IDŐVONAL: 1962.-1969. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nász János   
2011. április 20. szerda, 11:23

1962.-1969.

A FÖLD REZGÉSSZINTJÉNEK MEGMÉRÉSE

1962. A VÍZÖNTŐ EGYÜTTÁLLÁS

1962.-1987. KÖZÖTT

AZ EMBERISÉG TUDATSZINTJE ELÉRT EGY VÁLTOZTATÁSI PONTOT

AZ ISTENI RÉSZEKKEL RENDELKEZŐ LÉNY KÜLDETÉSE: SPIRITUÁLIS ENERGIA MEGTEREMTÉSE, EGY 12 MILLIÁRD FÉNYÉVRE LÉVŐ ÚJ VILÁGEGYETEM SZÁMÁRA

A SPIRITUÁLIS VIZÖNTŐ KOR KEZDETE

KENNEDY MERÉNYLET - TITKOS KORMÁNYOK

WOODSTOCK- 3 NAP BÉKE ÉS ZENE

 

 


A FÖLD SPIRITUÁLIS ENERGIÁINAK A MEGMÉRÉSE

1962-ES MÉRÉS-1998. OKTÓBERE

Az eredetei terv szerint megdöbbentő jelenségek történtek volna, az Emberiség tudatszintjének emelkedése nélkül

Amerika: mindkét partvidéke víz alá kerül, betegsége-járványok és polgárháborúk

Kanada: két ellenséges állam alakulattá vált volna

Afrika: törzsi háborúk

Ausztrália. Szökőár a Déli-sark jegének nagy darabjának leválása miatt

Kína: akik ismerték a jóslatokat, országokat szállt volna meg

Közel-Kelet: atomháború, a fenevad elszabadulás

Ez az 1962-es pillanatfelmérés eredménye volt Valóságos lehetőség volt

(K:5:5)

1962.-A FÖLD REZGÉSSZINTJÉNEK MEGMÉRÉSE

A pszichikus érzékenységgel rendelkező emberek felfigyeltek arra, hogy a Bolygó rezgésszintjét bizonyos időszakokban megmérik.

Azóta történik, amióta a spirituális képességgel rendelkező ember a Földre érkezett

A Szellem méri meg, azóta amióta Csillagmagok a biológiai testünkbe beültetésre kerültek.

AZ ISTENI RÉSZEKKEL RENDELKEZŐ LÉNY KÜLDETÉSE: SPIRITUÁLIS ENERGIA MEGTEREMTÉSE, EGY 12 MILLIÁRD FÉNYÉVRE LÉVŐ ÚJ VILÁGEGYETEM SZÁMÁRA

Mi tervező mérnökként vagyunk itt egy semleges potenciálúnak nevezett duális energiában, ahol elszeparálva minden tudásunktól és segítségtől, a legteljesebb sötétségben kellett rádöbbenni igazi valónkra.

Ez most a Világegyetem legnagyobb szabású kísérlete, amely beteljesíthetőségét a következő 1987-es mérés pozitív eredménye indítja el.

Mérések 25 évente, egy felnövekvő lény intervalluma okán kerültek sorra.

Így: 1962,1987, 2012
(K: 5:2:5)


1962.-ALCYONE-A FOTON ÖV

1964. E jelenséget, 1962-ben fedezték fel, vagyis ezelőtt több mint 40 évvel. Ennek ellenére, az információkat, sokkal későbben hozták nyilvánosságra és csupán kis számú embernek.

A Foton Övnek és az ezt kísérő sugárzásnak, sokkal nagyobb hatása van amint elképzelhetnénk. Tudományos szempontból, a Naprendszer és összes bolygójának rotációs mozgásáról van szó, a Galaxis központi Napja körül, melyet Alcyone -nak neveznek és a Plejádok Csillagképéhez tartozik.

Egy teljes körfogás 25.860 év alatt valósul meg. Az egész Naprendszer, a Földdel és Holdjával együtt, kétszer kell, átmenjen, egy teljes rotáció alatt, ezen a Foton Övön.
(FÖ)


1962-TŐL

Már látszottak azok a jóslatok, hogy azok melyek régi energiákon alapultak (világvége stb..), nem következik be, mert más szintű változások történnek.
(K.5:2)


1962.02.04. REGGEL 7 ÓRA

VÍZÖNTŐ EGYÜTTÁLÁS

A Vízöntő jegyében felsorakoztak a tradicionális planéták: A Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, és a Szaturnusz.

A hagyomány 7 bolygója együttállásba került.

ÚJ VILÁGBA LÉPÜNK ÁT, MIVEL A VILÁGEGYETEM TENGELYE IS ITT ÁLL

Egy sötét korszak vége. Államok és társadalmak megváltoznak. Szociális felfordulások. Ismeretlen betegségek. Vagyon és szegénység közötti még nagyobb különbségek. Hamis próféták.

(Hamvas Béla)

1962. – KUBAI VÁLSÁG – ATLANTISZ

Lényegében arról szól, hogy senki se használhassa fel Atlantisz harcos energiáit. Ezt védték meg Castroék.

KUBA – CASTRO: …muszáj ennyire nyíltan beszélnem? Igen. Szükség volt ennek a megtételére, és lényegében arra, hogy beszélni kell Castróval erről az egész Atlantisz Felemelkedése témáról, az ő szerepéről ebben, hogy ő volt az, aki lényegében védte az energiát. Talán egy páran nem értetek egyet az ő erre vonatkozó módszereivel, de a lényeg az, hogy a szerepe az volt, hogy védje azokat a régi energiákat, és hogy segítsen biztosítani azt, hogy Atlantisz nagyon nehéz és harcos energiái ne jöjjenek elő ebben az időszakban, és ezek alapjában véve fellazultak, kiegyenlítődtek. Volt ez az igen magas potenciál, és ez egyáltalán nem lett volna valami szép.

Tehát azt mondjuk a Kubában élőknek – akik a vezetésben vannak – hogy volt valami, ami sokkal messzebbre nyúlik, mint azt felfognák.
(T:1005K)

1960-AS ÉVEK- KUBAI VÁLSÁG

Fidel Castroék megvédik Atlantisz Tien templomait a sötét entitások által vezérelt betolakodóktól, egy forradalom álarcában
(lásd:  Tóbiás: Atlantiszi közvetítése)


1960-AS ÉVEKBEN

VOLT  A FÖLDNEK EGY MEGSEMMISÜLÉS PONTJA

(m: Kubai válság: Atlantisz kristályaiért)
(T-SLO:2004)


1962-1987 KÖZÖTT

elkezdődött tudatváltozást még nem érzékelhettük,

EZ VOLT A 3. EXODUS KEZDETE, KIVONULTUNK A RÉGI TUDATOSSÁGBÓL

A Béke, Megvilágosodás Tudatállapotának kezdete

Emberi személyes szinten kezdett megváltozni a bolygó

Az Emberiség tudatszintje elért egy olyan pontot, ahol a Földnek is el kellett kezdenie változni

A SZEMÉLYES ÉS BOLYGÓSZINTŰ VALÓSÁG KEZDETT MEGVÁLTOZNI

1962-1987 között raktuk le a: FÖLD VÁLTOZÁSÁNAK ALAPJAIT

EZ VOLT A MI ŐRSÉGÜNK

A Föld megváltozásának reményének lehetősége volt

Amivel Az Indigó Gyermekek gyermekei (2012-től) jelentkeznek majd
(K:6:3, K:6:69)


1962. – 1975. KÖZÖTT

Leonard Orr 13 év alatt fejlesztette ki az újjászületés technikáját.

(Frissel2:113)


1963-BAN

Az USA kormánya 5 konténernyi, azaz 500 millió tűt jutatott el a Föld körüli pályára, katonai célzatú kísérlet terve volt, amely balul ütött volna ki a Föld lakóinak számára, ha Angyali családunk nem téríti le pályájáról a küldeményt.

(m: ám él a szabad akarat, de a Föld Isteni védelem alatt ál, amely akarat felülírja még a szabad akarat vélelmét is)


1963 KORA ŐSZE:

TITKOS KENNEDY-HRUSCSOV TALÁLKOZÓ A VILÁG BÉKESSÉGÉRE ÉS JÓLÉTRE VEZETÉSÉRE

A II. Világháború után a Sötétség képviselői felállítottak egy új világrendet, amely most az összeomlás határán van.

A Világok közössége már nem tudja tolerálni a Vállaltokráciával összefonódott Hatalmi Rezsimet, és ezek csődre számíthatnak.

A Hatalmi Elit egy ördögi tervet kívánt manifesztálni a 60-as évektől kezdve a Föld leigázására és elnéptelenítésére, és ez a terv az 1990-es évek közepéig érett meg. (az akkori változások miatt meghiúsult).

Hruscsov-Kennedy Terv

A terv az volt:

Létrehozzák az amerikai-szovjet megnemtámadási szerződést a nukleáris leszerelést, a tömeges lefegyverzést az eltitkolt találmányok, technológiák bejelentése az e világon kívüli jószándékú ET-vel való kapcsolatfelvételt, és az ET technológiák használatának bejelentését.

A HATALMI ELIT MEGGYILKOLTATJA KENNEDY ELNÖKÖT, így a terv félbeszakadt.

Kennedy ellenszegült a hatalmi elitnek, és a világbéke és a jólét szolgálatába szerette volna vezetni a világot. A globális egyenrangú együttműködés híve volt. Új pénzügyi rendszert tervezett, amely a békére és jólétre vezet.
(GF:2010.aug. 17.)

A HATALMI ELIT MEGGYILKOLTATJA KENNEDY ELNÖKÖT, így a  az amerikai- orosz béketerv félbeszakadt.(lásd: 1963 ősze)

Kennedy ellenszegült a hatalmi elitnek, és a világbéke és a jólét szolgálatába szerette volna vezetni a világot. A globális egyenrangú együttműködés híve volt. Új pénzügyi rendszert tervezett, amely a békére és jólétre vezet.
(GF:2010.aug. 17.)

lásd még: 1963. kora ősze


1963-1987 KÖZÖTT

az EMBERISÉG ELDÖNTÖTTE, HOGY IRÁNYT VÁLT

1963-ban (1962 !!-ben) került sor a bolygó spirituális energiáinak a megmérésére

1987-ben ismét megmérték a Földet, és az elképesztő változást mutatott:

A KÖZÖS CÉL FELÉ HALADÁS (1987): a szabad akaratból (Harmonikus Konvergencia)

Ennek lett a következménye a kommunizmus összeomlása, a régi próféciák egyik kulcsszereplőjének működésképtelensége
(K:6:1)


1960-AS ÉVEKBEN

A BOLYGÓ ELÉRT EGY JELENTŐS VÁLTOZÁSI PONTJÁHOZ.

Ez az első ilyen jelentős változási pont az 1600-as évek óta. A legutolsó tudatossági ugrás elkezdődött, és széles körben volt látható, hogy nemsoká elérhetünk egy új tudatossági pont meghaladását.
(GF:081118)


1963. AUGUSZTUS 12.

Lásd: még: 1943. Augusztus 12. A bolygó 4 energiamezeje kiegyenlítődik ekkor, és csúcspontjába kerül a földi mágneses mező.

(Frissel: 119)


1963. NOVEMBER 22. (1 9 9 11 11:11)

DALLAS – KENNEDY MERÉNYLET - TITKOS KORMÁNYOK

J. F. Kennedyt nem Oswald ölte meg, hanem a sofőrje W. Greer, aki titkos ügynök volt, a Titkos Társaságok megbízásából. Valójában a parancsot, a Bilderberger csoport Politikai Bizottsága adta ki, mert Kennedy ellenőrizni akarta az Amerikai Központi Jegybankot, ugyanazt akarta, mint Abraham Lincoln.

Kennedy fel akarta oszlatni az FBI-t, és a globális hatalom ellen akart fellépni és ki akart vonulni Vietnamból.

A Titkos Kormánynak kb. 2000 tagja van és a világ leggazdagabb embereiből áll.

Csoportja az Illuminátusok, Bilderberger csoport, Háromoldalú Bizottság, Külkapcsolatok Tanácsa.

Ők irányítják a vállalatokat, mikor és hol legyen háború, szabályozzák az élelmiszerhiányt, az országok pénzeinek mozgását.

Az 1960-as évekbeli tevékenységük: politikai merényletek, puccsok, Kennedy, M.L. King meggyilkoltatása, Vietnami háború.

Rendkívül intelligens entitások, csak a bal agyféltekéjük működik. Szinte nincs érzelmi testük.

A titkosszolgálatokat, bankrendszereket, globális médiát irányítják.

Piramis alapú szerveződéseik vannak. 13 család helyezkedik el egy csúcson (globális külső piramisok): egy-egy szervezetet képviselnek a piramison belül.

Céljuk egy centralizált irányítású világkormány. Központi bankrendszer, elektromos és kontrolált , de pénznélküli társadalom. Világhadsereg, mikrochipes népesség, amely egy központi számítógéphez van kötve.

Ők irányítják a médiát, és írják a politikai forgatókönyveket.

(M. tevékenységük a 90-es évek vége felé megváltozott, a csúcsvezetőség megértette hogy a fényhozók nélkül semmire sem mennek. A közelgő 2012-es pólusváltás sokkolja őket, a szürkéktől már nem kaphatnak többé tanácsot, magukra maradtak, innen kezdik engedni a fénytanítók tevékenységét. Csak a piramis alján lévők, egy leszakadt csoport próbál még felfordulásokat hozni a Földön, de ők kisebbségben maradtak.

Mivel az isteni terv megváltozott, és úgy rendelkezik: mindenki megy, vagy senki sem aki itt maradt...ezért változásokra számíthatunk tevékenységüket illetően is. A „gazdasági válságot” nem tudják kezelni saját módszereik miatt.
(Frissel2:52-5356)


1964.

J. S. Bell bebizonyítja, hogy két egymástól elszakított részecske telepatikus úton kommunikál egymással, olyan szoros és közvetlen kapcsolatban állnak, amely tény az univerzum tudatosságára utalhat.
(BHC:102-103)


1960-AS ÉVEK KÖZEPE

S E T H entitás,a 60-as évek közepétől közvetít,69-ig közel 500 közvetítés, mára  a 6. Kötet a 800. Közvetítéssel zárul, angolul 1969-ben jelent meg először. Közvetítő: Jane Roberts


1965-BEN az USA-ban áramkimaradások voltak és ugyanabban az évben megfoghatatlan módon eltűnt néhány millió ember.


1966. – JELENTÉS A VASHEGYRŐL

V: Olvassák el a 'Jelentés a Vashegyről' tanulmányt! (megj: Report from the Iron Mountain -ról van szó, mely 1966-ban látott napvilágot, és a hatalmi elit körirata a bennfentesekhez.). Nagyrészt igaz. Dolgoztam egy csoporttal ......-ban. Behívtak minket és kiosztottak egy jelentést. Az volt a fura az egészben, hogy semmi köze nem volt ahhoz, amin dolgoztunk, teljesen váratlanul jött a semmiből, és egyikünk sem számított rá. Azt mondta egy fickó, és ezt sosem fogom elfelejteni, mert nagyon szíven ütött: 'Vannak a farkasok és vannak a bárányok. Mi a farkasok vagyunk!' Aztán azt mondták, olvassuk el a jelentést, és ennyi volt.

Nem volt választás, és most sincs!
Úgy látják, túl sok ember van, és tudják mit? Igazuk van. Így van. Tehát úgy gondolják, hogy meg kell szabadulni tőlük és erre vannak is megoldási terveik. Azt gondolom, hogy nem kell így lennie. Eltekintve attól, amit eddig említettem a téridő gonddal kapcsolatban, a fő gond a túlnépesedés. Ennyire egyszerű. Vannak tervek a Föld népességének csökkentésére, mindenki javára. Hiszik vagy sem, jó szándék vezeti őket. Még Kennedy idejében dolgozták ki. Benne volt a RAND Corporation és az egyik Rockefeller, elfelejtettem, melyik, valószínűleg Laurence lehetett.

K:
Embereket akarnak legyilkolni?

V:
Alapvetően igen! Mesterséges vírusokkal, amelyeket különböző eszközök felhasználásával vetettek be és amit nehéz kimutatni vagy azonosítani és csaknem lehetetlen gyógyítani. Az orvosoknak a közszférában fogalmuk sincs, hogy mi történik!

INTERJÚ A HÁTTÉRHATALOM EGY VEZETŐ FIZIKUSÁVAL 2006-ban
http://grou.ps/ufokutatok/blogs/item/interj%C3%9A-a-h%C3%81tt%C3%89rhatalom-egy-vezet%C5%90-fizikus%C3%81val-2006-ban


1967. -A SZERETET NYARA

Millió meg millió fiatal határozta el, hogy a fennálló világrendszert meg kell változtatni, ez volt egy olyan szeretethullám, amely egyike az 50 évvel későbbi események beérésének


1968.

Maximális, vagy ahhoz közeli Napkitörések (Ernst Opik)


1968-1969: HONG KONG-I: (H3N2): 1 MILLIÓ HALOTT

INFLUENZAJÁRVÁNYOK

1918-1919: Spanyolnátha (H1N1) . 40 millió áldozat

1957-1958: Ázsiai influenza (H2N2): 1,5 millió halott

1968-1969: Hong Kong-i: (H3N2): 1 millió

2009-2010: „Mexikói” „sertésinfluenza”


1969- BEN – ASZTROLÓGIA HATÁSA ÉS A TUDOMÁNY

Angol asztrológusok és tudósok, pszichológusok bizonyították, hogy ténylegesen kapcsolat áll fenn a személyiség és a napjel asztrológia kijelentései között.
(COT1:12)


1969. FEBRUÁR

A NAP ELÉRTE A 11 ÉS FÉLÉVES NAPFOLT ÉS EGYBEN SUGÁRCIKLUSÁNAK CSÚCSÁT A KÍNAI KAKAS ÉVÉBEN.
(COT1:12)


1969. AUGUSZTUS 15-17 – WOODSTOCK- 3 NAP BÉKE ÉS ZENE

1969. augusztus 15 és 17 között rendezték meg minden idők legnagyobb rock fesztiválját New York államában a Bethel környéki WOODSTOCKBAN - egy addig jelentéktelen amerikai kisvárosban - egy 240 hektáros farmon (,,Woodstock Music and Art Fair"), ami egyben az open-air mozgalom csúcspontját is jelentette. A rendezők nagyjából 60.000 látogatót vártak és maguk is meglepődtek a résztvevők számán, hisz több mint félmillió fiatal és idős gyűlt össze, hogy három napon át, élvezze a kor legnagyobb rock, blues és folkeggyütteseit… Mindannyian egyfajta szeretetvallástól átitatva jöttek, hogy meghallgassák azt a 32 együttest, akik az akkori idők legnépszerűbb és legjelentősebb folk, - soul, - blues és rock előadói voltak, mint például: Grateful Dead, Canned Heat, Who, Janis Joplin, Jefferson Airplaine, Joe Cocker, Joan Baez, Santana, Rolling Stones...

Woodstock az ifjúság szerelemről és békéről szőtt álmait váltotta valóra. A közel fél millió ember a legnagyobb békében, nem törődve esővel, élelem - és vízhiánnyal, káosz és botrány nélkül élvezte végig a három napot.
Diáklázadások, forró nyarak, polgárjogi küzdelmek, hippivilág, ellenkultúra, undergrund, szexuális forradalom, kábítószerek, új művészetek, rockzene benne van e szóban. Az álmokat, a reményeket, az emlékeket, a végérvényesen és visszavonhatatlanul elveszett ifjúságot juttatja eszünkbe.

1969 óta emlék és zarándokhely egy generáció számára, amely először itt gyülekezett táborba, hogy virággal kezében, naiv hittel, békét és szeretetet hirdetve indultak harcba a fegyverek, a gonoszság, az elembertelenedett világ, az elviselhetetlenül túlfejlődött jóléti társadalom ellen.

,,Woodstock népe" ekkor még hitt abban, hogy a rockzene erejével, a fiatalok tömegével, a béke és a szeretet hirdetésével, közös akarattal, hittel és egyetértéssel szebbé lehet varázsolni a világot, a kábítószerek segítségével pedig a Földre lehet képzelni a Paradicsomot...

A név ma már fogalom, ám 1969-ben még senki sem sejtette, hogy ,, néhány hippi " párnapos együttléte, több ismert és még több ismeretlen énekes ,, zajongása " évtizedek távlatába is elhallatszik majd.
(www.halfirka.hu/node/1439)


1960-AS ÉVEKIG

ALKALMAZOTT VÉDŐOLTÁSOK(7-8 FÉLE) A TEREMTÉS ADOMÁNYAI, HOMEOPATIKUS ALAPÚAK. Az óta alkalmazottak, főleg a tudatlansággal rendelkezők és gyermekek esetében mellőzendők vagy a sejtrendszer utasításával semlegesíthetők.
(K:10:13K)


1960-AS ÉVEK VÉGE -1970-ES ÉVEK ELEJE-

TECHNOLÓGIAI ROBBANÁS

Nézzétek meg mi történt később, a 60- as évek végén és a 70-es évek elején az új technológiák robbanásában? Olykor eltart egy ideig, míg visszaérkeznek hozzátok, de a tudatosság változik először és aztán követi azt a technológia, a tudomány, és az üzlet és a kormányzat követi.
(SG:0106)


1960-AS ÉS 1970-ES ÉVEK ELEJE - TUDATOSSÁGVÁLTÁS

Voltak más váltások is. Miközben felkészülünk arra, hogy befussunk a Kvantumugrás Állomásra, mialatt elkezditek összeszedegetni a holmitokat, esetleg felidézhettek néhányat közülük. A 60-as és a korai 70-es években lezajlódó váltásokat, amiben oly sokan aktív szerepet vállaltatok. A tudatosság váltásban, annak mag szintjén. A háborúzás elleni tiltakozásban. Abban, hogy megnyitjátok a tudatotokat az alternatív gyógyászat kapui előtt, az alternatív tudat módszerek előtt, olyan dolgokkal, mint például a meditáció…

(KVT)

Módosítás dátuma: 2012. március 09. péntek, 19:38
 

Szavazások

Mit vársz 2012 után?
 

Ki olvas minket

Oldalainkat 111 vendég böngészi

Ajánlott linkek

...

RSS hírcsatorna

Friss híreink

Földicsillagok, Powered by Joomla!