IDŐVONAL: 1950-1951 – AZ 1950-ES ÉVEK PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. április 18. hétfő, 12:15

1950-1951 – AZ 1950-ES ÉVEK

KÜLÖNLEGES NAPENERGIA-VONALAK ÉRKEZNEK A FÖLDRE

UMMO BOLYGÓRÓL LÁTOGATÓINK ÉRKEZTEK

IDŐGYORSULÁS, KARMAGYORSULÁS, DNS VÁLTOZÁSOK

A VILÁGEGYETEM FELTÉRKÉPEZÉSE, TECHNOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK

A TEST MATEMATIKAI LEÍRÁSA

AZ ÚJ ENERGIA ELSŐ HULLÁMA MEGÉRKEZIK A FÉNYKÜLDÖTTEKHEZ

A GNOSZTIKUS EVANGÉLIUMOK MEGTALÁLÁSA

A VÉRVONALAK FELBOMLÁSA

A HALAK KORSZAKÁNAK VÉGE

SIKERÜLT FELTÉRKÉPEZNI A VILÁGEGYETEMET

A FIZIKAI TEST MATEMATIKAI LEÍRÁSA

MAGYARORSZÁG

DNS VÁLTOZÁSOK

IDŐ GYORSULÁSA

KARMA FELGYORSULÁSA

VÉRVONALAK FELBOMLÁSA

SZENT HELYEK VÁLTOZÁSA

EGYSZARVÚAK/MONOCEROSZOK INKARNÁCIÓJA

 

1950. – KÜLÖNLEGES NAPENERGIA-VONALAK ÉRKEZNEK A FÖLDRE

David Suzuki kanadai tudós, szemtanúja volt egy csigavonalban, rendkívül gyorsan haladó, mozgó fénynek. Első ízben jegyeztek le ilyen eseményt, amely a Napból érkezik minden 3. évben, és egyre erőteljesebben növekszik.

(Frissel2:41)

1950. – UMMO BOLYGÓRÓL LÁTOGATÓINK ÉRKEZTEK

Kb. 14 millió fényévnyire lévő Iumma csillagkonstelláció: Ummo bolygójáról, egy űrhajó landolt a Földre, majd 1965-ben megkezdték a kapcsolatfelvételt az emberisséggel.

(Látogatók az Ummo bolygóról)

1950. - UMMO CIVILIZÁCIÓ

14 fényévre lévő bolygó.

1950-ben kezdődő kapcsolatfelvétel. Bolygójuk talán a Wolf 424 csillag körül kering.

Testük felépítése hasonló a miénkéhez.

Különbség-az ujjaik kifejezetten érzékenyek a fényre és egyéb sugárzásokra, /liftkapcsolók és az elektromos kapcsolók használata/.

Hatalmas mennyiségű információt gyűjtöttek össze rólunk.

Titkos bázist hoztak létre önmaguk védelmére.

Megjelenésükben teljesen emberszerűek, ezért felismerhetetlenül képesek elvegyülni közöttünk. Magasak, karcsú felépítésűek, tulajdonságaik alapján valamelyik északi ország szülöttei lehetnének.


Föld

Ummo

Egyenlítői átmérőTömeg

5,979 trillió tonna

9,360 trillió tonna

Tengelyforgási idő

23 óra 56 perc 04 másodperc

30,92 óra

Gravitációs gyorsulás

9,81 m/s2

11,88 m/s2

A szárazföld aránya

29,2%

38,16%

Távolság napjától

149,504 millió km

99,6 millió km

Az év hossza

365,2422 nap

212 nap

Excentricitás

0,0167

0,007833


1950.

VÉGET ÉRT A HALAK KORSZAKA

1Emberként az a sorsunk, hogy valamikor több legyünk, mint ember, azaz az ötödik birodalom, az esszenciális birodalom tagjaivá váljunk. A korszakok során sok ember megvalósította ezt. Legtöbbje örökre elhagyta a bolygónkat, mivel a naprendszer másik helyein várnak rájuk feladatok. De egy kis csoport a velünk maradást és a fizikai inkarnációban élést választja. Ők együtt alkotják a bolygónk hierarchiáját.

A manu – aki az első alapenergia képviselője – alakítja ki a gyökérfajokat, a gyökérfajok alfajait és irányítja a későbbi sorsukat. Mindegyik gyökérfajnak saját manuja van. Mivel az embereknek két gyökérfaja él a bolygónkon, két manu van inkarnációban: manu Csaksusa (Chakshusha) az atlantiszi gyökérfajé és manu Vaivaszvata (Vaivasvata) az árja gyökérfajé. Mindamellett manu Vaivaszvata irányítja az első osztály tevékenységét. A bodhiszattva, a világtanító – aki a második alapenergia képviselője – alakítja ki a világideákat, azokat az ideákat, amelyek az emberiséget egyre magasabb célok megvalósítására ösztönzik. Az 1950-ben véget ért emócionális korszak, a Halak 2500 éves korszaka során ez a nagy világvallások és filozófiai rendszerek születéséhez vezetett. Az éppen elkezdődött mentális korszak, a Vízöntő kor ugyancsak 2500 éve (1950–4450) során a sok egységbontó, túlemócionalizált vallást kiszorítja egy valóban egyetemes vallás, amelyik az ezoterikai tudás szilárd talaján alapul. Ez az embereket az élettörvényekre fogja tanítani és a planetáris hierarchiával és dévákkal való tudatos együttműködésre képezi őket.

14A jelenlegi bodhiszattvánk nyugaton jól ismert Krisztuskénti inkarnációjából, keleten Maitrejaként, egy előző inkarnáció Indiában Krisnaként. Az elődje a hivatalában egy egyén, aki mint Gautama a Buddha inkarnálódott és előtte mint Vjásza (Vyasa) Indiában, Thot-Hermész Egyiptomban, első Zoroaster Iránban és Orpheusz Görögországban.

15A mahácsohan – aki a harmadik alapenergia képviselője – küldi azokat az impulzusokat és energiákat, amelyek új kultúrák és civilizációk felépülését eredményezik. Alatta nem csak a harmadik főosztály, az ideaátvitel osztálya található, hanem a négy alárendelt osztály is, amelyik a negyedik, ötödik, hatodik és hetedik alapenergiát csatornázza. A negyedik osztály főként a művészet területe, az ötödik osztály a tudományé, kutatásé és technológiáé, a hatodik osztály a miszticizmusé és ideológiáké szoros együttműködésben a bodhiszattva főosztályával; a hetedik osztály a fizikai társadalmi felépítményé (törvényhozás, közgazdaságtan, pénzügy, adminisztráció stb.). A jelenlegi mahácsohanunk az utolsó nyilvánosan ismert inkarnációban gróf Saint-Germain Rákóczi.

(Section Twelve of The Explanation by Lars Adelskogh. Copyright © 2004 by Lars Adelskogh.)


1950-ES ÉVEKBEN SIKERÜLT FELTÉRKÉPEZNI A VILÁGEGYETEMET.

A NAP: A TEJÚT GALAXIS KÖZPONTJA KÖRÜL KERING.

225 MILLIÓ ÉVENKÉNT KERÜLI MEG A KÖZPONTJÁT.

30 MILLIÓ FÉNYÉVRE VAN A KÖZPONTTÓL

A NAP A VIRGO SZUPERHALMAZ GALAXISAINAK TAGJA

(BHC2:12)

1950-ES ÉVEKBEN A TUDOMÁNY MEGÁLLAPÍTÁSAI

FÉNYÉV – FÖLDI ÉV SZINKRONICITÁS

A Galaxis középpontja 26.000 fényévnyire van távol a Földtől.

A precessziós ciklus pedig 26.000 földi év szerint működik.

A Fény útja a Galaxis középpontjától annyi fényév, ahány földi év szerinti a precessziós ciklus.

(BHC2:140)

1950-ES ÉVEK- MAGYARORSZÁG

Voltak olyanok, akik ezt a ti földetekről származó rendkívül magas, kreatív és mágikus energiát szexuális kizsákmányolásra, hatalmi célokra és irányításra használták. Tudjátok, ha egy szépséges energiát bármikor is szántszándékkal eltorzítanak, elferdítenek vagy elnyomnak, annak nagy része elrejtőzik, fedezékbe vonul, és még mélyebbre temetődik. Ez lezárja az áramlást, mert a valódi mágia vagy varázslat és a valódi kreatív energia – ami lényegében egy és ugyanaz – nem tudja elviselni azt, ha kihasználják vagy ha visszaélnek vele. Magába zárul, és kevésbé lesz elérhető.


Láttátok ezt a saját hazátokban az elmúlt évtizedek során. Láttátok azokat, akik magukhoz akarták ragadni, és el akarták lopni ezt az energiát, majd más emberek ellen használták. A saját hatalmuk érdekében használták. Láttatok kívülállókat, akik megpróbáltak ide bejönni, hogy elfoglalják a földet, és egyben mindazokat a szépséges energiákat is, amit ez a föld tartalmaz.

Az energiák újra elő akarnak jönni. De már másmilyenek lesznek, és nem olyanok, mint 50 évvel ezelőtt. Ezek nagyon magas frekvenciájú energiák lesznek. Nem lesznek elérhetőek az alacsonyabb tudattal bíró emberek számára, ahogy azoknak sem, akik megpróbálnak visszaélni a hatalommal, vagy akik megpróbálnak visszaélni a szexuális energiával. A jelenleg Magyarországon lévő kreatív energiák megfoghatatlannak fognak tűnni sok-sok ember számára, ugyanakkor azok számára, akik megértéssel bírnak a történések felől, akik megértik saját magukat, ez az energia elkezd hozzáférhetővé válni.

Több évtizeden keresztül óriási elnyomás uralkodott ezen a területen, Magyarországon. De azt is meg kell értenetek, hogy bármikor is elnyomnak, féken tartanak egy energiát vagy visszaélnek vele, amikor az készen áll arra, hogy előjöjjön, azt nagyon dinamikusan teszi meg. Roppant erőteljesen. És fokozottan elérhetővé teszi magát, hiszen olyan sokáig be volt zárva, és most készen áll arra, hogy előjöjjön és játékba lépjen.

(Tóbiás 2009. július 13-án átadott különleges üzenete a magyarokhoz

Geoffrey Hoppe tolmácsolásában)

1950.-TEST LEÍRÁSA-USA

A FIZIKAI TEST MATEMATIKAI LEÍRÁSA

Elkészültével a test azonnal rendbe tehető

Olyan egyszerű ez, mint a szorzótábla és a test tökéletesítésére alkalmazzák majd

(1950-es években, az USA-ban elkezdték leírni a testet, a leírásnak be kellett már fejeződnie, hol az eredmény?)

(Baird: 6:371)

1950 ÓTA AMERIKA ETIKAI SZINTJÉNEK ROMLÁSA

Amerika etikai színvonala folyamatosan romlik, polgárai a Globális Elit urainak hatalma alá kerültek, meghazudtolva az ország alapítóinak szándékát, álmát, az Új Szabad Világ ideáját

(BHC:190)

1950-ES ÉVEKTŐL-DNS VÁLTOZÁSOK

Az utolsó párszáz év alatt, de különösen az utolsó 50 év folyamán épült ki. Valójában a Japánban történt atombomba robbantást követően. Ez valójában egy nagyon mélyreható változást idézett elő a kémiai felépítésetekben és a DNS struktúrában mindenkiben, aki a Föld felszínén tartózkodik. Ezt a legnagyobb mértékben azok vették észre, akik abban a körzetben élnek, ahol ezt tesztelték. Ez nagyon gyakran igen káros volt az emberekre. AZONBAN, ami ennek eredményeképpen történt, egy jelentős váltás volt a Földbolygó fizikai energiáiban. Ez köztudottá vált az idők folyamán a Földön. Tehát, ez egy felkészítő eseménysorozat volt a gondolkodás és a tapasztalás átalakulásához

(DR:2)

1950-ES ÉVEK-FÉNYKÜLDÖTTEK

50 évvel ezelőtt már megérkeztek a Fényküldöttekhez, a spirituális rajongás, az új energia ereje, innentől kezdve sohasem éltünk át olyan nagyszerű időszakot történelmünkben

A FÖLD EKKOR MÉG NEM ÁLLT KÉSZEN ERRE, de megjelentek az első Fényküldöttek és felfedezték a fény és gyűlölet energiáit

Az 50-es években jelen volt már a változás lehetősége, de nem volt annyi fény, amely megmutatkozhatott volna

Ezek után jelent meg hirtelen a Fényküldöttek új nemzedéke, akik megváltoztatták a Fényhányadost (Fény és Sötét aránya) a bolygón

(K:11:2)

ATLANTISZ UTÁN ÉS 1950-TŐL

A Helyi Spirituális Hierarchia terve az emberiség végső spirituális felébredésére.

Fizikai Angyallá válás ismét. Teljes tudatosságú Fénylénnyé válás.

A Földanya Felemelkedése.

Ezt a fejlődési folyamat bámulatos sebességi folyamatba kapcsolták 1950-es éveket követően

(GF:090803)

1950-ES ÉVEKTŐL- IDŐ GYORSULÁSA

A Valóság éppen olyan relatív, mint az Idő

Az emberiség bele van foglalva ebbe az időbe

Amikor az Idő változik, mindannyian változunk

A Föld és az Emberiség gyorsabban rezeg, mint az 50-es évek körül

A GYORSABB REZGÉS MEGVÁLTOZTATTA AZ IDŐ MÚLÁSÁNAK GYORSULÁSÁT

A Földön lévő összes Atom és a Naprendszer is gyorsabban rezeg

A Mi számunkra változatlannak tűnik az Idő, de ezt a változást az egész Világegyetem érzi

(K:6:3)

1950-ES ÉVEKTŐL-KARMA FELGYORSULÁSA

Ettől az időtől kezdve jóval rövidebb idő alatt teszünk eleget a megtervezett feladatok teljesítésére, a karma felgyorsul, az 50-es évektől felerősödik ez a tendencia, majd egy magasabb tanulási szintre értünk

(K:2:11)


1950-ES ÉVEK- TECHNIKAI FEJLŐDÉS

50 évvel ezelőtt nyitás és áramlás történt a feltalálások irányába, de Most már az energia olyan tudatot teremtettünk, amelyben a dolgok azonnal megtörténhetnek

Többé nem lehet titokban tartani az új technikai találmányokat, mert a Tudat nem engedélyezi ezt többé

(T:8:9K)

(M: visszafelé megyünk az időnkbe, mert a lehetséges jövőnkbe lettünk kivetítve, hogy univerzális feladatokat oldjunk meg, a zérus pontig, ami a jelen pontja. A visszautunkban sok-sok atlantiszi és lemuriai technológiánkhoz férünk hozzá, és hozzárendezzük a mostani tudatosságunkhoz)

1950-ES ÉVEK – TECHNIKAI FEJLŐDÉSE

Az emberiség olyan technológiákat kezdett alkalmazni, amely elindította az emlékezetét a korábbi kristály civilizációval kapcsolatban, és ezek kezdtek a felszínre kerülni, és ez előkészítette a csillagmagok, csillagfények, csillaggyermekek későbbi érkezésé.

(Mark-Op:81)


1950-ES ÉVEK

A tudósok rájöttek arra, hogy nemcsak a szén, de a szilícium is alapja minden életnek a Földön. A szilícium magasabb oktávja a szénnek. Vannak olyan élőlények a tenger mélyén, amelyek 10%-ban szilíciumot tartalmaznak.

(DM:82)

1950-ES ÉVEK

Valamikor, úgy 50 évvel ezelőtt megtalálták a Gnosztikus Evangéliumokat

.Ezeket az evangéliumokat az egyház hamisaknak nyilvánította, szerintük nem Krisztus idejében íródtak és nem az Ő kinyilatkoztatásai, azonban ezeket a Gnosztikus Evangéliumokat mutattuk be mi mindig itt Dél Afrikában. A Gnoszticizmus megvilágítja a pszichikum belsejében lévő sötét helyeket, és lehetővé teszi ezeknek, hogy istenivé váljanak. Elfogadhatjuk, hogy ezek a sötét helyek, mindenképp isteniek, azonban az ember életében negativitást teremtenek… Ezeket a gnosztikus tanításokat eltitkolták és mégis, ha világosan elolvasnátok ezeket a channel üzeneteket minden hónapban, és ily módon alkalmaznátok ezeket, felfedeznétek, hogy könnyebbé, szabadabbá váltok, és valóságotok radikálisan elkezd megváltozni. Amit az emocionális gyógyítás felé vezető úton tanultatok, az a gnózis folyamata. Ebben a folyamatban felszabadítjátok mindazt, ami nem igaz bensőtökben és engedélyezitek az igazság beszűrődését és ezzé az igazsággá, váltok, valódi énetekké váltok, autentikus énetekké lesztek.

(KDB:080304)

(lásd még: 1947- Ésaiás tekercsek)


1950-ES ÉVEK- VÉRVONALAK FELBOMLÁSA- A 12 VÉRVONAL, EREDETÜNK

Leszületés előtt kiválasztottunk egy családi csomagot, Ezért vonzódunk egy vérvonalhoz, Ahhoz, amelyikhez a múltban tartoztunk, MI LEHETÜNK SAJÁT ÜK-ÜK-ÜKAPÁINK

Választásaink bizonyos korokhoz és vérvonalakhoz szólnak

A Föld 12 vérvonalát, törzsét alapítottuk meg

Ezekből bizonyos további vérvonalak fejődtek még ki

De a közelmúltig a vérvonalakon belül maradtunk

Az 1950-es évektől kezdtek el a vérvonalak felbomlani és kezdték el keresztezni egymást

És ez most egyre inkább változásban van

(T:2:11)

1950-ES ÉVEKŐL- MEGSEMMISÍTÉS GONDOLATFORMA

Láthatod, hogy a világban hol a legerősebb az ellenállás. Létezik egy nagyon erőteljes gondolatforma, ami nagyjából az elmúlt ötven év során került megépítésre. Ez a megsemmisítés gondolatformája, azé a vágyé, ami sok lélek elméjében munkálkodik, hogy elpusztítsa mindazokat, akik nem alkalmazkodnak bizonyos kulturális és vallási tanításokhoz és szabályokhoz. Olyan ez, mintha a harmadik/negyedik dimenzió dogmatikus álláspontjainak utolsó maradványai felbukkannának a transzmutációra vágyva. Ez sok mindenki számára a halállal vívott harc, ami a félelmen alapszik. Attól való félelem, hogy nincs igazuk. Félelem az ismeretlentől. Félelem a változástól és a kontroll elveszítésétől. Sajnos azok, akik ezekkel a hiedelmekkel bírnak, magukhoz fogják vonzani mindazokat a dolgokat, amiktől a leginkább félnek.

Titeket, a Fény Harcosait küldjük előre, hogy védőpajzsot helyezzetek azon területek köré, ahol a béke az uralkodó gondolatforma, annak érdekében, hogy a szennyeződés ne érhessen el oda.

(RH:07:02)

1950. OKTÓBER 30-30 ÉS NOVEMBER 1-9. KÖZÖTT

Rázkódott és reszketett a Nap, és ezt látta is XII. Pius Pápa a Vatikán kertjéből.

Ez a jelenség, nagy aggodalmat keltett, Vatikán köreiben.

1950 UTÁN A FÖLD MÁGNESES MEZEJÉNEK HIRTELEN A CSÖKKENÉSE

A Föld mágneses mezeje kezdett elhasználódni, 2000 évvel ezelőtt.

1500 KÖRÜL, hirtelen csökkenni kezdett

1950 után pedig hirtelen felgyorsult a csökkenése

(Frissel2:66)

1950 UTÁN – SZENT HELYEK VÁLTOZÁSA, ELŐKÉSZÍTI A FELEMELKEDÉS ESEMÉNYÉT A KRISTÁLYENERGIA FELSZABADÍTÁSÁRA


Amint az energia felszabadítása elkezdődik, a létezés azon szintje, melyre ásványi királyságként vonatkozunk, elsőként fogja hatásait megérezni. Léteznek mágikus helyek a bolygón, melyeket hosszú időn át, készítettek fel erre az energiára, sok éven keresztül. Ti, ezek közül sokat szent helyekként ismertek.  Ezek olyan energetikai helyek a bolygón, ahol a változások a leghangsúlyosabb módon fognak érződni. Az utóbbi 50 év során, ezek a helyek elkezdtek megváltozni, hogy előkészítsék ezt az eseményt. Ti, láttátok hogyan kezdenek megváltozni ezek a helyek, hogyan emelik energiájukat az elmúlt években, hónapokban. Ez folytatódni fog, mivel ezeknek a vortexeknek a célja a Krisztusi energia megtestesítése most, amikor az energia kezd testet ölteni. Az történik, hogy az ásványok megváltoztatják energetikai sűrűségüket. Az ásványok, óriási szintre növelik saját vibrációjukat. Ez szó szerint megnöveli a vibrációt, és a kőzetek elkezdenek megváltozni. Amint már mondottam, a bolygó és az állati faj már elkezdte vibrációs szintjének megváltoztatását. Ennek ténye meghozta azt, hogy elkezdték megváltoztatni az emberekkel való viszonyukat és azt a szerepet, amit eddig játszottak ők a Játékban. Hamarosan elkezditek meglátni, hogyan változtassa meg az ásványi faj viszonyát az emberekkel. Az ásványi faj most fontosabbá válik általában az evolúcióban, mint amilyen fontos a mozgásban. Ti ezt számos területen észlelni fogjátok. Ezért kértelek arra titeket, hogy figyeljétek a Tűz Gyűrűt, a változás jeleiként. Ez az egyik olyan hely, mely hírül adja számotokra, amikor az ásványi faj felszabadítja az energiát.

(LW:0110)

1950-ES ÉVEK – EGYSZARVÚAK/MONOCEROSZOK INKARNÁCIÓJA

A FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET A DAHL UNIVERZUMBÓL SZÁRMAZIK!!! Ugyanúgy mint a delfinek, tündérek, Egyszarvúak.
A TISZTASZÍVŰEK a Dahl Univerzum Sharaki bolygójáról származnak. Nagyon sok egyszarvú az 1950-es években földi emberi megtestesülésbe sétált be.

Rendkívüli gyógyítóerővel rendelkeznek.

Tudják mi az a Krisztusi Tudat.

AZ EGYSZARVÚAK EGYESÍTIK AZ EMBER, AZ ÁLLATI ÉS AZ ANGYALI KIRÁLYSÁGOKAT. Ami nem történt meg korábban!!!

Módosítás dátuma: 2012. március 09. péntek, 19:39
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 5 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!