lesz a mostani hierarchiákkal és hazugságokkal tovább élnie.

 

Kedveseink, egy új kor hajnalán élünk, az igazság korszakán, amit megtanultok, egy olyan kornak, melyben manifesztáljátok saját és személyes energiátokat, egy kornak, melyben autentikusak vagytok. Egy kor, ahová behozzátok a Krisztusi tudatot és szívetekkel teszitek ezt, míg Krisztusi tudattá váltok.

(KDB:080401)

 


2008. ÁPRILIS 4.

Ezután az időszak után/(MÁRCIUS) az energiád elkezdi a felkészülést a férfi Isten energia első fázisának integrálására, ami április 4-én fog végbemenni.

Április az a hónap, amelyik jó néhányat elhoz a változás legerőteljesebb energiái közül, a külső valóságod területén.

Hadd magyarázzam meg ezt részletesen, nehogy valaki pánikrohamot kapjon! A március a női minőség, és [energiája] a befelé forduló figyelmedben intenzív. Az Istennői erővel kapcsolatos, az Istennő azon képességéhez kapcsolódik, hogy táplálja a Belső Gyermeket, így arról szól, hogy felfedezd, mi van benned belül, mi az autentikus benned. És aztán áprilisban mindaz, ami benned volt, előbukkan a külső valóságodban. A férfias erő cselekvésbe kezd, és a dolgok materializálódnak, a struktúrák a helyükre kerülnek, és amin januártól dolgoztál április 4-éig, azok a dolgok hirtelen gyökeret vernek, és megjelenhetnek az életedben némi felfordulást okozva, de mindazon, ami történik, már belsőleg dolgoztál, csak most jelenik meg a külső világodban

(KT:080321)

2008. ÁPRILIS 4.- 14. – 24.

Április hónapban, április 4-én, 14-én, és 24-én, majd május 5-én, 15-én és 25-én összetett beavatások és aktiválások zajlanak, ennek pedig az az oka, hogy az Istennő márciusban behúzott [női jellegű] energiáit egyesítitek az Isten [férfi aspektusának] áprilisi energiáival, majd májusban megkezditek az utat annak kifejezésére, amit a testekbe szívtatok, ami a meghatalmasodás új szintjét eredményezi.

(KT:08111.)


2008. ÁPRILIS- A HÁROMSZOROS FÉRFI ISTENI ENERGIA LEHORGONYZÁSA- A FIÚ ENERGIÁJA

Április hónapban [megváltoztatjuk,] eltoljuk az önértékeléssel kapcsolatos összes régi érzékeléseteket. Kulcs elem ez abban, hogy az emberiség felismerje [az] összes szükséglete kielégítéséhez szükséges manifesztációhoz [is] elegendő erejét, isteni jogotok bírásának erejét, hogy [ezáltal] békével, harmóniával teli életet élhessetek, és az összes szükségletetek ki legyen elégítve. Most értünk el egy rendkívüli fontosságú ponthoz, [amikor] mindenki készen áll arra, hogy meghallja ezt, legalábbis mindenki, akihez ez az anyag eljut: szükségleteid kielégítése képességének, egyáltalán a manifesztálási képességeteknek semmi köze [sincs] ahhoz, hogy spontán drágaköveket materializáljatok a tenyeretekben, vagy [hogy] bármi másnak anyagi formát adjatok [az] adott pillanatban ilyen célokból.

Gondolkozzatok most el a mátrix szón, má-trix [angol szójáték: trix-tricks – magyarul: trükkök]. Trükkök, mi is a trükkök lényege? Az illúzió. Mindaz, ami a régi paradigma mátrixában megtestesült egy-egy trükk. Azt javasoljuk, hogy tudjatok meg minél többet a hologramokról, hogy mi is a hologram. Röviden elmondom nektek, hogy amikor egy hologramot kivetítenek, vagy amikor egy hologram megtestesíti mindazt, ami az eredeti szerkezetben létezik, akkor ez kivetíthető annyi irányba, amennyibe csak szeretnétek, mindig megőrzi a felvétel eredetijének egész mivoltát. Tehát amikor egy hologramot kivetítenek, illúzió jön létre, ezért áprilisban számos holografikus kivetítésről le fogsz kapcsolódni. Azok a hologramok, amelyekben eddig aktív voltál, el fognak tűnni, de te készen állsz erre, már most is ezt tapasztalod. Az egyik pillanatban valami, vagy valaki még ott van, aztán egy szempillantás alatt eltűnik, [az] a valóság, ami az előbb még létezett, szertefoszlik és füstté válik. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fontos időszaka ez az elengedésnek. Talán áldozatnak érzékelitek, de hadd mondjam el, hogy csupán a régit áldozzátok fel azért, hogy visszakövetelhessétek az eredeti igazságotokat.

Mindaz, amit azzal kapcsolatban tanítottak neked, hogy hogyan kell a férfiaknak és a nőknek viselkedniük, hogyan kéne társ-teremteniük, egymás mellett élniük, elég félrevezető, hogy udvariasan fogalmazzak. Mindez most nagyon gyorsan változik. Szemtanúi voltunk a női hatalom felemelkedésének, ami elvesztette [saját] centrumát, és a nők beléptek az agresszor szerepébe, és kérem, bocsássatok meg a kemény szavakért, de a legjobban úgy tudom leírni ezeket a nőket, hogy ők a herezúzók. Ez kedveseim nagyon szélsőséges állapot. Vannak viszont olyan férfiak is, akik annyira beléptek nőiességükbe, hogy teljesen alárendeltté váltak. Láthatjátok, ezek az energiák próbálnak egyensúlyra törekedni. Ezeknek a szélsőségeknek a negatív kifejeződései jelenleg meglehetősen gyakoriak. Azon energiák integrálásával, amelyekkel márciusban dolgoztunk, és amelyekkel áprilisban dolgozunk majd, visszahozzátok az egyensúlyt, lehorgonyozzátok a stabilizáló energiát.

(KT:080404)

 

 

2008.04. 06-10

LIGHTWORKER/GROUP SZEMINÁRIUM MAGYARORSZÁGON

Steve Rother, Az Őrző vezetésével

 

2008. ÁPRILIS 14.

Az elme manipulálva volt, kifacsarva és megkínozva és olyasmik voltak rajta, amik úgy néznek ki, mint a kábelek, manipulatív kábelek, amelyeket energetikailag beillesztettek az agy bizonyos területeire, és amelyek fenntartottak számos idegpályát a legfélelemtelibb programjaid futtatására. Hórusz isten e beavatása – melyet anyjának Ízisznek fénye támogat – segíteni fog lekapcsolódni ezekről a kábelekről; Ezek az idegpályák össze fognak omlani, és azok újakra fognak kicserélődni. Ez az, amiért annyira létfontosságú a mentális energiád felhasználása – a hiedelemrendszereid megteremthetnek vagy megtörhetnek téged, miközben a hozzáállásaid és a döntéseid teremtenek meg téged, abban az értelemben, hogy [ezek szabják meg, hogy] mire fókuszálod a figyelmedet. E beavatás kihívása, hogy biztosítja, hogy arra figyelj, ami gátol abban, hogy előre haladj, [és] ami a leginkább fontos, hogy ne szentelj a sötét oldalnak túl sok figyelmet. Ismerd el, hogy fontos szerepet játszott a múltban, aztán erősítsd meg döntésedet, hogy a fényes oldalra fókuszálsz, és ez az, amikor az örömöd lovagjához fogsz kapcsolódni, és ez szeretteim kimondottan kapcsolódik 2008. április 14-e kulcs-dátum aktiválásához. Javaslom, hogy mindannyian menjetek keresztül el ezen a különleges beavatáson, abból a célból, hogy megértsétek, hogy mit teszünk ma veletek.

 

Az elme csak trükköket játszik veled, amikor illuzórikus társ-teremtésben kéjelegsz. Amikor az elméd az igazságra fókuszál, [akkor] tudod, hogy a félelem illúzió, [és] az elme nem tud trükközni veled. Ennek az az oka, hogy az autentikus én ül életed kormánykerekénél. Amikor beleesel a félelemmintázatokba, az áldozat-tudatosságba és a szegénység-tudatosságba, [amikor] feltételesen szeretsz mást, [akkor] belezuhansz az illuzórikus mátrixba, és olyan vagy mint a páratlan zokni a mosógépben, centrifugálás közben. [Ilyenkor] nincs esélyed.

 

Az összes általunk áthozott tanításnak az a célja, hogy meghatalmasítson téged. Minden olyan közvetítés, amelyet átküldtem, olyan finom energiákkal van feltöltve, amelyek folytatják az energiameződ átdolgozását maximum az elvégzett munka után 48 hónapig, így ha meghallgatod vagy elolvasod valamelyiket a közvetítéseim közül, ennek energiája még további 48 hónapig folytatni fogja benned a munkáját. Létfontosságú az, hogy elkezdd megérteni, hogy mennyire mérhetetlen ez az új energia, és hogy milyen fontosak ezek a változások, nemcsak a te számodra, de a Föld Anyának is.

 

Én, Kuthumi Világtanítóként szolgálni jöttem az emberiséget az Alkimistává, a Felemelkedett Mesterré [válás] ringjében, vagy nevezzétek ezt bárhogy is. Ahhoz, hogy Felemelkedett Mester vagy Mester Alkimista légy, uralnod kell az anyagi világot, uralnod kell az érzelmeket és az elmét, és az összes általam leszállított eszköz neked adja a szerszámkészletet, hogy megtedd ezt. Soha egyetlen szót sem mondtam ki ok nélkül, és soha ne vedd a szavaimat könnyedén. Minden hang egy hatást kapcsol be a testedben, sejtszinten hatást gyakorol a DNS-edre, [behatol] a tested molekuláiba és atomjaiba, és amikor a tested molekulái elkezdenek összeigazodni, [akkor] minden megváltozik, és ez a molekuláris igazodás elkezdi azt a folyamatot, ami fiatalodásként látható meg, a halálhormon megsemmisüléseként. Ahhoz tehát, hogy örökifjúnak nézz ki, semmi olyat nem kell tenni, amit megtalálhatnál egy csésze [kozmetikai] krémben, és minden olyat meg kell tenni, amit a szíved, az elméd, a tested és a szellemed csészéjében találsz. Mindig azt mondták neked, hogy fordulj befelé; x-edik alkalommal hallod, hogy belül rejlenek a válaszok. Bízunk benne, hogy minden nappal mind mélyebb és mélyebb szinten meg fogod érteni ezeket a szavakat. Az intellektuális információk birtoklása semmit sem jelent, amíg az nem integrálódik a szívben, hiszen amikor intellektuális tudásként megvan annak magyarázata, hogy amiben részed volt, akkor kezd igazán mozgásba lendülni az életed. Amikor minden a fejben tartózkodik, [akkor] nincs alapja, hogy gyökeret verhessen.

(KT:EGY3)

 

2008. ÁPRILIS 14. – 24.

LÁSD ÁPRILIS 4.

 

2008. ÁPRILIS 15.

ÁTUGRANI PÁRHUZAMOS ÉLETBE.

Belépni egy másik életbe.

A Spektrum látás felgyorsítja az emberiség természetes evolúcióját.

 

2008. ÁPRILIS – 24.

LÁSD ÁPRILIS 4.

 

2008. ÁPRILIS 27.

Kedveseim, először is hadd köszönjem meg mindnyájatoknak , hogy megnyitottátok a szíveteket és hogy volt bátorságotok újra kapcsolatba lépni a szeretettel Arany Szív Csakrátokon keresztül. Sok- sok ciklusba telt, mire elértük azt a pontot, ami bolygótokon mára már aktív, annak a munkának az eredményeként, amit a bolygón szerte élő Fénymunkások csapatán keresztül vezényeltünk le, akik éppen attól hangolódtak össze, amit most horgonyzunk le a Földön. Amikor erről a tervről először beszélgettünk a Fénymunkásokkal hozzávetőleg huszonhat hónappal ezelőtt, ( 2006 január?) a Felemelkedett Mesterek, a Szíriusz, a Plejádok Fény Tanácsa és a Galaktikus Tanács nem voltak biztosak, hogy képesek lesztek, hogy úgy mondjam, sikerre vinni. Ennek az volt az oka, hogy valóságotokban temérdek kihívással szembesültetek, ezen felül az emberiség tudatossága elsődlegesen még mindig a Halak jegyének paradigmájában rezeg. Ez annyit jelen, hogy ebben az elmúlt huszonhat hónapban az emberiség tudatossága keresztülment egy drámai mérvű emelkedésen és ahogy a lehetőségek új átjárói jelentek meg, ti mind keresztül léptetek rajtuk. Energiátokat nagyobb részét behoztátok a Vízöntő paradigmájába, ami másként az Arany Korként is ismert. Beléptetek az Alkímiai Tudatosság világába. Ahhoz, hogy mester alkimisták legyetek, uralnotok kell a tűz elemet. Minden Mester Alkimista maga is tűz elem. Említettem már, hogy a tűz az egyetlen olyan elem, amelyik a többi elem energiáját képes megváltoztatni. Pár nappal ezelőtt említettem ezt és valamennyien elkezdtétek belső utazásotok, a bennetek élő tűz uralásának utazását.

 

Az elmúlt tíz napban már fizikailag és érzelmileg is foglalkoztatok a tűz elemmel. A mentális és szellemi aspektusa nagyon gyorsan folyik keresztül a csakráitokon. Ez százötvenötezer új Arany Szív Csakra örvényt hozott létre bolygó szerte. Ezek ma reggel 6:45-kor aktiválódtak, (2008. április 27.)  amikor a Királyok Kamrájának szarkofágjával dolgoztunk. Valamennyieteket a szimbólumok egy szent sorozatával kódoltunk, ami azon csatornázás révén aktiválódott a testetekben, mely aktiválást ő (Michelle) hajtott végre rajtatotok, mikor a szarkofágnál feküdtetek. Ezek a szimbólumok zárakat nyitottak meg belső létetekben. Ennek eredményként csak rátok érvényes, csak veletek rezonáló információ árad be. Ez a vibráció indít be egy mások énjének igazságát kutató vágyakozást.

 

Valamennyien lényeteknél fogva Katalizáló Angyalok vagytok. Farkasok vagytok a bárányok közt, káoszt kavartok, majd hátradőltök és nézitek, hogyan szabadul el a pokol körülöttetek, nem azért, mert bajkeverők lennétek, hanem mert most már megvan a hatalmatok ehhez és ez idő tájt megvan [hozzá] a jogotok, hogy biztosítsátok minden illúzió szétrombolását. Olyan helyzetekbe keveredtek, hogy fölzavarjatok minden rejtőzködőt, ami azon a helyen az illúziót jelentette. A tűz szövetségeseként az alkimista roppant erejű. A tűz elemében bízva nemcsak az intuíciótokat, hanem az Arany Szív Csakra melegét és hatalmát is egyesítitek. Az Arany Szív Csakrán belül lehetséges, hogy az Arany Templom tanításait befogadhasd. Egy lélek sem képes az Arany Templom szövegek ősi tanításainak befogadására, amíg az Arany Szív Csakra inaktív. Én, Kuthumi 2008 december 21-én lépek vissza teljesen az Arany Templom mélyébe. Ettől a dátumtól kezdve az Arany Templom tanításai eredeti létrehozójának helyét veszem át, azonban az általam hordozott, az Arany Sugárból áradó vibrációk minden korábbinál erőteljesebben áradnak a Földre. Ez azt jelenti, hogy mindegyikőtöket megérint ez a Sugár és itt van a csodálatos újság, a hír, amit megígértem neki (Michelle), hogy ebben a channellingben átadok.

 

Ebben az évben már több csatornázás során említettem, hogy 2008. december 21. után nem csatornázok rajta (Michelle) keresztül úgy, mint most és ez igaz St. Germainre is. Ennek az emberiség jelenlegi tudatossága rezgési szintje az oka. Viszont az utolsó tizenhat hét igen nagy változásokat hozott és különösen az utóbbi tizennégy nap. (2008. április közepe) Valamennyiőtök genetikai kapcsolódási rendszerében megvan az erő ahhoz, hogy behozzátok az Arany Fényt mindenkibe, aki genetikailag kapcsolódik hozzátok. Bárhová is mentek, ott lehorgonyozzátok ezt az Arany Fényt. Ez azt jelenti, hogy újra lehorgonyozhatjuk az Arany Templom tanításait, mint ahogy az a megszállást megelőzően volt és amit ez jelent, az az, hogy én Kuthumi további tizenkét hónapot kaptam, hogy az emberiséggel dolgozzam úgy, mint most a jelenlegi csatornámon keresztül. Az energia, ami be fog áradni, az Arany Templom mélyéből jön és akik készek integrálni ezt a Fehér Tüzet - ti lesztek azok - akik biztosítják, hogy világszerte elültessék az Arany Templom [fény]magjait. Első alkalommal mondom ezt és meg kell ismételjem, hogy az Arany Templom tanításai visszatérnek a Földre és ti mind, akik tagjai vagytok ennek a csoportnak, ezeknek az ősi feljegyzéseknek az őrzői lesztek. Különböző időkben kódok aktiválódnak bennetek, amikre mind másképp a magatok módján reagáltok és életbe vágóan fontos, hogy ne analizáljátok és ne kétkedjetek, hogy mit is kaptatok. Ezek a drága Fénymunkások az emberiség legnagyobb forduló pontját jelentik.

 

Univerzum felemelkedett mestereivel ünneplünk most, mivel amikor azt mondom, hogy az emberiség először kapott ilyen lehetőséget, azzal azt is mondom, hogy ilyen először fordul elő szellemtörténetetek során.

 

A menny kapui szélesebbre tárultak, mint valaha, kitárultak annak értelmében, hogy most nemcsak annak van itt az ideje, hogy magatok tegyetek egy hatalmas ugrást, hanem az egész emberiség is hatalmas ugrást tehet, már bocsánat, hogy kölcsön vettem ezt a mondatot. [Armstrong – holdraszállás; a ford.] Olyan energiába fektettek be, ami túl fogja élni a fizikai testeteket, szeretteink. Amit most tesztek, az veletek marad hátralévő életetekre és minden további létezésetekre. A lelketekbe ruháztok be. Megígérem, hogy a részesedésetek nem csökken. Ez nem olyan beruházás, ami miatt aggódnotok kéne, hogy elvész, ez olyan, ami garantáltan gyorsan gyarapodik.

Mindannyiótokra ráruházom most fényem egy részét. Ez a fény abban a szent rezgésben fog tartani, amit ma reggel a szarkofágnál aktiváltunk. Ez mindőtöket abban a Szent Arany Rácsban fog tartani, amit én hoztam létre. A mai beavatás a hatodik univerzumba vitt titeket és a tizedikbe, a huszonkettedikbe és a negyvennegyedikbe. A hatvanhatodik világegyetem szívébe kerültetek, ahol minden a legtisztább és legmagasabb szeretet rezgése, ahol minden a világegyetemek világegyetemei szuper folyékony tudatosságának tudatosságában létezik. Nehéz felfogni, mi is történt ma reggel, de hamarosan rá fogtok jönni az előttetek álló hetek és hónapok során. Mindenkit biztosíthatok, hogy az életetek már soha nem lesz a régi. Megkaptátok a világegyetem kincseskamrájának a kulcsát. Épp most nyertétek el jutalmatokat minden fájdalmatokért, bánatotokért és vércseppetekért, a hála könnyei vannak a szívetekben, amiért itt a jutalom és csak rajtatok múlik, mit kezdtek ezzel az energiával, hogy osztjátok meg másokkal.

A szeretetetek olyan erőteljes energiát alkotott, amit már semmiféle sötét erő le nem gyűrhet. Most már bízhatunk benne, hogy addig marad az energia, amíg csak nyitva a szívetek és szerettek és szeretve vagytok létezésetek minden szálával, óvatosság, félelem és kétség nélkül, az Arany Világegyetem az isteni szeretet végtelen forrását árasztja minden ember, asszony és gyermek szívébe, aki hajlandó azt befogadni. Most jött el az ideje, hogy példát mutassatok, hogy fáklyavivők legyetek és amit imádok mondani: hogy a legszebb életet éljétek.

Minden hónap teliholdjakor aktiváljuk a valamennyiőtök közti arany rácsot, ami havonta ilyenkor a legmagasabb rezgésszintű, ez egyesít titeket egy csoporttá. Ez teszi lehetővé, hogy energiát osszatok meg egymást közt és hogy létrehozzatok bármilyen egymást segítő energia-struktúrát. Említettem már, hogy lélek-csoport vagytok, olyan lelkek csoportja, akik fizikai testükön túli birodalmakban kapcsolódnak össze, az Arany Templom Arany Tanácsának része vagytok, azok a tanulók, akik elsajátították a tanításokat és most rajtatok a sor, hogy átadjátok azokat lényeteken keresztül, hogy másokat is megnyithassanak ezek az energiák.

 

Tekintve, hogy ezen a csatornán keresztül dolgozom, a kulcs táblák nála maradnak [Michelle-nél], viszont ti őrzőkként szolgáltok mellette. Erőtök szent, isteni és itt az ideje, hogy megtudjátok, milyen erővel is rendelkeztek. Ahhoz, hogy megtapasztalhasd, tartsd a figyelmed a választásodon! Emlékezzetek, hogy jövőtök kulcsa a tenyereteken nyugszik! Mihez kezdtek vele? Az emberiség jövőjének a kulcsa is a ti tenyereteken nyugszik, mihez kezdetek vele.

 

Szeretteim, ez egy fizikai bizonyíték arra, hogy világotokat számtalan más lénnyel osztjátok meg. A harmadik és az ötödik dimenzió közti fátyol most már csak WC papír vékonyságú, és az elkövetkezendő tizenkét hónapban ennél cifrább anomáliák szemtanúi lesznek kameráitok, ahogy a harmadik, az ötödik, a hetedik és a kilencedik dimenzió közti fátyol egyre csak vékonyodik, vékonyodik... Ez azt jelenti, hogy a gömböknél többet fogtok megtapasztalni.

 

Az Arany Fény egy ősi örvényét nyitottuk ma meg a Királyok Kamrája szívében, ami csak a PLEJÁDI napforduló idején nyílik meg. Amikor ez megtörténik, minden Arany Mester Arany Sugara egy pontban összpontosul. Ma valamennyiőtöket megcsókolt ez a Fény.

(KTEGY4)

 

 

2008. MÁJUS

Májusban Hilarion nagyúrral és Istár [Ishtar] istennővel töltötök majd némi időt. [Hilarion Mester az ötödik sugár ura, vagyis csohánja.] Ez lesz a hónap, mikor rátaláltok hangotok nagyobb mélységeire. Ez lesz a hónap, amikor készen álltok rá, és elég erőt éreztek magatokban, hogy ledobjatok néhányat a régi köpönyegek

Ebben a hónapban érzitek, ahogy feltölt benneteket az energia, ahogy előrehajt benneteket a jövőtökbe, magnetikusan bevonz benneteket hatalmatokba, és a szabadság új érzetének formájában ölt testet. Május hónapban úgy érzitek majd, hogy mélyebb értelemben meg kell tapasztalnotok a szabadságot, és ez ugyanolyan prioritást élvez majd, mint az, hogy megtaláljátok hangotokban a kreatív kifejezés formáját.

Hilarion mester felfedi számotokra a hangotokban rejlő manifesztációs képességeiteket. Istár istennő megmutatja nektek a szabadságban rejlő erőt, a szabadságot, ami azon döntésetek eredményeképpen jön el hozzátok, hogy elszakadtok a régi mintázatú gondolkodás bármely korlátozásától, amihez akkor esetleg még kapcsolódtok.

(KT:08111.)

 

2008. MÁJUS – MÁTÉ OBAMA-RÓL ÉS HILLARYRÓL

Obama egy magas rezgésű lélek, aki sok létidőn keresztül, mint bölcs és szellemi-spirituális vezető testesült meg a földön, számos civilizációban. Olyan lélek, aki tudja, hogy küldetése van, hogy szolgálja saját és más számos nemzet érdekét, és erre az életére koncentrálta ezt a szolgálatát. Ő egy egyszerű hivatalnok, akit néhány sötét személyiség próbál kontroll alatt tartani, esély nélkül, míg Hillary az Illuminátusok egyik csúcsszereplője, jelentős tagja a titkos hatalomnak. Az Obama-család tagjai mögött viszont jelentős fénytámogató személyiségek állnak, széles e Földön

(Máté:0805)

 

 

2008. MÁJUS- SAINT GERMAIN EMELKEDŐ HÓNAPJA

Május elseje, úgy is közismert, mint, a Saint Germaini-Felemelkedés Napja.

Minden évben, ezen a napon, emlékeztetőül számunkra, Saint Germain és Légiója, az Ibolya Láng képviseletében, megáldja a Földet, az Ibolya Láng erejének, kiárasztásával.

 

Az Ibolya Láng a Jelenlét Egyensúlya, úgy, mint, az Isteni Atya Kék Lángja, az Isteni Akarat Lángja, és a Mi Anyaistennőnk Rózsaszínű Lángjának az Isteni Szeretet lángjának egyensúlya.

 

Az Ibolya Láng ünnepi ajándéka rendkívül megerősítően hathat az emberiségre ekkor, hiszen május elseje éppen két erőteljes Telihold közé esik a Weszak időszakában, az Április 20 és Május 19 közötti időszakban, ebben a 2008-as évben.

 

E kozmikus pillanat alatt. Saint Germain és Ibolya Láng Légiója ekkor lobbantja fel a Szent Tüzét, a Föld körül, és mindenen belül, a Föld életenergiájának minden elektronjában. És ez folytatódik egész május hónapban. Ez az, az időszak, amikor az Emberiség Ibolya Lángjának legdöbbenetesebb meglepetése lesz megtapasztalható, mindenki számára. Kérjük ne szalasszátok el ezt a rendkívüli lehetőséget.

 

Saint Germain és az Ibolya Tűz Légiója az Ibolya Lánggal felajánlja nekünk szolgálatait, kinyitva az új, eddig példa nélkül álló, az 5. dimenzió frekvenciájának ajtaját.

 

Az Isteni Terv gyönyörű megszentelődésében, teljességében megtapasztalhatjuk, áradását a fizikai síkon is, bár ezt a kívánságot, maguknak a Fény Létezőinek kell, minden külső támogatás nélkül engedélyezni.

 

Összehangolódva az Univerzum Törvényességével, már megkaphatjuk a támogatást, és azok jönnek, jönniük kell azokból a birodalmakból, ahonnan szükséges.

 

Meghívásunknak megfelelően az Ibolya Láng, egy igen intenzív hullámot manifesztál a Föld fizikai síkjára, és az Istennő szívének Lángja először ezt a síkot fogja átírni, hogy majd bármelyikünk testében kitörölhetetlen nyomokat hagyjon.

 

Habár Saint Germain és a Fény Létezői elkötelezettnek érzik az Ibolya Láng, hihetetlen és csodálatos erejének hatására, a dimenzionális ajtó megnyitását, csak akkor történhet meg, ha ennek a Szent Tüzét, a megtestesült Fénymunkások átengedik, saját szívük lángján, mert másképpen nem férhető hozzá ehhez az erőhöz.

 

Ez azt jelenti, hogy újra és megint, meghívást kapunk a magasabb szolgálatra.

Mi most újra felkészítünk bennetek a Mi Atya/Anya Istenünk, Saint Germain és a Mennyország teljes támogatása által, ha Ti önkéntesen, szívesen vállaljátok, magatokra venni ezt az Isteni Erőt, amikor azt szándékozzátok, hogy ez az erő, átjöjjön a szíveteken, fejeteken, kezetekbe tarthassátok, a Földi fizikai síkon.

 

Nem egy hatalmas feladatot kérünk tőletek, csupán egy, egyszeri, testesült meghívását jelenti az Ibolya Láng frekvenciájának, és megjelenítésének aktiválását a Ti Szívetek Lángján keresztül.

 

A meghívás egyéni szintű, és megtapasztalható, bár tudni való, hogy ezt ti egyidejűleg, szinkronicitásban végzitek, és minden földi ember, nő, férfi és gyermek helyett is.

 

 

 

AZ IBOLYALÁNG MEGHÍVÁSA

 

ISTEN MEGSZENTELT JELENLÉTE, Az ÉN VAGYOK, most fellobbantom a szívemet, Meghívom a Szeretett Saint Germaint és az ő Fény Légióját… akik által végtelenül egyesülhetek, az 5. dimenziós frekvenciával, az Ibolya Láng, Isteni Végtelen Tökéletességével.

 

ÁLDOTT EGYSÉG, most meghívom szívem lángján keresztül, az Ibolya Láng legerősebb frekvenciáját, ahogy azt az Isteni Törvény megengedi számomra, Szeretett Magamnak és az Emberiségnek.

 

MEGSZENTELT, ÉN VAGYOK, lángolok, lángolok, lángolok, teljes egységben a Szent Ibolya Tűzében, lángolok minden drága elektronon át és a körül.

 

Életenergiám, annyi éven át, annyi formában korlátozott volt, mind ismert mind ismeretlen dimenziókban. Most átalakítom ezeket a sablonokat, a befejezetlenség ok-okozati magván keresztül, az Isteni Végtelenség Tökéletességének feljegyzéseiben és emlékezetében.

 

MEGSZENTELT ÉN VAGYOK, lángolok az Ibolya Láng 5 Dimenziós frekvenciáján keresztül, és mindenen keresztül, szavak, tettek és benyomások, vagy érzések, most a legkevésbé tudják ezt visszaadni, az én teljes Isteni potenciálom Szeplőtlen Tisztaságát.

 

MEGSZENTELT ÉN VAGYOK, most végigtekintek az életemen és látom azt, hogy mi a teendőm még, azzal kapcsolatban, ami kiegyensúlyozhat engem, sok másik emberrel, hellyel, helyzettel, dolgokkal, és mi az, ami megbontotta ezt az egyensúlyt, annyi meg annyi utam során, bármilyen is volt az.

 

MEGSZENTELT ÉN VAGYOK, a Fény Szeretetével gazdagodik a kezem, és ez a gazdagság, valóban mindent kifejező energia, amely a szabadságomra tesz képessé a Földi tartózkodásom során, és a szabadsághoz való vonzódásom ereje az, amely elvezetett, a Fény szerető megtalálásához, amely beteljesít most, odavezetett, hogy már nem tudok rosszat cselekedni.

 

AZ ISTENI SZERETET AJÁNDÉKA ÁLTAL, befejezhetem azt a régi szabvány-szokásrendszeremet, hogy rosszat is tettem valaha. Befejezésre kerül mindaz, bármilyen szükségszerű is volt minden tartozás, és ami még kifizetetlen maradt, amit tettem, életem bármely területén, most befejezésre kerül.

 

AZ ÉN VAGYOK ISTENI EREJÉN KERESZTÜL, elfogadom ezt az Isteni Győzelem beteljesítéseként, Itt és Most, a lehető legteljesebben.

És ez így van.

 

A Fény Létezői., Május misztikus havának másik segítőkész szolgálatában, Mária Anya erőteljes szeretet sugaraiban állhatunk. Mint minden évben május hava alatt a Belső Birodalmakban, megnyílik Mária Anya Templomának Szeplőtlen Szíve.

Ebben az évben, ennek a hónapnak óráiban, (2008. Májusában) rendkívül fontos, hogy Mária Anya áldásai eljussanak hozzánk.

A Fényre fókuszálva, amikor éjszaka alszunk: az ÉN VAGYOK JELENLÉTE, elkísér bennünket, a finomabb testeinkbe, Mária Anya elé.

Amikor odaérünk, Mária Anya mindegyikőnket felöltöztet az ISTENI SZERETET PALÁSTJÁVAL.

A Palást lesz az a szent ajándék, amely végtelenségig megnöveli, vagy képessé teszi befogadni a Szeretet erőteljes sugarait, az, amely feltölt bennünk Földi Isteni síkjainkra.

 

Mária Anya rendületlenül dolgozik mindegyikünkkel, megerősítve szíveinket, a Halhatatlanság Diadalmas Háromszoros Lángjával.

Az Anya Istennő visszatérése óta az Istennői aspektus, mindannyinkba harmóniát vonz be, és megnyit bennünket Isteni Önvalónkhoz.

Itt az ideje, hogy e vonzás hatására, a kvantumugrás következményeként, megnyíljunk Örök Szívünk Lángjára.

 

Az Atyai és Anyai, azaz a férfi és női polaritás megtapasztalása szükséges volt az emberiség számára, mert életünk fenntartását, minden élő részünket, az szabályozza. Olyan, mint egy virág magva a valóságunk, az Emberi létezés a Naprendszerben.

Mind a két polaritásnak meg kell jelenni benne, és léteznie kell az életfeltételek szerint, ahhoz hogy létezésünkkel gazdagítsuk, a magasabb isteni potenciát, de a polaritásoknak nemcsak jelen kell lenniük, hanem kiegyensúlyozottaknak is.

 

Az Örömbe esés, látszik most a legfontosabbnak az emberiség erejének.

Az Örömbe esés, ami a női és férfi isteni polaritás kiegyensúlyozódásának kifejlődése, minden Emberi Létező Szívében.

A férfi polaritásunk, az Isteni Atya ragyogása, a bal agyféltekében, amely aktiválja a racionális és logikus gondolkodást. És amikor az megnyílik, megnyilvánul, az eljut minden sejthez, és a test szerveihez, az érzékszervekhez a Torok Csakra erőközpontján keresztül. Az Isteni Atya fénye zafírkék és a Kék Láng erejében kap formát, a Halhatatlanság Diadalmas Háromszoros Lángjában, s innen jut az emberi szívekbe.

(MT: SG 3SZOROS Láng)

 

2008. MÁJUS 5. – MÁRIA MAGDALÉNA

2008. MÁJUS 5.

Ez a konkrét aktiválás az ötödik hónap ötödik napján felgyorsítja a belső szabadság megértését és teljes felfogását. Az Alkímiai Beavatások utazásán az emberiségnek felkínálták a lehetőséget, hogy rendkívül erőteljes energiákat tegyen magáévá, ami lehetővé tette mindannyiótok számára, hogy felismerjétek miből áll a szabadságotok.

Én, Mária Magdolna, a Magdolna Oszlopok ötágú csillagában állok. Ezen a ponton mindannyiótoknak hozok öt Magdolna rózsát, ezek mindegyike az öt fő elem egyikét, illetve (fizikai) testetek érzékeit jelképezik. A bennetek lévő elemek, mint tudjátok, tükröződnek mindabban, ami rajtatok kívül van, és ez ugyanígy van ez az érzékeitekkel is. Ez a különleges időszak arra kér benneteket, hogy váljatok még tudatosabbá az érzékeitekben rejlő isteniségre, az érzékeitek közötti kapcsolatra, és a körülöttetek lévő elemekre. Alapvető fontosságú, hogy megértsétek, [hogy] mi motivál benneteket napi szinten, és az, hogy még ennél is mélyebben felismerjétek azt, hogy mi motivál benneteket az egyik pillanatról a másikra. Az érzékeléseteken, hiedelemrendszereiteken, és attitűdjeiteken keresztül azonosítjátok magatokat az élettel. Az emberiség olyan szinten be lett programozva, hogy [csak] nagyon csekély tér maradt a növekedésre, abban az értelemben, hogy érzékeljétek az életet azokon a határokon is túl, amelyeket a társadalom működésben tart. Ez a kulcsaktiválás azért van, hogy kitolja a határokat, hogy még egyszer darabokra szedje azt, amit még a régi módszerek csapdájába esett tudatosság rakott össze.

Az általam átadott Magdolna rózsák az élet másféle ízét hozzák el számotokra. E rózsák mindegyikéből egy-egy aroma hatol be az érzékeitekbe, és mindegyik, ahogy mondtam, egy-egy érzéket és egy-egy elemet képvisel.

Az "öt" energiája mozgást hoz számodra. Változást hoz, és ha félelemből úgy döntesz, hogy nem mozdulsz, és nem változol, akkor azzal a Magdolna Oszlop torony hatását vonod magadra. Vizualizáld a Magdolna Oszlopot csőszerű fényként. Ezt a fénycsövet nem korlátozzák semmiféle falak, energetikai cső ez, tehát ki-be mozoghatsz benne, amikor csak akarsz. Az elkényelmesedettség falakat hoz létre körülötted, a komfort zóna olyan hellyé válik, amiben elkezded az életed azon aspektusaival azonosítani önmagadat, amelyek létrehozzák a komfort zónádat.

Röviden átadok nektek némi információt. Azoknak közületek, akik ezt már tudjátok, ez egy jó emlékeztető lesz. A gyökércsakrátok a föld elemhez kapcsolódik, része a Föld Anya testének, itt földelitek le mindazt, amit megpróbáltok manifesztálni az életetekben, ez kapcsol benneteket a Föld Anyához, a családhoz; legyen az biológiai, vagy másféle. Amikor nem vagy leföldelve, nem kapcsolódsz a Föld Anya eleméhez, nem érzed majd, hogy támogatásra lelnél az életben, mindenről úgy érzed, hogy kicsúszik a kezeid közül, és frusztrálttá válsz, mert amire szükséged van a fizikai, anyagi világban, ahhoz, hogy támogassa az életed, folyamatosan elkerül. Vizsgáld hát meg föld elemed minden aspektusát, kapcsolódsz-e a földhöz; más szavakkal le vagy-e földelve? Mennyi időt töltesz a szabadban, vagy [inkább] az időd nagy részét a fejedben töltöd? Hadd mondjam el azt is, hogy ha túl sok időt töltesz az intellektuális térben, az földeletlenné tesz téged. Ott van hát a fejed, az intellektusod, teli tudással, pontosan tudod, [hogy] mit kell tenned, mikor kell tenned, és hogyan kell tenned, de [vajon] tényleg megteszed-e? A cselekvés a földelés, és tenned kell, és jelen kell lenned a fizikai világban ahhoz, hogy teljesen kifejezhesd a föld elemet.

 

A víz elemed a szexcsakrád. Ezek az érzelmeid. Ez a központja kreativitásodnak, befogadó képességednek, és ez az a központ, amelyet gyakran társítanak az intuícióval. Amikor valaki túláradó, akkor lehet, hogy a víz elem túl aktív, amikor [viszont] valaki nem fejezi ki, vagy nem érzi a saját érzéseit, akkor a víz eleme megfagy az időben, és ekkor az történik, hogy nincs [olyan] energia, ami táplálná a föld elemet. Kuthumi már átadta nektek ezeket a tanításokat, és fontos, hogy emlékezzetek erre. Nagyon alapvető módja ez annak, hogy képes legyél felmérni, hogy mely elemeid működnek teljes aktivitással, melyek vannak a túlműködés állapotában, és melyek működnek elégtelenül. A víz elemed tartja fenn az energiaáramlást a testedben. Ez tartja fenn a teremtő energia áramlását a testedben. A tudatalatti és tudatos elméd közötti kommunikációs rendszereket is ez a víz elem tarja fenn. Tested fizikai egészségét is befolyásolja a víz elemed. Az érzelmeid megértése, és ezek kifejezésének megengedése nagyon fontos. Az összes körülötted lévő víz elem, a Föld Anya testében lévő víztömegek mind a részeid. Szánj rá időt, hogy kölcsönhatásba kerülj a vízzel környezetedben, hogy harmóniát hozhass a saját víz elemedbe.

 

A napfonatod a tűz elemed. Ez a központ kormányozza az erődet, ez önmagad kihangsúlyozása képességének központja, a határok megszabásának és fenntartásának helye, az élet iránti szenvedély megtapasztalásának helye. Ez a központ is kapcsolódik intuíciódhoz. Amikor a tűz tombol, akkor ez a központ túlműködik, pusztító, amikor alulműködik, akkor nincs elég hő, és az érzelmeid megfagynak. Lángod egyensúlyi állapotban való megőrzése lehetővé teszi számodra, hogy megtapasztald az élet szenvedélyének melegét, és hogy érezhesd saját energiád hőjét, ami energetizál téged. Segít neked hasznosítani a feltámadó düh érzését, anélkül, hogy az elszabadulva kirobbanna. Egyik nap meleget fújsz, másik nap hideget? Hol az egyensúly az életedben? Hogyan fejezed ki a dühödet? Hogyan bízhatsz meg az intuíciódban? Vannak-e határaid, és hogyan nyomatékosítod a szándékodat?

 

A szív csakra a levegő elemed. A légzőszervek fölött helyezkedik el, így tehát van-e elég tered lélegezni az életedben? Mennyi levegőt viszel be? Az oxigén fontos, hogy életben tartsa a lángot, így ha nincs elég tered a légzésre az életedben, a lángod kihuny, az érzelmeid megfagynak, föld elemed terméketlen talajjá válik, amiben semmi nem marad meg, és ez létre is hozza a képet, ahol nagyon is jól láthatod, hogy életed állapotát az elemekhez és az érzékekhez való kapcsolatod fényében.

 

Az ötödik elem, ami összeköt téged a Lélekkel a felső három csakrán keresztül áramlik. Ez szíved, akaratod, kreativitásod és fizikai szükségleteid hangja. Ez a harmadik szemen keresztüli látomás a szívedről, az akaraterődről, a kreativitásodról, a fizikai szükségleteidről és a szándék, és az ima erején keresztül, a korona csakrán keresztül vagy képes kiterjeszteni ezt az energiát azzal kapcsolatban, hogy mi rejlik a szívedben, az akaraterődben, a kreativitásodban, és a fizikai szükségleteidben. Mindezt összehozva, olyan képet hozol létre, ami úgy hiszem, a lehető legjobb megértést biztosítja számodra azzal kapcsolatban, hogy most mivel van dolgod.

 

Ez a gyakorlat némi időt vesz majd igénybe. Életbevágó fontosságú, hogy elvégezd, megadja majd [azokat] a felismeréseket, amelyekre szükséged van, Én, Mária Magdolna együtt dolgozom majd veled május hónapjában, hogy biztosítsam, hogy megértsd azt, hogy hol börtönözted be magad, talán azt, hogy mely elemek vannak a bebörtönzöttség állapotában benned, vagy melyek fagytak meg az időben. A benned lángoló szenvedélyek, amelyeknek szeretnél kifejezési módot találni, hívnak téged, és meg kell, [hogy] halljad ezeket.

Megígérték nektek, hogy mindez, a lelketekbe befektetett energia kifizetődik majd, ezért, én, Mária Magdolna, elhelyezlek benneteket a Magdolna Oszlop szent fényében. Itt hagyom az energiamezőtökben az öt Magdolna rózsát, hogy beszívjátok [azokat] testetek azon részébe, ahol szükség van rájuk, és ez az egész újrarendeződik, ha elvégzitek [azt] a gyakorlatot, amelyet javasoltam.

(KT:080505)

 

2008. MÁJUS 5. – 15.  – 25.

Április hónapban, április 4-én, 14-én, és 24-én, majd május 5-én, 15-én és 25-én összetett beavatások és aktiválások zajlanak, ennek pedig az az oka, hogy az Istennő márciusban behúzott [női jellegű] energiáit egyesítitek az Isten [férfi aspektusának] áprilisi energiáival, majd májusban megkezditek az utat annak kifejezésére, amit a testekbe szívtatok, ami a meghatalmasodás új szintjét eredményezi.

(KT:08111.)

 

2008. MÁJUS 12. – KÍNAI FÖLDRENGÉS

Kinyitotta Kínát és 2032-re mélyreható változásokat fog eredményezni.

(DC: 111)

 

 

2008. MÁJUS 15.  – 25.

LÁSD: MÁJUS 5.


2008. MÁJUS 15. – A FÖLD BOLYGÓ KRISTÁLY ÉBREDÉSE

Az emberiség gyors fejlődése mára elérte a rezgések együttállását és ez a meghatalmasodott ember korába vezet bennünket. A Kristály ébredése, az új energia és magasabb rezgések, amely felé rohamos tempóban tart az emberiség. A dolgok rohamosan változnak, fontos dátumok, mint pl. a 2012, elébb tolódnak.

(LW:0805)

 

 

2008. - MÁJUS 19. HÉTFŐ - 10 MILLIÓSZOROS NAP
lásd: február 21.

2008.05.24.-25. – TÓBIÁS-SAINT GERMAIN-KUTHUMI BUDAPESTEN

A TURÁNI ÁTOK FELHOZÁSA ÉS ELENGEDÉSE A KÁRPÁT-MEDENCÉBŐL, A TÉRSÉG ÖSSZES FÉNYHOZÓJÁVAL VALÓ ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSSAL, SAINT GERMAIN VEZETÉSÉVEL

 

Kivonat:

Tóbiás: A Fátyol fellebbent Magyarország felett…négyévi készülődés után sikerült eljönni ide végre. A késlekedés oka, hogy hatalmas ellenerők voltak az országban és a környező országokban (Kárpát medence), hogy az új tudatosság ne tudjon megnyilvánulni. Hála a sok fényadó csoportnak, energetikájuknak most elérkezett az idő, hogy a Kárpát medence méltó szerepét betöltse a Felemelkedési folyamatban. Ebben a folyamatban az ország megtartja integritását, és jelentős szerepet fog vállalni. Az energiák 3-4 múlva lesznek a jelenlegi potenciálok között jelentősen megtapasztalhatók.

 

Saint Germain:

Többszáz éve volt utoljára itt emberi testben…

Mintegy 1500 éve vélt a Kárpát medence az Átok földjévé, a kollektív tudat által.

Ezt ők is, bármilyen meglepő, a Turáni átoknak nevezik.

Az itt élő néptörzsek, versengésével, csatái által hatalmas és brutális tömegmészárlás vette kezdetét, és a vérrel megátkozódott a Föld, amelyből pedig a következő generációk táplálkoztak…ez hozta létre a térség áldozatisági tudatát, kisebbségi érzését, önazonossági problémáját…az itt élők nem hittek magukban, és elveszítették a fonalukat az istenségükkel való kapcsolódásukat.

 

MÁJUS 24.-ÉN Saint Germain vezetésével, összekapcsolódva a térség összes fényhozójával, azokkal is akik nem voltak jelen: ELENGEDÉSRE KERÜLT A TURÁNI ÁTOK….

Ez 11 és 12 óra között történt egy meditációs szertartással..

Így az új tudatosság teljes potenciálja behozásra került a Kárpát Medencébe, más birodalmakból…elmondásuk szerint minden térségnek megvannak az új tudatossági potenciáljai má-más birodalmakban…Most jött el az ideje…minden itt élő ember számára szabadon hozzáférhető, a kreativitás, az új gyógyítási eljárások, technológiák, találmányok, és művészeti energiák, mert ezek kerültek eddig legjobban megkötésre…

Kárpát Medencének kiemelkedő szerepe lesz az Eu-ban, és a Földön, mert Az Isteni teremtő potenciákat/a mágia a szabad teremtés energiáit Mo és Románia hozza be a földi valóságba.

 

Az Európai Egységről:

S.G. már 3000-4000 ! évvel ezelőtt elkezdte ezt az isteni projektet…később megalkotta az Illuminitások, Rózsekereszt, Szabad Kőművesek rendjét, amelyeken semmi köze a mostaniakhoz:

Az Illuminátusok akkor: fizikusok, filozófusok, tudósok és csillagászokból álltak…

A Szabad Kőművesek, pedig a sötét egyházi energiák semlegesítésére jöttek létre.

2000 évvel ezelőtt, a mai fényhozók Jézussal  együtt a Föld számos helyén elültették az új tudatosság fénymagvait. Azonban Róma és a későbbi Vatikánba beleinkarnálódtak az utolsó Atlantisz fekete mágusai, akik magukat Jézusi terv követőinek adták ki magukat és egy új világrendet hirdettek meg, de a titkos céljuk az volt, hogy az emberiségtől elvegyék az isteni tudatosságát, vagy megakadályozzák a felébredését, és ez ma is így van, de nem sokáig…

Tehát S.G. elkezdte az egységes Eu kiépítését, mivel látszott, hogy Amerika nem tud lelki vezető szerepet nyújtani a Földnek.

 

Az új Földpotenciál, pedig a következő:

EURÓPA LESZ RÖVIDESEN A FÖLD GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI KÖZPONTJA, A BŐSÉGKÖZPONT ÉS EBBEN A KÁRPÁTI TÉRSÉGNEK ÓRIÁSI SZEREPE LESZ…

Sokan jönnek más tájakról tanulni, és gyógyulni ide (tehát fel van adva a lecke)

EU lesz a kiegyensúlyozója ennek…az Egység és a Bőség mintája.

 

Usa+Kanada+Mexikó egyesül, hogy kiegyensúlyozódjon, és spirituálisabbá válik…

Dél Amerika, nagyon sok még a sötét és macsó energia, több női energia bevitele szükséges

Afrika: a sötét energiák felszabadítása folyamatban van és soha nem tapasztalt fejlődésnek indul, az új lehetőségek virágoskertje..

Kína: 3-4 éven belül irdatlan polgárháború kezdődik, ötfelől lángolnak fel a harcok, két energia csap össze, egyik, amely szabaddá akarja tenni az országot, a másik, amely még jobban el akarja nyomni… ne avatkozzunk bele, ez egy régi családi ügy… és ők meg fogják oldani, küldjünk fényt, szeretetet és megérzést…

India: a befelé forduló szellemiségét, az anyagi világba is be fogja hozni, spiritualizálni fogja az anyagi valóságot, nem csak a szellemiségében fog élni… kiegyensúlyozódik

Oroszország. Össze fog omlani, nagyon sok régi sebből vérzik, legalább 12 év kell, majd hogfy helyrejöjjön, könyörögni fog az EU-nak, hogy segítsen.

 

Eu: az együttműködés, és népek testvéri megértése, nem lesz etnikailag megosztott, minden régi értéküket a népek megtartják, ez fogja gazdagítani

 

MAGYARORSZÁG, EGY ÚJ PÁRT ALAKUL, AMELY KIVEZETI AZ ORSZÁGOT A MOSTANI MEGOSZTOTTSÁGBÓL, ÉS A FÉNYHOZÓK EZT ENERGETIKAILAG SEGÍTENI FOGJÁK, Magyarország és térsége, Kárpáti haza, a gyógyítás, tanácsadás, bőségteremtés példájává válik, kreatív és művészi energiáival.

 

Köszönet, minden magyar és térségbeli fényhozónak!!!

 

2008.05.24. A TURÁNI ÁTOK ELENGEDÉSE- TÓBIÁS BUDAPESTEN

Az energia most változóban van Magyarországon. Köszöntjük a változást, és mi itt vagyunk ma, hogy segítsük a következő pontra vinni. Kezdődik egyénenként és kiterjed az egész országra. Azt mondjuk, hogy figyeld, hogy mi történik a következő 3-4 év alatt. Láttam ezeket a potenciálokat, elképesztően fantasztikus és izgalmas volt. Most mindannyian hihetetlen munkát végzünk, fantasztikus időszak, hogy itt vagyunk a bolygón most. Nincsenek véletlenek, hogy ez most van. 2008. május 24. van ma, meg is jegyzem a naptáramban, hogy ne felejtsem el.

Üljünk hát le akkor együtt és festek nektek egy csodálatos képet a Földről a mennyekből. Az óceánok kékségét, a hegyeket, a kontinensek szépségét, a Föld körüli elektromágneses védelmet, ami védi a bolygót a napszéltől, ami elpusztítaná azt. Ez az, ami mindent itt tart, amire szükségetek van, a friss levegőt, a vizeket, a termőtalajt, az élelmet, az atmoszférát. A Föld különösen határozottan arra lett tervezve, hogy mindent megadjon számotokra, hatalmas bőséget, az otthonotok legyen, amit mi mennyországnak hívunk. Most érezzük, hogy a bolygón utazunk az európai kontinensre, majd Magyarországra, Budapestre, ebbe a terembe. Onnan felülről nem látható ez a terem, de tudjátok, hogy ez itt van, ahogy lenéztek, érzitek magatokat itt a székekben. Nagyon szédültek lesztek, ha azt hiszitek, hogy lefelé nézhettek az űrből a székbe. A bolygó középpontjából jön egy gravitációs hullám, ami körkörös mozgást végez, annak érdekében, hogy a bolygó központja a mágneses mezejével elektromosságát egybetartsa. A gravitációs hullám körbeforog a bolygón, és ahogy egyre közelebb jut a felszínhez, egyre szilárdabbá válik, és létrejönnek a formák, a fák, a sziklák, a fizikai test. Ez a ti otthonotok, ez a mennyország. A Föld középpontjából ez a csodálatos bolygó az, ahol az egész élet elkezdődik, ez az egyetlen forrás, a Föld középpontja, itt létezik az összes potenciál. Ez abszolút semmi, egyidejűleg létezne benne a fekete lyuk és a nap ereje. Mit kezdtek az emberi tudatossággal, ha van itt egy forrás? Amit tudatosságnak nevezek, a te tudatosságod pontosan úgy lett megformálva, mint a Föld bolygó.

 

A fény, az együttérzés fénye, ami az univerzum 5. eleme, átsugárzódik ebbe az összetételbe, és minden ember egyenként rendelkezik ennek a gravitációs hullámnak a saját részével, ami a bolygó közepéből a felszínére terjed. Ezek a gravitációs hullámok is hullámokat tükröznek vissza, ahogy a felszín felé közelednek és létrehozzák a fizikai tested, és feltöltik a fizikai tested ezzel a tudattal, és ez a hullám az elektromágneses mezőig, a bolygó tetejéig folytatódik, visszatér a felszínre, majd a föld központjába. Ez a te energiád ebben az életben, és ez folyamatosan forog a fény sebességével. Amikor a fény sebessége megosztja az energiákat, a tömeg létrejön újra az én kis formulám által: E = m x c2. Itt ültök ezekben a székekben, és érzitek, ahogy ez az energia keresztüláramlik rajtatok, fel a mennyekbe, visszajön, körbemegy, ilyen hatalmasak vagytok ti. Amikor Tóbiás arra kér benneteket, hogy terjesszétek ki az energiátokat, nem csak azt érti ez alatt, hogy pár lábbal menjetek ki a testetekről, hanem arról beszél, hogy hozd be a tudatosságát ennek a hatalmas hullámnak, aki te vagy, aki folyamatosan áramlik, hozd be az összes részedet, terjeszd ki magad. Összefüggésben állsz a Föld középpontjával, tudod, hogy a Földben is gravitáció áramlik, és a te fénytudatosságod keresztüláramlik mindezen. Benned is ott van mindaz az információ, ami felállítja a bolygót, az összes tudással rendelkezel azzal, ami létrehozza a virágot, a napsugarat, ugyanígy képesek vagytok látni az életet.

 

. Ez nem véletlen, hogy megtörténik számotokra Budapesten pont most, ma, hogy megtapasztaljátok annak az igazságát, hogy most először itt, ti részét képezitek annak, hogy megváltoztatjátok a világotok energiáját, azáltal, hogy összejöttök szinergiában. Ha egy meg egy egyenlő hárommal, akkor, egy meg egy, meg egy, meg egy és így tovább, ha tehát ez a 200 ember adódik össze szinergiában, az már a végtelenséggel egyenlő. Te rendelkezel a hatalommal, egyénileg, hogy megváltoztasd a világot, ezt a gravitációs hullámot, ami a te részed ebben a hullámban. Hatalmadban áll, saját uralmad alatt áll minden egyes alakommal, amikor hozol egy választást, akkor hozhatsz békét, nem csak a saját szívednek, a saját életedben, a körülötted lévő embereknek, nem csak a barátaidnak, és Budapestnek, hanem a bolygó egész struktúrájának. A te tudatod, ami a bolygó központjában kezdődik, és rajtad keresztül áramlik ki. Ezáltal megváltoztathatod az egész bolygót, befolyással bírhatsz az egész bolygóra. Az igazság az, hogy csak egyen vagyunk itt, hiszen mindannyian csak türköződései vagyunk annak az egy hatalmas igazságnak, az együttérzés igazságának.

 

Most sokkal jobban, mint valaha te az a változás lehetsz, amit érezni és hallani fognak az egész világon. Ne becsüld alá arra való hatalmadat, hogy meg tudod változtatni a világod, ne gondolt, hogy csak egy kis emberke vagy, nem, te vagy az egész hatalmas energia, aki bír az isteni hatalommal.

 

Ez az első része annak a hullámnak, amit a bolygó központjából indul ki, ez az „én vagyok” az individualitásod esszenciája, ami magában foglalja az összes érzelmet, a haragot, a szomorúságot, a bánatot, az örömet, ezek mind csodálatos gyönyörű energiák, ez esszenciális. Ahogy Quan Yin is elmondaná, nagyon fontos, hogy csak engedjetek át magatokon mindent ítélkezés nélkül. Nincs múlt és jövő, mindössze az „én vagyok”, vagyok, aki vagyok, és ha én mérges vagyok, az is rendben van. Lélegezd át magadon ezt az energiát és engedd, hogy kiáramoljon belőled, és ennek az érzésnek a helyén megjön a te saját isteni hangod. Akkor lehetővé teszi, hogy mindaz legyél, aki vagy, és ez így van.

 

St. Germain: Vagyok, aki vagyok. Felmelkedett mester, és a szellem esszenciája Adamus Saint Germain vagyok.

Ennek az országnak az új potenciáljai már kifejlesztésre kerültek a többi birodalmakban. Az új potenciálok Magyarország számára, és a szomszédos országok számára, ahol ezek az emberek új gondolataiból, és ideáiból származtak Shaumbra. Még a politika és a vallások számára is.

 

Ezek az új potenciálok ott voltak a külső birodalmakban, de ma a ti segítségetekkel ezt behozzuk, lehorgonyozzuk ebben a valóságban.

Lehetővé teszitek ezt minden férfi, nő, gyermek és állat számára, és minden élőlény számára mostantól, hogy ez az élet részévé válhasson, és az új tudatosság részévé válhasson.

 

Csináltátok ezt a munkát már korábban, ez nem új számtokra, akik itt vagytok. Résztvettetek abban, hogy behozzátok a kristály energiákat 2000 évvel ezelőtt. Néhányan szó szerint Izrael földjén voltatok, és a környező terülteken. Néhányan, akik itt vagytok, napokat, hónapokat töltöttetek Jeshua mesterrel, sokan voltatok, akik más országokban voltak a világban, de mind inkarnációt töltöttetek be abban az időben, hogy behozzátok az új korszak energiájának a kezdeteit, a magjait. 2000 évbe került, hogy elültessétek a krisztusi kristálylétezés energiáját. Sokan segítettek elültetni ezeket a magvakat.

 

Ez alatt a 2000 év alatt nagyon sokszor tönkre lettek téve az istenség magjai, amelyek elültetésre kerültek. Azt láttátok, hogy ezen új korszak magjainak nagy része, a krisztusi lények magjai nem csírázatak ki, legalább is nem azonnal. Láttatok másokat, akik fogták ennek a kristály energiának a magjait a Földből, és sötét és destuktív célokra haszálták fel, a hatalomra, a kontrollra, a tudat jobbítása helyett, a helyett hogy végül az egész emberi faj felemelkedésére használták volna fel. Ahogy láttátok, ezek a lények visszaéltek vele, tönkretették ezeket a krisztusi enerigákat és saját poklukban, kínjukban végezték. Hiszen egy ilyen értékes tudati energiát, tisztaságot nem birtokolhatsz, nem használhatod kontrollra, arra, hogy másokat tönkretegyél. Ez a vezetők világító fénye, ami lehetővé teszi, hogy a szellem energiái, és az „én vagyok” eljöhessen a Földre, ide erre a messze lévő, apró kis bolygóra a hatalmas kozmosz közepében. Ez teszi lehetővé, hogy az energiája és az emberek enerigája lejöjjön ide az emberi, földi valóságba, és részt vegyen veletek az összes fantasztikus kalandban. Angyali lényként öltöttetek testet a Földön és most behívod a saját isteni esszenciádat. Most itt, 2000 és pár évvel később sokan elfelejtettétek, hogy ti a krisztusi magok elültetőiként jöttetek ide.

(TBP09)

 

Átkok helyeződtek a földre azok által, akik mérgesek voltak, akik megsebesültek, azok által, akik nem akarták, hogy mások is ide csatlakozhassanak erre a földre. Ezt Turul (Turáni?) átkának is hívják, sokan ismeritek a történetet. Hihetetlen rétegződés, valódibb, mint a történelemkönyvek, egy térség, és egy-két szomszédos terület is meg lett átkozva. Amikor ezt megtörténik, és vér folyik, a vér beárad a földbe, az átok a földterület részévé válik, és azok, akik ott élnek, és ebből táplálkoznak, érzik ennek az átoknak az energiáját. Ez az átok nagyon becsapós módon került ide, nyilvánvaló, hogy mindig is itt volt, és működött. Aztán a hitrendszer, egy egész ország hitrendszere felvette, és együtt élt vele. Az átkok nagyon valósok, és folytatódhatnak évszázadokon keresztül is, pont így. Ez az átok rengeteg nehézséget okozott ennek az országnak, az emberek annyira elhitték ezt, ha nem is tudják pontosan, de elhitték, hogy baj van ezzel a területtel, mert nem tudnak összerakni egy stabil kormányt, stabil gazdaságot létrehozni. Intellektualizálni akarták a folyamatot, és azt mondják, hogy talán a korai betelepülő őslakóknak egyáltalán nem olyan magas az intelligenciája, mint másoknak máshol. Így működik az átok és ezek a gondolatok egyre erősebb, és erősebb hitrendszereket hoznak létre. Az átkok többé nem erőteljesek. Erősen addig hat rád, amíg hiszel benne, mert felhozza a félelmet, a bizonytalanságot és az önbizalom hiányát. A Turul átka különösen a bizalom kérdésével illetve a bizalom hiányával foglalkozik. Több ezer éve ott van a földön, és úgy dolgozik ott a talajban, a vízben, a levegőben, hogy érzik a madarak, a kutyák, a macskák, és ezt az emberek meg is élik.

 

A mai napon ezzel a közel 200 shaumbrával el fogjuk engedni ezt az átkot. Nagyon egyszerűen. Tudjuk, hogy ez valós. Van egy csoportnyi ember, erősek és mérgesek, és erőszakos tudattal bírnak, ezért ezek az emberek átkot hagytak ezen a földön, és megélte bárki, aki eljött erre a földre. Arról szól, hogy valós és befolyásolja a magyarokat és másokat is, akik kapcsolódnak ehhez a földhöz. El fogjuk engedni, vissza fogjuk fordítani tiszta energiává. Ami valaha átok volt, most visszafordítjuk szentséges tudatossággá.

Úgy tesszük, hogy veszünk egy mély levegőt, és meghozzuk azt a választást, hogy elengedünk minden olyat, ami nem szolgálja az országot, a térséget és az embereket. Ezt a nagyon különleges alkalmat használjuk fel ezzel a csoporttal bizonyítékként. Ez a tiszta tudat hatásának, a tiszta választás hatásának a bizonyítéka lesz. És figyeljétek, hogy ez az általatok hozott választás hogyan nyitja majd ki, és fejleszti az egész térséget. Látni fogjátok ennek a bizonyítékát rövid és hosszú idő alatt is, meglátjátok, hogy milyen hatással lesz a változásokra, és minden most, itt kezdőik.

Minden átok azt akarja, hogy elengedésre kerüljön, mert az energia nem szeret leragadva lenni semmilyen formában hosszú ideig, még egy átok sem. Még az átok is azt akarja, hogy elengedésre kerüljön, mindössze tudatos létezők kellenek hozzá, és választás által tehető meg. Vegyünk tehát egy mély lélegzetet, és minden egyes részeddel válaszd ennek a régi átoknak az elengedését.

 

 

Beszélek akkor egy kicsit a Saint Germain szerinti világról. Emlékezzetek arra, hogy ez pusztán az én véleményem, ahogy én látom most a világot. Ez nem tényszerű állapot, de jó esély van rá, hogy abszolút igazzá válik. A világ hatalmas változásokon megy keresztül olyan szinten, ami hatással van magára a Föld struktúráira, a Föld kötelékeire, a csontjaira. Ezek a csontok fájnak, mivel nagyon sok a változás, és néhányan érzitek ezeket a tudati változásokat a saját csontjaitokban. Ami most történik, azok a leghatalmasabb változások, amelyek valaha is bekövetkeztek a Földön. Hatalmasabbak, mint Lemúria és Atlantisz idejében, vagy Jeshua idejében, és ez nagyon gyorsan történik. Az egyik szenvedélyem St. Germain grófjaként az volt, hogy segítsek újra egyesíteni Európát. Európa energiája egész és teljes. Európa energiái töredékekre szakadtak, aspektusok jöttek létre. Sok évszázada van egy természetes vágy, különösen Nyugat Európában, hogy egyesüljenek ezek a részek, és most éppen ezt történik. A munka, amit én akartam végezni 3-400 évvel ezelőtt, most lassan megtörténik. Hosszú idő telt el az óta. Mindannyian részt vettetek ebben a munkában, és most elkezd megtörténni. Egészen Svédországtól, Norvégiától, Finnországtól kezdve, Németországon, Franciaországon, Spanyolországon át Romániáig, Bulgáriáig, Moldáviáig és Szlovéniáig megtörténnek a változások, és ez az egyesülés éppen beteljesülőben van. E közben egy újfajta béke jön létre Európában, amivel eltűnik egy újabb világháború fenyegetése. Európa közössége kiegyensúlyozza magát, átment egy változási folyamaton az elmúlt pár évben a közös valuta kapcsán, voltak mindenféle hullámvögyek is. Vannak olyan országok, mint Magyarország és Románia, akik szintén belemennek ebbe a közös valutába, mert Európa a világ pénzügyi vezetője lesz, és segít fenntartani az egyensúlyt. Jelenleg a pénzügyi egyensúly nagyon fontos. Ugyanolyan fontos, mint a politikai és a gazdasági egyensúly. Szükség van egy központra, amelyik segít őrizni az egyensúlyt, amikor a többi országok a saját hullámhegyeiket és völgyeiket tapasztalják meg. Amikor egy ország pénzügyi és gazdasági nehézségeket tapasztal, ez hatással lesz az egész nép és a béke egyensúlyára. Ha a béke egyensúlya nincs meg, akkor szinte lehetetlen, hogy annak az országnak a tudatossága fejlődjön. Látjuk hogy Európa újra egyesül, ahol a régi tradíciókat ugyanúgy tiszteletben tartják, megbecsülés övezi őket. A valuta és a nyelv, és végül a politika nagy része is összehozásra kerül majd. Ez különösen érdekes számomra a múltbéli munkáim miatt, amit csoportokkal végzetem, mint a rózsák, ebből lett később a rózsakeresztes rend, de ez utána megváltozott. Az a munka, amit az illuminátusokkal végeztem akkor, akik megvilágosodottak voltak, és segítettek szétszedni az egyház energiáit, akik kontrollálni akarták az egész világot. Egy tudósokból, fizikusokból álló csoport volt ez, akik a legfantasztikusabb gondolkodók voltak Európa földjén és összeálltak, hogy szembenézzenek azzal, amit az egyház állított az emberek számára. A szabadkőművesek munkájában is részt vettem, ez a csoport azon volt, hogy kiegyensúlyozza az egyháznak végzett munkát, felszabadítsa azokat, akik az egyház rabszolgái voltak, azt a szabadságot adva számukra, hogy volt egy más mód is, nem csak az egyház egyetlen módja. Vannak, akik azt mondják, hogy problémáim vannak az egyházzal, és erre igent mondok. Igaz. A probléma egyszerű, ott voltam veletek, amikor eljöttettek erre a Földre 2000 évvel ezelőtt behozni a krisztusi energiákat ide, hogy elültessük ezeket a magokat. Ezek a magok tiszták voltak, a krisztusi létezés magjait tartalmazták a földön élő összes ember számára, és a leghatalmasabb szeretettel lettek elültetve. Segítettetek egy külső birodalomból behozni ebbe a valóságba, hogy jövőbeli potenciállá válhassanak az összes ember számra, hogy mindenki az „én vagyok” jelenlétté válhasson. Több száz évig tiszta is maradt, utána jött egy csoport, akiket később egyházaknak hívtatok. Ezeknek az embereknek a csoportja szándékosan le akarta állítani a tiszta és valódi munkát, ezeket a krisztusi hírvivőket. Titeket akartak megállítani. Ha volt egyáltalán spirituális szándékuk, nagyon pici, leginkább le akarták nyomni az energiátokat, és kontrollálni az emberket és földeket. Ahogy ezt sokan elképzelhetitek, érezhetitek ezt a történetet, ez egy maradék csoport volt Atlantiszból. Nagyon az volt a szándékuk, hogy kontrollálják a Földet, és tették mindazt, amit katolitkus egyházak néven ismertek, és a mai napig kontrollálják. A lehihetetlenebb hatalmat és bőséget építettek ki, és az egyház által megosztották Európa nagyszerű földjét. Van problémám, mert nagyon elegem van az egyházból, mert egyáltalán nem az, aminek szándékunkban állt, hogy legyen. Ott is változóban, távozóban vannak ezek a dolgok, az új spiritualitás felemelkedőben van. Rajtatatok keresztül áramlik be. Nem arról van szó, hogy a katedrálisokban pénz gyűjtsetek. A nyitottságról és a szabadságról szól, és ez tőleletek fog jönni.

 

Drámai változásokat látok Európa földjén jelenleg és hihetetlen változásokat fogtok látni a világ többi részén. Egyesülési folyamat van Észak Amerika országai között, USA, Kanada és Mexikó között, mert rá fognak jönni, hogy együtt kell működniük, hogy erősek maradhassanak, hogy fenn tudják tartani a saját egyensúlyukat. Rájöttök, hogy Kína földje a következő 3 évben nagyon nehéz és potenciálisan véres polgárháborún megy keresztül. A változásokat akaró erők Kínában gyülekeznek, mindegyik más intenzitással, új kiemlekedő energia szól a szabadságról, de van a még nagyobb kontrollról szóló is. Ahogy ezek összeütköznek, látni fogjátok, hogy több oldalról ékreznek, és ez nagy problémát okoz. Meglátjátok, hogy mi folyik a sárkány földjén. Mivel ez a lehetőség fennáll, Európa számára egy fajta beavatkozás egy újabb világháború lehetőségét jelentheti. A kínai események kapcsán minden ország és csoport számára azt tanácsolom a bekövetkező potenciális problémára, hogy hagyjátok őket saját maguknak megoldani, mert ősi belső probléma. Ha kívülről akartok beavatkozni, az még intezívvebbé teszi, felerősíti az ott élők problémáját. Kína ki fog ebből emelkedni 3-4 év alatt, de ez a 3-4 év nagyon nehéz lesz. Amikor kiemelkedik, önmagában egy központtá válik, és világvezetővé, de a jelenlegi rétegek és egyensúlytalanságok nélkül. A hihetetlen bőség helye lesz, olyan hely, ahol az élet szentségét megtisztelik, és becsben tartják, új gondolatok fognak kiáramolni Kínából, és a világ többi részét bakugrásokkal követve, magához öleli az új tudatosságot. Először azonban a saját kihívásai jönnek.

 

Oroszország csodálatos ország, és milyen elveszett potenciál. Ott a föld, van szíve és van szenvedélye, de a sebei annyira mélyek, hogy nagyon sok évtized telik el, mielőtt Oroszország összeszedi önmagát, és addig szüksége lesz mások segítségére. Oroszország ott fog feszülni az izmain, de mindenki tudni fogja, hogy nincs mögötte sok dolog. Ki kell nyúlnia, és könyörögnie más országok segítségéért, élelemért, technológiáért, orvosságért, hiszen olyan mélyek a sebei, hogy az emberek elveszettek jelenleg. Nagyon nehéz lesz számára megtalálni a visszavezető utat.

 

Afrika a segély kontinens, hihetetlen sok energiát őriz magában az emberiség nagy részéért. Afrika az, ahol sok ember nem akar élni, ahová nem akar elmenni, és ez az energia van itt a földben, nagyon sok dolog, sok egyensúlytalanság van az emberiség kapcsán. Ahogy az emberiség valóban felébred, és elkezd felelősséget vállalni a bolygóért, és az emberi tudatosságért, akkor rájöttök, hogy egyre többen fognak Afrikára fókuszálni, és meglepő helyekről fognak odamenni. Az ENSZ-ről beszélünk, és nem a béketeremtő vagy egyházi csoportokról, akik valóban azért mennek, hogy segítsék ennek a világnak megérteni a saját sötétségét. Nagyon meglepő helyekről fognak érkezni. Nem csak a sötétség rétege alakul át Afrikában, hanem egy egészen újfajta bőségforrást hoz a Föld számára. Nem csak a dzsungelei és természeti forrásai tekintetében, hanem egyéb más új tudatossági forrásokkal is elő fognak állni. Legalább 12 évbe kerül Afrika számára, hogy valóban elkezdjen kiemelkedni a sötétségből, de a folyamat már elkezdődött.

 

Dél Amerika hihetetlen egyensúlytalansággal bír, a régi atlantiszi energiák, a maszkulin és feminin energiák egyensúlytalnsága miatt. Dél Amerika a rejtőzködés helye, azoknak a helye, akik imádják a korrupciót és a hatalmat, akik elbújnak. Ez is felfedésre kerül, mert ha van elegendő új tudatossággal rendelkező ember, akkor nem tolerálják tovább ezt az energiát. Ki fog emelkedni a spiritualitás, és nagy bőséggel rendelkező természeti források helye lesz. Dél Amerika térségei megmutatják a világ többi részének a környezeti és ökológiai tisztelet hatásainak értékeit, és képesek lesznek bőséges termést létrehozni, a fák és növények új fajait nemesítik ki. Ki fog emelkedni és néhány éven belül új földi vezetővé válik.

 

Van néhány fontos energiaközpont a világban, a szív, a lélek, az elmeközpontok, az új tudat központjai. Európa a maga újraegyesülésével a hosszú elkülönültség után, Európa a pénzügyi egyensúly és az érzelmi egyensúly lesz a Föld számára is. Dél Amerika ökológiai egyensúlyt hoz a Földnek. Észak Amerika a technikai rész, az innovatív terület. Afrika sötét energiái fokozatosan átalakulnak. Kína megoldja saját problémáját, majd előtérbe lép. India túllép azokon a régi energiákon, amelyeket tovább őrizgetnek a hagyomány kedvéért. Hiheteletlen sok ember él ott, akik meg fogják érteni az isteni és az emberi találkozását. Megértik, hogy nincs szükség ezek elkülönülésére tovább, nincs szükségük arra, hogy elutasítsák a testüket, hogy folyamatosan a karmában legyenek, és ilyen tradíciót tovább őrizzenek. Ekkor ki fognak emelkedni. A világ egy állandóan változó hely.

 

Magyarország felemeli a fátylát, leveti a rétegeit, keresztülmegy a saját reneszánszán, művészeti és gyógyulási reneszánszán. Világszerte azzá a hellyé válik, ahová el akarnak menni az emberek. A kreativitás, az új szabadság, a művészeti képességek felszabadításának a helye lesz. Ez a hely lesz, ahová az emberek eljönnek a többi országból az új technológiákért. Végül megértitek, hogy ti gyógyítjátok meg saját magatokat, ti engeditek meg, hogy a testetek meggyógyuljon, és sok energiája legyen. Az emberek túlnyomó részének még vezettetésre van szüksége, programra, rendszerre, de valami olyanra, ami túllép a hagyományos orvosláson. Az alternatív tudományok, gyógyulási módszerek, ez az egyik dolog, ami ki fog emelkedni, ahogy a régi rétegek elengedésre kerülnek.

 

Ezzel a csoporttal, ami most itt van, megteremtünk egy bizalom kört, ami ebben a teremben kezdődik itt és most. Amennyiben azt választjátok, hogy beléptek, és részévé váltok ennek a nyitott társaságnak, azt jelenti, hogy meg fogtok bízni újra magatokban. Lesznek kihívások időnként, mivel a régi berögződött riasztórendszerek azt fogják mondani, hogy mégse. Amikor nehézségek közepette vagytok, vagy beleragadtok az elmétekbe, akkor emlékezzetek a bizalom körére, hogy bízzatok meg magatokban. Ha azt választod, hogy belépsz, akkor feltétel nélkül szereted és becsülöd magad, akkor pedig ez részévé válik az új tudatosságnak, az új potenciálnak. Ez a potenciál kisugárzódik mindenki másnak is a városban, az országban, Európa földjére, és az egész világra, és létrehoz egy új potenciált, hogy az emberek újra megbízzanak magukban. A bizalom hiánya egy mesterséges energia, semmi oka nincs, hogy ne bízz meg magadban. A bizalom, a megosztás és a tisztaság hiánya, ezeket mind külső erők okozták, majd belsők folytatták, de most te választhatod azt, hogy belépsz a bizalom körébe. Ma ez az energia kisugárzódik a többi ember számára, a cégek felé is.

 

De most beszéljünk csak Magyarországról egyelőre. Azzal, hogy részt veszel ebben a bizalom körben, hatással lehetsz egy cégre. Lehet, hogy ez utoléri őket és elkezdenek egy más üzleti tervet készíteni, ami eltér a korábbitól, amikor általában másokból hasznot nyertek vagy konkurrenciának használták egymást, ezek a cégek ekkor rezolnálni fognak a bizalomra, és ebből fognak majd működni. Egy másik társaság pedig elkezd majd az egészségből és a bőségből dolgozni, és nem a pénzügyi csatákból és korrupcióból. Ha azt választod, hogy belépsz ma, és megbízol magadban, először magadért tedd meg, majd hagyd, hogy ez kisugárzódjon az egész térségbe. Hatásal lesz a politikára, egy új politikai pártra, és azokra, akik a kormányhivatalokban dolgoznak. Ők azért vannak, hogy másokat szolgáljanak, de beleragadtak másba. Ez újra emlékeztetni fogja őket a saját bizalmukra. A bizalomról nem asszociálsz a kormányra, pedig benne kellene, hogy legyen minden kormány szervezetben, hiszen nekik bízniuk kellene az embereken, akiket szolgálnak. Ma, ha azt választjátok, hogy beléptek a bizalom körébe, akkor ez az energia kisugárzik a kormányokhoz, a vallásokhoz, a föld uraihoz, akik a piacokat irányítják, vagy a zöldségeseket. Kijuthat azokhoz, akik az új technológiákkal működve dolgoznak, hogy másokat gyógyítsanak, emlékeztetheti őket, hogy megbízzanak saját magukban ettől a pillanattól kezdődően. Az első bizalom kör, ami megalakul ezen a világon, megváltoztathatja a holnap potenciálját, felbontja a rétegeket, amelyeket ez az ország hordoz és mindez egy tudatos légzéssel, és egy választással kezdődik. Azt választom, hogy életem hátralévő napjait az önmagamba vetett teljes bizalommal fogom tölteni. Nem egy guruban vagy vezetőben, hanem saját magamban bízom. Azt választom, hogy ennek a bizalomnak az energiáját megosztom másokkal, és hagyom, hogy szétterjedjen az egész Földön.

Amit egy órája elengedtünk az egy vérszerződés volt. Most pedig beléptetek egy tiszta, mély, és szent bizalomba. Mára befejezem, de ezeket a beszélgetéseket folytatjuk ma este és éjjel is.

Élvezzétek az életet. Vagyok, aki vagyok. Adamus St. Germain

(TBP09)

 

 

2008. MÁJUS – 25.

LÁSD: MÁJUS 5.

 

2008. JÚNIUS-AZ ÚJ VÉNUSZ CIKLUS KÖZEPÉN

Szeretett fénymunkások, micsoda áldott és sugárzó időszak ez a Föld Bolygó számára, változásának, átalakulásának útján! Átkeltetek a dupla Wesak telihold portálján, és most készen álltok, hogy az isteni férfiúi és női energiák kozmikus táncát megtapasztaljátok, 2008 júniusában, amikor a Vénusz keresztezi Napotok útját.

Földetek már kapja a felemelkedett szeretet és könyörület lángjának aranyfényét, mely a bőség és a béke kódjait hordozza. Most júniusban erőteljes lehetőségek nyílnak közösségetek számára, hogy hatalmas emelkedéseket hozzon létre a kollektív tudatosságban, és hogy még több fényt adjon kollektív lényetekhez. Ez a júniusi hónap az idei évben az első nagyobb lehetőséget reprezentálja a kollektív emelkedésre, a második 2008 augusztusában lesz, a harmadik pedig októberben. Ezekről a dátumokról majd később adunk magyarázatot, most a Vénusz/Nap tranzitra koncentrálunk, amely június első két hetében következik be.

Ez a mostani Vénusz-átvonulás kapcsolatban áll azzal a korábbival, ami négy évvel ezelőtt, 2004-ben következett be, és a Vénusz 8 éves ciklusának – mely 2004-ben kezdődött és 2012-ben ér véget – a középső pontját jelöli. A 2004-es Vénusz/Nap tranzit jelölte a kezdetét a Bolygón bekövetkező felébredés és átalakulás erőteljes hullámának, és tette lehetővé sokatoknak, hogy megkezdje a magasabb tudatosságba vezető utazását. Elmondjuk, miért volt ilyen erőteljes ez az energia ebben az időben. A ti naprendszeretekben a Nap hordozza magában az archetipikus szoláris férfiúi energiát, amelyet a régi egyiptomiak bölcsessége a Rá névvel illetett. A Vénusz pedig az archetipikus istennői energia hordozója, melyet Hathor, a szépség, szerelem, művészet és zene istennője testesített meg. A Nap és a Vénusz tranzitja reprezentálja az isteni férfiasság és nőiesség archetipikus kozmikus táncát, amint teremtő fényükkel elárasztják bolygótok édenkertjét. 2004-ben ez a Föld számára egy különlegesen erőteljes pillanat volt. Az istennői energia lassanként visszatért kollektív tudatosságotok frekvenciáira, az indigó és a kristálygyermekek és azon felébredett fénymunkások segédletével, akik elbírták ezt az energiát. 2004-ben az ikerláng energiák mennybeli isteni tánca elég erős volt ahhoz, hogy a kollektív tudatosságban elindítsa a kreatív és átalakító energiák egy erőteljes hullámát. Sok ember kezdte meg egyéni átakalító útját, és sok lélektárs, és ikerláng egyesülés történt a Nap és Vénusz e tánca következtében.

Most, ezen a felezőponton abban a helyzetben vagytok, hogy a tudatosságotok egy újabb nagy ugrást tehet. Szeretteim, mostanra aktiváltátok Grál kódjaitokat és képesek vagytok abban a tökéletes belső egyensúlyban létezni, mely a mennyekben uralkodó tökéletes egyensúly tükre. Most képesek vagytok arra, hogy elfogadjátok a Galaktikus és Kozmikus Információs Kódokat, melyek közvetlenül a Nagy Központi Napból érkeznek a tobozmirigyetekbe, majd a DNS-etekbe, és testetek minden sejtjében – mint az isteni fény és kegyelem befogadójában – aktiválják az Isteni Akaratot. Készen álltok arra, hogy új fajjá váljatok, isteni emberekké vagy emberangyalokká, akikben az isteni férfiúi és istennői energiák tökéletes egyensúlyban vannak, egyesülnek, és képesek arra, hogy a Forrás teremtő kódjait megkapják, hogy egy új valóság társteremtőiként éljenek isteni ajándékaikkal. Ezek az új kódok irányítják majd a ti és a Föld evolúciójának következő szakaszát.

A Vénusz-ciklus következő négy évében, mely 2012-ig tart, a közvetlenül a Forrásból és a Nagy Központi Napból érkező átalakító energiákat fogjátok megkapni. A Kék Csillag Föld független létezőként kezd fejlődni, és ti lesztek a Szellemmel együttműködve, az Új Föld valóságának útmutató teremtői. Teremtői jogaitokat pedig az Új Földet megalkotó választásokon keresztül gyakoroljátok majd.

 

Fény szeretett mesterei, elmondhatatlan, mennyire örvendezük ennek a pillanatnak, amikor „felnőttök” és átveszitek bolygótokért, és annak a fénybe fel- és előrevezető útjáért a felelősséget. Mostanra sokan elfoglaltátok már azokat a pozíciókat, ahol készen álltok másokat segíteni és támogatni a magasabb tudatosság hatalmas kiterjedéséhez vagy kirobbanásához vezető úton, amely 2008 három kulcspillanata után következik el.

Készen álltok, szeretteim, hogy aktiváljátok az Éden kódjait, hogy Földeteket azzá az édeni otthonná alakítsátok, amelynek mindig is kellett volna lennie. Készen álltok, hogy átalakítsátok életeteket, hogy elfogadjátok azt a bőséget, mely mindig titeket illetett, minden egyes személyt közületek. Készen álltok, hogy a Bolygó Családjává váljatok, hogy megértsétek, hogy a Forrás szeretete aranylángjában mind egyek vagytok.

Amint a felemelkedéssel és változásokkal vagytok elfoglalva, kedveseim, azt ajánljuk, hogy hagyatkozzatok inkább az érzéseitekre és a szívetekre az elmétek és annak ítéletei helyett. Tudjatok róla, hogy az új energia a szeretet, támogatás és öröm érzéseit teremti meg. Ha félelmet, aggodalmat vagy dühöt tapasztaltok, akkor a régi energiákkal kerültetek kapcsolatba, és ezt azok az illúziók teremthették meg, melyeket még mindig magatokban hordoztok, beleértve azt az illúziót is, mely arra vonatkozik, hogy milyennek kéne lennie a felemelkedésnek, milyen érzésekkel kellene járnia, hogyan birkóznátok meg vele. Ne hibáztassatok másokat, és ne keressetek „válaszokat” odakint; menjetek belülre, nézzétek meg, hogy vetítitek ki magatokból a régi energiákat megszokott érzéseiteken és észleléseiteken keresztül. Ezek most csodálatos idők, és ti valóban a saját érzékelt valóságotok teremtői vagytok, azt tapasztaljátok meg, amit magatokban hordoztok. Így hát arra kérünk, hogy minden időben igyekezzetek kiegyensúlyozottak, szeretők, támogatók és jó ítélőképességűek maradni. Tudjatok róla, hogy a Forrásból eredő bőség és élet folyójában léteztek, és minden, amire szükségetek van, megnyilvánul, amint szükségetek van rá. Nincs okotok rá, hogy féljetek a változásoktól, hiszen ezek hoznak közelebb benneteket Isten szívéhez és elméjéhez, a bennetek élő tudatos Istenhez. Így hát arra kérünk, hogy a Vénusz-tranzit idején, melyet majd a június 21-i napforduló követ, őrizzétek szívetekben az öröm és a béke energiáit, miközben bolygótok beleszületik a magasabb tudatosságba.

(SCH:0806)


 

2008. KÖZEPE –SAINT GERMAIN

 

Akkor kedveseim, az lenne a javaslatom, hogy mondjuk így, ünnepeljünk valamennyien, s amíg velem együtt ünnepeltek, azt kérem, hogy érezzétek át azt az örömöt a szívetekben, amit én, amikor átlépek a magasabb birodalmakba, mert akkor automatikusan velem együtt jöttök ti is és minden egyes Fény Mester, aki átmegy ezen. Nagy Fény Fivéreim egyike velem tart ugyanarra a síkra, ahova én. Ti a szeretett St Germain -nek ismeritek őt. Ő szintén befejezi a transz-hang channellingeket valamennyi csatornáján keresztül 2008 közepére. [„Menet közben” Jézus Mester is csatlakozott hozzájuk.]

 

Ami most fog történni, az az, hogy én, Kuthumi és St Germain egy mintázatot teremtünk a naprendszeretek számára, olyat, ami bátorítani fogja a fiatal beavatottakat a felemelkedési út adeptusainak keresésére, olyanokéra, mint ti is, hogy megkaphassák az új út energiájának mintázatait. Azok közületek, akik a Mesterek csatornáiként tevékenykedtek, roppant elfoglaltak lesznek az emberiséget szolgáló szerepükben, mivel tömegek fognak fölébredni szendergésükből az emberiségnek jelenleg átnyújtott dolgokat választva.

 

Racogzky [ez vélhetőleg Rákóczi szeretne lenni, korábban is sokszor megjelent az anyagokban Ragotzy a magyar mester néven] nagyúr veszi át a 7-ik sugár beavatásait St Germain -től. A St. Germain által betöltött szerepet mostantól Racogzky nagyúr tölti be. Együttes szertartásuk és mágikus rituáléjuk növeli vibrációjukat. Akik közületek a manifesztálás művészetét ceremoniális mágián és rituálékon keresztül gyakorolják, azok úgy fogják találni, hogy ezek erejükben és hatásukban megnövekednek, ezért most figyelmeztetésként azt mondom nektek, hogy legyenek nagyon tiszták a szándékaitok, mivel minden szándékotok azzal összefüggésben fog megnyilvánulni, amekkora energiát belehelyeztek. A szándék energiájának intenzitása immár tízszeresére emelkedett.

(KT:060522)

 

2008. KÖZEPÉN A KEGYELEM ÉS TÖRVÉNY HELYCSERÉJE

Megtörtént, és ekkor már érezhető volt, hogy mindenki választott, hová akar majd menni, melyik kapun akar belépni. Mivel megtörtént a szétválasztódás, elérkezett a helycsere ideje, először a legmagasabb szinteken, majd fokozatosan lejjebb is.

(SZJ:Meg:109)

 

 

2008. JÚNIUS – ERŐTELJESEBB FELÉBREDÉSI FOLYAMAT

Tóbiás vagyok a Bíbor Tanácsból, ami egy angyali rend, és azért van itt jelen, hogy együtt dolgozzon a tudatosság tanítóival a Földön és a többi birodalmakban egyaránt. Ma összekapcsolódom azokkal az angyali lényekkel, akik a szeretet és az együttérzés helyéről támogatnak és szeretnek titeket.

 

Ez az üzenet ugyanakkor egy csoportnyi ember angyal üzenete is számotokra. Ők jelenleg emberi formában tartózkodnak a Földön, pedig valójában angyalok. Eonok óta a tudat, a Szellem és Isten felfedezésén dolgoznak. Jelenleg fizikai megtestesülésben vannak jelen a Földön. Lehet, hogy a közvetlen szomszédod, az egyik családtagod vagy barátod éppen közülük való, de az is lehet, hogy egyet sem ismersz közülük. Pedig ők most itt vannak a Földön, és egy újfajta tanítóként és vezetőként végeznek szolgálatot. Az új tudatosság és az Új Energia birodalmainak felfedezésén dolgoznak, valamint az „Én Vagyok” egész fogalmán, ami azt jelenti, hogy a Szellem, Isten itt és most integrálódik a Földi énnel.

 

Összegyűjtjük az angyalok, a Szellem energiáit, továbbá e Földi csoportét, akiket Shaumbrának hívnak, hogy elhozzuk nektek ez az üzenetet, a hívásotokra adott válaszként.

 

Most egy felébredési folyamaton mentek éppen keresztül, és ez az oka annak, hogy megkaptátok ezt a levelet. Ez az ébredési folyamat egyszerre lehet kihívásokkal teli, megtévesztő és ugyanakkor csodálatos is.

 

Tudjátok, spirituális felébredésetek akkor veszi kezdetét, amikor elkezditek megkérdőjelezni azokat a dolgokat, amiket korábban soha nem kérdőjeleztetek meg, mint amilyen a fennhatóság vagy a struktúra. Amikor kérdéseket kezdtek feltenni annak kapcsán, hogy miért is vagytok itt a Földön, hogy mi is az élet értelme, és hogy mit is kellene most tennetek.

 

Onnan tudjátok, hogy egy felébredési folyamaton mentek éppen keresztül, hogy a múltbéli megoldások módjai többé már nem működnek az életetekben. Onnan tudjátok, hogy ezen az egész felébredésen mentek át éppen, hogy tisztában vagytok azzal, hogy jóval több minden létezik ott kint, de képtelenek vagytok azt pontosan behatárolni. Amikor tudjátok, hogy létezik egy nagyszerűbb út, de fogalmatok sincs róla, hogy mi lehet az. Amikor tudjátok, hogy készen álltok az élet és a megértés egy egészen új szintjére lépni, de fogalmatok sincs róla, hogyan juthatnátok el oda.

 

Onnan tudod, hogy éppen egy felébredési folyamaton mész keresztül, hogy akkor úgy érzed, magadba fordulsz, és elkezded azt érezni, hogy nem akarsz már annyi külső aktivitást, amikor már nincs szükséged a múltban átélt stimulációkra és drámákra.

 

Onnan tudod, hogy éppen a felébredés folyamatán mész keresztül, hogy csendes pillanataidban, talán késő éjjel Istent hívod, bár még Isten létezésében sem vagy biztos, legalábbis a régi felfogás értelmében. Egy magasabb létező vagy valami magasabb hatalom után kiáltasz, aki valahol kívül található. És szíved teljességéből, legigazabb részedből így szólsz: -„Drága Szellem, drága Isten, készen állok!” Amikor lényed igazságából azt mondod: „Drága Isten, drága Örökkévaló, hajlandó vagyok bármit megtenni, de nem tudom mi az, amit meg kellene tennem!”

 

Onnan tudod, hogy éppen egy ébredési folyamaton mész keresztül, hogy az összes addigi hiedelem többé már nem tűnik igaznak, és azok a dolgok, amelyek oly közeliek és kedvesek voltak számodra, elveszítik varázsukat, és a múlt emlékezetévé halványulnak. Onnan tudod, hogy egy felébredési folyamaton mész keresztül, hogy a valamikori álmaid és céljaid, az emberi vágyaid többé már nem igazán számítanak, elveszítik jelentőségüket, és többé már nem tudod, hogy mi is az, ami számít.

 

Amennyiben most éppen ezt hallgatod vagy olvasod, vagy ez valamiképpen megérintett téged, azért vagyunk itt, hogy elmondjuk neked, hogy nem vagy egyedül. Vannak angyali lények a mi oldalunkon, akik most is veled vannak – nem valamikor a jövőben, nem valamikor a múltban, amire már is nem emlékszel túl jól, hanem itt és most. És egy egyszerű lélegzet, a te egyszerű lélegzeted kitárja az ajtót előttünk, hogy szeressünk téged, hogy emlékeztessünk angyali származásodra, hogy elmondhassuk neked, hogy a legnagyobb együttérzéssel és szeretettel vagyunk irántad. Nem vagy egyedül.

 

Egy egyszerű lélegzetvétel ebben a pillanatban, beengedi hozzád annak a több tízezer Földi embernek a szeretetét és együttérzését is, akik már keresztül mentek vagy éppen most mennek keresztül egy nagyon hasonló folyamaton – a Szellem felébredésén. Tudják milyen elveszíteni mindazokat a dolgokat, amelyek közel álltak hozzád és kedvesek voltak számodra. Tudják milyen is az, amikor hitrendszereik miatt folyamatos kihívássokkal néznek szembe minden szinten. Tudják, hogy az anyagi világból származó javak, amik valaha fontosak voltak, elkezdenek feloldódni. Tudják milyen elveszíteni egy kapcsolatot, vagy legalábbis, az elvesztéssel járó illúziót, annak érdekében, hogy ők, és most már te is belekezdhess az önmagaddal való kapcsolat kialakításába. Egy egyszerű lélegzettel megnyílhatsz, és megengedheted magadnak, hogy többé ne legyél egyedül.

 

Tudjuk, hogy ez kihívásokkal és nehézségekkel jár, és azzal is tisztában vagyunk, hogy mindaz, amin keresztülmentek, nagyon sok érzelemmel jár, és időnként ez nagyon drasztikus lehet. Tudjuk, hogy az elmétekben próbáltok erre rájönni. Mindenféle struktúrákat, rendszereket és metódusokat használtok, de még mindig nem találtatok rá a válaszokra. Megpróbáltátok ezt kielemezni, de ez valami olyan, ami nem lehet analizálni. Mindössze érezni és megtapasztalni lehet.

 

Közületek sokan mentetek el tanácsadásokra – hivatásosokhoz, vagy csak a barátaitokhoz – de a szívetek mélyén tisztában vagytok azzal, hogy az általuk kimondott szavak és módszerek nem igazán töltik be az a mély sóvárgást, hogy megismerd önmagad és a benned lévő Szellemet.

 

Tudjuk, hogy vannak olyan időszakaitok, amikor egyszerűen csak el akartok tűnni. Meg akartok szűnni, szerte akartok foszlani. Ez még csak nem is a halálról szól, hanem arról, hogy kilépj a létezésből. A kihívások, az átalakulás, a változások nagyon megterhelőek lehetnek az ember, az elme számára, ami azon aspektusod, aki egy szemellenzőt visel, aki nem látja, ki is vagy te valójában. Ez elsöprő lehet, és azt a kényszert okozza, hogy azt válaszd, hogy kilépj a létezésből.

 

De mindazok az angyalok, akik most veled vannak, és mindazok az emberek, akik melletted állnak, megértik az utazásodat. Van ma számodra néhány üzenetük, a legelső és legfontosabb pedig mindközül az, hogy nem vagy egyedül! Másodsorban pedig az, hogy az a folyamat, amin éppen keresztülmész, tulajdonképpen teljesen természetes. Zavarosnak tűnhet, és úgy érezheted, hogy elveszel benne, pedig ez mind nagyon is természetes. Ezzel lehetővé teszed, hogy a régi emberi látszat, és annak illúziója, akinek eddig magadat gondoltad elhalványuljon. Ahogy ez kifakul, elkezded megismerni a lehető legmélyebb és legszeretőbb szinten önmagadat is Istenként, Szellemként, Isteniként, és többé nem korlátoz majd az a régi emberi személyiség, hiszen most már megérted, hogy örökkévaló vagy, hogy nagyszerű vagy, és hogy megválaszthatod a saját valóságodat, sőt még azt is, hogyan élj most a Földön.

 

Mi, akik itt most összegyűlünk körülötted, megosztjuk veled azt, hogy az összes válasz benned van. Nem fogod azokat a guruknál megtalálni. Semmilyen angyali létezőnél nem lelhetsz rá azokra, hiszen a válaszok benned vannak. Ebben a dualista állapotban az élet, a fény és a sötétség, a jó és a rossz, a maszkulin és a feminin fogalmaival való élet során, elhitted azt a hitrendszert, ami azt állítja, hogy a válaszok valahol máshol vannak. Pedig ezek tényleg ott vannak benned. A legigazabb és legbecsesebb helyen vannak benned, amit felfedezhetsz egy csendes pillanatodban, a légzés pillanatában, önmagad elfogadásának pillanatában.

 

Megosztjuk veled, hogy nincs cél, nem létezik az az Isten, aki valami távoli helyen a mennyekben élne, és valamiféle útvesztőn vagy akadályokkal teli úton vinne téged keresztül. A valóság az, hogy az életedben minden a te teremtésedről szól, arról, hogy felfedezd a szépséget, hogy felfedezd a valóság mélységeit. Minden, amit jelenleg megtapasztalsz az életedben a te választásod által történik.  Nem létezik semmiféle külső hatalom vagy lény, aki erre rávenne téged. Senki sem szabja meg életed sorsát. Felfedezed majd, hogy mindez a te választásod.

 

Talán azt hiszed, hogy van egy nagyon mély vagy távoli részed, aki így akarta megtapasztalni az életet, ahogy azt eddig megélted, egészen mostanáig, de értsd meg, hogy mindezt te teremted. És amikor ezt megérted, és amikor felelősséget vállalsz magadért, akkor majd tényleg ráébredsz utazásod szépségére. Meg fogod majd érteni, hogy egyáltalán nem vagy elveszve. Mindössze nagyon mélyre merültél egy tapasztalásban, ami annyira tele volt gazdagsággal, ami, bár időnként fájdalmas is volt, de ez volt az, ami új mélységet és jelentőséget hozott a lelked számára.

 

Tehát ezen a napon és ebben a pillanatban a valódi énedre való felébredésed közepette, itt az ideje, hogy búcsút ints régi emberi énednek. Mindezidáig ragaszkodni próbáltál hozzá, igyekeztél azt rendbe hozni és feltámasztani, és most eljött annak az ideje, hogy búcsút mondj ennek az emberi személyiségnek, a korlátolt hiedelmeknek, a karma régi ösvényeinek, az életek régi progressziójának, amelyek itt tartottak téged ezen a régi körhintán. Itt az ideje, hogy ettől elbúcsúzz!

 

Egy részed talán szomorúságot érez emiatt. Ez a tudatnak a halála, na nem a fizikai test halála, hanem a tudatnak a halála. De amint búcsút intesz a régi énnek, ezzel egyidőben elengeded a beragadt vagy sérült energiákat is, azokat, amik többé már nem szolgálnak téged, és amik már hosszú-hosszú életek óta nem szolgáltak téged.

 

Ahogy búcsút mondasz régi emberi énednek, egy új szabadságot fedezel fel. Olyan ez, mint amikor levetsz magadról egy kosztümöt vagy egy páncélzatot, amire többé már nincs szükséged. Amikor elengeded a régi emberi aspektust, amikor búcsút mondasz neki, akkor ezáltal létrehozol egy teret, ahova be tudod engedni a nagyszerűbb énedet, az isteni énedet, az angyali énedet, aki türelmesen várakozott eddig a kulisszák mögött, és arra várt, hogy mikor fejezed be ezt a csodálatos játékot vagy tapasztalást, aki arra várt, hogy hozz egy választást, és hívd be a valódi énedet, az isteni énedet most ebbe a valóságba!

 

Amikor búcsút mondasz az emberi énednek, az felszínre hozza a halálfélelmet, és a kontroll elvesztése miatt érzett félelmet. De drága barátaim, azok mind illúziók! Amikor elengeded mindazt, amiről eddig azt gondoltad, hogy te vagy, azzal helyet csinálsz annak, hogy mindaz lehess, aki valójában vagy! Most az az érzésed, hogyha mindezt elengeded, akkor belezuhansz egy soha véget nem érő, feneketlen sötét szakadékba, ahonnan soha többé nem jutsz ki, ahol soha nem találnak rád, vagy az is lehet, hogy ott fogsz bolyongani elveszetten a dimenziókban és az univerzumokban. De ez az angyali csoport, aki itt van most veled, ez az emberekből álló csoport, aki itt van most veled, mind keresztülment már ezen a tapasztaláson, és mind megértik, hogy amikor elengeded mindazt, amit eddig önmagadnak hittél, amikor megbízol magadban a legbensőségesebb és legcsodálatosabb szinten, akkor felfedezed majd, hogy ki vagy te valójában.

 

Ez a te választásod, természetesen. De minket hívtál, hozzánk imádkoztál, válaszokat kértél, és ezért bukkantunk ma fel.

 

Valódi Énedre való ráébredésed során, búcsút mondasz az általad megismert Földnek is. Sokan „Gainak” hívják a Földet, a földtömeget, a vizeket és az eget. Gaia valójában egy szellem, aki a Föld mellé szegődött annak összes elemeinek, összes állatának, erdejének a gondozására egészen a Földi idők kezdete óta. Az önmagadra való felébredés során, és ahogy elengeded vagy búcsút mondasz Gaianak, megérted, hogy nem egy másik szellem felelőssége ennek a bolygónak a gondviselése. Ez a te felelősséged, hogy ebben részt vállalj!

 

Gaia szelleme lassacskán távozóban van, hogy ti, az emberek összessége felelősséget vállalhassatok a vízért, amit megisztok, a földért, amin sétáltok, az égért, amit szemetekkel pásztáztok, az összes növényi és állati életért. Milyen áldott és gyönyörűséges tapasztalás is köszönetet mondani Gaianak mindazért, amit tett, búcsút inteni neki, és most már nektek magatoknak elfogadni a felelősség felvállalását a bolygótokért.

 

Ennek a felébredési folyamatnak a során itt az ideje, hogy az általatok megismert emberi tudatosságtól is elköszönjetek. Soha többé nem lesztek ugyanolyanok. Nemrégiben a Föld egy új korszakba és egy új birodalomba lépett be. Mi azt az új tudatosságnak vagy az Új Energiának nevezzük. Ebben az új tudatosságban minden megváltozik. A Föld, az emberi tudatosság és az emberek is mind fejlődésen mennek most keresztül. A rajtatok kívül észlelt változások kaotikusnak tűnhetnek számotokra. Olybá tűnhet, mintha a dolgok kiderülnének, és minden darabjaira hullana. Úgy tűnhet, mintha a kritikus árucikkből nem lenne elegendő. Úgy tűnhet, mintha a dolgok állandóan a szakadék szélén táncolnának.

 

Itt az ideje, hogy ezt is elengedjétek, mivel az emberiség egy elképesztő átalakulási folyamaton megy keresztül. Jelentős változásokon mennek át, és ami üzemanyag és olaj hiánynak tűnik, az sokkal inkább a technológia, és az új energiás források új kifejlesztéseiről szólnak. A kőolaj használata helyett az új üzemanyag felfedezéséről. Ami élelmiszer hiánynak tűnik, az valójában annak szemrevételezésére készteti az emberiséget, hogy vizsgálják felül, hogyan viseljenek gondot egy új módon a biológiára, hogyan táplálják azt egy új módon, és hogyan termesszék a növényeket egy új, hatékony és természetes módon.

 

A kormányokban, politikában bekövetkező változások mind részét képezik ennek a folyamatnak. Könnyű beleesni a félelembe, és azon aggódni, hogy mi fog legközelebb történni a világban, de ez az angyalcsoport, és ez az emberekből álló csoport mind tudja, hogy ez pusztán evolúció. Tudják, hogy a változás kaotikusnak tűnhet, ugyanakkor a fejlődés és a kiterjedés természetes törvényei vannak most működésben, és ti ebben részt vesztek.

 

 

Ez arról szól, hogy elbúcsúzz az általad eddig ismert világtól, még az anyagiak, a gazdasági fellendülés és a vagyon értelmében is. Hiszen a Földön oly sok éven át a vagyon, a gazdagság és a hatalom, a pénz csupán egy kevés helyen összpontosult, és mindössze egy pár ember irányította az egészet, illetve mindössze egy kevés ország számára hozta el a megszilárdulást. És ebben az új tudatosságban ez az egyensúlytalanság többé nem működik. Tehát a vagyon, sőt még az általatok hatalomnak nevezett dolog egyensúlya is újraelosztásra kerül. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek kevesebb jut majd, hanem azt, hogy akik le vannak maradva, azok most fel fognak zárkózni.

 

A világ nem hullik darabjaira, a világ éppen fejlődik. A világ újraelosztása zajlik jelenleg. A világ egy nagyobb egyensúllyal bíró és igazságos hellyé válik.

 

A felébredési folyamat során a dolgok sötétnek tűnhetnek. Sőt, még gonosznak is. A dolgok nagyon zavarosnak tűnhetnek, de mi azért vagyunk itt, hogy elmondjuk nektek, hogy ez pusztán fejlődés. A világ folytatódni fog. Az Új Energia be fog jönni. A tudomány és a matematika, a technológia és az oktatás új megértései mind érkezőben vannak.

 

A felébredés folyamata lehet magányos, hiszen ez önmagad újrafelfedezéséről szól, anélkül, hogy mások mondanák ezt meg neked, anélkül, hogy mások hitrendszerei alakítanák, formálnák és teremtenék meg a valóságodat. Tudjuk, életeteknek egy nagyon sötét, magányos és időnként rettenetesen szomorú szakaszán mentetek keresztül, amikor nagyon elveszettnek és magányosnak éreztétek magatokat, mintha senki sem hallott volna meg titeket. De ezek az angyali és emberi létezők azt akarják, hogy tudd, hogy hallottunk téged. Tudjuk, hogy ki vagy. Tudjuk, min mentél keresztül. És azt akarjuk, hogy tudd, hogy soha nem vagy egyedül.

 

Felébredési folyamatod továbbra is folytatódni fog, és közben meglátod majd a benne rejlő szépséget. Látni fogd, hogy te, mint isteni létező hogyan teremtetted ezt meg önmagad számára. Látni fogod, hogy a félelem tovaszáll. A dualitás illúziói szertefoszlanak, és az egység tudása lép majd a helyére.

 


2008. JÚNIUS 6. – 16. – 26.

Márciustól május végéig (LÁSD A HALÁL ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS 3 FÁZISA) készüljetek ezekre a jelentős eltolódásokra, amik elvezetnek a júniushoz, mikor Jézus mester és Buddha nagyúr tölti majd veletek az idejét.

Június 6-a, 16-a, 26-a fontos dátumok lesznek, ezek kimondottan azzal kapcsolatosak, amit Jézus mester és Buddha nagyúr veletek tesz majd. Ezek a beavatások a látomás birodalmaiba visznek benneteket. Igazából a harmadik szemhez kapcsolhatjátok… Ezalatt az idő alatt felfednek számotokra bármely, a tudatos elmétekben megmaradt mintázatot, ami bármely olyan tudatalatti hiedelemrendszert táplál, ami megakadályozza, hogy megtapasztaljátok az örömöt, egyesülést, könnyedséget és az énnel kötött szent házasságot. Ez önmagadnak a régi mintázatokról való leválasztásának kisebb tapasztalatait jelenti,

(KT:08111.)


2008. JÚNIUS 6.

Michelle Eloff - Kuthumi: (08.05.28) Mária Magdolna 6:6 A harmónia ösvénye

Az elmúlt öt hónapban mindannyiótoknak mélyen el kellett merülnie a tudattalan birodalmaiban. Bátornak kellett lennetek és megengedni magatoknak, hogy eltávolítsátok azon részeiteket, amelyeket tudatosan kerültetek, és mégis nagymértékben befolyásolták az életeteket. Május hónapja életbevágóan fontos volt azzal kapcsolatban, hogy eltávolítsatok néhányat az utolsó darabkákból és morzsákból, és ezek igazából múltatok legfájdalmasabb darabkái és morzsái voltak, amelyek tudat alatt szabotálhattak benneteket, vagy tudatosan a félelem érzetét keltették bennetek, ami azt eredményezte, hogy inkább mozdulatlanok maradtatok, ahelyett, hogy cselekedtetek volna. Energiátok egy boldog helyre tart most, olyan helyre, ahol az univerzális folyékony szeretet nem csak találkozik, hanem igazából eggyé válik veletek.

Június, július és augusztus hónapjai fontos hónapok lesznek számotokra, mert ezalatt az időszak alatt az élet számos örömteli aspektusa tárul fel előttetek, és [feltárulnak] a boldogságra, örömre, isteni egyesülésre és szent nászra nyíló lehetőségek az életetekben.

Az elmúlt öt hónapban számos bepillantást nyerhettetek a pusztító mintázatokba és hozzáállásokhoz való ragaszkodásokba és hiedelemrendszerekbe, amelyekről teljesen felismertétek, hogy nem szolgálják legmagasabb javatokat a tekintetben, amit próbáltok elérni, ezért ebben a hónapban az elkövetkezendő aktiválásokkal, beleértve a június 21-i napfordulót is, fantasztikus lehetőségeket biztosítunk számotokra, hogy gyorsan megszabaduljatok ezektől a régi mintázatotoktól, és mielőtt sebet ejthetnének rajtatok, már el is engeditek azokat. Magatokhoz vonzzátok [azt] az erőt, aminek segítségével egyetlen szívdobbanással túlléphettek a pusztítón, elgyöngítőn, a negatívon. Ez azt jelenti, hogy első kézből tapasztaljátok meg Alkimista Mesterként önnön hatalmatokat, a saját hatalmatokat azzal kapcsolatban, hogy ami romboló és korlátozó azt átalakítsátok, társ-teremtővé és lehetőségekkel telivé. Adjátok át magatokat a szeretetnek ebben az időszakban. Döntsetek úgy, hogy a szeretetet motiváljon és vezessen benneteket, és ami a legfontosabb, higgyetek a szeretetben.

Ebben az időszakban egyúttal a bolygótokon élő gyermekek is eltolódáson mennek keresztül saját magukon belül, a boldogsághoz, játékossághoz, mókához, könnyedséghez és isteni egységhez kapcsolódó hozzáállásaikkal kapcsolatban. Ez azt követeli majd tőletek, hogy elmerüljetek velük ilyesfajta tevékenységekben, már ha vannak gyermekeitek. A világotok gyermekei a tömegtudatosság legbölcsebb tanítói a bolygótokon, ezt azért mondom, mert a legtöbb gyermek hatéves koráig elég szoros kapcsolatban van a vidámság művészetével, a játékosság és az öröm művészetével. Amikor játszanak, érzik isteni egységüket a Lélekkel, összekapcsolódnak a Lélek isteni fényével a nevetésükön keresztül, és felsőbb énjükkel minden alkalommal létrejön az isteni nász, amikor kifejezik és megtapasztalják az önmagukban rejtőző lehetőségeket.

Játszani és mókázni nem ismeretlen tevékenység számotokra, gyermekként gyakran tettétek ezt. Az sem újdonság számotokra, hogy a legtöbb felnőtt elvesztette a kapcsolatot énjének gyermek aspektusával. Saját játszóképességed visszakövetelése, a mókázásra, a nevetésen, az örömteli kifejezésen keresztül történő újrakapcsolódásra való képességed visszakövetelése a harmónia isteni érzését hozza az életedbe, és ezt az ígéretet hozza június hónapja számotokra; a harmóniát. Ha érzitek a bennetek lévő harmóniát, az lecsillapítja az alsóbb egót, és lehetővé teszi számotokra, hogy hasznosítsátok a belső látásotok erejét, hogy hasznosítsátok a harmadik szem csakrátokban lévő fény erejét.

(KT:080606)

 

2008.06.07 - Kuthumi: Fehér Tűz beavatása II

A mai közvetítés a Fehér Tűz elem beavatásának újabb szintje. Ez a második, az Egy-ségbe vezető Arany Kapu után. Mindannyian, akik jelen vagytok, és mindazok, akik dolgoznak majd a jövőben ezzel a tanítással, ti vagytok azok, akik mindenki más előtt jártok. Ti vállaltátok magatokra, hogy bemocskoljátok a kezeteket és a lábatokat, és lemerültök abba, ami megbénít benneteket, [ami] korlátoz és elkülönít benneteket a bennetek lakozó autentikusságtól. Ma aktiváljuk a Fehér Tűz elemet a Föld Anya testének összes gyökércsakra pontjában. Ugyanez az aktiválás lezajlik a Ti gyökércsakrátokban [is], és ez segít majd jobban megértenetek, hogy hogyan illetek [bele] az életetekbe, hogyan illetek [bele] abba a forgatókönyvbe, amelyet magatok számára alkottatok.

A boldogság születési előjogotok, ahogyan az öröm, és a lelki béke is [az]. A szükségleteitek kielégítése születési előjogotok, és [ez] a gyökércsakra születési előjoga. Mindannyian tisztában vagytok azzal, hogy az energiákat manipulálják, gyakorlatilag az élet minden területén. Mindannyiótokat elvezettek már számos olyan ösvényre, amelyik arról győzött meg benneteket, hogy nem vagytok elég jók, nem érdemlitek meg a dolgokat, nem lehet benneteket szeretni, és így tovább - mindannyian ismeritek a történetet. De eljött [az] az idő, már működésbe kezdett, amikor minderről bebizonyosodik, hogy manipuláció, olyan terv, amellyel az áldozati tudatosságban lehet benneteket tartani.

A Szenvedély Fehér Lángjai ott vannak mindenben. Minden egyes csakrában ott van a szenvedély ezernégyszáznegyvennégy fehér lángja. A bolygótokon most aktivált gyökércsakrákban [is] 1444 fehér lángot lobbantunk fel, mindegyik csakrában, és bennetek is. Ez a tűz, ez a Fehér Tűz, minden lángok legintenzívebbike, [az] útja során folytatja mindannak elhamvasztását, ami elkülönít benneteket és az emberiséget az autentikus éntől. Meg fogtok döbbeni attól, amit autentikus énetekként ismertek majd fel. Legtöbben talán nem ismertétek fel, hogy valójában a legsötétebb aspektusaitok alkotják az autentikus éneteket, azok a részeitek, amelyeket a leginkább az árnyékotoknak éreztek, a legveszélyesebb részeteknek, a[zon] részeteknek, ami elöl a leginkább menekültök, nos valójában, ez a legerőteljesebb aspektusotok. Olyan pontot értetek el, ahol készenálltok, és képesek vagytok az autentikus én szemébe nézni a gyökércsakrában, és vissza tudjátok követelni önmagatok meghatalmasodott részét, amelyről tévesen elhitették veletek, hogy megfoszt benneteket az erőtöktől, vagy [Ti] megfosztotok vele másokat a hatalmuktól, akik elutasították ezeket a részeiteket, ami végül azt eredményezte, hogy tévesen azt hittétek, [hogy] ezek a részeitek rosszak.

Egy átlagos emberi lényben, ha szerencséje van, három fehér láng aktív teljesen, és ezek igencsak takaréklángon égnek, és ne feledjétek, azt mondtam, hogy minden csakrában 1444 láng van, és egy átlagos emberben ebből összesen három teljesen aktív. Ugyanekkora százalékát használjátok az agyatoknak, és ugyanekkora százalékát használjátok a DNS-eteknek.

Az erre a beavatásra való tudatossá válás első lépése, ha már átöleltétek gyökereiteket, hogy elismeritek, autentikus lények vagytok, akik egy olyan világban élnek, amiben nagy mennyiségű autentikusság van, mondjuk úgy egy világban, amin sok-sok lencsét helyeztek el. Annak felismerése, hogy mindez autentikus énetek része lehetővé teszi számotokra, hogy megtegyétek a következő lépést, hogy kilépjetek az árnyékból, kilépjetek a rejteketekből, és félelem, bűntudat és szégyen nélkül megmutassátok a világnak az autentikus éneteket.

 

A gyökércsakra őrzi a szégyent, a bűntudatot, a félelmet, önmagatok elutasítását és az áldozat tudatosságot. Hogy gyökerestül kiirthassátok az összes hamis hiedelemrendszert, teljes mértékben el kell ismernetek, hogy kik vagytok valójában, túl az összes kivetítésen, hogy kiknek kéne lennetek, és hogy mit gondol mindenki más arról, hogy kik vagytok ti, és talán sokkot kaptok attól, amit, és akit találni fogtok a folyamat végén. Biztosíthatlak afelől mindannyiótokat, hogy e részetek felfedezésének következtében egy hihetetlen erőhullám áramlik majd át a testeken, amint a szenvedély lángjai újra fellobbannak. Amikor megtagadjátok az igazságotokat, más szavakkal, amikor megtagadjátok az autentikus éneteket, akkor a fényetek ereje csökken, a szenvedély elhalványul, a láng kialszik.

 

. Ami számít az az, hogy úgy döntöttetek átölelitek az autentikus ént, kiszálltok mindabból az értelmetlenségből, amit mások vetítenek ki rátok, amire a társadalom azt mondja, hogy elfogadható vagy elfogadhatatlan.

Amikor az emberiség hajlandó lesz teljesen magáévá tenni [az] autentikus énjét, [és] visszatérni a gyökércsakra gyökereihez, szilárdan leföldelni magát a Földön, felismerni a fizikai világ autentikusságát és azt, hogy a harmadik dimenziós világ nem egy elutasítandó hely, nem olyan hely, ahonnan menekülni kell, hanem igazából a hihetetlen fény és erő oázisa, akkor lesztek készek arra, hogy teljes beavatást nyerjetek a saját szexuális erőtökbe, [abba] az energiába, ami az alkímia és a manifesztáció legnagyszerűbb eszközeit testesíti meg.

 

A szexuális energiát manipulálták és manipulálják, visszaélnek vele, és helytelen a vele kapcsolatos kommunikáció.

 

Az emberiséggel elhitették, hogy a szexuális erő olyan eszköz, amelyet egymás elpusztítására, mások életének elpusztítására használható. Szeretteim, ez az erő [az] egyik legnagyszerűbb gyógyító és teremtő eszköz.

 

Ezek a lángok segítenek megmutatni az emberiségnek, hogy a szerelem [azon] ereje, amelyet a szeretkezésen keresztül fejeztek ki, azért van, hogy gyógyítson, nem azért, hogy pusztítson, vagy hogy manipuláljon. Ez az Istennő egyik legnagyszerűbb ajándéka. Ezt nem a [férfi] Isten adományozta nektek, hanem az Istennő, mert ő ennek a fénynek és erőnek a gyűjtőedénye. Befogadónak lenni annyit tesz, hogy megengeditek, hogy a külső fény belétek hatoljon. Befogadónak lenni annyit tesz, hogy kértek, kéritek azt, ami táplálhat, megerősíthet benneteket az énetekben, ami gondoskodhat rólatok. Ebben a pillanatban abba a helyzetbe kerültök, hogy viszonozhatjátok és visszaadhatjátok, és ez csak jottányi a Kvantum Tantra alkímiájának tanításaiból, amelyeket az Istennők a nem túl távoli jövőben átadnak majd nektek, amikor az emberek összegyűlnek és az elképesztő, feltétel nélküli szeretet, a tiszta szándék, a fény és az Arany Tudatosság gyűjtőedényeiként tekintenek egymásra.

 

Amint a szenvedély lángjai egyesülnek egymással, a lángok erejének kapacitása megnövekszik, a kreatív energiát fizikai formába tudják önteni, és így dolgoztok együtt a csoport tudatosságban, hogy materializáljátok azt, amire szükségetek van.

 

, a Forrásból érkező végtelen áramlástól, és drága lelkek, itt adódik egy nagyobbacska probléma. Hirtelen az emberek felismerték, hogy ez az energia olyan erőteljes, hogy talán elhagyja őket, a korlátozottság működésbe lép, és abban a pillanatban, mikor felbukkan [az] a hiedelem, hogy a forrás korlátozott, a manipuláció, az ellenőrzés és az áldozatiság felüti a fejét, mert amiből korlátos mennyiség van, azt meg kell őrizni a kevés kiváltságosnak, és ez a kevés kiváltságos, aki fél saját hatalmától, és nem érti meg ennek végtelen forrását, részese volt [annak] a folyamatnak, ami úgymond elhozta a Sötétség Korszakát a fényre.

 

A Sötét Korszakainak vége. A tudatosságotok egy bizonyos mértékig még benne él. A tömegtudatosság nagymértékben csapdába esett a Sötét Korszakban, de ezen mindannyiótoknak hatalmában áll változtatni, mégpedig úgy, hogy megengeditek magatoknak, hogy hűek legyetek önmagatokhoz, megengeditek magatoknak, hogy hasznosítsátok a gyökércsakra energiáit és konstruktívan, kreatívan együttdolgoztok ezekkel sebeitek begyógyítása érdekében.

 

Az Istennő egy szeretet-erő, amit csak nagyon-nagyon kevesen tapasztaltak meg. Még a nők sem ismerik az Istennő erejét, és amikor egy nő teljesen lehorgonyozza saját istennőségének erejét, akkor te jó ég!, semmi sem állíthatja [meg a] fényét. Senki sem tagadhatja azt a fényt, mert bármennyire akarják kritizálni, elutasítani, elítélni vagy nevetségesség tenni, ennek a fénynek az esszenciája belülről kifelé fedi fel az igazságot, és ezt azt ajándékot mindannyian megkaphatjátok.

 

A Templom papnői ébredeznek. Egyesek nagyobb mértékben felébredtek, mint mások. Az Alkímia istenei és istennői teljesen aktívvá váltak szerepükben és kapcsolatba lépnek azokkal, akik erre készen állnak. Az Alkímia Tudatosság meghatalmasít benneteket. Az alkímiában rejlő tudatosság meghatalmasít benneteket.

 

A gyökércsakrátok összeköt benneteket a Föld Anyával, ahogy összeköt benneteket a mennyországgal is. Olyan alap ez, amelyben ott lakozik az összes kód a szabadsághoz, a teljes és abszolút megvilágosodáshoz, és a lélek felszabadulásához. Olyan információt adunk most át, amit ti magatok kértetek. Sok-sok titkos szekta létezik, amelyek földalatti tevékenységet folytattak évszázadokig, ők tudatában vannak mindennek. Most ezt a tudást átadjuk nektek, és néhányan talán azt mondják: „Édes istenem, de azt mondják, hogy ezek a titkos szekták nagy orgiákat és szex-szertartásokat tartottak. Ez pedig azt fogja bizonyítani, hogy igazuk volt, és ez nem helyes!” Ó, az Isten szerelmére, törődjetek végre a saját életetekkel és ébredjetek fel a létező erőre! Megint elmondom, ez a fény ereje, nem a sötétségé! Közeledhettek hozzá mindenféle negatív és közönséges motivációval, nem fogja megadni nektek a kulcsot, amit kerestek. Csak akkor férhettek hozzá a kulcshoz, amiről beszélek, ha az alázat, a feltétel nélküli szeretet és a spiritualitás szempontjából közelítetek. Csak így nyerhettek bebocsátást az Istennő szent oázisába. Semmit nem fog felfedni erejéből olyanoknak, akik rossz szándékkal közelítenek feléje.

 

Az Istennők egyre gyakrabban dolgoznak majd együtt azokkal, akik hajlandóak ezt az utat járni.

Én, Kuthumi, átölellek mindannyiótokat az Istennő befogadó erejével. Én, mint úgynevezett férfias energia, az elkövetkezendő rövid időszakban háttérbe vonulok kicsit, míg az Istennők átadják ezt a fényt, mert az Istennők vezetik ezt a munkát, nem az Istenek. Az Istennők a szexuális energia vezetői, mert ők a befogadóak, a gyűjtőedények. Egyedül nekik áll hatalmukban beengedni és megosztani ezt az energiát.

 

A mai fontos nap tehát, különösen azért, mert behozza a hetes szám Merlin energiáját, ami a mágia, a csodák, és a csodák és mágia létrehozásának száma. A június a harmónia életrekeltésének hónapja. Ez a szent nász, a szent egyesülés, az öröm, az isteniség. 2008 az új kezdetek éve és az új fényé is úgymond.

 

(KTFT)


 

2008. JÚNIUS 15 - SEDONA/ARIZONA


5 ENTITÁS CHANNEL

 

GAIAI - PEPPER LEWIS

GROUP/LIGHTWORKER - STEVE ROTHER

MICHAEL ARK - RONNA HERMAN

TOBIA - GEOFFRY HOPPE

KRYON - LEE CAROLL

 

 

 

2008. JÚNIUS – 16. – 26.

LÁSD: JÚNIUS 6.

 

 

2008. JÚNIUS 20.

NAPUNK SZENT POZÍCIÓBA KERÜL:

AZ EMBER HÍDJA ÉS A FÖLD DIREKT MOZGÁSA, AZ ISTENI HÍDDAL MEGEGYEZŐEN

(Summer powerful Soltice-Full Moon Portal)

 

 

2008. JÚNIUS 21.

AZ ÜNNEPLÉS JÚNIUS 21-ÉN TETŐZIK, a déli féltekén bekövetkező téli napforduló, és az északi féltekén bekövetkező nyári napforduló eredményeként, az élet új módon történő szemlélését ez idő alatt könnyebbnek találjátok majd. A déli féltekén élőknek ez az önmagukban mélyebbre jutás, a lélek utáni kutatás új szintjét jelenti majd, amire gyakran utalnak a "lélek sötét éjszakájaként", az északi féltekén élők pedig a "mézeshetek" ünneplésének időszakát élik át.

Alapvető fontosságú, hogy megértsétek, hogy minden hatással van rátok a földön, és az összes évszak is hatással van rátok, függetlenül attól, hogy földrajzilag hol éltek.

(KT:08111.)


2008.JÚNIUS 21-26

Amint az Arany Templom tanításai újra felbukkannak, a bennetek lévő Arany Fény is újra felbukkan és június hónapja alatt [meg]érzitek majd a Nap Atya melegét, amint fényesen felragyog bennetek. A Fehér Tűz elem számos módon megismerteti magát veletek. A június 21-i napfordulótól június 26-ig egy aktiválás-sorozat zajlik majd, ami nem csak a bolygótok és minden rajta élő egyén érzelmi testét támogatja majd, hanem felgyorsítja a jéghegyek feltörésének folyamatát is, amelyek az emberiség kollektív érzelmi tudatosságát, mint kollektív rácsot megfagyasztották az időben. Amint a jég elolvad, és az érzés visszatér, sok víz áramlik majd, ne tartsátok vissza a könnyeiteket.

(KT:08.0525)

 

2008. JÚNIUS 21.

A FELEMELKEDETT SZERETET ARANYFÉNYE BELÉP A FÖLD HÁLÓIBA

 

Szeretett fénymunkások, július hónapban a Nagy Központi Napból a napfordulókor kapott új fénykódok aktiválásának folyamatában lesztek. A felemelkedett szeretet aranyfénye belép a Föld hálóiba, és az általa megteremtett kisugárzás régi emlékeket és új irányultságokat aktivál azokban, akik nyitottak a Forrás arany szeretete hullámait befogadni.

 

Ahogy körülvesz benneteket ez a sugárzó szeretet, ősi lemúriai lélekemlékeket élesztetek fel egy olyan időszakról, amikor a szeretet és egyensúly édeni kódjai teljesen aktivált állapotban voltak a Földön. Egy részetek felismeri ezt az arany energiát, örömmel és csodálattal tekint vissza, megérezvén, hogy a Paradicsom visszatér a Földre. Azonban, szeretett lelkek, nem térhettek vissza a múltba, mert a fejlődésetek mozgása az isteni szeretet új kifejeződési formái felé tart. Így elmondható, hogy mialatt teljesen felismeritek és integráljátok lényetekbe Lemúria energiáit, egyúttal titeket is aktiválnak az új fénykódok, hogy megteremtsétek a jövendő Új Földet a ti Kék Csillag Bolygótokon. Ez egy bolygószintű édeni társadalom lesz, új és izgalmas. Semmihez sem fog hasonlítani, amit korábban láttatok a Földön. Ez a ti alkotásotok, a ti választásotok, a ti Szellemmel való társteremtésetek lesz… maga a bolygó is a saját arany békéjének korszakába tart, ki lett választva, hogy több fájdalom, szenvedés, halál ne érje. Arra kér benneteket, az ő szeretett gyermekeit, hagyjatok fel azzal, hogy félelemben éltek, értsétek meg, hogy a bolygó minden változása és átalakulása arra szolgál, hogy aktiválja minden rajta élő számára az ötödik dimenziós édeni otthon lenyomatát. S ezt a lenyomatot a Forrás aktiválja, a Nagy Központi Napon és a fénykódok átadásán keresztül, amely kódok bőséget, fényt hoznak a Föld minden lakosa számára.

(SCH:0807)

 

 

2008. JÚNIUS – 26.

LÁSD: JÚNIUS 6.

 

Közreadja: www.foldicsillagok.hu

 

 

 

 

 

 

Módosítás dátuma: 2011. június 24. péntek, 15:13
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 82 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!