2013. NOVEMBER 28/29 – DECEMBER 26 AZ ISON ÜSTÖKÖS ÚJRAVETI ÉLETMAGVAKKAL A FÖLDET PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2013. augusztus 29. csütörtök, 06:56

2013. NOVEMBER 28/29 – DECEMBER 26.


AZ ISON ÜSTÖKÖS ÚJRAVETI ÉLETMAGVAKKAL  A FÖLDET

NOVEMBERI ARATÁS A FÖLD BOLYGÓ ÚJRAVETÉSE, ÉLETMAGVAKKAL: A PIRAMIS ERŐ – A CSOPORTTÓL (részlet)

 

Piramis hálózatokkal a Földön egy (energetikai) védőpajzs lett kialakítva, amely rendkívüli módon megóvta a bolygót a körülötte keringő meteoritoktól és üstökösök becsapódásától. Ti már hallottatok eddig két nagy meteorról, melyekről nemrég cikkek is jelentek meg a napilapjaitok első oldalain, de nem vagytok még tisztában a kisebbekkel, amelyek a mostani időkben érkeznek majd be. Mivel ez a védőpajzs már a Föld kezdete óta jelen van a helyén az meg óvni benneteket az ilyen becsapódásoktól. Ebben az évben, november vége felé egy üstökös fog megérkezni a Föld közelébe és életmagvakkal szórja tele a bolygót.

Mondhatjuk akkor azt is, hogy így pontos az a meghatározás, ami szerint minden életforma magvait eddig az üstökös ültették el ide. Bár ebben a kérdésben a tudósaitok nem értenének egyet velünk, de mi el fogjuk azt mondani, hogy TI NEM A FÖLDRŐL SZÁRMAZTOK ÉS SENKI SEM AKI MOST IS ITT ÉL. Ti már szerencsésen idehelyeztétek magatokat. Most egy evolúciós fejlődésen mentek keresztül. Eddig mindig szükségetek volt arra, hogy meghaljatok és elhagyjátok a fizikai testeteket, aztán amikor Hazatértetek, hogy egy új reinkarnációs ciklussal térjetek vissza, újra meg újra. De ez az első eset, ez az első alkalom, hogy az emberiség anélkül sétálhat át a Hazafelé vezető kapun, hogy meghalna. Ti most igazából egy felemelkedési folyamaton mentek keresztül és minden lépésetek ezen az úton egyre magasabbra vezet és ez annyira gyönyörű, annyira megható hogy így haladtok előre. Mi mindezt ellenőrzésünk alatt tartjuk. Tehát ne féljetek ezektől a (kisebb) üstökösöktől, mivel egy új kezdet életformáinak magvait szórják szét a bolygótokon. Ti már annyi életformátokat veszítettétek el a Földön egy nagyon hosszú idők során, és így ti egy új módon vetett magvakból való létezők vagytok most, és éppen ezért is ekképp tekintsétek és ünnepeljétek a novemberi üstökös beérkezését. Vannak, már akik nevet is adtak neki, de mi tartózkodunk attól, hogy mi ilyen formán megjelöljük, mivel a mi elnevezésünk nem egyezne a tiétekkel. Tudósaitok úgy tudják, hogy az üstökös, amikor megérkezik, az útja mentén szétszórja magából a porát. Általában mindig szétdarabolódik, ott ahol elhalad és most is így fogja beszórni a kozmikus porával a Földet. Az tény viszont hogy a tudósaitok csak akkor tudják kiszámítani azt, hogy mekkora pormennyiség kerül ki az üstökösből, amikor az teljes egészében láthatóvá válik. Így most novemberre mi nagy mennyiségű port várunk. Sőt az üstökös nem fogja érzékenyen érinteni a Földet akkor, amikor átlép azon az átjárón, amikor minden része megjelenik. Nem fog a Földbe csapódni, távol marad tőle és elkanyarog majd a Nap felé, de amit hordoz azokkal a csodálatos életmagvakkal beporozza a bolygót. De ahogy ti most akik itt vagytok nem tudtok semmit sem ölbe tett kézzel nézni, így aztán jogosan kérdezhetnétek azt, hogy mit lehet tenni ezután. Nyugodjatok meg, Ti tökéletes helyzetben vagytok itt, mint a Föld tudatos teremtői és mi azt reméljük, hogy élvezitek ezt az utazást kedveseink, mert értetek van itt minden és egy örökkévalóságon keresztül vártátok ezt a lehetőséget még akkor is, amikor annyi hazugságon keresztül estetek már át. Ismerjétek fel ezt az utat és mi legnagyobb örömmel kitárt karokkal várunk bennetek. Otthon aztán majd végleg eldönthetitek, hogy levetitek magatokról ezeket a mostani testeteket és így tértek vissza.

 

 

Kedveseim most Ti vagytok a legnagyszerűbb angyalok azok közül, akik valaha is a Földön éltek és ezt teljes őszinteséggel mondjuk. Még soha ezelőtt ez így nem történt meg a Földön az, ami most történik és mi annyira büszkék vagyunk rátok. Megteremtettétek a varázslatot egészre kinyílt szemeitekkel.

 

A legnagyobb tisztelettel arra kérünk bennetek, hogy bánjatok egymással tisztelettel. Gondoskodjatok egymásról és tartsátok az ajtótokat nyitva a változások előtt, melyektől minden lehetőséget megkaptok és játszatok együtt jól.

 

Espavo
A Csoport

 

 

Közreadja: www.foldicsillagok.hu

 

 

F: Novemberi Aratás A Föld bolygó újravetése, életmagvakkal LW:2013. 05.

 

ISON (C/2012 S1) SZUPERÜSTÖKÖS, 2013. november 28/29-én ér Napközelbe és a Teliholdnál is fényesebb lehet, földközelbe pedig december 26-ára érkezik. 64,2 millió kilométerre lesz a bolygónktól és nappal is látható lesz.

 

2013. NOVEMBER 28. - ISON

A csillagászok sem tudják, mi várható 2013 végén

Jó formában bukkant elő a Nap mögül az ISON, és kérlelhetetlenül közeledik a csillag felé. Ilyen méretű üstököst ilyen kis naptávolságban fél évszázada nem figyeltek meg, ezért senki nem tudja, mi várható pontosan 2013 végén.

A fél éve az évszázad üstökösének kikiáltott ISON az elmúlt két hónapban elrejtőzött a csillagászok szeme elől, mert a Földről nézve éppen a Nap átellenes oldalán tartózkodott. A NASA kezdeményezésére az űreszközökkel dolgozó, valamint a földi hivatásos és amatőr csillagászok összehangolt észlelési kampányt (Comet ISON Observing Campaign, CIOC) indítottak a nem mindennapi égitest megfigyelésére, írja az Origo.

A CIOC egyik vezető kutatója, Carey Lisse a képek és más mérések alapján úgy véli, hogy az üstökös magját naponta 1 millió kg gáz és 54,4 millió kg por hagyja el. Átmérőjét legfeljebb 4,8 km-esnek becsülik, tömege 3 millió és 3 milliárd tonna között lehet.

Az üstökös november 28-án 1,16 millió km-re halad el a Nap izzó felszíne fölött (ez nagyon kis naptávolságnak számít, vagyis az ISON egy úgynevezett napsúroló üstökös). Látszó fényessége ekkor a teliholdét is elérheti, így a nappali égbolton is láthatjuk.

http://www.168ora.hu/tudas/csillagaszok-sem-tudjak-mi-varhato-2013-vegen-117734.html

Hatalmas csóvát remélünk a napsúroló üstököstől

Origo2013. 08. 23. 19:01


Jó formában bukkant elő a Nap mögül az ISON, és kérlelhetetlenül közeledik a csillag felé. Ilyen méretű üstököst ilyen kis naptávolságban fél évszázada nem figyeltek meg, ezért senki nem tudja, mi várható pontosan 2013 végén.

A fél éve az évszázad üstökösének kikiáltott ISON az elmúlt két hónapban elrejtőzött a csillagászok szeme elől, mert a Földről nézve éppen a Nap átellenes oldalán tartózkodott. A NASA kezdeményezésére az űreszközökkel dolgozó, valamint a földi hivatásos és amatőr csillagászok összehangolt észlelési kampányt (Comet ISON Observing Campaign, CIOC) indítottak a nem mindennapi égitest megfigyelésére.

A CIOC egyik vezető kutatója, Carey Lisse a képek és más mérések alapján úgy véli, hogy az üstökös magját naponta 1 millió kg gáz és 54,4 millió kg por hagyja el. Átmérőjét legfeljebb 4,8 km-esnek becsülik, tömege 3 millió és 3 milliárd tonna között lehet.

A Hubble-űrtávcső még április 30-án fényképezte le az ISON-t. A környező csillagmezőről színes kép készült, az üstököst azonban gyors mozgása miatt csak egy színszűrővel tudták megörökíteni, így fekete-fehérben látszik a képen

Forrás: NASA

Az üstökös november 28-án 1,16 millió km-re halad el a Nap izzó felszíne fölött (ez nagyon kis naptávolságnak számít, vagyis az ISON egy úgynevezett napsúroló üstökös). Látszó fényessége ekkor a teliholdét is elérheti, így a nappali égbolton is láthatjuk.

Az ISON nemcsak rendkívül szoros napközelsége miatt különleges, hanem azért is, mert igencsak messziről jön. Nagyon elnyúlt ellipszispályáján az üstökösmagokból álló Oort-felhőből érkezik, vagyis a legtávolabbi bolygók pályáján messze túlról. Eddig soha nem sikerült még közvetlenül az Oort-felhőből jövő és ilyen szorosan a Nap közelében elhaladó üstököst részletesen tanulmányozni. A remélhető látvány mellett az ISON érdekes tudományos felfedezéseket is ígér.

A Nap mögül augusztusban előbukkant üstökös fényessége 2 magnitúdóval elmarad ugyan az év eleji várakozásoktól, ez a késés azonban még 2013 első felében jött össze. Vagyis az elmúlt két hónapban már a várakozások szerint fényesedett az ISON, ami jó jel.

„Nem tartom drámainak a két magnitúdós elmaradást, mert ez egy egészen más kategória. Ilyen méretű üstököst ilyen kis naptávolságban az 1960-as évek óta nem figyeltünk meg, ezért senki nem tudja, mi várható pontosan. Annyi azonban bizonyos, hogy ha a mag egészben eléri a napközelséget, akkor ott rengeteg anyagot fog leszakítani róla a napsugárzás és az árapályerők, és hirtelen további nagy felfényesedés is lehetséges. Ez történt 2011 decemberében a Lovejoy-üstökössel, ám annak magja jóval kisebb, körülbelül fél kilométeres volt eredetileg” – mondta az Origónak Sárneczky Krisztián, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársa.

A Lovejoy csóvája gyönyörű látvány volt a felfényesedés után (lásd korábbi cikkünben), bár sajnos Magyarországról nem lehetett megfigyelni. Ha az ISON is hasonlóan viselkedik a napközelség után, akkor ennél is hosszabb és fényesebb csóvában gyönyörködhetünk decembertől, hosszú heteken át.

A Lovejoy-üstökös

Forrás: NASA

Még a Mars mellől is figyelik

Az első űreszköz, amelyik megfigyelte az ISON-t, a NASA EPOXI (korábbi nevén Deep Impact) űrszondája volt. Még januárban 150 felvételt készített az akkor még különösen halvány, 5 csillagászati egység távolságban lévő üstökösről. Augusztus-szeptemberben még további észleléseket hajtanak végre vele, ezt követően viszont a szonda csak 2014-ben tudja újra megfigyelni az ISON-t – feltéve, hogy az üstökös túléli a közeli találkozást a Nappal. Novemberben, amikor az ISON elrepül a Nap közelében, a Merkúr körül keringő Messenger űrszonda lesz különösen kedvező pozícióban a megfigyeléséhez.

Bekapcsolódik majd a megfigyelésekbe a Mars körül keringő Mars Reconaissance Orbiter (MRO) űrszonda is. Annál is inkább, mert az ISON szeptember végén, tehát még az üstökös napközelsége előtt, mindössze 11 millió km-re repül el a Marstól. Hatszor közelebbről veheti tehát szemügyre az MRO az üstököst, mint mi a Földről (földközelsége december 26-án várható, bolygónktól 64 millió km-re halad el). Az MRO két műszerével is készítenek majd képeket (HiRISE és CRISM), ám mivel ezeket a Mars felszínének fényképezésére optimalizálták, az expozíciós idők beszabályozása érdekében augusztus végétől próbamegfigyeléseket hajtanak végre.

Csak helyszíni észlelés nem lesz

A szórványos megfigyelések után szeptembertől beindul az észlelési nagyüzem. Az űreszközökhöz magaslégköri ballonok és kutatórakéták csatlakoznak, amelyek a földi légkör (nagy része) fölé emelkedve figyelik az egyre fényesedő üstököst. Természetesen a munka oroszlánrésze a nagy földi távcsövekre hárul, de több feladatot is az amatőrcsillagászokra osztottak ki az augusztusi konferencián.

Egy dolog hiányzik majd: a helyszíni vizsgálatok űreszközökkel. Annak idején (1986) a Halley-üstököst több űrszonda is megközelítette, de erre most nem lesz mód. A Halley-üstökös visszatérésének helyét és idejét már évszázadok óta tudták a csillagászok, az ISON-t azonban csak bő egy évvel a napközelsége előtt fedezték fel, és ennyi idő nem elég egy űrszondás küldetés előkészítéséhez.

Módosítás dátuma: 2013. szeptember 03. kedd, 13:57
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 30 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!