12:12 (11:11: 22)) A 24 BEAVATÁSI ÚT – AZ ARANYLESZÜLETŐK - KRIMHILDA ÉS ATILLA TÖRTÉNETE (Üzenetlevél a földi valóságomba) PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. augusztus 15. csütörtök, 11:51

12:12

(11:11: 22))

A 24 BEAVATÁSI ÚT – AZ ARANYLESZÜLETŐK -

KRIMHILDA ÉS ATILLA TÖRTÉNETE

(Üzenetlevél a földi valóságomba)

 

Örök Áldásba Részesültek!

 

Krimhilda Vagyok, Atilláé!

Krimhilda Vagyok: azaz Én Vagyok a KR, aki magához vette krisztusi fényességét, az AIM/ÉM, a Fény, az Óm örök vibrációjának szeretethullám-mantrája, az IL, azaz ÉL, az elven, az élő, a lélegző, a halhatatlan, a THA, azaz a bölcsességének önmaga úrnője, Atilla felbonthatatlan jegyese, IlThaKunak is neveztek.

Én Vagyok Az, Mária forrásából, az egyik, aki a női szeretet lényegének lángját őrizem, hordozom, ahogy ezt a Földön is tettem és most más világokban.

 

Istenség Drága Fényhozói!

Most „szentségtörést” követek el azzal, hogy bepillantást adok, engedek számotokra, Atillával való kapcsolatomba. Ugye legendáitokban, én vagyok a gonosz, a gyilkos, a rabszolganő, az aljas csábító, az, aki a nagy birodalom bukásáért okolható. Hát legyen úgy, ahogy azt akarjátok. Egyre többen tudjátok azonban, hogy történelmeteket mindig mások beszélik meg helyettetek, mások írják, majd újraírják, és megint csak újraírják, addig, amíg a bolhából elefánt, vagy az elefántból bolha nem lesz. Többen és mások írják, átírják, irányítás, vagy vélt erkölcsi irányadás szempontjából, főleg azok, akik úgymond az érzéseiket elbástyázták, lefagyasztották az időben, vagy egyszerűen amputálták szeretet-testüket, eldobva maguktól az érzelmi dimenziók megtapasztalásának lehetőségét, vagy olyan szorosra húzták nadrágszíjukat, hogy az isteni/istennői energia a szívükig véletlenül se érjen fel, mert azt hitetik el önmagukkal, hogy érezni, ebben az atomkornak nevezett, lebomló kaotikus rendetlenségben, az valami förtelmes, vagy megadó dolog. És ha csak Magdolna, vagy akár Guinevierre történeteit érzitek, vagy akár Heváét, és lenne itt akár számos példázat, kezdtek egyre inkább rájönni, hogy úgymond csontváz van a szekrényben, a témák rendszerint előjönnek időszerűen és mégis valahogy ebben a kikozmetikázott igazságokban nem találjátok meg megnyugtató válaszotokat. Mindegyikbe valahogy a Nő, az, aki a csábító, aki lázít, aki miatt bukás van, aki a gonosz, a gyilkos, és mintha az emberi angyalság is ezért jutott el a világvégezet fertőjébe, és főleg, az hogy a gyönyörű isteni férfi a nő által romboltatik le. Nos ebből a lerombolás valamennyire igaz, mert mi Isteni nők, az adott világciklusokban, nem az illúziók hősnőjeiként, hanem példamutató akarattal, rendszerint azért érkeztünk be a földi valóságba, hogy leromboljuk az Atlantiszt követő öntelt férfiúság energiagőgjét, hatalmi vágyát, akarnokságát, hogy visszavezessük őket, érző, bennünket vonzónak tartó, védő-gondoskodó szerepükbe. Hogy visszavezessük őket Istennői erényeinkkel, a világ iránti odaadásunkkal, a minden életet tisztelő szerelmünkkel, hogy egyensúlyt teremtsünk a két szent isteni energia között. Azt, amit most átadok persze, nem a fenti példákra értendő, hanem inkább arra a korra, amikor is a nőiség a háttérbe szorult, részint kismértékben saját kishitűségének köszönhetően, illegalitásba és megadásra kényszerült. És ha a szemetekkel hallotok és a fületekkel láttok, akkor azt is megérezhetitek mondanivalómban, hogy nem célom a nemeket megítélni, vagy a nemek harcáról beszélni, mert ez csak egy földi filmen játsszák le nektek, valójában nincs ilyen.

 

Atilla, vagy Etil, ahogyan többen nevezitek, kétlábonjáró isteni/férfi energiaforrása (Étele) volt korának, és egy olyan idővonalban léptünk be történetetekben, mind mi ketten, amikor a Birodalom kapta meg kegyelmi megtiszteltetésül azt, hogy általunk kezdődhessék meg az isteni nőiség és férfiasság összerendeződésének sorsa és példája az akkori minden nemzeteknek. a mai idők főpróbája voltunk, annak ami most következik számotokra.

Akkor történt mindez, amikor a Birodalom a 24 elve alatt működött, a 24 szövetségében.

Valójában ebből a 22, a mai fogalmak szerint 22 beavatási utat képviselt, azaz 22 energiaszintet, amelyben egyszer, 11 rezgésként megfordul az örök áradás megélésének tanulságspirálja, amit az emberiségnek magába kellene integrálni, ahhoz hogy a 2 (1:1), azaz az Isteni kristály nő, és Isteni kristály férfi szent uniója létrejöhessen. Ez volt a szent egyesülés koncepciója, hogy annak okán az emberiség a birodalom védelmében, gondozásában megemelkedhessen, és önbeavatóvá válhasson, a 22 tanulmányút, kétpólusú átélése, a 11:11, amit szeretett és felemelkedett Toth Triszmegisztosz az úgynevezett smaragtábláin keresztül rátok hozományozott, és ma önfelfedezői kártyáitok valamennyire, némelyek szinte teljesen megőrizték, ezt a 22 úgymond nagy titkokat. A 22 út volt az, amelyek végükben egybefutottak, hogy azokat a krisztusi férfi és a krisztusi nő egységessé olvaszthassák a teremtés örök szeretetébe, úgyhogy beiktattak azokba 12X12, azaz 144 vizsgálódási rezgéspontot, amikor is részekre és aspektusokba vetítették ki magukat, meglátva hol is tartanak., belenézhetnek önmaguk tükrébe, és elgyönyörködhetnek magukba, hitükkel megszépülhetnek belsejeikben. Minél több vizsgálódási pontból nézed a világot, annál több részletét fedi fel, finoman, hogy átlásd, majd, amikor az összerakás ideje megkezdődik. És most van annak ideje lassan, amikor a 144 stáció tanulsága egységesül, és beteljesedéssé forrhat össze.

A 22 és a 1:1, azaz a megosztójel nélküli 11, amikor az egyesülés megtörténik, feloldja a fátylat a 33-ról, a krisztusi létező gyermek numerikus, rezonanciáját, rezgését. de meg kell jegyeznem, nemcsak a fiúét, hanem a leányét, akik a 33:33-ban egyesülnek, a szívük harmóniájával a 66-ban, vagyha tükrözzük, akkor a 69-be, azaz az isteni anyaelvben, és azt fölviszik az isteni forrás harmóniájába a 666-ba.

 

Istenség Csillagmagvai!

Példája voltunk a nemzeteknek, a nemzeti lelkeknek is, mert a mi egymástól való szabadságunk Atillával, a nemzetek együvé tartozás béklyóit is felszabadította. Úgy ahogy Én férfitestemet és lelkemet szerettem benne, abban az időben nem szerethetett senki, úgy ahogy öleltem át szivárvány fényeimmel, úgy abban az időben, senki, és azonképp ugyanúgy ölelkeztek a nemzettestek és nemzetlelkek is együvé. Úgy adtam magam, magamból ezernyi végtelen érzéscsillagomat, mint még senki, abban az időben. A Mindenható Atyánk és Anyánk teljesült fényét hordoztuk együtt, nem különülve, azonképp népeinkbe, és felhőtlen áradhatott belőlem a szent női sugár aranyozó fénye. Atilla általunk vált megértetté, hogy Hont alapítsunk a Földön, szerényt, tisztát, békést, de büszkét is, és őrzőt, akik a kristály impulzus avatásait tovább tudják adni ivadékaiknak.. Meg kellett értenünk, hogy az a kor jött el, amikor a felfedezések és kalandok tapasztalatait, az addigi megismeréseket, a bölcsesség és a békesség sodrásába kell beterelnünk. De voltak, és közülünk közé valók voltak azok, akik jópénzért, a krisztusi tervben már nem először odaadták lelkületüket a Fekete Ligának, akik a mágiában maguk is jártasak voltak. Amíg egymás karjában révedtünk, más birodalmakban jártunk tanulságokért, Atilla fizikai teste itt pihent mellettem, és voltak olyanok, akik itteni halálát megszervezték. Atilla a révedésből már nem volt képes visszajönni, testébe. Tudnivaló hogy egykor, akár HanniBál, úgy Atilla Róma előtt azért állt meg, mert beszélgetett a Teremtőjével, s meg kellett értenie, hogy Róma alatt is el lettek vetve a krisztusi fényesség magvai, és Róma pusztulása, azok pusztulása is lenne egyben, megértette, hogy a Fény Házát vagyunk itt építeni. Ő a Teremtőjével beszélt, mint most már sokan annyiótok, a nagy tanítók, gyógyítók, egykori próféták, szeretetség papok, de nem kért, elhárította maga felől a védelmet, mert húsban és vérben, emberi angyalként szerette volna átélni a földi beteljesülését. Így hunyt ki az akkori idők gyönyörűséges reménycsillaga, úgy hogy könnyeimmel áztattam le, hűtöttem még rángó testének véres fájdalmát, és ezek után már én sem kívántam maradni. Halála hírét, nevemben feketítették, a nevemmel feketíttek, és kötözött lettem a fájdalmamtól, a ragaszkodásomtól, a hitemtől, a szerelmemtől, a szent kapcsolat békéje lett befeketítve és továbbfolyatva történetünkben. Amit mondtam, megmondtam, még akkor is, ha ez nem fog történelmetekké válni, ahogy az sem, amit nagyrészt annak tudtok. A mi történetünk az istenek története, ahogy valójában az emberi angyali ti-történetek is az. Ahogy a Mi Aranyleszületésünk elrendeltetett a magunk választása által, a ti időtökben, ugyanúgy ez már megérkezett, Itt van, és most van.. MERT EZ AZ, AZ IDŐ, AZ ARANYLESZÜLETŐKÉ, azoké, akik most jelenleg itt tartózkodnak, akik most érkeznek, akik most idekészülnek a Föld változásának csodájába. ARANYLESZÜLETŐK VAGYTOK MIND-MIND, az isteni természet fényének rezgéseivel azonosultak. Azoké, akiknek igaz történetüket kristály táblákra róják be most a Teremtés Könyvébe, amely történet túlmutat a hun és magyarság történetén. Az Én történetem máshol másként továbbfolytatódik, úgy ahogy a tiétek, akik névben A Hon és Mag nemzetekkel azonosultok, de ez nemcsak a ti nemzetetekre igaz. Azokra igaz, akik emlékeznek arra, hogy honnan érkeztek, akik emlékeznek először arra, hogy közvetlenül a forrásból származnak, azok, akik megvilágítanak a mostani rendkívüli időkben, mert erre a pillanatokra vártak és ez itt van, a lelkesedés, az egylélekké lelkesedés ideje.

 

Most az én-forrásomból egy folyó indul meg belőlem, egy tiszta vizű, de gyors sodrású, amely a régi partjaitokat elmossa, de friss kvarchomokkal terülnek be, hogy mezítláb tudjatok haladni azok mentén, mint egykor, amikor próféták voltatok. A folyó egyfölddé tölti fel majd a szigeteket, és nem kell majd révész, hogy általérjetek a túlsó partokra.

Amit éreztem akkor, most is érzem, és ez fizikai értelemben bár megfoghatatlan, de itt megélhettem és átélhettem úgy, ahogy másképp máshol talán nem ennyire kézzelfoghatóan. Ahogy a férfi és nő ölelkezik bennünk, és nemcsak a nemekről van szó, hanem a kettő energiaminőségéről, akár a nőben, akár a férfiban, ahogy a férfi és nő ölelkezik bennünk, Világok jönnek le ide a Földre, az Aranypillanatra, ami mintája az, az Isteni Aranypillanatnak, hogy megcsodálják azt az Aranyleszületőkben. Ahogy mondani szokás, a Nap alatt bőven jut mindenkinek hely, és az Aranyleszületők azok, akik meg fogják mutatni a Nap alatti helyeket, és ha nincs fenn a Nap, akkor ott vannak, a Hold és a csillagok, és ha annyira borús lenne, hogy egyik sincs fenn, akkor ott vagytok Ti, hogy valaki világítson!

Mert Ti Aranyleszületők, ti voltatok a Pán-On sugár utazói, a PÁN-ON-é, a természet rezgéseivel azonosulóké, majd ezeknek az örvénnyekké, forráskutakká szervezőié, ezeknek a kutaknak táplálói, majd aktiválóié, akik a kutaknak életerejeiteket adtátok, összevegyítettétek egymással az atyai/anyai összeborulásokat. Ti voltatok azok, akik hozzáférést biztosítottatok ezekhez a kutakhoz a többi szomjazónak, és most elérkezett az idő, amikor már mindenki ivott belőlük, hogy ti is igyatok, oltsátok megismerő szomjatokat, élvezzétek és érezzétek a folyékonyságban, hajlékonyságában mindent kitöltő elragadó feltétel nélküli szeretetet, érezzétek át ahogy általatok rendeződik ide az isteni rend, és általatok ugyancsakképp szabad lehetőségeitekkel újjárendeződik. Most Ti vagytok és lesztek Atillák és Krimhildák/Ildikók, az Aranyleszületők, azok, akik a mindenség meghívására a 22 beavatási útjukat kristály nőként és férfiként végigjártátok. Az utazástok véget ért, azt a könyvet bezárhatjátok és egy új világot kezdhettek el. És azt is kell tudnotok, hogy akárhogy is alakul (bár rálátásunk alapján, elragadóan) nemzetségetek sorsa a választásotok szerint, Atilla és Krimhilda Ölelésének szent pillanata, mindegyikőtökbe, akik e nemzetekbe azonosultak, belétek ívódott, és nincsen arra semmiféle ellenszer, ami ezt eltávolítaná. Csak éreznetek kell, megemlékeznetek ezt magatokba.

 

Ez nem romantika volt, amit most mondtam, ez az Isteni szerelmetesség, földi bemutatása. ATILLÁBA MINDEN FÉRFI, KIVÉTEL NÉLKÜL: ÁT LETT SZERETVE, és ha ezt Ti most átérzitek, engedve azt, hogy sírtok, akkor a mennyek alkímiai sója, a teremtés sója gördül le arcotokon, amelyet a mennyei óceán és a ti áldott vizeitek is tartalmaznak azonképp és mindent kitöltenek vele, ahol elfogadás van és nincsen ellenszegülés a tekintetben, és amelyet pillanatról pillanatra a BálNagyok/Bálnák, a bolygó bölcsei az élet ünnepség szervezői, emelkedés mutatók, és a DéliFények/Delfinek, szeretethullámozók, vizek tüzei, levegőtökbe porlasztanak, magukon keresztül, hogy azok, páraként, esőkként visszatérve, megóvják világotokat a lelki elsivatagosodástól.

 

Az Aranyleszületők vagytok, Ti vagytok az Aranyleszületők Most!

Aranyleszületők: Ez a HIVATÁSOTOK ezért lettetek hívva: A Hit, a Hívás, és Avatás, azaz a belső fényességetek teljességének tanítása önmagatok számára.

 

 

Ígyhát szerető soraimat úgy fogadjátok, ahogy fogadjátok: ebben sem tanítást/okítást, sem a benneteket felszólító változást, létrehozni nem volt szándékom. Csak átadni azt ölelésből felfakadó érzését, az isteni aranypillanatot, amely nap, mint nap tud bennetek is újraalkotni, a mindent átölelő isteni szeretet táplálékát.

 

Krimhilda, azaz Ildikó Vagyok, és Vagyok az Atilláé-Örök. A mindent átölelő szeretet 2., és a teremtő természet fényének rezgéseivel azonosuló 9. azaz Pán sugár egybefonódása, a 11:11 világ szerelmének, lángjának egyik őrzője!

Végső soron azért megjegyzem, hogy naptáratokban, ha rejtve is egy napon egymás mellett maradhattunk, ugye milyen érdekes?

 

Köszönöm, hogy szólhattam! Ég Veletek, mert az Ég Veletek Van! Tartsátok, erősítsen meg Fényességes lelketeket!

Minden Jót Kívánok az Aranyleszületők Fényutazásában!

 

 

 

Namaste – Nama Sika, Venia Benya/ Minden Egy Bennem, Minden Egész Bennem

 

Lejegyezte: Nász János egykor Fényegység.netii.neten

 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 30 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!