IDŐVONAL: A KEZDETEKTŐL/ 21 MILLIÁRD ÉVE – 4 MILLIÁRD ÉVE PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. augusztus 10. szerda, 13:07

IDŐVONAL: A KEZDETEKTŐL/ 21 MILLIÁRD ÉVE – 4 MILLIÁRD ÉVE

 

 

Közreadja: www.foldicsillagok.hu

 

21 MILLIÁRD ÉVE

A Helyi Univerzumunk, benne a fizikai univerzum, mintegy 21 milliárd éves, ekkor hozza létre a PAA TAL-t az Andromedákon, akik a 11. dimenzióból másik 21 csillagrendszereken keresztül elkezdték játszani a 3. dimenziós sűrűségű játékot.

(peljád könyvtár)


20 MILLIÁRD ÉVE -  A TEREMTETT GALAXIS KIFORMÁLÓDÁSÁNAK KEZDETE/GAIA

Gaia egy felettébb létfontosságú entitás! Ő tartalmazza magában azokat az energiákat, melyek ezt a galaxist formálták 20 milliárd évvel ezelőtt. Akkoriban, mi egyszerűen isteni Szellemek voltunk, akik készen álltunk megtenni utazásunkat abban a végtelen formájú egyedülállóságban, ami a fizikaiság. Számos formában és sűrűségben érkeztünk ide mindannyian, és azóta bontakozik ki örömben és dicsőségben az isteni terv ezen birodalmakban. Ez a hosszadalmas és bonyolult odüsszeia több ezer olyan könyvben van lejegyezve, mely megtalálható szerte az emberi csillag-nemzetekben, és ezek egyike a Szíriuszi „Megértés Könyve”. Ez egy népnek a Vegáról a Szíriusz B-re (Akonawei-re) való költözéséről beszél, több mint 4 millió évvel ezelőtt. Ezek az elbeszélések át lesznek adva nektek, amikor az Agarthaiak megteszik saját bejelentéseiket.

GF: February 22, 2011


20 MILLIÁRD ÉVE – A FIZIKAI UNIVERZUM ISTEN ELMÉJÉBEN EGY FÉNYPONTKÉNT VOLT JELEN, AMELY EGY MÉG NAGYOBB ÉS AZ EGY MÉG NAGYOBB FÉNYPONTBA VOLTAK FOGLALVA A VÉGTELENSÉGIG. VAN

AZ ISTEN ELMÉJÉNEK EGY ASPEKTUSA, AMELY MINDIG IS LÉTEZETT, ÉS EZ KITÁGUL ÉS ÖSSZEHÚZÓDIK. A MOSTANI TEREMTÉS KITÁGULÁSA SZAKASZA EKKOR KEZDŐDIK EL.

(Alapítók, 12-ek Tanácsa)


UNIVERZUM LÉTREJÖTTE ELŐTT-ISTENI ÁLLAPOTBAN

Az Emberi Lények (esszenciái !) az Univerzum előtti időkben, a MINDIG JELEN ÁLLAPOTÁBAN VOLTAK

Az Energiák ott még átfedő helyzetben voltak
Eonjaink nagy részét ott töltöttük

Ezért okoz zavart emberi mivoltunkban a linearitás

(K:11:3)


FIZIKAI UNIVERZUM SZÜLETÉSE

 

TEREMTÉS – ISTENI TERV 6. TEREMTÉSE -METATRON:

Egyike a legfőbb Arkangyaloknak, és Elohim Vezér is egyben. Az Anya/Atya Isten által lett kijelölve, hogy irányítsa a jelenlegi Teremtést, amely az Isteni Terv 10 Teremtése közül a hatodik

(FM-Kif)


Az Isteni Terv 6. Teremtésének Kibontakozásában vagyunk, amikor a Mennyország is fizikailag kibontakozik

GF:071120


A 7. teremtés alapköve a mostani elmozdulás lesz, azaz a teljes tudatosságú isten-emberi lény és a Nagy Központi Nap szintjére emelkedő spirituális bolygója.

GF:2009


TEREMTÉS-UNIVERZUMUNK TEREMTÉSE

A Teremtés eredeti alap gondolatai a Legfelsőbb Teremtő Szívéből /Elméjéből bukkantak elő, és mind tökéletesek voltak.

Mivel ez az univerzum a legújabb teremtések egyike, és a Teremtés legtávolabbi határán helyezkedik el, fél-spektrumú Fények Fény Spiráljaiból tevődik össze, azaz a Teremtés csökkentett elemeiből. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy bukott vagy gonosz univerzum lenne, mindössze annyit tesz, hogy nem tartalmazza a Teremtő Tudatának teljes mértékét.

Pont ez ezeknek az időknek a csodája, szeretteim. A Legfelsőbb Teremtő az egész Omniverzumon keresztül kisugározza az Isteni Fény teljes spektrumát. Ez a hatalmas, tiszta Fény keresztülszűrődik minden egyes Nagy Központi Napon, minden egyes univerzum Atya/Anya Istenének ház világán, és a Teremtés minden szintjét áthatja ez a sugárzás, tehát fokozatosan a Teremtés minden egyes Szikrája vagy töredéke eléri majd a teremtői tudat megfelelő szintjét. A Teremtés Fénye, azaz az Ádámi Részecskék, elérhetőek minden egyes lélek számára, akiket valaha is megteremtettek.

Kiterjedtebb Énetek sok darabját magatok mögött hagytátok, miközben átkeltetek az alacsonyabb dimenziókba vezető átjárókon, és hajlandónak kell lennetek arra is, hogy elengedjétek azokat a múlthoz tartozó embereket, létezési módokat és dolgokat, akik és amik többé nem illenek bele jelenlegi/jövőbeli valóságotokba, miközben visszafelé utaztok a magasabb dimenziókba.

Már említést tettünk arról, hogy hatalmas Fény Piramisok lettek állomásokként elhelyezve az egész Univerzumban, mialatt abban segédkeztetek, hogy a Teremtést egyre inkább kitoljátok a nagy ürességbe.

TEREMTÉS

Minden – a teremtésben minden jól van. Minden jól van a teremtés egészében. Erre emlékezzetek! A teremtésnek nincsenek összetört részei, beteljesületlen részei, teljességet nélkülöző részei, illetve a ti megnevezésetek szerinti sötét részei sincsenek.

Minden jól van a Teremtés egészében, és ezért Adamus Vagyok. 

(SG1:02)

 

TEREMTÉS

A 7. SUGÁR GALAXISA - Az Isteni Tudatosság 12 Sugara mindegyikének egy-egy Galaxis lett teremtve

 

Nem, nektek nincs egy meghatározott hely, ami az otthonotok lenne, mert ti az Univerzum honpolgárai vagytok. Ti, a Csillag Magok segítettetek megteremteni megannyi csodás bolygót meg galaxist, és ezért kaptatok olyan fontos szerepet ennek az Univerzumnak az eljövendő kiterjesztésében. Gyakran hallottátok azt a mondást, hogy "Amint Fent, Úgy Lent" és, hogy "A Mikro Kozmosz a Makro Kozmoszt képviseli". Előzőleg már beszéltünk nektek az Új Arany Galaxisról, amely most formálódik; azonban, nem részleteztük a Sugarak Galaxisait és funkciójukat ebben az Univerzumban.

 

Az Isteni Tudatosság 12 Sugara mindegyikének egy-egy Galaxis lett teremtve; és habár a másik 11 Sugár frekvenciái és színei szintén képviselve vannak mindegyik galaxis szerkezetében, mégis egy-egy galaxisban azok a domináns színek és frekvenciák, amely Sugarat képviseli. A Hetedik Sugár Galaxisa főleg Ametiszt Kristályokból áll, a legmélyebb lilától a leghalványabb ibolya színűig.

Ez Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst Arkangyal otthona, és a Mennyei Ametiszt Teremben, Ametiszt Trónusukról küldik szét a Teremtő Fény Törésének hatalmas Sugarait a Nagy Központi Napok sokaságába Univerzum szerte. Ezek a Galaxisok az Univerzum csakra rendszere, és az általuk képviselt Sugár, koncentrált vibrációs frekvenciáit tartalmazzák. Ezeket a galaxisokat úgy is nevezhetnénk, hogy az ISTENI TEREMTŐ FÉNY raktárházai az Univerzumban. Amikor eljön az ideje, hogy egy konkrét Sugár domináns szerepet töltsön be az Univerzum meghatározott kvadránsában, akkor Atya/Anya Istenünk nagyobb mennyiségben sugározza azt a Sugarat a Kvadráns galaktikus központjába úgy, hogy az adott Sugár Arkangyalai többet sugározhatnak az Isteni Tudatosság tulajdonságaiból, minőségéből és értékeiből a kijelölt galaxisokba, naprendszerekbe, bolygókra és nektek mindannyiatoknak, valamint az összes érző Lénynek.

(Ibolya Láng őrei)


FIZIKAI UNIVERZUM SZÜLETÉSE-IDŐVONAL

A létező anyag tengerének (petesejt) és az Első Teremtő aktivált akaratának (sperma) egyesülésével született meg az anyagi Univerzum

Anyagként létezik egy bizonyos ideig, aztán átalakul a tudat magasabb, kevésbé sűrű szintjére

(PC:91)


TEREMTÉS: 1,2,3,7=13

1, Mielőtt a Világok létrejöttek:

MINDEN EGY VOLT, EGY LÉLEK, EGY UNIVERZÁLIS LÉLEGZET

2, A LÉLEK MEGMOZDULT LÉLEGZETE KETTÉSUGÁRZOTT:

a, a Mennyek Tüzét: az Atyától

b, a Mennyek Gondolatát: az Anyától

3, A TŰZ ÉS A GONDOLAT ÖSSZEFONÓDOTT:

Megszületett kettejük által az Egyetlen Gyermek: A SZERETET, AMELYET AZ EMBEREK: KRISZTUSNAK NEVEZTEK EL

4, a Három: Atya/Anya/Gyermek is lélegzetet vett.

A HÉT JELENT MEG, AMELY MEGJELENÉSI FORMÁVAL TÖLTÖTTE MEG A VILÁGMINDENSÉGET

5, A HÉT KIMONDTA: TEREMTSÜK MEG AZ EMBERT A SAJÁT KÉPÜNKRE

a Teremtés törvénye, így már 7 lélegzeten belül lakozik

(M: ezért lett az Ember száma a 13: 1+2+3+7: lásd Kryonnál)

(Víz:9)


A TEREMTÉS 7 NAPJA-BIBLIA

1. nap: KISUGÁRZÁS: Isten középpontból kisugárzó tudata: az aktív jang erő, de nem magasabb a női istenségnél. Körből-középpontból sugároz ki, mindenfelé

2. nap: SZÉTVÁLÁS: két egyenlő részre, két egymást kiegészítő aspektusra, de nincs közöttük feszültség. Ez lesz az anyagi valóság alapja. Tükörkép-Elkülönülés. Keresik közösen a visszatérést az Egybe. Pólusokká válnak: Vonzás és Taszítás. Elektromágneses dinamika. Kör két egyenlő részre osztva

3. nap: a FÖLDI ELEM MEGJELENÉSE: Menny, Víz, Szárazföld. A Háromszög, a Szentháromság, az Atya-Anya-Gyermek (Ember). A Hármasság, minden spiritualitás alapja. Föld a megszülető új forma. A 2 kölcsönhatása az anyagban születik meg (EmberiAngyal)

4. nap: a FÖLDI ÉLET CIKLUSAI: A Kör kereszttel négy részre osztva. Nap-Föld-Hold ciklusai. A 4 évszak, a Nap 4 fázisa, 4 térfogat, a Hold 4 ciklusa. A Föld ritmusa

5. nap: az ÉLETERŐ: az ötágú csillag. A Tudatosság megújulása a testben lévő mértani alakulatok

6. nap: MAKRO- ÉS MIKROKOZMOSZ: ahogy fent, úgy lent: Dávid-csillag. A férfi és női tudatosság elektromágneses egysége. A Társteremtés- a Kreatív Tűz. A Fénytest (Merkaba) felébredése, az Új Egyensúly

7. nap: SPIRITUALITÁS NAPJA: Az alkotó isteni művész, az ANYAG FÉNNYÉ EMELÉSE, Az Elpihenés, az Anyagi valóság titkai

PC:


TEREMTÉS 7 NAPJA, 7 SÍKJA

A rezgések 7 szintje az anyagba hozta létre az eget és a Földet

A tudatból kiáramló gondolat egyre alacsonyabb szintre szállt

Mígnem létre hozta az élő anyagot, az életerőt

Hét síkon fogant a Teremtés és nem 7 nap alatt

(R:2:99)


TEREMTÉS-ANYAGI VILÁG

Nem származhat minden anyag ugyanabból a teremtési eseményből

Mindenből több fajta van: fizikából, időkeretből, anyagélményből

Egyszerre több teremtési esemény is megtalálható

Robbanás szerű sorozat, de nincs szó Nagy-Bumm- ról, egyszeri anyagi teremtésről

(K:5:2)


TEREMTÉS- ÉLET KELETKEZÉSE- AZ ANYAGI VILÁG R:1:8

Elgondolt gondolat és a hozzáfűzött érzelmek

A fénynek megfelelő rezgésszámmá tágul

A fényrészecskék lelassulása során keletkeznek az elektronok

Az elektron anyagi részecskévé változik

Az elektront évmilliókig formálták míg létrejött

A negatív és pozitív pólusok között elektromos erőteret (elektromos áramot) hoz létre

Az elektron az elektromágneses tér durva anyaggá tömörül

Az elektron anyaggá sűrítése több milliárd évet vett igénybe, s lett emberré

Molekulákba és sejtekbe rendeződve születnek meg az élet alakzatai

A sebességgel nem rendelkező szubsztancia (gondolat) fénnyé tágul

A fény rendelkezik már sebességgel

Lelassulásával létrejönnek az anyagi világ alakzatai

Ez a gondolat legalacsonyabb rezgésű formája

Ez a forma egy újabb dimenziót nyit meg

Mi alkotjuk meg ezekből az univerzumokat, napokat, csillagokat

A teremtés több millió évet vett igénybe

Kezdetben még fénylényként nem volt testünk

Bármit elgondoltunk az létrejött

Mi alkottuk bele a teremtésbe az értelmet, az ösztönöknek nevezett genetikus viselkedés- mintákat

VALAMENNYI ÉLŐLÉNY magába hordja az Isteni szikrát, amely tőlünk származik

A megszilárdult Földön, az Istenek (MI) önmagukat is anyagba álmodták, hogy megtapasztalhassuk teremtményeinket

Például kézbe venni és megszagolni egy virágot

Így jött létre az EMBERI TEST

A testi burok segítette az élmény érzését

Ezek az élmények örökre bevésődtek a lélekbe

Mint fénylények alkottuk meg a tömör anyagot

És mint biológiai lény nyilvánítottuk meg magunkat

ISTENEMBERRÉ, EMBERISTENNÉ LETTÜNK

A FELEMELKEDÉS 13 KÓDJA – A TEREMTŐ EREDETI TERVÉBEN


A maja bölcsek/vének üzenetei alapján: Aluna Joy Yaxk'in

2008. Augusztus 15.


2008-ba lépvén a maja bölcsek elmondták, hogy itt van az az idő, amely nemsokára az eredeti paradicsomába emeli fel majd az emberiséget. A felénk áradó energiák, egyre intenzívebbek, egyre nagyobb változásokat hoznak be, sötét drámák játszódnak le, és emlékszünk a múlt sötét összecsapásaira, akár életünkben is, akár személyes karmánk által, akár Atlantisz emlékeivel. Majdnem teljesen beleívódott az életünkbe ez a sötét fullasztó energia, amely nap, mint nap bombáz bennünket. Úgy érezzük, hogy mi egy sziget vagyunk ebben a sűrűségben és választ nem kapunk a külvilágtól. Minden nap, amikor felébredünk, még azon csodálkozunk, hogy itt vagyunk. De ugyanakkor érezzük, hogy érik és egyre nő bennünk a Fény, tudjuk, itt kell maradnunk és a szívünkre összpontosítani, és ekkor átmegyünk a ködön és kinyílnak a nagy reménység ablakai. Az ablakból kiáradó fény: az Én Vagyok-ban határozta meg önmagát, és valóban Jézus és az angyalok vigyáztak ránk a világosság és sötétség közötti küzdelmekben. Úgy kaptuk ezt az üzenetet tőlük. -Tudjuk, hogy emelkedett lények vagytok, és mielőtt mennybe mentem volna, magamra vettem az emberiség bűneit, negatív egoit, sötét kiegyensúlyozatlan erejüket, szinte nehéz és elviselhetetlen volt, de ez volt a keresztem hogy el tudjam viselni. És azt átvitte a másik oldalra, és fénnyé alakította szeretetével.

Vagyok, Aki vagyok, ez volt az ami megváltoztatta a világ elkülönülését. És azonnali bocsánatával újraalakult az emberiség, és megtestesítette a 13. teremtői kódot.


Amikor úgy érezzük, hogy összeroppantana a sötétség, tudnunk kell, hogy a felemelkedés ajtaja előtt állunk, az utolsó előtti lépés, hogy magunk is megtestesítsük a 13. teremtői kódot.

.A maja bölcseknek/véneknek 1990-ben már volt egy víziójuk a 13. teremtői kóddal kapcsolatban. 1996 Peruban olyan helyen, ahol a bölcsek tanácsa és a 7 sugár inkarnálódott, összeálltak a teremtői kódok darabkái. A FELEMELKEDÉS 13. KÓDJA AZ ELVESZETT PARADICSOM KÓDJA. A 13 KÓD A TEREMTŐ LÁTOMÁSA, A FÖLDI PARADICSOM MEGTEREMTÉSÉRE.A leglényegesebb a kódokban az új kettősség, amikor a fizikai testünk úgy emelkedik fel, hogy a szellemünk meg tudjon maradni bennünk. A fizikai test tudja hordozni a szellemet. És ezt a földi valóság 9 alászállásában, alsó energetikai világában kell megtapasztalnunk. A test sűrű, mint egy űrruha, amely rengeteg energiát vesz fel a maga megtartására, függ a gravitációtól, időtől. Egyidejűleg ebben a testben 13 mennyországot, azaz 13 teremtői kódot is megtapasztalhatunk utunk során, fizikailag isteni tudatosságban egyszerre, egyaránt, egyidőben, tudván azt, hogy a szellem semmitől sincs korlátozva. Ahogy egyre a sűrűségbe értük elfelejtettük a 13 kódot, és most összerakhatjuk darabkáit, a világegyetem teremtő erejét, amit ezek a kódok tartalmaznak.

Eddig átéltük és megtapasztaltuk már ezekből 12 kódot, de a 13. még vissza van. Majdnem teljesítettük már Atlantiszban, de annak lemerülése miatt a 13. kód megtestesítése még előttünk van.


A FELEMELKEDÉS 13 KÓDJA


1 KÓD


MI MINDANNYIAN EGY-EK VAGYUNK

MINDEN AMI ÉL, AMI VAN AZ EGY AZ EGYSÉG ÁLLAPOTÁBÓL JÖTT LÉTRE

EZ AZ, AMIT MENNYORSZÁGNAK, PARADICSOMNAK, NIRVÁNÁNAK NEVEZÜNK

Sokan még emlékeznek erre az otthonra, és ez az emlékezet a honvágy, hogy haza menjünk


2. KÓD


A TEREMTŐ DIMENZÓJÁNAK LÉTREHOZÁSA

Hogy legyen az életnek helye majd terjeszkedni. Itt még minden a feltételnélküliség állapotában van.


3. KÓD

A KITERJEDÉS/ÁRADÁS DIMENZIÓINAK MEGTEREMTÉSE

A Teremtés számtalan dimenziójának létrejötte A FÉNY SEBESSÉGÉNEK TÁGÍTÁSÁVAL.

A FÉNY ÉS SÖTÉTSÉG, A JÓ ÉS ROSSZ STB… A KETTŐSÉG LÉTREHOZÁSA HOGY A DIMENZIÓK KÖZÖTT LEGYEN FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉG. A MOZGÁSBA HOZÁS.

Minden élet ami van, különböző színtereken tudjon fejlődni.  a VALÓSÁGOK sokrétű megtapasztalás lehetőségeként.


4. KÓD

A KITERJEDÉS 4 IRÁNYÁNAK LÉTREHOZÁSA

EZ MEGTEREMTETTE A FÉNY ÉS A SÖTÉT MOZGÁSÁT

A MÚLT JELEN ÉS JÖVŐ ILLÚZIÓJÁT ÉS A GRAVITÁCIÓT


5. KÓD

A HANG, A VIBRÁCIÓ, A FREKVENCIÁK LÉTREHOZÁSA

Nem véletlen, hogy sokan ezzel gyógyítanak most.


6. KÓD


A MEMÓRIA, EMLÉKTÁR LÉTREHOZÁSA

Hogy legyen megtapasztalható lenyomata a teremtéseknek, és azok bármikor behívhatók legyenek. A memória egyfajta horgony, amely a teremtő energiákat lerögzítette. Mindnyájunknak van egy emlékmagja, arról honnan jöttünk, és ugyanoda szándékozunk majd visszatérni, AZ AZONOSSÁGMAGVUNK, ahol egyesül bennünk minden.


7. KÓD


A TEREMTŐ ALKOTÓ ERŐ LÉTREHOZÁSA

EZ A LELKÜNK ENERGIAFORRÁSA, AZ ALKOTÓ, TEREMTŐ LELKEKÉ.


8. KÓD

A 4 ELEMŰ VALÓSÁG LÉTREHOZÁSA

A TŰZ, A VÍZ, A FÖLD, A LEVEGŐ ELEMEK, AMELYEKBŐL KIALAKULNAK A BOLYGÓK A MI DIMENZIÓNKBAN


9. KÓD


AZ ELME TUDATOSSÁG TEREMTŐ EREJÉNEK LÉTREHOZÁSA

HOGY EGYÜTTESEN TUDJA HASZNÁLNI A TEREMTŐ ERŐT


10. KÓD


A FIZIKAI TEST LÉTREHOZÁSA

EZ A HORDOZÓ RÉTEG A TUDATOSSÁG ÉS A FIZIKAI VILÁG KÖZÖTT

Amivel hajlamosak vagyunk azonosítani magunkat és azt hisszük, hogy ez által korlátozva vagyunk, de ez nem így van.

EZ A KÓD TEREMTI MEG AZ ELEJÉT ÉS VÉGÉT VALAMINEK, A CIKLUSOKAT, AZ ÉLET ÉS HALÁL CIKLUSAIT


11. KÓD


A CSALÁDI KÖZÖSSÉGEK, A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A KOLLEKTÍV TUDAT LÉTREHOZÁSA


12. KÓD


A KOLLEKTÍV EGYÜTTMŰKÖDÉS KEZDETE, A CIVILIZÁCIÓK ÖSSZEHANGOLÓDÁSA

KÖZÖSSÉGI PRÓBÁKKAL VALÓ MEGBIRKÓZÁS

Itt vagyunk most.


13. KÓD


VISSZA AZ EGYSÉGBE – KOLLEKTÍV FELEMELKEDÉS –FELEMELKEDÉS FIZIKAI TESTBEN A SZELLEMÜNKKEL

Mindenkinek ide kell megérkezni, de ahogy most vagyunk, itt van a csapda, mintha még nem készültünk volna fel erre. Ezt a kódot keressük a mostani életünkben. Ez az újjászületés gondolata, amelyet annyi hitrendszer is emleget.

A KOLLEKTÍV FELEMELKEDÉS NEM MÁS, MINT VISSZA AZ EGYSÉGBE. ÚJJÁSZÜLETÉS EGY MAGASABB LÉTSÍKRA, DE FIZIKAI FORMÁBAN. Ezt látták előre a maja bölcsek/vének és ezért készítették el az utódaiknak az energetikai naptárukat, megmutatták a nagy ciklusokat. Így szereztük vissza, mind a 13 kódot. Ez volt a nagy terv, amiért itt vagyunk, és élünk mindannyiunknak, most, hogy elengedjük a bennünket nem szolgáló mintákat, és egy új emelkedett fizikai valóságba érkezhessünk, és új felemelő ciklusokba kezdhessünk. A nem emlékezésből, mi voltunk a bátrak, akik felfedeztük mindezt, hogy honnan jöttünk, és nem veszíthetünk el semmit. A nagy terv az volt, hogy a kiterjedésben meg tudjuk találni saját igazságunkat, a fény igazságát, amely az egyetemes igazsággal azonos. Azt vállaltuk, hogy kihívásokon keresztül visszaszerezzük mustármagnyi hitünket, mert mindig volt bennünk egy magnyi fény, amely tartalmazta bennünk a 12 kódot. Ez az a belső fény, amelyet gondozni és ápolni kell, hogy tudjunk fejlődni, hogy vissza tudjunk kerülni az Egységbe a fizikai test megtartásával.

Ahogy, most belépünk a 13. kódba, nem lesz, már aki vezessen bennünk, magunknak kell saját magunk vezetőjévé válnunk. Nagyon zavaró lesz, de ott a bizalom saját magunk iránt. Ide kerülve sem az őseink, sem próféták, sem tanáraink, sem a guruk, sem, a Felemelkedett mesterek sem tudnak segíteni bennünket, akik eddig elláttak mindenféle információval és a szeretetükben álltunk. Most ezzel mindannyian így vagyunk, mint a fény magvai, hogy minden támogatás nélkül magunkba integráljuk a 13. kódot. Ezért vagyunk most itt ebben az életben, ebben az időben. A régi utak, módszerek elavulttá váltak, nem működnek. Amikor megébred bennünk az Egységbe mozdulás kódja, nem lesz szükség többé, törvényekre, dogmákra, társadalmi normákra, kormányprogramokra, szervezett vallásokra. Mikor megébredünk nem lesz szükség arra, hogy életünk nagy részét a saját magunk védelmére fordítsuk. Tökéletesen tudatában leszünk minden gondolatunknak és cselekedetünknek.

Atlantisz alámerülése után, és az ősi  Egyiptom megszűnésével, amikor a 13 kód nyilvánosságra került, egy időre elveszett a földi létezésünk számára. Ezeket a kataklizmákat még mindig erősen átérezzük, de a mostani világunk már nem fulladhat meg újabb katasztrófákba. Ami megzavarta igazságunk keresését, az elkülönülés, az árulások, a háborúk, az elnyomások, csak egy ideig voltak képesek a kód integrálását visszatartani. A visszatérő régi emlékek törlődnek most. Ez volt a mi keresztünk, amit cipeltünk oly sokáig, azért, hogy megtestesítsük a 13. kódot. TÖBBÉ MÁR NEM FELEDHETJÜK EL, AZT HOGY A SZÍVÜNK IGAZSÁGA, AZ EGY ABSZOLÚT IGAZSÁGA, ÉS EZ A 13. KÓD LÉNYEGE.

 

(Center of the SUN - Aluna Joy Yaxk'in, PO Box 1988 Sedona, AZ 86339 USA Ph:928-282-6292 Ph/Fax:928-282-4622 -- Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. website: www.AlunaJoy.com )

 

AZ UNIVERZUM LÉTREJÖTTE

 

AZ UNIVERZUM MINDEN LÉNYÉNEK LE KELL SZÜLETNIE A FÖLDRE (FÖLDEKRE) VALAMIKOR, HOGY MEGTAPASZTALJÁK A SZABAD AKARAT ÖRÖMÉT, FELELŐSSÉGÉT ÉS HÁTULÜTŐJÉT, MERT EZ AZ UNIVERZUMOKBAN SEHOL MÁSUTT NEM LÉTEZIK.

AZ EGYTLEN BOLYGÓ, AHOL VAN VÁLASZTÁS, SZABAD DÖNTÉS.

MINDEN MÁS CIVILIZÁCIÓ MAGASABB INELLIGENCIÁK IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLL.

(The only planet of choice. Cs-Ö:163)

 

 

AZ UNIVERZUM LÉTREJÖTTE  -  NAGY ROBBANÁS  –  NAGY BUMM  - ANTIANYAG

Az Antianyag ugyanolyan mértékben jelen van, mint a pozitív anyag

Más időkeretben van, az időkeret megváltoztatásával felfedi magát

Meg kell mutatkoznia, hogy egyensúlyba kerüljön

Ez a kozmikus tréfa, amit Nagy Robbanásnak nevezünk

Nem volt robbanás, a kvantummembrán megváltozott és létrejött az Univerzum

Ez a kezdetek Univerzuma volt

A membráneltolódás hatásait látjuk

Nem volt semmilyen nagy kezdeti robbanás, ennek az az oka, hogy

MINDEN VALÓSÁG EGYSZERRE VÁLT VALÓSÁGGÁ

(K: 10: 5)


A NAGY BUMM HELYETT

Először hadd beszéljünk az univerzumról, mint egészről, mivel van itt egy nagyon érdekes dolog, ami éppen most történik.

Sokan közületek és a tudósaitok közül is úgy hiszik, hogy a Föld a Nagy Bumm-mal keletkezett.

Azért hívják Nagy Bummnak, mert volt egy központi helyzeti pont, ahonnan minden kitágult az összes irányban. A tudósaitok nagyon könnyen megmérik és megállapítják, hogy mi történt.

Mi viszont azt mondjuk nektek, hogy ez nem egyfajta nagy bumm volt, hanem áttörés két dimenzió között, ami valami varázslatosat teremtett. Több alkalommal is megtörtént az Univerzum történelme során, de a ti dimenziótokban ti csak ezen események egyikét észleltétek.

 

A Nagy Bumm és a táguló Világegyetem

 

A jelenlegi földi történések miatt osztjuk meg ezt veletek.

A Földön minden az apályról és dagályról szólt, az élet leheletének lüktetéséről, amit olykor Isten Leheletének hívnak. Áradás, be és ki. Minden egyes ilyen lélegzet között van valami, amit nyugalmi pontnak vagy az átmenet pillanatának neveznek.

Ha feldobsz egy labdát, az a felfelé tartó mozgásakor elér egy nyugalmi pontot, mielőtt visszaér a Földre. Ez jellemzi a legtöbb tudományt és a fizika törvényeit a Földön. Azért mondjuk ezt el, mert amit leírunk most nektek, nem követi ezeket a törvényeket.

Van egy nagyon fontos oka ennek, mert ahogy érzékeltek, az csak egy nagyon behatárolt tartományát engedi látni a teljes képnek. Ez az, amiért a tudósaitok azt hiszik, hogy minden ténylegesen egy centrális pontból indult, annak ellenére, hogy nem így történt.

De a szándékaitoknak megfelelően, a tudományon és érzékeléseiteken keresztül következtetve, ez az, amit látni fogtok. És most jön az érdekes rész. Ahogy az Univerzum tágul, azt várnátok, hogy lelassul, pedig igazából felgyorsul. Ez csak egy illúziója annak, ahogy érzékeltek, mert valójában az történik, hogy Isten ugyanazzal a kilégzéssel elkezdett belélegezni is. A tágulás megállt és az univerzum most egyként tér vissza.

Azért nem vagytok tudatában ennek, mert nem volt nyugalmi pont, sem habozás vagy megszakítás az irányok között. Milyen hatás érvényesül itt? Ahogy haladtok evolúciós utatokon, és ahogy az Univerzum ugyanazzal a mozdulattal elkezd tágulni, elkezd összehúzódni is.

(lw:2010.08)


UNIVERZUM -  KELETKEZÉSE –  NAGY BUMM

Voltak olyan energiaörvények,az Eredeti Teremtőtől való kiszakadás után, melyeket ki kellett egyensúlyozni

NEM EGYSZERI ESEMÉNY VOLT AZ UNIVERZUM TEREMTÉSE, HANEM TÖBB BUMM VOLT

(T: 2: 10)


UNIVERZUM KELETKEZÉSE-ŐSROBBANÁS

Az ŐSROBBANÁS ELMÉLETE ALAPVETŐ TÉVEDÉS

Az Univerzum Önmagát teremti, meg és folyamatosan robban

A Világegyetem az Élet Otthona

A Földön kívül is van élet

Több olyan bolygó is rendelkezik olyan lehetőséggel, mint a Föld

A FÖLDI ÉLET MAGJA: MÁSHONNAN KERÜLT IDE

(K:6:65)


UNIVERZUM KELETKEZÉSE- NAGY BUMM

Voltak olyan energiaörvények, az Eredeti Teremtőtől való kiszakadás után, melyeket ki kellett, egyensúlyozni

NEM EGYSZERI ESEMÉNY VOLT AZ UNIVERZUM TEREMTÉSE, HANEM TÖBB BUMM VOLT

(T:2:10)


BIG BANG

Újra fogják írni a Világegyetem indulásának forgatókönyvét. A Big-Bang soha nem történt meg (ahogy azt már sokszor megbeszéltük veletek). A Big-Bang ötlete maga, háromdimenziós magyarázata egy interdimenzionális tulajdonságnak.

Az Univerzumok mindig is dimenzió-váltással jönnek létre – amikor egyik dimenzió szó szerint összeütközik egy másikkal. Ez egy grandiózus kvantum esemény. Ekkor jön össze mindaz a jellemző, amit úgy írtok le, hogy Big-Bang.
K:080712


BIGBANG

A Big Bang, vagy az, amit annak hiszünk egy láncreakció volt, apró robbanások sorozata, hogy elkezdődjék az illúzió játék, egy idővonal, amivel az angyalok majd dolgozni tudnak.

A polaritást csak mi tanuljuk itt a Földön. (Irigylésre méltó helyzetben vagyunk)

A robbanások következtében Kis Isten darabok jöttek létre, szabadultak fel az egészből, és elkezdtek formálódni, formákat vettek, sűrűsítettek magukba, és ezzel jött létre a végesség illúziója. Isten darabkái így kezdték el játékukat egy idővonalon játszani. Az isteni látókörük egyre beszűkült, és egy „szemüveget” vettek föl magukra. Ez a szemüveg a helyzetüknek megfelelően fordította le az energiákat. Azt hogy az otthon tökéletessége nem rájuk vonatkozik, elkülönültek tőle, az egy másik valóság, másik dimenzió.

Mivel  az angyalok nem engedtek mozgásteret a gondolataiknak, Időt helyeztek el, alkottak meg, hogy lássák saját gondolataik megvalósulását a játékban. Lineáris és körkörös időt, (ciklusokat) hogy lássák és meg tudják tapasztalni önmagukat, mindig másképp, hogy egy-egy játékrészben mit tudtak megvalósítani.

Az eredeti energiarobbanás egy olyan helyre tolta el a világegyetemet, ahol az még soha nem létezett, amit még nem tapasztalt meg. Az eredeti kiáradás (vö: Brahma lélegzete), mára már nem bővíthető. Átlépte azt a határt, ameddig terjedhet, és újra az összehúzódás állapotába indult el. Kezd minden az egybe, az Egységbe visszatérni és visszahúzódni


A kontraszt helyett újra  a hasonlóságok (hasonló rezgés a hasonlót vonzza) kerülnek fókuszba, mi az, ami azonos bennünk, minden létezőben
. (Egységbemozdulás, Egységbehívás az Elkülönülés tapasztalása után) Az energia már nem az eltolatásban áramlik, hanem a teremtő központba vonz vissza mindent. (a Teremtő központ is megváltozott ettől a kísérlettől. V.ö.: a Fény elrejtésnek kísérlete, frekvenciakiegyenlítés, a dupla polaritás kísérlete, az Elkülönülés játékának megtapasztalása, amely új isteni  teremtő energiát hoz létre, és kiemelt szerepe volt ebben a Tejút Galaxisnak, Naprendszerünknek a Földnek, de minden univerzum játszik benne).

 

A polaritást, a bolygó (a teremtő akarat által) most Egy irányba hívja.(Trialitás: ez az új teremtő játékunk, az energiaegyensúly, energiabéke, az itt és most pillanatában egyszerre gyermeknek, érett felnőttnek, és bölcs emberi angyalnak lenni a fizikai test megtartásával. A Jelenlét széthúzott pontjai is egyidőbe mozdulnak vissza. Az érzékelésünk átvált a belső, a teremtő időre, ami a mindig mostban zajlik, és egységbe mozdítja minden életünk megélt összes tapasztalatát, amelyekből bármit felhasználhatunk, szenvedélyünk szerint azok lehetünk, amik szeretnénk, az Én Vagyokunkban).

Az Egy irányba mozdulásban olyan tapasztalási lehetőségekbe kerülünk, olyan dolgok kerülnek elénk, amelyek ezelőtt csak korlátozottan, vagy még soha nem került megtapasztalásra.

(LW:2009.12.)

 

 

ŐSROBBANÁS-ÖRÖKLÉT

Isten, aki EGY volt velünk, meg akarta osztani életét, az öröklét érdekében.

Mert az Öröklét, az Ő Lényeinek összesített darabjai, azt az állapotot érik el, melyben az életnek meg kell kezdődnie.

AZ ÉLETSOR ROBBANÁS: AZ ÉLŐK ELVÁLASZTÁSA AZ ÉLETTELENTŐL

A robbanások le és felérések végtelen száma: SAJÁT MAGÁBÓL TEREMT

Így az Ősrobbanás nem káosz, hanem rendszer

AN:598


ŐSROBBANÁS

Nevetséges az Ősrobbanás elmélete.

A Teremtés egymással összefüggő állapot, amelyből spirituális események bontakoznak ki, és minden aspektusa kölcsönhatással van egymásra.

Az Isteni Fény és szeretet eszközeként manifesztálódik.

Egyedülálló elemek kombinációja, amelyek együttműködnek egymással és mintákat hoznak

létre.

Rendezett véletlenszerűség

(GF:090803)


BIG BANG

Amit annak hívtok sohasem került rá sor, ahogy a newtoni fizika hiszi, mert az a 2. Okon alapuló evolúció. A mai tudósok kezdik tanulni a plazmafizikát és az elektromos univerzum fogalma egyre közelebb, visz az igazsághoz.

(Az első Ok a Teremtő gondolata)

Koherens és kozmikus elektromos és geometriai erő, amelybe kódolva van kristályos tulajdonságaiba. A 2. okot a kristály elektromos kisülés hozza létre: Evolúciót, nem a Big Bang. A Földön túli kozmosz nem semleges elektromosságú, és kristályos szeretettel van feltöltve. A galaxis központja táplálja kozmikus vezetékein keresztül.
A Spirál Galaxis tartalmaz egy nagy nagyobb pozitív töltési szférát, és benne egy kisebb negatív töltésű szférát. A galaxis központ lesugározza a napokba és a bolygókra azt a töltést, Kozmikus kristályos elektromos kisülés formájában.

(Metatron:2010 Kozmikus Univerzum)


Minden Valóság megteremtése az Arany Gondolat a Phi Ratio kristályos szent geometriai tudatosságának mintáján keresztül jött létre.

(Metatron:2010.dec.)


UNIVERZUM  -   LÉTREJÖTTÉNEK CÉLJA

  • hogy segítse a Teremtés megnyilvánulását és megértését
  • a polaritás, egyensúly, ellentétek megértését
  • hogy lehetséges–e a Földön a végső tapasztalás
  • kihívás az Angyalokhoz, hogy jöjjenek és segítsék ezt

(T: 1: 6)

UNIVERZUM

 

UNIVERZUM

Számokon és formulákon alapszik

Észlelhető változásokat hoz létre

(K: 1: 1)

 

UNIVERZUM

Szüntelen átmeneti állapotban létezik

A tér határtalansága maga: a Tiszta Feltétel nélküli Szeretet

Az Univerzum lényei, mind az egyetemes szeretetforrás köré rendeződnek

(K: 1: 2)

 

UNIVERZUM

SZÜNTELENÜL BESZÉL HOZZÁNK

Minden kérdésre válaszol

A SZERETET A VÁLASZ

(K: 06. 06. 04.)

 

AZ UNIVERZUM -  ALAPSZÍNEI

A fizikai Univerzum 3 alapszíne:

piros, zöld, kék

Ezek teljes frekvenciáinak összeadásából lesz a fehér

UNIVERZUM: BIPOLÁRIS

DE A SZERETETBEN NINCS POLARITÁS

 

 

UNIVERZUM -  DUALITÁS

Ebben az Univerzumban Minden dualitás

A Szent Férfi energia a Nagy Központi Napból érkezik, áramlik

Amely egyesül a Szent Nőiességgel, összekapcsolódva a Föld Anya Szívével

(KD: 06. 02. 22)

 

UNIVERZUM ENERGIÁJA

Egy állandó áradó energia

Minden dolog magvában van

Folyamatosan ragyogó energia

Nincsenek ciklusai

Nincs ki–be kapcsolt állapotban

Ez az energia az, amit Otthonról hoztunk magunkkal

Egy konstans állandó ragyogó energia

Ez az, ami az univerzumba szétárad és látszólag ki–be kapcsolt energiává válik

Szabadon hömpölygő, lazán áradó

Az Elvárások gátak ennek az energiának

(T: 3: 7)

 

UNIVERZUM -  ENTITÁSOK AZ UNIVERZUMBAN

Sok fajta van, de a számuk állandó

Bennük az Egész tükröződik

Vannak Szolgáló, vannak Változtató entitások

Az éteri entitásokat szellemként látjuk

Mindannyian egymáshoz tartozunk

Az Ember Változtató Entitás

(K: 1: 1)

 

UNIVERZUM  -  FIZIKAI UNIVERZUM

Nem sok minden van ott

Sok minden más van más szinteken és rétegekben, és arra várnak, hogy bejöhessenek ebbe az univerzumba

(T: 4: 5K)

 

UNIVERZUM -  FIZIKAI UNIVERZUM

Többféle éteri rétegből áll

Nem vagyunk tisztában többdimenziós természetünkkel

(PC: 46.)

 

UNIVERZUM –  A FIZIKAI UNIVERZUMOK EREDETE

FÉNYRE ÉS HANGRA LEHET VISSZAVEZETNI

Azok elsősorban nem fizikai eredetűek, ott nincs Anyag

Az Univerzumok geometriai alakban vannak elhelyezkedve, 99%–uk Űr

Gömb vagy fánkszerű elrendezésűek, spirálok mellett helyezkednek el és ki–be lehet ugrani belőlük

(Hat: 13)

 

UNIVERZUM -  GYERMEKE  –  EMBER

TE AZ UNIVERZUM GYERMEKE VAGY

ÉPPÚGY MINT A FÁK ÉS A CSILLAGOK

ÉS JOGOD VAN ITT LENNI

ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY TUDSZ RÓLA, VAGY SEM

AZ UNIVERZUM KITÁRUL ELŐTTED ÚGY, AHOGY KELL

 

UNIVERZUM -  HÁTTÉRSUGÁRZÁSA: 7, 23 cm

Mikrohullámú háttérsugárzás az Univerzumban

A 3. Dimenzió Rezonancia Frekvenciája

(F: Drunvalo, Danelly)


UNIVERZUM -  INTELLIGENCIÁJA

„Hallottad–e már azt a kijelentést, hogy az Univerzum rendelkezik egy teremtő rendszerrel? A tudósok el is nevezték „intelligens dizájn”–nak. A nem spiritualista tudósok ezekkel a szavakkal fejezték ezt ki: „A teremtés, ahogy azt mi látjuk, nem történhet véletlenszerűen. Bármerre is nézünk az űrben, mindenütt létezik egy intelligens terv.”

(K .06. 10. 14.)


UNIVERZUM -  INTELLIGENCIÁJA  –  KVANTUM INTELLIGENCIA

„Az Univerzum intelligenciája

Qantum intelligenciának nevezik. Nem beszélünk túlságosan gyakran erről, de tudnotok kell mi az. Az emberek gyakran beskatulyázzák Istent. Mindent tárolni akartok, hogy megérthessétek. "Édes Istenem, taníts meg engem imádkozni. Szükségem van arra, hogy megtudjam hogyan kell imádkozni.” Oly gyakran hallottam ezt. Amint előzőleg is elmondtam. Hamarosan, ismét egy másik helyről fogunk beszélni nektek. Ám az igazi válasz, az a következő: Ne aggódjatok! Ti Fényt bocsátotok ki, és mi tudjuk, hova megy az! Mit szóltok ehhez az egyezséghez? A szabad választás a kulcs. Ti Fényt bocsátotok ki, és mi a helyére, tesszük azt.

A qantum intelligencia azt jelenti, hogy össze vagytok kapcsolódva Istennel.

Ti, mindannyian. Teremthettek Fényt anélkül, hogy tudnátok: hova megy, vagy más részletek nélkül. Mi ismerjük a címzettet. Ti, egy sötét szobában megnyomhatjátok a villanykapcsolót, és fény árasztja el a szobát, bár nem tudjátok, hogyan jött létre az elektromosság, bár a villanyégő tulajdonságait, sem a foton fizikát nem ismeritek. És ez azért van, mert otthonosan mozogtok a 3. Dimenzió folyamataiban és bíztok bennük. Most terjesszétek ki ezt a bizalmat a láthatatlanra, és váljatok részévé a qantum intelligencia multidimenzionális folyamatainak.

Fizikátokban, a qantum állapotban lévő dolgok tanulmányozása végtelen

összekapcsolásként fog mutatni (a végtelen szétválás ellentéte), olyan egységet teremtve, melynek csupán egyetlen egyetemes tudata van... ilymódon kifejezve azt, hogy a qantum állapotban lévő dolgok, mindent tudnak egymásról és ön–kiegyensúlyozásra törekednek.

Tudjátok mit kell tennetek saját testeitekért?
“Nem tudom, mi a következő tennivalóm” mondják többen. Nem is szükséges tudnotok. Nem értitek? Csak álljatok Isten elé és  mondjátok: “Összekapcsolódom Felsőbb Énemmel. Mondd meg nekem mit kell tudnom. Itt vagyok és készen állok”. Ezután várj!
Csupán engedélyetekre van szükségünk, kedveseim, és tiszta szándékotokra.

A qantum intelligencia el fog menni testetek azon részeibe, ahol szükség van erre. Szokjatok hozzá ehhez, és minden nap meditáljatok, még rövid időre is, jobb a semminél.   Mondjátok: “Kedves Szellem, helyezd belém, amire szükségem van,” és nagyon sok időt megtakarítasz ezzel, kedves Emberi Lény..”
(K: 06. 04. 01)


UNIVERZUM –  KARMA

Az univerzumban Mindenkinek saját magának kell a leckéjét megtanulni

(Abo)

 

UNIVERZUM -  A LÁTHATATLAN VILÁGEGYETEM 4 SAJÁTOSSÁGA

Nem bizonyítható, igazolható ismeretek

 

1. Mágnesesség

A Világegyetem legnagyobb szabású ereje, hordozza a DNS egészségre és hosszú életre vonatkozó utasításait, a nem aktivizált DNS is szálakban jelen van

Karmáinkat, a múlt életek bevésődéseit is hordozza

A szellemi dimenziókhoz tartoznak és láthatatlanok

Valamennyi elektromos hálózatban, használati tárgyban benne vannak

Az anyag rendelkezik azzal a minőséggel, hogy egyensúlyba hozza magát

2. Gravitáció:

A fizikai anyag egy másik anyag jelenlétében kiegyensúlyozásra törekszik

Cselekvés és egyensúly kérdése

A kiegyensúlyozatlanság tömörítése

Kozmikus Rács: amit láthatatlan energia tölt fel

Mindenütt jelen van és hat az anyagra

Egyetemes egyensúly hajlama

Minden ténykedést a gravitáció irányít

Az egész élet köre erre épül fel

3. Levegő

Az egyensúlyról szól: a sűrítés, a tömörítés és a sebesség, de ide tartozik az idő is

A szándék az egyensúly katalizátora

Az áramlás és apadás közötti szinkronicitás és cselekvés

A VILÁGEGYETEM IRTÓZIK MINDENFÉLE EGYENSÚLYTALANSÁGTÓL,

EZÉRT ERŐKET HOZ LÉTRE,

AMELYEK EGYENSÚLYBA HOZZÁK

4. A 3. Nyelv öt sajátossága: új kommunikáció

Egy új spirituális nyelv - kommunikációs lehetőség a Felsőbbrendű Énnel

Isteni részünkön keresztül működik

Spirituális hírek özöne, melyekkel választhatunk a lehetőségek tárházából

Az öt legismertebb állomása:

A: Irányító közlés: Intuíció, megérzés

A linearitás kiküszöbölése

Szánkkal használjuk a kívánságok pontos megfogalmazásával

Az Intuíció képessége visszatér, felerősödik, hatalmas fejlődést eredményez

Az elsőként eszünkbe jutó válasz fontossága

Megválaszthatjuk mi az, amit akarunk kapni

B: Ölelések – Megerősítés kommunikációja

A megfelelő pillanat eljövetele nem véletlen

Például az adott pillanatban nézel az órádra és elcsodálkozol, hogy valamit közöl

C: Tervező Angyalok: tervező energia

A szinkronicitásban és a teremtésben való részvétel

A tervező angyalok a szinkronicitás beteljesítésében és a teremtéseinkben való közreműködés megkönnyítésében segítenek

A Szándékot a tervező állomásra kell irányítani

Kérhetünk megoldást a lineáris energiában, de egyszerre csak egyet

Választani inkább, mint elfogadni, azt amit adnak

D: Összeköttetés visszacsatolása

A spirituális érintkezésre való ráhangolódás

Szent helyek szándékkal való létrehozása és az élmény átélése

A mellettünk lévő angyalok megérzése

E: Kéz–Fogás: megidézés

A legalapvetőbb energia, amit kaphatunk: a Szellem szeretetének energiája

Ez megidézhető energia

A Világegyetem legnagyszerűbb energiája

(K: 7: 2)

 


FIZIKAI UNIVERZUM

 

- egy csomó birodalom és dimenzió

- valamint a Szellem

- és mindezt a Szeretet, a Fény, és a Tudatosság tartja össze

- EBBEN A KÖZEL VÉGTELEN BIRODALOMBAN MEGTALÁLHATÓ AZ IGAZSÁG, HOGY KIK VAGYUNK, AMI A LEGFŐBB TEREMTŐ ERŐHÖZ VEZET:

 

A MÉRHETETLEN SZERETET, FÉNY ÉS SZELLEM HÁRMAS LÉNYÉHEZ....

Ez AZ EGYETLEN FORRÁS

NAGY ÉLŐ EGYSÉG VAGYUNK

A SOK RÉSZ ÖSSZESSÉGE

MINDEGYIKNEK VAN EGY CÉLJA ÉS OKA ARRA, HOGY KÜLÖNFÉLE ÉLETIDŐKBE TERJESSZE KI MAGÁT.

(GF:091006)


DAHL UNIVERZUM – ÉS A MI FIZIKAI UNIVERZUMUNK

A Mi fizikai univerzumunk nővér univerzuma. Egy teljesen felvilágosult univerzum, míg a mi univerzumunkat a karma univerzumának nevezik, ahol még nem fejezték be a lelkek a transzcendentális küldetésüket. Miután számos csillagmag befejezte küldetését a Dahl univerzumban, a Teremtés szolgálatában tovább folytatva fejlődésüket, megérkeztek 12 csillag portálon a Mi Karma univerzumunkba, hogy segítsék az ittlévőket ugyanabba a teljességbe kerülni.
Először a Lyra konstellációba érkeztek a csillagmagok, majd keresztül kasul utazva az Univerzumon megérkeztek az orion, Sziriusz, Plejádok csillagaira, ahol otthonra találtak.

Azért jöttek a Földre, hogy segítsék a tudatosság emelkedésében, a vibrációs arány javításában.
Ez most a 4. felemelkedési kísérlet, mert 3 eddig nem járt sikerrel, mivel az emberiséget nagyon mélyen beprogramozták félelem túlélés-alapura.
A csillagmagok ezért inkarnációs sorozatba kezdtek és beházasították generációkon keresztül csillagmagvaikat, és vállalták tudatosan eszméletvesztésüket.

A FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET A DAHL UNIVERZUMBÓL SZÁRMAZIK Ugyanúgy mint a delfinek, tündérek, Egyszarvúak.
A TISZTASZÍVÜEK a Dahl Univerzum Sharaki bolygójáról származnak. Nagyon sok egyszarvú az 1950-es években földi emberi megtestesülésbe sétált be.

Rendkívüli gyógyítóerővel rendelkeznek.

Tudják mi az a Krisztusi Tudat.

AZ EGYSZARVÚAK EGYESÍTIK AZ EMBER, AZ ÁLLATI ÉS AZ ANGYALI KIRÁLYSÁGOKAT. Ami nem történt meg korábban!!!

A DAHL Univerzumból származik, Mu földje.

Onnan inkarnálódtak sokan ide (FÉNYMUNKÁSOK, CSILLAGGYERMEKEK) a Földre, hosszú évekkel ezelőtt, hogy elhozzák ide a krisztusi tudatosságot.

AD:080119


PLEJÁDOK – DAHL UNIVERZUM

500 millió fényévre levő fényes csillagcsoport.

Többszáz csillaga van, a Bika csillagképben.

127 milliárd lakos.

Anyahajójukon 143.000 vannak.

Semjase mondja: Egy Nagy űrhajó fog jönni a Dal Univerzumból segíteni nekünk, amely 10,6 mérföld hosszúságú. Ők még felvilágosultabbak a plejádiaknál is, és segítik őket a hajóik megépítésében.

(Joshua  D. Stone: Hidden Mysteries)


a "szolgálat" egy szerves része a felemelkedési folyamatnak. SOKAN KÖZÜLETEK A TÁVOLI CSILLAG RENDSZEREKBŐL, MINT HÍRNÖKÖK JÖTTETEK A FÖLDRE. Újra és ismét újra, az igazság és a kozmikus bölcsesség hordozói voltatok, azonban, a feladat, amit erre a létidőre vállaltatok, fontosabb bármelyik eddig megtapasztaltnál, amióta tudatos Isteni Szikraként az individualizált tudatosságotokba lejöttetek. Java része annak, amit megtanultok, amíg a felemelkedés ösvényén áthaladtok, az annak emlékezete, amit már megtapasztaltatok.

Azok közületek akik beleegyeztetek, hogy fizikai testben inkarnálódtok, ebben a különleges létidőben, lehoztátok magatokkal a legfőbb leckéiteket, azaz a fizikai/mentális/érzelmi testeitek egyensúlytalanságait, melyeknek harmonizálására volt szükség, hogy elkezdhessetek összeegyeztetve dolgozni Lelketekkel, illetve Felsőbb Énetekkel. Lejöttetek ebbe létidőbe, hogy egyensúlyba hozzátok maszkulin és feminin természeteteket: felhasználva a Teremtő Atya Isteni akaratát, erejét és tekintélyét, ugyanakkor, hogy beintegráljátok a Teremtő Anya szeretet, bölcsesség, együttérzés és gondoskodás kreatív aspektusait is. LEJÖTTETEK MEGTAPASZTALNI A FÖLDET, HOGY TELJES MÉRTÉKBEN A FIZIKAI TESTETEKBEN LEGYETEK, MÍG BEINTEGRÁLJÁTOK A SZELLEMET ÉS A TUDATOSSÁGOT FIZIKAI LÉNYETEKBE. Itt vagytok, hogy egyensúlyba hozzátok a tudást a kommunikációval, hogy megtanuljátok a megérzéseiteken keresztül a saját igazságaitokat és, hogy éljétek ezeket az igazságokat, másoknak példaképül szolgálva. Itt vagytok, hogy szaktudásra tegyetek szert a kommunikáció egyensúlyáról, hogy mikor kell beszélni, és mikor kell csendben maradni, itt vagytok, hogy ítélet-nélkülivé váljatok, itt vagytok megtanulni, hogy minden egyes személy a saját egyéni ösvényén halad, és megvannak a saját leckéi, amiket meg kell tanulnia.

 

Mindannyiatoknak, akik meghallgattátok a Szellem suttogásá,t és a Megvilágosodás ösvényére léptetek, itt az ideje emlékezni arra, hogy a Föld nem a ti otthonotok; ti megbízatásból vagytok itt! Ti távoli Csillag Rendszerekből és Galaxisokból, esetleg másik univerzumokból jöttetek. Itt az ideje, hogy a Béke/Fény sok hűséges harcosával együtt tudjátok, hogy milyen csodálatosak vagytok, hogy mennyire bátrak voltatok, amikor válaszoltatok a harsona hívásra, hogy lejöjjetek a földi kísérlet sűrűségébe. Az események, a Galaxisotokban, a nap rendszerben és a Földön is, gyorsan haladnak előre és hatalmas változásokat hoznak. Emiatt, nagyon fontos, hogy arra összpontosítsatok, ami helytálló a világotokban, és ne ragadjatok be az összes negativitásba és félelembe, amit kiöklendeznek az éterbe. Emlékezzetek rá, hogy annak adtok energiát, amire összpontosítjátok figyelmeteket.

Az egy óriási kiváltság, akinek megengedtetik, hogy a Földre

inkarnálódjon, és mindig is a Lelkek milliói és milliói voltak a

váró listán, hogy megtapasztalhassák a Föld által nyújtott fizikai

valóságot. Ti sem vagytok kivételek, ti is égtetek a vágytól, hogy

megtapasztaljátok a teremtés és a kifejeződés lehetséges legtöbb

módját.

(RH:0911)


Minden szem az Univerzumban a Földre szegeződik most, hiszen ez volt az a játék, melytől sosem várták, hogy sikeres lesz. Ez volt az egyetlen játék előre elrendeltség nélkül, amelyben nem volt vezér rendszer beépítve. A teljes szabad választás játéka volt ez és itt vagytok most az Univerzum élén hamarosan olyan fejlődési ponton, ahova soha ezelőtt nem jutottatok el. Elmondjuk nektek ez olyan hihetetlenül gyönyörű. Eljöttetek, hogy meglátogassatok. Eljöttetek, hogy a mi szemeinken keresztül láthassátok magatokat, hogy visszatükrözzük szépségeteket és segítsünk nektek visszaemlékezzetek az Otthonra, hogy visszaemlékezzetek arra a részetekre. Aminek nem vagytok tudatában az a tömeg az fátyol ezen oldalán, akik azért gyűltek össze, hogy láthassanak titeket, hogy tiszteletüket fejezhessék ki irántatok. Mert mindazok, akik félre álltak, hogy ti beléphessetek és részt vehessetek ebben a játékban a ti oldalatokon állnak, mögöttetek dolgoznak.

Számtalanszor manipulálták az embereket már ezen a bolygón. Megtörtént már majdnem minden kormány, vallás és szervezet által. A legegyszerűbb módja, hogy manipuláljanak az a saját félelmeden keresztül történik. Kezdd el megtalálni a módját, hogy áttörj félelmed akár legkisebb részén és többé már nem fognak tudni manipulálni a Föld bolygón. Nagy mértékben kezd ez most megvalósulni, de mindegyikőtök együttes munkájára szükség van.

Egyetlen lélek nem tudja ezt megállítani a manipulációt. Noha ez nem probléma, mert mindannyian egymás részei vagytok és kezditek ezeket a határokat leengedni tisztelve azt egymásban. El tudtok képzelni egy bolygót olyan lényekkel akik fejlődésük során túlhaladták a félelem iránti szükségletet? Ez az igazi meghatalmasodás, mert amikor erővel ruháztok fel valakit valójában magatokkal is teszitek azt. Erővel ruháztok fel és megteremtitek a helyet, hogy megtörténhessen. Amikor felülkerekedtek a félelemnek ezen a helyén és elkezdtek lehetőségek után kutatni, hogy kiterjeszthessétek fényeteket mágnesekké váltok. Varázslatos módon, mások hozzátok fognak fordulni félelmeikkel és ti változást hoztok majd erre a bolygóra. Azért jöttetek, hogy ezt megtegyétek, mi pedig azért vagyunk itt, hogy segítsünk nektek emlékezni rá.

 

Annyira megtisztelőnek találjuk, hogy itt vagytok, mert oly sokáig beszéltünk és ti most meghallgattok. Annyira megtisztelő, hogy itt lehetünk és láthatjuk a Föld bolygó társasjátékának leggyönyörűbb angyalait. Élvezzétek az utat kedveseim. Ne aggódjatok a cél miatt, mert nincs olyan, az utazásról szól ez, élvezzétek hát akárhol is tartotok most utatok során.

(Lightworker/Group)


FIZIKAI UNIVERZUMOK

Mennyi potenciállal bírok ebben az életemben? Több milliárddal?” –Bizonyos értelemben ez nem lényeges, mert a potenciálok nem nyúlnak ki a végtelenbe. Lényegében semmi sem nyúlik ki a végtelenbe. Még a fizikai univerzumotok sem, ahogy az idő és a tér sem. Nem nyúlnak ki a végtelenbe, hanem egy jókora hurokban végződnek, ami aztán visszatér.


FIZIKAI RENDSZER – DUALITÁS

A fizikai rendszer a dualitásban, az egy céltudatos illúzió. Ti álmodjátok az emberiség álmát. Ti erőteljes spirituális lények vagytok, szűrőket viselve. Ti a Teremtő Forrás Isteni szikrái vagytok a Föld Egyetemen folytatva tanulmányaitokat. El kell fogadnotok ezt az axiómát és próbáljátok a ti szemszögetekből megérteni a nagyobb valóságokat, melyek a ti fizikai érzékeléseteken kívül léteznek, és sok van belőlük! ÉS A SZERETET AZ ÉPITÖ KÖVE MINDENNEK, ÉS A "DNS" LÉNYEGE IS.

(Metatron Arkangyal üzenete: James Tyberonn csatornázásában)


A TEREMTETT TERMÉSZET – EGY SZIMBÓLUMRENDSZER

EGY ISTENI RENDSZER SZIMBÓLUMA

Amely a létezésének ad értelmet, és égi tevékenységgel együttműködve fenntartja az Identitásokat.

A TERMÉSZET MINTÁKBA ÍRT MATEMATIKAI SZÁMOKKAL ÉRTELMEZHETŐ

(BM3)


EGY NAGY TERV VAN KIBONTAKOZÓBAN A KOZMOSZBAN

VILÁGUNKAT EGY JÓINDULATÚ FELSŐBB ERŐ, KOZMIKUS ELME TÁMOGATJA ÉS TARTJA FENN:

Hogy választhassunk, a Teremtés vagy pusztítás között.

Ez egy névtelen energiaforrás, aki cserébe nem kér érte semmit.

EGY NAGY TERV VAN KIBONTAKOZÓBAN, A KOZMOSZBAN, AMELY MAGVAIT ELHINTETTÉK A FÖLDÖN.

(BM3: 281)

 

 

 

UNIVERZUM -  MÁS LÉTFORMÁK AZ UNIVERZUMBAN

Vannak bizonyos létformák, de nincs olyan, amelyben az emberi létforma összetettsége meg lenne

Az idegen lények - amiről azt gondoljuk - olyan események szüleményei, amelyek a teremtés első körében történtek meg

Az eredeti teremtésben, mielőtt ide érkeztünk volna

Ezeket értelmezzük emberi nyelven

Azokban a dimenziókban voltak olyan létformák, mint a mi „idegen lény” képzeletünk

Az Univerzumban nagyon kevés olyan létforma van, amit Mi életnek neveznénk

Nem sok minden van odakint

Erre alapul a második teremtés: életünkkel teremtjük meg

(T: 2: 2K)

 

UNIVERZUM -  MEGÁLLÁSA

Meg fogjuk találni azt a pontot, ahol az Univerzum végesnek tűnik

Ez az a pont, ahol annak idején az Univerzum megállt (megállt az energia–áramlása)

Ez a Múlt egy darabja, amivel szembesülhetünk

(T: 3: 9)

 

UNIVERZUM -  A MINDEN MOZZANATA

A TEST, SZELLEM, ELME egységét tárja a  szem elé

(K: 1: 3)


UNIVERZUM MOZGÁSA

A PULZÁLÁS:

ENERGIA ÖSSZEHÚZÓDÁS

ENERGIA KITERJEDÉS

Az energia frekvenciáját ez mutatja.

A rezgésszint annál magasabb, minél közelebb van a teremtőhöz.

Annál alacsonyabb, minél távolabb van a Teremtőhöz.

SZJ:55

 

UNIVERZUM -  NAGY KALANDJA  –  EMBERRÉ LETT ANGYAL

A FIZIKAI UNIVERZUM MEGTEREMTÉSÉNEK NAGY KALANDJA, a Tűz Függönyének elhagyása után kezdődött

MI ANGYALOK ÉS ARKANGYALOK idejöttünk, anyagi formában, lelassítottuk energiánkat, hogy nagyszerűbb megértéssel bírjunk, kiszabaduljunk és Integrálódjunk a Tűz Függönyébe,

Mert amikor a Tűz Függönyén át szétszakadtunk millió–millió darabra,

A 3. DIMENZIÓS VILÁG LÁTSZOTT A LEGJOBBNAK, HOGY VISSZAHOZZUK, ÉS INTEGRÁLJUK VISSZA EREDETI ÉNÜNKBE EZEKET A DARABOKAT

(T: 6: 12)

 


UNIVERZUM RENDJE

A kezdettől fogva teljesen rendben halad

MINDEN SZEMPONTBÓL TÖKÉLETES

Az Emberek is ezért a rendért dolgoznak, azokkal, akikkel ennek a megteremtését vállaljak

Választhatnak: küzdelem-szenvedés, vagy öröm és beteljesedés között

T:8:10


VILÁGEGYETEM

Információi nincs bizonyos helyekhez kötve, hanem azok a tér minden részében megtalálhatók, egyidejűleg, a világegyetemre szóló összes információk. Az információk elérésére szűrőkön, lencséken keresztül az információk korlátozottak.

VILÁGEGYETEM ÁLLANDÓSÁGA A VÁLTOZÁSBAN VAN

Benne mindig minden változik

Soha semmi nem marad szilárd benne, növekszik és tágul

Az isteni Lényeg soha nem stagnál, hanem állandóan növekedésben van

És ez az, ami mindent mozgásba hoz

(Mária)


VILÁGEGYETEM ÁTALAKÍTÓ ENERGIÁJA

AZ EMBERI LÉNYBŐL INDUL KI

(K: 7: 8)


VILÁGEGYETEM -  ISTEN

Rendelkezik egy befejezetlen résszel, amely nincs előre megszervezve a Szeretet Közössége által

Ezt nevezzük Istennek

Szabadon alakítja ki (mint a Föld) az energia–egyensúlyát

(K: 5: 2)

 

A VILÁGEGYETEM ÖNTUDATA –  ISTEN

 

Nagy Intelligens Kozmikus Elme

Valójában Mi vagyunk

Mi vagyunk a Világegyetem Öntudata

(J.)

 


VILÁGEGYETEM  –  SZERETET -  ISTEN

Isten és a Világegyetem valóságának a lényege: a Szeretet

A Világegyetem titka: a Szeretet

Valamennyi Ember szívében Szeretet található

(K: 7: 9)


VILÁGEGYETEM -  VÁLTOZÁS

A Világegyetemben egy létező sem független a többitől

Ha egy dolog megváltozok, megváltozik az egész valóság, így a Földön élő Ember is

(K: 10: 13K)

 


VILÁGEGYETEM -  HIERARCHIKUS ELRENDEZÉSE

AZ ELSŐDLEGES TEREMTŐ (Legmagasabb Teremtő, Isten – Lélek)

– minden, ami létezik, ősmatéria, ősenergia, Fény, a legmagasabb szintű intelligencia
– az egész Teremtés az Ő alkotása, az összes lény Belőle ered és újból Hozzá tér vissza
– az Elsődleges Teremtő a Kozmikus törvények által alkot meg mindent. Ezek a törvények 100 %-ban  működnek
– teremtése által ismeri meg Önmagát
– az Ő alkotását nem csak ez a materiális világűr képezi, hanem sok más világűr is, melyeknek csak egy közös vonásuk van, éspedig a mozgás. Minden másban különböznek.
– fel lehet venni Vele a kapcsolatot, ha az ember megtalálja a Hozzá vezető utat. A továbbiakban már Ő vezeti az embert, ami gyönyörű és harmonikus.

 

MINDEN EGYES VILÁGŰR TEREMTŐI
– mindent átható szeretet-teli Fénylények
– részeit alkotjuk, mint minden más is, ami ebben a világűrben jelen van
– gyermekeinek szólít minket

A KILENCEK TANÁCSA
– Fénylények
– ezt a materiális világűrt irányítják (12 dimenzió, paralel világűr) a Teremtő alárendeltjeiként

ENNEK A GALAXIS–CSOPORTOSULÁSNAK A MAGAS TANÁCSA

– a galaxisok csoportosulásának átmérője 50 millió fényév
– a  Magas tanács az  M87 galaxis közelében helyezkedik el

(a Szűz csillagképben)

A HELYI GALAXIS–CSOPORT MAGAS TANÁCSA
– az Andromeda M31 nagy galaxisban van a székhelye
– e helyi galaxisok csoportját 30 galaxis alkotja

MINDEN GALAXISNAK MEGVAN A SAJÁT MAGAS (FÉNY) TANÁCSA

(a mienk a Vízöntő csillagképben található)
a mi galaxisunkat, ahol a  Földünk is található, Tejútnak nevezzük
– 150 milliárd napja és 115 milliárd naprendszere van, ezen belül 5 millió a Fény erőihez tartozó bolygó. Ezekből 2 millió bolygó tagja a Bolygók kozmikus konföderációjának.

A Magas tanács irányítása alatt vannak:
– a  Magas tanács tagjai Fénylények
– a mi galaxisunk Fény tanácsának legidősebb és legtekintélyesebb tagja: Gorloj
– a Fény tanács következő tagja Orton, aki egyben a galaxisunk Szellemi jótállója
(Messiás, Budha, Jézus – az Ő földi inkarnációi az utóbbi 2000 évben)
– a Fény tanács következö tagjai Arahat Athersata, Arton

 

MINDEN FEJLETT (ANYA) BOLYGÓNAK VAN EGY PLANETÁRIS KORMÁNYA,

melyet a Vének tanácsa (a Bölcsek tanácsa) képvisel
– a Planetáris kormány alá van rendelve az adott galaxis Magas tanácsának
– egyetlen nyelv
– a bolygóval összefüggő problémakörrel foglalkozik
– kommunikál más bolygókkal

Az Űrben a különböző dimenziókban a bolygók 5 % – át lakják civilizációk

Holdak, bolygók, napok, galaktikus napok, kozmikus napok, szellemi napok – ezek mind intelligens, különböző szinteken lévő szeretetteli lények. Nem halott mechanikus testek, ahogy ezt a mi materialista tudományunk állítja!

(Közelebbi információkat az világűr hierarchiáit illetően a “Tajemství kosmu” (A világűr titkai), Adelma Vay, 1996, Santal könyvben és a “Tanulságos beszélgetések a barátaimmal a világűrből II.”–ben, Az űrök teremtése részben, Ivo A. Benda, 1999, találhatók.)

(Agartha–Benda)


VILÁGEGYETEMÜNK -  SPIRITUÁLIS IDŐ

Egy végtelenbe táguló zárt rendszer

A valós idő, olyan, mint egy kör

Az idő valósága a MOST-ban van, amely egy zárt Világegyetemet teremt

A LEHETŐSÉGEK A JELENBEN VANNAK

Az Ember vagy a múltban vagy a jövőjében élt eddig

Spirituális Idő:

Minden Együtt és Egyszerre létezik

Minden, ami lehetőség, már meg is történt

(K: 5: 3)


20 MILLIÁRD ÉVE – A KILÉLEGZÉS, KITERJEDÉS

A VILÁGTEREMTÉS 20 MILLIÁRD ÉVE – 12-EK TANÁCSA

3 FAJTA UNIVERZUM LÉTREJÖTTE

SPIRITUÁLIS, MENTÁLIS ÉS FIZIKAI - KILENCEK

A FIZIKAI UNIVERZUM TÁGULÁSA MEGÁLL: 2009.09-09-18-27 LINEÁRIS IDŐBEN ÉS STACIONER 2011. 12.21. IG- ONNAN VISSZALÉLEGZÉS KÖVETKEZIK


20 MILLIÁRD ÉVE-  A FIZIKAI UNIVERZUM MEGSZÜLETÉSE

Ez az Univerzum, amelyben mi vagyunk, mintegy 20 milliárd évvel ezelőtt, egy Fénypontként, fényponton belül kezdődött Isten Elméjében. Ez a fénypont egy nagyobb fénypontban van, amely egy még nagyobban, és így tovább, az örökkévaló végtelenségében.

(Sal Rachele/12-ek: a Föld története)

AZ EMBERI ANGYAL 9 IDŐVONALA

A FIZIKAI VILÁGEGYETEMÜNK MOSTANI TEREMTÉSÉTŐL

(16,4 MILLIÁRD ÉVTŐL)

A 9 SZINTŰ MAJA PIRAMIS ENERGIAKÓDJAI / AZ EMBERISÉG IDŐVONALÁN:

1, 16, 4 MILLIÁRD ÉVE: kezdődött meg az anyagi megszületése, amit ma ősrobbanásnak tartanak, az első sejtszerű élet megjelenéséig.

13 Hablatun-nal ezelőtt = 13X 1.26 milliárd éve

2, 820 MILLIÓ ÉVE: A sejtszerű élet megjelenése, a sejtek szerveződése, az abból kifejlődő állati életig.

13 Alautun-nal = 13X 62 millió év

3, 41 MILLIÓ ÉVE: a főemlősök kialakulása, az emberi forma őseinek megjelenéséig.

13 Kinchiltun = 13X 3.15 millió év

4, 2 MILLIÓ ÉVE: az emberi törzsi szerveződései a homo saphiens ősei között

13 Kalabtun = 13X 154.000 év

5, 102.000 ÉVE: homo saphiens, a beszélt nyelv megjelenése

13 Piktun = 13X 7.85 év

6, 5125 ÉVE/ I.E. 3114. AUGUSZTUS 14. : világi patriarchális korszak, jog, írott nyelv, nemzetek kialakulása

13 Baktun = 13 X 394 év, az utolsó Baktun: 1618-2012

7, 1755-1999 : technológia korszaka, elektromosság, bolygószintű alvilág, iparosodás, génmanipuláció, atomenergia

13 Katun, Az utolsó Katun: 1987. Augusztus 16-17. Harmonikus Konkordancia

8, 1999- 2011. Február  9, vagy, 19. : világméretű kommunikáció, galaktikus korszak

13 Tun = 13 X 360 nap

A 8. Szint 5. Éjszakája  2008. november 11-ig tartott: ez az Éj a Fekete Mágia kiskorszaka volt.

(2008. november 12-14 között a 6. nappalba lépés)

9, 2011. FEBRUÁRTÓL - 2012…-IG

A KETTŐSSÉG NÉLKÜLI KOZMIKUS TUDÁS KORSZAKA

AZ EMBERISÉG A VALÓSÁG TUDATOS TÁRSTEREMTŐJÉVÉ VÁLIK

AZ EMBERISÉG ÁTLÉPI AZ ŐSKÁOSZ KÜSZÖBÉT

13 Uinal, 13X 20 nap (maja matrix is 13X20-as!!!)

(Ronna Prince/Price Kuthumi-Pallas Athena szerint a befejező dátum nem 2012.12.21, hanem 2011. 10.28.)

A 9 szintű piramis minden egyes lépcsőfoka a TUDAT EGY MEGHATÁROZOTT FREKVENCIÁJÁNAK FELEL MEG

Minden egyes lépcsőfokon az evolúció 20 szorosan gyorsabban halad, mint a lineáris időkeret.

A maja naptár alapja az emberi tudat 9 alvilágon való fejlődése.

Mindegyik főkorszak a fény és sötétség dominancia változását mutatja, mivel mindegyik szakasz 13 rétegű. A 13 réteg 7 nappalból és 6 éjszaka szakaszból, váltakozva ugyanolyan periódus hosszúsággal. AZ EVOLÚCIÓ SPIRÁLIS DINAMIKÁJÁT MUTATJA. A maja naptár, az isteni Terv egyik aspektusa.

(2008, november 11/12.-én. A 8 szint, azaz a Galaktikus alsóvilág 6. Nappalába léptünk be, amely 2009. November elejéig tart. És ez a kiskorszak az amely új virágot hajt ki az emberiség békességében. A legnagyobb reményünk a közel-keleti béke megteremtése. A vallások és régiók vortexeibe ezek az energiák érkeznek be.

(DP:208,256257-260,419)


16, 4 MILLIÁRD ÉVTŐL – 2011.10.28.

SEJTES ALVILÁG : AZ ANYAG SZÜLETÉSÉTŐL – A SEJTEK SZERVEZŐDÉSE

Mai témája: A sejtszintű gyógyítás

AZ ANYAG SZÜLETÉSÉTŐL – A SPIRITUÁLIS TETŐPONTIG

A korszak 13X1,26 milliárd éves szakaszokra, mennyországokra, azon belül 7 nappalra és 6 éjszakára bomlik. (13 hablatun)

A sejtes alvilágban, a sejtek világosodnak meg, ezért ma a sejtgyógyítás hat ránk a legerősebben. Érzelmek és gondolatok sejtekbe hangolása meg tudja gyógyítani az egész testet.

(BHC2:102)


a SEJTES TUDAT EVOLÚCIÓJA, AZ ELSŐ MAJA IDŐVONAL

A FIZIKAI EGYÉN LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE TÖRTÉNŐ KIALAKULÁSA:

Galxisok, Csillagok, Naprendszerek, Bolygók, kémiai elemek evolúciója.

Fejlettebb sejtek megjelenése.

Ásványi Birodalom. (72)


16,4 MILLIÁRD ÉVE – 15,1 MILLIÁRD ÉV

1, - MENNYORSZÁG - SEJTES ALVILÁG – 1. NAPPAL

15,1 MILLIÁRD ÉVE – 13,86 MILLIÁRD ÉV

2, - MENNYORSZÁG  -SEJTES ALVILÁG – 1. ÉJSZAKA

13,8 MILLIÁRD ÉVE – 12,6 MILLIÁRD ÉV

3, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG – 2. NAPPAL

12,6 MILLIÁRD ÉVE -11,34 MILLIÁRD ÉV

4, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 2. ÉJSZAKA

11,34 MILLIÁRD ÉVE -10,08 MILLIÁRD ÉVE

5, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 3. NAPPAL

10,08 MILLIÁRD ÉVE – 8,82 MILLIÁRD ÉV

6, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 3. ÉJSZAKA

8,82 MILLIÁRD ÉVE – 7,56 MILLIÁRD ÉV

7, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 4. NAPPAL

7,56 MILLIÁRD ÉVE – 6,30 MILLIÁRD ÉV

8, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 4. ÉJSZAKA

6,30 MILLIÁRD ÉVE – 5,03 MILLIÁRD ÉV – A NAPRENDSZER KIALAKULÁSA

9, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG-  5. NAPPAL

5,04 MILLIÁRD ÉVE – 3,78 MILLIÁRD ÉV

10, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 5. ÉJSZAKA

3,78 MILLIÁRD ÉVE – 2,52 MILLIÁRD ÉV

11, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 6. NAPPAL

2,52 MILLIÁRD ÉVE – 1,26 MILLIÁRD ÉV

12, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 6. ÉJSZAKA

1,26 MILLIÁRD ÉVE – 2011.10.28.

13, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 7. NAPPAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15.340.500.000 ÉVVEL EZELŐTTA FIZIKAIVILÁGEGYETEM MEGTEREMTÉSE

AZ UNIVERZUM A 7. IDŐCILUSÁBA LÉPETT

A TÁGULÁSA MINTEGY 15 MILLIÁRD ÉVVEL EZELŐTT KEZDŐDÖTT EL

(Széfer Jecirá: 195)

 

KABBALA: AZ ISTEN FÉNYTERVE

A FÉNY ELREJTÉSÉNEK ISTENI TERVE

A TEREMTŐ ELREJTI A FÉNYÉT

Hogy mi meg megkeressük

A Teremtés egyetlen pontjában létrejön a tér-idő

A pont kitágulása: a Világűr
Az Isteni sugár érkezik az üres térbe: A fizikai anyag létrejötte.
Az Egység: Elektromágnesessé válik

Tíz függöny ereszkedik le, amely szétválasztja a valóságsíkokat

A legtávolibb egyre messzebb kerül a Teremtő fényétől

Egyre nagyobbá válik a sötétség

Az időn és téren túl létrejön 9 dimenzió, az idő és térben pedig EGY, a Téridő dimenzió

FORMÁBAN ÉS IDŐBEN ZAJLIK A JÁTÉK

 

Kezdetben volt a szó. Ezt mindannyian tudjátok, de azt tudjátok-e, hogy ez mit jelent? A kezdet – ez egy rossz fordítás. Rossz fordítás. És ha tényleg belementek abba, hogy ez mit jelent, akkor azt, hogy kezdet a lélegzet. Aandrah tudja ezt. A kezdet a lélegzet volt. Ennek így kellett lennie. Amikor a Szellem előre küldött benneteket, akkor ennek a lélegezettel kellett megtörténnie. Lényegében ez volt a legelső lélegzet, amit a Szellem valaha is magához vett. Egészen addig, amíg a Szellem nem adta oda nektek az Ő teljes szeretetét, addig nem létezett a lélegzet. Ezért is van az, hogy Az Volt, Ami Volt. Ezért nem a megnyilvánulás, a kifejeződés volt. A Szellemnek ki kellett fejeződnie, meg kellett nyilvánulnia, meg kellett nyílnia és tapasztalnia kellett.

 

A Szellem vett egy lélegzetet…(Adamus vesz egy mély lélegeztet)…és ennek következtében ti vagytok. A kezdet a lélegzet. Kezdetben a lélegzet megteremtette a szót. Ó, a fordítások nem túl jók… több ezer éve. Talán írok majd egy új Bibliát megfelelő, helyes fordítással. (Adamus kuncog) De jelenleg elég sok minden van a tányéromon.

 

Tehát itt van nekünk a lélegzet és a szó. Mi a szó? Nos, a szó kifejeződés. A szó a megnyilvánult kifejeződés. És ti sokat tudtok a lélegzetről, és már éppen eleget beszéltünk is róla, és Aandrah is azért van ott, hogy lélegeztessen benneteket. De mi a helyzet a szóval? A szóval?

(SG104)

 

 

12 BILLIÓ (MILLIÁRD) ÉVVEL EZELŐTT

SZÜLETETT MEG A

FIZIKAI VILÁGEGYETEM

nem egyetlen esemény volt, nem volt nagy Bumm, mozgás és sebesség volt

a mozgások és sebességek világában látszik NAGY BUMM-NAK

DE A VILÁGEGYETEM MINDIG IS LÉTEZETT, de ekkor lett 4 dimenziós is

Többszöri teremtési folyamat eredménye, A dimenziók elmozdulása volt, Energia átáramlás

(m: a billió (angol) a magyarban a milliárdnak felel meg)

(K:7:9)

 

TEREMTÉS-ISTENI TEREMTÉS

ISTENI TEREMTÉS-DUALITÁS-TRIALITÁS

AZ EGYSÉG KETTÉVÁLÁSA- AZ ISTENI DUALITÁS

A TRILÓGIA- A FIÚ MEGSZÜLETÉS

(Jack az ifjú herceg : folytatás)

1,Kezdetben Minden EGY Volt, Szinguláris

Eljött az Idő, hogy  a MINDEN AMI VAN belső pillantást vessen magára

Azt kutatta, hogy: Miért létezik a Létezés

Addig minden kifelé táguló módon fejlődött

Ezt a Szellem Tűnődése követte: Bepillantott saját Én-jének tükörképébe

2,AZ EGY-KETTÉVÁLT: királyra-királynőre, férfira-nőre

KETTEJÜK HÁZASSÁGA MÉG EGYSÉGES VOLT, másfajta duális energiából állt:

Ez volt az ATYA és ANYA

Ez az Állapot még túlnyomóan nőies jellegű volt, nem volt kiegyensúlyozva fele-fele arányba

AZ OTTHON TÚLNYOMÓRÉSZT NŐIES ENERGIÁT HORDOZ

A Női Energia: megszül, kreatív, gondoskodó, szeretet teli

Ez volt jellemző a Királyságunkra, amit később elhagytunk

3, A FIÚ METAFORÁJA-A TRILÓGIA TEREMTŐDÉSE

A Király és a Királynő a férfi és a női isteni aspektuson viszonyult

Egymást a lehető legnagyobb szeretettel látták, és amint a közös teremtésükhöz értek, ez olyan csodálatos dolog volt, amit a Szellem még Ő maga sem ismert meg azelőtt

EZ VOLT A LEGELSŐ SZERELMI TÖRTÉNET

A KIRÁLYNŐ ÉLETET ADOTT FIÁNAK

EZ AZ ISTENI TRILÓGIA, AMIT A FÖLDÖN ASPEKTUSKÉNT HASZNÁLUNK UGYANÍGY

A FIÚ-ISTENI GYERMEK:

Metafora, A KETTŐ OLYAN TEREMTMÉNYE, AMELY GENERÁLISAN FÉRFIS ENERGIÁKAT HORDOZ: kutat, utazik, felfedez: ÚTRA INDUL A KETTŐ ÉRDEKÉBEN

A Fiú az, aki utazóvá vált és még nem volt hús-vér Ember (éteri entitás)

4, A FIÚ ELHAGYJA A BIRODALMAT- ELHAGYJA AZ ELSŐ CIKLUST- az Eredeti Teremtésen Túl

Ez része volt az Isteni tervnek, hogy elhagyja az ELSŐ CIKLUST, a Tűzfüggönyén keresztül, az Eredeti Teremtésen Túl,

KIMEGY AZ ŰRESSÉGBE, AHOL NINCS SEMMI

HATALMAS SZERETET REJLIK EBBEN AZ UTAZÁSBAN:

MI VAGYUNK EZ A FIÚ

AKI KILÉPETT A MINDEN LÉTEZŐ HATÁRÁN

A MINDEN LÉTEZŐ ÉRDEKÉBEN

Fiú energiája:

Azért hívjuk Fiúnak, mert túlnyomórészt férfias energiát tartalmaz, hogy el tudja hagyni a királyságot

AZ EMBER IS FIÚ JELLEGŰ VOLT EZ IDÁIG, mégha az Emberiség fele női testben is él

AZ ÚJ ENERGIÁBAN JOBBAN EL FOG TOLÓDNI AZ ENERGETIKÁNK A NŐISEBB JELLEG FELÉ

(T:2:11)


TEREMTÉS-1. ÉS  A 2. TEREMTÉS

TEREMTÉS-1. ÉS  A 2. TEREMTÉS

ELSŐ és a MÁSODIK TEREMTÉS KÖRE

A Minden Létező köre, ez volt az Otthon

Angyalok voltunk itt, teremtők, tanítók, a legrendhagyóbbak

A Minden Létező kiterjedését segítettük

Állandóan új tapasztalatok után kutattunk

Elkezdtük kitágítani a teremtés határait, a Minden Létező határáig

Aztán a határon Lekapcsolódtunk a Szellemtől

Megszűnt az Egység a Szellemmel

Ennek lett az a tapasztalata: A SZELLEM NEM TARTJA ELLENŐRZÉSE ALATT AZ EGÉSZ LÉTEZŐ MINDENSÉGET (mi is teremthettünk, hogy ő tapasztaljon)

A Teremtés peremén túl megosztottak lettek a dolgok (dualitás)

Az Egység Otthona megosztott lett

A Minden létező körén túl teremtettünk egy új kört

Mi és a többi angyal léptünk be először ebbe az új körbe

Tapasztaltunk és elfelejtettük, hogy kik vagyunk

Tapasztaltuk a dualitást, végleg elvágva az Otthontól

Létrehoztuk az alapjait a Második Teremtésnek, egy zárt környezetben

(T:2:2)

 

TEREMTÉS KÖREI-AZ ELSŐ ÉS MÁSODIK

Ez az eredeti teremtés köre

Itt kreatív képességekkel és hatalommal bírtunk

Aztán a Teremtés Peremére érkeztünk

Ez az első kör széle volt

Amikor átléptük az ismeretlen határokat, akkor érkeztünk a Földre

A FÖLD KÍVÜL ESETT AZ ELSŐ TEREMTÉSEN

Az igazi teremtő erőnk el lett rejtve a Dualitás által

A föld energiájának köre, a második kör

A FIZIKAI UNIVERZUMUNK LÉTE KÍVÜL ESIK MINDEN LÉTEZŐ KÖRÉN KÍVÜL

Egy új energia: a Dualitás megteremtése

Ebben minden dolognak két különböző oldala van

Az első teremtésből átlépve az ürességbe érkeztünk

AZ ÜRESSÉGET ALAKÍTOTTUK ÁT REALITÁSSA

A Földi környezet teremtésében kivetítettük magunkat a jövőbe

Ezek a vibrációk teremtik meg a jövőbe vezető ösvényeket a megkötött múlt emlékeiből teremtődött a Karma

(T:2:3)

 

ELSŐ TEREMTÉSBŐL A MÁSODIKBA

Az eredeti teremtés volt

Angyalok voltunk, amikor teremtettünk

Nem volt Dualitás

Egységben teremtettünk, új dimenziókat

Mélységet, szélességet a kettő közé

Az örökkévaló Egybe a legmagasabb szinten teremtettünk

Sok örömet szereztünk a Szellemnek

Új perspektívát nyitottunk meg

Hatalmas szenvedéllyel és kifejező erővel teremtettünk

Ezzel jutottunk el a Teremtés peremére

A Teremtés peremén olyasmi történt, amit eddig a Szellemet is beleértve nem történt

EZ VOLT AZ EGYSÉGBŐL ÁTMENET A DUALITÁSBA

Nem emberi formába voltunk azon a helyen, Fénytestben voltunk

A dualitásba érés kellemetlen változása volt a léleknek

Számos kihívással és nehézséggel teremtettünk a Teremtés peremén

Dualitás: választott tapasztalás része volt

A harag, bizalmatlanság érzései jöttek el, amelyeket még soha nem éreztünk

Átalakultunk: és elhagytuk az Első Kört, és elkezdtük tapasztalni a dualitást

Ez nem hiba, vagy bukás, vagy süllyedés volt

Felfedezők lettünk: az eddigi teremtésen túli felfedezők, Amit eddig senki sem kutatott

Ide érkeztünk: és létidőkről- létidőkre nehéz körülmények között tapasztaltunk

Az ezekről alakuló magasabb tudatosság alapozta meg a 2. Teremtést a 2. Kört

(T.2:4)

TEREMTÉS- A 2. TEREMTÉS

A 2. TEREMTÉS ALAPJA: SZERETET, IGAZSÁG, REMÉNY

(T:1:2)

A 2. TEREMTÉS

Ez egy új hely, amelyet az Emberangyal energiái teremtenek

Az ösztönös megérzésből teremtődik részben

Másrészt a Magasabb Énből származó tanulással alakul

Ennek az útnak a teremtése a Felemelkedés

A Fénymunkások teremtik meg az átjárót az egyesülésre

Ez a tapasztalás eddig még soha nem történt meg

Ez egy új Angyal, Új Univerzum teremtése

Az Egyesülés a Mennybemenetel folyamata

(T:1:6)

 

2. TEREMTÉS

Amit tettünk (rezgés szintünk emelése), megváltoztatta az Univerzumot és a Valóságot

Megteremtettük az energiákat és mintákat a következő teremtésre, ez a Remény energiája, az új energia, amit az ember teremtett, eljutás a szeretet és igazság megértéséhez

Átjutottunk a sötét alagúton, ami elválasztott a Szellemtől

(T:1:10)

 

2. TEREMTÉS- A PATTHELYZET

Az első Teremtésben elérkezett egy dimenzió korlát

egy pont, ahová már nem volt képes továbbterjedni a teremtés

 

a továbblépéshez, új megértések voltak szükségesek,, melyek kívül estek Minden Létező körén

és ez az igény hozott létre egy csoportot, akik kilépnek az első körből, így lettünk MI A TEREMTŐK

Megteremthetjük a Földön az új hatalmat, energiát, erőt, manifesztációt, új formát,

de nem lesz bukás, megjelenik egyfajta bölcsesség, mellyel használhatjuk teremtő erőnket

(T:2:1)


A  2. TEREMTÉS ENERGIÁJA:

A remény energiája, amit az itt magát felismerni nem tudó emberangyal teremtett, amiről még a Szellemnek sem volt eleddig tapasztalása

(T:1:5)

 

2. TEREMTÉS:

Nem lesz lineáris az új teremtésvonal, hatványfüggően, exponenciálisan fog kibontakozni, négyzetes függvény formájában

Ez egy sablont hoz létre, amit használni fogunk, amíg eljutunk a kvadrát matematikáig

Az 1 teremtés peremén tapasztaltak feldolgozása segíti a működését

Ez az Univerzum, Föld egyfajta kiterjedése

Az emberi mivoltunk rengeteg dolgot ad az Univerzumnak

Amikor elhagytuk az Otthont, az Ürességbe mentünk először, Nem volt ott Semmi, még Sötétség sem

Itt még soha sem járt a tudatosság azelőtt

Azért mentünk oda, hogy valami újat teremtsünk a semmiből

Ahogy megjelent ott az erő, ugyanakkor megjelent az ellenerő

Ez a dualitás spirituális fizikai szinten

(T:2:3K, T.2:4, T:3:3)

 

2. TEREMTÉS VÉGE ÚJ ENERGIA-ÚJ SZERETET ÉRKEZÉSE

A Fény és Sötét energiái közötti összeolvadási folyamat van

Ez a Szent Alkímia folyamat

Nincs szükségünk egyik vezetésére sem

Egy teljesen új, spirituális üzemanyag jön létre

A szeretet egy új megértésébe jutunk

Azóta bennünk él ennek a keresése, amióta elhagytuk az Otthont

 

A keresés tárgya:

MEGISMERJÜK A SAJÁT EGYEDÜLÁLLÓ EGYÉNISÉGÜNKET, ÉNÜNKET, A SAJÁT JOGÁN TEREMTŐT, A SZERETET ÚJ MEGÉRTÉSE ÁLTAL, EZ A SAJÁT ISTENSÉG MEGTALÁLÁSA

Ez akkor lesz lehetséges, ha kilépünk a dualizmusból, Ez a 2. Kör vagy Teremtés lezárása, befejezése

Beteljesedik egy utazás

EZ EGY TRANSZFORMÁCIÓS FOLYAMAT

Még folyamatban van a Múlt energiáinak elengedése

Új Szeretetérzés: NEM A MÁSIKBAN: AZ ÉNÜNKBEN LAKIK

Birtokolni fogjuk saját istenségünket, Az AHA Spirituális nyelv segítségével

Új szinteken érzékeljük a dolgokat, El fogjuk engedni az elvárásainkat

A Polaritások eddig egymást vezérelték 1/3-2/3 irányban, Ezt el kell hagyni, nincs többé rá szükség

ELVÁRÁSOK NÉLKÜLI A SZERETET

Olyan szeretet, ami becsül téged és másokat, folyamatosan saját energiájából gyarapodik, és Új energiát teremt magából

A Szeretet energiája nem az elméből jön,, Önmagát teljesíti be

A dualitás távozóban van, helyébe az Új energia lép, a Szeretet Energiája

Mert amit most szeretetnek hívunk, az nem az, Nem erőszakkal kell megszabadulni a dualitástól, hanem el kell engedni

(T:3:8K)

A FIZIKAI UNIVERZUMUNK/ TEJÚT GALAXIS/ ALCYON GALAXIS MEGTEREMTÉSE

BÍBOR CSALÁD- UNIVERZUM MEGTEREMTÉSE

A Fátylon túli angyalokkal együtt mi segítettünk megteremteni ezt az Univerzumot, és ezt a Földnek nevezett csodás helyet

(T: 3:8)

 

 

UTAZÁSUNK KEZDETEKOR- AZ OTTHON ELHAGYÁSA UTÁN

Mikor megkezdtétek utazásotokat a „külső térbe” és az alacsonyabb dimenziókba, minden egyes szint egy bizonyos mértékű „tudat elkülönülést” eredményezett Magasabb Énetektől. Más szavakkal, mentális testeteken belül a tudatosság (vagy dimenzió) minden egyes szintjének frekvencia mintái a „bölcsesség Fénycsomagjaiként” eltárolásra kerültek, hogy a mi fogalmainkkal éljünk. Ezek „Fénymembránokba” vagy „egy fátyolba” lettek bezárva és ezeknek a különböző magasabb dimenziós tudat szinteknek az elérhetősége korlátozásra került egészen addig, amíg ismét rezonanciába nem kerültök a tudatosság megfelelő szintjeivel

(RH:07:07)


KEZDETBEN – FÉNYLÉNY KORUNKBAN

Kezdetben lelkek hosszú sora kígyózott, hogy a Földre jöhessenek. Aztán egyre kevésbé népszerű lett a Földre jönni, mondván "ez a földi Játszma sosem sikerül." A sor most ismét a régi, kedveseink. Megteremtettétek annak lehetőségét, hogy teremtőerőtöket úgy hordozzátok, hogy még fizikai testben vagytok. Ez bizony nagy port ver fel a Minden Létezőben. Erre senki nem számított. Sokan állnak sorban, hogy a Földre jöhessenek és szerezhessenek egy bármilyen testet, amire csak rá tudják tenni a kezüket, hogy csak öt percre itt lehessenek, ha szükséges, hogy megpróbáljanak lenyomatot hagyni maguk után, és változásokat hozzanak létre. Itt akarnak lenni, hogy megtapasztalják a kibontakozó csodát. Részei akarnak lenni ennek az energiának bármilyen lehetséges módon. Olyan nehéz ez nektek, mikor ennyire önmagatokban vagytok, és próbáljátok megtalálni a kivezető utat. Az egyetlen módszer, ha kiengeditek magatokból a fényt, és elkezditek elengedni magatokból az ember-kórt. Ezt a második legfontosabb eszközzel tehetitek meg, azzal, ha eltávolítjátok tapasztalatotokat az idővonalról.
LW:0712


KEZDETBEN VOLT A GONDOLAT

KEZDETBEN VOLT A GONDOLAT

A GONDOLAT FORMÁT ÖLTÖTT

RÖGZÜLT ÉS KIJUTOTT AZ ÉTERBE

ÉS A TEREMTŐ ÁLTAL VISSZA LETT TÜKRÖZVE A TEREMTÉSBE

ÉS AZ MEGINT VISSZA

A GONDOLAT KIÁRASZTÁSA ÉS VISSZATÉRÉSE JÁTÉKOT JÁTSSZUK

ÉS MINDIG TÖBB INFORMÁCIÓVAL TÉR VISSZA A GONDOLAT

EGYRE KIFINOMULTABBAN ÉS ÖSSZHANGBAN A TEREMTŐ AKARATÁVAL

A TEREMTŐ AKARATÁT HOZZUK IDE A FÖLDRE (A TEREMTŐ RÉSZEKÉNT)

ÉS AMÍG ITT VAGYUNK A FÖLDÖN, AZT HOZZUK ÖSSZHANGBA SAJÁT ÉLETÜNKKEL, LELKÜNK CÉLJÁVAL

A MINDEN AMI VAN AKARATA, AMI MI IS VAGYUNK

Az isteni összekötettésre való eszmélésünkben az isteni rend kibontakozik bennünk.

Minden nap bejelentkezhetünk Isteni Teremtőnkhöz: Mi az, amit tudnunk kell az nap.

(Homorú Föld: 2007 (GF:091011)

 

 

KEZDETBEN 12 VILÁG LÉTEZETT-MEGCSAVART HAJSZÁLAK

Egy időőrző elbeszélése

Az őslakos amerikaiak között a mesélés hagyománya az eszköze annak, hogy a titkos tanításaikat egymásnak generációról generációra átadják. A cherokee-k Megcsavart Hajszálaknak nevezik ezeket az embereket, akik több mint 400 különböző néptörzs tagjait foglalják magukba az egész Észak-, Közép- és Dél Amerikából. A Megcsavart Hajszálak öregjei a következőket mondták el:

Kezdetben 12 világ létezett az emberi élet számára. Ezek a planéták különböző napok körül keringtek, és a vének egy Osiriaconwiya nevű bolygón találkoztak. Ez a negyedik bolygó a Nagy Kutya csillagtól, a Szíriusztól számítva. Két napja és két holdja van, és itt találkoztak a vének, hogy megvitassák a „gyermekek bolygójának” helyzetét – ez az a planéta, melyet napjainkban benépesítünk. Ez Föld nagyanya. A mi nyelvünkön Eheytomának nevezzük, de a „gyermekek bolygóját” is értjük alatta, mert ez a legkevésbé fejlett az ember által belakott bolygók közül. Valójában tehát 12 planétából álló nagycsalád vagyunk.

A többi bolygók mindegyike vette felgyülemlett tudását, és ezt a tudást egy holografikus számítógépbe – legalábbis modern kifejezéseinkkel így tudnánk leírni – táplálta: egy kristálykoponyába. Ezek tökéletesen makulátlan kristálykoponyák voltak. A koponyáknak mozgatható volt az állkapcsa, akárcsak a mi koponyánknak, ezért gyakorta utalnak rájuk úgy, mint éneklő „koponyákra”, és a teljes konfiguráció az „Osiriaconwiya Bárkája” nevet viseli. A legjobban talán úgy érthetjük meg ezeket, ha elképzeljük azokat a számítógépeket, melyekkel napjainkban nagy mennyiségű információ is tárolhatóvá és elérhetővé válik a számunkra. Valamennyi kristálykoponya roppant mennyiségű adatot foglal magában, és ha tudjuk a módját, ehhez hozzá is férhetünk.

Akárhogy is, kozmikus véneink fogták a Bárkát, és az emberek által benépesített 12 – általunk „szent 12” planétának vagy a „nagyanyáknak” nevezett - világ valamennyi tudását beletáplálták, majd idehozták őket, és munkálkodni kezdtek, hogy megtanítsák Föld nagyanya gyermekeit. Ezek a kozmikus vének megtalálták a módját, hogy képesek legyenek kommunikálni a „kétlábúakkal”, idelent Föld nagyanyán.

És valóban ez volt a leghatásosabb és legértékesebb ajándék, amit a Föld gyermekei kaphattak, hiszen ez volt a tudás ajándéka. Ez volt a legnagyobb ajándék, mert ez volt a gyökér, melyből a fejlődés a szárba szökkenhetett; ez volt az alap, melyre minden felépülhetett.

Eredetileg tehát ez történt, és volt egy időszak, amikor óriási fejlődés ment végbe. A más bolygókról származó vének kioktatták a Föld gyermekeit, és nekik adták, amit „a szent pajzsok tanításának” hívnak.

(Kristálykoponyák)


KEZDETBEN – AZ ANYAGI VILÁG LÉTREJÖTTE

AZ ISTEN (nem férfi, nem nő) TISZTA ELEKTROMÁGNESES ENERGIA VOLT. ELVETT MAGÁBÓL EGY DARABOT.

EZ AZ ŐSROBBANÁS (robbanások, kiterjedések sorozatán) SORÁN TÖMEGGÉ ALAKULT ÉS ÍGY JÖTT LÉTRE AZ ANYAGI VILÁG.

EKKOR KEZDŐDÖTT AZ IDŐ, AMELY AZ ANYAGI VILÁG SAJÁTJA.

AZ ENERGIA LETT A SZENT SZELLEM, AZ ISTENI ANYA ASPEKTUSA

MÍG AZ ANYAG AZ ISTENI GYERMEK

(COT3:163)


KEZDETBEN – A CSOPORTTÓL

Kezdetben, az első dimenzióban voltatok isten szerves részeként. Annak voltatok a része, amit ti az Otthon Teremtőjének hívtok, olyan otthonénak, ahol nincs elkülönülés. Mindenki része volt mindenkinek. Isten, a maga végtelen bölcsességével képes volt megtenni mindent, egy kivételével. Nem tudta látni, tanulmányozni önmagát, mert nem volt kontraszt vagy polaritás. Így hát elhagytátok az első dimenziót, átutaztatok a másodikon és a dualitás lenyomatát kaptátok meg itt. Ezt még ma is hordozzátok, mert a dualitás mezejében látjátok csak a fényt, amikor van sötétség is, a szeretetet, amikor van félelem is. Csak az ellentéteket látjátok a dualitás mezejében, és most ez is véget ér. Ahogy a következő szintre léptek, a trialitás mezeje kezdődik most el. Az [az] illúzió, ahol csak az ellentéteket, a legnagyobb szeretetet és legnagyobb félelmet, a legnagyobb fényt és a legnagyobb sötétséget látjátok, véget ér. Ezek illúziók, mert a harmadik ponton, a felsőbb én érzékelési pontján a dualitás egyenes vonala háromszöggé alakul, amit mi trialitásnak nevezünk. Ez az új kapcsolat a felsőbb énnel. A felsőbb én látni tud más érzékelési pontból. E miatt olyan mezőbe mozdultok, a trialitásba, ahol még mindig lesz fény és sötét, de az új helyzetben a felsőbb én kiegyenlíti azokat, és elkezditek megérteni, hogy ez nem egyenes vonal, hanem kör. A háromszög a kezdete ennek az érzékelésnek. Az emberiség kezdetén szükségetek volt a kontrasztra, amit ez a vonal adott nektek. De most eljutottak olyan szintre, amikor a kontrasztra már nincs szükségük az embereknek ahhoz, hogy az istent lássák.

http://espavo.hu/olvasnivalok/lightworker-200902-2009-megosztottsag-vege-%E2%80%93-emberiseg-szivenek-egyesulese

(LW:0902)


AZ IDŐK KEZDETÉN

 

Minden Anyag Fényből Van, 100%-os tiszta Fényszubsztancia, amely meg tud teremteni bármit és mindent egy gondolat alatt.

Életformák lettek teremtve ennek az Univerzum Teremtője által.

Az Életformák különféle formákban fejlődtek.

Különféle variációkban és különféle fényszinteket és megértési variációkat tartalmaztak.

Ezek, pedig ugyanígy folytatták: Magukból teremtettek más aspektusokat, kiterjedéseket.

Némely ezek közül értelmes fénylénnyé, némely, pedig nem azzá fejlődött, némelyek például mesterekké, akik a bolygókat teremtik, némelyek csak „élvezik” a létezést, és a „betegségben” léteznek, nem teremtenek többet.

A Kifejlesztők, bolygókat teremtenek, benépesítik, majd más bolygókra áttelepítik az életformákat.

A Föld esetében: néhány életforma itt született meg, mások más bolygórendszerből érkeztek és megtapasztalták az életet fizikai formában.

Ezeknek a lényeknek a többsége, ide saját akaratából jött. Megtapasztalni a Sűrűségben való életet, a különféle testben való életet.

A FÖLD EGY KISÉRLET

EGY OLYAN HELY, AHOL A TUDATOSSÁG FAJTÁI MEG TUDNAK TESTESÜLNI, AHOL MEGTAPASZTALHATÓ A FÖLD EGY FIZIKAI FORMÁBAN.

A FIZIKAI LÉNYEK TUDJÁK HASZNÁLNI A TEST FIZIKAI ÉRZÉKEIT, ARRA HOGY AZ ÖRÖMET ADJON NEKIK.

IDEJÖVETELEKKOR NEM GONDOLTAK ARRA HOGY AZ ANYAGI VILÁG CSAPDÁJÁBA KERÜLNEK, HA HELYTELENÜL HASZNÁLJÁK AZT, AKKOR AZ FÁJDALMAT IS ADHAT NEKIK.

Tovább kísérleteztek más formákkal.

A Föld egyszerű életformákkal indult.

Az Univerzum más részeiből származó lények nézték, mi történik a Földdel és eljöttek, hogy ők is tapasztalatot szerezzenek a fizikai létezésben.

Néhányan közülük pusztulást és káoszt teremtettek, nem a Fényhez tartoztak.

Sötét energiájuk volt néhányuknak, és lassan el kezdték átvenni minden hatalmat, minden fölött a bolygón, különösképpen a kormányok fölött.

Vallásháborúkat és Elkülönülést hoztak létre, irányítják a vállalatokat és pénzintézeteket.

SOK SÖTÉT ENERGIÁJÚ MOST FÉNYRE VÁLTOTT, de még mindig vannak sokan akik kitartanak a kapzsiságuk és a Föld irányítása mellett.

A Föld belsejében élő emberek, más csillagnemzetekből és Galaxisokból jöttek.

Egészséges öko szisztémát teremtettek.

Szívükkel és elméjükkel megértik a Minden Ami Vanból áradó életet, életerőt, és ezt használják fel bőséget és harmóniát teremtve.

MINDEN UNIVERZUM KISÉRLET, BELEÉRTVE AZ EMBERI TESTET IS.

AZ EMBERI TEST A LEGTALÁLÉKONYABB ÉS A LEGBÁMULATOSABB FORMA.

A Sötét entitások ezt próbálják lemásolni, hogy megszerezzék az e formából adódó képességeket.

Ez a Test, tud egyszerre több helyen lenni.

Tud lebegni.

Elutazhat azonnal más helyekre.

Tud beszélni a Természet elementáljaival, az Arkangyalokkal, angyali családokkal, a Felemelkedett Mesterekkel.

Közvetlenül bele láthat a FölD közepére.

Mindezt a Sötétség nem képes megtenni.

Így el akarják nyomni a mi képességeinket.

NEM AKRJÁK, HOGY MEGTUDJUK, KIK VAGYUNK, MIT TUDUNK TENNI A TESTÜNKKEL.

A Tömegmédián keresztül próbálnak átprogramozni.
Áldozati és szegénységtudatosságba próbálnak tartani bennünket.

MI MÁGIKUS LÉNYEK VAGYUNK, BÁRMIRE IS KÉPESEK

MEG VANNAK EZEK A KÉPESSÉGEINK, CSAK BE LEGYÜNK KAPCSOLVA.

A Sötét entitások ezért kapcsolnak le, különítenek el bennünket.
A biológiai rendszer megszakításával kontrolálhatnak.

A bolygó öko rendszerének pusztítása a céljuk.

Az elektor-mágneses sugárzás alkalmazásával befolyásolnak..

De tudni való: Mi elmegyünk egy magasabb tudatossági dimenzióba.
A sötétség itt maradó részei folytatják tovább háborúikat, míg meg nem tanulják leckéiket.

A FÖLD EMBERISÉGE VISZONT FELEMELI TUDATOSSÁGI SZINTJÉT.

 

 

(GF:091026)


 

A TELJES FÉNY TERVE

SOK MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT A MENNYORSZÁG NAGY URAI EBBEN A

GALAXISBAN LÉTREHOZTÁK A SZENT KETTŐSSÉGET

AMI ELŐIDÉZTE A

FÉNYLÉNYEK ÉS A SÖTÉTSÉG ERŐINEK LÉTREJÖTTÉT

A Teremtő fényvillanásából. Megszületik a kettősség. A Fény és a Sötét.

Létrejön a Sötét Birodalom entitása az Anchara, aki szintén teremtő jogot, szabad kezet

kapott.

A Teremtő a Fény és Sötét arénájának jelölte ki ez a galaxist.

Sok millió évvel ezelőtt a Fény és Sötétség éteri lényei lettek elküldve ebbe a galaxisba.

Látszólag egy végtelen küzdelem indult el.

 

Ám ennek Isteni célja és Terve volt. „Teljes Fény Terve'"

A teremtő Mihály Arkangyalon keresztül megjövendölt egy időt, amikor a kettőség csapatai között a békének meg kell köttetnie.

A Jövő békéje a Fénnyel való egyesülése a sötétségnek még nagyobb Fényt fog létrehozni,

amely örökre megváltoztatja a fizikai valóságok módjait.

Létrejön egy különleges csillag a Nap és annak egy különleges vízbolygója a Föld.

A Föld az Orion csillagkép egyik karjában lett elbújtatva.

Az Anchara parancsba adja a sötétség teremtményeinek, hogy hogyan kell uralni a galaxist:

megtanítja a lényeit háborúzni., csalni stb.

A Galaxis megteremtése egy isteni szándéksorozaton (nem ősrobbanáson) keresztül történt,

amelyet az Elohimok felügyeltek.

Példamutató galaxisnak jelölték ki, amelyet érző, fizikai formában megjelenő lények

igazgatnak majd.

A SÖTÉTSÉG FÉNYBE OLVADÁSA (azaz nincsen olyan sötétség ami nem válhatna

fénnyé) ISTENI TERVE, AMELYBEN MAGA A FÉNY IS ÁTALAKUL

EZ AZ ÚJ ERŐTELJESEBB FÉNY LESZ ALAPJA MAJD A 7. TEREMTÉSNEK

(GF:090803)


FÖLDI ÉLET

SZÁNDÉKOS TEREMTÉS NEM VÉLETLEN MŰVE

 

FÖLDI KÍSÉRLETBE HÍVÁSUNK

a "szolgálat" egy szerves része a felemelkedési folyamatnak. Sokan közületek a távoli Csillag Rendszerekből, mint hírnökök jöttetek a Földre. Újra és ismét újra, az igazság és a kozmikus bölcsesség hordozói voltatok, azonban, a feladat, amit erre a létidőre vállaltatok, fontosabb bármelyik eddig megtapasztaltnál, amióta tudatos Isteni Szikraként az individualizált tudatosságotokba lejöttetek. Java része annak, amit megtanultok, amíg a felemelkedés ösvényén áthaladtok, az annak emlékezete, amit már megtapasztaltatok.

Azok közületek akik beleegyeztetek, hogy fizikai testben inkarnálódtok, ebben a különleges létidőben, lehoztátok magatokkal a legfőbb leckéiteket, azaz a fizikai/mentális/érzelmi testeitek egyensúlytalanságait, melyeknek harmonizálására volt szükség, hogy elkezdhessetek összeegyeztetve dolgozni Lelketekkel, illetve Felsőbb Énetekkel. Lejöttetek ebbe létidőbe, hogy egyensúlyba hozzátok maszkulin és feminin természeteteket: felhasználva a Teremtő Atya Isteni akaratát, erejét és tekintélyét, ugyanakkor, hogy beintegráljátok a Teremtő Anya szeretet, bölcsesség, együttérzés és gondoskodás kreatív aspektusait is. LEJÖTTETEK MEGTAPASZTALNI A FÖLDET, HOGY TELJES MÉRTÉKBEN A FIZIKAI TESTETEKBEN LEGYETEK, MÍG BEINTEGRÁLJÁTOK A SZELLEMET ÉS A TUDATOSSÁGOT FIZIKAI LÉNYETEKBE. Itt vagytok, hogy egyensúlyba hozzátok a tudást a kommunikációval, hogy megtanuljátok a megérzéseiteken keresztül a saját igazságaitokat és, hogy éljétek ezeket az igazságokat, másoknak példaképül szolgálva. Itt vagytok, hogy szaktudásra tegyetek szert a kommunikáció egyensúlyáról, hogy mikor kell beszélni, és mikor kell csendben maradni, itt vagytok, hogy ítélet-nélkülivé váljatok, itt vagytok megtanulni, hogy minden egyes személy a saját egyéni ösvényén halad, és megvannak a saját leckéi, amiket meg kell tanulnia.

 

Mindannyiatoknak, akik meghallgattátok a Szellem suttogásá,t és a Megvilágosodás ösvényére léptetek, itt az ideje emlékezni arra, hogy a Föld nem a ti otthonotok; ti megbízatásból vagytok itt! Ti távoli Csillag Rendszerekből és Galaxisokból, esetleg másik univerzumokból jöttetek. Itt az ideje, hogy a Béke/Fény sok hűséges harcosával együtt tudjátok, hogy milyen csodálatosak vagytok, hogy mennyire bátrak voltatok, amikor válaszoltatok a harsona hívásra, hogy lejöjjetek a földi kísérlet sűrűségébe. Az események, a Galaxisotokban, a nap rendszerben és a Földön is, gyorsan haladnak előre és hatalmas változásokat hoznak. Emiatt, nagyon fontos, hogy arra összpontosítsatok, ami helytálló a világotokban, és ne ragadjatok be az összes negativitásba és félelembe, amit kiöklendeznek az éterbe. Emlékezzetek rá, hogy annak adtok energiát, amire összpontosítjátok figyelmeteket.

Az egy óriási kiváltság, akinek megengedtetik, hogy a Földre

inkarnálódjon, és mindig is a Lelkek milliói és milliói voltak a

váró listán, hogy megtapasztalhassák a Föld által nyújtott fizikai

valóságot. Ti sem vagytok kivételek, ti is égtetek a vágytól, hogy

megtapasztaljátok a teremtés és a kifejeződés lehetséges legtöbb

módját.

(RH:0911)


GAIAI PROJEKT

1, A DUÁLIS UNIVERZUM LÉTREHOZÁSA:

 

Az Androgün univerzumból lett megteremtve. Egy Új tapasztalásért, amely eddig nem került kialakításra.

12 szent/ mesterséges planétát hoztak létre.

A planéták új hullámmintákat teremtettek.

Új tapasztalati síkon rezegtek, új adottságokkal.

Megszületett egy duális univerzum eszméje, a Játék, az Új Játék kedvéért.

A planétákat egy Naprendszerben hoztál létre.

A planéták kapcsolatban állnak egymással.

ÚJ ISMERETLEN REZGÉSŰ TERÜLET JÖTT LÉTRE

Amely körül egy védőburok alakult ki:

Egyrészt megakadályozta a Forrás, hogy az új részuniverzum tovább terjedjen, másrészt elősegítette, hogy a 12 mesterséges planéta Duális univerzummá egyesüljön, és lakói is androgünból, duálissá váljanak.
Minden androgün lény a védőburkon belül kettévált.

Létrejöttek a testek duális nemi jellegei.

A mesterséges planétákat az ősplanétákból látták el másolatokkal.

Több planéta tudata vegyült el egyszerre: ÍGY KELETKEZETT A FÖLD

EZ A FÖLD EGY ISTENI KISÉRLET EREDMÉNYEKÉNT JÖTT LÉTRE TÖBB ENTITÁSCSOPORT SAJÁT SZABAD AKARATÁBÓL

A planéták önmaguk teremtették meg automatikusan a felszínüket. Ez benne volt a programban.

A Duális Univerzumunknak van egy Párhuzamos Univerzuma egy Felemelkedett Univerzuma és van egy Fényvilága: az utóbbi, amikor két életidő között tartózkodunk.

Amikor az Anyag eléri legmagasabb rezgését, átmegy finomanyagi síkra.

A Finomanyagi Univerzum, A Párhuzamos Univerzumunk, Egy Felemelkedett Univerzum, amely kapcsolatban áll a Teremtő Forrással.

 

A GAIA PROJEKT:

Amikor létrejött, megteremtették, még nem volt rajta dualitás.
Az Univerzum és minden ami benne volt Androgün volt, sok lakott bolygóval.

Felvetették egy új típusú planéta megteremtését

Ez volt a GAIA Program: Intergalaktikus Központ a Planétaegyesülés Sokszíntűségének Fenntartásához (ennek a rövidítése)

9 addigi lakott planéta, 9 különböző baráti csillagrendszeréből találkozott a Szíriuszon, hogy létrehozzák a programot, és ők kapcsolatban is álltak egymással.

FŐ témájuk egy közös tudatosságú bolygó létrehozása volt a galaktikus útvonalak találkozásánál.

A bolygó tudatába beleprogramozták a 9 bolygó összes tudását, tapasztalását és sajátosságát, flóráját és faunáját.

EGY TANULÁSI ÉS KÉPVISELETI PLANÉTÁT HOZTAK LÉTRE.

Különböző klímákat, eltérő hőmérsékleteket, területeket, ahová saját flórájukat, faunájukat magként helyezték el. Kísérleti abban hogy az eltérőség hogyan áll majd össze.

És ez kezdetben nem volt duális, hanem androgün volt.

A csillag, 9 planétájának az Isteni Forrás adott engedélyt a kísérletre.
A Forrás adta hozzá a Teremtő energiát, a bolygó tudatosságát, akit most Gaia-nak Földanyának hívunk.

ÍGY LETT A FÖLD 9 LAKOTT ANDROGÜN PLANÉTA ÉLŐ KÖNYVTÁRA

A 9 planéta 9 teremtő istene ezután a 9 egybevegyült tudatosságot, saját planétájuk tudatosságába irányították.

A 9 kísérlet lényege: Mit tudnak kezdeni saját körülményükkel a 9 egyesített tudatossággal.

EZ VOLT AZ ELSŐ ILYEN JELLEGŰ KÍSÉRLET EBBEN A TEREMTÉSBEN

Ez volt az első frissen megtermékenyített planéta.

A Föld ezután beállította dőlésszögét, hogy mindegyik típusnak kedvezzen.
Egy közös kontinenst és egy tengert hozott létre.

MAJD EGYEDÜLÁLLÓ NÖVÉNYZETET AZ UNIVERZUMBAN.

Ezt követték a tengeri állatok az egysejtűekből.
Akik elhagyták a tengert, és belekezdtek az állati tudat újabb evolúciós lépésébe.
Az állatok megfelelő helyeken megtelepedtek, az éghajlat szerint.

Az első emberek Androgünök voltak, azok az emberek, akik a 9 bolygóból részt vettek a kísérletben.

Bázisokat hoztak létre, hogy vizsgálták a kísérlet sikerességét.

Gaiai teremtése volt az első nemzési aktus az Univerzumban.
Az androgün lények addig osztódással szaporodtak.

A Földön ők hozták létre a különböző tájakat, folyókat, hegyeket, tavakat.

 

2.  GAIA ÚJ KALANDJA

A kísérlet következményeként a dualitás kezdett belopódzni az Univerzumba.
A Földön résztvevő 9 képviselet androgün emberi lényei el kezdtek megváltozni.

Már nem voltak androgünok, de még nem voltak férfiak és nők sem a kezdettben.
amikor lejárt a képviseleti mandátumuk hazavitték a változásaikat a Földről, a változások magvait a szülőbolygójukra, ami ott is kicsírázott és változást hozott.

EZ VOLT A DUALITÁS ÉS A DUÁLIS UNIVERZUMRÉSZ KEZDETE

Az elválasztottság megtapasztalása, az isteni belső tudatosságuktól.
Az ősrasszok összekeveredtek, új rasszok jöttek létre.

DE MI (FÉNYHOZÓK( SOKKAL KÉSŐBB LÉPTÜNK BE A DUÁLIS UNIVERZUMBA)

*lásd: Dahl-Lemuria-Lemayar-Mu érkezése a nővér megvilágosodott párhuzamos univerzumból.

Mára a 9. őslakos típus tulajdonságai, velünk együtt összekeveredett

És kialakult egy sajátos földi flóra és fauna is.

Ezután még 12 másik planéta lett ugyanígy megteremtve, és ez létrehozta a Duális Univerzumot.

 

(Szabó Judit fordításában: Kuthumi és Konfuciusz mesterek a Föld Felemelkedés az 5. Dimenziója

 

ÚJ ÉRZŐ FAJ KIFEJLESZTÉSE

 

NŐI ÉS FÉRFI OLDAL

A TEREMTŐ ERŐ ÁRADÁSÁNAK BEFOGADÁSA ÉS FORMÁBA ÖNTÉSE

 

 

ÉVMILLIÁRDOKKAL EZELŐTT

„a sűrűségbe tett utazásotok nem mindennapi kalandnak bizonyult, és az időről alkotott felfogásotok szerint évmilliárdokat ölelt fel. Már elmagyaráztuk, hogy ahogy egyre mélyebbre és mélyebbre hatoltatok a nagy ürességbe és sötétségbe, miképpen segédkeztetek a tér Fénnyel, szubsztanciával, szövedékkel és formával, való megtöltésével, legmerészebb álmaitokat meghaladó módon.

Majd ezt követően az Isteni Tervnek megfelelően alámerültetek minden egyes új valóságba, aminek a megformálásában segédkeztetek, hogy ily módon megtapasztalhassátok a teremtés pompás, változatos formáit. Így tehát kezdetét vette a szilárd anyag manifesztációja a Legfelső Teremtő Elméjéből származó tiszta gondolatformából, majd később minden egyes univerzum Atya/Anya Isten Elméjéből, végül, pedig saját gondolataitokból, ahogy egyre távolabb és távolabb kerültetek minden teremtés tiszta Forrásától.

 

 

ARRA LETTETEK RENDELTETVE, HOGY A FÉNY KÖVETEIKÉNT KIUTAZZATOK A HATALMAS MEG NEM NYILVÁNULT ÜRESSÉGBE, MIVEL EZ MÉLYEN BE LETT KÓDOLVA HALHATATLAN LELKETEKBE ÉS SZENT SZÍV MAGOTOKBA. Te, és az összes többi „felébredett tudat SzikraARRA LETTETEK RENDELTETVE, HOGY A TEREMTŐ, ATYA/ANYA ISTENÜNK, ÉS AZ ÖSSZES HATALMAS FÉNYLÉNY SZÁMÁRA – AKIK OTT MARADTAK A KIFINOMULT BIRODALMAKBAN - MEGTAPASZTALJÁTOK A TEREMTÉS ÖSSZES CSODÁLATOS VÁLTOZATOSSÁGÁT.

 

 

TUDATOTOKAT SZÉTVÁLASZTOTTÁTOK, AZAZ TÖBB MILLIÓNYI SZILÁNKRA HASÍTOTTÁTOK MAGATOKAT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY MEGTAPASZTALJÁTOK A TEREMTÉS SOKFÉLESÉGÉT, továbbá többször egyesültetek már önmagatok sok részével, mint meg tudnátok azt számolni

MINÉL MESSZEBBRE KERÜLTETEK A LEGFELSŐ TEREMTŐ TÖKÉLETESSÉGÉTŐL, ÉS MINÉL MÉLYEBBRE HATOLTATOK A MULTIDIMENZIONALITÁSBAN, ANNÁL SŰRŰBBÉ ÉS TÖKÉLETLENEBBÉ VÁLTAK TEREMTÉSEITEK, MIVEL EGYRE KEVESEBB TISZTA FÉNY ÁLLT RENDELKEZÉSETEKRE

NEM LETT ELŐRE ELRENDELVE, ILLETVE NEM VOLT SZÁNDÉKOS, HOGY AZ EMBERISÉG ILYEN MÉLYRE SÜLLYEDJEN A DUALITÁSBA ÉS POLARITÁSBA, AMI OLY SOK FÁJDALMAT ÉS SZENVEDÉST OKOZ.

Emlékezzetek, elmondtuk nektek, hogy

AMIKOR ELŐSZÖR A FÖLDRE ÉRKEZTETEK, EGY RAGYOGÓ KRISTÁLY FÉNYOSZLOP VOLTATOK.

Lassan, ahogy lesüllyedtetek a sűrűségbe, elkezdtétek megépíteni egy anyag keresztet, Az a folyamat zajlik éppen bennetek, hogy Fény kereszt váljon belőletek

(RH:07.01)

 

 

RÉGEN, MÉG EZELŐTT A VILÁG ELŐTT ELRENDEZŐDÖTT, amikor Lord Surea (SURYA, SZÍRIUSZ ÚR) elrendelte, hogy EGY IDŐNEK KELL ELJÖNNIE, AMIKOR A FÖLDANYA LÁTHATJA AZ EMBERISÉGÉT A KIERŐSZAKOLT TUDATLANSÁGÁBÓL ÉS A FOLYAMATOS MANIPULÁLÁSÁBÓL FELEMELKEDNI, ÉS EGY ÚJ VALÓSÁGOT FELÉPÍTENI. Ezt a valóságot egy emelkedő tudatosságnak kell mintáznia.

(GF:070703)


MILLIÁRD ÉVEKKEL EZELŐTT – ÉTERI ÁLLAPOTBAN VOLTUNK/CSOPORT

Elmondjuk nektek, hogy az emberiség történelmének folyamán, evolúciós időszakokon… ha így akarjátok, ciklusokon mentetek át. Ezek a ciklusok, már a legrégibb időkben elkezdődtek.

Ezek távolra visszanyúlnak, az általatok ismert történelem előtti időkbe, mivel történelmetek kb. 2 millió évre nyúlik vissza és mi azt mondjuk nektek, hogy lélekként, e bolygón ti ennél sokkal hosszabb időre mentek vissza.

Még a kezdeteknél, amikor a bolygó forró volt és gáz halmazállapotú, nem volt meg a mostani fizikai formája, ti szellemi lényekként népesítettétek be e bolygót, test nélküli, éteri formában. Csupán milliárd évekkel később történt meg az, hogy fizikai formát öltöttetek és elkezdtétek utazásotokat e bolygón, egy fizikai, biológiai burokban. Az az evolúció, az éteri testtől a fizikaira, óriási változást jelentett. Saját történelmi könyveitek, számos ciklusról beszélnek nektek, a legkisebb ciklusoktól kezdve a majmoktól a Homo erctus -ig, Homo sapiens-ig és Cro-Magnon emberig, de ennél sokkal több van.

LW:0610


EONOKKAL EZELŐTT ELHAGYTUK AZ ANGYALI BIRODALMAKAT – METATRON VOLT A KÉPVISELŐNK

Hosszú eonnyi időkkel ezelőtt elhagytad már az angyali birodalmakat, eljöttél ide a Földre, és a többi birodalomban mindez idő alatt Metatron volt a képviselőd. De most, a tudat változásával, azáltal, hogy az életet és a saját szuverenitásodat választod, Yo-hamnak ez az energiája itt lehet. Nem valahol máshol, nem a távolban, nem az ismeretlenben.

T:95


EONOKKAL EZELŐTT- ELKÜLÖNÜLÉS ENERGIÁI-TÓBIÁSTÓL

Valamikor nagyon régen, amikor elhagytátok Mindazt, Ami Volt, amikor kereszteztétek a Tűzfüggönyt utazásotok során, és eljöttetek ide, a Földre, létrehoztátok az eredeti elkülönültségeteket, ami megteremtette a befelé tekintő szellemet, amit most a lelketeknek, az istenségeteknek neveztek. Továbbá létrejött a külső megnyilvánulásotok is, az a részetek, aki kiutazott az ürességbe, és megteremtette a valóságot. A külső megnyilvánulás volt az, aki végül keresztül jött az Ark Rendjén, és idejött a Föld bolygóra a befejezésért és a beteljesülésért.

 

A dualitás elképzeléseit használva, a metafora kedvéért Íziszről és Ádámról fogunk beszélni, de értsétek meg, hogy ez az én belső és külső részére vonatkozik – a fényre és a sötétségre, és minden egymással szemben álló dualitásra.

 

Amikor Ádám energiája elhagyta Íziszt, az hatalmas fájdalmat hozott létre, hiszen ez a két energia alapvetően ugyanaz. Mindig is együtt kellett volna, hogy legyenek. Mindig szerelemben voltak egymással. Tehát amikor ez az elkülönülés bekövetkezett Ízisz és Ádám között, képzelhetitek mekkora fájdalmat okozott is ez! Azt is képzelhetitek, hogy ez haragot keltett, ahogy egy részed nekivágott az utazásnak, míg a másik részedet pedig magára hagytad. Ez okozta a szeretet fájdalmát és az elkülönültséget, de azt is hozzátehetjük, hogy egyfajta haragot is – „Miért hagysz el? Miért engeded meg, hogy ez a különválás bekövetkezzen?”

 

Tehát a maszkulin energia, Ádám, azaz a külső megnyilvánulás energiája nekivágott az útnak, tudván – mindkét részed tudta – hogy a megfelelő időben és a megfelelő helyen úgyis újra összejöttök majd. Ez a részed, akit nevezzünk Ádám energiának – nekivágott a kutatásnak. Ádám elindult, hogy új megoldásokat keressen, és tette mindezt abszolút mértékben Ízisz iránti szeretetéből. Létre akart hozni egy olyan helyet, ami olyannyira tökéletes, hogy Ízisz majd vissza akar oda térni.

 

Tehát Ádám nekilátott, hogy úgy mondjam, hogy felépítse a tökéletes kastélyt, a tökéletes otthont, a tökéletes helyet. És miközben képzelőereje és kreatív megnyilvánulása által építkezni kezdett, folyamatosan azon töprengett, hogy vajon Ízisznek tényleg tetszeni fog-e – vajon a színek elnyerik-e majd a tetszését? A stílus vajon tetszik-e majd neki? És irtózatosan elkezdte kétségbevonni magát. Azon töprengett, hogy vajon Ízisznek ez kényelmet fog-e nyújtani. Azon is elmélkedett, hogy mi van akkor, ha csak magának építi mindezt, vagy hogy ez vajon tényleg helyénvaló lesz-e Ízisznek?

 

Folyton azon tűnődött, hogy tényleg hiányzik-e vajon Ízisznek, és hogy Ízisz vajon tényleg szereti-e őt? Nem hagyta békén az a gondolat, hogy Ízisz talán csak ezen az úton akart megszabadulni tőle. Néha az is megfordult a fejében, hogy mi van akkor, ha Ízisz szándékosan tette ezt vele, hogy totálisan megsemmisítse, rabigába hajtsa, és jelentéktelenné tegye őt. És láthatjátok, hogy ez a milliárdnyi egymással szembenálló energia áramlott át Ádámon mindaz idő alatt, miközben azon dolgozott, hogy felépítse ezt a tökéletes álomba illő kastélyt Ízisznek.

 

Természetesen a kastély soha nem volt elég jó. Szerintem lélegzetelállító, de Ádám még mindig dolgozik rajta. Ez az a kastély, amit soha nem lehet befejezni, mert drága Shaumbra, Ádám az ő valamiképpen egyensúlytalan szívében a legjobban attól fél, hogy beinvitálja Íziszt, amit ő majd nem fogad el.

 

Ami azt jelenti, hogy Ízisz nem fogadja el Ádámot. Ami pedig azt jelenti, hogy nem lesz újraegyesülés. Ez pedig azt jelenti, hogy nincs tovább haladás. Tehát ha továbbra is csak a kastély építésével van elfoglalva, amit folyton csak módosít, változtat, és egyfolytában kétségbe vonja magát, akkor szüntelenül folytatja a játszmát annak érdekében, hogy soha ne kelljen feltennie a kérdést: Vajon megérdemli-e azt, hogy Ízisz visszatérjen? Érdemes-e erre?

 

Mindeközben meg Ízisz azon tűnődik: - Mi történt Ádámmal? Miért nem hívott? Talán már nem szeret. Talán talált valaki mást. Talán elárult, becsapott engem. Talán megpróbál hatalmat, erőt begyűjteni. Talán megpróbál totálisan megsemmisíteni. Talán nem vagyok elég szép neki. Vagy lehet, hogy felfedezett valamit a saját belsejében, ami magasabb minőséggel bír, mint én. Talán meg sem érdemlem, hogy valaha is befogadjam Ádám szeretetét. Talán hátat is fordítok. Elrejtem a könnyeimet, hogy soha ne kelljen szembenéznem azzal a témával, hogy Ádám vajon szólít-e, keres-e engem. Szívesen visszainvitál-e engem? Ezért inkább elfoglalom magam minden mással. Bármit megteszek, csak ne kelljen ezzel foglalkoznom.”

 

Drága Shaumbra, ez Ízisz és Ádám története. És ez egyben a te történeted is. Ez a belső és külső megnyilvánulásod. Ez az emberi és az isteni én története. Ezért aztán a játszma folytatódik. A megtévesztés folytatódik, az elkülönültség továbbra is fennáll, mert mi van akkor, mi van akkor, ha az ember nem kedveli az istenit? Mi van akkor, ha csalódott a lehető legintimebb, legbensőségesebb részében? Mi van akkor, ha már olyan sok tapasztalata volt, és olyan sok szerelmet élt meg összes létidejében, hogy már nem is akarja saját magát? Mi van akkor, ha…

(T:10:11)

 

CSILLAGNEMZETEK- 13. CSILLAGNEMZET ÉS KÖZPONTI NAPJAIK

1, UNIKORNIS – OGMIN TARA : A Teremtő Álom Őrzői : Formalhaut a Teremtő álmok kiválasztása

2, ANGYALOK – ÁRBE NOÁH L ANGELOS: A Teremtő Álom gondozói és követei : Spica: Az Angyalok bölcsője

3, SZÁRNYAS OROSZLÁNOK – LEONTHAY PHI: A Hatalom Szíve: Regulus: Az Isteni Világ hatalmai, teremtett hatalmak gondozói: csillagok, naprendszerek, bolygók, lélekközösségek

4,  SÁRKÁNYOK - LILTIÁNES DRACO : A Nagy Harcosok, Az Elemek Urai: Az Isteni Hatalom és Rend Őrzői: Omega Orion, majd Thuban : A 4 elem egyensúlya: égi szelek, Föld, Tűz és Víz: Tűz: Rastaban: Nyilas, Víz: Etamin-Nyilas, Föld: Grumium-Nyilas, Levegő: Alrakis-Skorpió, Mozdulat Elem: Rigel-Orion

5, MACSKAFÉLÉK – HOLANOY PHÁ: A Szabadság Szívének őrzői: Denebeola

6, PEGAZUS – MÉOYLÁ HONTA ÉON: A Teremtő üzenetének küldöttei és az Ég oszlopainak őrzői: Markab

7, KÍGYÓK: Szíriusz A

7A, KÍGYÓK- NŐI ÁG/JIN ÚTJA – LIENAY GNOSSIS RAM -  GYÓGYÍTÓK: Életerő, Tantra, az istennő Gyógyító és oltalmazó ága

7B, KÍGYÓK – FÉRFI ÁG/JANG ÚTJA – HIENÁY GNOSSIS RAM – A Krisztusi tudás legmagasabb kifejeződései: a 12 Tudomány bölcsességének őrzői: Csillagok, Isteni Birodalmak, Energiák, Szakrális Kozmikus Alkímia, Matematika és Szakrális Geometria, Újjászületés, Élet, halál, Biológia, Színek és Hangok, Karma – a Kegyelem – Megváltás az Isteni Jelenlét= 12 Tudomány

8, MEDVÉK – HOKKAJA LAMAT SANTÉ CHRISTOS - Crux 7. Bölcsesség Misztériumának őrzői: Nagymestere a Krisztusi Lélek: 1, A Feltétel nélküli Szeretet, 2, a Feltétel nélküli elfogadás, 3, Bizalom és Együttérzés, 4,  Adományozás, 5, Hit, 6, Megbocsátás, 7, A Fény Erejének és Hatalmának Bölcsessége

9, EMBEREK – AN RAMA HOLANA OM – UNIVERZÁLIS ÖRÖK ÉLETKEHELY : 33 bolygó: 12-12 csak férfi ill. női 9 kétnemű: Áhann és Io(ta) a két első emberi minta. Az Élet és az Élet Emlékeinek megtapasztalói és őrzői a Teremtői Szabadság Által

10, ÍZELTLÁBUAK – NIOMÉ SULTANO AKASHI: Macula Magelanica/ Nagy Magellán Felhő: Az Élet Krónikáinak szövői és fenntartói, a Teremtett Világ figyelői és ellenőrei, informátorai, az Életfilmek készítői és őrzői, Illúziómátrix, holografikus vetítések…Niomé PókIstennő Antihálója

11, MADARAK CSILLAGNEMZETSÉG – SOÁH LAHMÉ SOHÁ: Altair – Deneb Adige: Út az Üzenet Szárnyán: Hírvivő, összekötő lények, a felsőbb bolygóközi kommunikáció hírvivői: Az Emberiség 5 Főbűnének felvigyázói: Kapzsiság, Tudás hatalmával való visszaélés, Hatalommal való visszaélés, Önző célú hatalom, Kegyetlenség: A Sas, Holló és a Hattyú

12, DELFINEK ÉS BÁLNÁK  - HOY CHI MÉNOY – SUANOY KITÁ WAO: Szíriusz B. Bálnák: Intergalaktikus hírnökök, Delfinek: Galaktikus Gyógyítók, A Tejút bejáratának őrzői. Delphinus 4 csillagán: Az Elengedés, a Szeretet, az Öröm, a Földi Emlékezet dalai

13, 13. CSILLAGNEMZET – SANTÉ DI OM/ MINDENSÉG LÉLEGZETE – A SZENTLÉLEK KÖZÖSSÉGE : Székhelye maga a FORRÁS : A Szent Lélekzet, a Szellem szintjét soha nem hagyja el. Az Egyetemes Tudatosság lélekzetének fénymolekulái. A Teremtés kozmikus ideáját hordozzák magukban

A KRISZTUSI LÉLEK 3 CSILLAGNEMZET ÖSSZEFOGÁSÁBÓL SZÜLETIK: ANGYAL, EMBER ÉS A 13. CSILLAGNEMZET

( Czeizel Beatrix-Greskó Anikó)

 

 

A HELYI VILÁGEGYETEMÜNK: több mint 10 billió csillagot tartalmaz, és billió olyan van, olyan messze, és olyan kicsi, hogy nem látható a Földről.

(UR:17)

 

 

 

15,1 MILLIÁRD ÉVE – 13,86 MILLIÁRD ÉV

2, - MENNYORSZÁG  -SEJTES ALVILÁG – 1. ÉJSZAKA

13,8 MILLIÁRD ÉVE – 12,6 MILLIÁRD ÉV

3, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG – 2. NAPPAL

12,6 MILLIÁRD ÉVE -11,34 MILLIÁRD ÉV

4, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 2. ÉJSZAKA

 

 

12 MILLIÁRD FÉNYÉVRE EGY ÚJ VILÁGEGYETEM SZÜLETIK

DE NEM 12 MILLIÁRD ÉVE TÖRTÉNT

A FIZIKAI VILÁGEGYETEM TÖRTÉNETÉNEK KEZDETE

Hiszen a Fény lassabb, mint az energia

S hogy mi közünk ehhez

ENNEK A  SPIRITUÁLISAN MAGAS TUDATOSSÁGÚ VILÁGEGYETEMNEK A SZERETETMINTÁIT

AZ EMBERI-ANGYALNAK A DUÁLIS LÉTÉBEN TEREMTETT ENERGIÁI FOGJÁK MEGHATÁROZNI

Ez az Energia lesz transzponálva

(lásd: 1997. Hatalmas méretű gammasugárzás)

(Kryon)


FÖLDRE ÉRKEZÉSÜNK ELŐTTI MEGÁLLAPODÁS

az első kapcsolatfelvétel véget vet galaktikus karanténotoknak. Az, az idő arra, hogy véget érjen a spirituális amnézia, mely foglyul ejtette legtöbbeteket kora gyermekkora óta. Amikor ez az eljárás beteljesül, emlékezni fogtok mindarra, amit most elfelejtettetek.

Legfőképp EMLÉKEZNI FOGTOK ANNAK A LÉLEKSZERZŐDÉSNEK A TERMÉSZETÉRE, MELYBEN MEGEGYEZTETEK MIELŐTT A FÖLDBOLYGÓRA INKARNÁLÓDTATOK. Ebben a szentséges lélekszerződésben, a Spirituális hierarchiának engedélyt adtunk rá, hogy egy isteni beavatkozást kérhessünk. Ez az eljárás megfelel az első kapcsolatfelvétel egyik fő kritériumának, és biztosítja a Galaktikus Föderációt a mi  teljes együttműködésünkről ebben a dologban. Ez a kapcsolatfelvétel nem egy mentőakció. Sokkal inkább egy visszatérés az inter-dimenzionális valóságba, ahonnan jöttünk, és amelybe vágyunk, hogy visszatérjünk.

Ez az újraemlékezési folyamat engedélyt ad nekünk, hogy legyőzzünk bármilyen ellenállást, vagy negativitást, melyet a mi korlátozott mentális szerkezeteink képesek lesznek a fejünkbe helyezni.

(GF)


FÖLDRE ÉRKEZÉSÜNK ELŐTT – ISTENI KÜLDETÉSÜNK

hogy mielőtt megkezdtétek volna az utazásotokat az Univerzumban, megkaptátok Isteni Küldetéseteket. Az a Küldetés magába foglalta a feladatok választékát, vagy a kisebb megbízatásokat, de sok más lehetőség is fel lett ajánlva nektek, amikor megnyilvánításbeli szakavatottságotok megnövekedett, és hozzászoktatok a formák és kifejeződések sokféleségéhez.

 

Mint Csillag Magok, azok közületek, akik válaszoltak a harsona hívó hangjára, a galaxis egy csillag rendszerébe lettetek kisérve, amelyet az IBOLYA LÁNG tiszta Ametiszt Kristály Energiái alkotnak, és ez helyezett benneteket végső soron fizikai testben a Földre, ebbe az időbe.

Ott, a Mennyei Ametiszt Teremben, az Ametiszt Trónról Zadkiel Arkangyal és Lady Amethyst elfogadták fogadalmatokat, hogy az IBOLYA LÁNG ÖRZÖI lesztek. A Mag Atom, amely az Ibolya Láng vibrációs frekvenciáit tartalmazza, Szent Szívetekbe lett helyezve. Az Ibolya Láng tartalmazza Anya Istenünk szeretetének és együttérzésének a vibrációs mintáit, valamint a megbocsátás és az átalakulás frekvenciáit. Azon kívül, tartalmazza még a Szeretet/Fény Ádám Részecskéit is, amit Isteni rendelkezésre ajándékba kaptatok; azonban ezeket aktiválni kell a szerető, együtt érző szív frekvenciáival.

Amint a Mag Atom aktiválódott, a Gyémánt Mag Isteni Sejtetek azon csiszolása, amely az Ibolya Láng vibrációs mintáit hordozza, fellángol és betölti auramezőtöket, és elősegíti majd a felemelkedés Fény Járművének a MER-KI-VAH-nak az aktiválását.

(AZ IBOLYA LÁNG ÖREI: Mihály Arkangyal üzenete. Ronna Herman csatornázásában)

 

11,34 MILLIÁRD ÉVE -10,08 MILLIÁRD ÉVE

5, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 3. NAPPAL

10,08 MILLIÁRD ÉVE – 8,82 MILLIÁRD ÉV

6, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 3. ÉJSZAKA

8,82 MILLIÁRD ÉVE – 7,56 MILLIÁRD ÉV

7, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 4. NAPPAL

8.640.000.000 ÉVVEL EZELŐTT:

Brahma napjának kezdete

4.320.000 évig Brahma nappala

7,56 MILLIÁRD ÉVE – 6,30 MILLIÁRD ÉV

8, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 4. ÉJSZAKA

6,30 MILLIÁRD ÉVE – 5,03 MILLIÁRD ÉV – A NAPRENDSZER KIALAKULÁSA

9, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG-  5. NAPPAL

6,26 MILLIÁRD ÉVES A FÖLD

A Plejádok szerint, akik egy nagyon ősi humanoid faj: 6260 millió évesre tehető a Föld (nem ebben a mostani formájában). A Plejádok tartják nyílván a teljes Föld történetét, az evolúciótól kezdve, a földi emberi evolúción keresztül, a mai időig.

(Lws:Ch:117265)


A plejádok a Fiastyúk, vagy Plejádok csillagcsoportból valók.

Ez  a Taurus/Bika csillagkép egy kis csillagcsoportja, ahol hét nagy csillag taláható, mintegy 500 fényévre a  Föld bolygótól. Ők egy humanoid faj képviselői, akik gyakran ellátogatnak a Földre, és akikekkel közös őseink vannak. A lyraiak a Lyra csillag térségéből a mi közös őseink.

A Fiastyúk 7 csillaga a következőek a plejádi rendszerben: 1) Taygeta, 2) Maya, 3) Coela, 4) Atlas, 5) Merope, 6) Electra, 7) Alcoyne.

 

Miután elég sok háború volt a Lyra rendszerben, nagyon sok békeszerető lyrai elhagyta az otthonát, űrhajóival és utazott évek során, míg meg nem érkezett a Fiastyúk csillag csoportosulásába. Először a plejádi Taygeta csillagának ERRA bolygójára (amelyet most így hívnak) szálltak le. I.e. 228.000 (földi időben), és egy új civilizációt indítottak el.

A plejádiak egy nagyon ősi humanoid faj. Ők tartják nyílván a Föld és az emberi civilizáció evolúciójának történetét a kezdetektől fogva, úgy a mai időkig.

A plejádiak azt állítják, hogy Földünk 6260 millió éves.

 

6 MILLIÁRD ÉVE – NAPCSILLAGUNK SZÜLETÉSE


5-6 MILLIÁRD ÉVE – A NAP KERINGÉSI IDEJE

A Föld forgási ideje sokkal gyorsabb volt.

Ekkor a Nap még 220 millió év alatt kerülte meg a galaxist.

Ma már 250 millió év kellene ehhez, hogy körbejárja

(Tit:74)


5 MILLIÁRD ÉVE

Védelmezi a Földünk olvadt magva (kettős ellentétesen forgó mag, hogy megteremtődjön az idő illúziója), mágneses mezőt szőve a Föld köré Isten teremtményeit. A mágneses mező pajzsként szolgálva védelmez bennünket a Napból érkező túlzott proton és elektromágneses sugárzástól.

(APO:63)


5 MILLIÁRD ÉVE-VÍZ- ÁSVÁNYI ANYAGOK

5 milliárd év alatt az üstökösök oltják be a Földet létfontosságú vegyületekkel, mint gigantikus ondósejtek, ásványi anyagokkal és vízjéggel.

(APO:178)


5,04 MILLIÁRD ÉVE – 3,78 MILLIÁRD ÉV

10, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 5. ÉJSZAKA


4.6 MILLIÁRD ÉVES A JUPITER

4.5 MILLIÁRD ÉVE FÖLD

FÖLDRE ÉRKEZÉSÜNKKOR

amikor tudtátok, a Föld bolygóra fogtok jönni. El voltatok foglalva azzal, hogy megtervezzétek ezt a színteret, megtervezzétek ezt az életet. Kiválasztottátok a megfelelő szülőket és testvéreket hogy megtanulhassátok azokat a leckéket, melyeket meg kell tanulnotok. Előkészítettétek ezeket a lehetőségeket és forgatókönyveket magatoknak. Aztán beléptetek és sorra vettétek a leckéket, ahogyan következtek, mégis egyszer sem vettétek észre, hogy bármely pillanatban változtathattok. Ez kezd el immáron végbemenni. Kezditek megérteni, hogy nemcsak, hogy drasztikusan meg tudjátok változtatni az életeteket, de a körülöttetek élőknek is átadhatjátok az erőt ezáltal téve saját utatokat a legkisebb ellenállásúvá. Nem számít, hogy ennek az útnak a kifejeződése üzlet, vallás, spiritualitás vagy a mindennapi élet. A lényeg, hogy itt akartatok lenni és hozni valami különlegeset Otthonról. Résztvevők akartatok lenni nem megfigyelők, hiszen legtöbbötök életeken át, tanítóként vagy gyógyítóként élt a Föld bolygón. Sokan közületek nem lennének itt, ha nem lenne egy eljátszani való szerepük az emberiség magas szintű fény irányába történő elmozdulásában. Sokan közületek azért vannak itt, hogy láthassátok, ahogy eléritek a kritikus tömeget, amint az elkerülhetetlen dimenziók közötti átnyílás végre láthatóvá teszi számotokra néhány eredményét annak a munkának, amit korábban végeztetek az emberiség minden szegmensében.

Ez aktiválni fogja a személyes erőtök következő szintjét. Ennek az új erőnek a használata rendkívül varázslatos, de nagyon érzékeny is egyben. Két oldala van, egyikkel megvághatod magad, míg a másik jó szolgálatot tehet neked, így meg kell találnod az egyensúlyt ebben az új energiában.

Egy különleges fényt hoztok Otthonról, mely a tiétek, és senki nem hordozhatja számodra.

. A részleteket jól elrejtettétek saját szándékotokból. Itt van most az ideje az újra emlékezésnek, ami ezzel az érzéssel kezdődik. Ez minden, amire szükségetek van, minden más elétek fog állni. Emlékezni fogtok azokra az időkre, amikor már csináltatok ilyet. Minden információ, amit valaha az Univerzumban összegyűjtöttetek a tiétek lehet, abban a pillanatban, amikor helyet teremtetek neki, hogy visszatérhessen. Fejezzétek ki szándékotokat céltok teljesítésére és minden más elkezd majd helyére kerülni körülöttetek.

(LW:0908)


FÖLD

Földünket magasabb égi lények alkották meg, hogy a kettősség törvénye kifejezésre juthasson, amihez szükséges volt a 4 elemre.

A Tűz/nitrogén: Mihály arkangyal felügyelete alatt áll: a proton, elektron, neutron, infravörös sugár, gammasugár, elektromágneses energiamezők felügyelője.
A Tűz elem a Nagy Központ Napból összehangolódik a Világegyetem fénysugaraival, és a negativot, a sötétet is újra egyensúlyba hozza.

 

FÖLD

A FÖLD KÜLÖNFÉLE FAJAIT ÉS RASSZAIT A SZABAD AKARATOT VIZSGÁLÓ KÍSÉRLETKÉNT HOZTÁK LÉTRE, ÉS A HELYBN KIFEJLŐDÖTT FEKETE ŐSHONOS FAJ SZOLGÁLT KÍSÉRLETI KONTROLLJÁNAK.

A KÍSÉRLET ARRA IS VALÓ VOLT HOGY MEGMUTASSA A BENNSZÜLÖTTEKNEK, HOGYAN LEHT FEJLŐDNI

(CS-Ö:163)


4.320.000 MILLIÓ ÉVE – ÚK KOZMIKUS NAPPAL/EON BEINDULÁSA

Egy eón, egy kozmikus nappal vagy éjszaka az 4320 millió év. Egy planetáris periódus ennek a hetedrésze, vagy mintegy 620 millió év. A teljes bolygóláncnak az élete (nem számítva az éjszakákat) tehát 30 milliárd (109) év.

A bolygórendszerünk monádjai már három kört tettek a láncon. Tehát mi most a negyedik eónban vagyunk, és negyedszer van teljes élettevékenység a bolygónkon

11A folyó negyedik eónt mindenekelőtt az emócionális tudatosság aktiválására és az állati birodalom evolúciójára szánták. Az emocionális eónban a vágy, érzés és képzelet a legjellemzőbb, legdifferenciáltabb, legerősebb kormányzó, kétségtelenül legfontosabb tudatosságfajtája az emberi monádok többségének is. Az emocionális akarat uralja a mentális akaratot, mivel az még gyengén fejlett, és az emberiség az emocionális stádiumban van. A jelenlegi emberiség kisebbsége tagjainak, akik a mentális tudatosságot törekszenek az emocionális gondolkodáson túl fejleszteni, különös nehézségei vannak, és ők szemben haladnak a tömegtudatossággal. Azonban ők alkotják azt az embertípust, amely a normál típus lesz a következő, ötödik eónban.

(Section Twelve of The Explanation by Lars Adelskogh. Copyright © 2004 by Lars Adelskogh.)


4.320.000 ÉVVEL ezelőtt kezdődött el Brahma  új napja a Földön


4.320.000 – BRAHMA ÉJSZAKÁJÁNAK KEZDETE

amely 2000/2012-ig tart feltehetően


4 MILLIÁRD ÉVVEL EZELŐTT

a Jupiter és a Szaturnusz rendszerei már kialakultak

(U:3-57)


4 MILLIÁRD ÉVE – A FÖLD MÉG FOLYÉKONY VOLT

Vissza tudnék menni nagyon sok idővel ezelőttig, számotokra mérhetetlenül régi időbe, amikor a föld még folyékony volt, és formálódott, és ott voltunk együtt, ránézve: „Ez az új otthonotok”, mondtuk, „Várj, amíg lehűl, aztán itt lesztek,”, mondtuk. „Egy újabb tesztre”, mondtuk. Ó, ez nem az Emberek tesztje. Ez az energiák tesztje. Most pedig itt vagytok, itt ülve, végezve a súlyemelést.

Néhányatok vissza tud emlékezni azokra a napokra – négy milliárd évvel ezelőttről beszélünk

(K081130)


4 MILIÁRD ÉVE

A Földet alkotó, olvadt állapotban lévő anyag ekkor kezd lehűlni, majd létrejött a Föld őslégköre: metán, ammónia és vízgőz formában.

(COT3:164)

Módosítás dátuma: 2011. augusztus 11. csütörtök, 13:13
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 10 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!