AZ ÚJ TUDATOSSÁG KÖNYVEI 6. LÉLEK-LUCIFER PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. augusztus 05. péntek, 12:18

AZ ÚJ TUDATOSSÁG KÖNYVEI 6. LÉLEK-LUCIFER

LÉLEK – LÉLEGZÉS – LEMURIA – LÉTIDŐ - LUCIFER

 

közreadja: www.foldicsillagok.hu

 

LABIRINTUS-FÖLDCIKLUS

a labirintus egy Földciklus, mely a galaxis spirális mozgásait fejezi ki. Ez egy olyan lenyomat vagy szimbólum, amely sejtszinten ébreszti fel a spiráltudatosságot az emberi agyban.
Egy labirintus bejárása bárkit hatásosan integrál a galaxis spiráljaiba és azok pulzálásába, mivel kiszakítja őt a linearitásból és hirtelen áthelyezi a spirálokba. Ráhangolja az egyént a kozmikus áramlásra és a galaktikus pulzálásra, és sok esetben, ahogy az adott személy kiegyensúlyozódik, gyógyulás is bekövetkezik.
Mivel a spirálok kifejezik a tudatosság spirális áramlásán keresztül az embereknek a bolygóval való kapcsolatát is, a labirintusok támogatják a bolygót is. Így hát, mondhatnánk, belső vezettetésetek arra kér benneteket, hogy mostanában a magasabb tudatosság megnyilvánulatlan spiráljainak való elköteleződéseteket szertartásokon keresztül nyilvánítsátok ki.

SCH:07:06-VK2.


LÁBMOSÁS

Keresztény beavatási misztérium

Megtisztító funkciója van

Szent Ambrus szerint: a rosszra való hajlam megtisztítása

Jézusból való részesülés

Kryon is többször említi, mint az angyali birodalom háláját az emberiség felé

Idekívánkozik Gandhi híres mondása is: „a keresztények, pedig mossák meg a hinduk lábát”

Jézus lábmosási aktusa 33. Április 2-án Nagycsütörtökön volt.

(egyes források szerint: Váradi T.)


LÁBMOSÁS

A Szeretet jele Kryon több közvetítésénél.

"Kérjük képletesen, vegyétek le lábbeliteket és engedjétek, hogy megmossuk a lábatokat"

(K: 4: 3)


LÁNG

Metafora

A Feltétel nélküli szeretet

 

LAO-CE

I. e. 604. körül testesült meg a Földön Lao-ce (Laozi, a Zászló, a Vezérlő Mérték)

Tanítása: A Tao (A TÓ, a Tükör) az egyetemes erő, amely működteti a Világegyetemet. A bölcs ember a Nem-cselekvés (semmit- tevés, a Fal mögül szemlélődés = Tóbiás !!!), az ürességre való törekvést választhatja. Ez mintegy megtisztítja a dualitás aspektusaitól, és a függöny mögé látást teszi lehetővé. Ez a földi bölcsesség végfoka, a megvilágosodás, a hely készítése az Isteni-Énünknek.

 

 

LÁTÁS  -  SZÍNES PONTOK LÁTÁSA

A dimenziók közötti látás

Elkezdesz megnyílni, főleg olvasás közben

Kék és zöld pontok

Ha megengedjük, hogy mélyebbre menjünk,akkor szimbólumokat is fogunk látni

Ez egyre sűrűbb és általános lesz

Dimenziókat fogunk látni: ezek üzenetek számunkra

A szívünkkel kell felfogni, nem az elménkkel

(T: 4: 4K)

 

LÁTÁS VÁLTOZÁSAI

Az agy és a szem közötti kapcsolat átformálódik, átalakulások történnek bennük

Lehunyt szemmel is vöröses fényesség-szerűséget tapasztalunk

Geometriai formák is megjelenhetnek a lezárt szempillák mögött

(K: 3: 1)


LÁTHATATLAN VILÁGEGYETEM 4 SAJÁTOSSÁGA

Nem bizonyítható, igazolható ismeretek

1. Mágnesesség:

A Világegyetem legnagyobb szabású ereje

Hordozza a DNS egészségre és hosszú életre vonatkozó utasításait, a nem aktivizált DNS szálakban is jelen van

Karmáink, a múlt életek bevésődései is hordozzák, a szellemi dimenziókhoz tartoznak és láthatatlanok

Valamennyi elektromos hálózatban, használati tárgyban benne vannak

Az anyag rendelkezik azzal a minőséggel, hogy egyensúlyba hozza magát

 

2. Gravitáció:

A fizikai anyag egy másik anyag jelenlétében kiegyensúlyozásra törekszik

Cselekvés és egyensúly kérdése, a kiegyensúlyozatlanság tömörítése

Kozmikus Rács: amit láthatatlan energia tölt fel, mindenütt jelen van és hat az anyagra

Egyetemes egyensúly hajlama: minden ténykedést a gravitáció irányít

Az egész élet köre erre épül fel


3. Levegő:

Az egyensúlyról szól

A sűrítés, tömörítés, a sebesség ide tartozik, valamint az idő

A szándék az egyensúly katalizátora: az áramlás és apadás közötti szinkronicitás és cselekvés

 

A VILÁGEGYETEM IRTÓZIK MINDENFÉLE EGYENSÚLYTALANSÁGTÓL, EZÉRT ERŐKET HOZ LÉTRE, AMELYEK EGYENSÚLYBA HOZZÁK


4.  A 3. Nyelv öt sajátossága  -  új kommunikáció

Egy új spirituális nyelv: kommunikációs lehetőség a Felsőbbrendű Énnel

Isteni részünkön keresztül működik

Spirituális hírek özöne, melyekből választhatunk a lehetőségek tárházából

 

Az öt legismertebb állomása:

A.  Irányító közlés: Intuíció, megérzés -  a linearitás kiküszöbölése

Szánkkal használjuk a kívánságok pontos megfogalmazásával

Az Intuíció képessége visszatér, felerősödik, hatalmas fejlődést eredményez

Az elsőként eszünkbe jutó válasz

Megválaszthatjuk mi az, amit akarunk kapni

 

B. Ölelések – Megerősítés kommunikációja

A megfelelő pillanat eljövetele nem véletlen

Például az adott pillanatban nézel az órádra és elcsodálkozol, hogy valamit közöl

 

C. Tervező Angyalok: tervező energia

A szinkronicitásban és a teremtésben való részvétel

A tervező angyalok a szinkronicitás beteljesítésében és a teremtéseinkben való közreműködés megkönnyítésében segítenek

A Szándékot a tervező állomásra kell irányítani

Kérhetünk megoldást a lineáris energiában, de egyszerre csak egyet

Választani inkább, mint elfogadni, azt, amit adnak

 

 

D. Összeköttetés visszacsatolása

A spirituális érintkezésre való ráhangolódás

Szent helyek szándékkal való létrehozása és az élmény átélése

A mellettünk lévő angyalok megérzése

 

E. Kéz-Fogás: megidézés

A legalapvetőbb energia, amit kaphatunk a Szellem szeretetének energiája

Ez megidézhető energia

A Világegyetem legnagyszerűbb energiája

(K: 7: 2)


 

LÁTNOKI KÉPESSÉG

A régi energiás látnoki képességekkel rendelkezőknek kihívás az új folyamat

Ha lemondanak a régi beállítódásukról, erejük tízszeresére növekedhet

(K: 3: 1)

 

LÁTÓIDEG ERŐSÍTÉSE -  GYÓGYÍTÁS

Egy adott pontra fókuszálni néhány percig

Azután mindkét oldalra nézni egymás után

Majd megint az adott pontra fókuszálni

Így összpontosítani Istenre is: gondolattal: energiát juttatunk arra a tökéletlenség formájú pontra

(Baird:  6:  368)

 

LÁTÓK

A régi valóságban élő látók, már más valóságot látnak

 

LEBEGŐK  -  ENTITÁSOK

A szabad helyeket a semleges entitások A LEBEGŐK töltötték be

A tanulási folyamatába érkezett ember kiszorította a Lebegőket

A Lebegők semleges energiával rendelkeztek, és nem tudtak kárt tenni az emberekben

A bolygó spirituális egyensúlyánál töltöttek be szerepet (gnómok, törpék stb.)

(K: 1: 3)

 

LEGNAGYOBB HATALOM

Az EGYETLEN FORRÁS

A Magasabb Hatalom: BENNÜNK VAN

(K: 2: 8)                          (Lásd: Lélekzés)


 

LEGYÉL -  ÉN VAGYOK

A dualitás illúziója: jelentős - jelentéktelen, nagyobb - kisebb, felsőbbrendű - alsóbbrendű,

spirituális - fizikális, szemrevaló - nem annyira szép, nyertes - vesztes, stb., stb...

Én csak azt látom, hogy a lelked most jót nevet saját magán. Itt vagy csendesen és komolyan vágyva azt, hogy,,mindezek a tiéd legyenek,'' és a lelked ott sikoltja a háttérben, hogy ,,de mindez ÉN VAGYOK.'' Nem, nem vagy egy jelentéktelen, aprócska lény, te magad vagy az élő lélek. Nem kell, hogy szuper légy bármiben is, csak annyi kell, hogy LEGYÉL.

A létezés elégséges indok. Isten vagy.

(Allen Stacker)

 

 

 

LEGYÉL -  LÉTEZÉSÜNK VÁLLALÁSAI

MOST AJELENLÉT, AZ ÉLET A LEGFONTOSABB

A Legfontosabb, amit tehetünk: a LÉTEZÉSÜNK

Régen arra voltunk kondicionálva, hogy az aktivitás a fontos

A Szeretetet a Fizikai síkon a lehető legnehezebb körülmények között tudjuk itt megtanulni

Vállalásaink:

1. A Hatalmas Angyal elhagyta az otthonát

2. Súlyos megpróbáltatások tapasztalatait szerezte

3. Aki a hosszú utazás folyamán: MÉG MINDIG AD, MÉG MINDIG TESZI A DOLGÁT

4. Sok kihívással és nehézségekkel kellett szembe nézni

5. Úgy élni, hogy nincs kapcsolatod a Szellemmel

(T: 2: 8K)

 

 

 

LÉGZÉS

 

LÉGZÉS

LÉLEKZÉS,  L-ÉLEK-zés: IGEN az ÉLETRE

(T)


( lásd tovább: LÉLEKZÉS)


LEHETŐSÉGEK -  ELEVE ELRENDELÉS

„Ha megengeded magadnak egy pillanatra, hogy érezd az összes lehetőséget körülötted, mely létezik.. Mindennek megvan a lehetősége, amit csak el tudsz képzelni.

És azok a TE lehetőségeid. Nem tőlem erednek. Nem Tóbiástól származnak. Azok a te lehetőségeid. Azok majdnem olyanok, mint- úgy hívjuk őket- a gubók, amelyek szeretik és tisztelik azokat, akikkel dolgozunk. A lehetőség kis gubóinak nevezzük őket, melyek arra várnak, hogy kifejeződjenek és aktiválódjanak.

A probléma része az, hogy aktiválnod kell őket. Mi nem tudjuk azt neked megtenni. Nincs semmi előre predesztinálva. NINCS SEMMI ELEVE ELRENDELVE. Minták vannak, melyek ahhoz vezetnek, hogy hidd, bizonyos dolgok megtörténhetnek a jövőben. De tőled függ, hogy kiválaszd őket….gyere ki Régi gondolkodásmódodból. …A lehetőségeid olyanok, mint egyike azon szupermarketeknek, ahová bemehetsz és választhatsz bármit, amit szeretnél... bármit, amit szeretnél.

Ne aggódj a pénz miatt, melyet a lehetőségért fizetsz. Az is bejön. Mindig is ott van. És tudom, néhányotok most nehéz időszakát éli ahhoz, hogy ezt elhiggye. De az mindig is ott van. Bármilyen lehetőséget veszel fel, amit pénznek hívsz, vagy financiális energiának, automatikusan bejön és egybeesik vele. Lehet, hogy nem előtte. Ez az egész feltöltési rendszer téves következtetésének része. Lehet, hogy nem előtte lesz ott, de egybe fog esni azzal a pillanattal, amikor kiválasztasz egy lehetőséget.

De ne használd a félelmedet, mint mérőrudat. Használd az áldott teremtést és az imaginációt. És aztán kezdd el kiválasztani azokat a lehetőségeket, amiket szeretnél. Engedd meg... amikor kiválasztod a lehetőséget... engedd meg, hogy folytassa a saját energetikai fejlődését és saját életerő energiáját. Ne akard elkezdeni újra megszerkeszteni. Ne akard határok közé szorítani az energiát. Akard csak kiválasztani, és aztán vele áramolni. Akard az energiát és ezt a gyönyörű táncot, járd vele. Tölts egy hónapot az áttekintéssel, a lehetőségeid érzésével.

És Teremtő vagy. Értsd meg... Teremtő vagy”

(T-SG: 6: 7K)


LEKAPCSOLÓDÁS

Menjünk vissza saját magunkba: A SZÍV KÖZPONTBA

Az esszencia ott van

Mindet hagyni, elhagyni, ami eddig táplált

Hagyni menni a régi kapcsolódásokat

Csak tudatos légzés és sok víz kell hozzá

(T: 7: 10)

 


LÉLEK

LÉLEK

Isten csak élőket alkot meg.

Az élettelen alkotás, az emberi élők alkotása.

Az élettelen akkor állítható vissza élővé, ha ennek az evolúció sora véget ér.

A TESTBEN A LÉLEK, A LEVEGŐ.

AN:1417

 

LÉLEK

Anyagba ágyazódik

  • Szívünk közepén fészkel egy csontpajzs alatti üregben
  • Csak elektromos energia van ott jelen
  • Mindent rögzít érzelmek formájában
  • Az itt felgyülemlett érzések halmaza hozza létre a személyiséget és egyéniséget

(R: 1: 5)

 

Az összes tapasztalat feljegyzése

Még nem Isten

(R: 2: 133)

 

 

LÉLEK

A Lélek az egyedi lenyomat

Ez az egyedi spirituális azonosság.

Ez a rész, a Minden Létező ajándéka, amit a Szellem, az Örökkévaló adott nektek és ezt mondta: szabadságot adok neked. Te vagy, aki Én vagyok. Te szintén Isten vagy, de te önmagadban egyedi vagy.

Neked teljes teremtői jogod és képességed van. Te része vagy Mindennek, ám egyedi vagy önmagadban. És ha te azt választod, hogy veszed eme egyedit, és semmibe veszed azt, hogy része vagy a Mindennek, ez jogodban áll és szintén áldott leszel, látod. Ez a ti lelketek.

Ez esszenciális részetek, és ez ugyanakkor része annak, ami automatikusan összegyűjti az összes élettapasztalatot minden életedből, minden kihívást, minden mosolyt, minden lélegzetet, amivel valaha rendelkeztél.

A Lélek az Én egyesült központja.

(T: 7: 6K)

 

 

LÉLEK

Mindig is volt és mindig is lesz

(K: 10b)


A Lélek

A definíció nélkülinek egy újabb tulajdonságát osztom most meg veletek. Igen, nyugodtan hívhatjátok ezt a Nagy Ismeretlennek, a Nagy Meghatározhatatlannak. Itt kezditek majd valóban megérteni azt, hogy mi is a lélek – mi is a ti lelketek. A lélek egy azonosság, egy egyedülálló azonosság – a ti egyedülálló megnyilvánulásotok arra vonatkozóan, amit ti Istennek vagy Szellemnek neveznétek. Ez a ti lelketek. Ugyanakkor a lelketek szintén meghatározhatatlan, strukturálhatatlan, kontrolálhatatlan. Az elmétek nem veheti át a lelketeket – szándékosan, megállapodás következtében.

Tehát amit ti lélek énnek hívtok – és újfent, ez egy olyan szó, ami átalakítást igényel – szóval a valódi énetek ezekben a birodalmakban lakozik. Aki eddig képtelen volt -és bizonyos értelemben nem is akart- bejönni egy korlátolt, agyon strukturált, kontrolláló és elnyomott, elfojtott környezetbe, ahol az elme uralkodik, és ahol a valóság túl meghatározott, specifikus és túlságosan rugalmatlan. Vagyis a Meghatározhatatlanban egy teljesen új módon fogjátok megismerni magatokat.

T:8:9

 

LÉLEK

ÉRZÉKEL ÉS TEREMT, EZ A FŐ FELADATA

MOST IS A LÉLEK VAGYUNK

Önmagunk belső része

Elpusztíthatatlan, tovább is létezik, mint a fizikai Én

Nem lehet elválasztani tőle

Az Egyik Aspektusunk

Állandóan növekszik és fejlődik,

Akként fejlődik, hogy felismeri teremtő erejét és képességeit
A SZEMÉLYISÉGEK, A LÉLEK MEGNYILVÁNULÁSAI

Rendelkezik az összes korábbi személyiség tapasztalattal és bölcsességgel

Mindegyik személyiség szabadon fejlődhet benne

Belső kommunikációjával, minden egyes rész a többi rendelkezésére áll

A LÉLEK AZ ENTITÁS

Nyitott spirituális rendszer

Nem korlátoz

A kreativitás erőműve

Minden irányba tágul

Spirituális, pszichés, elektromágneses

A lélek megértésére irányuló erős vágy, belső tudáshoz, tapasztalatokhoz vezet

A LÉLEKBEN TE VAGY A KÖZÉPPONTBAN

A Lélek: minden élményt közvetlenül érzékel

Nem függ az időtől

Az érzékelésében, nincs szüksége fizikai testre

Nem függ a fizikai érzékszervektől

Álomba meg lehet tapasztalni a lélek bizonyos jeleit: kikapcsolva a fizikai érzékszerveket

ÁLLANDÓAN TEREMTJÜK SAJÁT LELKÜNKET, ÉS A SAJÁT LELKÜNK ÁLLANDÓAN TEREMT MINKET (tevékenységi szférákat, világot, amelyeket tapasztalhatunk és teremthetünk, amelyekben új fejlődési szintre juthatunk, új tudatformák keletkezésében

A LÉLEK: A HATÁRTALAN ÉN: A FELSŐBBRENDŰ ENTITÁS

ELEKTROMÁGNESES ENERGIAMEZŐ, MELYNEK RÉSZEI VAGYUNK

Koncentrált mozgásból és változásból álló mező

LEHETSÉGEK ÉS LEHETŐSÉGEK TÁRHÁZA

A Lehetőségek mind arra törekszenek, hogy kifejeződhessenek

NEM FIZIKAI TUDATOK KÖZÖSSÉGE, AMELY ÖNMAGÁT EGYSÉGKÉNT, IDEAKÉNT ISMER EL

A lélek a határtalan fejlődési lehetőség

SK1:104,110,112LÉLEK

VÁLTOZÁS ÉS VÁLASZTÁSI KÉPESSÉGE VAN
KORLÁTOKTÓL MENTES
A SAJÁT TOTÁLIS IDENTITÁSÁNAK EGYÉNI MEGÉLÉSE
INTERDIMENZIONALITÁS
ÖRÖK ÉRVÉNYESSÉGŰ
SZABAD AKARATTAL, RENDELKEZIK,
NEM FÉLTI IDENTITÁSÁT
BIZTOS ÖNMAGÁBAN
AZ ÖRÖK KERESÉS? MOZGÁS VÁLTOZÁS ÁLLAPOTÁBAN ÁLL
Ő A TEREMTŐJE MINDEN EGYES TAPASZTALATNAK
MENET KÖZBEN TEREMTI MAGA KÖRÜL A VILÁGOT


 

 

LÉLEK BELÉPÉSE

A lélek belépése a fizikai testbe: fokozatosan süllyed be, ahogy telnek az évek

(W. E.)


LÉLEK CSALÁDUNK- EMBERI LELKEK

Amikor utatokat keresitek, ti magatok építitek fel azt.

Ez, az emberi tapasztalatnak egy nagy kozmikus tréfája. Minden személy, akivel valaha is kapcsolatba kerültetek és akivel energetikai cserébe léptetek, módosította életeteket azzal, hogy kapcsolatba került veletek. Minden alkalommal megváltoztok egy kicsit, amikor egy emberi lényt megérintetek és energiát cseréltek vele. Egy közösséghez (ha akarjátok szervezethez) tartoztok, mely nagyon diszkrét módon energiát és hátszelet ad nektek. Bizalmat kölcsönöz nektek. Ez a ti valódi lélek családotok. Ma, erről a családról akarunk beszélni nektek.

LW:0706

 

LÉLEK -  ÉLET

Az ÉLET EGY ÖRÖK MOST

A LÉLEK AZ ÖRÖK ÉLET

MINDEN LÉLEK ISTEN RÉSZE

Ez Mindannyinkban közös

(W. E.)


LÉLEK-ENTITÁS

1, állandóan a keletkezés állapotában van

2, az Entitás, maga a lélek

3, a lélek a legbelső, leghatalmasabb identitás

4, állandóan szükségszerűen változik

5, ő alakítja a testet és az ismert világot

6, más dimenzióban létezik

7, a lélek vagy entitás: a keresés és tanulás állapotában van

8, a fejlődés állapotában van, nincs köze, a térhez és időhöz

9, az Ego csak része a Teljes Lénynek

10, az ego a 3. D.-ra fókuszál, a fizikai világra, mert ez a dolga

11, az Ego: bár tudatába van a teljes lénynek, úgy tesz, mintha nem tudna róla

12, az Ego: szereti önmagát, vezetőnek tekinti, és ezt játssza el

13, az Ego: a Külső Én elhiteti velünk, hogy vele vagyunk azonosak, és hogy ővé az irányítószerep

14, a Lélek: az inkarnációkon keresztül gyarapszik, ezek tapasztalásai által

15, a Léleknek teljes szabadsága van, hiszen minden korlát távol áll tőle

16, a lélek: a kreatív és Teremtő

17, a legtöbb energiával rendelkezik, leginkább motivált, leginkább hatóképes: TUDATI EGYSÉG

18, a Lélek: gigantikus koncentrált energia

19, korlátlan lehetőséggel bír

20, de saját magának kell a saját világát és identitását kialakítani

21, SAJÁT LELKÜNK MEGNYILVÁNULÁSAI VAGYUNK

SK1:99-101

 

LÉLEK -  ENTITÁSUNK ENERGIÁI

Megőrizte univerzalitásának minden darabját

A Fátyol túloldalán van a saját energiája

Az energia túlnyomó része nem a testben van

Különböző kollektív helyeken található

Mert nem lett volna tanulási folyamat

A mágneses háló tárolja energiáink jó részét

A Föld mélyén is van raktározási közeg

Ez a háló motorjának egy része

(K: 1: 3)

 

LÉLEK -  ENTITÁSUNK  -  ÖNVALÓNK

Minden ember teljes tudással rendelkezik valamennyi megtestesüléséről

Ismeri leckéinek tervezetét, ismeri a feladat teljesítéséhez szükséges feltételeket

Még az ember érkezése előtt járt a Földön, hogy megváltoztassa bolygó mágneses rendszerét

(K: 2: 5)

 

LÉLEK -  ÉRKEZÉSE A TESTBE

0 és 1 év között, azaz a fogantatáskor dönthet a lélek a test elfoglalásáról

(R: 1: 6)

 

LÉLEK -  EVOLÚCIÓJA

A lélek a Társteremtés minden szintjén feljebb és feljebb jut a spirál mentén

Minden a folyamatos átalakulás állapotában van, ugyanúgy a kozmosz valamennyi élőlényének lélekteste is

(PC: 97)

 

LÉLEK  -  FELETTES ÉN

Lélek: Tartalmazza az Összes Én-részeket, azokat is, amelyek nem a 4. Dimenzióban vannak

LÉLEK: ISTENI TELJESSÉG, TELJES RENDSZER, benne van az ÉN VAGYOK JELENLÉTE

FELETTES ÉN: a teljes Én része, az Istennel való kommunikációra hivatott, amely minden adott pillanatban, kapcsolatban áll a spirituális családdal

Lélek és Felsőbb Én: egész és rész a viszonyuk

(K. 10: 13K)

 

LÉLEK -  FELSŐBBRENDŰ ÉN

A földi személyiségünk a Léleknek csak egy kis részét jelképezi

A Felsőbbrendű Én a tudatosság magasabb fokán áll

A személyiség többé-kevésbé kapcsolatban van vele

Az Ember minden tette tartalmazza a magot, Isten esszenciáját

(W. E.)


LÉLEK-GONDOLKODÁS

LÉLEK A GONDOLKODÁS

A GONDOLAT A LÉLEK TULAJDONSÁGA

 

LÉLEK -  HANGJA - OM

A lényünk specifikus rezgésének a visszatükröződése

 

Mindenkinek van egy saját lélekhangja

EGYÜTT ALKOTJUK AZ OM REZGÉSÉT

EZ A FÉLTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET LÉNYEGE

A Lélek hangja segíti majd a felemelkedési folyamatot, és a megmaradt energiák elengedését

(Istenanya)


LÉLEK- ISTEN- ENERGIA

ISTEN NEM ENERGETIKAI LÉNY

A LELKÜNK SEMMILYEN ENERGIÁT NEM TARTALMAZ

AZ ENERGIA CSUPÁN ESZKÖZ, ÜZEMANYAG

Az Energián túl van a Tudat

A Tudáshoz kell a tudat nélküli állapot, a semmi állapot, ahol az energia megteremti a formát

T:8:9K

 

LÉLEK -  ISTEN  -  TEREMTŐ

Különböző entitások

TEREMTŐ: A Kozmosz Legfelsőbb Lénye

ISTEN: ennek az Univerzumnak a legfelsőbb lénye

LÉLEK: minden Lélek elválaszthatatlan része Istennek az Univerzumban, így Isten is elválaszthatatlan része a Teremtőnek

(Máté: 06. 1.)

 

LÉLEK -  KORA
A Felemelkedés Kora

 

LÉLEK -  MEGIFJODÁSA

Minden 14.000 évben a lélek megifjúhodik és a feledés időszakos boldog álmában pihen

(Blavatsky: I/1)


LÉLEK  -   NÉLKÜLI TEST

A testnek megvan a saját energiája és magukban is működnek, a genetikai kombinációtól függően

(Máté: 06: 07)


LÉLEK -  OTTHONA

A Lélek igazi otthona a mennyei világban van

 

A LÉLEK SZABADSÁGÁNAK ÉVE

2005

(TÓBIÁS)

 

LÉLEK  -  SZELLEM  -  TEST

Felettes tudat, Magasabb Én tartalmazza a Szellemet

Szellem: a bennünk lévő Isteni Rész

Lélek: az Ember Szellemi Teste

A Fizika Test: tartalmazza a Lelket, a Lélek a Szellemet

A Lélek segít újra, meg újra testet ölteni

(Mária)

 

 

 

 

LÉLEK ZENÉJE  -  WAM

A lélek zenéje

Minden egyes léleknek megvan a maga egyedi zenemintája, ez a Föld-Gaiai zenéjével elegyedve, egyedi lenyomatot hoz létre a test minden egyes sejtjében

(PC: 74)


LÉLEK -  ÚTJA

Minden léleknek van saját terve

Minden lélek maga választja leckéjét, tanulási útját

Minden lélek maga választja spirituális útját

HA MINDEN SEGÍTSÉGET MEGKAPNA MINDENKI, AKKOR SENKI SEM TANULNA SEMMIT

(MY: 04. 11. 26.)


LÉLEK ÚTJA

Minden Lélek ugyanazt az utat járja be, amely út a Legfelső Lényhez vezet


LELKEK ÚTJA

Leszállásában:

1, Sztelláris Háló Csillagerők Hatását veszi fel a Tejút Galaxison

2, Nap kapuja: megkapja az életérzések kódjait: planetáris hatások: személyiség meghatározódik

3, Felejtés Kódja: az asztrál síkra való belépés

4, Fizikai síkon történő megtestesülés

 

LÉLEK VAGY

Lélek vagy, aki emberi tapasztalatokért jött a földre.
Kiválasztottként kerültél ide. Nem balesetből, nem is véletlenségből
Születtél attól a két embertől, akik biológiai szüleid. Tudtad, kik ők,
Ismerted foganásod körülményeit, szüleid genetikai mintáját, és azt
Mondtad: "Igen!"
 
 Lélek vagy, amely a megvilágosodás irányába fejlődik. A Föld egy
osztályterem, ahol bőséggel jut neked lecke és szemléltetés. Páratlan
bolygó, páratlan létformákkal, az egyetlen hely a világmindenségben,
ahol az érzelmeknek nevezett energiamezővel közösen az érzékelés
hat formája - a látás, a hallás, az ízlelés, a tapintás, a szaglás és a
megérzés - kapcsolja össze a látható testet és a láthatatlan lelket.
 
Minden fizikai tárgy egyetlen isteni forrásból ered, és azonos energiarészecskékből épül. Egyek vagyunk a Teremtéssel.

au


LÉLEK VÁGYA

A ti teremtéseitek Shaumbra, olyanok, akárcsak Sam. A teremtéseiteknek ezáltal a folyamat által adtok életet, amit mi a vágy progressziójának hívunk, - a lélek vágyának. Egy léleknek nincsenek szükségletei, nem akar semmit. Mindössze meg akar nyilvánulni, és teremteni akar. Minden lélek

vágyik valamire.A lélek vágya aztán egy idea formáját ölti fel – egy ideáét. Itt van ez a nagyon széles fogalom, mint a vágy, ami most elkezd valamiféle formát önteni. Ez az, amikor az idea, vagy amit ti kreativitásnak hívnátok, szerephez jut. Fogjátok a vágy energiáját – a vágyat, hogy megtegyetek valamit, hogy teremtsetek, és most az idea megformálódik. Az ideák a
tiétek. Ilyenkor fogjátok a vágy energiáját, és kezdjétek azt megformálni, kezdjétek azt alakítani, pont úgy, ahogy a fazekas megmintázza az agyagot.  Amikor az emberek a sikerről beszélnek, akkor a pénzt vagy a hírnevet  értik ez alatt. Azok a dolgok mind emberiek, és átmenetiek
. Továbbállnak. A jutalom vagy a siker valódi érzése mindössze abból az ideából kell, hogy
származzon, hogy tudatában vagy annak, hogy megteremtettél valamit.  Ez  felülmúlja az összes pénzt, amit ezért kifizethetnek neked. Ez felülmúl minden hírnevet. Mindazok a dolgok, mint a pénz, a hírnév – gyorsan tovaszállnak. Annak a tudása és emlékezete, hogy te egy teremtő vagy, a  lehető legnagyszerűbb.

T:8:7

 

LÉLEK -  VILÁGA

A lélek világában nincs Idő, sem Tér

A Lélek világa a Földet körülvevő síkon van

ÉS EZ BENNÜNK VAN

(W. E.)


LÉLEKCSOPORTOK

4 LÉLEKCSOPORT

1, SZÖVETSÉGES LELKEK

egyként jönnek a világra

az alkalmi tapasztalatok végén választódnak szét

a másik felüket kutatják

egyesülést keresnek valakivel

több partner és házasság

2, TELJES LELKEK

partner nélkül teljesek, önmagukban teljesek

a Fény megtapasztalói

nem elkötelezettek

béke magukkal és Istennel (szerzetesek, papok)

3, DUÁLOK

teljes lélekként jöttek, mégis rendelkeznek isteni párral

egyként is teljesek, de párjukkal nagyobb az isteni összeköttetés

karmikus ikertestvéreiket keresik

4, TÖBB KIFEJEZŐDÉSI FORMÁT KERESŐK

mindig a fény új forrását keresik

sokféleképpen nyilvánulnak meg az univerzumban

az összes tapasztalataikat meg akarják osztani másokkal

poligámiában élnek, több egyidejű kapcsolat megélésével

Sri:232


LÉLEKCSOPORTOK

4 lélekcsoportból származik mindegyikőnk.

Mostani időkben, számos vendég van köröttünk.

Vannak, akik nem testben voltak itt.

Vannak, akik csupán energiák voltak.

A Földön sok kifejezésforma van jelen, mint az IDŐK BETETŐZŐDÉSÉNEK RÉSZEI.

EZ AZ IDŐ, AZ ÚJRAEGYESÜLÉS JELENTŐS RÉSZE, A GALAKTIKUS ÖRÖM IDEJE.

Sri:222

 


LÉLEKCSALÁDOK -  2006. MÁRCIUS UTÁNI VÁLTOZÁSOK

GONDOLAT ÉS TUDATOSSÁGKÖZÖSSÉGEK ALAKULÁSA

A LÉLEKCSALÁDOK BEHÍVÁSRA KERÜLNEK

Az elkülönülés és harag drámái helyett a Béke, Gyöngédség és Szeretet energiái bontakoznak ki  bizonyos csoportok és szándékaik irányába

A KÉK CSILLAG gyermekek energiái jelentős mozgást hoznak rendszereinkbe

A Föld folytatja felemelkedési útját

A Változások energiái:

Energia áramlatok a testben

Hányinger, szédülés, örvény érzet a gyomor-csakrában

Intenzív érzelmek és érzések

Alacsony önértékelés

Kimerültség és pihenésre vágyás

Kisebb étvágy, étrendi változás

A megtapasztaltakat el kell engedni

A Ragyogás a bolygón naponta növekszik és elégeti az értéktelent, az alacsonyabb vibrációból származót

(SCH: 06. febr.)

 


LELKEK – DIMENZIÓK

1.D.: AZ ÖSSZES VÁLIK KETTŐVÉ

2.D.: AZ EGYED VÁLIK KETTŐVÉ

3.D.: AZ ÖSSZESSÉG VÁLIK EGYEDDÉ

4.D. AZ EGYED VÁLIK ÖSSZESSÉGÉ

5.D.: AZ ÖSSZESSÉG VÁLIK ÖSSZESSÉGÉ

AN

 


LÉLEKZÉS/LÉGZÉS

 

LÉLEKZÉS

L- élek- zés: Igen az Életre   (lásd: Légzés)

 

LÉLEKZETVÉTEL

Minden egyes lélekzetvételben, valamennyi magban az Isteni erő van jelen

(PC: 180)

 

LÉLEKZÉS

Lélekezd be saját lényedet, saját Énedet

Ez az Én: Ti magatok Vagytok

Új Békét, Új Egyensúlyt kínál

(T: 3: 1K)


LÉLEKZÉS

Megtanít belélekezni az Istenségünket

Szilárdan megtartja az Isteniségünket

Megtartja ezt a különleges hozzánk tartozó energiát, és akkor éberré válunk más energiákra is, amikor Isteniségünk előrelép

(T. 3: 8)

Egy csodálatos spirituális eszköz

Elfeledkeztünk az igazi használatáról – a lélekzésről

(T: 3: 8KÖ

 

Valójában energiákat lélekzünk be

(T: 4: 2)

Az élet üdvözlése és köszönete

A benső isteni Lény fújtatója

A lélekzés juttat a pillanatba

Élénkíti az energia- rendszerünket

(T: 4: 3)

Az Új energia elérésének eszköze

Ez, ami éltet

Azt mondja a testnek: továbbra is élni akarunk, újjá akarunk születni

Létezést hoz a Vagyok erejébe

(T: 4: 4)


LÉLEKZÉS

A tudatos lélekzés egyfajta energiamozgatás és tisztítás

(JU: 130)

 

LÉGZÉS

Minden egyes be és kilégzésnél a lélek az Istent szívja magába.

Adama:5.

 

 

LÉLEKZÉS

A Most pillanatában ez a Bölcsesség Pontja

1. Az Új energia a Lélekzéshez van kötve

2. Az élet IGEN-lése: L-ÉLEK-zés

3. Gyógyítás, fiatalodás

4. A Bőség, hogy kifejezésre juttatod magadat

5. Én és a Szellem együttléte, együtt lélekzete

 

LÉLEKZÉS -  ISTENISÉGÜNK

Isteniségünk működtető szikráját a Lélekzéssel tudjuk beindítani

Lélekezzük be a test egészébe, minden porcikájába

A lélekzéssel kap lángra, erőre az életünkben

 

LÉLEKZÉS: EZ A LEGEGYSZERŰBB ÉS LEGGYORSABB MÓDJA ISTENISÉGÜNK ELÉRÉSÉNEK, SZABAD KIFEJEZŐDÉSÉNEK

Belélekezzük a megrekedt energiákat, hadd áramoljon szét bennünk

Ekkor elkezdi élni saját megszentelt és áldott életét Teljesen spirituális lények vagyunk. Lélekezzük be Istenségünket és engedjük meg annak, aki ott van bennünk, hog előjöhessen az elme ítélkezése és kontrollja nélkül

Kilélekzés: ekkor szabadon kifejeződik, megérint másokat, megérinti a körülöttünk lévő dolgokat

(T: 3: 2,  3: 4)


LÉGZÉS-FÉNYMUNKA-GYÓGYÍTÁS

Az Önmagunkba való kapcsolat kiépítése

A SAJÁT TESTTEL VALÓ KAPCSOLATOT INDÍTJA A BE  LÉGZÉS

A LÉGZÉS JELEN LESZ A PILLANATBAN

ITT ÉS MOST VAGY A VALÓSÁGBAN

MEGGYÓGYÍTJA A TUDATOT ÉS AZ ÉBERSÉGET

T: 8:8


LÉGZÉS-GYÓGYÍTÁS-CSALÁDI VÉRVONAL

Az idővonalak mentén történő gyógyítás szükséges ahhoz, hogy feloldódjon a felhalmozódott pszichés és érzelmi energia masszív építménye, ami a DNS-struktúrában tárolódik.

A DNS üres szemétnek tartott szakaszai azok, amelyek ténylegesen létfontosságú „felvételeket” rögzítenek, és az információ fontos kulcsait tárolják. E tekintetben a DNS-d saját információs hálózatában hordozza őseid leszármazási vonalát.

Az emberi test aprólékosan megtervezett eszköz, teljes mértékben képes a képek, lenyomatok, személyes benyomások megőrzésére, melyek pontosan feljegyzésre kerültek, pillanatról pillanatra, és sejtszinten tárolódnak.

Ez végül az érzékszervi benyomások nagy tömegeként halmozódik fel, ami generációról generációra átadódik, a természetes pszichés befolyáson és a vérvonal telepátiáján keresztül. Minden családban ezzel járóan erős pszichés kapcsolódás van, mert az információk közös bázisa és a családiasság a vérben hordozódik. Az idő sugárútjain keresztül sejtjeid mindig kommunikálják elméd állapotát genetikai családod felé.

 

Sok érdekes kérdés merül fel, amikor elmédet ráirányítod őseidre, és benyomások és tapasztalatok hatalmas mennyisége van bekódolva a DNS-edbe.

 

Néhány pillanatra fókuszáld figyelmedet a légzésedre, és teremtsd meg az éltető energia mély, nyugodt, ritmikus áramlását a testeden keresztül, a mélyben elérve sejtjeid szubatomi rétegeit. Vizualizálj pörgő arany energiaspirálokat, amelyek a sejtjeidben, a sejtek között és körülöttük táncolnak, összekapcsolva a parányi részecskéket és hullámokat a színek, folyékony geometriai formák és fenségesen tiszta hangok csodálatosan ragyogó káprázatává.

 

Szándékold most, hogy megnyitod személyes idővonaladat légzésed segítségével – e gondolat táncba kezd sejtjeid mélyén. Lazulj bele a pillanatba és imagináld, hogy az őseid előtted állnak; ez vérvonalad nagy egyesülése – összegyűltek reagálva rá, hogy meghívtad őket e találkozásra. Kiterjesztett családod minden tagja máshogy van felöltözve. Egyenként fognak megközelíteni téged, és mélyen a szemedbe néznek, hogy feltárják az örömöket és tragédiákat, az üdítő felfedezéseket és a súlyos hibákat, melyeket életükben elkövettek. Fogadd be ezeket a képeket és szimbólumokat mint családi örökséged részét, és bizonyosodj meg róla, hogy hálásan méltányolod mindazt, amit mutattak. Amikor befejeződött a találkozó, elmélkedj e hatalmas mennyiségű tapasztalat és teremtő lehetőség felett, melyet a lényedből előhoztál.

BM:3


LÉLEKZÉS -  JELEN

Összpontosítás a lélekzésre visszahozza bennünk a JELEN PILLANATÁT

(KT-HL 19.: 05. 09. 28. )


LÉGZÉS – SZELLEM ÉS FÖLD EGYESÍTÉSE

Arra kérünk, lélegezzetek velünk együtt, mert miközben ezt teszitek, átveszitek magatokba a harmadik dimenziónak azon részét, mely egésszé tesz titeket.

Isten lélegzete, mindannyiótokban benne van és Isten lélegzetének átáramlása rajtatok egyesít titeket a Földdel. Megkérünk, tudatosan lélegezzetek, mivel a Szellemetek tudatosításában való belépés olyas valami, melyhez nincs hozzászokva az emberek biológiája. Ám mi azt mondjuk nektek, hogy nem telik el sok idő addig, amíg megtanuljátok majd az ily módon való belépést.

(LW:2000.06)


LÉLEKZÉS  -  A SZENT LÉLEKZÉS

A következő Szent Lélekzési gyakorlatot a Spirituális Hierarchiától kaptuk, hogy segítsen nekünk asszimilálni a bolygóra most kiáradó Isteni Szeretetet
”Ez a lélekzési gyakorlat meglepően egyszerű, azonban hihetetlenül erős és hatékony, megértésünket felülmúlóan.
A Fénylények azt mondották nekünk, hogyha ezt az egyszerű gyakorlatot kitartóan végzik a Fénymunkások naponta néhányszor,  átminősítjük az életünkben megnyilvánuló káoszt és segítünk felébredni az emberiségnek, áthatolva az általa tapasztalt emberi ego ellenállásán.

A spirituális Hierarchia azt mondotta, hogy a Szent Lélekzés, a Lélekzés legerősebb kifejeződése. Egyszerű belélekzési-kilélekzési folyamatot igényel:

BELÉLEKZÉS IDEJÉN: szándékosan áhítozunk a szíveink lángjában lévő Isteni Szeretetre és tudatosan, egyre magasabb frekvenciáit érjük el a szívünk Isteniségében lévő Isteni Szeretetnek.

KILÉLEKZÉSKOR: kiterjesztjük Isten szeretetét minden testünk mindenik sejtjére, szervére, elektronjára: fizikailag, éterikusan, mentálisan és emocionálisan, és szándékos módon kivetítjük Isten Szeretetét minden férfi, nő és gyermek Szívének Lángjára.

A belélekzést és kilélekzést lágyan végezzük, erőfeszítés nélkül, pusztán követve azt, ami történik.
Mihelyt otthonossá válik számotokra a Szent Lélekzés folyamata, könnyűvé válik számotokra nagyon erősen asszimilálni és kiterjeszteni Isten Szeretetét a nap folyamán, amikor elfoglaltak vagytok.

A következő kijelentéseket ajánlatos megtenni a ritmikus Szent Lélekzés idején:

BELÉLEKZEM ISTEN SZERETETÉT.
ASSZIMILÁLOM ISTEN SZERETETÉT.
KITERJESZTEM ISTEN SZERETETÉT.
KIVETÍTEM/KISUGÁRZOM ISTEN SZERETETÉT.

(ismételjétek el néhányszor)

Jegyezzétek meg ezeket a kijelentéseket, és naponta többször valósítsátok meg a ritmikus Szent Lélekzést.
Mihelyt hozzászoktok e folyamathoz, könnyedén végezhetitek ezt, akár autóvezetés, takarítás, bevásárlás vagy ételkészítés, pihenés vagy tévénézés közben is, bármikor, amikor szükségét érzitek ennek. Nem túlozhattok ezzel, ebben az esetben minél többször, annál jobb!”

minden levegővétellel

SK:1:70


LÉGZÉS- TEST

A Test nemcsak 7 évente változik, hanem

 

LÉGZÉS- ÚJ ENERGIÁBAN

Meghatározás nélkül, szavak nélkül, kifelé az észből, az energia strukturálása  nélkül

Egy új típusú szabadságba

Az energia a légzéssel, meghatározás nélkül ki-be lép: ez egy egyetemes elv, majd önmagává válik. Visszatér önmagába, belép és kilép a meghatározásokba.

A Belépés leglényegesebb eszköze a LÉGZÉS lesz:

Megnyugtatja a teste, elmét

Utat nyit a meghatározatlan energiák polaritása felé

Lélegezzük be az Új Energiát

Ne változtassuk

Hozzuk be Önmagunkba a legmélyebben

Ne ítélkezzünk felette

T.8:9K


LÉLEKZÉS -  ÚJ ENERGIÁBAN

Amikor lélekzünk mély tudatos lélekzéssel, megváltoznak a test elektromágneses szabályai

Az energia lenyomatainkat megváltoztatják az energia dinamikái

Kiengedjük az életünket és még több életet vonzzunk be

Ez a Szellem belélekzése, de nem alkot változást, csupán potenciált teremt

(T: 04. 05. 14-16.)


LÉGZÉS- VÉGTELEN  LÉGZÉS GYAKORLATA

A Végtelen Légzés gyakorlásával megtöltitek éterikus másolatotokat és fizikai edényeteket Ádámi Részecskékkel/a Fény Isteni Részecskéivel. Most még inkább finomítjuk és további komponenseket adunk a folyamathoz.

 

Eltűnődtetek-e azon valaha, hogy évekkel ezelőtt azt az utasítást adtuk nektek, hogy :

 

„Lélegezzétek be a Fényt és lélegezzétek ki a Szeretetet” mikor beléptek a világ piramisba azzal a szándékkal, hogy Szeretetet/Fényt sugároztok ki az emberiség és a világ számára? AMIKOR BELÉLEGZITEK A FÉNYT, ÁDÁMI RÉSZECSKÉKET LÉLEGEZTEK BE SZENT SZÍVETEKBE. AMIKOR A FELTÉTELNÉLKÜLI SZERETETET KILÉLEGZITEK, A TISZTA ISTENI ESSZENCIA ÁDÁMI RÉSZECSKÉI FELERŐSÖDNEK VAGY LÁNGRA GYÚLNAK SZERETŐ SZÁNDÉKOTOK ÁLTAL, AMI AZTÁN MINDENKI LEGNAGYOBB JAVÁRA KERÜL FELHASZNÁLÁSRA. TI VAGYTOK EZEKENEK AZ ISTENI RÉSZECSKÉKNEK A BEFOGADÓ EDÉNYEI, ÉS AMI EZT AKTIVÁLJA, AZ A TI SZERETETEK.

Képzeljétek csak el: Meditációtok vagy csendes időszakotok alatt, ami legalább naponta kétszer ajánlatos, reggel és este, vegyetek tizenkét végtelen lélegzetet, és a tizenkettedik után húzzátok be a hasatokat és egy-két pillanat erejéig tartsátok vissza a lélegzeteteket. És most, mikor a következő (tizenharmadik) lélegzetet veszitek, lássátok lelki szemeitekkel, ahogy az kiárad a Szoláris Erő Központotokból (Szent Szív Magotokból) a testetek előtt. A végtelen minta most vízszintes ezáltal, a függőleges helyett. A belégzésnél az első egyenletes hurok kiterjed a testetek előtt, és a kilégzésnél, a második hurok a testetek hátoldaláról terjed ki, ami által befejezi a végtelen jelet. Lélegezz be és ki hat végtelen jelet, és miközben így tesztek, azok automatikusan létrehozzák a tizenkét hurok mintáját, ami teljes mértékben körbevesz benneteket, akárcsak a virágot a szirmok. Ahogy kilélegzitek az utolsó hurkot, ismételten tartsátok vissza egy pillanat erejéig, mielőtt visszatérnétek a normál légzéshez. Ezután tudatosan lélegezzetek, és közben lássátok, ahogy a Teremtés Esszenciája kiáramlik tőletek a világba. Továbbá azt is képzeljétek el, ahogy a Fény spiráljai összekapcsolnak titeket a világ piramissal és mindazzal a sok piramissal, amit a magasabb birodalmakban hoztatok létre. És ezáltal megosztjátok a Szeretet/Fény Részecskéket a világgal, valamint üzemanyagot adtok látomásaitoknak az egész Teremtés Életerő anyagával.

Egy pillanatra tűnődjetek el, és azzal fejezzétek be ezt az áhítatos folyamatot, hogy Szent Szív Központotokra fókuszáltok, ami által érezhetitek az ott lévő teljességet, és azt a mindent elsöprő szeretetet, ami elárasztja egész testeteket, mivel most össze vagytok kötve az Élet Folyójával, ami az Ádámi Részecskék kiapadhatatlan forrása. És ez kézzelfogható, szeretteim. Ez valódi, és ez a létező legcsodálatosabb, legüdvözültebb érzés, amit valaha is képesek lesztek megtapasztalni, amíg ebben a földi edényben tartózkodtok, hiszen ezzel a Teremtő tiszta szerető esszenciáját tapasztaljátok meg.

RH:07:04


LÉLEKZÉS -  VÉGTELEN LÉGZÉS

„1. A Végtelen Lélekzés technikájának az elsajátítása szintén lényeges része a folyamatnak. Ahogy gyakoroljátok a Végtelen lélekzést, a belélekzés a Szent Szívetek Központjában kezdődik, és a prána vezetéken keresztül (gerincoszlopotok előtt) felfelé halad, és a Medulla Oblongatánál távozik, az agy hátsó területén, majd megfordul a fejetek körül, és újra belép Szent Szívetek Központjába. Engedjétek meg ennek az energiának, hogy megtalálja a saját ösvényét. Az, hogy a szegycsontnál lép be vagy ki, a magasabb szívnél vagy a szolár plexus központnál, nem számít. Bárhol is kívánjon be- vagy kilépni, az a megfelelő számotokra. A lélekzetetek ismeri az ösvényt, nektek mindössze annyi a dolgotok, hogy összpontosítsatok a belépő és kilépő pontokra, a be- és kilélekzésetek során. Miután belépett a testbe a Szent Szív Központnál, a kilélekzés lefelé halad a prána vezetéken ismét a test belsejébe, a gerincoszlop előtt, és a gyökér csakránál lép ki, a perineumnál, (=gát –a ford. megj.) (ami egy apró kis terület a nemi szervek és a végbél között). A lélekzés folytatja útját a test előtt, és ismételten belép a Szent Szív Központotokba.

Sokan hűségesen gyakoroltátok ezt a technikát már jó ideje, és készen álltok a következő lépésre. Látjátok, az, hogy lehetővé tettétek, hogy a lélekzet a Medulla Oblongatánál távozzon, elősegítette a Felemelkedés Csakra aktiválását a koponya alján, ami által pedig kezdetét vette az agy magasabb dimenziós szintjeinek megnyitási folyamata, amik elérhetőséget jelentenek a tudat magasabb frekvencia szintjeihez.

2. A folyamat felgyorsítása érdekében, ennek a portálnak a teljes mértékű aktiválása és megnyílása céljából, változtatunk egy kicsit a Végtelen Lélekzés technikán. Ugyanakkor fontos, hogy gyakoroljátok az első technikát, a fentiekben leírtak alapján, egészen addig, amíg teljes mértékben el nem sajátítjátok azt, és amíg teljes kényelemben, könnyedséggel és tudatos erőfeszítés nélkül vagytok képesek azt elvégezni. Amikor erre képesek vagytok, tudni fogjátok, hogy a folyamat „belétek van kódolva”, és végrehajtása semmilyen tudatos erőfeszítést nem igényel részetekről. Akkor majd elkezdhetitek a folyamat második részét. Mindössze egyetlen apró, de rendkívül fontos változás van: ahelyett, hogy a belélekzés a koponya alján, vagyis a Medulla Oblongatán keresztül távozna, azt lássátok lelki szemeitek előtt, hogy Szent Szív Központotok hátsó részén távozik. (azaz szívetek belső templomának hátsó portálján) A lélekzet ugyanúgy felfelé halad a fejen át, és ismét belép a testbe ugyanazon a helyen a test előtt, majd folyamatosan halad lefelé, és a kilélekzés során a gyökér csakrán keresztül távozik, és a test elülső részén lép majd be újra a testbe a belélekzés alkalmával. Miután tökéletesítitek ezt a technikát szeretteim, szándékos erőfeszítést tegyetek annak érdekében, hogy naponta többször is gyakoroljatok, még akkor is, ha mindössze féltucatnyi lélekzetet vesztek ezzel a technikával. Ez majd felgyorsítja a folyamatot, és elősegíti az Isteni Teremtő Fényének nagyobb beáramlását.

Képzeljétek csak el, hogy a Végtelen Lélekzés, amit bevisztek a rendszeretekbe, telis teli van a Szeretet/Fény apró kis gyémántjainak milliárdnyi szubatomi részkecskéivel, és az energia aktivátora pedig a SZERETET. A formula tehát egyszerű: arra összpontosítsd a szándékodat, amit meg szeretnél teremteni, töltekezz fel az Élet elixírével és itasd azt át a Szent Szívedből kiáradó tiszta szeretettel. Szeretteim, ez az a mágikus formula, ami soha nem vall kudarcot”..

(Medulla Oblongata: nyúltvelő, az utóagy része, a gerincvelő folytatása, fordított csonkakúp alakú)

(RH: 07: 02)


LELKEK -  FIATAL LELKEK

Földi tapasztalat nélküli lelkek, de ők potenciális Istenek, ifjú teremtők

(W. E.)

 

LELKEK SZÁMA

Állandó, az egész soha nem változik

Nem mindig a Földön testesülnek meg

A Földi leckék elsajátítása után, máshol is lehetnek

(K: 2: 6)

 

LELKEK SZÁMA

Jóval kevesebben vagyunk, mint a csillagok

(K: 3: 1)

 

LÉLEKTÁRS

A mágneses jellemzők úgy vannak kialakítva, hogy ő lesz az utolsó, aki az életünkbe bonyolódik

(K. 4: 9)


LÉLEKTÁRS AZ 5. DIMENZIÓBAN  -  SZEXUALITÁS

Nem biztos, hogy ez egy személy

A lélektársi alap: a lelki összeillés

Fény és hangrezgések összeolvadása Ikerláng szövetséget alkot

Ezt nem az ego határozza meg

A Szent Szex: Yin és Jang harmonikus egyensúlya

A kölcsönös szeretet és tisztelet

A Szex: az Életerő, az Egészség megőrzésének módja

Egy Spirituális örvényt hoz létre

Nem elsősorban nemi aktus vagy szerelem

(SCH: Lélektárs)


LELKI  CSALÁDOK

A KÖZÖSSÉG ÚJ FELFOGÁSA

Új forma

El kell engedni a családi és baráti struktúrák régi formáit

Ez jobban összhangban van a lelkünkkel

LELKI ÖSSZHANG ÉS KÖLCSÖNÖS LELKI MUNKA

Sok lelki csoport talál egymásra a bolygón (Internet)

Hasonló energiákat hordoznak

Ha összekapcsolódnak, abban a Szeretet és Fény ragyogó hálóját formálják meg, egymást támogatva

(SCH: 05. 03. 22)


LELKI  GYÓGYÍTÁS

Tudományos folyamat, a tévútra kelt atomok összhangba hozása

A SZÍV-KÖZPONTBÓL, a Szeretet hangján szóló összhangba hozás

A Gyógyítón át hat, de a beteg is ennek a parancsnak, atomoknak engedelmeskedik

Isteni Szeretet Törvényén alapul

A gyógyító és a beteg behangolódik a Szeretet Központjára és a gyógyulás megtörténik

A beteg ösztönösen kiválasztja a kozmikus sugarak közül a gyógyítókat

Soha ne erőltessük másra a gyógyítást

Saját akaratból lehet segítséget kérni

Akkor, ha a betegnek szükség van spirituális fényre

(W. E.)


LELKI  LÉNY

EMBER  -  LÉLEK  -  TUDAT

TUDAT VAGYUNK, azonossággal rendelkező tudat

LELKI AZONOSSÁGUNK VAN

NEM MINDEN LÉNYNEK VAN LELKE

A LELKI LÉNY: A TEREMTŐ ÁLLAPOTÁNAK, A TEREMTŐVÉ VÁLÁSNAK A KULCSAIT ŐRZI

A tudatosságunk hosszú ideig korlátozott volt

Szándékosan, felfüggesztett tudatállapot

Mentális gondolkodás volt, ezzel kellett együtt dolgozni

Túl fogunk lépni ezeken a tapasztalatokon

Túl kell lépni a mentális gondolkodáson

Mert ez a legnehezebb feladat kijönni az elméből

(T: 8: 3)


LELKI  SZÍVÜNK

A Szív csakra, a Szív-Központ

A Krisztusi Fény Saját Univerzumunk Központja

LELKI VEZETŐK -  SEGÍTŐ ANGYALOK

A lineáris energiában 2-3-an voltak a háló elmozdulása előtt

Az Energiaváltás átmeneti ideje alatt (lásd Tóbiás: Új Föld sor. A Segítők elmennek közvetítése) eltávoztak (háttérbe vonták, visszavonták) energiáikat, hogy az emberiség végre kezébe tudja venni saját sorsát, visszavegye a Hatalmát

Részeink ők és számuk amúgy végtelen, de mindig velünk vannak

Energiák, NEM ENTITÁSOK, változó energiák

Az Ember EGY CSOPORT és a Fátyol mögött is részei vannak

Ha változtatjuk rezgésszintjeinket ők is változnak, akár naponta

SEGÍTŐ ENERGIÁK EGY CSOPORTJA

(K: 10: 7)


LELKI  VILÁG -  ÉLETKOR

A lelki világokban nincs életkor

Mindenki olyan testformában látogatja meg a Földet, amilyenben az utolsó inkarnációjában ismerték

(W. E.)


LELKI  VILÁG -  ÉTELEK

A Lelki (asztrális!) világban tökéletes és ízletes gyümölcsök vannak, de bármilyen más étel is van

A magasabb szférákban csökken az étkezési vágy: Minden étel és ital spirituális anyagból áll (Pl. spirituális-szerű bor).

(W. E.)


LEMURIA, LE MAYAR, MUI, MU

 

ANYAFÖLD, LÉ MAYAR, PAN FÖLDJE, CSILLAGOK NÉPE

 

LEMUR BOLYGÓ

A DAHL Univerzumból származik, Mu földje.

Onnan inkarnálódtak sokan ide a Földre, hosszú évekkel ezelőtt, hogy elhozzák ide a krisztusi tudatosságot.

AD:080119

 

 

LEMURIA

A mai értelemben vett emberiség lelki szintű ősei: napvallásúak voltak

 

Fizikai szinten nem úgy néztek ki, mint most mi, rendelkeztek az 5. Dimenzió energiáival

 

Ez a faj a magját a Plejádok csillagegyüttestől kapta

 

Tudatában voltak annak, hogy korlátozott ideig élhetnek a Földön

Az elárasztott Föld és a visszafejlődésük arra ösztönözte őket, hogy a Föld belsejébe költözzenek

Interdimenzionális látásuk van, saját terveik szerint döntenek a tanulási folyamataikban

 

A Shasta hegy gyomrában így megalapították Telos városát, az időburok keretén belül

Forrás: A lemuriai kapcsolat. (mandala – veda.hu)


LEMURIA

A Csillagok Népe a Kék-Öböl-ben

(Átlényegülések  2.)

 

LEMURIA

Társadalmi rendje a telepátián alapult.

A lelkek megértését előbbre tekintették, mint a technika csodáit.

A Holdon túli erőket tekintették az Ismeretlen Istennek, a láthatatlan esszenciát tisztelték.

Ezért Atlantisz népe lenézte Őket.

(R: 1: 2)


LEMURIA

A Lemuriai Paradicsom maga volt az emberiség bölcsője


LEMURIA

Mintegy 300 millió ember pusztult el a robbanásban, 25. 000-en élték túl

Napjainkban Telosban, mintegy másfél millióan élnek a hegy alatt

 

LEMURIA


Csodálatos volt

Nehézsége: a fizikai test beállításában volt

A fizikai test közel sem volt képes annyira kezelni néhány energiát, így a táplálék bevitelét

Előtte minden ételt meg kellett tisztítani

Állati és növényi termékeket

(T: 6: 4,  6: 12Nyk)


LEMURIA

A bolygó energiája lemuriai energiából keletkezett és spirituális magok lettek beleültetve

(Forrás: Kryon: Lemuriai vagyok ? /kryon.hu/)

 

LEMURIA

Még ezt megelőzően, néhányan esetleg fel tudjátok idézni azt az időszakot, amikor a vonat Lemúrián haladt át. Milyen lenyűgöző is volt az elhaladó vonat ablakán át rácsodálkozni a biológiai létezők hihetetlen fajtáira; elképzelni, hogy vajon milyen is lehet biológiai lényként létezni, majd végül pontosan átélni a biológiai testben való létezés tapasztalatát.

(KVT)


LEMURIA -  i. e. 4 500.000 – 12 000 között

I. e. 4 500.000 – 12 000 között létezett Mu - Lemuria. A mai Csendes- óceán jelentős területein: Hawaii; Fiji; Ausztrália; Új Zéland; Madagaszkár (ma már Indiai-óceán), valamint a keleti partja: USA: Brit Columbia ; California.

A lemuriai rassz a Sirius és Alfa Centauri népeinek keveredése volt.

(Telos honlapja)


LEMURIAI KOR -  4 500.000 ÉVVEL EZELŐTTŐL  -  I.E. 10 000-IG

Lemuria legalább háromszor nagyobb volt Atlantisznál, és a Csendes- Óceánban helyezkedett el.

A Lemuriai civilizáció több mint négy és fél millió éven át létezett ezen a bolygón, még a végső megsemmisülése előtt.

Atlantisz egy fiatal civilizációnak volt tekintve, és olyan lényekből állt, akik eredetileg öt különböző csillagrendszerből érkeztek, és lelki fejlődésükben, nagymértékben különböztek a Lemuriaiaktól. Az ő civilizációjuk eltűnt már 200.000 évvel a kontinens végső süllyedése előtt.

A Lemuriai Kor i.e. 4 500.000 évvel ezelőttől egészen 12 000 évvel ezelőttig tartott.

Lemuria kontinensének elsüllyedését megelőzően, és később Atlantisz elsüllyedése előtt, hét fő kontinens létezett ezen a bolygón.

Lemuria kontinenshez tartozó területek jelenleg a Csendes- óceán alatti rész, Hawaii, Húsvét-szigetek, Fiji- szigetek, Francia- Polinézia számos szigete, Ausztrália és Új Zéland; vannak még területek az Indiai- óceánban, valamint Madagaszkár szigete. Az összes sziget, mely a Csendes- óceánon létezik, függetlenül attól, hogy lakott-e, vagy sem, egykor mind Lemuria elveszett kontinensének hegycsúcsai voltak. A Keleti part Kaliforniai részére is kiterjedt az U.S.A.-ban és azon túl.
Lemuria központja, ahol Lemuria Királyának és Királynőjének a palotája állt,

a Telos nevű kontinensen volt, a Shasta-hegy lábánal, és annak környékén. Ezért volt az, hogy amikor a Telos-iak a "föld alá" költöztek, a "Telos" nevet választották városuk számára.
Lemuria öt fő szektorra volt felosztva, ahol minden egyes szektornak saját vezetői és közigazgatási épületei voltak; de mind kapcsolatban álltak egymással, és a Shasta-hegy közelében lévő Telos Provincia Központjának, a Király és Királynő elsődleges Lemuriai hierarchiájának irányítása alatt voltak.
(Adama: 4)


LEMURIA-900.000 ÉS 25.000 ÉVVEL ÉVVEL EZELŐTT

A második emberi galaktikus kolónia alapította meg a bolygón mintegy 900.000 évvel ezelőtt. Egy nagyjából a mostani Ázsiának megfelelő méretű hely volt a Csendes-óceán közepén. 25.000 évvel ezelőtt, az Atlantis kontinenséről indított erkölcstelen támadás miatt semmisült meg.

FM-Kif


LEMURIA  -  200 000 ÉVVEL EZELŐTT

Lemuria 200.000 évvel ezelőtt alakult ki egy nagyobb fény-alapú társadalom

Pusztulása több ezer évig tartott

És 12.000 évvel ezelőtt teljesedett be a sorsa

A Nagy tengeráradat, az  u.n.: Vízözön vetett véget a fejlődésének

Nem került víz alá: Kalifornia, Húsvét-szigetek, Arizona

Húsvét-szigeteki szobrok a Lemuriai társadalom civilizáció öröksége

(Oroszlán)


LEMURIA -  200 000 ÉVE  -  ATLANTISZ
Lemuria legalább háromszor nagyobb volt Atlantisznál, és a Csendes- Óceánban helyezkedett el.

A Lemuriai civilizáció több mint négy és fél millió éven át létezett ezen a bolygón, még a végső megsemmisülése előtt.

Atlantisz egy fiatal civilizációnak volt tekintve, és olyan lényekből állt, akik eredetileg öt különböző csillagrendszerből érkeztek, és lelki fejlődésükben, nagymértékben különböztek a Lemuriaiaktól. Az ő civilizációjuk eltűnt már 200 000 évvel a kontinens végső süllyedése előtt.
(Adama: 4)

LEMURIA -  100 000 ÉVVEL EZELŐTT

100 000 évvel ezelőttről, se antropológiailag, se szociológiai értelemben véve, sem létezett a mai ember. De voltak más emberfajok. A Földnek több emberi próbát kellett kiállnia.

A  LEMURIAI A BOLYGÓ ELSŐ ALAPFAJA.

(Kryon: A lemuriai kapcsolat)


LEMURIA,  MU -  I.E. 30 000 ÉVVEL

I.e. 30 000 évvel vulkanikus tevékenység következtében kezdett eltűnni MU

A polinéz szigetvilág maradt meg belőle.

800 évig tartott a pusztulása

Itt volt Jézus első két földi inkarnációja (az 5. majdani inkarnációjában született le Jézus néven)

Az első inkarnációban a legnagyobb néptörzs főnöke volt, majd a második: a pusztulás előtt főpapja a Titihua (Mlawia – Mlaya – Maya) népnek

(Ardor)


LEMURIA  -  ATLANTISZ -  HÁBORÚJA  -  I.E 25 000 KÖRÜL

Ekkor kezdődött el egy hatalmi háború Lemuria és Atlantisz között, amely patthelyzettel ért véget, majd rá 15 000 évre mindkét földrész pusztulásához vezetett

Ugyanazok a pusztító lelkek most is hasonló tetteket akarnak megkísérelni

(Adama)

 

LEMURIA ÉS ATLANTISZ25 000 ÉVVEL EZELŐTT

Lemuria kontinense több millió év alatt, varázslatos paradicsommá nőtte ki magát. Végül a két fő kontines közötti háborúk eredménye következtében, Lemurián és Atlantiszon hatalmas pusztítások történtek.

Huszonötezer évvel ezelőtt, Atlantisz és Lemuria volt az egymás "Eszméi" ellen küzdő két legnagyobb kontinens. Két nagyon különböző elgondolásuk volt arról, hogy milyen formában kellene irányítani a Föld bolygón élő más civilizációkat.

A Lemuriaiak abban hittek, hogy a más, kevésbé fejlett kultúrákat békén kell hagyni, hogy saját ritmusuk, saját értelmi képességeik és életútjuk alapján folytassák evolúciós fejlődésüket.

Az Atlantisziak hite szerint minden kevésbé fejlett kultúrát a két legfejlettebb civilizáció hatalma és irányítása alá kellene vonni. Ez a nézeteltérés, később termonukleáris háborúk sorozatát okozta Atlantisz és Lemuria között. Amikor a háborúknak vége szakadt, nem voltak győztesek.

A Lemuriai faj, olyan lények keveréke volt, akik főleg a Szíriuszról, az Alfa Kentaurról és kisebb számban más bolygókról származtak. Végül, ahogy ezek a fajok keveredtek egymással a Földön, létrehozták a Lemuriai civilizációt. Mondhatni, hogy egy meglehetősen félelmetes keveréket alkottak. Lemuria valójában a civilizáció bölcsője volt ezen a bolygón, az "Anyaföld", amely sok más civilizáció megszületését támogatta, mint a későbbiek során Atlantisz létrejöttét is.

Lemuria kontinense több millió év alatt, varázslatos paradicsommá nőtte ki magát. Végül a két fő kontinens közötti háborúk eredménye következtében, Lemurián és Atlantiszon hatalmas pusztítások történtek.

(Telos)


LEMURIA -  I.E. 20 800 KÖRÜL

Hatalmas földrengés rázta meg a Földet

Lemuria lakói ekkor kezdtek különféle kólóniákat kialakítani:

1. Helyben maradók a mai Kalifornia Shasta- völgyét választották

2. Indián kultúrák

3. Hawai

4. Tibeti törzsi tanítók lettek

(Amorah)


LEMURIAIAK18 000 ÉVVEL EZELŐTT

A Lemuriaiak állítólag tökéletesen ismerték az atomenergiát, az elektronikát, a telepátiát és a látnoki képességeket már 18 000 évvel ezelőtt. Az ő technológiai tudásukhoz képest mi csak totyogó kisgyerekek vagyunk. Technológiájukat az elméjükkel irányítják. Ők tudták, hogyan lehet kristályokból sugárzott energia által csónakot hajtani. Voltak léghajóik, melyekkel Atlantisz-ba és más helyekre repültek. Jelenleg rendelkeznek egy egész flotta űrhajóival, melyet "Ezüst Flottának" hívnak, és ezekkel jönnek-mennek a hegy belseje és a világűr között. Képességük segítségével űrhajóikat láthatatlanná és hangtalanná tudják tenni a helyi és nemzetközi katonai szervezetek számára.

(Telos)


LEMURIA (HALÁLA) -  12.000 ÉVVEL EZELŐTT

Lemuria halála legalább 1 500 évvel Atlantisz elsüllyedését megelőzően történt

Akkor Atlantisz teljes elsüllyedése kb. 8 500 körül következett be

Telos 12 000 éve létezik, Lemuria pusztulásakor költözött be a maradék lakosság kb. 30 000 fő, bár tudták, hogy be fog következni a katasztrófa, de korábbra várták

Telos városa a Shasta- hegy belsejében-Kaliforniában van és a 4. Dimenzióban található

Lemuria kontinensének idején mindannyian egy család tagjai voltunk

 

Lemuria pusztulása azonban csak 3. Dimenziós perspektívából látszik annak

A fizikai síkon egy termo-nukleáris robbanás előzte meg, és 300 millió ember pusztult el

Az volt az Anyaföld elvesztése, és ezt a fájdalmat még ma is sok lélek hordozza magában

De Lemuria még mindig létezik egy 5. Dimenziós frekvencián

A fátyol vékonyodásával, majd láthatjuk eredeti ragyogásában

A robbanást 25 000-en élték túl és egy Föld alatti birodalomba a Shasta hegy- belsejébe költöztek

A Föld alatti birodalmakban már több százezer éve fejlett tudatosságú lények laknak, akik korábbi, hasonló csillagkarmikus konfliktusok miatt költöztek be az ottani terekbe

Lemuria és Atlantisz elsüllyedése után közel 2 000 évig földrengések és szökőárak pusztítottak

300 évig a Napot eltakarták a törmelékfelhők, így rendkívüli hideg időjárást okoztak, a szökőárak csaknem 1 500 km-en keresztül hatoltak be a kontinensekre és taroltak le mindent,

A robbanás ideje alatt Lemuria felemelkedett egy 4. Dimenziós frekvenciára

(Adama)

 

LEMURIA -  12 000 ÉVVEL EZELŐTT

MU ÖRÖKSÉGE  -  TELONIUM TÁBLÁK  -  A FÖLDKÖZI-TENGER SZÜLETÉSE

12 000 évvel ezelőtt ásták el a MU történet tartalmazó telonium táblákat a Föld több pontján.

Ekkor már elkezdődött a nagy pusztító földrengés-sorozat.

Ekkor született a Földközi-tenger

Atlantisz és Herkules oszlopai is eltűntek a vízáradatban.

(Oroszlán)

 

 

 

 

LEMURIA -  1952. NOVEMBER 20.

MU:TELOS - Hesperus (VÉNUSZ)  -  1952. NOVEMBER 20.

Többezer éve, Mu Telos tartományába (Ma Arizona: Nagy- Kanyon környéke) érkeztek tanító lelkek, a Hesperus-Vénusz bolygóról, a gyermek-emberek földjére. Ezeknek a lényeknek a nyomát fedezték fel ekkor. (Az úgynevezett Vénuszi lábnyomok). Ez volt az úgynevezett első  kozmikus kapcsolatfelvétel. Az első heszperuszi tanító: Merk (MARK) volt

(Oroszlán)


LEMURIA KRÓNIKÁJA

A LEMÚRIAIAK FELADATA A FÖLD KOZMIKUS AKASHA-KRÓNIKÁJÁNAK A LÉTREHOZÁSA VOLT

50.000 ÉVE MÁR LÉTEZETT A LEMURIAI CIVILIZÁCIÓ

A FÖLDÖN VALAHA ÉLT LEGFEJLETTEBB CIVILIZÁCIÓ

20.000 ÉVIG ÁLLT FENN

A föld ebben az időszakban másképp nézett ki. Hadd vigyelek vissza 40.000 évvel ezelőttre. Egy jelentős civilizáció létezett a bolygón, amelyik akkor már 5.000 éves múltra tekintett vissza. Ez volt a legjelentősebb társadalom, amely a bolygón valaha létezett – nem számbelileg, hanem tudatossági szinten. Nem képezték versengés tárgyát később, mert az emberiség felépítésében vettek részt. A lemúriai civilizációról beszélek. Soha nem tisztáztam, meddig álltak fenn, ezért most elmondom. Mit gondolnál egy olyan társadalomról, amely több mint 20.000 évig létezett? Békében éltek. Emellett minden más ismert társadalom eltörpülne, nem igaz? Egyikük sem fogható a lemúriaiakéhoz.

Valóban, semmi bizonyíték nincs a létezésükre, ami nem véletlen, drága emberi lény. A Föld ugyanis nagyon gyorsan eltünteti a civilizációk nyomait. Nézd csak meg amit a mai napig tanulmányozhatsz – nem nagyon találsz semmit, ami 4000 évnél idősebb lenne. Ezt a civilizációt a föld betemette, a víz elmosta és mindörökre eltűnt. A lemúriaiak a Csendes-óceán közepén egy szárázföldön éltek, ami ma már nem létezik – így eltörlésük tökéletes volt.

Tehát a lemúriai civilizáció kezdete 50.000 évvel ezelőttre tehető. 10.000 évig tartott, amíg egyesültek és újabb 5.000 évig, amíg kiépítették közös kormányzási rendszerüket. Kultúrájuk legfejlettebb időszaka 35.000 évvel ezelőttől 15.000 évvel ezelőttig tartott.

K:07HA


40.000 ÉVVEL EZELŐTTI LEMURIA

A Föld 28 fokos szögben forgott a tengelye körül. Ez a dőlésszög eltérő a mostanitól. Ráadásul a Föld geológiai értelemben is eltérő volt 40.000 évvel ezelőtt. Az addig megtapasztalt legnagyobb jégkorszak végén voltatok akkor. A bolygó hőmérséklete a rajta lévő víz mennyiségétől függ. A víz körforgása határozza meg a hőmérsékletet és a széljárást. Amit most próbálok lefesteni, az egy teljesen más bolygó.

Abban az időben ugyanis a vizek egyharmada jégként volt jelen. Emiatt a tengerek is teljesen másképp néztek ki. Hadd vigyelek vissza a lemúriai civilizációhoz. A bolygó sokkal hidegebb volt akkoriban. Néhányan tisztában vagytok vele, hogy akár félfoknyi hőmérséklet-különbség is mekkora változásokat tud okozni a bolygón. Tehát, ha az átlaghőmérséklet fél fokkal hidegebb, az jelentős változásokat eredményez. Most elmondom, milyen volt a helyzet akkoriban, hogy tiszta képet alkothassatok a különbségről. A légkör átlaghőmérséklete akkoriban nyolc fokkal kevesebb volt, mint jelenleg- ami nagyon nagy különbséget jelent mind az időjárást, mind a vízmennyiséget illetően.

Az óceánok átlagos vízszintje 133 méterrel volt alacsonyabb, mint manapság. A lemúriaiak 20.000 éven keresztül elégedetten éltek a Hawaii-szigetek lábánál. Ez volt akkoriban – és még ma is – a legmagasabb hegy a Földön.

Tudtak róla, hogy egy medencében élnek, a tengerszinthez viszonyítva. Vízzel voltak körülvéve. De az óceántól olyan hegyvonulatok választották el őket, amelyek ma a tektonikus mozgások hatására alacsonyabbak, mint akkoriban voltak. Egy viszonylag összetett elrendezésű tájkép tárul elénk. A szárazföldi rész a mostani Csendes-óceán mélyén található.

Tudatában voltak annak, hogy a vízszint-változások kihatással vannak a környezetükre, és hogy addig minden rendben van, amíg a vízszint nem emelekdik. Ráadásul azt is tudták, hogy lakóhelyük tektonikus lemezek találkozásánál helyezkedik el, és hogy elmozdulhat, ahogy azelőtt már megtörtént. A szigeteken, amelyekhez kötődtek, aktív vulkánok voltak. Szükségük volt a vulkanikus energiára.

K:07HA


35.000-25.000 KÖZÖTT

A LEMURIAI CIVILIZÁCIÓ LEGFEJLETTEBB IDŐSZAKA

Tehát a lemúriai civilizáció kezdete 50.000 évvel ezelőttre tehető. 10.000 évig tartott, amíg egyesültek és újabb 5.000 évig, amíg kiépítették közös kormányzási rendszerüket. Kultúrájuk legfejlettebb időszaka 35.000 évvel ezelőttől 15.000 évvel ezelőttig tartott.

Összesen 350 millió lemúriai lélek inkarnálódott a bolygóra kultúrájuk 20.000 éves története során. Ez nem olyan nagy szám, ha belegondolunk, hogy 800 generációra volt ehhez szükség.

A lemúriaiaknál nem volt reinkarnáció. Ez alatt azt értem, hogy sprituális értelemben 350 millió egyedi lélek – nem csak emberi, hanem főként angyali választotta a lemúriai kultúrában való létezést, akik később nem születtek újra. Küldetésük egy alkalomra szólt. A lemúriai születési arány elmarad attól, amit ti ma ismertek, nem lehet számbelileg meghatározni. Ez egy bonyolult dolog… Biológiai okai voltak annak, amiért a lemúriaiaknak kevés gyermekük volt, de köze volt a Föld hőmérsékletéhez és a kultúrájukhoz is. A férfiaknak nem volt olyan a nemzőképességük, mint manapság. Ez elősegítette a spirituális szükségleteket is. Szóval, mindaz, amit tudnotok kell a lemúriai spirituális kultúrával kapcsolatban az az, hogy összesen 350 millió lelket számlált a földön leghosszabb ideig fennálló társadalom.

A lemúriai civilizáció 35.000 évvel ezelőttől 15.000 évvel ezelőttig létezett, a leghosszabb ideig fennálló központi kormányzású társadalomként. Különbözik minden más civilizációtól, amit valaha is létrehoztok majd. Lássuk csak, hogy mi történt! A lemúriai civilizáció és a két újabb DNS-réteg valódi célja az volt, hogy előkészítse a terepet valami újnak.

Habár, most újra elmondjuk, hogy az ő Akasha-bejegyzéseiknek másfajta jellege volt. 350 millió lemúriai egyetlen életre szegődött a bolygóra. Mindannyian egyedülállóak voltak, és nagyon kevés kivétellel, mindegyiküknek egy élet adatott. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az Akasha krónikát töltötték meg. Képzeld el a Teremtés Barlangját, benne annyi kristállyal, ahány lélek a Földön megfordult. Minden egyes alkalommal egy-egy angyal inkarnálódott, hogy lemúriaiként élje életét. Energiájuk esszenciája beíródott a bolygóba. A névvel ellátott kristály bekerült a Barlangba. Néhányatok most nem tudja, hogy miről beszélek, amennyiben nem hallottatok még a Teremtés Barlangjáról. Az egész lemúriai civilizáció azt a célt szolgálta, hogy a Teremtés Barlangja felépüljön és beolvassza a 350 millió lélek energiáját. És egész történelmük folyamán csak néhány ezer tért vissza egy újabb életre, ezek főként a tudósaik voltak. A többiek egyetlen életet éltek a bolygón, utána pedig vártak, hogy a civilizáció befejeződjön. Mindez okkal történt, mégpedig azért, hogy a Földön elvessék a spirituális jövő magjait, és hogy megerősítsék a Teremtés Barlangjának kristályminőségeit.

Tehát most már többet tudtok a lemúriaiakról. Azt is tudjátok, hogy másfajta tudatossággal rendelkeztek, mint ti most. A próba felépítésében vettek részt, és nálatok hiányzik az ő aktív DNS-ük egy része amiatt az energia miatt, amit dualitásotok megéléséhez választottatok. És ez a szabad akarat energiája, és a kérdés, vajon felismeritek-e és visszakövetelitek-e. Ez már a DNS kvantum része. Ezt a részt neveztük a lemúriai és plejádi rétegnek, és az egyik ezek közül az Akasha-feljegyzéseket tartalmazza. Ha mindezt végiggondoljátok, megértitek, hogy

A LEMÚRIAIAK FELADATA A FÖLD KOZMIKUS AKASHA-KRÓNIKÁJÁNAK A LÉTREHOZÁSA VOLT.

K:07HA


15.000-10.000 ÉVVEL EZELŐTT – LEMURIA ELSÜLLYEDÉSE

5 EZER ÉVES JÉGKORSZAK

15.000 évvel ezelőtt a jégtakaró olvadni kezdett, amivel a lemúriaiak tisztában voltak. Ez a folyamat lassú volt, és mindent megpróbáltak, hogy visszatartsák. Addigra meghódították a tengereket, sokan közülük hajókon éltek. Tisztában voltak vele, mire számíthatnak, ezért sajátították el a hajózással kapcsolatos új készségeket. És ebben az időben a lemúriai társadadalom kettészakadt. A folyamat gyorsabban zajlott le, mint gondolták, mert nem voltak tisztában a víztömegek átalakulásának hatásaival a kéregmozgásra [földrengések].

A vulkanikus medence, ahol laktak, megremegett és elmozdult, ezzel a víz beáramlott. A 15.000 évvel ezelőttől 10.000 évvel ezelőttig terjedő időszak alatt a Föld megváltozott víztömege megtöltötte a hegyvonulatok által határolt lemúriai medencét. Ez minden építményt elmosott, amit valaha felépítettek. A természet, ugye, így működik. Nézd csak meg az ezer év körüli romokat, hogy mi történt velük. Most képzeld el, mi történt a 15.000 éves romokkal az óceán mélyén, ahol az áramlatok morajlanak. Minden eltűnt. Néhány lemúriai a hegyekben maradt, egyre feljebb kapaszkodva, ahogy a vízszint emelkedett. Néhány lemúriai felkapaszkodott a hegyre, így ma találkozhattok a leszármazottaikkal. Polinéziaiaknak hívják őket, és mident tudnak az óceánokról.

10.000 évvel ezelőtt a vízszint magassága beállt nagyjából arra a szintre, amit ma is láttok. A legmagasabb lemúriai hegy csúcsánál találhatók a Hawaii-szigetek.

A lemúriaiak látták, mi történik. Ahogy már említettük, kb. 15.000 évvel ezelőtt, a jég olvadásnak indult, és az a lassú folyamat eltartott még 5.000 évig. Mondhatnám, hogy elég idejük volt, hogy felkészüljenek, és így is tettek. Először tengerjáró nemzetté váltak és hajókat kezdtek építeni. Lassacskán, a legtöbben elhagyták a völgyet, ahol laktak, amelyet a víz kezdett elönteni, ahogy a vízszint a Földön egyre csak emelkedett. Mondhatnánk, hogy a hajókon keresztül a többi szárazföld partjait benépesítették. Keresd őket Új-Zélandon, a Húsvét-szigeteken – itt nem sok maradt belőlük, és a nagy szárazföldön, Észak –és Dél-Amerikában. Itt a nyugati parton voltak fellelhetők, Alaszkánál és a másik kontinenshez vezető átjárónál. Ott voltak. Sokan közülük a Shasta-hegynél telepedtek le, és emberi formában éltek itt, amíg be nem költöztek a hegybe interdimenzionális lényekként.

Néhányan közülük új társadalmakat hoztak létre azokkal az emberekkel, akik korábban távoztak és teljesen elfelejtették leszármazási águkat. Ezek egyike voltak a sumérok, a Közel-Kelet területén. Ebből fejlődött ki később az egyiptomi kultúra. Nagyon különös, hogy a történelem számotokra itt kezdődik!

K:07HA


13.000 ÉVEL EZELŐTT - METEORBECSAPÓDÁS

A meteorbecsapódások gyakoribbak voltak a közelmúltban, mint ahogy hiszik. Például 13.000 és 5.000 évvel ezelőtt is sor került erre,

K:07HA


10.000 ÉVVEL EZELŐTT a vízszint magassága beállt nagyjából arra a szintre, amit ma is láttok. A legmagasabb lemúriai hegy csúcsánál találhatók a Hawaii-szigetek.

K:07HA


5000 ÉVVEL EZELŐTT – METEORBECSAPÓDÁS

AZ EMBERISÉG NAGYRÉSZE KIPUSZTULT

MEGVÁLTOZIK A FÖLD TENGELYELHAJLÁSA 28*-RÓL, 23*-RA CSÖKKENT

A meteorbecsapódások gyakoribbak voltak a közelmúltban, mint ahogy hiszik. Például 13.000 és 5.000 évvel ezelőtt is sor került erre, az 5.000 évvel ezelőtti jelentősebb volt. Ennek több eredménye is lett. Először is, a Föld tengelyelhajlása 28 fokról 23 fokra csökkent. Micsoda változás! Mindez 5.000 évvel ezelőtt történt. Másodszor, hatással volt a civilizációra. Porfelhő került a sztratoszférába, aminek a hatására esni kezdett. Emiatt az emberiség nagy része kipusztult. Sok ember és sok állat életét vesztette. Ez szükséges volt, és erről már beszéltünk, mégpedig a terv miatt. A legfontosabb cél a lemúriai tudás eltörlése volt és az édesvizű tavak létrejötte, aminek az emberiség hasznát vette.

a szentség magvait hirtelen módon kapta meg az emberiség, mint az Édenkert történetben, amit Lemúriának hívnak.

Amikor időrendi adatokat adunk meg, mint például, hogy mi történt 40.000, 100.000 vagy 10.000 évvel ezelőtt, a mostani időt vesszük kiindulási pontnak, nem pedig azt a viszonyítási rendszert, ahol egy próféta életét veszik alapul. Azok, akik szeretnének utánajárni annak, amiről ma szó esett, használják ezt az évet nullpontnak (2007).

K:07HA


1900-AS ÉVEK- A VALÓDI MEGVILÁGOSODÁSI FOLYAMAT 1900 KÖRÜL KEZDŐDÖTT

A valódi megvilágosodási folyamat 1900 körül kezdődött, előtte nem nagyon volt ilyen. További 87 évre volt szükség ahhoz, hogy a Föld rezgésszintje addig emelkedjen, hogy döntést tudjatok hozni a rezgésszinttel és a jövővel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy minden próféta megjósolta a világvégét a millénium idejére, ti mégis meg tudtátok változtatni a rezgésszintet, hogy mindezt el tudjátok kerülni. Tévedés azt gondolni, hogy Isten terve volt véget vetni a világnak. A próba idején, évezredek alatt ti irányítottátok ide a rezgésszintet. Az emberek saját maguk alaktják a jövőjüket. Ti teremtitek meg a saját jóslataitokat. Valójában a tudatszint irányítja ezt – egy más jövőt teremtettetek, mint amit a próféták előre láttak. Ezért kevés 1987 előtti prófécia érvényes továbbra is. Már egy teljesen más vágányon haladtok.

“Kryon, akkor ez azt jelenti, hogy a lelkem nem volt jelen 1900 előtt?” A válasz erre elég bonyolult. Néhány részed itt volt, de a teljes lemúriai energia nem. Individuumként szemléled magad – akinek egy lelke, egy neve, egy arca van. De a valóság ettől eltérő. Te több fajta energia egyesülése vagy, amit szinte lehetetlen elmagyarázni. Ahányszor a Földre inkarnálódsz, úgy gondolj erre, hogy az a bizonyos leves készülőben van, amikor te megérkezel a Földre. Ott van a Felsőbb Én, amelynek lényegi energiája minden egyes alkalommal ugyanaz. De hogy mi található körülötte, az már más kérdés, itt sokfajta variáció lehetséges. De most, néhányan közületek az eredeti lemúriai energiával vannak körülvéve, 50.000 év óta először. A DNS megfelelő részei aktiválódnak.

K:07HA


1987-2007:

A LEMURIAI KRISTÁLYOK ÉLETRE KELTEK A TEREMTÉS BARLANGJÁBAN

Hadd mondjak el valamit, aminek nagyon fogtok örülni. 1987 és 2007 között egy csodálatos dolog történt. Az új energia hatására a lemúriai kristályok életre keltek a Teremtés Barlangjában és elkezdték suttogni, hogy “eljött újra a mi időnk!” 350 millió lélek. Most jól figyelj – az összes lemúriai aki valaha létezett, emberi formában újra jelen van a bolygón! Mindenhol megtalálhatók a Földön. Látom őket, ahogy ebben a teremben ülnek. Ezért vagy itt, drága barátom, ezért olvasod ezeket a sorokat. És még csodálkozol, miért érzed igaznak ezeket a dolgokat, hogy miért vagy magasabb rezgésszinten, hogy miért működsz együtt sejtszinten Kryonnal? Azért mert te is egy vagy a lemúriaiak közül, egy öreg lélek az új energiában.

K:07HA


2012. -2112 + 44.000 ÉV AZ ÚJ FÖLDÖN

De most, néhányan közületek az eredeti lemúriai energiával vannak körülvéve, 50.000 év óta először. A DNS megfelelő részei aktiválódnak.

Most emlékezz vissza arra, amire már többször utaltunk az elmúlt években: a bolygó lakosságának kevesebb, mint fél százaléka, ha felébred, rezgésszint-változást tud előidézni az egész bolygó számára.

Újfajta rezgéssel fogtok belépni 2012-be. Kevesebb, mint fél százaléknak kell felébredni a 7 millióból. Ez nem is olyan sok. Gyakorlatilag, a 350 millió lemúriai lélek 10 %-áról van szó, ami elég ésszerűnek hangzik.

 

Hol tartotok jelenleg ebben a rejtélyes játszmában? Meddig fog fennmaradni a civilizáció? Elmondom: a válasz a jövőtökben rejlik, és ti fogjátok eldönteni. A ti irányításotok alatt áll, ezért addig fog tartani, ameddig akarjátok. De felfedem azt is, milyen hosszúra tervezték a próbát. Sokan nevetni fogtok. Van néhány ismert szám, amely bekerült a kultúrátokba és amit mindenki ismer. És elég gyakran, jelentőségük igazsággal párosul. Ezek közül az egyik szám, amely gyakran megjelenik, a 144.000. Intuitív módon mindannyian tisztában vagytok vele. A 144.000 a próba idejét jelenti években mérve.

 

Most a 100.000-ik évnél tartotok (a plejádiak megjelenésétől számítva). Láthatod, hogy sok idő áll rendelkezésre, ha nem pusztítjátok el magatokat, és ezt a lemúriaiak befolyásolni tudják, és meg is tették. Egy olyan időszak következik, amely a növekedésetekhez megfelelő közeget teremt. A maják előre látták ezt. Gaia energiája 2012-ben kezd majd változni. Egy újabb ciklus következik, amely több mint 1.000 évig tart majd, és amelyik nagyobb összhangban lesz spirituális fejlődésetekkel, mint azok az energiák, amelyekbe beleszülettetek.

 

Elhangzik a kérdés: “Mikor fogunk találkozni a testvéreiddel? Mikor térnek vissza a plejádiak a bolygóra?” Nem hiszem, hogy ez olyan nagy titok lenne számotokra. Rendszeresen látogatnak benneteket. Néhányan látják is őket, mások nem. Nincs itt semmilyen rosszindulatú terv, drága barátom. Amikor figyelnek titeket és a fejlődéseteket, a szeretet vezérli őket. Ha megéritek a 144.000-ik évet, a teszt végén ti is pontosan olyanok lesztek, mint ők – egy megvilágosodott bolygón éltek majd, a Nagy Központi Nap tulajdonságaival.

És most elmondok olyasvalamit is, amit sokan nem szívesen fognak hallani. Ha te egy vagy a lemúriaiak közül, ott leszel! Ennyi életed van még hátra. Mindez amiatt, mert nagyon szereted a Földet. Mindannyian visszatértek. Ez a munkátok, és alig várjátok minden egyes alkalommal, hogy megtörténjen. A fáradtság emberi érzet. A fátyol túlsó oldalán nem létezik ilyen, csak odaadás van. Ez az egész próba a részvétről/odaadásról szól. 1987 elhozta nektek a Harmonikus Konvergenciát, 2002 a mágnesháló befejezését és a kristály-tudatosság kezdetét, 2004 a cunamit és a Vénusz-tranzitot. 2012-ben egy újabb Vénusz-tranzit vár benneteket. Ezen események által érkezett a földre a női könyörületesség energiája, hogy lassan magatokévá tehessétek, hogy a következő energiába kiegyensúlyozottan átjuthassatok. Ez harmóniát hoz a bolygóra, mely évezredek óta kiegyensúlyozatlan volt.

“Kryon, hol tartunk most, hogy haladunk?” Ha nem lennél a megfelelő helyen a megfelelő időben, nem hallgatnád most ezt az üzenetet. Eljön majd az az idő, amikor visszatekintetek a történelemnek erre a részére és a megvilágosodás sötét korszakaként fogtok rá hivatkozni. És néhányan tisztában vagytok ezzel. Ez az az időszak, amikor a spirituális megértés ajtaja megnyílik, hogy a fény beáramolhasson. A következő kifejezéssel illetném az elkövetkező időket (amit valószínűleg nehéz pontosan lefordítani idegen nyelvekre), ez pedig az “egymásnak ellentmondó egyistenhit korszaka”. Mindenki úgy hiszi, egy isten létezik. De nem tudnak megegyezni abban, hogy melyik. Ez az, amit legközelebb meg kell majd oldanotok, és ha visszatekintetek a történelmetek egy bizonyos részére és arra, hogyan oldották meg ezt a kérdést akkoriban, tudni fogjátok, hogyan oldjátok meg most.

(K07HA)


LEMURIA ARANYKORÁBAN

5. Dimenziós tudatosság, és

3. és 5. Dimenzió közötti szinten tartott test

 

LEMURIA, ATLANTISZ

(Az időadatokra vonatkozólag lásd még feljebb: Lemuria: 200.000, 25.000, 12.000 évvel ezelőtt)


LEMURIA, ATLANTISZ

Lemuria:

Nem süllyedt el, hanem felemelkedett a következő szintre.

Atlantisz elsüllyedésével viszont bezárult egy ajtó.

Ennek az energetikai tévútnak az volt az oka, hogy egyesek nagyon gyorsan haladtak, míg mások lemaradtak.

Többet ez nem következhet be.

(LW: 04. 05. 05.)


LEMURIA, ATLANTISZ -  CSÍRAFÉLELEM

A pusztulások következtében kialakult csírafélelem, amit a mai napig magunkkal hordunk

Félelem a megsemmisüléstől

Ez egy karmikus megnyilvánulás: a múltbéli traumatikus élmény

Ennek a legyőzése szolgálja a Világegyetem érdekét

A félelem feloldása megemeli a Föld rezgésszintjét

A karma: a dualitás része

Minél több létidőt teljesítünk, annál inkább erősebben jelentkezik

Nehezen tudunk mit kezdeni vele

A semleges gondolatminta és az új feladat vállalása közömbösítheti

(K: 2: 8)


LEMURIA  -  ATLANTISZ

LEMURIA:

Az angyali lények elkezdtek az anyagba jönni

Felvették a fizikai formát, és integrálódtak a fizikai valósággal

ATLANTISZ:

Eredeti nevén: ALT, több százezer évig tartott

Az emberi egyéniség kifejlesztésének kezdete

Egyre inkább lehetett már integrálódni a testtel

A testek viszont még különböző formájúak és nagyságúak voltak

A, Altban először közös döntés szerint szabványosítani akarták a TESTET

Precíziós fényeszközökkel lett egységesre alkotva a test

Ennek az volt a célja, hogy lecsökkentette az inkarnációs várakozást

Hátulütője az volt, hogy családokba, és vérvonalakba kódolódott ( és ezt kell most elengedni, mert innen vannak a családi fizikai problémák)

B, Alt bukása előtt pár inkarnációval (kb. i.e. 10.000 és 12.000 között, az ELME programozása következett

Azért volt  az elme programozására szükség, hogy megközelítőleg mindenkinek azonos elmekapacitása legyen, ez növelte az elme adattároló képességét

Növelte a 3. D-s érzékelést: főleg  a hallást és a látást:

Nem engedte meg másoknak a nagyon gyors haladást

Atlantisz ekkor még az életet kutatta, de a szellem és a vallás nem volt része ennek a tudatosságnak

A kutatás célja az volt, hogy felfedezzék: MI A FORRÁS, MI OKOZZA AZ ÉLETET, A LÉTEZÉST, és ezt az elmében keresték, az elme kontrollálása terén

Sokszor brutális műtétekkel, nem megfelelő eljárásokkal falakat húztak az elme köré elmekontrollal és implantátumok beültetésével, hipnotizálható lett a legtöbb Ember, majd ez a tudatosság, már mindenkire vonatkozott, korlátozott lett az Elme, ez az azonos haladási gyorsaságot szolgálta volna, ezt használták ki Atlantisz uralkodói, de egyben Atlantisz bukását is jelentette, és ez az Atlantiszi örökség kísér ma is bennünket, még ma is erős befolyással bírnak

Az elme kontrollálásával elveszettük teremtő képességünket, az emberek követők lettek, nem lettek már felfedezők, a Gnosztot, a kreatív áramlást, képességünket visszaszorították, és a mai hatalmak félnek, hogy visszahozzuk ezt a képességet

(T: 06NYK)


LEMURIA  -  ATLANTISZ -  ELŐTTI TEST

A fizikai test inkább a mai állati formákra hasonlított, később évezredek során finomodott a mai formára (ez érinti Lemuria egyes korszakait is)

Atlantiszban a már mai értelemben vett emberi formára hasonlított a test

(J.)


LEMURIA - ATLANTISZ ÉS - FELEMELKEDÉS

Újrakapcsolódás Lemuriával és Atlantisszal

Lemuria: A Szív szintjén a Magasabb Én-ben megy végbe

Atlantisz: Új felfedezések, technológiai újdonságok szintjén megy végbe

Atlantisz minden kincse visszatér az Új energiában, de sokkal felemelkedettebb lesz.

Lemuria: A SZÍVBŐL VALÓ ÉLET, TISZTASZÍVŰ TEREMTÉS

Atlantisz: A CSELEKVŐ TUDATOSSÁG

MINDKETTŐ EGYENSÚLYA AZ IDEÁLIS

AMIKOR AZ ELME A SZÍV SZOLGÁLATÁBAN ÁLL

A CSELEKVÉS A LÉTEZÉS EGY EDÉNYÉVÉ (MEGTESTESÜL)VÁLIK

 

LEMURIA- ATLANTISZ-ISTEN

Isten, az ember teremtménye. Isten, mentális. Isten, amint St. Germain mondotta - soha nem merészeltem volna kimondani ezt! – de Isten, semmi más, csak az akcióban lévő szexuális energia virusa!
Isten... Isten fogalma, viszonylag új. Nem létezett Lemúria, sem Atlantisz korában. Őt, az ember gyártotta, hogy megmagyarázhassa - a megmagyarázhatatlant. Ezt téve, Isten fogalma átvette a férfiak és nők minden jellemzőjét és tulajdonságát. Így hát van nektek egy távolságtartó, nagy távolságban lévő Istenetek, egy haragos és ítélkező Isten; egy Isten, aki nem hallgatja meg imáitokat; egy Isten, aki inkább egy kontroll mechanizmus mintsem partner.

T-KT:8:11K

 

 

LEMURIA ÉS ATLANTISZ  -  KRYON 2. KORREKCIÓJA

A Kryon  háló korrekciója jelentette a civilizáció végét

Ezek az emberek járatosak voltak a megvilágosodott szellem által elérhető tudományokban

ATLANTIDÁK

Magas rezgésszintű párbeszédet folytattak a Felsőbb-énjükkel, lelkük entitásával, de nem voltak tisztában a jelentőségével.

Akkor még nem volt olyan vastag a fátyol

De a legtöbb ember gépiesen válaszolt az ismeretekre

A Kryoni korrekció a szellemi felvilágosodást és zavarodottságot jellemezte

Néhol gyenge, néhol erős dualitástudat alakult ki

Rabszolgatartás és magas spirituális tudat egymás mellett

Indokolatlanul hosszú életet éltek

Főként a vezetők 5,6x hosszabb életet, mint a rabszolgák

Az elit nem osztotta meg a tudást

A további súlyos karma megelőzése céljából

A korrekció hatása lerombolta ezeket a civilizációkat

Jégkorszak, majd új egyensúly következett be

Az új mágneses háló még erősebbé vált

(K: 2: 7)

 

LEMURIA- ATLANTISZ- LÉTREJÖTTE

az EGY, a Nagy Anya, Mu… a Földben megtestesülő Istennő emlékének hatalmas ajándéka.

Az eredeti Elohim angyali családot annyira elbűvölték ennek a világnak a lehetőségei, potenciáljai, hogy sok más angyalcsaládot is behívtak e csodálatos világon való együttes munkálkodásra.
És így kezdetben egyetlen nagyméretű kontinens volt, amelyet „Mu”-nak, vagy „anyának” neveztek. És azok a lények, melyek kezdetben a bolygó óceánjában éltek, az Ősök, vagy Elődök, abba a családba tartoztak, amelyet ti cetféléknek neveztek, és akik a mai napig az óceánok lakói.

Ezek közé tartozott a két nagy civilizáció, Lemúria – mely az eredeti anya, Mu mintáját őrizte – és Atlantisz megteremtése is. Atlantisz egy rendkívül energikus és aktív hely volt, ahol rengeteg felfedezésre és megtapasztalásra nyílt lehetőség, és nagyon aktív volt a spirituális élet. És ez jól volt így.
Lemúrián pedig, amely a régi anya eredeti mintázatát élte, az élet női jellegű, gyengéd és szerető volt. És ez szintén jól volt így.
Úgy is mondhatnátok, hogy Atlantiszban nyilvánult meg a maszkulin, Lemúriában pedig a feminin energia.
És ez jól volt így.
Azonban, ahogy az emberi létezés fejlődött, együttműködésben az óceánok cetjeivel és az égi intelligenciákkal,
döntés született arról, hogy az Elohim teremtők maguk is megtestesülnek az emberi és a cetfajokban a megújulás és újjászületés időszakában, megteremve azokat a szükséges energiahálókat és rendszereket, melyek majd megújítják a bolygót. Ez hatalmas kihívás volt, mely nagy izgalmat keltett, mivel ez volt az első idő, hogy ezzel megpróbálkoztak, és nem tudták, mit várhatnak a folyamattól.
És úgy történt, hogy még nem voltak erre megfelelően felkészülve. Nem volt a lelkükben és a szívükben elegendő erő, és a döntő pillanatban a szándékuk megbicsaklott, az új háló összeomlott és szétszakadt. És ennek fatális hatása volt az anyagi bolyóra. A Föld mágneses pólusai vadul összevissza vándoroltak, maga a Föld is megrázkódott, kontinensei szétszakadtak, és hirtelen elmozdultak.
Így hát a modern világ ebből a traumából született meg. Atlantisz hatalmas földrésze eltűnt a hó és jég alatt, és az Antarktisz déli földjeivé vált.

A lemúr kontinens, melyet a modern tudományban Gondwanaként ismerünk, darabokra szakadt, így keletkezett India, Ausztrália, Dél-Amerika, a Csendes óceán egyes szigetei, beleértve Hawaii-t is.
Majd, miután a Föld visszatért a „normális állapotába”, a kollektív pszichében az elkülönülés, a szétválás témáját érintő hatalmas trauma rögzült, amelynek erőteljes gyógyításra volt szüksége. Ezért a bolygó bölcs és ősi őrzői úgy döntöttek, hogy az idő egy teljes ciklusát arra fordítják, hogy a bolygó lakói meggyógyulhassanak ebből a traumából a feltétlen szeretet gyógyító áldásának megtapasztalása segítségével.
Mivel a trauma óriási volt, azt csak az idő volt képes meggyógyítani. Évezredekre, a Fénynek és a Szeretetnek sok-sok tanítójára volt szükség, hogy a Föld kollektív tudatossága eljuthasson egy olyan pontra, amikor ismét megpróbálja elfogadni a minden dolgot átható végtelen szeretetet.
Így majd létrejön az Új Föld, mely az új földhálózat alapjain, az Elohim teremtők eredeti tervének megfelelően, az energiáját hordozó emberangyalok és a cetfélék segítségével lesz újra megteremtve, átalakítva.
És így… EZ MEGTÖRTÉNT!
Most már csak rá kell ébrednetek, és el kell kezdenetek érezni az új földhálóból érkező hatalmat és szeretetet.

(SCH:07:02)

 

 

 

LEMURIA  -  ATLANTISZ -  A PUSZTULÁSUK UTÁN

Időjárás  -  ellenségeskedés  -   földönkívüliek jelentkeztek, mint probléma

A megmaradt emberiség egy része továbbra is ellenségeskedett egymással

Míg egyeseket földönkívüli csoportok uralmuk alá kényszeríttettek azok közül , akik az életükért küszködtek

De a lealacsonyodásnak nemcsak a Földönkívüliek voltak az okozói

(Adama)

 

LEMURIA  -  ATLANTISZ -  TÖRTÉNETE  -  BAHAMA – HAMAS - AZURA TAMU

Atlantisz: Civilizációja, Lemuriából származik

Lemuria lakóinak jelentős száma, a mai Honshu és Japán között élt 2 lemuriai csoportban

Az egyik: kedvesek és szelídek voltak, de energiáikat nehezen tudták megtartani a fizikai testben, ezért gyengék és aránytalanok voltak, félig készek, félig emberek, félig állatok, sokat betegeskedtek

A másik csoport: a testhez jobban illeszkedtek, különböző fizikai formákat alkottak, agresszívek és utazók voltak, a királyság növelését akarták Lemurián kívül

Elhagyták Lemuriát és az új területüket Alt (a.m.: élet, élni, tapasztalni belülről) –ra változtatták

Lemuriaiak nagy része ekkor elhagyta a fizikai szférát, mert nem tudta megtartani a teste

Ma ezek energia- hatásai az Ázsia zónában folytatódnak:  a Buddhista hatások gyökerei Lemuriaiak

ALT csoport

4 központot hoztak létre:

1. Mexikó északi partja

2. Mexikó- City

3. USA-Atlanta

4. Bahamák – Freeport- sziget közelében

technológiájuk, kultúrájuk: a Napenergiát használták, a Föld mágneses energiáit használták

Együtt éltek a természettel: kémia szerek nélküli növénytermesztés

A távoli vidékekkel elektromágneses kapcsolatban voltak (nem vezetékes információk)

Elektromágneses energiával utaztak (amíg egy mai ember 1 mérföldet tesz meg, addig ők ennyi idő alatt 5200 mérföldet tudtak megtenni)

Nyelvük: éneklő típusú nyelv volt, A családok együtt éltek

 

Alt utolsó korszakában ezek is 2 csoportra váltak szét

A családi alapú csoportok maradtak

A másik csoport elhagyta a családi kommunákat: (Hamas csoport)

Más dimenziókba hatoltak be

Különleges gyógyítóerővel rendelkeztek

Az élet meghosszabbítását tudták alkalmazni

Test nélküli utazásokat tettek

Ma a Bahamákon él ez a csoport és Hamas a nevük

A Hamas csoport is kettévált:

a másik Hamas csoport:

A mai Kuba, az akkori TIEN területén telepedett meg

Dimenzióutazásokat tettek

Kristály és elektromágneses energiával dolgoztak

Megtapasztalták a láthatatlanná válást

Tien templomaiban 150-300 évvel meg tudták hosszabbítani az életet

Addig, míg a Mexikó városi csoport vezetője magához nem ragadta a hatalmat

Azura Tamu diktatúrája az első földi háborúkat és elnyomatást hozta magával

De Tien templomait nem sikerült teljes mértékben megszállnia, mert azok más dimenzióban voltak

A.T. örökké élni és uralkodni akart, de saját diktatúrája okozta a végzetét, és 550 év után el kellett távozni

 

Atl és Tamu energiáiból sok itt maradt a Földön

II. világháborúban és utána Tamu vissza akart térni a Földre

De volt egy csoport Fidel Castro vezetésével, akik megvédték Tien templomait, így nem tudott reinkernálódni

Ezeket az energiákat tisztítják és engedik el a mai Fénymunkások

A mai HAMAS terrorcsoport a Bahamai Hamasból származik, a régi gyűlölet, bosszú és terror energiáit viszik tovább

(T: 04. 05. 14-16.)


LEMURIA - BELSŐ FÖLD CIVILIZÁCIÓJA

A fennmaradt világméretű földalatti Lemuriai társadalom, akik a mai napig különleges barlangvilágokban élnek szerte a bolygónkon. Ez a galaktikus emberekből álló civilizáció, a tömeges földreszállásokat követően újraegyesül majd a jelenlegi földfelszíni civilizációval, és a Föld minden emberi lakója vissza fog térni teljes tudatossághoz.

FM-Kif


LEMURIA -  ELEMENTÁLOK

Az Elementálok egy család volt Lemuriában, akik a bolygó növényeinek, ásványainak, állatainak gondjait viselték

A 3. Dimenziós ember már nem volt képes látni őket, és elüldözték őket

A Föld alá menekültek, visszahúzódtak a Földbe, így itt kevesen maradtak

A TERMÉSZET VILÁGÁNAK KIJELÖLT ŐRZŐI

Az emberekkel együtt fognak dolgozni a Földön

Hogy megteremtsék a Földi Paradicsomot

(SCH: 05. 04. 11.)

 

LEMURIA -  ESPAVO

Az üdvözlés szava az ősi Lemuriában (MU-ban)

Mind találkozáskor, mind elköszönésnél használták

Szó szerinti fordításban: : "Köszönöm, hogy magadhoz ragadtad a hatalmadat"

A Group-csoport arra ösztönöz bennünket, hogy használjuk

(LW)

 

LEMURIA  -  HAWAII  -  SZÍV ÉS A SZELLEM EGYSÉGE

A Lemuriai civilizáció és kultúra meghatározó energiája volt

A Lemuriai rezgés Természetes Otthona: Hawaii, amely az ősi Lemuriából maradt meg.

Hawai egy nagy spirituális központtá válik

(SCH: 04. 12.)


LEMURIAI -  ÍRÁS

Képekből állt

Ebből alakult ki az Ázsia-Indus és a Sumér kultúra írása

(K: 10: 8)


LEMURIAI -  KISÉRLET

Sokan, mint Lemuriaiak kezdtük el, olyan nagyon rég  a földi kísérletet segíteni

Kiegyensúlyozni a Föld erővonalait, a bolygói kísérlet befejezéséig (2012.), hogy ezt az energiát továbbgörgessük a bolygón

(K. 6: 9)


LEMURIA LÉTREJÖTTE-ATLANTISZ

az EGY, a Nagy Anya, Mu… a Földben megtestesülő Istennő emlékének hatalmas ajándéka.

Az eredeti Elohim angyali családot annyira elbűvölték ennek a világnak a lehetőségei, potenciáljai, hogy sok más angyalcsaládot is behívtak e csodálatos világon való együttes munkálkodásra.
És így kezdetben egyetlen nagyméretű kontinens volt, amelyet „Mu”-nak, vagy „anyának” neveztek. És azok a lények, melyek kezdetben a bolygó óceánjában éltek, az Ősök, vagy Elődök, abba a családba tartoztak, amelyet ti cetféléknek neveztek, és akik a mai napig az óceánok lakói.

Ezek közé tartozott a két nagy civilizáció, Lemúria – mely az eredeti anya, Mu mintáját őrizte – és Atlantisz megteremtése is. Atlantisz egy rendkívül energikus és aktív hely volt, ahol rengeteg felfedezésre és megtapasztalásra nyílt lehetőség, és nagyon aktív volt a spirituális élet. És ez jól volt így.
Lemúrián pedig, amely a régi anya eredeti mintázatát élte, az élet női jellegű, gyengéd és szerető volt. És ez szintén jól volt így.
Úgy is mondhatnátok, hogy Atlantiszban nyilvánult meg a maszkulin, Lemúriában pedig a feminin energia. És ez jól volt így.
Azonban, ahogy az emberi létezés fejlődött, együttműködésben az óceánok ceteivel és az égi intelligenciákkal, döntés született arról, hogy az Elohim teremtők maguk is megtestesülnek az emberi és a cetfajokban a megújulás és újjászületés időszakában, megteretmve azokat a szükséges energiahálókat és renszereket, melyek majd megújítják a bolygót. Ez hatalmas kihívás volt, mely nagy izgalmat keltett, mivel ez volt az első idő, hogy ezzel megpróbálkoztak, és nem tudták, mit várhatnak a folyamattól.
És úgy történt, hogy még nem voltak erre megfelelően felkészülve. Nem volt a lelkükben és a szívükben elegendő erő, és a döntő pillanatban a szándékuk megbicsaklott, az új háló összeomlott és szétszakadt. És ennek fatális hatása volt az anyagi bolyóra. A Föld mágneses pólusai vadul összevissza vándoroltak, maga a Föld is megrázkódott, kontinensei szétszakadtak, és hirtelen elmozdultak.
Így hát a modern világ ebből a traumából született meg. Atlantisz hatalmas földrésze eltűnt a hó és jég alatt, és az Antarktisz déli földjeivé vált. A lemúr kontinens, melyet a modern tudományban Gondwanaként ismerünk, darabokra szakadt, így keletkezett India, Ausztrália, Dél-Amerika, a Csendes óceán egyes szigetei, beleértve Hawaii-t is.
Majd, miután a Föld visszatért a „normális állapotába”, a kollektív pszichében az elkülönülés, a szétválás témáját érintő hatalmas trauma rögzült, amelynek erőteljes gyógyításra volt szüksége. Ezért a bolygó bölcs és ősi őrzői úgy döntöttek, hogy az idő egy teljes ciklusát arra fordítják, hogy a bolygó lakói meggyógyulhassanak ebből a traumából a feltétlen szeretet gyógyító áldásának megtapasztalása segítségével.
Mivel a trauma óriási volt, azt csak az idő volt képes meggyógyítani. Évezredekre, a Fénynek és a Szeretetnek sok-sok tanítójára volt szükség, hogy a Föld kollektív tudatossága eljuthasson egy olyan pontra, amikor ismét megpróbálja elfogadni a minden dolgot átható végtelen szeretetet.
Így majd létrejön az Új Föld, mely az új földhálózat alapjain, az Elohim teremtők eredeti tervének megfelelően, az energiáját hordozó emberangyalok és a cetfélék segítségével lesz újra megteremtve, átalakítva.
És így… EZ MEGTÖRTÉNT!
Most már csak rá kell ébrednetek, és el kell kezdenetek érezni az új földhálóból érkező hatalmat és szeretetet.

(SCH:07:02)


LEMURIA MÁGIÁJA

A Mu időszak mágiája

Létezik egy mágikus időszak, amit e bolygón töltöttetek. Létezik egy mágikus időszak, amikor össze voltatok kapcsolva hatalmatokkal. A Mu időszak visszatért. Meglep titeket? Ti mindannyian ott voltatok. Egyesek közületek több mint egyszer voltatok ott.  A Mu időszaka mágikus időszak volt, amikor mindannyian tudatában voltatok hatalmatoknak. Mivel maximális hatalma annak, akik ti valójában vagytok, elnyerhető abban az időben, amikor ti biológiai állapotban vagytok.  A körülöttetek lévő infrastruktúrák, elkezdenek megváltozni. Ti ezt most látjátok kibontakozni. Ti egy egység vagytok és nem vagytok egymástól elválasztva. Amikor egy személy segítségért kiált, most mindenki meg fogja hallani.  Sokan adták életüket, hogy segítség e pont illusztrálását. A kormányok megváltoznak. Úgy mondják, hogy ha így fenntartjátok magatokat és továbbra is egyeztetitek a mágikust a világival, a Mu időszak ama napjai, vissza fognak térni. Lemúria nem egy mítosz és ti ott voltatok. És ti vissza fogtok emlékezni, ha felteszitek a kérdést. Létezett egy időszak, amikor saját hatalmatoknak tökéletesen tudatában voltatok. Ez ismét meg fog történni, amikor elkezditek majd az öt napjait. Igen, ez a válasz a kérdésetekre, ugye? Mivel, ti most összegzitek a hármat az öttel, különösnek tűnhet számotokra az, hogy három darab ötös jelenik meg a mezőtökben? Lemúria ideje visszatér. Mu ideje Hazajött. Ti teremtettétek meg ezt.

Mu időszakának visszatérése

Azért mondjuk el ezeket most, mivel ti úton vagytok ahhoz, hogy ismét eléritek ezt a stádiumot, ahh – de most teljesen különböző módon közelítitek meg ezt. Mivel egy fejlett spirituális mezőből jöttök, ahol saját hatalmatokat tudatosítottátok.

555 – Mu egy víziója

Amikor látjátok az ötösöket, visszaemlékeztek Lemúriára. Visszaemlékeztek arra akik voltatok és még ha nehézségeitek is vannak, tartsátok fenn az egész megismerés vibrációját mert a tiétek. Ez egy visszatérő jelzés. Csináljatok helyet neki életetekben. Csináljatok helyet, a hatalmukat uraló embereknek, hogy veletek együtt lépkedjenek.  Csináljatok helyet hatalmatok átvételének, mert ez a dolgotok. A három ötös, egy mágikus számot képez és most gyakran be fog mezőtökbe lépni. Lemúria ismét a Földre jön. Az 555 jelzi biológiai állapototoknak azt, hogy készülődjön. Ti teremtitek ezeket az időket. Isten hozott Otthon.

Sok dolgot meg fogtok érteni a számokról, amint elétek fognak jönni. Most bizonyos módon a negyedik dimenzióban vagytok. Annak ténye, hogy éreztetitek jelenléteteket az ötödik dimenzióban, behozza mezőtökbe az 555 jelzéseket. Az ötödik dimenzió nem rendelkezik az idő eltolódás nyújtotta védelemmel. Ezért mindenkinek uralnia kell gondolatait mielőtt biztonságosan belépne az ötödik dimenzióba. Ez most az Önuralom időszaka. Kezdjétek gondolataitokkal és hiteitekkel. Most ezt kérdezitek magatoktól: „Mi történik? Elveszettnek érzem magam. Úgy érzem elváltam vezetőimtől.”  Kérünk, emlékezzetek vissza Ana történetére és ekkor a Szellem Madara benned, integrálódik. Egyé váltok az egésszel, és amint elkezditek integrálni az ötödik dimenziót, elkezdődik a mágia. Először meg kell szabadulnotok a harmadik dimenzióhoz csatoló kötődéseitektől. Megkérünk, ne erőltessétek túlzottan magatokat. Ne keressétek milyen dolgoktól, kell megszabadulnotok, egyszerűen álljatok készen arra, hogy elengedjétek azt, amit szívetek diktál. Álljatok készen arra, hogy elengedjétek azt, ami egy helyben tart titeket, miközben erősen magatokhoz ölelitek Lemúria igazságait. Mu bolygója visszatér. Mu Földje Haza tér. Mi azt mondjuk nektek, hogy ez egy mágikus időszak. Ti tettétek ilyenné. Nagyszerűen boldogultok. Figyeljétek a számokat és amikor meglátjátok őket, suttogjátok el a mágikus szót: Köszönöm.

(Lw:2000.10)

 

 

LEMURIAI MENNYORSZÁG FREKVENCIÁJA

12:12 CSILLAGKAPU MEGNYÍLÁSA  2004. 12. 12.

A Lemuriai mennyország frekvenciája újra visszakerül a Föld frekvencia-tartományába

A Bolygó emberisége befejezte a dualitás és sötétség atlantiszi integrációját

Készen állunk arra, hogy visszatérjünk a SZÍV ÉS A SZELLEM EGYSÉGÉBE

Ez volt a Lemuriai civilizáció és kultúra meghatározó energiája

(SCH: 04. 12.)

 

 

 

 

LEMURIA -  MU KOLÓNIÁK

Mato-Grosso, Mayák, Inkák

MU ÖRÖKSÉGE  -  BRAZILIA  -  MAYA TRADÍCIÓ

Mu megmenekült lakóinak jelentős többsége a brazíliai dzsungelben telepedett le.

(Lásd: Mato Grosso civilizáció)

A másik civilizáció a MAYA KOLÓNIA:

MU: tenger

MAYA= MAY-YAR: tengerből származó kolónia

Majd Atlantiszi telepesekkel működött együtt

(Innen a magyarság kettőssége?)

MU KOLÓNIÁK

1952-ben P. H. Fawcett tábornak a brazíliai őserdőben Mato-Grosso tartományban, régi városok maradványait találja meg, melyek a Mu által létrehozott kolóniák nyomait tartalmazta. Ezek körülbelül 12 000 évvel ezelőtt keletkezhettek.

Merk, a vénuszi fényküldött és a Mu történészasszonya a Nap Hölgye is ide inkarnálódott

MU KOLÓNIA  -  INKÁK
Mu anyaországának egy kolóniája volt.

Fejlett civilizáció

Az Inkák már készen kapták a városokat és az utakat

(Oroszlán)


LEMURIA  -  MU  -  MERK  -  MARK

Fény entitás, tanító,a Hesperusról (Vénusz) érkezett megvilágosodott Fényküldött,

aki Mu civilizációjának, a Nap Hölgyének átadja a magasabbrendű tudást.

Ezek a telonium lemezekre rótt írások kerülhetnek nemsokára elő.

Két világ között közvetített, és Egyiptomban is jelen volt.

Segített Mu lakosságának kimenekítésében

(Oroszlán)


LEMURIA  -  MU  -  TELOS  -  AMERIKA (USA) DÉLKELETI RÉSZE

Teljesen érintetlenek még a Telos vidékén hagyott telonium táblák, amelyek Mu, azaz Lemuria történetét tartalmazzák. Ezek egyetemes üzenetek egy bölcsebb új világról.

(Oroszlán)

 

LEMURIA -  MU  -  VÉNUSZ

Ide lett menekítve MU lakosságának egy része

(Oroszlán)

 

LEMURIA  -  NAP HÖLGYE  -  ARIZONA  -  AMERIKA

MU történészasszonyát hívták így, aki fogadta a vénuszi- heszperuszi küldöttséget.

Ez volt az első közvetlen kozmikus kapcsolatfelvétel. Neki adta át a kozmikus tudást Merk (Mark) által vezetett vénuszi expedíció.

Telonium táblákra jegyezték fel az információkat. A leszállás helyére emlékművet állított Merk és a Nap Hölgye.

Ma Arizonában található, és fel fogjuk fedezni

Mu elsüllyedésekor, Telosban a Nap Hölgye és Mutan Mia nevű történész voltak az utolsó túlélők. Időkapszulába vonták be az értékes dokumentumokat, melyek tartalmazzák MU történetét és sorsát, tudományos titkait.

Többek között a Teleportálás, Láthatatlanság, Telepátia tudományát

(Oroszlán)


LEMURIA -  ÖRÖKSÉGÜNK - VÖRÖSFENYŐK
Van egy másik örökség is Lemuria idejéből, melyet még nem ismert fel ez a generáció. Ez a félelmetes és értékes örökség megtizedelve, szinte "jelentéktelenül" létezik a fakitermelő ipar kapzsisága és arroganciája miatt. Az U.S.A. nyugati partjának számos területén, több millió hold területet borítottak ezek az "Óriás Fák", melyek a Lemuriai idők Dévikus Intelligenciájának fizikai és kézzelfogható maradványai.
(Adama: 4)

LEMURIA -  PAN

A kontinens neve, ahol a Lemuriaiak éltek: MU volt

Az Embereké pedig: PAN

(Baird: 6: 360)


LEMURIA -  PAN FÖLDJE

Korai Lemuria idején, jó hosszú ideig csak a szeretet varázsa létezett, nem volt semmilyen elszeparáltság

Később életet adtunk az Egonknak, amely több ezer éven keresztül az elszeparáltság állapotában tartott minket

PAN volt a Lemuriai egység Földje

(Antharus  2)


LEMURIAIAK -  PAN FÖLDJE

Azok, akik a Szívből való életet keresik, inkább Lemuriához kötődnek. A tisztaszívű élet a "létezés" tudatossága.
Úgy látszik, hogy Lemuria sokkal jobban feledésbe merült, mivel Ő egy kicsivel korábban, már 1 500 évvel Atlantisz süllyedése előtt tűnt el a felszínről, és kevés olyan nyomot hagyott maga után, melyre képesek vagytok rátalálni, hacsak a szívetek szemein keresztül észre nem veszitek azokat

Mi Lemuriaiak, a szívünkből éltünk ezen a bolygón már több millió évvel ezelőtt, egészen az utolsó százezer évig, amikor a tudatosság hatalmas zuhanása történt.

Akkor azok a varázslatos életek, melyeket millió éveken átéltünk, lassacskán elhervadtak, az élet fokozatosan egyre bonyolultabbá és nagyon harmadik dimenzióssá vált.
Amikor az emberek eljöttek, hogy meglátogassák Lemuriát, azok, akik nem vibráltak együtt a mi frekvenciaszintünkkel, nem a valódi Lemuriát látták

a valódi Lemuriának, "Pan Földjének", még a mi fizikai megjelenésünk is egy teljesen másik aspektusa volt annak, amit a természet szépségének élvezete céljából megteremtettünk.

Az embereink néha megmutatkoztak a harmadik dimenzióban, amikor úgy érezték, hogy egy ideig másfajta életet kívánnak megtapasztalni, vagy élvezni egy harmadik dimenziós tevékenységet. Minden Lemuriai, ha akarná, egyszerre úgy lovagolhatná meg a dimenziókat a tudatosságával

Lemuriai Aranykor hosszú ideje alatt, mely az utolsó 4 300 000 évben volt, mindenki így élte életét és végezte fizikai felemelkedését, a sötétség, a félelem, vagy a korlátozottság legkisebb megtapasztalása nélkül. Nem volt fátyol és nem volt megváltozott ego; az ilyen torzulások teljesen ismeretlenek voltak a tudatosságuk számára.
A negyedik gyökérfaj evolúciójának közepén, minden lélek beleegyezésével, egy pár lélek elkezdett nagyon fokozatosan eltérni az Egység eredeti állapotától.

Így született meg fokozatosan a megváltozott ego a mentális testben, felülírva "Isten Elméjét". Ez végül tömegekben honosodott meg, ahogyan egyre több spirituális elváltozás történt. Eztán az emberek folyamatos prioritást adtak a megváltozott egonak, és az olyan mértéket ért el, hogy sok ember vált oly mértékben teljesen tudatlanná, ahogyan az soha sem volt lenyomatként a szív szakrális energiáiban.

(Adama: 4)

 

 

 

 

 

A LEMURIAI PARADICSOM FREKVENCIÁK BEÁRAMLÁSA-2004.12.12.

 

LEMURIA PARADICSOM (MENNYORSZÁG) FREKVENCIÁJA  -  ATLANTISZ

Az erők, energiák itt egyensúlyban állnak egymással

Mindenki összeköttetésben állt egyként

Egyenlőség és harmónia volt a bolygó lakói között

Mindenki emelkedett és tudatos állapotban élt

Az Isteni Eggyel (Isten/Istennővel) közösen társteremtett

A Teremtés Szándéka: a Szeretet, Béke, Boldogság, Bőség voltak

A Lemuriaiak tapasztalatukat vitték Atlantiszba, otthagyva Lemuriát, a létezés új vágyával

De sokan visszaéltek ezekkel, a magasabb szintű tudással

Ez okozta Atlantisz és Lemuria pusztulását is

A pusztulás elől: Dél-Amerikába, Afrikába, és Európába menekültek

Sok régi eszközt (Piramis) hoztak át, de sok régi technológiát elfelejtettek

ISTENNŐI ENERGIÁKHOZ VALÓ VISSZATÉRÉS

Az Átalakulási folyamat legsúlyosabb kérdése volt

Női energiák léptek be az emberek és a Föld testébe

EGYENSÚLYT HOZOTT A FÉRFI ÉS A NŐI ENERGIA KÖZÖTT

Sok évszázadon keresztül a társadalmak meggyengítették a női energiát

Nem volt egyenlőségen alapuló egyensúly

(SCH: 05.)

 

LEMURIAI PARADICSOM FREKVENCIÁJA -  2004. 12. 21/22.-

A MENNYORSZÁG ÚJJÁSZÜLETÉSE A FÖLDÖN

A Lemuriai Paradicsom frekvenciáinak áldása érkezik a Földre

ÁLDÁS és CSODA a bolygó számára. a Mennyország újjászületése a Földön

(SCH: 04: 12)

 

LEMURIAI -  REZGÉS

A SZÍV ÉS A SZELLEM EGYSÉGE

Természetes otthona: HAWAII

 

LEMURIAI -  SZÁRMAZÁS -  TELOS

A kaliforniai Shasta- hegy belsejében található interdimenzionális város

Itt élnek a lemuriai származású fénylények, más idővonalban

Küldetésük: az új földi bolygótudatosság, a földi emberek segítése

Ébredésben lévő dimenzió

Főpapjuk: Adama

(F: A lemuriai kapcsolat. (mandala – veda.hu)

M:Telosi Adamáról még két közvetítés a Shaumbra honlapon)


LEMURIA -  SZEXUALTÁS  -  SZAPORODÁS  -  ATLANTISZ

Lemuria korai időszakában, és még az atlantiszi időkben is, a szex és a szaporodás két különböző dolog voltkülönböző nyílások. Tehát, nem kellett aggódnotok, hogy teherbe estek a gyönyör miatt. Az összes programozás és az összes küzdelmen, melyen az emberiség keresztülhaladt, ez a két dolog egyetlen szervvé kapcsolódott össze.

És ezek a test végbélnyílásához közel helyezkedtek el. Ott voltak együtt ugyanazon a területen. Eltüntetitek a pazarlásokat a testetek ugyanazon részéről, hogy megpróbáltok szaporodni és élvezetet szerezni. Drága barátaim, itt az ideje, hogy mindezek megváltozzanak.

Volt idő, mikor egy óriási orgazmusban tudtátok élvezni a fizikai, érzelmi és a spirituális örömöket együtt, egy gyönyörű, csodálatos egymással való megosztásban, vagy önmagatok által. Ez annyira eltorzult!

(T: 5: 3K)


LEMURIAI -  TÖRZSEK  -  ÁRJÁK

6 000 évvel ezelőtt jelent meg az Árjáknak nevezett intelligens faj Indiában, akik tulajdonképpen Lemuriai törzsek voltak.

(Drunvalo)

 

LEMURIAI  -  VIBRÁCIÓ

AZ ISTENI SZERETET EGY HELYRŐL VALÓ MEGTEREMTÉSE ÉS MEGÉLÉSE


LEMURIAIAK

 

Gyermekszerű lények voltak

Fejlettek, de egyszerűek

Képesek voltak egyensúlyban tartani az erőt

Fejlesztették az emberiséget

Megemelték a kollektív vibrációt

Lehetővé tették a dimenziók közötti átjárást

Többen közülük ellenezték a haladást, félelmeik miatt

A felemelkedést nem vállaló emberek miatt történt meg tragédiájuk

Az elkülönültségük pusztítóan hatott

Így egy hatalmas energia-eltolódás következett be, amit az Elkülönültség okozott

(LW: 06: 04)


LEMURIAK

A Föld kezdete óta itt vannak

K.11:4


LEMURIAIAK

Mindannyian nagyon gazdag akasha bevésésekkel rendelkeztek. Lemúriaiak vannak a teremben. A misztérium iskolákból jövők vannak a teremben. Sámánok vannak a teremben! A teremben mély gyógyítási technikák vannak, itt vannak azok akik meggyógyultak és akik meg akarnak gyógyulni. Tudjátok meg, kedves emberi Lények, hogy szabad akaratotokból ültetek le ebben a templomban. Képesek vagytok másképp elmenni innen, mint ahogyan ide jöttetek, mindannyian, függetlenül attól, hol tartotok utatokon.

(K:070707)


LEMURIAIAK -  PLEJÁDOK

A Plejádok: szőkék és kékszeműek voltak

Lemuriaiak: olyanok, mint a mai polinézek, színes bőrűek

A váltás után, amikor elkészült a Föld (2012 !), a Plejádok eljönnek és kiderül, hogy ugyanolyan humanoidok, úgy néznek ki, mint mi

(K: 06 SH)


LEMURIAIAK-PLEJÁDOK

Lemuriaiak: a bolygó alapfaja.

Jelen voltak, amikor a Plejádok átadták az emberiségnek a magbiológiát, amely egy extra dimenziót tartalmaz

K: 11:15

LEMURIAIAK VAGYUNK

LEMURIAIAK VAGYUNK

Lemuriaiak Vagyunk

MI ALKOTTUK AZT A SZŰK MAGOT, AKIK MEGVÁLTOZTATTÁK A BOLYGÓT

Mi Isten szeretetét képviseljük és ez az esszencia bennünk rejlik

Soha nem történt meg azelőtt, hogy ilyen kevesen, ilyen sokat tettünk volna a bolygóért

A Lemuriaiak lépnek elsőként a felemelkedés következő szintjére

Szerzetesek, sámánok, apácák voltak egykoron, akiket megöltek, és mégis mindig újra kezdtük

ELJÖTT A MI IDŐNK

(K: 10: 8)

 

LEMURIAIAK VAGYUNK

A Fénymunkásokra, tágabb értelemben minden a ma spirituálisan ébredő emberre utal több közvetítő csatorna (Kryon, Tóbiás…)

 

Ez a LEMURIAI ATTITŰD

A Csillagmaggal, Isteni résszel, esszenciával, tudatossággal rendelkező, szabad akaratát a változásban és változtatásban használó entitás, aki átalakítja a saját valóságát és ezzel a teljes fizikai Világegyetemet, amely történés még soha nem teremtődött meg, megváltoztatva magát a MINDEN, AMI VAN-t is

 

 

LEMURIAK VAGYUNK

ÉS A FEJLŐDÉSÜNK KIEGÉSZÍTHETŐ EZZEL AZ INTERDIMENZIONÁLIS NÉZŐPONTTAL

FÉLELMET NEM ISMERŐ HARCOS, FÉNYKÜLDÖTTEK

K:11:3

 

 

 

LENYOMATAINK

Születési spirituális újlenyomatok

Sejtszinten jelennek meg

A DNS-sel állnak kölcsönhatásban

Nem lehet megváltoztatni őket

Csak spirituális befolyásolásuk lehetséges

Vagy semlegesíteni kell őket

Magában foglalja:

Az asztrológiai jellegzetességeket (mágneses egyensúlyt)

Karmikus életfeladatokat, feladatokat

Csillagkarmát

Auraszínt

Tükrözi:

Személyiségünk jellemvonásait

Egonkat

Testtípust

Érzelmi beállítottságunkat

Ellenálló képességünket

(K: 1: 6)

 

LEPYDON  -  SZATURNUSZ

A Szaturnusz spirituális neve

 

 

 

 

LÉT

 

 

LÉT

Minden lét újabbakat nemz, új valóságot

(R: 1: 12)

 

LÉT-FIZIKAI LÉT-LÉLEK

Az egyik út, amelyet a lélek kiválasztott, hogy saját aktualitását megtapasztalja

SK1:112

 

LÉTEZÉS

Eszköz, hogy az egész megismerje magát

SM:118

 

LÉTEZÉS HÁLÓJA

a létezésben minden hozzákapcsolódik egy korlátlan interaktív hálóhoz, amit mi a létezés hálójának nevezünk. Az összes esemény, kicsik és nagyok, letárolódik az intelligens energia e hálózatában, melynek sok egyéb sajátossága mellett, korlátlan memóriakapacitása van. Az internetetek a létezés e hálózatának szimbolikus modellje – kísérlet az anyagi világban arra, hogy utánozza és lemásolja annak határtalan energiáját. Akárhogy is legyen, ez a hálózat mindig jelen van, szerverdíjak nélkül, az induló ráfordítás pedig azt követeli, hogy urald elmédet, megismerd magadat abból a célból, hogy on-line-ba kerülhess. Sok világ civilizációjának sikerült szörfölni a létezés nagy hálózatán, létrehozva a kozmikus kapcsolatot a földi élet és a fenséges csillagok között.

BM:3

 

 

LÉTEZÉS KALANDJA

A Létezés kalandjának értelme, hogy az univerzális kozmoszban létező minden lehetőséget és formát megvalósítson:

Ez a Fény Nagy Kalandja

 

 

LÉTEZÉS VALÓDI CÉLJA -  EMBERNEK LENNI

A Kapcsolat és Szeretet megosztása fizikai formában

Az Új Föld megteremtése Szeretettel, Szenvedéllyel és Szépséggel

(SCH: 05. 06. júl./2)

 

LÉTFORMÁK -  MÁS LÉTFORMÁK AZ UNIVERZUMBAN

Vannak bizonyos létformák

De nincs olyan, amelyben az emberi létforma összetettsége meg lenne

Az idegen lények, amiről azt gondoljuk, olyan események, amelyek a teremtés első körében történtek meg

Az eredeti teremtésben, mielőtt ide érkeztünk volna

Ezeket értelmezzük emberi nyelven

Azokban a dimenziókban voltak olyan létformák, mint a mi idegen lény képzeletünk

Az Univerzumban nagyon kevés olyan létforma van, amit Mi életnek neveznénk

Nem sok minden van odakint

Erre alapul a második teremtés: életünkkel teremtjük meg

(T: 2: 2K)

LÉTIDŐ/ EZ A LÉTIDŐ

 

LÉTIDŐ

Úgy döntöttél, hogy itt leszel ebben az időszakban, amikor a gondolatok a teremtés felismert eszközévé válnak, és formába manifesztálják a valóságot, és hogy lehorgonyozzák a valóságba azt a tudást, hogy spirituális lényként felelős vagy az életedért. Ki lehet nyilvánítani: „Ott voltam, és megéltem. Megtettem; elkezdtem megtervezni az életemet saját jól-megformált szándékaim szerint.” – ami értékes eredménye bárki spirituális folyamatának.

BM.3

 

 

LÉTIDŐ

Ez a Mi Létidőnk

A polaritás távozóban van

Nem vagyunk egyedül

Elérhetjük és meghaladhatjuk a magasabb igazságokat

(LW: 01: 10)

 

EZ A LÉTIDŐ

Sokan ezt a létidőt választották utolsó tisztításuknak

(T: 3: 2)

 

LÉTIDŐ -  EZ A LÉTIDŐ

EZ A LÉTIDŐ, a mostani létezésünk

Mindent egységbe hozunk

Keresztülmegyünk a felemelkedésen

Megtörjük a karmát

Elengedjük a régi történeteket

Hagyjuk elmenni a drámákat

Amikor teljes felelősséget vállalunk önmagunkért és a teremtésünkért

Saját múltunk is mi vagyunk

Ez a Létidő a csúcspont

Ez a záróvizsga ideje

Leválás a mezőről, a Tömegtudatról

(T: 7: 8)

EZ AZ A LÉTIDŐ

Nemcsak visszafelé haladunk, hogy felfedezzük kik voltunk

Hanem valami vadonatújat magunkról

Mint Isteni Lények, mint Istenek

(T: 7: 9)

LÉTIDŐ -  EZ A LÉTIDŐ

Az Emberiség próbatétele

Ez az a Létidő, amikor a természet elemei arra törekszenek, hogy harmonikus egyensúlyban kívül és belül térjenek vissza a Földre

A Föld most tanulja meg a 3.-4. Dimenziós béklyóitól való megszabadulásának folyamatát

A teljes Isteni Énünk / Tudatosságunk elérésére van lehetőség

Most van a Földön a valaha is megtapasztalt legfontosabb létidőnk

(RN: 06: 06)


LÉTIDŐ- EZ ITT A LÉTIDŐ

Boldog lehetsz, hogy ebben a korban élsz és ITT VAGY

Arra születtünk, hogy ÖRÜLJÜNK AZ ÉLETNEK ÉS SZERESSÜNK ÉLNI

Az Életet tegyük, működőképessé

Minden cikilusunk az életbe van becsomagolva

K:11:5

 

LÉTIDŐ- EZ ITT A LÉTIDŐ

A LEGUTOLSÓ FÖLDI LÉTIDŐNKET TÖLTJÜK MOST

T:8:10

 

LÉTIDŐ- EZ A LÉTIDŐ

FÖLDI TARTÓZKODÁSUNK OKA

Nem azért vagytok itt, mert ez kötelező számotokra. Nem azért vagytok itt, mert valaki rávett erre benneteket. Azért vagytok itt, mert azt választottátok, hogy itt legyetek. És minden egyes reggel, amikor felébredtek, tegyétek fel magatoknak ezt a kérdést: „Miért vagyok ma itt?” Nem pusztán azért, hogy megint végig csinálj egy rakás mechanikus mozdulatsort. Nem csak azért, hogy megint végig csinálj egy napot. Mikor reggel felébredsz, és a lábad először éri a talajt, vegyél egy mély levegőt – „Miért vagyok itt?”

 

És akkor majd elkezded megérteni itt léted választásának valódi szépségét – annak szépségét, hogy minden egyes lépésedet megválaszthatod a nap folyamán. Nem kell, hogy becsatlakozz a tömegtudatba, a tömeg hipnózisba. Nem kell azért megtenned dolgokat, mert azt gondolod, hogy mások azt elvárják tőled. Semmit nem kell megtenned, ha nincs hozzá kedved.

 

Te választottad azt, hogy itt legyél ebben a létidőben. Azt választottad, hogy itt legyél a változásnak ebben a fontos időszakában – ami az emberiség történelmének leghatalmasabb tudat váltása – hogy itt legyél, és megtapasztald ezt, valamint, hogy sokan közületek az Új Energia Szabványai és Tanítói legyetek. Ez a te választásod, ezért ez a te teremtésed. Senki sem állíthat meg! Senki sem veheti ezt tőled el! Senki sem nehezítheti meg az életed, még a házastársad, a gyermekeid, vagy a főnököd sem!

 

Minden egyes reggel ébredéskor vegyél egy mély levegőt, és tedd fel ezt a kérdést az esszenciádból: –„Miért vagyok ma itt? –aztán meg figyelj oda és érezd a saját válaszodat. Ez bámulatos módon meg fogja változtatni annak a napnak a perspektíváját!

T:9:3

 

LÉTIDŐK KÖZÖTT

Nem térhetünk haza az Otthonba

Az Angyalok segítenek kiegyensúlyozni fizikai testnélküliségünket

A munka, amit végeztünk teljesen megváltoztatta az Otthont

Új küldetésre készülünk fel

(T: 2: 9)


LÉTIDŐ-NOW AGE

INTERDIMENZIONALITÁS

Nem létezik Idő És Távolság

AZ ÚJ ENERGIÁBAN AZ ELMÚLT ÉLETEK ÖSSZES ÉNJEI EGYÜTT VANNAK

EZ A MOST ÉLETE

ŐK MINT TE VAGY: aki tapasztalatokat és tanulást merít belülről, ebből a „kollektív bölcsességből”

K:11:15

 

LÉTEZÉS

Eszköz, hogy az EGÉSZ megismerje önmagát

(SM: 118)

 

LÉTEZÉS METAFORÁJA

Az Örök létezés Metaforája:

MAGTÓL A FÁIG

FÁTÓL A MAGIG

LÉTEZÉS -  MOST

Kör alakú MOST

Sosem volt más módja a létezésnek

(K. 6: 9)


LÉTEZÉS RENDSZERE -  MEGBOCSÁTÁS

Önbizalom

Önbecsülés

Önmagunk érdemessége

Önmagunk tisztelete

Önmagunk Szeretete

Önmagunk elfogadása

 

Amikor ezek sérülnek, vagy megsértik ezeket, akkor a fenti aspektusok, kezdenek összeomlani, és az egyén nem képes megvédeni hatásait

A MEGBOCSÁTÁSSAL lehet újra támogatni az egyén gyógyulását

(KT-GU: 04. 04. 24)


LEY VONALAK

A Ley vonalak között található a Szabadenergia

Szent portálok és örvények, szent helyek

 

LEVEGŐ:

Az egyensúlyról szól

A sűrítés, a tömörítés, a sebesség ide tartozik, valamint az idő

A szándék az egyensúly katalizátora

Az áramlás és apadás közötti szinkronicitás és cselekvés

A VILÁGEGYETEM IRTÓZIK MINDENFÉLE EGYENSÚLYTALANSÁGTÓL, EZÉRT ERŐKET HOZ LÉTRE, AMELYEK EGYENSÚLYBA HOZZÁK

(K: 7: 2)


LILITH-ISIS-ÉVA

Lilith története, egy értelmezés. Az energiák működésének magyarázási módja az, hogy Lilith nem fogadta el a feltételeket, Isis energiáinak következtében, ezért tért vissza Isisnek egy másik aspektusa, akit Évának nevezünk, aki átvette a bűntudatot, átvette a felelősséget, azért ami akkor történt. Tulajdonképpen mondhatnátok úgy is, hogy Éva energiáját az egyház hozta létre, Isis energiájának minimalizálásáért.


Bizonyos értelemben, érdekes felkutatni a történelem energiáit, a történelmet energetikai szempontból, azonban más értelemben, ez a tény nem jelent nagy különbséget. Csapdába kerülhetsz. Amint fontos megemlítenünk az, hogy a férfi és női energia, a dualitás, az ellentétes aspektusok, most együtt kívánnak visszatérni. Ez az egyetlen jelentős dolog. Minden egyes részetek, tükrözésetek mindenik része, csatlakozni kíván hozzátok. Nincs szükségetek két részetekre, mely válaszol a következő kérdésre: “Ki vagyok én?” Erre a kérdésre válaszoltak ebben a Most pillanatban és a teljes integrálásról van szó.
T-KT:8:11K

 

LINCOLN, ABRAHAM

Nem lelki lény volt, az atlantiszi karmához kapcsolódik

A NEM LELKI LÉNYEK ezt nem tudják magukról, általában kifejezéstelen tekintetük van

Hajlamosak immúnisnak lenni a fizikai fájdalommal szemben

Nincs valódi belső tudatosságuk

Vannak olyanok, akik csoporttudatosságból teremtődnek, vannak olyanok, akik az egyéni tudatból

Vannak olyanok, akik nem hagynak maguk mögött csontot, a haláluk után

Egy dolog, ami elárulja őket, az üres, vagy üveges tekintet

Úgy néz ki a szemük, mint aki hamarosan távozik

A Nem lelki lények: a Mi teremtéseink, melyek életenergiát kaptak és szabadságot

Nem tudják azt megtenni, amit tettünk, soha nem tudnak újrateremteni

MI TEREMTŐK VAGYUNK, AMIT TEREMTETTÜNK

ANNAK NINCS MEG UGYANAZ A KIVÁLTSÁGA, VAGY JOGA, AMIT A SZELLEM ADOTT NEKÜNK

Ennek ellenére ragaszkodnak ahhoz, hogy ők egyedi személyiségek, lelki lények

A nem lelki lények általában nagy tervezetek körül vannak

Ilyen volt : ABRAHAM LINCOLN

Atlantisz néhány utolsó lakójától származott, akik Új Atlantiszt akartak teremteni, de visszahozta a régi atlantiszi viszálykodásokat, és nézeteltéréseket

(T: 6: 11K)

 


LINEARITÁS

LINEÁRIS GONDOLKODÁSMÓD

A múlt és a jövő a fontos meghatározás, kik vagyunk ma és honnan jöttünk hova megyünk- megközelítése

A korok változásában megszűnik a lineáris idő

(SCH)


LINEARITÁS

Az Élet nagy kihívása

Az ebből való kilépés a Mesterélet része

(K. 04. 09.)


LINEARITÁS -  EMBERI LOGIKA

Látó tudósok rájöttek, hogy a lineáris állomások mentén haladó emberi logika bizonyos kutatási programokat tekintve nem állja meg a helyét

(K: 2: 9)


LING MESTER

A Boldogág angyali segítője, akkor tud segíteni nekünk, ha készen állunk erre

(UK-HI: 113)


LOGOSZOK

FÖLD ELSŐ LÉNYEI - Föld, azaz SHAWN első lényei:

Fizikai, éteri lények voltak, testük kevésbé volt sűrű, telepatikusan kommunikáltak

képesek voltak az anyagot átalakítani energiára, az energiát pedig tér-időre, ekkor még nem volt az úgynevezett lineáris idő, majd a tér időt, időtlenségre változtatták át

egy pillanat alatt eljutottak egy másik univerzális fényrendszerbe

Néhányan még itt vannak a Föld belső birodalmaiban.

Fényvárosok építésével segítik az emberiséget

(MA)


LÓTUSZ

AGYALAPI MIRIGY  -  7. PECSÉT  -  KIVIRÁGZOTT LÓTUSZ

Az Agyalapi Mirigy a két agyfélteke között egy LÓTUSZRA emlékeztető szerv

AZ AKARAT ÉLTETI

Olyan hormont bocsát ki a véráramba, amely elektromos áramot termelő agyi területeket aktivál

Az elektromos áram hatására új agypályák alakulnak ki, és beindítja a TEREMTÉS SPIRÁLJÁT, MAGNETIZMUSSAL FELTÖLTŐDIK ÉS KIGYÚL A BELSŐ FÉNY

Az Agyalapi mirigy rövidesen megnagyobbodik és az agy egyre aktívabban, működik, s olyan hormont termel, amely más régiókat aktivál. Egy jó ideje genetikai programozás által zárva van

Amikor megnyílik ez igen-igen fájdalmas folyamat,igen erős fejfájás követi. Áldásként vegyük ezt.

(R: 2: 73, 2: 122)


LUCID ÁLMODÁS

A Lucid álmodás egy tudatos álmodás, amikor tudatában vagyunk az álmainknak

Sok esetben meg is tudjuk változtatni az álmainkat, hogy számunkra megfelelően alakuljanak

(RN: 06: 11)


LUCIDUS ÁLMODÁS (TUDATOS ÁLMODÁS)

Ez az, amikor megengedjük magunknak, hogy szárnyaljunk

Egy jó módja a tudatosság kiterjedésének

Kapcsolatok az angyali birodalmakkal

Engedjük meg, hogy visszahozzuk ezeket az energiákat az emberi dimenziókba

Az ottani energiák bölcsességet, belső meglátásokat tartalmaznak

Ezek a tudatosság kiterjedései

ÁLMOK

Nem kell szó szerint venni őket

Szimbólum- sorozatok

Másfajta tudatosságot tartalmaznak

Innen nem pontosan értelmezhetőek

ÁLMOK A VÍZRŐL

Olyan helyre utazunk, ahonnan jöttünk

A Földrejövetel előtti időket idézi

Nem szabad szó szerint értelmezni őket

(T: 3: 10K)


LUCIFER

LUCIFER

Sohasem űzött ki bennünket a Paradicsomból

(T. 2: 4)

 

LUCIFER BOLYGÓ

A Mars és a Jupiter között lévő bolygó Mózes korában pusztult el

Azon a napon, amikor a népét kivezette Egyiptomból

Közel 600 000 család távozott a tűz-oszlopon (egy gigantikus űrhajón)

Így vezette ki a népet Egyiptomból

Az űrhajó erőtere választotta szét a Vörös- Tenger vízét

(Mária)


LUCIFER BOLYGÓ  -  EGYIPTOM 10. CSAPÁS  -  ASZTROLÓGIA

Mózes korában létezett a Mars és a Jupiter között egy bolygó: a Lucifer

Amon hamis istenei által vezettet negatív erők vették birtokukba, és termonukleáris robbantással elpusztították egymást az itt élők

Ez volt az egyetlen bolygó, amely a Naprendszer kialakulása óta teljesen megsemmisült

Ez volt a 10. Egyiptomi csapás alapja: meteoreső és azután földrengések sorozata

Megváltozott a Föld mágneses sugárzása

Az egyiptomi csapások legnagyobbja volt

(Oroszlán)


LUCIFER  -  GONOSZ

Olyan, hogy gonosz: nem létezik

Lucifer sem létezett soha

Csupán egy metafizikai szereplő, akit a dualitásunk mintájára alkottunk meg

A legsötétebb energiák is az Ember Szabad Energiájából erednek

(K. 10: 13K)

 

LUCIFER METAFORÁJA

„Hogyan lehetséges, hogy egy Emberré vált angyal oly sötétté váljon, hogy ördögként viselkedik?

És emlékeztetlek arra, hogy ily módon magyaráztátok annak tényét, hogy

EGY LUCIFERNEK NEVEZETT ANGYAL ELVESZTETTE A KEGYELMET

EZ A METAFORA  VONATKOZIK AZOKRA AZ EMBERI LÉNYEKRE, AKIK SAJÁT VÁLASZTÁSUKBÓL ELVESZÍTETTÉK FENSÉGÜKET.

Mitológiátok nagy része rólatok szól! És ti mégis azt állítjátok, hogy Istenről szól.”

(K: 06. 06. 08.)

 

LUCIFER -  SÁTÁN

FÉNY-SÖTÉT PROBLÉMÁJA  -  2000 ÉVVEL EZELŐTT

Ekkor a Shaumbra megértette belül: a Fény és a Sötétség problémáját

Nincsenek démonok, ha nem úgy akarjuk

Sátán és Lucifer nem létezik a másik oldalon, nincs ott energia

Az emberi tudatosság teremtette meg őket, hogy szolgálja őket

INNEN VAN A SÖTÉTSÉG ÉS FÉNY FELFOGÁSÁNAK PROBLÉMÁJA

(T: 6: 1)

 

LUCIFER -  SÖTÉT TESTVÉRISÉG

A Lira-Lant csillagképből irányítja a Sötét Testvériség csoportot

Az emberek számára mindig láthatatlan marad

SÁTÁN

A Sötét Testvériség alacsonyabb rendű kollektív tudata, amellyel beszennyezték a Földet

A Sötétség és Fény polaritásának megjelenésével és felgyorsulásával az emberek elvesztették kapcsolatukat Istennel

A nőket elnyomták

A hatalmat gyakorló férfiak a Sötétség Templomain keresztül a férfi-elvű irányítást vezették be

Atlantisz luciferi elpusztítása után a Föld légterében, az asztrális síkokon juttattak le negatív hullámokat (népek összeveszítése, háborúk, vallási nézetkülönbözőségek, férfi felsőbbrendűség)

(Amorah)


A LUCIFER KISÉRLET

számos téves fogalom létezik

Amikor a ti szemeitekkel tekintünk magunkra, megtanulunk jobbá válni abban amit teszünk és azt, hogyan jussunk el a legjobb módon az Új Emberiséghez. Olyan gyorsan mozogtok ebben a pillanatban, hogy olyan mintha egy mozgó célpontot próbálnánk elérni! A téves felfogás melyről beszélünk, a "Lucifer kísérlethez" kapcsolódik. Engedjétek meg nekünk, hogy egy teljesen más nézőpontból magyarázzuk el nektek.

Kezdetben, hogy ezt az illúziót nyújtsuk nektek (polatirás mezőtökben), szükséges volt az, hogy a Mennyországban is eljátsszuk a polaritás játékát. Az egyik legnagyobb angyal előlépett és ezt mondta: "Én fogom eljátszani majd annak szerepét, aki látszólag az ellentétet képviseli". Talán soha nem fogjátok megtudni, mennyire nehéznek bizonyult az illető szerep. Talán soha nem fogjátok megtudni, mekkora igaz szeretetet fektettek bele ebbe a részbe. Ő volt Lucifer. Ő volt az, aki eljátszotta a Mennyországban a rossz fiú hihetetlen szerepét. Milyen csodálatos kísérlet... mivel olyas valamit adott nektek, amit összekapcsolhattatok az Otthon gondolataival! Nagyon fontos, hogy megértettétek a Mennyország fogalmát akkor, mivel polaritás teremtődött. Láthattátok a polaritást... és először értettétek meg az Otthont. Ez volt a Lucifernek nevezett angyal ajándéka. Kedveseim, Lucifer Otthon van.

 

Lucifer beteljesítette küldetését és oda ment ahová tartozik, az egyik valaha élt legnagyobb angyalként. Ő most Otthon van, mivel az embereknek nincs többé szükségük a polaritás tudat drámájára. Az embereknek nincs már szükségük egy gonosz entitásra, aki a fény fele vezeti őket. Most már sokkal fejlettebbek vagytok. Kérünk értsétek meg, hogy még mindig létezik polaritás

Ez felhatalmazást jelent. Ez jelenti azt az ajándékot amit Lucifer adott nektek. Annak lehetőségével hogy eljátssza ezt a szerepet, hogy ezután majd visszatérjetek családotokhoz és újból az egész részeivé váljatok, olyan ajándékokat kaptatok, melyeket semmilyen más módon nem kaphattatok volna meg.

LW0706

 

 

LUCIFERI PARADOXON

A Minden Jelenvalótól nincs független erő

Lucifer része a teljességnek

 

AZ ISTENI FÉNY SÖTÉT PÓLUSA, TÜKRÖZŐDÉSE

A KÉT PÓLUS ALKOTJA AZ EGÉSZET

 

A KÉT PÓLUS :

A SZENT FÉNYESSÉG

A SZENT SÖTÉTSÉG

(PC:163)

 

LUCIFER TAPASZTALAT

Ti annyi örömöt teremtettetek a fátyolnak felétek eső részében és miközben egyesültetek velünk, mi magunk is az újra-egyesülés stádiumában vagyunk.

Amint Lent, úgy Fent is, és hosszú ideig voltunk szétválva, hogy segítsünk nektek a polaritás illúzióját fenntartani. Most elmondjuk nektek, hogy az, amit Lucifer Tapasztalatnak neveztek, most újra-egyesül. Lucifer, Otthon van és amint ti, ugyanúgy mi is, újra-egyesülünk Spirituális családunkkal. Ti teremtettétek meg ezt a lehetőséget, a Szabad Választás Játékasztalán tett választásaitokkal. Ti most, magasabb igazságok felé haladtok, minden területen, magasabb vibrációkat hordozva. Eljutottatok oda, hogy határozott módon megteremtitek saját valóságotokat és ez kiváltotta a Menny szándékos Földre teremtését. Most már értitek miért mondjuk azt nektek, hogy nagyon jól boldogultok? Elnyertétek magatoknak azt a jogot, hogy a Fénymunkás címet viseljétek, és most elnyeritek magatoknak az Angyal cím viselésének jogát.

(LW:2000.07)

 

 

LUTHER MÁRTON

Korábbi leszületésében: Saul, Pál apostol

Módosítás dátuma: 2011. augusztus 29. hétfő, 13:01
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 54 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!