2010. AZ EGYSÉGBE MOZDULÁSUNK MEGKEZDŐDÖTT PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Group/St. Rother   
2011. április 15. péntek, 10:00
2010. - AMIKOR A CSODÁK MEGKEZDŐDNEK PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János
2010. január 30. szombat, 15:14

2010.  AZ EGYSÉGBE MOZDULÁSUNK MEGKEZDŐDÖTT

A csoport mondja: (Lightworker/Fénymunkés Group/Csoport: Steve Rother által)

2009. december

A Big Bang, vagy az, amit annak hiszünk egy láncreakció volt, apró robbanások sorozata, hogy elkezdődjék az illúzió játék, egy idővonal, amivel az angyalok majd dolgozni tudnak.

A polaritást csak mi tanuljuk itt a Földön. (Irigylésre méltó helyzetben vagyunk)

A robbanások következtében Kis Isten darabok jöttek létre, szabadultak fel az egészből, és elkezdtek formálódni, formákat vettek, sűrűsítettek magukba, és ezzel jött létre a végesség illúziója. Isten darabkái így kezdték el játékukat egy idővonalon játszani. Az isteni látókörük egyre beszűkült, és egy „szemüveget” vettek föl magukra. Ez a szemüveg a helyzetüknek megfelelően fordította le az energiákat. Azt hogy az otthon tökéletessége nem rájuk vonatkozik, elkülönültek tőle, az egy másik valóság, másik dimenzió.

Mivel az angyalok nem engedtek mozgásteret a gondolataiknak, Időt helyeztek el, alkottak meg, hogy lássák saját gondolataik megvalósulását a játékban. Lineáris és körkörös időt, (ciklusokat) hogy lássák és meg tudják tapasztalni önmagukat, mindig másképp, hogy egy-egy játékrészben mit tudtak megvalósítani.

Az eredeti energiarobbanás egy olyan helyre tolta el a világegyetemet, ahol az még soha nem létezett, amit még nem tapasztalt meg. Az eredeti kiáradás (vö: Brahma lélegzete), mára már nem bővíthető. Átlépte azt a határt, ameddig terjedhet, és újra az összehúzódás állapotába indult el. Kezd minden az egybe, az Egységbe visszatérni és visszahúzódni.
A kontraszt helyett újra  a hasonlóságok (hasonló rezgés a hasonlót vonzza) kerülnek fókuszba, mi az, ami azonos bennünk, minden létezőben. (Egységbemozdulás, Egységbehívás az Elkülönülés tapasztalása után) Az energia már nem az eltolatásban áramlik, hanem a teremtő központba vonz vissza mindent. (a Teremtő központ is megváltozott ettől a kísérlettől. V.ö.: a Fény elrejtésnek kísérlete, frekvenciakiegyenlítés, a dupla polaritás kísérlete, az Elkülönülés játékának megtapasztalása, amely új isteni  teremtő energiát hoz létre, és kiemelt szerepe volt ebben a Tejút Galaxisnak, Naprendszerünknek a Földnek, de minden univerzum játszik benne).

A polaritást, a bolygó (a teremtő akarat által) most Egy irányba hívja.(Trialitás: ez az új teremtő játékunk, az energiaegyensúly, energiabéke, az itt és most pillanatában egyszerre gyermeknek, érett felnőttnek, és bölcs emberi angyalnak lenni a fizikai test megtartásával. A Jelenlét széthúzott pontjai is egyidőbe mozdulnak vissza. Az érzékelésünk átvált a belső, a teremtő időre, ami a mindig mostban zajlik, és egységbe mozdítja minden életünk megélt összes tapasztalatát, amelyekből bármit felhasználhatunk, szenvedélyünk szerint azok lehetünk, amik szeretnénk, az Én Vagyokunkban).

Az Egy irányba mozdulásban olyan tapasztalási lehetőségekbe kerülünk, olyan dolgok kerülnek elénk, amelyek ezelőtt csak korlátozottan, vagy még soha nem került megtapasztalásra.

(A Föld és a Teremtés  millió éveket várt erre, )A MÁGIKUS IDŐKRE (a melyet a galaktikus és univerzális próféciák is megjövendöltek), AMIKOR A KIS ISTENEK FELÉBREDNEK ÁLMUKBÓL (leveszik a szemüvegeiket, és újra a valóságot látják. A csoport szerint ez olyan mintegy 11 oldalú pénzérme, eddig négy oldalát láttuk, annak megfelelő módon éltünk, de mostantól lehetőség lesz majd mind a 11 oldalát egyszerre látnunk. A kis Istenek amikor elkezdenek látni, akkor rádöbbennek majd, hogy minden amit látnak, az, az ő  szabad teremtésük volt ebben a játékban.

EZ AZ, AZ IDŐ AZ EMBERISÉG SZÁMÁRA, HOGY TÉRJEN VISSZA AZ EGYSÉGÉBE, EGYSÉGTUDATOSSÁGÁBA, (MINDEN EGYLÉNYEGŰ, AMI VAN) ÉS HOGY FELISMERJE MINDENKI SAJÁT MAGÁBAN ÉS MÁSIKÁBAN HOGY MINDENKI ISTEN.

(és Isten szeret isteni módon élni és megnyilvánulni)

Nem számít hol él, milyen nemzet tagja, milyen nyelvet beszél, kik a szülei, hol nevelkedett, mi a foglalkozása, mi a státusza, milyen hitrendszerben él.

A KRITIKUS PONTOT 2009-BEN ELÉRTÜK, AZT AHONNAN MÁR NEM LEHET VISSZAFORDÍTANI AZ EGYSÉGBEMOZDULÁST. EZ AZ ÉBREDÉS ISTENI JÓTÁLLÁSSAL KISÉRT.

Kihívások még lesznek. Akik még a tágulási ritmusban élnek, vagy nem fogadják el az egységbemozdulást, a lehetőségeik határára értek, oda a hol nem lehet tágulni tovább. (nincs ott már játszótér, nem lehet már jobban elkülönülni). És ez a játszótér számukra egyre szűkül, és ezért van hogy minden erejükkel ellenállnak. A tágulási ritmusok okozták ezt a szélsőségességeket, mert akkor még mindegyik irányból lehetett teremteni.

A fátyol (a valóságok közötti elválasztó elektromágneses függöny, amely minden atomot is letakart) el kezd megszűnni, szépen lassan finomodik, átláthatóvá, majd átjárhatóvá válik. Mint egy 11 oldalú érme, 11 szempontból egyszerre fogjuk tapasztalni magunk és másikaink valóságát. ÉS EZ LESZ A KÖVETKEZŐ EVOLÚCIÓS FOLYAMAT!!!

2010-2012 AZ UTOLSÓ KVADRÁNS

AZ A TAPASZTALÁS A MEGLÉVŐ IDŐBŐL, HOGY AZ EMBERISÉG ELKEZDI ÚJRATEREMTENI A MAGA ISTENI EGYSÉGÉT, AZT HOGY NINCSEN SENKI ELKÜLÖNÜLVE A MÁSIKÁTÓL, NEM VAGYUNK MÁR TÖBBÉ ELSZAKÍTVA EGY-MÁSTÓL.

2010-re előrehozta az emberiség az eredeti csoda megtörténését, az egységbemozdulás kezdetét. Ez az időszak: 2010-2012 fogja meghatározni az energiákat az elkövetkezendő 1000 évben. (amíg a fényövben, fotonövben, fénygyűrűben, fényjegyben tartózkodunk: az 1000 éves békében). Az eredeti játék forgatókönyv 2012-re fejeződött volna be a polaritás játékának befejezésével. Látható már az időjárásminták megváltozásával. (A Föld megtisztítja önmagát minden nem neki illő mintáktól és a tektonikus tevékenységében újrarendezi önmagát.)

Még vissza van a Csendes_Óceán közepén egy hatalmas esemény megélése, Új Lemuria (Lemayar, La-Muria) felemelkedése, amely hatással lesz a bolygó egységbemozdulására. Új portálok nyílnak meg, amelyek oldani fogják a hitrendszereinket. Ennek be kell következnie, hogy a fejődés, (isteni evolúciónk) újabb szintjére, következő szintjére léphessünk. És innen, minden változás már nem a jóról és a rosszról fog szólni, hanem az Együttről, lehetőségekkel azonosan mindenki számára.

Számos teremtő eszközt kaptunk más birodalmaktól, hogy segítsen a felébredésünkben.
ZEN-e. A  Zene (Dahl, Éne(o)k, MU-zsika), közvetlenül az Otthonról jött, hogy segítse az átállást a tökéletlenség világában a felébredést, a kromatikus skála is ezért lett eltolva. A szám-ok: a tízes számrend nem létezik vibrációjában az univerzumban, az igen csak emberi. A Világegyetemünkben a 12-es az alaprezgés ( az 1 amelyben harmonikus egyenrangúan együtt-teremtő és együtt-érző a  2 pólus), de ez még meglehetősen összetettnek tűnik számunkra még.

Másképpen fogjuk élvezni a zenét, és a számokat világunkban.

Újra megtanulunk látni, látni a teljes valóságunkat, minden lehetőségünk teremtéseink beteljesedésére ott van a szemünk előtt, és ezt meg fogjuk tudni látni. Belelátjuk mágikusságunkat a pillanatainkba, és akkor megtaláljuk ott a 11 szempontú Otthon minden fényét.

Az Utolsó Kvadráns 2010-2012 – A Megélhető Csodák Világai

Az emberiség egésze fogja eldönteni 2012-re vonatkozóan, melyik legyen az a szent nap, amelyen megünnepeljük új valóságba lépésünket. (ettől függetlenül az univerzumban az egységbe mozdulás 2009 végén, a mi idővonalunk szerint megkezdődött!!!). Hogy melyik nap kezdődjön el közös ünnepünk szerint, az lesz a csoda napja: 2012: december 1, december  11, december 12, december 21, december 31.

A MEGÚJULT KEZDŐ KIÁRADÓ ENERGIA EGY PILLANATRA RENDEZŐDIK ÖSSZE ÉS ÚJ KAPCSOLATBA RENDEZ MINDENKIT.

Új kapcsolat lesz az Idővel, a hasonló gondolat támogatja a hasonló gondolatot, azt is hogy a másik is Isten, és én is isteni vagyok, és ekkor ez a hologram érkezik a Földre az eredeti (édeni, ősminta) lenyomattal.

Ez a nap egy kezdőnap lesz!!! (születés és újjászületésnapja az emberiségnek!!!). Jó azt tudni, hogy a teljes tudatosságunkba kerülés nem egy nap alatt fog megtörténni, de ez a nap (a hologram meghívása) a saját magunk (teremtői jogunkba visszakerülés) ünnepe.

És attól fogva rengetek eszköz, támogatás, lehetőség jelenik meg a valóságunkban.

Az Első nagy felismerés az lesz: SPIRITUÁLIS LÉNY VAGYOK (Lelki, érző létező, lény, az egylélekből való lélek) Minden kimondott szavammal, gondolatommal, érzésemmel felelősséget vállalok a teremtéseimért. Egyrészt magamért dolgozom, tevékenykedem, másrészt ugyanolyan arányban dolgozom, tevékenykedem a közösségemért, társulásaimban, társaságokban, az egész emberiségért. És felelősséget vállak azért, hogy ne más döntsön helyettem, (élek ezen istenadta jogommal.)

(A zárójelben az értelmezhetőség miatt találhatók, saját megjegyzéseim.)

***

ENGEDEM MAGAMNAK, HOGY FÉNYEMMEL VILÁGÍTSAK

ENGEDEM MAGAMON TEREMTŐ FÉNYESSÉGEMET

A FÉNY MEGTESTESÜLT HÍRNÖKE VAGYOK

ÉN VAGYOK ISTEN LÉLEGZETE

AHOGY LÉLEGZEM, ÚGY VAN  A TEREMTŐ BENNEM

ISTEN VAGYOK MINT BÁRMELYIK MÁSIKAM

ÉN IS TE VAGYOK

TE IS ÉN VAGYOK EGY MÁSIK ISTEN

EGYEK VAGYUNK A FÉNYBEN, BÉKESSÉGBEN, ÖRÖMBEN

SZÍVBŐL JÖVŐ KÖSZÖNET ÉS HÁLA MINDEGYIKÜNKNEK, MINDENNEK, AKI/AMI VAN, AZ EGYÉLET BÁRMELY MEGNYILVÁNULÁSÁNAK

A KÖZÖS LÉTEZÉSÜNKÉRT EGYBEN TEREMTEK

BÁRMIT KÉRHETEK A MINDENBŐL, MEGKAPOM AZT, AMIRE MOST ÉS ITT SZÜKSÉGEM VAN

NINCS OKOM A MÁSIKAIMTÓL ELVENNI ÉS IRIGYKEDNI SEMMIÉRT

ÖRÖMBEN VAGYOK, MINDEN PILLANAT ÖRÖMÉBEN, AZ EGY ÖRÖMÉBEN. AZ EGY ÖRÖK-SÉGEMBEN, MINDENKI ÖRÖMÉBEN FÜRDIK AZ ÉN ÖRÖMÖM

MÁSIKAIM ÖRÖME ÖRÖMET HOZ SZÁMOMRA

A MINDENSÉG SZERETETÉBEN VAGYOK, MEGOSZTHATOM A MÁSIKAIMMAL, MERT AZ MINDIG UGYANAZ ÉS UGYANANNYI MARAD

ÉS EZ ÍGY VAN JÓL

IN LAK-ECH/ NEKEM AZ EGY AZ OTTHONOM

Nász János

Módosítás dátuma: 2011. május 13. péntek, 16:15
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 18 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!