JIM SELF : TUDATOSSÁGUNK ESÉSÉNEK TÖRTÉNETE 1. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: JIM SELF   
2012. október 28. vasárnap, 08:40

JIM SELF : TUDATOSSÁGUNK ESÉSÉNEK TÖRTÉNETE 1.

 

The Story of the Fall of Consciousness - Part 1

http://spiritlibrary.com/jim-self/the-story-of-the-fall-of-consciousness-part-1

Első közreadó: www.foldicsillagok.hu

 

 

2002-ben egy egyszerű kérdést tettem fel az Arkangyaloknak, és nagyon egyszerű választ is vártam rá, de amit válaszként kaptam, az nem egy egyszerű válasz volt, hanem egy történet. A Tudatosságunk Leesésesének története. A válasz még nem volt teljes, és ez a csodálatos beszélgetés folytatódik.

 

Hogyan is történt az, hogy a Tudatosságunk ily módon lecsökkenhetett? Milyen esemény volt ez, kik voltak, akikről szólt, kik avatkoztak bele, és hogyan folytatódott mindez a mai napig? Ezt a történetet nekünk: Uriel, Zadkiel, Mihály és Metatron Arkangyalok rakták össze.

 

Uriel kezdte el magyarázni: "Nem voltak háborúk. Nem voltak rossz fiúk, és nem voltak angyalok, akik elárulták a Teremtőt és visszaéltek az összes tudatással. Nem így történt.”

 

Kezdjük el egyszerűen!

Hosszú, hosszú idővel ezelőtt a Teremtő sokkal jobban meg szerette volna ismerni Önmagát, önmaga teljességét. Így hát a Teremtő önmagából kivett és létrehozott számos új aspektusát, részét. Az ilyen aspektusok voltak azok, ahogy ti ismeritek már, a Szent Szellem/Szentlélek, az Én Vagyok Jelenléte, a Krisztusi Láng és még sok nagyon sok más. A Teremtő így önmagából végtelen számú lényt hozott létre, akik majd később Teremtő Istenek néven lettek közismertek. A Teremtő elküldte őket, hogy fedezzék fel, tárják fel, vizsgálják meg, milyen új lehetőségei vannak a teremtésnek, illetve hozzanak létre újakat, új aspektusokat, teremtésrészeket. Hogy segítse őket a Teremtő ezek létrehozásában őket, a Teremtő Isteneket ellátta egy előre kidolgozott, egy eredeti teremtési tervvel, életmintákkal, vagy sémával, amit a Teremtő Istenek a teremtéseikhez isteni tervként felhasználhattak. A Teremtő Istenek így kezdtek el a terv szerint teremteni.

 

Ezzel az élettervvel, életmintákkal a Teremtő Istenek csodálatos alkotásokat, teremtéseket hoztak létre a Teremtés Fényével. Világegyetemeket, a Tudatosság új aspektusait és a csodák és a gondolat új birodalmait, valóságait teremtették meg. Mindezek újak és nagyon izgalmasak voltak, és ez így ment hosszú időkön keresztül, bár tudjuk, hogy akkor még az idő, mint olyan nem létezett.

 

A teremtési folyamat egy bizonyos pontján, azonban valami váratlan történt. Valahol a Minden Ami Van-ban, a Teremtő Istenek valami új dolgot, de nem a teremtő szándéka szerint kezdtek el teremteni. Ahelyett hogy az isteni tervezet folyamatát, élettervét követték volna, amely leírja azt hogy a teremtési folyamat szakaszait hogyan rakják össze: egy, kettő, három, négy sorrendjében, ők azonban másképp tették meg ezeket a szakaszokat, építőkockákat. A leírt tervezet helyett: a három, egy, kettő, négy sorrendet használták. Eleinte senki sem vette észre a különbséget, ezt a változást, és ezt az új teremtésmintát széleskörben kezdték el használni. Egy bizonyos ponton ez az új teremtési mód, valójában is láthatóvá vált. Ez az új felfedezés, tapasztalat óriási izgalmat váltott ki a Teremtő Istenek körében. Egy olyan új élményt hozott magával, amely még soha addig nem volt

jelen a korábbi időkben. Így mindenkiből hatalmas izgatottságot váltott ki.

 

A Teremtő Istenek visszatértek a Teremtőhöz és megkérték őt, hogy hadd kapjanak másfajta teremtői képességet, hogy még nagyobb grandiózusabb dolgokat hozhassanak létre. A Teremtő elfogadta ezt a kérést és újabb teremtési tervrajzokat bocsátott a rendelkezésükre, de az egyik a többieknél még sokkal nagyobb teremtési lehetőséggel bírt, sokkal többet tartalmazott, még több teremtési aspektusát, részét a Teremtő Tudatosságának, mint amit eddig. Később ez úgy lett közismert, mint az Isteni Akarat, azaz a Teremtés Első Sugara. Ez a Sugár a Teremtő Akaratát, Szándékát tartalmazta, amely magába foglalja a Teremtő Szándéka szerint minden olyan dolgot, amely megegyezik, hozzáigazodik a Teremtő Akaratához, Szándékához. Ez a Sugár mérhetetlenül hatalmassága, mint egy új teremtési lehetőség, magával ragadta a Teremtő Isteneket, és el is nevezték, Szabad Akaratnak, Szándéknak, mert eddig a pontig a szabad akarat nem volt elérhető a Teremtő Istenek számára, mivel eddig követték mindig a teremtés eredeti tervét.

 

Ezzel az új eszközzel felvértezve a Teremtő Istenek továbbléphettek és a lehető legcsodálatosabb módon, utakon teremtettek, mivel ez volt a feladatuk, ezt a munkát nagyon szerették és élvezték. Ezt követően a Teremtő eszközeivel így hoztak létre egy másik teremtést, az Arkangyalokat és az Arkangyali birodalmakat. Uriel szerint az Arkangyali birodalom egy különleges, de meghatározott célra jött létre. Azért lett létrehozva, érthető kifejezéssel élve, hogy a Teremtő Istenek hatalmas teremtéseinek lehessenek nézői, résztvevői, közönsége. Feladatuk bizonyos értelemben az volt, hogy létrehozzanak egy nagy teremtési-színházat és mindenki élvezhesse ezt az előadást. Jól végezték és imádták ezt a munkát.

 

És a teremtés alkotásait folytatták, folytattak tovább. A teremtő Istenek nemcsak azért hoztak létre egyre több és több alkotást, hogy minél több választható legyen, hanem azért is, hogy egyre több Teremtő Isten is lehessen. Minden erejüket ennek a munkának szentelték, így az Első Teremtő Istenek egyre több Teremtő Istent hoztak létre (önmaguk aspektusait), és az újabbak szintén újabbakat, egyre többet és ez így ment egy darabig.  A Teremtő Istenek szerették az alkotásaikat, bár mind ez idáig a teremtéseik a Teremtés Fényén belül történtek, de néhány Teremtő Isten azonban a saját fényét kezdte el használni a teremtéseiben, mintsem a Teremtő eredeti, tiszta fényét. A Teremtő Istenek így folytatták tovább a teremtéseiket, létrehozva új isteneket, akiket a saját fényükön keresztül tapasztalva meg a teremtéseiket, és így a saját fényüket adták tovább. Mindez eddig addig volt lehetséges, míg a Teremtés Fényén belül történt tették, és amíg nem döbbentek rá, hogy a sajátjukat is használják.

 

De ezzel egy újabb kibillenő teremtési hullámokat tartalmazó teremtési mód jelenik meg a teremtéseik során. És ekkor a Teremtő és számos Teremtő Isten is el kezdte észrevenni ezeket a problémákat. Azt hogy ezek az újabb Teremtő Istenek már nem voltak azonos szinten a bölcsességükkel, tudásukkal és tapasztalataikkal, mint a létrehozójuk az előttük járó Teremtő Istenek. Nagyon sokan a fiatalabb Teremtő Istenek közül, beleszerelmesedtek, lenyűgözte őket a saját teremtményeik, alkotásaik. A Szabad Akarat alapján elkezdtek még több individuális, inkább a saját fényüket tartalmazó teremtést használni, amely már nem egyezett meg, nem volt tiszta egyensúlyban a teremtő Fényével. A teremtéseink egyre kevesebb és kevesebb fényt tartalmaztak teremtő Fényének. Egyre kevesebb volt bennük a Teremtő Akaratából, és jóval több volt bennük a saját egyedi Akarat, szándék. Így a teremtő istenek nagyion izgatottak lettek, azért mert annyira elkápráztatta őket az új képességeik szerinti teremtés és ezért nem törődtek mással csak ezzel.

 

A Teremtő folyamatosan szemmel tartotta ezt az újdonságot, mivel egyre nagyobb számban jelentek meg a teljes és eredeti fény nélküli teremtmények. Ezért egy kiegészítést és segítséget ajánlott fel és adott a Teremtő Isteneknek, hogy vissza tudjanak térni az eredeti tervhez és hogy használni tudják újra azt, az eredeti teremtési tervet- Így a Teremtés Sugaraiból két újabb sugarat adott mindegyik Teremtő Istennek. Mivel létezik Szabad Akarat, ez arra ösztönözte őket, hogy használják is. Ezekkel a sugarakkal viszont lehetőséget adott arra, hogy maga a Minden Ami Van is kiterjedjen, fejlődjön.

 

A Teremtés Második Sugara, az Első sugár ihletéséből keletkezett. Ez a sugár magában tartja, foglalja az összes színt. A színek eddig soha nem voltak még megtapasztalhatók. A Második Sugár szabályozta az energiaáramlást, az energia befogadóképességet le és felfelé rezgésszinten, úgy akár mint egy transzformátor. Ez a sugár sokkal több teremtési lehetőséget biztosít kisebb-nagyobb módszerekkel.

 

A Harmadik Sugár frekvenciák és alfrekvenciák számos különböző beállítását és elrendezését tartalmazta. Így ezt Energia Sugarának is nevezhetnénk. Ezek az energiák hatalmas építőkövei, alapelemei a teremtésnek, amelyek a teremtés minden lehetőségét tartalmazzák. Így az első, második, harmadik sugarat, a Teremtő Istenek így kezdték el használni, a kreatív, teremtő folyamatok valamennyi fázisában.

 

A teremtés 3. Sugara azért lett létrehozva, hogy kiemelje a teremtés torzult alkotásait és visszaemelje azokat a Fény magasabb szintjére. A Teremtőnek szándékában állt az, hogy a torz teremtéseket és maguk a Teremtő Isteneket is visszaterelje arra, hogy az eredeti tervrajz szerint használják a teremtést, hogy a legjobb mértékben összehangolja és összeilleszkedhessenek a Minden Ami Van-nal. Ezen kívül a Teremtő más Sugarakat is felajánlott szabadon a teremtésükhöz, azzal a szándékkal, hogy minden, de minden térjen vissza az eredeti Fényhez. De akkor már megvolt a szabad akarat, így az eddigi teremtményeket nem lehetett csak úgy egyszerűen visszavenni, vagy, kiradírozni, egyszerűen szólva, nem törölhetők.

 

Hamarosan egy olyan pontra érkeztek el az új fiatal Teremtő Istenek, hogy már alig használták fel a teremtéseikhez valamennyit is az eredeti teremtő terv szerint. Uriel így említi ezt: Ennél a pontnál a Teremtő egy vonalat húzott és egyszerűen csak annyit mondott: "Ha az Isteni Teremtő Fénnyel szeretnétek teremteni, akkor minden a rendelkezésetekre áll a Teremtő terének eddigi vonaláig, de ha csak a saját fényetek szerint folytatjátok a teremtést, így mentek tovább a vonalon túlra, akkor nem lesztek képesek, vagy csak alig, hozzáférni a Teremtő Fényéhez.

 

Sokan megértették annak a fontosságát, hogy milyen választható létezési lehetőségek állnak fenn, így vissza is tértek, és kizárólag csak a Teremtő Fényével és sugarával teremtettek tovább, míg sokan azonban nem ezt választották. Így tettek főleg azok akik beleszerelmesedtek a saját teremtményeikbe. Így azok, akik beleszerelmesedtek a saját teremtményeikbe, azok a saját fényük szerint folytatták a teremtési folyamataikat. De láthatjátok a következményeit, ez alkalommal már a torzulások és mutációk képesek voltak lemásolni és újragerjeszteni magukat. A torzulások önszerveződtek, saját életre kaptak és közülük egyik sem tartalmazta azokat a fénymintákat, melyeket a sugarak tartalmaztak. Bizonyos értelemmel, saját elmével bírtak, így a mutációk még jobban kiterjedtek és még kevesebb, már alig volt Fény bennük. Ezek a torzulások azonban egyre nagyobb hatással voltak nemcsak más teremtményekre, hanem magára a Teremtő Istenekre is.

 

Minél inkább kívülre kerültek a teremtés Fényétől, annál inkább nagyobb torzulások és mutációk mutatkoztak meg a teremtményeikben. Még több kibillentség és lehasadás, elkülönülés jelent meg velük. És ez egyre nagyobb gondot jelentett a Teremtőnek meg mindenhol ott, ahol a teremtő Fényét használták. A Teremtő észrevette, meglátta ennek a helyzetnek a spirális mintázatának potenciáljait kiáradni a sötétségbe. Így még több teremtő sugarat ajánlott fel azzal a céllal, hogy visszatérítse azokat, akik a tiszta és eredeti fényen kívül teremtettek, úgyhogy még kiterjedtebb lehetőségeket adott minden egyes létrehozott teremtésnek önmagában. Minden egyes új sugarat azért hozott létre, hogy ezekkel sokkal könnyebben és jobban lehessen dolgozni, annál mint ami korábban lehetséges volt.

 

The Story of the Fall of Consciousness - Part 1

http://spiritlibrary.com/jim-self/the-story-of-the-fall-of-consciousness-part-1

Első közreadó: www.foldicsillagok.hu

 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 14 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!