METATRON A FÉNY URA-TYBERONNon keresztül: KRISTÁLYKOPONYÁK ÉS A 2012-T KÖVETŐ KÓDOLÁS PDF Nyomtatás E-mail
Írta: METATRON A FÉNY URA-TYBERONNon keresztül:   
2014. május 07. szerda, 12:10

METATRON A FÉNY URA-TYBERONNon keresztül:

KRISTÁLYKOPONYÁK ÉS A 2012-T KÖVETŐ KÓDOLÁS

 

Üdvözlet Mesterek! Metatron vagyok a Fény Ura és köszöntelek bennetek a Feltétel Nélküli Szeretet terében. A Tökéletesség paradigmájának jelenvaló pillanatából beszélünk a Föld és az Emberiség kódolási folyamatáról és továbbá az úgynevezett Kristálykoponya portálokról.

 

Edgar Cayce már korábban beszélt nektek a régi korokról (Atlantiszról, Lemúriáról és a dualitás előtti Földről) és felismerte az emberi koponya szakrális geometriáját és tökéletes szerkezetét, amely nem más, mint egy bejárati tudatossági portál a Föld dimenzióiba, sőt valójában még egy átjáró a magasabb birodalmakba. Így tehát érthető az, hogy a kristályos multidimenzionális könyvtárnak miért a koponyaformát választották mintaként, melyeket így „Kristálykoponyáknak” neveztek el. Ezek valójában mind multidimenzionális/többdimenziós dinamikus portálok. Igazából Tudatos Élő Számítógépek, melyek folyamatosan felfrissítik az Egyetemes Elme megfelelő programjait, hogy ilyen módon támogassák a Földet és az Emberiséget, mégpedig úgy hogy hologram kódokat fognak kivetíteni, hogy ezzel a módszerrel vezéreljék a planetáris felemelkedés mátrixát, valamint a duális tudatosságotok paradigmáit. És elmondhatjuk azt is Kedveseim, hogy az emberiség átalakulása egy megújító célzattal már kibontakozóban van. Beléphettek már akkor a Kristályos korszakotokba és ennek a kristályos energiái azok, amelyek meghatározzák majd az emberiség rezgését, és mindez azzal is jár, hogy eljön a vizsgátok és a változások ideje is.

 

2014 és még továbblépve előre

 

Így akkor most beszéljünk veletek a Kristályos Paradigma Tudatosság Könyvtárairól, melyek közismert nevükön Kristálykoponyaként ismertek. Azt is mondjuk továbbá, hogy a kristályos paradigma szerepe felerősödik az életetekben és egyre nagyobb jelentősége lesz az Új Földön.

 

Ezek a koponyák valóban, igen hatalmas szerepet játszottak a 2012-es Planetáris felemelkedésetekben, olyannyira, hogy azt elképzelni sem tudjátok. Azokat a kristályos kódokat, amelyek lehetővé tették azt, hogy a Föld letegye a záróvizsgáját, mozgásba kerültek a portálokon keresztül, azzal hogy beleprogramozták az eredeti Kristálykoponyákba. A Kristálykoponyák újból az emberiség segítségére összpontosulnak most. Az Emberiség, mint „tömeg”, úton van arra, hogy Felemelkedjen, mintegy 300 éven belül „tömegesen”. De addig sok minden fog megtörténni. 2014, 2038, 2075 évek lesznek majd a kulcsidőpontok. 2014-ben a Békesség Harmónia Portálja el fogja vetni az Új Mennybolt magvait és az Új Mennybolt magvai meghozzák majd Krisztus Visszatérését.

 

Egy lépés az Időben

Edgar Cayce már említette nektek azt, hogy lesz egy új emberi „típus”, aki előtérbe kerül majd a 21. században. Ez a változás nem csak a DNS 12 szálas aktivitásotokat jelenti majd, hanem egy igen fontos átmenetet is a szén alapú fizikai testekből a sokkal finomabb (több fényt befogadni tudó) kristályos szilícium alapú fizikai formába. Az emberiség egyre kristályosabbá, fénybefogadóvá válik.

 

Ez azért is lehetséges, mert 2012 decemberében a polaritás mágneses hálóját felváltotta a 144-es Kristályos Háló. Ez a Háló lehetővé teszi az emberiség számára, hogy egy magasabb fényhányadossal rendelkezzen és így működhessen magasabb dimenziókban. Természetesen ezek a magasabb dimenzionális szintek nagyon is mások, mint a 3. dimenzió. Így hát azt állíthatjuk nektek, hogy az Új Földeteken már rendelkezésetekre áll az 5.-től a 12. dimenziós szintek elérése, de hogy ott hatékonyan is tevékenykedhessetek, mivel azok nem-poláris szintek, akkor szükséges lesz az, hogy magatokba aktiváljátok egy nagyságrendekkel kiterjedő csakrarendszert. Kristályos rezgésűvé kell válnotok. Ezért is van az, hogy az Atlantisziak Egy Törvényének tudása alapján, jó szándékotokkal és felelősségvállalásotokkal használjátok a kristályokat, mert a spirituális szövetségeseteik és frekvenciaerősítők már visszatértek hozzátok az elmúlt 5 évtizedben: Látjátok hát, hogy minden tökéletesen lett időzítve. A Phi kristályok és a különleges drágakövek fokozatosan erősíteni tudják az aura mezőtöket és lehetővé teszik a koherenciába való fejlődésetekbe való haladásotokat.

 

A Kristálykoponyák, közvetlen irányított portálok, melyek fogadják és dinamikusan szétosztják magukon keresztül a (fény) kódokat. Az Új Föld kódjai és kódolása lehetővé teszi az emberiség átalakulását, oly módon, hogy kivetíti mindezt a Most-ba.

Az Új Szerep

 

Mivel a Föld már felemelkedett egy 12 dimenziós mátrixába, így a Kristályos Paradigma szerinti szerepetek is kódolva lett az Új Föld és az Emberiség változásába. Ez a változás a szilícium alapú testet kódolta a 13. és 12. koponyákon belül. A 13. (MAX)-ba az új test formátumát és a 12.-be (Sha-Na-Ra) egy továbbfejlesztett csakrarendszer kódjait, mert csak ezekkel együtt lehet majd tevékenykedni a polaritáson túli, a feletti kristályos dimenziókban.

Így hát nem meglepő az, hogy a 13. és 12. Kristálykoponya a Harmonikus Beindítás idején együtt rezegnek Arizonában a Csillagkapu (Stargate Portal) eseményen (2014. május 23-28) Ezek ketten a Sedona Csillagkaput egy Bárkaként fogják újraformázni, amely szükséges lesz az Új Mennybolt és az Emberiség Felemelkedéséért.

 

A Kristálykoponyák és a Kristályos Paradigma

 

Tehát akkor Mesterek most azt mondjuk nektek, a Föld lineáris nézőpontjából, hogy a Kristálykoponyák egy különleges típusú kristályos anyagból egy emberi koponyaforma mintázata szerint készültek, melyek legfőképp kvarcot tartalmaznak. Ennek ellenére mégis azt mondjuk, hogy az eredeti koponyák egy földönkívüli (civilizáció) összeállítás alapján készült, amelyet szuprakvarcnak is nevezhetnénk, amely belsejében tiszta kvarcot tartalmaz és gyémánt szerkezet szerint, van ötvözve, valamint egy alkímiai vibrációs értelemben vett frekvenciális arannyal. Atlantisz Kristályos Holdjánál és a csodálatos Templomi Kristályoknál hasonló anyagot használtak fel. Ismét hangsúlyozzuk, hasonlót, de nem pontosan ugyanazt. Valójában az eredeti koponyák, lineáris értelemben megelőzték, Atlantisz Templom Kristályait. Jelenleg két kristálykoponya van (fizikai formában is jelen), amelyek földönkívüli eredetűek és erről már beszéltünk korábban. Az eredeti kristálykoponyák egy másik valóságból, egy másik világból származnak. A 13 (eredeti) koponyából, kettő nyilvánult meg eddig a ti fizikai síkotokon, a ti időfolyamotokon belül. (Max és a Sha-Na-Ra).

 

A kristályos koponyamintákat eredetileg (fény)hozók szállították a Földre (az Arkturuszról) és a Szíriuszi-Plejád Szövetség Kristály Mestereinek mérnöki segítségével tervezték meg a megnyilvánításukat (a fizikai síkon). Az eredeti prototípust a Föld akkori korszakába hozták el, amelyet Lemuriának ismertek, bár valójában ezt a modell még azelőtt került a földre, mielőtt még nem létezett teljesen polaritás (duális elkülönülés). Még a Mennybolt (védelmező kristályos védőernyő, burok) fennállásának idején kerültek ide, tudjátok a Zéró Pont Föld idején, amin mi a mágnesességtől mentes síkot értünk. Abban az időben, LaMania-nak neveztük, (ezt a térséget)… egy olyan földies jellegű valóság volt, melyet, a lakót tökéletesnek tartották, és Teljes Tudatosságú Éterikus lények androgün megtestesülései lakták. De már abban az időben is ismert volt, hogy a Mennybolt majd valamikor magába fog roskadni és fel fog oldódni (mivel apró kristályos jégből állt). És ekkor hozták létre ezt a fajta modellt, ezt a földönkívüli holografikus lemezt/adathordozót, hogy a kezdeti integrált aspektusa, az eredeti kristálykoponya legyen az, amely olyan prototípusként fognak szolgálni, amit körbemintáznak a (teremtés) 12 szent aspektusának mintáival. Így a 13. (a teljes mintázatot magába foglaló, de önálló mintázattal is bíró) és a 12. tartalmazza a DNS 12 szálának mintáján belül a teljes tiszta tudatos elme és a teljeségében kifejlődött dualitás előtti ember Létezésének mintáját.

 

Ennél fogva a Kristálykoponyák tartalmazzák mindazt amik/akik voltatok az emberi kísérlet előtt. A Föld a Dualitás/Kettőség Egyeteme, és amikor készek lesztek, akkor beteljesítitek a végtelennek tűnő örök korforgást. Így az eredeti koponyák megnyilvánításba hozzák a testbeöltözés feletti és azon túli formákat, mert ezek már beépült a testiség különböző időszakaiban. De nincsen egy olyan valódi fizikai korszak, amelyekhez rendelni lehet az időpontokat, mert a koponyák hol eltűntek, hol felbukkantak, hol újra megjelentek a Föld évmilliós korszakaiban az emberiség megtelepedése során.

Kérdés Metatronhoz:

Utaltál arra már, hogy a Max és a Sha-Na-Ra földönkívüli eredetűek és csak kettő van jelen (fizikai formában) a bolygón a 13 közül. Vannak-e más ősi kristálykoponyák ez időben a bolygón?

 

Metatron válasza:

Minden kristályos anyag ősi eredetűnek számít az idő lineáris szempontjából. A kvarc anyag mégis fellelhető a mai faragásokban bár az anyaga többmillió éves korra tekint vissza.

 

Mu és Atlantisz bukása után az onnan elmenekülők letelepedtek a Yucatan és Og körzeteibe és az idők során megpróbálták újraalkotni az eredeti kristálykoponya modelljét. Az Amis koponya az egyik ilyen ezek közül. És így ezek a mesterkélt másolatok kerültek előtérbe az évszázadokon keresztül, melyeket meg is találtak a következő területeken, mint például: Közép-Amerikában. Bár ezek közül számos másolatok vannak, de kettő valóban földönkívüli eredetű, Arkturuszi morfo-kristályos megnyilvánulás.

 

Az Atlantiszi szökőár előtt még néhány generáción át képesek voltak elég gyorsan létrehozni a kimunkált modelleket újraalkotva. De ezek már nem rendelkeztek az eredeti 13 tulajdonságaival. Van viszont egy konkrét oka annak, hogy a kristályos anyagot választották ki arra, hogy a koponyák működni tudjanak. A kristályos anyag ugyanis tárolni és sugározni tudja az információkat. A kvarcot nem könnyű faragni vagy mintázni egy képlékeny formába. Manapság sokan vannak olyanok, akik koponyaformákat faragnak ki kvarcból vagy más kristályos anyagokból. Mint már említettem ez egy különleges helyzetet hoz az ő faragott koponyáik által, mert ezek képesek magukba vonzani a 13 eredeti koponya, sugárzó mezejének egy bizonyos részét.

Hogyan lehet ezek energiáját meghívni? A kollektív tudattalannal való eredeti szerződés szándékán keresztül. Az Egyetlen Tudattal azonos érző tulajdonsággal rendelkező, élő és tudatos Ásványi Birodalommal kapcsolódva, a szándékot fogadó ásványok, élő tudatos mezejével mintázott hologramján át. Minden újonnan faragot koponya ezután felismeri a tudatos céllal szándékolt törvényt. Ennek következményeként azután letelepítenek egy olyan programot, amely harmonikusan vonzani és fogadni tudják majd az eredeti 13 koponya kódjait és adatait.  Mindezek különböző mértékben és minőségben kerülnek letelepítésre az eredetileg megtervezett prototípus paradigmájának forrásán keresztül. Mindegyik kristályos anyag, vevő és továbbító is egyben! Tudtátok? És minden kristályos ásványi anyag nagyon tudatos és öntudattal rendelkezik. Így tehát akik vonzódnak a koponyákhoz, ezután egy olyan új saját megtervezett modellre tehetnek szert, amelyek egy részét tartalmazzák az egész rezgésének, így az új kristálykoponyák rezgése az eredeti rezgésével megegyezik majd. Az ezekkel foglalkozók ekkor egy magasabb igazság tanítóivá válnak, amely egyben meghívás is arra nézve, hogy bepillantást nyerhessenek a tökéletesség hologramjába. Ezért is van az, hogy néhányótok meghívást kap most arra, hogy elsajátítsák a kristálykoponya tudását, mert valójában ők lesznek azok, akik érthetővé teszik azokat tartalmazó mintákat, hogy tanítsanak bennetek. A kristálykoponyák így mindegyikőtök szövetségesei és védelmezői lesznek, azoknak, akik Mesteri útra léptek és akkor fognak megnyilvánulni számotokra, amikor hívást kaptok az erre való felébredésre. Attól függetlenül, hogy milyen a kristálykoponya ásványi típusa, mérete, mindegyik alkalmazható lesz különböző szinteken és a koherenciának megfelelően integrálva, szétküldik az eredeti 13. koponya sugárzását. Ezeknek a különböző eszközöknek, egyszerű drágakövöknek, kristályoknak egészen más szerepük van, mint a Phi kristályoknak: Ahogy az Atlantiszi Templomi Kristályoknak is különféle szerepük volt, így a PHI kristályok is különleges célt szolgáltak. Mégis mindegyik a koherens gondolkodást segítette elő, és lehetővé tették az aura mező megerősítését, hogy az képes legyen a kristályos fény-test, Mer-Ka-Na.

 

A Phi Rezgéserősítés és indukció.


Azt mondjuk tehát nektek, hogy a Phi Kristályok energiaerősítők, amelyet magukhoz vehetnek már a Csillagmagok. Azzal hogy a kristálykoponyák felkínálják az eredeti minták (a dualitás mentes ember) újra beállítását és tudományát és felajánlják a magasabb forrásból érkező kódok fogadását, azzal mind az Emberiség, mind a Föld megkaphatja már ezeket a kódokat. Az előbbi (a Föld) egy hordozójármű azzal, hogy mozog, finomítja a fényenergiát, míg az utóbbi (az Emberiség) a mintahordozó és könyvtárként összegyűjti a fényenergiát. Nos azok az útkeresők számára akik Atlantiszi és Lemuriai származásúak, megszerezhetik mindkettő (Phi Kristályok és Kristálykoponyák) tudását, sőt valójában mindkettővel egy jótékony tandemként dolgozhatnak a mostani ébredés idejében. Mindkettő olyan eszköz, amelyek lehető teszik, hogy felerősítsék a maguk rezgését és felgyorsíthatjátok velük az utazásotokat, tudtátok?

A Prototipus

Az eredeti Kristálykoponyák prototípusa (amelyek optimális példázatai a Max-ban és Sha-Na-Ra-ban jelennek meg) a teljes tudatosság egy rendkívül hatalmas könyvtárát foglalják magukba. Minden adat, minden tudáselem, minden tudás tárolva van és programozva bennük egy igen összetett folyamatban. Mind ez a folyamat és mind a végtelennek tűnő információ, meglehetősen érthetetlen a poláris gondolkodásotokkal. Egy termékeny és hihetetlen frekvenciát tartalmaznak azzal, ahogy a hologramhoz kapcsolódnak. Így a Kristálykoponyák tisztelni való emlékezettel vannak feltöltve és olyan átadó rendszerek, amelyek kitörölhetetlen lenyomatot képeznek az emberiség tökéletes modelljéről a lelken és az Isteni Gondolaton belül. Így a tökéletességük átitatódik a lélek isten aspektusán, amikor az belép az egyesített mezőből a Föld mintázatába. Bizonyos értelemben ez a mintázat rögzítve van az Isteni Önvalóban, a Tudatalattiban vagy az emberi gondolkodás szuper tudatalattijában, értitek? A tökéletes minta nem annak a változata, amely később az emberi tapasztalat lefelé ívelő spiráljára került, hanem annak az emberi minta eredeti lenyomata, amely visszafelé halad a reinkarnációsnak nevezett növekedési ciklustól a hibátlan paradigmatikus archetípus felé (a felfelé ívelő tudatossági spirálon)

 

Zárásul

Igazából a Kristálykoponyák a tökéletes emberiséget tükrözik, és már ez így van a Föld dualitásának adventje óta, a (atlantiszi) bukás és az eredeti Mennybolt összeomlásától kezdve. Sőt az Új Föld Második Évében, ők már a rendeltetésük második fázisába léptek.


Amikor az emberiség külön-külön, személyesen és tömegesen készen áll majd az Isteni Könyvtár használatára összeolvadva a tökéletesség mintájával, akkor betekintést nyerhet hihetetlen új világok csodáiba és teremtéseibe és a feltétel nélküli szeretetbe. Valóban ezek a (koponyák) évezredek óta az álmukat alusszák, egy lineáris időtök szerinti pontot várva arra, hogy felébredjenek és újraindítsák a programjaikat. Közületek azok, akik az elmúlt életeikben már együtt dolgoztak a Kristálykoponyákkal, most hívást kapnak arra újra megint, hogy együtt legyetek velük. Halljátok ezt a hívást? Ti a Kristályos Misztérium Őrzőinek egyike vagytok. Itt az ideje, hogy ez a hívás az Álmodókat felébressze.

 

Metatron vagyok és megosztom veletek ezeket az igazságokat!

 

Szeretve vagytok

 

És ez így van, és ez így van

 

Közreadja: www.foldicsillagok.hu

 

Forrás:

Crystal Skulls- The Coding Beyond 2012 Archangel Metatron via James Tyberonn 22 Feb. 2014

 

 

A Kristálykoponyákról:

2012. 12.12. – KRISTÁLYKOPONYÁK/KRISTÁLYOS ÚJRAKÓDOLÁS

13 kristálykoponya (12+1) képviseli a humanoid lény isteni tökéletességének 12+1 aspektusát és tökéletes lenyomatát. Úgy van 12+1, hogy a 12-közül az egyik teljességben tartalmazza a többi összes tudását magában.

2 földönkívüli koponya:

Max: Szuperszámítógép: az egyike a legfontosabb Kristálykoponyáknak. Ő a legerősebb.
Max és Sha Na Ra földönkívüli eredetű és az Arcturus, a kreativitás narancssárga csillagának egyik bolygójának, (amely a Jupiternél 20-szor nagyobb), holdjáról származik. A Földhöz való kapcsolódása: Arcturus-Plejádok-Lemuria.

11-11-11 és 12-12-12: a Max elnevezésű kristálykoponya tartalmazza mind a 13 koponya egységét, és újraindítja majd a planetáris energiákat a Naplemezek és Oktaéder kvarc kristályos földi régiókban, 11-11-11 és 12-12-12 alatt. Max földönkívüli eredetű és kristályos mátrixát az Arcturus/Booties/Ökörhajcsár/Medvepásztor és a Plejádok erősítik fel. Tartalmazza az Arcturusi könyvtárat, azon belül az elmúlt korszakok energiáit.

2011-2012-ben az energiák hatalmas intenzitásúak lesznek és jelentős fejlődési ugrásba, kerülünk a frekvencia indukción keresztül. Sokkal érzékenyebbek leszünk a környezetünkre, ingerekre és a Föld kristályos mezejének átalakulására, ahogy a 144-es Háló közeledik a teljes felépülésére (2012.dec.21.)

A test kristályosodása szénből - szilícium alapúra, több fényt (kozmikus tudást) lesz képes fogadni. A kristályos területek és kristályos koponyák újrakódolják  a teljes isteni lenyomat kristályos könyvtárát és paradigmáját.

(Metatron, 2010.dec.)

 

2012. IDŐPONTJAI -ELŐZETES ENERGIANAPTÁR

http://www.foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=288:2012-idpontjai-elzetes-energianaptar&catid=48:2012&Itemid=77

http://www.foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=270:idvonal-11-11-11-energiai&catid=47:2011&Itemid=76

 

 

SHA-NA-RA

http://www.seidcrystals.com/shanara.html

http://www.crystalskulls.com/shanara-crystal-skull.html

 

MAX

https://www.crystalskulls.com/max-crystal-skull.html

https://www.crystalskulls.com/max-crystal-skull.html

 

13 KRISTÁLYKOPONYA

https://www.crystalskulls.com/13-crystal-skulls.html

Ami

https://www.crystalskulls.com/ami-amethyst-crystal-skull.html

 

 

Idővonalból:

I.E. 15.000

17.000 ÉVVEL EZELŐTT – KRISTÁLYKOPONYÁK-MAJÁK

Tudni akarjátok az eredetét ennek a tárolóedénynek, melyet ti „kristálykoponyának” hívtok... Elmondom hát nektek, hogy sok-sok évezreddel ezelőtt alkották, egy magasabb intelligencia tagjai… Egy olyan civilizáció alkotta, mely megelőzte azokat, akiket ti „majáknak” hívtok. A mi civilizációnk szintje, ahogyan ti mondanátok, „akkoriban”, sok tekintetben fejlettebb volt, mint amilyen a tiétek most…

Ez a tárolóedény tartalmazza sokak elméjét és az egy elmét… Nem az általatok „fizikainak” nevezett eljárás útján készült. Jelenlegi formájába a gondolat hatalma öntötte...

A világ java része, amit mi teremtettük, a szellem erejével jött létre. A szellem teremti az anyagot. Ti is meg fogjátok mindezt érteni, és a kristálytechnológia a maga részletességében is rendelkezésére fog állni azoknak, akik megértették… hogy a kristály az élő anyag, és hogy a szellem az anyag szerves része…

Ez az edény azért kristályosodott ki, mert neked, a három dimenzió által behatároltan, szükséged van a látásra, a hallásra és a tapintásra… Formája megkönnyíti a számára, hogy az elméhez csatlakozzék, anélkül, amit ti személyiségnek hívtok… Ti azonban tisztelitek a személyiséget, a fejet, az agy keretét… így az edény ebben a formában őrzésre és oltalomra talált a korok során… Az edény földi életének hossza 17 000 esztendő volt…Generációról generációra örökítették, csiszolták homokkal és szőrrel… és sértetlen maradhatott.

Információt akarsz kapni a szellem többi tárolóedényével kapcsolatban… További edények fognak előkerülni… miután számosan vannak még… miután sem egyetlen ember, sem egyetlen szellem nem birtokolhatja az összes tudást… Az edények mindegyike tartalmazza az információt, hogy hol található meg a többi…

… Amikor valamennyi tárolóedény együtt lesz, bámulatos tudásnak lesztek birtokosává… A fény és a hang lesz a kulcs; amikor a megfelelő rezgést előállítjátok, megkapjátok az információt, melyre szükségetek van…

 

December 12. 12-12-12 A 12. SZENTHÁRMASSÁG KAPU

A Kristályos háló teljes működésének végső beállításának, befejezésének pontja, csúcspontja.

Az utolsó Atlantiszi Templom Kristály (a 9 közül) beindítja az új kódokat (az Új Föld és az Új Emberiség lenyomatának kódjait), majd egyesíti rezgését a piramis hálózattal és a Naplemezekkel. Egyensúlyba hozza és egyesíti az isteni Női és férfi energiákat, a MAX (a vezető, azaz a 12+1.-ik Kristálykoponya) befejezi a kódolást (a Kozmikus könyvtárak és az Új Föld mintáit) a Kristályos Vortexbe (ami Brazíliában és Arkansasban van és ezek egyesülnek rezgésükben).

12-12-12-ben a Kristályos, felemelkedési, Krisztusi Tudatosság Háló újraindítása következik a végső beállítások után. Minden földi rendszer teljes mértékben újra kódolttá válik. A Tűz Kristály (Atlantiszi Templom Kristály), Biminiben aktívvá válik és összecseng a Kristályos Vortexxel és a Naplemezekkel. Ezután egy rövid idejű (12-12-12 és 12-12-21 között) újraindítás történik és a teljes Kristályos Háló/Mező rendszer működni fog 2012. 12. 21.-én.

 

Metatrontól még:

MAX the 13th Crytall Skull – The Complete Paradigm, 2011. july 12.

és

Earth Keeper Chronicles ISSUE#26, November 25,2008. The Timeless Enigma of the Crytals Skulls

 

 

 

 

 

 

 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 7 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!