Metatron/Tyberonn: Az Állati Birodalmak PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2016. január 08. péntek, 10:49

Metatron/Tyberonn: Az Állati Birodalmak

Válogatott szemelvények a csatornázásokból

 

Az Állati Birodalmak igazából már régóta a tanítóitok, bár nem az emberi evolúció ösvényét választották ők. Mint ahogy azt már máshol említettük az Állati Birodalmak tagjai nem a lelkük fejlesztése céljából tartózkodnak a Földön, hanem inkább azért, hogy az emberiség lelki fejlődését támogassák.

Biztosak lehettek abban, hogy az emberiség, mint fejlődő faj nem tudott volna előbbre haladni, ha nem lettek volna az állatvilág lényei.

 

Az Állati Birodalmak egy teljes és szerteágazó megállapodással és tudatossággal rendelkeznek a Föld más tudatos birodalmaival és mindig képességük volt az emberiség tanítását szolgálni. A mostani időkben ez sajnos egészen a feledésbe merült, az hogy mennyi mindent tanulhattatok az Állati Birodalom lényeitől. Az emberiség földművelő társadalmai és bennszülött kultúrái az állat- és növényvilággal való kölcsönhatás eredményeként jelentős haladást érhettetek el a gyógyítás és élelemmel való ellátás területén. Az emberiség az idők során megfigyelte, megvizsgálta azt, hogy melyik növényt  mellőzze és melyiket termessze az idők során. Az emberiség nemcsak a túlélési technikákat és társas viselkedés formáit tanulta meg az állatok megfigyelése alapján, hanem közvetlenül, telepatikus kapcsolatba is lépett velük.

 

A fejlődés korábbi éveiben, időszakaszaiban az emberiség sokkal pontosabban tudott azonosulni azzal a tudással, intelligenciával és bölcsességgel, amelyet a természetben élő Állati Birodalmak ösztönös mintái kínáltak és felismerte bennük a bölcs tanításukat. És ennek eredményeit tudta alkalmazni az emberiség és egy igazán figyelemre méltó módon össze tudott velük  kapcsolódni a mindennapi életében.

 

Az állati szellemeket vagy totemeket, bölcs követként, küldöttként ismerték el és becsülték az indián tanító mesterek és családfők.  Például az Állati Birodalmak nagyobb közösségeik, csoportjak a tudatosságukat egy magasabb tudatosság részeként éterikus szinten is megnyilvánították, azért hogy így segítség az emberiség lelki formálódását és alakulását. Az őshonos társadalmakban az emberek, tiszteletteljesen, engedélyt kérve fordultak szertartásaikban a különleges állatok magasabb intelligenciájához azért, hogy harmonikusan tudjanak együttműködni  az emberiség jó szándékán keresztül.

 

Az Állati Birodalmakkal, az elementálokkal, az Élő Föld dévikus tudatosságával, az ásványokkal, tűzzel és levegővel való tudatos és intuitív kommunikáció egy sokkal pontosabb megértése tette lehetővé azt, hogy ezekben az időkben az emberiség felismerje az Élet Megváltozásának jeleit és a Föld változásait.

Ezért is történhetett az, hogy az állatvilág egyes fajaival egy olyan tudatos megállapodás születhessen, amelyben felajánlják az emberiségnek magukat táplálékforrásnak és éppen ezért ebben a folyamatban humánus elbánásban, elismerésben és hálában részesítették őket.

Viszont az állatok sportszerű vadászata egy sokkal másfajta ettől különböző energiát váltott ki, mint amit a túlélést biztosító élelmiszerforrásnál. A vadászat kizárólag egy „sportnak” nevezett szórakozás és az állatok ilyen módon történő legyilkolása csak egy ősi hajsza izgalmáért egy nagyon helytelen ölésmód, sőt a vadászat leple alatt csökkenti is az állatvilág populációját. A sportból való ölés egy nagyon alacsony csakrás cselekedet, amely torzítja a túlélés ösztönét és egyértelműen kijelenthetjük azt, hogy nagyon helytelen dolog. Az állatok sportszerű lemészárlása egy súlyosan tiszteletlen cselekedet. Az őslakosok egykor a fennmaradásuk céljából és túlélési kényszerük miatt fogták be az állatokat, de egy tiszteletteljes módon és ezért kifejezték hálájukat az Állati Birodalmak szellemeinek és mindez az állatvilágban érintettek egyetértésével összhangban történtek meg.

 

A közeljövőben az emberiség vissza fog térni egy sokkal könnyebb, kevésbé sűrű fizikai testhez és az állatok vörös húsának táplálékként való fogyasztása megszűnik.

 

Nagyon sok ember tart kedvtelésből kis háziállatokat, macskákat, kutyákat, akik az érzelmi lezáródások feloldásában segítenek nekik. Ez egy nagyon hatásos terápia is egyben, amelyben ezek a jóságos lények segítenek felébreszteni azt a képességeiteket, hogy ki tudjátok fejezni a szereteteket. Sokkal könnyebb kifejezni a szeretetet egy házi kedvenccel, és ez sokkal jobban megkönnyíti kifejezni a szeretet érzését és kedvességét más emberek felé. Egyes embereknél többféle okból is előfordulhatnak érzelmi lezáródások. Nagyon gyakran azoknál történik meg ilyen, akik megöregszenek, a gyermekek felnőnek és elhagyják a családot, a házastárs eltávozik és ezekben a depressziós időszakokban, úgy tűnik számukra, hogy magukra, magányosan maradnak. A házi kedvencekkel való kölcsönös kapcsolat felébreszti a szeretet áramlásának útját a velük való kedves törődésen keresztül. Ez a kölcsönhatás egy hatalmas életerőt ébreszt fel ebben az elkülönült magányos állapotban és egy ilyen együttműködésen alapuló terápia, nagyon hasznos lehet.

 

A legtöbben nem ismerik fel azt, hogy ha nagyon idegesek vagy depressziósak, akkor úgynevezett aura-repedések/szivárgások történnek veletek. Egy ilyen állapot egy negatív energiamezőt nyit meg és egy kellemetlen elektromágnesességhez kapcsolatos ahol energetikailag lemerülhettek.

 

Amikor egy macska „dorombol”, ez egy igen mély elégedett érzést hoz létre és ennek a frekvenciának a rezgése rendkívülien gyógyító és képes ezzel a negatív mezőket feloldani, semlegesíteni azokat. Ugyanez a helyzet akkor, amikor a kutyák játékosan csóválják a farkukat, ugrálnak, forognak, futkároznak örömtelien, és ahogy a delfinek energiaörvényeket formálnak, úgy tisztítják az energiákat és a csatornázott vibrációjuk frekvenciáját kivetítik nektek olyat, amely jótékony hatással van a környezetetekre és nemcsak eltávolítják a negatív rezgéseket, hanem még egy egyfajta energiapajzsot is létrehoznak hogy megszüntessék a negatívitás  beáramlását.

A macskákról, amikor úgy látszik, hogy mintha „járőröznének”, úgy osonják körbe a szobát, a házat vagy az udvarotokat, ezzel szintén ők is egy védelmező mezőt kiválasztanak ki.

 

Nagyon sok ember kerül sokkal könnyebb kölcsönhatásba a házi kedvencekkel, mint más emberekkel. Mert hát a háziállatok nem beszélnek vissza, és feltétel nélkül tudnak szeretni ők. A macskák és kutyák különösen elkötelezettek abban, hogy segítsenek az embereknek az érzelmi blokkjaik, elzáródásaik feloldásában és kezelésében. Különösen a magányos, egyedül élő és idős embereknek segítenek.

Mind a kutyák és mind a macskák leginkább arra tanítják az embereket, hogy nyissák meg a szívüket, és tanuljanak meg újra szeretni. A kutyák az emberek érzelmi testéhez, míg a macskák a pszichikus, mentális síkon, téren kötődnek az emberekhez. Két eltérő, nagyon különböző energia kivetülések van a Macskaféléknek, de mind a kettőnek a ti segítések áll a középpontjában, amelyekben egyedülálló módon képesek ezzel a gondoskodó személy töredezett aspektusát újraalakítani.

 

Amikor egy emberben kialakult a töredezett személyiség és összeolvad egy Macska- vagy Kutyafélével, akkor egy sűrű energiában is egyedüli módon fejlődhet és a házi kedvencek gyakran inkarnálódhatnak vagy újracsatlakozhatnak akár már ugyanabban az életetekben vagy más életidőkben, hogy továbbra is segíteni tudjanak. Így egy ember ugyanazzal az energia esszenciával akár 70 év lefolyása alatt többször is, több egymást követő macska vagy kutya alakban kapcsolódhat össze veletek.

 

Például az a két macska és egy kutya is amelyet jelenleg ezt a csatornát veszi körül, vele volt  már különböző alakokban, mint például egy szelídített leopárd Egyiptomban egyik volt életidejében.

 

Egy gondoskodó ember személyiség összeolvadása egy házi kedvenccel egyedülálló részét képezi a személyiség töredékének. Amikor egy háziállat eltávozik, akkor az összeolvadt tudatosság töredéke feltétlenül közel marad az éteri síkon, hogy tovább folytassa a kapcsolatát az emberekkel. Az emberek oly gyakran képesek így megérezni, sőt néha látni is, érzékelni a házi kedvenc esszenciáját miután az eltávozott, vagy elcsavargott, vagy elveszett akár. A tulajdonos képes kommunikálni az összeolvadt személyiség esszenciával és ők valóban reinkarnálódhat, újra testet ölthet egy új házi kedvencben.

Ha egy házi kedvenc eltávozott, ezután az a legjobb, ha 2-3 héten belül beszereztek egy újat és lehetőleg egy olyan fajtát amilyen az előző volt. Rövid időn belül az előző kis kedvenc különböző személyiségjegyei és jellemzői egyértelműen újra megjelennek az új testben és a régebbi kapcsolat és támogatás folytatódni fog.

 

Abban az esetben, ha a házi kedvenc egy másik fajta lenne mégis, vagy más asztrológiai mintát hordozna, a hasonlóság nem nyilvánul meg azonnal, de az összeolvadt esszencia forrása ugyanaz. Ezt fontos megérteni.

A Földbolygón, ezek a fizikai formában lévő lények azért vannak itt, hogy támogassanak benneteket és bár ők egy fizikai mátrixban vannak, de a tudatosságuk egy része szíriuszi természetű.

Ez azért van így, mert a Macskafélék földi kifejeződései, lélekcsoport formában vannak jelen és nem azért, hogy mint egy faj fejlődjenek, hanem azért hogy támogassák a Földet és segítsék az emberiséget az evolúciójában, fejlődésében. Az ő magasabb tudatosság részük jóval a Földbolygó tudatosságának szintje felett van. A macskák jelentős mértékben az éterikus vagy rejtelmes antianyag valóságban működnek.

Kivételes az, hogy az Állati Birodalom tudatossága szerződése szerint és jóindulatát kifejezve, fizikai testet ölt és földi formát választ. Az ilyen állatlények olyan magasabb tudatossággal rendelkezőknek tekinthetők, akik önkéntesen úgy döntöttek hogy támogatják az emberiséget annak ellenére hogy tisztában voltak az emberiség tudatosságának kedvezőtlen fázisaival, szakaszaival és adottságaival, de azzal is hogy az emberiség tudatossága egy magasabb tudatosság felé fejlődik.

Éppen ideje annak, hogy emberiség kifejezze a háláját és szeretetét az Állati Birodalmak felé és szeretettel és kedvességgel kezelje őket. Ezekkel a drága lényekkel való bármilyen formában lévő kegyetlenség nem a mesterlét része és meg kell szüntetni annak mindenféle nem kívánatos kifejeződését.

 

A nem távolil jövőben az emberiség rádöbben majd erre és nem csak szeretettel fog fordulni az Állati Birodalom felé, hanem ugyanolyan tisztelettel, szeretettel és elismeréssel fog fordulni egymáshoz is és ehhez a gyönyörű Földhöz, amely táplál bennetek. És ez be fog következni, mert ezt teremtitek meg, ti hozzátok létre.

 

Vége a szemelvénynek.

Közreadja: www.foldicsillagok.hu

 

Forrás:

Válogatott szemelvények az újabb Metatron csatornázásból. – Metatron Hírlevél

 

A teljes szöveg, rendelkezésetekre áll, James Tyberonn: ’Beyond 2012 – Wisdom Along the Path’ című könyvében

 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 20 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!