Metatron a Fény Ura – James Tyberonn átadásában: 2014 Szeptember – Mega erősségű Napéjegyenlőség és az Októberi Kettős Fogyatkozás Tandeme (2014.szeptember 21/22. – október 23/24.) PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Metatron a Fény Ura – James Tyberonn   
2014. október 14. kedd, 17:14

Metatron a Fény Ura – James Tyberonn átadásában:

2014 Szeptember – Mega erősségű Napéjegyenlőség és az Októberi Kettős Fogyatkozás Tandeme (2014.szeptember 21/22. – október 23/24.)

 

Üdvözlet Mesterek, Metatron vagyok a Fény Ura és köszöntelek bennetek a Reménység és a Feltételnélküli Szeretet terében. És akkor ebben az évszakban/ősszel-tavasszal, ugyanúgy felajánlunk nektek egy rendkívüli ismertetést a bolygót körülvevő energiafelhalmozódásról és annak az emberiségre vonatkozó hatásáról. Ezek most eléggé zavaros/kaotikus idők és 2014., a változások és a megerősödés éve. Most végig az Angyalok hangján keresztül beszélünk hozzátok Tyberonn csatornáját használva és hozzánk csatlakoznak a Felemelkedett Mesterek közösségi energiái is a Kozmikus Összeolvadásból.

 

Sokan közületek nyugtalanul néztek körbe a világotokon, és azt kérdezitek miért is tűnik úgy az, mintha az őrületbe került volna. De már említettem azt, hogy a Krisztusi Energia, 2038-ban visszatér (teljesen) a Földre. A polaritás nyelvén szólva, mindez azt jelenti, hogy a Sötét Energia a végső fájdalmában az utolsókat rúgja, amely a dualitásból született, de hiábavalóan kísérli meg újra meg újra azt, hogy megakadályozza a Fény visszatérését. De amit mi folyamatosan állítunk nektek, a Fény visszatérését semmi, de semmi sem akadályozhatja már meg, és ez be fog következni. Az elmúlt néhány héten a világ makro és mikro szinteken is egy intenzív káosz képét vetítette elő. Háborúk, erőszak, igazságtalanságok, fenyegetettség, növekvő nyugtalanság került előtérbe, a felszínre mindenütt, mégpedig egyéni/személyes és tömeges forgatókönyvek alapján. A Kozmikus Célkereszt ideje jött el, és ekkor mindannyiótoknak úgy tűnhet talán, hogy ezzel a mostani káosszal ti lettetek megcélozva. És ez az az időszak is, amikor a különbségek kiemelkedően, világosan meg is látszanak. Ezek az eltérések és egyenlőtlenségek most rivaldafénybe kerültek, a polaritás látszólagos/illuzórikus káosza által, mert ez az előfeltétele annak, hogy előkészítsék az utat a harmónia és az egyesülés előtt.

 

A Kozmikus Gravitáció – Igazságok és Utak

 

Mesterek az asztrológia helyes alkalmazásának egyik módszere a gravitációs és elektromágneses hullámok vizsgálata, amely mindig is befolyással van az emberi test fizikalitására és az érzelmi test, mentális test mátrixára. Ez igazság (tudomány) kérdése és nem az amit (az asztrológiáról) erről a közvélekedés tart. Mi itt nem a horoszkópról (nem bulvár asztrológiáról, hanem az asztrozófiáról) beszélünk, hanem a nagyon is valóságos energiahullámokról, amelyek különböző frekvenciákon keresztül nyüzsögve áramlanak be, fényt és színeket árasztanak magukból és az indukció általi hatás eredményeként, különféle mintákat szőnek. Ezek a minták, amelyek befolyásolnak bennetek, attól függetlenül, hogy felismeritek vagy sem, mert ez az Igazság. Hozzáteszem azt is, hogy nincsen befolyásolóbb tényező, mint az akarat/a szabad akaratotok ereje. De ha tisztában vagytok ezzel, akkor a mintákkal még hatásosabban tudtok dolgozni, mert nem ellenetek/nem nehézségetekre vannak ezek a minták. Ennek megfelelően azt kell megértenetek, hogy az ezekben rejlő lehetőségeket meg kell ragadnotok és/vagy a csapdákat, buktatókat, pedig bölcsen el lehet kerülnötök. Értitek? Az Új Földön mára már a Kristályos Háló vette át a vezető szerepet a Mágneses Háló felett és ez az új befolyásoló hatással lesz rátok, ugyanúgy, mint a bolygók és csillagok gravitációjára (a Földdel kapcsolatosan), valamint a Fény beérkezésére. És ebben az erőben, az Isteni Gondolat rejlik az, amely szerepet játszik ebben az új befolyásoltságotokban. Így ezekkel a rátok hatást gyakorló erők, ebben az energiaszövetben és olyan szerepet töltenek be, mint az Isteni Gondolat. Tehát akkor léteznek az Emberiség Kollektív Isteni Aspektusából olyan befolyásoló (energia) minták, amit Egyetemes Elmének/Gondolatnak is nevezhetnénk, és ezek a különleges mintázatok a Kristályhálón át, a planetáris fogyatkozások idején, a napfordulókon, napéjegyenlőségeken szűrődnek be a Föld bolygó résalakzataiba.

 

A Jelenlegi Őrületnek Látszó Mintákról

 

 

A fentieknek megfelelően, ha éppen időszerűvé válik egy különleges időzítés, amelyben a planetáris hatások a kozmikus erőkkel kombinálódnak, akkor ezek már nem csak egyszerűen az asztrológiai gravitációra vonatkoztathatóak, hanem ekkor egy egyedülálló és összesűrített tisztítást végezhettek el az Új Föld paradigmájába. Ahogy az árnyék vagy sötét oldalnak is van egy időbeli szabad áramlása egy sajátos időszakasz keretében, úgy ekkor szembe kell néznetek az általa kiváltott frusztrációval és elnyomással, akár indokolt vagy nem az, mert az szembesít bennetek azért, hogy azzal foglalkozzatok, hogy megtisztítsátok magatokat a (negatív) emberi tapasztalataitoktól és ezt (a megtisztulást) manifesztáljátok/ meg is nyilvánítsátok a valóságotokba. Minden, ami eddig rejtve volt, vagy el volt fojtva az a felszínre fog kerülni. A múlt kihágásai/”vétkei” és a megoldatlan konfliktusai és az eltitkolt dolgok ebben az időben a felszínre fognak kerülni és ezekkel mind szembe kell néznetek és felelősségteljesen meg kell tisztulnotok tőlük. Ezek a félreértések, a visszavágások és illúziók ideje. Mindezt egy olyan energia teszi hangsúlyossá, amely egy szélsőséges elnyomással nyilvánul meg, frusztrációkba robbanva és visszacsapva, ahogy felfedi magát, és kellemetlen nyomást gyakorolva, árnyékként a mélyből jövő nyílásokon szabadul ki.

 

Az Isteni Cél

Nos, mielőtt még elmélyültebb magyarázatba kezdenék a Földi síkon történő asztro/csillag-gravitációs hatásról, szánjatok arra néhány pillanatot nekem, hogy elmondjam, semmi sem, történik körülöttetek a jelenben sem, céltalanul/szándék nélkül. Bár az ellentétek (ahogy a sötét energia is) csak a dualitásban létezik, így a ti fogalmaitok szerinti jó és gonosz is, csak illúzió célját szolgálják. A polaritás ellentétek a magasabb nézőpont szerint, nem léteznek és minden, de minden része a Legfőbb Jónak és oda vezet. A Föld egy kísérleti hely/terep és bár megtapasztaljátok benne a kettősséget, de az nagyon is valóságosnak tűnik számotokra, mégis olyan lényeges leckéket tartalmaznak, amelyek a társteremtéssel való fejlődésetek miatt lett tervezve. Tanultok, fejlődtök, tanítókká váltok, mert egymást is tanítjátok azért, hogy magas fokon, célszerűen tudjátok kezelni az energiát és azért is hogy a Minden Ami Van tudatos társteremtőivé váljatok, akit Teremtő Istennek is neveztek. És ennek (a társteremtővé válásnak) egyik „fejlődési szakasza” vagy tanfolyama, pedig a Dualitás Egyetemének elvégzése, amely tartalmában az ellentétekkel foglalkozik, úgy, mint a jó és a gonosz tárgykörével. Ez azért van így mert az ellentétek (tanulmányozása) csak a dualitásban lehetséges, mert csak ott léteznek, de ennek a követelményrendszerébe az is beletartozik, hogy a „szeretet ösvényét” járva végül is a „jót” (a Legfőbb Jót) válasszátok majd.

 

A Fény és Sötét valamint a jó és a gonosz közötti küzdelem mind bennetek, veletek történik.

Néhányan közületek hatalmas fénnyel izzotok, míg az emberek családjából mások még nem képesek erre. Megtanulni azt, hogy Egységbe kerüljetek szerves része a tananyagnak/tantervnek. Ez a (tanterv) az Egyesülést képviseli, és szerves összefüggésbe hozza, amit még igazából nem voltatok képesek megérteni a kettőség keretében, mert a 3 Dimenziós dualitásban csak korlátozottan, részleteiben érzékelitek a valóságot, nem fogjátok fel az egészet. A Polaritás valósága az ellentéteken alapszik és ennek megfelelően kell megtanulnotok, kezelnetek azt. Ne értsétek félre, a sötétségnek kihívások elé kell, hogy állítsa a Fényt (már a természeténél fogva is), de a Fénynek kell érvényesülnie. Habár a fenti kettősség, a jó és a gonosz nem létezik, de célszerűen (illúzióként, módszerként) vannak jelen, mint a ti valóságotok létfeltételei. Meglehetősen egyszerűen fogalmazva: a jó és a gonosz egy idő után az élet szentségét és a tudatos (teremtői) felelősségvállalást fogja szolgálni, és azt hogy egyfajta iránymutatást/vezettetést adjon az utatokon végig. Most ebben a pillanatban egy kollektív energiával fogunk összekapcsolódni veletek, hogy amikor megtörténnek arra a frekvenciális feltételek, megosszunk veletek, a bolygó helyzetével kapcsolatos információkat egy kis idő múlva…..

 

 

(szünet)

 

 

Asztro (Csillagenergia/Kozmikus) Körkép

Üdvözlet újra, és akkor most megosztjuk veletek azt, hogy mi is történik ebben a szokatlan időszakban és összefoglaljuk jobban (érthetően), mint amit láttok/felfogtok belőle az egyszerű asztrológia elemzések/értelmezéseken keresztül, mégpedig azért mert ezekben a folyamatokban olyan kozmikus hatások is szerepet játszanak, abban nemcsak palnetáris erők, hanem másfajta erők is vezérlik azokat. Egy magasabb nézőpontból mind céltudatosan és tisztító hatással érkeznek meg (az időréseken és energiakapukon/ablakokon). Ez a mostani értelmezés a 2014. augusztus közepétől kezdődő és október végéig tartó időszakra érvényes. Azért van egy ilyen elhúzódó, hosszantartó hatása, hogy az igen összetett energiái hozzáilleszkedjenenek egészen az Új Föld mátrixába.

 

Túl azon, amit erről már a hagyományosnak mondható nézeteket tartottatok 2012-őt megelőzően. (Friss Kiegészítésekkel)

Ebben az 5 hetes időszakban volt egy hathatós Napéjegyenlőség, lesz egy Teliholdas Holdfogyatkozás és egy Újholdas Napfogyatkozás, valamint a Nap 2014 szeptemberében a kardinális/meghatározó levegős Mérleg jegybe lép. (Platina csillagkapu: szeptember 21.-október 23.)

Őszi/Tavaszi Napéjegyenlőség: szeptember 22

Merkúr retrográd: október4-október.24.

Teliholdas/Kos 15*Holdfogyatkozás –(Vérhold tetrád 2. eleme): október.8.

Részleges Skorpió 0*/Újholdas Napfogyatkozás: október 23.

A Lelki Felszabadulás a Felfordulás Ködéből: október 8.-23.

Kapcsolatrendszereink újrafogalmazása: szeptember 21.-október 23.

Szeptember 22. – Napéjegyenlőségről

 

A 2014.-es szeptemberi Napéjegyenlőség az egyik legerősebb szoláris esemény ebben az évben, amely magában hordoz egy magas fokú (energia) erősséget egy alapos tesztelést/próbát és egy hatalmas lehetőséget arra, hogy visszanyerjétek az egyensúlyotokat abban a zavarban/káoszban, amely már augusztus óta uralkodik a Földön.  Szeptemberben, 4 igen hathatós retrográd bolygó jött össze. A Plútó-szeptember 22-ig, a Neptunusz-november-11-ig, a Chiron-november 23-ig, az Uránusz-december 21-ig pont a téli napfordulóig volt/tart még retrográd ciklusában. A Napéjegyenlőség idején beérkező energiák egy nagyon hatásos és befolyásoló energiák, amelyek függetlenségi forradalmak és változások felé taszítanak, és olyan helyekre áramlanak szét, mint például az Egyesült Királyságban (Skócia) így volt látható, és amely energiák az Uránusz-Plútó kvadrátsorozattal (átalakító és gyökeresen tisztító kihívásokkal) is kapcsolódik (a sorozat 5. és 6. hulláma közé).

 

És ehhez párosul még egy emelkedésben lévő, felébredési spirituális hullám, azóta amióta a Neptunusz a Halakba lépett (2014. június 9. – november 15. között a Neptunusz retrográd a Halakban), amely hatás kettős éllel működik. Egyrészt egy jótékony transzformációs/átalakító változásokra, másrészt, pedig agresszíven törekszik a változásokra, akár bármi áron is, amely nem akadályozza meg az erőszakot. Így bizonyos fokig hatással van a Közel-Keletre, bár találhatunk még ezen kívül is hasonló területeket. Jupiter az Oroszlánban egy trigonnal (jótékony/harmonikus fényszöggel) szövi össze energiáit a Kosban lévő Uránusszal a Napéjegyenlőség hetének kezdetén (szeptember 19-26. között). Szeptember 25- én egy intuitív energiabeállítás, erős érzelmi hullámzást válthat ki és a felszíneken további tisztításokat, végez. A Napéjegyenlőség idején elvégzett meditáció segít megláttatni a lényegbevágó dolgokat. Tehát ebben az időben egy hatalmas együttjelentkező energiák vannak beágyazva, amelyek felülvizsgálatra és újrafogalmazásra késztetik a kapcsolatrendszereiteket.

 

Mesterek, mi is fog történi ezen triád (hármas hatás: Napéjegyenlőség, Holdfogyatkozás, Napfogyatkozás) időszak alatt. A két nagyon finom energiákkal érkező fogyatkozás és Napéjegyenlőség beáramló fénykódok hasznos alkalmazása lehetővé teszik azt az emberiség számára, hogy a 33 csakrendszerébe kiterjedjen, mellyel átköltözhet a polaritásból a polaritás mentességbe, de ez az átalakulás még egy bizonyos ideig folytatódni fog.

 

A Fogyatkozásokról

 

 

Teliholdas Holdfogyatkozás a Kos 15*-án, október 8-án

 

 

Egy a csillagotokból (Nap) kiáramló/kiszabadult energia-kiterjedés indul el a Földre. Kedvez ez a mostani időszak a rendkívüli előrelátó képességeteknek, újfajta meglátások kerülnek látómezőtökbe, ugyanakkor egy szükséges és váratlan tisztulási folyamatot is beindítanak az energiára kinyílt ablakon keresztül, átégetik, szertefoszlatják, áthatják az illúziókat. Ennek az energia felszabadító eseménynek egyik értelmezése a számos közül az „energiafelszabadító” láncolat (ismert események: Skócia, Ukrajna, Közel-kelet, autonóm törekvések Baszkföld, Katalónia, Erdély, Hong Kong), személyes és globális szinteken, amelyet az Uránusz befolyásol. (a Kos jegyében van és tartós kvadrátsorozata a Plútóval). A Holdfogyatkozás hatását pozitív vagy negatív elképzelések, gondolatok, tettek kísérhetik, akár békés átalakulással vagy agresszív válaszlépés kiváltással is jelentkezhet, sőt a politika színtérén jelentkező erőszak alkalmazással. Most egy nagyobb erőteljes időszakba léptünk be (szeptember. 21-október. 23. között) és ennek intenzitása és hatása nagyon is érezhető lesz. Ezt az időt bölcsen is fel lehet használni, és a szertartásokat, imákat, a Társ-teremetés szolgálatának megfelelően alkalmazni.

 

Újholdas Napfogyatkozás a Skorpió 0*-án 2014. Október 23-án

A fogyatkozás a Vénusszal, való együttállással jön létre. Ez a napfogyatkozás azt hangsúlyozza ki, hogy felelősségteljesen fogadjátok el spirituális értékeinket és lelki látomásainkból sugárzó fényt.  Ez az, ami lehetővé teszi azt, hogy újrakalibrálhassátok a hitrendszerekben futó programokat, és amely így le fogja leplezni a kiegyensúlyozatlan egot és felerősít majd egy illúziómentesítő erőt, ami eltávolítja az emberekbe bebetonozott víziókat és semlegesíti a negativitásokat: ennek eredményeképpen az egyéni és pszichikus képességeket sokkal tisztábban lehessen majd használni. Valamint egy igen jelentős idő arra, hogy felülvizsgáljátok a negatív beállítódásaitokat, amelyek, meg lehet rejtve voltak eddig és akadályokat állítottak a kapcsolatrendszereitekben.

 

A Merkúr retrográd 2014. Október 4-26. között

A bolygón most egy eléggé ritka Merkúr-időszaka történik meg, amikor is ez a bolygó a levegős, kardinális jegybe fordul meg (lesz retrográd). A Mérlegben, mint mindig a kapcsolatrendszerek kerülnek kihangsúlyozásra: Ez a helyzet magába foglal egy rendkívül frekvenciaáramlást a bolygón. A Mérlegbe kerülő retrográd Merkúr bolygó összefoglalja, majd újrafogalmazza, újraértelmezi az addigi meglévő kapcsolatokat a társakkal, barátokkal, szeretett emberekkel. . De ebben a szakaszban mégis szükséges lesz szembenéznetek, főként az önmegtagadásotokkal, a saját anyagi helyzetetekkel és az önértékelés kérdéseivel. És ezek már régóta elodázott megválaszolatlan kérdések. Bár a közlést, kommunikációt a Merkúr retrográd helyzete alapvetően összekuszálhatja, de van ennek, mégis egy ritka és különleges „homeopatikus” elemei, amelyben megtisztíthatóak és megtisztulhatnak a kapcsolatrendszereitek akadályai, mint magatokkal, mint másokkal való kapcsolódásokban és azok fénye így megláthatóbbá válnak. Ennek megfelelően a fénye sokkal élesebben, feltáró szándékkal és rövidebb időfolyamban és hirtelen érkezik. De vegyétek könnyedén és legyen időtök arra, különösen a Napfogyatkozások idején, hogy a fogyatkozásokban visszatekintetek magatokra. Végezzetek önvizsgálatot, és bizalommal cselekedjetek, mert meggyógyíthatjátok bármely nem működő életterületét az eddig lezárt kapcsolataitoknak a szeptember végi (Napéjegyenlőség) kiemelten érkező energiától kezdve a kettős fogyatkozáson keresztül és ebben a retrográd ciklusban is, és ez a lényeges. Ügyeljetek arra, hogy ne adjatok lehetőséget arra, hogy a vitákban elvérezzetek, de mégis egy rendkívüli lehetőséget hordozna a tekintetben, hogy gyökeresen meg tudjátok tisztítani (a nézetkülönbségeket), ha bölcsen közeledtek hozzájuk.

 

Drága Emberek! Nagyon sok esemény zajlik most egyidőben, mint például amilyenek a Nap koronakidobódásai (napszélviharok pl. szept. 11.) és az ezzel járó, napenergia szoláris (töltésarányának) megfordítása (ionos túlzó mértékének (kibillent férfi energia és az anionos (istennői részecskék) kiegyensúlyozása), amely felerősítette a Szeptemberi Napforduló energiáit, és éles tüskéivel felnagyította az érzelmi rezgéseiteket. A Szaturnusz-Mars együttállása, a Vénusz Újhold kvadrátja a Marssal, a Plútó Nyilasba mozgása és a Merkúr fényszöge a Plútóval, mind része ennek az (isteni) energiakoktélnak. És ez az, ami megnyitja a pinceajtót az árnyék és az elfojtott érzések előtt, hogy kimeneküljenek az eddig meglapuló rejtekhelyéről. Erről a helyről, ebben a folyamatban még néhány nagyon különös és egyedi sötét energia is ehhez hasonlóan megtalálja a menekülő nyílást. Ugyanakkor ebben a frekvenciális időszakban a Mars vörös energiái fognak végigsöpörni a bolygón, amelyhez még csatlakozni fognak más bolygók negatív fényszögei is és így az érzelmeitek sokkal könnyebben érintettek lehetnek és benneteket is negatívan, hajlamosítanak áradni. Ezért is sürgető az, hogy bölcsen cselekedjetek ekkor is és ne reagáljatok azokra jobban, minthogy szükséges. Azok közületek, akik drágaköveket használnak energiakiegyenlítés céljából, azoknak most alkalmasabb lila és kék színűeket használni, így átalakíthatják a (marsikus) pirost egy magasabban rezgő frekvenciára ebben a folyamatban.

 

A Valóság megvizsgálása/átvizsgálása

Most ehhez az energia frekvenciához még a Neptunusz is hozzájárul egy igen erős extrém illuzórikus hatással. Téveszmékre hajlamosíthat, vagy fellengzős kritikai félreértelmezésekre bátorít, vagy ábrándjaival, délibábjaival feligazgatja a fantáziátokat és akkor azt fogjátok találni, hogy egy zavaros fátyolon keresztül tágra nyílik egy hamis álomvilág, és ezeknek az ideiglenesen elveszett álmodozóknak lehet, hogy jó erősen beleharap a kezébe, hogy így próbálja felébreszteni őket ebből. A valóságotok akadályainak megvizsgálása ellenére még a legjobb szándékkal is okozhat az zavaros, váratlan ellentámadásokat vagy elutasításokat. Ez az az időszak, amikor a tisztaszívűek is visszautasíthatják a látszólag jóakaratú tanácsokat és kisebb mértékben is, de befolyásolhatók lesznek. Ez az a korszak, amikor bármilyen hivatalos irat, amely akár jó vagy kevésbé jó hírt tartalmaz, akadályoztatásnak fog tűnni.

 

A Marstól az energiák a lázadó jellemzőkkel kapnak mozgásteret, még azok között is, akik nem ingerlékenyek és lehet, hogy befolyásolhatja az ilyen embereket is arra, hogy olyan lépéseket tegyenek meg, amiket nem tennének meg egyébként, amelyek ráadásul nem logikusnak tűnnek, ebben az összezavaró frekvenciális időszak idején.

 

Tehát ne feledjétek, hogy ez a szokatlan energia (-koktél) mindannyiótokra hatással van. A belső „prérifarkas” szabadul ki belőletek. A tanár elhagyja az osztálytermet és a diákok magukra maradnak, és rossz fát tesznek a tűzre, mert a szabályokat nincs, aki érvényesítse ebben a ködös frekvenciában. Mivel a korlátok „megszűnnek” ebben a szokatlanul ható gravitációs hatás által, sokan közületek váratlan és szokatlan, a szokástól eltérő minták szerint fogtok cselekedni. És az ilyen személyek, vagy személyekből összeverődő csoportok összekötődnek a bosszú, a megtorlás helyzeteivel és nézőpontjai szerint negatívan megfertőződnek és hajlamosak lehetnek túlzó mértékű ellenszegülő cselekedeteket, szélsőséges tetteket végrehajtani, ezen időszak alatt. A Plútó beérkezése mutat rá erre az állapotra, helyzetre. A bolygó megismerése és koncepciója nem nagyon ismert, mint például ezek közül a kirekesztő gondolatok, az elutasítás, mások eltiprása bárki, vagy bármi megtagadása. És mindezekre felhasználja a makro-ideákat (filozófia, társadalmi normák stb…) vallásokat, hitrendszereket, országokat (nemzeti érzés), és csoportokat úgy, hogy érezteti általuk hatalmi erejét, vagy elnyomás érzésében tartja őket. A vallások/vallási irányzatokba burkolt csoportok közül azok tartoznak ebbe a kategóriába, akik lehetővé teszik, kiváltják az erőszakot vagy eltűrik, elnézik azt. Azok a csoportok és egyének, akik úgy érzik, hogy elnyomták őket, most bőven megcsapolhatják ezt az energia-lehetőséget. És ezt azért is fontos ebben az időben többször is megrendszabályozni, de egyszer elég elvágni, leállítani az energiáját. Mielőtt még ezt megtennétek, szánjatok időt arra, hogy gondoljátok meg azt, mit tegyetek velük. Például hagyjatok mozgásteret a barátaitok és családtagjaitok között, ahol a félreértések még gyakrabban is előfordulhatnak. Őszinte hozzáállással lépjetek fel irányukba még akkor is, ha úgy érzitek, hogy kellemetlen ez vagy nem is jellemző rátok.

 

Tisztítótűz Hatás

Olyan érzések kerülnek most a felszínre, a legmélyebb érzéseitek, amelyeket eddig nem éreztetek vagy elfojtottatok, vagy jól elrejtettetek most ebben az időzítésben. A Belső Igazságotok hív, keres fel bennetek, és ez néha félreérthető tettekre is ösztönözhet, hogy a saját emberi korlátaitokkal nézzetek szemben. Ebben az energiában az van napirenden most, hogy a meglévő érzéseiteket hogyan vegyétek figyelembe, vagy hogyan szükséges azokat figyelem kívül hagyni, vagy mennyire jóindulatú, használhatón érkeznek meg számotokra. Mert ezek származhatnak akár a személyes „Pandora szelencétekből” is. Bár lehetnek látszólag ellenséges érzések, érzelmek, féltékenység, düh, mohóság akár. Meglehet, vannak olyanok is, akik nem szeretik kimondani az érzelmeiket másokról, irritálja őket egy régen már elmúlt összezördülés vagy kérdésfelvetés, de váratlanul kirobbanhatnak belőlük egy „Freudi elszólás”, egy családtag, egy ismerős, vagy barát felé, ami kipattanva igencsak meglep mindkét felet.

 

Kedves Emberek! Minden frusztrációt megéreztek, amit valaha ki szerettetek volna mondani, fejezni, de nem úgy tálaltátok akkor, és ennek az érzésnek az energiája most eltemetve egy buborékba fújódik. Az érem másik oldala viszont az, hogy ez lehetővé tesz olyan helyzeteket, hogy körülöttetek megtisztítjátok a levegőt.

 

Szembenézés azzal, ami a felszínre kerül

A pozitív kimenetele ezeknek az energiáknak az lehet, hogy szembenéztek azoknak a sokakat érintő kérdéseknek, hogy mit rejtettek el vagy mit söpörtetek a szőnyeg alá, mit tagadtatok meg eddig, vagy mit semmisítettetek meg, miért féltek önmagatoktól, az élettől és másoktól valamint a kapcsolataitoktól. Mit hiányoltatok a gondolkodásotokból, mert nem elég derült ki mindezekről és ennél fogva éppen ezért nem indultak be a lehetőségeitek arra, hogy el tudjátok engedni ezeket, hogy még erősebb fényt hordozhassatok. Az embereknek így még fokozottan nagyobb másfajta tisztátalanságai is felszínre kerülhetnek ebben a frekvenciában.

 

De ismétlem, fel kell ismernetek azt is, hogy nem mindent sikerül most kijavítanotok, ami a felszínre kerül. Számos elfojtott ellenérzést nem lehet még beazonosítani, vagy igazán megérezni és így nem sikerül megnyilvánítani azokat, amikor a felszínre kerülnek, mert olyanok lehetnek, mint a kétélű kard. Az őszinte érzelmekre a helytelen, pontatlan válaszok még mindig fájnak. A pozitív ezekben az, ahogy szembenéztek velük, de helyet kell hagyni annak, hogy, megfontoljátok, hogy nem csak annyi volt, amit éreztetek. A Szaturnusz a Skorpióban feltárja a titkokat és a Mars összeköltözve a Szaturnusszal egy teljesen fantomszerű látomássá rakja sorba őket, fellobbantja bennetek a hazafiasság tűzét, és figyelmeztetésképpen megrázza a csengőjét. Ezzel az emlékeztető csengőszóra állítja be az időszerű kihívásokat, és hogy elszámoljatok a forgatókönyv (életterv) szerinti szerepetekről, melyeket már egyszerűen nem lehet megtagadni tovább. És ha kell így szükséges konfrontációkat is kirobbanthat. Meglehet, hogy az egyén szintjén ezt úgy élitek, meg hogy elmerültök a másokkal való ellenszenv kimutatásán, mert felerősítve azt veszitek észre, hogy mi az, ami nem tetszik bennük, különféle helyzetekben. És azok közületek, akik többet tartózkodnak magányos környezetükben, ők viszont egy befelé irányuló önkritikus vizsgálódás során, hasonló módon, de önmaguk megítélésével élik át. Ne feledjétek, hogy amikor a nagyon is fontos önvizsgálódásotokat végzitek, azoknak az a lényege, hogy kijavítsátok a nem kívánt beállítódásaitokat és semmi esetre se büntessétek meg magatokat. Semmiféle erkölcsösség nincs abban, hogy az önvizsgálatotok során önmagatokat ócsároljátok, lekicsinyeljétek vagy elítéljétek, azért mert úgy érzitek, hogy hibáztatok vagy helytelenül cselekedtetek, vagy nem tartottátok be a helyesnek vélt magtartásformákat az adott követelményrendszer kívánalmai között.

 

Most a Szeptemberi energia időszakban még mielőtt a Merkúr retrográdba fordulna, ezek az energiák már teljes mértékben tartalmazzák a teljes aspektusát és jellemzőit, mintha már most retrográd lenne. És ez nagyon is érezhető lesz szeptember 22-én. És akkor így ezt az energiát használjátok ki bölcsen az érzéseitek kalibrálására. Van azonban ebben a különleges frekvenciális időszakban és mezőben egy hathatós befolyás, hatás arra, hogy túlzottan kritikusak legyetek, hogy komoran lássatok, vagy depressziósan érezzétek magatokat. Ezért is kérünk bennetek, hogy nyomatékosan vegyétek figyelmetekbe ezt az energiát, mert ebben az energiában nem szabadna megengednetek azt, hogy másokat valamiért, üldözzetek, vagy negatív elitélés alá vessetek. Inkább használjátok ki annak a  tisztító lehetőségét és tanulságait arra nézve, hogy mi az, ami hasznos számotokra és mi az, ami már nem szolgál bennetek, ebben az életben.

 

Zárásul:

 

Ez az időszak rendkívül bölcsen felhasználható, bár megedzi a türelmet és bölcsességet és fontos őrizni ezeknek a kapuit. A kapcsolataitokat úgy is meg lehet vizsgálni és újraértékelni, hogy azt egy magasabb jó érdekében, céljából teszitek. Észrevéve az akadályokat, azokat a tisztítótűzbe lehet hajítani és ezzel eltávolítani a járt utatok elől. Ezek az energiák a Napéjegyenlőség és a Teljes Holdfogyatkozáskor október 8.-án, valamint a Napfogyatkozás idején, október 23.-án nagyon erősen érvényesülnek

 

 

Ne feledjétek el azt se, hogy ezek egy szélesebb frekvenciális hatások, mint akár egy napig is a csúcson lennének. A Fogyatkozások és igazából minden asztrológiai állás felerősíti, meghosszabbítja, kinyújtja az ilyen időkeretet. Ahogy az aszteroidák, amikor közvetlenül haladnak el a Föld mellett, ezek a helyzetek úgy szintén egyfajta hihetetlen energia felerősítéssel járnak és magukba ötvözik a Napéjegyenlőség és Fogyatkozások energiáit és egy olyan energiahalmazt hoznak létre, amelyek továbberősítik a planetáris erőtereket is.

 

Használjátok fel ezt az időt okosan. Habár lesznek természetesen felszínre kerülő negatív energiák, amelyek úgy jelennek meg, mint a bűntudat, a szégyen, a félténység vagy a harag, de ne engedjétek meg azt, hogy ezek az energiák a mások megtámadása, a bosszú vagy erőszak bármelyik formájába vezessenek. Minden emberi hiba, ami a felszínre kerül, azokat fel lehet szabadítani. Az árnyék is kitisztul, és a fénybe lehet küldeni…és ez az a magasabb szempont, ami a ti küldetéseteket jelenti. Tisztelünk, becsülünk bennetek és áldásunkat adjuk rátok a legmélyebb szeretetünkkel az utatokon.

 

És ez így van….

 

Közreadja: www.foldicsillagok.hu

 

Forrás: The Mega Equinox of Sept 2014 & Tandem Duo of Total Eclipses

Why the World Seems to Be Going Mad Archangel Metatron via James Tyberonn

 

Copyrights Protected-All Rights Reserved

 

http://www.earth-keeper.com/The%20Eclipses%20&%20Equoinox%202014%20-%20James%20Tyberonn-%20New%20Version.pdf

www.Earth-Keeper.com

 

 

 

 

 

 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 52 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!