AZ ÚJ TUDATOSSÁG KÖNYVEI 9. KÖTET ÚJ FÖLD – UNIVERZUM - ŰR PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. október 05. szerda, 13:09

AZ ÚJ TUDATOSSÁG KÖNYVEI 9. KÖTET

ÚJ FÖLD – UNIVERZUM - ŰR

 

Közreadja: www-foldicsillagok.hu

 

ÚJ FÖLD

TERRA, TARA, TERRA NOVA

 

 

ÚJ FÖLD

Béke a Földön, ahol megtanulják egymást szeretni az emberek

A Bőség és a Béke Valósága

(K: 5: 1)

 

ÚJ FÖLD

Új Földet, a megnyilvánult szeretet helye

(SCH: 2007- a Végtelenségi Kódok)

 

 

 

ÚJ FÖLD -  2012. után  –  1000 ÉVES BÉKE

A Föld felemelkedése után minden tevékenységnek misztérium-iskolái alakulnak

Ezer éves béke köszönt a Földre

A FÉNY városainak ad otthont a FÖLD

Ez után a FÖLD hivatalosan is előrelép, hogy misztérium-iskola legyen a 3. Dimenziós planéták számára

Az Új Föld majd a Fényt fogja tanítani nekik

(Amorah)

 

ÚJ FÖLD –  2012 UTÁN

A TUDAT ÚJ KÖNYVTÁRA

Tartalmazza tetteink teljes történelmét, amióta az Otthont elhagytuk, és mindenki más cselekedetét

Ezek mind Akashánk: krónikák, információk, feljegyzések

Energiákkal és tapasztalatokkal van tele

Azok az angyalok, akik még nem voltak itt, az új Földre mennek, tanulni és érezni ezeket a tapasztalatokat

Közülünk sokan, MI leszünk a Tanító Mestereik

Mindenkinek meg kell járni ezt az utat, ez van megírva az Élet Könyvébe, mielőtt eljutnák a Teremtés 3. körébe

MI VAGYUNK EZEK A MESTEREK,

ÉS MI MEGYÜNK ELŐSZÖR EZEKEN KERESZTÜL

MINTÁK, STANDARDOK VAGYUNK, TANÍTÓK

SENKI NEM JÁRT MÉG ELŐZŐLEG EZEN AZ ÚTON

(T: 8: 3)

 

ÚJ FÖLD –  5. DIMENZIÓS FÖLD

Ha a Föld 5. Dimenziós bolygóvá alakul át, akkor multidimenzionális élet és működés mátrixává vagy támogatójává válik

Az Új Földön lévők fizikai testükkel képesek működni a materiális birodalmakban, de van fénytestük is, amellyel a Fény és Energia Birodalmában vannak.

(SCH: 05. 04. 11)

 

ÚJ FÖLD –  5. DIMENZIÓ  –  FELEMELKEDÉS

Az 5 Dimenzió egyben az ÚJ FÖLD-et is jelenti

Az Aranykor Új Földje teremtődik

A Felemelkedés a SZERETET AJÁNDÉKA: EGY SZÍV EGY CSALÁD

(SCH: 04. 10. 28.)

 

ÚJ FÖLD –  5. VILÁG

A mayák és amerikai bennszülöttek jósolták meg az Ötödik Világot

ÉTER vagy LÉLEK VILÁGA

Ez lesz az Új Föld

(SCH: 06. 03.)

(m. Az 5 VILÁG:)

1. Lemuria

2. Atlantisz

3. Atlantisz utáni Vízözöntől-1987 Harmonikus Konvergencia

4. 1987-2007-2012 A Felemelkedés Folyamata

5. 2012-től: Új Világrend: az 1000 éves Béke

 

ÚJ FÖLD –  ALAPENERGIÁJA

Együttérzés, Szeretet, Teremtés lesznek

A Szolgálat, Szenvedély, Szabad Akarat hatja át ezeket

(SCH: 05. 01)


ÚJ FÖLD –  ALAPENERGIÁJA  -   FLOW-ÁRAMLÁS

Ez az Isteni Kreatív Intelligencia, amely biztosítja számunkra a Bőséget, Szeretetet, Büszkeséget.

Őseink is ismerték, úgy hívták az ÚT: az ösvény követése a Bölcsességhez.

Testünk Minden sejtjében benne van az összhang az Isteni Kreatív Intelligenciával.

A Szív Intuitív Bölcsessége mutatja meg az utat.

(SCH: 06. 01)


ÚJ FÖLD  –  BOLYGÓJA  -   KRYON

Munkája az elektromágneses háló és a Föld hálójának az átállítása

Szorosan együttdolgozik velünk

Eltávozott oda, arra a helyre Kryon, ahová mi is igyekszünk

Megteremtjük az ÚJ Földet

Valamikor előre az Új Földnek neveztük el, vagy Nibirunak

De ezt a bolygót nem fogjuk látni

De érezni fogják a tudósok és az űrhajósok

Kryon itt egy másik munkát kezd

Kryon annak az egyik aspektusa, AMIK VAGYUNK

(T: 4: 4K)


ÚJ FÖLD –  CÉLJA  –  BOLDOGSÁG

A Gyönyörűség, Elragadottság és Érzelmi Jólét Állapota

Az az esemény, amire mindnyájan törekszünk, és ez Új Föld Célja És Végpontja

EGY OLYAN BOLYGÓSZINTŰ TÁRSADALOM,

AMELY BOLDOGSÁGOT TEREMT MINDENKINEK

(Quan Yin: SCH: 05. 04./1.)


ÚJ FÖLDÖN-ÉLETHOSSZ

Az átlagember számára az elérhető emberélet hossza 100-120 év közöttire van bekódolva,

Az Új Földön ez legalább 200 évre emelkedik majd, ahogy az emberek kiegyensúlyozottabb életet kezdenek élni, és a boldogságuk és egészségük érdekében álló döntéseket hoznak.
Szeretnénk, ha azt is tudnátok, hogy nincs semmi „tennivalótok” azért, hogy ezt elérjétek, és ezt illetően nem létezik siker vagy hiba. Nektek csak annyit kell tennetek, hogy kinyilvánítjátok szándékotokat a korai halál, a betegségbe esés mintáinak elengedésére, és úgy döntötök, hogy a tökéletes egészség és testi jólét lenyomatát választjátok. Ahogy átalakulási folyamatotok előrehalad, észreveszitek majd, hogy testetek fokról fokra visszatér az egészség és testi jólét állapotába, függetlenül attól, hogy milyen betegséghajlamot örököltetek.
a DNS-etek könyvtárában bizonyos, a gyógyításra és az öngyógyításra való csodálatos képességek is kódolva vannak, amelyeket az emberiség elfelejtett, amikor inkább az életből való kimenekülés gyors módjait, az erőszakot és a betegségeket választotta. Ez utóbbiakat sajnos vallásaitok is elősegítették az utolsó néhány ezer évben, amikor arra buzdítottak benneteket, hogy a földi életet ördöginek és szenvedéssel telinek lássátok, és csak a Szellemben való életet fogadjátok el célotoknak. Így ti, lelkek azt választottátok, hogy testetek lerombolása árán jussatok vissza a Szellemhez.

SCH:07:02


ÚJ FÖLD –  ELSŐ CIKLUSA: 2005. SZEPTEMBER 21  -  2006. MÁRCIUS. 21.

Akik már beléptek a magasabb tudatosságba, segíteni fognak másoknak az áthaladásban

(SCH: 05. szept.)


ÚJ FÖLD –  FELADATA

A Föld új tervet kap

Ez lesz az Új Jeruzsálem

Új életformákkal találkozunk

Meg kell változtatni biológiai szervezetünket

Az új gyermekek már rendelkeznek az új tulajdonságokkal, biológiailag rárezonálnak az új frekvenciára

A mostani életünk utolsó a Földön

A nem lemuriaiak visszatérnek a Földre és felépítik

(K.)


ÚJ FÖLD –  FÉNYMUNKÁSOK

"Az a munka, amit még elvégeztek majd az európai civilizáció évezredeiből visszamaradt bűntudat és szenvedés régi energiáinak kitisztítására, és ami aktiválja az új földhálót, lehetővé teszi, hogy az új energiák ennek a földrésznek a népeit is elárasszák. Ez az emberek nagyfokú ébredési hullámát idézi elő. A kulcsszereplők már a helyükön vannak, és megkapták azt a vezettetést, ami ennek az új szintű munkának a végzéséhez kell. Ti lesztek a „szálláscsinálók”, akik üdvözlik és elvezetik az embereket az Új Földre.”

(SCH: 07: 02)

 

ÚJ FÖLD (ÉS RÉGI FÖLD) –  HÁLÓI  –  2006.

Már nem fedik többé egymást

A régi háló folytatja szétesését: dühösebb emberek, nyugtalanság, gazdasági és politikai instabilitás

A Káosz a kulcsa a Régi Föld energiájának

A régi Föld a 3.Dimenzión alapult

Szabályozott rendszerek, akiknek odaadtuk a hatalmunkat, hogy gondoskodjanak rólunk

Új Föld: az Isteni Jólét áramlata mindenki számára elérhető

Flow, azaz Áramlat: Isteni Kreatív Intelligencia

(SCH: 2006. jan.)

 

ÚJ FÖLD –  HÁLÓJÁNAK AKTIVÁLÓDÁSA

Az új háló, vagy Paradicsomi Háló aktiválódása 2005 márciusában történt meg

Domináns energiái a Bőség és a Béke lesznek

A Béke, Nyugalom, Áramlás energiái

(Sch: Flow)


ÚJ FÖLD –  MEGNYILVÁNULÁSA VALÓSÁGUNKBAN

2006. ELEJÉTŐL  -  2007. VÉGÉIG

ELÉRJÜK A KRITIKUS PONTOT

A bolygótudatosság változik, és magasabb szintre emelkedik

Nagyszerű változások lesznek

INNEN MÁR NINCS VISSZAFORDULÁS

A Felemelkedés már nemcsak lehetőség, hanem az már a fizikai világban manifesztálódik

(Megj: a Teljes Felemelkedés a jelenlegi potenciál szerint kb. négy generáció múlva következik be. Egy generáció jelenlegi időtartama a felgyorsult energiák miatt kb. 20-25 éves. Állíthatjuk, hogy a Teljes folyamat kb. 100 éven belül záródik le.)

(SCH: 05. ápr.)


ÚJ FÖLD  –  NEVE: YAHUNA – GAIA

AZ ÚJ 5. DIMENZIÓS FÖLD NEVE

(Átlényegülések: 1)


ÚJ FÖLD / VILÁG

Új világszemlélet – elsöpri a régi értékeket

(R: 1: 12)

 

ÚJ FÖLDÖN –  ÉLETHOSSZ

"Az átlagember számára az elérhető emberélet hossza 100-120 év közöttire van bekódolva. Az Új Földön ez legalább 200 évre emelkedik majd, ahogy az emberek kiegyensúlyozottabb életet kezdenek élni, és a boldogságuk és egészségük érdekében álló döntéseket hoznak.

Szeretnénk, ha azt is tudnátok, hogy nincs semmi „tennivalótok” azért, hogy ezt elérjétek, és ezt illetően nem létezik siker vagy hiba. Nektek csak annyit kell tennetek, hogy kinyilvánítjátok szándékotokat a korai halál, a betegségbe esés mintáinak elengedésére, és úgy döntötök, hogy a tökéletes egészség és testi jólét lenyomatát választjátok. Ahogy átalakulási folyamatotok előrehalad, észreveszitek majd, hogy testetek fokról fokra visszatér az egészség és testi jólét állapotába, függetlenül attól, hogy milyen betegséghajlamot örököltetek.

a DNS–etek könyvtárában bizonyos, a gyógyításra és az öngyógyításra való csodálatos képességek is kódolva vannak, amelyeket az emberiség elfelejtett, amikor inkább az életből való kimenekülés gyors módjait, az erőszakot és a betegségeket választotta.

Ez utóbbiakat sajnos vallásaitok is elősegítették az utolsó néhány ezer évben, amikor arra buzdítottak benneteket, hogy a földi életet ördöginek és szenvedéssel telinek lássátok, és csak a Szellemben való életet fogadjátok el célotoknak. Így ti, lelkek, azt választottátok, hogy testetek lerombolása árán jussatok vissza a Szellemhez.

(SCH: 07: 02)


ÚJ FÖLD FELEMELKEDÉSE FELÉ-ADAMÁTÓL

A Földi Mennyország, az 5. Dimenziós Föld felé, egy új dimenzióváltás felé haladunk.

EZ MÉG NINCS DEFINIÁLVA

A Társteremtő részeinkkel fontos, hogy Álmodjuk meg, a csodálatos részletekkel együtt, milyen legyen, annál több fog megvalósulni.
Olyan világot teremteni, amelyben szívesen szeretnénk lakni.
A Földi mennyország valójában az 5.Dimenziós valóság

 

ÚJ FÖLD ÁLMODÁSA – SAJÁT MENTÁLIS FILM MEGTEREMTÉSE

Milyen életet akarunk

Milyen kormányzási szintet

Milyen testben akarunk élni, hogyan nézzünk ki

Milyen bolygószintű változásokat szeretnénk

Milyen árucserefajtát szeretnénk

Milyenek legyenek az új állatok, növények, és milyen legyen velük a viszony

Milyen legyen az ideális éghajlat

Adama:5D

 

 

ÚJ FÖLD-FÖLD FELEMELKEDÉSE

Kezdetben, a Földnek egy forró gömb formája volt, amit akkor Big Bangnek neveztetek, ám Big Bang nem az volt, aminek hittétek. Azt hittétek, hogy talán egy csillag, mely belülről felrobbant és szétszórta darabjait az egész Univerzumban. Mindenképp, Isten megoszlása volt. Isten lehetősége volt, az önmagától való szétválás kijelentésére, hogy oly módon osztódjon szét, hogy tanulmányozhassa önmagát, vagyis láthassa önmagát, ezért a Nagy Játékká lett, mely kezdett megtévesztő lenni. A Föld és minden, amit ti Multiverzumként észleltek, kezdetben csak egy hologram volt.

Egy hologram nagyon egyszerű: két vagy több fény kereszteződéséből születik, háromdimenziós tárgyat teremtve. Amikor a fotonok ütköznek egymással a sokrétű dimenziókban, egy háromdimenziós tárgyat hoznak létre.

Az emberek(Isten, ha így kívánjátok) ránézhet erre a hologramra és ezt mondhatja: “Ez egy háromdimenziós tárgy.” Abban a pillanatban, amikor egy háromdimenziós tárgyként észlelték, azzá is vált. Kedveseim, ez volt a Föld eredete. Vajon, túl egyszerűnek mutattuk be?

Ha kívánjátok, bonyolíthatjuk is, ám valójában ez történt! Így kezdődtek az összes dolgok ezen a Földön: hologramként. Abban a pillanatban, amikor Isten fenntart egy gondolatot, két vagy több fény elkezd egy hologramot teremteni. Ha ti, Isten vagytok és vannak gondolataitok és elkezdtek jobban megközelíteni egy vibrációt, találjátok ki, hogy mi fog történni?

Elkezdetek megteremteni egy hologramot!

 

Mi arra kértünk titeket, hogy koncentráljatok hologramotokra/eszmétekre arról, hogy mit szeretnétek, hogy történjen ezen a Földön. Egyszerűen, nevezzétek ezt Új Földnek, mely csupán összegyűjti vízióitokat arról, milyennek szeretnétek ti, hogy ez az Új Föld legyen.

Akkor, amikor a kritikus tömeg eljut egy bizonyos pontig, ez a hologram rátevődik majd az eredeti hologramra, ami megteremtődött a Földön. Ez, az Új Föld születése. Inkább lassan fog megtörténni és nem úgy, ahogyan egy drámai Felemelkedésről jósolták. Amikor a teljes képet fogjátok nézni, meg fogjátok érteni azt, amiről beszéltünk. A kihívás abban rejlik, hogy ha nem lesztek harmóniában a Földdel, a hologramnak nem lehet meg a kívánt hatása.

Még akkor is, ha rátevődik majd az eredetire, nagyon érzékeny lesz és nem lesz képes védekezni majd az emberek alacsonyrendű szokásai ellen. Ez az újjászületés folyamata, mely épp most történik. Ez az oka annak, hogy ebben az időszakban, szökőárakban, földrengésekben és évszakok változásaiban van részetek.

LW:0710


ÚJ FÖLDÖN

Szabaddá válhatunk a test korlátjaitól

Az Új Föld nem zárkózik be a térbe

Az Új Energia nem zár be a térbe

Szabad és nyitott, újrateremti önmagát

Az Új Föld: AZ ANGYALOK UTAZÁSÁNAK KÖNYVTÁRA

AZ ARK RENDJÉNEK KÖNYVTÁRNAK

A többiek majd ebből okulnak

Az ellazulás és Megújulás helye

Az Energiakutatás helye

Bejárat a 3. Körbe (a Teremtés 3. Köre)

A 3. Kör a Teljes Teremtők Színtere lesz, ahol megteremtjük Saját Univerzumunkat

Ez lesz majd az Isteni Szint

A FÖLDÖN KIKÉPZÉSBEN LÉVŐ ISTENEK VAGYUNK

A régi Föld még nem áll erre készen, saját sebességgel halad, ez sok létidőt is jelent azok számára, akik rajta maradnak

(T: 7: 9)

 

ÚJ FÖLDÖN  –  ÁLLATOK

"Igen, az Új Földön mindazon állatok, akiket annyira szerettek, akikkel annyira törődtök, bizonyos értelemben ott lesznek… ott lesznek. Az energiájuk ott lesz, ha ezt választjátok. Az Új Föld egy csodálatos hely, ahova ezek az energiák bejöhetnek, és sokkal inkább veletek lehetnek, mint ahogy itt voltak. Új típusú módon fogtok kommunikálni velük.

Bizonyos értelemben azt is mondhatnánk, hogy az állataitok is egy bizonyos típusú kíséret volt mellettetek, akik követtek benneteket sok-sok létidőn keresztül. Nem csak egy létidőre érkeznek, majd távoznak. Szeretnek ilyen módon szolgálni titeket. Igen, ott lesznek az Új Földön."

(T: 4: 6K)

 

ÚJ FÖLDÖN –  ÁLMUNKBAN

"Valóban, nagyon sok munkát végeztek éjjeli utazásaitok alatt az Új Földön..

Ezekből az energiákból nagyon sokat visszahoztok a Föld bolygóra. Ezek egy bizonyos értelemben, bennetek vannak. Ezeken a látomásokon és érzéseken keresztül mutatják meg nektek magukat, melyeket megtapasztaltok. Amikor megpróbáljátok elmével kitalálni, mik is lehetnek, nem tudjátok. Ezek leginkább az álmokhoz hasonlíthatók. Az emberek olyan sok álmukat próbálják kielemezni az elme segítségével, és próbálnak logikusak lenni. Az álmok – abszolút nem logikusak.

Ez jó példa arra, hogy egyszerűen csak üljetek a pillanatban és kérdezzétek meg ezeket a víziókat, hogy mit akarnak közölni veletek. Majd ahelyett, hogy hallani akarnátok a választ, ÉREZZÉTEK a választ. Lehet, hogy nem szavakon keresztül jut el hozzátok. Talán érzések egy sora lesz, amit később az agyatok le fog fordítani szavakká. Ám kezdetben az érzést fogjátok megőrizni, és ez az érzés a tudása annak, hogy mit mondanak nektek ezek a látomások. "

(T: 4: 6K)


ÚJ GLOBÁLIS TÁRSADALOM- NAPJAINK

Most egy átmeneti szakaszban vagyunk, a Galaktikus Föderáció csillagnemzeteinek tagjai és a közöttünk történő első kapcsolat felvételének megkísérlése előtt. Ez azt jelenti számunkra, hogy egy olyan új globális társadalom küszöbén állunk, mely engedélyezve lesz számunkra, hogy végül megláthassuk kik is vagyunk valójában

GF


ÚJ GONDOLATMINTA  –  GYERMEKEINK

Az átalakulás pozitív hatással lesz rájuk

Hatalmas ajándékot adunk ezzel nekik

A körülöttünk élőkre is hatást gyakorolunk

Nem kell aggódni a gyermekeinkért

(K: 2: 10)

 

ÚJ GYERMEKEK –  CSILLAGGYERMEKEK

Az új gyermekek, akik a múlt és a jövő mestereitől származnak, azért vannak itt, hogy megalapozzák az új aranykort, azért, hogy mutassák az új utat. Ti vagytok az úttörők. Ti és a hozzátok hasonlók töritek fel számukra világszerte az új barázdát, hogy elvégezhessék a feladatukat, s ezzel teljesítitek a földre szóló szerződéseteket.”

(KT-HL: 16)


ÚJ GYERMEKEK –  CSILLAGGYERMEKEK

"Az újak, akik először vannak itt, olyan jelzőkkel rendelkeznek, amivel ti, a többiek nem. Spirituális ártatlanságnak fogom nevezni ezt. Nézzétek: nektek, a többieknek Akasha Feljegyzések vannak belétek vésődve. [DNS]

Nektek akadályokon kell átmennetek ezért bizonyos okokból nem tehetitek meg ezeket a dolgokat anélkül, hogy kölcsönhatásba ne lépnétek személyes Akashátok energiáival.

Az újonnan jöttek? Nekik friss a programjuk. Ne lepődjetek meg azon, amikor egy újonnan érkező egyenesen az élvonalba jut, és gyorsan csodákat tesz. Ezt tudják tenni ők! Megfizetnek ezért, mivel ők gyakran a társadalom nonkonformistái, mivel most kezdik megtudni, hogyan működik minden. Csupán a régi lelkek azok, akik megfelelő bölcsességgel és önkontrollal rendelkeznek ahhoz, hogy lassan haladjanak, és sok mindent megvalósítsanak. Ti jöttök és távoztok."

(K: 06. 04. 22)

 

 

 

ÚJ HÁZ

ÚJ HÁZ A FÖLD ÚJ ENERGIÁJÁNAK IDEJE

Első alkalommal történik az emberiség történetében

Lehetővé válik az Isteni Én energiáinak behozatala

Eddig a fátyol vastag volt

Eddig a Valódi Én: Isteniség egyfajta energetikai gubóban volt

A Föld vibrációja még nem volt megfelelő a változásokra

Új Ház, Új kötelesség

A Mi házunk, a Mi isteniségünk

Új Camelot, az Isteni Énünk

 

Csakrák: eddig 7 csakra volt a házon belül, 5 kívül

Az energiamezők korlátozottak voltak

A spirituális energia nagy része egy gubóban rögzült

Egy másik dimenzióban volt ez

Új Ház: nincs korlátozva az energia

Az energia a tapasztalás és szükséglet szerint jön

Új energia szövedék tette lehetővé az Isteniség behozatalát

Úgy néz ki a ház, amilyennek választjuk

Belőlünk származik, egyéni módon jelenik meg

Mindenki úgy lát majd benne, bennük, ahogy ez neki megfelelő

Egy új rezgés, morajló frekvencia kíséri

Csak vibráció van bennük

Semleges energia, amit aktivizálni kell, míg másképpen nem teremtjük

Amint választasz valamit, az elő fog jönni

Amikor elfogadjuk Istenségünket, magunkhoz vonzzuk a Bőséget

(T: 1: 13)

 

ÚJ HÁZ METAFORÁJA: a Valódi, Isteni Én energiája

Türelmesek legyünk: valamennyi időt igénybe vehet a semleges energia elmozdítása

Hogy hogyan teremtsünk: kérdezzük meg Valódi Énünk

Hallgasd meg a választ

Ne az angyalokat és a vezetőket kérdezd

Te teremthetsz

Mert csak mi mentünk át ezeken a tapasztalásokon

Hatalmas erővel bíró polarizálható mágnes az Új Energia

Az egészség el fog jönni a maga útján, ha akarod

A kapcsolatban a megfelelő jön el, nem kell keresgélni utána

BŐSÉG, EGÉSZSÉG, MEGÉRTÉS, BÖLCSESSÉG, KAPCSOLARTOK, BARÁTOK, ÚJ INFORMÁCIÓ, ÚJ ESZKÖZÖK

sok ember fog vonzódni hozzátok, irányítást kérnek

nem kell megtéríteni őket, vonzódni fognak

(T: 1: 13)

 

ÚJ HÁZ TUDATOSSÁG LÉNYEGE

Mindazzá válni, amik vagyunk

A Valódi Én kezd ébredni, ez egy folyamat

A régi energiában a Valódi Énünk, Istenségünk nem tudott létezni

Amint teremtővé válunk, aktivizáljuk a semleges gondolatmintákat

Egyre többet tudunk beengedni Valódi Énünkből

Napi feladatok, gyakorlatok szükségesek az Én beengedésére

Mindenki Egyedi és Egyéni lesz

A fátyolon túliak ezekből merítenek tapasztalatokat

Az emberek többsége nem fogja megérteni, miért váltottunk

Lesz egy nehéz időszak a többiek szenvedését látván

A fátyolon túliak velünk együtt tanulják a tapasztalatok feldolgozását

(T: 1: 13K)

 

ÚJ IDENTITÁS

Az identitás-mentességből az új identitás felé tartunk

Elhagyjuk, elengedjük régi azonosságunkat

Ami megfelelő, az visszatér, a többit elhagyjuk

(T: 3: 11)

 

 

 

ÚJ JERUZSÁLEM

Ez a fogalom az új Földet, az Új korszakot és az Új energiát képviseli azok számára, akik a szeretet energiáit hordozzák egymás és a bolygó számára

(K: 3: 5)

 

ÚJ JERUZSÁLEM

Nem a Szentföldön van, a béke városának a meghatározása

Az Új Föld valóságának a neve

Ez a középpont, ahol a szabad akarat érvényesül

A Világegyetem középpontjában lévő alap

(K: 7: 3)

 

ÚJ JERUZSÁLEM

Béke a bolygó számára

A Földi küzdelmek forrása

Megváltoztatjuk a valóságunkat, hogy elkerüljük az Armageddont

Elindítjuk a Béke folyamatát

(Mária)


ÚJ JERUZSÁLEM

Meg fog születni, ami a Jelenések Könyvében van

(Mária)


ÚJ JERUZSÁLEM

Metafora, jelentése: BÉKE A FÖLDÖN

Az Új Templom, de előbb a régit le kell rombolni, és az alapjait is el kell tüntetni

(K: 10: 9)

 

 

ÚJ JERUZSÁLEM

A RÉGI ÉS AZ ÚJ ENERGIA EGYESÜLÉSE: AMELY A VILÁGBÉKÉT JELENTI

EGY BÉKÉS CIVILIZÁCIÓ MEGNEVEZÉSE

SAJÁT SEJTFELÉPÍTÉSÜNK MEGVÁLTOZÁSA A BOLYGÓN

A VÁLTOZÁS ELÉRÉSE

(K:11:2, 11:4)

 

 

ÚJ JERUZSÁLEM –  2000.

AZ ÚJ KEZDET NAPJAI

A Föld létezése arrafelé halad, hogy felkészüljön a feladat befejezésére

12 év áll ehhez rendelkezésre

A bolygó új kezdetében vagyunk, ahol az Emberiség a Föld változásának katalizátora

Ettől kezdve változik a Napunk és Földünk közepe is erőteljesebben

(K: 6: 9)

 

ÚJ JERUZSÁLEM 2012.

Nagy változásokat idézünk elő az ember hatalmának magasabb rezgésszintre emelésével, a Szándékot kifejező szavakkal, az egymásnak a Szellemmel nyújtott szeretettel.

Körülbelül 2012-re alkalom nyílik a változásokhoz az emberi lét állapotában, amit ÚJ JERUZSÁLEMNEK HÍVUNK

(K. 1: 4)

 

ÚJ KOMMUNIKÁCIÓ  –  EGY CSAKRA  –  BESZÉD

A Teremtő nem csak a beszédet hallja

Az Új Kommunikáció az Egy Csakrából jön majd az Új Energiában

Nem kimondottan a beszédből jön, hanem a szíven keresztül (szívtől–szívig kommunikáció)

(T: 2: 7K)


ÚJ KOR GYERMEKEI

Az Új kor gyermekei egy magasabb bölcsességgel rendelkező lelkek

(SCH: 04. 12. 2)

 

ÚJ KOR SZÜLETÉSE

Az Új Világ, új korszak, az új megértés kezdete

A Világegyetem nő és terjed, hamarosan új hajtást hoz

 

ÚJ FÖLD KELETKEZIK

A bolygók és csillagok állása is megváltozik

Új Mennyország, Új Jeruzsálem

Sokan jelen kívánunk lenni, ezen a rendkívüli eseményen

(Mária)

 

 

ÚJ KRITIKUS IDŐPONT –  A FÖLDÖN MARADÁS VÁLLALÁSA

Teljesítettük azt, amiért ide jöttünk

Mindenkinek választása volt a maradás, el lehetett menni

Ez egy új spirituális szolgálat kezdete

Még egy nagy munka szól a Földön maradás mellett

Változások, átalakulások: kapcsolatok, munkahely

Minden egy terv része volt

Új képességekkel kezdünk dolgozni

 

ÚJ MEDITÁCIÓ –  MEDITÁCIÓ

Csodálatos dolog volt, megtanultuk vele, hogyan hagyjuk el emberi dolgainkat

Hozzáférhettünk tulajdonságaink bizonyos részeihez

Az Új Meditáció az lehet,  hogy magunkra, mint a Földön járó entitásra fókuszálunk

(T: 3: 6)


ÚJ NAP SZÜLETÉSE –  2012.

„Ez volt az ígéret már akkor is, amikor 1989-ben eljöttem. Egy Új Energiával rendelkeztek ezen a bolygón. Akár Harmonikus Konvergenciának, akár Harmonikus Konkordanciának vagy Vénusz Tranzitnak is nevezitek, – kívánságotok szerint – most egy Új Energiátok van, melyből táplálkoztok.

Beszéltem nektek a Paradicsom Matrixról (2005. 03. 05 – 05. 05 !!!). Menjetek vissza és ismerjétek meg azt, mivel nagyon mély. Mindezek a bolygó számára felszabadított jellegzetes energiák, hogy felkészítsenek titeket 2012-re, az Új Nap Születésére [amint azt az Aztékok nevezték].

(K: 06. 04. 01.)


ÚJ ÖSVÉNY

A hiány átalakítása: Szeretetté, Elfogadássá, Fénnyé

(Oroszlán)

Új ösvényen vagyunk, nem vagyunk már a lineáris, régi ösvényen

Nem azok vagyunk, akik voltunk

(T: 7: 9)


ÚJ PARADIGMA

„Új Paradigma lép életbe, amely a Változásokról szól… a lineáris időtökben, nem lesz túlságosan távol az, amikor a Dolgok testet öltenek… eljön az idő, amikor a jövő MOST-tá válik.”

(K: 7: 7)

A Harcok és Gyűlölködések régi paradigmái mind hamisak és szükségtelenek

 

ÚJ PARADIGMA  –  ÚJ ENERGIA

„Új Paradigma van kialakulóban, amelyben az emberiség képességei egyre inkább megfelelnek majd ittlétük céljának... a bolygó energiája egyre inkább összhangba kerül saját energiáival, nem pedig harcban áll vele…”

(K: 10: 9 (03. 08))


ÚJ SEJTEK  –  ÚJ TÁPLÁLKOZÁS  –  NAP  –  NAPRENDSZER  –  A FÖLD 2 NAPJA

Az atmoszféra alkotóelemei megváltoznak

Más lesz a Naprendszer, még egy nap jelenik meg: bináris naprendszerré válunk

Két nap új sejteket fog életre kelteni, az új sejtek a napsugarakból fognak táplálkozni

Ez a táplálkozás segíti az emberek élelmezését majd

A két nap új technológiát hoz, új energiaforrásokat fogunk használni

A Föld megváltoztatja majd a forgását

ÚJ SEJTEK – ÚJ ENERGIÁBAN

Az Ember fizikai testében új sejtek fognak születni

Az új sejtek segíteni fogják az elme hatékonyabb használatát

Az emberiség erős kapcsolatot fog fenntartani a szellemi világgal

Minden világgal képesek leszünk kommunikálni

Új ember és új fajok fognak megjelenni

Az Új ember annyira különbözik az új fajtól, mint a Mester az Ősembertől

(Mária)

 

ÚJ SPIRITUÁLIS FIZIKA –  FELEMELKEDETT STÁTUSZ

Már nincsenek tanulmányok

Mi vagyunk a Tanítók, akik segítenek másokat az elengedésben

A Tananyag: az Elengedés és az Élet élvezete

Új spirituális Fizika van: az Új Föld Energiája

Az Új Spirituális Fizika lényege: nem érvényes az, ami a múltban megtörtént, hogy a jövőben is meg fog történni

Ezek voltak az Elme Drogjai

(T: 3: 2K)


ÚJ SPIRITUÁLIS FIZIKA –  QUAD - 4

A 4-es számon alapul

A quad matematika szoros kapcsolatban áll a kvantumugrással

A tudomány és tudás spiritualitás egyensúlya

Ezek konvergálása a 2006 - 2007-es években meg fog történni

Minél inkább ragaszkodunk a régi energiához, annál inkább lassabb és fájdalmasabb lesz az átalakulási folyamat, folyamatosan nagy kihívásokkal kell szembenézni

(T: 3: 2K)

 

ÚJ SZERETET ÉRKEZÉSE –  2. TEREMTÉS VÉGE: ÚJ ENERGIA

A Fény és Sötét energiái közötti összeolvadási folyamat elkezdődött

Ez a Szent Alkímia folyamata

Nincs szükségünk egyik vezetésére sem

Egy teljesen új, spirituális üzemanyag jön létre

A szeretet egy új megértésébe jutunk

Azóta bennünk él ennek a keresése, amióta elhagytuk az Otthont

A keresés tárgya:

MEGISMERJÜK A SAJÁT EGYEDÜLÁLLÓ EGYÉNISÉGÜNKET, ÉNÜNKET, A SAJÁT JOGÁN TEREMTŐT,

A SZERETET ÚJ MEGÉRTÉSE ÁLTAL,

EZ A SAJÁT ISTENSÉG MEGTALÁLÁSA

Ez akkor lesz lehetséges, ha kilépünk a dualizmusból

Ez a 2. Kör vagy Teremtés lezárása, befejezése

Beteljesedik egy utazás: EZ EGY TRANSZFORMÁCIÓS FOLYAMAT

Még folyamatban van a Múlt energiáinak elengedése

Új Szeretetérzés: NEM A MÁSIKBAN: AZ ÉNÜNKBEN LAKIK

Birtokolni fogjuk saját istenségünket az AHA Spirituális nyelv segítségével

Új szinteken érzékeljük a dolgokat, el fogjuk engedni elvárásainkat

A Polaritások eddig egymást vezérelték 1/3–2/3 irányban, ezt el kell hagyni, nincs többé rá szükség

ELVÁRÁSOK NÉLKÜLI A SZERETET

Olyan szeretet, ami becsül téged és másokat, folyamatosan saját energiájából gyarapodik, és Új Energiát teremt magából

A Szeretet energiája nem az elméből jön, önmagát teljesíti be

A dualitás távozóban van, helyébe az Új Energia lép, a Szeretet Energiája

Mert amit eddig szeretetnek hívtunk, az nem az

Nem erőszakkal kell megszabadulni a dualitástól, hanem el kell engedni

(T: 3: 8K)


ÚJ SZÖVETSÉG GYERMEKEI

Akik szívükbe engedik Krisztust

ÚJ TÁPLÁLKOZÁS  –  NAP  –   NAPRENDSZER  –  ÚJ SEJTEK  –  A FÖLD 2 NAPJA

Lásd: Új Sejtek

(Mária)


ÚJ TEMPLOM  -  TEMPLOM

Új Templom: egy új megvilágítása a régi fogalomnak:  a már stabilizált energia új módja

Nincsenek falai, szent könyvek és ima

Olyan felső entitás sincs, akit nem is látunk

Új Templom: az Istennel való kapcsolat belülről jön

MI VAGYUNK AZOK, ahol Istenségünk megtalálható: TE VAGY A TEMPLOM MAGAD

(T: 3: 3K)

 

 

ÚJ TEREMTÉS

 

AZ ÚJ TEREMTÉS MÓDJAINAK megismerése és alkalmazása

Tóbiás 2 tanítássorozat: 4–6. lecke

Teremtsünk Kegyelemben

Várjuk a Változásokat

Az isteni egyensúly bennünk rejlik

(T: 2: 6)

 

ÚJ TEREMTÉS TECHNIKÁJA

1. Elfogadni Emberi Mivoltunkat

2. Az Isteni Pillanatban, A MOST-ban Élni, Ne Fussunk Előre Az Időben, Éljünk A Jelenben

3. Minden Dolog, Történés Elfogadása: Úgy Ahogy Van

(T: 2: 3)

 

ÚJ TEREMTÉS VIBRÁCIÓJA  –  ELLA-TÓN

Ez egy előre vivő vibráció, a teremtési cselekedetek dinamikáját erősíti az emberi hang spektrumán

Ez az ELLA-TÓN hangzásához hasonlít (máshol: AH LAH OH: ALLATONE)

Ez a vibráció felerősíti a folyamatokat, még több erőt ad az energiának    (T: 2: 7K)

 

 

ÚJ TEREMTÉSEINK

Nem látjuk őket

Tele vannak szeretettel, bőséggel, örömmel

A Szeretet esszenciáját teremtettük

Az Új Földnek szüksége van a teremtéseinkre

(T. 2: 4)

 

 

ÚJ TEREMTÉSI ENERGIA –  4 SPIRITUÁLIS ENERGIÁJA

Hasonló ahhoz, amikor követ dobunk a vízbe, és körkörös hullámot kelt

EZ A SZERETET ENERGIÁJÁNAK HULLÁMA

MI VAGYUNK EZEK A HULLÁMOK

EZEK A HULLÁMOK KIÁRAMLANAK A FÖLDRE ÉS AZ EMBEREK FELÉ

EZEK SEGÍTENEK TEREMTENI

Megváltoztatják a dolgokat körülöttünk , megérintik a többi embert

Az Új Energia a 4 Egyensúlya, az Új Spirituális Energia egyensúlya

A NÉGY a kiegyensúlyozott szeretet vibrációja

Segít mindent kiegyensúlyozni, amit megérint

EZ AZ ENERGIA ISTENI LÉNYÜNKBŐL ÁRAMLIK

A hullámok kölcsönhatásba és kapcsolatba kerülnek vágyainkkal

A Futárok gondoskodnak arról, hogy az energiák megtalálják a megfelelő helyeket, és ezek visszatérnek az ő segítségükkel mindazzal, amire szükségünk van

(T: 2: 9)

 

ÚJ TEREMTŐK –  TEREMTŐ EMBER

Az, aki képes előhívni saját istenségét

Akik itt maradtak a Földön, új energiát és környezetet teremtve

Először magán, majd másokon segít

Hatással van a Földre

Leválasztja magát az élet szituációiról

Szívével tágítja ki a lehetőségeit, nem az elméjével

A segítők, szertartások, varázsigék, fényadás az új energiában már nem segítenek

(T: 2: 1)

 

ÚJ TUDÁS –  ”MINDENNEK”  -   MINDEN TUDÁSA

A bal-jobb, negatív-semleges-pozitív, világos-sötét-semleges helyett Új Tudás jelenik meg az Új Energiában

"MINDENNEK”: ez az új válasz elhangzása

A megoldás új helyről érkezik, oda még soha sem lehetett bepillantani

(T: 2: 8K)

 

ÚJ TUDATOSSÁG –  A RÉGI ENERGIÁBA MARADOTTAK

Ahogy az új energiával dolgozunk, megemeljük rezgésszintünket

Új helyre költözünk

Bánatot okoz a régi energiákban maradottak látványa, ezt a bánatot nehéz lesz kezelni

Nagyon Nehéz Időszak: mert ők ismerősök, rokonok, és nem akarnak, vagy nem tudnak velünk jönni

Szembe kell nézni a jézusi szenvedéssel

Mi leszünk azok, akik kitapossuk az ösvényt, segítünk majd nekik

(T: 1: 13)

 

ÚJ TUDATOSSÁG IRÁNYAI

1. MOST-ban Élni

2. Örömben és Hálában Élni

3. Elegendő Bőség Tudatában

4. Saját és Mások tökéletességének tudatában

(SCH)

 

 

ÚJ VALÓSÁG ÉS TUDATOSSÁG TEREMTÉSE:

Közösen a fátyolon inneniek és túliak, amíg az átalakítás tart, a régi energiák elengedésével.

Új valóság,  Új Hely,  Új Dimenzió

(T: 1: 2)

 

ÚJ VILÁG

A SZEMÉLYTELEN FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET KÉPEZI, ANNAK A VILÁGNAK AZ ALAPJÁT:

BÉKESSÉG, EGYÜTTÉRZÉS

SZJ:45

 

 

 

ÚJ VILÁGEGYETEM SPIRITUÁLIS SZERETET ENERGIÁINAK MEGTEREMTÉSE

5 MILLIÓ ÉVES KÍSÉRLET  –  2012.

Ebbe a kísérletbe a Csillagmagot kapott biológiai lény Isteni tudatosságával az utolsó részbe kapcsolódik be

Angyalok vagyunk, a Nagy Központi Napból származunk

El lettünk rejtve a Földre tiszta entitásként, egy Nappal rendelkezve, hogy spirituális energiát teremtsünk az Új, születésben lévő Világegyetemnek

EZ A SPIRITUÁLIS KIEGYENLÍTÉS KÍSÉRLETE VOLT

Beteljesítése 2012–re lett betervezve

Ezért vagyunk itt most a földön, magunktól is elrejtve: kik vagyunk, reinkarnálódásokon keresztül

Ebbe a folyamatba közvetlenül mások nem avatkozhatnak be

Az életek során megváltozásokat, változtatásokat teremtő energia  megteremtése volt a célja

Ez a spirituális erőnk: a választás és megváltozás képessége

A Fény családja tagjaként megteremtett szeretet energiák mintái határozzák majd meg a tőlünk 12 milliárd fényévre születő új világegyetem spirituális energiamintáit

MAGASABB SZINTŰ SPIRITUÁLIS VILÁGEGYETEM SZÜLETIK

Ez a spirituális küldetésünk

(K: 5: 2)

 

 

ÚJJÁSZÜLETÉS TEMPLOMA  –  ATLANTISZ

Félelmeink, megsemmisüléstől való csírafélelmeink alapja

Pusztán egy kozmikus terv része volt

Középpontjában egy hatalmas kettős spirált mintázó intézmény van

Ez a Cselekvés Csarnokában lévő ÚJJÁSZÜLETÉS TEMPLOMA

A Kiválasztottak (!) egy élethosszt jóval meghaladó és egyensúlyba tartó 3 éves folyamatnak vetették alá magukat.

Ez egy élet meghosszabbítását ismerő kultúra volt

Értettek a számok nyelvén, ismerték a biológia és a fizika között fennálló összefüggéseket

Sokan részesei voltunk e civilizációnak

(K: 2: 11)

 

ÚJJÁSZÜLETÉS TEMPLOMA  –  ATLANTISZ

Az Atlantiszi időkben a mágnesesség segítségével képesek voltunk élettartamot meghosszabbítani

(K: 6: 15)

 

 

 

AZ ÚJRAEGYESÜLÉS FOLYAMATA

 • Rés az eredeti magon a Központ Napból, az elkülönülés hullámainak kiáradása
 • Az elkülönülés hullámai millió évek alatt az emberi valóságba, tudatosságba áramlanak
 • A széthasadt mag újraegyesülése az Egységbe
 • Az Egység nagyobb tudatosságának kiterjedése
 • Az Új Egyesülés az ősi hasadékon (résen)
 • Az újraegyesülés: az átalakító munka eredménye magunkon belül
 • Időbe telik, míg érezhető, de vannak már, akik elérték
 • A saját Én egységbe kerülése: nem kell már átalakítani, ez a dualitás elengedése
 • –álló kör benne a rés
 • –a résből két ellentétes forgású kör
 • –a két kör pólusait veszti és egy körré olvad, amely kifelé terjed
 • Az ellentétek köre egy körré válik
 • A megengedés és elengedés időszaka

Már nem kell átalakítani, tanítóvá, gyógyítóvá válás

(T: 1: 2)

 

 

 

ÚJRAEGYESÜLÉS FOLYAMATÁT

„Mind megtapasztaljátok majd, saját személyes és nagyon szép módon. Ez nem szükségszerűen rögtön történik meg. Több hónapra is kiterjedhet. A maszkulin és a feminin túl sokáig voltak távol egymástól

A vágyakozás, visszatérni az eredeti mag – energiához – de most már egy új módon – olyan erős, hogy önmagában felülkerekedik bármely külső nyomáson. A külső nyomások, melyek megpróbálnak összezavarni benneteket, próbálnak a dualitásban tartani, arra törekszenek, hogy alacsonyrendűnek és érdemtelennek érezzétek magatokat, hogy úgy érezzétek, a maszkulin és feminin inkompatibilisak, amikor mindennapi életetek példáiban látjátok őket.”

(T: 8: 4K)

 

ÚJRAFIATALODÁS

"Mondok nektek másvalamit is, amire gondoljatok. Ha már nem hisztek az elmúlt életekben, engedjétek meg, hogy feltegyek nektek egy kérdést, mely kizárólag jelen életetekre vonatkozik. Emlékeztek arra, amikor 10 évesek voltatok? Többségetek válasza Igen. DNS–etek is ezt mondja! Mit szóltok ehhez? Gondolkodjatok. Testetekbe be van vésődve egy sejt lenyomat emléke, mely emlékszik a "10 éves életkorra". Látjátok, még mindig ott van. Egy sejt színtű emlékként. Szeretnétek újra meglátogatni őt? De ti, ezt mondhatnátok: "Miért tenném ezt?” Amikor a többség közületek 10 éves volt, DNS–e tiszta, egységes és fiatal volt. Annak ellenére, hogy ez sok idővel ezelőtt volt, testetek megőrizte annak emlékét. Tehát, hogy tetszene nektek az, hogy következő meditációtokban elrendelnétek testeteknek: “Menj oda a 10 éves életkor DNS lenyomatához és teremtsd újra/másold le!” Miért ne? A test folyamatosan sejtről–sejtre reprodukálódik. Újrafiatalodik. Menjünk tehát a 10 éves életkor – fiatal, tiszta, friss gyermek energiával töltött – DNS–éhez. Nehéz még mozdulatlanul maradnotok is. Tudjátok, hogy élő? Még mindig ott van a test újrafiatalodásának belső memóriájában. "

(K: 06. 04. 01)


"UMMAC DAN" –SZÍRIUSZI CSILLAGRENDSZER
Galaktikus Föderációs Szimbólum a Szíriuszi Csillagrendszer számára
Az "Ummac Dan" a Szíriuszi Csillagrendszer szimbóluma. Ez egy olyan embléma, mely intenzíven aktiválja az összes embert.
Az escutheon, vagy védőpajzs
, három alkotórészt tartalmaz. Egy hatágú arany csillagtetraédert, mely a közepében található. Erre az arany csillagra egy ezüst kereszt van rámásolva. A kereszt mindkét oldalán egy ezüst sarló van. A keresztet, a sarlót és a csillagot körbeveszi egy belső ezüst és egy külső arany sáv. Mindez egy lila háttéren található.
Az "Ummac Dan" minden része szimbolikus. Az arany csillagtetraéder képviseli az összes érző életet a Teremtésben. Az ezüst kereszt és a sarlók állnak a szellem anyagba történő manifesztására és annak győzelmére a sötétség felett. Az ezüst és az arany körök testesítik meg a férfi és női princípiumokat. A lila mező szimbolizálja Isten szent Teremtését.
A "PAO
" szó az "Egyesülésen Keresztüli Békét és Belső Erőt" jelenti. Ez egy galaktikus nyelvből ered, melyet egy felemelkedett földi Cetfélék beszélnek a Cet Csillagrendszerben. Ezt a csillagrendszert hat bolygó alkotja és kb. 800 Fényévnyire van a mi Napunktól.
GF


UNIVERZÁLIS EMELKEDÉS – FÖLD - FELEMELKEDÉS

Univerzum szerte az elektromágneses mezők is magasabb szintre emelkedtek, és ez magasabb rezgési szintre emeli a Földet is.

MA:34

 

UNIVERZÁLIS ENERGIA -  ELKÜLÖNÜLÉS

Ez az energia irtózik az elkülönüléstől, mindig az egyensúlyt keresi

Normális állapotra törekszik

A félelem és a negativitás hatalmas reakciót vált ki

Az Elkülönülés a polaritás illúziója

(L. W.: 06: 04)

 

UNIVERZIÁLIS ENERGIA -  SZERETET

Ez köt össze mindent

MINDEN ENERGIÁK ALAPENERGIÁJA

EMBERI NYELVEN: A SZERETET

Semmi energia nem vész el, csak az egyik a másikba alakul

MINDEN ENERGIA AZ UNIVERZÁLIS ENERGIÁVAL KEZDŐDÖTT

(L.W.: 04. 01.)

 

UNIVERZIÁLIS KARRIER

Ha tudod ki vagy

Ez nem egy társadalmi karrier, hanem az, hogy rendelkezel már egy univerzális karrierrel

(Geea)


UNIVERZÁLIS NYELV

"Az univerzális nyelv, amelyről beszéltünk, fejlesztés alatt van. Amint elkezdődött a fejlesztése – két verzió alakult ki: Egyik egy olyan univerzális nyelv, amelyik a Földön egyetemes. A Földön jelenleg több száz különböző nyelvet beszélnek és az internet megjelenésével és különösen a fiatalok, akik nemzetközileg kommunikálnak, ki fognak alakítani egyfajta nagyon egyszerű nyelvet, amit bárki tud használni. Nem jelenti azt, hogy a többi nyelv kihal, de lesz egy módja, hogy az emberek sokkal könnyebben kommunikáljanak, mint ahogy most történik.

Ugyanakkor van egyfajta univerzális nyelv a nem fizikai és angyali birodalmakban. Nem minden angyal használja és dolgozik vele, de ott van. Nem hangokból áll. Egyfajta... nehéz ezt leírni – egyfajta vibrációs minta. Nem használunk szavakat a fátyol felőlünk lévő oldalán, és nem használunk egyedi hangokat, de energia–csomagok vannak. Ez a fajta általános angyali nyelv is része lesz a Föld új univerzális nyelvének. És igen, a gnoszt elemei vagy a kreatív megoldások is részei lesznek ennek.

(T: 8: 4K)

UNIVERZIÁLIS TÖRVÉNY

Saját frekvencia mintával

Egy olyan környezetet hozunk létre,

hogy mindezekben, amit Teremtettünk:

Meg Kell Tapasztalnunk

(R. N.: 06. 10) 

UNIVERZUM

Számokon és formulákon alapszik

Észlelhető változásokat hoz létre

(K: 1: 1)

 

UNIVERZUM

Szüntelen átmeneti állapotban létezik

A tér határtalansága maga: a Tiszta Feltétel nélküli Szeretet

Az Univerzum lényei, mind az egyetemes szeretetforrás köré rendeződnek

(K: 1: 2)

 

UNIVERZUM

SZÜNTELENÜL BESZÉL HOZZÁNK

Minden kérdésre válaszol

A SZERETET A VÁLASZ

(K: 06. 06. 04.)

 

AZ UNIVERZUM -  ALAPSZÍNEI

A fizikai Univerzum 3 alapszíne:

piros, zöld, kék

Ezek teljes frekvenciáinak összeadásából lesz a fehér


UNIVERZUM: BIPOLÁRIS

DE A SZERETETBEN NINCS POLARITÁS

 

 

UNIVERZUM -  DUALITÁS

Ebben az Univerzumban Minden dualitás

A Szent Férfi energia a Nagy Központi Napból érkezik, áramlik

Amely egyesül a Szent Nőiességgel, összekapcsolódva a Föld Anya Szívével

(KD: 06. 02. 22)

 

UNIVERZUM ENERGIÁJA

Egy állandó áradó energia

Minden dolog magvában van

Folyamatosan ragyogó energia

Nincsenek ciklusai

Nincs ki–be kapcsolt állapotban

Ez az energia az, amit Otthonról hoztunk magunkkal

Egy konstans állandó ragyogó energia

Ez az, ami az univerzumba szétárad és látszólag ki–be kapcsolt energiává válik

Szabadon hömpölygő, lazán áradó

Az Elvárások gátak ennek az energiának

(T: 3: 7)

 

UNIVERZUM -  ENTITÁSOK AZ UNIVERZUMBAN

Sok fajta van, de a számuk állandó

Bennük az Egész tükröződik

Vannak Szolgáló, vannak Változtató entitások

Az éteri entitásokat szellemként látjuk

Mindannyian egymáshoz tartozunk

Az Ember Változtató Entitás

(K: 1: 1)

 

UNIVERZUM  -  FIZIKAI UNIVERZUM

Nem sok minden van ott

Sok minden más van más szinteken és rétegekben, és arra várnak, hogy bejöhessenek ebbe az univerzumba

(T: 4: 5K)

 

UNIVERZUM -  FIZIKAI UNIVERZUM

Többféle éteri rétegből áll

Nem vagyunk tisztában többdimenziós természetünkkel

(PC: 46.)

 

UNIVERZUM –  A FIZIKAI UNIVERZUMOK EREDETE

FÉNYRE ÉS HANGRA LEHET VISSZAVEZETNI

Azok elsősorban nem fizikai eredetűek, ott nincs Anyag

Az Univerzumok geometriai alakban vannak elhelyezkedve, 99%–uk Űr

Gömb vagy fánkszerű elrendezésűek, spirálok mellett helyezkednek el és ki–be lehet ugrani belőlük

(Hat: 13)

 

UNIVERZUM -  GYERMEKE  –  EMBER

TE AZ UNIVERZUM GYERMEKE VAGY

ÉPPÚGY MINT A FÁK ÉS A CSILLAGOK

ÉS JOGOD VAN ITT LENNI

ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY TUDSZ RÓLA, VAGY SEM

AZ UNIVERZUM KITÁRUL ELŐTTED ÚGY, AHOGY KELL

 

UNIVERZUM -  HÁTTÉRSUGÁRZÁSA: 7, 23 cm

Mikrohullámú háttérsugárzás az Univerzumban

A 3. Dimenzió Rezonancia Frekvenciája

(F: Drunvalo, Danelly)


UNIVERZUM -  INTELLIGENCIÁJA

„Hallottad–e már azt a kijelentést, hogy az Univerzum rendelkezik egy teremtő rendszerrel? A tudósok el is nevezték „intelligens dizájn”–nak. A nem spiritualista tudósok ezekkel a szavakkal fejezték ezt ki: „A teremtés, ahogy azt mi látjuk, nem történhet véletlenszerűen. Bármerre is nézünk az űrben, mindenütt létezik egy intelligens terv.”

(K .06. 10. 14.)


UNIVERZUM -  INTELLIGENCIÁJA  –  KVANTUM INTELLIGENCIA

„Az Univerzum intelligenciája

Qantum intelligenciának nevezik. Nem beszélünk túlságosan gyakran erről, de tudnotok kell mi az. Az emberek gyakran beskatulyázzák Istent. Mindent tárolni akartok, hogy megérthessétek. "Édes Istenem, taníts meg engem imádkozni. Szükségem van arra, hogy megtudjam hogyan kell imádkozni.” Oly gyakran hallottam ezt. Amint előzőleg is elmondtam. Hamarosan, ismét egy másik helyről fogunk beszélni nektek. Ám az igazi válasz, az a következő: Ne aggódjatok! Ti Fényt bocsátotok ki, és mi tudjuk, hova megy az! Mit szóltok ehhez az egyezséghez? A szabad választás a kulcs. Ti Fényt bocsátotok ki, és mi a helyére, tesszük azt.

A qantum intelligencia azt jelenti, hogy össze vagytok kapcsolódva Istennel.

Ti, mindannyian. Teremthettek Fényt anélkül, hogy tudnátok: hova megy, vagy más részletek nélkül. Mi ismerjük a címzettet. Ti, egy sötét szobában megnyomhatjátok a villanykapcsolót, és fény árasztja el a szobát, bár nem tudjátok, hogyan jött létre az elektromosság, bár a villanyégő tulajdonságait, sem a foton fizikát nem ismeritek. És ez azért van, mert otthonosan mozogtok a 3. Dimenzió folyamataiban és bíztok bennük. Most terjesszétek ki ezt a bizalmat a láthatatlanra, és váljatok részévé a qantum intelligencia multidimenzionális folyamatainak.

Fizikátokban, a qantum állapotban lévő dolgok tanulmányozása végtelen

összekapcsolásként fog mutatni (a végtelen szétválás ellentéte), olyan egységet teremtve,

melynek csupán egyetlen egyetemes tudata van... ilymódon kifejezve azt, hogy a qantum

állapotban lévő dolgok, mindent tudnak egymásról és ön–kiegyensúlyozásra törekednek.

Tudjátok mit kell tennetek saját testeitekért?
“Nem tudom, mi a következő tennivalóm” mondják többen. Nem is szükséges tudnotok. Nem értitek? Csak álljatok Isten elé és  mondjátok: “Összekapcsolódom Felsőbb Énemmel. Mondd meg nekem mit kell tudnom. Itt vagyok és készen állok”. Ezután várj!
Csupán engedélyetekre van szükségünk, kedveseim, és tiszta szándékotokra.

A qantum intelligencia el fog menni testetek azon részeibe, ahol szükség van erre. Szokjatok hozzá ehhez, és minden nap meditáljatok, még rövid időre is, jobb a semminél.   Mondjátok: “Kedves Szellem, helyezd belém, amire szükségem van,” és nagyon sok időt megtakarítasz ezzel, kedves Emberi Lény..”
(K: 06. 04. 01)


UNIVERZUM –  KARMA

Az univerzumban Mindenkinek saját magának kell a leckéjét megtanulni

(Abo)


UNIVERZUM -  KELETKEZÉSE –  NAGY BUMM

Voltak olyan energiaörvények,az Eredeti Teremtőtől való kiszakadás után, melyeket ki kellett egyensúlyozni

NEM EGYSZERI ESEMÉNY VOLT AZ UNIVERZUM TEREMTÉSE, HANEM TÖBB BUMM VOLT

(T: 2: 10)


UNIVERZUM KELETKEZÉSE -  ŐSROBBANÁS

Az ŐSROBBANÁS ELMÉLETE ALAPVETŐ TÉVEDÉS

Az Univerzum Önmagát teremti meg és folyamatosan robban

A Világegyetem az Élet Otthona

A Földön kívül is van élet

Több hasonló bolygó is rendelkezik olyan lehetőséggel, mint a Föld

A FÖLDI ÉLET MAGJA: MÁSHONNAN KERÜLT IDE

(K: 6: 65)

 

UNIVERZUM -  A LÁTHATATLAN VILÁGEGYETEM 4 SAJÁTOSSÁGA

Nem bizonyítható, igazolható ismeretek

 

1. Mágnesesség

A Világegyetem legnagyobb szabású ereje, hordozza a DNS egészségre és hosszú életre vonatkozó utasításait, a nem aktivizált DNS is szálakban jelen van

Karmáinkat, a múlt életek bevésődéseit is hordozza

A szellemi dimenziókhoz tartoznak és láthatatlanok

Valamennyi elektromos hálózatban, használati tárgyban benne vannak

Az anyag rendelkezik azzal a minőséggel, hogy egyensúlyba hozza magát

2. Gravitáció:

A fizikai anyag egy másik anyag jelenlétében kiegyensúlyozásra törekszik

Cselekvés és egyensúly kérdése

A kiegyensúlyozatlanság tömörítése

Kozmikus Rács: amit láthatatlan energia tölt fel

Mindenütt jelen van és hat az anyagra

Egyetemes egyensúly hajlama

Minden ténykedést a gravitáció irányít

Az egész élet köre erre épül fel

3. Levegő

Az egyensúlyról szól: a sűrítés, a tömörítés és a sebesség, de ide tartozik az idő is

A szándék az egyensúly katalizátora

Az áramlás és apadás közötti szinkronicitás és cselekvés

A VILÁGEGYETEM IRTÓZIK MINDENFÉLE EGYENSÚLYTALANSÁGTÓL,

EZÉRT ERŐKET HOZ LÉTRE,

AMELYEK EGYENSÚLYBA HOZZÁK

4. A 3. Nyelv öt sajátossága: új kommunikáció

Egy új spirituális nyelv - kommunikációs lehetőség a Felsőbbrendű Énnel

Isteni részünkön keresztül működik

Spirituális hírek özöne, melyekkel választhatunk a lehetőségek tárházából

Az öt legismertebb állomása:

A: Irányító közlés: Intuíció, megérzés

A linearitás kiküszöbölése

Szánkkal használjuk a kívánságok pontos megfogalmazásával

Az Intuíció képessége visszatér, felerősödik, hatalmas fejlődést eredményez

Az elsőként eszünkbe jutó válasz fontossága

Megválaszthatjuk mi az, amit akarunk kapni

B: Ölelések – Megerősítés kommunikációja

A megfelelő pillanat eljövetele nem véletlen

Például az adott pillanatban nézel az órádra és elcsodálkozol, hogy valamit közöl

C: Tervező Angyalok: tervező energia

A szinkronicitásban és a teremtésben való részvétel

A tervező angyalok a szinkronicitás beteljesítésében és a teremtéseinkben való közreműködés megkönnyítésében segítenek

A Szándékot a tervező állomásra kell irányítani

Kérhetünk megoldást a lineáris energiában, de egyszerre csak egyet

Választani inkább, mint elfogadni, azt amit adnak

D: Összeköttetés visszacsatolása

A spirituális érintkezésre való ráhangolódás

Szent helyek szándékkal való létrehozása és az élmény átélése

A mellettünk lévő angyalok megérzése

E: Kéz–Fogás: megidézés

A legalapvetőbb energia, amit kaphatunk: a Szellem szeretetének energiája

Ez megidézhető energia

A Világegyetem legnagyszerűbb energiája

(K: 7: 2)


AZ UNIVERZUM LÉTREJÖTTE

 

 

 

AZ UNIVERZUM LÉTREJÖTTE  -  NAGY ROBBANÁS  –  NAGY BUMM  - ANTIANYAG

Az Antianyag ugyanolyan mértékben jelen van, mint a pozitív anyag

Más időkeretben van, az időkeret megváltoztatásával felfedi magát

Meg kell mutatkoznia, hogy egyensúlyba kerüljön

Ez a kozmikus tréfa, amit Nagy Robbanásnak nevezünk

Nem volt robbanás, a kvantummembrán megváltozott és létrejött az Univerzum

Ez a kezdetek Univerzuma volt

A membráneltolódás hatásait látjuk

Nem volt semmilyen nagy kezdeti robbanás, ennek az az oka, hogy

MINDEN VALÓSÁG EGYSZERRE VÁLT VALÓSÁGGÁ

(K: 10: 5)

UNIVERZUM  -   LÉTREJÖTTÉNEK CÉLJA

 • hogy segítse a Teremtés megnyilvánulását és megértését
 • a polaritás, egyensúly, ellentétek megértését
 • hogy lehetséges–e a Földön a végső tapasztalás
 • kihívás az Angyalokhoz, hogy jöjjenek és segítsék ezt

(T: 1: 6)

 

 

 

UNIVERZUM -  MÁS LÉTFORMÁK AZ UNIVERZUMBAN

Vannak bizonyos létformák, de nincs olyan, amelyben az emberi létforma összetettsége meg lenne

Az idegen lények - amiről azt gondoljuk - olyan események szüleményei, amelyek a teremtés első körében történtek meg

Az eredeti teremtésben, mielőtt ide érkeztünk volna

Ezeket értelmezzük emberi nyelven

Azokban a dimenziókban voltak olyan létformák, mint a mi „idegen lény” képzeletünk

Az Univerzumban nagyon kevés olyan létforma van, amit Mi életnek neveznénk

Nem sok minden van odakint

Erre alapul a második teremtés: életünkkel teremtjük meg

(T: 2: 2K)

 

UNIVERZUM -  MEGÁLLÁSA

Meg fogjuk találni azt a pontot, ahol az Univerzum végesnek tűnik

Ez az a pont, ahol annak idején az Univerzum megállt (megállt az energia–áramlása)

Ez a Múlt egy darabja, amivel szembesülhetünk

(T: 3: 9)

 

UNIVERZUM -  A MINDEN MOZZANATA

A TEST, SZELLEM, ELME egységét tárja a  szem elé

(K: 1: 3)


UNIVERZUM MOZGÁSA

A PULZÁLÁS:

ENERGIA ÖSSZEHÚZÓDÁS

ENERGIA KITERJEDÉS

Az energia frekvenciáját ez mutatja.

A rezgésszint annál magasabb, minél közelebb van a teremtőhöz.

Annál alacsonyabb, minél távolabb van a Teremtőhöz.

SZJ:55

 

UNIVERZUM -  NAGY KALANDJA  –  EMBERRÉ LETT ANGYAL

A FIZIKAI UNIVERZUM MEGTEREMTÉSÉNEK NAGY KALANDJA, a Tűz Függönyének elhagyása után kezdődött

MI ANGYALOK ÉS ARKANGYALOK idejöttünk, anyagi formában,

lelassítottuk energiánkat, hogy nagyszerűbb megértéssel bírjunk, kiszabaduljunk és Integrálódjunk a Tűz Függönyébe,

Mert amikor a Tűz Függönyén át szétszakadtunk millió–millió darabra,

A 3. DIMENZIÓS VILÁG LÁTSZOTT A LEGJOBBNAK, HOGY VISSZAHOZZUK, ÉS INTEGRÁLJUK VISSZA EREDETI ÉNÜNKBE EZEKET A DARABOKAT

(T: 6: 12)


UNIVERZUM RENDJE

A kezdettől fogva teljesen rendben halad

MINDEN SZEMPONTBÓL TÖKÉLETES

Az Emberek is ezért a rendért dolgoznak, azokkal, akikkel ennek a megteremtését vállaljak

Választhatnak: küzdelem-szenvedés, vagy öröm és beteljesedés között

T:8:10

 

AZ UNIVERZUM -  TÖRTÉNETE  –  EMBERRÉ VÁLÁS

JACK AZ IFJÚ HERCEG TÖRTÉNETE

(Földi utazásunk szemléltetője: az Egységből a Dualitásba)

(A történet a 6. 7. és 8. leckékben folytatódik)

Jack egy ifjú herceg a történet főszereplője, pompás életet adott neki a sors

Arra vágyott, hogy új dolgokat tapasztaljon meg

Sokat utazott, népeket ismert meg, új dolgokat próbált ki, bejárta az egész királyságot

Mielőtt király lett volna, elhatározta, hogy elmegy egy nagy útra, be akarta járni az egész királyságot

Titokban csak egy hátizsákkal indult útra

Elért a határig, ami az óceán volt. Sose látott még ekkora vizet

Hajót épített és elhagyta a királyságot. A nagy vízen utazva nagy bizonytalanság fogta el

Hatalmas tűzfüggöny állta az útját, mögötte az ismeretlenséggel

Menekülni próbált, hőséget és káoszt érzett maga körül, végül a tűzfüggöny elnyelte

 

Egy új, ismeretlen vidéken ébredt fel

Amikor felébredt, a nevére sem emlékezett, nem tudta, hogy ő kicsoda, nem voltak emlékei

Nyugtalanította, hogy tudni szeretett volna a múltjáról, és emlékezni

Aztán találkozott egy asszonnyal. Olyan volt, mintha már régen ismerte volna

Magával vitte a falujába az asszony, gyermekeik lettek

Itt egy olyan civilizáció volt, ahol senki sem tudott az eredetéről

 

MI VOLTUNK EZEK AZ ANGYALI FELFEDEZŐK

Amikor túlléptünk a tűz függönyén, felvettük a dualitás jellemzőit

Akik útra indultunk az első teremtésből, a kutatók, a felfedezők, akik elmennek a végső pontig

Túlléptünk a teremtés első körén És, egy Új Birodalmat a Földet népesítettük be

És mi voltunk azok, akik megteremtik a 2. Teremtés mintáit, és megpróbálnak emlékezni arra, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk

Annyira szerettük a Szellemet, hogy Mi voltunk az elsők, akik először megtették ezt az utat, hogy az EGÉSZ TEREMTÉST EZZEL SZOLGÁLJUK

A Tűzfüggöny is változni fog velünk együtt, az elvégzett munka által

Elkezdünk emlékezni az Otthonra, és az Otthon fog eljönni ide

Sananda család tagjaként a jelenlévő Jézus emlékeztet arra, hogy Mi is e család tagjai vagyunk

(T: 2: 5)

 

 

 

 

 

JACK AZ IFJÚ HERCEG TÖRTÉNETE (folytatás)

(a 2 ÉN Fizikai és Valódi (Isteni v. Spirituális) integrációjáról)

Az ifjú Jacket a tűzfüggöny magába szippantotta

Kikerülve ebből egy új vidékre ért, hozzá hasonló emberekkel találkozott

Hasonlított az egykori otthonára

Az új világot együtt rendezték be a többiekkel

***

Amikor Jacket elnyelte a tűzfüggöny, elvesztette az irányítást az események felett

Darabokra szakadt az énje, a tűzfüggöny megváltoztatta

Fájdalom, szorongás, félelem jelent meg lényében, ezeket az érzéseket eddig nem ismerte

Már megbánta, hogy elhagyta a királyságot, az Énje darabokra szakadt, és 2 részben rendeződött

Kisebbik Énje: (Fizikai ÉN) a Földre érkezett emberi testben született meg

Számtalan létidőt tapasztalt meg

Nagyobbik Énje (Isteni Én) hosszabb időt töltött el a tűzfüggönyön

Egy energiagubót szőtt maga köré, így védte meg magát

Álomba szenderült, befelé figyelt

Eddig kifelé teremtett, így erre eddig még nem volt példa

Ez egy új perspektíva volt, ahol a Szellem Jacken keresztül befelé tekinthetett

Jack elfeledte eredetét, hogy ki is Ő

Azt hitte, hogy csak egy ember, mint a többi

A neve és neme változott létidőről–létidőre

Saját eredetét hitrendszerekben és hivatalos fórumokon kereste

Majd feladta a keresést, elhűlt benne a keresés szenvedélye

Elengedte a bánatot, a hitrendszerek útmutatóit, befejezte a Külső Keresést

Csak a saját belső hangját követte, félretette a küzdelmeit

Belső énje kezdett felébredni, olyan volt, mint egy újszülött

Belső Énje elkezdte keresni az újraegyesülést, elkezdte érezni a Szeretet és Szenvedély energiáit

Tanulság: Saját Istenségünk keresése Személyre Szabott

***

Ez történik most velünk: Igazi Énünk integrálódni akar

Valódi Énünk nem egy külső entitás, nem angyal

Mi vagyunk azok: a Lényegünk

Belőlünk bontakozik ki és elő fog lépni

(T: 2: 6)

 

JACK HERCEG TÖRTÉNETE III.

EMBERRÉ VÁLÁS  –  AZ UNIVERZUM TÖRTÉNETE

1.

Egységben éltünk a Királyságban, azon kívül nem volt semmi

Egy üresség, totális sötétség volt

Ebből az ürességből alakultak a fizikai Univerzumok

Fénytestet viseltünk és nem volt fizikai formánk

Elhatároztuk, hogy tapasztalatokat szerzünk, átkeltünk a Tűz Függönyén

Először saját tükörképünket, inverzünket és másik fényentitásokat tapasztaltunk meg

Ezek a tapasztalatok energiákat teremtettek, az energiák strukturálódtak

Megszilárdult az Univerzum, amely azelőtt teljesen üres volt

Tapasztalataink energiaszövedékeket, mintákat hoztak létre

Ezekből lettek a csillagok, galaxisok, naprendszerek

A hasonló entitások ekkor kezdtek kötődni egymáshoz, energia–csoportokká alakultak

Így utaztunk tovább, birtokba véve az Univerzum egy részét

A Csoportok később darabokra szakadtak (belső csaták, háborúk)

Az azelőtt fényből álló energiák furcsa jelenségei mutatkoztak, megvastagodtak, lényük egyre nehezebb lett

 

 

Az Energiák lelassultak, a Gondolat Fénnyé lassult, majd Elektromossággá

Egyre jobban megszilárdultak, az univerzumunk és az energiánk–vibrációnk lassult

Elfelejtettük, hogy kik vagyunk, káoszban éltünk

Iszonyatos háborúk dúltak az Univerzumban

Egyre kisebb csoportban utaztunk, létrehozva csoportenergiákat

Rengeteg élményre, tapasztalatra tettünk szert

Szempillantás alatt az általunk teremtett univerzum-átjárókon eljuthattunk bárhová

Kezdtünk egyre sűrűsödni, már nem tudtunk keresztülhatolni a dolgokon

A háborúk, pedig folytatódtak

Eljött az idő, amikor MINDEN MOZGÁS A HOLTPONTRA JUTOTT

 

2.

A konfliktusok, a Fény és sötét harca a holtponthoz ért

Az Univerzum megállt a növekedésben

Ekkor egyeztünk bele, hogy a Földre jövünk és Mindenki egyszerre átlépi a Fátylat

Magunkra vesszük a tömör emberi formát, a Lényünk formába száll, amit emberi testnek nevezünk

Élet és halál ciklusain megyünk keresztül (karma), spirituális amnéziában szenvedünk (nem tudjuk, hogy kik vagyunk), hogy végül eljussunk arra a felismerésre, tapasztalatra, hogy kik voltunk, mielőtt átléptünk a Tűz Függönyén:

Életek százain mentünk keresztül, összes létünket beteljesítettük

Az volt az egyességünk, hogy meggyógyítjuk a Múltat, amikor keresztül megyünk a Tűz Függönyén

A Tűz Függönyén való átkelés után a Semmibe érkeztünk

A Semmiben Mi teremtettük meg az Univerzumokat, a Földi Létidőket

A gyógyulást és az újra felfedezéseket választottuk

3.

Az Utazás végére értünk, a ciklus befejezés előtt áll

Meggyógyítottuk az életciklusok százait

A Föld–Gaia a benne felhalmozott energiáit felszabadítja

Ez az utolsó gyógyulásunk

*****

Összegzés:

Ez a történet a Tűz Függönyén át a Földre való érkezés előtti eseményekről szól

Az anyag és a tömeg kialakulásának ez a kezdete: a káosz ideje

A szabad utazás téren és időn át korszaka

Ezeket gyógyítjuk most

(T: 2: 79

JACK HERCEG TÖRTÉNETE IV. -  A Mi utazásunk története

1. Utazás a Tűz Függönyéig

Jack herceg volt a királyságban

Hosszú utazást tett, még többet akart tudni és tanulni

Eljutott a szárazföld széléig, s azt választotta, továbbmegy a vízen (az Új Energiába), az ismeretlenbe

Eljutott a Tűz Faláig (ez az 1. Teremtés metaforája)

A Teremtés addig ismert határa a Tűz Fala volt

A Tűz Fala magába szippantotta, elnyelte

A Tűz Falában billió darabra tört (első traumatikus élmény)

Energiája, tudatosságának egy nagyobb része egy energia gubóban maradt, alvó állapotban

Eddig kifelé figyelt, de most a cél egy Belső Utazássá változott

Kisebbik részünk nem maradt a Tűz Falában a gubóban, hanem folytatta az utazását

Azon túl, amit megpillantott először: az a saját tükörképe, inverze volt

Meglátta a Dualitást, már KETTŐ volt

Nem az EGYség érzetét képviselte

EZ VOLT A DUALITÁS KEZDETE

2. DUALITÁS

Az ürességből formálódott a dualitás

Hatalmas háborúk törtek ki azok között, akik átlépték a Tűz Függönyét, azért, hogy haza juthassunk Mindenki megpróbálta megszerezni a másik energiáját, hogy azt üzemanyagként használja a hazatéréshez. (Csillagok Háborúja)

A csaták teremtették meg a Kettő energiáját, a dualitást, az ürességet átformálták egy új valóssággá,

ebből alakultak ki a fizikai Univerzumok és a galaxisok

Egyik fél sem tudta megszerezni a győzelmet

3. PATTHELYZET

A háborúskodásban patthelyzet alakult ki az új, egyre növekvő Univerzumban megszűnt az energia folyamatos továbbterjeszkedése

Az Entitások (Angyalok) Közös Megbeszélésre Gyűltek össze (Jövőbe kivetítés)

Ekkor még Energiák, Vibrációk voltunk, még nem ereszkedtünk le az anyagba

A Dualitás Természetének megismerése volt a fő téma

A megállapodás végeredménye az lett, hogy felesleges a háborúskodás

Ekkor alakultak meg az Energiacsaládok (Mennyei Családok)

Megegyeztük, hogy lecsökkentjük a VIBRÁCIÓT, ANYAGI FORMÁT VETTÜNK FEL

Bár ebben a formában a teremtést nem lehet olyan gyors ütemben gyakorolni, a lecsökkentés eredménye lehetővé teszi a további tapasztalatokat, új dolgok kitalálását, az egyensúly létrehozását

Angyalformában még a gondolat sebességével teremtettünk, a lelassulással a szellemünk anyagba helyeződött

Megegyeztünk, hogy nem fogunk emlékezni az utazásokra, a Tűzfüggönyön való átmenésre, a királyságra

Új Start válik lehetővé

Emlékek nélkül fizikai formában történő Földre érkezés tette lehetővé a dualitás megértését

4. VÁLLALKOZÓ ANGYALOK

Önkénteseket kerestek erre a feladatra

Megváltoztattuk energiáinkat, a fátyolon túliak segítségével

Egy darabig még angyali formában tettünk látogatást a Földre (Első Föld)

Beállítottuk a megfelelő energia mintákat és rácsokat, leraktuk az alapokat,

Megszőttük az energia szövedékeket, azután emberi testbe költöztünk

Mi vagyunk azok, akik keresztülmentünk ezen a hosszú úton

Most arra készülünk, hogy újra egyesítjük magunkat

Mi vagyunk a tanítók, a Minden, Ami van tanítói azoknak, akik majd idejönnek hozzánk

Az Újraegyesülés folyamata elkezdődött

 

5. ÁLMAINKBAN DOLGOZUNK

Álmainkban a Tűzfüggöny utáni időkbe utazunk vissza, a Földre jövetel előtti időkbe térünk vissza

megoldani minden problémát, ami akkor történt. Oda, ahol a csaták ideje volt

A kezdetekbe járunk vissza, amikor megteremtettük az Univerzumot

Visszajárunk, hogy elmondjuk múltbéli lelkeinknek, nincs többé szükség harcokra

Itt az idő a konfliktusok befejezésére: A JELENBEN OLDJUK MEG A MÚLT PROBLÉMÁIT

Felébredéskor az elme az álom tapasztalataiból egy szimbólum sorozat recepciót készít

Azok szerepelnek benne, akik a jelenlegi életeinkben és álmainkban együtt dolgoznak

A MÚLT CSATÁI A MOSTANI KONFLIKTUSOK GYÖKEREI

A Múlt megoldása a Jelen problémája

Elsőként lépünk az új energiájába, hogy gyógyítsuk a Múltat

(T: 2: 8)


UNIVERZUMUNK -  TOVÁBBI MEGTEREMTÉSE

2000 –TŐL FUTÁROK  –  SEGÍTŐK  –  VEZETŐK

Amikor az anyagba belepalántáltuk energiáinkat, az egyensúly miatt egy munkacsoportra volt szükségünk. A Vezetők vagy segítők voltak ezek. Ők mind a Fénytesteikben maradtak

Velünk voltak minden létidőben. Feladataik: karbantartottak, egyensúlyban tartottak minket

Energiáikkal a spirituális egyensúlyra, az energetikai egyensúlyra felügyeltek

A Vezetők segítettek, hogy ne ragadjunk bele teljesen a dualitásba

Köldökzsinórok voltak a fátyol mindkét oldalán

2000 –től már képesek vagyunk magunk is megtartani, karbantartani saját energiáinkat

Összegyűjtötték megtapasztalásaink energiáit és egy másik csoport, a FUTÁROK átvitték a másik oldalra

EZZEL: A FÉNYENERGIA ANYAGI MEGTAPASZTALÁSÁVAL VÁLT LEHETŐVÉ AZ UNIVERZUMUNK TOVÁBBI MEGTEREMTÉSE

EZ AZ ENERGIA MEGLELTE SAJÁT ÚTJÁT AZ OTTHON FELÉ ÉS MEGVÁLTOZTATTA ANNAK AZ ALAPTERMÉSZETÉT

EZ VOLT AZ „AMI VAN TOVÁBBTERJEDÉSE”

Amikor először a Földre jöttünk nem voltunk képesek már Igazi Teremtők lenni

A Földre jöveteleink előtt Igazi Teremtők voltunk, angyali munkacsoportokkal dolgoztunk

Spirituális élettervünk szerint létidőről–létidőre más–más helyeken dolgoztunk együtt

Amikor elértünk egy célt, újabb cél felé haladtunk

MOST BETELJESÍTETTÜK FÖLDI ÉLETÜNK UTOLSÓ FEJEZETÉT

ÚJRA TEREMTŐK LEHETÜNK

(T: 2: 9)

 

UNIVERZUM -  TÖRVÉNYE  –  SZABAD AKARAT

Minden érző lény tisztelje az összes többi lény Szabad Akaratát

Az útmutatások szabadon hozzáférhetők a keresők számára, de sohasem erőlteti azokra, akik nem tartanak igényt erre. Mert az beavatkozás lenne a karmájukba

(PC: 115.)

 

UNIVERZUM -  AZ ÚJ ENERGIÁBAN

Mi teremtettük meg ezt a nagy csarnokot (Univerzum)

Új Energia új létformái számára

Új identitásunk felszabadítja a régieket, azok elmennek az Univerzum más részeibe nem fizikai formában saját függetlenségüket megalapozni

(T: 3: 10)

 

UNIVERZUMOK -  SZÍRIUSZI ÁTJÁRÓK

Geometriai alakzatban vannak elhelyezve

Mindegyik gömb és fánkszerű alakzatba van zárva

Ezek spirálok mentén helyezkednek el és lehetséges ki- és beugrani belőlük

A nem fizikai Univerzumok: nem térben helyezkednek el

A tudat kifinomultsága: gondolat + érzés ötvözetei, nincsen szükség térbeli koordinátákra

A nem fizikai terekbe a Szíriuszi átjárón is be lehet lépni

(Hat: 13)

 

 

 

UNIVERZUMUNK -  DIMENZIÓK

Nagyon sok dimenzió van benne, de Ebben a dimenzióban nem sok minden van

Kevés benne az úgynevezett élet

Rengeteg energiaforma van, de az élet kifejeződéséből nincs sok

Előfordul, hogy múltbéli életeink keresztezik útjainkat

(T: 2: 7)


URANTIA

A galaktikus létezésünk történetét leíró információ

Irányzatindító munka, még ma is eléggé haladó információ

Az Új energetikai birodalmakba enged belátást

Most is érvényesek megállapításai

Másképp olvassuk, olvassuk és Érezzük egyre inkább az energiáit

(T: 6: 1K)

 

URIEL: A BELSŐ FÉNY MEGTEREMTŐJE

METATRON: A KÜLSŐ FÉNY MEGTEREMTŐJE

MIHÁLY ARK: A HELYI VILÁGEGYETEM MEGTEREMTŐJE

(Énok:65)

 

 

URIEL ARKANGYAL

Az ember fizikai testének koordinátora, felügyeli a rend és a harmónia törvényét

U= Tér védője, RA= Nap: TérNap Isten

Színe: ezüstfehér

(Dascalos: Gnózis II)

URIEL ARKANGYAL

Jennifer Hoffman spirituális gyógyító

www.urielheals.com

magyarul: elta: kenyer–bolygoja

 

URIM ÉS TUMMIM  –  2 ELVESZETT PARANCS

A 10 parancsolat eredetileg 12 iránymutató elvből állt, ebből kettőt nem hoztak nyilvánosságra

Később ezek elvesztek a beavatottak által

A 2 szimbóluma: a kétirányú kommunikációs rendszer alapja a Világegyetemmel

URIM: FÉNY, SUGÁRZÓ ELV

TUMMIM: HANG, MEGVALÓSÍTOTT IGAZSÁG

(Oroszlán)

 

USA  -  ATLANTISZI INKARNÁCIÓK

„Azok, akik az észak–amerikai kontinensen élnek, többet hallanak Atlantiszról, mivel sok ember, aki oda inkarnálódott, egykor Atlantiszi volt. Az U.S. A. vezetői, különösképpen azok, akik Washington–ban kormányoznak, egykor igazi vérbeli Atlantisziak voltak; többen közülük olyanok, akik felelősek voltak a kontinensük lerombolásáért.”

(Adama: 4.)


USA LAKOSSÁGA -   ATLANTISZIAK

A felemelkedett Atlantisziak nem csak Brazília Mato Grosso városa alatt élnek, hanem más földalatti városokban is szépen kiterjeszkedtek, hogy a bolygó átalakulásának és az emberiség evolúciójának támogatását szívük teljes tűzéből támogassák, egymásra támaszkodva velünk együtt, Lemuriaiakkal.”

Atlantisz a technológiákban való jártasságáról, valamint építészetének szépségéről, és az összes "emberi kéz alkotta" kincséről volt közismert

Atlantisz minden kincse és technológiája visszatér a felszínre ismét, de nem lesz teljesen ugyanaz. Ez az új világ energiájában fog megtörténni, és sokkal jobban, és sokkal felemelkedettebben, mint ahogy az tíz- tizenegyezer évvel ezelőtt történt!
Általában Atlantisz tudatossága sokszor túlzottan elme által irányított volt a szív hátrányára, ami elsősorban egy "cselekvő" tudatosság volt.


Az USA lakosságának nagy százaléka, különösképpen a Keletei part felé, olyan emberekből áll, akik elpusztultak Atlantiszban, és az U.S. A. lakosok nagy többségének tudatossága nagyon hasonlít az egykori Atlantiszi tudatossághoz. Atlantisz az Atlanti-Óceánban helyezkedett el, és az óceán nagy részét borította. Atlantisz mérete körülbelül akkora volt, mint Kanada és az Egyesült Államok együtt. Egy olyan civilizáció vagytok, mely még mindig nagyon meg van fertőzve az egykori Atlantiszi tudatossággal, mivel egy nagy száma a jelenlegi politikai, gazdasági és spirituális vezetőiteknek, valamint a médiáitok, rendkívül be vannak szennyezve az egykori Atlantiszi korrupcióval. Atlantisz végső napjai még mindig erős lenyomatot képeznek nagy tömegek sejtmemóriájában szintúgy, mint a vezetőitekében.”
(
Adama: 4.)

 

ÚT

A legnagyobb és legreálisabb teljesítmény, amit ma megtehetsz: a Saját Út megtalálása

Ahhoz viszont emlékezned kell saját Univerzális identitásodra

(Geea)

UTAZÁS MÁS DIMENZÓKBA

Nincs szükség hajókra ehhez

Ennek a tudása bennünk van: a DNS-ben

(PC: 118.)


UTHA

Sámánerő

THA: tanító

Út tanítója

 

ÜDVÖZÜLÉS 8 TANTÉTÉLE (JÉZUS ALAPJÁN)

(BIBLIA–Újszövetség: Máté 4: 5 – A HEGYI BESZÉD)

1. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa

A tékozló fiú meséje

Aki a dolgát teszi, otthon marad, az felelősséget vállal magáért

A tékozló nem ismeri fel a családját, elhagyja otthonát, a megpróbáltatásai során ismeri fel küldetését

A szellemi világosodást nélkülöző fiú

Eljut a megvilágosodás állapotába és a család része lesz

A lelki szegények azok, akik még nem jutottak el a megvilágosodás helyzetébe, még nem tekintik magukat az új korszak részének

 

2. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak

A fájdalomról, a szeretteink elvesztéséről szól

Akik elmentek, nem haltak meg, Fényként itt vannak körülöttünk

A Szellem nagy szeretettel van irántunk azért, amit emberként teszünk

Az örökkévalóság az, ami megvigasztal

 

3. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a Földet

A szelídek a Fény harcosai, türelemmel fordulnak a még meg nem világosodott személyek felé

A szelídség a szeretet hatalmának a felismerése, az új korszak békessége

A Fénymunkások az új korszak vezetői, ezért boldogok és szelídek

 

4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítettnek

A szomjúhozók: a tudásvágyók

A szándék az új felismerés ereje

A szellemről és magunkról akarunk megtudni még többet

Ne foglaljuk szavakba a szándékolásunkat, csak ha komolyan gondoljuk át

A szándék kinyilvánításával át kell érezni az emberi mivolt kinyilatkozásának örömét

 

5. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek

Az irgalmasok: az együttérzők, a karmájukat már feloldott emberek csoportja

A nehéz természet a karmikus adottságok jelenléte

Az irgalmas ember áthaladt a karmikus leckéin

 

6. Boldogok, akiknek a szívük tiszta

A tiszta szívűek azok, akik felelősséget vállalnak megállapodásaikért és felismerik, hogy tetteiknek nincsenek áldozataik

A saját maguk által tervezett irányvonalon mennek előre

A semleges gondolatminta befogadása vezet el a tisztaszívűség állapotába

 

 

7. Boldogok a békességre igyekvők, mert ők az Isten fiainak mondatnak

Az értelem spiritualitás nélkül veszélyes fegyver a testben, az elme egy része a lehető legrosszabb esetek forgatókönyvét játssza

Az aggodalom sejtkémiai egyensúlyvesztést idéz elő, a kiegyensúlyozatlanság betegségeket okoz

A belső béke a szív megnyitása, a kétségbeesés helyett, az intellektus erejének egyesítése a Szellem energiájával

Az intellektus lelki élet nélkül: materialista kétkedés és a céltalan vágyakozás

A krisztusi út lényege: a szellemi önvaló és az egykor anyagi vágyak, félelem nélküli értelemmel való egyesítése. Ez a békesség útja

8. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa

Sokan vannak, akik nincsenek tisztában az egyetemes rend működéséről szóló tudásnak

Számukra még a megfelelő idő nem érkezett el

Majd nekünk kell a fényességről szóló tudást átadni nekik

Készen kell átadni, megosztani a tudást

 

 

 

ŰR

Nem Üres Tér, valójában egy fizikai létező, amely vég nélkül változó

Mértani alakzatokból álló mintákban nyilvánul meg

Végtelenül sok, egymással összefüggő mintázat és hullám

MINDEN EGYES GONDOLATUNK HATÁSSAL VAN MINDEN VALÓSÁG MINTÁZATÁRA

(PC: 47.)

 

ŰR  -  TUDATALATTI

A Tudatalatti: az a NAGY ŰR, amelyben minden lehetőség benne rejlik

MINDEN ÉLET EREDETE

(R: 2: 133)

 

 

ÜRESSÉG / SEM–MI-T TEVÉS SZAKASZA

„Nos, keresztül mégy az – hogy is mondjam – üresség egy szakaszán, minden Régi, belőletek származó szenvedélyeitek ürességén. És éreztek, ahogy most is, valami kiábrándítót, valami ürességet. De amint egyszerűen vesztek egy lélekzetet, ne próbáljatok odarakni helyette bármiféle új hitet, bármiféle új korlátozást. Csak vegyetek egy lélekzetet, és engedjétek meg magatoknak, hogy egyszerűen érezzétek az életet. Ne próbáljatok meg ráhelyezni bármiféle ítéletet, vagy akár tevékenységeket. Ne próbáljátok meg magatokat bármilyenné tenni.

Csak engedjétek meg magatoknak, hogy minden legyetek.

Egy egészen Új Energiájú szenvedély fog belépni, és kíváncsiak lesztek, miért is tettétek fel ezt a kérdést első helyen.

(T. 5: 8K)

 

ÜRESSÉG ÉS DUALITÁS

Amikor ott hagytuk a királyságot, az Ürességbe léptünk ki és teremtettünk az Ürességben

Most amikor elhagyjuk a Dualitást: ismét az ürességbe lépünk

Ezen túl semmi sincs megteremtve

Nekünk kell megteremteni a dolgokat

Így lépünk be az új energiába

(T: 3: 10)


ŰRLÉNYEK

Minket is így fognak nevezni a második szabad akarattal rendelkező Föld itt maradt lényei

(L. W. : 04. 05)


ŰRLÉNYEK -  UFOK  –  4. DIMENZIÓS ALSÓ ASZTRÁL SZFÉRA

A legtöbb sűrű energia ebből a szférából érkezik

Technológiailag fejlettebbek, de érzelmi szinten az ember magasan előttük jár

NEM ÉRZIK ÉS ÉRTIK A SZERETET ÉRZÉSÉT

Egyik fő ok: Meg Akarják ismerni a szeretet

Ne adjuk át nekik a testünket

(SO: CS: 226)

 

ŰRTESTVÉREINK

Nem minden űrbéli Fénytestvérnek van emberi formája

A Belső Föld lényei hasonlítanak inkább ránk

Űrtestvéreink mindenfaja formákban és színekben jönnek, sokszor elképzelhetetlen, vagy áttetsző formában

(Antharus)

 

ÜZLETI ÉLET -  ÚJ ENERGIÁBAN

A lineáris idő nem lesz a legfontosabb tényező

Helyette az EGYÜTTÉRZÉS ENERGIÁJA LESZ A LEGHANGSÚLYOSABB

1. vizualizálása a konkurenciának, akinél sokkal több ügyfél legyen, mint, amit el tud látni, és amint a bőségben és jólétben él, megduplázódik a nyereménye

2. vizualizálása annak, ezután, magunkat bőségben és jólétben látni, és behozni ugyanazt az örömöt

Ez a győztes–győztes, nyertes–nyertes állapot az alapelve az Új energiás üzleti életnek

A BŐSÉGNEK NINCSENEK KORLÁTAI

AZ UNIVERZUM ALAPVETŐEN TELJES BŐSÉG LEHETŐSÉGÉVEL TRENDELKEZIK

(K: 6: 12)

 

ÜZLETI ÉLET – ÚJ ENERGIÁBAN

Ti ismeritek a portálokat. A Portálok kapuk, a portálok az energiamozgatásnak és változásnak az útjai. És el fogom mondani nektek szerény véleményemet arról, hogy a portálok - melyek lehetővé fogják tenni a Régi Föld és az Új Föld összekapcsolódását a lehetséges legfenségesebb módon, - az üzletkötések fognak lenni. E portál által az Új Földről származó és belőletek jövő, számtalan magas tudati fogalom, manifesztálódni fog a Régi Földön. Láttuk, hogy például a vallás energiái, szándékosan blokkolni fogják a változást. A vallásoknak nagyon komoly és mozdulatlan az energiájuk. A kormányok energiája, a kormányon belül forog. Nem terjed ki kívülre, ezért egy nagyon nehezen megváltoztatható portál. Most megnézhetnénk e változatos dolgok összes listáit.

A Régi és az Új Föld közti választás portálja ahhoz, hogy elhozza a magas tudat fogalmait és az ÉnVagyok elvét a földi embereknek, az üzletkötések által fog létrejönni. Most sokan közületek szorítást éreznek hátukban, amikor Én ezt mondom és ti úgy gondoltok az üzletkötésre, mint valami nagyon „elvevős” dologra, üzlet – ami csupán önmagára koncentrálódik erősen. Ti ócsároljátok az üzleti életet, mivel ezek pusztítják el a Földet és más hasonló dolgok,

és egy bizonyos pontig ez valóban nagyon igaz. Mégis, elég sok megvilágosodott lény van a Földön most, akik elismerték azt, hogy az üzletkötésekben az energia mozog. Az üzleti életben létezik a vágy a folyamatos növekedésre és fejlődésre – néha megszállott módon -

de legalább mindig ott van a növekedés és kiterjedés utáni vágy.

Néha, ez a vágy csupán a társaság profitjában helyezkedik el, de legalább létezik mozgás az üzleti életben.

Az egész Föld megvilágosodott lényei most, az üzleti élet elkötelezettjei és ők ezt portálnak használják ahhoz, hogy behozzák a magas tudat fogalmait, mindezeket a dolgokat melyekről ezekben az években beszéltünk, mivel valójában az üzletkötések révén építhetőek be/földelhetőek le.

Vehetnétek egy Greenpeace szerű csoportot, mely egy bizonyos hatékonysági fokkal rendelkezik a környezet iránti tudatosítás behozatalában és mindazokban a dolgokban, amiket most tesznek.

Még csak nem is a Földről van szó, hanem arról, hogyan lép kölcsönhatásba a környezet az emberekkel.

Azonban még egy Greenpeace szerű szervezet is olyan messzire mehet, és Én most el fogok nektek mondani valamit, amit talán nem nem kellene közölni, ám ők beléptek az üzleti életbe.

Nyugodtan – nagyon nyugodtan – elkezdik felvállalni azt, hogy üzleteket vásárolnak meg szerte a világon.

És ezek tudatos és „zöld” üzletek lesznek majd, melyek tisztelik a többi embert és tisztelik a Földet.

Ezek az üzleti életbe belépő egyének tudják azt, hogy az ezekből származó profitot a tudatot, békét, új iskolákat behozó dolgok támogatására fogják fordítani. Az üzletek, nem pedig a kormányok fognak új iskolákat hozni a Földre.

(T:92K)

Módosítás dátuma: 2011. október 06. csütörtök, 15:52
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 46 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!