IDŐVONAL: 4 MILLIÁRD ÉVTŐL – 10 MILLIÓ ÉVIG PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. augusztus 10. szerda, 14:02

IDŐVONAL:  4 MILLIÁRD ÉVTŐL – 10 MILLIÓ ÉVIG

 

Közreadja: www.foldicsillagok.hu

 

4,5 MILLIÁRD ÉVE – A FÖLD LÉTREJÖTTE

4 ÉS FÉLMILLIÁRD ÉVVEL EZELŐTT – A FÖLD KIALAKULÁSA

Az egyik kitágulási szakaszban, mintegy 4,5 milliárd évvel ezelőtt alakult ki a Földön az ősi por és gáz. Mint minden kialakuló új világban, itt is a leggyakoribb a hidrogén és még néhány gáz alakította ki őket, melyek nem tartalmaznak olyak életfajtákat, amilyeneket ismerünk. Ezek alatt beinduló kémiai és fizikai folyamatokon, az Istenség, Isten elméjének egy kitáguló szakaszában, elkülönített magából lelkeket. (Tizenkettőt). Ezeket a lelkeket nevezzük Alapítóknak, akikből/akiktől mi is származunk. Ők voltak a Fény eredeti Forrásai, eredeti fényszikrák, akik a Végtelen Forrásból származnak.

Az Alapítók individualizálódtak, egyedivé váltak, (de valójában mindig is egységtudatosságban élnek, de 12 aspektussal) mintegy 1 milliárd évvel ezelőtt, és elkezdték felfedezni, megvizsgálni a Teremtést, amiben magukat találták.

 

Az Alapítók több milliónyi bolygót találtak, korai fejlődési szakaszukban, beleértve a mi világunkat is. Ők a Forrás eredeti fényszikrájaként maradtak meg, olyan formában, ha ezt tudnánk látni, mint 12 kék-fehér hatalmas csillag. Köszönhetően a nagyon kifinomult rezgésüknek az Alapítók nem tudják közvetlenül megtapasztalni e világ életét, így e világ atmoszférája körül lebegnek szeretet fénytestükben, és így figyelik meg az ott végbemenő kémiai folyamatokat.

 

Egy bizonyos ponton az eltolódott tér-idő folyamatában elhatározták, hogy belágyazzák egy kisebb részüket magukból a fejlődő világokba, hogy közvetlenül megtapasztalhassák ezeket. Ezekhez nagy mennyiségű energia mintákat teremtettek, melyeket mi úgy nevezhetnénk: DNS molekulák. A DNS minták, vagy ősi minták, a tudatosság energiájának fénycsomagjai. Ezek a fénycsomagok képesek lecsökkenti az eredeti vibrációjukat, ahogy mi ezt neveznénk: 9-10. Dimenzió. Ezen a ponton már képesek voltak létrehozni bonyolultabb konfigurációit a fény kódjainak, és ezek lettek a DNS kódok alapjai.

(12/1)

 

4 MILLIÁRD ÉVVEL EZELŐTT

A NIBIRU HOZZÁKAPCSOLÓDÁSA MA NAPRENDSZERHEZ

Az Emberiség és a Föld sorsa már összekapcsolódik az Anunankik, Nibirubeliek történetével

Ők az égből jöttek, a mesterséges 12. bolygó képviselői

Maga ez a bolygó, már 4 milliárd évvel ezelőtt hozzákapcsolódott a Naprendszer pályájához

(CS-L:377)


4 MILLIÁRD ÉVVEL EZELŐTT – A FÖLDET EGY ÜSTÖKÖS TALÁLTA EL

Valószínűleg egy üstökös találta el a Földet és ebből szakadhatott ki a Hold.

(Tit:83)


4,5 MILLIÁRD ÉVE JÖTT LÉTRE A HOLDUNK BOLYGÓ ÜTKÖZÉSBŐL

3, 8 MILLIÁRD ÉVES A FÖLD ELSŐ ORGANIZMUSAI

3,78 MILLIÁRD ÉVE – 2,52 MILLIÁRD ÉV

11, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 6. NAPPAL


3 MILLIÁRD ÉVVEL EZELŐTT

A NAPRENDSZERÜNKET REGISZTRÁLTÁK: MONMANTIA  rezgésnéven vették nyilvántartásba

(U:3-57)

EONOKKAL EZELŐTT

Hosszú időn keresztül lelassítottuk rezgésünket, hogy majd fizikai testben résztvevőiként tudjunk lenni a Nagy Földi Kísérletnek

(LW:04.)

 

FÖLDI EVOLÚCIÓ KEZDETE 2.500 000 ÉVE

FÖLD  -  A 3. FÖLD

1. Az első Föld, mint Magvetők: fénytestben megterveztük a Földi Lét alapjait, az Embert és a Gaiát. Ennek az Isteni tervnek az volt az oka, hogy a megrekedt  Világegyetem fejlődését segítse kimozdítani a holtpontról. A működtetéshez a legsűrűbb Fényben, az anyagban való tapasztalás és teremtéseink voltak szükségesek.

2. A második Föld lett a szabad akarat első bolygója. Fizikai létünk megjelenésétől tartott az 5. Dimenzió megjelenéséig. A második Föld ciklusa 2012-ben járt volna le. Szüntelen leszületéseken, tapasztalásokon, utazásokon keresztül tapasztaltuk meg a dualista létet.

A poláris energiák súrlódásából nyert energia működtette a Világegyetemet.

3. A harmadik Föld, mint a szabad akarat második bolygója: az Új Föld, új földi tudatosság megjelenésétől tart, a közelmúltban kezdődött el.

A Kegyelem és Szeretet bolygója, mely a galaktika történetében először lakosságával együtt emelkedik fel.

(T: 2: 8K)

Egy grandiózus teremtési folyamatban vesz részt

Az Univerzum Könyvtárává válik

(LW: 0405)


FÖLD

MÁS BOLYGÓRENDSZEREKBEN ELŐZŐLEG MÁR MEGTEREMTETT ÖSSZES KREATÍV KIFEJEZŐDÉSI FORMA IDEKERÜLT

(GALAKTIKUS KÖNYVTÁR)

AZ ÉVMILLIÁRDOKKAL EZELŐTT TESTET ÖLTÖTT EMBER

A TEREMTŐ LEGHIHETETLENEBB PARADICSOMÁT KAPTA MEG

Az ember őrzőjévé vált az itt tapasztalható minden életformának (állatok, növények, ásványok..stb)

A spirituális erő és egészség osztályterme   (Ja)


EMBERI ANGYALOK ÉLNEK ITT DUALITÁSBAN

AZ EGYETLEN BOLYGÓ A VILÁGEGYETEMBEN,

AHOL A NAGY KÖZPONTI FORRÁS ISTENI VALÓSÁGÁBÓL SZÁRMAZÓ LÉNYEK ÉLNEK

(K: 5: 2)


FÖLD – 3 FÖLD

1, VEGA BOLYGÓRENDSZERÉBEN: PELAGAI

2, PLEJÁDOK: AVYON

3, PLEJÁDOK: GAIA

 

2.556.750.000 ÉVE

A FÖLDI ÉLET JELENLÉTÉNEK KEZDETE

(S.Jecíra:195)


AZ ÉLET SPIRÁLJÁNAK BEINDULÁSA A FÖLDÖN

FÉNY ÉS SÖTÉT KETTÉVÁLÁSA Idézte elő a SZABAD AKARAT ÉS SZABAD VÁLASZTÁS SZEREPÉT

ÍGY INDÍTOTTA BE AZ ÉLET SPIRÁLJÁT A FÖLDÖN

(MA:30)


A KÉT ENERGIA SZÉTVÁLÁSA- A LÉLEK AZONOSSÁGÁNAK EREDETI SZÉTVÁLÁSA.

Tóbiás beszélt már erről veletek, és egy kitűnő iskolában mutatja be az Ízisz és Ádám energiák újraegyesítését – a maszkulin és a feminin energiák újraegyesítését. De ez sokkal többről szól, mint amit az elmétekben a férfi és női energiákról gondoltok. Sokkal több annál. Ez a két energia, a maszkulin és a feminin – Ízisz és Ádám – képviselik az eredeti szétválást. Bármilyen lélekkel rendelkező lénynek a maszkulin és feminin aspektusa volt énjében az első szétszakadás, a tudatosság első megosztottsága, még az angyali birodalmakban.

A MASZKULIN ÉS A FEMININ MEGOSZTOTTSÁGA A FÉNY ÉS A SÖTÉTSÉG SZÉTVÁLÁSA ELŐTT KÖVETKEZETT BE. A negatív és a pozitív kettéválása előtt. A lélek maszkulin és feminin részének a szétválasztása, azaz ennek a szétválasztásnak az illúziója nagyon, de nagyon messzire nyúlik vissza, és óriási jelentőséget tulajdonítanak neki, az energiában okozott szétválás következtében. Sok olyan energia, csoport és egyén van, akik nagyon leragadtak ennél a régi szétválásnál. Sokan azok közül, akik sokkal inkább a maszkulin energiát képviselik, és sokan azok közül, akik sokkal inkább a feminin energiát képviselik. Tehát jelenleg a Föld bolygón azt tapasztaljátok éppen, hogy mi történik ennek az Új Energiának az evolúciójával, ami azt keresi, hogy újra összehozza és egyesítse egymással a maszkulint és a feminint.

(T84SG)


2,52 MILLIÁRD ÉVE – 1,26 MILLIÁRD ÉV

12, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 6. ÉJSZAKA

A FÖLD/URANTIA NAGY VILÁGEGYETEMI SZÁMA, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE, A LAKOTT VILÁGOK KÖZÖTT: 5.342.482.666

(UR:17)


FÖLDI EVOLÚCIÓ KEZDETE

Ti, már a Föld létezésének kezdeteitől, elkezdtetek ezen a bolygón lakni. Nem számítottatok arra, hogy fel fogjátok venni ezt a biológiai testi burkot. Ti, szellemekként, önként kezdtétek el ezt a játékot, egy fizikai lény létezése nélkül. Éteri testetek, már a kezdetektől fogva a Földön lakott. Amint fejlődött a Föld, ti is fejlődtetek. Elérkezett az a pont, amikor a Föld Anya sűrűsége elkezdett növekedni. Kihűlt, vibrációja csökkent és megsűrűsödött. Ma, vibrációtok növelésére koncentráltok, ám azokban a napokban, elsődleges szempont ennek csökkentése volt. Amint kihűlt a Föld, le kellett csökkentenetek vibrációtokat és sűrűvé kellett válnotok, hogy megőrizzétek vele a kapcsolatot. Nagyon lényeges az, hogy biológiai/fizikai burkotok, a Föld terméke. Szellemek vagytok, akik azt állítják, hogy ők emberek, egy biológiai/fizikai burokban.

 

Csodálatos ötvözet volt az, hogy a szellem, a Földdel együtt dolgozzon, már a kezdetektől.

Az elején ez egy lassú folyamat volt. Elkezdetek mindenféle leveleket lenyelni, melyeket bevittetek lényetek belsejébe. Emésztő csatornákat fejlesztettetek ki, melyeken keresztül a Föld egyes részeit magatokba vihettétek, táplálkozva és fizikai testeteket fenntartva. Azt mondjuk nektek, hogy nagyon érdekes ez, mivel erősen ellentmondó vitáitok vannak arról, hogy vajon az embert teremtették vagy az óceánból fejlődött ki. Azt mondjuk nektek, hogy e két eszméből, egyik sem egészen helyes. Amikor el fogtok jutni az Otthonba, nevetni fogtok, mert meg fogjátok tudni, hogy mindkét kijelentés helyes, egy bizonyos pontig. Fizikai-biológiai burkotok, eonokon keresztül fejlődött, ám szellemetek számára készült. Az élet, egy Fény testben lakó szellemként indult, de fizikai evolúciótok a Földön kezdődött. Amint létrejött a sűrűbb fizikai forma, a Föld Anyával való kapcsolat nagyszerű lett. Bár nagy távolságokat utaztatok be az űrben/térben, ti mindig részei lesztek neki és ő mindig egy részetek fog lenni. Most, ez a viszony megváltozik, és mi el szeretnénk mondani nektek ezt a dolgot, mert minden pillanatban ti uraljátok saját valóságotok ellenőrzését.

Kezdetben, a Földnek egy forró gömb formája volt, amit akkor Big Bangnek neveztetek, ám Big Bang nem az volt, aminek hittétek. Azt hittétek, hogy talán egy csillag, mely belülről felrobbant és szétszórta darabjait az egész Univerzumban. Mindenképp, Isten megoszlása volt. Isten lehetősége volt, az önmagától való szétválás kijelentésére, hogy oly módon osztódjon szét, hogy tanulmányozhassa önmagát, vagyis láthassa önmagát, ezért a Nagy Játékká lett, mely kezdett megtévesztő lenni. A Föld és minden, amit ti Multiverzumként észleltek, kezdetben csak egy hologram volt.

Egy hologram nagyon egyszerű: két vagy több fény kereszteződéséből születik, háromdimenziós tárgyat teremtve. Amikor a fotonok ütköznek egymással a sokrétű dimenziókban, egy háromdimenziós tárgyat hoznak létre.

Az emberek (Isten, ha így kívánjátok) ránézhet erre a hologramra, és ezt mondhatja: “Ez egy háromdimenziós tárgy.” Abban a pillanatban, amikor egy háromdimenziós tárgyként észlelték, azzá is vált. Kedveseim, ez volt a Föld eredete.

Ha kívánjátok, bonyolíthatjuk is, ám valójában ez történt! Így kezdődtek az összes dolgok ezen a Földön: hologramként. Abban a pillanatban, amikor Isten fenntart egy gondolatot, két vagy több fény elkezd egy hologramot teremteni. Ha ti, Isten vagytok és vannak gondolataitok és elkezdtek jobban megközelíteni egy vibrációt, találjátok ki, hogy mi fog történni? Elkezdetek megteremteni egy hologramot!

LW:0710


KEZDETBEN A FÖLD

FELEMELKEDÉSI ÉS FELMELEGEDÉSI FOLYAMAT

Újra - kapcsolódás – a DNS 12 szála

Ez történik, mindannyitokkal e bolygón rövid időn belül mindannyian meg fogjátok érteni azt, hogy miről van szó. Az emberek újra-kapcsolódnak. Ti magatok is ezt teszitek. Ez, része természetes evolúciós folyamatotoknak. Nem, semmitől sem kell félnetek. Ez nem jelenti azt, hogy űrhajók fognak leszállni és implantátumot tesznek belétek. Az történik, hogy egy olyan pontra fejlődtök, amikor elkezdhetitek újra - kapcsolni DNS-etek 12 szálát.  Létezik egy pillanat, amikor elkezditek újra aktiválni néhány csakrátokat, melynek létezéséről nem is tudtatok. Energia struktúrátok azon a ponton van, hogy megváltozik. Akárcsak a bolygótok.

Ha a bolygóra néztek, látni fogjátok, hogy forrósodik. Ezt globális felmelegedésnek nevezitek, ám sokkal több ennél. Kérünk, értsétek meg azt, hogy bár az üvegházhatás drámai módon felgyorsította ezt a folyamatot, ez egy természetes evolúciós ciklus.

Kezdetben, a bolygó forró és gáznemű volt és nagyon nagy sebességgel vibrált. Amint kihűlt, sűrűbb lett és nektek egy sűrűbb formát kellett öltenetek magatokra, fizikai emberi testként. Hosszú ideig voltatok ebben a formában és most ideje ismét visszafordulnotok. Elkezdett felmelegedni. Elmondjuk nektek, hogy azon a ponton vagytok, hogy ismét beléptek a Földön egy Jégkorszakba és már előzőleg is mondtuk nektek ezt a dolgot, ami teljes mértékben igaz és ti, lélekként, nagyszerűen fogtok mozogni ebben. Ez nem azt fogja jelenteni, hogy nem fog élet létezni ezen a bolygón. Azt jelenti, hogy fejlődni fogtok. Gondolataitok a jégkorszakról, még nagyon messze vannak. Ami valójában létezik, az a bolygó kihűlése. Ez egy természetes evolúciós ciklus, ahol újra osztódik majd az energia.  Olyan ez, mintha azt mondanátok, hogy a Föld maga megújul. Ugyanígy tesztek ti is.

(LW:0610)

 

 

FÖLDI ÉLETÜNK KEZDETEI

KIRAEL: A Föld bolygón életetek csodaszép fényrészecskeként kezdődik, akit a Teremtő felkért, hogy újból megtestesüljön a Föld síkján. Mindegyikőtök ugyanúgy érkezett meg ide. Mindenki elragadtatott és megbecsült volt, hogy részecskék milliárdjai közül, a ti fényeteknek adták meg azt a hatalmas lehetőséget, hogy egy ember életét élje azzal a képességgel, hogy képes megszagolni, megtapintani, megízlelni, meglátni és meghallani az összes szépséget, mely az öt érzékelési valóságra ébreszt fel. Kiinduló utazásotok azzal kezdődik, hogy olyan kérdéseket tesztek fel, mint: „Mit fogok tenni ez alkalommal, ahogy átmegyek ezen az izgalmas folyamaton? Szükséges, hogy megtapasztaljam, hogy gazdag, vagy szegény, boldog, vagy szomorú, férfi vagy nő legyek? Melyik forgatókönyv segítene nekem a legjobban, hogy a legnagyobb tisztaságra tegyek szert időm alatt a Földön?”

 

Ha egyszer megválaszoltad ezeket a kérdéseket, és tisztáztad a részleteket, leellenőrzöd, és újra leellenőrzöd, hogy megbizonyosodj arról, hogy annyi lehetőséget foglaltál bele, mely szükséges ahhoz, hogy fokozd a leckék megtanulását a véghezvitelben. Rendszerint sokkal több lecke tervet indítványoztok, mint amit emberileg lehetséges elviselni egyetlen életnyi idő alatt. Ez lehet, hogy segít nektek megérteni, hogy az emberi életút néha miért érződik olyan sűrűnek, rövidre fogottnak.

 

Amikor megtaláljátok azt a tervezetet, melyet a leginkább szeretnétek átélni a Föld síkján, megkezditek kiválasztani azt az anyát és apát, akik a legjobban megfelelnek utazásotokhoz. Ha egyszer kiválasztottátok, és az anya és az apa egyesült, lélek formában ültök, és megfigyelitek szüleiteket. Megfigyelitek, mit gondolnak és cselekednek, és érezhetitek rezgésüket. Mindent tudtok, mert egyek vagytok a Teremtővel.

 

A Teremtő tiszta energiájában sodródó fényrészecskeként, élesen tisztában vagytok azzal a pillanattal, amikor a sperma és a petesejt találkozik. Ebben a pillanatban, ahogy leereszkedtek a Föld síkjára, és beléptetitek isteni fény tudatosságotokat az emberi fizikai világba, megtapasztaljátok a vélelmezett elkülönülés első kínját. A másodperc töredékére azt érzitek, hogy „elvesztettem a Teremtőt”. Ez az emberek leghatalmasabb félelmének eredete, a haláltól való félelem, hiszen lényegében azt érzitek, mintha elkülönültetek volna a Teremtő teljes szerelmétől. Azonban valójában éltek.

 

Éppúgy, mint ahogy nagyszerűen érzitek magatokat anyukátokkal való új összhangban, halványan emlékeztek, hogy az út ezen része csupán kilenc hónapig tart. A félelem halvány árnyalata, melyet átéltetek a Teremtő Fényétől való feltételezett elkülönültség során, felerősödik, tudván, hogy szükséged lesz az elkülönültségre ismét. Mikor fejeződik be az összes ilyen elkülönülés? Annak a tudatában, hogy el fogtok különülni az anyaméhtől és az elkülönültség fátylát még erősebben fogjátok megtapasztalni, elszánjátok magatokat, hogy az anyaméhben az utazásotokat olyan pompásan és teljesen teszitek meg, ahogyan lehetséges.

 

(NINE MONTHS OF AWAKENING IN THE WOMB: FROM LIGHT PARTICLE TO EARTH BEING

By Rev. Fred Sterling through the loving guidance of Kirael from the Seventh Dimension

© Fred Sterling

Contact: Lightways Publishing

3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com

A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/ )

 

FÖLDI ÉLETÜNK (JÁTÉKÁNAK) KEZDETE

Gázszerű golyóként sodródott az űrben a Föld

Abban az időben, mint Éterikus lények foglaltuk el a Földet

Amikor a Föld lehűlt, le kellett lassítanunk a vibrációnkat alacsonyabbra, hogy harmonizáljon a Földdel

Amíg el nem értünk egy kényelmes hullámszerű állapotot, ahol már nem sok minden történt a magas-alacsony vibrációk között

Egy ponton adoptáltuk a biológiai formát

A biológiai forma, a biológiai buborék, a Test lett a lélek lakóhelye a játék idején

Először 500-an öltöztek biológiai testbe

A többiek ott maradtak az Angyali Birodalmakban

MA MINDENKI KÖZVETLENÜL ENNEK AZ 500 LÉLEKNEK A LESZÁRMAZOTTJA

(LW: 06. 05)

 

FÖLDRE ÉRKEZŐ EMBER -  EREDETÜNK

Korábban is élt az Ember dualtiásban, mielőtt a Földre érkezett volna

A DNS lenyomatában emlékeztető van, hogy milyen más lények voltunk azelőtt (csillagkarma)

Már nincs jelentősége, de egy maradvány energiája van

(K: 10: 13K)

 

 

FÖLDRE ÉRKEZÉSÜNK
Kiesik a teremtés köréből

Kiléptünk a Minden Létező teremtésből megtapasztalni olyan dolgokat, amivel a Minden Létező gyarapodhat

(T: 2: 1)

FÖLDRE ÉRKEZÉSÜNK

Egy sötét energiába hoztak titeket erre a bolygóra, egy olyan energiába, mely tulajdonképpen ellenáll nektek. Nem fog segiteni titeket abban, hogy Istent vagy belső istenségeteket felfedezzétek.  Nem fog segiteni titeket abban, hogy felfogjátok e folyamat interdímenzionalitását. És sokan vannak közöttetek, akik ezt mondják: " Rendben van, nem tudom mit tegyek. Mit tegyek azért, hogy megtörténjen egy bizonyos dolog az

K070310

 

 

 

FÖLDRE ÉRKEZÉSÜNK- TÉR ÉS IDŐ

Utazásunk az Ark Rendjéből indult, és már hosszú ideje tart…. Azt választottuk, hogy együtt leszünk, összekapcsolódunk, párokba rendeződünk, hogy részt vegyünk ebben a hihetetlen tapasztalásban, mikor is kiterjesztjük angyali tudatunkat azáltal, hogy energiáinkat lecsökkentjük erre a helyre, amit Földnek hívnak. Beleereszkedünk a fizikai anyagba; Elhagyjuk az Ark Rendjének állomását; összecsatlakozunk ezen az utazáson, ami úgy tűnik, oly régen vette kezdetét.

Van valami kivételesen egyedülálló multidimenziós vonatunk fedélzetén, és ez pedig nem más, mint az idő és a tér. A vonat fülkéin belül – ahol együtt utazunk a nagyon is lineáris útvonalakon haladva – rendelkezünk az időnek ezzel az igen lassú mozgású dinamikájával, és ezzel a súlyos és nehéz elemmel, amit térnek hívnak. De mindnyájan megtanultunk ezzel együtt élni. Megtanultuk, hogy a térben és időben való létezésen belül hogyan tudhatunk meg magunkról és egymásról többet. Keresztül haladtunk Lemúrián. Ez a vonat keresztül haladt Atlantiszon.

(KVT)

 

FÖLDRE ÉRKEZÉS ELŐTTI MEGÁLLAPODÁSAINK

Megállapodtunk abban:

1, megtapasztaljuk a gravitációt

2, megtapasztaljuk a testiséget

3, jelen leszünk a Földön a végbemenő ébredésnek: AZ ÉBREDÉS KORA

4, megtapasztaljuk az örömöt

ÁBR:1:161

FÖLDRE ÉRKEZÉSÜNK  -  ÉLETFORMÁK KIALAKULÁSA A FÖLDÖN

Sok előkészület előzte meg, az idők eonjait vette igénybe

Fizikai forma nélkül, Szellemi fényformában látogattuk meg a Földet

Első Földi utazásunk:

A Földre fénytestünkkel utaztunk

Akkor még gyorsabb rezgéssel tanulmányoztuk, hogyan bírjuk beállítani az alacsonyabb vibrációra az energiát

A vibráció lelassításának az volt a célja, hogy fizikai testben is meg tudjunk maradni

A Földet választottuk ki, mint a Szabad Akarat bolygóját

A Föld meg eléggé kietlen volt

A Földbe, a bolygó porába helyeztük bele tudatosságunkat

Beállítottuk a földi struktúrákat: víz, óceán, fák… stb (minden struktúra MI VOLTUNK!!!)

A legkisebb, majd számos életformába helyeztük bele tudatosságunkat,

Megtapasztalni azt, hogy milyen belemerülni egy élő alakzatba

Egyre kifinomultabb formákat alakítottunk ki

Először még vízi körülményekben, mert az nem volt akkor olyan bántó és nyers állapot

Az Akvatikus formák, kedveltebbé váltak: cetek, bálnák, delfinek

A mai napig is ezért vonzódunk hozzájuk

MI VAGYUNK A FÖLD

Az élet magvainak elvetése és átranszformálása élő organizmussá: ebből lett a GAIA

Beállítottuk a Gaia energiáinak mintáit:

A vizek, növények, ami táplál: Mind Mi vagyunk !!!

Struktúrákat, Mintákat, Szerkezeteket teremtettük

Egyezségünk a Földre szólított munkavégzésre, mivel a Föld a Szabad választások bolygója

Mi néztük ki, hogy biológiai testbe költözzünk

Biológiai testet teremtettünk, egyensúlyunkat: vezetők, segítők, védangyalok segítették megőrizni

Velük kapcsolódtunk a Fátyolon túlra

A Földön energiát teremtettünk, amit átvittek a Fátyol másik oldalára

Ebből teremtünk Új Univerzumokat

 

 

(T: 2: 9)

FÖLDRE ÉRKEZÉSÜNK ELŐTT -  CSILLAGMAG BEÜLTETÉS

„Mielőtt megérkeztetek a Földre – mielőtt fizikai testetek lett volna – beültettétek a Földet. Igen, állandóan olvastok erről, a Csillagmagokról. Ám értsétek meg, hogy ti voltatok azok, akik idejöttetek, előkészítve magatokat arra, hogy emberek lehessetek biológiai formában. Ti ültettétek be a Földet és vetettétek be Gaiát energiákkal, melyek kihajtottak növényi formaként, állati formaként, az élet formáiként mindenütt.

Azt mondtátok, hogy szükségetek lesz az állatok ezen energiáira, hogy egy egyensúlyt tartsanak fent Gaia számára, és hogy ellássák a testeteket táplálékkal, mind a növényi források, mind az állati források. És azt is tudtátok, hogy az állatok majd szolgálhatnak is benneteket, egy bizonyos értelemben, saját energiáitok és saját szeretetetek tükreként. Az állatok olyan fontos egyensúlyt tartottak fenn mind a Gaia, mind a ti számotokra.

(T: 4: 6K)


FÖLDRE ÉRKEZÉSÜNK OKA -  3. DIMENZIÓS VALÓSÁG

A FIZIKAI UNIVERZUM MEGTEREMTÉSÉNEK NAGY KALANDJA,

a Tűz Függönyének elhagyása után kezdődött

MI ANGYALOK ÉS ARKANGYALOK IDEJÖTTÜNK ANYAGI FORMÁBAN

Lelassítottuk energiánkat, hogy nagyszerűbb megértéssel bírjunk,

Kiszabaduljunk és Integrálódjunk a Tűz Függönyébe,

Mert amikor a Tűz Függönyén át szétszakadtunk millió-millió darabra:

 

A 3. DIMENZIÓS VILÁG LÁTSZOTT A LEGJOBBNAK, HOGY VISSZAHOZZUK,

S INTEGRÁLJUK VISSZA EREDETI ÉNÜNKBE, EZEKET A DARABOKAT

(T: 6: 12)

 

FÖLDI MEGÁLLAPODÁSAINK- EMBER ÍGÉRETE A SZELLEM FELÉ

Az Otthon elhagyása utáni felfedezések ígéretei: megtapasztalni, hogy:

Milyen meglelni, elveszettnek hitt magunkat

Milyen alanyi-jogú teremtőnek lenni

Milyen létezni, lekapcsolódva a Szellemtől

Milyen a Minden Létező körén kívül élni

Milyen megérkezni a saját Birodalmunkba

Milyen megtapasztalni, amikor integrálhatjuk magunkban a krisztusi magot

Milyen elsőként megtapasztalni, az eddig még nem járt utat

(T:3:4)

 

FÖLDI TARTÓZKODÁSUNK OKA

De, azt mondjuk nektek, hogy mi, csak azért vagyunk itt, hogy fenntartsuk az energiát addig, amíg ti magatok közt is boldogultok ezzel. Mivel ez a Mennyország valódi megteremtése a Földön. A Mennyország megteremtésének első része az Angyalok elhozatala. Ti vagytok azok az angyalok, akikre utalunk és meghallottátok a hívást, különben nem hallottátok volna ezeket a szavakat. Ez az oka annak, hogy érzitek a hívást a cselekvésre, bár lehet, hogy nem vagytok tudatában annak, milyen irányt kell, kövessetek. Az utatokon vagytok, különben nem lennétek jelen ebben a pillanatban. Sokat és nehezen kínlódtatok azért, hogy ide eljussatok, és mi megtapsoljuk utazásotokat.  Most arra kérünk, lépjetek szerepbe és váljatok Angyali jelenlétté az Otthon megteremtésében, mely most bontakozik ki előttetek.

Ezt a fenséget hordozzátok, és ezért helyeztétek magatokat a dualitás világába. Ahhoz, hogy megtapasztalhassátok a végtelen kifejeződését véges formában, szükséges volt az, hogy a dualitás világába helyezzétek magatokat. Ti, önmagatokat küldtétek ide, hogy véghez vihessétek ezt a dolgot. És nehéz kifejeznünk köszönetünket nektek, mivel az általatok érzett érzéseink messze meghaladják azokat a szavakat, amiket megérhetnétek. Ezért, engedjétek meg nekünk, hogy elküldjük nektek szeretet energiánkat, mivel ezt gyorsan megérzitek és nincs szükség magyarázatokra az elkövetkezőkben.

(LW:0110)

 

1,3 MILLIÁRD ÉVVEL EZELŐTT - HORUS MONDJA

1,3 MILLIÁRD ÉVVEL EZELŐTT AZ UNIVERZUMUNKAT TÁMADÁS ÉRTE, MEGSZÁLLTA A SÖTÉTSÉG INVÁZIÓJA. Ezek nem lelki és élő-anyagi létezők voltak. Nem ismeretes, hogy honnan származnak, és ki, vagy mi teremtette őket. És azoktól az időktől az itt étező lények egyre kevesebb sikerrel tudtak ellenállni a leigázásukban.

Innentől kezdve az univerzumunk sohasem tapasztalt konfliktusba került, és ezért a megszállt részt az univerzum kormányzói egy karantén-burokkal elszigetelték a többitől, hogy ne terjedjen át az univerzum más részeire. Sok lény menekült ekkor a szomszédos univerzumokba. DE VOLT EGY KIS CSAPAT, AKIK IDEJÖTTEK ÉS ITT MARADTAK, A FÉNY MUNKÁSAI, azokban az időkben, akik tovább tartották a reménység fényét. Mivel az univerzumok között jelentős kereskedelem folyt, így a sötétség inváziója is átszivárgott, más univerzumokba, és ezért az univerzumok teremtői és tanácsai úgy döntöttek, hogy összehangolt erőfeszítéseket tesznek a helyzet kezelésére.. Ekkor kerültek küldetésre, számos helyről a Fény Munkásai, mindegyikük egy-egy sajátos feladattal. Szembe kellett nézniük a romboló és agresszív erőkkel, akikben nem volt teremtő gondolat, mivel az eredeti teremtés nem volt felkészülve a sérülésre, mert gondolatában sem fegyver, sem harc, sem védekezés nem volt. A sötétség végül is befészkelte magát a bukott univerzum 11. dimenziójába.

A Teremtés nem volt képes azonnal felfogni a veszélyt, de ezt követően egy új stratégiát dolgozott ki és létrehozta a Fény Harcosainak Seregét, és így a küzdelem fordított irányt vett, amikor is a Fényerők győzelmével hamarosan véget fog érni.

 

1,26 MILLIÁRD ÉVE – 2011.10.28.

13, - MENNYORSZÁG -  SEJTES ALVILÁG- 7. NAPPAL


1 MILLIÁRD ÉV ÓTA - ISTENI ÉRTELEM ÉS ELV

Az Isteni értelmet és elvet egy több százmillió főt számláló nagy kultúra teremtette meg, Dinamikája a Világegyetemben: minden atomot átitatott

Akkora erővel gerjesztették, hogy az Emberiség minden tagjának átadatott évmilliókon keresztül

Ebből a tevékenységből származott, évmilliók békéje és elégedettsége

Azután a kaotikus zűrzavarban, a szabad gondolkodást és cselekvést követően, a csoportok kezdtek

különválni, a Napból, hatalmas kitörés zajlott le, amely legalább 1 millió évig tartott

Ebből a kitörésből, különböző időben érkeztek a bolygók és égitestek a Naprendszerbe, mely során a káosz Isteni Renddé alakult át,

ÉS SEMMI VÁLTOZÁS NEM TÖRTÉNT 1 MILLIÁRD ÉVE

EZ AZ ISTENI FELFOGÁS KAPTA AZ ISTEN SZÓT, EZ ABBAN AZ ISTENI FORRÁST KÉPVISELTE, MELYET AZ EGÉSZ EMBERI FAJ TEREMTETT MEG

Ez a faj: a Mennyben élt és a Mennyország volt az ÖRÖK ISTENI FORRÁS

És itt az Ember belső harmóniája jelenti azt, amit az Ember: Istennek nevezett meg

(Baird: 5: 237-238)


EGY MILLIÁRD ÉVE- AZ ALAPÍTÓK, A 12 EREDETI FÉNYSZIKRA ELKÜLÖNÜLÉSE/EGYEDIVÉV VÁLÁSA

Van egy aspektusa az Istenségnek, amely mindig is létezik és kitágul és összehúzódik végtelen számú alkalommal. Minden élet, folyamatosan kitágul és összehúzódik, és ez olyan mintha az egyet egy színes üveglapon keresztül látnátok egy kaleidoszkópon.

Az egyik kitágulási szakaszban, mintegy 4,5 milliárd évvel ezelőtt, teremtődött meg a Föld, melyet így hívtok csillagközi porból és gázból formálódott meg. Mint minden születőben lévő új világ, hidrogénből és néhány más gázból alakult ki, és nem tartalmazta az általatok ismert életformákat. (Elemi tudatosságból)

Ez alatt a fizikai és kémiai folyamatban, az Istenség tágulási szakaszában elkülönített részeket magából (monádok), az egység tudatosságából, melyeket később lelkek néven váltak közismertekké. Ezeket az eredeti lelkeket hívják: Alapítóknak (Alapító Atyák néven is ismert), és ezek mi vagyunk, akik megjelenünk most számotokra.

Mi a Fény Eredeti fényszikrái vagyunk, és sugárzunk a Végtelen Forrásból a kitágulás alatt. A mi egyediségünk egy milliárd évvel ezelőtt kezdődött el, és elindultunk megvizsgálni, kutatni a teremtést.

Sokmillió bolygót találtunk a fejlődésük kezdeti szakaszában, beleértve a ti világotokat is, mi megmaradtunk isteni szikraként bár általában bennünket nagy kék-fehér csillagokként láthattok.

(Sal Rachele/12-ek: a Föld története1.)


TEREMTÉS-12-EK TANÁCSA

Amikor a Forrás megteremtette az isteni szikrákat, először 12 szikrát bocsátott ki magából. Ezek az eredeti monádok a Forrás energiájából: A további gyermekeit, ezeken a szikrákon teremtette meg (12 egyenként 12-re hasadt/osztódott, azaz ez a 144-es rendszer lényege). Az eredti fényszikrák egyike: Jézus monádja volt, aki azért testesült meg a bolygón, hogy megváltoztassa a világot. Ő hozta el számunkra a Kozmikus szeretetet, mint a 8. sugár felügyelője. Kumeka is az eredeti szikrából való.

(DC:230)


144 -  A KOZMIKUS KAPCSOLATOKAT MUTATJA

Minden dolog kölcsönösen kapcsolatban van egymással és háromszöget alkot, amely erős és szilárd. (A fizikai Univerzum alapszáma)

Ha 12 (a 3 felhangján) bolygó vagy ember áll kapcsolatban egymással akkor 4 háromszög jön létre. HA a 12 12 része kapcsolódik egymással 144, és ez az Egy egészére vonatkozik

 

965 MILLIÓ ÉVES CIKLUS: A NAP-NAGY KÖZPONTI NAP/ UNIVERZUM MAG CIKLUSA, AMELY 2012-BEN JÁR LE

NAGYCIKLUSOK:

 

965 MILLIÓ ÉVES: - NAGY KÖZPONTI NAP CIKLUSA

2012 VÉGE

 

900-100 MILLIÓ ÉV KÖZÖTT – ÉLETFORMÁK LÉTREHOZÁSA A DIMENZIÓKBAN

Galaxisunkat, az emberek Tejút Galaxisnak nevezik, ennek számos körzetét is bevetették az életmagvaikkal. Az egyik ilyen kiemelt jelentőségű körzete galaxisunknak a Lyra/Vega csillagcsoportban volt. Itt nyilvánultak meg először az Alapítók 7. Dimenziós formában, úgy hogy ennek megfelelően változtatták meg (egy részük) DNS kódjaikat. Közel 900 millió év alatt tökéletesedett ki ez a folyamat, de csak az elmúlt 100 millió évben sikerült létrehozni életformákat, minden dimenzióban, egészen a 3. Dimenzióig (7-4 dimenziók). A differenciálódási folyamatot a legnehezebb megérteniük a földi lelkeknek. A legjobb analógia erre a sejtosztódás. Minden sejt, amely leválik a szülősejtjéről,  kreatívvá individuális sejtté válik a saját jogán. Minden 3,4,5,6, vagy 7. Dimenziós létező ahogy letöredezik a szülői lelkétől (az Alapítók 12 dimenziós magvából) szuverén lénnyé válik, teljes egész lélekké, amikor megteremtődik és kifejlődik a térben és időben. Ugyanakkor minden ilyen "darabnak" tudomása van az ő magasabb aspektusáról, és képes vele összekapcsolódni, vagy kapcsolatba kerülni, ezzel a magasabb aspektussal, és így emlékszik az Egység állapotára a Forrással, ahonnan valamikor elkerült.

(12/1)

Az első részben megbeszéltük, a bolygó igaz történetének kezdeteit, addig a pontig, amíg a humanoid forma elkezdett szaporodni az egész univerzumban. Ez a forma azért jött létre, hogy az anyagi világban tudja jól használni, a kezek, lábak, törzsek, fejek stb. adta lehetőségeket, melyek genetikai kutatások eredményei voltak, csaknem 900 millió földi év tekintetében. Ez idő alatt a DNS fonalak és struktúrák megváltoztatásával számos egzotikus életforma lett teremtve. A legtöbb ma is ismert állati életformák, ezen kutatások melléktermékeiként kerültek elő. (míg a humanoid forma tökéletessé nem vált a földi célokra). Az élet ebben az időszakban rendkívüli változatos formákban jelent meg, olyanok, melyekről a mai napig sincs tudomásunk. Előfordultak akkor, szén, szilícium, lítium alapú életformák. Ezek kezdetleges tudatossággal rendelkező érző lények voltak, a Teremtő jelenlétének és szeretetének egyfajta csekély tudatosságával bírtak. Minden élet a legegyszerűbb formában kezdődött, a hidrogén szintű elemi tudatossággal. A Teremtő saját arculatára formálta és elkezdett kísérletezni különböző életformákkal. Az Alapítók megtalálták és elvitték ezeket a kezdetleges tudatossággal bíró hidrogénatomokat, nehézfém elemeket, megváltoztatták atomi szerkezetüket, és ez által új és változatos életfonalakat hoztak létre.

 

Minden életformát ezekből az Alapítók úgy teremtettek meg, hogy azok később a természetes fejlődésükben, egy idő múlva egyre inkább szervesedjenek, egyre kifinomultabbak legyenek, és fokozatosan növekedjen bennük az öntudatosság

A 900 millió éves kísérleti periódus során, számos furcsa és egzorikus életforma sétált a bolygón egymás mellett, közülük is ismertebbek számunkra a dinoszauruszok. Ezek a formák, mind az Alapítók, Tizenketten és más velük együtt dolgozó kutatócsoportok kísérleti munkájának melléktermékei.

(12/2)

 

840/ 820 MILLIÓ ÉVE: -MAJA 9 SZINTŰ PIRAMIS

EMLŐSÖK KORSZAKA

820 MILLIÓ ÉVE – AZ EMLŐSTUDAT EVOLÚCIÓJA

A második maja idővonal indulása.

Többsejtű szerkezetek kialakulása.

Szexuális polarizáció.

Növényi Birodalom.

567-570 millió éve kihalási hullám.

(BHC2:72)


820 MILLIÓ ÉVE

Többsejtű szivacsok és algák éltek és belőlük alakultak ki a halak, kétéltűek, hüllők, emlősök, főemlősök.

A tudomány szerint: 850 millió éve.

(BHC2:74)


820 MILLIÓ ÉVE – PANGEA

A szuperkontinens, kontinensekké kezdett széjjelszakadni, az emlősvilág derekán.

(BHC2:2: 150)

 

820 MILLIÓ ÉVTŐL – 2011. OKTÓBER 28.

EMLŐSÖK ALVILÁGA – A 2. MAJA IDŐVONAL

 

820 MILLIÓ ÉVE – EMLŐSÖK 1 NAPPALA

AZ ELSŐ SEJTCSOPORTOK KIALAKULÁSA.

(BHC2:74)

 

694,1 MILLIÓ ÉVE – AZ EMLŐSÖK 2. NAPPALA

Az első szimmetrikus felépítésű lágy szövetes fajok kialakulása.

(BHC2:74)

 

567,9 MILLIÓ ÉVE– EMLŐSÖK 3. NAPPALA

Kambriumi robbanás: A puhatestűek megjelenése

(BHC2:74)


441,7 MILLIÓ ÉVE - EMLŐSÖK 4. NAPPALA

Halak megjelenése.

(BHC2:74)


315,5 MILLIÓ ÉVE - EMLŐSÖK 5. NAPPALA

Hüllők megjelenése.

(BHC2:74)


189,3 MILLIÓ ÉVE - EMLŐSÖK 6. NAPPALA

Emlősök megjelenése.

(BHC2:74)


63,1 MILLIÓ ÉVE - EMLŐSÖK 7. NAPPALA

Méhlepényes emlősök.

Dinoszauruszok kihalása.

(BHC2:74)

820 MILLIÓ ÉVE – EMLŐSÖK 1 NAPPALA

AZ ELSŐ SEJTCSOPORTOK KIALAKULÁSA.

(BHC2:74)


694,1 MILLIÓ ÉVE – AZ EMLŐSÖK 2. NAPPALA

Az első szimmetrikus felépítésű lágy szövetes fajok kialakulása.

(BHC2:74)


LYRAIAK A HUMÁN ENTITÁSOK KÖZÖS ŐSE

A plejádok a Fiastyúk, vagy Plejádok csillagcsoportból valók.

Ez  a Taurus/Bika csillagkép egy kis csillagcsoportja, ahol hét nagy csillag taláható, mintegy 500 fényévre a  Föld bolygótól. Ők egy humanoid faj képviselői, akik gyakran ellátogatnak a Földre, és akikekkel közös őseink vannak. A lyraiak a Lyra csillag térségéből a mi közös őseink.


567,9 MILLIÓ ÉVE – KIHALÁSI HULLÁM

Calleman szerint, ekkor, a tudomány mai állása szerint: 570 millió éve egy kihalási hullám indul el a Földön, amelyet valószínűen egy égi objektum felrobbanása okozott, maradványai meteorzáporként hulltak a Földre.

(BHC2:130)


567,9 MILLIÓ ÉVE– EMLŐSÖK 3. NAPPALA

Kambriumi robbanás: A puhatestűek megjelenése

(BHC2:74)


528 MILLIÓ ÉVE

EGYETLEN KOZMIKUS PILLANAT ALATT KEZDŐDÖTT EL

A FÖLDÖN AZ ÉLET.

Egyetlen év alatt népesült be a föld. Az élet itt született a Földön, egy Isteni terv szerinti biológiai robbanás volt. Az élet teremtésének UTOLSÓ PERCÉBEN MEGALKOTÓDOTT AZ EMBER FIZIKAI BURKA, BUBORÉKA, MELYEKET FEJLETT ANGYALI LELKEK VETTEK BIRTOKBA. A megérkezett ember célja az volt, hogy letegye az energia- vizsgáját, amely majd átalakítja a Világegyetemeket.

(Kryon 7:9)


500 MILLIÓ ÉVE VAN VÍZ A FÖLDÖN

500 MILLIÓ ÉVRE NYÚLNAK VISSZA,

AZ ELŐTTÜNK LÉVŐ KULTURÁK A FÖLDÖN.

A bolygó egy csillagmag, melyre különböző életformák érkeztek mindenfelől, és keveredtek egymással, és új életformákat hoztak létre, majd távoztak.

500 millió éve vannak jelen a tudattal rendelkező bálnák a Földön, őket a delfinek, majd az emberek követik. Bálnák a legintelligensebb életfaj ma is a Földön, birtokolják a bolygó teljes memóriáját. Az általuk kifejezett életformák 5 szintjén vannak, míg az ember jelenleg a 2. szinten tartózkodik.

Amenti csarnokát ennél régebben építették. Valójában senki sem tudja pontosan mikor, mert Földi történelmünk 500 millió évre nyúlik vissza, de az Akasha törlése miatt senki sem tud hozzáférni ehhez az információhoz. Az Amenti, Atlantisz idejében a Föld felszínén volt található és intuitív hely volt. Jelenleg 1600 km-re van a bolygó belsejében.

5 és félmillió éve törlődött a Föld Akasha lemeze, pedig 500 millió éves kultúrák voltak jelen a Földön. Még Toth sem tudja mi lehetett az Akasha lemezén.

(Frisssel:35, 37,40, 52)


500 MILLIÓ ÉVE

Vannak civilizációk a Földön a Védák szerint, akik dimenziót váltva tűntek el a Földről..

A Föld egy kihűlt csillag maradványa.

 

500.000.000 ÉVE - VAN VÍZ A FÖLDÖN

A vizet a Földre, úgy hozták ide, egy küldemény volt

(Kryon)


500 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT -

A CIANOBAKTÉRIUMOK KIFEJLESZTETTÉK A FOTOSZINTÉZIST, oxigéngazdag környezetet teremtettek, és ezzel gyökeresen átalakították a bioszférát és elviselhetővé tették az életet a nagyobb emlősök számára.

(DP:156)


500. MILLIÓ ÉVE – TELJES PÓLUSVÁLTÁS A FÖLDÖN


460. MILLIÓ ÉVE -  AZ ÉLET ELHAGYJA A TENGERT


460 – 375 – 250 MILLIÓ ÉVE: FAJKIHALÁSI CIKLUSOK

A Fajkihalási ciklusok periodikusak, a Galaxis körüli keringés során, azzal szinkronban keletkeznek.

460-440 millió éve

375-360 millió éve

250-225 millió éve

(Tit:75)


441,7 MILLIÓ ÉVE - EMLŐSÖK 4. NAPPALA

Halak megjelenése.

(BHC2:74)


320 MILLIÓ ÉVE – AZ EMBER NEM VÉLETLENÜL KELETKEZETT

Az ember, hasonlóan bármely más élő teremtményhez, nem véletlenül keletkezett. Az ember első megjelenése a Terra bolygón előre elhatározott volt a magasabb lények terveiben.

Minden felülről, a szuperfizikaiból jön; így az ember is. Ez nem csak a monádjára, hanem az életformájára is igaz. A jelenlegi fizikai formája, a fizikai szervezete, a teljes biológiai evolúció végterméke. Ez mintegy 320 millió év alatt formálódott azzá, ami ma, mert ennyi idő telt el a folyó gömbperiódusból, aminek a kezdetétől jelen van ember.

3Ez nem azt jelenti, hogy az embernek kezdettől fogva van fizikai szervezete. Minden egyes testetöltés, inkarnáció előtt az embernek először az éterburka formálódik ki majd később a fizikai szervezete az éterburok mint a mintája alapján, és analógia alapján ez igaz az emberiségnek a „nagy inkarnációjára”, a fizikai megnyilvánulásba való belépésére is a bolygón.

(Section Twelve of The Explanation by Lars Adelskogh. Copyright © 2004 by Lars Adelskogh.)


300 MILLIÓ ÉVE – ELSŐ GYÖKÉRFAJ

Az első gyökérfaj kifejlődése több, mint 300 millió évvel ezelőtt kezdődött. Az egyénei legalacsonyabbként éterburokkal rendelkeztek és főleg emocionális tudatosságot birtokoltak. Ez a gyökérfaj a fejlődés hét stádiumán ment keresztül anélkül, hogy alfajokra differenciálódott volna.

(Section Twelve of The Explanation by Lars Adelskogh. Copyright © 2004 by Lars Adelskogh.)


315,5 MILLIÓ ÉVE - EMLŐSÖK 5. NAPPALA

Hüllők megjelenése.

(BHC2:74)

300 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT

Sikerült megtisztítani a Fényerőknek a Betelgeuse és az Orion két felső csillagát az árnyékerőktől

(CS-L:227)


300 MILLIÓ ÉVE: Ásványi és növényi fejlődés kezdőperiódusa, amely majd a mintegy 18 millió évvel ezelőtti Vaivasvata-Manu féle emberének megjelenése:

(Blavatsky:T.T./Ap.:117.)

 

251. MILLIÓ ÉVE – AZ ÉLET SZINTE ELTÜNIK A FÖLDRŐL VULKANIKUS TEVÉKENYSÉG MIATT

 

 

250 MILLIÓ ÉVE –  AZ ŐSFÖLD

KÉT RÉSZBŐL ÁLLT AZ Ősföld: Pangea: Őskontinens és PánThalassza: Őstenger, amely 200 millió évvel ezelőtt az őskontinens elkezdett darabokra szétválni.

 

 

225-250 MILLIÓ ÉVE

LETT KISZEMELVE A FÖLD, HOGY LABORATÓRIUMA LEGYEN A TEJÚT SZÁMÁRA (ALCYONE LABORATÓRIUMA) A BIOLÓGIAI ÉLET KIFEJLESZTÉSÉRE

MENNYORSZÁG SZENT TERVE A FELEMELKEDÉSRŐL

225 MILLIÓ ÉVE ESETT A VÁLASZTÁS A FÖLDRE A GALAKTIKUS BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN

 

 

225-250 millió éve volt a Naprendszer ugyanabban a helyzetben, mint most.

A Földet szemelték ki, a mezőjében megtalálható 9 dimenziója miatt arra, hogy legyen laboratórium a Tejút számára, a biológiai élet kifejlesztésére. És a terv vége:, hogy 2012. december 21-én a Föld biológiai rendszerének magvai szétszóródhassanak a galaxisban, és mind a 9. dimenzióban zengő élet eljusson a csillagokhoz, az univerzum sejtjeihez.

A Föld így lett az Alcyone laboratóriuma és az Alcyone a Föld Könyvtára.

A Föld, az Alcyone laboratóriumaként, az a hely, ahol: A SZERETET FIZIKAILAG MEGTAPASZTALHATÓ.

A legnagyobb erőt, amit teremthetünk, a szeretkezések során felszabaduló orgazmusfrekvenciák képviselik. A maják szerint az emberi orgazmusok mozgatják a galaktikus központot.

Mi pörgetjük a galaxist orgazmusainkkal.

(a fizikai, és a lelki orgazmus egyaránt)

(BHC:134)


225 MILLIÓ ÉVE ESETT A VÁLASZTÁS A FÖLDRE A GALAKTIKUS BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN

A Fotonöv ekkor érintette az Alcyonét, a Naputat és a Szíriusz csillagait.

Most a Naprendszerünket megint aktiválja a Galaktikus központ.

A FÖLD A BIOLÓGIÁJÁT ÁTALAKÍTÓ 9. DIMENZIÓS BAVATÁSON ESIK ÁT

(BHC:161)

 

 

230.000.000 ÉVVEL EZELŐTT

Kezdődött meg a Tejút Galaxis Naprendszerének a legutóbbi keringési ciklusa a Nagy Központi Nap körül. A Nap és a Naprendszer egy evolúciós ciklusba kezdett, mely 2012-ben záródik le.

Új ciklus váltása: 2012. 12. 21.

Ugyanakkorra, mint a 26.000 éves Föld-Nap-Plejádok ciklus

(Amorah)


225 MILLIÓ ÉVES NAPCIKLUS

Ennyi év alatt futja körbe a Nap a Tejút Galaxis központi korongját

Ennek a ciklusnak a befejeződése is 2012-re tehető

(CS-L:21)

(M: 225 millió év  a Nap keringési periódusa a Galaxis centruma körül, amely a Saggitarianus A csillag és egy hozzá kapcsolódó fekete lyuk körül található)


EONOKKAL EZELŐTT

MENNYORSZÁG SZENT TERVE A FELEMELKEDÉSRŐL

Eonokkal ezelőtt fektette le a Mennyország a Föld és az emberiség felemelkedésének szent tervét. Most ennek a tervnek a manifesztálódását láthatjuk. Egy hatalmas mennyiségű közelgő változás.

(GF:91113)


228 MILLIÓ ÉVES CIKLUS

228 millió mostani földi évben számítva a Föld/Naprendszer egy teljes fordulatot tesz a Tejút körül.Ezt hívjuk Galaktikus Ciklusnak.

A 12 Napút-jegyben körülbelül 25.920 évig tartózkodik a Föld/Naprendszer a precessziós ciklusaiban. Ezt hívjuk Nagy Ciklusnak.Egyszer a Nagy Ciklusban a Föld, az elliptikus pálya miatt visszatér a tórusz-maghoz, a kiindulási pontjához.Az elliptikus pálya miatt a Nagy Ciklus megközelítőleg 9.000 nagy Ciklust tesz ki, vagy egy kicsivel többet. (228 millió osztva 25.920)

A Föld Magva pontos, teljes együttállásban lesz a Galaxis Középpontjával 228 milliószor 25.920 évente, azaz kb. 5-6 trillió évente, de ez nem osztható fel nem oszlik el teljesen egyenletesen a kisciklusokban.

 

Mivel nem egyenletes eloszlású, így minden 228 millió évben a Naprendszer, amikor visszatér kiindulási pontjához, a Föld helyzete mindig más lesz és így az energia is, amit a különböző elliptikus helyzeteiből tud felvenni. A precessziós tengely viszont meglehetősen stabil és kiszámítható.

Minden egyes precesszióban a Föld pólusai egyszer együttállnak, összehangolódnak a Galaktikus Központtal.(Minden bolygó elektromágneses természetű és tórusz természeténél fogva a tórusz kiterjed az űrbe.)

Egyszer minden precesszióban a Föld pólusai egybeesnek a Galaktikus Központtal ugyanazon  a helyen és időben a ciklus folyamán. Ilyenkor konkrét elektromágneses anomáliák fordulnak elő 312.000 (12x26.000) évente, jelentős kataklizmatikus energiákat terjesztve.

EGYÉNI ÉS INDIVIDUÁLIS SZEMPONTBÓL A LELKEK NEM „RÉGEBBIEK”, IDŐSEBBEK, MINT 228 MILLIÓ ÉV.

 

SAL Rachele/The Founders/Alapítók/Tizenkettek NagyTanácsa

http://www.foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=119:-a-precesszios-es-galaktikus-ciklus&catid=48:2012&Itemid=77

 

225 – 65 MILLIÓ ÉV KÖZÖTT

A DINOSZAURUSZOK KORSZAKA

SOK MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT- DINOSZAURUSZOK

Sok millió évvel ezelőtt minden élet együtt létezett a bolygón

Különösen a dinoszauruszok korában

EKKOR ŐK VOLTAK A BOLYGÓ ŐREI AZ ENERGIÁK FELÜGYELŐI

Sok millió éven keresztül

(PL:6)

PANGEA 200-20 MILLIÓ ÉVEN ÁT

200-20 MILLIÓ ÉV KÖZÖTT A FÖLDI PARADICSOM

A Pangeán, Pán Földjén kezdődtek el az életformákkal való kísérletek, különböző kereszteződések jöttek létre a DNS törzsek között. Pan volt a Paradicsom, az Édenkert, melyről így írnak a vallásos könyveink. Ez idő alatt, 200-20 millió év között a Föld trópusi dzsungel volt, erre utalnak a földtani képződmények, különböző sivatagos területeken, északkelet Arizonában, valamint a Megkövült Erdő: Petrifield Forest, Sedona, főleg az utóbbi amely most reflektorfényben van, de akkor víz alatt volt. A világ ekkor vízben fürdött, és sűrű, buja növényzet volt a legtöbb területen még a sarki régiókban is.

(12/3)


189,3 MILLIÓ ÉVE - EMLŐSÖK 6. NAPPALA

Emlősök megjelenése.

(BHC2:74)


180 MILLIÓ ÉVE – PANGEA – LAURÁZSIA, GONDWANA

Pangea két jelentősebb földterületté szakad széjjel: Laurázsiára és Gondwanára.

(lásd: 820 millió éve)

(COT:21)


160 MILLIÓ ÉVE

NAGY ROBBANÁS TÖRTÉNT A MAGELLÁN FELHŐBEN


150 MILLIÓ ÉVE – MÁSODIK GYÖKÉRFAJ

6Az első gyökérfajból, annak hetedik stádiumából megszületett a második gyökérfaj 150 millió évvel ezelőtt. Ez a gyökérfaj is éterikus volt kezdetben, habár egyre észrevehetőbb volt a tendenciája a durva fizikai sűrűsödésnek és szerves fizikai kialakulásnak. Fokozatosan hét jellegzetes alfaj fejlődött ki, egy olyan minta, ami ismétlődött az elkövetkezendő gyökérfajokban.

7A második gyökérfaj hatodik alfajától kezdve az embereknek van fizikai, habár aszexuális szervezete. Az emberek csírázással szaporodtak. A csíráktól, amelyeket ezek a kezdeti szerves emberek szekretáltak, végül az emlősformák roppant gazdagságában fejlődtek. Az emlősöknél alacsonyabb állatok a déva-evolúcióhoz tartoznak és természetlények által formálódtak ki azoknak a mintáknak a nyomán, amelyeket a harmadik eónban dolgoztak ki.

8Tehát éles ellentétben Darwin evolúció-elméletével a hylozoika azt tanítja, hogy az ember létezett az emlősállatok megjelenése előtt és ezért nem származhat tőlük. Amint fentebb olvasható, nyilvánvaló, hogy a fizikai ember egy saját evolúciós vonal, világosan elkülönülve a többi szerves fizikai élettől.

(Section Twelve of The Explanation by Lars Adelskogh. Copyright © 2004 by Lars Adelskogh.)


130. MILLIÓ ÉVE – SÉRÜLÉSEK

Akik úgy döntenek, hogy maradnak a régi paradigmában, úgy fogják találni, hogy a változások, az akadályok és az egó olyan intenzitást mutatnak, ami már időnként elviselhetetlen. Azért válnak majdhogynem elviselhetetlenné, mert repedések keletkeznek a Földanya testének energetikai mezőjében. Ekkor hegesedés történik a testén, olyan, mint egy óriási varasodás egy seb fölött. A Második Felemelkedési Hullámmal a Földanya elengedi a sérülés hegesedését, ami által képes befogadni a gyógyító balzsamot, így tudja kitárni a sebeit a Kozmosz előtt és megkapni azt a gyógyítást, amire most már készen áll, amit megérdemelt és amit ti is valamennyien kiérdemeltetek. Ezek a sérülések, amelyek most megnyílnak, hogy befogadhassák a gyógyítást, földi idő szerint százharminchárom millió évre mennek vissza és magukba foglalják az összes párhuzamos és alternatív valóságot. Amint ezek a létezések összegyűlnek, számtalan szintet fogtok látni a felszínre emelkedni, ami persze nem azt jelenti, hogy szembesülnötök kéne az összes ilyen alkalom minden megoldatlan kérdésével, mindössze annyit jelent, hogy ennek a bizonyos időszaknak a kollektív sérülései most meggyógyulhatnak, és ez a fajta sérülés a hatalom elvesztéséhez kapcsolódik, a hatalmi visszaélésekhez a pénz hatalmán, a szex erején, az elemekkel történő manipuláción keresztül, a természettel (az emberi természettel és a természet minden egyéb vonatkozásával) történő mesterkedésen és visszaélésen keresztül. Emiatt kell áthatnia az alternatív és a páthuzamos valóságokat is. Ez felgyorsult változást jelent a romboló tudatosságban, ami elidegenítve tartotta az embereket a Monád[juk]tól egészen Lemúria és Atlantisz idejéig visszamenően, sőt még korábbra is, olyan világokig bezárólag, melyekről még csak nem is hallottatok.

(Kt:081221)


108 MILLIÓ ÉVENTE – A HAZATÉRÉS ILLÚZIÓJA

A Naprendszer, amely átmegy a Nagy Ciklus során a tér régióin, megváltozik.

Különösen így van ez az energiaingadozással társított ciklusokban, mint amilyen volt 108 millió éve. Ekkor kezdődött az individualizáció első nagy hulláma, amikor a lelkek elhagyták az Istenséget (Teremtő Központot, Magot), a lelki otthont, elkülönültek attól.

Ezért sokan gondolják azt, hogy most hazatérnek, oda ahonnan 108 millió évvel ezelőtt voltak, de valójában a spirál másik lábához érnek. Valójában a lelkek mindig otthon vannak, de egy másik szempontból különültek el az Istenségtől. Mindannyian biztonságosan egy részünkkel, az Istenséggel maradtunk, míg más részeink a külső birodalmakban és alacsonyabb sűrűségben tapasztaltak.

EGYÉNI ÉS INDIVIDUÁLIS SZEMPONTBÓL A LELKEK NEM „RÉGEBBIEK”, IDŐSEBBEK, MINT 228 MILLIÓ ÉV.

100 MILLIÓ ÉVE

A Fény lényei a Sötét társaikra hagyták a galaxist, akik Anchara nevű entitásba egyesítették magukat.

A Sötétség teljesen szabad kezet kap az isteni evolúció tervében

(GF:090803)


100 MILLIÓ ÉVE – A HUMANOID ÉLET MAGVAI KICSIRÁZÓDNAK

A humanoid forma magvai, mintegy 100 millió évvel ezelőtt csíráztak ki és emelkedtek ki a Földön a dzsungeli periódus közepén. Kisebb humanoid csoportok a világ viszonylagos szűk területén éltek. Ezeknek a 7. Dimenzionális  emberformájú létezők szárnyakkal rendelkeztek és nagyon fejlett, pszichikai és telepatikus képességük volt. Mondhatjuk azt, hogy paradicsomi állapotban éltek. Ez volt a Földi Paradicsom. Szeretettel, Együttműködéssel és Kommunikációs kapcsolatban voltunk az egzotikus növényi és állati világgal, amely bőven előfordult mindenhol. Táplálékunkat közvetlenül a napfényből szerezték be és ezt vízen keresztül dolgozták fel pórusaikon keresztül. Nem volt szükségük semmi másra, csak egymásra. Ennek egy eltúlzott megjelenítése került leírásra a vallásos könyvekbe, az Éden Kertjeként.

(12/3)


100 MILLIÓ ÉVE –PANGEA

lásd még 900 millió-100 millió közötti periódust

A 900 millió éves kísérleti periódus során, számos furcsa és egzorikus életforma sétált a bolygón egymás mellett, közülük is ismertebbek számunkra a dinoszauruszok. Ezek a formák, mind az Alapítók, Tizenketten és más velük együtt dolgozó kutatócsoportok kísérleti munkájának melléktermékei. Ez az időszak úgy ismert a mi földi mitológiánkban, mint Pán Földje. Pán Földjének civilizációja, mintegy 100 millió évvel ezelőtti ciklusban kezdődik el, amely időszak egyben csaknem fele a Napunknak a Nagy Központi Nap körüli körforgásának a galaxisunkban. (225 millió éves ciklus!!!)

 

Pán, vagy PanGea idején a DNS kísérletek tovább folytatódtak, és ekkor még nem volt védőőrizet alatt a Földi Laboratórium. Ez azt jelentette, hogy különböző életformák szabadon kereszteződhettek, és létrejöhettek ezek által más egzotikus keverékek és hibridek. Talán ismerős számunkra: a Pegazusok és Kentaurok, a lovak és az emberek, a lovak és az angyalok között lévő kereszteződések, erre emlékeztetnek.

(12/2)


100 MILLIÓ ÉVE – AZ EREDETI BUKÁS

A Végtelen Teremtő, a földi értelembe vett hosszú idővel ezelőtt úgy döntött, hogy nem köti röghöz, nem korlátozza helyileg, fiatal gyermekeit, hogy miként teremtsenek. Ez a döntés úgy ismert, mint a Szabad Akarat Törvénye, és ez a törvény forrása annyi minden mellett a világunkban, a szenvedésnek és a fájdalomnak is. A Teremtő mindannyiunknak olyan teremtő képességet adott, amelyben eltérhetünk az eredeti lenyomattól és tervezetünktől. A 4. Dimenziós vásznon belül lehetőségünk van bármilyen képet festeni, bármilyet, amilyet akarunk, akár szépet, akár groteszket. A Teremtő minden elképzelhető ötletet meg akar tapasztalni és azokat látni is szeretné a vásznon, hogy azok a képzelet által hogy nyilvánulnak meg. Így a Teremtők számos életformát kísérletezett ki saját DNS-éből, a teremtés azon pontjáig, amelyben létrejöttek, hibás, szerencsétlen, torz teremtmények is.

 

Számos isteni fényszikra (lélek) volt, akik bemerészkedtek ebbe a feltérképezetlen birodalmakba, akiket annyira megbabonáztak saját alkotásaik, hogy elfelejtették azt, hogy a Teremtő Fényének és Szeretetének hetedik sűrűségű lényei. És ahogy egyre jobban elmerültek ezekben az alacsonyabb sűrűségekben, egyedivé, egyéniséggé váltak ezekben a birodalmakban, fizikaiságukkal, légiességükkel. A vallásos tanítások utalnak erre úgy mint az "eredeti bukásra". Hasonló folyamat ez, mint ha valaki moziba megy, belemerül a filmbe, és elfelejti a külvilágot, de amikor a film véget ér, akkor még kábult és zavarodott marad, benne a vetített valósában marad vagy két órán keresztül, csak ezután tudja azt elhagyni. Mindazonáltal a "bukás" esetében, ez a 2 óra, alig több mint 100 millió évig tartott, amíg egy alacsonyabb sűrűségbe kerültünk.

(12/2)


76 MILLIÓ ÉV ÓTA

A Föld mágneses pólusai 171 esetben változtak meg a Föld pólusai.

A legismertebb 16 millió éve, az egyik legjelentősebb 780.000 éve.

 

68 MILLIÓ ÉVRE NYÚLIK VISSZA A FÖLDI EMBERISÉG TÖRTÉNETE

Az Emberiség a Földön kívülről származik és történelmének jelentős része, oda nyúlik vissza.

(GF:080920)


65.410.000 ÉVE

Volt az Emberi Csillagnemzetség nagy kísérlete, próbája, elcsúszása a kiválasztottság és a felsőbbrendűségi érzés energiamintái által.

Az Ember megtagadta sorsát, eredetét, küldetését

Ennek a fájdalomnak a gyógyítására jött létre Lemuria

(CS-L:501)

 

65 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT – METEORBECSAPÓDÁS – GOLF ÖBÖL

Ismerjük a 65 millió évvel ezelőtt földünkbe csapódott meteor történetét, ott pontosan, ahol a mayák éltek, s élnek ma is, a mexicoi Yucatan félszigeten CHIC-CHULUB falujánál, az Atlanti óceánnál, Progreszo kikötője mellett és a becsapódás tere 180 km átmérőjű és ez alakította ki GOLF ÖBÖLT. Az hullócsillag becsapódása által haltak ki az ősi óriáshüllők.

(MAJÁK 7 JELE)


65.000.000 ÉVE - HALTAK KI A DÍNOSZAURUSZOK A FÖLDÖN

A DINOSZAURUSZOK KIPUSZTULÁSA ELŐTT

Az Emberiség újra képzelte magát, különböző fajonként, a tér és idő különböző kontextusain belül

(Gaia:2003.03.)


65 MILLIÓ ÉVE

Befejeződik a két földrész kontinentális kialakulása, amely 180 millió éve kezdődött intenzíven leszakadni az egy kontinensről, Pangeáról.

(lásd: 180 millió éve)

65 MILLIÓ ÉVE

12 km-es aszteroida ütközött a Földnek a Yucatan félsziget előtti térségbe csapódott be.
A becsapódás helyén egy 170 km-es kráter keletkezett, és kb. 400-500 méteres cunamit okozott.

 

63,1 MILLIÓ ÉVE - EMLŐSÖK 7. NAPPALA

Méhlepényes emlősök.

Dinoszauruszok kihalása.

(BHC2:74)

 

60 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT

Egy tervszerű nagy aszteroida becsapódás érintette a Föld kérgét, megváltoztatta a bolygó életét, súlyelosztását, magát a kérget is átrendezte, megolvadt még a sarki jégtakaró jelentős mennyisége is. EGY KÍVÁNT MÓDOSÍTÁS egy csillagászati esemény volt. Enyhe kilengést is okozott a bolygón

A Föld a Víz bolygója. Azért lett azzá, hogy az élet az általunk tervezett szerint legyen. Kezdetben kevés víz volt. A víz bolygója csomagot kapott, (aszteroida, vagy bolygóütközés), és innen származik a rengeteg víz. Csaknem egyszerre küldték ide… szükségszerű özönvíz volt.

(K:7:9)


60 MILLIÓ ÉVE –ANNANHUTAK ÜSTÖKÖS

Az életformák sokrétűek és változatosak voltak ebben az időben. Mintegy 60 millió évvel ezelőtt az Annanhutak (máshol: Arunhutakot említ) üstökös túl közel jött a Földhöz (melynek 10.500 éves beérkezési ciklusa van), és elpusztította a dinoszauruszokat. Ennek a következményeként a bolygó erőteljesen lehűlt, megsemmisült szinte a teljes növényzete, de a Föld megmaradt és egy csodálatos módon megújította magát, képes volt talpra állni, és egy másik termékeny időszak következett be. Néhány százezer ember maradt csak élve a Földön, ebben az időben és a Föld belsejébe húzódtak vissza, ebben a Plejádok különböző csoportjai segítették őket, létrehoztak számukra egy csodálatos földalatti világot. Innen származtathatók a Belső Földről szóló legendák, de erről majd később ejtünk szót.

(12/3)


41 MILLIÓ ÉVE: NAGYCSALÁDI- ROKONSÁG KORSZAKA-MAJA 9 SZINTŰ PIRAMIS

42 MILLIÓ ÉVE – CSALÁDI/EMBERSZABÁSÚ TUDAT EVOLÚCIÓJA

Felegyenesedés, lemurok, majmok, eszközhasználat, Családi Szerveződés.

A harmadik maja idővonal beindulása.

(BHC:72)


40 MILLIÓ ÉVE – HARMADIK GYÖKÉRFAJ

9A harmadik gyökérfaj 40 millió évvel ezelőtt keletkezett. Ennek az otthona Lemúria kontinense volt, ami a Csendes-óceán mai helyén terült el. Az egyéneknek kezdettől fogva teljesen kifejlett szerves fizikai szervezetük volt, habár nem az, amit ma emberi testformának neveznek. Tehát például az első alfaj emberei még csírázással szaporodtak és a második alfaj emberei tojásokkal, amelyek külső megtermékenyítés nélkül fejlődtek ki. A harmadik alfaj egyénei kétneműek voltak, akikben később vált uralkodóvá valamelyik nem. A nemek szétválasztása nem történt meg a negyedik alfajig. Azóta az egyes emberek egyneműek és azok maradnak e gömbperiódus során.

10A harmadik gyökérfaj harmadik alfajában emberfölötti lények kezdtek inkarnálódni az emberiségbe. Azok voltak az úgynevezett első apák vagy isteni androginek. Az volt feladatuk, hogy vezessék és tanítsák az embereket, valamint nemesítsék a fizikai szervezetüket és a magasabb burkaikat. Addig csak fizikaiban volt útmutatása az első apáknak. Viszont amint a negyedik alfajban az agy és az idegrendszer kifinomodott, lehetségessé vált a mentális tudatosság a fizikai ember számára, még akkor is, ha hosszú ideig az emocionális tudatosság maradt összehasonlíthatatlanul a legfontosabb.

11Az emberiség gyorsan közeledett egy kritikus időszakhoz. Egyrészt a szerves fizikai fejlődésében elérkezett ahhoz a stádiumhoz, amiben valóban lehetővé vált a tudatosság fejlődése. Másrészt ez az eón közepére valamint a gömbperiódus közepére esett, ahol a fizikai anyagba sűrűsödés a legmélyebb pontjára érkezett, ami a fizikain kívül kedvezőtlen volt bármelyik más tudatosság fejlődése számára. Ráadásul, egyrészt olyan létszámmal transzmigráltak monádok az állatiból az emberi birodalomba, amekkora még sohasem volt. Másrészt ez nagyon késő volt a jövevényeknek ahhoz, hogy az eón fennmaradó ideje során esélyük legyen lépést tartani az idősebb embertestvérek egyre növekvő evolúciós tempójával.

12Előre látva ezt a válságot, a naprendszeri kormány eldöntötte, hogy elérkezett az ideje annak, hogy valódi kormányt és hierarchiát hozzon létre a mi bolygónkon. Csak ilyen szabályos hatóságok képesek célirányosan kormányozni az evolúciót a helyes irányban. Az addig használt módszer – hogy azok az egyének, akik a megelőző bolygóláncon váltak másodiktriád-énné, az emberek közé inkarnálódnak – nem lehetett elég hatékony a hamarosan bekövetkező körülmények között.

13A Vénusz bolygó a legalacsonyabb sűrű fizikai bolygó egy, a terrai rendszerhez hasonló rendszerben. A nagy különbség az, hogy abban a megnyilvánulás az utolsó eónjánál tart. Ez azt is jelenti, hogy a vénuszi emberiség javában készül az ötödik birodalomba, az esszenciális birodalomba történő belépésre, és hogy ezt már sokan megtették az egyénei közül. Az emberfölötti egyének is hasonlóan magas fokon állnak a nekik megfelelő birodalmakban.

14Következésképpen a vénusziak sokkal többen vannak az ötödik és hatodik birodalomban, mint amit igényelt a megnyilvánulás munkájának irányítása a saját bolygójukon. Nem volt nehéz számukra nélkülözni egy csoport magasabb lényt, akik elfogadták azt a küldetést, hogy megalakítsák az első kormányt és irányítsák az evolúciót a bolygónkon. Nagyon megörültek, hogy ilyen módon segíthetnek a bolygójuk húgán élő fiatalabb testvéreiken.

(Section Twelve of The Explanation by Lars Adelskogh. Copyright © 2004 by Lars Adelskogh.)

40 ÉS 12 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT – AZ ALFA DRAKO FELDERITI A FÖLDET

40 millió évvel ezelőtt a Draco csillagképből egy csoport érkezett, egy felderítő csillaghajóval a Földre, majd egy másikkal, úgy 12 millió évvel ezelőtt, nagyjából a Nagy Árvíz előtt 1-2 millió évvel azt megelőzően. Nem tömeges érkezés volt még ekkor, hanem felderítő művelet, és jelentéseket küldtek vissza a Draco Tanácsnak, feltérképezve a Földet, Marsot, Maldeket, előkészítve egy lehetséges hódítás terveit.

(12/4)

 

35 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT

 

AZ IDŐ URAI ÉS A NAPRENDSZER SPIRITUÁLIS HIERARCHIÁJA ÚGY DÖNT HOGY LÉTREHOZ EGY ÉTERIKUS LÉTFORMÁT, AKIK A FÖLD ÉS A KÖRNYEZŐ NAPRENDSZER  GONDVISELŐ FAJAIKÉNT TEVÉKENYKEDNEK.

Az angyali formából idővel majd egy anyagibb jellegű formának, egy főemlősalapú formának kell kifejlődnie a Földön, amely majd átveszi a Spirituális Hierarchia által teremtett ideiglenes civilizáció helyét.

 

_ ezek voltak a mennyei próféciák alapjai – (megj.)

 

(GF.Nidle-Essene:2010.0625)

 

evolúciós sorrend:

 

35 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT: éteri intelligens civilizáció a Földön

(GF.Nidle-Essene:2010.0625)


35 MILLIÓ ÉVE ÉRKEZETT MEG EGY ŐSI CIVILIZÁCIÓ A FÖLDRE

Amely felépítette a bolygó körül a Mennyboltot, egy védelmező ernyőt, hogy megvédje a Napsugárzástól. Több alkalommal lett már összezúzva és felépítve ez a védőernyő, ekkor voltak a nagy özönvizek is.

(GF)

 

 

 

35-25 MILLIÓ EVE

A HATALMAS SÖTÉT PERIÓDUS KEZDETE A GALAXISBAN.

AZ ANCHARA sötét csapatai és birodalmai A TEJÚT GALAXISBAN ELKEZDIK

HÓDÍTÓ ÚTJUKAT

Az Anchara korlátozott tudatosságú lényeket hoz létre a galaxis megszállására.

Galaktikus háborúk kezdődnek.

A HATALMAS SÖTÉT PERIÓDUS KEZDETE A GALAXISBAN.

35-25 MILLIÓ ÉV KÖZÖTT AZ ANCHARA SZINTE VERHETETLEN VOLT

Sok birodalmat hódítottak meg.

Létrehoztak egy alázatos rabszolga fajt.

De sok kisebb csillagrendszert nem kutattak át ahol a Fény erői fejlődni tudtak.

(GF:090803)

 

26 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT, két nem emberi civilizáció lép be a Naprendszerbe. Hüllőfélék a Nyilas kevésbé ismert csillagairól, és egy dinófaj az Orion Bellatrix rendszeréből.

Akik maguknak követelték az egész galaxist, teremtéstanaik, próféciáik szerint. A Földön élő éterikus angyali forma megengedte nekik a letelepedést, hogy e két rosszindulatú civilizáció, változást tudjon elérni evolúciójában.

(GF.Nidle-Essene:2010.0625)

 

 

25.000.000 ÉVVEL EZELŐTT

JÖTT LÉTRE A FÉNY ELSŐ GALAKTIKUS SZÖVETSÉGE,

hogy tükrözze az Isteni tudás erejét a Tejútrendszerben, helye: Az Ikrek csillagképhez közel. Feladata a galaxis fényerőinek összefogása, közvetítő szerepe. Isteni Szövetség létrehozása.

(Sandara: 7 The Galactic Federation of Light)


25 MILLIÓ ÉVE:

ELKEZDŐDÖTT A FÉNY ÉS A SÖTÉTSÉG BARBÁR KÜZDELME

Sok csata dúlt a galaxisban, számos tér-idő hasadékot hozva létre. Óriási ürességek jöttek létre a galaxisban, úgyhogy a galaxis Elohimjainak és védelmezőinek lépni kellett a galaxis védelmében.

A Fény erői 250 csillagnemzet tömörülését hozták létre, hatalmas fénylényektől vezérelve és felvették a harcot az Ancharával.

Az Elohimok újrarendezték a tér-idő szövetét, és lehetővé tették a tér-időutazást a galaxisban.

Mihály és Anchara jóslatai arra vezettek, hogy a két fél egy megfelelő helyet keressen a galaxisban, hogy megtörténhessen a békekötés. Ezek voltak a Teremtői/galaktikus/mennyei próféciák.

(GF:090803)


24 MILLIÓ ÉVE: dinoszaurusz/hüllő civilizáció + éteri A FÖLDÖN

(GF.Nidle-Essene:2010.0625)


22 MILLIÓ ÉVEA LÁNG URAINAK ÉRKEZÉSE A VÉNUSZRÓL

15Az isteni lényeknek az a csoportja, akiket az első kormányunk megalakítására kijelöltek, 22 millió évvel ezelőtt érkeztek a Terrára. Elkísérte őket egy nagyobb csoport vénuszi másodiktriád-én, úgynevezett mesterek és a mesterek tanítványi, akik a vénuszi emberiséghez tartoztak. Ehhez a különleges segítséghez egy nagyon nagy csoport másodiktriád-én dévakapacitást, úgynevezett szoláris angyalt vagy Augoeideszt gyűjtöttek össze az egész naprendszerből a Terra bolygóra.

16Számtalan mítosz és legenda őrzi még – jóllehet eltorzított formában – az emlékét a páratlan eseménynek, amikor a tűz fiai, a láng urai, leereszkedtek a földre és letelepedtek az emberek között. A kapcsolat velük és az összes természeti birodalmunkra gyakorolt hatásuk a legnagyobb és legjelentősebb egyedülálló esemény a bolygónkon. A segítségük nélkül, amit a legnagyobb önfeláldozással adtak nekünk, a földnek és lakosságának messze rosszabb lenne, mint ami van. Az ember, ahogy ma ismerjük, lényegében a láng urainak, a Vénuszról jött mestereknek és az Augoeideszeknek teremtménye. E teremtés történetének rövid ismertetése következik.

17Röviddel azelőtt, hogy a láng urai megérkeztek, az első apák és az Augoeideszek erőteljesen dolgoztak azon, hogy annyira serkentsék a legmagasabb fokon álló állati monádok tudatosságát, hogy kollektíven kauzalizálódhassanak, átléphessenek az emberi birodalomba a saját kauzális testük megszerzésével. Amikorra a vénusziak megérkeztek, nem volt több olyan állati monád, aki elfogadható időn belül felemelkedhetett volna az emberi stádiumba. Az új kormányunk is intézkedett, hogy ne lépjen több monád át az emberi birodalomba ennek az eónnak a hátralévő idejében. Azok az állati monádok, akik egyénileg kauzalizálódtak – miután az „ajtó bezáródott” – aludniuk kell az újonnan formált kauzális testükben és az első emberi inkarnációjukat a következő eónban teszik. Ők nem veszítenek semmit ezzel, éppen ellenkezőleg, nyernek vele, mivel az emberek számára a fejlődési lehetőségek sokkal kedvezőbbek a mentális eónban, a sajátosan emberi eónban.

18A láng urai sosem inkarnálódtak az emberiségben. Nincs olyan fizikai szervezet, ami képes elviselni azokat az erőteljes energiatereket, amelyekkel ezek az isteni lények körülveszik magukat. Nekik legalacsonyabbként éterburkuk van, ugyanaz a burok, mint 22 millió évvel ezelőtt. Ezek a burkok egy pillanat alatt sűríthetőek és láthatóvá tehetőek az emberi szem számára. Ezek akkor az ideális emberi alakot, az örök fiatalt jelenítik meg.

19A láng urai általános feladatként vállalták, hogy attól kezdve a bolygónkon az evolúcióval kapcsolatos minden munkát irányítanak. Speciális feladatként vállalták, hogy az emberek mentális tudatosságának első csíráját úgy serkentik, hogy intelligenciává virágozhasson. Ez egy olyan munka volt, ami sok türelmet igényelt és a teljesítése évek millióit vette igénybe.

20A vénuszi másodiktriád-ének lettek a mi vezetőink és tanítóink mindenben. Mindazt megtanították nekünk, ami a civilizáció és később a kultúra alapja lett. Megtanították nekünk a tűz használatát, a földművelést, a növények hasznosítását és az állatok megszelídítését. A nyelvet, az írást és az első tudományokat adták nekünk. Ők megtanították nekünk, hogy nagyra becsüljünk minden élő dolgot és meglássuk a bennük rejlő isteni szikrát. Ők voltak a papkirályok, az isteni dinasztiák uralkodói, akikkel minden ősi nép történelme kezdődik

21A vénuszi másodiktriád-ének alakították az embert olyanná, amilyennek ma ismerjük. Amikor a harmadik gyökérfaj a hetedik alfajában elérkezett az érettség olyan fokára, hogy lehetővé vált, a másodiktriád-ének a fiziológiailag és pszichológiailag legfejlettebb egyéneket kiválogatták, elkülönítették őket a többiektől és a kívánt irányba irányították a genetikai és pszichológiai fejlődésüket. A másodiktriád-ének is inkarnálódtak ezek közé az emberek közé azért, hogy a leghatásosabb módon nyomon kövessék a nemesítési munkát. Ez a folyamat egy millió évet vett igénybe és mintegy 12 millió évvel ezelőtt egy új gyökérfaj, az atlanti vagy negyedik gyökérfaj megszületéséhez vezetett

(Section Twelve of The Explanation by Lars Adelskogh. Copyright © 2004 by Lars Adelskogh.)

lásd még: 16,5 millió évvel ezelőtt


20 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT - PLEJÁDI CSILLAGMAGOK

A Plejádok kódját magára öltötte az emberiség Bárány képében. 20 millió évvel ezelőtt a Nagy Fehér Testvériség ültette el először ezt a kristály magot ebbe a csillagrendszerbe.

Énok:46.

(PLEJÁDI CSILLAGMAGOK: LÁSD MÉG 5 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT)

 

19 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT-SILIA

Ez volt a 12. bolygó és, kapcsolatban állt a RA (NAP)  és a SILIA

Egyetemes Kommunikációs együttműködő mező volt közöttük

Ennek a helyreállítása történik most

(Geea)


18 MILLIÓ ÉVE: KORAI CETFÉLÉK FELEMELKEDÉSE

Spirituális Hierarchia által küldött szeretet energiák következtében a két betelepült: hüllő/dínó civilizáció mellett lehetővé vált, hogy egy korai emlős és érző lények is el tudjanak kezdeni fejlődni a Földön. Ezek akkor a szárazföldi cetfélék, a mai delfinek és bálnák ősei voltak)

(GF.Nidle-Essene:2010.0625)


FÖLDI ELSŐ CIVILIZÁCIÓK- A FÖLD ENERGIARÁCSÁNAK MEGTEREMTÉSE

A Földi első civilizációk éterikus, majd éterikus-fizikai civilizációk voltak

Ezek teremtették meg a mai, bár már kiigazított kristályhálóját a Földnek

A Kristályháló azért jött létre, mert energiával kellett feltölteni a Földet, hogy be tudjon kapcsolódni a Kozmosz vérkeringésében.

A Föld 3. dimenzióba lett megteremtve, az első civilizációk a kristályrácsot használták a telepatikus kommunikációjukhoz, majd bizonyos örvényeken, pontokon el tudták hagyni, vagy be tudtak lépni a földi valóságba.

Ezek a civilizációk:

YANANEENEE (ez volt az első), majd LOGOSZOK, és ezt követte a LEMURIAI, az első adamita civilizáció

ELSŐ CIVILIZÁCIÓK- FÖLD ELSŐ LÉNYEI

Föld, azaz SHAWN első lényei:

1, YANANEENEEK: AZ ÉRTELEM BIRTOKOSAI

Magasan fejlettek voltak

Az időtlenségbe katapultáltak, és elhagyták a bolygót

A szellemi energiát hordozták magukban, és a Ley vonalakat használták interdimenzionális utazásaikra.

ŐK VOLTAK A HATALMAS ÓRJÁSOK

CSAK EGY SZEMÜK VOLT(3. SZEM) A HOMLOKUK KÖZEPÉN

2, LOGOSZOK

Fizikai, éteri lények voltak, testük kevésbé volt sűrű, telepatikusan kommunikáltak,

Képesek voltak az anyagot átalakítani energiára, az energiát, pedig tér-időre, ekkor még nem volt az úgynevezett lineáris idő, majd a tér időt, időtlenségre változtatták át.

Egy pillanat alatt eljutottak egy másik univerzális fényrendszerbe.

Néhányan még itt vannak a Föld belső birodalmaiban.

Fényvárosok építésével segítik az emberiséget.

MA

3, Vénusziak : ANKH

(F: MA:33)


TÖBBMILLIÓ ÉVE

ELSŐ FÖLDI CIVILIZÁCIÓK-ISTENEK

Voltak civilizációk a Földön, amelyek millió évekig virágoztak, kialakultak, majd eltűntek anélkül, hogy bármilyen nyomot hagytak volna maguk után. Ezeket a civilizációkat azok befolyásolták, akiket ti Istennek neveztek.

(PL:3)


ELSŐ CIVILIZÁCIÓK – I:E: 13.000

Éterikus, teljes tudatosságú lények voltak.
ez volt az Álombéli idő, és több százezer évig tartott

EKKOR VOLT AZ ÚGYNEVEZETT ÉDEN ÉS EZT A VILÁGOT I.E. 13.000-BEN TÖRÖLTÉK EL, EGY OLYAN KÍSÉRLETTEL, AMIBE A LEMURIAIAK ÉS MÁS TESTVÉREIK BELEGYEZTEK.

(GF:091201)


18 MILLIÓ ÉVE KEZDETT EL SŰRŰSÜDNI A FÖLD

FÖLDI KÍSÉRLETBE HÍVÁSUNK

a "szolgálat" egy szerves része a felemelkedési folyamatnak. SOKAN KÖZÜLETEK A TÁVOLI CSILLAG RENDSZEREKBŐL, MINT HÍRNÖKÖK JÖTTETEK A FÖLDRE. Újra és ismét újra, az igazság és a kozmikus bölcsesség hordozói voltatok, azonban, a feladat, amit erre a létidőre vállaltatok, fontosabb bármelyik eddig megtapasztaltnál, amióta tudatos Isteni Szikraként az individualizált tudatosságotokba lejöttetek. Java része annak, amit megtanultok, amíg a felemelkedés ösvényén áthaladtok, az annak emlékezete, amit már megtapasztaltatok.

Azok közületek akik beleegyeztetek, hogy fizikai testben inkarnálódtok, ebben a különleges létidőben, lehoztátok magatokkal a legfőbb leckéiteket, azaz a fizikai/mentális/érzelmi testeitek egyensúlytalanságait, melyeknek harmonizálására volt szükség, hogy elkezdhessetek összeegyeztetve dolgozni Lelketekkel, illetve Felsőbb Énetekkel. Lejöttetek ebbe létidőbe, hogy egyensúlyba hozzátok maszkulin és feminin természeteteket: felhasználva a Teremtő Atya Isteni akaratát, erejét és tekintélyét, ugyanakkor, hogy beintegráljátok a Teremtő Anya szeretet, bölcsesség, együttérzés és gondoskodás kreatív aspektusait is. LEJÖTTETEK MEGTAPASZTALNI A FÖLDET, HOGY TELJES MÉRTÉKBEN A FIZIKAI TESTETEKBEN LEGYETEK, MÍG BEINTEGRÁLJÁTOK A SZELLEMET ÉS A TUDATOSSÁGOT FIZIKAI LÉNYETEKBE. Itt vagytok, hogy egyensúlyba hozzátok a tudást a kommunikációval, hogy megtanuljátok a megérzéseiteken keresztül a saját igazságaitokat és, hogy éljétek ezeket az igazságokat, másoknak példaképül szolgálva. Itt vagytok, hogy szaktudásra tegyetek szert a kommunikáció egyensúlyáról, hogy mikor kell beszélni, és mikor kell csendben maradni, itt vagytok, hogy ítélet-nélkülivé váljatok, itt vagytok megtanulni, hogy minden egyes személy a saját egyéni ösvényén halad, és megvannak a saját leckéi, amiket meg kell tanulnia.

 

Mindannyiatoknak, akik meghallgattátok a Szellem suttogásá,t és a Megvilágosodás ösvényére léptetek, itt az ideje emlékezni arra, hogy a Föld nem a ti otthonotok; ti megbízatásból vagytok itt! Ti távoli Csillag Rendszerekből és Galaxisokból, esetleg másik univerzumokból jöttetek. Itt az ideje, hogy a Béke/Fény sok hűséges harcosával együtt tudjátok, hogy milyen csodálatosak vagytok, hogy mennyire bátrak voltatok, amikor válaszoltatok a harsona hívásra, hogy lejöjjetek a földi kísérlet sűrűségébe. Az események, a Galaxisotokban, a nap rendszerben és a Földön is, gyorsan haladnak előre és hatalmas változásokat hoznak. Emiatt, nagyon fontos, hogy arra összpontosítsatok, ami helytálló a világotokban, és ne ragadjatok be az összes negativitásba és félelembe, amit kiöklendeznek az éterbe. Emlékezzetek rá, hogy annak adtok energiát, amire összpontosítjátok figyelmeteket.

Az egy óriási kiváltság, akinek megengedtetik, hogy a Földre

inkarnálódjon, és mindig is a Lelkek milliói és milliói voltak a

váró listán, hogy megtapasztalhassák a Föld által nyújtott fizikai

valóságot. Ti sem vagytok kivételek, ti is égtetek a vágytól, hogy

megtapasztaljátok a teremtés és a kifejeződés lehetséges legtöbb

módját.

(RH:0911)

 

18 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT ÉRKEZTEK a Sötét Csillagra azaz a Földre, más idő és térből élő emberek, hogy segítsék majd megtalálni az emberiségnek az Aranykorát.

A Nagy Mester és 144 egykor majd földi vezető, király, művész, politikus inkarnálódik fizikai testben

(Oroszlán)


18 MILLIÓ ÉVE-A NEMEK SZÉTVÁLASZTÁSA

A Föld mai sűrűsége és szilárdsága ekkor alakult ki

A Fizikai testben lévő lények először a 3. gyökérfaj közepén kezdtek megérkezni a Földre

A 3. fajban kezdődött el a nemek szétválása. Ekkor Jelent meg férfi-női egyedre már külön álló fizikai Emberiség

(Bíró: 105, 106, 108, 117)


FIZIKAI FORMÁK MEGJELENÉSEKOR-MENNYORSZÁG LÉTREHOZÁSA

A fizikai formák megjelenésekor, a DNS egyetlen betegséget sem tartalmazott, sem öregedést, sem halált és a földi élet vége egy lélek választását jelentette, hogy más formába vagy más szellembe költözzön. Mégis, akkor, amikor a sötétség belépett az univerzumba és megjelentek a háborúk a fény és a sötétség erői között, megjelent a halál is, a harcban szerzett végzetes sérülések következtében. Ekkor hozták létre azt a partot, melyet ti Mennyországnak neveztek, azonban tulajdonképpen Nirvána a megfelelő megnevezése, mivel a sebzett fény harcosoknak szükségük volt egy helyre a pihenéshez és felépüléshez. Miután a háborúk eltávolodtak a ti univerzumotoktól,

Nirvána, bolygótok spirituális szentélyévé lett. Amint a sötétség elárasztotta a bolygót, az emberi DNS-t manipulálták, vagyis leépítették, az alap kristályos  (SZILÍCIUM) szerkezetről, mely sok spirált tartalmazott a szén alapúra, melynek csupán két spirálja volt a 3D-s lények számára: és a legfejletlenebb életformákat kizárólag az ősi ösztönre korlátozták.
(Máté:07:01)

16.500.000 ÉVVEL EZELŐTT – VÉNUSZ URAINAK ÉRKEZÉSE – SANAT KUMARA

Elérkeztünk a Föld fejlődésének hosszas előkészületeket megkoronázó legdrámaibb mozzanatához: a Láng Urainak eljöveteléhez.

A Barhishad-ok és a Manu egyaránt minden lehetségest megtettek azért, hogy az alkalmas egyedeket arra a szintre emelkedjenek, ahol elméjük szunnyadó szikrája lángra lobbantható, hogy  az Ego leszállhasson beléjük. Valamennyi elmaradottat felzárkóztatták, így az állati birodalomban már nem maradt több olyan egyed, amely képes lett volna az emberi birodalomba felemelkedni. Az „ajtó bezárulása” a további feltörekvők előtt csak akkor következett el, amikor már nem volt a láthatáron több olyan egyed, amely a hamarosan várható, de minden Fejlődési Rendszerben csak egyszer - annak kellős közepén - alkalmazható óriási lökés megismétlése nélkül képes lett volna az emberi fejlettségi szintet elérni.

Egy a bolygók igen különleges együttállása által előidézett nagyszerű asztrológiai esemény bekövetkezését, annak is a Föld mágneses jellemzőit tekintve a lehetséges legkedvezőbb pillanatát tűzték ki az esemény időpontjául. 16.5 millió évvel ezelőtt történt. Már semmi tennivaló nem akadt - eltekintve attól, amit csak Ők végezhettek el.

És akkor „a mérhetetlen magasságokból történő gyors ereszkedés miatt fülrepesztő dübörgés, az egész eget betöltő vakító tűzvihar és hatalmas lángnyelvek közepette száguldott át a légen a Tűz Fiainak szekere, a Láng Uraié, kik a Vénuszról érkeztek. Végül a Góbi Tenger Fehér Szigete felett lebegve megállt. A sziget zöldellve, illatos virágok tömegétől ragyogott: új Királyát üdvözlendő a Föld így kínálta fel a tőle telhető legjobbat és legszebbet”. E nagy Lény Sanat Kumara volt, és vele érkezett három Hadnagya, valamint segítőinek csapata.

(POWELL: Bolygóláncok 34.)

máshol: 18,5 MILLIÓ ÉVE: SANAT KUMARA, A PLANETÁRIS LOGOSZ ÉS 105 TESTVÉRE, A KUMÁRÁK ELJÖTTEK A MI FÖLDÜNKRE

lásd még: 22 millió évvel ezelőtt....

 

16,5 MILLIÓ ÉVE- 10-11 MILLIÓ ÉVIG

A változások mintegy 16.5 millió éve kezdődtek meg, és a fizikai testek lassú átalakulása miatt nagyjából 5.5 - 6 millió évet vettek igénybe, amiben közrejátszott az is, hogy az egyedek száma kezdetben alacsony volt, és szaporodásukhoz idő kellett. A nemek szétválása a földtörténet Másodkorában következett be. Ekkorra a Harmadik Gyökérfaj már 18 millió éves (talán ennél is jóval hosszabb) múltat tudhatott maga mögött, hiszen kezdetei a Másodkor Jura időszakáig, vagy ahogy azt sokan nevezik, az őshüllők koráig nyúlnak vissza.

(Bolygóláncok: 137)


16 MILLIÓ ÉVE

76 millió év óta a föld mágneses pólusai 171 esetben változtak meg a föld pólusai.

A legismertebb 16 millió éve, az egyik legjelentősebb 780.000 éve.

 

 

16 MILLIÓ ÉVVEL ezelőtt kezdett el terjeszkedni a dinoid/hüllő Szövetség a Galaxisban. Azzal az érvvel, hogy a Teremtések Ura őket választotta ki a saját képére tette őket hasonlatossá és megadta a jogot nekik arra, hogy minden teremtett élet felett uralkodjanak.

(GF.Nidle-Essene:2010.0625)

 

FIZIKAI TEST NÉLKÜLI FÖLDI INKARNÁCIÓINK UTÁN

AZ 500 LÉLEKMAG ÉRKEZÉSE

A FÉNY CSALÁDJÁNAK ÉRKEZÉSE

14 MILLIÓ ÉVE KEZDŐDÖTT A NAGY FÖLDI KISÉRLET


15 MILLIÓ ÉVE -

A NAPRENDSZER TERÜLETE LETT KIJELÖLVE A GALAKTIKUS BÉKE

HELYEKÉNT


NAPRENDSZERÜNK KÖRÉ EGY ANGYALI VÉDŐERNYŐT HOZTAK LÉTRE

Így látszólag magára maradt.

3 érző faj lett elszigetelve itt, akik kolóniákat hoztak létre a Naprendszerben és függetlenül
fejlődhettek., és több millió éven keresztül harmóniában élhettek., céljuk a szent próféciák
beteljesítése volt.

(GF:090803)


14 MILLIÓ ÉVE kezdődött

A NAGY FÖLDI KÍSÉRLET KEZDETE

(Mikos)


X MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT-

EREDETÜNK-SZÜLŐI FAJUNK-FÉNY CSALÁDJA-500 LÉLEK MAG

ÉTERIKUS LÉNYEK VAGYUNK

Fizikai test nélkül kezdtük meg inkarnációinkat

Ahogy a Föld, forró gázgömbből kialakult, úgy alakult ki egy szilárd testű Ember is

6 szülői faj segített testet sűríteni, olyat, amilyenbe most is tartózkodunk

500 LÉLEK KEZDTE MEG AZ INKARNÁCIÓJÁT,

EZEK A  LÉLEK MAGOK

A FÉNY CSALÁDJA, A LÉLEK CSALÁD

Az emberi prototípus

EZEK LESZÁRMAZOTTAI VAGYUNK

Mindenki valamelyik családból származik, Ezekből állt össze a 7 nagy családi klán

(LW:05.08)


THOT

"Hagy beszéljünk most az idővonalatokon található néhány korai lenyomatról, és néhány lényről, akiknek a képét felidéztük. Azt is elárulhatjuk, hogy egyes lények már nagyon régóta vannak körülöttetek. Egyikükről úgy tudjátok, hogy az emberiség kezdete óta veletek van.

A neve Thoth. Származásával és azzal kapcsolatban, hogy ki volt ő, számos értelmezés létezik. Legtöbbjük bizonyos mértékben igaz, mivel számos más idővonalon is létezett.

Thoth egyike egy másik faj első lényeinek, akik azért jöttek ide, hogy elültessék az emberiség megteremtéséhez szükséges magvakat. "

X MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT-500 LÉLEK ÉRKEZÉSE A FÖLDRE

Sok millió évvel ezelőtt még fénylény állapotban 500 lélek érkezett a földre

Mindannyian ezek leszármazottjai vagyunk

Isten véges formájának megvalósítói

Mindannyian másként tükrözték az Otthont

(LW:2005.07)


500 TESTSABLON

Nagyon hosszú időszakokon át az emberiség elsajátította, hogyan tartsa meg az energiamezejét, elvárt módon az emberi létezés részeként. Most, amint új irányt vesztek, a korlátozásokat fel kell oldani és a mezőtöknek ki kell tágulni, hogy elengedjétek a testsablonokat, amiket a Játszma idejére birtokoltatok. Volt egy az 500 sablon közül, amit kifejezetten arra választottatok, hogy az emberi testbe helyezzétek, és ott tartsátok az energiátokat. A sablonok jól szolgáltak, mert jó alapot, mondhatni tartóedényt adtak, hogy beletegyétek az energiátokat. Azért működött ez, mert minden emberi lény közvetlenül nyomon követhető az 500 sablon egyikéig. Hamarosan már nem fognak benneteket lekorlátozni ezek a sablonok, és ez ennek a kiterjedésnek lesz köszönhető.

Működhet akár úgy, hogy kitágul az energiameződ, hogy elengedd a sablonod, vagy elengedheted a sablonod, hogy kitáguljon az energiameződ. Meg fogjátok tanulni, hogyan járjátok be a teljes energiamezőtöket, miközben a fizikai testetekben vagytok.

Meg fogjátok tanulni, hogyan használjátok az energiamezőtöket olyan módokon, amelyekről azt gondoltátok, [hogy] lehetetlen. Eláruljuk, hogy ez még soha nem történt meg az Univerzumban.

Sok tevékenység volt, ami hihetetlen vibrációs szinteket, technikai tudást és előrehaladást ért el, mégsem került egyik sem a következő szintre tudatosan. Ez történik most.

Sokatoknak izgalmas és ijesztő egyszerre, mert az üvegedény, ami az energiátokat tartotta, alakot és formát kölcsönzött neki, most elengedésre kerül. Természetes módon ez sokatokat félelemként vagy kényelmetlen szituációként fog érinteni, mivel egyre inkább elveszítitek a személyiségetek vagy formátok és energiátok egy részét. Úgy találjátok majd, hogy néhány dolog működik és más dolgok nem működnek. Aztán egy kis idő múlva egy új, saját tervezésű sablonba fogtok belehelyezkedni, mert többé már nem lesztek csupán 500 sablonra korlátozva. Annyi sablont alkothattok, amennyit csak akartok, és egyedi igényre szabhatjátok a saját energiatárolótokat.

(LW:2010.08)


ÉTERIKUS TESTBEN A FÖLDÖN-AZ ELSŐ FÖLDI LÉTEZÉSÜNK

FÖLDI ÉLETÜNK (JÁTÉKÁNAK) KEZDETE

Gázszerű golyóként sodródott az űrben a Föld

Abban az időben, mint Éterikus lények, foglaltuk el a Földet

Amikor a Föld lehűlt, le kellett lassítanunk a vibrációt alacsonyabbra, hogy harmonizáljon a Földdel

Amíg el nem értünk egy kényelmes hullámszerű állapotot, ahol már nem sok minden történt a magas-alacsony vibrációk között. Egy ponton adoptáltuk a biológiai formát

A biológiai forma, a biológiai buborék, a Test: lett a lélek lakóhelye a játék idején

ELŐSZÖR 500-AN ÖLTÖZTEK BIOLÓGIAI TESTBE

A többiek ott maradtak az Angyali Birodalmakban

 

 

MA MINDENKI KÖZVETLENÜL ENNEK AZ 500 LÉLEKNEK A FIZIKAI LESZÁRMAZOTTJA

(LW:06.05.)


ELSŐ FIZIKAI MEGTESTESÜLÉSEINK

500 FIZIKAI TESTET ÖLTÖTT LÉLEK-FÉNY CSALÁDJA-7 KLÁN

Az első 500 lélek, melyek fizikai testet vettek fel Földi tartózkodásunk során

Ezek leszármazottjai vagyunk mind, Ezekből alakult később a 7 családi Klán

Eredeti leszármazásaink, Kezdetben csoportban éltünk, Ezekből alakultak ki a klánok

Céljuk az Otthon emlékét, fényét elhozni a földi tapasztalásokba

7 Klán (4-et adtak meg)

1, Ragyogó szeműek

2, Fény reflektorai (a mai Fénymunkások családja)

3, Szépség őrzői

4, Igazság őrzői

(LW:05.05, 06.05.)

GENETIKAI ŐSÜNK- TEST KIEGYENSÚLYOZÓDÁSA-GYÓGYÍTÁS

Hosszú idővel ezelőtt létezett egy humanoid természetű, de nem Földi faj.

Környezeti tényezők szerencsétlen sorozata a kipusztulás felé sodorta őket, destabilizálta testüket, jelentősen csökkent a létszámuk.

Szakértőket kértek fel a helyzet megoldására, számos szervet kivettek, míg másokat újraszerkesztettek. A testük újrakiegyensúlyozását szervezték meg. Az volt a céljuk, hogy a test kimerült jellegeit megtanítsák az egészhez való viszonyulásban. Ennek következménye az lett, hogy a test a túlélés helyett, a tápláló jólétet fogadta magába. Néhány év alatt a faj visszatért a kihalás széléről, és már arra is tudott választást hozni, hogy nemcsak fizika természetű lénnyé határozza meg magát az evolúcióban.

Ők a genetikai őseink, és sejtjeink emlékezéseiben meg van arra képesség, hogyan lehet regenerálni a testet, klónozás és szervátültetés nélkül.

Technológiájuk alapja: hogy a Test elvárja ezt önmagától, hogy kiegyensúlyozódjon, regenerálódjon, amíg fenntartja és végigviszi a kiegyensúlyozás folyamatában.

(FöldAnya:2005.júl.)


12 MILLIÓ ÉVE – A NEGYEDIK GYÖKÉRFAJ

21A vénuszi másodiktriád-ének alakították az embert olyanná, amilyennek ma ismerjük. Amikor a harmadik gyökérfaj a hetedik alfajában elérkezett az érettség olyan fokára, hogy lehetővé vált, a másodiktriád-ének a fiziológiailag és pszichológiailag legfejlettebb egyéneket kiválogatták, elkülönítették őket a többiektől és a kívánt irányba irányították a genetikai és pszichológiai fejlődésüket. A másodiktriád-ének is inkarnálódtak ezek közé az emberek közé azért, hogy a leghatásosabb módon nyomon kövessék a nemesítési munkát. Ez a folyamat egy millió évet vett igénybe és mintegy 12 millió évvel ezelőtt egy új gyökérfaj, az atlanti vagy negyedik gyökérfaj megszületéséhez vezetett. Az atlantiak – akiknek a hazája a napjainkra eltűnt Atlantisz kontinense – voltak az első emberek, akiknek a fizikai szervezete a modern ideáknak megfelelően volt igazi emberi. Azonban pszichológiailag primitívek voltak. A tudatosságuk majdnem teljesen emócionális és méghozzá legnagyobbrészt taszító tulajdonságú volt. Gyakorlatilag az atlantiakból származik – közvetlenül vagy közvetve – a földön ma élő összes faj és nép.

(Section Twelve of The Explanation by Lars Adelskogh. Copyright © 2004 by Lars Adelskogh.)


12 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT – AZ ALFA DRAKO FELDERITI A FÖLDET

40 millió évvel ezelőtt a Draco csillagképből egy csoport érkezett, egy felderítő csillaghajóval a Földre, majd egy másikkal, úgy 12 millió évvel ezelőtt, nagyjából a Nagy Árvíz előtt 1-2 millió évvel azt megelőzően. Nem tömeges érkezés volt még ekkor, hanem felderítő művelet, és jelentéseket küldtek vissza a Draco Tanácsnak, feltérképezve a Földet, Marsot, Maldeket, előkészítve egy lehetséges hódítás terveit.

(12/4)


12 MILLIÓ ÉVE

Az Emberiség ugyanabba a vágányba (karmikus körök) volt beragadva

12 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT, a Fény sűrűsödése hatása akadályokat hozott az emberek életébe (Mikos)

 

12 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT

Sűrűsödött be a Föld, akadályozva és gátolva az itt lévőket, hogy kiterjesszék tudatosságukat

Ekkor vesztettük el isteni kapcsolódásunkat, kijelölt útjainkat (Agartha)

 

MILLIÓ ÉVEKKEL EZELŐTT-EMBERI TUDATOSSÁG

Megtestesülések Kezdetekor egy nagyon kicsi és szoros spirált láthatunk, ami a tudatosságot képviseli – az emberi tudatosságot. Namost, miközben eltelik néhány millió év, az láthatjuk, hogy a spirál nagyon lassú és kiszámítható mértékben ugyan, de tágulni kezd.

(T:8:10)

 

 

10-11 MILLIÓ ÉVE – A NEMEK KETTÉVÁLÁSA BEFEJEZŐDÖTT

Körülbelül 10-11 millió évvel ezelőtt a nemek szétválásának folyamata befejeződött, és az emberi test formájának külső jegyei többé-kevésé állandósultak. Néhány célzott erőfeszítésre volt még szükség az akkori Irányítók részéről annak érdekében, hogy az addig elért eredményeket véglegesítsék, és visszafordíthatatlanul elindítsák az emberiséget a reá váró magasabb rendű spiritualitás felé vezető úton, amit a lánc felemelkedő ívén kell végigjárnia. Idézzük fel a korábban tanultakból, hogy az egész lánc fejlődésének középpontja pontosan a soron következő - negyedik - gyökérfaj középideje lesz, vagyis azt látjuk, hogy a felemelkedő ívre való áttérésre az előkészületek már valamivel a fordulópont előtt megkezdődtek.

(m: addig tojásszaporodás: hermafrodita utódok, illetve bőrpóluson keresztüli verejtékkel szaporodás)

(Bolygóláncok: 141)

Sok ezer évvel ezelőtt, szabad akaratotok révén választottátok azt, amit „zuhanásnak” neveztek, vagyis hogy elhagyjátok teremtésetek multidimenzionális mátrixát, és felfedezitek a 3. dimenzióként ismert sűrű struktúrák korlátait. Hiszen ti kalandkedvelő fénylények vagytok! Amikor megengedtétek a sűrű energiákba való beléhullást, elvesztettétek egyensúlyotokat, elhagytátok az ikerlángok kölcsönösen kiegészülő energiáit, teljességének tökéletességét a dualitás kiegyensúlyozatlan és ellentétes energiái kedvéért. Azonban egyetértettetek azzal, hogy a dualitást mint önmagatok, Akik Vagytok felfedezőútjaként tapasztaljátok meg ebben a sűrű energiában.

S így, amikor beléptetek a dualitás és konfliktus ezen energiáiból megteremtett sűrű közegbe, és azt a megnyilvánuló háborúk, betegségek, hiány „ördögeként” és sötétségeként tapasztaltátok meg. Ezek mind a kiegyensúlyozatlanságotok és dualitás-tudatosságotok teremtményei voltak.

Majd később, ahogy a konfliktusok kiéleződtek, a férfi és női energiák is szembekerültek egymással, és egymás fölötti uralomra és kontrollra törekedtek. Sok vallás és filozófia tükrözi ezt a konfliktust, s miközben elvesztették a Fény Útjára való koncentrálást, helyette e konfliktus kifejezőivé lettek, s ahogyan eltávolodtak az általuk megtartani kívánt Fény tükrözésétől, egyre sötétebb módokon nyilvánultak meg.

(SCH:0710)

 

 

A KIEGYENESEDETT EMBER MINDÖSSZE TÍZ ÉS FÉL MILLIÓ ÉVES

A kiegyenesedett ember mindössze tíz és fél millió éves… Több évmilliárdnyi próbálkozás, kísérletezés után megszületett az ember, az összesűrűsödött gondolat és koncentrált anyag, élő, lélegző hordozója.”

(Ramtha:1:83)

(Megj:- az emberi testet Mi, azaz a Teremtő Istenek, fénylényként gondoltuk ki és alkottuk meg. Az első teremtmények egyformák voltak, a mai szemmel férfiak. Későbbi finomítások során alkotódott meg a nő, így a géncserékkel már egy produktív anyagi alakzat teremtődött, amikbe a lelkek belefeledkeztek, és később elveszették az anyag sűrű, lassú rezgésébe önmagukról való tudásukat.)

 

 

 

10 ÉS FÉLMILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT

A LELKEK, FEJEDELMI MINDENHATÓ ENTITÁSKÉNT JÖTTEK A VILÁGRA,

De az idők folyamán teljesen elmerültek az anyagban. Megtagadták a halhatatlanságot, és ezzel önként aláírták a halálos ítéletüket.

(Ramtha:1:5)

 

 

LEMURIA 10 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTTŐL

10 MILLIÓ ÉVTŐL – 1 MILLIÓ ÉVIG – LEMURIA IDŐSZAKA

Mindeddig nem ismertek olyan bolygót a világegyetemben, amely egyetlen élet alatt a 3. Dimenzióból az 5.-be jutott volna. A Föld jelenti ennek a csúcspontját.

(Diana Cooper)

Spirituális emberi lények vagyunk, magasabb emberi tapasztalattal.
A Valóság és a Nem Valóság (Illúziók) megalkotói mi vagyunk 100%-ban, ha tudunk róla, ha nem.

Spirituális lények emberi tapasztalattal felsőbb saját létezésünkkel és világunkkal rendelkezünk óriási hatalommal (teremtő erővel) bíró entitások.

(Frissel)


10 MILLIÓTÓL – 1 MILLIÓ ÉVIG

A Lemuria előtti időszak, nagyjából 10 millió évvel ezelőttől, mintegy egymillió évig tartott. A Nagy Árvíz után a Föld lassan helyreállt, és az életformák újra változatosan kezdtek elszaporodni a bolygón. a Maldek pusztulása után, és a Mars légkörének tönkremenetelét követően sok lélek inkarnálódott a Földre és ez drámainak megnövelte a lakosság létszámát. A Föld ismét egy trópusi dzsungelhez hasonlított, mintegy 90%-át víz lepte el, és csak a sarki régiókban volt valamivel hűvösebb.

 

A Vonzásnak megfelelően, a marsi és maldeki lelkek egyre nagyobb számban érkeztek a Földre, és a bolygó rezgési szintje ennek megfelelően kezdett el csökkenni. Amikor a Föld tudatossági szintje az 5. sűrűség alá esett, a környező csillagrendszerek képesek voltak elérni a  Föld körüli Csillagkapukat és Portálokat, melyeket nem védte senki sem ezekben az időkben, kivéve a Vonzás Törvényét, amelynek mindenki ki volt téve. Bár az orioniak és drakonidák már megvetették a lábukat a Földön, ekkor már ugrásszerűen kezdtek megérkezni rendszereikből a bolygóra, amely az 5. sűrűség alá csökkent, így szabad lett a bejárásuk.

(12/6)

 

A FÖLDI ÉLETMINTÁK/ISTENI SZÖVETEK MEGTEREMTÉSE

LEMURIAI PRÓFÉCIÁK/KIRAEL

 

Ebben barátaim, részünk lesz abban, amit mi lemuriai próféciának hívunk, egy jóslatnak, ami a legnagyszerűbb változás, melyet az emberiség valaha is elérhet. Látni fogjátok, hogy van egy felemelkedettebb érzés, egy nagyszerűbb megértés és egy magasztosabb tudatosság, mely rendelkezésre áll azok számára, akik kutatnak, és azok számára, akiknek írtam ezt a könyvet, avagy, a világ kutatói számára. Hadd induljon el az utazás barátaim. Barátaim, fontos, hogy felismerjétek, hogy ez a világ, melyet Földként ismertek, számos benépesüléssel bírt. Nem az elsők vagytok, és bizonyára nem is az utolsók. Azonban értsétek meg ezt: el akarlak vinni titeket abba az időbe, amikor a Teremtő hagyta, hogy a Föld mentesüljön minden lénytől. Valójában, az egyetlen dolog, ami megmaradt belőle, az a gyönyörű ásványi szövet volt. Legtöbbetek el fogja fogadni azt a tényt, hogy a Teremtő bármit képes átszőni, amire vágyik. Csupán arra van szüksége, hogy egy bizonyos számú gondolatot összerakjon, majd ezek a gondolatok elkezdenek részecskékké válni, és valósággá lesznek.

Tehát, pillantsatok rá erre a világra, erre a gyönyörű bolygóra, melyet egy napon Földnek hívtok, és tudjátok, hogy a Teremtő még egyszer teljesen lesöpörte. És most, ez volt az újrakezdés ideje. Tehát, nekilátott, ahogy mindig is teszi: a nagyszerű ásványi szövetet átfonta minden szerelmével és fényével, és a Teremtő elkezdett gondolni, és nekilátott, hogy táplálja gondolatait; a fejlődés [evolúció] ősrégi érzete elkezdődött.

Így megalkotta az összes részecskéjét, és elkezdte hozzáadni az ásványi szövethez. Ahogy mindig, a növények gyönyörű szövetével látott neki. Ezek a növények kezdetben egyszerűek voltak, azonban rövid idő alatt hozzáláttak a fejlődéshez. Kezdtek megerősödni. Közülük néhányat fa szövetként ismernek, és az égig érnek, valamint vannak az alattuk lévők, melyeket árnyékuk táplál. A nap elkezdte feltölteni gyönyörű virágokkal a nagyszerű füves réteket. Barátaim, és itt volt a bolygó, amely ráébredt a növény szövetre.

Teljes pompájában, utána a Teremtő világra hozta azt, melyet mi a rovarok szövetének tartunk, mert ez a szövet volt az, mely felgyorsíthatta a fejlődést. Szárnyat adott a lényeknek, és táplálták egymást. Majd felvették a növények csíráit, és elültették őket szerte a világon. Így tárult ki a fejlődés [evolúció] a maga teljességére.

Barátaim, nem sok időbe telt, míg a Teremtő Isten utána felajánlotta erre a vidékre más világok nagyszerű gondolatait, és ezek a gondolatok az állati szövet formájában léteztek; ez szőtte össze a részecskéket. Más világokból származó legpompásabb állatok váltak valósággá ezen a bolygón. Szabadon sétáltak, ha akarjátok, félelem nélkül. Csupán egy gondolatuk volt, és ez a fejlődés volt. Tudatosságuk sokkal nagyszerűbb volt, mint a növényi szöveté. Azt gondolták, hogy egymást kell táplálniuk, és világra hozták fajtájuk legjobbjait, mert egy napon tudták szívük energiájában, hogy a Teremtő minden szeretetében folytatja fejlődését, és megalkotja azt, amit ismét emberi élménynek hívnak.

Lemuria világa: Barátaim, miért feltételezitek, hogy olyan fontos a modern kor embereinek egy olyan társadalmat megérteni, mely oly régi, amit lemuriai fajnak hívnak? Miért emlékeztettek arra, hogy az emberek szeretnék tudni, hogy ez a nagy térség, amit Lemuriának hívtak a fejlődés egyesült erejében megélt módon élhetett? Lehet, legfőképpen, lehetséges, hogy a legfontosabb az, hogy miért emlékeztettek, hogy oly sokan írják meg ennek az ősi civilizációnak a történetét? Az én nézőpontomból ez egyszerűnek tűnik. Úgy látszik, mintha itt lenne az ideje a Föld „Mi az Emberei” számára együttesen megérteni, hogy a változás kiemelkedő, és hogy el kell kezdenetek a világotokat egy teljesen eltérő módon szemlélni. El kell kezdenetek egymást fontosnak meglátni. El kell kezdenetek magatokat az élet fényeként szemlélni. Az idő elérkezett az emberi világ számára, hogy felülemelkedjen a bőrszínen, a szemformán, és hogy hozzálásson a határok lecsökkentéséhez, melyek oly sokáig választottak szét titeket.

Tehát, belepillantunk Lemuria ősi civilizációjába. Nekilátunk a maga legszebb módján szemügyre venni. Látni fogjuk annak az időnek „Mi az Embereit”, akik harmonikusan tudtak együtt élni az összes életformával. Bele tudták szőni energiáikat a növények, és az állatok közé, sőt, még az ásványi világ közé is, és elértek egy nagyszerű tudatosságot, miszerint minden élhet egyetértésben. Elkezdhették meglátni a jövőt, mely olyan szépségben bontakozott ki, hogy semmi sem állíthatta meg.

Barátaim, ezért beszélünk arról a dologról, melyet a tudatosságban történő Nagy Változásnak hívnak. Ez egy olyan világ, ami lehet, hogy önmagát megelőzte, azonban ez még mindig egy olyan világ, melyre megéri rápillantani, mert ez az a világ, amilyenné egy nap váltok – a szeretet világa, a fejlődés világa, egy világ, melyet egy gondolat erejébe hoztak össze, felébredve a gyógyulásra, ráébredve a szeretetre / szerelemre.

Ez a kontinens, ami – ahogy mi mondjuk –annak a legnagyobb részét foglalta el, ami most a Csendes-óceán, megkezdte útját a Teremtő részecskéinek emberi formában történő felébredésével. Ezen a tájon sétáltak a leggyönyörűbb módon. Nem azért léteztek, hogy felülmúlják egymást; egyszerűen léteztek azért, hogy fejlődjenek. Különös gondot fordítottak arra, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy minden egyenlő. Megbizonyosodtak arról, hogy egyik életforma sem szorította háttérbe a másikat. Annak a megértésével kezdték, hogy élhettek együtt, ami ellentéte a különélésnek.

Nagy örömömre szolgál bemutatni nektek ebből a világból a sok különböző energiamintát. Örömömre szolgál bemutatni nektek ennek az időszaknak a nagyszerű lényeit. Örömömre szolgál megmutatni nektek, hogy hogyan mérték meg világukban a különböző dolgokat. Azonban legfőképp, örömmel nyitom fel szemeteket és gondolati rendszereiteket egy olyan életmódra, mely egy nap a tiétek lesz ismét. Tehát utazzatok velem most, ahogyan belefogunk.

Szeretném tökéletesen tisztázni, hogyan őrizték meg történelmüket, hogy meglássátok, történelmüket egyik generációról a másikra őrizték meg azok, akiket a törzsek öregjeinek tekintettek. Ha akarjátok, megbízták őket azzal a megértéssel, hogy mindig tökéletesen kell lenniük. Tehát, mindig nagy megtiszteltetésnek számított a krónikák őrzőjének lenni.

Ezeket a krónikákat lebontották olyan dolgokká, amit „lélekutaknak” [souljourns] hívtak. Ezek a lélekutak az emberi élmény legelejénél kezdődnek és kiterjednek addig a napig, amikor az utolsó lemuriai leélte életét. Mindent e között, ezekben a lélekutakban őriztek meg barátaim. A történelem évezredei során ők a legnagyszerűbbek minden közül.

Hogyan van az, hogy mi, a Tanácsadás világában hozzáféréssel rendelkezünk ezekhez? Azért van, mert mi vagyunk azok; mi vagyunk a tanácsadók, útmutatók. Rácsatlakozhatunk a múlt kiváló korszakainak a krónikáira és megismeréseire. Meghallgathatjuk, ahogy a nagyszerű kibontakozó történetek összeolvadnak az egyik generációból a másikba, és ebben áthozhatjuk őket nektek, mert ez egy nagyszerű idő, és egy nagyszerű hely. Valamint legfőképpen, ahogyan már állítottuk, ez az, amiről úgy találjátok, hogy saját kibontakozó kalandotokká válik.

A lemuriai lények nem rendelkeztek olyan kormánnyal, mint ahogyan azt ma elismeritek. Többnyire olyan módon álltak fenn, amit abban az időben tanácsnak hívtunk. Azért, hogy megértsétek, hogy a tanács volt az az energiaminta, mely növekedett, és megkezdte saját kibontakozását megtapasztalni, valamint lefektettek egy mintát, mely révén a többi ember követhette őket. Nem volt olyan sok törvény, mint amennyi élmény, hiszen kipróbálták az összes többi folyamatot. Elérkeztek egy nagyszerű tudatossághoz, miszerint annak érdekében, hogy beteljesítsék végzetüket lemuriaiakként, meg kell találniuk a harmóniát a kapcsolatok minden szintjén.

Fontosnak hiszem megemlíteni itt, hogy az egyik legfontosabb rész bárkinek, bármely lénynek ahhoz, hogy tanácstaggá váljon az volt, hogy a legkiválóbb összpontosítással kellett rendelkeznie, és a legnagyobb összpontosítás volt azt akarni, hogy amilyen gyorsan csak lehetséges, lecseréljék őket, hiszen útjuk a fejlődés volt, és csupán akkor tudtak fejlődni, amikor kinn voltak különböző valóságokat gyakorolni. Azok, akik egy tanácshoz tartoztak, kitartóan megőriztek mindent, amit megtanultak, míg egy új tudás nem vált valósággá.

Így alkották meg a lemuriaiak útjukat a tanácsba, majd ki a tanácsból egy másik tanácsba
. Léteztek tanácsok, melyek minden kérdést megoldottak, és ezt mindig a legszebb és legigazságosabb lépésekben tették, mert azt mondták, hogy nincs szükség arra, hogy bárki veszítsen.

Tehát, hogyan bírtak azzal, melyet manapság győztes-győztes típusú energiának hívnátok? Ez egy kibontakozás volt barátom, példátlan a történelemben. Kibontakozás volt, mely révén tudták, hogy a szeretetnek / szerelemnek kell lennie a válasznak mindenre. Ez nem tündérmese. Ez nem meseszerű körülmények sora volt, ahogy ma hívják. Ezen tanácstagok nagy komolysággal látták el tisztségüket. Mivel tudták, hogy egy nap egy tanács elé kell állniuk, megbizonyosodtak arról, hogy az a tanács, melyet képviseltek olyan nyitott és megfelelő volt, amilyen lehetett, hiszen tudták, hogy minden végső döntést a tanácstagok hozzák meg, és ezen tanácsok csupán azért léteztek, hogy megvizsgálják, vajon mindenki győztes lett-e.

Alkalmazták a bölcs tanításokat, melyeket időről időre ismét az ősök adtak tovább, hogy szemügyre vegyenek egy nagyszerű esemény kibontakozását, és benne fejlődjenek minden lehetséges alkalommal. Sosem fordult elő, hogy visszatekintettek volna azért, hogy megvizsgáljanak valamit, amit nem tudtak fejleszteni. Ez mindig arról szólt, hogy megteremtsék az időszak legszebb varázslatát.

A tanácsot szolgálni nem jutalom volt, hiszen igazán a kötelességetek, az egész emberiség kötelessége, hogy fejlődjön. Nyíltan beszéltek az angyalokkal, és a tanácsadókkal. Olyan módon beszéltek egymással, hogy minden tiszta maradt. Azonban a legfontosabb ma, amit akarom, hogy megértsetek – habár az emberi elme fogalmilag nem képes teljesen megérteni, hogyan volt képes egy tanács egy teljes társadalmat vezetni – hogyan bonthatták fel a tanácsokat különböző formációkba, mely mindig képes volt előhozakodni a válaszokkal. Sosem hagytak el egy tanácsülést sem döntés nélkül, olyan határozat nélkül, mely nem az egész emberiség legjavát szolgálta.

Nem egy emberről, egy csoportról szólt; ez az egész emberiségről szólt. A Teremtő Életének megéléséről szólt. Arról, hogy hogyan voltak képesek a következő szintre fejlődni. Legfontosabban, evolúciójukról [fejlődésükről] szólt, mert csupán meg akarták vizsgálni, milyen messzire mehetnek tovább az emberi lét fogalmának útján, mégis úgy élni, mint a Teremtő, mint egy megtestesült fénylény. Ily módon vitték magukat előre.

Ahogy megvizsgáljuk a lélekutazókat, sosem találunk egyetlen egy alkalmat sem, ahol eltévedtek volna evolúciós útjukon. Sosem fogunk egyetlen alkalmat sem meglátni, ahol valamire nem tudtak rájönni, mert látod, mindig megnyitották szívüket. A szeretettel / szerelemmel figyeltek. Rátaláltak arra az élményre, mely segíteni tudott nekik továbblépni a következő szintre. Ez mindig arról szólt, hogy megpróbáltak rálelni a végeredmény szépségére. Így voltak mindig sikeresek.

Ahogy egy pillanatra félrerakjuk a tanácsokat, szeretném, ha megvizsgálnátok a lemuriai lények társadalmát – egy társadalmat, mely nem a hierarchiában élt, hanem egy a tudatossági szinten. Mivel mindenki tisztában volt ezzel, valójában, ha valaki tovább volt ott, és többet látott, akkor tanulhattak tőle. Így bántak az öregekkel, nagy tisztelettel, melyet megérdemeltek.

Azonban nem használták mindig azt, amit az öregektől tanultak. Ismét, beléptek abba a tér-időbe, ahol megnyitották szívüket egy olyan világra, melyet előttük éltek. Megláthatták más fénytevők generációit, és felvehették velük a kapcsolatot egyszerűen azáltal, hogy átutaztak a tér-időn. Itt voltak képesek rálelni a nagyszerű tanácsadásra.

Nem tanultak mások hibáiból. Mások nagyszerű felébredéséből tanultak. Önmagukban látták azt a dolgot, ami előrevitt valamit, és ezen fejlődtek, bontakoztak ki. Sosem tanultak a letűnt idők keserves munkájából. Csupán abból tanultak, mely lehetséges és új volt. Mivel mindent megvizsgáltak, amit elvégeztek, és csupán ennek a legszebb részeit választották ki, mivel ez volt az ő utazásuk, hiszen tudták, egy nap számíthatnak arra, hogy rálelnek valamire, és ebben felfedezést tesznek. Felfedezésük pompás volt. A tudatosság új birodalmait nyitotta meg, egy teljesen új lélekút nyílt meg.

Tehát, látjátok barátaim, nem volt szükségük kormányra. Nem volt szükségük a rendőrség erejére. Nem volt szükségük senkire, hogy megfigyelje őket, hiszen önmagukat figyelték meg, és saját fejlődésükkel törődtek, az egész fejlődésével, a létezés fejlődésével, evolúciójával. Ez az, amire rátaláltak. Ezt táplálták. Ez tartotta meg őket annak, amik.


(© Fred Sterling
Contact: Lightways Publishing
3075 Kalihi Street, Suite 101, Honolulu, Hawaii, 96819, USA
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Tel: + 808 952-0880 www.Kirael.com
A magyar fordítás forrása: http://univerzumitudatossag.blogspot.com/ )

 

10 ÉS FÉLMILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT-VÉDŐFÁTYOL A NAPRENDSZEREN

Mielőtt a galaktikus háborúk elérték naprendszereteket, az védve volt egy óriási külső fátyol által, ami láthatatlanná tette őt. Több millió éven keresztül, ez a fátyol akadályozta meg azon erőszakos csatározásoknak a behatolásait, melyek számos közeli bolygórendszert hasítottak szét. A ti Napotok, és az ő csodálatos fátyla óvta meg az ő bolygólányait az ilyen rombolásoktól. Az isteni terv megváltoztatta mindezt, amikor a különleges energiákat, melyekkel napi szinten ellátta Napotokat, nagyon megnyirbálták mintegy 10 millió évvel ezelőtt. Hirtelen ez az érintetlen élőhely láthatóvá vált mindenki számára. Az eredmény az, amit most magatok körül láttok: az a rombolás, amit a közbeeső évezredek során okoztak. Az isteni terv nem tartalmazza az ősi fátyol visszaállítását, de részletezi ennek a naprendszernek a visszajuttatását az ő korábbi konfigurációjába; mégpedig, hogy sok hold kering a tizenkét bolygó körül.

(GF:070918)


10 MILLIÓ ÉVE- GYAKOROLJUK AZ ÉLETET

Minden élet olyan volt egykoron, mint ma egy nap

Minden halál után, a Szellem és a lélek új testet öltött a szerint, hogy genetikailag milyen szerepre volt szükség

(R:2: 90)

10 MILLIÓ ÉVE – AZ ISTENEK FIA ÉS A FÖLD LÁNYAI

Pangea összeomlásának az volt az oka, amit krónikáink is leírtak, hogy az Istenek fiai, azaz, mint akkor mi a legtöbbünk közülünk, a  7. Dimenziós plejádi lények, akik humanoid formában testesültek meg és fejlődtek a Földön, elfelejtették isteni kapcsolódásukat.  Ekkor a Földön emberi formában élők, a 2. 3 és 4. Dimenziós tudatossággal rendelkeztünk addig, amíg a 7. Sűrűségből a Plejádi lények ideinkarnálódtak, megtestesültek volna. A Plejádiak érkezése, és inkarnációjuk, a tudományunk előtt ma még ismeretlen eredetű mutáció az evolúciós ugrásunkban ( megj.:az ismeretlen láncszem probléma, csillagmagoltás), amely jelzi a különbséget a majom és a hirtelen fejlődő humanoid megjelenése között.

 

A megtestesült plejádi emberek, különböző teremtményekkel keresztezték magukat, például félig ló, félig ember és más formákkal. A tündéri királyság létrejötte volt az egyik fénypontja ezeknek a vegyüléseknek, DNS keveredésnek. A 7. Sűrűségből érkezők az emberi formáknak szárnyakat adtak. Amikor négylábúakat kereszteztek, ennek egyik eredménye a Pegazus létrejötte lett, vagy szárnyas lovak jelentek meg. (megj: Táltos ló). Mivel a humanoid plejádiaknak elkezdett csökkeni a vibrációjuk, azaz a tudatosságuk frekvenciája, a szárnyaik elkezdtek sorvadni, a telepatikus és más képességeikkel együtt. Egyre inkább földi lényekké váltak és úgy fejlődtek tovább, egyre több természetes állati tulajdonsággal és kezdték elveszteni teljesen magasabb szellemi képességüket.

 

Mindez körülbelül 10 millió évvel ezelőtt történt, egy olyan kozmikus ciklus végén, amikor az elektromágneses polaritás eltolódott a Földön. Ebben az időben hatalmas viharok pusztítottak a Földön, és ennek hatására megváltozott az elektromágneses frekvenciája  a bolygónak.

A mindent elsöprő árvízek a Földön lakó lények nagyobb részét elpusztították.

Erre utalnak a vallásos írásaink, mint a Nagy Árvíz eseményeiként. Abban az időben a Föld legnagyobb része, víz alá került, néhány földdarab maradt csupán hírmondónak, de azokon is alig maradt fenn néhány életforma.

(12/3)


10 MILLIÓ ÉVE – A NAPRENDSZER 3 BOLYGÓJÁRA KERÜLTEK ÉLETFORMÁK

Nem a föld az egyetlen bolygó a Naprendszerben, amely felkeltette az ET-k figyelmét. 10 millió évvel ezelőtt a Naprendszer 3 bolygójára kerültek életformák, ezek a Föld, Mars és a Maldek voltak, azaz a 3.,4.,5. bolygók a Naptól számítva. Ezek közül a Mars és a Maldek hidegebb bolygó volt és kevésbé barátságosabb, mint a Föld, de még így sem lehetett megakadályozni, hogy az ET életformák gyarmatosítsák ezeket a világokat.
Akik a Marsra és Maldekre jöttek kalandvágyból, képesek voltak elviselni a kopár tájakat, és a zord teleket, mely jellemezte ezeket a bolygókat, bár voltak erdők és növényi élet is az egyenlítői övezetekben, és számottevő víz és jég a poláris, sarki környezetekben.

 

Sokan, a Nagy Árvízben elpusztult lelkek közül a Marson és a Maldeken reinkarnálódtak. Itt már fejlődő civilizációk voltak ezeken a világokban, akik különböző csillagrendszerekből érkeztek, és a plejádi gyökérfaj is csatlakozott ehhez a keveredéshez. Az itt élők a 4. sűrűségbe ereszkedve tartózkodtak. Az ide született lelkek a 4. sűrűségű világban, már nincsenek olyan szerető kedvességgel és figyelemmel egymás iránt, mint azok a lelkek, akik a 7. sűrűségben élnek. Ezeken a külső bolygókon bizarr gondolatformák sorba állításával teremtettek, mely eredményeként, egy gazdag fantáziadús és változatos asztrál birodalom jött létre gondolatokkal, képzelettel és álommal teremtés állapotával. Ezekben az időkben galaxisszerte lények sokasága vette észre a földi kísérletet, és az ezzel kapcsolatos szomszéd bolygókon, történteket.

(12/4)


10 MILLIÓ ÉVES A MALDEKI CIVILIZÁCIÓ

Egy bizonyos időpontban a maldeki civilizáció felfedezte a neutron technológiát, és elkezdett ezen alapuló fegyvereket, bombákat gyártani, háborús célokra. Abban az időben, több millió évvel ezelőtt nem voltak biztonsági intézkedések, melyekkel megelőzhették volna ezek használatát és az elszabadulásokkal járó következményeket. A 10 millió éves maldeki civilizáció lakosai között folyamatos háborúskodás tört ki, mely felkeltette, mind a jóindulatú, és kevésbé olyan ET- csoportok figyelmét a különböző csillagrendszerekben, de keveset tehettek, mert a bolygó, a Maldek, a szabad akarat törvénye alatt állt, és nem volt közös megegyezés, egyezmény vele kapcsolatban.

(12/4)


10 MILLIÓ ÉVVEL EZELŐTT – ELTOLÓDIK A MÁGNENSES POLARÍTÁS A FÖLDÖN – A NAGY VÍZÖZÖN

All this continued until approximately 10 million years ago, when the end of the cosmic cycle occurred and the electromagnetic polarities shifted. Mindez egészen körülbelül 10 millió évvel ezelőtt, amikor a végén a kozmikus ciklus történt, és az elektromágneses polaritás eltolódott. At that time, great storms raged across the Earth, as a result of the changing EM frequencies, a flood wiped out most of the creatures residing on Earth. Abban az időben, nagy viharok pusztítottak az egész Földet, aminek eredményeként a változó EM frekvencia, az árvíz kiirtották a legtöbb lakó lények a Földön. This is referred to in your religious writings as the "great flood." Erre utal az az Ön vallásos írások, mint a "nagy árvíz." At that time, most of the Earth became covered in water, with a few remnants of land and life remaining here and there. Abban az időben, a legtöbb a Föld lett fedett vízben, néhány megmaradt föld és az élet még itt-ott.

a Maldeki civilizáció 10 m. évvel ezelőtt.


10 MILLIÓ ÉVE: Orioni hüllő/dinó beavatkozás a hármas egység felbomlása

3 civilizáció: angyali-éteri, hüllő, dínó magas fokú együttműködést tudott kifejteni a Földön, interdimenzionális tudásra és technikára tettek szert és más csillagrendszerekből jött lényekkel vették fel a kapcsolatot.

A Föld és a Naprendszer híressé vált szépségéről és változatosságáról és együttműködő létformáiról.

(GF.Nidle-Essene:2010.0625)

 

10 MILLIÓ ÉVRE UTAL VISSZA A MAJA NAPTÁR

A maja naptár megértésének alapja, az idő szakaszainak és ciklusainak összegzése, nem egyszerű dolog. A maják ismerik, és helyesen tudják értelmezni, összevetni  a 17 különböző naptárt, melyek visszautalnak történelmükben, több mint 10 millió évre.

A maja naptárat, melyet 1987 óta hatalmas érdeklődés vesz körül Tzolkinnak nevezik.

Ősi időkre tekint vissza a naptár, és követi a Plejádi ciklusok változásait. A természeti népek naptárai mind tartalmazzák, és nyomon követik az emberiség változásait, történelmi fordulópontjait.

(A VILÁG NEM ÉR VÉGET 2012-BEN

Carlos Barrios is author of The Book of Destiny: Unlocking the Secrets of the Ancient Mayans and the Prophecy of 2012 )

FÖLDI KISÉRLET ISTENI TERVE-FÉNYMUNKÁSOK

Mind örömmel jöttetek, mikor elhangzott a hívás, ahol is olyan önként jelentkezőket kerestek, akik részt kívánnak venni egy nagyszabású kísérletben egy olyan bolygón, amelynek spirituális neve GAIA, és amit ti Földként ismertek.

A Föld hosszú történelmén keresztül számtalan nagy civilizáció életében részt vettetek. Mindig is nagy élvezettel vetettétek bele magatokat az életbe, ahol is megtapasztaltátok az élet csúcspontjait és mélypontjait, ami által most képesek vagytok segíteni a tömegtudat felemelésében, a harmadik dimenzió mélységéiből visszajutni a magasabb dimenziók szépségébe és csodájába.

(RH:07:07)


FÖLDI KISÉRLET ISTENI TERVE

 

SPIRITUÁLIS FEJLŐDÉSETEK MINDEN EGYES LÉPÉSE, BELEÉRTVE

A JELENLEGI "VISSZAFEJLŐDÉSETEKET" IS RÉSZE

EGY MINDENT MAGÁBAN FOGLALÓ ISTENI TERVNEK.

Ez a terv felöleli a Lények összes fajtáját ebben a különös galaxisban, és tulajdonképpen az összes fizikai Teremtést. Az a váltás, melyen most keresztülhaladtok, a történelem visszakorlátozott és elítélt korszakainak egy példaútja.

 

Eonokkal ezelőtt, a Mennyország ezt a tervet a legjelentősebbként állította fel a mostani időkre a történelmetekben.

(GF:07:31)


10 MILLIÓ ÉVE - LÉTEZIK A MELCHIZEDEK RENDJE

amelynek vezetője Machiaventa Melchizedek, a Nagy Fehér Testvériségből származik, és aki megtesz minden tőle telhetőt, hogy az emberiség evolúcióját segítse.

(Frissel:59)


10-8 MILLIÓ ÉV KÖZÖTT:

Az Oroin övből beáramló dino/hüllő lények a Szövetségből, ráveszik az itt békében együttműködésben élő dinókat, hüllőket a cetfélek elleni támadás tervére, hogy hogyan pusztítsák el őket.

(GF.Nidle-Essene:2010.0625)

Módosítás dátuma: 2011. augusztus 29. hétfő, 06:58
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 17 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!